Ratni zločinac, psihološki profil

Vojislav Stojković RSS / 16.03.2009. u 19:30

Najjednostavnije objašnjenje fenomena ratnog zločinca bilo bi da se on rađa, te da je reč o psihički bolesnim ljudima, sužene moći rasuđivanja i niske inteligencije. Međutim, to nije tako. Postoji opsežna naučna elaboracija koja nedvosmisleno ukazuje da se ratni zločinac ne rađa već nastaje, te da se većina ratnih zločinaca  može svrstati u normalne ličnosti.

Teologija i filozofija razmatraju zlo kao najopštiju kategoriju i zato nude samo opšte odgovore. Za odgovorom na pitanje: zašto jedan čovek postaje zločinac, a drugi ne, tragaju psihologija i psihijatrija.

Prve teorije o zlu koje su razvile psihologija i psihijatrija temeljile su se na teološkom i filozofskom promišljanju zla, samo što je termin zlo zamenjen terminom agresija, a kasnije je uveden i pojam destruktivnost.

Jedna od prvih celovitih torija koju je razvila psihologija jeste instinktivistička teorija. Njen začetnik bio je Konrad Lorenc. Po njemu agresivno ponašanje proizlazi iz  urođenog instinkta, koji traži rasterećenje i čeka povoljnu situaciju da se izrazi. Dakle,filogenetski je programirano.Skiner, osnivač   biheviorističke teorije, nasuprot Lorencu, tvrdi da je čovekova agresivnost izazvana uticajem okoline.

Može se reći da prema instinktivističkoj teoriji čovek živi prošlost svoje vrste, a prema biheviorističkoj teoriji čovek živi sadašnjost svog socijalnog okruženja. Reč je, očito o determinizmu koji je dominantan u teološkim učenjima o pragrehu, radikalnom zlu kod Augustina i u filozofiji kod Šelinga i Šopenhauera.    

U svakom slučaju, prema instinktivističkoj i biheviorističkoj teoriji, čovekovo ponašanje je uslovljeno i malo, ili, gotovo ništa ne zavisi od njega samoga. U navedenim teorijama, kao i njima sličnim, poput neobihevijoriističke i frustracione teorije, nema jasnijeg odgovora zašto jedan čovek čini, a drugi ne čini zlo.

Prve pomake učinio je Zigmund Frojd u okviru psihoanalitičke teorije.

Za Frojda instinkt, kao somatski ukorenjeni nagon, pokreće čovekovo ponašanje, ali ga striktno ne determiniše. Borba instinkata; u ranim radovima samoodržanja i seksualnog instinkta, a u kasnijim radovima instinkata života i smrti, uz modifikaciju okoline (koja deluje kroz strukturu libida); određuje čovekovo ponašanje kroz svesne, a češće kroz nesvesne procese.

Najveći Frojdov doprinos je upravo u tome što je otkrio nesvesne aspekte uma i energiju koju nesvesno upotrebljava da bi prikrilo nepoželjne strasti. Nesvesne sile su integrisane u čovekovom karakteru. Iz toga proizlazi da karakter determiniše ponašanje, međutim «princip realnosti» nameće kompromis. Do koje će mere ličnost potisnuti svoje stravstvene žudnje ne zavisi samo od faktora u njemu, već i od okruženja.

Posle Prvog  svetskog rata Frojdov pristup razmatranju destruktivnosti bitno se menja i on izvore destrukcije vidi u borbi instikta života (eros) i instikta smrti (tanatos). Instikt smrti suprotan instiktu života deluje u smeru vraćanja živog u prvobitno neorgansko stanje. Libido usmerava taj instinkt prema van i on se na okolinu  ispoljava kao destrukcija. Ako ne nađe zadovoljenje u vanjskom svetu, zbog stvorenih prepreka, ispoljava se kao samodestruktivnost.  Frojd kaže: Izgleda da je zaista neophodno da uništimo neku drugu osobu, da ne bi uništili sebe, da bi se zaštitili od težnje za samouništenjem. Zaista strašno saznanje.

Frojd je došao do tragične alternative: čovek će radije ubijati druge, nego dozvoliti da bude bolestan. U svom odgovoru Ajnštajnu o pitanju Čemu rat, 1933.godine, Frojd priznaje da su čovekovi impulsii instikta smrti bliži prirodi, dakle jači, nego čovekova otpornost prema njima.

Frojd je uočio tri tipa destruktivnosti. Prvi tip su impulsi okrutnosti utemeljeni na instiktima samoočuvanja – reagovanje na stvarnu opasnost i odbrana. Drugi tip su destruktivni impulsi nastali kombinacijom potisnute seksualne požude i instikta smrti, poznatiji kao sadizam. A treći tip Frojd je definisao kao slepo besnilo destruktivnosti praćeno visokom stepenom narcisoidnog uživanja utemeljeno isključivo na instinktu smrti,  koje se ispoljava ili kao samodestruktivnost ili kao destruktivnost prema drugima.

Doprinos Eriha Froma razumevanju ljudskog zla, možda je i ponajveći, a ogleda se kako u proširenju

psihoanalitičke teorije i njenog metoda, tako i u filigranskoj analizi i opisu vrsta i tipova destruktivnosti  i karekterološkim studijama ličnosti koje je čovečanstvo upamtilo kao najveće zlotvore.

From ukupnu ljudsku agresivnost deli na benignu i malignu.

Benigna agresija kod čoveka je odgovor na ugroženost vitalnih intersea, filogenetski je programirana, defanzivna je i teži uklanjanju ugroženosti ili uklanjanju uzroka ugrožavanja.

Maligna agresija ili destruktivnost nije filogenetski programirana, isključiva je karakteristika čoveka. Nije instinkt, ali je ljudski potencijal razvijen u čovekovom karakteru. Karakter je samo ljudski fenomen, životinje ga nemaju. Čovek je uspeo stvoriti odgovarajuću zamenu za izgubljene instinkte i da nije razvio karakter bio bi biološki promašaj.

Frojd i klasični psihoanalitičari su smatrali da se razvoj karaktera završava oko pete godine. From, na osnovu svojih istraživanja, tvrdi da je ta koncpcija neodrživa, jer je mehanicistička i proces življenja, a time i karaktera ne smatra razvojnim sistemom.

Destruktivnost se najčešće ispoljava kao sadizam i nekrofilija i to samo kod onih ljudi u čijem karakternom sistemu ove strasti predstavljaju dominantnu crtu.

Sadizam je strast za posedovanjem apsolutne i neograničene vlasti nad drugim bićima - biti Bog drugom biću transformacijom nemoći u doživljaj svemoći. Pod sadizmom se ne podrazumeva samo seksualni sadizam, iako ime duguje Markizu de Sadu, već  daleko češći i rasprostranjeniji oblik mentalnog i daleko opasniji oblik fizičkog sadizma.

Nekrofilija, u karakterološkom smislu, je strasna sklonost svemu što je mrtvo, težnja ka pretvaranju živog u neživo, težnja destrukciji radi nje same.

From navodi da je ponašanje J.V.Staljina školski oblik mentalnog sadizma. On je, od početka revolucije, prvi naredio mučenje političkih zatvorenika, a metode mučenja koje je primenjivala NKVD u vreme Staljina nadmašile su u okrutnosti sve o čemu je carska policija mogla i pomišljati. Iako je i sam izdavao naređenja o vrstama fizičkog mučenja, Staljin je lično uglavnom praktikovao mentalni sadizam. Posebno je uživao da uveri svoje bliske saradnike u naklonost prema njima, što je podrazumevalo njihovu ličnu sigurnost, da bi samo dan ili dva kasnije izdavao naređenje za njihovo hapšenje.

Karakterološka studija Hajnriha Himlera, prema Fromu, je pravi klinički slučaj i odličan primer sadističkog karaktera obogaćenog ekstremnim crtama pokvarenog autoritarnog birokrate.

Na primeru Adolfa Hitlera, kliničkog slučaja nekrofilije, From je na najbolji način demonstrirao svoj metod  u mnogome različit od klasične frojdovske psihoanalitičke metode.

U psihobiografskoj studiji Hitlera pokazao je koje su ga pokretačke snage, odnosno koje strasti, motivisale na destrukciju nezabeleženu u novijoj istoriji; i koji su uslovi, unutrašnji i spoljni, odgovorni za razvoj nekrofilije kao dominantne crte u njegovom karakteru.

Najvažnije uticaje na dete vrši karakter roditelja, ali ti uticaji su daleko od simplificističke formule, po kojojoj je loš razvoj deteta proporcionalan okrutnosti  roditelja u ranim godinama života. Proučavanje karaktera Hitlerovih roditelja, majke Klare i oca Alojza, pokazali su da su oboje, prema poznatim podacima, bili stabilni, dobronamerni i nedestruktivni ljudi.

Radeći karakterološke studije Hitlera, Himlera, Staljina i sličnih velikih destruktora, From navodi čitave grupe faktora koji dovode do destruktivnosti.

Na individualnom planu to su: konstitucionalne dispozicije ličnosti, idiosinkrazije porodičnog života, izuzetni događaji u životu ličnosti, osećaji nemoći i praznine, stanje psihičke oskudice koja izaziva nedostatak osećanja i hladnu ravnodušnost, a na društvenom planu: nedostatak nezavisnosti, integriteta i produktivnosti, pasivnost i lenjost.

Svi veliki destruktori i zločinci koje je From analizirao imali su u svom karakteru sadističku ili nekrofilnu  karakternu crtu kao preovlađujuću, a Hitleri nekrofilnu I narcisoidnu crtu.

From je, također, došao do zaključka da zle, destruktivne osobe najčešće pokazuju ljubazno lice, ljubav za porodicu, decu i životinje i time, kao fasadom, prikrivaju svoju zlu prirodu. Na hiljade sličnih Hitleru žive i danas  svoj život prosečnog građanina i opasni su samo u svom užem krugu. Međutim, kada sile destrukcije i mržnje ovladaju na širem društvenom planu, takvi ljudi postaju opasnost za čovečanstvo.

…………………….

Dr Erih From (1900-1980) spada među najznačajnije predstavnike humanizma XX veka. Čvrsta vera u zivot i u čoveka, okosnica je celokupnog  Fromovog dela, a izražena je i u Anatomiji ljudske destruktivnosti, knjizi napisanoj na osnovu Fromovih istaživanja ljudskog zla.

Za dva dana, 18. marta, napuniće se dvadeset i devet godina od Fromove smrti. Bio je prijatelj Jugoslavije. Da je živ, možda bi nam pojasnio otkud među nama toliko nagomilanog zla, koje nas je preplavilo u ratovima devedesetih i kakvi su, u stvari, bili oni koji su tolike ratne zločine počinili.

AtačmentiKomentari (78)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mara92 mara92 20:10 16.03.2009

...

Одличан текст, као и претходни.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:11 16.03.2009

Re: ...

Hvala ti, mara92, jer čitaš i komentarišeš moje tekstove, iako u poslednje vreme pišem o teškim temama.
mara92 mara92 21:23 16.03.2009

Re: ...

Не стигнем да прочитам на време, па не оставим коментар, али читам редовно. Међутим, ретко се овде на блогу наилази на тешке теме, а да су обрађене озбиљно (под овим подразумевам квалитет, а не срљање у општа места, фразеологију и наравно, дневну политику).

purenjak purenjak 10:07 17.03.2009

Re: ...

Teske teme ali jako zanimljive.Hvala za text.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:37 17.03.2009

Re: ...

Hvala na javljanju.
Budimac Budimac 20:13 16.03.2009

:)

Čvrsta vera u zivot i u čoveka, okosnica je celokupnog Fromovog dela, a izražena je i u Anatomiji ljudske destruktivnosti, knjizi napisanoj na osnovu Fromovih istaživanja ljudskog zla.

Upravo to ga čini meni mnogo bližim od Frojda koji je u suštini bio mizantrop.
Preporuka Džeremaja.
nsarski nsarski 20:18 16.03.2009

Re: :)

...od Frojda koji je u suštini bio mizantrop

Da. A sta tek reci o E. Bernays - u, Frojdovom necaku, koji je jos bio i vrhunski cinik.

Bernays was one of the first to attempt to manipulate public opinion using the subconscious.
He felt this manipulation was necessary in society, which he regarded as irrational and dangerous as a result of the 'herd instinct' that Trotter had described.
Budimac Budimac 20:25 16.03.2009

Re: :)

E. Bernays

Mister PR... monstrum svoje vrste...
nsarski nsarski 20:33 16.03.2009

Re: :)

Budimac
E. Bernays

Mister PR... monstrum svoje vrste...

U tome je stvar: nas Jeremaya je ovde naveo neke ocevidne zlotvore, ali da bi takvi uspeli u svom naumu i uticaju potrebni su enableri. Ona anonimna masa vrednih radnika koji sprovode zlo. Danas, na primer, tesko moze da se nadje drzavnik koji se moze meriri, po eksplicitnom delovanju, sa Staljinom, Hitlerom, i njima slicnima. Ali zato postoji armija spin doktora, propagandista, dobro placenih lazova, koji proizvode podjednaku kolicinu zla. Mali Eichmann-i, kako ih zove Ward Churchill - oni koji samo birokratski obavljaju svoju "papirologiju" kao sto je to cinio Eichmann, covek koji mrava nije zgazio, a kriv je za smrt miliona.
mara92 mara92 20:42 16.03.2009

Re: :)

postoji armija spin doktora, propagandista, dobro placenih lazova, koji proizvode podjednaku kolicinu zla

Препоручујем, ако нисте читали "Психологија масе" Гистава ле Бона...
nsarski nsarski 20:56 16.03.2009

Re: :)

Препоручујем, ако нисте читали "Психологија масе" Гистава ле Бона...

I Masovnu psihologiju Fasizma - W. Reich-a.
mara92 mara92 21:13 16.03.2009

Re: :)

nsarski
Препоручујем, ако нисте читали "Психологија масе" Гистава ле Бона...I Masovnu psihologiju Fasizma - W. Reich-a.

Довољно је да се прати пропагандна машинерија Трећег рајха и великог мајстора Хитлерове нацистичке машинерије - Јозефа Гебелса...а тко би рекао да је монструм докторирао у Хајделбергу на тему драме у романтизму?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:17 16.03.2009

Re: :)

Budimac

Preporuka Džeremaja.

Hvala, Bojane.

Postoji mišljenje, verovatno poteklo iz teološke doktrine, da one koji se bave zlom, zlo na neki način obuhvati, stigne ili i sami postanu zli.
Ili to nije tačno, ili je From izuzetak.
Za svaki slučaj, ja ću napisati još post ili dva, i neću se više baviti tom temom.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:21 16.03.2009

Re: :)

nsarski

Ali zato postoji armija spin doktora, propagandista, dobro placenih lazova, koji proizvode podjednaku kolicinu zla. Mali Eichmann-i, kako ih zove Ward Churchill - oni koji samo birokratski obavljaju svoju "papirologiju" kao sto je to cinio Eichmann, covek koji mrava nije zgazio, a kriv je za smrt miliona.

Tu moramo razlikovati male Ajhmane od malih Gebelsa, iako i jedni i drugi čine zlo.
Mali Gebelsi, čak i veće, iako je gradacija zla sama po sebi problematična.
wukadin wukadin 12:28 17.03.2009

Re: :)

Bernays was one of the first to attempt to manipulate public opinion using the subconscious.
He felt this manipulation was necessary in society, which he regarded as irrational and dangerous as a result of the 'herd instinct' that Trotter had described.


Opasan lik.
Ima o njemu u dokumentarcu Adama Kertisa. The Trap ili neki drugi.
Kako je recimo uspeo da poveže žensko pušenje (cigareta) sa feminizmom :)
Unfuckable Unfuckable 20:30 16.03.2009

duboko verujem

da u ljudima postoje "okidači" koji kliknu ili ne, zavisno od situacije, karaktera, nagomilanog iskustva....i ko zna čega još
Konkretnije : jasno je da ljudi kreiraju situacije ali mislim da je presudno to što situacije prave ljude - ili neljude.

Uvek mi pada na pamet ona stara o jajetu i kokoški kada se prisetim scene gde neki nesretnik, negde, dobija video kasetu iz "suprotnog tabora" na kojoj je uredno snimljeno kako se ekipa "razonodila" sa njegovom trudnom sestrom.
Pomislim da je i neko iz te "ekipe preko puta" nekada, nekako... morao dobiti neku sličnu poruku/sliku/okidač i postati takav ....ogrezao u krv, zaslepljen mržnom, preplavljen sadizmom i bezobziran
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:42 16.03.2009

Re: duboko verujem

Unfuckable
da u ljudima postoje "okidači" koji kliknu ili ne, zavisno od situacije, karaktera, nagomilanog iskustva....i ko zna čega još


Čovekoubistvo je najčešće legalno u odbrani trećih lica, u nužnoj samoodbrani, kao posledica slučaja, u vršenju specifičnih dužnosti (javna i druga bezbednost, egzekucija nad osuđenikom na smrt) i, naravno, u ratu.
Ponegde i ponekad mogu biti razumljivi, iako ne prihvatljivi i legalni, i razlozi za ubistvo drugog čoveka u odbrani časti i dostojanstva, osveta i eutanazija.
Poznata je i u teoriji i u sudskoj praksi kategorija zločinaca ličnih osvetnika, kako mirnodopskih, tako i ratnih.

Siguran sam, iako nemam podatke, da je u ratovima devedesetih bilo potomaka žrtava iz prethodnih ratova koji su činili zločine. Uostalom, krvna osveta je na Balkanu, itekako, prisutna. I ne samo na Balkanu.

Zločine iz osvete, treba razlikovati od zločina odmazde.
Osvećuje se najbliži srodnik, a odmazdu čine drugi.

Primeri odmazde poznati su nam iz drugog rata (Kragujevac, Kraljevo...).
Međutim, i u ratovima devedesetih bilo je konkretnih primera odmazde ( iz našeg sela ubijeno je petorica, mi smo petoricu njihovih zarobljenika sredili..)

Ćeraniji, nikad kraja.

mara92 mara92 22:09 16.03.2009

Re: duboko verujem

Poznata je i u teoriji i u sudskoj praksi kategorija zločinaca ličnih osvetnika, kako mirnodopskih, tako i ratnih.

Другачије се све дефинише... Кривично право познаје институт "убиства на мах" (то су убиства почињена у афекту)...
Судска психологија признаје стање "битно смањене урачунљивости"...да не тупим превише...
Међутим, убиство из освете, освета - ако се докаже, је отежавајућа околност (и неумитно води изрицању теже казне)...
Масовна убиства, то јест злочини током ратних дејстава подлежу нормама међународних конвенција (махом Женевских) које смо ратификовали и усвојили, па су саставни део нашег правног система...то су кривична дела: геноцида, етничког чишћења, повреде закона и обичаја рата, непримерена/прекомерна употреба силе....
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:16 16.03.2009

Re: duboko verujem

Svakao, osveta nije legalna, ali u običajnoj, socijalno-psihološkoj, ravni je razumljiva i vrlo često nailazi na ohrabrivanje i odobravanje.

Mogao bih navesti više primera, nad kojima bi se svako od nas zamislio, ali ne bih da od bloga pravim horor.:(
niccolo niccolo 22:19 16.03.2009

Re: duboko verujem

еноцида, етничког чишћења, повреде закона и обичаја рата, непримерена/прекомерна употреба силе....

Nemoj da zaboraviš ratni zločin protiv civilnog stanovništva, to mi bilo pitanje na pravosudnom iz krivičnog (inače najveće krivično delo u zakoniku...)
mara92 mara92 22:24 16.03.2009

Re: duboko verujem

Nemoj da zaboraviš ratni zločin protiv civilnog stanovništva, to mi bilo pitanje na pravosudnom iz krivičnog (inače najveće krivično delo u zakoniku...)

БРРРРРРРРРР.... знам... хтела сам првог да га откуцам, па заборавих...
mara92 mara92 22:28 16.03.2009

Re: duboko verujem

Vojislav Stojković
Svakao, osveta nije legalna, ali u običajnoj, socijalno-psihološkoj, ravni je razumljiva i vrlo često nailazi na ohrabrivanje i odobravanje.Mogao bih navesti više primera, nad kojima bi se svako od nas zamislio, ali ne bih da od bloga pravim horor.:(

Ево ја ћу да наведем:
Случајеви убистава, где су починиоци жене - дугогодишње жртве породичног насиља (мужеви најчешћи насилници)...обично "ради" хладно оружје... трпе, трпе годинама, деценијама и онда просто, кад нема излаза, а нема, убијају (без милости, без околишања)...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:30 16.03.2009

Re: duboko verujem

niccolo

Nemoj da zaboraviš ratni zločin protiv civilnog stanovništva, to mi bilo pitanje na pravosudnom iz krivičnog (inače najveće krivično delo u zakoniku...)


Suštinu ratova XX veka, prvi je i gotovo u celini opisao jedan britanski pomorski oficir u svom izveštaju Komitetu za odbranu još 1921. godine.
On je napisao, parfraziram: Sasvim je jasno da se moderni rat razrešava kroz napor da se uguši život čitave nacije. Budući da se vodi svim snagama naroda, njegov je krajnji cilj da se izvrši pritisak na celokupno stanovništvo, svim raspoloživim sredstvima i na taj način primora vlada napadnute države da prihvati sve postavljene uslove.
Već u narednom, Drugom svetskom ratu, težište borbenih dejstava se prenosi sa vojnih formacija na narod, na njegovu ekonomiju, gradove, komunikacije u krajnjem - na njegovu ukupnu egzistenciju.
U skaldu sa takvom strategijom Hitler je razvio Blickrig i koncentracione logore, saveznici bombardovali Drezden, a Truman bacio atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki.
O ratovima u Kambodži, Vijetnamu, Izraelsko-palestnskom ratu, građanskom ratu u bivšoj YU... ne može se ni govoriti kao o ratovima sukobljenih vojnih formacija.
Vreme riterskih i frontovskih ratova uveliko je prošlost.
Kazezoze Kazezoze 22:31 16.03.2009

Re: duboko verujem

Konkretnije : jasno je da ljudi kreiraju situacije ali mislim da je presudno to što situacije prave ljude - ili neljude.

ja mislim da se te situacije kreiraju uz pomoc vanjskog uticaja, kao shto je strah npr.
taj vanjski uticaj deluje kao parazit na nash ego i pokushava da ovlada njime.
kad taj vanjski parazit uspije kontrolisati prirodu straha, onda on mozhe stvoriti strah u nama od koga nas samo on mozhe odbraniti.

recimo, savetnik trenutnog predsernika usa, zbignev brzezinski u svojoj knjizi 'velika shahovska tabla' tvrdi :
"kako amerika sve vishe postaje multi-kulturalno drushtvo, mozhda ce joj biti sve tezhe stvoriti konsenzus oko vanjske politike, osim u sluchaju istinske masivne i nashiroko percipirane izravne vanjske pretnje."

chak je i hermann goering, raichfurer nacistichke nemachke partije, sazheo ovu igru ponude i potrazhnje kada je rekao otprilike ovako :
"narod se uvek mozhe dovesti pod zapoved vodja (lazhnog ega). to je lako. sve shto treba da uradite je da im kazhete da ste napadnuti i optuzhiti mirotvorce zbog nedostatka patriotizma i izlaganju zemlje opasnosti."

to funkcionishe isto u svakoj drzhavi. takodje funkcionishe na isti nachin i u svakoj individualnoj psihi.
treba zapamtiti da lazhni ego ima samo jednu zhelju: da bude veci i mocniji od stvarnog Ja.
ova bolest uzrokuje da mi mislimo da smo razdvojeni od prirode i zbog toga mi vidimo shovinizam, rasizam,seksizam i bilo koji vid diskriminacije koji vodi do zlochina, nasilja, ratova i na kraju do globalnog unishtenja organizma. ovo konstantno stanje straha, zbunjenosti i segragacije u kojima se chini da nash svet zhivi, simptom je lazhnog ega koji stvara lazhnu pretnju.
razlika medju ljudima u ovakvim situacijama je razlika izmedju svesnosti postojanja i delovanja lazhnog ega.
oni svesniji su sposobni da lazhni ego obuzdaju i kontrolishu. oni nesvesni srljaju u zlochine.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:37 16.03.2009

Re: duboko verujem

mara92

Ево ја ћу да наведем:
Случајеви убистава, где су починиоци жене - дугогодишње жртве породичног насиља

Ili - otac, sapet, gleda kako mu siluju, masakrijaju i na kraju ubijaju maloletnu ćerku...
Kako ostati normalan?
Kako ne razumeti očevu osvetu, bilo da se radi o kastraciji ili ubistvu počinilaca.
niccolo niccolo 22:41 16.03.2009

Re: duboko verujem

Kako ne razumeti očevu osvetu

Bonasera, Bonasera, what have I ever done to make you treat me so disrespectfully...
mara92 mara92 22:41 16.03.2009

мала исправка

skaldu sa takvom strategijom Hitler je razvio Blickrig

Мислим да је та војна доктрина преузета из времена пруско-руских сукоба...не знам да ли је баш поменуо тај термин, али се војном доктрином бавио фон Клаузевиц у свом делу Vom Kriege ("О рату" )...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:52 16.03.2009

Re: duboko verujem

Kazezoze

oni svesniji su sposobni da lazhni ego obuzdaju i kontrolishu. oni nesvesni srljaju u zlochine.

Baš tako, oni svesniji i jači.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:57 16.03.2009

Re: мала исправка

Suština Blickriga bila je: poraziti, brzo slomiti vojne formacije napadnute strane da bi se ovladalo civilnim stanovništvom i ekonomijom, odnosno slomio svaki daljni otpor države.
marsal.tito marsal.tito 21:13 16.03.2009

Već je objasnio

Vojislav Stojković
Da je živ, možda bi nam pojasnio otkud među nama toliko nagomilanog zla, koje nas je preplavilo u ratovima devedesetih i kakvi su, u stvari, bili oni koji su tolike ratne zločine počinili.


Samo mnogi treba da se uhvate njegovog štiva i prepoznaju.
Pre me zanima njegova eventualna analiza W. To je fenomen nad fenomenima psihoanalize.
athanagard athanagard 21:47 16.03.2009

Re: Već je objasnio

Da je živ, možda bi nam pojasnio otkud među nama toliko nagomilanog zla

Nije u pitanju psiholoski aspekt, ali vrijedi pogledati...zeitgeist
Preporuka, naravno
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:49 16.03.2009

Re: Već je objasnio

Slažem se, maršal.tito, u teorijskom delu itekako se mogu naći objašnjenja za slučaj Jugoslavija, ali mnogo bi dao za Fromovu karkterološku studiju SM ili FT.

Ako me razumeš.:)
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:18 16.03.2009

Re: Već je objasnio

athanagard
ali vrijedi pogledati...zeitgeist

Pokušao, ali sve je nešto mnogo crno.
marsal.tito marsal.tito 22:23 16.03.2009

Re: Već je objasnio

Vojislav Stojković
Slažem se, maršal.tito, u teorijskom delu itekako se mogu naći objašnjenja za slučaj Jugoslavija, ali mnogo bi dao za Fromovu karkterološku studiju SM ili FT.
Ako me razumeš.:)


Ma. razumem! Nego... ne shvatam.
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:51 16.03.2009

A žene zločinci?

Mada si se u naslovu ogradio na ratne zločince, što prvenstveno znači na muškarce, očekivao sam da ćeš pomenuti (kada uopšteno govoriš o tome šta čoveka nagoni na zlo) da je medju svetski poznatim zlikovcima bilo i - žena. Neke od njih su učestvovale i u ratovima.
marsal.tito marsal.tito 22:54 16.03.2009

Re: A žene zločinci?

vladimir petrovic
Mada si se u naslovu ogradio na ratne zločince, što prvenstveno znači na muškarce, očekivao sam da ćeš pomenuti (kada uopšteno govoriš o tome šta čoveka nagoni na zlo) da je medju svetski poznatim zlikovcima bilo i - žena.


To se po novom kaže ratne zločinkinje ili tako nekako.
margos margos 23:06 16.03.2009

Re: A žene zločinci?

Neke od njih su učestvovale i u ratovima.

... i bile beskrajno svirepe, upravo prema ženama.:(
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 23:11 16.03.2009

Re: A žene zločinci?

vladimir petrovic
Mada si se u naslovu ogradio na ratne zločince, što prvenstveno znači na muškarce, očekivao sam da ćeš pomenuti (kada uopšteno govoriš o tome šta čoveka nagoni na zlo) da je medju svetski poznatim zlikovcima bilo i - žena. Neke od njih su učestvovale i u ratovima.

Žene jesu lepši i slabiji pol, ali itekako umeju biti zločeste.

Ipak, ovom prilikom, podsetio bih na onaj tip žena, koje su odigrale značajnu ulogu u formiranju Hitlerovog karaktera.
Reč je o brojnim postarijim damama iz bogatog društva u Minhenu, koje su mladog Adolfa uvele u društvo više klase, podržavale, hrabrile, darovale i njega i njegovu partiju.

Mladi Adolf, kao ni zreli Adolf, ni u jednu od njih se nije zaljubio, niti je poznato da je sa bilo kojom ženom u mladosti, a ni kasnije, seksualno opštio.
Ipak, one su posredno pomogle u formiranju budućeg svetskog zlotvora.

BebaOdLonchara BebaOdLonchara 00:47 17.03.2009

Re: A žene zločinci?

... i bile beskrajno svirepe, upravo prema ženama.:(

moram da priznam da me to neodoljivo podseca na babice po srpskim porodilistima...
ali da ne trolujem.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:43 17.03.2009

Re: A žene zločinci?

margos
Neke od njih su učestvovale i u ratovima.

... i bile beskrajno svirepe, upravo prema ženama.:(


No comment, prema slabijem i lepšem polu, mora se biti pažljiv, čak i kad je svirep.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:44 17.03.2009

Re: A žene zločinci?

BebaOdLonchara
... i bile beskrajno svirepe, upravo prema ženama.:(

moram da priznam da me to neodoljivo podseca na babice po srpskim porodilistima...
ali da ne trolujem.

A ja pomislio da se to Krugolina javila, kad ono BOL.
jednatanja jednatanja 23:31 16.03.2009

Vojo

napisala sam jedan opširan komentar, ali ga izbrisala...mogu samo da kažem, wow, bravo za ovakvu studiju...Svi ovi psiholozi koje si naveo su pomalo bili u pravu, samo su naglasili različite detalje.

Ti tragaš za poreklom ljudskog zla, i došao si vrlo blizu. Odgovor je verovatno kako si uvideo, sklop mnogih elemenata kao što su detinjstvo (i razvoj karaktera), seksualno sazrevanje u tinejdzerskom dobu, uslovi, psihičko zdravlje (nezavisno od karaktera), socijalne okolnosti i prilike. Čak i kad se sve te stvari poklope jedan čovek će postati ubica, drugi neće.

Ovaj 17-togodisnji Nemac koji je pre par dana pobio 15-oro svojih vršnjaka je bio depresivan, introvertan, na kompjuteru su mu našli pornografske (sado) slike, takodje horor filmove i ratne video igrice. Možda ne bi postao ubica da mu oružje nije bilo dostupno -otac je imao 18 komada, od toga samo 16 pod ključem.

Pitam se kako bi Frojd i Fromm komentarisali apetit za horor filmovima i drogom, koji je u mnogim homicidnim slučajevima današnjice gotovo uvek prisutan faktor.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 23:44 16.03.2009

Re: Vojo

jednatanja


Ovaj 17-togodisnji Nemac koji je pre par dana pobio 15-oro svojih vršnjaka je bio depresivan, introvertan, na kompjuteru su mu našli pornografske (sado) slike, takodje horor filmove i ratne video igrice. Možda ne bi postao ubica da mu oružje nije bilo dostupno -otac je imao 18 komada, od toga samo 16 pod ključem.

Mnogim tinejdžerima roditelji su nekada pronalazili pornografske časopise ispod kreveta, a danas porno i horor sekvence na računarima.
Ipak, malo je ko od njih postao zločinac.

Franc Pegeler je adolescenciju nazvao als-ob situacijom, u kojoj tinejdžeri i tinejdžerke nisu ni deca ni odrasli.
Karakteristika njihovog ponašanja u tom razvojnom periodu je promenljivost, od naglih uzleta do naglih padova raspoloženja, od hrabrosti do kukavičluka, od potpune introvertnosti do neumerene ekstrovertnosti... i sve to u jednom danu, ili noći...

Teško je razumeti, zaista teško, tog nesretnog mladića..
nsarski nsarski 00:08 17.03.2009

Re: Vojo

Jozef Fritzl smatra da nije tako zao.
Evo ga danas na sudu gde se krije:


covek koji je devojcicu drzao zatocenu u podrumu 24 godine i sa njom imao 7 dece.
jednatanja jednatanja 00:16 17.03.2009

Re: Vojo

Mnogim tinejdžerima roditelji su nekada pronalazili pornografske časopise ispod kreveta, a danas porno i horor sekvence na računarima.
Ipak, malo je ko od njih postao zločinac.


Za pornografiju se slažem, za horor ne. Nikada nisu bili snimani horori krvavi i morbidni kakvi su danas. Još uvek sam mišljenja da bi eksplicitne horor filmove trebalo zabraniti kao što je EU već jednom i razmatrala ali odustala. Kad danas čovek ode u video klub, svaki treći, četvrti film je horor, zaista neverovatno. U Americi čak objavljuju reklame za takve horor filmove za vreme ručka, meni je jednom preselo kad sam slučajno jednu takvu reklamu videla zadnji put kad sam bila u Americi (a obnažene grudi su skandal svetskih razmera). No dosta o ovoj temi, samo sam mišljenja da danas horor filmovi i isto tako krvave video igrice imaju krajnje negativnu ulogu u razvoju mladih ličnosti, David Grossman je pisao nešto više o tome.
dunja73 dunja73 00:17 17.03.2009

Re: Vojo

covek koji je devojcicu drzao zatocenu u podrumu 24 godine i sa njom imao 7 dece.


............................
I sad nek mi neko kaze da je los onaj zakon " streljanje za primer"
Pa kad svaka .... ima svoja " demokratska" prava ...
Uf .....
Uf...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 00:24 17.03.2009

Re: Vojo

Jozef Fritcl, bez sumnje, zaslužuje jedno od počasnih mesta u Borhesovoj Istotiji beščašća.
bindu bindu 00:38 17.03.2009

Re: Vojo

dunja73
covek koji je devojcicu drzao zatocenu u podrumu 24 godine i sa njom imao 7 dece.


............................
I sad nek mi neko kaze da je los onaj zakon " streljanje za primer"
Pa kad svaka .... ima svoja " demokratska" prava ...
Uf .....
Uf...


ipak mislim da je to veoma "primitivan" zakon kojim se ama bas nista ne postize.
marsal.tito marsal.tito 00:42 17.03.2009

Re: Vojo

dunja73
covek koji je devojcicu drzao zatocenu u podrumu 24 godine i sa njom imao 7 dece.

............................
I sad nek mi neko kaze da je los onaj zakon " streljanje za primer"
Pa kad svaka .... ima svoja " demokratska" prava ...
Uf .....
Uf...


Ma, nemaš pojma, divljakušo jedna! Streljanje & smrtna kazna uopšte su nehumane i necivilizovane. Daleko je humanije držati svoju ćerku u podrumu 24 godine, silovati je svakodnevno, napraviti joj 7 dece, a onda živeti ostatak života sa garantovanim smeštajem i hranom uz korektno postupanje zatvorske posluge, a kaplje i penzija...
dunja73 dunja73 00:52 17.03.2009

Re: Vojo

ipak mislim da je to veoma "primitivan" zakon kojim se ama bas nista ne postize.

a -ha
A kad je majka kojoj je dete silovano i ubijeno na sudu u Nemackoj , prokrijumcarila pistolj
i pucala u ubicu ...
Znas kako bi se postiglo ...
nego od tada ih cuvaju " kroz blindirano staklo"
Sta mislis sto se klone pedofili stranacke dece , pogotovu turske ...
Pa znaju kako ce im presude bez zakona ...
Za ovakve slucajeve zakon je samo "olaksavajuca okolnost"
Die Primitive Dunja
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 00:52 17.03.2009

Re: Vojo

U slučaju JF, kao i mnogim sličnim, suprostavljena su dva principa.
Starozavetni: oko za oko i zub za zub, i novozavetni: ko tebe kamenom, ti njega hlebom.
Starozavetni je sirov i grub, ali bliži čovekovom osećaju pravde.
Novozavetni je obmotan oblandama humanosti i demokratije, i maskiran pravom.
Pravda i pravo, naravno, najčešće se ne poklapaju.
bindu bindu 02:01 17.03.2009

Re: Vojo

a -ha


sorry, ja sam protiv capital punishmenta i mislim da takav zakon samo komplikuje situaciju.
za sada mozemo da verujemo da su predatori oko nas.iz kojih razloga je tako -ima raznih teorija, ali niko stavrno ne zna zasto, kao sto se neznamo zasto se radjamo ili umiremo; kao i zasto imamo potrebu da uopste ubijamo jedne druge. mislim da sama ideja "ubijanje za primer" ili kako ste vec rekli je jako nehumana.
dunja73 dunja73 02:18 17.03.2009

Re: Vojo

sorry, ja sam protiv capital punishmenta i mislim da takav zakon samo komplikuje situaciju.

i ja sam ...samo civilizacijski tokovi ne idu napred
vec se oslikavaju kao dekadentni
stice se utisak ..
nego , jesi li gledao ovaj film

"Die Fremde in dir (The Brave One) " sa Jodie Foster ...
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:31 17.03.2009

Re: Vojo

Vojislav Stojković
...Franc Pegeler je adolescenciju nazvao als-ob situacijom, u kojoj tinejdžeri i tinejdžerke nisu ni deca ni odrasli.

Ne znam ko je Franc Pegeler (pogledaću kad ovo završim), ali me pominjanje ALS-OB situacije zaintrigiralo.
Jednog dana, ako stignem, napisaću blog na tu temu (filozofija Als-ob, As if, Kao da).

Ah, toliko je dobrih tema!
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 08:53 17.03.2009

Re: Vojo

Franz Pöggeler, nemački edukolog&psiholog.
mariopan mariopan 17:37 17.03.2009

Re: Vojo

Vojislav Stojković
Jozef Fritcl, bez sumnje, zaslužuje jedno od počasnih mesta u Borhesovoj Istotiji beščašća.


Imam ja za njega mesto na groblju , isto pocasno, dajem mu besplatno a ko moze neka ga tamo smesti. od mene dosta?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 18:00 17.03.2009

Re: Vojo

mariopan, prvo, hvala što si se javila, dugo se nismo čitali.
A, drugo, vrlo si velikodušna. Ni mesto na groblju nije tako lako dobiti, pogotovo na Groblju kraljeva u Ženevi.

G-đica Grisélidis Real, pripadnica najstarijeg zanata, odnosno prostitutka, odnosno seksualna radnica, kako se njeno zanimanje zove danas, koja je preminula 2005. sahranjena je u ponedeljak u prisustvu 200 ljudi na Groblju kraljeva, koje je rezervisano za pojedince, koji su obeležili švajcarsku ili međunarodnu istoriju. Među onima koji počivaju na tom groblju, nalaze se i argentinski pisac Horhe Luis Borhes, kao i dečji psiholog, Žan Pijaže.
Mnogi su se, naravno, tome usprotivili. link.
dragoljub92 dragoljub92 20:49 17.03.2009

Re: Vojo

koje je rezervisano za pojedince, koji su obeležili švajcarsku ili međunarodnu istoriju.

па како је успела
mlinarslavko mlinarslavko 01:06 17.03.2009

Kako sam postao zlocinac !

A sta ako smo mi zlocinci, ili smo bili, a necemo da priznamo ! Upravo pred rat sam zavrsavao srednju skolu, ocekivao sam da idem u vojsku 91. godine ! Na zalost rat se ticao i mene zbog najblizih koji su imali direktne veze sa buducim dogadjajima. U, toj situaciji pored mojih strahova za bliznje, postojalo je i bombardovanje informacijama sa svih strana, nije bilo dovoljno " nasih " informacija pa smo slusali i " njihove ", trazeci pravu istinu. Primetio sam da mnogi ljudi nisu tek tako lako podlegli mrznji i netoleranciji, vec da se kod mnogih javio odbrambeni mehanizam, ali pritisak je zaista bio prejak, cak sam i ja na kratko podlegao. Najcudnije u svemu je sto nisam podlegao pod domacom ratnom propagandnom masinerijom, vec mi je prelomna informacija bila sa Jutela koji je bio neutralan ! Jednostavno, tragajuci za pravim informacijama, okrenuo sam se Jutelu, kao nezavisnom mediju sa verodostojnim informacijama, ali vec sam poceo polako da razmisljam da li je druga strana stvarno neprijateljska ili je to samo nasa propaganda, opet kazem, strah za bliznje i neverovatan pritisak informacija ! U jednom izdanju Jutela se pojavi vest o ozbiljnom zlocinu u Hrvatskoj koji je pocinjen nad Srbinom, ali posle imamo i informaciju o Srbima koji su upali u kokosinjac i baki Hrvatici pobili kokoske ! Tu je bio prelomni trenutak, kada sam pomislio kako su Hrvati neprijatelji i kako je njihova vlast fasisticka i ustaska uperena protiv Srba, a podrzana od naroda ! Srecom, malo posle toga sam stao i razmislio, posavsi od toga, da su svi ljudi isti, ali mi je i dan danas interesantno kako sam na kratko otiso u losem pravcu ! Posle toga sam dugo razmisljao, zasto me je ta vest tako pogodila i prevarila !
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 01:17 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

Kao i ti i na drugoj strani neki Slavko, ili se možda zvao Mirko (), slično je razmišljao.
Razum kad-tad prevlada i ratovima dođe kraj.
Da nije tako naš svet bi odavno propao.
Unfuckable Unfuckable 06:53 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

Razum kad-tad prevlada i ratovima dođe kraj.

...hm,
diskutabilno je da li je baš razum taj koji jednom, najzad, zaustavlja ratove...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 09:09 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

Unf, ništa ti ne promiče.
Pažljiviji si i opasniji od moderacije.
Svakako, vrlo je diskutabilno.

Ratovi obično završavaju
- pobedom, odnosno porazom jedne od strana,
- ukoliko su suprotstavljene snage izjednačene, dolazi do zamora materijala, sklapa se primirje, a sukob se odlaže za neko buduće vreme,
- neposrednom pretnjom treće strane, čija je moć znatno iznad moći dve sukobljene strane, i naravno
- aktiviranjem dovoljno nuklearnih projektila u eventualnom nuklearnom ratu, koji bi uništili i civilizaciju i planetu.

Međutim, razumnim odlukama političkog vrha jedne od zaraćenih strana rat se može prekinuti pre konačnog poraza. Npr. Kumanovski sporazum je mogao biti potpisan i trećeg dana NATO agresije. Odnosno, agresija NATO je mogla biti izbegnuta da je SM(&co.) prihvatio uslove iz Rambujea. Sve bi bilo isto, samo što bi žrtava i razaranja bilo daleko manje.

Sve je to znao još Sun Cu VU.
Budimac Budimac 11:11 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

Odnosno, agresija NATO je mogla biti izbegnuta da je SM(&co.) prihvatio uslove iz Rambujea.

Hmmm, pa ja baš ne bih stavljao znak jednakosti između ovog i ovog, a oba imaju malo veze sa ovim (o primeni da ne govorimo).

P.S. Pre nego me svi zaskočite, moram da kažem da to ne abolira S.M-a od krivice za lošu politiku koja je uopšte dovela pre svega do tzv. pregovora u Rambujeu, a ni krivice za produžavanje bombardovanja (znate onaj vic o ljudožderima i kanti govana), ali kad se već pominju dokumenti držimo se onoga što je u njima napisano.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:38 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

Budimac, možeš li da poentiraš odmah, da ne čitamo sve?
Budimac Budimac 12:34 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

Vojislav Stojković
Budimac, možeš li da poentiraš odmah, da ne čitamo sve?

Pa kao što imam običaj da kažem đavo je u detaljima (a često i u čisto formalnim stvarima). Rambuje sa sve onim apendiksima je bio vrsta ultimatuma za kapitulaciju pred NATO-om. Kumanovski je kapitulacija pred (formalno) UN snagama, a onda idu detalji. U dokumentu iz Rambuja (apendiks B) se može videti da bi NATO snage raspolagale putevima, vazdušnim putevima i svom tom transportnom infrastrukturom cele tadašnje SRJ, bez naknade i bez odgovornosti* (i.e. NATO džip ti zgazi dete u recimo Nišu, nema odgovornih, pogledati slične slučajeve u vezi američke vojske u, recimo, Južnoj Koreji i/ili Japanu) toga u Kumanovskom sporazumu nema itd. itd. Ne znam kako su slične stvari danas regulisane u praksi (jer praksa se razlikuje od dogovorenog uvek i fakat je da NATO transportovao dosta toga preko teritorije SRJ i pre i sigurno posle, ali pod malo drugačijim uslovima nego što je to bilo predviđeno Rambujeom).

* 6. a. NATO shall be immune from all legal process, whether civil, administrative, or criminal. (Apendix B)

Ponavljam da to ne abolira nikog i dodajem da ja zaista ne znam odgovore na mnoga pitanja u vezi te agresije. Jedno ali ne i jedino od njih je zašto se predaja desila tad kad se desila (mnogo teorija, malo konkretnih stvari ili ih ja ne znam). Verujem da će se sad za desetogodišnjicu bombardovanja raspravljati i o tome.
radojicic92 radojicic92 19:25 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

Međutim, razumnim odlukama političkog vrha jedne od zaraćenih strana rat se može prekinuti pre konačnog poraza. Npr. Kumanovski sporazum je mogao biti potpisan i trećeg dana NATO agresije. Odnosno, agresija NATO je mogla biti izbegnuta da je SM(&co.) prihvatio uslove iz Rambujea. Sve bi bilo isto, samo što bi žrtava i razaranja bilo daleko manje.

Sve je to znao još Sun Cu VU.

cesto mi to padne na pamet Vojislave, ali jos pre Kosova
Slovenija hoce da se odvoji, moze izvolte, umesto slanja sendvica i ostalih gluposti
Hrvatska pa Bosna, isto tako, umesto onih junackih govora u Skupstini mogli su, daj da se dogovorimo da to izvedemo nekako da svima bude dobro, itd...

i opet ,kao sto ti kazes, sve isto kao i danas samo bez zrtava i razaranja
nedostajao bi samo jedan veliki vojni kompleks tu dole juzno

Sun Cu isto negde kaze, ako se dobro secam
pobedice onaj koji zna kada se treba boriti, a kada ne, al' i Kinezi ga nisu slusali, pa sto bi mi :)


Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:47 17.03.2009

Re: Kako sam postao zlocinac !

radojicic92

pobedice onaj koji zna kada se treba boriti, a kada ne, al' i Kinezi ga nisu slusali, pa sto bi mi :)

I da nije čuo za Sun Cu-a naš politički i vojni vrh je morao znati da ne možemo pobediti NATO, da se najjača vojna alijansa od postanka ovog sveta neće slomiti baš na Srbiji.
Možda su koreni takvog shvatanja u onom mitu koji kaže da je poraz ustvari pobeda.

Ipak, reč je o nečemu daleko banalnijem: Ako Kosovo izgubim od Albanaca ode mi vlast, ako ga izgubim u ratu protiv celog sveta, moja je i vlast i carstvo nebesko.
Filip2412 Filip2412 04:02 17.03.2009

..."The Curse Of Millhaven"

I live in a town called Millhaven
And it's small and it's mean and it's cold
But if you come around just as the sun goes down
You can watch the whole town turn to gold
It's around about then that I used to go a-roaming
Singing La la la la La la la lie
All God's children they all gotta die
My name is Loretta but I prefer Lottie
I'm closing in on my fifteenth year
And if you think you have seen a pair of eyes more green
Then you sure didn't see them around here
My hair is yellow and I'm always a-combing
La la la la La la la lie
Mama often told me we all got to die
You must have heard about The Curse Of Millhaven
How last Christmas Bill Blake's little boy didn't come home
They found him next week in One Mile Creek
His head bashed in and his pockets full of stones
Well, just imagine all the wailing and moaning
La la la la La la la lie
Even little Billy Blake's boy, he had to die
Then Professor O'Rye from Millhaven High
Found nailed to his door his prize-winning terrier
Then next day the old fool brought little Biko to school
And we all had to watch as he buried her
His eulogy to Biko had all the tears a-flowing
La la la la La la la lie
Even God's little creatures, they have to die
Our little town fell into a state of shock
A lot of people were saying things that made little sense
Then the next thing you know the head of Handyman Joe
Was found in the fountain of the Mayor's residence
Foul play can really get a small town going
La la la la La la la lie
Even God's children all have to die
Then, in a cruel twist of fate, old Mrs Colgate
Was stabbed but the job was not complete
The last thing she said before the cops pronounced her dead
Was, "My killer is Loretta and she lives across the street!"
Twenty cops burst through my door without even phoning
La la la la La la la lie
The young ones, the old ones, they all gotta die
Yes, it is I, Lottie. The Curse Of Millhaven
I've struck horror in the heart of this town
Like my eyes ain't green and my hair ain't yellow
It's more like the other way around
I gotta pretty little mouth underneath all the foaming
La la la la La la la lie
Sooner or later we all gotta die
Since I was no bigger than a weavil they've been saying I was evil
That if "bad" was a boot that I'd fit it
That I'm a wicked young lady, but I've been trying hard lately
O fuck it! I'm a monster! I admit it!
It makes me so mad my blood really starts a-going
La la la la La la la lie
Mama always told me that we all gotta die
Yeah, I drowned the Blakey kid, stabbed Mrs. Colgate, I admit
Did the handyman with his circular saw in his garden shed
But I never crucified little Biko, that was two junior high school psychos
Stinky Bohoon and his friend with the pumpkin-sized head
I'll sing to the lot, now you got me going
La la la la La la la lie
All God's children have all gotta die
There were all the others, all our sisters and brothers
You assumed were accidents, best forgotten
Recall the children who broke through the ice on Lake Tahoo?
Everyone assumed the "Warning" signs had followed them to the bottom
Well, they're underneath the house where I do quite a bit of stowing
La la la la La la la lie
Even twenty little children, they had to die
And the fire of '91 that razed the Bella Vista slum
There was the biggest shit-fight this country's ever seen
Insurance companies ruined, land lords getting sued
All cause of wee girl with a can of gasoline
Those flames really roared when the wind started blowing
La la la la La la la lie
Rich man, poor man, all got to die
Well I confessed to all these crimes and they put me on trial
I was laughing when they took me away
Off to the asylum in an old black Mariah
It ain't home, but you know, it's fucking better than jail
It ain't such bad old place to have a home in
La la la la La la la lie
All God's children they all gotta die
Now I got shrinks that will not rest with their endless Rorschach tests
I keep telling them they're out to get me
They ask me if I feel remorse and I answer, "Why of course!
There is so much more I could have done if they'd let me!"
So it's Rorschach and Prozac and everything is groovy
Singing La la la la La la la lie
All God's children they all have to die
La la la la La la la lie
I'm happy as a lark and everything is fine
Singing La la la la La la la lie
Yeah, everything is groovy and everything is fine
Singing La la la la La la la lie
All God's children they gotta die
Черевићан Черевићан 10:14 17.03.2009

црне мисли

док спажњом пратим ову невеселу - горку тему немогу да се отмем помисли да би сви ови, кроз историју поменути посебници на упит им ;

- Jesi li ti ratni zločinac ili ubijaš tek onako? (афоризам Оташевић Ђорђа)

верујем , нетрепнувши одговарали ;

- Ja nisam ratni zločinac.Moj doprinos je znatno manji. (афоризам Милојевић Дејана)
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:35 17.03.2009

Re: црне мисли

Черевићан


- Ja nisam ratni zločinac.Moj doprinos je znatno manji. (афоризам Милојевић Дејана)

Očito je tu reč o onim zločincima sa lepim manirima, stara bečka škola, reklo bi se.
wukadin wukadin 12:19 17.03.2009

lep sastav samo promašena tema

Odnosno tekst se ne slaže sa naslovom. Jer (da bi se slagao) uvedena je implicnitno (nenapisano) premisa
RATNI ZLOČIN = ZLO
Međutim ima mnogo primera gde ratne zločine nisu smatrali zlim na istoj strani, pa ni istorija ih sada tako ne "posmatra". Uzmimo na primer Čerčila ili Ruzvelta koji su učestvovali u ratnim zločinima nad civilnim stanovništvom (bombardovanje Drezdena, Hamburga, Tokija), pri čemu ako nisu naredili su znali ili morali znati (kako bi sad rekao haški sud). Pa bilo je i zapaljive retorike u kojoj se veličalo bombardovanje Nemačke ili Japana, što bi sad rekli "govor mržnje". Dehumanizujuće propagande koja se odnosila na sve Nemce ili sve Japance. A Truman Hari je čak počinio genocid nad stanovništvom Hirošime i Nagasakija. Jeste, nije "ciljao" sve Japance, ali imamo i noviji primer jednog opštinskog genocida, pa što ne bi onda i zvanično postojao i jedan (dvo)gradski genocid!?
Ima i ono
RATNI ZLOČIN = FAŠIZAM
Pa ipak se niko ne usuđuje da Staljina proglasi fašistom zvog zločina u Katinskoj šumi koji je reda veličine Srebrenice (taj zločin, a ne Aušvic), a moralno je mnogo manje opravdan - jer rtve u ovom slučaju teško da su i same stigle da okrvave ruke, prosto prethodno je rat SSSR i Poljske trajao nedelju ili dve.
I sad se neki mršte, a neki već i hvataju zalet... Kako ja to pominjem moralno opravdanje ratnog zločina?!? Pa prosto, bombardovanju Drezdena, Berlina, Tokija, Hirošime je nešto prethodilo. Postojao je povod. Razlog za osvetu. Kao i u slučaju Srebrenice.
A u tekstu se osveta uopšte i ne pominje.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:44 17.03.2009

Re: lep sastav samo promašena tema

wukadine, sve to što si naveo u Drezdenu, Hirošimi... su ratni zločini.
Sasvim je drugo pitanje što pobednici ljude koji su odgovorni za desetine hiljada civilnih žrtava nazivaju herojima, a ljudima na poraženoj strani za ista ili slična dela sude kao ratnim zločincima.

U jednoj opštoj ravni, u tački izvan političkog konteksta, sve su to zločini. Činjenje manjeg zla, da bi se sprčilo veće zlo etički je vrlo sumnjivo.
Svakom ratu je imanentan ratni zločin.
Ali, naravno, ima i razlike.
Nacistička Nemačka je vodila rat u kojoj je ratni zločin bio deo državne politike - uništenje čitavih naroda (Jevreja, Roma..)

Neka od pitanja koja pokrećeš, već smo apsolvirali na ovom blogu u prethodnim postovima, a o nekma biće još reči.

A, da, naravno da je svaki ratni zločin zlo. Tu nema dileme, bar za mene.
wukadin wukadin 14:40 17.03.2009

Re: lep sastav samo promašena tema

wukadine, sve to što si naveo u Drezdenu, Hirošimi... su ratni zločini.
Sasvim je drugo pitanje što pobednici ljude koji su odgovorni za desetine hiljada civilnih žrtava nazivaju herojima, a ljudima na poraženoj strani za ista ili slična dela sude kao ratnim zločincima.


To drugo pitanje uopšte nije pomenuto u uvodnom tekstu, već neke apstraktne analize "zla" (po meni uglavnom relativan pojam)...
Uzgred, Čerčil, Ruzvelt i Truman uglavnom su voleli svoju naciju. Nema razloga da sumnjamo u to. Voleo je i Hitler, barem do pred kraj, kada se osetio izneverenim.

Svakom ratu je imanentan ratni zločin.


Ali da li je svakom zločinu imanentno zlo, to je pravo pitanje!?
Imao sam prilike da vidim jedan tekstić o tome, možda ga ovde malo okačim...
A biće i u ovom postu reči o tome.

Činjenje manjeg zla, da bi se sprčilo veće zlo etički je vrlo sumnjivo.


Ponekad je zločin počinjen da bi se sprečilo veće zlo (naravno, sa "svoje" strane). Recimo da bi rat kraće trajao.
Hirošima je pravdana time da bi bilo mnogo više žrtava, uglavnom se mislilo na američke vojnike, da su krenuli kopnom da se iskrcavaju.
Pa i Sarajevo je opsednuto da bi tamošnje rukovodstvo shvatilo da narodi ne mogu "zajedno" (propaganda), odnosno da ne mogu anulirati Srbe kao političku naciju (njihov stvarni cilj). Dakle, opsada Sarajeva je bila vojno-politički sasvim logična.
Ili što reče jedan pravoslavni vladika
"Zlo činiti od zla se braneći, tu zločinstva nema nikakvoga"

Ali, naravno, ima i razlike.
Nacistička Nemačka je vodila rat u kojoj je ratni zločin bio deo državne politike - uništenje čitavih naroda (Jevreja, Roma..)


Naravno da ima razlike...
Nego kada (posle svega) vidim/čujem sintagmu "ratni zločin" (a posebno na ovim blogovima) setim se onoga što je pakovano Srbima. Uslovni refleks.
E pa, takva državna politika (genocida) nije "dokazana" ni na ONOM pristrasnom sudu. Umesto toga "dokazan" je samo jedan opštinski genocid.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 17:20 17.03.2009

Re: lep sastav samo promašena tema

wukadin

Ili što reče jedan pravoslavni vladika
"Zlo činiti od zla se braneći, tu zločinstva nema nikakvoga"

Uz sve poštovanje koje gajim prema velikom Njegošu, ipak, moram da kažem: Da je te vladikine reči čuo Nazarećanin, odmah bi ga raščinio. Pitanje da li bi mu dozvolio da bude i crkvenjak.
talicni talicni 17:41 17.03.2009

Re: lep sastav samo promašena tema

wukadin

RATNI ZLOČIN = FAŠIZAM
Pa ipak se niko ne usuđuje da Staljina proglasi fašistom zvog zločina u Katinskoj šumi koji je reda veličine Srebrenice (taj zločin, a ne Aušvic), a moralno je mnogo manje opravdan - jer rtve u ovom slučaju teško da su i same stigle da okrvave ruke, prosto prethodno je rat SSSR i Poljske trajao nedelju ili dve.
I sad se neki mršte, a neki već i hvataju zalet... Kako ja to pominjem moralno opravdanje ratnog zločina?!? Pa prosto, bombardovanju Drezdena, Berlina, Tokija, Hirošime je nešto prethodilo. Postojao je povod. Razlog za osvetu. Kao i u slučaju Srebrenice.
A u tekstu se osveta uopšte i ne pominje.

Poredjenje ww2 i Bosne, jel to najnoviji izum srba paljanaca koji treba da posluzi u opravdavanju Srebrenice?
wukadin wukadin 08:49 18.03.2009

Re: lep sastav samo promašena tema

Uz sve poštovanje koje gajim prema velikom Njegošu, ipak, moram da kažem: Da je te vladikine reči čuo Nazarećanin, odmah bi ga raščinio. Pitanje da li bi mu dozvolio da bude i crkvenjak.


Uz svo poštovanje koje imam prema Nazarećaninu, priznajem da sam bio i ostao pagan.
Ali veoma sam zainteresovan za sve pagansko (životno) koje je opstalo u hrišćanstvu.
Nemam nameru da izmišljam novo ili obnavljam staro, kao da 2000 godina ne postoji.
Zato se cinično složim (i obradujem) kad na "Peščaniku" govore kako SMO pagani, odnosno kako je pravoslavlje ostalo pagansko...
Jedino ne razumem ko SMO to MI... Ja sa takvim kreaturama koji pljuju po svom narodu nemam ništa zajedničko.

Poredjenje ww2 i Bosne, jel to najnoviji izum srba paljanaca koji treba da posluzi u opravdavanju Srebrenice?


A ko je prvi počeo sa takvim poređenjima.
Da bi opravdao bombardovanje i komadanje Srbije jer u Srbiji je (Bože moj...) fašizam, a vodeći Srbi su bili nacisti!? Ko je govorio za srpske nacionaliste da su "nacoši"?!?
Uzgred, koristimo kraticu DSR, a ne tuđicu WW2

wukadin wukadin 12:36 18.03.2009

prenosim

Samo polako. Da se nesto razumemo. Postoji subjektivni stav o necemu, a postoje i objektivna zakonska pravila koja moraju da postoje da bi drustvo funkcionisalo.
Na primer, ja bih bio srecan kada bi neki moj neprijatelj bio ubijen. Medjutim to ne znaci da se zalazem da se ubistvo legalizuje.
Bilo kakva neravnopravnost pred zakonom je u ovom momentu nedopustiva, jer sve nas dovodi u opasnost.
Analogno tome, ja ni u snu ne smatram ubijanje bosanskih muslimana "zlo-cinom," jer tu meni niceg zlog nema.
'Dobro' i 'zlo' su subjektivna kategorija, u potpunosti arbitrarne vrednosti. Ne mozete da trazite pola kila zla ili da stvorite racunar koji moze identifikovati dobro i zlo. Samo osoba moze da subjektivno razazna to dvoje.
Ja ne mogu vama da kazem sta vam je zlo, niti vi meni mozete da kazete sta je meni zlo. 'Dobro' i 'zlo' nisu objektivni pojmovi.
Probajte sledeci eksperiment, ukucajte "What is evil?" u Google, i vidite sta cete dobiti. A kad vidite odgovor, upisite "What is morality?"
E sada. Objektivno cinjenicno stanje jeste da su Ratko Mladic i njemu slicni vrsili ratne zlocine, u smislu krsenja zakona. Zakonom nije dozvoljeno na primer ubijati ratne zatvorenike, to je kriminalno.
Stoga naravno da je Ratko Mladic zlocinac formalno gledano.
Medjutim on je vec optuzen, zna se da se mora goniti, i zna se da mu treba biti sudjeno.
Ali tim procesuiranjem otuzenih su ispunjene sve moje obaveze prema drustvu, i tu se prica zavrsava. Ne mozete vi sad meni da govorite sta je meni zlo a sta je meni dobro.

Edited by - Faraon zvezda i tame on 23/08/2004 18:58:57
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 16:17 18.03.2009

Re: prenosim

wukadin

Analogno tome, ja ni u snu ne smatram ubijanje bosanskih muslimana "zlo-cinom," jer tu meni niceg zlog nema.
Edited by - Faraon zvezda i tame on 23/08/2004 18:58:57


wukadine, na mom blogu nikoga još nism brisao, pa neću ni ovo što si ti preneo.
Ali, da ti kažem, napisano ili izrečeno, govori više o onome koji piše ili govori, nego o onome o kome i šta piše ili govori.

Ne znam šta si hteo sa ovim prenošenjem da kažeš.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana