Društvo| Istorija

Čas istorije: Optužnica protiv Draže Mihailovića

Predrag Azdejković RSS / 01.08.2012. u 12:43

15427.jpg
Rehabilitacija zločinca

Odlomak iz optužnice koju je 1946. podneo zastupnik vojnog tužioca protiv Dragoljuba Mihailovića i ostalih.

RATNI ZLOČINI

41. Mihailović je putem bezbrojnih raspisa, naredaba, radiograma, direktiva, upućivanih svim njegovim komandantima kao i pojedinim komandantima u konkretnim slučajevima, počev od jeseni 1941. izdavao stroga naređenja da bez milosti uništavaju sve borce Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda, zarobljene i ranjene borce, sve simpatizere narodnooslobodilačkog pokreta, svakog onoga ko ma čime pomaže Narodnooslobodilačku vojsku i partizanske odrede, nazivajući u svojim depešama, raspisima i direktivama sve pripadnike narodnooslobodilačkog pokreta komunistima, boljševicima, ustaško-boljševičkim bandama, itd.

42. Mihailović je takođe izdavao naređenja svojim komandantima da uništavaju muslimane (koje je on nazivao Turcima) i Hrvate (koje je on izjednačivao sa ustašama).

43. Mihailović je bio uveo u primenu metodu ubijanja ljudi bez suda i ma kakvog ispitivanja krivice. Osude na smrt izricao je on, a to pravo bio je preneo i na sve svoje komandante korpusa, brigada, pa i bataljona. Osuđene na smrt stavljao je pod slovo „Z".

44. Za izvršenje smrtnih osuda po metodi slova „Z" (slovo „Z" je početno slovo od reči zaklati, a lice stavljeno pod slovo „Z" moralo je biti zaklano) Mihailović je dao direktivu da svaka njegova brigada formira „crne trojke", koje su konspirativno radile. Po Mihailovićevim direktivama komandanti brigada su u „crne trojke" odabirali krvoločne ljude koji su stupanjem u „crnu trojku" davali pristanak da izvrše svako naređenje bez pogovora, a da u slučaju ne izvršenja naređenja budu streljani. Mihailović je šta više davao „crnim trojkama" direktive kako treba da kolju. Šef četničkih „crnih trojki" u Jugoslaviji bio je sam Mihailović.

45. Pored „crnih trojki" Mihailović je mnogo puta izdao naređenja da svaki komandant korpusa formira leteće brigade, kojima je dao isključivo u zadatak da očiste svoj teren od partizana (ili kako on to kaže komunista) i njihovih simpatizera i svih drugih elemenata koji se ne slažu sa njegovom organizacijom, a da se ne upuštaju ni u kakve sukobe sa okupatorom.

46. Izvršavajući Mihailovićeva naređenja, njegovi komandanti korpusa i brigada, njegovi korpusi i brigade, njegove „crne trojke" i leteće brigade, izvršile su u toku rata i okupacije bezbroj raznovrsnih ratnih zločina u svim krajevima Jugoslavije, u Srbiji, Crnoj Gori, Sandžaku, Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj (naročito u Dalmaciji i Lici) i Sloveniji, pa su tako:

U novembru 1941, četnici su streljali u selu Brajićima (Srez takovski) na mestu zvanom Drenov Vrh oko 500 zarobljenih partizana i pristalica oslobodilačke borbe. Mesto na kome su partizani streljani nalazi se na kratkom otstojanju od Ravne Gore na kojoj se nalazio Mihailović sa svojim štabom.

U noći između 13. i 14. novembra 1941, predao je četnički komandant Jovan Škava po Mihailovićevom naređenju oko 365 partizana Nemcima u selu Slovac (blizu Valjeva), koje su Nemci odveli u Valjevo i streljali u blizini Valjeva na mestu zvanom Krušik.

Početkom novembra 1941. Mihailovićev komandant Filip Ajdačić zaklao je 13 partizanskih simpatizera u blizini Kosjerića na mestu zvanom Ridovi, među kojima i učiteljice Jelenu Subić-Gmizović i Milevu Kosovac koje su četnici pre nego što su ih zaklali silovali i unakazili usijanim gvožđem.

Četvrtog novembra 1941, četnici su ubili blizu Ravne Gore oko 30 partizana koje su bili na prevaru zarobili, među kojima je bilo 18 devojaka koje su bile upućene u Užice za bolničarke.

U decembru 1941. Mihailovićevi četnici streljali su zajedno sa Nemcima u Čačku samo u jedan mah 80 pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta.

U decembru 1941. u Srezu požeškom radio je mešoviti nemačko-četnički sud koji je samo u jedan mah osudio na smrt 12 pristalica partizana.

U decembru 1941. i tokom januara 1942. četnici su poklali preko dve hiljade muslimana - ljudi, žena i dece iz okoline Foče, Čajniča i Goražda. Klanja su vršili na mostovima na Drini u Foči i Goraždu.

U toku decembra 1941. i tokom cele 1942. Mihailovićevi „legalizovani" četnici pohapsili su i predali Nemcima u raznim krajevima Srbije hiljade pristalica partizana, koje su Nemci streljali u logorima Banjici, Šapcu, Nišu, Užicu, Čačku i drugim, a pored toga sami četnici su poubijali hiljade pristalica partizana, opljačkali mnoga sela, batinali hiljade ljudi, a veliki broj žena i devojaka iz partizanskih porodica silovali.

Prvog aprila 1942, četnici Rada Radića pobili su u Jošavci 20 ranjenih partizana a među njima i teško ranjenog doktora Mladena Stojanovića.

Aprila 1942, četnici Lazara Tešanovića i Rada Radića (koji su se tada bili stavili pod komandu Mihailovićevog kapetana Dragoslava Račića) ubili su 70 ranjenih partizana.

Krajem aprila 1942, Spasoje Dakić, komandant jednog Mihailovićevog bataljona u Istočnoj Bosni, ubio je engleskog majora Terensa Atertona i jednog njegovog radiotelegrafistu - engleskog narednika.

Juna 1942, Mihailovićevi četnici su u okolini Gacka u selu Izgori zapalili bolnicu sa 10 teških partizanskih ranjenika.

Juna 1942, Mihailovićev odred pod komandom kapetana Vladimira Đukića izveo je iz zatvora u Nikšiću 25 pristalica narodnooslobodilačkog pokreta i zajedno sa Italijanima streljao.

Avgusta 1942, Mihailovićev komandant Petar Baćović ubio je simpatizere NOP-a Rada Pravicu, sudiju, Tomu Galepa, Jovu Ljubibratića, Budimira Ukropinu i Tasu Kosovića.

Avgusta 1942, Mihailovićevi četnici pod komandom Petra Baćovića prilikom zauzeća Foče zaklali su u Foči i u grupi sela koja se skupa nazivaju Bukovica oko 1.000 lica muslimanske veroispovesti, među kojima je bilo oko 300 žena, dece i staraca.

Avgusta 1942, na terenu oko Ustikoline i Jahorine (Istočna Bosna) Mihailovićevi četnici pod komandom majora Zaharija Ostojića i Petra Baćovića zaklali su oko 2.500 lica muslimanske veroispovesti a sela popalili.

Septembra 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u Makarskoj 900 Hrvata, nekoliko katoličkih sveštenika žive odrali i 17 sela zapalili.

Oktobra 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u okolini Prozora zajedno sa Italijanima kojima je komandovao italijanski poručnik Viđak oko 2.500 muslimana i Hrvata, među kojima je bilo žena, dece i staraca, a veliki broj sela popalili.

U oktobru 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u selu Gata, Niklice i Čišlo (sva sela u Dalmaciji) zajedno sa Italijanima 109 Hrvata kao simpatizere NOP-a.

U jeseni 1942, u Drežnici (Hercegovina) četnici iz okoline Gacka pri pokretu za Prozor zaklali su 100 lica muslimanske veroispovesti.

Decembra 1942, u selu Brainci (Mrkaić - Istočna Bosna) i okolnim selima, četnici Mihailovićevog komandanta Rajka Čelonje ubili su 160 seljaka i popalili selo Braince i još nekoliko sela. Među pobijenima bilo je i žena i dece.

U januaru 1943. Mihailovićevi četnici su ubili u selu Banji (kod Aranđelovca) protu Jeremiju Isakovića i još 18 pristalica partizana.

Januara 1943. zaklao je major Radomir Cvetić 16 zarobljenih partizana u okolini Užica.

Januara 1943. pod komandom Vladimira Komarčevića Mihailovićevi četnici su zaklali 72 simpatizera partizana u srezu posavskom.

Januara 1943, četnici Pavla Đurišića ubili su u Srezu bjelopoljskom oko 400 muškaraca i oko 1.000 žena i dece muslimanske veroispovesti.

U februaru 1943. četnici pod komandom Zaharija Ostojića, Petra Baćovića, Pavla Đurišića, Voje Lukačevića, Vuka Kalaitovića i drugih u srezovima pljevaljskom, čajničkom i fočanskom zaklali su 1.200 muškaraca i 8.000 staraca, žena i dece i opljačkali pa potom spalili oko 2.000 domova.

Polovinom jula 1943. u selu Cikoti (Istočna Bosna) četnici su otkrili 80 ranjenika i proleterske divizije, oduzeli im oružje, a sutradan doveli Nemce koji su ih poubijali a zatim spalili.

Jula 1943. u Bišini (Birač) četnici su otkrili 120 ranjenika I i II proleterske brigade i izdali ih Nemcima koji su ih pobili.

Decembra 1943. četnički komandant major Boško Petrićević streljao je u Kolašinu 28 zarobljenih partizana i 6 seljaka pristalica partizana.

Decembra 1943. četnički komandant Živan Lazović zaklao je u selu Selevcu (Beogradskog okruga) 15 seljaka pristalica partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u okolini Bosanskog Grahova 137 zarobljenih partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u selu Tičevu kod Drvara 28 zarobljenih partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u Zeti (Crna Gora) 8 seljaka-delegata na I Antifašističkoj skupštini Crne Gore.

Decembra 1943. zaklali su četnici Nikole Kalabića u selu Kopljarima (kod Aranđelovca) 24 seljaka pristalice partizana.

Decembra 1943. streljali su četnici Vuka Kalaitovića u srezu Sjeničkom (Sandžak) 18 pristalica partizana.

Decembra 1943. četnici pod komandom potpukovnika Miodraga Paloševića i majora Svete Trifkovića zaklali su u selu Vraniću (srez Posavski, Okrug beogradski) 72 lica među kojima i jedno dete od dve godine, drugo od 3 meseca, jednu od žrtava su kastrirali. Pored toga opljačkali su veliki broj seljačkih domova.

Od meseca jula 1941. do marta 1943, Mihailovićevi četnici pod komandom Pavla Đurišića osudili su na smrt i streljali oko hiljadu crnogorskih partizana i seljaka, zbog toga što su učestvovali u Oslobodilačkom ustanku u Crnoj Gori.

29. aprila 1944. četnički odredi kapetana Živojina Lazovića, majora Svetislava Trifkovića, Nikole Kalabića, Dragutina Bojovića, Svete Bogićevića, Radovana Dokmanovića i Svete Radićevića u selu Drugovcu (Srez podunavski - Okrug beogradski) zaklali su 73 lica među kojima i 9 žena. Tom prilikom teško su zlostavljali 37 drugih lica i opljačkali pa potom popalili 220 domova.

Aprila 1944. četnici su kod Bajine Bašte zaklali 8 simpatizera partizana.

Maja 1944. četnici Dragutina Keserovića pronašli su na Jastrebcu partizansku bolnicu, pa su streljali oko 24 ranjenika i 4 bolničarke.

Maja 1944. četnici sa Majevice otkrili su u Semberiji partizanske bolnice i ubili oko 300 teških ranjenika.

U leto 1944. četnici su u selu Balinoviću živoga pekli pred 20 ljudi Živana Đurđevića seljaka iz sela Balinovića, a potom zaklali njega i njegovog sina.

Početkom avgusta 1944, Dušan Radović - zv. Kondor, komandant Mihailovićevog Zlatiborskog korpusa, zaklao je dva američka avijatičara francuskog porekla koji su se bili prinudno spustili padobranima kod reke Lima.

Avgusta 1944. četnički odred Svete Bogićevića uhvatio je u selu Sepcima (Okrug beogradski) Savu Sremčevića, Konstantina Vojinovića, Iliju Radojevića i Iliju Jakovljevića i pošto ih je teško mučio da bi im iznudio priznanje o saradnji sa partizanima, svu četvoricu je zaklao.

47. Nabrojani zločini su samo mali deo zločina koje su Mihailovićevi četnici sprovodeći njegova naređenja i direktive izvršili u svim krajevima Jugoslavije.

Pored toga, desetine hiljada ljudi četnici su zlostavljali i batinali, a u Crnoj Gori su bili uveli specijalni sistem batinanja pomoću „roglje".

Mihailovićevi komandanti dostavljali su spiskove pristalica partizana okupatorima i kvislingovcima na osnovu kojih su ljudi bili hapšeni i streljani. Naročito je Mihailovićeva beogradska organizacija tesno sarađivala sa Specijalnom policijom na uništavanju pristalica partizana u Beogradu.

Beograd, 10. jun 1946.

Preuzmite dokument: Ceo tekst optužnice protiv Mihailovića i ostalih

AtačmentiKomentari (209)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Atomski mrav Atomski mrav 14:06 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Da li su postojale obaveštajne službe?
Da li se motrilo sa svih strana ko, šta i gde radi?


I pored tih obaveštajnih službi, nije im padalo na pamet da spreče Hitlera i naciste da uopšte započnu rat?

Što se odlikovanja tiče, zašto da ne odlikuju Dražu - on im baš odgovara, bori se sa jedne strane protiv fašista a sa druge strane protiv komunista. Čovek je Supermen, bre!

P.S. Ne znam ko je odlikovao Gadafija, niti što si toliko zapeo za odlikovanja. Gadafi je dugo bio dežurni terorista, resident bad guy, pa je ipak "popravio imidž" - sve je pitanje interesa, zbog kojih je na kraju i sklonjen.
hajkula1 hajkula1 15:18 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

ozbiljno


Komunisti ga proglasili za zločinca a tri od četiri sile pobednice ga proglasile za antifašistu i odlikovale za doprinos borbi PROTIV FAŠIZMA
-Čerčil - u toku rata
-De Gol - u toku rata
-Truman - posthumno.


Ovaj put samo tebi +

Lazi i osude na racun Milana Nedica i Draze Mihajlovica (i na racun mnogih u sustini postenih ljudi bilo pripadnika Jugoslovenske vojske u otadzbini bilo drugih) nanele su veliku nepravdu i njima, njihovoj porodici, bliznjima, Beogradu, Srbiji, istini.

Ja razumem to pljuvanje po njima kao dokazivanje da su bili izdajnici, losi i svi oko njih i u vezi sa njima, pa moraju da se kazne, ako ne smrtnom kaznom, onda zaplenom imovine...
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 15:30 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Hajkula1 je mnogo čitala knjigu Danila Kiša "Milan Nedić, duša od čoveka".
albertus_magnus albertus_magnus 16:16 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Sve to za ordenje stoji, ali vojni istoričari u SAD imaju i neke zamerke na Mihailovića i njegov pokret. U publikaciji "German Antiguerrilla Operations in the Balkans (1941-1944)" (United States Army Center of Military History) između ostalog stoji sledeće:

No doubt existed as to the loyalty of Mihailovitch himself to the royal Yugoslavian Government-in-Exile. However, there is ample evidence that a number of his subordinates made armistice arrangements with the occupation forces and even assisted them on occasion. Certain the Germans and their allies would eventually be forced to withdraw from the Balkans, Mihailovitch regarded the Partisans, under the aegis of Moscow, as the greater of the two threats to the restoration of the former government


Dakle, nisu komunisti baš sve izmislili, četnike opanjkavaju i na zapadu.agatton agatton 16:43 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

ozbiljno
Peđa,
Živo me zabole za Dražu (kao i za Tita) ali čini mi se da neko sebi daje suviše velike slobode da tumači nečiji lik i delo i da svoje (pristrasne) zaključke predstavlja kao jedinu istinu. Draža...Komunisti ga proglasili za zločinca a tri od četiri sile pobednice ga proglasile za antifašistu i odlikovale za doprinos borbi PROTIV FAŠIZMA
-Čerčil - u toku rata
-De Gol - u toku rata
-Truman - posthumno.

Meni je malo čudno da ti, razni kitanovići (po njegovim knjigama Rusi su pobili više nemaca nego što prikazuje i najostrašćeniji sovjetski izvor), razne generalska deca koja su 1945. čiji su očevi 1944. prvo zauzeli Dedinje pošto su ga oslobodili od stanara, popalili parket i biblioteke pa onda počeli da laprdaju o pravdi, erazni komesai...znate više od od Amera, Engleza, Francuza...Trimana, Čerčila, De Gola.
Nešto tu ne štima....Smrdi do neba.
Naravno, to niko ne spori, bilo je stravočnih zločina ali ih je bilo sa obe ANTIFAŠISTIČKE strane a ne samo sa jedne...ti si pomenuo neke četničke...ali mislim da bi radi istine i radi poštenja trebao da pomeneš i zločine koje su činili komunisti...pasja groblja, streljanja, jame, sremski front...

Istorija se ne može predstavljati tako jednostrano jer je to onda silovanje istorije..jer koliko je Draža bio ili zločinac ili antifašista toliko je i Broz bio Zločinac ili antifašista.

i jos nesto sto je, na zalost, bila nasa realnost u ratu

Prijatno.Britanci nisu nikada odlikovali Mihailovića to lažeš.
Francuti su svoje odlikovanje povukli a odlikovali su Tita.
Truman je na pritisak Deražinog prijatelja puk. Dobnovana koji je bio šef OSS, kasnije CIA posle 3 godine pritisaka odlikovao barabu, ali sa naznakom da se to ne objavljuje. Odlikovanje je dotureno u Srbiju tek pre par godina.

A kolika si lažovčina još bolje dokazuje fotografija koju si priložio. Na njoj je vojnik August Heler, austrijski komunista koji je u septembru prebegao u partizane, borio se sa partizanima, poginuo u partizanima i sahrabnjen na partizanskom groblju.

Prijatno tebi lažovčino.

Slike koje je postavio gospodin ne mogu da prebacim, radi se o slici koja "dokazuje saradnju partizana i Nemaca"
agatton agatton 16:54 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

ozbiljno
Predrag Azdejković
A ti očekuješ da Amerikanci, Britanci i Francusku odlikuju komuniste, nakon što su četnicima slični pobegli u Ameriku, Britaniju i Francusku?!

Možemo da se pravimo ludi koliko hoćemo, ali imamo preklane vratove od četničkog noža. Ali ajde da razumem da vas zabole za muslimanske i hrvatske vratove, ali ovi su klaki i silovali domaće!


Peđa, mržnja te izgleda sprečava da trezveno razmišljaš.
Kao prvo, De Gol i Čerčil su Dražu odlikovali 1943. (ili 1944.) u vreme NAJBOLJIH odnosa komunista i zapadnih saveznika...u vreme kada su SVI četnici bili u Jugoslaviji....
Preklane vratove niko ne spori...ali obe strane su klale, ubijale, silovale...BEZ RAZLIKE kao što su se obe strane i borile protiv fašista ali su znale i da sarađuju sa njima, i to je jako tužno.

A te nebuloze oko bola u zadnjici (ili već gde) za muslimane ili hrvate...preskoči me sa tim, o tome pričaj sa nekim drugim Peđa. Ja sam po ocu musliman a majka mi je Slovenka...rođen i odrastao u SFRJ, u Beogradu gde i dalje živim.


Lažovčino, koliko puta treba da ti se kaže da Čerčil nikada nije odlikovao Draži niti iko ikada iz Britanije.

A to što ti je majka Muslimanka samo pokazuje kakav si čovek. Četnički simpatizer, pola Musliman, a Draža pioklao desetine hiljada muslimanskih žena, dece i starih.

Svaka čast majstore.
agatton agatton 16:57 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

hajkula1
ozbiljno


Komunisti ga proglasili za zločinca a tri od četiri sile pobednice ga proglasile za antifašistu i odlikovale za doprinos borbi PROTIV FAŠIZMA
-Čerčil - u toku rata
-De Gol - u toku rata
-Truman - posthumno.


Ovaj put samo tebi +

Lazi i osude na racun Milana Nedica i Draze Mihajlovica (i na racun mnogih u sustini postenih ljudi bilo pripadnika Jugoslovenske vojske u otadzbini bilo drugih) nanele su veliku nepravdu i njima, njihovoj porodici, bliznjima, Beogradu, Srbiji, istini.

Ja razumem to pljuvanje po njima kao dokazivanje da su bili izdajnici, losi i svi oko njih i u vezi sa njima, pa moraju da se kazne, ako ne smrtnom kaznom, onda zaplenom imovine...

Kućni pritvor ili uslovka kazna.

Draža poklao više od 100.000 žena i dece, Nedić više od 100.000 Jevreja i simpatizera NOP.
milisav68 milisav68 17:34 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Draža poklao više od 100.000 žena i dece, Nedić više od 100.000 Jevreja i simpatizera NOP.

Dabre, zato su komunisti pokupili sve crkvene knjige, da budu sigurni da nije neko slučajno promako.
ozbiljno ozbiljno 19:29 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

agatton
ozbiljno
Peđa,
Živo me zabole za Dražu (kao i za Tita) ali čini mi se da neko sebi daje suviše velike slobode da tumači nečiji lik i delo i da svoje (pristrasne) zaključke predstavlja kao jedinu istinu. Draža...Komunisti ga proglasili za zločinca a tri od četiri sile pobednice ga proglasile za antifašistu i odlikovale za doprinos borbi PROTIV FAŠIZMA
-Čerčil - u toku rata
-De Gol - u toku rata
-Truman - posthumno.

Meni je malo čudno da ti, razni kitanovići (po njegovim knjigama Rusi su pobili više nemaca nego što prikazuje i najostrašćeniji sovjetski izvor), razne generalska deca koja su 1945. čiji su očevi 1944. prvo zauzeli Dedinje pošto su ga oslobodili od stanara, popalili parket i biblioteke pa onda počeli da laprdaju o pravdi, erazni komesai...znate više od od Amera, Engleza, Francuza...Trimana, Čerčila, De Gola.
Nešto tu ne štima....Smrdi do neba.
Naravno, to niko ne spori, bilo je stravočnih zločina ali ih je bilo sa obe ANTIFAŠISTIČKE strane a ne samo sa jedne...ti si pomenuo neke četničke...ali mislim da bi radi istine i radi poštenja trebao da pomeneš i zločine koje su činili komunisti...pasja groblja, streljanja, jame, sremski front...

Istorija se ne može predstavljati tako jednostrano jer je to onda silovanje istorije..jer koliko je Draža bio ili zločinac ili antifašista toliko je i Broz bio Zločinac ili antifašista.

i jos nesto sto je, na zalost, bila nasa realnost u ratu

Prijatno.Britanci nisu nikada odlikovali Mihailovića to lažeš.
Francuti su svoje odlikovanje povukli a odlikovali su Tita.
Truman je na pritisak Deražinog prijatelja puk. Dobnovana koji je bio šef OSS, kasnije CIA posle 3 godine pritisaka odlikovao barabu, ali sa naznakom da se to ne objavljuje. Odlikovanje je dotureno u Srbiju tek pre par godina.

A kolika si lažovčina još bolje dokazuje fotografija koju si priložio. Na njoj je vojnik August Heler, austrijski komunista koji je u septembru prebegao u partizane, borio se sa partizanima, poginuo u partizanima i sahrabnjen na partizanskom groblju.

Prijatno tebi lažovčino.

Slike koje je postavio gospodin ne mogu da prebacim, radi se o slici koja "dokazuje saradnju partizana i Nemaca"


Ne znam da li si samo jako nervozay pa posežeš za prostaklucima i vređanjima ili si takve manire poneo iz kuće?

U svakom slučaju tužno i ružno.

Proverio sam tvoje tvrdwe i samo delimično su tačne.

Britanci su Dražu odlikovali dosta ranije...ali su ga odlikovali....De Golov orden nikada nije povučen

Slike....da li želiš još slika sa nemcima, ustašama....nego kada Nemac pređe u partizane, on ne mewa uniformu? Ostaje u uniformi vermahta?


Mnogo si zbunjen, ne vaqa ti to...

A i slabo čitaš...gde sam napisao da mi je majka muslimanka i gde ja to podržavam Dražu.

Bes i mržnja te sprečavaju da pročitaš ono što je napisano i navode te na pogrešne zaključke....Zabole me i za Dražu i za Tita ali to ne znači da treba da se pravim lud i da pimećujem tamnu stranu samo jednog od njih dvojice.

P.S.
Da li znaš koliko je bilo muslimana među četnicima?


Oprosti ali evidentno si osoba koja nije u stanju da vodi civilizovan dijalog. Na ovaj necivilizovan način razgovaraj sa svojim bližnjima


Francuski Ratni krst

De Golovo odlikovanjeKomandant francuskog pokreta otpora, general Šarl de Gol, odlikovao je generala Dražu Mihailovića Ratnim krstom. Uz ovaj orden on je izdao i pohvalnu naredbu, koja je 2. februara 1943. godine pročitana svim francuskim jedinicama:

”Armijski general Dragoljub D. Mihailović, legendarni junak, simbol najčistijeg rodoljublja i najviših jugoslovenskih vojničkih vrlina, nije prestao voditi borbu na okupiranom nacionalnom tlu. Uz pomoć rodoljuba, on bez sustajanja ne da mira okupatorskoj vojsci, tako pripremajući onaj konačan juriš koji će dovesti do oslobođenja njegove otadžbine i celog sveta, rame uz rame s onima koji nikad nisu smatrali da se jedna velika zemlja može da pokori surovom zavojevaču.„

Američka Legije zasluga

Orden Legije za zasluge prvog stepena za Vrhovne komandante.Pored odlikovanja koje je Draža Mihajlović dobio tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata, 1948. godine američki predsednih Hari Truman posthumno ga je odlikovao ordenom Legije zasluga zbog učestvovanja u operaciji spasavanja američkih pilota oborenih iznad Jugoslavije.

Komisija za odlikovanja Pentagona odlučila je da generala Dragoljuba Mihailovića uvrsti u ”Legiju zaslužnih„, nakon izveštaja istražne komisije Komiteta za pravedan sud Draži Mihailoviću.

Ova komisija, koja je okupljala najuglednije ljude SAD (šest senatora, osam kongresmena, pet guvernera...) otvorila je javna saslušanja u Advokatskoj komori njujorške opštine 13. maja. Saslušanja su trajala pet dana, paralelno s procesom koji su komunističke vlasti u Beogradu vodile protiv Draže Mihailovića.

Najveću pažnju Komisija je posvetila navodnoj saradnji Mihailovića sa Silama osovine, jednoj od najtežih tačaka optužnice koji je Vojni sud u Beogradu prihvatio.

Orden je, u maju 2005. godine uručen njegovoj ćerki Gordani na skromnoj ceremoniji održanoj u ambasadi SAD u Beogradu. Odlikovanje nije uručeno sve do tada zato što je američki interes na Balkanu bila neutralna Jugoslavija pod Titovom upravom. Pretpostavljalo se da bi jedan ovakav čin gurnuo Jugoslaviju u naručje SSSR-u i da bi ona postala članica Vašravskog pakta. Vest o dodeli odlikovanja generalu Draži Mihajloviću, tačnije o njegovom uručenju Dražinoj ćerki Gordani izazvala je burne reakcije u Bosni i Hrvatskoj među onim snagama koje nastoje da Jugoslovensku vojsku u otadžbini izjednače sa Ustašama i drugim vojnim formacijama sastavljenim od pripadnika nekadašnjih jugoslovenskih naroda koje su operisale na Balkanu.


Makar probaj da shvatiš...ovo nije podrška Draži, ovo je samo borba protiv jednoumlja.


Srebrna medalja za hrabrost, uručena 1913.
Spomenica za Srpsko – turski rat, uručena 1913.
Spomenica za Srpsko – bugarski rat, uručena 1913.
Zlatna medalja za hrabrost, uručena 1915.
Engleski Vojni krst, uručen 1917.
Beli orao sa mačevima četvrtog reda, uručen 1918.
Beli orao sa mačevima petog reda, uručen 1920.
Spomenica za rat 1914 – 1918., uručena 1920.
Zlatna medalja za hrabrost, uručena 1920.
Albanska spomenica, uručena 1921.
Orden Svetog Save četvrtog reda, uručen 1928.
Bugarski Komandirski krst Svetog Aleksandra, uručio lično car Boris u Sofiji 1936.
Čehoslovački Orden belog lava trećeg stepena za vojne zasluge, uručio lično predsednik 1937.
Francuski Ratni krst, dodelio general Šarl de Gol, 1943.
Američka Legija zasluga prvog stepena


agatton agatton 19:42 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostranajavasc

Jedno po jedno.

Zašto si sliku partizana i nemačkog vojnika, austriskog komunistu koji je prebegao partizanima, borio se u Ljubićkom partizanskom odredu, poginuo kao partizan, sahranjen kao parzizan na partizanskom groblju, ko isprdak poturio za dokaz saradnje Nemaca i partizana.Lažovčino, i to nije uvreda kada je istina.

Kada to odgovoriš daću ti analizu De Golovog odlikovanja.

I molim te izvini za majku: "Ja sam po ocu musliman a majka mi je Slovenka". Ti si znači po balkanskim nornama Musliman a podržavaš četnike koji su poklali na desetina hiljada Muslimana u okviru realizacije čišćenja srpske državne teritorije. Baš kao 95-te u Srebrenici.
ozbiljno ozbiljno 20:08 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostranajavasc

agatton
Jedno po jedno.

Zašto si sliku partizana i nemačkog vojnika, austriskog komunistu koji je prebegao partizanima, borio se u Ljubićkom partizanskom odredu, poginuo kao partizan, sahranjen kao parzizan na partizanskom groblju, ko isprdak poturio za dokaz saradnje Nemaca i partizana.Lažovčino, i to nije uvreda kada je istina.

Kada to odgovoriš daću ti analizu De Golovog odlikovanja.


Primitivče mali....Da li te je mama tako vaspitala?


- Da je Heler pre rata bio komunista.
Za ovo nema podataka i ne može se proveriti.

- Da je Heler zapravo stupio u partizane i da se ovde slikao - kao partizan.
Za ovo je jasno da nije tačno, jer se lepo vidi da nema petokraku, već da nosi nemačke oznake.

- Da je poginuo u napadu na Nemce u Kraljevu, kao partizan!
Ovo takođe nije tačno, jer u napadu na Nemce u KV nije poginuo ni jedan partizan, pa naravno ni Heler. Istina je da su Helera Nemci streljali zvog saradnje sa partizanima.

- Da je na Ljubiću kraj Čačka upisano i ime Augusta Helera, na spomeniku ''palim borcima''.
Ovo je tačno, tj. tačno je da je upisano Helerovo ime, ali nije tačno da on potpada pod kategoriju ''pali borci''', jer je streljan kao nemački vojnik


A ako treba jos slika saradnje i cetnika i partizana sa nemcima, italijanima ustasama......samo se javi....a ovo što sam napisao molim te demantuj...pogotovo ovo oko nemačkih oznaka.


Pozdrav do sutra.....i nemoj se nervirati jer ćeš dobiti bore...a vidiš i da brljaviš.
Meni je majka Slovenka....Da li to treba da znači da podržavam Nedića pošto je spasao desetak hiljada proteranih Slovenaca?


ide begaj, smešan si kao cirkus ADRIA...samo na mnogo prostiji i primitivniji način


Pozdrav do sutra
Milan Karagaća Milan Karagaća 20:41 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Francuski Ratni krst, dodelio general Šarl de Gol, 1943.

i to sedeći u Londonu i čekajući da se Amerikanci i Englezi iskrcaju na Normadiju,Rusi dođu pred Berlin i onda započne oslobodilačku borbu.
Orden je, u maju 2005. godine uručen njegovoj ćerki Gordani na skromnoj ceremoniji održanoj u ambasadi SAD u Beogradu.

Ne nego je to izboksovao tadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Drašković, a Amere baš zabole za to osim što su naravno i oni zadovoljni rušenjem komunizma u Srbiji, mada im je nekada Tito bio partner broj 1, a bogami i Sloba garant mira i bezbednosti i čovek od poverenja sa kojim se može dogovoriti čak i Dejtonski sporazum.Samo nemoj o moralnosti i principijelnosti američke politike.
Vest o dodeli odlikovanja generalu Draži Mihajloviću, tačnije o njegovom uručenju Dražinoj ćerki Gordani

koja nije bila u četnicima već zajedno sa bratom u partizanima.
ovo je samo borba protiv jednoumlja

to nema veze sa jednoumljem niti je to iskrena borba protiv komunističke diktature i za demokratiju, samo izgovor. Ključno je pitanje jeli se njegov pokret borio protiv okupatora, koje su to slavne bitke i pobede i da li je neki četnički korpus učestvovao u oslobođenju Srbije, Beograda ili na Sremskom frontu ili su upravo tada obezbeđivali komuniklacije za povlačenje Nemaca iz Grčke i sa Nemcima se povlačili ispred oslobodilaca.
Dakle, nema tu pitanja ideologije već zbog čega se nije borio protiv okupatora i mora odgovarati za počinjene zločine nad sopstvenim stanovništvom. Izgovor da je pitanje neke strategije ili taktike onda potpuno devalvira borbu srpske vosjke u 1. svetskom ratu. Mogao je i vojvoda Mišić, Stepa, Putnik i drugi da lepo sarađuju i ne diraju se dok austrougarska okupaciona vojska boravi u Srbiji od 1914-1918. a onda se ionako povukla. Pa koje su onda to budale ginule na Kolubari, Drini i Solunskom frontu. Pa i sam Draža se tada borio protiv okupatora, valjda zato što nije bilo partizana.
Srebrna medalja za hrabrost, uručena 1913.
Spomenica za Srpsko – turski rat, uručena 1913.
Spomenica za Srpsko – bugarski rat, uručena 1913.
Zlatna medalja za hrabrost, uručena 1915.
Engleski Vojni krst, uručen 1917.
Beli orao sa mačevima četvrtog reda, uručen 1918.
Beli orao sa mačevima petog reda, uručen 1920.
Spomenica za rat 1914 – 1918., uručena 1920.
Zlatna medalja za hrabrost, uručena 1920.
Albanska spomenica, uručena 1921.
Orden Svetog Save četvrtog reda, uručen 1928.
Bugarski Komandirski krst Svetog Aleksandra, uručio lično car Boris u Sofiji 1936.
Čehoslovački Orden belog lava trećeg stepena za vojne zasluge, uručio lično predsednik 1937.

i da je onda nastavio
Spomenica 1941
Orden narodnog heroja,
bilo bi svaka čast.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:14 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Zašto slavimo četništvo kad treba istog da se stidimo?!


Ko te tera da ga slavis?
Stidi ga se brate do mile volje, samo nemoj tu svoju milu volju nametati drugima.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 21:30 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Stidi ga se brate do mile volje, samo nemoj tu svoju milu volju nametati drugima.


Pa kad nacionalni RTS koji ja redovno plaćam počne da snima hvalospev o četnicima onda mogu da kažem slično što i ti, prekinite da namećete svoje zločince i fašiste drugima!
gedza.73 gedza.73 21:57 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Milan Karagaća
Dakle, nema tu pitanja ideologije već zbog čega se nije borio protiv okupatora i mora odgovarati za počinjene zločine nad sopstvenim stanovništvom.

Milane, da li je ovo pravilo ili izuzetak?
Da li se treba suditi i drugim zlikovcima (bez obzira na ideologiju) za zločine nad sopstvenim narodom?
Ili, kako reče neosuđeni naredbodavac, ne treba se držati zakona kao pijan plota?
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:52 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

gedza.73
Milan Karagaća
Dakle, nema tu pitanja ideologije već zbog čega se nije borio protiv okupatora i mora odgovarati za počinjene zločine nad sopstvenim stanovništvom.

Milane, da li je ovo pravilo ili izuzetak?
Da li se treba suditi i drugim zlikovcima (bez obzira na ideologiju) za zločine nad sopstvenim narodom?
Ili, kako reče neosuđeni naredbodavac, ne treba se držati zakona kao pijan plota?

Svima koji su počinili ili osumnjičeni za zločine treba suditi , bez izuzetaka, pa ko nije sud će ga osloboditi a ko jeste biće osuđen.
gedza.73 gedza.73 23:09 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana


Milan Karagaća
Svima koji su počinili ili osumnjičeni za zločine treba suditi , bez izuzetaka, pa ko nije sud će ga osloboditi a ko jeste biće osuđen.

Eee, u tom čuču grmi zec.
Jer su osuđeni oni koji su trebali biti oslobođeni i oslobođeni krivice oni koji su morali biti osuđeni.

Dva svedoka su čudo.
hajkula1 hajkula1 11:47 02.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Predrag Azdejković
Hajkula1 je mnogo čitala knjigu Danila Kiša "Milan Nedić, duša od čoveka".Nisam, mozda potrazim.
Pricale su mi bake (i drugi biski i manje bliski, recimo svekar ... ) iz okupiranog Beograda... Obrenovca, Mionice...
Neki ziveli pod okupacijom.
Neki prvo naisli na partizane.
Neki prvo naisli na JVO - Jugoslovensku vojsku u otadzbini.
Neki ostali u sumi po kapitulaciji.
I dr.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:53 02.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

gedza.73

Milan Karagaća
Svima koji su počinili ili osumnjičeni za zločine treba suditi , bez izuzetaka, pa ko nije sud će ga osloboditi a ko jeste biće osuđen.

Eee, u tom čuču grmi zec.
Jer su osuđeni oni koji su trebali biti oslobođeni i oslobođeni krivice oni koji su morali biti osuđeni.

Dva svedoka su čudo.

Da u tom grmu čuči četnik.
Koliko ih je posle rata odmah 1945,6,7 pa do 196 i neke uz dva svedoka dokazivalo kako su bili partizani da bi dobijali borački dodataka. Pa tako Srbija 1982.godine, bez pokrajina, imaše preko 290.000 članova SUBNOR-a a sada nas svi ubeđuju da u Srbiji nije bilo partizana ni za leka, sve četnik do četnika.
sada opet aktuelna dva svedoka pa dokažu kako im je taj isti deda što je primao 30 godina borački dodatak i sahranjen sa petokrakom bio zapravo četnik a petokraka je samo malo više izoštrena kokarda.
kukusigameni kukusigameni 13:25 01.08.2012

nek si ti nama živ i zdrav

Ti bi malo da ti blog bude prepun komentara? Ako, ako...
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:26 01.08.2012

Re: nek si ti nama živ i zdrav

da se malo iživljavam pa da blokiram četnike nasumično!
kukusigameni kukusigameni 13:34 01.08.2012

Re: nek si ti nama živ i zdrav

Predrag Azdejković
da se malo iživljavam pa da blokiram četnike nasumično!


nsarski nsarski 21:49 01.08.2012

Re: nek si ti nama živ i zdrav

kukusigameni
Ti bi malo da ti blog bude prepun komentara? Ako, ako...

E, vala ih je zehebo, sve na gomilu. Svaka cast!.
Ovaj desankamaksimovicevski patos je uzbudio dvadeset muskaraca i dve zeMske komentatora(komentatorke), za sada. (Ako sam pogresio u brojanju, izvin'te).
Sutra postavi: PROKLET BIO, DJOKOVICU - zbog tebe na spavam celu noc i da vidis odziv.
Majstor, nema sta.
milisav68 milisav68 22:27 01.08.2012

Re: nek si ti nama živ i zdrav

nsarski

E, vala ih je zehebo, sve na gomilu. Svaka cast!.
Ovaj desankamaksimovicevski patos je uzbudio dvadeset muskaraca i dve zeMske komentatora(komentatorke), za sada. (Ako sam pogresio u brojanju, izvin'te).
Sutra postavi: PROKLET BIO, DJOKOVICU - zbog tebe na spavam celu noc i da vidis odziv.
Majstor, nema sta.

Ma jok, ovo je letnji seoski vašar sa pevanjem i psovanjem, a usput se reklamira neka knjiga.
nsarski nsarski 22:59 01.08.2012

Re: nek si ti nama živ i zdrav

ovo je letnji seoski vašar sa pevanjem i psovanjem

Uskoro ce i Guca, cuo sam negde. Ma, sjajno
blogovatelj blogovatelj 01:08 02.08.2012

Re: nek si ti nama živ i zdrav

Sutra postavi: PROKLET BIO, DJOKOVICU - zbog tebe na spavam celu noc i da vidis odziv.


Ja imam jos jedan predlog za prekosutra.
Ako moze nesto o Kusturici. Npr ono sto je ukrao tvrdjavu u Trebinju. Ili jos bolje, ovih sto soma evra za knjizevnu nagradu.

Edit:

Jos ako bi se i Agaton javio pa komentarisao, bilo bi divno.
benevolent benevolent 14:00 01.08.2012

suprotstavljene kolege filmadžije

Radoš Bajić i Mladomir Đorđević alijas Puriša, dvostruke kolege: filmadžije i kolumnisti(Pogledi sa strane-Politika) suprotstavili su različite svetonazore o Ravnogorcima. Dok prvi, po nalogu doživotnog direktora i glodura Javne Kurve Srbije, krivotvori istoriju Ravnogorskog prokleta, dotle mu Mladomir od preko osam banke poručuje da su četnici II svetskog rata-koljači svoga naroda poput Vojislava Rajčića Požarevca, otkriveni nekoliko desetina godina kasnije, ovekovečeni ulogom koju je odglumio omiljeni Purišin epizodista Drago Čuma. Prošavši kroz toplog zeca ojađenih seljana Čuma četnik je stoički ponavljao: -Ja sam zaklao trideset i tri (33) vaša druga. Četnici iz I balkanskog i svetskog rata, kao i iz II ali balkanskog rata se zbog stida od ovih Ravnogoraca pod dirigentskom Drakčetovom palicom, verovatno prevrću po znanim i neznanim grobnicama.
tasadebeli tasadebeli 14:47 01.08.2012

У јбт!

Какав флеш, човече! Геј алијанса, СУБНОР, деца бивших Титових генерала и удбаша, партија пензионера и театарски посленици збијају редове... Алиса у земљи чуда!

blogovatelj blogovatelj 15:04 01.08.2012

Re: У јбт!

У јбт!
Какав флеш, човече! Геј алијанса, СУБНОР, деца бивших Титових генерала и удбаша, партија пензионера и театарски посленици збијају редове... Алиса у земљи чуда!


Bas citam i razmisljam o teatru apsurda, pa mi pade na pamet nesto.
Koga li bi Pedja pre podrzao od sledece dve osobe...
1. Cetnika gej aktivistu
2. Partizana homofoba
benevolent benevolent 15:12 01.08.2012

Umesto prozivke i polemike

Kakav felš! Falširanje učiteljice života i smrti: ravnogorski četnici nisu bili pederi.
Međutim, to ih, ipak, nije sprečavalo da pre ili posle masne gibanice zakolju ponekog domaćina ili domaćicu.
libkonz libkonz 15:15 01.08.2012

Re: Umesto prozivke i polemike

Međutim, ti ih, ipak, nije sprečavalo da pre ili posle masne gibanice zakolju ponekog domaćina ili domaćicu.

Previše si gledao filmove Veljka Bulajića.
benevolent benevolent 15:27 01.08.2012

Re: Umesto prozivke i polemike

Jebiga, prozivka je, ipak počela. Nisam hteo, ali poriv protiv zločina je jači.
Najbolji igrani film Veljka Bulajića je bila Kozara. By the way, na Kozari NIJE bilo četnika. Tamo su se Srbi složno borili protiv NDH i ustaša.
Zato je sramota srpskog naroda klanje svojih sunarodnika koje se sofisticirano zove ravnogorski pokret.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 15:31 01.08.2012

Re: У јбт!

1. Cetnika gej aktivistu
2. Partizana homofoba


Obojicu poslati na Goli otok i snimati pornić da gledamo u cineplexu Partizan!
agatton agatton 17:05 01.08.2012

Re: Umesto prozivke i polemike

benevolent
Jebiga, prozivka je, ipak počela. Nisam hteo, ali poriv protiv zločina je jači.
Najbolji igrani film Veljka Bulajića je bila Kozara. By the way, na Kozari NIJE bilo četnika. Tamo su se Srbi složno borili protiv NDH i ustaša.
Zato je sramota srpskog naroda klanje svojih sunarodnika koje se sofisticirano zove ravnogorski pokret.

Ugovor o saradnji u borbi protiv partizana izmedju četnika Rada Radića i domobranskjog pukjovnika Brozovića potpisan je u vreme završnih priprema za iperaciju Kozara. U znak dobre volje Radić ne na Kozaru poslao jednu svoju jedinicu jačine 2000 četnika.

Znači nisu na Kozari četnici branili narod nego klali sa ustašama i Nemcima.

I dr Mladen Stojanović je sa Kozare ako nisi znao, a ubio ga je Lazar Tešanović, četnički komandant, takodje dobar sa ustašama, 2 meseca pre "Kozare".
tasadebeli tasadebeli 17:14 01.08.2012

Re: У јбт!

Predrag Azdejković
1. Cetnika gej aktivistu2. Partizana homofobaObojicu poslati na Goli otok i snimati pornić da gledamo u cineplexu Partizan!


Грчке смоквице? Римејк чувеног хита из седамдесетих који се у наведеном биоскопу вртео годинама? Може, може, само... Није фер да два главна глумца уживају на мору док снимају, а ми политички неопредељени да гледамо море само у биоскопу Партизан...

blogovatelj blogovatelj 17:55 01.08.2012

Re: Umesto prozivke i polemike

Međutim, to ih, ipak, nije sprečavalo da pre ili posle masne gibanice zakolju ponekog domaćina ili domaćicu.


Ti si primao Povratak Otpisanih intravenozno izgleda?
Odoh ja odavde, zaudara puno.
benevolent benevolent 15:39 01.08.2012

Lepi partizani i masni četnici

Izvikani soc reditelj TV Beograd Sava Mrmak, umesto ovog kliše prikaza partizana i četnika, trebalo je da četnike prikaže kao gej aktiviste, a partizane kao homofobe. Manja bi šteta u ljudskim žrtvama u Srba bila.
agatton agatton 16:31 01.08.2012

Hvala Azdejkoviću

Poštovani Azdejkoviću, ako si ti onaj LGBT aktivista, homoseksualac a prema avataru verujem da jesi, mogu samo da ti kažem kratko, pre nego počnem da čitam šta ljudi pišu, mada unapred znam da će biti 95% četničkih lažovčina i 5% normalnih.

Daklem, ne ako si nego pošti si ti onaj homnoseksualac, mogu da ti kažem da za sada samo tri manjinske grupe imaju normalan i ljudski odnos prema nesumnjivo utvrdjenim činjenicama u vezi Mihailovića. To ste: LGBT populacija, Jevreji i nešto staraca iz SUBNOR-a.

Ostali Srbi ili ćute ili podržavaju zločin. Skupština Srbije npr. sa 90% izuzev SPS-a koji je grešan po nekim drugim osnovama, podržava genocid koji je Mihailović izvršio tokom ww2.

Zato ti se ja od srca zahvaljujem.

Moju Srbiju za sada brane samo borci ww2, Jevreji i LGBT populacija.

Hvala!
automatic automatic 16:38 01.08.2012

Re: Hvala Azdejkoviću

Poštovani Azdejkoviću, ako si ti onaj LGBT aktivista, homoseksualac a prema avataru verujem da jesi, mogu samo da ti kažem kratko, pre nego počnem da čitam šta ljudi pišu,... a ti kao ne znas!
tasadebeli tasadebeli 17:54 01.08.2012

Re: Hvala Azdejkoviću

agatton
Moju Srbiju za sada brane samo borci ww2, Jevreji i LGBT populacija.


Colin_bgd Colin_bgd 18:24 01.08.2012

Re: Hvala Azdejkoviću

...mogu da ti kažem da za sada samo tri manjinske grupe imaju normalan i ljudski odnos prema nesumnjivo utvrdjenim činjenicama u vezi Mihailovića.To ste: LGBT populacija, Jevreji i nešto staraca iz SUBNOR-a.

Ovo je laz. Nisam nijedan od gore navedenih grupa (cisto igrom slucaja sam hetero-Srbin bez borackog staza), ali ipak znam istinitiju istinu od ovih naknadnih istinoljubaca 'sad malo mi' istine...
libkonz libkonz 18:56 01.08.2012

Re: Hvala Azdejkoviću

agatton

Nadam se da na blogu nisi privremeno. Baš nam fale komentatori kao što si ti.
Kad već nema Sibyl odavno
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 20:40 01.08.2012

Re: Hvala Azdejkoviću

Zato ti se ja od srca zahvaljujem.


Nema na čemu.

Mene pogađa i jako nervira nepravda, jer danas imamo situaciju da ljudi pričaju "četnici su mi ubili tog i tog" i da im ovi bez imalo blama kažu "ma ne seri"!
agatton agatton 21:20 01.08.2012

Re: Hvala Azdejkoviću

Predrag Azdejković
Zato ti se ja od srca zahvaljujem.


Nema na čemu.

Mene pogađa i jako nervira nepravda, jer danas imamo situaciju da ljudi pričaju "četnici su mi ubili tog i tog" i da im ovi bez imalo blama kažu "ma ne seri"!


Budva, 23.07.2012. Tog dana je u popodnevnim časovima grupa od oko 100 ljudi pevala: "jednog dana zaklali smo trista muslimana", grozno je zvucelo i grozno je bilo sto su prolaznici pozdravljali taj hor.

Nema nama spasa zato su ipak ovi pokušaji kao Vaš korisni.
gedza.73 gedza.73 21:27 01.08.2012

Re: Hvala Azdejkoviću

libkonz
agatton


Nadam se da na blogu nisi privremeno. Baš nam fale komentatori kao što si ti.


Aaa, pitao bih te ja, libkonz, da li bi isto ti komentarisao da mu je tatko živ.
Em udbaš, em oznaš.
Ostao bi ti i bez nepokretnosti i u nepokretnom stanju.
Ali bi zato postojola agatonova istina.

Samo napred, agatone, slatko si me nasmejao.

naravno, ako isključimo pojedine histerične istupe.
lozacpera1 lozacpera1 18:22 01.08.2012

Mozda ce nekog zanimati da pogleda

Nasao sam pre nekog vremena jednu seriju koja je bila emitovana na RTS-u, pocetkom 90-ih (najverovatnije). Odmah moram da upozorim ljude da ima 24 epizode po sat vremena.
Cini mi se da bi mogla biti zanimljiva za gledanje. Meni je bila zanimljiva jer su u njoj govorili istoricari (nasi ali i nemacki, hrvatski...) ali i ucesnici dogadjaja. Tako ima nekih britanskih obavestajaca koji su bili na terenu ovde na balkanu, pojavljuje se Djilas, Velebit, Tempo...
U jednoj epizodi govori barjaktar majora Djurisica, nasao ga je autor u Crnoj gori.
Ima zanimljivih prica obicnih ljudi. Jedan cica koji prica kako je bio u cetnicima pa posle rata nije smeo kuci do 1947 (cini mi se), jer bi ga osudili kao izdajnika. Tada stize pomilovanje za sve koji u cetnicima nisu pravili sr... i on se vraca kuci.
Britanski ljudi upoznati sa situacijom ovde pricaju kako je Jugoslavija bila mesto na kome su zajednicki odlucivali Cercil i Staljin. Posledica toga je da je crvena armija jedino jugoslovenskoj vladi poslala molbu da udju na teritoriju zemlje (sve ostale su gazili kako su hteli).
Ima i nekih iznenadjenja za mene. Navescu samo pricu koja mi je ostala u secanju.Pred sam kraj rata u Grckoj se vodi gradjanski rat. Tito odlucuje da posalje svoju vojsku i da dovede komuniste na vlast. Ne zbog ideologije nego je hteo da postavi svoje kadrove u Grcku komunisticku partiju i da se grcka posle lepo pridruzi njegovoj jugoslaviji ("demokratski". Nesto slicno je hteo da sprovede i u Albaniji ali su ga zaustavili tako sto su namestili pobunu nekih albanaca na kosovu. Onda je on morao da preusmeri vojsku spremnu za grcko ratiste da se bori sa ovim pobunjenicima. Da ne bude zabune o ovoj prici ne pricaju nasi istoricari nego covek (komandos britanske vojske) koji je bio poslat kod Albanaca iz Londona. Sta reci, covek je bio majstor, hteo da ujedini ceo Balkan pod svojom zastavom, ili cizmom kako se kome vec svidja.


mlekac mlekac 20:34 01.08.2012

Re: Mozda ce nekog zanimati da pogleda

lozacpera1
Nasao sam pre nekog vremena jednu seriju koja je bila emitovana na RTS-u, pocetkom 90-ih (najverovatnije). Odmah moram da upozorim ljude da ima 24 epizode po sat vremena.
Cini mi se da bi mogla biti zanimljiva za gledanje. Meni je bila zanimljiva jer su u njoj govorili istoricari (nasi ali i nemacki, hrvatski...) ali i ucesnici dogadjaja. Tako ima nekih britanskih obavestajaca koji su bili na terenu ovde na balkanu, pojavljuje se Djilas, Velebit, Tempo...
U jednoj epizodi govori barjaktar majora Djurisica, nasao ga je autor u Crnoj gori.
Ima zanimljivih prica obicnih ljudi. Jedan cica koji prica kako je bio u cetnicima pa posle rata nije smeo kuci do 1947 (cini mi se), jer bi ga osudili kao izdajnika. Tada stize pomilovanje za sve koji u cetnicima nisu pravili sr... i on se vraca kuci.
Britanski ljudi upoznati sa situacijom ovde pricaju kako je Jugoslavija bila mesto na kome su zajednicki odlucivali Cercil i Staljin. Posledica toga je da je crvena armija jedino jugoslovenskoj vladi poslala molbu da udju na teritoriju zemlje (sve ostale su gazili kako su hteli).
Ima i nekih iznenadjenja za mene. Navescu samo pricu koja mi je ostala u secanju.Pred sam kraj rata u Grckoj se vodi gradjanski rat. Tito odlucuje da posalje svoju vojsku i da dovede komuniste na vlast. Ne zbog ideologije nego je hteo da postavi svoje kadrove u Grcku komunisticku partiju i da se grcka posle lepo pridruzi njegovoj jugoslaviji ("demokratski". Nesto slicno je hteo da sprovede i u Albaniji ali su ga zaustavili tako sto su namestili pobunu nekih albanaca na kosovu. Onda je on morao da preusmeri vojsku spremnu za grcko ratiste da se bori sa ovim pobunjenicima. Da ne bude zabune o ovoj prici ne pricaju nasi istoricari nego covek (komandos britanske vojske) koji je bio poslat kod Albanaca iz Londona. Sta reci, covek je bio majstor, hteo da ujedini ceo Balkan pod svojom zastavom, ili cizmom kako se kome vec svidja.
Secam se da sam svojevremeno slusala i pricu da su Tito i Georgi Dimitrov imali dogovor da se i Bugarska pripoji/pridruzi Jugoslaviji, ali da se to nije dopadalo Staljinu, pa se cela prica zavrsila smrcu Dimitrova.

Ne znam da li je tacno, ali, ako jeste, uklapa se u ovo.
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:54 01.08.2012

Re: Mozda ce nekog zanimati da pogleda

"The Moscow [NKVD] correspondence also clearly indicates that the Bulgarian Communist Party was also involved in the drafting of the indictment through its highest representative Georgi Dimitrov, and its high dignitary Vulko Chervenenkov, Dimitrov's brother-in-law. They were able to convince Tito, Rankovich and Djilas that connections between General Mihailovich and General Dalmian Velchev, then Bulgarian Defence Minister, should be made part of the indictment." Slobodan G. Markovich, South Slav Journal Vol. 31, No. 1-2, 2012.
milisav68 milisav68 20:56 01.08.2012

Re: Mozda ce nekog zanimati da pogleda

mlekac

Secam se da sam svojevremeno slusala i pricu da su Tito i Georgi Dimitrov imali dogovor da se i Bugarska pripoji/pridruzi Jugoslaviji, ali da se to nije dopadalo Staljinu, pa se cela prica zavrsila smrcu Dimitrova.

Ne znam da li je tacno, ali, ako jeste, uklapa se u ovo.

Jeste, tačno je, samo što je to bio prevelik zalogaj, i mešanje u interese velikih sila pa se odustalo od toga.
oskar-z-wild oskar-z-wild 22:33 01.08.2012

Re: Mozda ce nekog zanimati da pogledaRUSSIANS=NKVD
lozacpera1 lozacpera1 19:11 03.08.2012

Re: Mozda ce nekog zanimati da pogleda

Ima i to u serijalu. Hteo je on ceo balkan da ujedini u jednu drzavu. Za Bugarsku su mu rekli ne u Moskvi pa se povukao, ovo ostalo je on hteo na svoju ruku da odradi. Nesto slicno kao oko Trsta sto je bila frka. Upadne u Trst i zagrabi sve sto moze na severu. Kad su videli da je djavo odneo salu trazili Trst nazad a za Istru nisu ni pitali.
E, da je bio dokon covek moglo je svasta da mu padne na pamet. Recimo da krene na Bec , pa da Bec bude sedma republika
Ne mogu svega ni da se setim. Ima 24 epizode po sat vremena. Svasta ima tamo da se cuje.
agatton agatton 19:00 01.08.2012

Tužni Branko

Glavni konsultant serije je Branko Petranović. Slika i prilika svega što nam se dogadjalo 90-tih, Slika i prilika kako ljudi od straha menjaju "mišljenje". Bilo je tužno, meni koji sam dosta čitao Petranovića da uporedjujem koliko je za pare ili za status to ne mogu znati, promenio ono što je pisao decenijama.

Bio je strašno obazriv, da ne kažem snishodljiv kada je pričao o generalu Mihailoviću i generalu Nediću. Ubrzo je umro, ali ljaga koju je sam sebi naneo neće moći sa se spere.

Serija je pravljena u fazi kada su članovi SPS-a i oni koji su hteli da se uvuku u guzicu velikom vodji, srali po Titu koliko su mogli. U komunističkoj Srbiji /Slobo Sadame i crvena bando/ već do kraja osamdesetih nije nigde moglo da se nadje titova bista ili spomenik.

A scenaristi su školovani koliko i Uroš Bajić, najveći patosar u srpskom filmu posle Eve Ras.
freehand freehand 21:08 01.08.2012

Re: Tužni Branko

A scenaristi su školovani koliko i Uroš Bajić

Ko je Uroš Bajić?
Njihova imena i sudbina poznati su jevrejskoj zajednici u Srbiji.

Njihova imena i sudbina poznati su jevrejskoj zajednici u Srbiji.

A ti govoriš u ime jevrejske zajednice? Dva puta? Kojim pravom i po kom ovlašćenju?
Znaš, na blogu se takve stvari potkrepljuju ili citatima ili, još bolje - linkovima.
Nije da ti ne verujem, daleko bilo, vidim da si autoritet već po stilu (tupavko, sereš, patosar, psihopate) koji govori o tvom vaspitanju i pameti.
Linkovi bi posvedočili znanje i istinoljubivost.
Pa ako ti ne bi bilo teško i ako bi bio toliko ljubazan koliko si fin...
agatton agatton 22:06 01.08.2012

Re: Tužni Branko

freehand
A scenaristi su školovani koliko i Uroš Bajić

Ko je Uroš Bajić?
Njihova imena i sudbina poznati su jevrejskoj zajednici u Srbiji.

Njihova imena i sudbina poznati su jevrejskoj zajednici u Srbiji.

A ti govoriš u ime jevrejske zajednice? Dva puta? Kojim pravom i po kom ovlašćenju?
Znaš, na blogu se takve stvari potkrepljuju ili citatima ili, još bolje - linkovima.
Nije da ti ne verujem, daleko bilo, vidim da si autoritet već po stilu (tupavko, sereš, patosar, psihopate) koji govori o tvom vaspitanju i pameti.
Linkovi bi posvedočili znanje i istinoljubivost.
Pa ako ti ne bi bilo teško i ako bi bio toliko ljubazan koliko si fin...

Ja ću tebi da citiram i dajem linkove kada četnička bagra stekne naviku da dokumentuje svoje tvrdjnje.

1. Da su četnici štitili Jevreje.
2. Da su partizani saradjivali sa ustašama i Nemcima protiv interesa Srpskog naroda.
3. Da se Draža borio protiv okupatora posle 15.10.1941. godine.
4. Da je depeša Pavla Đurišića pronadjena u arhivu glavnog štaba četničkih snaga u Jugoslaviji falsifikat.
5. Da je Čerčil odlikovao Dražu.
6. Da postoji dokument u posedu francuske države koji dokazuje da je De Gol odlikovao Dražu.

Naveo sam stvari samo sa ove teme, a verovatno nešto i zaboraviuo.

Kada dokumentujete ovakve šibicarske laži /milim na gomilu lažovčina sa teme/ onda možmo da razgovaramo o mojim izvorima i linkovima i to za stvari koje su notorne.

Inače, 90% učesnika u ovom razgovoru su lažovčine.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:11 01.08.2012

Re: Tužni Branko

Inače, 90% učesnika u ovom razgovoru su lažovčine.


E, za zamisli tek kako bi izgledalo kad bi ovu recenicu boldovao, pa ponovio nekoliko puta?
To bi se zvalo dokazom!
Ajd probaj.
freehand freehand 22:12 01.08.2012

Re: Tužni Branko

Kada dokumentujete ovakve šibicarske laži /milim na gomilu lažovčina sa teme/ onda možmo da razgovaramo o mojim izvorima i linkovima i to za stvari koje su notorne.

Ja se izvinjavam - ko je lice Uroš Bajić (neznalica)?
Dalje - zašto bih ja bilo šta dokumentovao?
Ja nisam govorio ni u čije ime, a ti si taj koji ovde ljude naziva raznoraznim imenima, koristeći onu izvanrednu u svojoj neupitnosti agitpropovsku argumentaciju model "kao što svi znaju"!
Dakle, kako da budemo sigurni šta Jevrejska zajednica u Srbiji zna a da to nisu samo tvoje reči?

agatton agatton 22:43 01.08.2012

Re: Tužni Branko

freehand
Kada dokumentujete ovakve šibicarske laži /milim na gomilu lažovčina sa teme/ onda možmo da razgovaramo o mojim izvorima i linkovima i to za stvari koje su notorne.

Ja se izvinjavam - ko je lice Uroš Bajić (neznalica)?
Dalje - zašto bih ja bilo šta dokumentovao?
Ja nisam govorio ni u čije ime, a ti si taj koji ovde ljude naziva raznoraznim imenima, koristeći onu izvanrednu u svojoj neupitnosti agitpropovsku argumentaciju model "kao što svi znaju"!
Dakle, kako da budemo sigurni šta Jevrejska zajednica u Srbiji zna a da to nisu samo tvoje reči?Da izvinjavam se, ti si tek izgmizao iz svoje rupe. Ali, ako se zalažeš da ja dam linkove koji se traže u razgovoru sa tvojim kolegama, onda bi mogao da ih zamoliš da dokumentuju:

1. Da su četnici štitili Jevreje.
2. Da su partizani saradjivali sa ustašama i Nemcima protiv interesa Srpskog naroda.
3. Da se Draža borio protiv okupatora posle 15.10.1941. godine.
4. Da je depeša Pavla Đurišića pronadjena u arhivu glavnog štaba četničkih snaga u Jugoslaviji falsifikat.
5. Da je Čerčil odlikovao Dražu.
6. Da postoji dokument u posedu francuske države koji dokazuje da je De Gol odlikovao Dražu.

Znači vidi tamo kod tvojih lažovčina pa se javi da dam linkove.
freehand freehand 22:54 01.08.2012

Re: Tužni Branko

Da izvinjavam se, ti si tek izgmizao iz svoje rupe.

Vidi, druže Agattone: nov si ovde, i verovatno ti nisu rekli da je komunizam mrtav, da ti knut i nagan više nisu na raspolaganju, ovo nije skojevski sastanak a ti nisi nikakvo... Kožna kesica, ajde.
Dakle:
Ali, ako se zalažeš da ja dam linkove koji se traže u razgovoru sa tvojim kolegama

Ne pričam sa kolegama (ovde smo svi kolege, druže Agattone) nego tebe pitam, da kad već druge nazivaš lažovčinama argumentuješ svoje tvrdnje i potkrepiš svoje reči.
Jel to toliko teško za shvatiti jednom komesarskom umu?
Znam da to nije bilo baš uobičajeno u to neko vreme, ale eto, promenilo se, bar za toliko.

Znači vidi tamo kod tvojih lažovčina pa se javi da dam linkove.

Sad izvini, al ja bih prvo kod ove lažovčine, ako može? Molim te?
Baš me stvarno, stvarno, stvarno zanima?

I da - ko je Uroš Bajić?
milisav68 milisav68 23:24 01.08.2012

Re: Tužni Branko

freehand

I da - ko je Uroš Bajić?

Pisac - pripovedač, tero me djavo da guglam, al se isplatilo.

Najstrože eu, ipak, bili osuđivani slučajevi kada su retki pojedinci činili krupnije prestupe u odnosu prema narodu i time nanosili velike štete političkom ugledu proletera i partizana uogppte. Ostala su u sećanju dva primera veoma oštre osude dva druga koja su učinila baš takve prestupe. Prvi slučaj je bio kada je jedan borac posle igmanskog marša ukrao iz jedne kuće šal. To je bilo kod Trnova, u kraju u kome uticaj partizana još nije bio jak, u kome su četnici svojom propagandom ometali razvitak partizanskog pokreta. Uz to je vlasnik insistirao da se njegov šal pronađe. Pošto je borac bio prikrio svoj prestup i time još više štetio ugledu proletera, presudom Vojnog suda on je osuđen na smrt streljanjem. Drugi slučaj je bio s jednim puškomitraljescem koji je u selu Tičevu, u kojem je sav narod bio aktivno vezan za partizane, ukrao porciju kajmaka iz kuće u kojoj je bio smešten i pokušao da to prikrije. Ocenjujući da je ovim postupkom naneta velika ljaga proleterima, Vojni sud 1. proleterske brigade osudio ga je na smrt streljanjem. Mnogi članovi Partije i borci su smatrali da su ove presude stroge, ali nisu reagovali zbog discipline i saznanja da proleteri zaista moraju biti uzorni u postupcima prema narodu ako hoće da izvrše svoju misiju.


Najviše nemira, pa i nejasnoće unela su dva slučaja koja su raspravljana neposredno pred šestu ofanzivu i u njenom toku. U uslovima kada su smeštaj bataljona i uslovi ishrane bili relativno povoljni i kada su dve nove drugarice došle u bataljon, dva stara borca — vodnika za čas su se u njih "zaljubili do ušiju". U stvari, oni su s njima stupili u intimne odnose, pa iz straha od oštre osude pošto se odmah otkrilo, izjavljivali su da su se zaljubili i da hoće da se ožene. Za vreme dužeg raspravljanja oni su uporno tvrdili isto, to jest da su zaljubljeni i da hoće da se ožene, što u ondašnjim uslovima nije bilo mogućno. Partijski rukovodilac koji je rukovodio ovom raspravom, od muke što ih nije mogao ubediti u suprotno, uzimao je hladne obloge, jer ga je bolela glava, a borci po četama su dugo posle toga šaljivo prepričavali ovaj slučaj. Ipak, oni se nisu oženili i bili su partijski oštro kažnjeni, jer su svojim primerom mogli stvoriti presedan koji bi štetno delovao na vojnički duh jedinice.


Uroš Bajić - PRVA PROLETERSKA BRIGADA
freehand freehand 23:30 01.08.2012

Re: Tužni Branko

Pisac - pripovedač, tero me djavo da guglam, al se isplatilo.

Ma jes' ti, druže Milisave, baš siguran da je to taj drug Uroš Bajić-patosar?!
milisav68 milisav68 23:44 01.08.2012

Re: Tužni Branko

freehand

Ma jes' ti, druže Milisave, baš siguran da je to taj drug Uroš Bajić-patosar?!

Heh, sad sam video da nije, ali je ovaj - Bingo.

Odmah sam se vratio u detinjstvo.
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:10 01.08.2012

Chicha

"Anti-Semitic attacks must not appear in either the press or in propaganda. I forbid any cursing against, as well as stirring up of hatred against the Jews in speeches, at public meetings, or privately in cafes..
Jews are human beings like all others, and in this war they have suffered even more than we Serbs have." Source Slobodan Marković, The South Slav Journal Vol.31, No. 1-2


Bolji bi ti bilo da se skoncentriš na LGBT prava, trebaće. Ostavi istoriju znalcima.
agatton agatton 20:25 01.08.2012

Re: Chicha

I forbid


Pazi tupavko. Od dolaska na Ravnu goru Čiču je lečio bračni par lekara Jevreja. Kada su pregobvori sa Nemcima došli u fazu realizacije, oktobra 1941. godine, tvoj Čiča je naredio da ih odvedu u šumu i zakolju, što je i obavljeno.

Njihova imena i sudbina poznati su jevrejskoj zajednici u Srbiji.

Glavna četnička floskula tokom rata je bila da se bore protiv judeo-komunističke zavere protiv srpstva.

Jel ti uvek ovako sereš ili samo kad te navuče tupavi Slobodan Marković.
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:36 01.08.2012

Re: Chicha

"Pazi tupavko"

"Jel ti uvek ovako sereš..."

Čiko, čini mi se da si još uvek ostrašćen komunističkom propagandom. Čak ni sveti oci u sedmom veku ne priznaju Muhamedove vizije jer nije imao svedoka.

Čuvaj se, senilnost ne pogađa samo starce, već i papageje.
agatton agatton 20:43 01.08.2012

Re: Chicha

Dečko, bolje bi ti bilo da se boriš za neka prava po svom izboru, i ako pederima dozvoljavaš da se bore samo za LGBT prava, a ne da sereš o stvarima o kojima pojma nemaš.

Ostavi istoriju istoričarima, ne paraistoričarima i psihopatama kakav je Marković.

Njihova imena i sudbina poznati su jevrejskoj zajednici u Srbiji.

U svakoj objavi ili dokumentu koji se obraća stanovništvu glavna četnička floskula tokom rata je bila da se bore protiv judeo-komunističke zavere protiv srpstva.
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:57 01.08.2012

Re: Chicha

paraistoričarima i psihopatama kakav je Marković

hmmm

Oče Agattone, a šta ti imaš protiv srpstva?
oskar-z-wild oskar-z-wild 21:00 01.08.2012

Re: Chicha

"Pazi tupavko"

"Jel ti uvek ovako sereš..."

Čiko, čini mi se da si još uvek ostrašćen komunističkom propagandom. Čak ni sveti oci u sedmom veku ne priznaju Muhamedove vizije jer nije imao svedoka.

Čuvaj se, senilnost ne pogađa samo starce, već i papageje.
agatton agatton 21:24 01.08.2012

Re: Chicha

oskar-z-wild
paraistoričarima i psihopatama kakav je Marković

hmmm

Oče Agattone, a šta ti imaš protiv srpstva?


Pa stidim se takvih kao što si ti zato što me blamirate. Sasvim slučajno sam i ja etnički Srbin, ali zbog takvih kao što si ti, Mladić, Karadžić, Šešelj ... sramota me. Više bih voleo da sam Grk ili Nemac.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:31 01.08.2012

Re: Chicha


A jel se stidis intenzivno ili onako ovlas? :)
gedza.73 gedza.73 21:51 01.08.2012

Re: Chicha

agatton
Više bih voleo da sam Grk ili Nemac.

Portparol grčke ekstremne desničarske partije Zlatna zora (Hrisi avgi) Ilias Kasidiaris

Vagner R.- Jevrejstvo u muzici

Kad smo već kod Vagnera da pomenemo orden koji je Hitler dao Henri Fordu za njegov svesrdan doprinos fašizmu i antisemitizmu.

Koji sti ti lik agatone. Jel' su tako svima vama isprani mozgovo ili se ponekad trudite da mislite svojom glavom?
oskar-z-wild oskar-z-wild 22:13 01.08.2012

Re: Chicha

Agatton: Mladić, Karadžić, Šešelj ... sramota me.


Interesantno! Mene bi možda bilo sramota da sam Nemac, barem zbog Hitlera.


Milovan Djilas said: "By the analysis of our political agencies that were then at a high level for those opponents and in that time and conditions, Drazha was considered as one of better Chetniks, meaning that he was milder in views and conduct than most of his commanders. One cannot say of him that he was a fascist. Far from that." Nikola Ivanović, Rečeno ili prećutano, Beograd 1993, 75. Ibid.
agatton agatton 23:09 01.08.2012

Re: Chicha

oskar-z-wild
Agatton: Mladić, Karadžić, Šešelj ... sramota me.


Interesantno! Mene bi možda bilo sramota da sam Nemac, barem zbog Hitlera.


Milovan Djilas said: "By the analysis of our political agencies that were then at a high level for those opponents and in that time and conditions, Drazha was considered as one of better Chetniks, meaning that he was milder in views and conduct than most of his commanders. One cannot say of him that he was a fascist. Far from that." Nikola Ivanović, Rečeno ili prećutano, Beograd 1993, 75. Ibid.


"Kada sam po zadatku partije stigao u Crnu Goru zatekao sam jako loše stanje. Četnici su već bili potpuno prevedeni u italijanski antikomunističku miliciju. Ta fašistička bratija je odlično vlada terenom, a mi smo imali probleme i kod naroda".

Milovan Đilas, Revolucionarni rat, Beograd, 1990. str. 273.
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:23 01.08.2012

Umro je Gore Vidal, 86

"Dobra dela nikad ne prolaze nekažnjeno."

"Svaki put kad neki prijatelj postigne uspeh, pomalo umrem."

"Svakako podržavam šibu, ali samo sa obostranom saglašnošću."

"Nije dovoljno postići uspeh. Drugi moraju biti neuspešni."

"Narcista je neko ko je lepši od tebe."

"Endi Vorhol je jedini geniji koji je imao koeficijent inteligencije od 60."Slava mu.

tasadebeli tasadebeli 21:21 01.08.2012

Захвалница

Поштовани Аздејковићу, ево и ја ти се од срца захваљујем иако рођеној тетки ниси писао двадесет година само зато што живи у Булевару Лењина...

(П.С. - Колико нам фали до стотог коментара? Још осамнаест! Куме, много! Пеђа, мораћеш да посредујеш и да убациш неку свежу коску... Рецимо неки текст са интернета о томе како су једног члана Главног штаба НОВ и ПОЈ саборци звали "Војвоткиња" зато што је био интимни пријатељ са неким четничким командантима... Или тако нешто, није важно, тек да се подстакне дискусија, па да догурамо до стотке.)

Predrag Azdejković Predrag Azdejković 21:32 01.08.2012

Re: Захвалница

Ili kako je mlada partizanka koja je bombe bacala bila lezbejka i imala aferu sa Jovankom, pa je poslata na Goli otok jer je Tito saznao!
automatic automatic 21:39 01.08.2012

Re: Захвалница

tasadebeli tasadebeli 21:59 01.08.2012

Re: Захвалница

Predrag Azdejković
Ili kako je mlada partizanka koja je bombe bacala bila lezbejka i imala aferu sa Jovankom, pa je poslata na Goli otok jer je Tito saznao!


То, то! Ма иди, бре, каки смо, унфакблс! Ако почнемо да радимо неки сценарио у кооперацији, Оскар нам је на дохват руке!


st.jepan st.jepan 22:20 01.08.2012

Ovaj

Azdejkovićev blog podsetio me na stari vic:
U njujorškom metrou sedi crnac sa jevrejskom kapicom na glavi, i čita komunističke novine.
Belac od prekuputa, gleda ga zapanjeno: "Pobogu čoveče, zar vam nije dovoljno što ste crnac?".
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:10 02.08.2012

Sramota Srbije, blamaža antifašizma!

Pokušaji rehabilitacije ratnih zločinaca poput Draže Mihailovića ili kvislinga formata Milana Nedića SRAMOTA su moderne Srbije.

Takođe, ovo je skandalozan autogol, neverovatna blamaža autentičnog i hrabrog antifašističkog pokreta u Srbiji od 1941. do 1945. godine, priznatog i PODRŽANOG na skupovima saveznika u Teheranu i na Jalti.

I najzad, ovo je ponovno ubijanje svih žrtava srpskih fašista tokom II svetskog rata, počev od silovanih žena i zaklane dece do nevinih civila, koje su četnici žive drali i pekli na ražnju!
blogovatelj blogovatelj 01:28 02.08.2012

Re: Sramota Srbije, blamaža antifašizma!

koje su četnici žive drali i pekli na ražnju!


Nista nabijanje na kolac?
Da, pobrkao sam. To je Na Drini cuprija.
tasadebeli tasadebeli 09:12 02.08.2012

Re: Sramota Srbije, blamaža antifašizma!

blogovatelj
Nista nabijanje na kolac?Da, pobrkao sam. To je Na Drini cuprija.


Ако узмемо у обзир најновије политичке и међудржавне односе на Балкану, онда те што су набијали на колац у На Дрини ћуприја можемо такође да протуримо као неке припаднике Југословенске војске у отаџбини којима је са врха Романије, у ствари, командовао Старина Новак... Јес мало натегнуто, али ту су алтернативни уџбеници историје, па ако прође, прође...А сад најозбиљније, знаш ли ти да је Вигор Мајић, данашњи директор Петнице, а тадашњи заменик министра образовања Гаше Кнежевића у оној Ђинђићевој влади после 5. октобра, покренуо питање избацивања народне епске песме Мали Радојица из школског програма са образложењем да је песма верски нетолерантна јербо на крају песме хајдук од Хајкуне ђевојке "гради Анђелију, па је узима за вјерну љубовцу". Срећом, реакција професора српског на семинарима и осталим јавним скуповима где се расправљало о томе је била тако жестока да је Вигор на крају одустао од своје намере. Но, чуј, не верујем да се од таквих идеја одустало потпуно. Чућемо ми још тога, само када им дође погодан тренутак...
alexlambros alexlambros 00:21 03.08.2012

Re: Sramota Srbije, blamaža antifašizma!

žive drali i pekli na ražnju


ja cujem prvi put. uputite me, molim vas, sad me bas zanima ... literatura, izvor?
angie01 angie01 11:18 02.08.2012

Pedja,

preporuka!
iza_duge iza_duge 13:25 02.08.2012

Zašto?

Zašto neki ljudi, ovde na blogu, kada im ponestanu argumenti, uvrste prozivke, ''spuštanje'', cinizam, da ne kažem p.........e kao jedini odgovor na zadatu temu?
Dakle, u više navrata se Predragu govori da je homoseksualac i da bi najbolje za njega bilo da se bavi više pravima LGBT zajednice, nego temom koju bira...
Kakve veze ima njegovo seksualno opredeljenje i to što se on deklariše kao gej sa temom bloga?
Tekst govori sve. Ako nemate kontra-argumente, zaobiđite ga! Ili mu bar, ako ste tu, odgovorite na adekvatan način. Ne zamenjujte teze.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:55 02.08.2012

Re: Zašto?

A šta drugo mogu da kažu osim da je autor peder, da su i partizani zločinci i kako su sve izmislili o divnim četnicima?!
S jedne strane imamo one koji pričaju kako su četnici good guys jer su klali i ubijali muslimane i Hrvate i šteta što nisu više, a ovi s druge pričaju kako su četnici good guys i da su to sve partizani izmislili jer su četnici mahom sadili i mirisali cveće na Ravnoj gori. Izvinite ljubitelji četnika, dogovorite se više!
milisav68 milisav68 15:37 02.08.2012

Re: Zašto?

Predrag Azdejković
Izvinite ljubitelji četnika, dogovorite se više!

Ko drukčije kaže, kleveće i laže!
blogovatelj blogovatelj 16:20 02.08.2012

Re: Sramota Srbije, blamaža antifašizma!

покренуо питање избацивања народне епске песме Мали Радојица из школског програма са образложењем да је песма верски нетолерантна


Nije pominjao Njegosa i istragu poturica?
Sad mi nesto pade na pamet...
Istraga!
Srpska rec za genocid, dok ljudi jos nisu znali sta je gen.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:40 02.08.2012

Re: Zašto?

S jedne strane imamo one koji pričaju kako su četnici good guys jer su klali i ubijali muslimane i Hrvate i šteta što nisu više, a ovi s druge pričaju kako su četnici good guys i da su to sve partizani izmislili jer su četnici mahom sadili i mirisali cveće na Ravnoj gori. Izvinite ljubitelji četnika, dogovorite se više!


Ej, ajd kad bas bas budes imao vremena procitaj komentare na svom blogu.
Vazi?
alexlambros alexlambros 00:19 03.08.2012

evo da doprinesem

raspravi s ovim zanimljivim prilogom na koji sam slucajno naleteo:

Комунисти су систематски уништавали своје фотографије са Немцима и усташама, али ипак их је сачувано довољно да би се видело шта се дешавало

Мада су у Други светски рат ушли као немачки савезници, и мада су и касније повремено сарађивали са Немцима и усташама, комунисти су у свакој прилици говорили о ''сарадњи четника са окупаторима''. Њихова верзија историје није исправљена до наших дана, барем не како би требало. На пример, све рубрике типа ''догодило се на данашњи дан'', сваког 1. септембра говоре о нападу Немачке на Пољску, заборављајући да је истог месеца Пољску напао и Совјетски Савез, тј. да је то била заједничка нацистичко-комунистичка агресија. Ни једна историјска књига у Србији није објавила фотографије са срдачног сусрета Вермахта и Црвене армије после сламања Пољске. Том приликом је одржана заједничка војна парада, а и касније, све до немачког вероломног напада 22. јуна 1941, фото апарати су бележили загрљаје насмејаних Немаца и Совјета.

Захваљујући руским пријатељима, јер је ово у Русији одавно опште позната ствар, овом приликом доносимо серију фотографија припадника Вермахта и Црвене армије, а истовремено и још неколико група снимака, чије објављивање је у социјалистичкој Југославији такође било строго забрањено.

Прву од поменутих група чине четири снимка остала иза комунисте Александра Стојановића ''Шпанца'' из села Островица код Ниша. Поред Пеке Дапчевића, Косте Нађа, Ивана Гошњака, Вељка Ковачевића, Роберта Доманија и његових других познатијих другова, Стојановић је био један од ''шпанских бораца'' који су се после пораза у Шпанији спасили бекством у Француску. Као сумњиве и опасне типове, Французи су их похапсили, а до преокрета долази када су Немци 1940. године окупирали ''Пету републику''. Тада нацисти ослобађају из затвора своје савезнике комунисте. Све ''шпанске борце'' са југословенских простора, њих око 150, сместили су у логор ''Грас'', где су их припремали за нову мисију. Потреба за том мисијом указала се после окупације Краљевине Југославије априла 1941. године. Немци су овом приликом применили искуство из сламања царске Русије 1917. године. Пошто су лоше стајали на Источном фронту, тада су позвали у помоћ пету колону, тј. руске комунисте. Преко Финске, са огромним свотама новца, убацили су у Русију Лењина и његове другове. Остатак приче је познат, али се мање зна да су истоврмено Американци, мада су били руски савезници, преко Канаде послали у Русију Лава Троцког...

Тако су Немци већ маја 1941. довели у Југославију поменутих 150 ''шпанских бораца'', како би на тај начин везали руке српском покрету отпора, чије организовање су већ уочили. Приликом преласка југословенске границе, нацисти су поздравили комунисте својим поздравом - испруженом руком.

Занимљиво је да је нешто после немачког логора ''Грас'', у Канади основан британски логор ''Икс'', који је такође окупљао избегле ''шпанске борце'' са југословенских простора. У то време, пролећа 1941, Британци су на располагању имали много више југословенских војника и официра у Египту, него комуниста у Канади, али су се ипак определили за потоње, са којима су планирали да ''запале'' Југославију. Толико о њиховом савезништву!

Познате су две фотографије из прве фазе сарадње Немаца и комуниста у Југославији. На првој видимо фудбалске екипе немачког гранизона у Чачку и комунисте, уочи пријатељског меча. Један од учесника догађаја, филмски режисер Пуриша Ђорђевић, тада скојевац, пише у својим мемоарским записима да су на тој утакмици победили његови другови. На другој фотографији видимо немачког војника Аугуста Хелера са припадницима Љубићког партизанског одреда. Хелера су касније те године стрељали Немци, због сарадње са партизанима. Иначе, током целог рата, нема примера да су партизани стрељали неког свог припадника због сарадње са окупаторима.

У другој групи фотографија су Немци и партизани снимљени у каснијим фазама рата. Овде доносимо два снимка из периода март-мај 1943, из догађаја које комунисти еуфемистички називају ''мартовски преговори'', као и један снимак партизана са хитлеровском омладином, за коју није познато место и време снимања.

Трећу групу чине заједнички снимци партизана и усташа. Ради упознавања са предисторијом, доносимо и факсимиле неколико страница ''Пролетера'', гласила Централног комитета КПЈ, и то из броја 28 из 1932. године. У том броју, који се иначе може видети на Одељењу обавезног примерка Народне библиотеке Србије у Београду, комунисти у неколико чланака поздрављају усташе и отворено навијају за њих у борбама против жандарма и четника Косте Пећанца у Лици. Једна од карактеристичних реченица гласи: ''Комунистичка партија поздравља усташки покрет личких и далматинских сељака и ставља се потпуно на њихову страну''.

Током Другог светског рата комунисти су више пута нападали четнике заједно са усташама. Према једном немачком извештају из Источне Босне с почетка 1942, комунисти и усташе борили су се против четника ''раме уз раме''. Вероватно из тог периода потиче једна од три за сада познате заједничке слике усташа и партизана. Остале две су из Западне Босне, из 1943. или 1944. године. Те две фотографије објавили су муслимани, а занимљиво је да се муслимани из области Тузле сада јавно хвале својом ондашњом ратном тактиком: прво у ''Ханџар'' дивизију, па после у партизане... (Српске новине, Чикаго, јун 2012)

GALERIJA
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:44 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

Тако су Немци већ маја 1941. довели у Југославију поменутих 150 ''шпанских бораца'', како би на тај начин везали руке српском покрету отпора, чије организовање су већ уочили.

i tako su ti "Španci" zapravo bili svi na Ravnoj gori u štabu kod Čiče i svojim delovanjem sprečavali razbuktavanje ustanka u Srbiji. Zapravo svi Španski borci su se stavili u službu nemačke okupacione i Nedićeve vlasti, a onda kada su 1944.godine Nemci oslobađali Beograd od samih sebe isturili Peka Dapčevića da ispadne eto kao on španski borac pa oslobađa Beograd.
Uz novine koje pominjete možete slobodno dodati i bilo koje novine ustaške emigracije koje su izlazile tamo negde 80-ih godina i videće se da je sve isto samo su ustaše zamenjene četnicima, a uostalom i "komunističkasrbočetnička agresija na Hrvatsku" je kovanica ustaške emigracije.
Ono što je zajedničko ustaškoj i četničkoj propagandi je da su komunisti tj.partizani sarađivali sa Nemcima a da ustaše i čenici nisu ni slučajno,niti su međusobno sarađivali, to samo naivnom može izgledati kao slučajnost.
Čudi me da ti izvor koji si naveo uzimaš kao relevantan i da mu uopšte pridaješ značaj.
alexlambros alexlambros 09:41 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

Ono što je zajedničko ustaškoj i četničkoj propagandi je da su komunisti tj.partizani sarađivali sa Nemcima a da ustaše i čenici nisu ni slučajno,niti su međusobno sarađivali, to samo naivnom može izgledati kao slučajnost.
Čudi me da ti izvor koji si naveo uzimaš kao relevantan i da mu uopšte pridaješ značaj.


ja ne izvodim nikakav zakljucak, jer gotovo da nista ne znam o tome sta se desavalo za vreme Drugog svetskog kod nas sem da se paralelno sa oslobodilackom borbom vodio i gradjanski rat.
medjutim, buduci se ispostavilo da su komunisti lagali, i to debelo, za toliko stvari, moram SVE da uzimam sa rezervom ...
savrseno mi je jasno da su cetnici vrsili zlocine ... ali to su radili i partizani .... sad mozemo da raspravljamo o prirodi i obimu tih zlocina, to se slazem ... i savrseno mi je jasno da se ustase i cetnici NE MOGU svesti na istu ravan, ma koliko se to komunisticka propaganda upinjala ... prosto, matematika je neumoljiva i ne dozvoljava tumacenja ...

o ostalom moze da se raspravlja i tek treba da saznajem ...

primer, podatak o istovremenoj invaziji na Poljsku je jedna od najtemeljnijih precutkivanih u istoriji ... budimo onda obazrivi

hocu reci, zanima me samo istina, a ne ideologija

expolicajac expolicajac 10:22 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

hocu reci, zanima me samo istina, a ne ideologija

Da li si siguran da bi sa tom istinom, bilo kakva da je, mogao da živiš. Ja sam se više puta u životu susreo sa "nekim istinama" i mogu ti reći da nakon toga mnoge stvari nisu bile iste. Poneki put je bolje ne saznati "istinu".
alexlambros alexlambros 11:49 03.08.2012

Re: evo da doprinesem


Da li si siguran da bi sa tom istinom, bilo kakva da je, mogao da živiš


ja kroz zivot hodam sirom otvorenih ociju
expolicajac expolicajac 11:55 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

ja kroz zivot hodam sirom otvorenih ociju

Uvek san cenio mladalačku aroganciju. Bio sam takav
alexlambros alexlambros 13:32 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

mladalačku


?
pa fala Vi
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:24 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

hocu reci, zanima me samo istina, a ne ideologij

tačno. I kao što niko iz ideoloških i antikomunističkih razloga ne može da negira da su sile Osovine izgubile rat a sile antihitlerovske koalicije dobile, mada je celo čovečanstvo izgubilo, tako niko ne može tvrditi da partizani nisu bili na strani antihitlerovske koalicije, a da su četnici bili samo na početku a kasnije pasivni ili u koaliciji sa okupacionim nemačkim jedinicama.I zato kod nas prvo treba završiti sa istinom o 2. svetskom ratu pa onda govoriti šta je sve bilo kasnije a ne uvek čim neko spomene zločine četnika potezati Goli otok a o zločinima više ne razgovarati.
Svakom treba reći istinu i onda neće biti više razloga za ispravljanje mrvom magarcu one stvari.
automatic automatic 21:21 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

tako niko ne može tvrditi da partizani nisu bili na strani antihitlerovske koalicije, a da su četnici bili samo na početku a kasnije pasivni ili u koaliciji sa okupacionim nemačkim jedinicama


karagaca, pobogu covece, pa zar ti ne citas komentare?

partizani su saradjivali sa najgorim fasistima na ovim prostorima, a to su ustase. od ustaske ruke stradalo je vise srba nego od nemaca, italijana, cetnika, madjarskih, albanskih i svih drugih okupacionih jedinica zajedno.

svi komentatori ti sugerisu da obratis paznju na taj vazan detalj - partizani jesu saradjivali sa ustasama koji su okoreli fasisti, a onda su sudili svom protivniku u gradjanskom ratu za saradnju sa fasistima sa kojima su i sami saradjivali.

ukoliko je draza kriv, onda su krivi i partizani, i to za istu vrstu zlocina. ili smatras da ustase nisu fasisti i zlocinci?
zlocini u tom gradjanskom ratu su se dogodili na svim stranama.

poenta je da su drazi sudili za ono sto su i sami cinili. opasulji se vec jednom, covece!
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:59 03.08.2012

Re: evo da doprinesem

poenta je da su drazi sudili za ono sto su i sami cinili. opasulji se vec jednom, covece!

jel ti pročita uvodni tekst i za šta su ga optužili.A ti sada možeš da napišeš i da su partizani sarađivali i sa OVK jer za koju godinu mladi neće znati o kome se radi pa će i poverovati.
automatic automatic 08:08 04.08.2012

Re: evo da doprinesem

Milan Karagaća
poenta je da su drazi sudili za ono sto su i sami cinili. opasulji se vec jednom, covece!jel ti pročita uvodni tekst i za šta su ga optužili.A ti sada možeš da napišeš i da su partizani sarađivali i sa OVK jer za koju godinu mladi neće znati o kome se radi pa će i poverovati.


dakle, negiras da je postojala saradnja komunista i ustasa pre i tokom WW2?

negiras li i da su ustase fasisti i zlocinci?

karagaca, molim te odgovori na ova dva pitanja.

a zbog takvih kao ssto si ti koji su, navodno, brinuli o tome u sta ce mladi verovati, danas i moraju da se sprovode revizije procesa i rehabilitacije.

mnogo smo gluposti doziveli od vas komunista, vreme je da se sa djubrista istorije preselite u neku kloaku svemira i da vec neko pusti vodu za vama.
nevenb nevenb 10:18 03.08.2012

Zamena teza

Tema ovog bloga su zločini četnika pod komandom Draže Mihajlovića u II svetskom ratu. Tema ovog bloga nije saradnja Sovjeta i Nemaca, partizana i ustaša, partizana i četnika (do oktobra 1941.), komunistički zločini, ...Ako neko od četnikoljubaca želi raspravu na ove teme neka napiše blog o tom pa neka se tamo raspravlja...
Niko od četnikoljubaca nije osporio ni jednu tačku iznesene optužnice!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana