Društvo| Eksperimenti u blogovanju| Kultura| Literatura| Muzika| Reč i slika| Umetnost

"Nekoliko rečenica , ko želi da pročita "

trener92 RSS / 18.01.2009. u 22:54

Origine_slaves.5478.png

*Par napomena ( koga bude zanimalo da pročita ceo tekst) dvoumio sam se oko nekoliko naslova:

"sui generis" (sugestija mog dobrog prijatelja), " Omnia mea mecum porto", mislim da dovoljno govore, ali sam ipak odlučio da ide ovako kako je naslovljeno.Ne bih da objašnjavam razlog. Koristeći se različitim izvorima , postavio sam prilično skraćenu verziju onoga što sam hteo da postavim( da sam sve postavio verovatno bi zauzelo prostor za najmanje tri teksta, ). Sve dopune ,eventualnih , komentatora su dobrodošle. kao i ilustracije . Mislim da, kao prilig uz tekst , odlično odgovara i muzika

" Put na Istok" - Korni grupa.

Slovenska mitologija (


Mitologija slovenskih naroda je veoma raznolika,


,( i kao mitološki aspekt mnogobožačke religije ,koja je bila praktikovana od strane Slovena pre hrišćanstva, ta religija poseduje mnoge zajedničke osobine s drugim religijama, Proto-Indo-European religije .)


Ona je odraz migracija iz dalekih krajeva i kulturne raznolikosti ,urođene sklonosti Slovena ka pripovedanju priča, i njihove privrženosti starim verovanjima, običajima i obredima,koji su se sačuvali do danas.


Slovenska mitologija posmatrana sa tog mitološkog aspekta, nije nalik na grčku ili egipatsku mitologiju, i nema mnogo zapisa za proučavanje .Uprkos nekim kontroverznim teorijama (na primer, Velesova knjiga)

,ne može biti dokazano da su Sloveni imali sistem pisanja pre hrišćanstva, zbog toga, sva svoja prvobitna verska uverenja i tradiciju su verovatno prenosili usmeno s kolena na koleno i ,mnogo toga je prilično zaboravljeno tokom vekova, pogotovo posle dolaska hršićanstva.

 

 

Pre toga, proređeni zapisi slovenske religije su uglavnom napisani od ne-slovenskih hrišćanskih misionara koji nisu bili vrlo zainteresovani i / ili objektivni u svojim opisima paganskih verovanja. Arheološki ostaci starih slovenskih idola i svetilišta su pronađeni, ali ne govore nam mnogo više jer ne ne mogu da ih potvrde određeni istorijski zapisi. Fragmenti starih mitoloških uverenja i paganskih svečanosti, preživeli su i do današnjega dana u narodnim običajima, pesmama i pričama svih slovenskih naroda.

.Iako slovensko pismo nije postojalo pre delovanja hrišćanskih misionara sv.Ćirila i Metodija u 8.veku n.e.

, arheološka nalazišta pružaju dokaze na osnovu kojih je moguće delom rekonstruisati slovenski pantenon.

Sloveni pripadaju velikoj etničkoj grupi indoevropskih naroda koja danas prevladava na ogromnoj površini sveta, odSan Franciska preko Atlanskog okeana pa na istok sve do Kalkute i Vladivostoka.Danas oko 250 miliona ljudi govori slovenskim jezicima.Približno do 9.veka n.e., oni oni su govorili istim jezikom, iako na različitim dijalektima.
Danas razlikujemo 13 slovenskih jezika, smeštenih u istočni, zapadni i južni blok.

Ti jezici su: ruski, beloruski, ukrajinski, poljski, lužičko-srpski,kašupski, češki,slovački,slonvenački(slovenski) hrvatski, srpski, bugarski i makedonski.Veoma različit fizički izgled tih naroda i njihovi različiti jezici razvili su se iz zajedničkog nasleđa, većinom proteklih 12. vekova.
Izvornim Slovenima, može se, na osnovu arheoloških dokaza, utvrditi poreklo u vremenu između 2000. i 1000. g pre nove ere.
U pisanoj istoriji javljaju se u tekstovima grčkog pisca Herodota ( 5 vek pr. n.e.) koji ih spominje pod imenom Neuri , a koji žive na gornjem toku reke Djestra. Herodot navodi, transformaciju ljudi u vukove na nekoliko dana svake godine. Neki istraživači su to tumačili kroz slovenska narodna vjerovanja u u tu transformaciju, dok drugi veruju da se Herodotov zapis, ustvari odnosi na drevne slovenske karnevalske fešte, kada je grupa mladih ljudi hodala po selima sa maskama na glavi,( ponekad se nazivaju vučari (vuk-čovek).Ipak, identifikacija "Neura" sa Proto-Slavenima ostaje.sporna.

Zapisi koji se odnose na Slovene i njihovu mitologiju, u pisanoj istoriji nalazimo u 6. veku vizantijskog istoričara Procopius, čiji Bellum Gothicum opisao verovanja da su južna slovenska plemena, prešla reku Dunav za samo dva dana.
Prva slovenska hronika sa mnogo vrednih zapisa o verovanju paganskih Istočnih Slovena. tretira istoriju rane Istočne slovenske države. Iako je rukopis sastavljen na početku 12. veka, sadrži zapise, , stare dokumente, i opisuje događaje pokrštavanja u Kijevu. Dva božanstava, Perun i Veles / Volos

, spominju se u tekstu o ranom 10. veku mirnom sporazumu između paganskih vladara Istoka i Slovena,
. Kasnije, Nestor, hroničar opisuje panteon uvedenn od strane kneza Vladimira u Kijev 980.g.U Vladimirov panteon uključeni Perun, Hors, Dažbog, Stribog, Simargl i Mokoš. Hronika takođe napominje da je Svarog, nalik grčkom Hephaestus. Izuzetno je zanimljiv slovenski ep. Slovo o polku Igorovu. Ep se odnosi na Veles, Dažbog, i Hors. Prvobitni je ep datiran na kraj 12. veka,

Najbrojniji i najbogatiji zapisi o bezbožništvu slovenskih plemena posebno Wendish i Polabian plemena, koji su bili prisilno pokrštavani tek krajem 12. veka, dolaze sa zapada. Nemački misionari i sveštenenici nasilno su uticali da se slovenski narodi odreknu starih mitoloških verovanja . Međutim, oni su pisali i navodli da su ti narodi "lažno pobožni", tvrdeći da paganski Sloveni idolopoklonički, krvi žedni varvari. Kako što niko od tih misionara nije naučio bilo koji slovenski jezik,usled ne razumevanja, njihova priča je bila plod konfuzije, preterivanja i netačnih informacija. 

                                                                                                       Veles Slavic

Jedan od značajnijih dokumenta uključuje hroniku Thietmar iz Merseburga s početka 11. veka, koji je opisao hram u gradu Riedegost (Radagast) gdje se poštovalo i klanjalo velikom božanstvu Zuarasic (Svarožič). Prema Thietmar, to je najvažnije mesto u svetoj zemlji paganskih Slovena a Svarožič je njihovo najvažnije božanstvo.

Drugi vrlo vredan dokument je pisan u Hronici Slavorum kasnog 12. veka po Helmoldu, nemačkom svešteniku. On napominje 'demona' Zerneboh (Chernobog), boginju Šiwa, boga Porenut, neke bezimene bogove, čiji kipovi su imali više glava i konačno, velikog boga Svantevit, koga su poštovali na ostrvu Rügen i, prema Helmodu, on je najvažniji bog svih (Zapadnih) Slovena.
.
Treći, i najvažniji zapis, dolazi od danskog hroničara Saxo Grammaticus, 1168.g, koji u svojoj Gesta Danorum opisuje rat, koji je vodio danski kralj Valdemar protiv Wends of Rügen, od osvajanja njihovog grada na rtu Arkona do uništenja velikog hrama posvećenog božanstvu Svantevit.. Saxo studiozno opisuje obožavanje Svantevit, običaje povezane sa njom, na čelu s četiri visoke statue boga, on takođe spominje božanstava ostalih slovenskih plemena: Rugievit, Porewit i Porentius.

Četvrti,značajan izvor o saznavanju mitologije kod slovenasu, tri glavna izvora biografije njemačkog ratnika-svetog biskupa Otto, koji su u ranom 12. veku vodio nekoliko vojnih ekspedicija- u krajeve, u kojima su živela slovenska plemena, u blizini Baltičkog mora. Prema rukopisu, najvažnije slovensko božanstvo je Triglav, na čije hramove nalazi u gradu Szczecin gde su poštovani oni koji se bave proricanjem. U gradovima Wolgast i Havelberg,poštovao se ratni bog Gerovit .Jarovit je slovensko božanstvo identično božanstvu po imenu Jarilo, o kome saznajemo iz Istočnog slovenskog folklora.

Između 7. i 12. veka, uvedeno je hršćanstvo kao religija uglavnom u gradovima, i među plemstvo. Međutim, kod većine srednjovekovne slovenske populacije, ostao je veoma jak uticaj starih mitova. Hrišćanski sveštenici i misionari u slovenskim zemljama, posebno u Rusiji, vekovima se bore protiv fenomena zvanog dvoeverie (bračne vere). S jedne strane, seljaci i poljoprivrednici željno su prihvatili krštenje, nove hiršćanske praznike. S druge strane, oni još uvijek istrajavaju u obavljanju drevnih obreda i klanjaju se i poštuju neke od starih poganskih kultova, čak i kada su drevna božansta i mitovi, na koje su se kultovi oslanjali, bila skoro zaboravljena.

To je zato što, iz perspektive jednog slovenskog seljačkog naroda, hrišćanstvo nije viđeno kao zamena stare slovenske mitologije, nego kao dodatak na nju. Hrišćanstvo je ponudilo nadu spasenja, i blaženi nastavak života na sledećem svetu, ali i nadu u molitvama za preživljavanje na ovom svetu, za godišnju žetvu i zaštitu stoke, kao nadogradnju na stari sistem, sa svojim verskim obredima plodnosti, njena zaštitna božanstava, a poštovanje kućnih duhova je smatrano za preko potrebno. Taj problem hrišćanske crkve nikada stvarno nije prevaziđen, u najboljem slučaju, može se ponuditi hrišćanski svetac i mučenik u zamenu za paganska božanstva nekog kulta.
Dakle, stvorena je jedna apsurdna situacija,u kojoj je najbogatiji izvor za proučavanje slovenske mitologije. narodnia verovanja i tradicije svih slovenskih naroda.
Obnavljanje antičkog paganskog verovanja, je ključ za otključavanje tajne dugo zaboravljenog panteona, ono je izvor vrlo neobične prirode koja se ne može uzeti zdravo za gotovo.
Narodne pesme, priče i obredi su odavno izgubili svoj izvorni sveti oblik., mitski karakter, kao i njihovo izvorno značenje, a bili su na nivou pukog praznoverja ili besmislene tradicije, koja se neprestano ponavlja generacijama,.
Uopšteno, ljudima su nejasne ideje da neke svečanosti, obredi moraju da se slave na određeni način, neke priče moraju biti ispričane ili neke pesme moraju biti ispevane, jer je to način na koji se oduvek činilo. Kultovi starih božanstava su pomešani pričama novih hrišćanskih svetaca, stari rituali pomešani sa novim hrišćanskim praznicima, a tokom vekova, opšti haos je bio potpun.

 

O lokaciji izvorne domovine Slovena mnogo se raspravljalo.Najmerodavniji dokazi govore da im je kolevka verovatno bila severoistočno od Karpata, u bazenu Visle, Pripjata i gornjeg Dnjestra.
Na severu su ti prvi Sloveni i nadalje bili u dodiru sa preicma današnjih baltičkih naroda. Na istoku Sloveni su bili povezani sa Fincima, a na severozapadu sa Germanima.Iza južnih Karpata živela su tračka plemena.

Uticaji iz Irana

Od velikog značaja su rani kulturni dodiri između Slovena i različitih iranskih plemena, koja su se proširila u južnoj Rusiji ( današnja Ukrajina), posebno Skiti i Sarmati.(Skiti su bili poznati po obradi metala i stilizovanom analitičkom prikazivanju životinjskog sveta. Rano dodiri Slovena sa Skitima i Sarmatima uticali su na slovensku religiju i mitologiju
Tokom prvog veka pr.n.e., Sarmati su se sa istoka proširili daleko u slovensku teritoriju zapadno od Dnjepra. Tokom tog perioda, Sloveni su preuzeli od Iranaca reči kao što su bogu ili "bog", rayu ili "raj", svyatu ili sventu što znači svet.
Obožavanje Sunca, koje je bilo iransko obeležje takođe su prakrikovali Sloveni. Smatrali su Sunce i vatru decom boga Svaroga za koga se verovalo da iz Sunca rađa toplotu i svetlost.
Druga plemenska božanstva izvedena iz iranskog pantenona ukljućuju Striboga, boga vetra , čija su deca vetrovi Neba. Simargl je iranski Simarug, krilato čudovište , koje u sarmatskoj mitologiji čuva drvo vkoje rađa seme svih biljnih vrsta. Takođe, od životne važnosti, je bila ženska boginja Mokoš, koja odgovara iranskoj Anahiti ( ili armenskoj Anahit), Ime Mokoš znači "vlaga" ( mokrij na savremenom ruskom), ukazujući na vezu između kulta vode i kiše, plodnosti i bogatstva.
Nejasnija je etimologija drugih važnih bogova slovenskih pantenina -Veles ili Volos, bog rogatih životinja,
( Molimo se i klanjamo prvom Triglavu i njemu veliku slavu pojemo.

Hvalimo Svaroga, deda božjeg, koji je svemu rodu božjem začetnik i tvorac je svega živog, večni izvor koji teče leti i svuda, a zimi i nikada ne mrzne...

A bogu Perunu, gromovniku, bogu bitke i borbe govorimo: ti oživljavaš nas neprestanim okretanjem kruga i vodiš stazom prava kroz bitke do Velike Trizne...

Bogu Svetovidu slavu uznosimo, jer on je bog Prava i Java i njemu pojemo jer je svetlost kroz koju vidimo svet. Gledamo i u Javu opstajemo, a on nas od Nava čuva i stoga mu hvalu pojemo.

Slava sva Svetovidu, bogu našem što otvara srca naša da priznamo loše postupke i dobru se okrenemo. Dva bića u nebu sadržana Belobog i Crnobog su, a nji oba Svarog drži i zapoveda)

.Veles se spominje u državnim ruskim spisima iz 10. veka, a ime je sačuvano u imenima čak tako udaljenih gradova kao što je grad u okolini Skoplja ( Makedonija) i u okolini Novogorda i Rostova u Rusiji. U hrišćanskom periodu, taj dobroćudni bog se pojavljuje kao vizantijski sv. Blaž, koji se na slovenskom zove Vlas ili Vlaho. On je do današnjih dana zaštitnik stoke.
U periodu tokom 6.veka, Sloveni su prešli Dunav i proširili se prema jugu na Balkansko poluostrvo, preplavivši Trakiju i severnu Grčku stigavši do zidova Carigrada. Kao rezultat tih pohoda , ostali su zapisi vizantijski hroničara o Slovenima.
Prvi zapisi koji se odnose na Slovene i njihovu mitologiju, u pisanoj istoriji nalazimo u 6. veku vizantijskog istoričara Procopius, čiji Bellum Gothicum opisao verovanja da su Južna Slovenska plemena, prešla rijeku Dunav za samo dva dana.
Prema Procopius, ti Sloveni su pominjali jedno božanstvo, koje prate munje i gromovi. Iako istoričar ne spominje ime božanstva, može se smatrati da se ovo odnosi na božanstvo koje se zove Perun (a I u  kasnijim istorijskim izvorima,) jer u mnogim slovenskim jezicima danas Perun jednostavno znači "grom" ili "znak munje".
.
Prokopius je pisao da su Sloveni prinosili žrtvene životinje svom glavnom božanstvu Gospodaru svetla. Koji se može takođe poistovetiti sa bogom Perunom
.Uobičajeni žrtveni poklom je bio petao, ali se poklanjala i koza, medved, pa čak i bik koji se klao i prinosio na svečane dane.Jednom kada je bila žrtvovana, privrženi vernici trebali su da pojedu životinju, jer je ona bila prožeta svetom manom , ili božijom snagom , pa će na ovaj način cela grupa biti obredno ojačana. Verovanje u taj oblik transsupstancijacije može se uporediti sa verovanjem u svetu pričest u sklopu hrišćanske službe.
U ključnom odlomku, Prokopije tvrdi da Sloveni " poštuju reke i nimfe i različite druge demone, i da svima prinose žrtve.Uz pomoć tih žrtvi oni gataju i proriču"), ali ne spominje bilo koja druga imena.
U slovenskom folkloru se često spominju reke , koje vrebaju putnike- prolaznike, ljute zbog neke njihove nepažnje, a na povratku kući oni se u njima utapaju.
Sve do 17.veka se provlači priča o kozačkom atamanu Stenki Razinu, koji je prineo ljudsku žrtvu reci Volgi.Bacivši u reku persijsku princezu, koju je zarobio, odmetnik je viknuo :


" O majko Volgo, ti velika ruska reko!
Mnogo si mi dala srebra i zlata i mnogo dobrih stvari.
Odnegovala si me i othranila i donela slavu!
A ja nisam ništa učinio da bi ti iskazao zahvalnost.
To je poklon tebi - uzmi ga od svog sluge donskog kozaka"


Uprkos tom žrtvenom činu, Stenka Razin je nedugo posle toga nesretno završio, jer su ga uhvatile i pogubile carske čete.

Animizam i toteizam


U staroj slovenskoj mitologiji, verovalo se da život predstavlja sveobuhvatno jedinstvo, u koje su uključene sve pojave. Takvo gledanje naziva se animizam.Gde god bi praistorijski čovek video nešto što se kreće, pretpostavio bi postojanje svesnog posrednika, novidljivog njegovom oku.Prema njegovom mišljenju, mnoge nežive stvari su bile obdarene razumom.Drveće i životinje se poštujukao čovekovi preci i obožavaju i poštuju kao stariji i mudriji od čoveka.Često se verovalo da životinje poseduju natprirodnu snagu. Postojao je i stepen važnosti totemskih životinja - mitskih bića s natprirodnim osobinama , koja su iz nekih svojih tajnih pobuda , uzela životinjski lik.Svako slovensko pleme , imalo je svog totemskog pretka.
Životinja koja se poštovala nije se smela ubiti, niti se smelo jesti njeno meso
Drvo života je takođe ,zauzimalo važno mesto u slovenskoj mitologiji. Neka stabla su označavala sveta mesta. U nako vreme su Rusi smatrali da je greh oboriti bilo koje staro drvo. Prema narodnoj mitologiji, svako ko poseče staro stablo može da postane malouman, da slomi ruku ili nogu, ili može čak i umreti.Verovalo se da su stabla boravišta duša preminulih, koje u slučaju preke potrebe , mogu preći iz jednog drveta u drugo.Tako se razvilo poimanje o šumskim duhovima, koje se na ruskom jeziku nazivaju lesnije.
U slovenskoj religiji proslave smene godišnjih doba bila su od velikog značaja.
Zimi sz se slavile svečanosti zimskog kralja Koljada, što je danas uobičajeno u Ukrajini ili Belorusiji. U proleće se održaval niz svečanosti u čast Sunca, koje su bilae potvrda da ga ljudi iščekuju zbog kraja dugačke zime i približavanja letnje toplote . Sunce se u slovenskom pantenonu javlja kao Kor.Zajednički Sunčev simbol je plameni točak premazan katranom, koji se zatim upali i vrti na vrhu motke.
Leto je bilo posvećeno bogu Perunu

(Perunu je, kao i ostalim bogovima gromovnicima indoevropskih mnogobožačkih vera, bio posvećen četvrtak koji se i dan danas među nekim Slovenima naziva perenden (perendean), perundan.) ili Perunovom kultu, bogu groma i munje, koji odgovara grčkom Zevsu ili skandinavskom Thoru. Perun je u pravoslavnom hrišćanstvu preuzet u liku sv.Ilije ili proroka Elijaha.
Stara slovenska mitologija je tesno povezana s pogrebnim običajima i obredima, i sa kultom praočeva uili klana. Postojala su različita verovanja o onom što se događalo posle smrti.Malo Slovena je verovalo da da je smrt kraj svemu. Većina je smatrala da preminuli odlaze u drugu zemlju. U tom slučaju , mrtvi se sahranjuju uz svečane obrede i grobovi se opremaju sa svim onim što je za putovanje.U nekim plemenskim porodicama, vladao je običaj da se udovica sahranjuje živa zajedno sa svojim pokojnim suprugom.
Verovalo se da preci svakog klana ili plemena žive ispod zemlje.

U ranom i u srednjovekovnom slovenskom svetu,verovalo se da otvori i pukotine sv.Ilija ka Perun Gromovnik

u zemlji vrata koja vode u podzemni svet.U relativno modernoj bajci postoji verovnje da otvorena usta čudovižne Baba Jage zjape iz zemlje i vode pravo u paklene predele.
Od najranijih vremena , poseban kult u porodičnoj kolibi posvećen je duhovima predaka, i u vreme žetve mali kućni oltar se posebno ukrašavao novo izvezenim lanenim tkaninama. Kult predaka prepliće se sa kultom ,koji se u Rusiji zove domovoi ,a u Ukrajini domovnik.Te čuvare doma i ognjišta treba odobrovoljiti na poseban način.Verovanje u delotvornost ovih bića, nadalje je u vezi sa kultom ikona, koji se u slovenskom pravoslavnom svetuzadržao mnogo snažnije nego u svojoj vizantijskoj postojbini.

Razaranje idola

Približno oko 626.g.n.e. Viking Ruvik i njegovi sledbenici, nametnuli su svoju vlast u svim najvažnijim ruskim gradovima.Skandinavski vladajući sloj izmenio je mnoga stara vikinška verovanja sa verovanjima svojih slovenskih podanika.U vreme princa Vladimira, prvog ruskog hrišćanskog vladara, slovenska božanstva su ponovo dobila prevlast.
Po njegovom dolasku na vlast 980.g.n.e. hroničari Vladimira opisuju kao divljeg i okrutnog vladara.Proslavio je stupanje na presto, postavljanjem kipova slovenskih bogova ispred svoje palate u Kijevu.Na prvom mestu stajao je drveni kip Peruna, kome je glava bila od srebra, a usta od zlata.Dalje su tu bili Kor,Daždbog, ( bogovi Sunca), Stribog, Simargl i Mokoš.Kultni kip Peruna je takođe podignut u blizini Novogoroda. Godine 1951. otkriven je i razoreni hram, verovatno posvećen bogu Perunu.,blizu mesta koje se zove Peryn, nekoliko kilometara od Novogoroda.Kružni nasip , koji je činio postoljeidolu, bio je okružen jarkom, u kome se nalazio drveni ugalj, ostatak obredne vatre.


Na početku svoje vladavine. Vladimir je žrtvovao skoro hiljadu ljudi svojim idolima, ali je 989.g, pod vizantijskim uticajem, prešao na hrišćanstvo i prisilio svoje ljude da slede njegov primer.To nije postignuto bez ogorčene borbe. Novo preobraćeni princ krenuo je na razaranje idola, neke paleći, a neke cepajući.Moćni Perun doživeo je uzbudljivu sudbinu svezali su ga konju za rep i vukli do obala Dnjepra, gde su ga bacili u vodu.Ljudi su ga gorko oplakivali, dok je Vladimir naredio svojim ljudima da stoje uz obalu i sa dugačkim motkama osiguraju kako Perun ne bi isplivao na obalu i tako se spasio. Perun je međutim, plovio nošen brzacima Dnjepra, da bi ga jak vetar doplavio na peščani sprud.Uprvoj ruskoj hronici se navodi: „ Odatle je ova obala poznata pod imenom Perunove obale", a tako se zove i danas.
Takvo sistematsko razaranje, koje bi usledilo svaki put , kada bi neki slovenski narod prešao na hrišćanstvo, je razlog što su slovenski idoli vrlo retki.( Tip ženskih likova isklesanih u kamenu i nazvanih kamenje babi. Predstavlja boginje plodnosti i danas se smatra da potiče iz predslovenskog razdoblja),.Najlepši autentični slovenski idol potiče iz Zbruča u Galiciji, jugoistočna Poljska

.Idol iz Zbruča je četvorostran, a

svaka faceta ima reljefno isklesan prikaz podeljen u jasno omeđena vertikalna polja. Ta polja predstavljaju Nebo, svet bogova, Zemlju, boravište ljudi, i podzemlje čije božanstvo drži na leđima teret Zemlje i Neba.Likovi na vrhu imaju zajednički stožasti šešir sličan onim kakve su na srednjovekovnim ikonama nosili aristokratski sveci. Bog podzemlja ima dugačke brkove.


Kult idola je bio raširen i među zapadnim Slovenima do 12.veka.

 

 

 

 

 

Danski hroničar Saxo Gramaticus (1150 - 1206. g.)

beleži da je kralj Waldemar razorio slovenski paganski hram Svantevidu ili Svjatovitu

na ostrvu Rügen u Baltičkom moru. Veliki kip je počivao na ulegnutom postolju u nekom skrivenom svetilištu, u kom su bile obešeni grimizni prostirači. Kip u desnoj ruci drži rog iz kog se pije, u njega se sipalo vino prilikom svečanosti kako bi se ostvarila proročanstva i gatanja u vesi sarodom naredne godine. Kralj Waldemar jr takođe uništio idole podignute u slavu Rugievitu ( bogu bogu zaštitniku ostrva Rugena) , Porevitu i Porenutu.
Bez obzira sa koliko su se žarapreobraćenici, kao Vladimir i Vladimir i Waldemar , borili protiv slovenskih idola, narod je tvrdoglavo odbijao da ih se odrekne.
Perun je u Rusiji utelotvoren u liku Elijaha ili sv. Ilije, u baltičkom području, u poznatom litvanskom božanstvu Perkunas , koji je u narodnoj mitologiji prikazankao snažan čovek koji drži sekiru ili čekić.On je simbol za pročišćenje i oplodnju, a živi u dvorcu na stenovitom bregu. Ako Perkunas munjom obori stablo,stenu ili čoveka, pogođen predmet ili čovek postaje svetim jer u njemu i nadalje prebiva božanska vatra.U tako kasnom dobu, kao što je 1652.g.još se može čitati o starcu koji putuje zapadnom Litva nijom, za vreme oluje s gromovima i jede pepeo od kožnog sedla, koje je spalila munja.Njemu to obezbeđuje imunitet od bolesti, dar proročanskih snaga i mogućnost da upali vatru.

Jeretička mitologija

Kada su Rusija, Bugarska i ostale slovenske zemlje prešle na hrišćanstvo, preuzele su i umeće pisanja na slovenskim jezicima.Većina rane književnosti bila je sa snažnim hrišćanskim , pravoslavnim obeležjem.Međutim i jeretičke sekte, su se služile novootkrivenom veštinom pisanja u želji da unište hrišćansku crkvu, i neke među njima su stvorile ono što bi se moglo nazvati apokrifnom ili jeretičkom religijom.
Među najvažnijim takvim religijskim mitologijama, je bila bogumilska. Sveštenik Bogumil se pojavio u Bugarskoj u 10. veku i propovedao neku vrstu dualizma izvedenu iz učenja staropersijskog verskog reformatora Manija, prema kojem su svi dodirljivi predmeti i sam ljudski život zlo, a dobar je jedino nevidljivi svet duha.Sotona ili Satanail je , navodno, utemeljivač celokupne ortodoksne zajednice, sa njenim crkvama, odećom obredima, monasima i sveštenicima.


Mitološki element bogumilstva uključuje maštovitou pripovest o nastanku sveta, prema kojoj je Satanail odgovoran za stvaranje Zemlje, a kasnije za razapinjenje Isusa Hrista, svog mlađeg brata. Bogumilska mitologija se naširoko pripovedala u Rusiji, kao i na Balkanu.Na osnovu nje, u zapadnoj Evropi su se javila učenja katara i albingenza. Bogumili su napisali celu biblioteku tajnih knjiga, bogatu mitološkim elementima.

Knez Igor i Krak

Na mnogo višem nivou je Slovo o polku Igoreve, anonimna zanesena prozna pesma, za koju pretpotstavlja da je napisana 1187. g.
Slovo o polku Igorovu" (rus: Slovo o polku Igoreve

Слово о полку Игореве

odnosno „Slovo o Igorovom pohodu", je najstariji ruski ep nastao u XII veku. Opisuje pohod novgorodsko-sjeverskog kneza Igora protiv Polovaca (Kumana) koji je datiran u 1185. godinu.

Pisac speva je nepoznat, a osnovna ideja speva je poziv ruskim knezovima da se ujedine protiv zajedničkog neprijatelja odnosno Polovaca (Kumana). Original je nastradao u požaru koji je zahvatio Moskvu 1812. godine tokom sukoba sa Napoleonom.U delovima epa ima nekoliko stihova koji se odnose na staru slovensku veru i često su pominjani u knjigama koje se bave time, ali je njihovo značenje, u tom kontekstu, dosta mutno i nejasno.

Po motivima ovog speva Aleksandar Borodin je napisao čuvenu operu knez Igor.Postoji struja, prvenstveno zapadnih i prozapadnih, istoričara koja je negira autentičnost ovog dokumenta smatrajući ga velikoruskim falsifikatom nastalim u doba Ivana Groznog. Međutim ova teza je neodrživa jer je autentičnost dokazana potvrdom događaja pominjanih u epu u drugim izvorima, kao i potvrdom astronoma da se u to doba odigralo pomračenje Sunca, koje je opisano u spevu.


"Jaroslavići i unuci Vseslava!
Ta spustite svoj steg najzad,
odložite jednom mače rušilačke.
Iz slave ste prađedovske već ispali!
Vi ste svojim razdorima
prvi stali navoditi nevernike
na prekrasnu Zemlju Rusku,
na dostojnost Vseslavovu.
Iza vaših svađa poče
nasrtanje polovecko!"

Ona govori o pohodu kneza IgoraSvjatoslaviča iz Novogoroda Sjeverska na Polovce na istoku, i o tome kako je pao u njihovo zarobljeništvo. Pesma je dvostruko značajna za proučavanje slovenske mitologije.Uz to, što se spominju stara slovenska božanstva, uzvišeni stil i i užitak inicirali su razvoj polumitološkog shvatanja o zlatnom dobu viteštva u Rusiji pre najezde Mongola u 13.veku. U Slovu su ruski ljudi opisani kaoDaždbogovi unuci,, a vetrovi kao Stribogovi unuci. Spominje se i Trojan , legendarni lik ,koji se smatra deifikacijom rimskog cara Trajana.


Posebna vrsta mitologije bavi se opisivanjem legendarnih likova iz daleke prošlosti koji su osnivali gradove i naselja.Pri tom se misli na Romula i Rema koji su osnovali Rim, kao na njihovu zapadnu varijantu.Sloveni nisu bili prirodno skloni gradskom životu, pa su za njih gradovi zadržali neku posebnu mističnost.


U Poljskoj se nailazi na izuzetnu pripovest o legendarnom junaku Kraku, utemeljivaču Krakova. Krak je naišao na jednostavan narod, koji je živeo u blizini Wawela, predeo pored starog grada Krakova, koga zlostavlja zloćudan zmaj. Krak je napunio ovcu ili samo njenu kožu šalitrom, a zmaj je pohlepno progutao.Umirući od žeđi, zmaj je popio pola reke Visle i odmah se raspukao. Tada Krak na Vavelskim brežuljcima napravi staru tvrđavu i grad Krakov.Pretpostavlja se da se to dogodilo 700.g.n.e., dok je Poljska još bila Paganska zemlja.

U vremenu najezde Mongola,i samovlade sveštenstva koji su pritiskali kmetove , izbledelo je sećanje na stare bogove kod Slovena.
Ruski narod je međutim, osećao stalnu potrebu za narodnom mitologijom koja će služiti kao zamena strogoj dogmi Pravoslavne crkve i zadovoljiti nade i strahovanja prostog naroda , koji je često živeo u udaljenim krajevima izložen strahu od mraka, hladnih noći I beskonačnih šuma.Mnoge iz bogate riznice ruskih bajki, svojim sadržajem su usko povezane sa fantastičnim bićima od kojih su neka dobroćudna, ipak većinom su otelotvorenje tajanstvenih sila zla.
U krvožednim и jezivim pripovestima kao najmoćnije mitološko biće, pojavljuje se zla veštica zvana Baba Jaga, poznata I kao šumski duh.


Koščej Besmrtni

je drugo moćno otelotvorenje zla , koji se ponekad pojavljuje prerušen u zmaja.Kada se pojavljuje u ljudskom obliku, on je koščat i lepo građen.. Koščej je izvrstan jahač i on otimaa lepe princeze i odvodi ih u svoju jazbinu.Naziva se " Bemrtim" ili "Večnim" jer je naranjiv na delovanje prirodnih sila i nikada ne stari.
Drugi opasan mitološki lik je Vodeni kralj, patrijarhalni vladar koji živi u podvodnom kraljevstvu svetlosti i sjaja, odakle povremeno izlazi da bi ugrabio ljudsku žrtvu.Njegove kćeri su lepe i pametne, kao u živopisnoj pripovesti o Vasilisi Premudroj.Kad Vodeni kralj uhvati jednom dečaka, Vasilisa se zaljubi u njega.Ona pomogne mladiću da nadmudri njenog oca i na kraju oni zajedno pobegnu na gornji svet suve zemlje.
Zloćudni lik drugačijeg tipa je Majka Petka, koja je utelotvorenje zle sreće, za koju se misli da prati sve čega se prihvatimo da radimo u petak ( veoma rašireno verovanje koje ide unazad čak do Isusovog razapinjanja na krst na Veliki petak).
Pravoslavna svetica , koja se povezuje s petkom - Pjatnica na ruskom - je sv. Praskovja , pa se Majka Petka često naziva Majka Pjatnica- Praskovja. Pretpostavlja se da na svoj praznik luta oko kuća seljaka i uvredi se ako vidi da neko obavlja bilo kakav posao.Posebno se ljuti ako vidi da neko prede ili tka, jer joj pprašina smeta očima.Ako se to dogodi, ona kažnjava ukućane očnim oboljenjima, ječmencem i kukcem.

Narodni junaci

bogatiri, natprirodna bića, nasuprot, mitološkim bićima iznutra i azijskim hordama spolja , morali su stvoriti neki red nadprirodnih bića. Najpoznatiji je Muromec .Njihova hrabrost se suprotstavljala slabosti plemstva, a njihov gospodar je bio Vladirmir Malo Crveno Sunce.

...

Svakodnevni život je čak i danas prožet verovanjima u mitologiji i nadprirodno. U rusiji i Poljskoj ljudi ponekad traže spas od nevolja u žestokim pićima.Neki veruju da je onome ko se napije do besvesti namenjeno da u paklu nosi i drva.
Blaga klima u Bugarskoj potpomaže rast vinove loze.Svetac zaštitnik vinograda se zove Trifon Zarezan, Veruje se da on ima čarobnu snagu koja će osigurati dobru berbu i on je hrišćansko utelovljenje grčkog boga Dionisa. 14.februara obavlja se svečano obrezivanje izdanaka vinove loze i u čast sveca zemlja se zaliva vinom.
Neka Ukrajinka,seća se priča iz narodne mitologije, koje je čula od starijih.Verovanje u boga vetra Striboža, koji odgovara starom slovenskom bogu Stribogu. Ista osoba se seća kakos su joj kao detetu pripovedali rečnom bogu Kapunu, koji čeka u zasedi na zle ljude koji gaze ili plivaju rekom, pa ih povlačui u smrt.Ta narodna sećanja ukazuju na očuvanost takvih predanja do 20.veka.
Danas postoji veliko zanimanje za folklor i ponekad se ponovo oživljavaju stara mitološka verovanja i običaji koji su pali u zaborav.

Takve su , na primer , povorke glumaca -kukerija u Bugarskoj.Učesnici nose čudne maske i kostime i izvode predstave koje predočavaju mitološka bića iz dalekih tračanskih vremena, što prethode naseljavanju Slovena na Balkan.

dodatak 21.01.2009.,Bio sam sprečen da odgovorim na komentare,nadam se da nećete zameriti,

 

AtačmentiKomentari (114)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

niccolo niccolo 23:15 18.01.2009

Preporuka!

Zaista jedan od boljih blogova!


trener92 trener92 23:31 18.01.2009

Re: Preporuka!

niccolo
Zaista jedan od boljih blogova!Zahvaljujem ti . (pre svega) što si pročitao i na lepim rečima.
niccolo niccolo 23:41 18.01.2009

Re: Preporuka!

Ja tebi zahvaljujem na, da citiram Constrictoriu, ovako iscrpnom tekstu. Ja nisam previše upućen u verovanja i mitologiju Slovena, tako da je za mene ovaj tekst vrlo poučan.

Evo zaslužio si Katu.
trener92 trener92 00:24 19.01.2009

Re: Preporuka!

niccolo
Ja tebi zahvaljujem na, da citiram Constrictoriu, ovako iscrpnom tekstu. Ja nisam previše upućen u verovanja i mitologiju Slovena, tako da je za mene ovaj tekst vrlo poučan.

Evo zaslužio si Katu.

Hvala tebi i za Katu, i za tebe nešto lepo

Andreas Vollenweider - And The Long Shadows
constrictoria92 constrictoria92 23:18 18.01.2009

Wow!

Hvala na ovako iscrpnom textu (i linkovima) o verovanjima i mitologiji u Slovena!

Neki paganski obichaji su se zadrzali samo kod nas (slava, sechenje slavskog kolacha).
Onda, tu su i zapisi...
Zanimljivi za Slovenski partenon je to sto se ni do dana danasnjeg nije utvrdilo ko je bio vrhovni bog. Spekulise se da je to mogao biti Svevid, Stribog, pa chak i Perun...
Zanimljivo je i da je jedina poznata bozica u Slovena bila Morana (Morena). I kako prikladno, bila je boginja smrti...
trener92 trener92 00:02 19.01.2009

Re: Wow!

quote]Zanimljivi za Slovenski partenon je to sto se ni do dana danasnjeg nije utvrdilo ko je bio vrhovni bog. Spekulise se da je to mogao biti Svevid, Stribog, pa chak i Perun...

o.

Problem nastaje kod Vrhovnog Boga Slovena, odnosno ko je on bio? Teza je mnogo, ali je najbolja ona koja kaže NIKO. Stara slovenska vera bi se, koristeći stručnu terminologiju, mogla klasifikovati kao polidoksija*. To zapravo znači da su različita plemena najviše poštovanja i najveće nade polagala u različite bogove, negde je to bio Perun, negde Svetovid, a negde Radgost. Tu dakle ne postoji Vrhovni Bog u smislu Zevsa, ali isto tako Stara slovenska vera ne poznaje rodbinske veze među bogovima (naročito ne u onom obliku kakav imamo na Olimpu), a kamoli spletke sa ljudima koje su toliko karakteristične za Grčko mnogobožtvo.
Prema indoevropskom verovanju vrhovni bog bio je bog neba. Prema tome vrhovni bog među Slovenima takođe bi trebalo da bude bog neba odnosno prema podacima Svarog. Međutim problem nastaje pojavom Peruna (boga gromovnika). Ko od njih dvoijce je onda bio vrhovni? Henrik Lovmanjski je tim povodom izneo interesantnu teoriju po kojoj je Perun mogao da predstavlja nadimak za Svaroga i da su njih dvojca ustvari isto božanstvo. No teorija jeste interesantna, ali nije istinita jer najbolju potvrdu za odbijanje teorije Lovmnjanskog imamo u skandinavskoj mitologiji gde na vrhu sede Tor - Bog Gromovnik i Odin Svemudri. Prema tome vrhovni bog nije ni jedan od dvojice pretendenata već njihov prethodnik Svemogući i Svevideći Bog Neba i Gromova koji se razdvojio vremenom na Svaroga i Peruna. Ime tog boga se do današnjih dana nije sačuvalo, ali se isto tako ne spominje ni u starim spisima pa je moguće da se ono odavno izgubilo

Eto , mali prilog i o tome, hvala ti
constrictoria92 constrictoria92 00:10 19.01.2009

Re: Wow!

Eto , mali prilog i o tome


Hvala tebi sto si mi i ovo pojasnio!
Sad imam novu temu za razmisljanje & istrazivanje...
mirelarado mirelarado 00:20 19.01.2009

Re: Wow!

Zanimljivo je i da je jedina poznata bozica u Slovena bila Morana (Morena).


trener92 trener92 00:20 19.01.2009

Re: Wow!

constrictoria92
Eto , mali prilog i o tome


Hvala tebi sto si mi i ovo pojasnio!
Sad imam novu temu za razmisljanje & istrazivanje...

Čekaj ima još teorija_

Postoje razne teorije o vrhovnom slovenskom božanstvu, istorijski izvori pokazuju da su božanstava kao Svarožič, ili Svantevit Triglav poštovana kao vrhovna kod pojedinih plemena.. Ali celokupno gledano to bi trebao da bude Perun .Njegovo ime je najčeše u svim istorijskim zapisima slovenske religije, u stvari, on je prvi slovenski bog koji se spominje u pisanim istorijiskim izvorima (Procopius kratka beleška gde napominje da je bog groma i munje jedino božanstvo Slovena, gospodar svega). Osnovna Hronika ga prepoznaje ga kao glavnog boga pre hrišćanstva.. Kratka beleška u Helmoldovoj Hronici Slavorum navodi da zapadni Sloveni veruju u jedno božanstvo koje je na nebesima iznad svih drugih božanstava; naziv ovog božanstva nije spomenut, ali ipak se čini prilično moguće da je to aluzija na Peruna I iako se ne nailazi na ime Perun u bilo kojem od opsežnih aevidencija zapadne slovenske religije, bio je poznat kod svih Slovena, kao što je prikazano na ogromnom broju toponima koji još uvijek nose njegovo ime u svim slovenskim zemljama i danas. A kada seanaliziraju folklorni tekstov imože se primetitit da je Perun jedino slovensko božanstvo koje može da se uporedi sa hrišćanskim Bogom. To su vrlo jake indicije da je zaista Perun vrhovni bog.

Zanimljivo je ,kako je Roman Jakobson je ukazao, kad se Perun spominje u istorijskim
tekstovima, on je uvek "u pratnji" drugog boga, Velesa. Gdje god je pronađeno brdo ili planina, vrh čije ime može biti povezano sa Perunom, ispod njega, u niziji, blizini reka, obično će biti i mesto sa imenom Veles. Dakle, kao što je bio Perun ponekad identifikovan s Bogom u hrišćanstvu, Veles je bio identifikovan sa Đavolom.
I za tebe jedna lepa pesma

Andreas Vollenweider - Drown In Pale Light
constrictoria92 constrictoria92 00:33 19.01.2009

Re: Wow!

I za tebe jedna lepa pesma


Hvala na pjesmici & novim teorijama.
TheTreneru, tak' si divan!
mirelarado mirelarado 00:39 19.01.2009

Re: Wow!

Veles je bio identifikovan sa Đavolom.


S njim se nije šaliti:

trener92 trener92 01:26 19.01.2009

Re: Wow!

constrictoria92
I za tebe jedna lepa pesma


Hvala na pjesmici & novim teorijama.
TheTreneru, tak' si divan!Andreas Vollenweider - In the woods of Kroandal
trener92 trener92 01:29 19.01.2009

Re: Wow!

mirelarado
Veles je bio identifikovan sa Đavolom.


S njim se nije šaliti:


Stvarno izgleda opasno, jedna pesma u to ime

Andreas Vollenweider - In Doga Gamee
stari92 stari92 08:48 19.01.2009

spisi o Velesu i verovanju

pronađeni zapisi su na kori poštovanog (svetog) drveta u prapostojbini - brezi
Šamani ,recimo,koriste grančice breze i izvode prizivanje Duha itd.,ali da ne širimo priču.
Kod nas je to recimo zapis (hrast) gde se izvode rituali iz ,,onih vremena''.

Za text - čista 10.

D.
trener92 trener92 16:47 19.01.2009

Re: spisi o Velesu i verovanju

stari92
pronađeni zapisi su na kori poštovanog (svetog) drveta u prapostojbini - brezi
Šamani ,recimo,koriste grančice breze i izvode prizivanje Duha itd.,ali da ne širimo priču.
Kod nas je to recimo zapis (hrast) gde se izvode rituali iz ,,onih vremena''.


Za text - čista 10.

D.

Hvala ti stari! ,

Navajo Moon - Ana Popović
trener92 trener92 16:56 19.01.2009

Re: spisi o Velesu i verovanju

stari92


"Čini se , meni je suđeno
da živim sanjajući
Životu koji sav je od sna
smrt ne može nauditi
"


Stormy Monday
trener92 trener92 17:03 19.01.2009

Re: [quote]stari92[/quote]


Agios o Theos


дијак Драган - наук слово

Мајка олуја у грудима вије
Отац орканторнада у срцу крије
Било тактом хтело је рећи
Граница људског мора се прећи !
Тамо где све јепочетак !
Јава !!!
О светлости рода
Мила бића
Ево стижем
Ево птића
~Св. слога бруј ~
Благовест слови
Радуј се
Осмех,за почетак ока
Песму требам
Драгорадост да покријем што оста
Опростите,ценим
плакања је доста !

Свјати Боже
Gospodja Klara Gospodja Klara 17:19 19.01.2009

Re: Wow!

mirelarado
Zanimljivo je i da je jedina poznata bozica u Slovena bila Morana (Morena).Zar nije i Vesna, boginja proleca?
mirelarado mirelarado 17:35 19.01.2009

Re: Wow!

Zar nije i Vesna, boginja proleca?


Jeste. Vesna, boginja mladosti i proleća
P.S. Pitanje je postavila Constrictoria. Svi obnavljamo stara i stičemo nova znanja na ovom blogu.
mirelarado mirelarado 23:38 18.01.2009

Bravo, Treneru!

Iscrpan i zanimljiv tekst. Koliko mitskih bića u našoj (slovenskoj) prošlosti. Neka od njih i dalje žive "prerušena" u hrišćanske svece zaštitnike i obrede.
Pronašla sam i zanimljiv link o tome.
I još jedan link.

Na mene poseban utisak ostavljaju i imena ovih božanstava, tako čarobno zvuče, posebno Svarog:trener92 trener92 00:17 19.01.2009

Re: Bravo, Treneru!

mirelarado
Iscrpan i zanimljiv tekst. Koliko mitskih bića u našoj (slovenskoj) prošlosti. Neka od njih i dalje žive "prerušena" u hrišćanske svece zaštitnike i obrede.
Pronašla sam i zanimljiv link o tome.
I još jedan link.

Na mene poseban utisak ostavljaju i imena ovih božanstava, tako čarobno zvuče, posebno Svarog:

Hvala mirelarado, i za linkove, i za tebe jedna lepa pesma

Down To The Moon -Andreas Vollenweider

Morao sam da postavim ovu sliku (Perun - Polish artist, Zofia Stryjenska) sa odličnih linkova koje si postavilaI evo još jedan koristan link

"Виле живе по великим планинама и по камењацима око вода. Вила је свака млада, лијепа, у бијелу танку хаљину обучена, и дугачке, низ леђа и прси распуштене косе. Виле ником не ће зла учинити докле их ко не увриједи [...], а кад их ко увриједи, онда га различно наказе: устријеле га у ногу или руку, у обје ноге или у обје руке, или у срце, те одмах умре". /Вук Караџић/

jesen92 jesen92 23:38 18.01.2009

sugestija

..da bude malo vise od nekoliko recenica a malo krace od postojeceg teksta... ...za ovo je potrebno vreme i koncentracija.. mozda neki mladji imaju volju da otvaraju sve ponudjene linkove i da bistre redom ali ja nemam...ja bih volela da je cela prica zgusnuta.....

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 23:43 18.01.2009

Re: sugestija

ja bih volela da je cela prica zgusnuta.....

Sto rece Fjodor - covek je suvise sirok i valjalo bi ga malo suziti....
jesen92 jesen92 23:52 18.01.2009

Re: sugestija

Sto rece Fjodor - covek je suvise sirok i valjalo bi ga malo suziti....
..sto jes jes....ali to ne znaci da trenera ne treba pohvaliti za trud...Evo treneru i preporuka od mene uz priznanje da linkove nisam citala
trener92 trener92 00:09 19.01.2009

Re: sugestija

mene uz priznanje da linkove nisam citala

Kada se otvore linkovi , uglavnom piše o tome šta je koje božanstvo značilo kod Starih Slovena( to je za one koji baš hoće malo više da saznaju, neki i znaju ali su možda zaboravili) hvala ti na čitanju i poseti
trener92 trener92 00:11 19.01.2009

Re: sugestija

Ninoslav Randjelovic
ja bih volela da je cela prica zgusnuta.....

Sto rece Fjodor - covek je suvise sirok i valjalo bi ga malo suziti....

Da znaš koliko je tek bilo, sve mi se činilo da kako nešto izbacim, neće biti dovoljno jasno objašnjeno, Možda si u pravu trebalo je malo suziti , ali sad šta je tu je. Hvala ti na poseti
trener92 trener92 00:12 19.01.2009

Re: sugestija

jesen92
..da bude malo vise od nekoliko recenica a malo krace od postojeceg teksta... ...za ovo je potrebno vreme i koncentracija.. mozda neki mladji imaju volju da otvaraju sve ponudjene linkove i da bistre redom ali ja nemam...ja bih volela da je cela prica zgusnuta.....

Download video!

Biće nekom drugom prilikom sigurno.
jesen92 jesen92 00:26 19.01.2009

Re: sugestija

Kada se otvore linkovi , uglavnom piše o tome šta je koje božanstvo značilo kod Starih Slovena( to je za one koji baš hoće malo više da saznaju
...pa i ja bih da saznam ali me trenutno mrzi da otvaram linkove, nekao bi mi vise pasovalo da je sve servirano u tekstu...
trener92 trener92 00:31 19.01.2009

Re: sugestija

jesen92
Kada se otvore linkovi , uglavnom piše o tome šta je koje božanstvo značilo kod Starih Slovena( to je za one koji baš hoće malo više da saznaju
...pa i ja bih da saznam ali me trenutno mrzi da otvaram linkove, nekao bi mi vise pasovalo da je sve servirano u tekstu...
Download video!

Hvala tti , nekako večeras odgovara ovaj divan instrument

Andreas Vollenweider - Ascent From The Circle
trener92 trener92 00:38 19.01.2009

Re: sugestija

Ninoslav Randjelovic
ja bih volela da je cela prica zgusnuta.....

Sto rece Fjodor - covek je suvise sirok i valjalo bi ga malo suziti....


Za tebe , (možda i Fjodora ,ako čuje) , jedna lepa pesma

Andreas Vollenweider - Hall of the Stairs

jesen92 jesen92 01:11 19.01.2009

Re: sugestija

nesto za laku noc...sutra tj danas se raaaaaadiiiiii...
trener92 trener92 01:21 19.01.2009

Re: sugestija

jesen92
nesto za laku noc...sutra tj danas se raaaaaadiiiiii...
Download video!

Za laku noć

Andreas Vollenweider - Hush, My Heart, Be Still...
cassiopeia cassiopeia 23:47 18.01.2009

...

Čestitka za ovako detaljnu i lepu priču.

Podsetio si me na običaj da devojke u ponoć pred Bogojavljanje treba da pogledaju u nebo i pomisle želju koja će se sigurno ispuniti. Veruje se da se na taj dan, u ponoć, otvaraju nebesa i da se tada svaka želja može ispuniti.
trener92 trener92 00:05 19.01.2009

Re: ...

cassiopeia
Čestitka za ovako detaljnu i lepu priču.

Podsetio si me na običaj da devojke u ponoć pred Bogojavljanje treba da pogledaju u nebo i pomisle želju koja će se sigurno ispuniti. Veruje se da se na taj dan, u ponoć, otvaraju nebesa i da se tada svaka želja može ispuniti.

Da , to je jedan od običaja između Krstovdana i Bogojavljanja.Hvala ti
gordanac gordanac 00:00 19.01.2009

paganka :))

...pred ponoć od malo magije drevne...valjda slavenske, ko bi znao!
važno je da je magija! :))Djordje Balašević - Na Bogojavljensku noć - Mater vetru
trener92 trener92 00:28 19.01.2009

Re: paganka :))

gordanac
...pred ponoć od malo magije drevne...valjda slavenske, ko bi znao!
važno je da je magija! :))

Download video!

Djordje Balašević - Na Bogojavljensku noć - Mater vetru

Nisam prvo video ko je ostavio komentar, pročitao sam samo paganka, znao sam da si ti.Hvala ti, kao da je koncert sada , ja ću tebi ostaviti ipak jednog ivako uz svu ovu magiju

Andreas Vollenweider - Dance Of The Masks
gordanac gordanac 00:59 19.01.2009

Re: paganka :))

:))))
...panteon slavenskih mitslih božanstava slaže mozaike - slušam jednu verziju "Plesa pod maskama" skoro pola noći...red gitare, red saksofona, red ćutanja, šta ćeš - bela je noć...:))
Inače, uz čarobna imena paganskih bića o kojima si složio priču, ima i legendi o - jelenu, koja se "provlači" kao potka po srmi kroz skoro sve paganske pred-hrišćanske mitova (a bogami i u hrišćanstvu). Divne drevne priče...
Davnih dana imala sam druga koji je skoro sve o tome znao...odnelo ga Triglavu...
Panteon slovenskih bogova - blog

Dragoslav Srejović Jelen u našim narodnim običajima


trener92 trener92 01:13 19.01.2009

Re: paganka :))

gordanac
:))))
...panteon slavenskih mitslih božanstava slaže mozaike - slušam jednu verziju "Plesa pod maskama" skoro pola noći...red gitare, red saksofona, red ćutanja, šta ćeš - bela je noć...:))
Inače, uz čarobna imena paganskih bića o kojima si složio priču, ima i legendi o - jelenu, koja se "provlači" kao potka po srmi kroz skoro sve paganske pred-hrišćanske mitova (a bogami i u hrišćanstvu). Divne drevne priče...
Davnih dana imala sam druga koji je skoro sve o tome znao...odnelo ga Triglavu...
Panteon slovenskih bogova - blog

Dragoslav Srejović Jelen u našim narodnim običajima

Download video!

Šta da kažem , kako samo znaš da dopuniš i ulepšaš svaki blog, blog , samo za uživanje

jelen bio prinošen na žrtvu (na primer u Vučedolu) u istom svojstvu kao što je to slučaj u kultu Artemide Lafrije u Patrai ili Izidi u Heroneji.
Neka budem žrtvovan Izidi, neće mi biti žao

Andreas Vollenweider - Passionata

Jacques Brel - 'Ne me quitte pas
constrictoria92 constrictoria92 01:33 19.01.2009

Re: paganka :))

Šta da kažem , kako samo znaš da dopuniš i ulepšaš svaki blog, blog , samo za uživanje


Bas tako.
A sad saznah o jos jednoj bozici (ili boginji?!? sta je pravilnije?) u Slovena: Mokoš - boginja majka.
Gordanac,
fala lepa na linku!
mirelarado mirelarado 02:18 19.01.2009

Re: paganka :))

Mokoš

jesen92 jesen92 00:06 19.01.2009

mali prilog

trener92 trener92 01:17 19.01.2009

Re: mali prilog

jesen92
Download video!

Hvala ti na odličnim prilozima

Andreas Vollenweider - Desert of rain
matityahu matityahu 00:37 19.01.2009

NEKOLIKO RECENICA...

Jedan od najboljih blogova koje sam video ovde! Dobro napisan, poucan, interesantan, inicirajuci. Ja odoh na ponovno citanje tri dela, (koja nisam bas mnogo poznavao) a tebi PERUNOVSKA preporuka.
trener92 trener92 00:58 19.01.2009

Re: NEKOLIKO RECENICA...

matityahu
Jedan od najboljih blogova koje sam video ovde! Dobro napisan, poucan, interesantan, inicirajuci. Ja odoh na ponovno citanje tri dela, (koja nisam bas mnogo poznavao) a tebi PERUNOVSKA preporuka.


Pa hvala ti na ovakvim rečima i Perunovskoj preporuci, i za tebe malo muzike koja odlično odgovara uz ovakav tekst

Anreas Vollenweider - Painter´s waltz ,
matityahu matityahu 00:56 19.01.2009

NEKOLIKO RECENICA...

Zaboravih:Ziveli!
trener92 trener92 01:02 19.01.2009

Re: NEKOLIKO RECENICA...

matityahu
Zaboravih:Ziveli!


, Svaka čast za medovinu, ja sam taj koji je zaboravio, ali zato ima ko da podseti , zbog toga još jedna dobra pesma

Andreas Vollenweider - Pearls & Tears
radojicic92 radojicic92 01:21 19.01.2009

Timkat

u Etiopiji najveci praznik, sad tamo niko ne spava
trener92 trener92 01:39 19.01.2009

Re: Timkat

radojicic92
u Etiopiji najveci praznik, sad tamo niko ne spava
Download video!

Blago njima, hvala ti za ovo , jedna od mene ovako

Andreas Vollenweider - Bhambororo
bauer. bauer. 01:24 19.01.2009

...

coach, gospodar prstenova je najobičnija buranija u odnosu na ovo pozdravljam!
trener92 trener92 01:35 19.01.2009

Re: ...

bauer.
coach, gospodar prstenova je najobičnija buranija u odnosu na ovo pozdravljam!


, ma ida,tamo ima neki Smiragol, i Voldemor i šta ti ja znam, tebi moram da odaberem nešto interesantno

Andreas Vollenweider - Chanson de l'heure bleue
Jaril Jaril 01:45 19.01.2009

Послатак

Инспирисано словенском митологијом:Нешто се о томе може прочитати овде или овде (на енглеском).
trener92 trener92 02:12 19.01.2009

Re: Послатак

Jaril
Инспирисано словенском митологијом:

Download video!

Download video!

Download video!

Нешто се о томе може прочитати овде или овде (на енглеском).

Jarile, hvala ti za ovaj izuzetan prilog, Pošto gore nisam postavio (možda je trebalo) evo sada

Алекса́ндр Порфи́рьевич Бороди́н - Князь Игорь

Jaril Jaril 02:23 19.01.2009

Re: Послатак

Нема за шта хвала.

Премишљао сам се да ли да прилоге ставим као прозорче или као линк. Ако мислиш да је "претешко" за отварање стране, пребацићу их као линк.
trener92 trener92 02:36 19.01.2009

Re: Послатак

Jaril
Нема за шта хвала.

Премишљао сам се да ли да прилоге ставим као прозорче или као линк. Ако мислиш да је "претешко" за отварање стране, пребацићу их као линк.

Ne . u redu je, za tebe još jedna divna pesma

Kak pajdu
pape92 pape92 01:46 19.01.2009

šta je bilo posle

Dok me sa police posmatra od ovog bloga ne mnogo kraće () izdanje knjige Mitologija i religija drevnih Slovena, da uz čestitke pokušam da dam i svoj prilog. O ovome sam već pisao na nekom zaboravljenom blogu, smatram da ovo može biti mesto da ponovim.

Veselin Čajkanović (Studije iz srpske religije i folklora, 1910-1924) je srpski kolektivni mentalitet nazvao srpskom verom. Pri ovom se misli na to da proces hristijanizacije kod Srba nije došao «dna duše». Ni u kom slušaju tako duboko kao što je to slučaj kod Rusa, naprimer. Slava je najočitiji primer prodora mnogoboštva u hrišćanstvo, ali nije jedini, kao najznačjniji navodi se kult predaka.
Paganstvo je posle sloma srpske srednjovekovne države dobilo na zamahu. Vreme dolaska Turaka na Balkan je i vreme kada je hrišćanstvo kod Srba bilo u usponu, ali ne stigavši da taj uspon i završi. Da bi Crkva preživela vekove turskog ropstva, morala je da se prilagodi i popusti. Takođe je, neminovno u uslovima nepostojanja srpske države, gubila svoju moć, na uštrb paganstva. (Više: Miodrag Popović, Vidovdan i časni krst). Tako je narod, uporedo sa zvaničnim hrišćanstvom i njegovim dogmama, stvorio poseban kult, koja se mirne duše može nazvati novom varijantom hrišćanstva. Prema Veselinu Čajkanoviću, ta varijanta je produkt komplikovanog procesa u kojem su se tesno spojili religija i psihologija samoodržanja. To je vreme proroka, verovanja u tajanstvane sile koje imaju veze sa svetskom pravdom i verovanja da će te sile pomoći da srpski narod postane slobodan.
Možda najzanimljivije zapažanje iz radova Čajkanovića je ono o vezi između živih i mrtvih, navodim: vera u stalno prisustvo i delatnost duša predaka, izazivala je kod živih ljudi osećanje mnogobrojnosti i daleko veće snage nego što se realno poseduje. Verovatno otuda potiče i spremnost srpskog naroda, što je njegova lako uočljiva osobina, da se upušta u neravnopravnu borbu, da prkosi najvećim silama, da se inati bez obzira na posledice.

Etička pravila, stavovi o životu, i o smrti, shvatanje rada, vrednost napora, stavovi o porodičnom životu su mesta gde se mogu prepoznati relikti paganstva. Postoje mišljenja da se ovim može objasniti dominacija primarnih nagona, niskih impulsa mržnje i surovosti, površnost duha, mala energija, služenje neistinom, nesavesnost, i onaj (naš?) višak zlobe i pakosti. Jovan Cvijić je na pitanje šta je suština srpske civilizacijske strukture rekao da je ona zamršen koloplet istorijskih predrasuda, nacionalnih sujeta i izvitoperenog načina života.

Pagansko nasleđe može biti jedan od uzroka "izvitoperenog načina života". Svakako ne može biti isključiv razlog da je naš nacionalni mentalitet takav kakav je, no mislim da je neminovan zaključak da je faktor od značaja.
trener92 trener92 01:57 19.01.2009

Re: šta je bilo posle

Pagansko nasleđe može biti jedan od uzroka "izvitoperenog načina života". Svakako ne može biti isključiv razlog da je naš nacionalni mentalitet takav kakav je, no mislim da je neminovan zaključak da je faktor od značaja.
*novo

Hvala ti za ovaj odličan prilog.
Možda najzanimljivije zapažanje iz radova Čajkanovića je ono o vezi između živih i mrtvih, navodim: vera u stalno prisustvo i delatnost duša predaka, izazivala je kod živih ljudi osećanje mnogobrojnosti i daleko veće snage nego što se realno poseduje. Verovatno otuda potiče i spremnost srpskog naroda, što je njegova lako uočljiva osobina, da se upušta u neravnopravnu borbu, da prkosi najvećim silama, da se inati bez obzira na posledice.

Ovo je, za mene, posebno zanimljivo.
Nadam se da jedna ovakva pesma neće biti previše

ARIJA DIJAMOND
pape92 pape92 02:20 19.01.2009

Re: šta je bilo posle

not etol
trener92 trener92 02:44 19.01.2009

Re: šta je bilo posle

pape92
not etol

Onda još nešto ovako, hvala ti

Behind the gardens
JJ Beba JJ Beba 02:11 19.01.2009

kućni uslužni duh

od "naših" paganskih bića meni najdraži su talasoni a posebno mali kućni uslužni duhovi, koje pravim od plastelina, stavljam u flašice i poklanjam dragim prijateljima.
kućni uslužni duh naziva se još i kućnim đavolom. (inače to je jedno od mnogih mitskih bića koja su pod uticajem hrišćanstva dobili takvo ime) .

Ovaj duh pripada pojedincu, vrlo je poslušan i čini razne usluge svom gospodaru, ispunjavajući mu sve želje, posebice one koje se odnose na sticanje materijalne kosristi.

Kao vlasnici uslužnog duha, u litareturi , najčešće se spominju žene, te ih ja zato najradije poklanjam svojim prijateljicama ( mada ima i par muških vlasnika JJ B kućnih đavola)

U odnosu kućnog duha i gospodarice ima nečeg seksualnog, mada seu literaturi ne pominje polni akt.....
Pre no što prizove svog duha i zatraži uslugu, gospodarica treba da se obnaži i raspusti kosu..... kad se duh pojavi gospodarica zahteva uslugu, uključujući i nanošenje zla nekome iz okoline
Kućni đavo čini usluge bez nadoknade, jedina obaveza gospodara je da se o njemu stara - da ga hrani, poji, i upšte da mu ugađa......Ukoliko gopodar ne vodi računa o svom kućnom duhu, ovaj postaje njegov najveći neprijatelj - do uništenja.

Opis
Veličina: veličinina kućnog duha može biti u rasponu od palca do malog deteta.
Boravište: uslužni duh stanuje u kući bilo gde - u odžaku, pod stolom, u nekoj kuhinjskoj posudi.
Izgled: mali kučni đavo izgleda kao čovek, uz dodatak rogova i repa.
na sebi ima crvene pantalone ili gaćice i crvenu kapu u kojoj je , kako kažu, sedište njegove moći.

Inače, do uslužnog duha se teško dolazil.... Priča se da se izleže iz jajeta koje je sneo petao star devet godina ili kokoška koja je prokukurikala. Da bi kućni duh došao na svet jaje mora da se drži pod pazuhom sedam ili ćetrnaest dana.
pa vi vidite
Kažu da se mogao kupiti u okolini Pančeva u jednoj apoteci

Svojim prijaterljima njihovog ličnog kućnog duha poklanjam u flašicama od sokića


Winter Nights
trener92 trener92 02:27 19.01.2009

Re: kućni uslužni duh

JJ B kućnih đavola)

Kada ti dođeš ,onda sve ima nekog smisla Obožavam male kućne duhove. Verovatno izgledaju nekako ovako ......a nekada i ovako

Entre dos Aguas
trener92 trener92 02:30 19.01.2009

Re: kućni uslužni duh

Ovaj duh pripada pojedincu, vrlo je poslušan i čini razne usluge svom gospodaru, ispunjavajući mu sve želje,


Još nešto za tebe

Tomo Y Obligo
trener92 trener92 03:42 19.01.2009

Re: kućni uslužni duh

kućni uslužni duh naziva se još i kućnim đavolom.


Ja tebi poklanjam, jedno neobično

Đavolče
dunja73 dunja73 02:42 19.01.2009

juzni ispadose tuzni

Kolika bi nam drzava bila da smo ujedinjeni???

trener92 trener92 02:52 19.01.2009

Re: juzni ispadose tuzni

dunja73
Kolika bi nam drzava bila da smo ujedinjeni???


To je najveća tragedija Slovena, najviše ne vole jedni druge, nije bilo dovoljno što su ih maltretirali i pokušavali da "istreblje" vekovima drugi , nego treba da se ubijaju međusobno. a neki hoće i na silu da zaborave .Žalosno.

Hvala ti što si došla, za tebe jedna lepa pesma,

Andreas Vollenweider - Leaves Of The Great Tree
bauer. bauer. 03:02 19.01.2009

ili...

...za sve paganke, koje imaju čardaš u nogama...
trener92 trener92 03:12 19.01.2009

Re: ili...

bauer.
...za sve paganke, koje imaju čardaš u nogama...

Volimo paganke koje imaju "čardaš" u nogama
Za tebe nešto što nisi odavno( pretpostavljam ) čuo

Igraj narode moj
bauer. bauer. 03:20 19.01.2009

...

blog se nešto poigrava...
trener92 trener92 03:25 19.01.2009

Re: ...

bauer.
blog se nešto poigrava...

Nije valjda oono..najgore
bauer. bauer. 03:29 19.01.2009

Re: ...

Nije valjda oono..najgore

ma nije, nego zakasneli duplikat...
trener92 trener92 03:53 19.01.2009

Re: ...

bauer.
Nije valjda oono..najgore

ma nije, nego zakasneli duplikat...

Još jedna dobra za tebe

Dinamit
topcat topcat 03:40 19.01.2009

Macak,

Odlicno si sve pokrio!

trener92 trener92 03:51 19.01.2009

Re: Macak,

topcat
Odlicno si sve pokrio!


Čitalo se nije da nije,do iznemoglosti
Hvala ti što si došla, i za tebe jedna lepa pesma,

Andreas Vollenweider - The Secret, The Candle, And Lo

topcat topcat 04:16 19.01.2009

Re: Macak,

trener92
Čitalo se nije da nije

vidimo, vidimo...

iris.davidovich iris.davidovich 05:31 19.01.2009

Brojalica

Okoš, Mokoš,
prdi kokoš,
pita baja,
kolko tebi treba jaja?

Mislim da je u nekoj verziji Mokoš pandan baba Jagi
trener92 trener92 05:43 19.01.2009

Re: Brojalica

iris.davidovich
Okoš, Mokoš,
prdi kokoš,
pita baja,
kolko tebi treba jaja?

Mislim da je u nekoj verziji Mokoš pandan baba Jagi


Moguće da jeste, hvala na prilogu i za tebe jedna lepa pesma

Andreas Vollenweider - Forest Folks
Unfuckable Unfuckable 09:51 19.01.2009

wow

Jelica Greganović Jelica Greganović 10:26 19.01.2009

Ne mogu sad

polako da pročitam, a sa zadovoljstvom ću, samo da odgalopiram krug poslom, pa eto mene nazad...
Do tada samo da ubacim naseg Prestolonaslednika, koji ime nosi upravo po slovenskom bogu Svetovidu (Svautovid, Swatvid, Sutvid) - Vid. Jednom od bogova pripuštenim u hrišćanstvo. Bogu, koga su jako poštovali baltski Sloveni, kod kojih je Svetovid i bio vrhovni bog. U tom podučju je nađeno i najviše tragova poštovanja Svetovida. Bogu mudrosti (sanskrit - vid- mudrost), bogu vetrova koji vidi i zna sve, bogu sa četiri lica sa bikovim rogom u desnoj ruci, napunjenim vinom, uzdama, mačem, sedlom i belim konjem.

I malo muzike za ovaj blogtrener92 trener92 15:50 19.01.2009

Re: Ne mogu sad

Jelica Greganović

Praslovan

Horde slovanske krvi preko reke skozi dni,
spredaj poglavarji in direktorji,
za njimi kurbe, mladci, upokojenci.
Spolno močni, silno zdravi,
zakladi step iz pradavnine so prišli
po stotih generacijah sposobnih gospodinj
in nam po vseh predpisih
zajebali vse, kar se je zajebati dalo.

Kdo je tebe Praslovan plavati učil,
da si preplaval tisto rusko reko
in se v mojih genih naselil.

Usmerjeno izobraženi, zjutraj v službo skozi dni,
spredaj so grobovi in sirote,
za njimi mrtve ribe in crknjeni psi.
Brez pigmenta smo spočeti,
sodobna brozga iz betona
se množimo križani, kastrirani, korakajoči,
da bomo vsi po vseh predpisih
zajebali vse, kar se bo zajebati dalo.


Jelice. Sećam se da sam kod tebe, davno na jednom blogu ostavio tekst ove fenomenalne pesme, šta da radimo kad volimo Predina. Hvala ti i na ovim slikama. Pozdrav i za Prestolonaslednika i jedna lepa pesma ,

Andreas Vollenweider - Long Road to You
trener92 trener92 17:14 19.01.2009

Re: wow

UnfuckableHush
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:18 19.01.2009

Svetkovina

Treneru,
tvoj naslov pomalo zbunjuje
"Nekoliko rečenica , ko želi da pročita "
ali si verovatno to namerno učinio, da bi nas zaintrigirao šta se to značajno krije iza nekoliko rečenica,he, he, he...

Odličan tekst, koji nažalost pokazuje da većina nas tako malo znamo (jer nam je malo stalo) o našim slovenskim korenima, tako da je uvek lepo videti kada se neki stranci (iz Danske ili ne znam odakle) time bave.
A kada još ti znalački sve propratiš pravim linkovima - eto prilike za svetkovanje.

Naravno da se ti šališ kada kažeš da ne bi imao ništa protiv da
Neka budem žrtvovan Izidi, neće mi biti žao


Uvek ima kome da sebe prineseš na žrtvu, neka samo to bude neko od krvi i mesa, ko te zaslužuje i sa kojim se često vidjaš.
Bilo mi je milo da vidim da je Pape pomenuo Veselina Čajkanovića. Ja sam malkice pokušao da se bliže upoznam sa njim, ali na žalost, nisam dalje otišao u tome, sve ostavljajući "za neka bolja vremena".

A sada da budem malkice maliciozan, shodno danasnjim političkim prilikama kod nas.
U navodjenju slovenskih jezika, ovde se podleglo propagandi Hrvata da je njihov jezik samostalan, pa se navodi da on postoji barabar sa srpskim, što nije tačno, jer svakome ko ima malo mozga ja jasno da se radi o JEDNOM jeziku. Ali su Hrvati, posle odcepljenja, pokušavali da svet ubede kako im je i jezik drukčiji, pa su mnoge strane radio stranice to prihvatale (VOA, Deutsche Welle i druge), ali su se onda Francuzi (RFI), recimo, dosetili da je to hrvatsko lukavstvo, pa su na svojoj stanici za svet odbili da daju emisije na hrvatskom odvojeno od emisija na srpskom. Jer ako bi ovaj izvor (odakle je članak o Slovenima preuzet) hteo da bude (nepotrebno) korektan, onda bi pored hrvatskog morao da pomene i bošnjački, pa možda i crnogorski... Bljak. (A da ne zaboravimo i to da su nedavno Hrvati bili lansirali teoriju da oni i nisu slovenskog porekla, već da su došli negde iz Irana, he, he, he).

Izvini zbog ovom umetka o Hrvatima, možda se ne uklapa u tvoju veselu koncepciju o Slovenstvu garniranom sa dobrim muzičkim linkovima, ali sam morao to da kažem.

Have a nice day.
trener92 trener92 16:07 19.01.2009

Re: Svetkovina

tako da je uvek lepo videti kada se neki stranci (iz Danske ili ne znam odakle) time bave.

Namerno sam postavio ono što su neki drugi pisali o tome, kao što si i primetio. Nisam hteo ni Čajkanovića, Srejovića ili Petrovića, nego baš ovako, da ne bude pristrasno, iako kod njih ima mnogo toga što treba pročitati.
A da ne zaboravimo i to da su nedavno Hrvati bili lansirali teoriju da oni i nisu slovenskog porekla, već da su došli negde iz Irana, he, he, he).

Ne treba ništa reći za ovo!
Izvini zbog ovom umetka o Hrvatima, možda se ne uklapa

Nije problem, to samo govori koliko je tužno lagati sebe samog ili kako je lepo dodao moj prijatelj " Bekstvo od sopstva" i za tebe jedna lepa pesma

Andreas Vollenweider - Eolian minstrel
Gospodja Klara Gospodja Klara 17:45 19.01.2009

Odoste mi u VIP,

i preporuka, nek ide zivot, gos'n treneru.

Intrigantna tema (meni), sva u naslucivanju.

Mali prilog u vezi sa mitskim bicima: gvozdenzuba, karakondzula, karadjoz.... zaboravila sam ostale, plejada likova sjajnih za plasenje dece dok je noc gusta a WC poljski...

I jedna prica:

Vracao se deda Ilija jedne mrkle noci, verovatno iz neke stete. I kako to biva, stigao kuci tek sutradan, rascupan, unezveren i bez blagog pojma o tome gde se deo prethodnih nekoliko sati.
Proslo neko vreme, a deda Iliji se iz cista mira osusi noga do kolena. Tek tako. Odn'o vrag (Veles?) salu, odvedu ga kod seoskog mudraca, baba Radmile. Posle seanse, sve je bilo jasno:
Deda Ilija je one noci prelazio preko raskrsca (znamo svi sta to znaci) bas u momentu kada je vilama pukao tocak na kolima. I one uzmu nogu deda Ilije kao zamenu, provozaju se koliko im je trebalo, ali nogu ''zadrze'' za sebe.

Ma divna prica, na stranu morbidni detalji, vile su takve.
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:40 19.01.2009

Velesa,

boga po kome se Velenje zove? Boga bele tehnike i malih kućnih aparata?
stari92 stari92 18:48 19.01.2009

Re: Velesa,

u Makedoniji (doduše bejaše neko vreme Titov Veles) ..

i vino sa tog područja Т ' ГА ЗА ЈУГ - стоно полуслатко црно

Ж !
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:49 19.01.2009

Evo me...a sad

da vam ispričam...kad sam došla u Sloveniju počela sam da se susrećem sa izrazom "ajdovska grobišča", ajdovska groblja i niko nije znao da mi objasni zašto se tako zovu (ajda je na slovenačkom heljda). Pored njih postoji i grad Ajdovščina...a onda sam kroz različite romane napipala izraz "ajdovci" i shvatila da je to naziv za pagane, za Slovene pre hrišćanstva i da su "ajdovska grobišča" zapravo staroslovenska groblja iz paganskih vremena.
A onda sam pčelica to lepo povezala sa najlepšom narodnom pričom koju sam ovde pročitala: Kada se staroslovensko pleme Slovenaca spremalo na put preko Karpata, noć pred polazak se pojavila vila. Dala im je vrećicu semena i rekla im da svako veče, kada se utabore poseju semenku, ako ujutru nikne neka ostanu na toj zemlji, u suprotnom neka idu dalje. Tako su Slovenci putovali sve dok nisu stigli do današnje Slovenije, gde su uveče posejali semenčicu, a ujutru je iz nje nika heljda - ajda. Tu su i ostali.
Očito su zato i oni ostali - ajdovci.
Jedno od najlepših slovenačkih, ženskih imena je upravo - Ajda.
Gospodja Klara Gospodja Klara 00:06 20.01.2009

Re: Evo me...a sad

Lepo sve to povezala Jelica, ko Da Vinci Code :)
A jabuke ajdare, da li je i to u vezi?
mirelarado mirelarado 00:18 20.01.2009

Re: Velesa,

vino sa tog područja Т ' ГА ЗА ЈУГ - стоно полуслатко црно


mirelarado mirelarado 00:29 20.01.2009

Re: Evo me...a sad

grad Ajdovščina

Područje Opštine Ajdovščina, zaista je lepo:
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:47 20.01.2009

Re: Evo me...a sad

S obzirom da su to ajdared jabuke, ne bih rekla...
trener92 trener92 01:19 21.01.2009

Re: Velesa,

boga po kome se Velenje zove? Boga bele tehnike i malih kućnih aparata?

Ne pominji Velenje(Gorenje) , za četiri godine sam promenio pet(5)puta prekidač za rernu ( sa ravnom pločom), crkavaju samo tako, poludeo sam više. Jako se kajem što sam ga kupio ( a birao sam između Simensa i Gorenja ovaj je lepše izgledao )
trener92 trener92 01:57 21.01.2009

Re: Odoste mi u VIP,

Gospodja Klara
i preporuka, nek ide zivot, gos'n treneru.

Intrigantna tema (meni), sva u naslucivanju.

Mali prilog u vezi sa mitskim bicima: gvozdenzuba, karakondzula, karadjoz.... zaboravila sam ostale, plejada likova sjajnih za plasenje dece dok je noc gusta a WC poljski...

I jedna prica:

Vracao se deda Ilija jedne mrkle noci, verovatno iz neke stete. I kako to biva, stigao kuci tek sutradan, rascupan, unezveren i bez blagog pojma o tome gde se deo prethodnih nekoliko sati.
Proslo neko vreme, a deda Iliji se iz cista mira osusi noga do kolena. Tek tako. Odn'o vrag (Veles?) salu, odvedu ga kod seoskog mudraca, baba Radmile. Posle seanse, sve je bilo jasno:
Deda Ilija je one noci prelazio preko raskrsca (znamo svi sta to znaci) bas u momentu kada je vilama pukao tocak na kolima. I one uzmu nogu deda Ilije kao zamenu, provozaju se koliko im je trebalo, ali nogu ''zadrze'' za sebe.

Ma divna prica, na stranu morbidni detalji, vile su takve.


Gospođa Klara, još jedan zanimljiv link Spasoje Vasiljev, Slovenska Mitologija. Hvala za lepu priču, za vas jedna lepa pesma

Andreas Vollenweider - Jugglers in obsidian
trener92 trener92 02:05 21.01.2009

Re: Evo me...a sad

Jelica Greganović
da vam ispričam...kad sam došla u Sloveniju počela sam da se susrećem sa izrazom "ajdovska grobišča", ajdovska groblja i niko nije znao da mi objasni zašto se tako zovu (ajda je na slovenačkom heljda). Pored njih postoji i grad Ajdovščina...a onda sam kroz različite romane napipala izraz "ajdovci" i shvatila da je to naziv za pagane, za Slovene pre hrišćanstva i da su "ajdovska grobišča" zapravo staroslovenska groblja iz paganskih vremena.
A onda sam pčelica to lepo povezala sa najlepšom narodnom pričom koju sam ovde pročitala: Kada se staroslovensko pleme Slovenaca spremalo na put preko Karpata, noć pred polazak se pojavila vila. Dala im je vrećicu semena i rekla im da svako veče, kada se utabore poseju semenku, ako ujutru nikne neka ostanu na toj zemlji, u suprotnom neka idu dalje. Tako su Slovenci putovali sve dok nisu stigli do današnje Slovenije, gde su uveče posejali semenčicu, a ujutru je iz nje nika heljda - ajda. Tu su i ostali.
Očito su zato i oni ostali - ajdovci.
Jedno od najlepših slovenačkih, ženskih imena je upravo - Ajda.


Hvala Jelice , zaslužila si još jednu lepu pesmu

Andreas Vollenweider - Morgana Palace
jesen92 jesen92 00:33 20.01.2009

jedno pitanjce

..ima li baba roga neke rodbinske veze sa baba jagom...?
Gospodja Klara Gospodja Klara 01:02 20.01.2009

Re: jedno pitanjce

Ja mislim da je Roga neki nas, juznoslovenski ekvivalent Jage, a mozda su i zaove, jetrve ili tako nesto egzoticno:)


Pitanje za nekog ko je blogerski obrazovan: sta znaci ako pise 'link replika 6' a ja ne vidim nijednu?
jesen92 jesen92 02:10 20.01.2009

Re: jedno pitanjce

...pa to i ja mislim za babarogu ali bih volela strucno misljenje....Kako ne vidis replike?...to nesto tvoj komp zeza..
bauer. bauer. 02:52 20.01.2009

Re: jedno pitanjce

edit... prebačeno u novi komentar...
trener92 trener92 02:10 21.01.2009

Re: jedno pitanjce

sta znaci ako pise 'link replika 6' a ja ne vidim nijednu?

Kada se odgovori na komentar, odnosno kada vaš komentar ima isti naslov, kao prethodni, onda se vodi kao replika...u to ime još jedna lepa pesma

Andreas Vollenweider - La Lune Et L'Enfant
bauer. bauer. 02:55 20.01.2009

Replike...

Gospođa Klaro, sasvim dole u dnu strane pa desno, imate opciju 'Prikaži replike'. Kad na nju kliknete, prikazaće vam se jedan sasvim novi svet...
Gospodja Klara Gospodja Klara 08:27 20.01.2009

Re: Replike...

Ma pise 'sakrij replike', znaci aktivirana je. Mozda je greska, hvala u svakom slucaju, (vec sam u tom novom svetu, ali u njemu nema replika, smrc).
jesen92 jesen92 11:31 20.01.2009

Re: Replike...

...bauer je napisao prvi komentar sa temom "replike" i cim si ti odgovorila pored njegovog komentara se pojavilo "Link Replika 1."..sad ja kad ovo zavrsim pisace Replika 2...Vidis li ti to ili ne?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana