Društvo| Politika| Religija| Sex| Životinjski svet

Anatomija jedne zavere

Bojan Budimac RSS / 15.06.2011. u 09:34

U svetlu ponovo raspaljene "debate" pro&contra NATO osećam nekako potrebu da "preštampam" jedan moj stari tekst, prvi put pripušten u sajber prostor, pre nego što sam dospeo na blog b92, na mom, sada nepostojećem, privatnom blogu, pa onda objavljenom ovde u doba "potpalublja" (septembra 2008.).

***


Gladio.3569.jpgŠta je zajedničko sledećim naizgled nepovezanim događajima: vojni puč u Grčkoj 1967, otmica i ubistvo Alda Mora 1978, masakr na železničkoj stanici u Bolonji 1980, masakr na Oktoberfestu u Minhenu 1980, neuspešni atentat na papa Vojtilu 1981, potapanje Grinpisovog broda Rainbow Warior 1985. na Pacifiku?

Pa, "samo" to da su sva ta (ne)dela izvršili ili iza njih stoje ljudi povezani u network pod komandom CIA, MI6, DIA (Defence Inteligence Agency), Pentagona i NATO-a (najčešće tim redosledom). Što, da razjasnim, ne znači da su to uradile ta konkretna (ne)dela na zahtev ili pod komandom tih respektabilnih institucija, mada, s druge strane, ni to nije isključeno. Spisak (ne)dela je, naravno, mnogo duži i uključuje razne vrste aktivnosti od manipulacija izborima, vojnih pučeva, terorističkih akcija, kidnapovanja, politčkih ubistava, trgovine drogom do torture. Geografski su se (ne)dela dešavala po onome što se (samo)proglašavalo "slobodnim svetom", a vremenski tokom nekih 40 (+) godina -- od Drugog svetskog rata pa do 1990.

Teorija zavere? Na žalost, ne.

Knjiga NATO-ove tajne armije: Operacija Gladio i terorizam u Zapadnoj Evropi je doktorska disertacija švajcarskog istoričara Danijela Ganzera (Daniele Ganser) o fenomenu "stay-behind" armija u Evropi.

Šta su "stay-behind" armije? Tajne vojne jedinice oformljene posle Drugog svetskog rata u tek oslobođenim zemljama Zapadne Evrope na inicijativu MI6 i CIA sa ciljem da budu nosioci otpora u slučaju eventualne sovjetske invazije (kad se oformio NATO jedinice su ušle u njegov sistem). To je bio primarni cilj, koji je blizak pameti i rezultat je (lošeg) iskustva iz Drugog svetskog rata.

Međutim, postojao je i sekundarni cilj. Prema dokumentu italijanske vojne obaveštajne službe SIFAR (Servizio di Informazioni delle Forze Armate), koji je doveo do njihovog otkrića, one su bile predviđene za delovanje i u "vanrednim okolnostima". Šta se podrazumeva pod "vanrednim okolnostima" je nejasno iz samog dokumenta ali je otkrivanjem prakse (odnosno (ne)dela tih armija) postalo jasno – borba protiv unutrašnjeg neprijatelja.

Ko su unutrašnji neprijatelji? Komunisti i (često) socijalisti, u svakom slučaju levičari. Način borbe? Terorističke akcije, najčešće neselektivne, brutalne i spektakularne koje se odmah po dešavanju pripisuju "crvenima".

Ljudi regrutovani u tajne armije su birani po svojim političkim nazorima – što desnije to bolje, a često su to bili (bivši) fašisti, nacisti, ss-ovci i slična bratija. Trenirali su ih britanski SAS i američke Zelene beretke, po raznim lokacijama od Mediterana do Engleske. Naoružavali su ih takođe Ameri i/ili Britanci, a oružje, eksploziv i oprema za komunikaciju su sakrivani (zakopavani) po šumama i gorama diljem slobodne Evrope.

Sve to daleko od očiju parlamenata, često daleko od očiju vlada (u zavisnosti od njihovog polažaja u odnosu na bilo šta što miriše na levo) o javnosti da ne govorimo i sve to u demokratijama. Ukratko, to je bila najbolje čuvana (vojna) tajna skoro 45 godina.

Stvar je pukla 1990. u Italiji kada je posle šestogodišnje istrage terorističkog nedela iz 1972. sudija Feliče Kason (Felice Casson) otkrio postojanje tajne armije pod kodnim imenom Gladio (mač) i njenu povezanosti sa desničarskim terorizmom i NATO-om. Tadašnjem italijanskom premijeru Đuliju Andreotiju nije preostalo ništa nego da javno prizna to postojanje i da usput doda da te armije postoje u svim zemljama Zapadne Evrope.

Kada su Francuzi probali kontrolu štete pričom da su oni to daaaaavno rasformirali Andreoti je maliciozno otkrio par detalja o francuskim u tom trenutku itekako postojećim "gladijatorima".

Skandali u vezi tajnih armija su kružili Evropom 90-tih. Otkrilo se mnogo prljavog veša ali se javnosti pružilo nešto što je daleko od cele i pune istine. Hladni rat je bio završen te su gladijatori raspušteni ili "raspušteni" (to ne možemo znati), neki bunkeri sa oružjem su pronađeni neki su sasvim sigurno ostali nedirnuti. Samo tri od osamnaest država su imale parlamentarne istrage čiji rezultati su stavljeni na uvid javnosti (Italija, Belgija i Švajcarska).

Dobar deo doktorske disertacije gospodina Ganzera se čita kao političko-špijunski triler, uostalom od istog materijala se potonji i prave. Problem je u tome što ovo nije beletristika. U ovoj knjizi on obrađuje samo 14 NATO zemalja u kojima su tajne armije operisale, mada je otkriveno da su formirane i bile operativne i u neutralnim zemljama – Švajcarskoj, Austriji, Švedskoj i Finskoj. O tome će tek napisati knjigu.

Zemlje obrađene u knjizi su: Velika Britanija, SAD, Italija, Francuska, Španija, Portugal, Belgija, Holandija, Luksemburg, Danska, Norveška , Nemačka, Grčka i Turska.

Samo je uporni (prirodno) trilingualni Švajcarac (ukupno govori 5 jezika), ne slušajući savete prijatelja i kolega, mogao da se prihvati zadatka da istraži konspiraciju koja se proteže po celom onom što se (samo)naziva "slobodni svet", a koja je toliko prljava da niko ne bi ni da priča o njoj kamoli da objavi ili pruži pristup dokumentima. Zbog pomenute prljavštine i interesa još živućih aktera primarnih izvora je relativno malo. No, sasvim dovoljno da se složi priča s obzirom na obilje sekundarnih. Ovo je prva knjiga koja povezuje skoro sve činioce network-a i bez obzira na mahom neuspešno lupanje glavom o zid ćutnje kojim su se okružili CIA, MI6, Pentagon i NATO, Genzer daje dosta čvrstu konstrukciju mozaika koji će se, nadajmo se, vremenom upotpuniti.

Jedno poglavlje, sa sve prepiskom autora i zvaničnice CIA, je posvećeno tom zidu ćutanja. Prvo su pokušali da ga 'olade (on se pozivao na FOIA -- Freedom of Information Act), pa kad su videli da Švajcarac ipak nešto zna o FOIA, te da mu je zahtev legitiman odgovorili su mu da je 315 na spisku odobrenih zahteva i da će ga obavestiti kad stigne na red. Taj odgovor je dobio februara 2001. Knjiga je objavljena januara 2005, a da on nije stigao na red.

Jednoumlje u koloru

Koliko je gledajući iz političko-špijunskog (trilerskog) ugla, štivo zanimljivo, toliko je sa druge strane, kad se razmišlja o posledicama te najbolje čuvane tajne, zapravo depresivno.

Kakav drugačiji efekat može da ima čitanje (u vreme nastanka tajnih) dokumenata o tome da se participacija komunista i/ili socijalista u vlasti ne sme dozvoliti ni po koju cenu i bez obzira na narodnu volju i izborne rezultate; kada se čita da su vlade evropskih zemalja pristupajući NATO-u potpisivale tajne bilateralne protokole sa SAD u kome se obavezuju na borbu protiv komunizma preko tajnih građanskih kadrova (eufemizam za gladijatore).

Naime, da ne bi bilo zabune, moramo to staviti u (istorijski) kontekst. Posle Drugog svetskog rata u mnogim zemljama, pre svega Italiji, Grčkoj i Francuskoj, komunisti (i uopšte levičari) su uživali najveće poštovanje i podršku naroda jer su pokreti otpora fašizmu, nacizmu i okupaciji, bili mahom ispunjeni njihovim redovima. Sasvim prirodno je bilo očekivati njihove uspehe na (demokratskim) izborima.

U knjizi se ređa red dokumenata pa red prakse -- manipulacije, a kad "zatreba" brutalni terorizam. "Manipulacija izbora i tajno finansiranje demohrišćana je bila tako efektna," ponosno piše Vilijam Kolbi (direktor CIA 1973 - 1976), u svojim memoarima o izborima u Italiji 1948, "da često italijanski primaoci naše pomoći nisu bili sigurni odakle ona dolazi." Zatim dodaje: "Nema govora o tome da se može negirati da je ovo mešanje bilo protivzakonito. Po zakonima većine zemalja, baš kao i po američkom zakonu, stranoj vladi je striktno zabranjeno da se meša u unutrašnje poslove drugih zemalja." [Zato su 1980-tih osnovali lavirint nevladinih organizacija]

Teško je odrediti šta je strašnije da li manipulacije ili dokumenta iz kojih se vidi spremnost američke vlade da vojno interveniše u zemljama Zapadne Evrope sa ili bez pristanka vlada tih zemalja.

'U slučaju nereda u koji mogu ozbiljno uticati na SAD trupe ili njihovu misiju, kao što su vojni ustanci ili veliki ustanci protiv vlade zemlje domaćina [vojska SAD] mora učiniti sve u njenoj moći da uguši takve nemire, upotrebljavajući sopstvene resurse.' Dokumenat pruža specifične reference na Zapadnu Evropu, a detaljne glede Norveške, Grčke, Turske, Zapadne Nemačke, Francuske, Italije, Holandije, Belgije, Luksemburga i Danske, Sjedinjene države su se plašile da se, zbog masovnih anti-ratnih demonstracija u vezi Vijetnama, vlade ili stanovnici Zapadne Evrope, uključujući Norvešku, mogu okrenuti protiv njih i ugroziti operativnost snaga SAD i NATO-a. Potpisan od strane američkog generala J.P. Mekonelija (J.P. McConnel), zamenika komandanta američkih snaga u Evropi dokument nastavlja da objašnjava kako u specijalnim okolnostima bi SAD intervenisao u evropskoj NATO zemlji čak i bez pristanka nacionalne vlade domaćina: 'Ako te inicijative nisu dovoljne ili u slučaju da vlada zatraži asistenciju ili ako Komandant snaga SAD sam dođe do zaključka da vlada nije u stanju da uguši takve nemire, onda trupe SAD mogu pribeći merama koje Komandant snaga SAD smatra potrebnim na njihovu sopstvenu inicijativu ili u saradnji sa vladom u pitanju. [strana 185]

Kao što se vidi iz citiranog dokumenta sa kraja 60-tih događaji diljem Jevrope (deca cveća, Vijetnam, anti-ratni protesti i naravno sva dešavanja 1968.) su činili Vašington nervoznim. Međutim, u svetlu tog dokumenta, jako je teško ne zapitati se šta je zapravo (bila) suštinska (dakle, prinicipijelna, ne kozmetička) razlika između diktata iz Kremlja i diktata iz Bele kuće? Ja bih rekao samo stepen iskrenosti. [Dok je tovariš Brežnjev posle praškog proleća (mada je to bilo jasno i ranije) objašnjavao da zemlje Istočne Evrope imaju malkice ograničen suverenitet, dotle je Vašington blebetao o slobodnom svetu.]

U svakom slučaju terorizam i gubitak ljudskih života je najstrašniji i čini mi se da je zemlja u kojoj živim najviše platila ulazak u to kolo [da ironija bude veća leve ideje ovde nikad nisu imale ozbiljnih korena. Politika napetosti se koristila, baš kao što se i danas pokušava koristiti da bi se jedan, u svakom slučaju manjinski, segment društva održao na vlasti.]. Slede Grčka, Italija, Belgija pa sve ostale.

Da li uopšte treba objašnjavati šta sve to znači glede demokratije?

Ne bi li demokratija trebala da bude (slobodna) utakmica ideja i ideologija?

'Ako je demokratija sistem pravila i procedura koji definišu parametre u okviru kojih političke akcije mogu da se preduzimaju, šta se dešava kada paralelno uz taj sistem postoji drugi, čija su pravila misteriozna, procedure nepoznate, moć ogromna i koji je u mogućnosti da se zaštiti protiv formalnih institucija demokratije zidom tajnovitosti?', postavljali su parlamentarci očigledno pitanje i oštro kritikovali ovu 'opasnu stranu ekstra-parlamentarne akvitnosti'.[strana 74]

Činjenice da superiornost ideje nije ono što je tzv. Zapadnoj civilizaciji donelo pobedu u hladnom, vrućem ili bilo kakvom ratu je svestan i jedan od arhitekata ove današnje globalne politike napetosti kojoj se tepa "rat protiv terorizma". Govorim o rahmetli Semjuelu Hantingtonu i njegovom notornom "sudaru civilizacija" u kome on sasvim iskreno zapaža: "Zapad nije osvojio svet superiornošću ideja, sistema vrednosti ili religije, nego superiornošću u primeni organizovanog nasilja. Zapadnjaci često zaboravljaju ovu činjenicu, ne-zapadnjaci nikad."

Iz Ganzerovog rada vidimo da je to nasilje primenjivano na sopstvenoj populaciji ne bi li se odredio dozvoljeni okvir demokratije. Najcrnje je što su proponenti tog nasilja bili ljudi čija ideologija je takođe (barem deklarativno) neprihvatljiva u demokratskim društvima, a vrlo često i ratni zločinci iz Drugog svetskog rata, koji su uživali imunitet zahvaljući svom "patrijotskom" delovanju.

***

Nema nikakvog dokaza da su ove tajne vojne strukture razmontirane, kaže se pri kraju dokumentarca History Channel-a iz novembra 2009. (must see), koji sam danas odgledao na Genzerovom sajtu, ali postoji i na Youtube-u, a istoričar Kristofer Simpson dodaje, "legat 'stay-behind' armija je da su taktike koje su stvorile 'stay-behind' još u upotrebi i nastavlja se njihovo korišćenje danas. One su Standardne Operativne Procedure. Ljudi koji plaćaju cenu su občni ljudi... globalno..."


***************************************

Beleška na margini

Možda me utisak vara, ali čini mi se da su ti evropski skandali prošli uglavnom ispod radarskog snopa šire javnosti Zapadnog Balkana iz razloga koje ne treba posebno objašnjavati. Međutim, u Evropi ta tema ne umire tako lako. Proveravajući danas Genzerov sajt videh da je pre nepunih dva meseca TV kanal France 5 emitovao svoj dokumentarac na temu NATO-ovih tajnih armija i terora koje su sprovodile nad sopstvenim stanovništvom.

U svakom slučaju Ignac Placer, preživeli svedok smrti svoje dvoje dece u bombaškom napadu na Oktoberfest, Minhen1980 (13 mrtvih preko 200 povređenih), Albert Van Den Ablel, kome je porodica ubijena u jednom od Brabantskih masakra (Belgija, 1982-1985. ukupno 28 mrtvih i 20 povređenih) i XYZ drugih lično pogođenih neće zaboraviti. Oni se i danas pitaju, "zašto?". [Šta reći o 8000 (osam hiljada) nerešenih političkih ubistava od 1980. u zemlji u kojoj živim?]

Uzgred, istrage najvećeg broja terorističkih nedela u Evropi tog perioda nisu dovele do pronalaženja i/ili kažnjavanja počinilaca.

I onda mi neko priča o "upristojavanju"...

M'rš bre!!!


TagoviKomentari (192)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Bojan Budimac Bojan Budimac 19:42 15.06.2011

Re: ...

Poredis komsijsku kravu i oruzanu bandu u komsiluku.

Ne, samo se rugam načinu razmišljanja. And for that matter, sve moje komšije pored krava imaju i puške, a meni ne pada na pamet da je nabavim.
dragan7557 dragan7557 19:49 15.06.2011

Re: ...

Ja ne mislim da se Srbija kao malecna zemlja treba baviti dubokim analizama... jednostavno radi sto i ostali oko tebe i gotovo.

"Jedan skoći i traži da mu se udare čak TRI žiga na čelo." Radoje Domanović

Malo je bre jednom da uđemo u NATO, to i drugi rade, može l' bar tri puta pa da razgovaramo?

cerski
Bojan Budimac Bojan Budimac 19:58 15.06.2011

Re: ...

Malo je bre jednom da uđemo u NATO, to i drugi rade, može l' bar tri puta pa da razgovaramo?

Filip2412 Filip2412 20:32 15.06.2011

Re: ...

Bojan Budimac
Poredis komsijsku kravu i oruzanu bandu u komsiluku.

Ne, samo se rugam načinu razmišljanja. And for that matter, sve moje komšije pored krava imaju i puške, a meni ne pada na pamet da je nabavim.

Taj nacin razmisljanja nikada nije bio svojstven srpskim politicarima. Mi smo uvek pisali uz vetar. Danas to ipak vise ne radimo, valjda je bombardovanje bilo potrebno da se neke stvari ukapiraju.

Mozemo mi formalno ostati van NATO, samo svako ko ima sposobnost realnog sagledavanja stvari valjda kapira da je to ipak samo formalno. Ajd nek proba neko od nasih top politicara da kritikuje neku NATO akciju, da ih recimo napljuje zbog Libije pa da vidim kako cemo se provesti.

A mozemo biti kobajagi neutralni do mile volje, pustice nas oni pa nisu oni Rusi, imaju oni finije metode...
Inner Party Inner Party 18:52 15.06.2011

Inzenjering

Mani je najzanimljivije to sto:

1) Po nasem Ustavu (jos uvek vazecem, iako se mnogi ponasaju kao da je on mrtvo slovo na papiru) Srbija je neutralna drzava
2) Statistike govore da pro-NATO stav nikada nije presao, a po svemu sudeci niti ce ikada preci, tih magicnih 50%
3) Srbija je 1999. bombardovana od strane NATO (a 1995. su bombardovani Srbi u RS)
4) Vojska Srbije je, po misljenju mnogih koji se tu je li pitaju, jos uvek prepuna "kadrova sa ucescem u ratu" i nema sanse da bi ti kadrovi ikada stekli neko poverenje i mesto u NATO strukturi
5) Uveren sam da bi na nekom eventualnom referendumu pro-NATO opcija jos strasnije krahirala i da ne bi dobacila ni do 20%
...

Ali se uprkos svemu tome tema pristupanja Srbije NATO-u godinama odrzava u zivotu i ima veliku podrsku medija i prominentnih politicara.

Ispada da mi ovde imamo jedan uzasan socijalni inzinjering gde se jedna opcija bez podrske uvodi u mejnstrim kao da ima podrsku. Na primer imamo pricu o tome kako su pro-NATO aktivisti svi redom mladi, progresivni, modernisti koji zele dobro Srbiji, dok se anti-NATO aktivisti predstavljaju kao retrogradne snage, nerazumni huligani, nacionalisti, komunisti ...

Bojim se da ce se to zavrsiti tako sto ce Srbija uci u NATO na neki zaista necastan nacin, o cemu su neki veoma bitni politicari vec govorili ...

Bojan Budimac Bojan Budimac 19:22 15.06.2011

Re: Inzenjering

Ispada da mi ovde imamo jedan uzasan socijalni inzinjering gde se jedna opcija bez podrske uvodi u mejnstrim kao da ima podrsku. Na primer imamo pricu o tome kako su pro-NATO aktivisti svi redom mladi, progresivni, modernisti koji zele dobro Srbiji, dok se anti-NATO aktivisti predstavljaju kao retrogradne snage, nerazumni huligani, nacionalisti, komunisti ...

a najurnebesnije je kad ta retorika dolazi od ex komunista i nacionalista.
antioksidant antioksidant 20:58 15.06.2011

Re: Inzenjering

Po nasem Ustavu (jos uvek vazecem, iako se mnogi ponasaju kao da je on mrtvo slovo na papiru) Srbija je neutralna drzava


gde to piše u ustavu??
pretpostavljam da se pročitalo kada se poziva na taj argument
Inner Party Inner Party 21:33 15.06.2011

Re: Inzenjering

antioksidant
Po nasem Ustavu (jos uvek vazecem, iako se mnogi ponasaju kao da je on mrtvo slovo na papiru) Srbija je neutralna drzava


gde to piše u ustavu??
pretpostavljam da se pričitalo kada se poziva na taj argument
O, hvala sto si me opomenuo, davno je to bilo pa sam pomesao pojmove, dakle neutralnost ne stoji u Ustavu Srbije, nego je Deklaracija o vojnoj neutralnosti Srbije usvojena u skupstini Srbije

Odluku o vojnoj neutralnosti Skupština Srbije donela je u okviru Rezolucije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, koja je usvojena 26. decembra 2007. godine sa 220 glasova narodnih poslanika.


Izvinjavam se domacinu i citaocima.
ivana23 ivana23 19:25 15.06.2011

***ivana23 ivana23 19:42 15.06.2011

Re: ***

gorran2 gorran2 19:33 15.06.2011

Impresivno je

koliko su ljudi spremni da pristanu na zlo
i na svoje saučesništvo
pravdajući to nekim jeftinim neubedljivim racionalizacijama
i nekakvom imaginarnom koristi na dugom štapu.
Bojan Budimac Bojan Budimac 19:39 15.06.2011

Re: Impresivno je

gorran2
koliko su ljudi spremni da pristanu na zlo
i na svoje saučesništvo
pravdajući to nekim jeftinim neubedljivim racionalizacijama
i nekakvom imaginarnom koristi na dugom štapu.

I na, kako si onomad negde napisao (parafraziram) na igranje u nameštenoj utakmici.
predatortz predatortz 19:42 15.06.2011

Re: Impresivno je

A šta treba da radimo? Da se opet igramo 27.marta?
Još jedno istorijsko ne ?
Možda da se pozovemo na Miloševićev referendum?
Slušaj, ja imam dva sina. Ne gorim od želje da , za petnaestak godina, idu u neku vukojebinu i ubijaju tuđu decu. U zemlji ,u kojoj će vojska biti profesionalna, ne moraju to da rade. Ako izaberu da jedu vojnički lebac, šta da im radim...
Ali,ne želim ni da žive na ostrvcetu moralne superiornosti zvanom Srbija van NATO.
Ne što volim NATO, naprotiv. Razlog je sebičan, roditeljski. Ne želim da budu manji od makovog zrna jer nisu ničiji. A 'majčica' Rusija daleko. I poslovično nezainteresovana...
docsumann docsumann 19:51 15.06.2011

Re: Impresivno je

koliko su ljudi spremni da pristanu na zlo
i na svoje saučesništvo
pravdajući to nekim jeftinim neubedljivim racionalizacijama
i nekakvom imaginarnom koristi na dugom štapu.


da, a u isto vrijeme insistiraju na visokoetičnim standardima u ovim našim balkanskim raspetljavanjima (što je sasvim ok, da se razumjemo).
gorran2 gorran2 20:08 15.06.2011

Re: Impresivno je

predatortz
A šta treba da radimo? Da se opet igramo 27.marta?
Još jedno istorijsko ne ?
Možda da se pozovemo na Miloševićev referendum?
Slušaj, ja imam dva sina. Ne gorim od želje da , za petnaestak godina, idu u neku vukojebinu i ubijaju tuđu decu. U zemlji ,u kojoj će vojska biti profesionalna, ne moraju to da rade. Ako izaberu da jedu vojnički lebac, šta da im radim...
Ali,ne želim ni da žive na ostrvcetu moralne superiornosti zvanom Srbija van NATO.
Ne što volim NATO, naprotiv. Razlog je sebičan, roditeljski. Ne želim da budu manji od makovog zrna jer nisu ničiji. A 'majčica' Rusija daleko. I poslovično nezainteresovana...

Mogli bi, za početak, da oteramo lopove sa vlasti.
Pa da završimo makar jedan autoput. Vozio sam danas na relaciji Subotica-Bgd, i, da ti pravo kažem, to je sramota za ceo srpski rod
Pa bi mogli onda da demontiramo ovaj državno-nacionalni gard u kojem smo se ukočili, i počnemo da zastupamo principe i otvorenost.
Pa da budemo više Evropa od Evrope, pa ako neće da nas prime - utoliko gore po njih.

Za sada nema panike. Ko je ušao u nato, stižu mu povratni limeni sanduci, ko nije - ne stižu. NATO ima opoziciju u svakoj zemlji u svetu. I ta opozicija je deo Evrope i demokratije - i to bolji deo (a nisu ni slabi) - i nije sramota držati se njih.

Ako ništa od ovoga ne uradimo, samo ćemo još gore postradati u svakom slučaju. čak i da nas prime u EU, opet će samo lopovi profitirati.
predatortz predatortz 20:13 15.06.2011

Re: Impresivno je


Mogli bi, za početak, da oteramo lopove sa vlasti.


Slažem se. Ali za koga da glasamo, a da taj već nije bio u vlasti?

Pa da završimo makar jedan autoput. Vozio sam danas na relaciji Subotica-Bgd, i, da ti pravo kažem, to je sramota za ceo srpski rod


Slažem se, uz opasku da je sramota za srpsku državu. Rod je malo prejaka reč. Ne verujem da se neki Srbin iz Australije potresa oko toga.

Pa da budemo više Evropa od Evrope, pa ako neće da nas prime - utoliko gore po njih.


To smo probali. Zvalo se SFRJ. Propalo...
gorran2 gorran2 20:23 15.06.2011

Re: Impresivno je

predatortz
Pa da budemo više Evropa od Evrope, pa ako neće da nas prime - utoliko gore po njih.

To smo probali. Zvalo se SFRJ. Propalo...

Tada su nam i nudili da nas prime.
NATO niko nije spominjao.
Ali mi smo znali bolje.
predatortz predatortz 20:26 15.06.2011

Re: Impresivno je

gorran2
predatortz
Pa da budemo više Evropa od Evrope, pa ako neće da nas prime - utoliko gore po njih.

To smo probali. Zvalo se SFRJ. Propalo...

Tada su nam i nudili da nas prime.
NATO niko nije spominjao.
Ali mi smo znali bolje.Ja nisam krenuo da je rušim. Krenuo sam da je branim. Bar sam tada tako mislio...
dragan7557 dragan7557 20:37 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

Za sada nema panike. Ko je ušao u nato, stižu mu povratni limeni sanduci,

A osim sanduka i računčine za naplatu, bez odlaganja.

Članstvo čak i u bibliotekama nije džabe a u NATO-u članarina se broji i plaća od strane članova milijardama evra.

Naravno ima onih koji misle da je članarina gratis ali to je prosto rečeno naivna obmana samog sebe i drugih.

cerski

p.s. članstvo u EU košta takođe milijarde evra, i o tome se ćuti.
predatortz predatortz 20:43 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive


Članstvo čak i u bibliotekama nije džabe a u NATO-u članarina se broji i plaća od strane članova milijardama evra.


reče danas načelnik slovenačkog generalštaba

dali 14 miliona, dobili 15 za neke radarske sisteme i obnavljanje aerodroma

i nije neka skupoća
gorran2 gorran2 20:46 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

dali 14 miliona, dobili 15 za neke radarske sisteme i obnavljanje aerodroma

Dobili 15 mil u kešu, ili dobili opremu i rekli im, samo da znate, to se broji 15 miliona?
Filip2412 Filip2412 20:48 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

gorran2
dali 14 miliona, dobili 15 za neke radarske sisteme i obnavljanje aerodroma

Dobili 15 mil u kešu, ili dobili opremu i rekli im, samo da znate, to se broji 15 miliona?

Jasno je da im ovde ameri uvaljuju robu za kesh.
Medjutim pravo pitanje je kolika bi za Sloveniju bila cena odbijanja ulaska u NATO. Uostalom i na ovu transakciju Slovenci su mogli reci NE. Zasto nisu? Ah da, glupi su za politiku, dje smo mi da im objasnimo....
predatortz predatortz 20:49 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

gorran2
dali 14 miliona, dobili 15 za neke radarske sisteme i obnavljanje aerodroma

Dobili 15 mil u kešu, ili dobili opremu i rekli im, samo da znate, to se broji 15 miliona?


Ko danas kome daje u kešu?
No, žalili bi se Janezi. Nisu oni nikad bili laki na paru...
Kazezoze Kazezoze 20:50 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

predatortz

Članstvo čak i u bibliotekama nije džabe a u NATO-u članarina se broji i plaća od strane članova milijardama evra.


reče danas načelnik slovenačkog generalštaba

dali 14 miliona, dobili 15 za neke radarske sisteme i obnavljanje aerodroma

i nije neka skupoća

jesu dobili te radarske sisteme, ali na kredit...
predatortz predatortz 20:55 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

jesu dobili te radarske sisteme, ali na kredit...


Pouzdano znam da su u BiH, za džabaka, osavremenili opremu na tenkovima. I ne raduje me to.
dragan7557 dragan7557 20:58 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

Kazezoze
predatortz

Članstvo čak i u bibliotekama nije džabe a u NATO-u članarina se broji i plaća od strane članova milijardama evra.


reče danas načelnik slovenačkog generalštaba

dali 14 miliona, dobili 15 za neke radarske sisteme i obnavljanje aerodroma

i nije neka skupoća

jesu dobili te radarske sisteme, ali na kredit...

Beskamatni sa grejs periodom od 100 godina?

cerski
dragan7557 dragan7557 21:00 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

predatortz
jesu dobili te radarske sisteme, ali na kredit...


Pouzdano znam da su u BiH, za džabaka, osavremenili opremu na tenkovima. I ne raduje me to.

BiH je pod okupacijom, koja se zove protektorat, ili ...?

cerski
dragan7557 dragan7557 21:15 15.06.2011

Re: Impresivno je

U zemlji ,u kojoj će vojska biti profesionalna, ne moraju to da rade. Ako izaberu da jedu vojnički lebac, šta da im radim...

Ma jašta, Blackwater je "zakon."

cerski
predatortz predatortz 21:17 15.06.2011

Re: Impresivno je

dragan7557
U zemlji ,u kojoj će vojska biti profesionalna, ne moraju to da rade. Ako izaberu da jedu vojnički lebac, šta da im radim...

Ma jašta, Blackwater je "zakon."

cerskiNadam se da neću baš toliko da omanem kao otac.
dragan7557 dragan7557 21:20 15.06.2011

Re: Impresivno je

da, a u isto vrijeme insistiraju na visokoetičnim standardima u ovim našim balkanskim raspetljavanjima

Batina je iz Raja povela i svoju visoku etičnost, po principu zajedno smo jači. Zlu ne trebalo.


cerski
dragan7557 dragan7557 21:21 15.06.2011

Re: Impresivno je

predatortz
dragan7557
U zemlji ,u kojoj će vojska biti profesionalna, ne moraju to da rade. Ako izaberu da jedu vojnički lebac, šta da im radim...

Ma jašta, Blackwater je "zakon."

cerskiNadam se da neću baš toliko da omanem kao otac.

Ma želim ti mnogo uspeha.

cerski
dragan7557 dragan7557 21:23 15.06.2011

Re: Impresivno je-za žive

Ko danas kome daje u kešu?


Srbi i ostali kad kupuju u Merkatoru.

cerski
vishnja92 vishnja92 21:54 15.06.2011

Re: Impresivno je

Slušaj, ja imam dva sina.

a ja sina i cerku.
Ali,ne želim ni da žive na ostrvcetu moralne superiornosti zvanom Srbija van NATO.

superiornost je nebitna ali pravo na DA i NE nije.
(i: ako se bira izmedju dupeta i integriteta, stoji jedno - dupe je obnovljivo)
Ne želim da budu manji od makovog zrna jer nisu ničiji.

nicijost im je skoro jedina sansa da budu svoji, sta tome pa fali?


nato
mrdax mrdax 22:25 15.06.2011

Re: Impresivno je

nicijost im je skoro jedina sansa da budu svoji, sta tome pa fali?


Dobra fora. Srbija sa 7 miliona stanovnika na Balkanu i na ovom stepenu razvoja nicija.


Edit: Odmah mi je palo na pamet "I Kosovo i EU"

Srbija, ni na Istoku, ni na Zapadu
Goran Vučković Goran Vučković 23:19 15.06.2011

Re: Impresivno je

Dobra fora. Srbija sa 7 miliona stanovnika na Balkanu i na ovom stepenu razvoja nicija.

Ako još jednom pročitaš šta je Višnja napisala, pa vidiš kome je odgovorila, videćeš da se radi o predatorz-ovoj deci.
Filip2412 Filip2412 23:42 15.06.2011

Re: Impresivno je

Drugari, S. Korea je neutralna ali Srbija.... pa to je smehotresno. Za neutralnost je potrebna snaga i najcesce nuklearni projektili, nije to stanje svesti onako ponovimo iljadu puta da smo neutralni i to je to

ajd malo realnosti, u poeziji i pesmi mozemo biti neutralni to ne sporim ali u praksi nikada
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:28 16.06.2011

Re: Impresivno je


Filip2412
Drugari, S. Korea je neutralna ali Srbija.... pa to je smehotresno. Za neutralnost je potrebna snaga i najcesce nuklearni projektili, nije to stanje svesti onako ponovimo iljadu puta da smo neutralni i to je to

ajd malo realnosti, u poeziji i pesmi mozemo biti neutralni to ne sporim ali u praksi nikada

Filipe, jel' se tebi negde žuri?
Koliko znam, ispravi me ako grešim, rata u okruženju nema.
Navodno, kažu, da nema nekih velikih pritisaka (za sada) za pristupanje. U tim okolnostima nije nemoguće ostati neutralan, pa makar, kako ti to definišeš "deklarativno".
S druge strane NATO trenutno vodi dva rata. Razlika u ne učestvovanju u tome (na bilo koji način) i učestvovanju je, treba li reći, ogrooomna.

Nisi pažljivo čitao komentare koje sam ti preporučio.
Filip2412 Filip2412 01:51 16.06.2011

Re: Impresivno je

Naravno, nema razloga de zurimo u NATO. Ako se slozimo da smo u intersnoj zoni NATO i da silom prilika moramo biti saveznici NATO (ustvari mislim da vec jesmo) onda naravno da ima smisla u tim okvirima traziti najbolju poziciju.

Smeta mi samo nedostatak osecaja za realnost, navodno neki diskutanti voleli bi da Tadic otera NATO ekipu u tri lepe i da odbije odrzavanje te konferencije u Beogradu. Eto valjda ima i takvih pravdoljubivih kandidata pa neka se za njih glasa na sledecim izborima.

Ja uopste nemam problem sa tim sto vlast dozvoljava organizaciju takvog sastanka u Srbiji jer mislim da bi svako drugacije ponasanje srpskih vlasti bilo blago receno nerazumno... blaaaago receno.
corn mouth corn mouth 10:37 16.06.2011

Re: Impresivno je

Filip2412
Za neutralnost je potrebna snaga i najcesce nuklearni projektili

Irska, Austrija, Finska?

Filip2412
Ja uopste nemam problem sa tim sto vlast dozvoljava organizaciju takvog sastanka u Srbiji jer mislim da bi svako drugacije ponasanje srpskih vlasti bilo blago receno nerazumno... blaaaago receno.


Ovde se slazemo. Osim u tome da nisam tako siguran da predlog nije potekao iz Srbije.
Filip2412 Filip2412 14:46 16.06.2011

Re: Impresivno je

Irska, Austrija, Finska?
To su zemlje koje nedvosmisleno pripadaju necemu sto zovemo Zapad. One ne moraju svoju lojalnost dokazivati clanstvom, tako ja to vidim... Ako i Srbija ostvari slican status super.
dragan7557 dragan7557 16:24 16.06.2011

Re: Impresivno je

Za neutralnost je potrebna snaga i najcesce nuklearni projektili, nije to stanje svesti onako ponovimo iljadu puta da smo neutralni i to je to

Jašta bre zato je recimo Kostarika i neutralna a ukinula je i vojsku.

cerski
dragan7557 dragan7557 22:11 16.06.2011

Re: Impresivno je

Bojan Budimac
gorran2
koliko su ljudi spremni da pristanu na zlo
i na svoje saučesništvo
pravdajući to nekim jeftinim neubedljivim racionalizacijama
i nekakvom imaginarnom koristi na dugom štapu.

I na, kako si onomad negde napisao (parafraziram) na igranje u nameštenoj utakmici.

Šta je zaboravili smo halakanje oko izbora manjeg zla, prilikom zadnjih izbora? Tada su skoro svi uzvikivali daj manje zlo, i "manje" zlo je pobedilo.

cerski
papillon92 papillon92 03:48 18.06.2011

Re: Impresivno je

Filip2412

Smeta mi samo nedostatak osecaja za realnost, navodno neki diskutanti voleli bi da Tadic otera NATO ekipu u tri lepe i da odbije odrzavanje te konferencije u Beogradu.

Opet polsedice a ne uzroci. Pre svega nije trebalo ni nuditi domacinstvo na mala vrata, gotovo tajno od javnosti.
Ulazak u NATO nece resiti ni jedan nas problem sigurno. Ni jedan.
Mi kao nacija treba konacno da pocnemo da sredjujemo drustvo i drzavu u ekonomskom, moralnom i svakom drugom domenu ako je to sada, posle svega u poslednjih 20 godina, ikako moguce. Za tako nesto nema konsenzusa u onome sto sebe naziva, a nazalost i opste je prihvaceno, drustvenom elitom. Kao da ima jos mnogo toga da se otme.
Pitanje Nato, da ili ne, u novim sredjenijim okolnostima svakako bi se drugacije i posmatralo. Do tada se mozda ne samo NATO nego i sto sta drugo promeni pa i samo pitanje postane bespredmetno.
Sami sobom najpre se moramo pozabaviti i niko nam ne moze presudno pomoci u tome.
babela babela 22:56 15.06.2011

globalization,world,peace and other lies

Ovo bi bio samo podnaslov knjige Falling off the edge od Alex Perryija.Koje zainteresovan moze da nabavi knjigu.Covek je novinar i tokom svog boravka u zemljama u razvoju napisao ovo interesantno stivo.
blogov_kolac blogov_kolac 00:24 16.06.2011

S KIM niSI - TAKAV niSI

NATO pakt je 1949 godine osnovalo 12 zemalja: Amerika, Britanija, Francuska, Italija, Kanada, Holandija, Danska, Belgija, Norveska, Portugal, Luksemburg i Island. Namera najistaknutijih zemalja predstavnica tadasnjeg slobodnog sveta predvodjenih Amerikancima, Englezima i Francuzima da se stvori jedan snazan i mocan vojno-bezbedonosni kisobran koji bi bio u stanju da efikasno stiti (pre svega u Evropi) narode i drzave koje su se opredelile na put progresa i demokratije od drzava u kojima su na vlasti militantni totalitarni pokreti kakav je bio sveze pobedjeni fasizam, i pre svega u to vreme nadirujuci komunizam (boljsevizam staljinistickog tipa koji je samo u Sovjetskom Savezu i Kini obuhvatao vecu teritoriju i vise stanovnika od svih NATO zemalja zajedno). Mozemo mi Srbi koji smo iz XX veka izasli kao jedan od najvecih naroda luzera da kukumacemo kolikogod hocemo, ali objektivno bio je to jedan od najznacajnijih dogadjaja u novijoj svetskoj istoriji koji je umnogome bio zasluzan zasto se nije ponovio slucaj kada je svet posle velike katastrofe u prvom svetskom ratu skliznuo u jos vecu kataklizmu samo dve decenije kasnije. Inace u prvoj deceniji postojanja zemljama osnivacima se pridruzila (Zapadna) Nemacka, Turska i Grcka, a pocetkom 80íh (par godina posle smrti Franka) i Spanija. Vrhunac ovog najjaceg vojnog saveza u svetskoj istoriji bio je krah komunizma na evropskom tlu s kraja 80'ih, posle cega su mnoge zemlje iz bivseg komunistickog lagera pohrlile svojim bivsim neprijateljima, i to hronoloski gledano po redosledu koliko su zaista bile raskrstile za prethodnim sistemom i istinski prihvatale nove vrednosti. Poljska, Ceska i Madjarska jos krajem proslog veka bivaju primljene, a sredinom prve decenije ovog veka doslo je do najmasovnijeg prosirenja po broju novih clanica, medju kojima je bila i prva ex-YU republika Slovenija. Krajem prosle decenije i Hrvatska je usla u NATO dok su Makedonija i Crna Gora u proceduri za punopravni prijem.

Ako necemo tamo i smatramo da nam tamo nije mesto - onda i ne treba tamo da budemo, i onda nam tamo i nije mesto! KRAJ PRICE.

A sto se mene tice, mogu samo da iznesem svoje manjinsko misljenje - kamo lepe srece da smo se te 1949 obreli u drustvu sa Amerikom, Britanijom, Francuskom, Italijom, Kanadom, Holandijom, Danskom, Belgijom, Norveskom, Portugalom, Luksemburgom i Islandom kao 13ta zemlja osnivac... ili kamo lepe srece da smo 50íh bili sa Grcima i Turcima prvi Balkanci koji su se uclanili u ovaj savez, ili makar pocetkom 80'ih posle smrti Tita kao Spanci posle smrti Franka... ili famozne 1999 da smo bili sa prve tri bivse komunisticke zemlje koje su mu pristupile, umesto sto nam je bas te godine i bas taj NATO ispostavljao racun za dugogodisnje uporno forsiranje istorijske stranputice u koju smo se kolektivno zaputili 90ih... ili da smo postali deo te porodice 2004 sa Slovencima, ili makar pet godina kasnije sa Hrvatima... Ali eto nismo mi bili te "srece" (a to sa "srecom" blage veze nema - jednostavno nasa kratka pamet, a narocito naopaka pamet nase "elite" nas je dovde dovela).
Goran Vučković Goran Vučković 01:06 16.06.2011

Re: S KIM niSI - TAKAV niSI

da smo postali deo te porodice

Lovačkog društva? Bulingdon kluba?
princi princi 01:21 16.06.2011

Re: S KIM niSI - TAKAV niSI

ili famozne 1999 da smo bili sa prve tri bivse komunisticke zemlje koje su mu pristupile, umesto sto nam je bas te godine i bas taj NATO ispostavljao racun za dugogodisnje uporno forsiranje istorijske stranputice u koju smo se kolektivno zaputili 90ih...

Koји наркотик и у којој дози производи оволику количину делузије? Разумете ли ви да је нама одређена улога, не 1999. него 1991. и да смо ми, са гледишта НАТО-а, ми ту улогу савршено успешно остварили. Преко нас су се лизали са муслиманима, бин Ладеном, Иранцима (прво Босна...), потом Арапима (потом Косово), смиривали домаће муслимане показивањем прста на неваљале Србе (Французи, Енглези, колико се сећам ниједан Англо-Пакистанац није поставио ниједну бомбу на тјуб током 90-тих), направили лову преко лобистичких агенција, запослили неке маркетиншке, адвертајзинг агенције, испразнили неке магацине муниције, показали свету ко је газда. Ко нас за шта пита? Видим горе онај чемерни Карагаћа лупета што нисмо као Турска, као Грчка... Па ми нисмо важни као Турска. Ми смо били држава парија, коју током 90-тих није запишао само онај ко није хтео.

Чланови никаквог клуба ми нећемо постати. Ми има да потпишемо шта нам се каже, а одлуке (које ће се тицати и нас) ће доносити неко други. И, добро, можда је то једини начин да преживимо, и можда, ако као нација нисмо способни да произведемо ништа квалитетно, тако мора да буде, али дозволите да има неких који због тога не умиру од среће.
blogov_kolac blogov_kolac 12:35 16.06.2011

Re: S KIM niSI - TAKAV niSI

princi
Koји наркотик и у којој дози производи оволику количину делузије? Разумете ли ви да је нама одређена улога, не 1999. него 1991. и да смо ми, са гледишта НАТО-а, ми ту улогу савршено успешно остварили. Преко нас су се лизали са муслиманима, бин Ладеном, Иранцима (прво Босна...), потом Арапима (потом Косово), смиривали домаће муслимане показивањем прста на неваљале Србе (Французи, Енглези, колико се сећам ниједан Англо-Пакистанац није поставио ниједну бомбу на тјуб током 90-тих), направили лову преко лобистичких агенција, запослили неке маркетиншке, адвертајзинг агенције, испразнили неке магацине муниције, показали свету ко је газда.
Sta pricas??? I mnogo vecim narodima od nas su se u proslom veku dogadjale jos vece istorijske ispale u vidu raznih Hitlera, Musolinija, Lenjina, Staljina, Cedungova... kada su na vaznim istorijskim raskrsnicama pravili katastrofalne izbore. U komunistickom aparatciku neostaljinisti MI SMO slepi kod ociju prepoznali nekakvog nacionalnog mesiju, MI SMO u istorijskom procesu sloma komunizma na evropskom Istoku krajem 80ih i svim njegovim pojavnim oblicima poput perestrojke, pada Berlinskog zida, raznih plisanih revolucija za razliku od svih videli nekakvu ogromnu neokolionisticku zaveru i zlo umesto nove sanse i realnosti. Jel nas NATO tukao po prstima da umesto nekakvog "EVROPA ZDAJ" nacionalnog programa poput Slovenaca nasa nacionalna elita formulise nekakve memorandumske nebuloze, a drzavna politika Milosevica jos besmislenije i opasnije grandomanske projekte. Pa i od te famozne 1991 imali smo nekoliko (polu)prilika da se makar prestrojimo u hodu u nekom momentu i izbegnemo "dosao djavo po svoje" placanje racuna 1999 kao 9.marta, Panic izborima, izvlacenjem pouka iz Dejtona i Oluje da od maksimalistickih ciljeva i sukoba sa svetom izbor na kraju moze da nam se svede samo na los i gori... i gradjanski protesti 96/97 su bili neka sansa... A te 1991 nije nikakav NATO potpaljivao muslimane da zapocinju sukobe u bivsoj YU, vec MI SMO osokoljeni cinjenicom da smo kao samozvani zastitnici SFRJ (od nje same) prisvojili preko 90% vojnog arsenala JNA i pokusali Slovencima da "objasnimo" da referendum na koji je izaslo preko 90% njenih gradjana, a preko 90% glasalih se izjasnilo za nezavisnost, nije nacin da se izadje iz zajednicke drzave, i kada smo pokusali Hrvatima da "objasnimo" da posedujemo istorijske tapije na oko trecinu njihove teritorije. Muslimani su na red dosli tek sredinom 1992, a to sto se tamo dogadjalo nema nikakve veze sa nasim nepostojecim dogovorom sa USA/NATO da cemo mi na par godina dobrovoljno izigravati hriscanske "lose momke", vec pre bi se reklo sa recimo NASIM dogovorom sa Tudjmanom o podeli Bosne. Tokom celog toka bosanskog rata Karadzic je kontrolisao bar trostruko vecu teritoriju od Izetbegovica, MI SMO se tri godine izivljavali nad Sarajevom, a za samo tri dana u Srebrenici napravili najveci pojedinacni masakr na evropskom tlu u zadnjih nekoliko decenija, a ti tvrdis da je islamski svet iz bosanske epizode mogao da ima bilo sta osim frustracija!? Tvrdis da smo mi toliko nebitni da nikog nije briga za nas, a opet i da smo toliko bitni da je preko milijardu muslimana (ili koliko ih vec ima na svetu) 1999 godine nisu imali nista znacajnije od bombardovanja Srbije u svojim zivotima, i tako ih je podmukli Zapad potkupio i kontrolisao!? Pa ko onda ovde koristi droge od nas dvojice!? Za tvoju informaciju u NATO se ne poziva, nego se podnosi molba za prijem (i jos niko do sada nije odbijen sa "vi nam ne trebate" ), a preko trecine clanica su bar duplo manje zemlje od Srbije. To je jedini razlog zasto su u njemu recimo Albanija ili Letonija, a uskoro ce i Crna Gora, a nismo mi ili Moldavija, a tesko da ce ikad Belorusija. Ko nece - njegov izbor, a ko hoce i ispunjava minimum standarda (dosta nizih nego za npr clanstvo u EU) - dobrodosao je. Mi to nismo hteli ranije, i zato nikada nismo ni bili deo toga. Ne zelimo to ni sada, i zato nismo deo toga. Ni ubuduce (izrazito vecinski) ne zelimo da im se pridruzimo, i ta nasa zelja i odluka bice ispostovana... KRAJ PRICE.
princi princi 00:57 17.06.2011

Re: S KIM niSI - TAKAV niSI

Ma, мрзи ме да се расправљам са оваквим Мики, Шиља, Паја Патак, Буцко аргументима.
blogov_kolac blogov_kolac 11:34 17.06.2011

Re: S KIM niSI - TAKAV niSI

princi
Ma, мрзи ме да се расправљам са оваквим Мики, Шиља, Паја Патак, Буцко аргументима.
Ali te zato ni najmanje nije mrzelo da pokusas da nam i ti malo prodajes jednu od najstetnijih teorija zavere koju je "uDBa & Co." ikada podmetnula ovom napacenom narodu, a to je da od nas samih (i naseg politickog rukovodstva) kako nam je (i kako nam je bilo i kako ce nam biti) ionako nista niti zavisi, niti je ikada zavisilo.

To nam je posle svih onih silnih uDBaskih teorija zavere koje su na petparacki nacin objasnjavale svet oko nas bilo proturano tak naposletku, u okviru izlazne strategije kada su svi zapoceti suludi i megalomanski Milosevicevski projekti doziveli potpuni i ocigledan krah, i glavni izvodjaci radova svih tih "projekata" trebalo je da operu ruke i ostanu cisti. Doveli nas do dna, a onda nas cak i terali da kopamo jos dublje. Zamalo da se podavimo zbog podzemnih voda na koje smo naisli tako kopajuci, i oni nas potom ubedise (mene nisu, ali tebe ocito jesu, pa to jos i siris dalje) da nam je tako bilo sudjeno, da je tako moralo biti... svetski mocnici i vladari iz senke su nam bas takvu sudbinu namenili.

E pa nije tako. Kako smo sejali, tako smo i poznjeli... a i tikve sa djavolom sto smo sadili skoro svaka odreda nam se pre ili kasnije o glavu obila. A ogromna razlika izmedju broja pristalica ulaska Srbije u EU i broja pristalica njenog ulaska u NATO slikovit je dokaz da koliko se mi i dalje sustinski (vecinski) opiremo toj modernoj jEvropi i njenim vrednostima, jer i medju onima koji bi da nas ipak vide tamo ogromnom delu se sve iskljucivo svodi na "prosecnoj plati" i ni makac vise od toga.
gfrederik gfrederik 03:04 16.06.2011

Светосавље

Тако је сине! Коначно да неко одговори како треба овим пробисветима и светским хохштаплерима који покушавају да нас униште. Ми Срби уместо да идемо за Светим Савом и слушамо шта нас је Господ саветовао у Св Писму хоћемо пошто-пото са крвним непријатељем у коло. Зато и хара бела куга. Господ нас кажњава за наше грехе! Морамо се покајати док је време и удружити се са православном браћом Русима. Само Путин може увести ред у овој нашој Србији. Браћо Срби освестите се док има времена!
Filip2412 Filip2412 05:46 16.06.2011

Re: Светосавље

frederiche mudro zboris
mrdax mrdax 13:11 16.06.2011

Re: Светосавље

gfrederik
Тако је сине! Коначно да неко одговори како треба овим пробисветима и светским хохштаплерима који покушавају да нас униште. Ми Срби уместо да идемо за Светим Савом и слушамо шта нас је Господ саветовао у Св Писму хоћемо пошто-пото са крвним непријатељем у коло. Зато и хара бела куга. Господ нас кажњава за наше грехе! Морамо се покајати док је време и удружити се са православном браћом Русима. Само Путин може увести ред у овој нашој Србији. Браћо Срби освестите се док има времена!


Tako je i Rambo rekao: "*ebe se meni ko nije u Jugoslaviji"


fantomatsicna fantomatsicna 12:14 16.06.2011

Rainbow Warrior

"potapanje Grinpisovog broda Rainbow Warior 1985. na Pacifiku?"

Tacnije u Aucklandu i to u samom centru grada.
[Pre toga Rainbow Warrior je bio na protestu protiv Francuskih nuklearnih testirannja.Francuska tajna sluzba(DGSE) poslala je agente da sprece da se Rainbow Warrior pojavi na protestu Na Mururoa Atolu.
Iako su dva tajna agenta (a kako se kasnije saznalo bilo ih je 11), uhvacena i osudjena na 10 godina zatvora,Novi Zeland je imao velike posledice ,jer je Francuska koritila svoj uticaj u Evropi da ometa izvoz proizvoda iz NZ.
Dve gornje protuve su bile zatvorene na Hao Atolu u Francuskoj Polineziji odakle su naravno posle kraceg vremena vraceni u Francusku zbog 'loseg' zdravlja.
Ujedinjene Nacije su donele odluku da se Francuska mora izviniti NZ i platiti im odstetu do 13 miliona dolara.
Oba zlocinca su inace docekani kao heroji i dobili ordenje...

Fernardo Pereira bio je ubijen u ovom podmuklom napadu


Marella Pereira njegova cerka.
Bojan Budimac Bojan Budimac 12:26 16.06.2011

Re: Rainbow Warrior

fantomatsicna


Hvala ti
Domazet Domazet 01:26 17.06.2011

Pretpostavljam da bi ovi...

...shto su za uchlanjenje u NATO zbog okruzhenja pre dvadeset i koju godinicu bili iz sve snage za ukljuchenje u Varshavski pakt?
ivana23 ivana23 10:37 17.06.2011

***

Misljenje Vojina Dimitrijevica - NIN, 16. jun 2011.


Bojan Budimac Bojan Budimac 12:09 17.06.2011

Re: ***

ivana23
Misljenje Vojina Dimitrijevica - NIN, 16. jun 2011.

Sa tim da bi Milošević otišao i bez bombardovanja i da bi to svakako bilo bolje nije teško, meni barem, biti saglasan. O ostalom...

Paaa... ono o "zavisti" kao uzroku svetskog antiamerikanizma zvuči podjednako glupo kao "oni nas mrze zbog slobode." Ta miopija (a ponekad slepa mrlja) prema američkoj spoljnoj politici i, što ne reći, hegemonizmu i imperijalizmu (reč sa kojom se Ameri u poslednjih deset godina osećaju increasingly komforno) čini mnogo više, čini mi se, da se Miloševićeva opozicija (sada valjda pozicija) percipira kao kvislinška u velikom delu populacije.*

* Sam izraz 'antiamerikanizam' je neka vrsta teškog podmetanja. Već sam pisao o ispitivanjima javnog mnjenja koja jasno pokazuju da većina ljudi koja se protivi američkoj spoljnoj politici i, što ne reći, hegemonizmu i imperijalizmu istovremeno ceni američke deklarativne vrednosti, a najčešća reč u vezi američke politike je 'licemerje'. A veoma je licemerno to sve ne primećivati.

No, ne iznenađujem se, koliko god cenim Dimitrijevića, toliko mislim da ponekad lupeta (niko nije imun na to). Kako može jedan pravnik koji se bavi ljuCkim pravima umesto ocene legalnosti NATO bombardovanja da posegne za narodnom mudrošću i kaže, 'ne može šut s rogatim' meni do dana današnjeg nije jasno.

Uzroci spore tranzicije, naročito u odnosu na susede (ex članice Varšavskog pakta), su čini mi se mnogo dublji od kratera i ožiljaka NATO bombardovanja i imaju veze sa 50-tak godina nezavisnosti, kakvu zemlje iza 'gvozdene zavese' nisu uživale. Odreći se toga je istovremeno najveća žaba za gutanje & 800 pound gorilla in the room.

Koliba u istoriji, esej Stanka Cerovića kome se često vraćam (naravno, imam knjigu Drvo života, plodovi smrti)

Filip2412 Filip2412 13:39 17.06.2011

Re: ***

su čini mi se mnogo dublji od kratera i ožiljaka NATO bombardovanja i imaju veze sa 50-tak godina nezavisnosti, kakvu zemlje iza 'gvozdene zavese' nisu uživale.
ipak ipak... ne zaboravi srpski tradicionalno nepraktican i romanticarski odnos prema politici...

Dok su Srbi 50 godina mislili da je Yugoslavia nezavisna i srecna zemlja Slovenci & Hrvati su gledali na YU kao na prelazno resenje; dok Slovenci & Hrvati ranih devedesetih ubrzano kontaktiraju sa zapadom mi se smejemo Franji Tudjmanu sto jadan u hodniku pokusava zaustaviti americkog predsednika da bi se rukovao sa njim a Slovence zbog uvlacenja Zapadu brze bolje deklarisemo kao Austrijske konjusare...

Dok drugi spoljnu politiku vide kao vestinu moguceg i koriste inteligenciju da bi donosili odluke Srbi za starteska opredeljenja na spoljnopolitickom frontu crpe inspiraciju iz pesama o Kraljevicu Marku i non stop govore o nekakvim emocijama.... tipa oni nas ne vole a ovi nas vole itd.

Slovenci nemaju problem sa 50 godina nezavisnosti da bi brzo po raspadu Jugoslavije uleteli pod okvir zapadnih sila. Mozda zato sto za razliku od nas kapiraju da je nezavisnost mnogo relativna stvar i sto su malo dalje dosli u samospoznaji te vide sebe realno. Na Srbiju se u okruzenju uglavnom gleda koa na izvor nerazumnih akcija i qrcenja na prazno. Mi medjutim i dalje valjda sebe vidimo kao nekakvu regionalnu silu.
a_jovicic a_jovicic 18:47 17.06.2011

Re: *** ... i Henri Kisindžer

Bojan Budimac
* Sam izraz 'antiamerikanizam' je neka vrsta teškog podmetanja. Već sam pisao o ispitivanjima javnog mnjenja koja jasno pokazuju da većina ljudi koja se protivi američkoj spoljnoj politici i, što ne reći, hegemonizmu i imperijalizmu istovremeno ceni američke deklarativne vrednosti, a najčešća reč u vezi američke politike je 'licemerje'. A veoma je licemerno to sve ne primećivati.

Nisam bio "predmet" ovog istraživanja ali rezultati kao da su opisali baš mene. "Navučen" sam na američku kulturu, svakodnevno koristim njihovu tehnologiju, cenim njihova naučna dostignuća, nisam gadljiv ni na "kapitalizam", imam i prijatelje medju njima (rodjene tamo ... neko n-to koleno ... ne naši iseljenici), verujem u onu narodnu "Ne d'o Bog da te Rusi brane a Grci hrane" ... a opet ... veliki sam protivnik američke spoljne politike (unutrašnja je njihova stvar ... to me ne zanima) ... i reč "licemerje" je potpuno opisuje ... Materijala za čitanje na zadatu temu ima na tone ali bilo koja kniga Noama Čomskog može da posluži ... a čovek je rodjeni amerikanac i po tvrdnjama nekih najcitiraniji živi autor (ispred njega su samo Marks, Lenjin, Šekspir, Aristotel, Biblija, Platon i Frojd)

A za one kojima i on širi "antiamerikanizam" evo poznate izreke Henrija Kisindžera (državnog sekretara u administracijama Niksona i Forda) ... "Biti neprijatelj Amerike može biti opasno ali biti prijatelj je fatalno!"
Goran Vučković Goran Vučković 19:07 17.06.2011

Re: *** ... i Henri Kisindžer

Henrija Kisindžera (državnog sekretara u administracijama Niksona i Forda)

I dobitnika Nobelove nagrade za mir
Bojan Budimac Bojan Budimac 19:56 17.06.2011

Re: *** ... i Henri Kisindžer

Nisam bio "predmet" ovog istraživanja ali rezuljavascript:;tati kao da su opisali baš mene.

Biću slobodan da (ti) samoizreklamiram još jedan moj tekst iz doba potpalublja: O antiamerikanizmu.
Bojan Budimac Bojan Budimac 20:22 17.06.2011

Re: ***

ne zaboravi srpski tradicionalno nepraktican i romanticarski odnos prema politici...

pa da ne bih zaboravio, prvo me moraš podučiti šta je to. U ovoj opštoj reviziji istorije zaista ne znam šta je to tradicionalno nepraktican i romanticarski odnos prema politici, i u čemu se ogleda. Možda u odluci o prvom srpskom ustanku? Možda drugom? Nepristajanje na austro-ugarski ultimatum? Osnivnanje kraljevine SHS? Odustajanje od trojnog pakta? Ili sve to zajedno? Možda je pra-nepraktičnost što kompletna populacija nije primila islam u tih nekoliko vekova osmanske imperije. Daj prosvetli me, jer to što sam citirao iz tvog komentara mi se čini kao jezivo šuplja floskula.

I da, zaista, might makes right i stvarno su dosadni ti mali narodi koji ne pristaju na to, pesky što bi se reklo na engleskom. (Palestinci su valjda najdosadniji od svih)
vishnja92 vishnja92 21:36 17.06.2011

Re: ***

ok, ovi sto zagovaraju pragmaticnost, bar bi oni trebalo da imaju jako dobru dogmu koju prate (jer su svi drugi budale).

promene prave male grupe ljudi, alo Filipe. da su svi radili ono sto im je receno, vratili bismo se na cetiri noge.
sta je problem?
buducnost?
ako vi, vesela bratijo, mislite da kreirate buducnost, ja vam veoma zavidim na toj iluziji - skoro isto kao onima sto kreiraju proslost (Ana Radmilovic i njeni Mladici i Raznjatovici kao deo folklora i neizbeznih zrtava)
postoji danas, i ono sto si danas, i prosto pitanje: da li ZELIS da budes u tome ili ne? ili nesto drugo? ne da li zadovoljavas nesto ili glumis nesto (jer ga neces odglumiti majcin sine nikad, ako ne postoji), a to je obicno pitanje nad pitanjima

sta vi ljudi zelite da budete?

ili ces zivot da potrosis na nesto drugo?ja NECU nato u svojoj zemlji, skroz prosto.
Filip2412 Filip2412 23:47 17.06.2011

Re: ***

Drugari, mnogo idealizirate stvari za moje pojmove, da ste izasli na ulicu i dobili pendrek u glavu, lezali krvavi na trotoaru toga dana kada je NATO skup ordzan u BG onda bih vas ozbiljnije shvatao.... ovako.... to sto govorite to su samo reci.

I ja sad kazem NECU U NATO pa sta? Koga je briga za moje reci?

Sedim u Kanadi, od svake plate mi se odbija za NATO i sad treba se lozim na ideju da jedino Srbija u regionu bude kontra? Ne mogu, osecao bih se ljigavo.

Ja svet samo posmatram. Ne zelim da ga menjam.
ivana23 ivana23 00:04 18.06.2011

Re: ***

Filip2412
Ja svet samo posmatram. Ne zelim da ga menjam.


To je porazavajuce.
Filip2412 Filip2412 00:16 18.06.2011

Re: ***

ivana23
Filip2412
Ja svet samo posmatram. Ne zelim da ga menjam.

To je porazavajuce.


The world is not my home, I’m just a-passing through...
a_jovicic a_jovicic 02:47 18.06.2011

Re: *** ... "forsiranje nadvožnjaka"

Filip2412
Drugari, mnogo idealizirate stvari za moje pojmove, da ste izasli na ulicu i dobili pendrek u glavu, lezali krvavi na trotoaru toga dana kada je NATO skup ordzan u BG onda bih vas ozbiljnije shvatao.... ovako.... to sto govorite to su samo reci.

Pa jesul' to "tekovine demokratije" da se mišljenje naroda primećuje samo ako se iskazuje "revolucijom"?!? ... Ja naivno verovao da su revolucije ostale u našoj "komunističkoj" prošlosti ... No kad' bolje razmislim, jesi u pravu ... "dogadjaj se desio samo ako postoji vest u medijima" te se vlast neće uzbudjivati ako samo brbljamo (a ni CNN/BBC neće napraviti prilog na tu temu pa nema poziranja na konferencijama za štampu)

Sreća te smo ipak malo napredovali od vremena "forsiranja nadvožnjaka" (a i termin "proleće" je trenutno rezervisan za arape) pa nema razbijenih glava.

Ono za šta se ja zalažem (a čini mi se i jedan deo "poštene inteligencije" ) je da proces bude "transparentan". Može u NATO ... al' dokažite da ste "izvagali" sve opcije i da je "matematika" pokazala tu alternativu kao najbolju! A "sastančenje" po Beogradu ... ma ja sam za to da sa njima sastančimo i ako odlučimo da ne udjemo ... možda se ljudima svidi noćni život u Beogradu pa naš turizam prihoduje koju "crkavicu" (a i oni su ljudi ... nisu gadljivi na koju dnevnicu više i putne troškove)
Ja svet samo posmatram. Ne zelim da ga menjam.

"Razuman čovek se prilagodjava svetu. Nerazuman uporno pokušava da svet prilagodi sebi. Zato progres zavisi od nerazumnih ljudi" - Džordž Bernard Šo

Filip2412 Filip2412 03:38 18.06.2011

Re: *** ... "forsiranje nadvožnjaka"

Pa jesul' to "tekovine demokratije"
demokratija se otprilke sastoji u ovome: posto ne mozes nista sili i mocnicima, ti se lepo isposvadjas sa nekim ko misli drugacije na nekom internet forumu


"Razuman čovek se prilagodjava svetu. Nerazuman uporno pokušava da svet prilagodi sebi. Zato progres zavisi od nerazumnih ljudi" - Džordž Bernard Šo

pa jes, i to je tacno... mada ako bi svako bas ovako razmisljao:
Ja svet samo posmatram. Ne zelim da ga menjam.
ratova nikad ne bi bilo
Bojan Budimac Bojan Budimac 08:40 18.06.2011

Re: *** ... "forsiranje nadvožnjaka"

mada ako bi svako bas ovako razmisljao:

Ja svet samo posmatram. Ne zelim da ga menjam.

ratova nikad ne bi bilo

Pax Romana, Pax Ottomana, Pax Britanna... Pax Americana...
mrdax mrdax 09:48 18.06.2011

Re: ***

ja NECU nato u svojoj zemlji, skroz prosto.


Svaka cast. E tako kao sto ti znas svoje razloge zasto neces i imas teoriju iza toga tako neko isto ima teoriju zasto bi trebalo. Jedna od tih "drugih teorija" je da su skoro sve zemlje u nasem okruzenju usle ili ulaze u NATO.

vishnja92 vishnja92 11:15 18.06.2011

Re: ***

svoje razloge zasto neces

teoriju zasto bi trebalo


(prvo, nema razloga da se kostresis, pricamo :))

primeti razliku u pristupima: hocu/necu i trebalo bi/ne bi trebalo.

sta obezbedjuje tvoje "trebalo bi"? mogucnost, ali ne i izvesnost, da cemo uraditi nesto sto je (navodno) povoljno za nas, pritom preuzimajuci necasne obaveze koje to clanstvo podrazumeva.
naravno, zivot je pun neocekivanih preokreta, pa uopste ne mora da znaci da se to clanstvo sutra ne bi pokazalo kao kobna i tesko popravljiva greska.

sta obezbedjuje moje "necu", ili, hajde - necije "hocu" (ako bi to "hocu" bila zelja neke hipoteticke vecine)? svest o tome da svet menjas prema sebi a ne sebe prema svetu, u stvarima koje su zaista vazne. krajnji ishod je, dabome, i dalje neizvestan, ali si bar uradio nesto iza cega stojis.

mi ne zivimo u zemljama u okruzenju nego u ovoj ovde, konkretnoj, i odlucujemo o njoj.

mrdax mrdax 15:42 18.06.2011

Re: ***

(prvo, nema razloga da se kostresis, pricamo :))


Ma gde da se kostresim

mi ne zivimo u zemljama u okruzenju nego u ovoj ovde, konkretnoj, i odlucujemo o njoj.


Naravno, slazem se, svaka odluka donesena zbog moranja a kojoj se svesno narod protivi ne prodje dobro kad tad.

Filip2412 Filip2412 17:38 18.06.2011

Re: ***

Naravno, slazem se, svaka odluka donesena zbog moranja a kojoj se svesno narod protivi ne prodje dobro kad tad.

mi smo bre pod okupacijom, samo to izgleda mnogo blaze nego neke druge okupacije pa mnogi ne primecuju

Srbija je bombardovana pre svega zato sto Sloba jedini nije suradjivao sa Zapadom. Bacili su malo bombi i usli, nema tu diskusije i uradice to opet ako moraju nece im biti tesko i uradili bi to i Slovencima i Hrvatima da su vodili takvu pametnu politiku kao nas Sloba.

E sad, ovi sto se zalazu za nekakvu neposlusnost trebalo bi da objasne koji nivo neposlusnosti prema NATO treba da pokazemo i da procene koja bi za to cena bila placena. Nemoj samo hrabre procene kao ono kad je srpski misnistar spoljni 90/91 prico, ma neka su nas izbacili iz UN nije to nista, UN je zajebancija nema to veze...


a_jovicic a_jovicic 21:07 18.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Filip2412
mi smo bre pod okupacijom, samo to izgleda mnogo blaze nego neke druge okupacije pa mnogi ne primecuju

Pa ako smo pod okupacijom jel' moramo sami sebe da ubedjujemo da smo "slobodni" i da nam je sve potaman?!? Okupacija i postiže potpuni cilj ako se osvoje "srca i duše" žrtava.

Srbija je bombardovana pre svega zato sto Sloba jedini nije suradjivao sa Zapadom. Bacili su malo bombi i usli, nema tu diskusije i uradice to opet ako moraju nece im biti tesko i uradili bi to i Slovencima i Hrvatima da su vodili takvu pametnu politiku kao nas Sloba.

Da je politika bila glupa ... bila je ... definitivno pogrešno izabran saveznik!

Da su sve politike '90-tih u ex-SFRJ bile glupe ... bile su ... mogli smo svi zajedno da udjemo u EU još 1989-te (neki kažu da je delegacija tadašnje EEZ došla u posetu i ponudila nam članstvo ... Milošević nije bio zainteresovan, Tudjman je bio kategorički protiv a Kučan je rekao da je već kasno)

E sad, ovi sto se zalazu za nekakvu neposlusnost trebalo bi da objasne koji nivo neposlusnosti prema NATO treba da pokazemo i da procene koja bi za to cena bila placena. Nemoj samo hrabre procene kao ono kad je srpski misnistar spoljni 90/91 prico, ma neka su nas izbacili iz UN nije to nista, UN je zajebancija nema to veze...

Eh ... pa nismo u Julu (još uvek je jun)

No šalu na stranu ... pretpostavimo da se raspiše referendum na zadatu temu i da rezultat bude "NE" (ali ne sa 99.9% glasova ... nego npr. 60:40). Pa mislim da čak ni ameri ne bi imali "obraza" da nas zbog toga bombarduju. Caka je samo u tome što referendum neće biti raspisan dok ne budu bili sigurni da će odgovor biti "DA" (u tom nekom 60:40 odnosu ... ili bar onih "magičnih Milovih" 55%)

A što se UN tiče ... institucija je "respektabilna" kol'ko i "Liga Naroda" pred drugi svetski rat. Posluži povremeno amerima da "operu" neku vojnu akciju a iznošenje argumenata je smejurija. Svi koji izadju za govornicu pozdrave što je postignuta saglasnost a onda iznesu ono "što njih svrbi" (i što je u totalnoj suprotnosti sa onim što je prethodni govornik izjavio) ... počinjem da shvatam od koga je Milošević naučio ono proglašenje kumanovske "pobede".
Bojan Budimac Bojan Budimac 21:50 18.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

A što se UN tiče ... institucija je "respektabilna" kol'ko i "Liga Naroda" pred drugi svetski rat. Posluži povremeno amerima da "operu" neku vojnu akciju a iznošenje argumenata je smejurija.

Bušov embahador u UN (i mogući kandidat za predsednika SAD)

Bojan Budimac Bojan Budimac 22:25 18.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Pa mislim da čak ni ameri ne bi imali "obraza" da nas zbog toga bombarduju.

Naravno da ne bi. Bombe nisu besplatne i investicija se ne bi isplatila.* Jednom je bilo dovoljno i cilj je postignut. Džon Noris, u vreme bombardovanja SRJ direktor komunikacija zamenika državnog sekretara Stroba Talbota, je u knjizi Collision Course o diplomatskoj aktivnosti u pozadini sukoba, u uvodu napisao jednu retko iskrenu rečenicu (koja ljudima SRJ ne govori ništa novo):

It was Yugoslavia's resistance to the broader trends of political and economic reform -- not the plight of Kosovar Albanians -- that best explains NATO's war.(strana xxiii

Elem, cilj je postignut, kapitalizam je došao u naše krajeve.

Knjiga je inače hmmm... prilično sranje, sa par zanimljivih detalja (kakvi su se sve anonimusi nutkali da posreduju) i dobrom dozom općeprihvaćene propagande. Ja sam je pazario samo zbog te rečenice.** [I] da, s obzirom da je Strob Talbot napisao predgovor za istu, znači da (i ta rečenica) odražava mišljenje vašingtonskog vrha.

----
* Pre neki dan čuh sjajnu 'analizu' dešavanja u Libiji: "Američka vlada pozajmljuje novac od Kine, da bi kupila municiju koju će dati Evropljanima da gađaju Libiju." (ha, kakav sjajan primer globalizacije)

** Čomski ju je citirao u nekom predavanju, pa rek'o da proverim.
Filip2412 Filip2412 22:49 18.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Pa ako smo pod okupacijom jel' moramo sami sebe da ubedjujemo da smo "slobodni" i da nam je sve potaman?!? Okupacija i postiže potpuni cilj ako se osvoje "srca i duše" žrtava.
Iskreno, ne identifikujem se zaista sa nacijom niti sa bilo kojom grupom niti tako grupno shvatam slobodu. Ali ovde na diskusiji jedan sam od svesnijih da Srbija uopste nije slobodna niti nezavisna a nije ni jedna druga zemlja iz Evrope.

Caka je samo u tome što referendum neće biti raspisan dok ne budu bili sigurni da će odgovor biti "DA" (u tom nekom 60:40 odnosu ... ili bar onih "magičnih Milovih" 55%)
pa normalno, nisu oni vesla sisali... politika je nauka za njih a ne juris pa glavom kroz zid

A što se UN tiče ... institucija je "respektabilna" kol'ko i "Liga Naroda"
Znam sta mislis ali to sto si sada rekao jako je slicno recima onog Vladislava S kako li bese, misnistra za spoljne poslove kao komentar na izbacivanje SR Jugoslavije iz UN. To je bio uvod u bombardovanje. Te reci sam cuo i znao sam jos 1990 ili vec kada je to bilo da nam sledi tesko sranje.

Jel to zaista bilo roket sajens da se ukapira? Ne, to je svima iz okruzenja bilo jasno osim debilnim srpskim politicarima koji su lakonski komentarisali kao.... nema veze jebes UN.

UN su vrlo nebitna institucija, sve dok ste u UN i dok vas mnogo ne pominju, ako ste izbaceni..... berite kozu na siljak. Izbacivanje iz UN je bio simbolicki cin ocrnjivanja Srbije, izuzetno znacajan znak da zemlja tone.

Srbija sada ima vlast koja slusa Zapad, najzad... ostale YU provincije su to imale od pocetka raspada zemlje. Dakle sto bi reko Sun Tzu, nemoj da pocinjes bitku ako nisi siguran da ces je dobiti - rezultat bitke se zna pre pocetka. Mi smo imali Slobu i on je to slabije kapirao, hteo je da pobedi ameriku ili sta vec zato je nasa politika od suseda posmatrana kao cirkus i komedija. Dosli su ameri na silu i sad vlas slusa zapadnjake - ocekivan rasplet.

It was Yugoslavia's resistance to the broader trends of political and economic reform -- not the plight of Kosovar Albanians -- that best explains NATO's war.(strana xxiii
Da... a humanitarni razlozi za intervenciju se uvek lako pronadju. NATO nas je prakticno zauzeo u ratu, to je trenutna situacija.
Bojan Budimac Bojan Budimac 23:28 18.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Da... a humanitarni razlozi za intervenciju se uvek lako pronadju.

I to je tebi OK? Sve bez navodnika na reč 'humanitrni'?

Filipe, da li si razmišljao da se uključiš u rad PNAC-a?
a_jovicic a_jovicic 23:45 18.06.2011

Re: *** ... "US Ambassador to the UN"

Filip2412
A što se UN tiče ... institucija je "respektabilna" kol'ko i "Liga Naroda"
Znam sta mislis ali to sto si sada rekao jako je slicno recima onog Vladislava S kako li bese, misnistra za spoljne poslove kao komentar na izbacivanje SR Jugoslavije iz UN. To je bio uvod u bombardovanje. Te reci sam cuo i znao sam jos 1990 ili vec kada je to bilo da nam sledi tesko sranje.

Te '90-te su izgleda bile "zona sumraka" za mnoge u svetu. Aj' što su naši svašta pričali ali šta je ovo trebalo gore pomenutom Džonu Boltonu ...
Bolton has been a strong critic of the United Nations for much of his career. In a 1994 Global Structures Convocation hosted by the World Federalist Association (now Citizens for Global Solutions), he stated,

"There is no such thing as the United Nations. There is only the international community, which can only be led by the only remaining superpower, which is the United States." He also stated that "The Secretariat Building in New York has 38 stories. If you lost ten stories today, it wouldn't make a bit of difference."

... istog je Buš "poslao" u UN u avgustu 2005-te i ovaj se tamo "zadržao" do decembra 2006. Zlobnici bi rekli "Kakav preCednik - takav i ambasador"
Filip2412 Filip2412 23:51 18.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

I to je tebi OK?
Nije OK bre ko kaze da mi je OK?

To je realnost koju ti kao da ne kapiras. Ja se slazem sa tvojim pisanijem, ono, ne mog sad da proveravam informacije ali uglavnom se slazem medjutim da sam predsednik Srbije radio bi bas kao Tadic sto se tice politike saradnje sa Zapadom, sigurno se ne bih qrcio preko ledja naroda, kako cini mi se ti prizeljkujes i ostali koji su kao nesto mnogo protiv NATO. Prica je prazna ko je protiv NATO neka podmetne ledja, zrtve su potrebne da bi se bilo protiv sile.

E sad, ko sto rekoh.... koji je smisao pocinjati bitku koju si unapred izgubio?

Ne smeta meni tvije misljenje o NATO, smeta mi prigoravarnje sadasnjoj vlasti, kao sta im se ulizuju, aj nek se qrce malo neka im se protive.... te price su smesne. Samo izvolte narode, glasajte nekoga ko je protiv Zapada, samo napred ali na posledice nemoj da se zalite. Svako treba svesno da zivi sa svojim zivotnim izborom. Imam puno postovanje za one anarhiste koje razmazuju po plocniku, oni rade ono u sta veruju, mada to nije moj izbor za put do promena.

Kao pojedinac, idi i pogini to postujem, ali kao predsednik da sedis u fotelji i da dozvolis da zemlja bude bombardovana da bi se ti kurcio protiv amerike, to je fuj.

Zbog toga ovde i pisem jer mi je bezveze ta prazna verbalna anti-nato prica. Jel to samo radi price? Ako je samo radi price, da prodje dan, onda OK. Ali govoriti kako Tadic treba da odjebe sad NATO da im ne dozvoli da odrze konferenciju, to je prizeljkivanje rata i sankcija, legitiman stav, samo da li je svako svestan toga kada to prizeljkuje? Pa naravno da ne, kao i 1990, kada bi vam se ljudi smejali u lice da ste im rekli da ce Srbija biti bombardovana jednog dana.
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:36 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

E sad, ko sto rekoh.... koji je smisao pocinjati bitku koju si unapred izgubio?

Ovo je lupetanje pa makar dolazilo i od Sun Tzua. Naročito ako primenjuješ na onoga koji nije agresor. Mada loopetanje je i kad je agresor u pitanju (da li je Amerika znala da će izgubiti rat u Vijetnamu?)

Vidi Filipe, ja još uvek samo tragam za smislenim argumentom "za". Ovo što ti (i mnogi drugi) ovde prosipaš je šuplje i zvoni nekim čudnim defetizmom. "Rupa na tepihu" "okruženje" "kud svi Turci tu i mali Mujo..." "argumenti" su podjednako glupi kao i tzv. "ekonomski".

Citiraću deo Višnjinog komentara koji mi se dopao, a boldovao najvažnije.

sta obezbedjuje tvoje "trebalo bi"? mogucnost, ali ne i izvesnost, da cemo uraditi nesto sto je (navodno) povoljno za nas, pritom preuzimajuci necasne obaveze koje to clanstvo podrazumeva.
naravno, zivot je pun neocekivanih preokreta, pa uopste ne mora da znaci da se to clanstvo sutra ne bi pokazalo kao kobna i tesko popravljiva greska.


Ne vidim nijedan razlog da se žuri i juri u jednu moralno bušnu (bila takva od početka o čemu je osnovni tekst ovog bloga, a da ne govorimo od kada vodi agresivne ratove) vojnu alijansu koja služi jedinoj (prezaduženoj) "supersili" da održava i proširuje svoju hegemoniju.

Takođe citiram Princijev komentar (tamo kod Peđe Azdejkovića) sa kojim sam delimično saglasan (naime, kao što napisah gore ne verujem da se isplati ponovo nas rokati (opet boldujem na):

Па, уласком у НАТО свакако нећемо обезбедити мир другима а колико ћемо себи, велико је питање (Срби НАТО-у требају, пре свега, као месо да гину по Блиском Истоку иле где ће већ Алијанса заводити ред). Слажем се да је улазак у НАТО, можда, неминовност да нас опет не би рокали, и да им опет не би служили као полигон за показно-нагазну вежбу, али бих молио да се не кења о "западним" вредностима, "европским интеграцијама" и сличним глупостима. Приступање НАТО-у је нови 25.3.1941. а НАТО је данас представник горњих вредности, таман колико је то био и Хитлеров Вермахт 1941.


Da zaključim, ako nemaš neki novi argument i misliš da vrtiš Miloševićeve greške do u beskraj široko ti polje, ja se više neću obazirati.

Samo izvolte narode, glasajte nekoga ko je protiv Zapada, samo napred ali na posledice nemoj da se zalite. Svako treba svesno da zivi sa svojim zivotnim izborom. Imam puno postovanje za one anarhiste koje razmazuju po plocniku, oni rade ono u sta veruju, mada to nije moj izbor za put do promena

Blog o kognitivnoj disonanci je kod Gordanac.
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:39 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Ah uočio si kognitivnu dionancu i editovao komentar
Filip2412 Filip2412 00:44 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Ovo je lupetanje pa makar dolazilo i od Sun Tzua.
Ne, nije.
Naprotiv, radi se o zdravom razumu.

Amerika znala da će izgubiti rat u Vijetnamu
Jel se zajebavas ili stvarno mislis da je USA najveci gubtnik u tom ratu?! Posle toliko mrtvih Vijetnamaca?

Imam puno postovanje za one anarhiste koje razmazuju po plocniku, oni rade ono u sta veruju.

Izvini, ali blogovati i raditi nije isto, zato mislim da je Comickin blog korisniji vama "revolucionarima" nego meni.
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:47 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Ali govoriti kako Tadic treba da odjebe sad NATO da im ne dozvoli da odrze konferenciju, to je prizeljkivanje rata i sankcija, legitiman stav, samo da li je svako svestan toga kada to prizeljkuje?

Ti si prvi koji ovde pominje Tadića, a reakcija ti je (blago rečeno) histerična. Misliš da nije organizovana ta jebena konferencija bombardovali bi Srbiju? Eh da je meni to što pušiš...
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:48 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Jel se zajebavas ili stvarno mislis da je USA najveci gubtnik u tom ratu?! Posle toliko mrtvih Vijetnamaca?

Pa je li ga dobila?

Nemoj spinovati... bezveze ti stoji...
Filip2412 Filip2412 00:53 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Ti si prvi koji ovde pominje Tadića, a reakcija ti je (blago rečeno) histerična. Misliš da nije organizovana ta jebena konferencija bombardovali bi Srbiju? Eh da je meni to što pušiš...
Naravno da ne mislim, nema potrebe za banalnosti. Bas me briga za Tadica, ali ocigledo je da su tekstovi isnspirisani tom konferencijom u BG, valjda nije puka slucajnost. Opet, kazem ako je poenta bloga da se zadovolji filosofska dokolica onda izvinte, necu da uznemiravam. Ja sam mislio da blog izrazava misljnje kako Srbija (Tadic, whatever and whoever) ne bi trebalo da ugoscava NATO goste.

Citava serija glupih, iliti gloopih poteza je potrebna da bi doslo do bombardovanja (mnogo manje da bi doslo do recimo ekonomskih sankcija). Odbijanje da se takva konferencija odrzi savrseno bi se uklapilo u glupe poteze koje je vukla Srbija devedesetih. Ne vidim zasto je podsecanje na slicnost problematicno i zasto smeta?
Filip2412 Filip2412 00:57 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Pa je li ga dobila?
Istoriju ne znam najbolje ali sigurno je mnogo manje gubitaka imala od Vijetnama. Vijetnam je izgubio mnogo vise nego USA u tom ratu, ako se ne varam stotine hiljada Vijetnamaca je ubijeno.
Bojan Budimac Bojan Budimac 01:37 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

ali ocigledo je da su tekstovi isnspirisani tom konferencijom u BG, valjda nije puka slucajnost. Opet, kazem ako je poenta bloga da se zadovolji filosofska dokolica onda izvinte, necu da uznemiravam. Ja sam mislio da blog izrazava misljnje kako Srbija (Tadic, whatever and whoever) ne bi trebalo da ugoscava NATO goste.

Tekst je star (iz 2008.) i jeste "preštampan" kao reakcija na "argument upristojavanja" Miše Vasića.

Kako je Inner Party gore primetio ta tema se drži podgrejanom, ne bi li se žabe polako skuvale ne primetivši.

Ja sam mislio da blog izrazava misljnje kako Srbija (Tadic, whatever and whoever) ne bi trebalo da ugoscava NATO goste.

Pa pogrešno si mislio jer da mi je konferencija bila na pameti onda bih o njoj napisao koju.
Odbijanje da se takva konferencija odrzi savrseno bi se uklapilo u gupe poteze koje je vukla Srbija devedesetih. Ne vidim zasto je podsecanje na slicnost problematicno i zasto smeta?

Jebo te, ispada da im je nož pod grlom držan da održe tu jebenu konferenciju u Beogradu. Pa nije. A kao što već x puta rekoh ne vidim nijedan razlog zašto treba juriti u tu alijansu.

Meni je "žao" što su pro argumenti u javnom diskursu plitki, a plitki su jer pokušavaju da sakriju argumente koje zastupaš ti, predatorz itd. E sad, u svojoj ostrašćenosti (bre zaboravio si da tipkaš koliko si popizdeo) nisi poslušao moj savet da pažljivo pročitaš komentare A_Jovičića. Više ljudi je reklo nešto slično, ali on je to najelokventnije složio:
Ajde da probam da pojasnim ... Ako dodje do "zavrtanja ruke" naravno da bi bilo prilično glupo da se otvoreno suprotstavimo. Ja smatram da ne treba da nudimo ono što ni oni sami nisu tražili. Ako saradnjom sa evropskim institucijama i reformama sopstvenog sistema (korupcija, "partijsko" upravljanje privredom i sl.) dokažemo da jesmo stabilna država, ne verujem da će nas baš terati da po svaku cenu pristupamo NATO-u. Ako pak dodje do "zavrtanja ruke" e onda treba da im pod nos stavimo "crno na belo" koliko nas sve to košta i da nam obezbede izvore ako misle da ne prodjemo k'o Grčka. Mene najviše plaše domaći političari da će da poklone (ili jeftino prodaju) sve na tacni.
S čime se ja potpuno slažem. A treba da proučiš i ovaj.

Dakle, Filipe ne radi se o nikakvom "revolucionašenju" i idenju uz qrac, nego o promišljanju opcija. Jer između crnog i belog uvek postoji veliki broj nijansi, a to je ozbiljna odluka i zaista je pitanje da li bi mera bila veća od dare. Ti bi kanda da 'prelomiš' pa da je to iza nas, to se tako ne radi.
Bojan Budimac Bojan Budimac 01:49 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

ali sigurno je mnogo manje gubitaka imala od Vijetnama

Ali ja te to nisam pitao. Pitao sam te ko je pobedio u tom ratu? (na stranu to što u mom svetonazoru u ratu niko pobeđuje, govorimo o konvencionalnom pogledu na to).
ako se ne varam stotine hiljada Vijetnamaca je ubijeno

Naravno da se varaš. Tri miliona Vijetnamaca je izgubilo život u tom ratu i 50-tak hiljada Amerikanaca. No, Vijetnamci su pobedili i Ameri su podvijena repa, panično, napustili Saigon.


Istoriju ne znam najbolje


Kad ne znaš istoriju, to je kao da si rođen juče. Svako može da ti kaže šta hoće. Hauard Zin
Filip2412 Filip2412 02:17 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

Naravno da se varaš. Tri miliona Vijetnamaca je izgubilo život u tom ratu i 50-tak hiljada Amerikanaca. No, Vijetnamci su pobedili
pobedili s 3 miliona mrtvi, sta li bi tek bilo da su izgubili...
tako su i Srbi cesto pobedjivali, da su pobedili jos par puta vise ih ne bi ni bilo.

Dakle, Filipe ne radi se o nikakvom "revolucionašenju" i idenju uz qrac, nego o promišljanju opcija.
OK, ajd.... ne zvuci tako uopste ali ako ti kazes neka bude...

Jebo te, ispada da im je nož pod grlom držan da održe tu jebenu konferenciju u Beogradu. Pa nije.
Znaci lepo su nas zamolili?
Ne znam otkud ideja da nasi trce u NATO sami, to mi je potpuno suludo, zasto bi to neko uoppste radio svojom voljom? Ne verujem da je to slucaj, jednostavno nema logike.

Slazem se i ja sa tim sto a_jovicic kaze, s tim sto bi moralne diskusije izostavio. U kontekstu odluke sta Srbija treba da radi ne zanimaju me morlane vrednosti NATO pakta. Ne zelim da Srbija ispravlja moralne pozicije svetske sile koja je vec zauzela sve okolne zemlje.

bre zaboravio si da tipkaš koliko si popizdeo
jesam malo popizdeo, ali uz to pijem n-to pivo danas a i urodjeno sam los tipkac

Bojan Budimac Bojan Budimac 08:09 19.06.2011

Re: *** ... "Resistance is futile"

pobedili s 3 miliona mrtvi, sta li bi tek bilo da su izgubili...

Istorija je puna k'o oko takvih primera. Tvojom logikom Nemačka je pobedila u Drugom svetskom ratu (onomad 1945.) [osim toga rekao sam šta mislim o 'pobedama' u ratu]
Znaci lepo su nas zamolili?

Ne znam ništa o toj konkretnoj konferenciji, ali znam da se one (konferencije) organizuju na dobrovoljnoj bazi -- čini mi se da se Beograd (nepotrebno) nutkao.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana