Biće skoro propast sveta?!

nsarski RSS / 08.04.2008. u 03:59

cern_aerial_1994-s.jpg

Snimak iz vazduha i polozaj LHC prstena, velicine 27km, u blizini Zeneve

 

lhc_welding_700.jpg

Unutrasnjost LHC akceleratora. Cestice se ubrzavaju pomocu jakog magnetnog polja

Ovih dana ce proraditi najveci ubrazivac cestica na svetu, izgradjen blizu Zeneve, u okviru istrazivackog centra CERN. Ta masina, zvana Large Hadron Collider (LHC), je, sama po sebi, neverovatno inzenjersko i tehnolosko dostignuce, a napravljena je zahvaljujuci finansijkoj podrsci i naucnoj kolaboraciji desetina zemalja, i u tom smislu, LHC je istinski planetarni projekat. Troskovi izgradnje se mere u milijardama dolara, i LHC spada medju najskuplje, ako nije i najskuplji naucni projekat u istoriji covecanstva (nemam tacne podatke za cenu svemirskih projekata, na primer). U proslosti je izgradjeno vise ovakvih ubrzavaca cestica, tzv. akceleratora, ali ovaj danasnji visestruko nadmasuje sve njih po snazi i energiji koju ce cestice prilikom sudara imati. Mnogi tehnicki detalji se mogu naci na sajtu CERN instituta.

Razume se, sada, pred pocetak eksperimenata na LHC, novine i ostali mediji su puni spekulacija, komentara, procena i strahova vezanih za rad ovog uredjaja, i eventualnih opasnosti koje nam prete kad prvi put sudarimo cestice tako visokih energija. Vecina naucne javnosti, sa svoje strane, sa nestrpljenjem ocekuje prve eksperimentalne rezultate. Ljudi se nadaju da ce uskoro pronaci odgovore, ili makar delimicne odgovore, na mnoga fundamentalna pitanja o prirodi materije, gravitacije, pa cak i o nastanku kosmosa.

O cemu se ovde zapravo radi, i sta se postize izgradnjom i pustanjem u rad ovakvog eksperimentalnog uredjaja? O tome je ovaj blog.
Jos iz vremena Starih Grka se verovalo da se sva materija koju oko nas vidimo sastoji od atoma, ("nedeljivih cestica", na Grckom), koje se ne mogu dalje usitnjavati. Ta "atomska teorija" bi se, makar nacelno, mogla proveriti na sledeci nacin: ako bih uzeo komad krede, na primer, i udarao ga cekicem, kreda bi se najpre razbila u manje komadice krede, a zatim usitnila u zrnca krede. Ako bih dalje udaranjem usitnjavao ta zrnca dobio bih prah krede slican brasnu, i ako bih to dalje usitnjavao...jasno je u kom pravcu ide ovaj tok misli. Proces usitnjavanja mora da ima neki prirodan kraj, da se zaustavi kada dalje usitnjavanje nije vise moguce, tj. kada smo dobili "atom", koji se vise ne moze podeliti. U suprotnom, posle dovoljnog usitnjavanja, kad sam najmanje od najmanjih zrnaca razbio do beskrajno sitnih delova, dobio bih "nista"; i logicki apsurd da se moj originalni materijalni komad krede sastoji od "nematerije". Prema ovoj teoriji, dakle, atom je elementarna cestica koja se ne moze vise deliti, i celokupna materija je sastavljena od raznik vrsta atoma - krede, stakla, vode, itd.

Ova teorija je bila prihvacena, sa odgovarajucim izmenama, sve do pocetka XX veka. Naime, iz hemije smo kasnije naucili da se materijalni svet oko nas sastoji od elemenata - atoma vodonika, kiseonika, zlata, gvozdja, itd, ili njihovih kombinacija, molekula (vode, secera, i drugih organskih i neorganskih molekula). S tacke gledista hemije i hemijskih reakcija, atom je i dalje nedeljiv, u prirodi se pojavljuju 92. razlicita atoma (elementa), i sva materija je sastavljena od njih. Nedeljiv je zato sto se prilikom tipicnih hemijskih reakcija razvija energija koja je nedovoljna da atom razbije.

Pre oko 100 godina je utvrdjeno da se svi atomi sastoje od atomskog jezgra (nukleusa) i elektronskog omotaca, i "karaketer" nekog elementa se "odrazava" u jezgru atoma, njegovim naelektrisanjem (pozitivnim) i njegovom masom. Da bi se razbilo atomsko jezgro potrebne su energije oko milion puta vece od onih koje se razvijaju prilikom hemijskih reakcija. Energija hemijskih reakcija iznosi, tipicno, nekoliko elektron Volti (eV), dok su energije potrebne za razbijanje jezgra reda velicine mega elektron Volti (MeV). Proucavanje prirodnih nuklearnih reakcija (radioaktivni raspadi, na primer), i "bombardovanjem" materijala raznim projektilima (alfa cesticama, na primer), ustavnovljeno je da atomsko jezgro nije nedeljivo vec se sastoji od dve vrste cestica: protona (pozitivno naelektrisanih), i neutrona koji nisu naelektrisani. Aha! Celokupna materija se sastoji od kombinacija tri cestice (1) elektrona, negativno naelektrisanih, (2) protona, pozitivno naelektrisanih i oko 1800 puta tezih od elektrona, i (3) neutrona, elektricno neutralnih, teskih koliko i protoni. Atomska jezgra razlicitih elemenata su sagradjena odredjenom kombinaciom (brojem) neutrona i protona, a njihove fizicke i hemijske osobine su posledica odredjenog nacina "slaganja" elektrona oko jezgra (broj elektrona mora a bude jednak broju protona da bi, u celini, atom bio elektricno neutralan). Izmedju elektrona i jezgra, i izmedju elektrona i elektrona, deluju elektromagnetske sile (i jos neka pravila diktirana simetrijom). Tri cestice! Zivot je bio jednostavan i lep.

Medjutim, ako se u jezgru nalazi vise protona, sta ih drzi na okupu? Naime, istoimeno naelektrisani protoni se odbijaju, i prepusteni sami sebi bi se razleteli (sto se ne dogadja - jezgro je prilicno stabilno i potrebna je energija da se ono razbije), pa sledstveno mora postojati neka sila koja je jaca od tog odbijanja i koja ih drzi na okupu. Ispitivanjem ove "nuklearne sile" se bavila nuklearna fizika. Da bi se ona ispitala potrebno je bilo razbiti atomsko jzgro, a za to su potrebne velike energije. Takve energije su se postizale u ubrzavacima cestica (akceleratorima) koje su se sudarale velikim brzinama, razbijale jezgro i iz ostataka ovakvih sudara se zakljucivalo o prirodi nuklearnih sila. Ali, bez obzia, mantra je ostala - electron, neutron, proton, electron, neutron, proton - to su osovne cestice. U medjuvremenu, nazad u Kaliforniji:

1932. godine, Anderson otkrije anti-elektron. Cesticu iste mase kao i electron, ali suprotnog (pozitivnog) naelektrisanja, i nazove je pozitron. Hm, ovo se slagalo sa teorijskim predvidjanjem koje je Dirak napravio u to vreme. Naime, prema Dirakovoj teoriji, svaka cestica bi morala da ima svoju anti-cesticu. Da se ne upustam u relativisticku formulaciju kvantne teorije (Dirakovu jednacinu), ovo predvidjanje o postojanju anti-cestica (anti-elektrona = pozitron, anti-protona, itd.) - pa, dakle, i anti-materije! - sledi iz elementarne matematicke simetrije. Naime kvadratni koren iz 4 (na primer) je +2, ali je takodje i -2. Toliko prosto. U Dirakovoj jednacini se pojavljuje kvadratni koren iz neke velicine, te resenja mogu biti i pozitivna i negativna (kao +2 i -2 gore), podjednako i simetricno. Pozitivna resenja odgovaraju materiji, negativna anti-materiji, da tako kazem. Ali, osnovno naravoucenije je da se iz zakona simetrije mogu predvideti postojanja nekih cestica. OK, to smo razumeli. Mantra (electron, neutron, proton) i dalje ostaje na snazi, jedino ne razumemo zasto u prirodi ne vidimo istu kolicinu anti-materije kao materije ako je sve simetricno.

1938. godine, u svom detektoru kosmickih zraka, isti Anderson otkrije jos jednu cesticu, pozitivnog naelekrisanja, ali mase negde "izmedju" mase elektrona i mase protona, i nazove je mezon (oko 200 puta masivniji od elektrona) "Ko je ovo narucio!?" - pitao je Rabi kad je cuo za ovo otkrice (za koje je Anderson dobio Nobelovu nagradu). Svet od tri cestice je poceo da se osipa i rusi.

Ali, od Andersona smo naucili dve vazne stvari: prvo, na osnovu zahteva simetrija se moze predvideti postojanje jos nepoznatih cestica (slicno kao sto se iz periodnog sitema elemenata mogao predvideti jos neotkriveni element), i drugo, da je za otkrice takvih cestica potrebna velika energija kakva se postize u ubrzavacima cestica. Narednih 30-40 godina se fizika elementarnih cestica upravo ovim bavila. Sudaranjem raznih cestica velike energije u ubrzavacima, otkriveni su i anti-neutron, i anti-proton, ali jos i obilje drugih cestica. Jednostavan i lep svet "elementarnih cestica" je poceo da se komplikuje u beskraj. U jednom trenutku, takvih "elementarnih cestica" je bilo nekoliko desetina.

Ekperimenata u akceleratorima je bilo sve vise (videti PS  na ovom blogu dole), teorije i modeli su se redjali, simetrije koristile, sa svakim otkricem nove cestice nova teorija ili novi model je pravljen, i sve su bile prilagodjene jednom fenomenu, ali drugi nisu umele da objasne. U tom stanju kreativnog haosa doslo se do ideje da protoni i neutroni nisu elementarne cestice vec da se sastoje od jos manjh cestica - kvarkova. Stavise, skoro sve novo-otkrivene cestice su neka kombinacija kvarkova. Kvarkove je nemoguce videti izolovane, zahvaljujuci tzv. confinement-u: potrebne su ogromne energije da se kvarkovi iz kombinacije razdvoje. Energije kakve nam za sada nisu dostupne. Kvarkovi se drze zajedno silom (nuklearnm silom) koju prenose gluoni (glue=lepak, na engleskom).

I najzad, posle svih eksperimenata i teoretisanja, napravljen je, tzv. Stadardni Model, prema kome postoje dve vrste elementarnih cestica materije: kvarkovi i leptoni. Kvarkova ima 6 i leptona ima 6. Pored ovoga, postoje i cestice koje prenose interakciju, kao sto je foton, ili gluon, ali o tome kasnije. Evo cele liste:

constituents.gif

 

Razume se, svaka od ovih cestica ima i anti-cesticu, pa postoje anti-up kvarkovi, anti-down kvarkovi, itd., te anti-elektroni (pozitron), anti-neutrini, itd. Gluoni su odgovorni za prenos jakih interakcija ("nuklearnih sila"), fotoni za prenos elektromagnetnih interakcija, W i Z bozoni za prenos slabih interakcija (ove se pojavljuju u beta radioaktivnom raspadu na primer).

Od ranije price, ostao nam je samo elektron (medju leptonima). Elektron i ostali leptoni (muon i tau, kao i odgovarajuci neutrini, donji deo tabele) su "elementarni" i ne sastoje se od manjih konstituenata. A sta je sa nasim protonom i neutronom? Neutroni i protoni su slozene cestice i pripadaju grupi hadrona (cestice sastavljene od kvarkova) koji se dele dalje na barione (sastavljene od tri kvarka) i mezone (koji se sastoje od kvark/anti-kvark paova). Tako da je proton kombinacija uud kvarkova, a neutron kombinacija udd kvarkova, itd. Posle 40 godina eksperimentalnohg rada, sve cestice iz gornje tabele su eksperimentalno detektovane, i njihove osobine potvrdjene upravo kako su predvidjene u Standardnom Modelu. Uprkos relativno velikom broju ovih cestica u tabeli gore, sve druge cestice (od desetina koje su eksperimentalno detektovane) se mogu dobiti kombinacijama kvrakova i njihovih anti-parova sledeci zakone simetrije.

Stavise, Standardni Model objedinjuje u jednu jedinstvenu semu tri fundamentalne interakcije (sile) u prirodi: elektromagnetske (koje su odgovorne za atomske i molekularne pojave na hemijskom nivou, ili u cvrstim telima, na primer), slabe (vec pomenute), i jake, ili nuklearne, koje su odgovorne za nuklearne reakcije. Poslednje dve sile su kratkog dometa i deluju na veoma malim rastojanjima, dok elektromagnetne sile su dugodometne i opadaju sa kvadratom rastojanja izmedju naelektrisanih tela. Medjutim, zahvaljujuci ukupnoj elektricnoj neutralnosti u kosmosu (i ovo proizilazi iz zakona simetrije), elektromagnetska sila izmedju nebeskih tela ne postoji, i jedina preostala dugodometna sila koja vlada kosmosom je gravitacija.

Primetimo, medjutim, da gravitaciona sila, i hipoteticna cestica graviton kao njen nosilac, nije na gornjem spisku. Takodje, gravitaciona sila deluje izmedju tela koja imaju masu, pa se postavlja pitanje "Sta je to sto cesticama daje masu?" Pre oko 45 godina Higgs je uveo hipoteticno Higgsovo polje koje prozima ceo prostor i cestice, u interakciji sa ovim poljem, sticu masu. Osnovna ekscitacija ovog polja je bozon (kao i ostali nosioci interakcija), koji se zove Higgsov bozon. Ova cestica je razlicita od svih drugih na listi (ima spin = 0, na primer), a odgovorna je za mase svih drugih cestica, (pored drugih stvari, kao sto je razlikovanje izmedju elektromagnetskih i slabih sila). U literature je zovu "Bozja cestica", ali ona nikad nije detektvana. Ceo Standardni Model se zasniva na verovanju da ova cestica postoji. Uprkos svim naporima da se ova cestica detektuje, svi pokusaji su ostali bezuspesni. Poslednji ekeperimentalni rezultati, napravljeni pomocu ubrzavaca LEP (Large electron positron collider) su dali naznake da se Higgsov bozon moze detektovati, ali cvrstih rezultata nema. Najveca energija koju je LEP uspeo da postigne je 114.9 GeV (giga electron volti), kada je ugasen u novembru 2000. godine. LHC u Zenevi, koji je upravo zavrsen, ce da sudara cestice energija koje se mere u TeV (Tera electron volti, sto puta vece od onih koriscenih u LEP-u) i ocekuje se da u tim procesma moze da se detektuje Higgsov bozon.

Pored ovoga ocekuje se da ce u eksperimentima sa LHC (sada znamo sta ce se ogromnim brzinama sudarati u toj napravi - veliki hadroni, protoni, i joni metala ko sto je olovo) moci da se detektuje kvark/gluonska plazma - stanje materije gde su kvarkovi slobodni i formiraju plazmu sa gluonima, kao i druga egzoticna stanja materije.

Strahovanja d ace LHC proizvesti mini crne rupe ili "cudnu materiju" strange matter - strangelets) su uzimana u obzir I pokazala su se kao neopravdana. Najpre, d sudara cestica ovakvih energija dolazi u prirodi kada kosmicki zraci (cestice) ogromnih energija dolaze iz svemira, poneki sa energijama od 300EeV (exa electron volti) i nikakvog nastanka doomsday crnih rupa nije bilo. Ovakvi se procesi desavaju vec milijardama godina. Svet nece propasti pustanjem u rad LHC-a.

Ja se slazem sa kolegom Cirkovicem da covek sa ovakvim stvarima treba da bude oprezan, ali isti ljudi sa Havaja koji su podigli optuznicu protiv LHC projekta su takodje podizali optuznicu protiv LEP-a i slicnih projekata ranije. Takodje, primedba da ovako skupi projekti cesto ne donesu ocekivane rezultate je sasvim na mestu. Medjutim, ako se setimo da je cena LHC-a oko 6 milijardi dolara, a da cena dvonedeljnog trajanja rata u Iraku otprilike tolika, onda nema sumnje kome treba da poklonimo lojalnost. Ako uspemo da detektujemo Higgsov bozon, na pimer, ova godina ce za par vekova biti upamcena po tome, a svakako ne po ljudskom bezumlju, bez obzira koliko to bezumlje kostalo.

P.S. Izvinjavam se svim strucnjacima za elementarne cestice sto sam im "ukrao" temu posto ovo zaista nije moja uza struka. U svoju "odbranu" mogu da navedem samo sledece opravdanje. Pre mnogo vremena, po zavrsetku 3. godine studija fizike na BU, dobio sam letnji posao na Departmentu za Nuklearnu Fiziku na Oksfordu, u Engleskoj. Proveo sam tamo tri meseca analizirajuci snimke iz "bubble chamber-a" napravljene u CERN-u. Te slike izgledju ovako:

000329_med.jpg

Na slici su tragovi cestica (sastavljeni od mehurica) koje one ostavljaju prolazeci kroz pregrejanu vodu. Naelektrisane cestice se krecu kruznim (spiralnim) putanjama, a spirala je leva ili desna vec od znaka naelektrisanja. Mnoge cestice prosto nestanu u interakciji, neke samo prolete. Mi smo tog leta trazili poseban "dogadjaj" i zanimale su nas energije relevantnih cestica, pa smo merili poluprecnik zakrivljene putanje. Za oko 3 meseca pregledao sam oko 10,000 ovakvih fotografija! Bilo je naporno, ali lepo, jer smo najzad pronasli tacno 101 takav "dogadjaj". Bio sam tada tek navrsio 21 godinu, bio sam mlad, pun entuzijazma i svaki dan mi je bio od cistog zlata. Mislio sam da cu u zivotu nastaviti da se bavim fizikom elementarnih cestica u Oksfordu, ali to se nije ostvarilo. Godinu dana kasnije, bio sam student u USA. I sada mislim da je to najbolje sto se moglo desiti. Ipak, tom lepom pocetnom secanju i zelji da budem fizicar elementarnih cestica dugujem ovaj blog.Komentari (198)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nsarski nsarski 20:47 08.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

Taj će posle da indirektno finansira projekte ....i opet
će se krug zatvoriti...metode nisu važne....ionako je previše ljudi
na ovoj planeti... koji će ovu planetu i uništiti , onako sistematski,
na čemu inače ubrzano radi...čovek ovakav kakav je mora
nestati sa ove planete ili će je uništiti - a time i sebe.
Pretpostavljam da se posle neki život može obnoviti, ali bez čoveka.
Evolucija ispočetka....ili mrtva planeta.
Ovoj planeti čovek uopšte nije potreban da bi opstajala.
Ne učestvuje ni u kakvom prirodnom lancu.

Znas, covek jeste samo-destruktivan. Ali, ja to ne vidim kao neminovnost.
Ako cemo otici odavde zarad brsljana i dazdevnjaka, onda je najlakse da se samounistimo odmah, da prekratimo stvar. Ovo mrcvarenje nikom ne prija:)
Dolybell Dolybell 23:07 08.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

Znas, covek jeste samo-destruktivan. Ali, ja to ne vidim kao neminovnost.
Ako cemo otici odavde zarad brsljana i dazdevnjaka, onda je najlakse da se samounistimo odmah, da prekratimo stvar. Ovo mrcvarenje nikom ne prija:)


Kako smisao postojanja čoveka nije otkriven, onda je to
moralo biti božje delo, jedino nam nije rekao šta je hteo sa tim
delom? To valjda, treba sami da otkrijemo?
Čovek je u stvari neobična pojava u običnom pojavnom svetu.
On jedini nema logike svog postojanja.
Da je samo-destruktivan , jeste, a to što je i destruktivan uopšte,
i što ne živi u skladu sa prirodom, već protiv nje, to će ga i
uništiti. Priroda će morati da ga izbaci kad-tad, ukoliko
treba da opstane.
Sam čovek u odnosu na prirodu, nema baš nikakvu vrednost.
Čak mi ni ne liči na potpuno prirodnu pojavu... ali sad ne bih
da odlazim sa glavne teme. Drugi put, nekad.
nsarski nsarski 23:24 08.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

Kako smisao postojanja čoveka nije otkriven,

A na koji nacin mislis da bi se takva stvar mogla otkriti?
Ako mi kazes kakav je "smisao postojanja" neke sardele u moru, ili drveta lipe, ili veverice u mom dvoristu, ja cu ti odmah reci kakav je smisao postojanja coveka:))
gordanac gordanac 23:33 08.04.2008

:))

Ako mi kazes kakav je "smisao postojanja" neke sardele u moru, ili drveta lipe, ili veverice u mom dvoristu, ja cu ti odmah reci kakav je smisao postojanja coveka:))

eh, to je lako, znam za sardele i lipe:
sardele - njihov smisao postojanja je da budu na gradele, na ostrvu
lipe imaju smisao postojanja - da mirišu u junu kroz prozore
za veverice ne znam, njih ne poznajem i ne mogu o njima ništa da pričam
što znači da se za otkrivanje "smisla postojanja" čoveka ima i potreban i dovoljan uslov, ali nedostaje neophodan (veverice), tako da ni o smisli postojanja čoveka isto ne mogu ništa da kažem
eto
nsarski nsarski 23:36 08.04.2008

Re: :))

sardele - njihov smisao postojanja je da budu na gradele, na ostrvu
lipe imaju smisao postojanja - da mirišu u junu kroz prozore

Drugim recima, njihov smisao je da sluze coveku? Ako je tako, kakav je onda smisao postojanja virusa side, na primer? I on sluzi coveku?
gordanac gordanac 23:46 08.04.2008

Re: :))

Idi, bre! Uozbilji me, ne trepnu.
Drugim recima, njihov smisao je da sluze coveku? Ako je tako, kakav je onda smisao postojanja virusa side, na primer? I on sluzi coveku?

Kažem lepo da o "smislu postojanja" čoveka ne može ništa da se kaže. O tome razmišljaju samo antropocentrici, zaludan posao.
Samo je ponekad miris sardela sa gradela i lipe - dobra i šaljiva zamena za nepostojeći odgovor.
A za ovaj priimer sa virusom - nema dobre zamene.
nsarski nsarski 00:06 09.04.2008

Re: :))

Kažem lepo da o "smislu postojanja" čoveka ne može ništa da se kaže. O tome razmišljaju samo antropocentrici, zaludan posao.

Antropocentrici, ili, na slican nacin, teoloski argument - ono: plod pomorandze je u obliku razdvojivih segmenata da bi bio zgodniji coveku za jelo. (Probaj isti argument sa lubenicom, majcin sine!)
doktorka doktorka 00:26 09.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

nsarski
novac se najbrže obrće, profiti ogromni.Slazem se u potpunosti. Ali kakva je korist nama od toga sto je neki baja napunio dzepove ogromnom lovom? I to metodom ubijanja drugih.

pa nije jedan baja, ja verujem da deo tog novca izdvaja se se i za nauku . recimo na izradu tog akceleratora.
nsarski nsarski 01:13 09.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

ja verujem da deo tog novca izdvaja se se i za nauku

Ja ne verujem. Nauka se finansira, najcesce, iz drzavnog budzeta. Dakle, od poreza koji placa narod. Vojna istrazivanja su druga stvar - to je blood money.
doktorka doktorka 01:22 09.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

nsarski
ja verujem da deo tog novca izdvaja se se i za nauku Ja ne verujem. Nauka se finansira, najcesce, iz drzavnog budzeta. Dakle, od poreza koji placa narod. Vojna istrazivanja su druga stvar - to je blood money.

a kako se puni drzavni budzet? eto recimo ,svi pricaju kako ameri vode rat u iraku zbog nafte.
nsarski nsarski 01:43 09.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

svi pricaju kako ameri vode rat u iraku zbog nafte

Mozda. Zapravo, mislim da su razlozi malo kompleksniji - konkretno, veoma malo nafte se sada proizvodi i izvozi iz Iraka. Na duze staze da. Ali, to je nebitno. I kad bi dobijali nevidjenu lovu od nafte, Ameri ne bi time finansirali nauku od koje nemaju koristi.
Svejedno, mislim da je diskusija po ovom pitanju beskorisna. Hvala na komentarima.
Dolybell Dolybell 05:23 09.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

A na koji nacin mislis da bi se takva stvar mogla otkriti?


Kada bih znala način, mora da bih bila za jednu kategoriju
više od čoveka; sama se sobom ne mogu objasniti.
Rekoh li da čovek ne učestvuje ni u jednom prirodnom lancu.
Ova planeta bi i bez njega funkcionisala sasvim skladno...
ne treba se rasplinjavati zbog akceleratora na druge teme,
i šta mi je uopšte trebalo da skrećem u druge vode..sad.
ionako mi je fizika zanimljivija, bar dok sam još sa "ove strane"
Samo bih volela da prva saznam rezultat prvog eksperimenta,
u tom grand accel-u. But, saznaću i posle, nema veze... što
mora da budem prva a time se ne bavim uopšte?
Radoznalost dok mrdam.
Astrid Astrid 16:19 09.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

DzoHusafet
Ja smatram da taj rat (kao ni drugi) ne kosta ni priblizno onoliko koliko se prica (12 milijardi dol. mesecno). Zasto? Pa zato sto je to cena koja bi hipoteticki mogla da se postigne da je to oruzje koje oni bacaju tamo prodato nekome. Ali ta cena ne moze da se postigne. Izlaskom sa tolikom kolicinom oruzja na trziste znacano bi oborili cenu oruzja (sto oni ne zele). Dakle to oruzje "realno" ne vredi toliko. I ne samo to, bacaju "staro" oruzje, ratom pokrecu proizvodnju nove generacije oruzja, samim tim modernizuju vojsku i povecavaju sanse da prodaju to novo oruzje jer je naprednije od onog starog. Ne dozvoljavaju da zamajac stane...ako se razumemo. O nafti i da ne govorim...

Stvarno ne znam koliko to oruzje vredi, ali pretpostavljam da "troskovi rata" obuhvataju mnogo vise od cene oruzja, logisticku podrsku, rad na busotinama, itd. Mnogo parica za Halliburton :)
Astrid Astrid 16:26 09.04.2008

Re: RE: Biće skoro propast sveta?!

Dolybell
On jedini nema logike svog postojanja.
Sam čovek u odnosu na prirodu, nema baš nikakvu vrednost.
Čak mi ni ne liči na potpuno prirodnu pojavu...

Spiridon Spiridon 16:13 08.04.2008

Shit of the Day

One day, a Mechanical Engineer, Electrical Engineer, Chemical Engineer and Computer Engineer were driving down the street in the same car.

The car broke down.

The Mechanical Engineer said, "I think a rod broke."

The Chemical Engineer said, "The way it sputtered at the end, I don't think it's getting gas."

The Electrical Engineer said, "I think there was a spark and something is wrong with the electrical system."

All three turned to the computer engineer and said, "What do you think?"

The Computer Engineer said, "I think we should all get out and get back in."
perhan perhan 16:24 08.04.2008

Re: Shit of the Day

Ovo je skracena verzija. Poslednja recenica u vicu ima dodatak:

One day, a Mechanical Engineer, Electrical Engineer, Chemical Engineer and Computer Engineer were driving down the street in the same car.

The car broke down.

The Mechanical Engineer said, "I think a rod broke."

The Chemical Engineer said, "The way it sputtered at the end, I don't think it's getting gas."

The Electrical Engineer said, "I think there was a spark and something is wrong with the electrical system."

All three turned to the computer engineer and said, "What do you think?"

The Computer Engineer said, "I think we should **close all the windows** and all get out and get back in."
garcon garcon 17:16 08.04.2008

:O)

Cuo sam jos u srednjoj skoli od profesorke fizike za akcelerator koji se pravi pa evo jos malo ce i proraditi. Od tad je proslo vec evo ide osma godina.
Plazma, koja se detektuje posle sudara cestica je jako bitna u celoj ovoj prici.
Ta plazma je nosilac velike kolicine energije, problem je sto se sama plazma ne moze dugo odrzatii i ta energija iskoristiti.
Da li je tacno da ako bi se bar dve sekunde odrzala ta plazma, energija koju ona nosi bi bila dovoljna da obskrbi jednu Francusku za duzi vremenski period?
Dosta naivno postavljeno pitanje, ali me interesuje koliko drzi vodu ta informacija.
Iskreno me interesuje kakve prakticne koristi donose otkrica u akceleratorima, sem za postavljanje novih modela i dokazivanja vec postojecih modela, teorija. Gde smo tu mi, obicni kojima je fizika :O) uz svo postovanje nauke, na neki nacin nerazumeljiva iliti ne previse interesantna.
nsarski nsarski 18:53 08.04.2008

Re: :O)

Ima ovde par stvari koje treba razjasniti.
Kod ovog akceleratora je u pitanju kvark/gluonska plazma, i to nije ista stvar kao plazma koja se koristi kod fuzionig reaktora. Ova se stvara (ako se uopste stvori!) na ekstremno visokim energijama. Kod fizionih reaktora (Tokamak, na primer), plazmu treba odrzati par sekundi u "zivotu" da bi proizvodnja energije bila isplatljiva. Ti eksperimenti se rade vec nekoliko decenija.
Prakticne koristi? Pa, u pitanju je razumevanje fundamentalnih zakona prirode. Mislim, takodje nema nikakve prakticne koristi ako znamo kolika je temperatura na povrsini Jupitera, ali ljudi su ipak radoznali da znaju.
Da ja tebe onda pitam: sta je to prakticna korist?
Razumem prakticnu korist od otkrica aspirina, na primer - to je nesto sto pomaze mnogim ljudima.
Ali, na primer, kakva je prakticna korist od toga kad Real pobedi Mancester Junajted? Neki baja stavi lovu u dzep - za njega je korisno. A kako je korisno meni, ili tebi? Drugim ljudima?
garcon garcon 19:41 08.04.2008

Re: :O)

nsarski
Da ja tebe onda pitam: sta je to prakticna korist?
Razumem prakticnu korist od otkrica aspirina, na primer - to je nesto sto pomaze mnogim ljudima.
Ali, na primer, kakva je prakticna korist od toga kad Real pobedi Mancester Junajted? Neki baja stavi lovu u dzep - za njega je korisno. A kako je korisno meni, ili tebi? Drugim ljudima?


Verovatno da sam se pogresno izrazio i da ste me razumeli da na neki nacin provociram i da govorim negativno o celom projektu. Nisam zeleo da izazovem takvo osecanje. Cak nisam ni ocekivao da postoji bilo kakva prica vezana za neku isplativost, ekonomsku korist. Sasvim je dovoljan razlog nasa ljudska radoznalost da bi se ovakav projekat izveo do kraja. Ja sam za naucne projekte i investiranje u ovakve stvari.
Nemojte me shvatati pogresno.
Do zabune je doslo zbog dve vrste plazme. Profesorka je pre osam godina ispricala obe price i kod mene je to ostalo zapamceno kao jedna ista stvar, razresena dilema.

Postoje dve plazme, jednakovredne...

Hvala and no ljutish :O)


nsarski nsarski 19:47 08.04.2008

Re: :O)

Ja sam za naucne projekte i investiranje u ovakve stvari.

I ja sam. I ne ljutim, se, naravno:)))
Ali, zaista mi nije jasno sta prakticna korist znaci - sem onih koje sam pomenuo (aspirin, srafciger i slicno). Covecanstvo daje ogromne pare na stvari koje nisu prakticne u tom smislu - takvi smo mi ljudi.
Dilan Dog Dilan Dog 20:14 08.04.2008

Re: :O)

nsarski
Ja sam za naucne projekte i investiranje u ovakve stvari.

I ja sam. I ne ljutim, se, naravno:)))
Ali, zaista mi nije jasno sta prakticna korist znaci - sem onih koje sam pomenuo (aspirin, srafciger i slicno). Covecanstvo daje ogromne pare na stvari koje nisu prakticne u tom smislu - takvi smo mi ljudi.

Kad se malo bolje razmisli o svrhama prakticnosti, sledeci logiku kapitalizma prakticno je ono
sto donosi profit. To je verovatno najzastupljenije shvatanje kod savremenog coveka i duboko prihvaceno u njegovoj svesti. Medjutim, verujem da bi drustvo trebalo biti humano, u kome je jedna od osnovnih vrednosti teznja ka socijalnoj jednakosti, koja prakticnu korist vidu ne vidi u egoizmu i sticanju bogatstva, vec u razvijanju harmonicnih drustvenih odnosa zasnovanih na bratstvu i ljubavi.
zeljudina1 zeljudina1 17:50 08.04.2008

Bas lepo!

Prvo: Prosto neverovatno! Blog koji nije jadno dnevnopoliticko ocijukanje! Wow! Samo napred!

Drugo, ako sam dobro razumeo: Pomenuti procesi sudaranja se i inace dogadjaju u prirodi, ali samo hocemo da potvrdimo teoriju, pa smo napravili LHC, nesto najskuplje u istoriji covecanstva, pa eto, istrazujemo. Wow!

Trece: Mogucnost da pomenuti uredjaj postane ili se iskoristi u svrhu dobijanja novog oruzja? Nesto kao, atomska bomba u poredjenju sa ovim je petarda?

Cetvrto: fizika je neverovatno surova i precizna, posmatram je kao ORUDJE kojim se interpretira filozofija . Ako se dobro secam jedno od Njutnovih dela, vezanih za ono sto danas nazivamo Dinamikom bas se i zvalo: Matematicke osnove prirodne filozofije, ili nesto slicno. Vec se zna sta se dobija sa LHC-om. Toga se i bojim. Tipican srpski tok misli, zar ne?

Peto i zadnje: Voleo bih da sam imao priliku da barem studiram u USA, umesto u Srbiji. Mislim je tamo sistem skolstva neverovatno dobar, rekao bih 'vojnicki'. Srbija je isuvise introvertna i u pogledu skolstva i slicno. Kada bi samo bilo omoguceno da se studira na engleskom. Samo to. Za pocetak. By the way, znam na primer lika iz Jordana koji j studirao u Budimpesti, sredinom 80-ih, naravno na Engleskom... Ne bih da skrecem sa teme.

Pozdrav!nsarski nsarski 19:02 08.04.2008

Re: Bas lepo!

Drugo, ako sam dobro razumeo: Pomenuti procesi sudaranja se i inace dogadjaju u prirodi, ali samo hocemo da potvrdimo teoriju, pa smo napravili LHC, nesto najskuplje u istoriji covecanstva, pa eto, istrazujemo.

Ti procesi se desavaju u prirodi pod potpuno nekontrolisanim uslovima, tako da se ne mogu koristiti u istrazivanjima.

Ovaj uredjaj ne moze da se koristi u vojne svrhe - nema nikakvu takvu primenu, koliko znam.

Njutn: Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687). Matematicki Principi Filozofije Prirode. Filozofija Prirode je u to vreme znacila Fizika, ili Prirodne nauke.


Voleo bih da sam imao priliku da barem studiram u USA, umesto u Srbiji. Mislim je tamo sistem skolstva neverovatno dobar, rekao bih 'vojnicki'. Srbija je isuvise introvertna i u pogledu skolstva i slicno.

Nase skole nisu uopste lose, barem na nizem nivou, i po gradivu. Druga je stvar prakticno izvodjenje i oprema. Americke skole na postdiplomskim studijama su veoma kompetitivne (govorim o vrhunskim skolama - ima i skola gde mozes telefonom da dobijes diplomu). Ne znam sta znaci "vojnicki". Mislis stroge su? Jel bi ti isao da te operise hirurg koji je medicinu zavrsio "na mucku"?
Eugenija Eugenija 07:31 09.04.2008

Re: Bas lepo!

Jel bi ti isao da te operise hirurg koji je medicinu zavrsio "na mucku"?

Ili, da li bi voleo da sudi sudija koji je diplomu kupio u Kragujevcu kod Indeksovaca? A apropo fizike samo da prijavim da sam imala najstrozijeg profesora bas iz tog predmeta.:))) Ali ja se nisam skolovala tamo gde su diplome mogle da se kupe na mucku.
zeljudina1 zeljudina1 14:37 09.04.2008

Re: Bas lepo!

Ne, pod 'vojnicki' podrazumevam metodiku tipa 'i debil mora da shvati'. Da li je shvatio bice provereno odgovarajucim metodom i ako jeste, dobice sertifikat da je obucen da se bavi tim i tim. Prakticne procedure, standardi i kodovi, koje se koriste u zapadnim firmama veoma su precizni i jasni. U nasem skolstvu nisam osetio sve to. Student moze da polozi ispit, a da zapravo nema pojma o sustini. Necu da ulazim u to da li je do predavaca, ispitivaca, gradiva, sistema, ili cega vec...
I kako bih u Srbiji znao kako je pomenuti hirurg zavrsio fakultet?
Znam kako sam zavrsio svoj fakultet i drago mi je sto nisam hirurg!
Filip2412 Filip2412 18:13 08.04.2008

super

nsarski najbolji si bloger.

Inace ja sam fiziku uvek voleo ali nikada nisam imao dobre profesore a verovatno i bio nedovoljno preduzimljiv da sam krenem u nauku... sada se bavim necim sasvim drugim. Ipak, kroz gimnaziju i elektronski fakultet naucio sam dovoljno da mogu uzivati u ovim tekstovima.
d j o l e d j o l e 19:01 08.04.2008

Ako je

dok su energije potrebne za razbijanje jezgra reda velicine mega elektron Volti (MeV)
ovolika energija potrebna da bi se razbilo atomsko jezgro, da li je tolika energija bila potrebna da se jezgro napravi.

p.s.

da li postoji neka tacka (bar u teoriji) u kojoj interaguju, u kojoj se spajaju, mikrokosmos (o kome pisete u blogu) i makrokosmos (u kome je minimalna jedinica mere svetlosna godina).

nsarski nsarski 19:08 08.04.2008

Re: Ako je

da li postoji neka tacka (bar u teoriji) u kojoj interaguju, u kojoj se spajaju, mikrokosmos (o kome pisete u blogu) i makrokosmos

Ne razumem bas najbolje ovo pitanje. Ali postoji energija na kojoj su, bar u teoriji, sve sile iste. To je ona energija koja je bila prisutna prilikom Velikog Praska. Ocekuje se da ce LHC proizvesti uslove slicne tome. E sada, moram ovo da kvalifikujem, i ovo je VEOMA bitno. Te energije se oslobadjaju na ekstremno malim rastojanjima, i sa ekstremno malim cesticama. Energija koju ima komarac pri letu je, u apsolutnom iznosu, veca. Medjutim, mi u LHC imamo posla sa izuzetno laganim cesticama i veoma kratkim vremenima. Jedan jastreb u najbrzem letu ima energiju kamiona koji se jedva krece. Stvar mase i brzine.
Drugim recimka, da li bi vise voleo da ti se zalutali jastreb zakuca u vrata brzinom od 100km/h, ili da ti se u vrata zakuca kamion od 50 tona, brzinom od 5 km/h?
d j o l e d j o l e 19:29 08.04.2008

Re: Ako je

Ali postoji energija na kojoj su, bar u teoriji, sve sile iste.

Da li postoji i neka tacka u svemiru iz cije perspektive se sva materija krece istom brzinom (u odnosu na koju se sva materija krece, naprimer, brzinom svetlosti.

Mi se svi krecemo ogromnom brzinom ... najmanjom u odnosu na tastaturu kompjutera, onda nesto vecom u odnosu na Zemljinu osu , pa jos vecom u odnosu na Sunce ... onda verovatno postoji i neka tacka u odnosu na koju se krecemo brzinom svetlosti. Sta bi onda bili u odnosu na tu tacku, iz nje bi se sva materija videla kao svetlost, i gledano iz njenog ugla ne bi mogle da se uoce strukture i forme materije, koje su vidljive iz lokalnih koordinatnih sistema.

p.s.

ovo i nije toliko pitanje, koliko je vise laicko naglabanje :)
nsarski nsarski 23:39 08.04.2008

Re: Ako je

onda verovatno postoji i neka tacka u odnosu na koju se krecemo brzinom svetlosti

Ne postoji. Teorija relativnosti iskljucuje takvu mogucnost.
Filip2412 Filip2412 19:42 08.04.2008

...

Snimak iz vazduha i polozaj LHC prstena, velicine 27km, u blizini Zeneve
Kakav prsten, o cemu se radi? Nigde dalje u tekstu se ne pominje...

nsarski nsarski 19:50 08.04.2008

Re: ...

Kakav prsten, o cemu se radi? Nigde dalje u tekstu se ne pominje...

Akcelerator je veliki prsten kroz koji jure cestice u krug. Svakim ciklusom povecavaju brzinu (dejstvom jakog magnetnog polja) dok ne dostignu zeljenu energiju, i onda se sudare. Ovaj prsten (tunel) se nalazi na oko 100m ispod zemlje.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:00 08.04.2008

a di je stručnjak?

i nema Lidiaz-e, najkompetentnijeg čoveka na svetu za aksceleratore, da nam nešto kaže, naprimer nešto na neumesne primedbe na "čemu tolike pare za ovu mega-spravu"?
nsarski nsarski 20:10 08.04.2008

Re: a di je stručnjak?

Srđan Fuchs
i nema Lidiaz-e, najkompetentnijeg čoveka na svetu za aksceleratore, da nam nešto kaže, naprimer nešto na neumesne primedbe na "čemu tolike pare za ovu mega-spravu"?

Nema je Lidije...
Pre neki dan su nam stigle prve forografije sa novog LBT (Large Binocular Telescope) iz Arizone:To je mega sprava koja je kostala velike pare, ali sada imamo najbolji teleskop ikad napravljen. Rezolucija je 10 veca nego sa Hubble-a.
gordanac gordanac 22:27 08.04.2008

teleskop

Dragi Dragi 20:19 08.04.2008

star trek

A onda je Zefram Cochrane napravio prvi Warp drive i sve je postalo istorija :))
Jelica Greganović Jelica Greganović 20:56 08.04.2008

Učiteljuuuu!

Pročitala sam celo i bilo mi zanimljivo, malo sam se ponekad vraćala unazad, ali sam ispratila radnju dešavanja i mnogo ti hvala što si to tako lepo jednostavno objasnio.
Najviše od svega su mi se dopali kvarkovi, gluoni i leptoni (vidi, ja verujem da imaju šiljate uši i crvene kapice, a poslednji i krilca).
Hvala ti :)
ivana23 ivana23 21:13 08.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

jinks jinks 21:26 08.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

A onda je Zefram Cochrane napravio prvi Warp drive i sve je postalo istorija :))
Star Trek vs. Star Wars
nsarski nsarski 21:45 08.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

Jelica Greganović
Pročitala sam celo i bilo mi zanimljivo, malo sam se ponekad vraćala unazad, ali sam ispratila radnju dešavanja i mnogo ti hvala što si to tako lepo jednostavno objasnio.
Najviše od svega su mi se dopali kvarkovi, gluoni i leptoni (vidi, ja verujem da imaju šiljate uši i crvene kapice, a poslednji i krilca).
Hvala ti :)

Haha, ima jedan umetnik koji se zove Jan-Henrik Andersen koji ih je sve nacrtao. Evo kako, po njemu, izgleda, Supersimetricni up kvark, anti-crveni bez spina:Ima cela galerija Percepcija ekstremnog i nevidljivog
nsarski nsarski 21:46 08.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

ivana23

Ih, lako je tebi ivana23 kad ti imas slike! Ja se onoliko namucih da ih nadjem, a ova bi mi bas dobro dosla. Hvala:))
ivana23 ivana23 23:21 08.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

nsarski

ivana23Ih, lako je tebi ivana23 kad ti imas slike! Ja se onoliko namucih da ih nadjem, a ova bi mi bas dobro dosla. Hvala:))


http://athome.web.cern.ch/athome/emc2/energy-matter.html
Atomski mrav Atomski mrav 09:58 09.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

Hm, koliko čestica... sećam se kada je naša koleginica gordanac pričala o njima na vežbama iz fizike a ja mislio kako nikada neću položiti fiziku. Gimnazijalci su se još i snalazili u svemu tome a mi elektraši slabo. Ipak, fiziku sam položio i rekao sam sebi: "Mili Bože, čuda velikoga, gde pogubi boljega od sebe!" :)

A što se Zvezdanih staza tiče, oduševljen sam kako su uspeli da ukrote antimateriju i uz pomoć reakcije materije i antimaterije dobiju dovoljno energije da putuju brže od svetlosti :) Kad smo već kod toga, da neće taj LHC kad se upali da skenja nešto na drugom kraju Univerzuma ili u nekoj drugoj dimenziji? :)
gordanac gordanac 10:59 09.04.2008

:))))

...sećam se kada je naša koleginica gordanac pričala o njima na vežbama iz fizike ...

III godina Elektrotehnike FTN? Računske iz kvantne? Odatle se znamo? :)
(moram da trollnem, nsarski, samo da "lociram sudar, pa rasejanje" sa kolegom blogerom, kad se sve već lepo završilo - polaganjem ispita :))))
Atomski mrav Atomski mrav 11:56 09.04.2008

Re: :))))

A ne, ne... ja sam ona generacija koja je svu fiziku polagala na prvoj godini elektro faksa... dakle, mehaniku (kažu nekad bilo 2 komada), fiziku 1 (ako se dobro sećam, termodinamika i talasi) i fiziku 2 (kvantna mehanika). Malo li je za jednog srednjoškolca koji je u srednjoj imao svega dva razreda fizike... Srećom, zahvaljujući profesoru Satariću i našoj dragoj Gordani, ja sam lepo položio fiziku i dobio čak osmicu, uprkos svim Maksvelovim i Šredingerovim jednačinama, bozonima, fermionima i faznim prelazima :) Šalu na stranu, sve što sam naučio od fizike, naučio sam u ta dva semestra na faksu. Prof. Satarić izdao odličnu knjigu za termodinamiku i talase i napisao dve (takođe odlične) skripte za mehaniku i kvantnu mehaniku. Jes' da je trebalo učiti 10 dana po 12 sati dnevno da se položi taj usmeni, ali se isplatilo :)
gordanac gordanac 12:38 09.04.2008

Re: :))))

aha, locirano u vremenu i prostoru! :))
i - hvala za ovo napisano, puno hvala
mnogo je lepo videti dobru vest iz svog bivšeg (leptonskog) života... :))
Atomski mrav Atomski mrav 12:43 09.04.2008

Re: :))))

He he he... lepo je i to kad je neko uspešan u različitim sferama profesionalnog života :) Inače, kad sam položio taj ispit, bio sam siguran da ću završiti faks u roku....
Kazezoze Kazezoze 12:45 09.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

Kad smo već kod toga, da neće taj LHC kad se upali da skenja nešto na drugom kraju Univerzuma ili u nekoj drugoj dimenziji? :)

ili ce bar da istera 'pacove' ili neke druge 'reptile' koji se nalaze ispod zemlje na povrshinu;-)
Katastrofa!!!!
Majmun je ushao u tenak! )))
Atomski mrav Atomski mrav 13:06 09.04.2008

Re: Učiteljuuuu!

He he he... možda će dan na koji "upale" to čudo početi da se ponavlja, kao u onom filmu... :)
gordanac gordanac 21:27 08.04.2008

---

nice :)
Mogu samo da dodam da sam beskrajno zahvalna slučajnosti da budem prisutna kad LHC objavi otkrića...
Zašto sam sigurna da će otkrića biti? Zbog energija koje će biti dostignute u eksperimentu i zato što nije važno da li će otkriti "očekivano", možda bude još lepše kad otkriju "neočekivano" :))))
Kako god okrenemo, svet posle eksperimenata na projektovanim energijama više nikako neće biti isti, kao što to nije bio posle svakog prodora u do tada nepoznato (od vatre i točka do danas).
Možda se, malo nezasluženo, zaboravljaju inžinjeri, projektanti, neposredni "izvođači radova" na LHC, ceo uređaj je "čudo po sebi" ravno svim onima drugima koje ljude zadive jer mogu da ih vide kao mostove, tunele, neverovatne građevine, veštačka ostrva, čuda IT,....
Kad se pogleda da je samo jedan vek između prvih "intuitivnih kvantnih teorija" i izgrađenog LHC, tek se onda jasno vidi koliko je "ubrzanje" ta teorija dala radoznalcima i kako ustvari živimo u "civilizaciji kvantne fizike". Sve što imamo i vidimo oko sebe, u suštini je posledica njenih otkrića.
Destrukcija i ratovi included, ali to je već "kombinacija sa ljudskom prirodom".
Teško ćemo uvideti vezu između nuklearnog naoružanja i mobilnih telefona, ili između gomilanja oružja za masovno uništenje i blagodeti demokratizovanog interneta - ali ta veza je direktna i jasna.Ljudi su šašava bića i ne mogu "pobeći" od dvostrukosti koja je u suštini i materije koju najradoznaliji među nama istražuju.
Samo izgleda da su humanisti pri celom procesu na gubitku. Nisu, čak i kad se za uništenje troši hiljadostruko više novca nego za stvaranje - u konačnom "skoru" stvaraoci su uvek na dobitlku, a i svi ljudi sa njima.
Zato je ovo sjajna rečenica:
Ako uspemo da detektujemo Higgsov bozon, na pimer, ova godina ce za par vekova biti upamcena po tome, a svakako ne po ljudskom bezumlju, bez obzira koliko to bezumlje kostalo.

Ova će godina ZAUVEK biti zapamćena po tome :))nsarski nsarski 21:55 08.04.2008

Re: ---

Pa, kao sto ce se 1880 pamtiti po tome da je Maksvel napisao jednacine elektromagnetizma, a ne po II Burskom ratu, ili slicnim korisnim avanturama:))
Mislim, ja sam svakako protiv neogranicenog finansiranja svakojakih projekata iz nauke - ima i tu mnogo otpada i gluposti. Ali, pare date za nauku (dobru nauku) su kao pare date za skolovanje, ili zdravstvo.
Anubijan Anubijan 23:12 08.04.2008

Singularityphobia

Hvala na sjajnom tekstu. Pojašnjeno mi je dosta toga, mada strah od "singularity" (kako se ovo prevodi) mi nije potpuno odagnan.

Jedan citat iz Alpha Centauri izvrgava podsmehu sličan čovekov hybris:

"Abort, Retry, Fail?" was the phrase some wormdog scrawled next to the door of the Edit Universe project room. And when the new dataspinners started working, fabricating their worlds on the huge organic comp systems, we'd remind them: if you see this message, always choose "Retry."


dragisha dragisha 23:13 08.04.2008

par svezih slika

Desilo se da sam prosli vikend bio u Zenevi. CERN je organizovao Open Day i ta se prilika nije smela propustiti. Od ranog jutra se slivala reka ljudi ka glavnom CERN-ovom kompleksu. Neiskusno sam prvo obisao CLIC postrojenje koje treba da bude nastavak LHC. Ovde je prikazana samo maketa od par desetina metra dok pravo postrojenje treba da bude dugacko preko 20km.Zatim sam posetio kompjuterski centar, tu su smislili WEB bez kojeg Interneta ne bi bilo, sada rade na GRID-u.Trenutno imaju 16000 procesora i nekoliko desetina petabajta memorije na magnetnim trakama. Uskoro ce ovi prazni rekovi biti popunjeni sa jos 4000 procesora koliko je minimalno potrebno da bi se uopste pocelo sa eksperimentima. Pored ovog super kompjutera, jos 11 drugih kompjutera sirom sveta je povezano u GRID. Primetio sam na kontrolnoj konzoli da je i Beograd (najverovatnije Vinca?) veoma aktivan.Kada sam dosao do standa gde su se delile karte za posetu samog tunela doziveo sam neprijatno iznenadjenje. Svih 15000 karata je vec bilo podeljeno. Da ceo put ne bude nizasta na 'bezobrazluk' sam se ubacio na ATLAS i ALICE postrojenja, dva od cetiri glavna eksperimenta na LHC-u i vredelo je.Vrata su teska 200 tona i potrebno je 2 sata da se zatvore. Tunel je 27km dugacak i nije potpuno kruzan, posebno oko eksperimentalnih postrojenja. Zaposleni se prevoze biciklovima i na svakom izlazu stoji tabla sa imenom najblizeg naselja da bi znali gde se nalaze. Tune je prosecno na 50m dubine mada negde dostize i preko 100m (Alpe su veoma blizu). CERN se inace nalazi na granici Svajcarske i Francuske. Jedan od eksperimenata zahteva da se teska jezgra, u ovom slucaju zlata, ubrzaju na 99% brzine svetlosti sto znaci da se, doduse, mala kolicina zlata puno puta prenese preko granice i nazad za sta bi trebalo da se plati nimalo beznacajna carina:)

Sve u vezi LHC je ogromno, prvi put vidjeno i predstavlja inzenjersko remek delo. Ceo prsten je rashladjen na svega par stepeni iznad apsolutne nule i skupio se za 80m od pocetne duzine.
Na izgradnji akceleratora radi armija ljudi i pored glavnih ciljeva, da se nadju odgovori na pitanja koja muce fizicare i filozofe od pocetka ljudske istorije, postoje jos desetine projekata koji ce tek naci svoju primenu u svakodnevom zivotu. Mislim da pare nikako nisu bacene u bunar i da ce se slava CERN-a samo nastaviti za LHC-om i buducim linearnim akceleratorom.
nsarski nsarski 23:20 08.04.2008

Re: par svezih slika

Hvala na slikama!!
Fenomenalne su i cini mi se da verno prikazuju tu skalameriju:)))
Od ranog jutra se slivala reka ljudi ka glavnom CERN-ovom kompleksu.

Znaci, ljudi ipak zele da vide sta je to i kako izgleda. Odlicna stvar. Ko zna sta nas ceka sa one strane sudara TeV cestica:)))
dragisha dragisha 00:17 09.04.2008

Re: par svezih slika

Hvala vama sto ste zapoceli ovako lepu temu!
Pa da, stvarno je skalamerija, posebno delovi (magneti za fokusiranje snopa) oko eksperimentalnih sala, napravljeni su na raznim mestima sirom sveta, drugacijih dimezije, oznaka, boja... Delovi napravljeni u Fermilab-u imaju pisanim slovima obelezeno kodno ime, na primer Sheron , kao bombarderi iz drugog svetskog rata ili ne daj Boze neke podle bombe.
Meni je to isto bilo fascinantno da vidim celu porodicu iz malog francuskog sela kako ceka 3 sata u redu, da provede 15 minuta u trku u tunelu slusajuci pricu o tome da muonski detektori treba da budu 30m od mesta sudara jer se oni slabo rasipaju... Palo mi je da pamet, kada je kod nas onomad bilo pomracenje sunca, ni ves nisi mogao da vidis da visi na terasi a kamoli ljude.
Koliko sam mogao da nacujem od ljudi koji su nam bili domacini, postoji jos puno sitnh detalja koji moraju da se odrade. Postoji velika sansa da ni do kraja leta nece krenuti sa eksperimentima. Time propustaju i godisnji 'prozor' kada mogu da nabave jeftinu struju sto definitivno nije mala stavka.
Ipak, svi se nadaju velikim otkricima. Bilo je celo jedno predavanje o neocekivanim stvarima u vezi sa LHC-om koje niko na pocetku nije mogao ni da pretpostavi.
Dolybell Dolybell 05:58 09.04.2008

Re: par svezih slika

Sve u vezi LHC je ogromno, prvi put vidjeno i predstavlja inzenjersko remek delo. Ceo prsten je rashladjen na svega par stepeni iznad apsolutne nule i skupio se za 80m od pocetne duzine.


Fantastično! Hvala za fotke, naravno.
Preporuka (samo za radoznale) koje interesuje i nešto drugo
sem .......KjS
Astrid Astrid 16:33 09.04.2008

Re: par svezih slika

Odlicne slike! Postavi jos neku, ako te ne mrzi :)
tamper tamper 23:37 08.04.2008

Crvena tarifa?

Mislim da je za ljude koji se bave ovom vrstom nauke ovo bas prava stvar.
Vreme ce svakako pokazti isplativost.Mada ne verujem da bi toliko para bilo potroseno da od toga ne bude nikakve koristi.
Nije crna rupa toliki bauk.Ima jedna sto pocinje cim se prodje granicni prelaz Tompa u Madjarskoj.

Uzgred da li je g Milan Cirkovic isao u Sestu bg gimnaziju i druzio se sa izvesnim Milose?
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 02:11 09.04.2008

Re: Crvena tarifa?

tamper
Mislim da je za ljude koji se bave ovom vrstom nauke ovo bas prava stvar.
Vreme ce svakako pokazti isplativost.Mada ne verujem da bi toliko para bilo potroseno da od toga ne bude nikakve koristi.
Nije crna rupa toliki bauk.Ima jedna sto pocinje cim se prodje granicni prelaz Tompa u Madjarskoj.

Uzgred da li je g Milan Cirkovic isao u Sestu bg gimnaziju i druzio se sa izvesnim Milose?

Odgovor na prvo pitanje je ne (mada mi je sestra, recimo, isla u doticnu), dok raznih Milosa znam, sa nekima se i dalje druzim, znam i dvojicu koji su isli u 6... ;o)
Out of Beirut Out of Beirut 08:09 09.04.2008

Samo da vam skrenem paznju na

jedno veliko, veliko evropsko dostignuce

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7328816.stm

koje je bilo medijski pokriveno otprilike koliko i tehnoloski izumi u Rimskom carstvu.

"This is a first in the world - this is a fully automatic spacecraft that docked with the space station, totally under its own control, and that's never been done before by anybody at all; so from a purely technical point of view, it's really quite incredible."

Zaista.

Nadam se da ce se o ovome vise govoriti 2308.
MilutinM MilutinM 08:48 09.04.2008

Par fotki

... koje sam napravio tokom posete, prošle godine.Ono dole su ljudi, sa belim šlemovima - čisto zbog utiska o veličini cele skalamerije.

Ostale u albumu
Out of Beirut Out of Beirut 10:46 09.04.2008

Re: Par fotki

A sta je na ovoj prvoj sleva?

http://i218.photobucket.com/albums/cc9/milutin_m/CERN/DSC04576.jpg
ivana23 ivana23 10:57 09.04.2008

Re: Par fotki

http://i218.photobucket.com/albums/cc9/milutin_m/CERN/DSC04576.jpg


A sta je na ovoj prvoj sleva?MilutinM MilutinM 12:13 09.04.2008

Re: Par fotki

Ovo je mozaik na podu na ulazu u CERN. Kažu da svakog trenutka kada u njega udari čestica kosmičkog zračenja pojavi se svetlo (ovo što vidite crveno ili plavo je od toga - ne od "lokalne elektrike"
Atomski mrav Atomski mrav 12:17 09.04.2008

Re: Par fotki

Kako cool - light show koji se napaja direktno iz (i od) kosmosa! :) Samo ugase svetlo i naprave žuraju... :)
nemil nemil 13:49 09.04.2008

...

Moze li se ocekivati u nekom od narednih tekstova ovako fina prezentacija Teorije struna? Mozda bi bilo interesantno, iako su cestice, kuglice,... akceleratori i sudari jos uvjek u trendu.
gordanac gordanac 14:58 09.04.2008

---

Stephen Hawking: Asking big questions about the universe
Filmed Feb 2008; Posted Apr 2008 on TED

EDIT
25 YouTube Videos
...Stephen Hawking about everything
ser freeman ser freeman 15:24 09.04.2008

Biće skoro propast sveta?!

Da se malo vratim na temu jer se ovde ipak radi o fizici a ne o normalnom zivotu (parama, ratovima, moci, smaku sveta.)

Sjajan tekst. Dodao bih malo "slike" :) jer je lakse razumeti sta se to u stvari tamo desava i kako to sve da radi
http://www.youtube.com/watch?v=OxENLH1ATV4
http://www.youtube.com/watch?v=iYRQpcJVQx8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DUkzyDbMQ3E&feature=related

Cudi me da nisi pomenuo string theory ili tkz M-theory to jest teoriju svega. Ja stvarno ne znam da li se ta teorija shvata ozbiljno u naucnom svetu al znam da svi fizicari i teoreticari koji rade na toj teoriji polazu velike nade u taj experiment da ce uspeti da detektuju graviton koji "nestaje" iz naseg univerzuma u hiperuniverzum jer po M-teoriji samo gravitaciona sila od 4 sile nije ogranicena na nas univerzum. Ona deluje na sve paralelne univerzume pa se zato u nasem univerzumu javlja kao ekstremno slaba u odnosu na ostale 3 sile.

A sto se tice bojaznosti od stvaranja crnih rupa. Koliko ja znam, da bi se stvorila crna rupa potrebna je ogromna kolicina gravitacije za koju je potrebna ogromna kolicina materije na jednom mestu. Oni se ovde igraju sa atomima i elementarnim cesticama !!!
nsarski nsarski 15:53 09.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta?!

Cudi me da nisi pomenuo string theory ili tkz M-theory to jest teoriju svega

Heh, pa da ovaj predugacak blog postane skroz necitljiv:))
po M-teoriji samo gravitaciona sila od 4 sile nije ogranicena na nas univerzum

Da, to je jedna moguca interpretacija - gravitaciona sila deluje u vise dimenzija pa je zato tako slaba kada je mi u "nasem" podrostoru detektujemo. Recimo, elektromagnetizam bi izgledao sasvim drugacije nekome ko postoji u dve prostorne dimenzije.
Ima tu jos spekulacija - da ce se mozda detektovati i supersimetricni partneri - fotino, gravitino, i slicno. Ali, to su vec spekulacije. Daj prvo da kresnemo makinu:)))
gordanac gordanac 16:30 09.04.2008

:)

...Da se malo vratim na temu jer se ovde ipak radi o fizici a ne o normalnom zivotu...

:)))))))))))))
Pape Pape 18:44 09.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta?!

A sto se tice bojaznosti od stvaranja crnih rupa. Koliko ja znam, da bi se stvorila crna rupa potrebna je ogromna kolicina gravitacije za koju je potrebna ogromna kolicina materije na jednom mestu. Oni se ovde igraju sa atomima i elementarnim cesticama !!!


Žao mi je što nema nekog sasvim stručnog da o ovome kaže reč dve. Iz ugla diletanta koji ima blage veze (u osnovi mi je poznat mehanizam nastajanja crnih rupa) bi ovo bila i moja prva reakcija. Međutim, zainteresovao sam se u čemu je onda frka, ako bi na ovaj način tako lako opovrgli sve sumnje. Ukratko, stvar se vrti oko Plankove dužine (vidi Planck lenght). Po klasičnom proračunu proisteklom iz gravitacione konstante, brzine svetlosti i plankove konstante, ta je dužina određena na oko 10*-35m. E sad, fizička predstava plankove dužine je apstraktan pojam, ali bi se deljenjem čestica ispod te dužine mogla stvoriti crna rupa. Energija potrebna za dostizanje 10*-35m (to je 10*-20 manje od protona) zahtevaju akcelerator prečnika sunčevog sistema, a ne dela Švajcarske. No, postoji ta tzv P-brana teorija, koja pretpostavlja dejstvo gravitacije u broju dimenzija većim od onog koji postoji u našem svetu (prostorne dimenzije plus vreme), radi se u ukupno desetak dimenzija. Po toj teoriji bi gravitacija prelazila iz tih novih dimenzija u naše, i to bi bio uzrok njene slabe sile. Takođe, branska teorija predviđa da bi plankova dužina u tom slučaju bila znatno manja od ove koje proizilazi iz proračuna za svet naših dimenzija. Moguće dostižna i ovim novim akceleratorom.
No opasnosti nema, jer se procesi energetskih nivoa kao što će biti u akceleratoru javljaju u prirodi, bez nastanka crnih rupa.
ivana23 ivana23 16:49 09.04.2008

Trol?

Grid - Internet nove generacije
Sreda, 9. april 2008.

Internet, kakav sada koristimo, bi uskoro mogao da postane prošlost zahvaljujući pionirskom poduhvatu kompanije CERN iz Ženeve koja je stvorila Internet nove generacije, kompjutersku mrežu "Grid" koja će početi sa radom ovog leta, prenosi britanski "Tajms" (Times).

Naučnici, koji su pre 15 godina napravili revoluciju stvorivši "svetsku internet mrežu" (WWW), od 2003. godine rade na novoj tehnologiji koja će imati mogućnost prenosa podataka 10.000 puta brže od sadašnje bežične konekcije.

To znači da bi se, na primer, novi album grupe The Rolling Stouns mogao preneti iz Britanije u Japan za manje od dve sekunde! Nova tehnologija omogućiće prenos holografskih slika, onlajn igre za nekoliko hiljada igrača, kao i visokokvalitetnu video telefoniju po ceni lokalnog poziva.

Pored bržeg prenosa podataka, zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji, takodje će moći da se očuva i jedan posto ukupne količine informacija na našoj planeti, odnosno 15 miliona gigabajta (15 petabajta) podataka svake godine, što je bio jedan od velikih globalnih problema.

- Kompjuterska mreža "Grid" počeće sa radom ovog leta kada naučnici kompanije CERN budu dali zeleno svetlo, odnosno kada bude bio aktiviran LHC (Large Hadron Collider), novi akcelerator atomskih čestica, najveći i najsloženiji naučni instrument na svetu. Taj instrument, namenjen nekim budućim ispitivanjima iz oblasti atomske fizike, smešten je u 27 kilometara dugačakom kružnom tunelu ispod francusko-švajcarske granice blizu Ženeve.

Agencija Betacela vest
ser freeman ser freeman 20:15 09.04.2008

Biće skoro propast sveta?!

No, postoji ta tzv P-brana teorija, koja pretpostavlja dejstvo gravitacije u broju dimenzija većim od onog koji postoji u našem svetu (prostorne dimenzije plus vreme), radi se u ukupno desetak dimenzija. Po toj teoriji bi gravitacija prelazila iz tih novih dimenzija u naše, i to bi bio uzrok njene slabe sile.


Zar nije po toj brane theory = membrane theory = M-theory nas svet u stvari svet sa tih jedanaest dimenzija. I da gravitacija prelazi iz drugih "svetova" u nas svet a ne iz drugih dimenzija.

Pape Pape 02:24 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta?!

Zar nije po toj brane theory = membrane theory = M-theory nas svet u stvari svet sa tih jedanaest dimenzija. I da gravitacija prelazi iz drugih "svetova" u nas svet a ne iz drugih dimenzija.


U jednom trenutku, kasnih osamdesetih, se uvidelo da teorija struna ne daje potpunu sliku. Uvidelo se da se strune mogu proširiti u više od jedne dimenzije. Ti višedimenzioni objekti su nazvani membranama, pa onda skraćeno branama, odnosno P-branama. Za p=1 imamo strune, za p=2 imamo površinu, tj membranu...sve p-brane se mogu naći kao rešenja teorije supergravitacije, i ima ih 11 dimenzija (Ili 10). Mi smo svesni 4.
Sad, ovo proizilazi iz matematike, a do dan danas nema pojave za čije bi objašnjenje bila potrebna branska teorija. No ona ima uspeha u objašnjavanju gravitacije. U matematičkom modelu nazvanom M-teorija ima 10 ili 11 dimenzija, to su ove branske. Sad, mi živimo na jednoj (mem)brani koja ima 4 prostorvremenske dimenzije. Negravitacione sile i materija su ograničene na našu branu ('naš svet' kako sam ga nazvao u prethodnom komentaru, iako je svet, naravno kao što kaže ime SVE, pa i ono što nije naša brana). Tu na našoj brani, imamo poznat nam i povoljan odnos slabljenja električne sile između atomskog jezgra i eletrona koji kruže oko njih sa daljinom. Povoljan jer je baš takav da atomi budu postojani i ne dopuste elektronima da padnu na jezgro (da nije tako, ovaj svet bi bio nenaseljiv, pa tako teorija brana korespondira sa antropskim načelom da kosmos mora da bude pogodan za inteligentni život).
A gravitacija? Zašto se ne uklapa u ostale sile? Ona se prostire kroz svih 11 dimenzija. Budući da doseže u dodatne dimenzije, brže opada sa povećanjem udaljenosti nego što bi se to očekivalo. Na astronomskoj ravni, ovako brzo opadanje izazvalo bi nepostojano kretanje planeta, koje bi se sunovratile ka Suncu ili odlepršale u međuzvezdani prostor. No, ako bi se sve ove dodatne dimenzije (njih 6-7) okončale na drugoj brani (tvoreći je), ne predalako od ove na kojoj mi živimo, onda bi gravitacija bila ograničena tom drugom branom, za sve razdaljine koje su veće od razdaljine izmedju dve brane. Gravitacija ne bi mogla da se prostire slobodno, nego bi bila ograničena na branu, i opadala bi odgovarajućom stopom da omogući orbite planeta.

Ukratko: postoje dve brane, na jednoj smo mi. Drugu ne vidimo, jer je svetlost i materija ograničena svaka na svoju branu. Ali - gravitacija jedina nije i nju možemo da osetimo kako utiče na našu branu iz svoje brane-senke.

Hajde sad opet, ali svojim rečima :)
gambit gambit 23:52 09.04.2008

Kvadratni koren

+++++++
Naime kvadratni koren iz 4 (na primer) je +2, ali je takodje i -2. Toliko prosto. U Dirakovoj jednacini se pojavljuje kvadratni koren iz neke velicine, te resenja mogu biti i pozitivna i negativna (kao +2 i -2 gore), podjednako i simetricno.
+++++++

Hvala za jos jedan odlican tekst! Ponavljamo zaboravljeno i ucimo nove stvari. Mala ispravka, zbog onih koji nisu vicni matematici - a da ne nauce pogresno - kvadratni korijen iz 4 je (samo) 2, ali jednacina x^2=4 ima dva rjesenja {-2, +2}.

Inace, ovo sa materijom i antimaterijom je oduvijek bilo misterija za mene... a pomalo i "prevara"...
nsarski nsarski 00:04 10.04.2008

Re: Kvadratni koren

Inace, ovo sa materijom i antimaterijom je oduvijek bilo misterija za mene... a pomalo i "prevara"...

Pa, gde je ovde prevara:

U donjem desnom uglu (tacka C) postoji trag oznacen sa "electron/positron pair". Posto ne znas u kom pravcu je usmereno magnetno polje (u ravan slike, ili iz ravni slike), koji je od ona dva elektron, a koji pozitron? Koji trag je realan, a koji je "prevara"?

A sto se kvadratnog korena tice, stvar je definicije. Evo ti iz Wolfram, Mathworld:

Note that any positive real number has two square roots, one positive and one negative. For example, the square roots of 9 are -3 and +3, since (-3)^2=(+3)^2=9. Any nonnegative real number x has a unique nonnegative square root r; this is called the principal square root and is written r=x^(1/2) or r=sqrt(x). For example, the principal square root of 9 is sqrt(9)=+3, while the other square root of 9 is -sqrt(9)=-3. In common usage, unless otherwise specified, "the" square root is generally taken to mean the principal square root.

Ovde je cela definicija

Ja sam malo suvise pojednostavio uzimajuci primer "4" jer je Energija koren iz nekog izraza (gore negde sam ga napisao), pa su oba resenja podjednako validna.
gambit gambit 00:09 10.04.2008

Re: Kvadratni koren

Hmmm, naslov "Bice skoro propast sveta", mi stariji se sjecamo uciteljice Ani Zirardo i njenog prosvjetiteljskog rada...

gambit gambit 16:30 10.04.2008

Re: Kvadratni koren

Note that any positive real number has two square roots, one positive and one negative. For example, the square roots of 9 are -3 and +3, since (-3)^2=(+3)^2=9. Any nonnegative real number x has a unique nonnegative square root r; this is called the principal square root and is written r=x^(1/2) or r=sqrt(x). For example, the principal square root of 9 is sqrt(9)=+3, while the other square root of 9 is -sqrt(9)=-3. In common usage, unless otherwise specified, "the" square root is generally taken to mean the principal square root.

Ovde je cela definicijaInteresantno kako autori ovih definicija ili "defincija" pocnu dobro, a onda se upetljaju u populisticke definicije kvadratnog korijena. Lik kaze da je korijen inverzna funkcija kvadratne (naravno kad od nje napravimo bijekciju,tj. kad je suzimo na preslikavanje nenegativnih na nenegative realne brojeve). A cim je funkcija, onda moze imati tacno jednu vrijednost. Odmah iza dobrog pocetka slijedi autogol sa primjerom SQRT(9) = +-3.

nsarski nsarski 17:50 10.04.2008

Re: Kvadratni koren

Mislim da je ovde u pitanju nepotrebna pedanterija. Kad se kaze kvadratni koren, misli se na "principle" kvadratni koren. I ovde lezi, rekao bih, zabuna. Ako razmisljamo o kvadratnom korenu kompleksnog broja, onda uvek imamo na umu dva resenja, i zabune nema.
U svakom slucaju ako energiju, E, treba da izracunam iz izraza:

gde je p impuls, m masa, a c brzina svetlosti, onda je jasno da cu dobiti dva resenja za E - pozitivno i negativno.
gambit gambit 18:10 10.04.2008

Re: Kvadratni koren


gde je p impuls, m masa, a c brzina svetlosti, onda je jasno da cu dobiti dva resenja za E - pozitivno i negativno.


Upravo ovaj primjer sa E otkriva razloge zabune: ljudi mijesaju funkcije i jednacine.

Nije bas pedanterija... a mozda i jeste:

Putuju vozom politicar, inzenjer i matematicar. Kroz prozor, na livadi, ugledaju crnu ovcu. Politicar kaze: "U ovom kraju su sve ovce crne". Inzenjer ga ispravi: "Bolje je reci da je u ovom kraju bar jedna ovca crna". A onda matematicar: "Ipak, najbolje je ovako: u ovom kraju ima bar jedna ovca koja je crna sa one strane koju mi vidimo".

Pozdrav i jos ovakvih tema...
nemil nemil 00:06 10.04.2008

... jesu li kuglice?

Ta "atomska teorija" bi se, makar nacelno, mogla proveriti na sledeci nacin: ako bih uzeo komad krede, na primer, i udarao ga cekicem, kreda bi se najpre razbila u manje komadice krede, a zatim usitnila u zrnca krede. Ako bih dalje udaranjem usitnjavao ta zrnca dobio bih prah krede slican brasnu, i ako bih to dalje usitnjavao...jasno je u kom pravcu ide ovaj tok misli. Proces usitnjavanja mora da ima neki prirodan kraj, da se zaustavi kada dalje usitnjavanje nije vise moguce, tj. kada smo dobili "atom", koji se vise ne moze podeliti.


zanima me da li se zna, ili da li postoji, u fizici neki model koji nam govori o geometrijskom obliku nuklearnih cestica,... sa druge strane da li im se pripisuju neke mehanicke osobine slicno tvrdoci i cvrstoci (dobro, jasno mi je da su ove velicine makroskopska kvalifikacija i kvantifikacija nekih opet medjumolekularnih interakcija),...

..., na koji nacin se moze stvoriti dozivljaj o navedenim cesticama, blizak nasim culima,...

nsarski nsarski 00:20 10.04.2008

Re: ... jesu li kuglice?

na koji nacin se moze stvoriti dozivljaj o navedenim cesticama, blizak nasim culima,

Nasa cula nisu prilagodjena takvom svetu. U osnovnoj skoli se prica kako atom izgleda - lici na Suncev sistem, kazu. "U sredini je jezgro, a oko njega kruze elektroni". Pa, to je samo metafora, stvar je malo drugacija. Dobra je kao vizuelni koncept, ali ne vise.
Ili, kako kaze Ajnstajn, "stvari treba objasniti sto jednostavnije moguce - ali ne jednostavnije od toga". Elekronj je "oblak verovatnoce", kako se to cesto kaze, jer nije moguce istovremeno tacno izmeriti i njegov polozaj i njegovu brzinu (kolicinu kretanja, da budem precizan). Drugim recima, on (ili koja druga elementarna cestica) nema trajektoriju, kakvu ima, recimo, lopta koju bacis.
Ako ipak zelis da imas neku sliku elektrona pred sobom, zamisli ga kao tacku koja ima neka svojstva (naelektrisanje, masu, spin), Tacku bez strukture.
nemil nemil 00:31 10.04.2008

Re: ... jesu li kuglice?

Elekronj je "oblak verovatnoce", kako se to cesto kaze, jer nije moguce istovremeno tacno izmeriti i njegov polozaj i njegovu brzinu (kolicinu kretanja, da budem precizan). Drugim recima, on (ili koja druga elementarna cestica) nema trajektoriju, kakvu ima, recimo, lopta koju bacis.


... prema hajzenbergovim relacijama neodredjenosti, ako se ne varam jedno od Vasih pitanja iz proslog bloga,...

da, ali fizicari vjerovatno imaju neku, banalno receno, plasticniju predozbu o izgledu mikrokosmosa, obzirom da se prilikom eksperimenata, mjerenja,... dobijaju i neke graficke predstave analiziranig procesa,...

u replici 'kvadratni koren' prilozili ste neku sliku,... je li to skica, ili rezultat mjerenja (npr. trag cestice na ekranu)?
nsarski nsarski 00:34 10.04.2008

Re: ... jesu li kuglice?

u replici 'kvadratni koren' prilozili ste neku sliku,... je li to skica, ili rezultat mjerenja (npr. trag cestice na ekranu)?

Ono je slika traga cestice u maglenoj komori (bubble chamber) kako je fotografisana prilikom proleta snopa cestica kroz komoru.
nemil nemil 01:02 10.04.2008

Biće skoro propast sveta?!

... to ne ocekujemo,...

a da li se kao rezultat eksperimenta moze ocekivati propast nekih zakona klasicne mehanike?

kao sto hajz. rel. neodredjenosti obaraju aksiom o nemogucnosti istovrmenog postojanja tijela u dva razlicita polozaja.

mislim konkretno na II zakon Termodinamike,...

vazi li ovaj zakon uvijek i u domenu kvantne mehanike?

ako ne, moze li neko jednostavno objasnjenje, ali ne jednostavnije od toga,...
nsarski nsarski 01:12 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta?!

a da li se kao rezultat eksperimenta moze ocekivati propast nekih zakona klasicne mehanike?

Zakoni klasicne mehanike ne mogu da "propadnu". Oni su "dovoljno dobri" doklegod je kretanje takvo da je "v/c" veoma mali broj, gde je "V" brzina tela, a "c" brzina svetlosti. Dakle, za sva mehanicka kretanja gde su brzine zanemarljive u odnosu na brzinu svetlosti zakoni klasicne mehanike su "odlicna aproksimacija". Nisu "strogo matematicki tacna" ali su dovoljno dobra za prakticne primene. Najzad, i kad se meri rastojanje od Zemlje do Meseca, na primer, to se rastojanje moze izmeriti do na odredjenu preciznost.
Sto se zakona termodinamike tice, oni su naruseni vec u prirodi - bioloski sistemi narusavaju II princip termodinamike. Kad bih ja bio u termodinamickoj ravnotezi sa okolinom (kod mene je trenutno 12C) bio bih mrtav. Posto ovo pisem, nisam mrtav, tj. nisam u termodinamickoj ravnotezi sa okolinom:)).

kao sto hajz. rel. neodredjenosti obaraju aksiom o nemogucnosti istovrmenog postojanja tijela u dva razlicita polozaja.

Hajzenbergova relacija neodredjenosti kaze da se ne mogu istovremeno tacno izmeriti polozaj i impuls (kolicina kretanja) tela.
Jedno telo ne moze istovremeno da se nadje u dva razlicita polozaja, niti dva razlicita tela ne mogu da se istovremeno nadju na istom mestu (polozaju) se zove princip neprobojnosti, i o njemu se uglavnom ne uci eksplicitno u skolama jer se "podrazumeva" kao ocevidna stvar i elementarni zakon prirode.

nemil nemil 01:25 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta?!

Sto se zakona termodinamike tice, oni su naruseni vec u prirodi - bioloski sistemi narusavaju II princip termodinamike. Kad bih ja bio u termodinamickoj ravnotezi sa okolinom (kod mene je trenutno 12C) bio bih mrtav. Posto ovo pisem, nisam mrtav, tj. nisam u termodinamickoj ravnotezi sa okolinom:)).


ovakvo objasnjenje nisam ocekivao,...

IIZTD i ne kaze da trenutno morate biti u termodinamickoj ravnotezi sa okolinom,...
nsarski nsarski 02:09 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta?!

IIZTD i ne kaze da trenutno morate biti u termodinamickoj ravnotezi sa okolinom,...

Naveo sam to samo kao primer. Prema drugom zakonu, toplota ide sa toplijeg tela na hladnije (tako se povecava entropija). U tom smislu, mrtva osoba je u toplotnoj ravnotezi sa okolinom.
Ali, generalno, ja nisam u ravnotezi sa okolinom jer kroz mene, kao termodinamicki sistem, postoji protok energije, pa, dakle, zakoni termodinamike nisu primenljivi. To vazi za sve bioloske sisteme, kao i za evoluciju. Bioloski sistemi su daleko od termodinamicke ravnoteze, to je poenta.
Pape Pape 14:14 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta/termodinamika

Ali, generalno, ja nisam u ravnotezi sa okolinom jer kroz mene, kao termodinamicki sistem, postoji protok energije, pa, dakle, zakoni termodinamike nisu primenljivi


Neću da gnjavim, ali moram da se pobunim. Termodinamički zakoni su itekako primenjivi na biološke sisteme. Tačno je da oni ne dolaze u termodinamičku ravnotežu (tj kako koji, toplokrvni ne) ali to je zato jer proizvode određenu količinu toplote. Kao naprimer peć, ili motor itd. Tako da je podjednako ispravno reći da termodinamički zakoni ne važe za "Smederevac"...

Postoji doduše dilema oko bioloških sistema glede drugog zakona, koji se odnosi na neophodnost povećanja entropije u zatvorenim sistemima, i mislim da se ovde misli na to. Čuven je eksperiment sa jajetom u inkubatoru. Jaje je izolovano (nema razmene energije, u izolovanoj kutiji), pa mu se entropija može samo povećati (ili ostati ista). No, izleže se pile, entropija se smanjila. Ipak pitanje je koliko je ovo dokaz da drugi zakon ne važi za žive sisteme. Ključ je u izolovanosti. Naime, sistem ipak nije izolovan, u njemu postoji akumulirana energija Sunca (okolo naokolo, preko fotosinteze itd do jajeta), te se ukupna entropija celog sistema, u kojem učestvuje i Sunce ipak povećala. Ovaj princip se naravno može primeniti na sva živa bića.
nsarski nsarski 14:31 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta/termodinamika

Da, trebalo je prciznije da kazem: zakoni ravnotezne termodinamike nisu primenljivi na bioloske sisteme. Bioloski organizmi su termodinamicki sistemi daleko od ravnoteze, i zna se (iz radova Prigozina i drugih) da takvi sistemi mogu da imaju stabilne cikluse, kao sto je zivotni ciklus, na primer. Za to im je potreban protok energije..
Hvala na korekciji:)
Pape Pape 14:40 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta/termodinamika

Ma znam da znas (zato sam i napisao da "necu da gnjavim" nego da ne ostane crno na belom nesto ne sasvim korektno.
Pozdrav, do sledece teme!
nsarski nsarski 14:45 10.04.2008

Re: Biće skoro propast sveta/termodinamika

Ma znam da znas (zato sam i napisao da "necu da gnjavim" nego da ne ostane crno na belom nesto ne sasvim korektno.

Ten-four, captain:))
svetskigigacar svetskigigacar 14:53 10.04.2008

Odlican tekst

Eh, tek sad mi je mnogo zao sto se u srednjoj skoli nisam jos vise zainteresovao za nuklearnu fiziku. Nekako su mi ove druge dve sile, Elektromagnetna i Gravitaciona vise lezale, pa sam shodno sa tim i upisao fakultet. No tek sad vidim u cemu je bio stos.

Problem je u nasem obrazovanju, gde profesori i sami ne razumeju princip nuklearne fizike (cast izuzecima) te samim tim nas djake nisu umeli da zainteresuju mnogo o toj oblasti, znaci to se prolazilo ofrlje, a vise si mogao da naucis jedino sam (sto u neku ruku jeste i svrha). No, da sam u srednjoj skoli imao priliku da citam ovako nesto, kao sto je vas tekst, verovatno bih i o nuklearnoj fizici imao vise znanja. Ovako je sve to ostalo na nekoj povrsnoj teoriji.

Svaka cast na tekstu.
svetskigigacar svetskigigacar 15:25 10.04.2008

...i pitanje

Posto je na, ne znam tacno koji nacin, cini mi se sudaranjem antiprotona i ksenona, sintetisan antivodonik od antiprotona i pozitrona, da li se u ovim istrazivanjima moze ocekivati da budu sintetisani i neki drugi antiatomi?
nsarski nsarski 17:35 10.04.2008

Re: ...i pitanje

svetskigigacar
Posto je na, ne znam tacno koji nacin, cini mi se sudaranjem antiprotona i ksenona, sintetisan antivodonik od antiprotona i pozitrona, da li se u ovim istrazivanjima moze ocekivati da budu sintetisani i neki drugi antiatomi?

Da, zapravo, antivodonik je nedavno napravljen u laboratoriji. U principu, nema prepreke da se sintetizuju i drugi anti-atomi, ali u praksi je stvar drugacija. I sam taj antivodonik je veoma nestabilan - slicno bi vazilo i za druge anti-atome. Dakle, principijelnih prepreka nema, samo prakticnih. I to velikih.
Na primer, Bose kondenzacija je predvidjena pre 60 i vise godina, a tek je pre nekoliko godina prakticno ostvarena u laboratorijskim uslovima.
gagonja gagonja 17:18 10.04.2008

two thumbs up!!!

svaka cast!
hvala jos jednom sto ovakve stvari delite sa nama laicima i cinite ovaj blog zanimljivijim, raznovrsnijim i vrednim "gubljenja vremena"
ziveli!
Dexter Dexter 01:23 11.04.2008

Zanimljivi detalji u vezi LHC-a

Na cern-ovom sajtu ima dosta toga,radi se o fascinantnom inzenjerskom poduhvatu, ko hoce moze da cita, evo sta je meni zapalo za oko:
-Akcelerator ima ukupno 9600 magneta od kojih su 1200 dipoli tezine u proseku 35 tona svaki
-Ukipna duzina zica u LHC-u je da se zemlja obujmi 6puta, a "licni" od kojih se te zice sastoje je nekoliko rastojanja Zamlja-Sunce
-Cestice se ne ubrzavaju direktno u LHC-u vec se pre njega "provlace" kroz 4 manja akceleratora da bi postogle odgovarajucu brzinu/energiju. Za to je potrebno preko 4 minuta.
-Da bi se cestica ubrzala do maksimuma u LHC-u potrebno je 20ak minuta.
-Ceo sistem radi na -271C i to je najveci frizider na svetu.Tako niska temperatura je potrebna zbog postizanja efekta superprovodljivosti provodnika kod elektromagneta.Proces hladjenja traje nekoliko nedelja.Takodje u sistemu vlada vakuum veci od uobicajenog vakuuma u svemiru (10E-13 Atmosfera).
Dolybell Dolybell 09:45 12.04.2008

higsov bozon

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana