Kultura

Libreto za Filosofiju palanke (III)

principessa_etrusca RSS / 05.05.2016. u 12:17

Gost autor: feliks.krul (Vladimir Maričić)

Smetana: Ma Vlast

Nikako ne uspevam da postignem da ljudi shvate da je poezija izraz uzbuđene strasti, i da ne postoji strastven život kao što ne postoji neprestani zemljotres, ni večita groznica. Osim toga, ko bi uspeo da se obrije u takvom stanju?

Lord Bajron, u pismu Tomasu Moru, 4. juli 1821.

Link za I deo: Da li je vaše iskustvo palanačko?

Link za II deo:  Од Хераклита до Радомира, cве тече све се мења

 

Kolektivno nesvesno. Ko je Zvezda Severa? Ko su Masoni? Ko su Srbi? Ko su ekstremisti? Zašto je "Srpska revolucija" bila Revolucija?

Sada kada su se strasti malo stišale posle prvog i drugog bloga o Radomiru Konstantinoviću možemo hladnijih glava da pristupimo finalnoj analizi.

Dragi čitaoci, u prvom delu ovog mog blogerskog tripleta o Filosofiji palanke, videli smo ispoljavanje kolektivnog svesnog kroz komentare čitalaštva. Retko ko je pročitao ili barem pokušao da se upozna sa tekstom knjige Filosofije palanke, ali to nije sprečilo čitaoce da traže brisanje mog teksta. Izdavač Aleksandar B. Tasić, je bio prinuđen da napiše tekst u odbrani njegovog objaviljivanja mog teksta. Usledile su teške uvrede na račun pisca, sve izrazi neartikulisane reakcije.

Tekst "Da li je vaše iskustvo palanačko?" je dodirnuo i zašao u sferu kolektivnog svesnog ovog blogerskog kolektiva kojeg gradimo već dugo godina unutar javne sfere ovog društva koje koristi prevashodno srpsku jezičku komunikaciju, mada je sasvim otvoren i za druge jezičke kombinacije.

Šta je kolektivno svesno? To je onaj skup ideja koji mi kao pripadnici nekog kolektiva imamo o svom kolektivu i o drugim kolektivima, i ideje koje imamo o sebi i pripadnicima drugih kolektiva. A šta su ideje? Ideje su misli koje svaki pojedinac naosob nesvesno i svesno preuzima od svoje najbliže okoline - od svoje majke, od oca, od društva, ... iz škola i medija (tih represivnih državnih aparata) mi preuzimamo ideje koje stvaraju razni delovi kolektiva kao reakciju na sticaj svetskih okolnosti. U državnim institucijama rade obični ljudi, kakvi smo i mi. Država može biti prosvećena samo onoliko koliko smo mi prosvećeni.

Desetak dana posle teksta "Da li je vaše iskustvo palanačko?" Ćirjaković je objavio tekst u Politici o Filosofiji palanke. Tekst sam delimično pročitao ali čim sam video njegovu dnevno političku sadržinu, kao na primer o podeli na Srbijance i Vojvođane, tekst mi nije dalje interesovao. Pošto je objavljen i tekst „Od Heraklita do Radomira..." oglasalia se i Dubrovaka Stojanović kroz šablonsko markstistički ideološki tekst o klasnoj svesti. Usledeli su prilozi u Peščaniku, Radio Slobodnoj Evropi i Fejsbuku, sve ispoljavana  kolektivne svesti jugoslovenskih levičara. Kako oni objašnjavaju ovu ponovnu investigaciju Filosofije palanke? Najsmešniji mi je bio komentar da se radi o pokušaju Vučića i Nikolića da peru svoju biografije i prekrajaju istoriju. Za jugoslovenske levičare ne postoji pojam zdrave pameti ili pojam individualnoj izražaja, već samo postoje reakcije klasnih neprijatelja i klasne svesti. Mišljenje je svedeno na šablon. Ah, ljudsko odviše ljudsko.

I naravno na Peščaniku se pojavljuje mantra o "nemirenju sa zločinom i zlom". 

Pročitajte tu krutu dogmu o zlu koju je smislio Konstantinvić. On stavlja zlo na nivo jezika. Idiot ili mudrac? Interesantno, u najmanju ruku.  

"ZLO KAO ODBIJANJE ZLA PROTIVREČJA (s. 302)

Zlo do koga je srpski nacizam neizbežno dolazio na makrokosmičkoj ravni jeste zlo ovog sukoba sa istorijom, zlo pokušaja istorijske regresije, linijom nasilnog povrtaka u van-vremenost prošlosti, a na mikrokosmičkoj ravni (na ravni duha koji dolazi do izražaja kroz ružno individualno iskustvo) ovo zlo je, kada je autentični izraz, stihijno-podsvesni pokušaj njegov da se u sebi preobrazi: bitno iracionalno, zlo je ovde tehnika kojom se pokušava da prevaziđe nepobedivi i nerazrešivi sukob između večno-plemenskog ("rasnog") kao iracionalnog i korenskog racionalizma empiričkog duha palanke. Ono mora da bude jezik ovog duha nesposobnog za izmirenje sa večno-iracionalnim u koji pada duh obogovljenog plemena, duh koji je jedino moguć kao duh tamnog vilajeta, kao duh Noći, jer nužno iracionalan, na samom rubu ništavila, kao što je iracionalan duh samo-svojnosti kao duh apsolutnog identiteta, u njegovoj van-istoričnosti. Zlo je jedini moguć jezik vilajeta koji, istavljen kao večnost svemu istorijski-vremenom, može da bude jedino tamni vilajet (vilajet tame); svaki drugi jezik, pre svega jezik govora (ili govor jezika) posvećen rasvetljenju, prožet vremenom i pokretom, inteligencijom koja je inteligencija duha posvećenog određenom cilju, duha radnje i poduzetnosti, u dubokom je protivrečju sa ovim tamnim vilajetom. Kao iracionalan (obećanje ništavila ako ne i samo ništavilo), ovaj tamni vilajet (taman u svojoj "večnosti", izvan pokreta i vremena), jeste nepomirljiv sa jezikom, i utoliko pomirljiv sa zlom."

Ko je napisao ovu zavrzlamu, moja pretpostavka je da je to napisao pravnik Mihailo Konstantinović otac Radomira Konstantinovića. Uvod u njihove rukopise i arhive bi brzo utvrdio da li sam u pravu ili ne. Mislim da je Mihailo Konstantinović napisao prvih 160 strana Filosofije palanke da bi pomogao sinu da odradi svoj zadatak. Gornji paragraf je melanž svega i svačega. Nit prdi nit smrdi, što bi se reklo. Nit glava, nit rep. Nit se može opovrgnuti, nit se može sa njim složiti, jer ne znaš od kog dela da počneš. Važan je smisao, a reči su tu samo radi stila. A smisao KAO da odgovara zadatoj temi, ali u stvari šta nam govori:

"ovo zlo je, kada je autentični izraz, stihijno-podsvesni pokušaj njegov da se u sebi preobrazi: bitno iracionalno, zlo je ovde tehnika kojom se pokušava da prevaziđe nepobedivi i nerazrešivi sukob između večno-plemenskog ("rasnog") kao iracionalnog i korenskog racionalizma empiričkog duha palanke"

Važno je da su tu upotrebljavaju reči koje koriste ideolozi i dogmatici. Njima je važno da osete neku simpatiju sa rečima i toplotu koja dolazi od njihovih reči. "Zlo je ovde tehnika" - "nepobedivi i nerazrešivi sukob" - "između-plemenskog kao iracionalnog" i "korenskog racionalizma empiričkog duha palanke".  Odjednom sad se palanačko predstavlja u pozitivnoj svetlosti, tj. njegov "korenski racionalizam empiričnog duh". Trebalo bi ispitati da li je pravnik Mihailo Konstantinović napisao ovu sofističku i "pravnu" zavrzlamu. Nije nepoznato u praksi da se zajednički piše tekst. U slučaju Konstantinovića, gde je otac bio i otac i učitelj, ne bi mi bilo neobično da su kolaborisali na tako velikom zadatku da javno čita svoje još neobjavljeno delo. To je sigurno bila velika stvar u jugoslovenskoj komunističkoj kulturnoj sferi. I tekst je objavljen u važnoj filzofskoj ediciji Sažveđa. 

Ne mirenje sa zlom jer krilatica Druge Srbije,  (tj. da budem jasan) Jugoslovena, jer "drugosrbijanci" su u stvari Jugosloveni, ali su uzeli ovaj naziv jer oni žele da njihov identitet bude istovremeno i negacija srpstva i borba protiv srpstva, ali ne previše otvorena otvorena borba, samo kao negacija prirodnog života, koji se proglašava "iracionalnim" za razliku od njihovog "prosvećenog" i  "racionalnog" izbora. Nonsense! Čovek je oduvek bio život i uvek će ostati život. Reč duša, koja se koristi često u srpskom jeziku za duh živog čoveka ili samog čoveka (dobra duša), i koristi se da označi ono što ostaje od čoveka posle smrti,. Duša se najbolje može objasniti poređenjem sa grčkom reči "psiha" koja se koristi u Bibliji, a kada se prevodi na srpski, nekad se prevodi sa duša a nekad sa život. Kada govorimo o racionalnom i iracionalnom govorimo o čovekovoj misli, a ne o čovekovom postojanju, a sigurno nije iracionalno što imamo rod. Rod je dat, on se ne bira. Identitet se može birati.

Inače "tamni vilajet" je citat jednog od naših najvećih (modernih) pesnika Momčila Nastasijevića, malog palanačkog "naciste" (malog u odnosu na Ezru Paunda), ali naše iskustvo je palanačko pa treba pregaziti i naše male pesnike komunističkom čizmom totalizirajuće svesti. Inače Radomir Konstantinović je toliko puta upotrebio izraz "tamni vilajet" da nesvesni "drugosrbijanci" već misle da je Radomir smislio tu sintagmu.

Jedan od ključeva za čitanje Filosofije palanke je reč filo-sofija. Ljubav prema mudrosti, ali isto i prema sofizmu.

Ko su Srbi? Ko je Zvezda Severa?

-------------------------

U 18. veku, se oformila grupa intelektualaca Prosvetitelja. Koje su glavne ličnosti tog Pokreta? Volter i Didro i njihov pokrovitelj, Katarina Velika, ruska Carica. Ne bih vas zamarao pričom o velikom filozofu ateisti Volteru, sinu robovlasničke francuske klase, koji je shvatio da su religije smeše praktične filozofije života i praznoverja. Ne bih ni o Didrou, tvorcu čuvene Enciklopedije (čije originale držah i čitah). Volterova knjižica Kandid mi je poznata i gimnazijskih dana, mudra knjižica o čoveku koji prolazi kroz svakojaka svetska iskustva do svoje pedesete godine, i onda odlučuje da do kraja svog života okopova svoju okućnicu u svom izabranom selu. Dugo godina je oblikovala moju svest o dolazećoj pedesetoj godini.  U ovo nedeljnom izdanju "China Today" uvodnik kaže: "U kineskoj kulturi, intelektualci treba da sanjaju da žive kao pustinjaci u prirodi kada dostignu razumevanje života i uspeh u svojoj karijeri i školstvu. U stara vremena mnogi su odustali od života u gradu i preselili se u sela da prigrle prirodu."

Ali ću vas podsetiti na Zvezdu Severa, prosvetiteljsku koleginicu Volterovu i Didroovu, koja je  finansirala Enciklopediju, Caricu Katarinu, rođenu u Štetinu, u Pomorju (Pomerania, kako Nemci kažu) kao Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg.  Neki od njenih predaka, kako možete suditi po prezimenu su poreklom iz familije centralno evropskih Srba (Zerba), sa feuda Srb (Zerb), gde je postojala feudalna slovenska vodena tvrđava od pamtiveka (12 vek?), bombardovana i velikim delom srušena na kraju Drugog svetskog rata, u trouglu između Berlina, Hanovera i Lajpciga. Znamo da u tim predelima i danas žive Srbi. Zašto je u drugom svetsku ratu bombardovana Srpska narodna biblioteka? Zašto su saveznici bobardovali stari srpski zamak - biblioteku i muzej familije Anhalt-Zerbst?

Ideale Prosveteljstva je prenela u Rusiju i potpomogla evropsko prosvetljene, finansirajući Enciklopediju. Napisala je manifest slobode plemstva, njene reforme su išle „malo po malo" kako je pisala Volteru.  Katarina je stvorila Smolni Institut, prvi državni institut za školovanje ženske dece u Evropi. Promovisala je klasicizam u svojoj carevini, njen faktotum i ljubavnik Potemkin je pravio planove i makete za buduće gradove. Napravili su Odesu uz pomoć francuskog planera i arhitekte.

Muzej Hermitaž je stvoren na osnovu njene biblioteke i predmeta iz njene lične kolekcije.  Napisala je uputstva za školovanje male dece na osnovu ideja filozofa Džon Loka. Pisala je komedije, fikciju i memoare. 

Njeni sagovornici su bili i D'Almaber, Leonard Ojler, Petar Simon Palas, Anders Johan Leksel (šveđanin), ekonomisti Arthur Young i Jacques Necker, postala je član Slobodnog Ekonomskog Društva koje je i stvoreno 1765 na njenu instigaciju. 

Kada je umro Volter, Carica je njegove knjige sačuvala u Nacionalnog biblioteci Rusije. Sazvala je u Moskvi Veliku komisiju  (Grand Commission) skoro konsultativni parlament sastavljen 652 člana svih klasa, uključujući i mužike i raznih nacionalnosti.

Sećam se Didroove enciklopdijste stavke o balkanskim Srbima, mali siromašan narod sa malo kulture, ili tako nešto. Imam tu belješku negde, prepisao sam ih iz prvog izdanja enciklopedije koje se drži u Britanskoj biblioteci.  Kasnija izdanja su bila promenjena. Moja lična biblioteka sa fotokopijama raznih stranca iz raznih knjiga je u jednoj od mojih biblioteka, koje su razasute po svetu i meni nedostupne za sada, u Beogradu, u Londonu, u Kaliforniji, i na Ostrvu Jela, kod Aljaske, otići ću jednom ponovo i tamo. Malo mesta na svetu želim da vidim pre kraja svog života, ali Ostrvo Jela (Spruce Island) je mesto gde sam proveo vrhunac svog dosadašnjeg života, i tamo me srce vuče.

Dolazimo do odgovora na pitanje ko su Srbi? Pomenuo bih samo neke meni najdraže Srbe: Dositeja, Pavla Solarića, Atanasija Stojkovića i Mitropolita Stratimirovića (koji ih je spojio i odškolovao). Od njih najviše volim Pavla Solarića koji je živeo i umro u Veneciji u naponu mladosti od tuberkuloze. Grob mu nije poznat. Dositej je Solarića nazivao "moj Solarić", "Solarić naš, nelesnoje Srbije čado", Mrkalj ga je zvao "dika i milota srpska". *

Jedan od posrednih i neposrednih učenika Prosvetitelja koji je postao Prosvitelj Srba je Dositej Obradović. On je obišao Balkan putem Dalmacije, Krfa i ostalih luka balkanskih. Na tom putu je sreo prosvećenu klasu Grka i drugih naroda. Oni su mu otvorili jedan kasniji put kroz Evropu. Masonska udruženja su bila progresivna udruženja školovanih ljudi, i Masoni su slušali šta je Dositej imao da kaže o svojim jezičkim sunarodnicima koji govore srpskim narodnim jezikom a žive rasuti po raznim Imperijama, prevashodno Otomanskoj i Austro-Ugarskoj.

Dositej je po povratku sa Zapada, gde je bio gost uglednih Prosvetitelja i Masona, započeo prosvećenje Srba na Balkanu i tamo gde god se oni nalazili. Izabrao je mlađe učenike koji su se isticali svojom akademskom brilijantnošću, po preporuci Mitropolita Stratimirovića, Dositej im je dodelio zadatke i poslao ih na doškolavanje na evropske univerzitete.  A za sebe Dositej je preuzeo najveći zadatak stvaranja i sastavljanja srpske sveopšte kulture.

Da bi razumeli istorijski kontekst u kojem funkcioniše Dositej nabrojaću vam neke momente:

1770. Lord North Stariji (Earl of Guilford) postaje Prvi Minstar Velike Britanije (do 1782.)

1774. Američka provincijalni kongres oformljen

1775. Američka revolucija

1776. Američka deklaracija o nezavisnosti

1778. Francuzi ulaze u rat SAD protiv Velike Britanije

1779. Španija objavljuje rati Britaniji

1783. Pariski Mirovni ugovor završava rat i priznaje Američku nezavisnost

1784. DOSITEJ DOLAZI U LONDON U GOSTE KOD BRITANSKIH NAPREDNIH MASONA U SKLOPU POSETE EVROPSKIM MASONIMA

1789-99. Francuska revolucija

1793. Francuska objavljuje rat Britaniji

1798. Napoleon osvaja Egipat

1803. Britanija objavljuje rat Francuskoj

14. februar 1804. početak oružani početak Prve srpske revolucije

21. oktobar 1805. Bitka kod Trafalgara, Nelson pobeđuje Francuze i Špance

14. oktobar 1805. Napoleon stvara obruč oko austrijske vojske u Ulmu

2. decembar 1805. Napoleon pobeđuje austrijsku u rusku vojsku kod Austerlica

U Padovi se, 10. decembra 1803, Dositej Obradović, po unapred utanačenom dogovoru, susreće sa Pavlom Solarićem i Atanasijem Stojkovićem. Tu i tada, u Padovi, mestu jednog od najstarijih i emintenijih univerziteta u Evropi, im je Dositej preneo svoja iskustva i dao im zadatke kojih su se oni pridržavali do kraja svojih životu. Da pišu udžbenike za obrazovanje naroda. Pavle Solarić je napisao našu prvu Geografiju i mnoge udžbenike raznih dužina, držao sam njegove rukopise u biblioteci SANU,  njegova pisma u Britanskoj biblioteci. Jednog dana, ako mi život bude dozvolio, otići u Prinstonsku univerzitetsku biblioteku gde se nalazi još njegovih pisama. Kao i u dubrovački arhiv. 

Atanasije Stojković, je pisac Fizike prvog srpskog udžbenika iz te oblasti, i savremenog romana „Aristid i Natalija". Dragi naučnici i naši fizičari rasuti po svetu, red je da se odužite svom ocu po profesiji. Govorio je nemački, engleski, francuski, italijanski, latinski, skoro sve slovenske jezike, nešto grčki i mađarski.

Solarić je bio lični sekretar engleskog Lorda Frederika North-a mlađeg („lorda severa" - u prevodu).  Sin  onog britanskoj Prvo Ministra kojeg Englezi ne žele da pamte, čovek u vreme čijeg ministrovanja su izgubljene američke kolonije. Mladi Lord North, itonski i oksfordski đak, najmladi guverner Cejlona, Malteški vitez, osnivač grčkog univerziteta, mecena Pavla Solarića. Pavle je Lordu posvetio knjižicu "Slovenski Rimljani" koju sam pronašao u britanskoj biblioteci, fotokopirao i dao Splićaninu Zdravku Krstanoviću je prevede sa onovremenog Pavlovog srpkog jezika na savremeni. (Prevod sam pokazao mom beogradskom gimnazijskom kolegi koji je knjigu štampao bez mog znanja. On je profesor istorije u jednoj beogradskoj srednjoj školi, koga sam pre tog dešavanja hvalio u svojim ranijim blogovima.)

Zajedno su krstarili Mediteranom Lord North i Pavle Solarić, upoznavajući se sa starim gradovima i narodima, dok su u blizini svetkovali engleksi nestašni dečaci Bajron, Kits i Šeli. Lord North je osnivač prvog grčkog univerziteta, gde su mi nudili da radim doktorat 1999 godine, po prepuci moje drage starije prijateljice upokojene Kontese Elizabet Lulu Teotoki, osnivača prve baletske škole na Krfu i najveće kolekcije grčkih narodnih nošnji, iz familije konstantinopoljskih aristokratskih prebega iz doba turskih najezda i prenosilaca moštiju svetog Spiridona iz Konstantinopolisa na Krf.

Dakle "demonim" Srbi označava narod stvoren na prosvetiteljskim i masonskim principima. Srbi su masonski narod koliko su i Amerikanci masonski narod, i koliko su i drugi savremeni evropski narodi. Zašto smo tugaljivi i nelagodno se osećamo kad se spominje reč "mason". Zato štu su masone proganjali i FAŠISTI i KOMUNISTI, i tako nam uneli strah u kosti. Što neko reče "pitala je nešto što ne sme da se pita."  A crkvenjake takođe nije bilo teško nagovoriti da ne hvale masone, iako su velikom delom srpske vladike bile masoni.

Strah od nepoznatog tabua. Dakle svi ekstremisti ovog sveta ujedinjeni protiv Prosvetitelja Masona. Masoni prosvetitelji su imali za svoje ideale nauku i toleranciju prema svima. "Brat je mio ma koje vere bio." Ja nisam mason, kada bih bio mason, bio bih mason 33 reda. 

Dakle to su novovekovni Srbi koje pominjem: Dositeja, Pavla i Atanasija. Potonji Srbi duguju svoju zahvalnost njima. Mi smo Srbi koji znamo ko smo i šta smo. Palanka je tamo gde sam ja, i Centar Sveta je tamo gde sam Ja, ili Ti. Svet je multipolaran i višecentričan, u Svet se možeš uključiti na svakom mestu i u svako vreme.

Dakle, dragi ljudi moji, braćo i sestre po jeziku i rodu, ni Zapad ni Istok, već Sever.

Elem, i to je sužavanje i ograničavanje uma. Dakle, dragi ljudi moji, braćo i sestre po jeziku i slobodnom izboru, i Zapad i Istok, ali i Sever.  A za dobru meru, dodao bih i Jug - tamo gde su Grčka, Egipat, Judeja, i naša prapostojbina Afrika.

A što reče jedan naš teolog, to je samo jedna "ravan" ove kugle, a gde je vertikala koja vodi u Ajnštajnov i Hokinsov Kosmos?

Dakle, to su srpski stvoritelji, Katarina Velika i Dositej, i njihovi učenici Pavle i Atanasije. Naši praroditelji su Sv. Simeon i Sv. Sava u čijem sam se manastiru ja preumio uz pomoć monaha Oca Vasilija žrtve šezdesetosmaša. 

Nemanjići su utemeljili tri stuba naše državnosti: Teritoriju, Crkvu i Vlast. Reč vlast koju uvde koristim je češka reč, ona znači otadžbina.

Naši pra-prapraroditelji su govorili sanskritskim jezikom, koji nam je blizak po zvučnosti i dan danas.

Mi smo Srbi poštovaoci svih naroda i identita, života i životinja. Idemo u sve kuće mira i hramove svetske da se molimo načelima ljudskosti.

Vama koji žele biti pravi Srbi, preumljeni, ponosni, časni, miroljubivi, koji misle dobro, govore dobro i rade dobro, posvećujem molitvu đainsku da vas izvede na početak ili nastavak vašeg puta.

"Mahadevo, Bolane, Babo, Bum šankar,

Podari nam molitvu za poboljšanje naših karaktera.

Podari nam molitvu za nalaženje unutrašnjeg mira i razvoj naših mozgova.

Duše ljudi i životinja su žrtvovane, smisao života je žrtvovan."

Za jutarnje razgibavanje uma slušajte ovu muziku sa telesnim uzdržavanjem, a onog dana kada se budete odmarali uz pranje sudova i čišćenje doma onda se opustite i dozvolite vašem telu da se veseli i razgibava uz istu praiskonsku muziku.

Posvećujem svom bengalskom Učitelju sitre i sanskritske muzičke lestvice Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa, učeniku Ustada Ravi Shankara. Moja stara sitra je putem Komisiona u Čika Ljubinoj stigla u ruke pesnika i muzičara Bore Čorbe koji je i danas čuva (zna on to).

A sad, nazad na posao Preumljivanja, najvrednijeg posla na planeti, i onog koji stvara najveće vrednosti. Gde si Latinka da se u kolcu veseliimo!

Dovršeno danas, drugog maja 2016. u šest ujutru. U ulici Kurzon u Mejferu centru Londona, na posedu veličine Kalemgdana koje je vlasništvo Vojvode od Vestminstera,  pored mesta na kojoj se nalazila stara kancelarija roda Vožda Karađorđa vođe vojnog aspekta srpske prosvetiteljske i masonske revolucije.

KrajKomentari (300)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

blogovatelj blogovatelj 13:40 05.05.2016

Brale

Ovaj Feniks Maricic Krule Vladimir III je zesci skriboman i zesce opsednut filozofijom kasabe.
Atomski mrav Atomski mrav 13:41 05.05.2016

Re: Brale

I samim sobom, izgleda...
predatortz predatortz 13:45 05.05.2016

Re: Brale

blogovatelj
Ovaj Feniks Maricic Krule Vladimir III je zesci skriboman i zesce opsednut filozofijom kasabe.


Mesijanski kompleks, rekao bih.
cassiopeia cassiopeia 13:50 05.05.2016

Re: Brale

blogi

mrav

pred


Sad još recite da ste sve pročitali

Imam koncentraciju vinske mušice, stala kod treće rečenice, mislim se da li sam obolela ili je do teksta.
emsiemsi emsiemsi 14:01 05.05.2016

Re: Brale

cassiopeia
blogi

mrav

pred


Sad još recite da ste sve pročitali

Imam koncentraciju vinske mušice, stala kod treće rečenice, mislim se da li sam obolela ili je do teksta.

Текст је супер.
Ја сам све прочитао.
Успут --- овај Феликс је ретко начитан човек.
cassiopeia cassiopeia 14:15 05.05.2016

Re: Brale

emsiemsi

Текст је супер.
Ја сам све прочитао.
Успут --- овај Феликс је ретко начитан човек.


Daj ukratko!
urbana_gerila urbana_gerila 15:15 05.05.2016

Re: Brale

emsiemsi
Успут --- овај Феликс је ретко начитан човек.


ko bi bio kompetentniji od tebe da takvu tvrdnju iskaže?
alselone alselone 15:33 05.05.2016

Re: Brale

Daj ukratko!

Tovari i Cass.
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:19 05.05.2016

Re: Brale

Ја сам све прочитао.

Jesi, đoksija!
emsiemsi emsiemsi 16:38 05.05.2016

Re: Brale

cassiopeia
emsiemsi

Текст је супер.
Ја сам све прочитао.
Успут --- овај Феликс је ретко начитан човек.


Daj ukratko!

Није лако бити Србин !
mariopan mariopan 17:03 05.05.2016

Re: Brale

emsiemsi
cassiopeia
emsiemsi

Текст је супер.
Ја сам све прочитао.
Успут --- овај Феликс је ретко начитан човек.


Daj ukratko!

Није лако бити Србин !Najkraće i najtačnije, bravo Emsi.

I nek crknu dušmani.
Lionsgate Lionsgate 17:46 05.05.2016

Re: Brale

Emsi sine, jel si mucnuo glavom? Mislim posle ovakve papazjanije sta ti preostaje..
mariopan mariopan 18:09 05.05.2016

Re: Brale

Lionsgate
Emsi sine, jel si mucnuo glavom? Mislim posle ovakve papazjanije sta ti preostaje..

To ustvari i piše samo lepše i opširnije, pročitaj, neće ti ništa biti.
cassiopeia cassiopeia 18:44 05.05.2016

Re: Brale


alselone
Daj ukratko!

Tovari i Cass.


Nisam mogla da odolim
cassiopeia cassiopeia 18:46 05.05.2016

Re: Brale

emsiemsi
cassiopeia
emsiemsi

Текст је супер.
Ја сам све прочитао.
Успут --- овај Феликс је ретко начитан човек.


Daj ukratko!

Није лако бити Србин !


Ja i nisam Srpkinja po tvojim kriterijumima
emsiemsi emsiemsi 18:55 05.05.2016

Re: Brale

cassiopeia

alselone
Daj ukratko!

Tovari i Cass.


Nisam mogla da odolim

Ако, ако - наши смо !
emsiemsi emsiemsi 18:56 05.05.2016

Re: Brale

cassiopeia
emsiemsi
cassiopeia
emsiemsi

Текст је супер.
Ја сам све прочитао.
Успут --- овај Феликс је ретко начитан човек.


Daj ukratko!

Није лако бити Србин !


Ja i nisam Srpkinja po tvojim kriterijumima

Не верујем ти !
Мој критеријум је само један --- да си добра.
Ја за тебе, из некога разлога, верујем да си добра.
То је довољно.
mariopan mariopan 19:22 05.05.2016

Re: Brale

cassiopeia

alselone
Daj ukratko!

Tovari i Cass.


Nisam mogla da odolimNi ja ono gore........ali ako se uozbiljim mogu da vidim da je ovo blog o srpskoj kulturi, pismenosti, zaslužnim prosvetiteljima i istoriji nastanka te kulture ...ovim blogom Feliks se suprotstavlja Konstantinovićevoj tvrdnji da smo mi najgori narod na svetu i da smo nepopravljivi, da se to promeniti ne može.feliks.krul feliks.krul 20:58 05.05.2016

Re: Brale Radio Slobodna Evropa:

Šta kaže novinar Ivan Milenković - "Vučić i Nikolić peru svoje biografije napadima na Filosofiju palanke"

Palanački napadi na Konstantinovića
Objavljeno 29.04.2016
U pisanim medijima novi napadi na knjigu "Filosofija palanke" Radomira Konstantinovića koja se naziva „filozofijom zla“ i knjigom „srpskog razdora“. Autor koji je u palanačkom duhu video plodno tle za narastanje nacizma, pa i srpskog, bio je u '90-im godinama neka vrsta gurua građanskog antiratnog otpora, tada nazvanog "Druga Srbija". Kome to danas smeta? Ivan Milenković, urednik u Trećem programu Radio Beograda, jedan je od sagovornika RSE.


http://www.slobodnaevropa.org/media/video/palanacki-napadi-na-konstantinovica/27706678.html#relatedInfoContainer
feliks.krul feliks.krul 21:05 05.05.2016

Re: Brale Peščanik

Mijat Lakićević 29/04/2016 |
Šta Prva Srbija hoće od Druge SrbijePošto su ga, nakon njegovog anti-liberalnog pamfleta, Madžar i Begović dobro isprašili, Ćirja
cassiopeia cassiopeia 21:15 05.05.2016

Re: Brale

emsiemsi

Не верујем ти !
Мој критеријум је само један --- да си добра.
Ја за тебе, из некога разлога, верујем да си добра.
То је довољно.


Ostavi me bez reči.

zemljanin zemljanin 14:59 06.05.2016

Re: Brale

neozbiljno je komentarisati pre nego izađe/izbloguje se, V tom ... daklem, opušteno
mesan mesan 17:58 06.05.2016

Alo ljudi

Hej blogeri koji šaljete cvetiće, zagrljaje i poljupce grlatom šovinisti (emsiemsi/charlie/milivoje_bg) kako vas nije sramota?

A ostali što ga ismevate, dajte to malo eksplicitnije jer je sav ustreptao misleći da mu likujete.

Šta vam je ljudi?
Svaki treći komentar ovakav:

emsiemsi
cassiopeia
Ja i nisam Srpkinja po tvojim kriterijumima

Мој критеријум је само један --- да си добра.


Svako zlo dolazi od ne-Srba. Zaboravio je listu svih ostalih netrpeljivih, zlih i malih naroda, koju obično priloži.

emsiemsi 08:24 01.05.2016
Српски народ је најбољи народ, без обзира шта му будалчине као ти приписивали.


urbana_gerila urbana_gerila 18:03 06.05.2016

Re: Alo ljudi

mesan
Hej blogeri koji šaljete cvetiće, zagrljaje i poljupce grlatom šovinisti (emsiemsi/charlie/milivoje_bg) kako vas nije sramota?

A ostali što ga ismevate, dajte to malo eksplicitnije jer je sav ustreptao misleći da mu likujete.

Šta vam je ljudi?
Svaki treći komentar ovakav:

emsiemsi
cassiopeia
Ja i nisam Srpkinja po tvojim kriterijumima

Мој критеријум је само један --- да си добра.


Svako zlo dolazi od ne-Srba. Zaboravio je listu svih ostalih netrpeljivih, zlih i malih naroda, koju obično priloži.

emsiemsi 08:24 01.05.2016
Српски народ је најбољи народ, без обзира шта му будалчине као ти приписивали.
zamolio bih te da ne vređaš nazivajući čarlija srbinom.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 18:08 06.05.2016

Re: Alo ljudi

Šta vam je ljudi?

šta te briga? enivej, čarli je baš dobar začin ovom blogu, opusti se, možda se i tebi dopadne.
mesan mesan 18:11 06.05.2016

Re: Alo ljudi

urbana_gerila

zamolio bih te da ne vređaš nazivajući čarlija srbinom.mesan mesan 18:16 06.05.2016

Re: Alo ljudi

BebaOdLonchara
čarli je baš dobar začin ovom blogu


Svako ima svoju zabavu.

Video sam jednom u svlačionici tipa kako je gurnuo prstenjak sebi u šupak (ne znam do koje dubine, ugao je bio nepovoljan) pa ga onda studiozno mirisao.

BebaOdLonchara
opusti se


Da mi lakše uđe?

BebaOdLonchara
možda se i tebi dopadne.


Još uvek se nadam da je u pitanju apsolutno genijalan ironično/nadrealistički performans.
Ima se smejem tri dana kad ga obznani.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 19:00 06.05.2016

Re: Alo ljudi

Da mi lakše uđe?

pa možda ti lakše izađe. stvarno ne znam šta da ti kažem...čarli, jbt, obiđeš ga, kao ludu na pijaci.
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:06 06.05.2016

Re: Alo ljudi

Hej blogeri koji šaljete cvetiće, zagrljaje i poljupce grlatom šovinisti (emsiemsi/charlie/milivoje_bg) kako vas nije sramota?

A ostali što ga ismevate, dajte to malo eksplicitnije jer je sav ustreptao misleći da mu likujete.

Šta vam je ljudi?


Pa šta treba da mu se radi, da se linčuje?

Eto njega eto tebe, rokaj se s njim ako misliš da treba.
Što zoveš druge?
Plašiš ga se kad si s njim jedan na jedan?
Мој критеријум је само један --- да си добра.

Šta fali tom kriterijumu?

Jel treba da bude, da si loša?
mesan mesan 19:33 06.05.2016

Re: Alo ljudi

hoochie coochie man

Što zoveš druge?


Ja pozivam druge da mi objasne svoj doživljaj. Jer ih cenim na ovaj ili onaj način i želim da ih shvatim. A oni će da rade kako im volja, i verovatno da me ignorišu, kad im već do sad nije zasmetala ta stvar.

Jel treba da bude, da si loša?


A kakva je po tebi veza "dobrog" i "srpskog"?
Voliš da se praviš da ne znaš o čemu pričamo


Pa šta treba da mu se radi, da se linčuje?


Zašto uvek imaš ovaj zaključak?
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:03 06.05.2016

Re: Alo ljudi

Ja pozivam druge da mi objasne svoj doživljaj.


Ne, brate, ti jedne pozivaš da budu oštriji, a druge pitaš kako ih nije sramota.
Nigde tu nema ovoga o čemu sad pričaš, ima samo saveta drugima kako da se postave prema emsiju, pa te zato pitam do koje granice treba ići, do linča možda.
I pitam te, što ti sam to ne radiš, što druge savetuješ.

A kakva je po tebi veza "dobrog" i "srpskog"?


A po tebi te veze nema, ništa što je srpsko ne može imati veze sa dobrim?
mesan mesan 22:02 06.05.2016

Re: Alo ljudi

hoochie coochie man
ima samo saveta drugima kako da se postave


Pitanje "kako te nije sramota" je pitanje u potrazi za objašnjenjem, za razumevanjem.
"Savet" za one koji ismevaju je i sam bio šaljiv, implicirajući da dotični ne shvata kad ga ismevaju (a sigurno shvata).

hoochie coochie man
A kakva je po tebi veza "dobrog" i "srpskog"?
A po tebi te veze nema, ništa što je srpsko ne može imati veze sa dobrim?


Nema uzročno-posledične, logičke, faktičke, univerzalne veze među tim pojmovima.

Ljudi i događaja je bilo i ima svakakvih svuda. Nema jasne osnove za tvrdnju da je "srpski narod najbolji", pri čemu pazi govori se o ljudskoj dobroti a ne o fudbalu. Još gore, osnovu za tu tvrdnju traži tako što vređa ljude definisanjem njihovog identiteta po njegovomm kriterijumu "dobrote". Dodatno vređa eksplicitnim zaključkom kako zlo dolazi od Mađara, Nemaca... Pri čemu kad se ispostavi da je neki Srbin "loš" (znači ispod nivoa običnog bašibozuka i kalakurcije), onda mu valjda oduzme pravo da bude Srbin. Ovo poslednje najjasnije ukazuje na kompleks inferiornosti, želju da nešto svoje uzdigne a tuđe unizi (vidi pod "nijedan pravi Škot" LINK).

I u pravu si, zašto biti uporna budala oko toga i zašto traćiti vreme, niko ne voli gorak začin?
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:39 06.05.2016

Re: Alo ljudi

traži tako što vređa ljude definisanjem njihovog identiteta po njegovomm kriterijumu "dobrote".


Nisi ti shvatio šta je emsi napisao cass.
Tu piše da i pored toga što je ona drugačijih političkih svhatanja on je svrstava u Srbe, jer je dobra.


Pri čemu kad se ispostavi da je neki Srbin "loš" (znači ispod nivoa običnog bašibozuka i kalakurcije), onda mu valjda oduzme pravo da bude Srbin.


Pa neka oduzima.
Evo, neka i meni to pravo oduzme, baš me briga.
Baš su mi emsijevi, tvoji, ili nečiji drugi kriterijumi da li sam Srbin ili ne važni.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 13:03 07.05.2016

Re: Brale

a, Blogi je autoritet za duhovna pitanja, do mojega, možda za nedoumice polarnih bića kada ih istrebljuje sa Planete Zemlje. Tužno da su Mrav i Cass potpali pod ovu vrstu negativne propagande. Inače, odlično da se neko među demokratama - uprkos ogromnom negativizmu titoista; bavi ovim pitanjem, makar i ovako virtuelno, jer ako se ne bude niko bavio, baviće se sledeća, pro-fašistička vlada, po uzoru na Hrvatsku. Bravo, Londonci, Jerusalem has voted - 12 points!

jednarecfonmoi jednarecfonmoi 13:53 05.05.2016

Solaric

Meni je bilo zanimljivo da procitan za Solarica za koga zaista nisam znala.Felikse, mene si nekako "uvukao"u taj deo spisa, jer ocigledno je da ti je Solaric veoma drag.:)

Pronasla sam sad i neke njegove stihove:

Gle, pticica za pticicom kako svud prilece,

prevoze se jedna k drugoj neba nocne svece.
principessa_etrusca principessa_etrusca 14:12 05.05.2016

Re: Solaric

Соларић је веома занимљив, а релативно слабо познат лик.

(Oн је родоначелник веома оригиналне идеје о утицају "словенског" језика на "римски", односно латински.)
jednarecfonmoi jednarecfonmoi 14:16 05.05.2016

Re: Solaric

principessa_etrusca
Соларић је веома занимљив, а релативно слабо познат лик.

.urbana_gerila urbana_gerila 15:24 05.05.2016

Re: Solaric

principessa_etrusca
(Oн је родоначелник веома оригиналне идеје о утицају "словенског" језика на "римски", односно латински.)


niti je rodonačelnik, kasni ceo vek, niti je govorio o slovenskom, već slovenskim jezicima - kojima su govorili iliri, dačani, tračani, veneti i sva ostala srBska starosedelačka plemena na prostoru evrope, afrike i azije.principessa_etrusca principessa_etrusca 15:33 05.05.2016

Re: Solaric

urbana_gerila

niti je rodonačelnik, kasni ceo vek, niti je govorio o slovenskom, već slovenski jezicima - kojima su govorili iliri, dačani, tračani, veneti i sva ostala srBiska starosedelačka plemena na prostoru evrope, afrike i azije.


Kada je 1818. godine Pavle Solarić objavio svoje delo o uticaju slovenskog jezika na „rimski“ tj. na latinski jezik, on nije bio shvaćen ili je bio ignorisan. Kada je Jan Kolar 1856. objavio svoje najznačanije lingvističko delo „Staroitalija slavjanska“ na 800 strana (koje će uskoro biti objavljeno u ovoj seriji), ono je nedvosmisleno bilo ignorisano do dana današnjeg, a on je stekao reputaciju „neobjektivnog“ naučnika.

LINK
urbana_gerila urbana_gerila 16:01 05.05.2016

Re: Solaric

principessa_etrusca
urbana_gerila

niti je rodonačelnik, kasni ceo vek, niti je govorio o slovenskom, već slovenski jezicima - kojima su govorili iliri, dačani, tračani, veneti i sva ostala srBiska starosedelačka plemena na prostoru evrope, afrike i azije.


Kada je 1818. godine Pavle Solarić objavio svoje delo o uticaju slovenskog jezika na „rimski“ tj. na latinski jezik, on nije bio shvaćen ili je bio ignorisan. Kada je Jan Kolar 1856. objavio svoje najznačanije lingvističko delo „Staroitalija slavjanska“ na 800 strana (koje će uskoro biti objavljeno u ovoj seriji), ono je nedvosmisleno bilo ignorisano do dana današnjeg, a on je stekao reputaciju „neobjektivnog“ naučnika.

LINK


i, šta je, osim iskazane funkcionalne nepismenosti, tvojim komentarom dokazano?
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:55 05.05.2016

Re: Solaric

urbana_gerila Emsiju:
ko bi bio kompetentniji od tebe da takvu tvrdnju iskaže?

urbana_gerila Prinćipesi
i, šta je, osim iskazane funkcionalne nepismenosti, tvojim komentarom dokazano?Ne pucaj previše, gradski gerilče, (pre)rano ćeš se istrošiti.

P. S.
Zanimljiv tekst, Felikse
Hvala Prinćipesi
urbana_gerila urbana_gerila 18:06 05.05.2016

Re: Solaric

vladimir petrovic
urbana_gerila Emsiju:
ko bi bio kompetentniji od tebe da takvu tvrdnju iskaže?

urbana_gerila Prinćipesi
i, šta je, osim iskazane funkcionalne nepismenosti, tvojim komentarom dokazano?Ne pucaj previše, gradski gerilče, (pre)rano ćeš se istrošiti.
ne trošim džebanu na poluinteligente, ionako će(š) se samoubiti.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 11:09 07.05.2016

Re: Solaricvladimir petrovic


P. S.
Zanimljiv tekst, Felikse
Hvala Prinćipesi


ispada, sudeći po допадајима, da je odnos između partizana i četnika, čak i na blogu, negde 1:1. gde si ti, Владимир Петрович, Христос Воскресе, i radnici, i dan Pobede nad fašizmom!
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:14 07.05.2016

Vaskrs je bio

Srđan Fuchs
... gde si ti, Владимир Петрович, Христос Воскресе, i radnici, i dan Pobede nad fašizmom!

Tu sam, ponovo među živima i pravima.

Što se ovog Hristos voskrese tiče, ja dodajem (po majčinoj liniji) još i Christos anesti ((Χριστός ἀνέστη!), jer mi se čini da tamo gde je tvoj hebrejski ide i grčki per se.
Što se tiče ovog drugog (pobede nad fašizmom), revolucija još traje.
Izgleda da u susedstvu (RH) aždaja ustaštva (čist fašizam) ponovo diže glavu i preti, ne previše glasno ali stalno. Zato ponavljam: La luta continua.

P. S.
Na jednom hrvatskom sajtu videh opasku o tebi, tebra:

Srđan Ratkovic Fuchs, potomak slavonskih Židova


Retko pominješ ovo srednje prezime Ratković, a baš je lepo, odnosno lijepo, he, he, he...
Ili se ovo može shvatiti da te braća Hrvati svojataju, te smatraju da si podrijetlom - hrvatski židov!

Neka si, sve dok si - i naš.

Keep going well!
emsiemsi emsiemsi 13:54 05.05.2016

Није лако бити Србин !

Ти све ово знаш !?
Ја се теби дивим !
mariopan mariopan 14:30 05.05.2016

...

I ja sam sve pročitala.

Drago mi je da jesam.

Felikse

Lionsgate Lionsgate 17:36 05.05.2016

~~~

Jbt, blog b92 je definitivno postao mesto sprdnje.
emsiemsi emsiemsi 18:58 05.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate
Jbt, blog b92 je definitivno postao mesto sprdnje.

Образложи !
(сажето)
uros_vozdovac uros_vozdovac 19:45 05.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate
Jbt, blog b92 je definitivno postao mesto sprdnje.

Ovo si napisao kao da je nešto loše u pitanju...
Lionsgate Lionsgate 19:50 05.05.2016

Re: ~~~

Образложи


Ko sve ovde pise, sta ovde sve pisu, kakvih sve likova ovde ima, koje se sve gluposti ovde prodaju..

Jel treba i da ti linkujem?
Ali pre toga cu da mucnem glavom.

Sprdnja sine.Ovo si napisao kao da je nešto loše u pitanju...

Kako i nije lose kad sam toliko glup da gubim vreme na takve likove.
predatortz predatortz 19:50 05.05.2016

Re: ~~~

uros_vozdovac
Lionsgate
Jbt, blog b92 je definitivno postao mesto sprdnje.

Ovo si napisao kao da je nešto loše u pitanju...


Ja u tome vidim napredak. Blog beše nekad mesto za vatrena komesarska saopštenja, za upiranje prstom u neistomišljenike, koje je posle jeo sajber mrak.

Sad se lepo zezamo, a napaljenih komesara je sve manje.

Dame i gospodo zgubidani, napredujemo velikim koracima.
Lionsgate Lionsgate 20:03 05.05.2016

Re: ~~~


Ja u tome vidim napredak. Blog beše nekad mesto za vatrena komesarska saopštenja, za upiranje prstom u neistomišljenike, koje je posle jeo sajber mrak.


Sem komesara pisali su i ljudi koji su imali sta da kazu, svojim recima a ne copy/paste tehnikom, seti se Gorana Markovica, Dejana Stankovica, Coleta... danas? Danas nemamo komesare? Umesto LDPa imamo DJB i NS i njihove glasnogovornike a od ljudi koji umeju nesto da napisu imamo samo onog montegrina sa Terazija ( ili sa vracarskih pasnjaka kako se sad hvali).
predatortz predatortz 20:06 05.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate

Ja u tome vidim napredak. Blog beše nekad mesto za vatrena komesarska saopštenja, za upiranje prstom u neistomišljenike, koje je posle jeo sajber mrak.


Sem komesara pisali su i ljudi koji su imali sta da kazu, svojim recima a ne copy/paste tehnikom, seti se Gorana Markovica, Dejana Stankovica, Coleta... danas? Danas nemamo komesare? Umesto LDPa imamo DJB i NS i njihove glasnogovornike a od ljudi koji umeju nesto da napisu imamo samo onog montegrina sa Terazija ( ili sa vracarskih pasnjaka kako se sad hvali).


Jeste bilo zanimljivog sveta. No, ljudi su prerasli ovo mesto. Moramo da shvatimo, odnosno sebi da priznamo, da ovde dolazimo da ubijemo (znatan) višak vremena. Da se ovde ne događa, niti se kad događalo, ništa bitno. Ništa što će promeniti svet.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:08 05.05.2016

Re: ~~~

Kako i nije lose kad sam toliko glup da gubim vreme na takve likove.


I, pride, imaš potrebu da to saopštiš takvim likovima.
Čudno.
Lionsgate Lionsgate 20:10 05.05.2016

Re: ~~~

Jeste bilo zanimljivog sveta. No, ljudi su prerasli ovo mesto. Moramo da shvatimo, odnosno sebi da priznamo, da ovde dolazimo da ubijemo (znatan) višak vremena. Da se ovde ne događa, niti se kad događalo, ništa bitno. Ništa što će promeniti svet.Kako i nije lose kad sam toliko glup da gubim vreme na takve likove


Sve receno u ova dva citata.


edit.


I, pride, imaš potrebu da to saopštiš takvim likovima.
Čudno.

Sine, znas kad si ono besposlen, ne gleda ti se TV, ne cita ti se, vratio si se spolja a nema nikog kuci, klik na ovo mesto, i ovde smor... i sta da konstatujes nego da si glup kad se pecas na ovakvo sto.
Lionsgate Lionsgate 20:17 05.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate
Jeste bilo zanimljivog sveta. No, ljudi su prerasli ovo mesto. Moramo da shvatimo, odnosno sebi da priznamo, da ovde dolazimo da ubijemo (znatan) višak vremena. Da se ovde ne događa, niti se kad događalo, ništa bitno. Ništa što će promeniti svet.Kako i nije lose kad sam toliko glup da gubim vreme na takve likove


Sve receno u ova dva citata.


edit.


I, pride, imaš potrebu da to saopštiš takvim likovima.
Čudno.

Sine, znas kad si ono besposlen, ne gleda ti se TV, ne cita ti se, vratio si se spolja a nema nikog kuci, klik na ovo mesto, i ovde smor... i sta da konstatujes nego da si glup kad se pecas na ovakvo sto.


edit.edit.

Mucnuo sam glavom, idem da popravljam komp.
zilikaka zilikaka 20:27 05.05.2016

Re: ~~~

Mucnuo sam glavom, idem da popravljam komp.

Ja se u tim situacijama vaćam peglanja.
predatortz predatortz 20:28 05.05.2016

Re: ~~~

zilikaka
Mucnuo sam glavom, idem da popravljam komp.

Ja se u tim situacijama vaćam peglanja.


I ja peglam. Krevet!
emsiemsi emsiemsi 20:47 05.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate

...

edit.edit.

Mucnuo sam glavom, idem da popravljam komp.

Ја то више не радим себи, него само пријатељима.
Лакше ми је да платим, а другарима не могу да се изговорим.
feliks.krul feliks.krul 20:48 05.05.2016

Re: ~~~

Blog beše nekad mesto za vatrena komesarska saopštenja, za upiranje prstom u neistomišljenike, koje je posle jeo sajber mrak.

Sad se lepo zezamo, a napaljenih komesara je sve manje.

Dame i gospodo zgubidani, napredujemo velikim koracima.Interesantno je gledati kako se Mentor aktivirao na okolnim blogovima i kako usmerava učenike od kako je pocela ova analize Filosofije palanke. Za neverovati. UDBA, sine UDBA nema druge prave reči. Sad samo sića obleće ili kako bi rekli "korisni idioti".

emsiemsi emsiemsi 20:53 05.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate

Ja u tome vidim napredak. Blog beše nekad mesto za vatrena komesarska saopštenja, za upiranje prstom u neistomišljenike, koje je posle jeo sajber mrak.


Sem komesara pisali su i ljudi koji su imali sta da kazu, svojim recima a ne copy/paste tehnikom, seti se Gorana Markovica, Dejana Stankovica, Coleta... danas? Danas nemamo komesare? Umesto LDPa imamo DJB i NS i njihove glasnogovornike a od ljudi koji umeju nesto da napisu imamo samo onog montegrina sa Terazija ( ili sa vracarskih pasnjaka kako se sad hvali).

Мени се баш допада како је сада !
Успут --- ја мислим да су Милан Новковић, Принци, Тесс, Макса, ТадаДебели ... људи од којих се може много шта научити. Чак, много више од разних јавних личности, много више.
Ми остали смо ту да читамо и подупиремо колико је у нашој моћи. И ми волимо да напишемо понешто, надајући се да ће некоме бити корисно. Чак нам и буде драго (макар мени) ако се то некоме (и) допадне.
Успут --- почесто једна реч много каже, само ако се зна контекст.
uros_vozdovac uros_vozdovac 21:30 05.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate
Lionsgate
Jeste bilo zanimljivog sveta. No, ljudi su prerasli ovo mesto. Moramo da shvatimo, odnosno sebi da priznamo, da ovde dolazimo da ubijemo (znatan) višak vremena. Da se ovde ne događa, niti se kad događalo, ništa bitno. Ništa što će promeniti svet.Kako i nije lose kad sam toliko glup da gubim vreme na takve likove


Sve receno u ova dva citata.


edit.


I, pride, imaš potrebu da to saopštiš takvim likovima.
Čudno.

Sine, znas kad si ono besposlen, ne gleda ti se TV, ne cita ti se, vratio si se spolja a nema nikog kuci, klik na ovo mesto, i ovde smor... i sta da konstatujes nego da si glup kad se pecas na ovakvo sto.


edit.edit.

Mucnuo sam glavom, idem da popravljam komp.

Ja baš često popravljam kojekakve kompjutere
emsiemsi emsiemsi 21:40 05.05.2016

Re: ~~~

uros_vozdovac
Lionsgate
Lionsgate
Jeste bilo zanimljivog sveta. No, ljudi su prerasli ovo mesto. Moramo da shvatimo, odnosno sebi da priznamo, da ovde dolazimo da ubijemo (znatan) višak vremena. Da se ovde ne događa, niti se kad događalo, ništa bitno. Ništa što će promeniti svet.Kako i nije lose kad sam toliko glup da gubim vreme na takve likove


Sve receno u ova dva citata.


edit.


I, pride, imaš potrebu da to saopštiš takvim likovima.
Čudno.

Sine, znas kad si ono besposlen, ne gleda ti se TV, ne cita ti se, vratio si se spolja a nema nikog kuci, klik na ovo mesto, i ovde smor... i sta da konstatujes nego da si glup kad se pecas na ovakvo sto.


edit.edit.

Mucnuo sam glavom, idem da popravljam komp.

Ja baš često popravljam kojekakve kompjutere

Ма, то сада зна свако --- само удри копи-пејст, даунлоуд, инстол, некст, некст, некст, ... до мојега !
b92fmember b92fmember 09:49 06.05.2016

Re: ~~~

Lionsgate

Ko sve ovde pise, sta ovde sve pisu, kakvih sve likova ovde ima, koje se sve gluposti ovde prodaju..Pa napiši nešto pametno, sigurno će ti neko objaviti tekst... ili idi na neko drugo mesto.

Ovako zvučis ko kad neko dodje na Cecin koncert pa se žali na izbor muzike.
angie01 angie01 21:42 07.05.2016

Re: ~~~

Interesantno je gledati kako se Mentor aktivirao na okolnim blogovima i kako usmerava učenike od kako je pocela ova analize Filosofije palanke.


pazi kad sam promasila ovaj biser- ko je mentor, pardon Mentor ( ono neki najvisi rang u mracnjackom redu u Gotamsitiju bloga)- ne mogu sada da provalim ko se to uzvrpoljio na okolnim blogovima zbog ovog "opasnog" i "uznemiravjuce otkrivajuceg" teksta, (narativ toka svesti ), u kome ce se konacno otkriti dugo skrivana tajna:))), pa salje ucenike,..a btw, ko su posilni blogeri?

hebote, ovo ko roto roman- nikad robom!
feliks.krul feliks.krul 20:32 05.05.2016

A t a n a s i j e S t o j k o v i ć

Naučnik i književnik, pisac prve fizike na srpskom jeziku.


Rođen je u Rumi, 3. oktobra 1773. godine, u siromašnoj porodici, od oca Jovana i majke Ane. Bio je bistar i vredan dečak koji se isticao među vršnjacima. Završio je osnovnu i nižu gimnaziju u Rumi. Završio je protestantsku gimnaziju U Šopronu (mađarskom gradu blizu austrijske granice), a filozofski licej u Segedinu. Nakon toga je studirao u Požunu (mađarski naziv za stari grad Bratislavu), a zatim je slušao prirodne nauke u Nemačkoj, u Getingenu, gde je i doktorirao. Sin jednog čizmara iz Rume, pravoslavne vere, Atanasije Stojković bio je najbolji student u generaciji na jednom od najčuvenijih univerziteta u Nemačkoj u to vreme. Živeo je vrlo teško. Dobijao je skromnu pomoć od dobrotvora, ali se u toku školovanja zbog nedostatka sredstava jednom vratio u Rumu i bio operant "Zemljemerija" i kasnije nastavnik u rumskoj gimnaziji. 1799. godine, posle završenih studija odlazi u Budim gde je pisao dela na ruskom i srpskom jeziku. Bavio se i poezijom. Zanimljivo je da je još 1797. ispevao "Odu na istočnik borkovačkij" (Odu o izvoru borkovačkom).


Oda na istočnik borkovačkij

Istočniče milij, Borkovačka diko!
Možel želju moju, k teb opisati tko?
Ili da te nisam pohodio sada,
i očima gledao, kako bistro pada
bisernovidnaja tvoja voda sveta,
ili da sam ostao črez sva moja leta.

Ako ću ići ja, gdi večnij sneg biva,
il gdi luče sunca, svaku tverdost liva.
Ako ću doći ja, gdi holm nebo liže,
ili v dublinu, same Bezdne, niže,
Neću tebe najti, i tvoje Bistrote,
i obivanja tvog, nebesne divote!

Tibo gospodstveno, u Dola sredini
petomestno ležiš: a tvoja ledini
Zmijipoličnu reku (koja iz teb teče
i sva rumska polja krivećis proteče)
Sabrali su, kitnij sa tisjaša cveća.-
Kod tebe je mesto večnago proleća.

Kod tebe ljubov svagda biva veća!
tu i mnogih do sad jeste bila sreća.
I ja sam kod tebe srećan tako bio,
s prijateljem rano da sam tebe pio.
O! svagda ja hoću, žaliti za tebe,
dokle pri tebi, ja ne vidim sebe.

Stojkovićeva pesma o Borkovačkom izvoru prepisana savremenim pismom.


1800. godine u Budimu je objavio dva speva, jednu odu (o prosvetnom napretku kod Srba) i jednu zbirku stihova ("Stihi kakovim obrazom ljubov u braku sohraniti/sačuvati/možno". 1802. je napisao i objavio dve ode posvećene poznatom piscu i istoričaru Jovanu Rajiću kojeg je mnogo poštovao. 1800. je objavio i jedan spis filozofske sadržine koji ima i elemenata iz romana, pod naslovom "Kandor ili otkrovenije egipetskih tain". 1801. godine izdaje poučno-sentimentalni roman "Aristid i Natalija" koji se smatra prvim romanom u novijoj srpskoj književnosti. Ovaj roman namenio je mladima i pisao ga je "prosto i bez hudožestva" jer je želeo da pouči svoj rod. Iz istog razloga je 1802. godine u Budimu objavio i knjigu pod nazivom "Serbskij sekretar" u kojoj su se nalazili uzorci kako se pišu pisma, ugovori, obveznice, testamenti, priznanice, računi itd. Svoje glavno delo "Fisika, prostim jezikom spisana za rod slaveno-serbskij" je objavio u tri knjige 1801. 1802. i 1803. godine u Budimu. To je ne samo prva fizika na srpskom jeziku već i kod Srba prvi put sistematski napisano, veliko delo iz prirodnih nauka koje ima blizu hiljadu strana.

1803. godine odlazi u Rusiju, gde je 1. novembra izabran za redovnog profesora fizike Harkovskog univerziteta. Na ovom univerzitetu je predavao i njegov školski drug, isto Rumljanin, Teodor Filipović (predavao je istoriju i pravo). Atanasije Stojković je stekao veliki ugled u Rusiji. U dva maha je bio izabran za rektora Univerziteta, car Aleksandar I ga je odlikovao Ordenom svetog Vladimira, a veliki Lukijan Mušicki mu je ispevao odu.-

Govorio je nemački, engleski, francuski, italijanski, latinski, skoro sve slovenske jezike, nešto grčki i mađarski. U poslednjoj deceniji života bavio se i prevodilačkim radom. Pripisuje mu se da je sa srpskog, gotov Vukov prevod Novog zaveta preradio i preveo na "serbski" i izdao ga u Petrogradu 1824. godine, ali ni jedan primerak ove knjige nije pronađen. Stojkovićev prevod zaveta je štampan 1834. u Lajpcigu, posle njegove smrti.

Atanasije Stojković je bio oženjen jednom bogatom Ruskinjom ali nije imao dece. Poslednje godine života proveo je u Sankt Petersburgu kao carski državni savetnik. Umro je 2. juna 1832. godine u Harkovu gde je i sahranjen.

Deo teksta preuzet sa: RumaPriloženi portret je rad Pavela Đurkovića, (1772—c.1830)
1828, ulje na platnu, Galerija matice srpske Novi Sad [Angelina]
PREUZETO SA SAJTA http://riznicasrpska.net/

Pogledajte ove naslove:

Atanasije Stojković: Zaostavština jednog pokvarenjaka National Geographic
Atanasije Stojkovic: Zli naučnik B92

Чињеница је да постоји једна систематска вишевековна кампања против српства и српске културе. Један од видова борбе против српске културе је путем имплантираног сукоба између "доситејеваца" и "вуковаца".

Вишевековна борба против српства је "нормална" борба оних који траже свој културни и територијални простор у нашој околини. Међутим Срби морају бити свесни видива те борбе да би могли да се одбране и не наседају на непостојеће дилеме.

Пошто је нововековна српска нација плод просветитељског пројекта, реакционарна Аустро-Угарска Царевина је започела свој антисрпски пројекат који се зове укракто хрватска нација. Пројекат хрватске државности је главни носилац те вишевековне кампање против српства. Током последња два века други антисрпски пројекти су се јавили и који су се спојили са хрватским антисрпским пројектом. Ти пројекти се потпомажу директно и индиректно. Али хрватско антисрпство је трајно и против њега се можемо борити једино самоспознајом сопствених културних вредности.

Што се тиче осталих антисрпских пројеката ту треба познавати детаље и треба бити свестан шта је шта.

1. Велики грех југословенског Краља Александра 1 Карађорђевића је што је његов пројекат такође био антисрпски. Данас још увек постоје Љотићевци и слични који желе стварање Југославије. Али они нису толика опасност.

2. Југословенски комунисти (западњачке оријентације) међутим су живи и здрави. Они сачињавају најелитнији део српског културног простора. У Хрватској су слаби. У Србији су веома организовани, имају своју хијерархију која кроз своја задужења утичу на јавни дискурз. Делују као комунистичке ћелије субверзивно.

У својој борби против српства југословенски комунистички интелектуалци се потпомажу хрватским антисрпским стратегијама. Та спрега делује здружено на идеолошком нивоу али не на директној личној колаборацији.

Међутим постоји трећа група која је од велике важности.

3. Западне државе и агенције које су под утицајем југословенских комуниста (западњачке оријентације).

У Титовом период југословенски комунисти стварају многобројне везе у западним државама, на веома важним академским институцијама и личне везе.

Све те везе су искоришћене при распаду Југославије, када се југословенски комунисти позиционирају као веза између Запада и Србије. "Фонд за отворено друштво" је НВО за америчке интересе, то није тајна, итд. итд.

Дакле описујем елементе који стварају наша садашњу историјску ситуацију. Да би разумели садашњост и будућност морамо познавати прошлост.
little_radojica little_radojica 10:49 06.05.2016

Re: A t a n a s i j e S t o j k o v i ć

Феликсе, ово твоје капитало дело у три тома се све време ослања на циркуларну логику. Пази, позиваш се на Атанасија Стојковића, који би, да је рођен двеста година касније и судећи према ономе што је објављивао и зашта се залагао, засигурно и сам писао на Пешчанику и борио се против некаквог "паланачког духа"! А тај "дух паланке" најбоље се очитава у учитавању некаквог смисла тамо где га нема само зато што би теоретски могло да га има, баш као што ти радиш са овим наративом о комунистима, Хрватима, "доситејевцима", "вуковцима", масонима, Наполеонима итд. Свако време и свако друштво има свој сукоб прогресивних и конзервативних идеја, дакле своју Прву и Другу Србију, а сваки човек је, у зависности од задате теме и прогресиван и конзервативан, и првосрбијанац и другосрбијанац, што ту поделу аутомстки чини тривијалном, да не кажем - баналном. Међутим, постоји та "паланачка" тенденција да буду угурани у само једно од та два и ту уствари настаје курцшлус и код Константиновића, а на исти начин и код тебе. Сликајући појединце као овакве или онакве стварамо вештачке поделе које не морају да постоје. Рецимо, да би критиковао Константиновића на начин на који ти то радиш ти просто мораш да имаш Прву и Другу Србију и тако правиш циркуларну логику(!!!). Далеко једноставније и ефектније би било кад би се бавио само "Филозофијом паланке", онако како си то почео у првом делу - анализом (без)смислености и (недостатком) аргумената самог текста, а не Константиновићевим мотивима и могућим импликацијама.

Ако мене неко пита: да, "дух паланке" постоји и представља неспособност неког друштва да комуницира без кршења логике. Што је више тема на којима је тај ефекат присутан, то је "дух паланке" јачи и обрнуто. По томе, "дух паланке" може бити јачи или слабији у зависности од круга у којем се посматра, на овом блогу, на Пешчанику, у Скупштини, у Фарми, пред задругом, на Машинцу итд. или.. друштву у целини!
feliks.krul feliks.krul 17:13 06.05.2016

Re: A t a n a s i j e S t o j k o v i ć

Видећемо

где ће нас ово одвести, ово је "експеримент у блоговању", наратив тока свести. Ваши коментари ће такође креирати крајњи смисао. Захвалан сам ти на прилозима.
feliks.krul feliks.krul 21:36 06.05.2016

Re: A t a n a s i j e S t o j k o v i ć

Одговор литл радојици

Феликсе, ово твоје капитало дело у три тома се све време ослања на циркуларну логику. Пази, позиваш се на Атанасија Стојковића, који би, да је рођен двеста година касније и судећи према ономе што је објављивао и зашта се залагао, засигурно и сам писао на Пешчанику и борио се против некаквог "паланачког духа"! А тај "дух паланке" најбоље се очитава у учитавању некаквог смисла тамо где га нема само зато што би теоретски могло да га има, баш као што ти радиш са овим наративом о комунистима, Хрватима, "доситејевцима", "вуковцима", масонима, Наполеонима итд. Свако време и свако друштво има свој сукоб прогресивних и конзервативних идеја, дакле своју Прву и Другу Србију, а сваки човек је, у зависности од задате теме и прогресиван и конзервативан, и првосрбијанац и другосрбијанац, што ту поделу аутомстки чини тривијалном, да не кажем - баналном. Међутим, постоји та "паланачка" тенденција да буду угурани у само једно од та два и ту уствари настаје курцшлус и код Константиновића, а на исти начин и код тебе. Сликајући појединце као овакве или онакве стварамо вештачке поделе које не морају да постоје. Рецимо, да би критиковао Константиновића на начин на који ти то радиш ти просто мораш да имаш Прву и Другу Србију и тако правиш циркуларну логику(!!!). Далеко једноставније и ефектније би било кад би се бавио само "Филозофијом паланке", онако како си то почео у првом делу - анализом (без)смислености и (недостатком) аргумената самог текста, а не Константиновићевим мотивима и могућим импликацијама.

Ако мене неко пита: да, "дух паланке" постоји и представља неспособност неког друштва да комуницира без кршења логике. Што је више тема на којима је тај ефекат присутан, то је "дух паланке" јачи и обрнуто. По томе, "дух паланке" може бити јачи или слабији у зависности од круга у којем се посматра, на овом блогу, на Пешчанику, у Скупштини, у Фарми, пред задругом, на Машинцу итд. или.. друштву у целини!Рецимо да прихватим твоју критику на начин који би ученик прихватио аргументе свог ментора. Али... моја анализа Философије паланке, почиње са неакадемског становишта, није писана као задатак ни као вежба. Почела је онако како сам написао више пута и што не желим да понављам јер ће неко мислити да сам осветољубив и да га прогањам.

Да почнемо од твоје горње изјаве о "духу паланке" - the spirit of the province.

Прво, мене не интересује ни "паланка" ни њен "дух" тј. личност или свест паланке. Интересује ме личност која се бави личношћу или свешћу паланке. Личност која се зове Р.К., се бави паланком и каже "искуство нам је ограничено". Дакле и искуство самог човека који анализира ограничено је ограничено. И моје искуство је ограничено, и твоје искуство је ограничено, и сви имамо донекле ограничена искуства. Ако ограничени анализира ограничено, колико ће ограничени успети да одгонетне шта је нека друга ограничена личност хтела да каже унутар свог ограниченог домена.

Друго, драго ми је да цениш логику. Друштво не комуницира, Комуницирају јединке унутар тог друштва, племена, крда или стада. Тачно је да је стадо предвођено неким ко први крене у неком правцу. Мислим на понашање стада стоке. Цело стадо може истовремено "комуницирати" са неким посматрачен и ту наравно нема логике. Мада ако узмемо пример фудбалског стадиона, све те јединке могу истовремено да комуницирају са неким играчем називајући га мајмуне! мајмуне! Па ни ту се не крши логика. Међутим у овом случају колективне комуникације једне групе са неким „посматрачем“, скоро све зависи од перцепције и логике посматрача а не колектива. Ако би један колектив предамном истовремено викао „ми смо фашисти“ ја бих се мало уплашио. Али да сам фашиста, не бих се вероватно ни мало уплашио, питао бих се да ли су то моји фашисти или неки по мене опасни фашисти. Два супростављена колектива.....

Ти претпостављаш да постоје колективи (класе, групације) које су супериорније или инфериорније него друге скупине. Тако мисле и припадници разних касти у Индији. Они се понашају према шаблонима колективног свесног. У таквим крутим системима, прелаз из касте у касту је наизглед немогућ, АЛИ и тамо су зидови порозни, понеки спермић успе да продре баријере и да произведе неко биће које ће саживети у касти за коју није био намењен.


Мене не интересује неко ко не може да комуницира ни логиком ни без логике. Постоји сексуална комуникација, или комуникације колективне игре т.ј. плеса где постоји нека друга разумљива логика. Ако неко има посве чудан стил сексулане или плесне комуникације, он или она може изазвати згражавање или чуђење али може и убацити посве нов начин секса или игре који други моги или не могу прихватити.

Сваки колектив има своју унутрашњу логику комуникације. Ја разбијам логику вашег колектива, опире се ваше колективно свесно. Одбацујете моје речи, мислите да Ви треба мене да приволите да мислим на Ваш начин – на ваш паланчки начин.
Ја и припадам и не припадам Вашем колективу. Припадам на више нивоа (језички, родом...) али не делим вашу колективну свест и ваше искуство. Моје искуство је друкчије од вашег. Покушавам да разумем како ви разумете Радомира Константиновића, јер ви га стварно разумете на свој начин и мислите да је то управо начин на који је Р.К. мислио.

Наш заједнички ниво је људски ниво, сви смо живи људи и користимо овај исти језик. И то је све што нам је заједничко, ја нисам члан ваше паланке, и мислим да је писац или писци Паланке говорили нешто друго што ви одбијате да схватите. Покушавам да схватим како ви схватате ФП, али ви се опирете и негирате, не зато што мене одбијате већ зато што не разумете шта Вам говорим. Покушавам разне прилазе филозофске, релиогизне и уметничке форме („ирационалне“), али ништа не успева код неких, док други разумеју одмах, рационално и интуитивно. Од оних који су одмах разумели навео бих Александра Тасића Тасу, неко га је описао као „десничара“. Ја бих га описао као учитеља и педагога, човека који ради на школовању човека са огромним стрпљењем. Каква је то суженост ума кад се неко брендира као ДЕСНИЧАР. Ништа плиткоумније се не може рећи за некога у овом добу. Давно је Умберто Еко, велики семиолог, већ закључио да су политичке поделе на левичаре и десничаре превазиђене после пада берлинског зида. Ви који сте још у тим водама нисте се макли последњих четврт века!!! За вас Филосовија паланке има смисао применљив на садашњост иако је писана шездесетих година и односи се на нешто из четрдесетих и тридесетих година прошлог века, са понеким освртом на шездесете године.

Много тога си набројао и учитао у мој прилог о једној просвећеној личности Атанасију Стојковићу. Моја поента је да је он написао ПРВИ УЏБЕНИК ФИЗИКЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, зар то није задивљујуће. Масони, Доситеј, Стојковић су увидели ограничења својих колектива, дали дијагнозу и преписали лек школства и школовања, учења и искуства. Стојковић је извршио свој задатак, био је награђен. Дакле после дијагнозе ситуације, да ли треба да понудимо неки лек за излаз из те ситуације или треба само да кажемо „промене нема нит је може бити“. Не ценим академике који сужавају своје поље интересовања само на предмет којим се баве. Ценим људе који умеју да мисле широко, и који имају емпатију према људима и људској патњи на земљи, и који им нуде излаз из те ограничене ситуације и ограниченог искуства.

ОВО си ти написао, а не ја:
„А тај "дух паланке" најбоље се очитава у учитавању некаквог смисла тамо где га нема само зато што би теоретски могло да га има, баш као што ти радиш са овим наративом о комунистима, Хрватима, "доситејевцима", "вуковцима", масонима, Наполеонима итд. „


Све подлеже анализи: историја, политички и утопијски покрети, народи, личности. Ништа није недоступно човековом разумевању. Грешиш у свом закључку да сам ја паланчанин чије је искуство ограничено, управо је супротно истинито – нити сам паланчанин нити ми је искуство ограничено на паланачко. Дао сам вам многе примере тога, не да бих себе рекламирао као што мисли Атомски Мрав, већ да бих вам предочио да "ко на брду ак' и мало стоји више види него онај под брдом."

Толико о искуству је рекао Његеш!


little_radojica little_radojica 11:39 07.05.2016

Re: A t a n a s i j e S t o j k o v i ć

Прво, мене не интересује ни "паланка" ни њен "дух" тј. личност или свест паланке. Интересује ме личност која се бави личношћу или свешћу паланке. Личност која се зове Р.К., се бави паланком и каже "искуство нам је ограничено".


А ти се бавиш личношћу која се бави "личношћу". Денунцирањем личности денунцираш постојање онога о чему она пише? Пуно имаш таквих грешака у корацима...


Друго, драго ми је да цениш логику. Друштво не комуницира, Комуницирају јединке унутар тог друштва, племена, крда или стада. Тачно је да је стадо предвођено неким ко први крене у неком правцу. Мислим на понашање стада стоке. Цело стадо може истовремено "комуницирати" са неким посматрачен и ту наравно нема логике. Мада ако узмемо пример фудбалског стадиона, све те јединке могу истовремено да комуницирају са неким играчем називајући га мајмуне! мајмуне! Па ни ту се не крши логика. Међутим у овом случају колективне комуникације једне групе са неким „посматрачем“, скоро све зависи од перцепције и логике посматрача а не колектива. Ако би један колектив предамном истовремено викао „ми смо фашисти“ ја бих се мало уплашио. Али да сам фашиста, не бих се вероватно ни мало уплашио, питао бих се да ли су то моји фашисти или неки по мене опасни фашисти. Два супростављена колектива.....


Овде не пише ништа. Апсолутно ништа!


Ти претпостављаш да постоје колективи (класе, групације) које су супериорније или инфериорније него друге скупине. Тако мисле и припадници разних касти у Индији.


Не претпостављам. Постоје групе људи који су, по разним критеријумима, упућени једни на друге, међу којима су успостављене одређене друштвене норме и међу којима би се по разним питањима могла оцењивати способност комуникације, онако како сам ја, независно од других паланколога, то предложио (а у тој идеји има један добар ненаписан докторат). Ово о супериорности и инфериорности ти се привиђа, а само смо тако могли доћи до касти у Индији. Чист деретићизам, једна погрешна претпоставка води у другу док се не дође до крајње небулозе, која у тој својој крајности изгледа ваљда сасвим генијално, чим неко то и напише...


Сваки колектив има своју унутрашњу логику комуникације.


једна је логика. Ово само показује да се фрљаш терминима да би натегао те своје тезе. Пошто логика квари журку, згодно је ставити је ад акта, бар док "мисао" не прође.


Ја разбијам логику вашег колектива, опире се ваше колективно свесно.


Који смо то ми? Жешће си се утриповао.


Моја поента је да је он написао ПРВИ УЏБЕНИК ФИЗИКЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, зар то није задивљујуће.


Нетачно, написао га је на славјано-сербском. Шта ти је тачно ту задивљујуће? То што је хтео да просвећује "сујеверни" народ или то што је изабрао да то ради на њима неразумљивом језику или нешто треће? Иначе, мој однос према овом Атанасију је сасвим позитиван тако да нема разлога да га браниш од мене. Ја се исто као и он залажем за образовање и еманципацију пре било чега другог, али то не иде тако што се начиташ свега и свачега па онда суспендујеш логику и шириш шодер по интернету.


Дао сам вам многе примере тога, не да бих себе рекламирао као што мисли Атомски Мрав, већ да бих вам предочио да "ко на брду ак' и мало стоји више види него онај под брдом."


Далеко си ти од брда кад правиш овакве фаулове.


Да закључим анализу овог чаршава примедбицом да ниси ни покушао да оповргнеш да си упао у циркуларни аргумент, већ си једноставно суспендовао логику. Небитно је да ли си хтео да комуницираш као уметник или као научник или као инжењер, логика је једна, а то што папир, тј. интернет трпи свашта то је сасвим друга ствар и више је ствар "филоСофије" него филозофије.
feliks.krul feliks.krul 13:52 07.05.2016

Re: A t a n a s i j e S t o j k o v i ć

little radojice

dobio si keca. Steta da taj Japan ne deluje na tebe.
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:51 07.05.2016

Re: A t a n a s i j e S t o j k o v i ć

feliks.krul
little radojice

dobio si keca. Steta da taj Japan ne deluje na tebe.


Žali bože vremena koje je radojica izgubio da ti napiše komentar.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 21:00 05.05.2016

.

ne znam da li ima neke veze (nisam čitala, sorry ) sa ovim?
tasadebeli tasadebeli 21:17 05.05.2016

Re: .

BebaOdLonchara
ne znam da li ima neke veze (nisam čitala, sorry ) sa ovim?


Мислиш на ово?

ЛИНК

(Да прецизирамо?)
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 21:38 05.05.2016

Re: .

(Да прецизирамо?)

pa i poslednji tekst govori na tu temu, zato sam linkovala celu stranu.
tasadebeli tasadebeli 21:57 05.05.2016

Re: .

BebaOdLonchara
(Да прецизирамо?)

pa i poslednji tekst govori na tu temu, zato sam linkovala celu stranu.


Да, стварно... Пардон, нисам обратио пажњу.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 22:19 05.05.2016

Čemu...

...uopšte toliko bavljenja ovim pamfletom (mislim na Konstanivićev uradak) ?

Ni prvi ni poslednji put da se neko nalupao gluposti, zašto tome pridavati toliku pažnju?
predatortz predatortz 22:20 05.05.2016

Re: Čemu...

vrabac_u_steni
...uopšte toliko bavljenja ovim pamfletom (mislim na Konstanivićev uradak) ?

Ni prvi ni poslednji put da se neko nalupao gluposti, zašto tome pridavati toliku pažnju?


Tačno tako!
Reciklira se već zaboravljena priča o mantri nekolicine izgubljenih duša. Pustiti to vremenu, ne buditi vampire.
feliks.krul feliks.krul 17:07 06.05.2016

Re: Čemu...

predatortz
vrabac_u_steni
...uopšte toliko bavljenja ovim pamfletom (mislim na Konstanivićev uradak) ?

Ni prvi ni poslednji put da se neko nalupao gluposti, zašto tome pridavati toliku pažnju?


Tačno tako!
Reciklira se već zaboravljena priča o mantri nekolicine izgubljenih duša. Pustiti to vremenu, ne buditi vampire.


Нисам сигуран да ли питаш или постављаш "аутопитање". Ја се питам зашто Философију паланке штампа Ђорђ Сорош тј. Соња Лихт са новцем америчких држављана? Зашто троше драгоцене паре намењене за демократску едукацију српског народа на прештампавање Константиновићевог "памфлета" или "урадка"?

Питам предаторза и врапца у стени.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 23:30 06.05.2016

Re: Čemu...

feliks.krul
Ја се питам зашто Философију паланке штампа Ђорђ Сорош тј. Соња Лихт са новцем америчких држављана? Зашто троше драгоцене паре намењене за демократску едукацију српског народа на прештампавање Константиновићевог "памфлета" или "урадка"?

Питам предаторза и врапца у стени.


Pa valjda u svojoj prosvetiteljskoj misiji smatraju da to treba da pročitamo ne bi li konačno shvatili kolika smo govna. Sa druge strane, nama to baš nešto i ne ide, mislim, to shvatanje. I tako...
Jedna prilično dosadna priča.
Ribozom Ribozom 22:42 05.05.2016

nesto pametno

Aleksandar Vucic je filozofija palanke

freehand freehand 22:47 05.05.2016

Re: nesto pametno

Ribozom
Aleksandar Vucic je filozofija palanke


Vučić je palanka filozofije. Kao i ove trla baba lan nategnute skribomanske papazjanije, uostalom.
anonymous anonymous 23:25 05.05.2016

Па-па-параноја.....

Неки то зову пост-геноцидним , а ја прет-параноичним друштвом !


Интервју филозофа о нападу на ... књигу !

Л И Н К

и ....мало забаве...


tasadebeli tasadebeli 01:02 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

anonymous
Неки то зову пост-геноцидним , а ја прет-параноичним друштвом !


Интервју филозофа о нападу на ... књигу !

Л И Н К

и ....мало забаве...


А да ли је и лицемерје један од показатеља да друштво тоне у параноидну шизофренију? (ЛИНК)

anonymous anonymous 08:00 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Сплет Басариних мудролијања и мрсомуђења

...........

Јајарење

Uskrs je - kao uostalom i Božić - sjajna prilika za srbifikaciju i banalizaciju hrišćanskih praznika, što je, po meni, logična posledica uticaja doktrine svetosavlja, koja - ima tome već sedamdesetak godina - Srbe ne poučava kako da se upodobe Hristu, nego svim silama pokušava da Hrista prilagodi Srbima i njihovim potrebama.

Tako se s vremenom i naziv, kako novindžije vole da kažu - "najradosnijeg hrišćanskog praznika", Uskrsa (iliti crkvenoslovenski Voskresenija Gospodnjeg) izgubio u prevodu na jezik izmišljene tradicije i postao - Vaskrs! -

Нikoga ne treba da čudi što u Srbiji ima toliko jajara i što im odlično ide u životu. Koje i vama želim. -

................

Inače, ne bih se složio sa Konstantinovićevom tvrdnjom da je palanka mržnja prema životu. Pre mi se čini da palanka ima vrlo snažnu volju za životom, ali za životom na prečac, bez biranja sredstava i "pod njenim uslovima". Zna palanka da ljudi treba da budu dobri, pa da se palančani ne bi mučili, ona naciju kojoj pripada obogotvori i predstavi kao summum bonum, pa njenom žitelju - da bi bio dobar čovek - preostaje samo da se rodi, a kad se već rodio i kad je dobar čovek, onda je red da bude i doktor nauka - jer je i to dobro - a da se dobri čovek ne bi mučio, on onda ili prepiše doktorat ili - što je još lakše - upiše neki od fakulteta na kome ne mora nikad ni da se pojavi.

..........

I moja malenkost se, na izvestan način, uključila u šou, doduše off stage. Pita me post festum, u kafiću, moja drugarica, Katarina Jovanović, jedna od učesnica u oratorijumu, inače operska pevačica evropskog ranga, kako mi se dopala predstava, a ja joj rekoh da sam se do te mere ushitio, da mi je u jednom trenutku došlo da ustanem, da se raspašem i da joj zalepim hiljadarku na čelo. Katarina ima istančan smisao za humor pa je shvatila aluziju na palanaštvo i palančane koji - kad ih nešto umetnički "dirne" - skaču sa stolica i (bilo figurativnim, bilo stvarnim) lepljenjem hiljadarke sebe isture u prvi plan, a istovremeno ponize umetnika. -

Sudbina i komentari

Nadam se da mu Vava Petković neće zameriti što sam kidnapovao naslov njegovog romana. Ne bez neke, kako ćemo videti. Ima tome poodavno otako sam sa ove tribine srpskom narodu i senatu blagoobznanio da problem Srbije nisu loše politike, nego loša psihologija i da iz srpske kolektivne psihologije, ovakva kakav jeste, nikada neće proizići dobra politika, kao što se od takozvanih govana - ma koliko ih mackao marcipanom i posipao vanilin šećerom - nikada ne može ispeći ukusna pita.

...........

Psihologiju je, znamo to iz ličnog iskusta, vrlo teško promeniti, ali je zato promeniti politiku krajnje lako, dovoljno je da okreneš ćurak, proglasiš "više nego ubedljivu pobedu" i Bog te veselio. Budući da je Srbija, u toku svog razvojnog puta, promenila sve raspoložive političke kožuhe i ćurke i da se samo zato što smo nominalno hrišćanska zemlja nije upustila u eksperiment sa džamahirijom (mada u svim njenim politikama ima pomalo džamahirije), na kraju smo, "našnarodski" rečeno, doterali cara do duvara, to jest do ovog stanja neurotične letargije i ekstroverznog povlačenja u sebe. Jesu li ovo apsurdi? Jesu! Ali ovo je Srbija.


Na osnovu, što reko CESID, vremenskog uzorka od trideset godina, koliko na ovaj ili onaj način pratim ovdašnju politiku, došao sam do zaključka - koji možda posluži kao okidač za debatu - da u Srbiji, bez obzra što na pravi pogled stvar izgleda dibidus drugačije, u stvari ne vlada ni Janko ni Marko, nego slepa, ciklična sudbina koja se - nemajući prolaz prema napred - pretvara u nadole usmerenu negativnu spiralu, što za posledicu ima sve ubraznije propadanje svega i svačega nakon svakog ponavjanja ciklusa.

Ovako to, krajnje uprošćeno, teče. Nakon perioda neurotične letargije i ekstrovertnog solipsizma - jedan od takvih PMS-ova je upravo u toku, negde je na sredini procesa - u Srbiji iznebuha nastaje pomama tobožnje istorijske, je li, rešenosti da se "okrene list", i iz te pomame abrakadabrom iskrsne neki vožd, koji si laska da ga je izabrao narod, iako ga je u stvarnosti - ovo neće goditi voždovskim ušima - izabrala sudbina. I to na CESIDovom principu slučajnog uzorka.Slično se, iz razloga za koje nemam dovoljno karaktera, povremeno događalo praktično svakom narodu na kugli zemaljskoj, ali u Srbiji se događa odvek i - izgleda - zauvek, tako da se upornost u masovnom srljanju u loše politike, obožavanju loših političara i perverznom uživanju u "dostojanstvenom" propadanju više ne može objašnjavati pojmovima političke filozofije, nego pojavom koja se u psihopatologiji zove - prisilna radnja. Druga je stvar što društvo može biti pishički bolesno, a da su pojedinci u njemu mentalno zdravi, ali o tome ćemo više u nastavcima, a možda i javnoj raspravi koju bi valjalo pokrenuti. Za kraj - Bulazn dana: "Zora rudi, dan se budi, ustaj, Base, da predvodiš mase!" Autor - "Mića". Gde me nađe, Mićo, brate slatki.

.....................

Filozofija Smederevske Palanke


Evo novog bauka za Ćirjakovića, koji, pretpostavljam, neće propustiti da u današnjoj kolumni pronađe natruhe autohegemonizma, bez koga mu je i autošovnizam nekako krnj – to dvoje ide u paru – a ni autoanarhliberalizam nije sav svoj i zato ću se u kritiku fiozofije Smederevske palanke upustiti sa pozicija autoneoliberalizma.

Šta, dakle, kaže autoneolibrelizam? Šta je to duh palanke. Poslužimo se metaforom. Sećate li se onih parkova – još ih ima, samo se sad zovu zelene površine – ograđenih niskom žičanom ogradicom, sa pobodenim kočićem (ili nekoliko kočića) na kojima piše "ne гazи travy"? Ako ih se sećate, onda ćete se sigurno setiti i da su sve te zelene površine bile ispresecane gustom mrežom "divljih" staza koje su ugazili oni koje je – po meni s punim pravom – boleo Crven Ban što na kočiću piše "ne гazи travy". Površina je javna – je li, jeste – onda po njoj svako treba da ide kud god hoće.

Svakako ste videli – ili bar čuli – da u zemljama koje su svojim palanaštvima blagovremeno stavili muda u procep, zelene površine nisu ograđene, niti je hodanje po njima zabranjeno, niti u njima ima blatnjavih, ugaženih staza, a nema ih zato što trava (između ostalih namena) i postoji da bi se po njoj gazilo. Hoću da kažem, tamo gde ima slobode – i kretanja i uopšte – trava nesmetano raste, nema na njoj drljavih staza, niti ima odvodnih kanala zapušenih autogumama, autodronjama i mrtvim automačkama, a još manje ima naslaga vekovnog autođubreta.

Palanka, to je, po Konstantinoviću, sumračni svet samodovoljnosti, samozadovoljstva (a bogme i samozadovoljavanja), što će reći svet kaljavih, utabanih staza, inercije, rutine, lenjosti – najpre duhovne, potom svih ostalih – koji – avetinjski prazan, a opet pun sebe kakav je već – pošto poto hoće da se apsolutizuje, da svom zjapećem besmislu da viši smisao, pa čak i da – kad mu dobro krene, kao što mu u Srbiji uvek dobro ide – i ostatak sveta natera da u taj smisao poveruje, da mu se pokori, da ga aminuje i da mu se pokloni. I poljubac u dupe dolazi u obzir. Preporučljiv je, štaviše.

Na zelenim površinama palanka to pokušava postići ogradama od žice i kočićima zabrane, a na štampanim povšinama, poput Smajlovičkne Politike, – "Informera u fraku", kako je nazva neki Englez – uspostavljanjem sistema mentalnih strašila kojih se, Srbi, ako misle da sačuvaju svoja ognjišta i svoj identitet, moraju kloniti.

Nije to zavera! Smajlovićka i njeni mudžahedini halk pod komandom Abu Ćirjaka naprosto ne znaju – ili, što reko pokojni Jaša, "nemaju visinu" – za nešto bolje, pa to što imaju, a što uopšte nije njihovo, brane do poslednje kapi tuđe krvi i fotografijiama – tobože zaštitnički – skreću pažnju na smederevsku, belu, bački i krivu, da se Vlasi, počem, ne dosete da se palanka nalazi na adresi Makedonska 29, 11000 Beograd.

Razumem nezadovoljstvo, pa čak i gnev, izazvan najavom već poslovičnog policajnog popečitelja da će predstojeće izbore kontrolisati policija, ali - ka i vazda - ne razumem ovoliki ibret. U kojoj su to zemlji ibret hanume i gospoda živeli, na kakve su se to visoke standarde navikli, pa im teško palo ono što, fakat, jeste teško, ali što je, da kažemo, notorno, a notorno je da je Srbija od svog nastanka bila - i da će do neodređenog dana u dalekoj budućnosti, kada se drugačije naredi ostati - policajna država per excellence.

Greška se sastoji u pogrešnoj postavci stvari, u iluziji koja se u srpskoj politici prenosi s kolena na koleno, da je, naime, moguće kolektivno, onako đuture, rešiti probleme Srbije i Srba, bilo stvaranjem Velike Srbije, bilo njenim abrakadabra pretvaranjem u "uređenu, stabilnu i sigurnu" zemlju. Ja sam tu i takvu "politiku" u kafanskim razgovorima vaktile nazvao, a sada naziv puštam u javni opticaj – politikom "krk u pizdu", u prevodu – udri pa šta bude. Gorepomenuti Krkupizdubabić (Krkobabić) – kome sam u cilju "oneobičavanja" – malčice izmenio prezime, nije izumitelj te politike. Samo je njen prezimenjak.

.........

E, prošlog ponedeljka sam imao priliku da u "Šapcu" odgledam odličnu postavku "Rodoljubaca" (Narodno pozorište, režija A. Urban), a pre neki dan mi se posreći da sretnem i glavnog junaka - ne Steriju nego Pecu Ejdusa - koji u Andraševoj predstavi upečatljivo predočava kako bi se Sterija proveo da mu je zinulo dupe, pa da je "Rodoljupce" u nevreme predočio srpskom narodu i senatu.

U prvoj slici Andraševe postavke, rodoljupci serbski, tada u mađaronskoj fazi, govore mađarski, a ja - živo zainteresovan kako su naši glumci uspeli da savladaju povelike "kobasice" teksta na mađarskom - upitah Ejdusa kako su uspeli sve to da "nabubaju". Lako, Ejdus će ko iz topa. To uopšte nije mađarski. Trik je u pitanju. To nije nijedan jezik. Izmišljamo reči, ali tako da zvuče kao mađarske, razumeš šta ti pričam. Razumedoh. Takođe razumedoh da su naši rodoljupci nastavili da govore istim jezikom, koji doduše sada zvuči kao srpski, ali to sa srpskim - ili bilo kojim jezikom - nema veze i da je to najobičnija kakofonija iz koje ćete, uoči izborne ćutnje, razabrati samo dve-tri reči : Ćude tamo i kuš, bre.

Аферим.....
predatortz predatortz 08:13 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....


Zna palanka da ljudi treba da budu dobri, pa da se palančani ne bi mučili, ona naciju kojoj pripada obogotvori i predstavi kao summum bonum, pa njenom žitelju - da bi bio dobar čovek -


Nebeski narod, Srbi - narod najstariji, Bog i Hrvati... Zvuči poznato?

Uskrs je - kao uostalom i Božić - sjajna prilika za srbifikaciju i banalizaciju hrišćanskih praznika,


Slažem se! Ti praznici se pretvore u svoju krajnost. Postanu festival ždranja i opijanja, što sa hrišćanstvom nema neke veze. Duhovnost palanke se svodi na trivijalnu običajnost. A ona je prilično gadna za gledati. Otprilike:

Na stolu brdo hrane, gomila flaša, sa TV nam Vaskrs čestitaju polugole profufnjače sa BN i Pinka.
Za Božić je najveći pravoslavac onaj koji je zaklao najveće prase. Oko crkve se bacaju petarde, pijano se podvriskuje, trešti muzika kojom bi se i sam Satana oduševljavao. Tako ti izgleda Božić u provinciji. Kada sveštenika pitam na šta to liči, on slegne ramenima i kaže da narod to hoće.

Edit:

Umalo da zaboravim nešto na šta mi se povraća:

Badnjak zadeven za branik automobila!


milisav68 milisav68 09:22 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

predatortz
Slažem se! Ti praznici se pretvore u svoju krajnost. Postanu festival ždranja i opijanja, što sa hrišćanstvom nema neke veze. Duhovnost palanke se svodi na trivijalnu običajnost. A ona je prilično gadna za gledati. Otprilike:

Pa nije to duh ni palanke, ni hrišćanskih praznika, već 29. novembra, Nove Godine i Prvog Maja.
predatortz predatortz 09:32 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

milisav68
predatortz
Slažem se! Ti praznici se pretvore u svoju krajnost. Postanu festival ždranja i opijanja, što sa hrišćanstvom nema neke veze. Duhovnost palanke se svodi na trivijalnu običajnost. A ona je prilično gadna za gledati. Otprilike:

Pa nije to duh ni palanke, ni hrišćanskih praznika, već 29. novembra, Nove Godine i Prvog Maja.


Nije u duhu hrišćanstva, čak je suprotno tom duhu, ali se na to svede. Na prežderavanje, oblokavanje i najprostačkiju zabavu. Evo ti jedna crtica, mislim da sam već pisao, no upečatljiva je.

Povedem, pre par godina, klince da gledaju paljenje badnjaka. Računam da će im to biti zanimljivo, a i da nešto nauče. Oko crkve masa, toči se kuvano vino i rakija. Trešti muzika, piči kolo. Gledam 'bend', znam ih k'o staru paru. Zbog nekih ranijih brljotina, sitnih krađica, privođeni su devedesetih. Krenu pesma, zapamtio sam je:

Istruli mi puška na tavanu
Ostari se, a ne zarati se
Oj Turčine hoćeš li slanine
Da ti Zoka sa tavana skine


Pripita bagra, sve u ritmu 'Gare', podvriskuje i poskakuje od serće.
Ja se setih da onih godina ratoborni 'muzičari' ni pet dana fronta nisu sastavili, već su konobarisali i zapevali po kafanama poznatih oficira i 'patriota'.

Komandovah podmlatku nalevo krug, okrenuh se na petama i napustih mesto pre uzvišenog čina paljenja badnjaka.
apacherosepeacock apacherosepeacock 09:52 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Ja ne znam kako i zasto se narod poseljacio (u smislu novokomponovao:) sto se tice proslava hriscanskih praznika, slava.
Ja kad sam bila dete u socijalistickoj Jugoslaviji oni koji su slavili nisu slavili kao parodiju. Pre socijalizma takodje, nikad nije bilo ovako.

Kakav smo ukrsteni cirkus od mentaliteta ispali, to je stvarno za posmatranje.
predatortz predatortz 10:01 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

apacherosepeacock
Ja ne znam kako i zasto se narod poseljacio (u smislu novokomponovao:) sto se tice proslava hriscanskih praznika, slava.
Ja kad sam bila dete u socijalistickoj Jugoslaviji oni koji su slavili nisu slavili kao parodiju. Pre socijalizma takodje, nikad nije bilo ovako.

Kakav smo ukrsteni cirkus od mentaliteta ispali, to je stvarno za posmatranje.


Odgovor je prost:

Najpametniji su otišli, a najgluplji izbili u prve redove. Spram svoje pameti sve rade, pa i slavu slave po kafanama, za Božić odašilju prostačke poruke pune mržnje, žderu, loču i cupkaju uz Stoju. Edukuju se čitajući 'Informer', estetske potrebe zadovoljavaju gledajući 'Farmu', junak im je Zmaj od Šipova, a Stanija im je pametna, zgodnia i obrazovana devojka kojoj zlobnici mogu da pljunu pod prozor.

Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.
freehand freehand 10:09 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

predatortz
apacherosepeacock
Ja ne znam kako i zasto se narod poseljacio (u smislu novokomponovao:) sto se tice proslava hriscanskih praznika, slava.
Ja kad sam bila dete u socijalistickoj Jugoslaviji oni koji su slavili nisu slavili kao parodiju. Pre socijalizma takodje, nikad nije bilo ovako.

Kakav smo ukrsteni cirkus od mentaliteta ispali, to je stvarno za posmatranje.


Odgovor je prost:

Najpametniji su otišli, a najgluplji izbili u prve redove. Spram svoje pameti sve rade, pa i slavu slave po kafanama, za Božić odašilju prostačke poruke pune mržnje, žderu, loču i cupkaju uz Stoju. Edukuju se čitajući 'Informer', estetske potrebe zadovoljavaju gledajući 'Farmu', junak im je Zmaj od Šipova, a Stanija im je pametna, zgodnia i obrazovana devojka kojoj zlobnici mogu da pljunu pod prozor.

Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.

Interesantno je da se čitajući Glišića, Sremca, Veselinovića, Andrića, Crnjanskog, Zmaj Jovu Jovanovića, Selenića, Nušića - može steći utisak da je to uvek bilo tako, da je uvek bilo i ovakvih i onakvih.
predatortz predatortz 10:11 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

freehand
predatortz
apacherosepeacock
Ja ne znam kako i zasto se narod poseljacio (u smislu novokomponovao:) sto se tice proslava hriscanskih praznika, slava.
Ja kad sam bila dete u socijalistickoj Jugoslaviji oni koji su slavili nisu slavili kao parodiju. Pre socijalizma takodje, nikad nije bilo ovako.

Kakav smo ukrsteni cirkus od mentaliteta ispali, to je stvarno za posmatranje.


Odgovor je prost:

Najpametniji su otišli, a najgluplji izbili u prve redove. Spram svoje pameti sve rade, pa i slavu slave po kafanama, za Božić odašilju prostačke poruke pune mržnje, žderu, loču i cupkaju uz Stoju. Edukuju se čitajući 'Informer', estetske potrebe zadovoljavaju gledajući 'Farmu', junak im je Zmaj od Šipova, a Stanija im je pametna, zgodnia i obrazovana devojka kojoj zlobnici mogu da pljunu pod prozor.

Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.

Interesantno je da se čitajući Glišića, Sremca, Veselinovića, Andrića, Crnjanskog, Zmaj Jovu Jovanovića, Selenića, Nušića - može steći utisak da je to uvek bilo tako, da je uvek bilo i ovakvih i onakvih.


Verovatno si u pravu. Ali, majku mu, trebali bi da napredujemo. Ne da budemo isti, ili gori, kao oni od pre sto i više godina. Možda grešim, ali mi se čini da smo gori.
apacherosepeacock apacherosepeacock 10:20 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.


Ja knjigu nisam citala pa ne mogu da komentarisem, ako je u smislu detekcije i osvescavanja nemam prigovor, a ako je samo ogoljena zloba zlobe radi - imam.

Sve u svemu morala bih sama da procenim jer ne bi bilo prvi put da pogresni ljudi ideju ispinuju (jao:) u svoju korist i uz pratece verne sledbenike.
freehand freehand 10:22 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Verovatno si u pravu. Ali, majku mu, trebali bi da napredujemo. Ne da budemo isti, ili gori, kao oni od pre sto i više godina. Možda grešim, ali mi se čini da smo gori.

Neki su bolji. Neki su i gori. Naravno da postoje trendovi i da etičko klatno sa poželjnim osobinama i ponašanjem nikad ne stoji u mestu, ali su se na saborima, vašarima i svetkovinama - bez obzira kakav im je predznak bio - rakija i ljudi u proseku uvek istto ponašali.
apacherosepeacock apacherosepeacock 10:22 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

ali mi se čini da smo gori.


I meni se tako cini, pisuci imala sam na umu isto i Nusica i Steriju ali opet..
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 10:25 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Površina je javna – je li, jeste – onda po njoj svako treba da ide kud god hoće.

i da sere kud god hoće, dodala bih ja.
predatortz predatortz 10:26 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

apacherosepeacock
Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.


Ja knjigu nisam citala pa ne mogu da komentarisem, ako je u smislu detekcije i osvescavanja nemam prigovor, a ako je samo ogoljena zloba zlobe radi - imam.

Sve u svemu morala bih sama da procenim jer ne bi bilo prvi put da pogresni ljudi ideju ispinuju (jao:) u svoju korist i uz pratece verne sledbenike.


Da budem iskren, ja sam je počeo čitati nakon prvog Feliksovog bloga. Teška je kao olovo, na momente i (meni) nerazumljiva. U onome što sam do sad pročitao nisam našao mnogo spornog.

Mišljenja sam da su famu oko knjige mnogo više pravili 'tumači', nego sama knjiga.

Kad završim sa čitanjem, imaću kompletniju sliku.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 10:36 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

može steći utisak da je to uvek bilo tako, da je uvek bilo i ovakvih i onakvih.

pa svuda je bilo i ovakvih i onakvih, i ima ih i danas. mnoge "specifičnosti" našeg naroda uopšte nisu samo specifičnosti našeg naroda.
b92fmember b92fmember 10:38 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Pa nije to duh ni palanke, ni hrišćanskih praznika, već 29. novembra, Nove Godine i Prvog Maja.Ma to ti je duh Saturnalija

Sve što je ljudsko nije mi strano.
b92fmember b92fmember 10:39 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

b92fmember
Pa nije to duh ni palanke, ni hrišćanskih praznika, već 29. novembra, Nove Godine i Prvog Maja.Ma to ti je duh Saturnalija

Sve što je ljudsko nije mi strano.


uzgred. jedno pitanje:

Ima li u istoriji veće palanke od rimskog carstva?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana