Analfabete - budžet i OKU

Saša Radulović RSS / 30.12.2008. u 18:50

Potpuno kolektivno ludilo. Dva sindikata kao predstavnici radnika i jedna unija poslodavaca kao predstavnik svojih članova poslodavaca, potpisali kolektivni ugovor. U njemu se poslodavci obavezali ... Čekaj malo. Šta me briga na šta su se obavezali. Njihovi radnici, njihove pare, njihov problem. Osim ako država ne proglasi prošireno dejstvo tog privatnog ugovora između neke unije i njenih članova i nekih sindikata ...

Prošireno dejstvo znači: bez obzira da li ste kao poslodavac potpisali kolektivni ugovor sa svojim zaposlenim i njihovim sindikatima, ovaj ugovor vas obavezuje. Čekaj malo, kako može da vas obavezuje ugovor koji niste potpisali? Ima li neko ime za pravni dokument čiji potpisnik niste, a morate da ga poštujete? Ima. Zove se zakon. Donosi ga skupština.

Ne može vlada, niti jedno njeno ministarstvo da propisuje zakone. Može da ih predloži, pa da ih skupština usvoji. Inače, zakon koji reguliše ovu materiju, zove se Zakon o radu. Ovo je već pravna azbuka.

A ko su članovi magične Unije poslodavaca Srbije?  Dok se ne radi o državnim i društvenim preduzećima, zaista me nije mnogo briga. A da li u njoj ima ovih, ne znam. Kažu da imaju 140.000 članova. Već ovaj podatak ukazuje na neozbiljnost.

U Srbiji ima oko 2.000.000 zaposlenih. Pogađate, država je najveći poslodavac. Za državu direktno radi oko 450.000 ljudi: policija, prosveta, vojska, zdravstvo, lokalna samouprava, državna uprava. Za razna javna preduzeća, što republička, što lokalna, njih preko 500, i društvena preduzeća, njih ... (taj broj se ne zna baš pouzdano), radi još oko 350.000 ljudi. Tako da nam u privatnom sektoru ostaje oko 1.200.000 zaposlenih.

Nismo

OKU su potpisali:
- Zoran Avramović - predsednik Unije poslodavaca Srbije
- Branislav Čanak - predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost"
- Ljubisav Orbović - predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije


Preporučio bih čitanje ovog dokumenta, ko ima strpljenja. Sada, čovek  bi rekao: to što su sindikati potpisali nešto što im daje više para ... Ova logika radi ako ne znate sabiranje ili azbuku:

Da bi bilo rashoda, mora da bude prihoda. Rashodi mogu rasti onoliko koliko ima prihoda. Zarade su rashodi. Naravno, bez rada nema ni prihoda. Ali bez obzira na ovo, zarade su i dalje rashodi.

Uzmimo samo dve vrle odredbe iz člana 32 OKU-a: topli obrok iznosi 20% prosečne plate, regres za godišnji odmor oko 75%. Inače na obe ove stavke plaćaje se puni porezi i doprinosi.

Ovo pak znači da rashod za plate, bez povećanja prihoda, treba da poraste za oko 25%. Prosečna zarada u Srbiji je oko 400 evra mesečno. Zajedno sa porezima i doprinosima, ovo iznosi oko 650 evra rashoda mesečno. Na 2 miliona zaposlenih, rashodi za zarade iznose oko 1.3 milijarde evra mesečno, odnosno:
 15 milijardi evra godišnje.

Rashod za primenu OKU iznosi oko:
 3.75 milijardi evra godišnje

tako da bi ukupan rashod za zarade bio:
 18.75 milijardi evra godišnje

Kompletan budžet republike Srbije za 2009 godinu iznosi oko:
 9 milijardi evra

A sad nešto i za vrlu uniju i vrle sindikate

Po jednoj odredbici OKU-a, ovo društvance treba da dobije 0.5% zarade zaposlenih za "Fond za razvoj demokratskih industrijskih odnosa, socijalnog dijaloga, razvoj i unapređenje kolektivnog pregovaranja i edukaciju zaposlenih" - član 60 magičnog OKU. Ovo iznosi oko 60 miliona evra godišnje za ovaj fond na raspolaganje društvancu.

A onda idu i sledeće poslastice za sindikate:

Члан 54.

Послодавац је дужан да синдикалној организацији код послодавца, без накнаде, посредством служби послодавца:

одбије износ синдикалне чланарине од зараде запосленог и уплати га на одговарајући рачун синдиката, у складу са статутом;
врши уплату на рачун фондова које синдикат оснива;
изради завршни рачун;
врши обраду података о уплати чланарине и даје на увид синдикалном руководству.


Члан 55.

Послодавац има обавезу да репрезентативну синдикалну организацију обавештава о питањима из своје надлежности, која су од битног значаја за економски и радно - социјални положај запослених, а нарочито о :

плану производње и реализацији плана производње:
годишњем извештају о пословању предузећа, исказаном профиту и планираној расподели истог;
структури остварених трошкова;
учешћу зарада у трошковима пословања послодавца;
подацима о просечној заради, исплаћеним зарадама по квалификацијама и по организационим јединицама;
плановима развоја предузећа;
броју новопримљених запослених, на које послове су распоређени и у коју радну јединицу;
месечним извештајима о безбедности и заштити здравља на раду и повредама запослених;

и другим питањима, у складу са постигнутим договором.
Послодавац је дужан да синдикату омогући приступ свим пословима код послодавца, када је то потребно у циљу заштите права запослених утврђених законом и колективним уговорима, уз поштовање услова и стандарда утврђених законом.

Члан 56.

Послодавац је дужан да синдикату, без накнаде, обезбеди следеће услове за рад:

коришћење пословног простора који подразумева потребан број канцеларија, у зависности од броја чланова синдиката са непходним канцеларијским намештајем;
по потреби, право коришћења и других просторија послодавца за одржавање већих скупова неопходних за остваривање улоге синдиката;
неопходне техничке услове за рад;
посебна места за оглашавање синдикалних информација;
употребу службеног аутомобила или другог одговарајућег превозног средства, са плаћеним трошковима за одлазак на састанке, семинаре и сл.

Члан 57.

Послодавац је обавезан да представницима синдиката омогући одсуствовање са рада ради реализације програмских активности и присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама, семинарима и конгресима, по позиву органа који организује састанак.
Послодавац је обавезан да за едукативне семинаре и сл., а према одлуци надлежног органа синдиката, омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у трајању од најмање 7 (седам) радних дана годишње.
Послодавац је обавезан да представницима синдиката који су изабрани у више органе синдиката омогући одсуствовање са рада за учествовање у раду тих органа, уз приложен позив.
Послодавац је обавезан да представницима синдиката који заступају чланове синдиката организоване у посебна удружења у оквиру синдиката (рекреација, касе узајамне помоћи и сл.) омогући рад, у складу са правилницима тих удружења.

Члан 59.

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај представника запослених (распоређивање на друге, мање плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком) за време обављања функције и две године по престанку функције, ако поступа у складу са законом, колективним уговором и уговором о раду.
Послодавац је обавезан да функционере репрезентативних синдиката, по истеку функције, врати на послове које су обављали пре избора, односно на послове, на којим неће имати мању зараду од зараде коју су имали пре избора на професионалну функцију.


Svaka čast. Amerika i Engleska biće zemlja ...

Jesmo

Neverovatno neozbiljno od jedne unije poslodavaca. Sada kukaju kako, ako nema proširenog dejstva ovog ugovora koji su potpisali, njeni članovi će biti u teškom položaju...

A sindikati? Najavljuju velike proteste. Kakve veze ima da li je ovo što traže u oblasti naučne fantastike. Ko će još da se bavi računanjem koliko ovo sve košta. Šta je za državu 3.5 milijardi evra?

Krajnje neozbiljno od jedne vlade. A premijer se tek sad probudio. Pa još onako sanjiv zaključio da je jedan njegov ministar, potpisao ovo. Pa kaže: ovo bi dovelo do hiperinflacije i haosa. A gde je spavao dok mu je ministar ovo potpisivao? Gde je bila ministarka finansija? Da li reče neko nešto na vladi?

Premijer kaže: ne može sada zbog krize, a za godinu dana ćemo videti ???? Ovo ne može nikada. Ni sada, ni ikada.

Šta treba država da radi

Da štedi, da stvara pretpostavke za poslovanje (zakoni, propisi, dobra uprava), da ulaže u infrastrukturu (i samo u infrastrukturu) i da se ne petlja gde joj nije mesto.

Kako da štedi?
- Da ukine NIP - zvani kasica prasica.
- Da ukine nepotrebna ministarstva - evo npr. ministarstvo za NIP i dijasporu, 4 potpredsednika, spoji par ministarstava
- Da smanji subvencije
- Da ukine kredite za početnike, nezaposlene, ... ali i druge kredite za one sa iskustvom
- Da ukine Fond za razvoj - oko pola milijarde evra
- Da ukine subvencionisanje stambenih kredita - direktno dovodi do rasta cena nekretnina
- Da ukine sve stambene fondove u svim državnim službama i javnim preduzećima - zaposleni dobijaju zaradu, od nje uzimaju kredit i kupuju nekretnine - država ulaže u socijalno stanovanje gde se plaća zakup
- Ukine i ona 3 miliona za FSS i sve slične "projekte"

Kako da stvori pretpostavke za poslovanje?
- Da privatizuje kako treba
- Da reformiše državnu upravu
- Da ukine, skrati ili pojednostavi sve administrativne procedure
- Da uvede informacione sisteme i elektronsku upravu
- Da se decentralizuje: stvori jake ekonomske regije, da im vrati imovinu i da sopstvene izvore prihoda kroz jak (ne socijalni) porez na imovinu, jedna regija na pola miliona ljudi sa nadležnostima sličnim onim koje ima gradonačelnik Beograda - i usput ukine pokrajinski nivo birokratije
- Da nas uvede u EU

Da napadne sivu ekonomiju. 30-40% GDP-a. Kako?
- Prvo se smanje doprinosi na zarade. Npr. ukine doprinos za zdravstvo i zdravstvo pređe na finansiranje iz budžeta.
- Zatim uvede efikasnu kontrolu kroz npr. komunalnu policiju. Ovako, svako ministarstvo svoju inspekciju, pa ko je za šta nadležan ...
- I da udara i naplaćuje kazne.
Pa da siva ekonomija padne na ispod 10% GDP-a.

I na kraju, da izgradi sistem socijalne zaštite. Ne da gura socijalu u svako preduzeće, u sivu ekonomiju, u porez na imovinu, u subvencije za grejanje, u zimnicu, u kredite za nezaposlene u ... Država nameće i naplaćuje poreze i tim novcem plaća socijalnu zaštitu.

Pa da privreda počne da diše.

A plate? Plate će rasti kada produktivnost počne da raste. Produktivnost raste kada postoji konkurencija, bilo domaća ili strana (smanjenje carina). Konkurencija raste kada su uslovi za poslovanje tako dobri, da dolazi mnogo firmi da radi ovde. Kako firme ne mogu da rade bez ljudi, to dovodi do povećanja potražnje za kvalitetnom radnom snagom. A to dovodi do, pogodićete, ...

Budžet

A budžet? Budžet je dobar. Zašto je dobar? Ministarka, uz malu pomoć MMF-a, postavila okvire:
- realno procenila rast GDP-a u narednoj godini i time odredila prihode
- zakucala deficit na 1.5% GDP-a i time odredila rashode (u 2008.godini bio 2.7%)
- počinje da insistira na brojevima i kontroli - kako se planira novac
- još da se zauzme za budžetsku revizorsku komisiju pa da znamo i kako se troši novac ...

Sam sadržaj budžeta nije ni bolji ni lošiji nego prethodi. Ne može ni biti jer se država nije reformisala. Znači sve je isto osim jedne male stavkice:
učešće budžeta u GDP-u smanjeno za oko 1.2% na ispod 45%. E zbog ovoga je bolji od prethodnih budžeta.

Ostalo su pitanja za predsednika vlade, ne za nju. Ona ne određuje prioritete. On treba da reformiše državu. A to već ide mnogo teže.

SašaKomentari (12)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Oljacat Oljacat 20:22 30.12.2008

Po jednoj odredbici OKU-a, ovo društvance

Svaka čast na divno odrađenoj analizi čitave situacije. No ja bih samo da dopunim kako bi široj naciji bila još jasnije : Unija poslodavaca NIJE reprezentativni predstavnik poslodavaca Srbije. U njoj je uz pomoć državne sekretarke marta meseca izvršen puč (trenutno se vodi 8 krivičnih postupaka protiv Avramovića i bande, 80 ljudi je saslušano u toku istražnog procesa). Nakon izvršenog puča, takvi nelegalno "izabrani" predstavnici poslodavaca su potpisali dan pre potpisivanja SPP-a (jer je našoj vladi trebao dokaz da se u Srbiji odvija socijalni dijalog) Opšti Kolektvni ugovor sa predstavnicima pojedinih sindikata (čak ni svi sindikati nisu hteli da potpišu ovakav ugovor). Od tada se o TOME ĆUTI! Ni sada Unija poslodavaca ne bi uradila ništa , li ništa ukoliko im to ne naredi neko iz vlade. A prošireno dejstvo je za mene kao poslodavca ludilo - živim i radim u Južnoj Srbiji u kojoj je prosek plata 12000 pa neka mi neko kaže odakle da platim moje jadnike ... svi bi voleli da rade u državnim preduzećaima, pa je shodno tome jedan poslodavac predložio da Država preuzme sve naše kredite, zajedno sa radnicima, profitom i sindikatima, a mi lepo da radimo po državnim platama ...i u ponekom upravnom odboru! Gde bi nam samo bio kraj ....
sentinel26 sentinel26 21:55 30.12.2008

Amerika i Engleska...

Saša, svaka čast za prezentaciju OKU.
Akt koji je u velikom dijelu u suprotnosti sa Ustavom a u manjem i sa Zakonom o radu.

Njegovo tzv. "prošireno dejstvo" je od prvog do posljednjeg slova u suprotnosti i sa Ustavom i Zakonom o radu.

Nažalost Ustavni sud je u Srbiji odavno skrajnut i blokiran da ne smeta.

To je uvodjenje samoupravljanja na prednja i državno rukovodjenje kroz zadnja vrata, a poslodavac može jedino da ulazi i da bježi kroz prozor.
Neka preuzmu sva preduzeća u državno-feudalnu svojinu i da se bar zna.

Premijer danas izjavio da će Vlada u prvoj polovini 2009. da podnese zahtjev (aplikaciju ) za prijem u EU.

Za ministarstva koja su višak si u pravu, samo ja tvrdim da su, pored ministarstava za NIP (nacionalno ingenioznu pljačku ) i dijasporu, treba ukinuti i ministarstva vera i za KiM.
- Da uvede informacione sisteme i elektronsku upravu
Zar nijesi čuo da je nadležna ministarka sklopila sporazum sa g-dinom Jevrosimovićem (direktorom Comtrad grupe) za posao bez javnog tendera.
Neki zli jezici tvrde da je imenovani gospodin sponzor jedne stranke. Sram ih bilo, baš su zli.

Komunističke subvencije kakvih nije bilo ni 1946. treba ukinuti a ne smanjiti.


Saša Radulović Saša Radulović 15:06 31.12.2008

Re: Amerika i Engleska...

Slažem se i za ta dva ministarstva.
Slažem se i za subvencije.

Bitno mi je da se tekst ne shvati kao tekst protiv sindikalnog udruživanja ili još gore protiv prava radnika. Treba ga čitati kao tekst protiv analfabeta. Ne postoji prošireno dejstvo opšteg kolektivnog ugovora. Postoji Zakon o radu i postoje kolektivni ugovori između sindikata i pojedinih poslodavaca ili grupe poslodavaca koji hoće.

Treba ga čitati i kao tekst protiv radnji konkretnih ljudi koji su ga potpisali i neodgovorne države koja je dozvolila da stavi svoj potpis na ovako neodgovoran dokument. Mene bi bilo sramota da sam bilo koji od ovih ljudi.

Ja isto želim da ljudi zarađuju više. Da svima standard bude bolji. Ne volim poslodavce koji izrabljuju zaposlene. Ali ne može ovako: OKU, 14% povećanje penzija, Zastava 4412, delimo stanove, delimo kredite ispod tržišne kamatne stope, subvencionišemo neradnike i nesposobne u državnim firmama, radnicima NIS-a 750 evra po godini staža našim parama (pardon sa 49% naših para) ...

Ono što može i treba je socijalni program za sve građane Srbije. Može socijalni stanovi u zakup za sve. Može socijalna pomoć za sve ugrožene. Može pomoć za svako dete. To sve može. Pa bi ljudi bili sigurniji i manje ugroženi.

Saša
sentinel26 sentinel26 16:10 31.12.2008

Re: Amerika i Engleska...

Ma Saša šta ima da se uzbudjuješ zbog toga što bi neko pomislio da imaš nešto protiv sindikata.

Mi ovdje i nemamo pravi sindikat ni u jednom preduzeću. Ako bismo raspisali referendum da li da država preuzme sva privatna preduzeća i uvede samoupravljanje, procenat onih koji bi glasali "ZA" bio bi zastrašujući.
Ovakvi sindikati, kao ovi u Srbiji što su, su kancerogeno tkivo na ionako slabašnim privrednim organizmima.

U jednom preduzeću ( inostrani osnivač ) radnica sa platom od 550 Eura otišla na porodiljsko odsustvo, a radnica u zavodu vratila dokumente sa obrazloženjem da nijesu iskazani podaci o regresu i toplom obroku.
Na izjavu da oni to posebno primanje nemaju, da nijesu potpisnici kolektivnog ugovora i da su svi radnici potpisali pojedinačne ugovore koji ne predvidjaju takvu varijantu ( odvajanja ), ponovo je vratila dokumenta.

Poslije dopisivanja jedne rečenice u raznoraznim potvrdama ( koje navodno služe za provjeru "montiranja" plata neposredno pred odsustvo ), i prijetnje da će joj poslati dokumenta poštom prihvatila je.

Ovi procenti koje pominješ su otvorena kupovina glasova za naredne izbore a na teret grbače onih koji rade.

Mnogi su još od 1993.godine, od onog vasionskog haosa napustili društvene i državne firme i otišli u privatnike da sami sebi kroje sudbinu.
Onima koji su ostali (od kojih je jedan dio bio nesposoban za posao ) sada dobijaju astronomske otpremnine.
Ovi koji su ranije odustali od komunizma nemaju pravo na iste. Ako je to pravedno - u redu, neka im bude ali odakle im pravo da ovi korektni i uredni poreski obveznici plaćaju i trpe tu hajdučiju.

Zaboravio sam da pomenem hladnokrvno odlaganje izmena i dopuna seta poreskih zakona za januar 2009.godine.
Tim odlaganjem nanijeta je direktna šteta svim poreskim obveznicima, jer će mjesec dana poslije početka godine da mijenjaju programe kojima servisiraju obračune poreza i doprinosa.

Ministarka finansija i premijer nijesu nas udostojili niti jednog malog izvinjenja.

Krediti ispod tržišne kamatne stope su velika ludost čije će se posljedice sručiti svima.

Lično mislim da je i ono održavanje kursa Eur, prodajom deviznih rezervi bila velika glupost i šteta čiji ceh će nam tek doći na ravnanje. Naravno i ovaj potez je bio usmjeren na očuvanje aktuelne vlasti i masti.
Poz.

Živio ti nama, zdrav nam bio i vino pio, a poslije svih ovih praznika, da zajedno otvorimo jednu lakšu temu pod nazivom: "Bogat je onaj koji zna da ima dovoljno".
011-495 011-495 00:11 31.12.2008

Sve...

sindikate poterati g....om motkom. Prvo bi mogli da rade njihovi clanovi pa onda da pitaju za prava. Ako misle da ih neko izrabljuje za 300Evra neka idu tamo gde ce im dati vise.
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:17 31.12.2008

Dobra analaiza, ali dzabe...

Sasa, kao i obicno, dobra vam je analiza, ali nece narod da cita analize. Pogotovu sada u pretpraznickoj atmosferi.

Zao mi je.

Sve najbolje u sledecoj, 2009. godini - makoliko nam sa svih strana prete da cemo tek nadrljati.
Kad sam bio mali, bilo je popularno: Nista nas ne sme iznenanditi, he, he, he.... Mozda jos uvek to traje....
Saša Radulović Saša Radulović 15:09 31.12.2008

Re: Dobra analaiza, ali dzabe...

Nemojte da vam bude žao. I nije za DŽ :) Pričajte sa ljudima o ovim stvarima. Barem po malo u pauzi razgovora o tome sa kim je igrao Lacio u poslednjem kolu ...
Ništa ne može preko noći. Pa ni azbuka.
Saša
yawa yawa 21:41 31.12.2008

Sasa, srecna Vam Nova godina!!!

Dragi Sasa

Hvala Vam na divnim tekstovima koje sam citao prethodne godine. Povodom teksta o DPF porkrenuo sam to pitanje i uveli smo treci stub penyionog osiguranja u preduzece u kojem radim. Naravno, i ostali tekstovi su pomogli da dosta toga naucim.

Zamolio bih Vas da napisete nesto i o privrednim komorama, o njihovoj ulozi, fininsiranju, neophodnosti isl. Mislim da bi to dosta znacilo i ljudima koji vode firme, ali i svim zaposlenima da shvate sta to placaju od svojih plata.

Zelim Vam sto vise pohvalinih tekstova o nasoj privredi u 2009 ! To ce znaciti da smo konacno na pravom putu.
Saša Radulović Saša Radulović 15:08 01.01.2009

Re: Sasa, srecna Vam Nova godina!!!

Mnogo mi je drago da ste uspeli da pokrenete dobrovoljno osiguranje u kompaniji u kojoj radite.

Bolje da ne pisem o komorama :) Jedan od najgorih ministara u ovoj vladi je došao sa čela komore. I ja se nadam da ću imati mnogo više razloga za pozitivno pisanje. U međuvremenu, sve dok se kotrljamo ka EU, na pravom smo putu. Ne zato što znamo, već zato što moramo :)

Saša
tabasko_pit tabasko_pit 23:23 02.01.2009

sasa

sasa, posto je ovo moj prvi nastup na ovom blogu, mogu reci sledece:
pratim vase tekstove i uglavnom se slazem sa analizama koje postavljate.


Ono sto ipak upada u oci jeste netrpelljivost prema nekim ljudima i kompanijama.
Za neke je potpuno razumljivo, za druge, bar meni nije.
Zasto prozivate ministra koji je dosao iz komore? Po cemu je on to najgori ili jedan od najgorih u ovoj vladi?
Pricamo o ministru trgovine da ne bude zabune kod drugih.
Prvi put u zadnjih 30 godina Ministarstvo trgovine donelo je strategiju razvoja i mislim da niko ko se imalo razume u trgovinu, ne bi trebao da ima mnogo primedbi na nju.
Sama ta cinjenica dovoljna je da se ovo ministarstvo stavi u red najboljih u ovoj vladi jer ostala nisu uradila gotovo nista (cast naravno izuzecima). Doduse nisu bas ni imali puno vremena.

Ne zelim ni jednom recju da branim ovog ministra, ali mi smeta kada ljude uporedjuju sa gorima. U zivotu se treba uporedjivati sa boljima, jer jedino tako dobijas realnu sliku o vrednosti.

Imam utisak da ste rukovodjeni mnogo vise tekstovima i komentarima onih koji tog ministra povezuju sa Deltom. A kako je Delta prokuzena kao zlo(u medijima), onda je i ministar zlo.

Sto se tice sindikata, sam OKU je smesan, ali posto zivimo u doba populizma ovo je i veoma opasno.
Mediji, na celu sa ovim na kom pisete blogove, vlada i svi opinion maker-i u Srbiji forsiraju populizam. U kriznim vremenima(a mi nismo ni izlazili iz njih) je ovo put u jednom pravcu. Put u katastrofu.
Zato i ne treba ni da cudi to sto sindikati zele da raspravljaju o poslovnim potezima menadzmenta i vlasnika, sto zele kola i ostale privilegije, sto zele paketice za decu od 15 godina starosti,...

Resenje jeste uvodjenje manjih opterecenja za preduzeca, jeste i strozija kontrola primene zakona, ali jeste i pomoc privredi da ne placa nenormalne kamate bankama i koja na taj nacin u startu nije konkurentna. Pomoc privredi jeste i smanjenje broja zaposlenih u administraciji, ukidanje mnostva suludih zakona, ali i uklanjanje nesigurnosti vezane za to da te drzava moze da prvo uhapsi pa da onda dokazuje, nesigurnosti vezane za kurs, nesigurnosti vezane za ukupno privredjivanje,...

Kapital ne voli neizvesnost i bezi od nje(osim naravno spekulativnog), a kod nas se nesigurnost podstice i promovise.
Saša Radulović Saša Radulović 12:34 03.01.2009

Re: sasa

Teško da to može da padne u oči jer ga nema. Netrpeljivost mislim. Osim možda unutar očiju koje posmatraju.

Kad govorite o kompanijama, pretpostavljam da pričate o Delti, jer jedino nju pominjete.

Delta grupa je najbolje vođena kompanija u Srbiji. Ima najbolji menadžment u Srbiji. I prihodi i profit joj rastu iz godine u godinu.

U isto vreme, Delta grupa je monopolista u Srbiji. I ponaša se bahato. Napadi na predsednicu Komisije za zaštitu konkurencije je školski primer kompanije koja misli da je veća i jača od države. Ovo je društveno neodgovorno.

Što se tiče ministra, onog trenutka kada uradi nešto što je dobro, biću prvi koji će ga pohvaliti. U međuvremenu ostavljam vas sa:
- "...kada bi svaki preduzetnik zaposlio samo još po jednog radnika, prepolovili bi nezaposlenost u Srbiji ..." - kao strategija smanjenja nezaposlenosti
- "...nije problem postojanje monopola, problem je njegova zloupotreba..."
- "...nema monopola u Srbiji..."
- "...po statističkom zavodu Srbije, Delta nije monopolista..."
- i najnoviji u vezi akciza na kafu - http://www.blic.rs/ekonomija.php?id=72699

Sada, ili sam ja analfabeta ili ...

Ja mislim da se radi o najgorem ministru u vladi zato što je zadužen za borbu protiv monopola i rad na konkurenciji. A on radi upravo suprotno i ponaša se kao PR onih čije monopole bi trebao da suzbija. Tako ja mislim.

Ako vas interesuje logika i "namere" iza mog pisanja: kritikujem ono što mislim da ne valja, hvalim ono što mislim da je dobro.

Saša
sentinel26 sentinel26 21:00 04.01.2009

Šta kažeš

Saša na to što je ministarka finansiija mijenjala Kontni okvir za preduzeća 26.decembra ( naravno sa retrioaktivnom primjenom ) ?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana