Društvo| Istorija| Region

Dan Ustanka

Drago Kovacevic RSS / 27.07.2011. u 09:01

Danas se u Srbu obeležave 70. godišnjica Ustanka protiv fašizma i nacizma u Hrvatskoj.

Kod spomenika Ustanku, obnovljenom prošle godine biće održana i prigodna svečanost.Nekoliko puta sam pisao na ovu temu jer je više ljudi iz moje porodice učestovalo u Ustanku na Tromeđi. Sada ću postovat tekst drugog autora, objavljen u zagrebačkim "Novostima". 

Autor je antifašist iz Hrvatske, istoričar, Slavko Goldštajn.

Ratovanje na pravoj strani, s izrazitim antifašističkim karakterom big-1939.jpgZa čovjeka koji želi znati istinu ništa oko 27. srpnja 1941. nije sporno. Sve je temeljito istraženo i svakom je istinoljubivom čovjeku istina dostupna. Ustanak u Srbu nisu organizirali niti vodili četnici, iako su neki njihovi pristaše u njemu marginalno sudjelovali

Držim da i ovom prilikom vrijedi podsjetiti na poznatu Goebbelsovu maksimu kako sto puta ponovljena laž postaje istinom. To se upravo dešava u dijelu hrvatske javnosti, koja prihvaća obezvređivanje hrvatskog antifašizma, umjesto da njime bude ponosna kao svojim vrijednim doprinosom temeljima današnje civilizirane Europe. Najnovija faza te harange započela je pismom koje je 4. studenoga 2009. s potpisom "Željko Tomašević, dipl. iur." bilo upućeno Vladi Republike Hrvatske, a 8. siječnja 2010. objavljeno u tjedniku "Hrvatsko slovo".

Autor pisma tvrdi da veliki narodni ustanak u Srbu 27. srpnja 1941. nije bio antifašistički, već se radilo o "četničkom zločinu genocidnih razmjera započetom od četničke rulje... organiziranom od pripadnika četničkog pokreta Draže Mihailovića... smjerajući istrebljenju hrvatskog naroda u cjelini". Ovim lažima pridružilo se više od četiri stotine osoba iz Hrvatske i dijaspore koje su svojim supotpisima podržale pismo Željka Tomaševića. Neke od njih osobno poznajem i siguran sam da su znali kako potpisuju neistine, ali zaslijepljenost ideologijom gotovo uvijek podrazumijeva i sljepilo pred istinom. Nakon tako bučno ponavljanih laži, nažalost, sve je više i treznijih ljudi koji su posumnjali da tu "možda ima i neke istine", pa ustanak od 27. srpnja 1941. prestaju nazivati "antifašističkim", već ga kompromisno opisuju "kontroverznim". Po "Hrvatskom enciklopedijskom rječniku" kontroverzan znači "sporan", a za čovjeka koji želi znati istinu ništa oko 27. srpnja 1941. nije sporno. Sve je temeljito istraženo, mnogo puta opisano i svakom je istinoljubivom čovjeku istina dostupna.

Osjeća se napetost

Pišući prije pet-šest godina knjigu "1941. – Godina koja se vraća", istražio sam relevantnu dokumentaciju i sažeto u knjizi opisao taj Dan ustanka u Srbu, pa obzirom na novostvorene "kontroverze" osjećam svojom dužnošću da podsjetim na utvrđene činjenice.

Početna je laž Tomaševićevog teksta, na kojoj počiva sva daljnja argumentacija, da prije ustanka, dakle prije "zlosretnog 27. srpnja", u Lici nije bilo "ugroženog srpskog (pravoslavnog) puka od bilo kojih naoružanih vojnih ili redarstvenih postrojbi Nezavisne Države Hrvatske". Nažalost, činjenice su upravo suprotne. Pravoslavci (Srbi) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bili su zakonski diskriminirani i egzistencijalno ugroženi već od prvih dana po uspostavljanju ustaške NDH. Ličkim je Srbima njihov zemljak Mile Budak javno poručivao "Ili se pokloni ili se ukloni!" i još direktnije "Bjež'te psine preko Drine!", a iz susjedne Bosanske krajine cinik Viktor Gutić pjesnički im je dočaravao budućnost: "Poželjet će drumovi Srbalja, al' Srbalja nigdje biti neće!"

Srb3.jpg

Već oko Đurđevdana (6. svibnja) zaredala su hapšenja i ubijanja lokalnih srpskih političara, intelektualaca, svećenika, odvjetnika, a u kotaru Donji Lapac i mnogih seljaka koji su bili osumnjičeni da odbijaju predati oružje doneseno iz propale jugoslavenske vojske. U Srbu i u drugim općinama kotara Donji Lapac uspostavljene su male ustaške posade, sa sjedištem i najjačom posadom u Boričevcu, u kojoj su pretežno ustaše iz Gospića i drugih ličkih krajeva, ali ima i domaćih ljudi. Tijekom svibnja i lipnja ustaše odvode istaknutije srpske seljake iz njihovih kuća, otpremaju ih u Jadovno odakle se nitko ne javlja, a neke uhićenike ubijaju već nad jamom Bezdankom kraj Boričevca i bacaju ih u jamu. Hrvatsko stanovništvo Boričevca, opkoljeno srpskim selima, živi u strahu od osvete i tiho negoduje. Ima ih koji poručuju srpskim znancima iz susjednih sela neka ne dolaze u Boričevac, "jer ustaše nikome ne misle dobro". Muškarci iz srpskih sela kotara Donji Lapac iz opreza više ne noće u svojim kućama, već po obližnjim šumarcima. Skupljaju se po manjim grupama, raspoređuju za stražarenja, a neki imaju i oružje koje nisu predali ustaškim vlastima. Oružanih sukoba nigdje još nema, tek poneki osamljeni hitac, vjerojatno kao upozorenje ustaškoj ophodnji da ne ulazi dublje u šumu. Narod je posvuda uznemiren, u cijelome kraju osjeća se napetost. O tome zorno izvještavaju lokalne oružničke postaje, izvori najobjektivnijih informacija, koje upozoravaju da ustaški postupci prema Srbima prijete eksplozijom.

Luburićeve "akcije čišćenja"

Posljednjih dana mjeseca lipnja u Bihaću, Donjem Lapcu i Boričevcu pojavljuje se opunomoćenik iz Zagreba, Vjekoslav Maks Luburić. Prema njegovom svjedočenju, u jednoj raspravi pred Ustaškim stegovnim i kaznenim sudom 5. studenog 1941. (dosje HDA, USIKS, 337/41), on je bio upućen "s posebnom misijom da provede akciju čišćenja" i u tom smislu imao je sa sobom "opći nalog da na teritoriju Velike Župe Krbave i Psat sve vlasti, pa tako i vojničke, imaju se staviti na raspolaganje i podrediti meni tako dugo, dok nije završena akcija čišćenja koja je zamišljena". Luburićevo "čišćenje" započelo je 29. lipnja u rano jutro, kad su jake ustaške snage iz Bihaća natjerale oko 1.200 srpskih seljaka iz općine Plitvička jezera da napuste svoje kuće, svoja polja, stoku i gospodarske zgrade, pa s torbama preko ramena krenu u prisilno izbjeglištvo, na put prema Srbiji.

Tri dana kasnije, 1. srpnja, s nekoliko kamiona natovarenih ustašama i domobranima iz Bihaća, Luburić se zaustavio u selu Suvaja, nedaleko Srba. Navodno se tu neki dan pucalo iz šume prema nekom službenom automobilu u prolazu. Naravno, Luburić nije zatekao muškarce kod njihovih kuća, pa su toga dana prvi put u Lici masovno stradale žene i djeca. U roku od dva sata gotovo je cijelo selo bilo spaljeno i, prema jednom poimeničnom popisu, ubijene su 173 ljudske duše. Naredna dva dana slično je Luburićevo "čišćenje" obavljeno u selima Osredak i Bubanj. Prema jednom oružničkom izvještaju, "povodom ovog događaja u selu Bubanj poginulo je 152 lica", a prema naknadno sastavljenom poimeničnom popisu žrtava u sva tri sela – Suvaja, Osredak i Bubanj – tijekom ta tri dana početkom srpnja bilo je 279 ubijenih, pretežno žena, djece i staraca, i jedva desetak muškaraca u dobi sposobnih za vojsku.

Tom Luburićevom "akcijom čišćenja" i prepadima koji su slijedili u selu Nebljusi i drugdje, put prema općem ustanku u općini Srb i u kotaru Donji Lapac bio je nepovratno trasiran. Uzaludna su bila nastojanja nekih razumnijih općinskih načelnika i ustaških povjerenika (npr. Jure Pavičića u Donjem Lapcu) da nekim dobronamjernim gestama umire srpsko stanovništvo (materijalna pomoć postradalim srpskim selima, oslobađanje nekih uhićenika). Ustaškim vlastima više nitko nije vjerovao, s jakim razlozima. Bilo je već cijelih sela koja su živjela po zbjegovima i samo se vrlo oprezno iz šumaraka silazilo svojim kućama. Bjegunci su se nalazili po šumama, dogovarali se, osjećali potrebu da se organiziraju, a organizaciju su im ponudili – komunisti.

Komandant Gojko Polovina

Poslije njemačkog napada na SSSR 22. lipnja 1941., Marko Orešković, član Centralnih komiteta KPJ i KPH, prenio je ličkim komunistima partijsku direktivu da pokrenu pobunu protiv ustaških i okupatorskih vlasti. U to vrijeme u Lici je bilo 240 evidentiranih članova KP i vjerojatno dvostruko više aktivnih suradnika i članova SKOJ-a. U kotaru Donji Lapac članova KP i aktivnih suradnika nije bilo više od tridesetak, ali opće raspoloženje za otpor i pobunu, obzirom na opisane okolnosti, u tom je kraju bilo najzrelije. Malobrojni komunisti brzo su pridobivali brojne pristaše i aktivne sljedbenike s kojima su formirali borbene odrede po selima i zbjegovima. Po uputstvima Marka Oreškovića, zasnovanima na njegovu iskustvu iz Interbrigada u Španjolskom građanskom ratu, u četama i odredima odmah je uspostavljena institucija političkog komesara. Komandiri su bili ljudi s kakvim-takvim vojničkim iskustvom, a njima ravnopravni politički komesari bili su isključivo komunisti ili njihovi pouzdani sljedbenici. Uoči ustanka odredi su već brojali oko 300 naoružanih i još više nenaoružanih boraca, a višestruko su narasli već u toku prva dva-tri ustanička dana. U početku, odredi su se nazivali "gerilski", a tek na intervenciju CK u rujnu su preimenovani u "partizanske".

Komandant združenog Štaba gerilskih odreda za Donji Lapac i okolinu bio je Gojko Polovina, odvjetnički pripravnik iz Gračaca, vrlo istaknuti lokalni komunist, odličan organizator, predratni sekretar Kotarskog komiteta KPH za kotar Gračac. Članovi štaba u Donjem Lapcu i u Srbu bili su članovi KP Nikola Vidaković, Dušan Mileusnić, Đoko Jovanić i Milan Šijan, te bivši jugoslavenski oficir Stojan Matić koji je također ubrzo postao komunist. U savjesno pisanom historiografskom radu o počecima ustanka Đoko Jovanić konstatira da je Gojko Polovina bio "stvarni rukovodilac ustanka, komandant, komesar i predstavnik vlasti". Marko Orešković već je u fazi priprema povezao gerilske štabove u Srbu i Donjem Lapcu s partijskim i vojničkim vodstvom u Bosanskoj krajini, pa je organizacija pripremanog ustanka i sam ustanak s obje strane Une bio koordiniran. Također po inicijativi Marka Oreškovića, Polovina je uoči ustanka ponudio istaknuto mjesto u Štabu gerilskih odreda majoru jugoslavenske vojske Bošku Rašeti (da bude načelnik štaba ili možda komandant, a Polovina politički komesar), ali Rašeta je samo prihvatio da bude stručni savjetnik. Izgovarajući se bolešću, Rašeta nije nastupio ni na taj posao, da bi dva-tri mjeseca kasnije pristupio četnicima.

Lokalni političari velikosrpske i četničke orijentacije u Srbu i kotaru Donji Lapac nisu sudjelovali u pripremi ustanka, jer su zbog opasnosti od ustaških progona već u svibnju i lipnju pobjegli pod talijansku vlast u Dalmaciju (Stevo Rađenović, Miloš Torbica, Jovo Keča, Pajo Omčikus i drugi). Nakon prvih ustaničkih uspjeha vratili su se kućama u Srb i u druga mjesta koja su već držali ustanici.

Osuda osvetničkog nasilja

Ustanak u Srbu počeo je 27. srpnja 1941. prema prethodnom planu, koordinirano s istovremenim ustankom u Drvaru i u Bosanskoj krajini. Pred oko 150 ustanika u Srbu razbježala se malobrojna oružnička posada i ustanici su odmah zaposjeli općinsku zgradu i druge državne objekte. Već istoga dana ustanak se proširio po selima Neteka, Suvaja, Dobroselu prema sjeveru i Gornji Srb, Osredak, Kunovac i Zavlaka prema jugu. U selu Neteka oko podneva došlo je do prve borbe. Ustanici iz Dugopolja i Zavlake rastjerali su oružnike i srušili željezničku prugu u Kaldrmi. Toga dana poginulo je svega nekoliko oružnika i ustaša i samo jedan ustanik. Drugoga dana iz Gračaca i Kulen Vakufa domobranske i ustaške postrojbe već su kretale u "pacifikaciju" ustaničkog područja, ali ih ustanici dočekuju u vješto postavljenim zasjedama, suzbijaju ih i nanose im osjetljive gubitke. U tim okršajima, drugoga dana, poginulo je svega dva ustanika. Trećega dana ustanak se poput bujice već proširio po cijelom kotaru Donji Lapac. Posada iz Donjega Lapca povukla se uvečer 29. srpnja u Boričevac i kotarsko središte narednog je jutra već u ustaničkim rukama. U 3 sata ujutro 31. srpnja ustaška posada povlači se i iz Boričevca i gotovo svi žitelji tog mjesta, zajedno s hrvatskim izbjeglicama iz drugih sela, ukupno njih oko 2.000, povlači se s vojskom u Kulen Vakuf.

Na bosanskoj strani Une ustanak je zahvatio još znatno šire područje. Već prvoga dana, 27. srpnja poslije podne, oslobođen je Drvar, a zatim i Krajina prema zapadu do Une i prema istoku do pred Bosanski Petrovac. Usred NDH kompaktno područje s ukupno više od 3.000 kvadratnih kilometara s obje strane rijeke Une bilo je već treći ili četvrti dan u rukama pobunjenika. Dok je u ostalim krajevima Hrvatske i Bosne antifašistički otpor protiv ustaške vlasti počimao postepeno, od malih logora i borbenih grupa, pa pomalo do sve brojnijih četa i odreda, u drvarskom kraju Bosne i u hrvatskom kotaru Donji Lapac ustanak je bio poput stihije, nagao i masovan, općenarodni. U takvoj stihiji čak i najbolja organizacija ustupa pred ekscesima i samovoljom. Puna kontrola nad postupcima vojske naprosto je nemoguća.

Na bosanskoj strani najmasovnije osvetničko ubijanje hrvatskih i muslimanskih seljaka i građana dogodilo se u rujnu, prilikom napada na Kulen Vakuf, a nekoliko manjih osvetničkih ispada i masovnih pljački desilo se već na samome početku ustanka (što Željko Tomašević u citiranom pismu pogrešno i s mnogo pretjerivanja pripisuje ustanicima na hrvatskoj strani). Međutim, ni ustanak u Srbu nije bio imun na osvetništvo. Neki ustanici iz Suvaje, kojima su Luburićevi ustaše poubijali cijele obitelji, osvetnički su u selu Brotnja poubijali 36 pripadnika iz nekoliko obitelji Ivezić. Još gori osvetnički bijes sručio se na Boričevac. Kad su ustanici 2. kolovoza ušli u to napušteno mjesto, zatekli su petnaestak starih ljudi koji se nisu htjeli pridružiti svojim sumještanima na bijegu u Kulen Vakuf i ostali su u svojim domovima. Svi su do jednoga poubijani, a cijelo selo je spaljeno.

Gojko Polovina u svojim memoarima uvjerljivo opisuje kako je u Boričevcu kao komandant uzalud pokušao spriječiti osvetništvo. Narednog dana na mitingu u oslobođenom Donjem Lapcu, Polovina je javno osudio osvetničko nasilje, pa takvih ispada u jedinicama pod njegovom komandom više nije bilo.

Većina za partizane

Prvih dana ustanka među ustanicima u Srbu i Donjem Lapcu bilo je prilično mnogo ogorčenih koji su otvoreno zagovarali osvetništvo: "Za svaku našu spaljenu kuću gorit će barem jedna njihova, za svaku našu palu glavu past će barem jedna njihova (hrvatska) glava."

Komunističko vodstvo antifašističkog ustanka suzbijalo je takve tendencije, prvih ratnih godina čak i vrlo uspješno. Politički se nastojalo za antifašizam pridobiti što više Hrvata, pa se neselektivno osvetništvo osuđivalo ne samo kao moralno nedopustivo, već i kao politički kontraproduktivno. Partizanima srpske nacionalnosti, koji su u prvoj ratnoj godini sačinjavali više od tri četvrtine partizanske vojske u Hrvatskoj, ukazivalo se na primjere hrvatskih komunista – u Lici na Marka Oreškovića, Srećka Manolu, Ivu Rukavinu, Šimu Balena, na Kordunu na Vecu Holjevca, Ivu Marinkovića, Miću Zlatića, a najviše na dalmatinske, primorsko-goranske i zagrebačke partizane, koji su već od jeseni 1941. sve brojnije stizali u Liku, na Kordun i Baniju, u obranu srpskih sela od ustaških zuluma. Bratstvo i jedinstvo kao parola možda je već od njenog nastanka zvučala usiljeno frazerski, ali u prve dvije-tri početne ratne godine ona je među partizanima u Hrvatskoj bila stvarnost.

Srb2.jpg

Lokalni srpski političari pročetničke orijentacije, koji su se početkom kolovoza 1941. iz dalmatinskog izbjeglištva vratili u oslobođeni Srb i Donji Lapac, pokušali su se uklopiti i u politička zbivanja na tom području. Gojko Polovina i njegovi bliži suradnici, po uputama Marka Oreškovića, ispočetka ih nisu sprečavali, naprotiv: pokušavali su ih pridobiti za široki front narodno-oslobodilačke borbe protiv ustaških genocidnih vlasti. Stevo Rađenović pokrenuo je akciju da sa simpatizerima njegove politike u Srbu osnuje četnički puk "Kralj Petar II", ali je odaziv bio slab i plan je propao. Ubrzo se pokazalo da je suradnja nemoguća, jer se radilo o dva sasvim suprotna strateško-politička stava: dok je komunističko vodstvo ustanka zagovaralo ofenzivnu borbu protiv ustaškog režima i njegovih talijanskih padrona, pročetnički političari su tvrdili da je za Srbe u Hrvatskoj najuputnije da se stave pod zaštitu talijanskih okupatora, umjesto da gube glavu u borbama s prejakim protivnikom. Sukob dviju strana postao je neminovan. Već od samoga početka pročetnički političari održavali su kontakte s talijanskim okupatorskim vlastima u Kninu, a kad su talijanske trupe u listopadu napale oslobođeni partizanski teritorij oko Srba, nastupio je definitivni raskol: partizani pod vodstvom komunista ratovali su protiv Talijana, a četnici su se svrstavali na talijansku stranu i postali suradnici okupatora. Bila je velika sreća za Liku i cijelu Hrvatsku što se većina lokalnog srpskog stanovništva opredijelila za partizane, a ne za četnike. U protivnom, hrvatsko bi stanovništvo već u toku rata bilo izloženo znatno širim razmjerima osvetništva koje su zagovarali veliki dijelovi četničkog pokreta. A da ne nagađamo o mogućim još dalekosežnijim poslijeratnim posljedicama katastrofičnog karaktera.

Neprocjenjive zasluge

Pokušajmo rezimirati: ustanak u Srbu 27. srpnja 1941. nisu organizirali niti vodili četnici, iako su neki njihovi pristaše u ustanku marginalno sudjelovali. U suštini, ustanak je bio uspješna simbioza životne ugroženosti srpskog stanovništva od ustaškog genocida i energične revolucionarnosti organiziranih komunista i njihovih sljedbenika. Promatrano u globalu Drugog svjetskog rata, ustanak u Srbu bio je djelić ratovanja na pravoj strani, s izrazitim antifašističkim karakterom.

Antifašizam u većem dijelu Drugog svjetskog rata, od 22. lipnja 1941. do svibnja 1945., bio je privremeni savez kapitalističke demokracije i komunizma predvođenog Sovjetskim Savezom, u borbi protiv zajedničke im životne opasnosti kojoj je nosilac bio fašizam. Kao vjerni politički sljedbenici Sovjetskog Saveza, komunisti u tadašnjoj Jugoslaviji krajnje su se borbeno i uspješno svrstali u taj globalni antifašistički blok. Međutim, kad se po završetku rata taj pobjednički savez ubrzo raspao, komunisti u Jugoslaviji nastavili su slijediti Staljinov SSSR i zemljom su zavladali na surov staljinistički način. To je, doduše, u rigidnom obliku trajalo samo do 1950. godine, ali historija tih pet poslijeratnih staljinističkih godina jugoslavenskim komunistima ne može oprostiti. Znali su odlično voditi rat protiv najvećeg povijesnog zla, ali nisu znali biti mudri pobjednici i uspješni graditelji mirnodopske vlasti. Međutim, sve to ne znači da im se mogu osporiti neprocjenjive zasluge u antifašističkom ratu, najizrazitije osvjedočene u Hrvatskoj ustankom u Srbu 27. srpnja 1941. godine.

Piše: Slavko GoldsteinKomentari (59)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gvozden_i gvozden_i 09:14 27.07.2011

Predlog

Danas se u Srbu obeležave 70. godišnjica Ustanka protiv fašizma i nacizma u Hrvatskoj.


A da mi predložimo u Srbiji da taj dan bude proglašen za dan ustanka protiv fašizma u Srbiji, pošto ga mi više nemamo, a i do sada smo proslavljali dan kad je jedan Srbin ubio dva srpska žandarma na dužnosti iz čista mira u Beloj Crkvi.
A i nik mesta gde se taj ustanak desio, više odgovara Srbiji, no neka Bela Crkva.
jinks jinks 09:19 27.07.2011

Koji se dan trenutno

u Hrvatskoj slavi kao dan borbe protiv fašizma? Da nije 1.IV.

Malo je nelogično da se antifašizam proglašava za najznačajniju tekovinu tog društva, dok su istovremeno stotine hiljada antifašistickih boraca i njihovih potomaka, istih onih koji su predstavljali veliku većinu u antifašističkom pokretu na teritoriji Hrvatske tokom II sv. rata, iz istog tog društva izopšteni i proterani.
mayo1 mayo1 09:28 27.07.2011

Činjenice, za promjenu

Drago, čestitke za postavljeni članak.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 09:36 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

mayo1
Drago, čestitke za postavljeni članak.

Hvala Majo..
Mislim da su ovakvi tekstovi potrebni..
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 09:49 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

mayo1
Drago, čestitke za postavljeni članak.


Evo pridruzujem se i ja cestitkama: clanak je zbilja sjajan, odmeren i objektivan. Ja nisam istoricar ali svemu sto je receno ovde verujem. Steta sto mogu samo jednu preporuku da mu dam ...

Prokomentarisacu samo jednu recenicu iz teksta: Bratstvo i jedinstvo kao parola možda je već od njenog nastanka zvučala usiljeno frazerski, ali u prve dvije-tri početne ratne godine ona je među partizanima u Hrvatskoj bila stvarnost.

Sto se mene tice ova parola je bila sasvim logicna za sve vreme postojanja Jugoslavije. Mozda nije uvek i na najbolji nacin u praksi sprovodjenja ali je uvek imala duboki smisao i opravdanje u stvarnosti: mogu se Hrvati i Srbi ubijati koliko god hoce oni JESU izuzetno etnicki bliski narodi - meni cak vise odgovara ona definicija Igora Mandica - to su dva plemena istog naroda (vazi naravno i za Crnogorce i Muslimane/Bosnjake ali njih 1941.godine Tito jos nije stigao da "izmisli" kao posebne narode)...

ps. Steta je samo sto i nas Dragec nije u stanju da napise neki ovako objektivan tekst...

ps-edit: u medjuvremenu sam izmenio/precizirao moje shvatanje odnosa/srodnosti Srba, Hrvata, Muslimana i Crnogoraca - prethodna verzija teksta (neprecizna) se vidi dole u Maksinom citatu
maksa83 maksa83 09:57 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

mogu se Hrvati, Muslimani i Srbi ubijati koliko god hoce oni JESU izuzetno etnicki bliski narodi - meni cak vise odgovara ona definicija Igora Mandica - to su plemena istog naroda

Na tu temu najtoplije preporučujem članak Poreklo Srba iz Vremena br. 1071, 14.07.2011., sa genetskom mapom Balkana tj. ex yu prostora. Vrlo zanimljivo, natera te da digneš obrvu i cinično se nasmešiš kad vidiš balkanske narode kako povlače crte među sobom. Genetski jedna raja, podeljena mahom veštačkim linijama raznih Crkvi.

P.S. Drago, na prethodnom blogu ti se odmetnuo jedan polaznik tog tječaja za mlade HDZ-ovce, uhvatila ga tetkica kako puši u wc-u, probao je da strpa cigaretu u džep i mislim da se malo zapalio.
uros_vozdovac uros_vozdovac 09:57 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

U pravu si Vaso, i meni se čini da je Bratstvo i jedinstvo logična praksa za Jugoslaviju, problem je samo što se nametnulo kao model, nije nastalao iznutra, spontano, i nestankom podrške elite prestalo je da bude in. A kakva nam je elita takvi su joj i dometi.
angie01 angie01 10:04 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

mayo1
Drago, čestitke za postavljeni članak.


cinjenica je da su Hrvati lagano prosli za ono sto su pocinili tokom 2. sv rata!

Stavljanjem stvari u kontekst istine, je najdelotvorniji nacin da se prekinu slicni pokusaji i ideje i na ovim prostorima!
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 10:19 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

P.S. Drago, na prethodnom blogu ti se odmetnuo jedan polaznik tog tječaja za mlade HDZ-ovce, uhvatila ga tetkica kako puši u wc-u, probao je da strpa cigaretu u džep i mislim da se malo zapalio.

Bio sam malo odsutan..
Pogledao sam maloprije....
Neću ga brisati, ali, zreo je za odmor...
Tim više što je bezmerno neduhovit...
princi princi 10:41 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

maksa83
mogu se Hrvati, Muslimani i Srbi ubijati koliko god hoce oni JESU izuzetno etnicki bliski narodi - meni cak vise odgovara ona definicija Igora Mandica - to su plemena istog naroda

Na tu temu najtoplije preporučujem članak Poreklo Srba iz Vremena br. 1071, 14.07.2011., sa genetskom mapom Balkana tj. ex yu prostora. Vrlo zanimljivo, natera te da digneš obrvu i cinično se nasmešiš kad vidiš balkanske narode kako povlače crte među sobom. Genetski jedna raja, podeljena mahom veštačkim linijama raznih Crkvi.

P.S. Drago, na prethodnom blogu ti se odmetnuo jedan polaznik tog tječaja za mlade HDZ-ovce, uhvatila ga tetkica kako puši u wc-u, probao je da strpa cigaretu u džep i mislim da se malo zapalio.

Samo moderaciji da skrenem pažnju na ovaj klasičan primer karađorđevićevskoga srbijanskoga pijemontizma, nevešto skrivenoga pod plaštom citata iz Vremena, .

Nevezano za ovu zajebanciju molio bih moderaciju da me ubuduće zaštiti od ničim izazvanih nasrtaja prasića, veprova, krmači i svinja.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:48 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

maksa83
Genetski jedna raja, podeljena mahom veštačkim linijama raznih Crkvi.


Bas tako. S tom sto kod ove zadnje podele (koja je jos u toku) nema cak ni druge crkve, nego politicko-mafijaska elita mora tek da je "pronadje" da bi osigurala svoju vlast/moc...
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:50 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

princi
Samo moderaciji da skrenem pažnju na ovaj klasičan primer karađorđevićevskoga srbijanskoga pijemontizma, nevešto skrivenoga pod plaštom citata iz Vremena


Samo ti potpaljuj ... a ja svakog momenta ocekujem da se javi neki "strucnjak" koji ce i genetiku proglasti velikosrpkom naukom
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 11:02 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

Princi, drži se teme...i izbegavaj loš humor...
To je kod mene dozvoljeno samo Vasi...
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 11:12 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

Drago Kovacevic
i izbegavaj loš humor...
To je kod mene dozvoljeno samo Vasi...


Ti mi sve dozvoljvas, kod Krkise imam specijalan status ... e da mi je samo jos znati ko me od vas dvojice vise voli
princi princi 11:12 27.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

Drago Kovacevic
Princi, drži se teme...i izbegavaj loš humor...
To je kod mene dozvoljeno samo Vasi...

Pa ti, šefe, onda jedino da se samoukineš.
and1 and1 00:58 29.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

maksa83

«Ustaški masakri nad Srbima počeli su kao odmazda. Između invazije sila Osovine na Jugoslaviju 6. 4. 1941. i prvih maškara ustaša nad Srbima (27. 4. 1941.) četnici su izvršili 11 neprovociranih masakra nad hrvatskim stanovništvom (civilima). Likvidirali su ukupno 246 civila. Ustaške odmazde počele su pak 27.4. uhićenjima i masakrima nad 176 Srba kod Bjelovara. Ustaški masovni teror značajno se povećao nakon 22. 06. 1941., kada su se dogodila tri važna događaja: njemačka invazija na Rusiju, partizanski ustanak (Sisak) i smanjenje snaga njemačkih trupa koje su bile prebačene na Istočnu frontu». Tomu valja dodati i činjenicu sve i da su (protivno logičnoj težnji da sačuvaju mir i tako učvrste svoj položaj) htjele, hrvatske vlasti u prvo vrijeme nisu mogle poduzimati kakve opsežnije progone, jer još nije postojala izgrađena organizacija vlasti, a kamoli izgrađena, ustrojena i naoružana vojska«.
Tako, primjerice, dr. Ivo Goldstein i Slavko Goldstein pišu:« Tijekom posljednjih desetak godina revizionistička je historiografija u Hrvatskoj razvila tezu da su 1941. Srbi digli ustanak protiv hrvatske države i da su ustaške represalije bile izazvane tim ustankom. No, za takve tvrdnje nema dokaza, jer su događaji od travnja do početka kolovoza 1941. tekli upravo obrnutim slijedom. Dijelovi jugoslavenske kraljevske vojske u raspadu izvršili su u Bjelovaru od 9. do 13. travnja 1941. dvadesetak pojedinačnih ubojstava vojnika i građana hrvatske nacionalnosti, a na povlačenju iz Mostara ubili su 25 mještana Čapljine i okolice, četiri seljaka u selu Cim te spalili više desetaka kuća u selima Cim i Ilići pokraj Mostara. Međutim, to su zločini izoliranih dijelova poražene vojske, a sličnih u to vrijeme, pa ni 3,5 sljedeća mjeseca više nema, te se ne može govoriti o ustanku protiv hrvatske države. Prvi masovni zločin, sada, pak, četničkih pristaša nad Hrvatima, dogodio se u Lici 28. srpnja 1941. godine, kada je u Brotnji pokraj Srba ubijeno 37 Hrvata iz obitelji .
Goldsteini, dakle, priznaju da su prije zločina nad Srbima izvršeni zločini nad Hrvatima, no tezu da je bilo riječ o ustanku protiv hrvatske države odbacuju uz obrazloženje da se radilo o zločinima «izoliranih dijelova poražene vojske». te da sličnih zločina «u to vrijeme, pa ni 3,5 sljedeća mjeseca više nema». To, međutim, nije točno. Kao što je već spomenuto ranije, u travanjskim zločinima sudjelovalo je djelomično i srpsko civilno stanovništvo, travanjski su zločini nad Hrvatima izvršeni u različitim dijelovima NDH, a između travanjskih zločina i zločina nad obitelji Ivezić 28. srpnja izvršeni su brojni zločini nad hrvatskim stanovništvom. U Hrvatskom Blagaju kod Slunja, u noći između 5. i 6. svibnja, četnici su ubili 5 članova obitelji Jose Mravunca, među kojima je bilo i dvoje malodobne djece. U istočnoj je Hercegovini 24. lipnja izbio tzv. četnički Vidovdanski ustanak, koji je prema srpskim izvorima polučio 123 poginula i 200 ranjenih hrvatskih vojnika. Dan iza, 25. lipnja, četnici su ubili 9 hrvatskih oružnika u postaji Lukavac kod Nevesinja, dok su 28. lipnja u Avatovcu u istočnoj Hercegovini poklali 47 Hrvata te zapalili sve kuće u tome mjestu. Prema srpskome publicistu Radovanu Papiću, partizanskom prvoborcu rodom iz Bileće, taj je ustanak «bio usmjeren protiv NDH i njezinih institucija». Krvavi pir nastavlja se 30. lipnja kad četnici pod vodstvom popa Momčile Đujića ubijaju više od stotinu Hrvata u okolici Knina i Zadra, a istoga dana vrše pokolje Hrvata u Blažuju te u kotarima Derventa, Varcar, Vakuf i Zvornik. Istog dana na Sjetini na Jahorini, pod vodstvom Save Derikonje, zaklali su šezdesetpet civila. U Istočnoj Hercegovini buna protiv NDH nastavlja se 17. srpnja kad četnici vrše pokolje u kotaru Ljubinje, u selima Dječ, Orahovica, Fatnica, Bjelan, Sakotići i Plana. Istoga dana četnici vrše pokolje i u kotaru Trebinje, te u selima: Begovići, Gornji Turani, Donji Turani i Staro Slano. Pod Đujićevim vodstvom četnici 26. srpnja ponovno kolju Hrvate u okolici Knina te u Donjem Erveniku (trideset poklanih Hrvata), Golubićima, Ugarcima i Komitama. Istoga dana, u kotaru Bosansko Grahovo, četnici vrše pokolje u selima: Sarići, Špiranovići, Čuline i Kardumi te pod vodstvom Zlovođe kolju dvadeset jednoga Hrvata. U razdoblju između travanjskih zločina i 28. srpnja, a to je razdbolje u komu - prema Goldsteinima - nije bilo zločina nad Hrvatima, izvršen je i brutalni pokolj 350 hrvatskih katoličkih hodočasnika koji su se iz Kosova kod Knina – gdje su svetkovali blagdan sv. Ane – vlakom vraćali u Drvar. Četnici su presreli vlak, hodočasnike zarobili i svezali, te ih 27. srpnja pobili kod jame Golubnjače i bacili ih u jamu.Grupa Damjana Željkovića je na svoju ruku povela sve putnike ka Golubnjači i sve ih, bez ičijeg odobrenja postreljala». Istoga dana zvjerski je ubijen i drugi katolički svećenik, Juraj Gospodnetić, župnik u Bosanskom Grahovu, koga su četnici izmasakrirali, a zatim ispekli na ražnju. Jednako su prošli i hodočasnici koji su istoga dana išli na hodočašće u Oštrelj, gdje je također postojala kapelica sv. Ane. I njih su četnici poubijali, dok je svećenik koji ih je vodio, vlč. Župančić, bio spašen jer je jedan od četnika znao da on nije Hrvat, već Slovenac. Istoga 27. srpnja četnici u okviru općeg ustanka koji je zahvatio cijelu jugozapadnu Bosnu i jugoistočnu Liku dižu ustanak i u Donjem Lapcu. U ustanku je masovno sudjelovalo srpsko pučanstvo. Organizirali su ga četnici i komunisti, pa su na njegovu čelu, uz četnike, stajali i istaknuti partizanski dužnosnici Đoko Jovanić, Gojko Polovina, Stojan Matić i dr. Istodobno se organizira i pobuna u Srbu. Vođe pobune su četnici Miloš Torbica, Pajica Omčikus i Stevo Rađenović koji na dan ustanka u Srbu osnivaju oružani četnički puk (brigadu) sa 1000 četnika. Na tim područjima zahvaćenima pobunom, a to su bila područja u kojima su kompaktnije živjeli Srbi, gotovo potpuno je istrijebljeno ili protjerano hrvatsko pučanstvo. Pobuna u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Donjem Lapcu i Srbu 27. srpnja 1941. bila je organizirana od pripadnika četnika Draže Mihailovića, u čijim su redovima u to vrijeme bili i vodeći srpski komunisti iz tog područja. Svrha pobune bila je stvaranje «velike Srbije» prema spisu «Homogena Srbija» čiji je autor četnički ideolog dr. Stevan Moljević, odvjetnik iz Banja Luke. Spis je izdan 30. lipnja 1941. u Nikšiću u Crnoj Gori. U tomu se programatskom spisu – koji je korespondirao s ranije objavljenim velikosrpskim radovima Vuka Karadžića, Ilije Garašanina i Nikole Stojanovića – zagovara stvaranje etnički čiste «velike Srbije».
Zločini su se nastavili vršiti i sljedećih dana, pa su tako četnici 31. srpnja od hrvatskog, katoličkog stanovništva očistili ličko selo Borićevac. Iz Borićevca je tada protjerano 2364 katoličkih duša, dok je samo mjesto spaljeno do temelja.Valja još dodati da su pobunu u Srbu i drugim mjestima obavještajno i logistički pomogli talijanski fašisti, koji su tako nastojali prošiti svoju vlast i na ona područja koja im nisu bila ustupljena Rimskim ugovorima. Prije početka pobune održan je sastanak «ustanika» i talijanskih fašista 23. srpnja u Benkovcu. Sklopljen je sporazum s predstavnicima talijanske prefekture u Zadru, a u njemu su Talijani pozvani da u anektirani teritorij uključe kotare Knin, Gračac i Donji Lapac. Nekoliko tjedana poslije ustanka, 11. kolovoza, potpisan je sporazum između «ustanika» i talijanskih fašista, u mjestu Otriću. Njime je osim daljnje suradnje «ustanika» i fašista, dogovoreno i to da «ustanici» ne će poduzimati aktivnosti protiv talijanskih fašističkih vlasti na okupiranom teritoriju. Zanimljivo je da je jedan od potpisnika Otrićkog sporazuma bio i Đoko Jovanić, kasniji istaknuti komunist i «antifašist». Simbioza fašista i četnika (kojima se u Srbu gradi spomenik i koji se nazivaju «antifašistima») nastavila se je i kasnije, stoga je talijanski general Giaccomo Zanussi sa zadovoljstvom mogao konstatirati sljedeće: «Osim borbe protiv ustanika, četnici su djelovali u našu korist kao protuteža u odnosu na ustaše i na Nijemce. Imati za svoje prijatelje sve neprijatelje naših lažnih prijatelja – 10 do 15 tisuća ljudi prekaljenih u naporima i lukavstvima teškoga i surovoga balkanskoga ratovanja – predstavljalo je pion čija se vrijednost nije mogla zanemariti»
maksa83 maksa83 01:02 29.07.2011

Re: Činjenice, za promjenu

Drago, ovaj se opet odvezao.

P.S.
talijanski general Giaccomo Zanussi sa zadovoljstvom

Zanussi je junak bio,
u ratu se borio,
u šporet se pretvorio

Ostalo nisam baš pažljivo čitao, nadam se da se ne ljutiš i da nisi kucao nego od nekud kopipejstovao.
Biljana 77 Biljana 77 10:05 27.07.2011

Preporuka za tekst...

A i jedna za čitanje, koga zanima kako su prve dve ratne godine izgledale u očima bosanskih seljaka u dosta objektivnoj i odlično napisanoj literaturi - Branko Ćopić - Prolom i Gluvi barut.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:10 27.07.2011

Re: Preporuka za tekst...

Biljana 77
A i jedna za čitanje, koga zanima kako su prve dve ratne godine izgledale u očima bosanskih seljaka u dosta objektivnoj i odlično napisanoj literaturi - Branko Ćopić - Prolom i Gluvi barut.

Biljana,
uzela si mi reč iz usta. Ljubim te u ruku što si ovo napisala.

Povremeno uzmem pa ponovo čitam Prolom. To je tako lekovito, i tako otvoreno, i tako prosrpski, i projugoslovenski, i promuslimanski i pro... a istovremeno i anti od svega gore navedenog, a tako davno napisano u ono nedemokratsko vreme.
Sjajan roman, pogotovo prva polovina.
Sjajan članak Slavka Goldštajna, ovoga puta Drago zaslužuje veliku preopruku.

PS Setim se nekritičkih pohvala na račun Vuka Draškovića, kako je on osamdesetih i devedesetih otvoreno i prvi put na ovim prostorima pisao o svemu što je Branko Ćopić pisao kad se on igrao po blatu i prašini.
Biljana 77 Biljana 77 15:10 27.07.2011

Re: Preporuka za tekst...

o svemu što je Branko Ćopić pisao

I dobro znao o čemu piše, jer je pisao o svojim seljacima, o vremenu u kojem je živeo i sa njima proživljavao slom jednog sveta i nastajanje drugog.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 11:43 27.07.2011

Антифашизам захтева антикомунизам

Slavko Goldštajn
Antifašizam u većem dijelu Drugog svjetskog rata, od 22. lipnja 1941. do svibnja 1945., bio je privremeni savez kapitalističke demokracije i komunizma predvođenog Sovjetskim Savezom


Беше привремен савез нацистичке Немачке и Совјетског Савеза - то му дође антидемократизам?

Него... Што се мене тиче, антифашизам захтева антикомунизам, јербо је фашизам мутирани, лажни клон комунизма, одвећ сличан како би један дегенерисан систем био такмац, противник другом. Може, само ако се посматра универзум Јоте, па смо сви или комунисти, или фашисти, што се и данас да приметити да је примарно (само/дис)класификовање.

У том контексту, Хрватска и нема дан којим би обележила борбу противу фашизма, што и јесте разумљиво, зар не?P.S. Текст је занимљив, има јако поучних делова, занимљивих за обраду, ал' вечераске ћу, ако ме Драго драго не Банује због овога сада.
vlad_aleksh vlad_aleksh 12:21 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

Kao što je fašizam lažni rođak komunizma, tako je i san svakog komuniste da postane fašista.
babmilos babmilos 12:38 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

Slavko Goldštajn
Antifašizam u većem dijelu Drugog svjetskog rata, od 22. lipnja 1941. do svibnja 1945., bio je privremeni savez kapitalističke demokracije i komunizma predvođenog Sovjetskim Savezom

ne vidim ovde ništa smešno. uz sva strategijska razmeštanja radi boljih početnih pozicija pred kraj rata, i kapitalisti i komunisti su veoma dobro znali da se pre svega bore protiv fašizma.
na stranu to što komunizam po definiciji nije staljinova strahovlada i da vikati "ja sam komunista" nekoga komunistom ne čini, razumem, previše je holivuda u krvi.
vlad_aleksh vlad_aleksh 13:04 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

babmilos

ne vidim ovde ništa smešno. uz sva strategijska razmeštanja radi boljih početnih pozicija pred kraj rata, i kapitalisti i komunisti su veoma dobro znali da se pre svega bore protiv fašizma. na stranu to što komunizam po definiciji nije staljinova strahovlada i da vikati "ja sam komunista" nekoga komunistom ne čini, razumem, previše je holivuda u krvi.


U čemu je razlika između komunizma i fašizma?
Ili konkretnije pitanje: u čemu je razlika između Staljinove, Hitlerove i Musolinijeve države?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 13:17 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

vlad_aleksh
babmilos

ne vidim ovde ništa smešno. uz sva strategijska razmeštanja radi boljih početnih pozicija pred kraj rata, i kapitalisti i komunisti su veoma dobro znali da se pre svega bore protiv fašizma. na stranu to što komunizam po definiciji nije staljinova strahovlada i da vikati "ja sam komunista" nekoga komunistom ne čini, razumem, previše je holivuda u krvi.


U čemu je razlika između komunizma i fašizma?
Ili konkretnije pitanje: u čemu je razlika između Staljinove, Hitlerove i Musolinijeve države?

Fašiste i komuniste izjednačavaju uglavnom samo oni skloni fašistima...
vlad_aleksh vlad_aleksh 13:22 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

Drago Kovacevic

Fašiste i komuniste izjednačavaju uglavnom samo oni skloni fašistima...


Zaboravili ste naciste. I njih spominjem. Šta ćemo sa njima?
mayo1 mayo1 13:44 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

U čemu je razlika između komunizma i fašizma?


"Fašizam je zločin u ideji i u realizaciji, komunizam je jedna vrlo lijepa, ali utopijska ideja, koju su u nizu zemalja pokušavali provesti metodama koje su često zalazile i u područje zločina, pa i masovnih zločina.
Pri tome uvijek upozoravam i ponavljam da se jugoslavenski socijalizam, osim u prvih nekoliko godina nakon 1945., ni po čemu ne može uspoređivati sa sovjetskim boljševizmom kakav je bio nametnut cijeloj istočnoj Evropi
."

Stjepan Mesić u odličnom razgovoru prenesenom sa portala Tačno net.
paki_i_paki paki_i_paki 14:12 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

Fašiste i komuniste izjednačavaju uglavnom samo oni skloni fašistima...

Čerčil,Regan,Tačer, gotovo sav zapadni svet od 45e do 85e .evo dva tipična nacosa Obersturmführer Roni
i Sturmbannführer Wili ,
a pošto je Nato osnovan za borbu protiv širenja komunizma ispada de je u pitanju vojska sila osovine

za one što mnogo vole da lepe sličkedali je ovo "Majn KraMP" od Budaka ili su europarlamentarci sačinjeli

srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:40 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

babmilos
Slavko Goldštajn
Antifašizam u većem dijelu Drugog svjetskog rata, od 22. lipnja 1941. do svibnja 1945., bio je privremeni savez kapitalističke demokracije i komunizma predvođenog Sovjetskim Savezom

ne vidim ovde ništa smešno. uz sva strategijska razmeštanja radi boljih početnih pozicija pred kraj rata, i kapitalisti i komunisti su veoma dobro znali da se pre svega bore protiv fašizma.

A ja stekao utisak da su se zapadne demokratije borile protiv totalitarizma, te da isprve nisu znale koga će u međusobnom sukobu uništenja podržati (onog ko gubi, a to je, naravno bio komunistički stariji brat, glede manje efikasnosti sistema).
babmilos
na stranu to što komunizam po definiciji nije staljinova strahovlada i da vikati "ja sam komunista" nekoga komunistom ne čini, razumem, previše je holivuda u krvi.

Oket, Bab, niste nasilnik, ali moje mišljenje da ne može ispasti drugačije do onog što je drug Čelični "podario".
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:42 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

Fašiste i komuniste izjednačavaju uglavnom samo oni skloni fašistima...


Znači, fašista sam?

Pa recite, šta se ustručavamo, naši smo
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:45 27.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

mayo1
U čemu je razlika između komunizma i fašizma?


"Fašizam je zločin u ideji i u realizaciji, komunizam je jedna vrlo lijepa, ali utopijska ideja, koju su u nizu zemalja pokušavali provesti metodama koje su često zalazile i u područje zločina, pa i masovnih zločina.
Pri tome uvijek upozoravam i ponavljam da se jugoslavenski socijalizam, osim u prvih nekoliko godina nakon 1945., ni po čemu ne može uspoređivati sa sovjetskim boljševizmom kakav je bio nametnut cijeloj istočnoj Evropi
."

Stjepan Mesić u odličnom razgovoru prenesenom sa portala Tačno net.


Baš je Stipe mudrica...


Naravno, beše on komunista, kičma mu od gume napravljena, dok je drugima gumom po kičmi, pa sad izvinjava komunizam, jer je to "lijepa, ali utopistička ideja", koja se, eto, malo otrgla... Nitkov!
babmilos babmilos 01:29 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

srdjazlopogledja
moje mišljenje da ne može ispasti drugačije do onog što je drug Čelični "podario".

prošao je hladni rat, nemojmo da se palimo na američko-rusku histeriju. koliko se nešto sećam istorije, u skandinavskim zemljama od drugog svetskog rata do danas su na vlasti socijaldemokratske partije. ko zna, možda za 10 godina bude i tamo Stoltenbergovih koncentracionih logora. ali meni nekako liči da ih nikad biti neće.
paki_i_paki paki_i_paki 06:35 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

koliko se nešto sećam istorije, u skandinavskim zemljama od drugog svetskog rata do danas su na vlasti

pa nisi pratio švedsku jedno 10 godina bar toliko otprilike traje demontaža socijalne države tamo .Isto tako u toj švedskoj svojina je iznad svega a gro poreza snosi srednja klasa koja i koristi benefite .
vidi ovo ne veruj u Slobine priče o švedskom socijalizmu
babmilos babmilos 07:30 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

hvala paki,VRLO zanimljiv članak.
vlad_aleksh vlad_aleksh 11:07 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

mayo1
"Fašizam je zločin u ideji i u realizaciji, komunizam je jedna vrlo lijepa, ali utopijska ideja, koju su u nizu zemalja pokušavali provesti metodama koje su često zalazile i u područje zločina, pa i masovnih zločina. Pri tome uvijek upozoravam i ponavljam da se jugoslavenski socijalizam, osim u prvih nekoliko godina nakon 1945., ni po čemu ne može uspoređivati sa sovjetskim boljševizmom kakav je bio nametnut cijeloj istočnoj Evropi."Stjepan Mesić u odličnom razgovoru prenesenom sa portala Tačno net.


Da, u pravu je Stipe, potpuno je u pravu.
Komunizam je jedna divna ideja. Ali avaj, trebalo je da skrenu desno kod Albukerkija.
babmilos babmilos 11:48 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

vlad_aleksh
Komunizam je jedna divna ideja.

pakijev link je interesantan, sugeriše da nije problem komunizam, već put ka komunizmu, koji bi mogao da bude sociološka slepa ulica.
paki_i_paki paki_i_paki 12:19 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

babmilos
hvala paki,VRLO zanimljiv članak.


evo ti jedan odgovor Tomaža štiha ( bez njegovog dopuštenja da prosti) sa jednog bloga
Tomaž Štih said...

@Vladimir: Švedska je svake godine na vrhu ekonomsko najliberalnijih zemalja ( http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx ). Ta zemlja je u velikoj meri prihvatila Friedmanove ideje, u njoj je čak na oblasti kombinacija liberala i desnice.

Prvi u Evropi izveli su uveli Friedmanov voucherski sistem u školstvu.

Imaju jedne najnižih korporativnih poreza (mnogo konkurentnije od SAD).

Zbog vladavine prava uključujuči odličnu zaštitu zasebne imovine (npr. nemaju porez na nasleđe i na bogastvo) imaju jednu najvišjih stepnja imovinske nejednakosti. 20% Švedskih familija poseduje 80% sve imovine u državi, u nekom trenutku u 80tih tri četvrtine Švedske burze bili sta samo rodbini Wallembergi i kraljeva familija (vi ste citirali gini, ali gini vam prikazuje samo dohodkovnu nejednakost; t.j. kod večine ljudi su to plate).

U stvari ta je zemlja u prvoj polovini stolječa imala i niže poreze na rad od Amerike. U tom periodu postigla je neverovatnu rast i razvoj. Ali su onda otišli u dve smeri. SAD je išla u smeru viših poreza na korporacije i manjih na rad a Švedska viših poreza na rad i manjih na korporacije. Pa je danas u Švedskoj mnogo bolje biti korporacija, nego radnik.

Sledilo je obdobje recesije 70 - 90 koje je svršilo bančnim zlomom, sličnom onome, koji smo doživeli 2008.

To je razdobje najbolje opisao Bildt rečima: "Ono što je u pedesetim i šestdesetim ostvareno, u sedamdesetim i osamdesetim je izgubljeno".

Iz tog duboko ideološkog razdoblja ostaju im nerazumni troškovi sociale, kršenje ljudskih prava (recimo - zatvaranje duhovnika, koji je citirao sveto pismo, da je homoseksualnost greh), mnoge nepotrebne socialne ovisnosti, veliki problemi sa emigracijom i poverty trap (t.j. onima na dnu ne isplati se da rade). Indikativno je, da u tom razdoblju nije nastala ni jedna velika međunarodna korporacija (sve su Švedske korporacije iz razdoblja pre ili poslija) a večina rasta bila je u javnom sektoru.

Danas, u drugoj mileniji Švedska se opet liberalizira. Pre svega - i najbitnije - smanjuje se javna potrošnja i porezi na rad. To se na žalost ne može desiti preko noči zato, što su se tim politikama i prerazdeljivanjem kreirale mnogobrojne ovisnosti; pa imaju iste političke poteškoče kao i svuda. Stoga jednako kao i Čile treba Švedsku usporediti sa samom sobom, da bi se video veliki napredak.

U manje razvijenim zemaljama postoje neki mitovi o skandinavskom modelu, koji potiču iz sredine sedamdesetih - vreme nesvrstanih i to. Politike homoseksualnosti, islamske emigracije i visokih troškova sociale su samo jedan aspekt Skandinavije (i to njihove prošlosti, pa mi odkad su u Skandinaviji prestali da veruju u svoje mitove u Sloveniji tu grupicu vernika zovemo "poslednji Skandinavci" - ima ih očito i u Srbiji ).

U stvari skandinavske zemlje nikad nisu imale neki zajednički model.
Recimo Danski model trga rada liberalniji je čak od Američkega. Isto je tako Švedsko voucher školstvo nešto, što demokrati u Ameriki uništavaju kde god se pojavi.

Skandinavski model vam je u stvari: "Švedsko protestantsko upravljanje državnim sektorom, Danski trg radne snage, Islandski flat porezi, Finske nizko oporezivane multikorporacije i Norveška nafta."


pa sad ti vidi koliko bi naši domaći branitelji skandinavskog socijalizma
pristali na neke od tih rešenja
mislim kod nas se to svodi da grebatori znaju na šta sve imaš pravo a da ne radiš , a alternativni da pederi mogu da se žene ( ili mužu jebem li ga ) i tu je kraj spoznaje

a možeš i ovde nešto videt (valjda slovenščina ni problem) http://libertarec.blogspot.com/2008/04/poslednji-skandinavci.htjavascript:;ml
babmilos babmilos 14:16 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

dobro. imam par pitanja. da li prosečan skandinavac ide li na letovanje ili samo na zimovanje ili na oba ili na nijedno? koliko parica sakupi pre nego što mu deca krenu na fakultet ili pre nego ode u penziju? kakava kola vozi? a njegova žena? a deca? koliko mu je brz internet i koliko ga plaća? kakvim se vozom prevozi? ima li stan? imaju li njegova deca stan? koliko sati dnevno radi? ima li uopšte posao? kad se razboli, ima li kreveta za njega u bolnici? može li uopšte da priušti bolnicu? da li je tamo okrečeno? koliki red čeka za ličnu kartu? ima li tamo benzina da se kupi? i koliko košta?
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:36 28.07.2011

Re: Антифашизам захтева антикомунизам

babmilos
dobro. imam par pitanja. da li prosečan skandinavac ide li na letovanje ili samo na zimovanje ili na oba ili na nijedno? koliko parica sakupi pre nego što mu deca krenu na fakultet ili pre nego ode u penziju? kakava kola vozi? a njegova žena? a deca? koliko mu je brz internet i koliko ga plaća? kakvim se vozom prevozi? ima li stan? imaju li njegova deca stan? koliko sati dnevno radi? ima li uopšte posao? kad se razboli, ima li kreveta za njega u bolnici? može li uopšte da priušti bolnicu? da li je tamo okrečeno? koliki red čeka za ličnu kartu? ima li tamo benzina da se kupi? i koliko košta?

Najkraći odgovor bi bio:
PRIVATAN SEKTOR, ima monopolizacije, ali su raj u odnosu na nas.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 13:23 27.07.2011

Hm

Dragec iako nema bas direktne veze sa temom - na Kosovu se izgleda nesto ozbiljno kuva:


Pantić: Iz pravca Prištine prema severu Kosova ide veliki broj vojnika

KOSOVSKA MITROVICA - Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić izjavio je danas Srni da je situacija na sjeveru Kosova vrlo alarmantna i da prijeti eskalacija.
"Imamo pouzdanu informaciju da se iz pravca Prištine prema severu Kosova kreće veliki broj vojnika, pripadnika američkog Kfora. Jedna grupa sa 15 hamera je zaustavljena na raskrsnici na ulazu u Zvečan i nije im dozvoljen prolazak prema Leposaviću", rekao je Pantić.


(Не)мирно на Косову

B92 izveštava sa severa Kosova

i menja se svakog casa:

Kosovska Mitrovica: Vanredno stanje

maksa83 maksa83 13:29 27.07.2011

Re: Hm

Dragec iako nema bas direktne veze sa temom - na Kosovu se izgleda nesto ozbiljno kuva:

U realnom vremenu sa lica mesta, ko ima Twitter:

@stefanzivkovic

twitovi uživo sa Kosova
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 13:38 27.07.2011

Re: Hm

Hm
Dragec iako nema bas direktne veze sa temom - na Kosovu se izgleda nesto ozbiljno kuva:

Ništa mi se to ne sviđa...I nekako mnogo liči na neka ranija loša iskustva...
gedza.73 gedza.73 20:54 27.07.2011

Re: Hm

Ništa mi se to ne sviđa...I nekako mnogo liči na neka ranija loša iskustva...

Slično sam pomislio čitajući ovaj tvoj i G. tekst. Kako se istorija vrlo slično ponovila sa manje više istim rezultatima i akterima.

A i ogrešio sam dušu. Kad sam video tekst prvo sam pomislio
It's a Bird?
Nooo!!!
It's a Plane?
Nooo!!!
It's SuperDrago.

Reko, Drago kad ne piše, ne piše al kad piše baš ga piše.
paki_i_paki paki_i_paki 13:45 27.07.2011

ustanak bez vođa od ustanka

Ono što je muka i frka sa natezanjima oko ustanka je sledeče
Dali su ovaj ustanak poveli i organizirali četnički vođe ( Torbica,Đuić...)
Dali je bio legitiman ustanak protiv NDH
I ako je ustanak legitiman zašto nema spomenika ustanicima
Naime sadašnja oficijelna Hrvatska smatra četnički ustanak nelegitimnim , dali ona tako legalizira NDH .Bedasto bi bilo smatrat ustanak i obranu od fašizma legitimnim samo ako je socijalistička revolucija u pitanju.
Jednostavno ako vlada/sabor RH smatra da je ustanak četnika u Srbu bio nelegitiman ona time daje legalnost NDH. Ako smatra da je to bio ustanak protiv vlasti ( a Živko Kustić to svake godine tupi i kuka za nekim popom u Drvaru) onda ona tu vlast priznaje. U konačnici koju vladu oni smatraju legitimnim predstavnikom naroda tog teritorija ,Vladu u Londonu ili Poglavnika (nema treće)
Kad tamo bude stajala spomen ploča vođama ustanla RH če se ogradit od NDH do tad sve je samo lakirovka.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 13:54 27.07.2011

Evo i u Drvaru

U Drvaru, danas također obeležavanje Ustanka..Isti je to Ustanak...

Manifestacija, 70 godina od podizanja ustanka protiv fašizma, obilježena je i velikim narodnim skupom u Drvaru.

Drvar je grad u kojem je pukla prva ustanička puška, postao kolijevka antifašizma i predvodnik revolucionarne narodne volje, izjavio je Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić

Špirić je naglasio da Drvar s ponosom može obilježavati godišnjice iz slavne prošlosti, jer se 27. jula 1941. godine hrabro suprotstavio i odlučno rekao "ne" najvećem zlu u istoriji čovječanstva.

"Ovo je grad heroj, bio i ostao. I danas je grad heroj, jer trpi nepravdu od svih nivoa vlasti", rekao je Špirić na velikom narodnom zboru u Drvaru, povodom obilježavanja 70 godina od podizanja ustanka protiv fašizma u BiH u Drugom svjetskom ratu.

Prema njegovim riječima, bogatu istoriju ovog grada činili su brojni spomenici i spomen-obilježja koji su potpuno uništeni, zahvaljujući mračnoj i ideološkoj stvarnosti.

"Zato je naša dužnost i moralna obaveza da učinimo sve da bi porušeni spomenici bili obnovljeni što prije", dodao je Špirić.

O potrebi obnove istorijskih spomenika u Drvaru govorila je načelnik ove opštine Anka Papak-Dodig.

Na narodnom zboru u Drvaru govorio je i proslavljeni revolucionar, devedesetpetogodišnji Ljubo Babić, jedan od vođa ustaničkog pokreta u bosanskoj krajini.

U okviru 27-julskih svečanosti u Drvaru organizovan je i veći broj kulturno-zabavnih manifestacija, a otvorena je i izložba fotografija posvećena ustanku.

Svečanostima u ovoj opštini prisustvovao je i ambasador Srbije u BiH Ninoslav Stojadinović, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević.

Drago mi je da je bio Đilas...Njegovi su iz toga kraja..
paki_i_paki paki_i_paki 14:21 27.07.2011

Re: Evo i u Drvaru

Ah Drvar, kakva je bila etnička struktura 41, kakva 91 a kakva 2011 . Izgleda da su se đabe bunili
Nego dragec zaboraviosi napomenut da je 27.jul posna slava u rh
dok se 10.Travnja kolju prasci
sve u skladu mesićeve dve pobijede
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 15:00 27.07.2011

Re: Evo i u Drvaru

Drago mi je da je bio Đilas...Njegovi su iz toga kraja..

I moji su.
Poginuli u vreme kad je trebalo. Imam i par Spomenica koje čuvam. Ponosim se njima.
Baba i deda nisu stigli da podignu puške. Familija Vrdoljak je bila brža.
Živela narodno oslobodilačka borba!
Smrt fašizmu sloboda narodu!
Napred Drvarčani!
gorran2 gorran2 15:11 27.07.2011

Re: Evo i u Drvaru

Spomenik u Drvaru, "preuređen" posle "oslobođenja".

bluestar bluestar 02:36 28.07.2011

Re: Evo i u Drvaru

Spomenik u Drvaru, "preuređen" posle "oslobođenja".mogao si slobodno dodati: srusen od strane ustaskih unuka. zavrsili posao koji su im dedovi osavili u amanet. uostalom, kao i hiljade drugih sirom hrvatske i delova BiH u kojima su hrvati bili vecina(tkz. herceg bosna) treba jednom reci jasno i glasno ko je to uradio.
gorran2 gorran2 20:11 27.07.2011

U BiH

vlad_aleksh vlad_aleksh 11:57 28.07.2011

Čas anatomije

Da zaključimo zajedno.

Nacizam, fašizam i komunizam spadaju u totalitarne ideologije, a njihove pristalice u totalitarce, te shodno tome među njima nema bitnijih razlika. Nebitno je da li je Nacizam želeo stvaranje "Hiljadugodišnjeg Rajha", fašizam stvaranje "Rimskog mira" ili komunizam socijalnu pravdu via "Diktatura Proletarijata". Svaka od ove tri ideologije, iako krenuvši od različitih premisa, stigla je do istog zaključka - NAŠ CILJ OPRAVDAVA SVA MOGUĆA SREDSTVA. Postoji li razlika između Aušvica i nekog sibirskog Gulaga?
I na kraju nešto o komunizmu. Postoje ljudi koji tvrde da je komunizam dobra ideja, ali avaj, nije pokazala svoje rezultate u praksi. To mišljenje je pogrešno. SLOBODA I JEDNAKOST ne idu zajedno. Mi možemo biti jednaki, ali samo jednaki u neslobodi.

Prim. dr. sci. Vlad Alekš,
profesor anatomije na Univerzitetu u Moskopolju

babmilos babmilos 12:21 28.07.2011

Re: Čas anatomije

onda dodajte i kapitalizam, profesore, kad već generalizujete režime koji opravdavaju sva moguća sredstva. koliko danas američki republikanci javno izjavljuju da su spremni da gurnu rođenu zemlju u bilo koliko duboku rupu - da zaustave sva ionako jadna socijalna davanja, da ukinu i ono malo zdravstvene zaštite, e ne bi li uzeli vlast.
vlad_aleksh vlad_aleksh 12:30 28.07.2011

Re: Čas anatomije

babmilos
onda dodajte i kapitalizam, profesore, kad već generalizujete režime koji opravdavaju sva moguća sredstva. koliko danas američki republikanci javno izjavljuju da su spremni da gurnu rođenu zemlju u bilo koliko duboku rupu - da zaustave sva ionako jadna socijalna davanja, da ukinu i ono malo zdravstvene zaštite, e ne bi li uzeli vlast.


Dodajem i: Hirošima, Nagasaki, uskršnje bombardovanje Beograda '44, priznavanje Frankovog režima, vojni puč u Čileu, novogodišnje bombardovanje Nikaragve, potopljeni argentinski brod Belgrano, Iran i Irak, Kuba, Vijetnam...
babmilos babmilos 12:34 28.07.2011

Re: Čas anatomije

... a pre toga oliver tvist, a za vreme toga filipinska deca za patike. užas, skandinavci su mi jedina nada.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:34 28.07.2011

Re: Čas anatomije

babmilos
onda dodajte i kapitalizam, profesore, kad već generalizujete režime koji opravdavaju sva moguća sredstva. koliko danas američki republikanci javno izjavljuju da su spremni da gurnu rođenu zemlju u bilo koliko duboku rupu - da zaustave sva ionako jadna socijalna davanja, da ukinu i ono malo zdravstvene zaštite, e ne bi li uzeli vlast.

Nije to rupa I.G. Kovacica, ta "rupa", bankrot, spas je za stanovništvo, bez obzira što će prvo zdravstvenu i socijalnu zaštitu da potkače, pa tek onda vojsku.
paki_i_paki paki_i_paki 18:20 28.07.2011

Re: Čas anatomije

skandinavci su mi jedina nada.

vidi skandinavci su imali EFIKASNOST da bi je dobio moraš napravit konkurenciju, z akonkurenciju ti treba privatno vlasništvo i odgovornost poreznih platiša, porezne platiše su odgovorne samo kad vide jasnu korist
jedno pitanje za tebe
misliš li da su uslovi rada u udruženom radu bili robski na nivou JARa
ako misliš da nisu imaš li predstavu koliko imvalida rada ima u srbiji
uz narod koji krade državu ,uz političare koji kradu i narod i državu to ti je teško moj Miloše
pogotovo što će te zgranut je da je ta skandinavska etika zasnovana na PROTESTANSTKOJ hriščanskoj etici , koja kod tebe izaziva stanja slična đavoloimajšeg pred krstom.
Da bi Srblji imali državu koja je socijalno odgovorna prvo moraju sami postati taki. Milost,solidarnost,društvena briga mora postat lična osobina tek tad može postat društvena . recimo znaš da u tvom kafiću gde piješ kavu konobarica radi na crno i podplaćena je. promeniš kafić ili misliš nije to moja briga .vidiš zato postoji pojedinačni moral ,lični, ne možeš očekivat moralnu državu bez moralnog naroda.
vidi a što se tiče jednakosti i prava, neko misli da bi onaj severinin dečko morao podjelit pravedno sa drugima imovinu , jebiga ja bi radije da delimo Severinu, al mi ni na kraj pameti nije da to zovem poštnim ,
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 19:47 28.07.2011

Re: Čas anatomije

Da bi Srblji imali državu koja je socijalno odgovorna prvo moraju sami postati taki. Milost,solidarnost,društvena briga mora postat lična osobina tek tad može postat društvena . recimo znaš da u tvom kafiću gde piješ kavu konobarica radi na crno i podplaćena je. promeniš kafić ili misliš nije to moja briga .vidiš zato postoji pojedinačni moral ,lični, ne možeš očekivat moralnu državu bez moralnog naroda.


jebiga ja bi radije da delimo Severinu

paki_i_paki paki_i_paki 08:54 29.07.2011

Re: Čas anatomije

ko želi skandinavski model
pogledaj kod fucsha zadnji komentar
vlad_aleksh vlad_aleksh 10:23 29.07.2011

Re: Čas anatomije

Imam utisak koji apsolutno može biti varljiv. Mnogi ljudi smatraju da u skandinavskim državama postoji socijalistički model države. Takvo mišljenje je pogrešno. Socijalizam, prema Marksu, predstavlja prelazno stanje u kome postoji diktatura proletarijata, prelazno stanje do vaspostavljanja komunizma, koji bi, pak, trebalo da ukine klase i, razume se, stvori raj OVDE I SADA, i u tom raju bi svako radio koliko može, a zarađivao koliko mu treba.
Što se mene tiče, ja bih u komunizmu voleo da dobijem krila, te shodno tome da letim bez pomoći tehničkih sredstava.

Vlad Alekš,
grof moskopoljski

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana