Budućnost| Društvo| Obrazovanje| Planeta| Porodica

Rat - nacionalsocijalizam i fašizam

Srđan Fuchs RSS / 25.03.2018. u 07:46

Хучи Кучи Мену

Ipak borba

 

images?q=tbn:ANd9GcT_6f47-q9_3XjG9edFQL474P3BWcpZS6zYr6vz1eAycgppefjfrg

Mali je ljudski um! Ono što se nije preživelo i ono što se nije radilo - to se ne zna. A kakve mračne sile vršljaju svetom, to mi pojedinci izvan moćnih organizacija, još manje znamo. Ko za vreme rata nije vršljao Jugoslavijom.

Kada čovek izrasta van sredine gde ima ljudi koji se bave javnim, državnim, društvenim poslovima; kada izrasta van roditeljske kuće i mesta negovanja i pažnje, on ostaje sasvim sirov. On može kao i ja što sam - da prođe kroz školu, da stekne i fakultetsku diplomu i zvanje i opet ostane sirov. Ovo, da kažem, javno, službeno, državno vaspitanje - to je nepotpuno vaspitanje. To je vaspitanje, obrazovanje, neukog sveta, sveta prosečnih shvatanja (ili u interesu vladajuće klase). Ono nije sveobuhvatno, a čak mu i elementarna istina nedostaje. Sa takvim vaspitanjem čovek ostaje naivan. Možda se i rađa da bude naivan. Ne verujem da se može nešto pouzdano reći o ovome. Ovde se, nekako radi o ljudima "s poreklom" i ljudima "bez porekla". Nekako su to ljudi iz običnog naroda (sirotinje) i ljudi iz prosvećene, stabilne (ili buržujske) sredine. To su, igrom slučaja, siromašni radnici i seljaci i imućni, bogati svet. U svakom slučaju - to su oni koji su odrastali uz trezveno domaće vaspitanje i oni koji su odrastali "na ulici". Ja sam bio siroče sa ulice! Imao jesam trezvene strica i majku. Malo sam vremena provodio sa njima. Više su na mene imali uticaja nepravda i oskudica. Siromaštvo i nepravda odvlače mladog čoveka u "levo"!

Izrastanje u jednoj i izrastanje u drugoj sredini, drugim uslovima, daje različite ljude. Tačno je da shvatanje formiraju uslovi pod kojima se živi. Ja sam izrastao na onom otvorenom polju. Bio sam meta za svaki napad i spreman da jurišam na svaku nepravdu. Takvog me je zatekao rat!

 

Srbija je u I ratu preživela i pogibiju i okupaciju i pobedu. Srbiji je rat nametnut kada je ona već, u balkanskim ratovima, istrošila svoje naoružanje. Austrija je bila silna carevina. U prvom naletu, 1914., Austrija je naletela na malu i istrošenu Srbiju. Naletela je na vojsku koja je morala ali i umela da se bori. Naletela je na vojsku s komandom koja je imala ratno iskustvo. Iduće, 1915., uz pomoć Nemačke i Bugarske, Austrija je okupirala Srbiju. Saveznici Srbije nisu stigli ni municijom da pomognu.
 
Po nekim statistikama život je izgubio svaki sedmi građanin. Ako se računa da je svaki peti-šesti bio vojnik, izišlo bi da su skoro svi vojnici izginuli. Bilo je, međutim, i masovnih streljanja po naseljima. U Brestoviku je bilo oko 170 kuća. U borbama je palo oko 50 ljudi. U crkvi u Grockoj stoji spomen-ploča sa imenima izginulih. U sudnici u Brestoviku se čuvaju barjaci sa imenima izginulih. 1941. kada smo spalili opštinski arhiv (mi, partizani), barjake smo ostavili. 1945. posleratni nazovi-komunisti su spalili i barjake - na vrhu koplja je bio krst. Ovo rekoh reda radi.
 
U I ratu ono što je rat preživelo, to je rat preživelo. Svako živi muku je pretrpeo. Bilo nas je mnogo siročadi!
 
Francuska je izišla kao glavni pobednik iz rata. Francuska je pomagala Srbiju. Ona je prihvatila srpske trupe koje su odstupile preko Albanije. Ona je prihvatila srpske izbeglice. Svako živi je znao za Francusku. Srbija je bila, posle rata, sva pod uticajem Francuske. U školama se učio francuski jezik. Na Kalemegdanu je podignut spomenik zahvalnosti Francuskoj. Mnoge intelektualce je ona odškolovala. Mnogi ratnici seljaci su lečeni u njenim ratnim bolnicama. Ljudi iz moje sredine, seljaci koji su se vratili iz rata, pri svakom skupu, pa i kad su samo dvojica, pričali su o događajima i doživljajima iz rata. Sve te njihove priče, mnoge od tih priča, nešto sasvim slično tim pričama, nalazi se u "Srpskoj trilogiji" Jakovljevića. Seljaci nisu pričali o ratu kao pojavi koliko o svojim doživljajima. 

U školi i gimnaziji, drugačije se govorilo. Nikakvi državnici nisu bili oni naši  profesori! A spadalo je u program i pokoje predavanje o Društvu naroda. Govorilo se: rata više neće biti. Nemačka je razoružana. Društvo naroda neće dati. I tako sve do paljenja Rajhstaga (zgrade nemačkog parlamenta). 
 
Nacionalsocijalisti, u Nemačkoj,  poraženoj  u ratu, sa zbunjenim narodom, opterećenoj plaćanjem ratne štete, sa oskudicom, bez kolonija koje je imala pre rata; nacionalsocijalisti, kojima je nemačko plemstvo dopustilo da dođu na vlast, našli su u narodu pogodno tlo za raspirivanje nacističkih strasti. Uspeha propagande radi istaknut je i neki socijalni program. Programom jačanja, naročito ratne industrije i strategijskih objekata (puteva, pre svega), nestala je prva beda - nezaposlenost. Bliska nemačka prošlost (ujedinjenje, Bizmarkovo doba, te pobeda Pariske komune u susedstvu) doprinela je da masa nemačkog naroda prihvati Hitlerov program. Posle rata, poniženja, oskudice, gladi... nacionalsocijalistička propaganda se upijala u duše i u tim dušama razbuktavala najniže ljudske strasti. Mora se priznati da su imali fašisti i sposobne agitatore za raspaljivanje mržnje kod neukog sveta koji prestiž vidi u nacionalizmu. Takvi su, pre svih, bili Hitler i Gebels.
 
Nacionalsocijalizam je, istovremeno, masi trovao dušu i svrstavao je i organizovao u poluvojničke omladinske organizacije sa uniformama i egzercirom. Kada je nacionalsocijalizam došao na vlast, ili bolje reći - kada su ga pruski junkeri pustili da dođe na vlast; istodobno, koliko se brže moglo, počelo se sa reorganizacijom industrije, privrede, države u celini, pripremajući se za rat. Na jednoj strani razdraženoj masi, kao lovačkoj štenadi živina, stavljena je na iživljavanje jevrejska manjina; a na drugoj strani vrhuški, željnoj revanša, povraćeni su Alzas i Loren.
 
Italijanski, Musolinijev fašizam nije imao krupnu ulogu u međunarodnim razmerama. Nemačka - to je već nešto drugo.
 
Krupna buržoazija je stojala na "visini", stojala je u iščekivanju. Stojala je kao da ima da bira između dva zla - fašizma i komunizma. Dok je ona stojala fašizam je narastao i preplavio je. Da, da! To je manje zlo! Manje... fašizam joj je ostavljao veliki deo njenih privilegija.
 
Fašizam je pripremao ratnu tragediju dok je buržoazija popuštala. Koliko je ona popuštala toliko je on nastupao. Istorija, ili Sedma sila, priznaju da je Francuska mogla srušiti fašizam da je odlučno udarila kada su nemačke trupe, protivno Versajskom ugovoru o miru, umarširale u Alzas.
 
Uporedo sa pripremanjem fašizma za rat, uporedo s njegovim nastupanjem, čitav svet je psihološki pripreman

367px-Selassie_restored.jpg

 da primi rat. Iznenadna pojava drastično deluje i podstiče nas na neprihvatanje. Postupno nastupanje određene zbilje pretvara se u svršen čin. Tako nekako je počeo rat. Nemačke trupe su ušle u Alzas, a Francuska je to ćutke otrpila. Ranije, u Španiji, na izborima je većinu dobila ujedinjena levica - Narodni front. To je bila krupna stvar. Tih godina je i u Francuskoj, na izborima, pobedio Narodni front ali je, na miran način, i izgubio vlast. U Španiji se, dotle, pobunila jedna divizija stacionirana u Maroku pod komandom generala Franka, sitnica naizgled. U našoj javnosti toj pobuni se nije pridavao značaj. Međutim, iza te pobune su stajala sva tri fašizma - portugalski, nemački i italijanski. Legalnoj španskoj vladi Demokratije (Francuska i Engleska) nisu htele pomagati. U toj španskoj vlasti učestvovali su i komunisti. Ne treba pomagati - "komunizam je zaraza". Kominterna je, sa svoje strane, skupljala dobrovoljce sa svih strana sveta. Osnovane su tkz. Internacionalne brigade. Njih je pomagao i SSSR, tri godine je trajao ovaj nered.
 
U Etiopiji (Abisiniji), na izvoru vode u oazi, izbio je sukob između Etiopljana i italijanskih vojnika. Italija je, tobož zbog "nereda", energično "zavela red" - okupiravši Etiopiju. U Društvu naroda, u Ženevi, govorio je  car Haile Selasie. Vapio je čovek pa i budućnost proricao. Društvo naroda čas hoće, čas neće ekonomske sankcije protiv Italije. Ovo, ono, i okupacija osta.
 
(Mnogo štošta sam dovde napričao, to je priča jednog neobaveštenog aktera događaja. Tako je nama, "naprednoj" a zabludeloj omladini, onda tako izgledalo. A šta je u svemu tome potpuna istina, teško da zna iko sasvim, možda osim šačice njih, "pobednika koji pišu Istoriju.")
 
Pričalo se posle rata da je Gestapo, nemačka policija prerušena u uniforme poljske vojske, izvršila napad na jedno pogranično mesto, nemačko selo, i da je to uzeto kao povod za nastupanje nemačkih trupa. To je, valjda, bio propagandni trik za unutrašnju upotrebu. Tako je bilo u toku jeseni 1939. Izlazile su i razne brošure Sedme sile, članci pojedinih uglednih novinara. Dobro se sećam i brošura generala De Gola. U septembru, Jugoslavija je prvo delimično mobilisala pa demobilisala. Svetska diplomatija je intenzivno radila. SSSR je postajala sve aktivnija. Bio sam voljan da se borim protiv Nemačke, protiv fašizma. Dužnost sam prihvatio sasvim ozbiljno. Vičan ratovanju nisam bio, ali sam disciplinu držao. Mobilisan sam u selo Parunovac, blizu Kruševca, u rangu potporučnika za tehniku pri protivavioncima.
 
1940. pala je Francuska. Mnogi Srbi, ratnici iz I rata, imali su dodira sa Francuskom. Voleli su Francusku. Kada je pala Francuska, seljaci Solunci su plakali po Kruševcu. Svet je bio zatečen nemačkom silom i brzinom. "Blitzkrieg" - munjevit rat, ponavljalo se svuda. Stizale su odasvud vesti o primirju, o kapitulaciji. Kapitulacija je potpisana, kao i u I ratu, na istom mestu u Kompjenskoj šumi i u istom vagonu koji su Nemci dovukli iz muzeja u Parizu. Francuzi su bili poniženi, ali Nemci su bili taktični: kada su Francuzi došli na potpisivanje kapitulacije smešteni su u taj vagon; kada su ušli nemački oficiri, Francuzi su ih dočekali sedeći, dok su ranije okupljeni Nemci svi ustali Francuzima. Nemcima je bila potrebna, koliko se mogla dobiti, sva pomoć za predstojeći rat protiv SSSR. Dobro se sećam brošure generala De Gola, pisane pre kapitulacije. De Gol je pisao o ofanzivnom ratu, o naoružanju, o borbenoj spremi armija, demokratskih i fašističkih. Još tada mi je ostao snažan utisak da se spremnoj Nemačkoj uspešno može suprotstaviti jedino Crvena armija.
 
Jugoslavija je, posle diktature generala Pere Živkovića i posle smrti kralja Aleksandra, administrativno bila podeljena na devet banovina: Dunavska - Novi Sad, Moravska - Niš, Vardarska - Skopje, Zetska - Cetinje, Drinska - Sarajevo, Savska - Zagreb, Primorska - Split, Dravska - Ljubljana, devete se ne sećam, beše valjda Vrbaska - Banja Luka. Zbog masovne opozicije Hrvata, po sporazumu Cvetković - Maček spojene su Savska i Primorska u Banovinu Hrvatsku, s nekom većom administrativnom samostalnošću. Zbog tih i takvih administrativnih ograničenja, ne samo u sastavu Jugoslavije, već i ranije, u sastavu Austrije, svaka opozicija, pri nerazvijenoj državnosti Hrvata, imala je uspeha. Posle atentata u skupštini na Stjepana Radića, neki poslanici iz Hrvatske emigrirali su iz zemlje. Među njima je bio i Ante Pavelić, za vreme okupacije Poglavnik Hrvatske. Zločinstvu Pavelićevih ustaša nad Srbima u Hrvatskoj i Bosni ništa nije bilo ravno, time su čak i nemački fašisti bili iznenađeni.
 
Pavelić je živeo u Italiji ili Nemačkoj i prisno sarađivao sa fašistima u pripremanju "pete kolone" za Jugoslaviju, Jednog jutra su se, tako, u mom Brodu pojavili natpisi "ŽAP". To je bilo ispisano noću crvenom bojom. Zorom bi žandari strugali. Tako jednog jutra, pa drugog, petog, sve dok nije sasvim učestalo i ostajalo da na to više niko nije obraćao pažnju. Slova su značila "Živio Ante Pavelić". Narod nije ni slutio kakvu su tragediju slutila ta slova.
 
 
images?q=tbn:ANd9GcS4WJ1-p9YAkwE8s-m7a-W9GUWmWX0FTeeawZfIZNXYfOkUL5jNsQ
 


Komentari (272)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

stefan.hauzer stefan.hauzer 10:45 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

Ja sam o istoriji i fašizmu nešto naučio od čoveka sa prve slike ovog produženog bloga, Valtera Benjamina: "Tradicija ugnjetenih poučava nas da je "izuzetno stanje" u kome živimo - pravilo. Mi moramo doći do shvatanja istorije koje tome odgovara. Tada ćemo se suočiti sa zadatkom koji se sastoji u uvođenju stvarnog izuzetnog stanja; i time će se poboljšati naš položaj u borbi protiv fašizma."*

Isto tako preporučio bih i jedan predivan film o ćutanju i ćutanju, ima ih više od jednog, a isto tako i o savesti, i nje ima više. Film je autobiografski. Luj Mal, Au revoir les enfants. Neki košmari nikad nisu prošli i nečija detinjstva su se završila isuviše rano. Svidelo mi se ono kod tebe docs, "dilema je večna" (ovaj film je između ostalog i o dilemama:)


*Walter Benjamin, Eseji, Beograd, 1974, str83.
freehand freehand 11:02 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

gedza.73
Postojali su ilegalci, postojale druge vrste otpora i pomaganja ustanku tamo gde je, za razliku od Banata postojala bilo kakva šansa za borbu.


Opa bato. Još jedno svetlo.
Ovo su već novi momenti u našoj vezi. Jel' isto pravilo važi i za 27. mart ili samo za Banat?

Kako se samo ne umoriš?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 11:15 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

stefan.hauzer

*Walter Benjamin, Eseji, Beograd, 1974, str83.


Valter, pored toga što je bio kulturni kritičar, bio je i teolog po edukaciji. Meni je, od nasušnih knjiga, pored sv. pisma, tebe, Alsea i Doksa u kompu - pored Anee i Hyperion Cantos-a; i ovo delo:

Umetnički rad u eri mehaničke reprodukcije.
stefan.hauzer stefan.hauzer 11:37 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

One year later, in Mein Kampf, Hitler divided humanity into three
distinct groups: the Kulturbegriinder, the Kulturtridger, and the Kulturzerstorer:
"If we divide the human race into three categories-founders,
maintainers, and destroyers of culture-the Aryan stock alone can be
considered as representing the first category," the position from which
they derived their "moral right to exist." Their task was not only to use the
so-called bearers of culture to communicate and expand Aryan culture,
but also to protect it against the Kulturzerstorer.8
In his eyes, this task included the right to combat all forms of art that
seemed to corrode the ideal image of his people, and thereby threatened
its "moral right to exist." The forms of contemporary art embodied only
the various incarnations of the Kulturzerst6rer, theJudeo-Bolsheviks, as he
called them. This is why the strugglefor art was at the same time a struggle
against those whose productions threatened the integrity of German art.
Hitler's claim that "no people lives longer than the products of its civilization"
meant this as well. Destroying the culture of another people carried
with it the destruction of the people themselves by suppressing its "moral
right to exist."9Ovo je sjajan članak, koji vredi pročitati. Benjaminova "estetizacija politike" je jedna od boljih teza o fašizmu/nacizmu i uopšte govori i o tome zašto je pitanje metafizike nacizma od suštinske važnosti i relevantnosti i dan danas, kao i što će sutra to biti. I još jedan citat iz Eseja:

"Hroničar koji nabraja događaje, ne razlikujući velike od malih, vodi time računa o istini da ništa što se nekada desilo ne treba da bude izgubljeno za istoriju. Doduše, tek iskupljenom čovečanstvu potpuno pripada njegova prošlost. To znači: tek iskupljeno čovečanstvo može citirati svoju prošlost u svakom trenutku. Svaki njegov proživljeni trenutak postaje citation a l'ordre du jour * - a taj dan je upravo dan poslednjeg suda."*Citiranje na dnevnom redu.
gedza.73 gedza.73 11:40 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

Kako se samo ne umoriš?

Zbog temperaturnog šoka, licemerja, hipokrizije... ko bi ga znao...
Da je Hitler pobedio sad bi neki ljudi na blogu hvalili njegovo uređenje, red, rad i mir...

Zato što je čovek takav. Srbi su masakrirali bogumile za 'više dobro'. Nisu videli ništa zlo u tome što su zatrli jednu mirnu grupu ljudi.

zato što smo sad svi 'borci za slobodu' a njih u ratu bio jedva jedan procenat. Ma ni toliko.

ZAto što je 'Kosovo naše' al' iz Beorada, zato što je Vojvođanska brigada u stvari stvorena u Bosni, zato što ko šiša Srbe koji su ginuli u poslednjem ratu jer kakve to veze ima sa mnom.

Zato što 'kod nas nije bilo uslova za ustanak' al kod 'tebe jeste'. U proseku smo se svi oslobađali, svi smo se bunili, svi ste ginuli ali smo neki preživeli.


a najviše zbog rečite pisane visokomoralnosti.
Zato što niko i neće da primeti kad se pojavi nov nacizam jer neće tako da se zove i tako da izgleda, pa će opet jedni da ubijaju druge sve dok rat ne zapreti da uruši do kraja sistem. tek tad će da se pokaže ko je kakav

svet živih stoji na rukama mrtvih. i zločina dodo' bih
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:29 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

stefan.hauzerOvo je sjajan članak,*Citiranje na dnevnom redu.


"Hitler would say to him, opposing the "dirty and degrading
self-mortifications of a chimera called conscience and morality," to his
own "saving doctrine of the nothingness and insignificance of the individual
human being, and of his continued existence in the visible immortality
of the nation."

praktično, gubljenje i utapanje ličnosti u kolektivitizmu u kojem on, mesijanski firer, diktira sve uslove... još jedna moja nastolna knjiga:

narcis narcis 13:32 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

Da je Hitler pobedio neki sad bi neki ljudi na blogu hvalili njegovo uređenje, red, rad i mir...

ne bi imao ko da ga hvali, kako nerazumete jednostavnu jednačinu da srba više u srbiji nebi bilo, one koje ne bi gasirali raselili bi , verovatno u sibir ili slične egzotične destinacije.
Zato što je čovek takav. Srbi su masakrirali bogumile za 'više dobro'. Nisu videli ništa zlo u tome što su zatrli jednu mirnu grupu ljudi.

to nemožeš da gledaš tako. to je početak srednjeg veka i to je bilo sasvim normalno za to doba, isto su uradili i u ostalim zemljama koje su imale bogumile.
Zato što 'kod nas nije bilo uslova za ustanak' al kod 'tebe jeste'.

to nije bio ustanak samo za slobodu već i za preživljavanje uopšte. samo ti u toj svojoj zaluđenosti antikomunizmom nemožeš da vidiš.
freehand freehand 14:26 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

a najviše zbog rečite pisane visokomoralnosti.
Zato što niko i neće da primeti kad se pojavi nov nacizam jer neće tako da se zove i tako da izgleda, pa će opet jedni da ubijaju druge sve dok rat ne zapreti da uruši do kraja sistem. tek tad će da se pokaže ko je kakav

svet živih stoji na rukama mrtvih. i zločina dodo' bih

A zašto kosmos nema kraj, koliko anđela stane na vrh čiode i gde ode svetlo kad se zatvori frižider?
gedza.73 gedza.73 16:51 28.03.2018

Komentar I

narcis
to nemožeš da gledaš tako. to je početak srednjeg veka i to je bilo sasvim normalno za to doba, isto su uradili i u ostalim zemljama koje su imale bogumile.

Ti bi za ovo bio potpuno u pravu da nisi potpuno u krivu.

Za cca 300 godina neko će da napiše kako je dvadeseti vek bio jedan od mračnijih u istoriji jer su se tada prvi put odigrala dva globalna rata u kome su, nezadovoljni malo Manji iz grupe Velikih što nisu dobili više teritorija Najmanjih koje niko ništa ne pita, učestvovali skoro svi svetski narodi i narodnosti.

Tada su ljudi ubijali jedne druge zbog boje kose, očiju, političkog opredeljenja, zatvarali ih u logore i mučili.


Žao mi što ti rušim iluzije ali smo mi malkice gori nego oni u srednjem veku.

A druga stvar, koja je u stvari prva jer je daleko važnija, ubijanje drugog ljudskog bića je isto u svim vremenskim razdobljima.

gedza.73 gedza.73 17:13 28.03.2018

Komentar II

samo ti u toj svojoj zaluđenosti antikomunizmom nemožeš da vidiš.


Ako su nacisti ubijali druge ljude jer ne pripadaju arijevskoj rasi, jer su crni, nemaju plave oči... ako je nacizam jedan od najgorih sistema u istoriji... ako se svi slažemo da se trebalo boriti protiv nacizma interesuje me jedna stvar.

Kako se odnosimo prema sistemu koji je zatvarao, prebijao, mučio, streljao ljude jer ne pripadaju jednoj nametnutoj političkoj ideji, ljude koji su imali smelosti i hrabrosti da se suprostave jednoumlju, da stanu i odbrane svoje komšije koje su vojnici izbacivali iz kuća, da se bore za svet u kome čovek IMA pravo na svoj stav?

Verovatno razlike postoje ali mene interesuje šta vi mislite o žrtvi koju je ubio nacista ili komunista?
Zarad ubičinog viđenja višeg cilja. Bunite se u zavisnosti od slučaja ili zbog doslednosti?


gedza.73 gedza.73 17:17 28.03.2018

Re: Komentar I

.
freehand freehand 20:56 28.03.2018

Re: Komentar II

gedza.73
samo ti u toj svojoj zaluđenosti antikomunizmom nemožeš da vidiš.


Ako su nacisti ubijali druge ljude jer ne pripadaju arijevskoj rasi, jer su crni, nemaju plave oči... ako je nacizam jedan od najgorih sistema u istoriji... ako se svi slažemo da se trebalo boriti protiv nacizma interesuje me jedna stvar.

Kako se odnosimo prema sistemu koji je zatvarao, prebijao, mučio, streljao ljude jer ne pripadaju jednoj nametnutoj političkoj ideji, ljude koji su imali smelosti i hrabrosti da se suprostave jednoumlju, da stanu i odbrane svoje komšije koje su vojnici izbacivali iz kuća, da se bore za svet u kome čovek IMA pravo na svoj stav?

Verovatno razlike postoje ali mene interesuje šta vi mislite o žrtvi koju je ubio nacista ili komunista?
Zarad ubičinog viđenja višeg cilja. Bunite se u zavisnosti od slučaja ili zbog doslednosti?Ja mislim da si ti potpuno u pravu i da je nacizam nepravedno stavljen na stub srama, i nacisti sa njim. U stvari je to ideologija i politika kao i svaka druga, kad Gedža sedne na ćepenak, stavi glavu na ruke a ruke na kolena i zagleda se u vedro nebo.
vcucko vcucko 00:00 29.03.2018

Re: Komentar II

gedza.73

Ako su nacisti ubijali druge ljude jer ne pripadaju arijevskoj rasi, jer su crni, nemaju plave oči

sistemu koji je zatvarao, prebijao, mučio, streljao ljude...
koji su imali smelosti i hrabrosti da se suprostave jednoumljuAko sam ne vidiš zid od razlike između ove dve tvrdnje, onda ne znam... sve si u pravu.

Kod ovih drugih, ako si im se zamerio nekom aktivnošću protiv njih (ne ulazim u intenzitet te aktivnosti i ne branim ih), donji si. Prvi su izgradili komplikovan i masovan sistem, industriju ubijanja velikih delova populacije, a radi samog greha rođenja.
Izvini majstore, ali te stvari se ne porede.
I neka Englezi, Litvanci..., svako iz svojih razloga, to čine. Ne zanima me. I probaj tu priču da pričaš u samoj Germaniji, baš me zanima kako bi se proveo.
narcis narcis 00:10 29.03.2018

Re: Komentar I

Ti bi za ovo bio potpuno u pravu da nisi potpuno u krivu.

ne, ti uopšte nisi sposobanda razumeš ljudsku istoriju . tako da nema smisla da ti je objašnjavam.
samo ti ponavljam to ne može da se poredi.
gedza.73 gedza.73 08:18 29.03.2018

Re: Komentar II

vcucko
Ako sam ne vidiš zid od razlike između ove dve tvrdnje, onda ne znam... sve si u pravu

Vidim, skoro pisao pa da se ne ponavljam

Prvi su izgradili komplikovan i masovan sistem, industriju ubijanja velikih delova populacije, a radi samog greha rođenja.

Saglasan od početka do kraja.

Izvini majstore, ali te stvari se ne porede.

Ne porede.

I probaj tu priču da pričaš u samoj Germaniji, baš me zanima kako bi se proveo.

Ja nisam Nemac.

e sad, pošto moje pitanje uopšte nije imalo veze sa ovim što pišeš, doslednost je da braniš žrtvu od sistema (au brate pa ja sam anarhista).
Da li žrtvu ubija visok, nizak zločinac, nazi ili neki drugi sistem to uopšte nema veze. Ima veze sa nama.

Da li treba da osudimo sistem koji ubija, zatvara, muči ljude zbog rase ili političkog opredeljenja?
Da li smo posredno saučesnici u zločinu ako tolerišemo ubistva i torture zarad višeg dobra, lične koristi ili ideologije? Ili ako samo ćutimo?


vcucko vcucko 09:51 29.03.2018

Re: Komentar II

gedza.73

Da li treba da osudimo sistem koji ubija, zatvara, muči ljude zbog rase ili političkog opredeljenja?

Da osudimo, dakako.
S tim što se taj sistem, krajnjom privrednom neefikasnošću, već samoosudio i ukinuo. I sveo na Kima sa frizuricom. Da nije Kina komunistička? Pre bih rekao da je dozlaboga efikasna kapitalistička poludiktatura. Koja, u poređenju sa onim što je bilo pre, većini stanovništva verovatno deluje na rajska vrata. Ova stvar - poređenje sa pre - na tome u dobroj meri jaše i Volođa (poređenje sa Rusijom pijanog cara Borisa, kad su bauljali ulicama gladni i u iscepanim ritama). Ali K od komunizma tu nema, to je pljuvanje mrtvog konja. Nepotrebno i skreće pažnju sa bitnih stvari (poštujem svačije porodične žrtve ko ima).
Samo me izbaci iz takta svaka relativizacija i nasilno izjednačavanje neuporedivog. A toga u zapadnom mejnstrimu ima koliko voliš.
Boris Džonson nešto smatra? Pa taj bi u svakom do sebe držećem komšiluku popio patos posle dve rečenice.
A demokratija je ionako precenjena kategorija, objasnio Diogen
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:12 29.03.2018

Re: Komentar II

Ova stvar - poređenje sa pre - na tome u dobroj meri jaše i Volođa (poređenje sa Rusijom pijanog cara Borisa, kad su bauljali ulicama gladni i u iscepanim ritama). Ali K od komunizma tu nema, to je pljuvanje mrtvog konja.


da, evo i ja kažem dole, ima K od kapitalizma, i u državnoj upravi pomalo i komunizma, u smislu da nema tu neke slobode i kreativnosti nego direktiva s vrha, pa po vertikali naniže, i cepaj brale - ćuti i ispunjavaj, i ne buni se ako ti je posao mio... ono jedino što boli što su izvođači radova u Srbiji vadikavi i sps. praktično smo se 20 godina vrteli u krug, da na kraju ne bismo ništa postigli.
gedza.73 gedza.73 11:42 29.03.2018

Re: Komentar II

Da nije Kina komunistička? Pre bih rekao da je dozlaboga efikasna kapitalistička poludiktatura.

jeste. to je znači komunizam na duže staze. pobiješ mnogo protivnika, uplašiš neporedeljene logorima a onda iz sopstvenih redova regrutuješ naslednu vlast (valjda je ovaj trenutni predsednik politički školovan i drilovan za rukovođenje) koja počne da propagira i sprovodi komunistički kapitalizam (opet krađa u osnovi)

Samo me izbaci iz takta svaka relativizacija i nasilno izjednačavanje neuporedivog. A toga u zapadnom mejnstrimu ima koliko voliš.

Moje mišljenje je negde između, samo volim da kontiriam i koristim šok argumente.

A demokratija je ionako precenjena kategorija, objasnio Diogen

jeste ali je neka najpraktičnija medijana. Drugi grčki filozof, zaboravio ime, je tvrdio kako je najbolja rotacija diktature, teokratije i demokratije ili tako neka slična trosistemska periodična rotacija.

Da osudimo, dakako.

thumb up
S tim što se taj sistem, krajnjom privrednom neefikasnošću, već samoosudio i ukinuo.

ali je pre toga napravio solidno zla.

trebalo bi da učimo iz nekih grešaka i da malo emocije stavimo po strani.

to je pljuvanje mrtvog konja.


pogledaj blogovske komentare. 'nema boljeg uređenja, svi smo imali posao, niko nije krao, svi smo dobijali stanove, državna služba pa deset mesta prazno... mnogo bolje nego danas.' Bolje da se pljuje nego da pokušaš da ga oživiš. Dok je vuk'o vuko al i dok je bio živ nije bio najbolji. Lenj, trom, stalno gladan, mršav...
vcucko vcucko 12:01 29.03.2018

Re: Komentar II

gedza.73

to je pljuvanje mrtvog konja.


pogledaj blogovske komentare. 'nema boljeg uređenja, svi smo imali posao, niko nije krao, svi smo dobijali stanove, državna služba pa deset mesta prazno... mnogo bolje nego danas.' Bolje da se pljuje nego da pokušaš da ga oživiš. Dok je vuk'o vuko al i dok je bio živ nije bio najbolji. Lenj, trom, stalno gladan, mršav...

Ma to ti je ono... gazda Mitke, žal za mlados'.
A i što da se aba mozak, lakše da jedan najveći sin misli za sve nas.
Tu zamku su Kitajci, kao narod najstariji, uspešno izbegavali još od druga Denga. Sad šta će ovaj Sinčina da uradi, videćemo. Ali sjajni su, ovo što kažeš on je pripreman za to. Pa čovek je višlji za glavu od svih njih, znači mislili su o svakom detalju; oni zaista razmišljaju sto godina unapred
Ako Volođa na nečemu padne, to će biti to. On bi, valjda, morao između ostalog i da proverava protivpožarni sistem u TC u Kemerovu. Zato što je nekog majmuna zaduženog za to mrzelo izgiboše onolika deca, strašno. Srećom, verujem da će te majmune neko da overi u potiljak. Što neće da vrati decu, ali je pravedno sto puta.
gedza.73 gedza.73 18:43 29.03.2018

Re: Komentar II

Izgleda da kod njih ne može drugačije da funkcioniše. Negde sam naleteo da je najdalekomitniji nemački metak ispaljen ka Rusiji bio Lenjin.
Zajeban je svet u kome samo jedna strana ima prevlast.

Amerika je isto velika zemlja ali, možda grešim, nekako uspeju da sve useljenike odmah pretvore u gorljive patriote.
Ko u vicu o preplivanju Ibra.

Možda im homogenizacija uspe prividom slobode ali su zadnjih desetak godina (ne mislim samo na ono što se nama dešavalo) baš pogubili kompas.

ponašaju se na svetskoj sceni kao nevaspitano, razmaženo, bogato derište koje je uz sve to siledžija.
A i cmizdravo kad se nađe neki mršavi šiljokuran pa mu opizdi šamarčinu.

Postave pravila igre i igra im se sviđa sve dok pobeđuju. Čim gube oni bi da menjaju pravila. Bilo bi dobro za svet da neko USA malo istegne uši. I njima samima bi dobrodošlo.

S tim (tema) da je Amerika bilo jedna od bitnijih faktora u drugom svetskom ratu i da su zajedno sa Sovjetima porazili Nemačku.

Al', što kaže Panta sve teče, sve se menja.
narcis narcis 18:47 29.03.2018

Re: Komentar II

ponašaju se na svetskoj sceni kao nevaspitano, razmaženo, bogato dete koje je uz sve to siledžija.

ovo je tačno, od pada berlinskog zida izgubil kompas. od klingona na ovamo samo debili biraju za precednike.
gedza.73 gedza.73 20:56 29.03.2018

Re: Komentar II

od klingona na ovamo samo debili biraju za precednike.

sad su promenili. Izabrali su klovna.

ako ne grešim Amerikanci su prekršili skoro sve sporazume sa SSSR / Rusijom, opkolili Rusiju, postavili oružje na njene granice, rekli kako 'nije u redu' da jedna država sama raspolaže tolikim resursima...

Jesu baćuške svakakve ali ovi drugi postaju gadne barabe (i velike svetske palivatre). Kad se pogleda pomalo liči na sredinu prošlog veka. Samo što naravno niko neće da tera istim putem, već kulturnije i u rukavicama.

vcucko vcucko 20:59 29.03.2018

Re: Komentar II

narcis
ponašaju se na svetskoj sceni kao nevaspitano, razmaženo, bogato dete koje je uz sve to siledžija.

ovo je tačno, od pada berlinskog zida izgubil kompas. od klingona na ovamo samo debili biraju za precednike.

Kažu pametni ljudi: da bi bio i ostao veliki, treba ti rival. Kad su ostali sami (bar naizgled) skrenuli su u debilanu. Biva...
narcis narcis 21:08 29.03.2018

Re: Komentar II

ako ne grešim Amerikanci su prekršili skoro sve sporazume sa SSSR / Rusijom, opkolili Rusiju, postavili oružje na njene granice, rekli kako nije u redu da jedna država sama raspolaže tolikim resursima...

sve je, nažalost, tačno.
čim sam to primetio počo sam da zvocam pa me proglasili rusofilom.
ovo sad liči na hladni rat iz šezdesetih, stim što smo tad znali da će ode sve u pičku materinu a sad se pojavili neki kreteni koji misle da u nuklearnom ratu ima pobednika.
bukvalno čačkaju mećku po pičku.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 07:22 30.03.2018

Re: Komentar II

narcis

bukvalno čačkaju mećku po pičku.


Ja nešto nisam ubeđen da oni ćaćkaju pićku stihijski, tek tako, i da ne postoji nikakav dizajn iza toga.
gedza.73 gedza.73 07:43 30.03.2018

Re: Komentar II

čim sam to primetio počo sam da zvocam pa me proglasili rusofilom.

kad sam ja zvoco nazvali me ljotićevcem pa ti i nisi toliko lošo prošo
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 07:53 30.03.2018

Re: Komentar II

đe je pravda nebeska švapska đeca rusofili, a šumadijska germani? zez. nego dobra američko-ruska verbalna šorka na project syndicate,

Liberal World Order, R.I.P.,

The West’s Unilateral Cold War;

posebno u komentarima, gda commie Ameri tvrde da "liberal world order" važio samo za američku elitu, dok kinezi i ruje tvrde da se njihova društva liberalizuju (normalno, neće sa više kinte živeti kao proleteri u sirogojno-džemperčićima). drugi ameri tvrde da je "liberalno" zapravo fasada za "korporacijsko."

narcis narcis 08:04 30.03.2018

Re: Komentar II

gedza.73
čim sam to primetio počo sam da zvocam pa me proglasili rusofilom.

kad sam ja zvoco nazvali me ljotićevcem pa ti i nisi toliko lošo prošo

pa kad nisu ni razumeli o čemu pričam a i tad rusofilstvo nije bilo u modi, ja sam počo da zvocam čim su postavili prve raketle u polsku onomad.
Ja nešto nisam ubeđen da oni ćaćkaju pićku stihijski, tek tako, i da ne postoji nikakav dizajn iza toga.

postoji jednostavan dizajn - narcistička opijenost pobedom i totalna sluđenost istom.
gedza.73 gedza.73 08:07 30.03.2018

Re: Komentar II

gda commie Ameri tvrde da "liberal world order" važio samo za američku elitu, dok kinezi i ruje tvrde da se njihova društva liberalizuju (normalno, neće sa više kinte živeti kao proleteri u sirogojno-džemerčićima). drugi ameri tvrde da je "liberalno" zapravo fasada za "korporacijsko."

Šminkeri.

Nekako mi deluje da se sistemi uruše sami od sebe pre nego što ih ustanici definitivno obore. Oni samo na kraju ukucavaju eksere i skrate period trzanja nogica.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:30 30.03.2018

Re: Komentar II

=SergeyKaraganov Yes, Russia’s relations with the United States, and now also with the UK, are worse than in the 1950s, and the chance of a direct conflict is higher than at any time since the 1962 Cuban missile crisis. Given the complexity of today’s strategic nuclear weapons and the systems designed to neutralize them, one cannot rule out the possibility that some actor on either side, or a third party, could provoke escalation.


zlatibore, pitaj taru, da li voli ljubav staru? tara njemu odgovara - ne vraća se ljuuubaav staaraaa!
alselone alselone 09:21 28.03.2018

Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

novinama.


Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:59 28.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Ovaj tekst daje popriličan domaći zadatak šta sve mora da se izbaci iz pravca misli da ne bi bilo podudaranja sa bilo kojim segmentom, paklenac, kao neka strana iz današnjeg "Informera". Odličan dokument, Alse, hvala ti!
freehand freehand 21:01 28.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Srđan Fuchs
Ovaj tekst daje popriličan domaći zadatak šta sve mora da se izbaci i pravca misli da se ne bi bilo podudaranja. Odličan dokument, Alse, hvala ti!

Zar ti ne prenosiš šta deda misli i govori o onome što se desilo?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:14 28.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Mislio sam uopšte uzev, u društvu.

Deda nije nikada napuštao svoj sovjetski, rusofilski okvir, robijao je zbog njega i ostao mu do kraja života veran. Inače, ovaj čovek, autor teksta, Tanasije Dinić, bio je aktivan u "Zboru". Načini razmišljanja "Zbora" na žalost su deo misli u pojedinim segmentima srpskog društva i danas. Tekst, donekle, olakšava Draži Mihailoviću, osvetljuje da Nedić nije nikakva tragična figura, i baca ljagu na još nekolicinu strana. Odličan istorijski dokument, Alse.
freehand freehand 21:19 28.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Srđan Fuchs
Mislio sam uopšte uzev, u društvu.

Deda nije nikada napuštao svoj sovjetski, rusofilski okvir, robijao je zbog njega i ostao mu do kraja života veran. Inače, ovaj čovek, autor teksta, Tanasije Dinić, bio je aktivan u "Zboru". Načini razmišljanja "Zbora" na žalost su deo misli u pojedinim segmentima srpskog društva i danas. Tekst, donekle, olakšava Draži Mihailoviću, osvetljuje da Nedić nije nikakva tragična figura, i baca ljagu na još nekolicinu strana. Odličan istorijski dokument, Alse.

Nedić sa ovim nema nikakve veze. Na čelo vlade došao je šest meseci kasnije, u okupiranoj Srbiji.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:22 28.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Шта ти мислиш о тексту, овако, пошто има неких сегмената антипатије који се подударају са твојом? Код мене се подудара са антипатијом према масонима, што је код мене врло приземно - сваки пут су ме израдили за паре када су ме ангажовали. И добро, према Британцима, што је и мој деда сматрао - да је Интелиџенс замутио штошта. Рецимо, држао је да су они одговорни за конфликт између ЈВуО и Партизана.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:25 28.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

freehand

Nedić sa ovim nema nikakve veze. Na čelo vlade došao je šest meseci kasnije, u okupiranoj Srbiji.


Има, погледај пажљивије, текст је из 27.3.1943. Динић му је Вулин већ увелико.
freehand freehand 21:38 28.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Srđan Fuchs
freehand

Nedić sa ovim nema nikakve veze. Na čelo vlade došao je šest meseci kasnije, u okupiranoj Srbiji.


Има, погледај пажљивије, текст је из 27.3.1943. Динић му је Вулин већ увелико.

Izvinjavam se, video sam datum u vrhu strane.
Ali u pitanju je pamflet za Gedžu, nema tu bšta mnogo da se razmišlja.
gedza.73 gedza.73 08:08 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Ali u pitanju je pamflet za Gedžu

Srđane malo me pamćenje vara pa je možda Fri u pravu. Jesam li ja imao slične komentare o Jevrejima na blogu ili je Fri uletao klizeći u diskusije sa tobom koristeći argumente poput ovih iz proglasa?

Inače evo sad je trenutak da se dokaže ko je nindža a ko mindža.
Zavera Zapada je isplivala na površinu, karte su na stolu.

Majčica Rusija je konačno rekla kako je Srbija za nju najznačajnija zemlja na Balkanu i Evropi pa sad drugovi i drugarice dosledno u maslinaste uniforme da branite ruske interese kao 1941, 1945, 1990. i da nastavimo isto u dvaes prvom veku.

Nova tura, nova avantura. Da vidimo ko će u ovom krugu da uhvati 'patku'.

ili moraju tetki da se nose lekovi?

AJMO JUNACI!!!


freehand freehand 08:22 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Srđane malo me pamćenje vara pa je možda Fri u pravu. Jesam li ja imao slične komentare o Jevrejima na blogu ili je Fri uletao klizeći u diskusije sa tobom koristeći argumente poput ovih iz proglasa?

Napni se Gedžo, uloži taj napor, pa se seti ili nađi gde je Fri imao bilo šta slično o bilo kom narodu pa i Jevrejima.
Naravno da od tebe ne očekujem da barataš takvim finesama kao što su razlike između države Izrael. cionizma i cionista, i raznoraznih zlikoaca i ubica poput Šarona sa jedne i Jevreja pojedinačno i kao naroda sa druge strane. Mindži to ne treba za mentalne petlje i piruete na svaku temu pojedinačno i sve zajedno u jednoj takvoj žabokrečini kao što je Gedžin celokupni i zaokruženi filozofski sistem u kome je sve i uvek isti qratz.
gedza.73 gedza.73 08:25 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Šarona sa jedne i Jevreja pojedinačno i kao naroda sa druge strane.

Šaron je samodržac?

A ovaj Nedićev pamflet (bar tri kolone) je bio većinsko srpsko mišljenje u ratovima devedesetih.
freehand freehand 08:32 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

gedza.73
Šarona sa jedne i Jevreja pojedinačno i kao naroda sa druge strane.

Šaron je samodržac?

A ovaj Nedićev pamflet (bar tri kolone) je bio većinsko srpsko mišljenje u ratovima devedesetih.

U prevodu - napinjanje ne daje željene rezultate?
narcis narcis 08:45 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

gedza.73
Šarona sa jedne i Jevreja pojedinačno i kao naroda sa druge strane.

Šaron je samodržac?

A ovaj Nedićev pamflet (bar tri kolone) je bio većinsko srpsko mišljenje u ratovima devedesetih.

nije bio većinsko mišljenje al ti propagiraš da nije bilo vreme za pobunu pa to 'potkrepiš' ovom filosofijom
Da li smo posredno saučesnici u zločinu ako tolerišemo samo zarad višeg dobra, lične koristi ili ideologije ubistva i torture? Ili ako samo
ćutimo?

ti i četa iza tepe propagirate ovo
ćutimo, nije vreme pa ispada da je ovo tvoja ideologija
tolerišemo samo zarad višeg dobra, lične koristi ili ideologije ubistva i torture?

gedza.73 gedza.73 08:47 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

napinjanje ne daje željene rezultate?

jok.

ima neko poljoprivredno čudo koje okreće traktorsko kardansko vreteno (fiksna veza koja se prekida kad isključiš pogon ili se traktor ugasi).

Okreće šipke u krug i nekako je slučajno dokačilo čoveka koji je stajao sa strane, krenulo da ga uvlači do sredine grudi.

Napinjanje ni planiranje u tom trenutku ne pomaže. Možeš da stojiš, gledaš ili uletiš među šipke kako bi probao da zaustaviš mehanizam.

Trenutak.

Količina sreće ti tad pomogne pa ili te skrši malo više nego što je to teorijski moguće ili je jedan mali deo slučajno bio razubljen pa obadvojica prođu dobro.

ti i četa iza tepe propagirate ovo
ćutimo, nije vreme pa ispada da je ovo tvoja ideologija

Ispada svašta po blogu.
Ja sam ubeđen da bi se ta 'četa' mnogo bolje i moralnije pokazala nego oni što bi goloruki napali Berlin i ubili Hitlera u spavaćoj sobi.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:54 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Srđane malo me pamćenje vara pa je možda Fri u pravu. Jesam li ja imao slične komentare o Jevrejima na blogu ili je Fri uletao klizeći u diskusije sa tobom koristeći argumente poput ovih iz proglasa?


Тебра, nikada. Imao si neke komentare protiv Lepog BoTa-е pa je moguće da si tu nagazio na srce Free-ju, a on BoTa-u ne prašta i vodi evidenciju ko je šta rekao protiv Borisa od Avraama i Kulina Bana naovamo.
gedza.73 gedza.73 09:06 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Lepog BoTa
Drakče

al ti propagiraš da nije bilo vreme za pobunu


raspitaj se ti malo bolje ko se zalagao, u praskozorje rata, za 'nemešanje u imperijalističke ratove', ko je osudio napad na nemačkog velposlanika u Beogradu, ko je u rat ušao tek kad je napadnut SSSR (obrati fundamentalno pažnju na datum ne kad su Nemci i Sovjeti napali Poljsku, ne kad su Nemci napali Jugoslaviju već kad su Nemci napali SSSR)

Lepo ja tebi reko pušku na rame pa na požarstvo ispred ruskog doma.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:24 29.03.2018

knowing that the time is explosive

kada pomenu šarona i gazu, sutra će biti zajebano. valjda se neće oteti kontroli, a može vrlo lako. to je ono što cionistička opozicija govori netanjahuu da ne može pratiti ekonomsku izolaciju gaze odsustvo plana za narod - meta je hamasov režim a ne narod. bibi, kao liberalni neokon ih je kaznio sve kompletno i sada ima situaciju da će mu ljudi ići goloruki na tenkove, doslovno, jer nemaju šta da izgube više - život im je sveden ispod svakog kriterijuma ljudskog dostojanstva, a pošto to nemaju nije im stalo ni do života. u svakom slučaju, neće baš medijski izgledati dobro po idf.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:25 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

gedza.73
Lepog BoTa

narcis narcis 09:27 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

sereš po običaju


a šta ovo bi trebalo da me uvredi, nisi ti taj ko može da me uvredi
gedza.73 gedza.73 09:31 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Drakče po običaju kapira sve na prvu.
Srđan shvatio šalu, ti nisi.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:55 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

gedza.73
Drakče po običaju kapira sve na prvu.
Srđan shvatio šalu, ti nisi.

a jebi ga, kada je stalno opterećen sobom, ni šalu više ne kapira.

nego, Bata Gedžo, pričam sa nekim ljudima iz bizi-Izija (biz striktno, ništa politika), oni kažu da nisu sigurni da Srbija ne bi bolje prošla u rusko-kineskom bloku - demokratije neće biti; a nismo joj ni vični očito, stalno biramo autokrate na demokratskim izborima, ali bi bila stabilnija država. samo jedno mišljenje.
gedza.73 gedza.73 10:36 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

oni kažu da nisu sigurni da Srbija ne bi bolje prošla u rusko-kineskom bloku

Sad stvarno ozbiljno (da po običaju ne budem uvek protiv) al' ko to može da zna.
Posebno u trenucima kad se bitni događaji dešavaju ili prelama svetska istorija.
Izgleda da je malim zemljama uvek u pitanju samo nivo savitljivosti (čitaj podaništva-ulizištva-zavisnosti).
A mi skoro uvek znamo da odaberemo trenutak kad je sve rešeno i izaberemo skoro redovno pogrešno.

(jedna od najtragičnijih prekretnica u srpskoj istoriji je mešanje u unutrašnje probleme Austrougarske a onda ješ veća pogreška što si oslobođene srpske krajeve utopio u jugoslovneski provizorijum)

Prvi blok (demokratski) je odavno počeo da gubi odlike društva koje je kako tako delovalo najbolje i počeo (vojno) da se pretvara u svoj antipod. Drugi iz surovog partijskog monoteizma pokušava da se prešalta u surovi kapitalizam pa i tamo se svašta dešava.
S jedne strane ovo će da bude dugi treći svetski rat. Plamen koji tinja, gorucka ali nikako da se ugasi.

I opet je Jugoslavija nekako bila u centru, ili bar bila početak.

Gledajući njenu podelu bolje su prošle nacije koje su odabrale Zapad. Na startu.

Ne znam kako bi mogli samo da se vratimo na bilo kakvu ekonomsku mapu Evrope. Kad bi usepli delićem da su proguramo na tržište (što kažu ti tvoji momci 'posao pre svega') možda bi nešto bilo od nas. I da taj delić ne bude samo uvoz-izvoz stranih firmi već da i naša preduzeća imaju svoj profit.

Kako trenutno izgleda dobićemo, kao u srednjem veku, jednu državu grad pod imenom Beograd od nekih tri miliona stanovnika i to će da bude to.

Ničija krivica do naše.
narcis narcis 11:53 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

desi se i tebi da ubodeš neko zrno
gedza.73 gedza.73 18:27 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

pa jesi li sumnjao od ovoliko mojih komentara?


vcucko vcucko 21:05 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

gedza.73

A mi skoro uvek znamo da odaberemo trenutak kad je sve rešeno i izaberemo skoro redovno pogrešno.

Sve sve, ali ovo.
Zar tebi ovo zaista izgleda rešeno?
Meni pre da kuva i polako ključa. A kad proključa, tek onda će da se rešava.
vcucko vcucko 21:15 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

gedza.73


AJMO JUNACI!!!


Specnaz su vrhunski profiji. Ali, veruj mi, ovi Lukini su ono pravo opaki. Ne d'o ti bog sa njima posla, a da si protiv njih
gedza.73 gedza.73 21:31 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Sve sve, ali ovo.
Zar tebi ovo zaista izgleda rešeno?
Meni pre da kuva i polako ključa.

Trebalo smo među prvima u EU a mi tek sad na kraju guramo laktovima.

A kad proključa, tek onda će da se rešava.

ne znam da li je crtać ili film ali imam neke pokretne slike u glahvi gde se dvojica krupnih 'majmuna' biju tako što šamaraju i nokautiraju publiku oko sebe.
Opsuju jedan drugog, jedan od njih dvojice zavali najmršavijeg gledaoca u stilu
-A ti, šta ti gledaš kojupičkumaterinu
pa ga nabije nokautom u blato.

I tako redom.

Dok se ne dogovore ko je jači od njih dvojice ima sve da nas pobiju.


narcis narcis 22:14 29.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

Trebalo smo među prvima u EU a mi tek sad na kraju guramo laktovima.

šta se dešava stobom, zaposeo te neki duh?
gedza.73 gedza.73 08:04 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

šta se dešava stobom, zaposeo te neki duh?

ti i ja se izgleda slažemo oko posledica ali ne i oko uzroka.

Jedan od uzroka je većinsko biranje Miloševića i njegove komunističke partije. Kao i većinsko srpsko, komunističko sovjetofilsko rukovodstvo JNA u skoro samom centru Evrope (oni da su 'teli komunizam ne bi ga izvezli u Rusiju).

A to se desilo jer Srbi nisu hteli ništa da menjaju od prethodnog sistema osim naziva države (umesto Jugoslavija Srbija ali se drugi nisu slagali niti je toliki stepen srpske komunonostalgije odgovarao zapadnom bloku)

A pre toga je donet zakon o opravdanosti podele po nacionalnim granicama koje su formirane tokom II svetskog rata (Jajce) što je bio predratni plan iz Drezdena o borbi protiv srpskog hegemonizma i imperijalizma.

A pre toga su grdili Srbe zašto ne ustaju protiv Turaka i ne oslobađaju ostalu slovensku braću koja će nakon toga da naprave svoje nezavisne države.

Srbija je dobila svoju državnost, pravila institucije, ležala dečje bolesti manje više barabar sa ostalim evropskim zemljama. Kad kreće da bude lučonoša i Pijemont balkanskih naroda postaje remetilački faktor i kamičak velikim silama. Kad ostane poslednji komunistički bastion u ovom delu Evrope postaje evropska pinjata za istresanje.

Tad počinje njen vidljiv i sve brži sunovrat u kombinaciji sa klimoglavim, jagnjećim rukovodstvom koje je bilo politički zaslepljeno i mi danas živimo dugogodišnje loše izbore (što je najgore hteli bi da se vratimo bar pola kruga u prošlost i da napravimo potpuno isti đir, k'o da smo zaglavljeni u vremenskoj petlji).

Tako da 'ne nije bitno šta je bilo pre 50 godina, 70...' već baš jeste bitno i baš je bitno koje sisteme biramo, koliko smo spremni da se bagatelno odnosimo prema životima svojih sugrađana, prema svojoj ekonomiji, pameti...narcis narcis 08:12 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

eto ga opet. mrzime da ti objašnjavam.
gedza.73 gedza.73 08:15 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim


eto ga opet. mrzime da ti objašnjavam.

Ništa Drakče videćemo za sto godina ko je bio u pravu
narcis narcis 09:08 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

gedza.73

eto ga opet. mrzime da ti objašnjavam.

Ništa Drakče videćemo za sto godina ko je bio u pravu

kako ne razmeš da je to u ovom trenutku nebitno, istorija je nebitna, njome ne možeš da popraviš sadašnje stanje. sve i da se složimo ništa od toga ne bi uticalo na ovo sad. ovo sad stanje su stvorila deca rođena posle 91. . ona su dovela na vlast vučića i ona ga podržavaju.
tolko ne vidite da su sve oko njega deca koja nemaju veze sa ni sa jugoslavijom ni sa miloševićem. oni nisu udbaši , oni su džeparoši-secikese, najniži oblik lopova.
narcis narcis 09:10 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

moram ,štet a da se ne vidi

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:11 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

ne bih se složio - deca-secikese se voze po džipovima noću (i gaze mirnu decu), danju se po džipovima, tim istim, voze sede glave.
gedza.73 gedza.73 10:26 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

ve i da se složimo ništa od toga ne bi uticalo na ovo sad. ovo sad stanje su stvorila deca rođena posle 91. . ona su dovela na vlast vučića i ona ga podržavaju


I kako se Arkan uklapa u ovu jednačinu kao idol mnogim generacijama 'opasnih momaka' (jedna od najodvratnijih kovanica koja je običnim lopovčinama dala oreol heroja i Robin Hudova)?

Od porodične pozadine do institucionalne partijske licence to kill. Sve tuđe je moje, što je moje to je samo moje?

NJegov zaštitnik Stane Dolanc. Jedan od glavnih kapoa u fudbalskom svetu, švercu, krimanalu partizanski i komunistički general koji je rukovodio navijačima.

Milorad Ulemek drugačiji? JNA i služba bezbednosti.

PA nisu ovi pali s Marsa.
Gde god da zagrebeš iskoči po neki član SUBNOR-a i CK SKJ.
Pre neki dan mi se oklembesila vilica kad jedan od promotera 'puteva ka demokratiji' kaže kako je bio osamdesetih član Centralnog komiteta i zadužen za Kosovo. Kakve veze on ima sa demokratijom i Evropom

oni nisu udbaši , oni su džeparoši-secikese, najniži oblik lopova.

Pa to jeste. Ti si gajio korov u bašti, održavao ga, plašio pasulj i paradajz da ako ne budu poslušni ima da pustiš pošast od korova na njih... Sad se korov otrgo s lanca pa počeo da ujeda.

kako ne razmeš da je to u ovom trenutku nebitno

Razumem. Sad jeste nebitno. Bilo je bitno 1918. I 1945. Dobro i 1990. 2003.
narcis narcis 10:39 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

kolko ne razumeš napisano, pa ja sam baš to i reko,
Bilo je bitno 1918. I 1945. Dobro i 1990. 2003.

upravo ti i slični tupite o tome kako je važna 1918 i ostalo.
ne bih se složio - deca-secikese se voze po džipovima noću (i gaze mirnu decu), danju se po džipovima, tim istim, voze sede glave.

šta pa tebi nije jasno, njihov mentalitet je mentalitet secikesa i sličnih.
bolje bi bilo, kad bi mogli a izgleda ne možete, da čitaš bez predrasude.
da simalo otvorenijeg uma video bi da sam ja to isto reko.
gedza.73 gedza.73 10:46 30.03.2018

Re: Pozdrav za sve koji se slazu sa Nedicevim

da simalo otvorenijeg uma video bi

a š'a meni fali?

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:51 30.03.2018

serjoga

sve sve, VČučko, al' meni ovaj lik nimalo ne uliva poverenje:- ovo dvoje još manje;svima su im beonjače crvene, vemp jebeni...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:58 30.03.2018

Re: serjoga

ProjectSyndicate
Populists of the World Unite
Mar 19, 2018 DOMINIQUE MOISI

Former White House Chief Strategist Stephen Bannon's starring role at the recent convention of France's far-right National Front is the latest indication that a transatlantic populist alliance is forming. Can it be stopped?

PARIS – In 1965, Henry Kissinger wrote a book called The Troubled Partnership, in which he examined the tensions affecting the transatlantic alliance during the Cold War. A stable international order, he argued, demanded the leadership of the United States – a powerful model for democracy in the world – supported by strong ties with Europe. Kissinger probably never would have imagined that, less than six decades later, the US would be playing precisely the opposite role, as a new, darker version of the transatlantic alliance emerges.

Consider last week’s convention of France’s far-right National Front. Upon being re-elected leader of the party, Marine Le Pen announced that it was to be renamed Rassemblement National (National Rally). The guest of honor at this consequential event was none other than Donald Trump’s former chief strategist, Stephen Bannon.

“All great world-historic facts and personages appear, so to speak, twice,” Karl Marx famously wrote, “the first time as tragedy, second as farce.” It would be easy to place the convention in Lille in the “farce” category. After all, Le Pen and Bannon are both political rejects.

Le Pen lost last year’s French presidential election to Emmanuel Macron in a landslide. Moreover, she is now being challenged within her own party by her much younger and more intellectually impressive niece, Marion Maréchal-Le Pen, who spoke just ahead of US Vice President Mike Pence at February’s Conservative Political Action Committee (CPAC) gathering in Washington, DC.

As for Bannon, he was fired unceremoniously by Trump in August 2017. To add insult to injury, Trump released a statement declaring that Bannon “had very little to do” with Trump’s victory in the presidential election, and had lost not just his job, but also “his mind” when fired.

Bannon’s presence at the Lille event was paradoxical. After all, his firing was rooted partly in his extremism, while Le Pen is currently attempting to widen her party’s support by softening its image. Yet, in another sense, his participation made perfect sense, as it reflected the ongoing development of a transatlantic populist alliance, a bleak variation on the “geography of values” upon which the Cold War alliance was based.

Despite Bannon’s own political setbacks, he maintains that the “tide of history” is irresistibly moving toward the populists. From his perspective, with Trump having secured the US presidency – a development that has destabilized the world order that Bannon and his ilk so badly want to burn down – it is only a matter of time before Europe follows in America’s footsteps.

It would be dangerous to dismiss Bannon’s vision as mere bluster. Macron may have won the day in France, but Trump’s electoral victory was no accident. Nor was the strong showing by populist parties in this month’s election in Italy, where the anti-immigration League party and the anti-establishment Five Star Movement together secured some 50% of the vote.

Even Germany has, to some extent, fallen victim to populist forces. To be sure, a new grand coalition government – comprising Chancellor Angela Merkel’s Christian Democratic Union, its Bavarian sister party, the Christian Social Union, and the Social Democratic Party – has been formed. But it took more than five months for the parties to agree, and the largest opposition party is now the far-right Alternative for Germany. In a country that seemed to have been vaccinated against populism by its Nazi history, this is a particularly distressing development. Democracy is more fragile than it may seem, and it can never be taken for granted.

So how can we stem the populist tide? For starters, political elites on both sides of the Atlantic who still believe in liberal democracy must recognize that it is they who are responsible for populism’s rise, owing to their failure to respond adequately to the concerns of the electorate. They must work tirelessly to find real solutions to the problems, from inequality to migration, that have fueled support for populist forces. Those solutions must address not only technical challenges, but also citizens’ feelings – skillfully tapped by populists – of disenfranchisement and loss of identity.

Of course, US Democrats must also find a compelling candidate to run against Trump in the 2020 presidential election. And France and Germany must push forward with further European integration. Here, France has a special responsibility, under Macron’s leadership.

And, make no mistake: Contrary to what Bannon said in Lille, it is Macron – not Le Pen and her rebranded party – who holds the key to the future of democracy in France. If he fails to make the system work for more of the electorate, France could well go the way of the US, setting a dangerous precedent for the rest of Europe. In such a scenario, the transatlantic alliance really would be in deep trouble – and so would the world order that it underpins.

Dominique Moisi is Senior Counselor at the Institut Montaigne in Paris. He is the author of La Géopolitique des Séries ou le triomphe de la peur.
vcucko vcucko 10:51 30.03.2018

Re: serjoga

Srđan Fuchs
sve sve, VČučko, al' meni ovaj lik nimalo ne uliva poverenje:

- ovo dvoje još manje;


Sem Lepenke ne znam ni ko su ovi likovi i po čemu su bitni za celu priču.

Ci pensa Vlad, svi ostali su pejsaž
vcucko vcucko 12:04 30.03.2018

Re: serjogaSrđan Fuchs Srđan Fuchs 12:27 30.03.2018

Re: serjogaal' Vlada živ otkad je Revolucije...

gore je Serjoga Karaganov, praktično duhovni otac ruske diplomatije, otac ruske državne destaljinizacije, 1 февраля 2011 года на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека рабочей группой во главе с Карагановым была предложена программа «десталинизации общества».. iza lepenke je steva benon, nacoš koji je čak i Tvampu bio heavy.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana