Gost autor| Literatura

Lepo reče Duško - svako ima nekog koga nema

vladimir petrovic RSS / 18.03.2010. u 18:01

Out of sorrow entire worlds have been built

Out of longing great wonders have been willed

(Nick Cave)

 

O Jeleni se zna sve. Zna se da dolazi, mada neredovno i sve redje, ali da se nikad ne pojavljuje. Pritom, zna se da ona ne postoji, a to je siguran znak da negde bivstvuje. Da, ona ne postoji, niti je ikad postojala, a tek ponekad je nema. Nju je uzaludno očekivati. Ona se čeka i to je jasan pokazatelj toga da je ona tu. «Kad je nema, onda je nema kao da se zaista nikad, nikad više neće pojaviti, a kad je tu, onda je prisutna tako kao da je to najprirodnija stvar na svetu i kao da će doveka i bez promene ostati tu».

Ona je nevidljiva, nju oči, kao ni Boga, nikad nisu ugledale, ali se kroz njen pogled mogu posmatrati devičanski predeli i plodonosni svetovi što se pred njom prostiru poput crvenog  tepiha.

Sa Jelenom se nikad ne razgovara, ni ona sama nikad ništa ne govori, ali uvek nešto saopštava.

Od nje se živi, kao od hrane i od pića, mada jedino što preživljava su glad i žedj za Jelenom.

Jelena se lako prepoznaje, iako se to nikad ne dešava. U svakom slučaju, ona je «istinska žena savršenog bića i lika». Ako neko pomisli za neku od stvarnih žena koje se šetaju gradom da je Jelena, vara se. Baš zato što je ta žena stvarna i što se šeta gradom, ona nije Jelena, i baš zato što nije Jelena ona, ne samo  da nije stvarna, nego je i mrtva, i to što se još šeta gradom pravo je čudo i pobačaj stvarnosti.

Jelenu ne treba tražiti u tami i vlazi, ali nije na odmet za martovskih dana rasparati senku nekog samca i provertiti da li je u nju utkana. Treba se strpiti. («Treba se ograničiti, to je glavni uslov sveg uživanja», rekao bi Kjerkegor).  Doći će leto, sa njim i sunce i ono će potražiti Jelenu, a ona će u zlatnim vlatima svoje kose doneti sunce onome ko nju traži, kao što se poklanja jabuka kad se ide u posetu.

Ako se desi to da neko ne bude siguran u to ko je i kako se zove, ne treba se zaletati i podsećati ga. Najbolje bi bilo utešiti ga i ohrabriti time da sve što treba da radi je da sačeka pismo od Jelene. Ono sasvim sigurno ne može biti pogrešno adresirano, i kad-tad mora stići. Mora.

Ukoliko neko kaže da priziva Jelenu i da mu neiscrpno iščekivanje nje pričinjava bol i žalost, ne treba mu verovati da je Jelena ta koju čeka. Oćutavši, bilo bi dobro u sebi ponoviti da se Jelena ne iščekuje, već priželjkuje, a da bol i žalost nemaju nikakve veze s njom zato što ona nema nikakvih dodira s njima. A ono čega se ona nije dotakla, toga uopšte ni nema. I pošto se tišina slegne, valja oslušnuti neće li negde zatitrati neki slučajan zvuk kojim Jelena potvrdjuje da je tu, u dosluhu.

Ako o nekom dopre glas da živi opasno, postoji mogućnost da se javi ljubomora. Možda je i njega Jelena posećivala.

Kada se ugleda Mesec i primeti da je promenio menu, ili se po dužini dana zaključi da Zemlja po očekivanom planu optrčava oko Sunca, to je pouzdan znak da je Jelenin pogled i dalje tačan i ravnodušan, ali da nije prestao da nadgleda.

Ukoliko se na trenutak učini od pojave neke žene da je Jelena, sasvim je sigurno da je to ona. Naročito ako širi ruke u susret i vazduh štiti belinom svoje haljine. Tada je neminovno zažaliti što se džepovi ne mogu napuniti očima, ali se mora otići. Ko želi da utvrdi da je ta žena zaista Jelena, da upre prstom u nju i kaže: «Ti si Jelena», taj zabada čiodu u balon. Jer Jelena se ne može naći. Ko želi da je nadje, neće je naći nigde. Za to se ide svugde.

Jelena se ogrće predelima. Njena garderoba je puna tople odeće, raznovrsnih, bogatih dezena. Tako se ona presvlači iz nagote u nagotu. Pejzaž je njen akt.

Jelena i onaj ko je priželjkuje se uvek žele istom željom. Jer ona se može zaželeti samo priželjkivanjem sebe. Isto tako, onim čime ona njega želi, ne priželjkuje i sebe i nju.

«Putovati, to je isto što i roditi se i umreti svakog trenutka», zapisao je Ivo. Za Jelenu to ne važi. Ona se samo i neprestano radja. Nju radjaju daljine, kao Veneru more. Zbog toga, putovati bez Jelene se ne može. Nema gde da se ode. Jelena saputnica je Jelena putovanje. Ona je magnet busole. Obavezni pravac kretanja. Jedna strana sveta. Bezimena. (Aleksandar Božić: Mit o bezimenoj Jeleni)Komentari (180)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

vladimir petrovic vladimir petrovic 18:03 18.03.2010

Moja napomena uz ‘Mit o bezimenoj Jeleni’

Davne 1919. godine, tada mladi Ivo Andrić, oduševljavao se američkim pesnikom Voltom Vitmanom (Walt Whitman), pa je, prilikom stogodišnjice rodjenja Vitmanovog, zapisao: «Vitman ljubi vasionu i ima mističan vid da ispod svega nesavršenog vidi savršenstvo, jer on vidi celokupnost svih stvari».

Kasnije u životu, Andrić, koji je pretežno prozni pisac, pisaće o mnogim temama. Biće i naš prvi i jedini Nobelovac. Kao takav pripada onoj grupi pisaca čije je delo već za života bilo prilično detaljno i opsežno interpretirano. A setivši ga se, nisam pošao da ponovno čitam njegovu liriku (u pokušaju da saznam «savršenstvo kroz vidjenje celokupnosti svih stvari»), već jednu od njegovih lirskih pripovedaka. Najlirskijih. Onda se javio Aleksandar Božić.

'Jelenu, ženu koje nema' mnogi smatraju "središtem Andrićevog poetskog univerzuma". Zapravo, književna kritika gotovo jednoglasno ‘Jelenu’ smešta u sam vrh Andrićevog opusa, predstavljajući je (ako ne u celosti, ono bar neke njene stranice) kao sintezu i krunu njegovog celokupnog stvaranja.

Pada u oči i to da se ‘Jelena’ umnogome razlikuje od drugih Andrićević žena, u prvom redu od Anike (‘Anikina vremena’) i Mare (‘Mara milosnica’). Naime, ni Anika ni Mara nisu bile na taj način željene, njihovo prokletstvo i njihova nesreća bili su izazvani lepotom, a upravo takva atribucija, uprkos svem nezemaljskom i nestvarnom - čega je bilo u tim ženama, smešta ih u red običnih smrtnica koje nije moguće uporedjivati s Jelenom.

S druge strane, često se vrši uporedjenje ‘Jelene’, na nivou strukture, likova, orijentacije pripovedača, pa i celokupne životne filozofije, s pripovetkom ‘Put Alije Djerzeleza’, bez koga, kako mnogi tvrde, nema Andrića. ‘Jelena’ jeste pandan 'Djerzelezu' u meri u kojoj taj mitski junak mahnito juri da svojim rukama uhvati ženu-ideala. (Naravno, uporedjenje te dve pripovetke prvenstveno je po metafizičkoj strukturi, s tom razlikom što je ‘Jelena’ potpuno lirska pripovetka, jer su uklonjeni bitni elementi epske strukture iz 'Djerzeleza').
U svakom slučaju, mnogi komparativno tumačenje Djerzeleza i Jelene vide kao alfu (α) i omegu (Ω) Andrićevog celokupnog opusa, kao tačke otvaranja i zatvaranja jednog ogromnog prostora Andrićevog literarnog kosmosa.

‘Jelena’ je, dakle, jedna od onih žena koje su oduvek postojale i živele svojim životom pored ovih, stvarnih žena i koje su povremeno ipak izbijale i kroz te Andrićeve „zemaljske“ žene, provlačeći se tako kroz čitavo njegovo delo – od samog početka – na putovanju – do dana današnjeg. A kakve su te – one žene? Teško je dati jasan i konkretan odgovor na takvo pitanje. Ali sigurno je da se odgovor krije i izvan granica Andrićevog dela, jer njihova prisutnost bila je „oduvek i svugde“: još od Danteove Beatriče i Petrarkine Laure, preko Faustove Helene, Kostićeve Sante Marije della Salute (To se ne piše, to se ne poje/ Samo što dušom probije zrak/ To razumemo samo nas dvoje/ To je u raju prinovak drag/ To tek u zanosu proroci slute/ Santa Maria della Salute) i Crnjanskijeve Crnogorke sa zelenim očima iz ‘Druge knjige Seoba’ (prisetimo se fascinacije Pavla Isakoviča s tom ženom). To su žene Jeleninog „ranga“ i samo preko tih i takvih žena možemo lakše razumeti i bliže prići Andrićevoj Jeleni.

Medju samim Andrićevim delima čežnja za Jelenom uporediva je donekle s Ćorkanovom čežnjom za nedokučivom Švabicom ('Ćorkan i Švabica'). Ćorkan je iskreno i duboko zaljubljen, oduševljen cirkuskom igračicom, i sve stvari koje su u vezi s njom, pretvara u lepotu i zanos. Naime, žena za njega nije čulna realnost, nego zanos, ljubav, oduševljenje, dobrota, sjaj, plamen. Uporediva je, donekle, i sa Bajronovom čežnjom za mladom Portugalkom (‘Bajron u Sintri'), koja će engleskom pesniku «zauvek osvetliti dušu i zamračiti život».

Andrić je ‘Jelenu’ nosio u sebi od najranijeg stvaralačkog doba. Njeno pojavljivanje vezano je uz 'Ex Ponto', 1918. godine (tamo se u jednom fragmentu te lirske proze, prvi put, čuo onaj bolni vapaj – Kuda ćeš Jelena?). Zatim se javlja u tekstu 'Iskušenje u ćeliji broj 38', iz 1924. godine (Soba je bila puna jake danje svetlosti, koja se odbijala od belih zidova. Jelenina plava glatko počešljana kosa je i sama sjala i širila sve bleđe talase svetlosti, tako da njeno teme više nije imalo znane linije, nego se neodređeno gubilo i spajalo sa svetlom dana… ), kao i u tekstu ‘Sunce ovog dana', iz 1933. godine. Tako se prvi deo te višemislene prozne poeme pojavio 1934. godine, a kompletno (s trojnom strukturom: Od samog početka – Na putovanju – Do dana današnjeg) tek 1962. godine. To dugo i strpljivo prostiranje u vremenu ukazuje na izvesnu povezanost u razvijenosti Andrićevog dela.

Naravno, ja danas govorim o 'Jeleni, ženi koje nema' zato što volim Andrića. Pritom sam vodjen onom davnom opaskom mladog Crnjanskog mladome Andriću (iz njegovog pisma, od 20.6. 1919. godine): ‘Ne zaboravite da ja volim Ivu Andrića iz knjiga – a ne iz života, pošto se u životu ja uvek pretvaram, na papiru nikad’. I ja volim tog Andrića, iz knjiga.

Pritom sam itekako svestan da Andrić ima boljih dela, svakako, ali mene je, ovom prilikom, zanimala samo njegova 'Jelena'. Što bi Rusi rekli: ‘Елена, женщина кoторoй нет’. Jer svako od nas, manje ili više, doživljava to o čemu je Andrić pričao u 'Jeleni' – da ima svoju viziju, svoj san o ženi. Pritom, bitno je da imamo u vidu poslednju, gotovo očajničku rečenicu pripovetke, koja glasi: «Samo da ne prestanem da je iščekujem!» Jer iščekivanje - spasava.
nsarski nsarski 19:43 18.03.2010

Cekajuci Vladimira, cemu?

Vladimir: Ja ovako dalje vise ne mogu
Estragon: To se tebi samo tako cini
(Beket - Cekajuci Godoa)

Cemu patnja, cemu radost, cemu tuga...but I digress...

Enivej. Najcesca imena koja Andric u svojim pripovetkama koristi su Lazar i Jelena, ne samo u tekstovima koje si ti naveo, vec i sire.

Prilog koji si dao sa Kylie i Nickom se ne odnosi ninakakvu Jelenu vec na Ofeliju. I to na vise nacina.
Kylie je pokusala da zauzme istu pozu kao Ofelija na cuvenoj slici Sir F. E. Millais-a:


a odnosi se na cin IV scena VII iz Hamleta, kada kraljica Gertruda kaze

There is a willow grows askant a brook,
That shows his hoar leaves in the glassy stream;


itd.

Potom, naravno, postoji i pesma Arsena Dedica:

Sada ležiš na dnu vode,
Iznad tebe šaš i trava,
Kao leptir koji ode,
Kao dijete koje spava.
Nikad nije tvoje lice
U snu bilo tako bijelo,
Kao krilo mrtve ptice
Rijekom plovi tvoje tijelo.

Dok te ljulja val za valom
Sanjaš da si opet živa,
Slatki bol u srcu malom
Tvoje nježne nade skriva.

Na svom ležaju od mulja
Tvoje mrtvo srce sanja,
Dok te ruka vode ljulja
Tiho ploviš ispod granja.
Kao ljiljan ti si pala
U taj hladni ponor vode,
Cvijeće koje tu si brala
S tobom plovi, s tobom ode.
Dok iz tamnog groba svoga
Gledaš srne što te prate,
Dok iz šume pjesma roga
Poput kiše pada na te...

Ispod vode, iz svog mraka,
Prije sna i prije zime,
Ti ćeš čuti glas dječaka
Koji zove tvoje ime.

Sada ležiš na dnu vode,
Iznad tebe šaš i trava,
Kao leptir koji ode,
Kao dijete koje spava...

koju je on napisao gledajuci u tu Millais-ovu sliku.

OK. Dosta hintova sam ti dao, sada mi, please, odgovori na sledece pitanje: Da li se tvoja Jelena zove Mo?

Filip2412 Filip2412 21:21 18.03.2010

Re: Cekajuci Vladimira, cemu?

nsarski
Prilog koji si dao sa Kylie i Nickom se ne odnosi ninakakvu Jelenu vec na Ofeliju. I to na vise nacina.
Tako je. Kejvu cale bio profesor knjizevnosti, navuko ga na Sekspira jos kao malog.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:42 18.03.2010

Re: Cekajuci Vladimira, cemu?

Nsarski
...OK. Dosta hintova sam ti dao

E, vala, jesi.

Čak si me naterao da prvo proverim za ovog Engleza sa francuskim prezimenom (ma koliko ja nisam ljubitelj engleskog slikarstva).

A sada da idem redom:
Vladimir: Ja ovako dalje vise ne mogu
Estragon: To se tebi samo tako cini
(Beket - Cekajuci Godoa)


Odlično podsećanje da bi trebalo pisati, blogovski kratko, i o Beketu. Mnogo piktoreskna ličnost, indeed.
Najcesca imena koja Andric u svojim pripovetkama koristi su Lazar i Jelena, ne samo u tekstovima koje si ti naveo, vec i sire.

Da. Očigledno je voleo ime Jelena. Kao što sam pomenuo, srećemo je prvi put u poemi Ex Ponto:

Pred sam suton je prestao snijeg. I nastala je tišina nad šumama i bijeli vlažni mir visokog, visokog snijega. On je pokrio omorike kao mramorne kapelice i zasuo staze, smrtno bijel i neprohodan.
Kuda ćeš, Jelena?
Gluho i muklo. (Teško je gaziti kasni snijeg).
Ne vidi se nebo ni sustalo sunce. Ugasla boja. Zamro zvuk. Neizrecivo tiho, bijelo, zaspalo. I kad se je, duboko u šumi, slomila grana pod snijegom, bilo je kao da je najvećem stablu srce puklo. -
Kuda ćeš, Jelena?
Snijeg ovih šuma ledi dah, stine krv, ubijeli put. Ovo je pogreb svih tragova i uspomena. Umorne su noge, ozeble pocrvenjele ručice. Snijeg je zameo ljetošnje grobove, samrtni pokrov za žive i mrtve.
Jelena. Jelena!
(Str. 17)

A Andrić ima pravo i za Lazara. I to je lepo ime.
Prilog koji si dao sa Kylie i Nickom se ne odnosi ninakakvu Jelenu vec na Ofeliju. I to na vise nacina.

Kejva, sa damom, dao sam zbog dobre pesme, a volim Kejva, kao i Kajli.
On je dobar i u drugim pesmama, zar ne?

Hvala na pesmi Arsena Dedića. Neko mi je baš skoro govorio, u kafani (nismo pili apsint, he, he, he) kako je Arsen dobar pesnik, a ne samo pevač (ja lično rado slušam njegov Put u raj, da se u široj javnosti to malo zna. To sam čuo i od nekih drugih. Šta se može, mnogi dobri pesnici pesničku slavu doživljavaju - kasno. (By the way, Ofelija biva inspiracija pesnika, pa čak i kada je naslika neki engleski slikar!).

The last but not the least
Da li se tvoja Jelena zove Mo?

Jelena je Jelena, Monika je Monika. Nema tu paralele. Osim ljubavi.
Pošto ja nemam andrićevsku imaginaciju, ja joj se obraćam, a naročito kada pišem pisma, na jednostavniji način, iako i to pali, jer sve što pišem, ja pišem - iz duše. Monika to oseća, jer je od krvi i mesa. Provereno.
Slušaj, pada mi na pamet da se jedan kolega već prijavio za kuma (predosećam da će biti kupovine TV seta), tebe bih, neverni Tomo, morao uzeti za drugog svedoka (s tim što bi to više koštalo)...
(Vidim da je blogokolega DH bio u pravu kada se jednom začudio zašto sam pomenuo Mo, rekavši "da me više neće oprati ni Morava ni Sava", od zezanja, dok se sa devojkama drugih blogera ne prave šale...).

Već sam pomenuo gore Andrićev Ex Ponto. Sada ću dati završne reči:

"Hoćeš da usneš, sine moj?
Ne, oče, idem da živim".

Ja sam, čoveče, za tu varijantu, dajem prednost realnosti nad snovima, believe me.
nsarski nsarski 22:12 18.03.2010

Re: Cekajuci Vladimira, cemu?

Odlično podsećanje da bi trebalo pisati, blogovski kratko, i o Beketu.

Don't even go there... Molim te.

Moj savet je Anabase (Anabasis u prevodu T.S. Eliota), pa da vidimo cija majka crnu vunu prede. To vise lici na tebe. Tako ja mislim.
radojicic92 radojicic92 05:38 19.03.2010

Re: Cekajuci Vladimira, cemu?

Filip2412
nsarski
Prilog koji si dao sa Kylie i Nickom se ne odnosi ninakakvu Jelenu vec na Ofeliju. I to na vise nacina.
Tako je. Kejvu cale bio profesor knjizevnosti, navuko ga na Sekspira jos kao malog.

e pa nije ni Ofelija ni Jelena vec je Ruza, nedostaje jedan kadar s pocetka ovog gore klipa, murder ballad je u pitanju, trebale mu pare
traditional pesma, a nije Brega
ima i Kejv verziju sa B strane, al' ne mogu da nadjem, pa evo premijerno
Artritis Bradrsmumla zbog kostobolje pa prilazem i tekst

Down in the willow garden
Where me and my love did meet
There we sat a-courtin'
My love dropped off to sleep
I had a bottle of burgundy wine
Which my true love did not know
And there I poisoned that dear little girl
Down on the banks below

I drew my saber through her
Which was a bloody knife
I threw her into the river
Which was a dreadful sight
My father often told me
That money would set me free
If I would murder that dear little girl
Whose name was Rose Connally

Now he sits in his cabin door
A-wiping his tear-dimmed eyes
A-looking at his own dear son
Upon the scaffold high
My race is run beneath the sun
The Devil is waiting for me
For I did murder that dear little girl
Whose name was Rose Connally
Filip2412 Filip2412 06:14 19.03.2010

Re: Cekajuci Vladimira, cemu?

radojcicu svaka cast za ruzu, bend razbija
pazi neko od njih se iskaslja usred pesme :)

murder ballad je u pitanju, trebale mu pare
uh cuti taj murder ballads je mnogo dobar album, ovo sa kajli jes tuznjikavo, nije lose za pocetnike ali je ipak dobra pesma medjutim murder ballads u celini je odlican album...

meni omiljena ona o izvesnoj gospodjici Loti...

My name is Loretta but I prefer Lottie
Yes, it is I, Lottie. The Curse Of Millhaven
I've struck horror in the heart of this town

Like my eyes ain't green and my hair ain't yellow
It's more like the other way around


bauer. bauer. 07:34 19.03.2010

Re: Cekajuci Vladimira, cemu?

My race is run beneath the sun
The Devil is waiting for me
For I did murder that dear little girl
Whose name was Rose Connally

Pa, i to je bolje nego ništa :))

Radojičiću, uozbilji se, ako možeš, i daj onu obećanu priču. O onom brodu... i sve,
radojicic92 radojicic92 11:26 19.03.2010

Re: Cekajuci Vladimira, cemu?

izvinjavam se vas dvojica zezno sam nesto sa zecom u kuhinji jos se borim

branca branca 13:36 19.03.2010

Evo i Lottie (live)

Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 18:10 18.03.2010

citati

U tišini i nepomičnom vazduhu letnjeg dana javi se odnekud neočekivan
i nevidljiv pokret, kao zalutao i usamljen talas. I moj napola otvoren
prozor kucnu nekoliko puta o zid. Tak-tak-tak! Ne dižući oči sa posla,
samo se nasmeših kao čovek koji zna dobro sve oko sebe i živi mirno u
sreći koja je iznad iznenađenja. Bez reči i bez glasa, samo jednim
pokretom glave dadoh znak da je šala uspela, da može ući, da je čekam
sa radošću.

Izmedju nas je uvek bilo tako: kad je nema, onda je nema kao da se zaista vise nece pojaviti, a kad je tu, onda je prisutna tako kao da je najprirodnija stvar na svetu i kao da ce doveka ostati i bez promene ostati tu. Ali sad mi se cini da je to bila obmana samoobmanutog coveka. U stvari, ona i ne zna za mene, a ja samo
za nju.....


Naravno da posle nikad ne uđe niti je ugledaju moje oči, koje je nikad
nisu videle. Ali ja sam već navikao da je i ne očekujem i da sav utonem
u slast koju daje beskrajni trenutak njenog javljanja. A to što se ne
pojavljuje, što ne postoji, to sam prežalno i preboleo kao bolest koja
se boluje samo jednom u životu.


p.s vladimire, divno pises
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:18 18.03.2010

Re: citati

p.s Velimir Mladenovic
vladimire...


Hvala. Za tebe, kao prvog, evo jedne lepe japanske slike (danas sam sav u fazonu - ždralova)
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 18:23 18.03.2010

Re: citati

hvala :)
ivana23 ivana23 20:04 18.03.2010

Re: citati

Ali, proleće je. Opet proleće. Bogat sam, miran, i mogu da čekam. Da, ničeg nije bilo i ničeg nema, jasnog i sigurnog, ali ništa nije ni izgubljeno ili isključeno, nepovratno i potpuno. Znam da u svetu ima mnogo napola otvorenih prozora u koje kuca prolećni vetrić, sunčevih odblesaka na metalu i u vodi, praznih sedišta u kupeima, ustalasanih povorki i obasjanih lica u prolazu. Slutim i hiljade drugih nepoznatih mogućnosti i prilika. Znam da se svuda i svagda može javiti Jelena, žena koje nema. Samo da ne prestanem da je iščekujem!

I.A.
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:39 18.03.2010

Re: citati

Ivana23
...Ali, proleće je. Opet proleće. Bogat sam, miran, i mogu da čekam. Da, ničeg nije bilo i ničeg nema, jasnog i sigurnog, ali ništa nije ni izgubljeno ili isključeno, nepovratno i potpuno. Znam da u svetu ima mnogo napola otvorenih prozora u koje kuca prolećni vetrić, sunčevih odblesaka na metalu i u vodi, praznih sedišta u kupeima, ustalasanih povorki i obasjanih lica u prolazu. Slutim i hiljade drugih nepoznatih mogućnosti i prilika. Znam da se svuda i svagda može javiti Jelena, žena koje nema. Samo da ne prestanem da je iščekujem!
I.A.

Hvala, Ivana.
Evo, gore, iznad mene, blogokolega A. već najavljuje proleće, video je prvu lastu, što je dobar znak.

Ja više volim ždralove.
niccolo niccolo 19:09 18.03.2010

Preporuka

Zbog Kejva
maksa83 maksa83 19:23 18.03.2010

Re: Preporuka

niccolo
Zbog Kejva

Des' miliona preporuka i tebi zbog baš tog Kejva.
niccolo niccolo 20:17 18.03.2010

Re: Preporuka

Blagodarim
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:47 18.03.2010

Re: Preporuka

Niccolo
...Zbog Kejva

Maksa
...Des' miliona preporuka i tebi zbog baš tog Kejva

Da. Da se čovek topi, slušajući ga.
A obratite pažnju i na reči koje su navedene kao motto
Out of sorrow entire worlds have been built
Out of longing great wonders have been willed

Kako pesničko, kako andrićevsko!

Ne znam ko ih je pisao Kejvu, ali sigurno nije neko kao ona naša poznata dama, koja se proslavila kao tekstopisac za hitove naših pevača...
Ili, možda preterujem.
maksa83 maksa83 20:49 18.03.2010

Re: Preporuka

Ne znam ko ih je pisao Kejvu

Kejv ih uvek sve piše sam sebi, kao i muziku.

Zato je The One.
Gospodja Klara Gospodja Klara 21:07 18.03.2010

Re: Preporuka

Ne znam ko ih je pisao Kejvu, ali sigurno nije neko kao ona naša poznata dama, koja se proslavila kao tekstopisac za hitove naših pevača...

Pisao mu je Nick, njegov alter ego.

edit: preduhitrio me Maksa
Filip2412 Filip2412 21:15 18.03.2010

Re: Preporuka

Ne znam ko ih je pisao Kejvu,
Ne zezaj Vlado, pa Kejv je pesnik, pisac, knjizevnik coek sve on to sam radi. Dobro, pomazu ovi iz benda naravno.
niccolo niccolo 21:19 18.03.2010

Re: Preporuka

Zato je The One.

E, Makso, jesi li bio onomad u Areni?
maksa83 maksa83 01:17 19.03.2010

Re: Preporuka

niccolo
Zato je The One.

E, Makso, jesi li bio onomad u Areni?

Naravno.
topcat topcat 01:41 19.03.2010

Re: Preporuka

Naravno.

Eh, ja nisam bila u Areni, ali jesam bila kad je ovdje gostovao.
4krofnica 4krofnica 10:37 19.03.2010

Re: Preporuka

ah, Cave.
gledala sam skoro 'assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford', kako je samo odradio muziku za kaubojac,...i pojavljuje se na kraju...covek cudo!
Vladimire pun si iznenadjenja,
sve smo mi pomalo Jelene, a poneka se tako i zove
oskar-z-wild oskar-z-wild 19:14 18.03.2010

ought to leave the young thing alone


Ain't no sunshine when she's gone.
It's not warm when she's away.
Ain't no sunshine when she's gone
And she's always gone too long anytime she goes away.

Wonder this time where she's gone,
Wonder if she's gone to stay
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home anytime she goes away.

And I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know

Hey, I ought to leave the young thing alone,
But ain't no sunshine when she's gone, only darkness everyday.
Ain't no sunshine when she's gone,
And this house just ain't no home anytime she goes away.

Anytime she goes away.
Anytime she goes away.
Anytime she goes away.
Anytime she goes away.
Filip2412 Filip2412 19:34 18.03.2010

...

znam da se ponavljam, ali moracu... naslov je aktuelanprocitacu veceras, sada preporuka na poverenje
ines08 ines08 19:45 18.03.2010

Svako ima nekog...

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 20:35 18.03.2010

Владимире...

... може ли мало објашњење: чији је текст који си окачио? Ја сам овде нашао исто то. Више не знам ко је аутор чега; молим те, зато, појасни ми шта је чије, нек се текст расподели између три могућна аутора: Александра Божића, Срђана Сандића и Владимира Петровића.
Gospodja Klara Gospodja Klara 20:46 18.03.2010

Re: Владимире...

... може ли мало објашњење: чији је текст који си окачио? Ја сам овде нашао исто то. Више не знам ко је аутор чега; молим те, зато, појасни ми шта је чије, нек се текст расподели између три могућна аутора: Александра Божића, Срђана Сандића и Владимира Петровића.

"Šizofrenija, kako je i bilo rečeno"
oskar-z-wild oskar-z-wild 21:13 18.03.2010

Re: Владимире...

"lepo reče Duško.."

Već sam se pitao gde je ovde kontraverza.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:52 18.03.2010

Re: Владимире...

Predrag Brajović
...може ли мало објашњење: чији је текст

Autor je Aleksandar Božić. Tekst je prvi put štampan u listu ZNAK, 26/27, 2003
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 21:55 18.03.2010

Re: Владимире...

vladimir petrovic
Predrag Brajović
...може ли мало објашњење: чији је текст

Autor je Aleksandar Božić. Tekst je prvi put štampan u listu ZNAK, 26/27, 2003

Хммм, добро... А зашто се онда ти захваљујеш на комплиментима да је текст сјајан?
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:57 18.03.2010

Re: Владимире...

Predrag Brajovic
... може ли мало објашњење: чији је текст који си окачио? Ја сам овде нашао исто то. Више не знам ко је аутор чега; молим те, зато, појасни ми шта је чије, нек се текст расподели између три могућна аутора: Александра Божића, Срђана Сандића и Владимира Петровића.

ovo je baš zanimljivo,
jedva čekam rasplet dogadjaja. a vidiš kako je VP prijavio ovaj blog pod Gost Autor, samo zaboravio da metne ime autorovo.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 22:01 18.03.2010

Re: Владимире...

ovo je baš zanimljivo,
jedva čekam rasplet dogadjaja. a vidiš kako je VP prijavio ovaj blog pod Gost Autor, samo zaboravio da metne ime autorovo.

niccolo niccolo 22:04 18.03.2010

Re: Владимире...

Зашто то ниси навео у главном тексту?

Zar ne piše u zadnjoj rečenici? - "(Aleksandar Božić: Mit o bezimenoj Jeleni)"

P.S. Šta ima Bebo?
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:06 18.03.2010

Re: Владимире...

Njanja de.manccini
...a vidiš kako je VP prijavio ovaj blog pod Gost Autor, samo zaboravio da metne ime autorovo

Nisam zaboravio da pomenem ime autora. Stavio sam ga na kraju teksta, zajedno sa nazivom teksta (Aleksandar Božić: Mit o bezimenoj Jeleni).
A gore, kao podnaslov, stavio sam da je u pitanju "Gost autor".
Dakle, dva puta!

Mirelarado
...Зашто то ниси навео у главном тексту?

Smatrao sam ono "dva puta", da je dovoljno.
Zaneo sam se tekstom, odnosno onim što je trebalo da ja lično napišem povodom Jelene, u vidu "Moje napomene uz Mit o bezimenoj Jeleni". Dakle, uz tudj tekst.

Unfuckable Unfuckable 22:10 18.03.2010

Re: Владимире...

vi blogeri ništa ne čitate, a?
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 22:14 18.03.2010

Re: Владимире...

Unfuckable
vi blogeri ništa ne čitate, a?

priznajem da sam procitala gost autor i malo se zbunila koji je taj gost bezimeni. nije mi palo na pamet da pogledam pazljivije na kraju teksta. my bad!
trener92 trener92 22:15 18.03.2010

Re: Владимире...

Pitanje: Aleksandar Božić je ...?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:16 18.03.2010

Re: Владимире...

vladimir petrovic
Njanja de.manccini
...a vidiš kako je VP prijavio ovaj blog pod Gost Autor, samo zaboravio da metne ime autorovo

Nisam zaboravio da pomenem ime autora. Stavio sam ga na kraju teksta, zajedno sa nazivom teksta (Aleksandar Božić: Mit o bezimenoj Jeleni).
A gore, kao podnaslov, stavio sam da je u pitanju "Gost autor".
Dakle, dva puta!

Mirelarado
...Зашто то ниси навео у главном тексту?

Smatrao sam ono "dva puta", da je dovoljno.
Zaneo sam se tekstom, odnosno onim što je trebalo da ja lično napišem povodom Jelene, u vidu "Moje napomene uz Mit o bezimenoj Jeleni". Dakle, uz tudj tekst.

Не. Из танке фусноте коју си ти у загради навео није уопште јасно којег дела текста јесте аутор Александар Божић. Такође, не сећам се да је блог одмах био tag-ован као гост аутор. Извињавам се ако грешим, али онда следи ово питање, које понављам: зашто се ти захваљујеш на комплиментима који су додељени несуђеном правом аутору Александру Божићу?

(Иначе, ЗНАК је часопис Филолошког факултета, прилично разноврсне и садржине и аутора.)
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 22:16 18.03.2010

Re: Владимире...

trener92
Pitanje: Aleksandar Božić je ...?

Srdjan Sandic
Gospodja Klara Gospodja Klara 22:19 18.03.2010

Re: Владимире...

vi blogeri ništa ne čitate, a?


Samo prelećemo pogledom u potrazi za dlakom u jajetu.
trener92 trener92 22:23 18.03.2010

Re: Владимире...

njanja_de.manccini

trener92Pitanje: Aleksandar Božić je ...?Srdjan Sandic


Treći čovek?
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:38 18.03.2010

Re: Владимире...

Kolege, ne čitate pažljivo.

Predrag Brajović
...Из танке фусноте коју си ти у загради навео није уопште јасно којег дела текста јесте аутор Александар Божић. Такође, не сећам се да је блог одмах био tag-ован као гост аутор. Извињавам се ако грешим, али онда следи ово питање, које понављам: зашто се ти захваљујеш на комплиментима који су додељени несуђеном правом аутору Александру Божићу?

Da, blog je odmah bio prezentiran tako kakav jeste. Čemu sumnja?
Ovo drugo ne razumem, зашто се ти захваљујеш на комплиментима који су додељени несуђеном правом аутору
Ja sam se zahvaljivao Velimiru Mladenoviću i Ivani, koji su dali citate iz Andrićeve pripovetke.
A tekst A. Božića je takav kakav jeste. Nije "borhesovski", ali daje jedno vidjenje izazvano Andrićevom Jelenom.


Gospodja Klara
..Samo prelećemo pogledom u potrazi za dlakom u jajetu.

I meni se tako čini. Hvala.

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:45 18.03.2010

Re: Владимире...

vladimir petrovic
Ja sam se zahvaljivao Velimiru Mladenoviću i Ivani, koji su dali citate iz Andrićeve pripovetke.

vladimir petrovic
p.s Velimir Mladenovic
vladimire, divni pises...

Hvala. Za tebe, kao prvog...


vladimir petrovic vladimir petrovic 22:53 18.03.2010

Re: Владимире...

Predrag Brajović
?????????????????????
Šta ti imaš protiv Velimira Mladenovića?
Svakome ko mi daje komplimente, ja zahvaljujem.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 22:58 18.03.2010

Re: Владимире...

Ok jel autor Aleksandar ili Srdjan, meni to još uvek nije jasno.
I Vladimire mojne sad da nas driblaš nego reci lepo izvinite blogeri malo sam se zaneo i nisam pravilno citirO koga treba i kad treba. jbt ja bi za ovakvu grešku bila propisno kažnjena od mog komjunitija.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:06 18.03.2010

Re: Владимире...

Ма, Владимире, сад мене, искрено, занима ко је овде ко. Ти ниси ни аутор првог коментара, мада се и тамо стидљиво спомиње сад већ легендарни А. Божић, али тако како си га ти споменуо не види се којег је дела коментара он аутор, ако је уопште. (По стилу ипак могу да разликујем.) Као ни у оном основном тексту, где ја аутор тако стидљиво и нејасно назначен, да мени тек сада почиње да понешто бива јасније.

Како год, овако се не ради. Разочарао си ме.

П.С.
Је л'зна А. Божић да си преузео његов текст? Што не узме учешће у дискусији, или већ учествује?
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:17 18.03.2010

Re: Владимире...

Predrag
Разочарао си ме.

Žao mi je.
Ne znam čemu ova frka.
Pažljivo pročitaj.
Sve je jasno naznačeno. Onome ko je dobronameran da to vidi.
Ne sitničari nepotrebno. Ne dolikuje ti.

Njanja
I Vladimire mojne sad da nas driblaš nego reci lepo izvinite blogeri malo sam se zaneo i nisam pravilno citirO koga treba i kad treba. jbt ja bi za ovakvu grešku

Ja tebe ne razumem. Sve je jasno navedeno, gore sam ti dao obrazloženje. Sad se opet pravis da ti nešto nije jasno.

nurudin nurudin 23:24 18.03.2010

Re: Владимире...


njanja_de.manccini
Ok jel autor Aleksandar ili Srdjan, meni to još uvek nije jasno


Аутори су и Александар и Срђан, а Владимир се није зезнуо, нити захваљивао за комплименте, него Нурудин, али није стигао на време да обавести Владимира, а да сте били редовни на овонедељним часовима, као Макса 83, знали бисте шта је посреди... Онда је Стана јурила певца, а мени су ваљатори увалили транзистор...
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 23:30 18.03.2010

Re: Владимире...

šta pa ti sad reče bože me sačuvaj
e Vladimire, Alaksandre, Srdjane, Nurdine, odo ja na neko lepše mesto.
a VP može da se prvi da ne razume o čemu se ovde radi, ali evo ja dobra duša daću mu još jedan hint: koristi ili APA style, ili MLA style, koji hoćeš, samo citiraj ispravno.
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:34 18.03.2010

Re: Владимире...

Инсистирам да ми одговориш на постављена питања, Владимире. Невешто замаскирана крађа ипак је само крађа, а китити се туђим перјем јесте недостојно.

O čemu govoriš?
Nisam dosad odgovorio jer sam pitanja smatrao neumesnim.
Kako te nije sramota da pominješ "kićenje tudjim perjem"?

Ponavljam. Naveo sam jasno da je u pitanju "gost autor" (videti nadnaslov), a na kraju teksta dato je ime i prezime pisca teksta, sa nazivom samog teksta - Mit o bezimenoj Jeleni".
Tekst je doslovno prenet. Jedino što sam ja dodao klip Kejva.

Ono što je moje, istinski moje i SAMO MOJE dolazi u ODVOJENOM komentaru, koji sam tim povodom dao. I sve sam lepo naveo. Moja napomena na tudj tekst.
Sve je veoma transparentno.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:39 18.03.2010

Re: Владимире...

vladimir petrovic
Sve je jasno naznačeno. Onome ko je dobronameran da to vidi.

Немој да се љутиш на мене, али ништа није јасно...

Ни ко је ко, ни чије је чије, ни коме треба да се захвалимо (ако треба), прегледај мало. Твој као да није ни цео први коментар, једино једна мршава и шестосмислена реченица (Onda se javio (?! - П.Б.) Aleksandar Božić.) указује да ту још нечега има.

Основна упутства за цитирање: ставе се "" или текст у курзив или се да потпуна фуснота, а има и још начина...

Надам се да А. Божић зна да си узео његов текст, јер ти ниси А. Божић, стил се разликује.
maksa83 maksa83 01:20 19.03.2010

Re: Владимире...

nurudin

njanja_de.manccini
Ok jel autor Aleksandar ili Srdjan, meni to još uvek nije jasno


Аутори су и Александар и Срђан, а Владимир се није зезнуо, нити захваљивао за комплименте, него Нурудин, али није стигао на време да обавести Владимира, а да сте били редовни на овонедељним часовима, као Макса 83, знали бисте шта је посреди...

Nurudine!

Dobro je čoveče, tu si. Već sam se zabrinuo i 'tedo da pitam Pižona šta je sa tobom.

Онда је Стана јурила певца, а мени су ваљатори увалили транзистор...

Pa ne daj se tek tako, postoji zakon o zaštiti potrošača, žali se, reklamiraj, sve to legne na svoje, samo ako si uporan.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:25 19.03.2010

Re: Владимире...

makso druže hvala što mi objasni šta je pisac nurudin 'teo da mi kaže.
ja sam se malo zbunila na ovome blogu.
na primer ja i dalje ne kontam ko je autor ovog teksta (mora da sam najgori djak na svetu) dali je Aleksandar, Srdjan ili Vladimir - ustvari isključila sam Vladimira iz igre, sad se bije bitka izmedju Aleksandra i Srdjana.
aleksanadar aleksanadar 07:26 19.03.2010

Re: Владимире...

Treći čovek?


4krofnica 4krofnica 11:36 19.03.2010

Re: Владимире...

Može li biti jasnije?

moze ali ne mora.
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:34 19.03.2010

Re: Владимире...

Njanja_de.manccini
...e Vladimire, Alaksandre, Srdjane, Nurdine, odo ja na neko lepše mesto.
a VP može da se prvi da ne razume o čemu se ovde radi, ali evo ja dobra duša daću mu još jedan hint...


Ma nemoj da ideš, Njanja, neće ti tamo biti lepše.
Učinilo ti se, u brzopletosti, da sam se ja jako ogrešio o kosmičke zakone.
Nisam. I evo, još sam živ.
Vrati se!

buldozer92 buldozer92 23:13 18.03.2010

prisvajati tudje, čemu?

Svakome ko mi daje komplimente, ja zahvaljujem.

ne čini mi se da Brajović ima nešto protiv Velimira.
nego je samo podvukao (a i ja bih takodje)
da si se tom zahvalom malo napravio toša
i pobrao komplimente koji ti ne pripadaju.. jelte..

no, mene to ne čudi..
bivaet..
mene su raznosili po netu onoliko
i odgovarali na komentare, baš ko da su oni pisali to moje!

isprva me to nerviralo, a onda jednom rekoh sebi:
nerviranje, čemu?
taj tekst je MOJ, pa je moj.
ma ko da se potpisao ispod ili iznad.
čak, manje mi je smetalo kad maznu tekst u totalu, nego kad negde stidljivo ubace info o meni, koji nema šanse da bude vidljiv...


voilá

sorry petroviču, al ovo ti je faux pas.
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:23 18.03.2010

Re: prisvajati tudje, čemu?

voilá
sorry petroviču, al ovo ti je faux pas.

Faux pas?
Ne bih više o ovome, da ne bih došao u onu situaciju "Qui s'excuse, s'accuse".
Žao mi je ako ispada da se Velimir bio oduševio baš tekstom gosta autora, ili i mojim propratnim komentarom.
Meni je tekst Aleksandra Božića poslužio kao "food for thought". Sve je u tome.
trener92 trener92 23:41 18.03.2010

Re: prisvajati tudje, čemu?


Meni je tekst Aleksandra Božića poslužio kao "food for thought".

Baš pišem jedan "čaršaf(v)" komentar,a ne štedeći komplimente ( nema ih ni previeše) na tvoj kratak opis ( prvi komentar ukoliko sam dobro pratio na času) rekao bih, fragmenta Adnrićevog stvaralaštva, kada slučajno pročitah ovu rečenicu.
I šta sada reći? Sada moram da promenim sve što sam napisao!
>Jedna pesma dok ne smislim nešto drugo, a da ostanemo u temi ...p.s. Alaksandr Božić = ? nisi odgovorio na moje pitanje, zaista me interesuje ko je taj čovek?
cult cult 01:47 19.03.2010

Re: prisvajati tudje, čemu?


Ceo post je tagovan sa "gost autor".
Na kraju teksta, u zagradi, navedeno je ime, prezime autora i naslov.
Prvi komentar Vladimira Petrovića nosi naslov "Moja napomena uz "Mit o bezimenoj Jeleni".
Ne vidim u čemu je problem.

Sem onog "hvala" na kompliment o lepom pisanju, sto moze biti diskutabilno, (mozda je, recimo, Vladimir Petrović mislio na da se kompliment odnosi na njegovo pisanje en general i tome slicno), ostalo je korektno.
radojicic92 radojicic92 05:57 19.03.2010

Re: prisvajati tudje, čemu?

ne čini mi se da Brajović ima nešto protiv Velimira

kakav sad Velimir, zar nije Vladimir?
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 00:54 19.03.2010

Владимире...

ajde sad nam lepo reci koja je ta Jelena, al onako svojim rečima
maksa83 maksa83 01:16 19.03.2010

Kits i Jejts

Meni sve ovo neumitno priziva jednu D Smic pesmu, začudo (za njih) prilično veselu.

U ovoj konkretnoj nije bitna gitara Džonija Mara (gle, rima), nego super fina bas linija, a lyrics su zapravo ono što me u tom smeru iscimalo. (Gde je onaj Doktor Wu? Doktore! Da javim - izlečio sam se od The Smiths. To je valjda ono što zovu odrastanje.)

Dakle gde sam stao, a da - pored fenomenalne bas linije, kaže tamo pesnik Steven Patrick Morrissey (koje je za dva reda veličine slabiji pesnik od Nika Kejva, ali je svejedno dobar), dakle kaže on u toj pesmi:

You say: "ere thrice the sun done salutation to the dawn"
And you claim these words as your own
But I've read well, and I've heard them said
A hundred times, maybe less, maybe more

If you must write prose and poems
The words you use should be your own
Don't plagiarise or take on loan
There's always someone, somewhere
With a big nose, who knows
And who trips you up and laughs
When you fall


Mimo toga, stvano je dobra bas linija:
(Nevezano za sve ovo, početak ove pesme objašnjava zašto je Morisi promovisao The Sundays kada su se pojavili)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 01:26 19.03.2010

Re: Kits i Jejts

maksa83
(Gde je onaj Doktor Wu? Doktore!...)

Ено га, Доктор отишао да лечи Ејупа Ганића...

<Извињавам се на тролу.>
nikola_kovac nikola_kovac 01:24 19.03.2010

Виктор Пељевин: Чапајев и Празнина

- Ти, Пећка, пре но што почнеш да причаш о компликованим стварима, најпре научи једноставне...
... - Шта ти називаш "ја"?
- Очигледно себе.
- Можеш ли да ми кажеш ко си ти?
- Петар Празнина.
- То ти је име. А ко је онај који то име носи?
- Па - рекох - може се рећи да сам ја - психичка личност. Збир навика, искуства... И знања, укуса.
- Чије су то навике, Пећка? - сугестивно упита Чапајев.
- Моје - слегох раменима.
- Па ти тек што си рекао, Пећка, да си ти збир навика. Ако су то твоје навике, испада су то навике збира навика?
- Звучи смешно - рекох - али у суштини је тако.
- А какве навике имају навике?
Осетио сам бе.
- Читав овај разговор је прилично примитиван. Почели смо од тога ко сам ја по својој природи. Ако хоћете, мислим да сам... Рецимо, монада. У Лајбницовом смислу.
- Али ко је тај ко себе сматра монадом?
- Монада и сматра - одговорих - чврсто одлучивши да се контролишем.
- Добро - рече Чапајев лукаво пришкиљивши - о томе "ко" ћемо поразговарати касније. Реци ми где та манда живи?
- У мојој свести.
- А где ти је свест?
- Ево овде - рекох куцнувши се по глави.
- А где је твоја глава?
- На раменима.
- А где су рамена?
- У соби.
- А где је соба?
- У кући.
- А кућа?
- У Русији.
- А где је Русија?
- У невољи, Василије Ивановичу.
- Мани се тога - викну он строго. - Шалићеш се кад ти командир нареди. Говори.
- Како где. На Земљи.
Куцнули смо се и попили.
- А где је Земља?
- У васиони.
- А васиона?
Тренутак сам размишљао.
- Сама у себи.
- А где је та "сама у себи"?
- У мојој свести.
- Значи, Пећка, испада да је твоја свест - у твојој свести.
- Тако испада.
- Тако - рече Чапајев и исправи бркове. - А сада ме слушај пажљиво. На каквом се месту она налази?

... ... ...

- Нигде.

П.С.: "Свако има неког кога нема" и "Јелена жена које нема" су пленоазми или таутологије, шта год. Јер чим се каже "неко" подразумева се да га нема и чим се каже "Јелена" подразумева се да је нема. И чим кажемо Владимир, Предраг, Александар, Срђан... подразумева се да их нема... па чему онда то дефинисање ко је писао који текст... када ниједног текста нема... а ни тог нема - нема...
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:27 19.03.2010

Re: Виктор Пељевин: Чапајев и Празнина

ej ciao, jel se poznajemo?
nikola_kovac nikola_kovac 01:40 19.03.2010

Re: Виктор Пељевин: Чапајев и Празнина

njanja_de.manccini
ej ciao, jel se poznajemo?

Па све зависи ко си ти.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:43 19.03.2010

Re: Виктор Пељевин: Чапајев и Празнина


nikola_kovac
njanja_de.manccini
ej ciao, jel se poznajemo?

Па све зависи ко си ти.

ja sam ona iz 6-og kruga, a ti?
nikola_kovac nikola_kovac 01:46 19.03.2010

Re: Виктор Пељевин: Чапајев и Празнина

Што би рекла Цеца: Све је јасно само истина се крије...

Д'wannabe бар у другом
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:49 19.03.2010

Re: Виктор Пељевин: Чапајев и Празнина

Д'wannabe бар у другом

tako sam i mislila
crossover crossover 01:59 19.03.2010

Re: Виктор Пељевин: Чапајев и Празнина

nikola_kovac
Д'wannabe бар у другом

Други круг је најбољи
nurudin nurudin 01:43 19.03.2010

Без коментара...

Владимире, иако Вас је Мирела "ујела за интелект", мишљења сам да је брисање њених коментара крајње непристојан, али са Ваше стране, легитиман поступак. И поред чињенице да је Мирела расправу свела на личан ниво, што и Ви често чините, то није разлог да се коментари избришу. Што се "крадуцкања" тиче, да волите да "крадуцкате", волите..., не баш да "крадуцкате", али су неки Ваши блогови често у некаквом "магновењу", па је човеку тешко да разлучи шта сте Ви рекли, шта сте цитирали, навели, или препричали...Надам се да то не радите намерно, али, хтели Ви то или не, тако испадне...Мада, што се конкретног случаја тиче, чини ми се, да је од самог почетка било јасно да текст није Ваш...

П. С. Владимире, жестоко протествујем због брисања Мирелиних коментара! Таман сам планирао да овог четвртка пеђем са Вама на ти, али сте ме својим поступком приморали да то одложим до даљњег...
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:47 19.03.2010

Re: Без коментара...

П. С. Владимире, жестоко протествујем због брисања Мирелиних коментара!

od vas se nurudine ovo nisam nadala, baš ste me prijatno iznenadili. ko zna kakva još iznenadjenja krijete???
maksa83 maksa83 08:35 19.03.2010

Re: Без коментара...

Владимире, иако Вас је Мирела "ујела за интелект", мишљења сам да је брисање њених коментара крајње непристојан, али са Ваше стране, легитиман поступак.

Najzad jedan izbalansiran i zreo stav u ovom nepreglednom moru zloćudnih podmetanja i prekoračenja samoodbrane.

Slušajte ljudi šta nurudin kaže, zna čovek kako je kad te Pižon bananuje na pravdi Boga.
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:43 19.03.2010

Re: Без коментара...

Dobro jutro!
Da se osvrnem na neke primedbe, kao na ovu
Nurudin
Владимире, жестоко протествујем због брисања Мирелиних коментара!

Žao mi je što sam bio primoran da to učinim.
Ukazujem da u svakom iole civilizovanom društvu postoji The Crossing Line, koja označava crtu preko koje ne bi trebalo prelaziti. Ako je neko predje, onda to može biti nepotrebno preterivanje i izazvati reakcije na reakcije, pa eto belaja.
Ja nisam mogao preći preko nekih prizemnih komentara imenovane, koji su ne samo na nivou pljuvanja, već namernog, histeričnog vredjanja. Sramota me je da ih sada ponavljam, ali ako treba, mogu ih izneti.

Polemika DA, vredjanje NE.
Sa nekim tekstom se ne moramo slagati, ali to nam ne daje pravo da vredjamo.
Kao što se zna, blog je lično pisanje, mogli bismo reći dnevnik. Ako to nije your cup of tea, ne morate da čitate. A blog nije ni naučni medij, gde se čovek mora pridržavati striktno nekih pravila. Blog je lično, neobavezno ćaskanje. Poželjno je da bude ispravno, naravno.

Da se vratim na konkretan slučaj ovog posta: Smatram da sam ispravno postupio (naveo u nadnaslovu da se radi o gostovanju autora, i na kraju teksta naveo autorovo ime i prezime, plus naziv članka). A da ne bih intervenisao oko tudjeg teksta u produžetku teksta, uradio sam to tako što sam stavio prvi komentar, u kome je naslov jasan: Moja napomena, uz tekst "Mit o bezimenoj Jeleni".
Može li biti jasnije?

To je stvorilo neke dubioze kod PB, a onda se imenovana persona nakačila da bi mi svašta rekla (da se kitim tudjim perjem, da je to kradja itd). Kako je ona i zašto to videla tako svojim očima, neka greh ide na njenu dušu. Ne mogu da shvatim zašto je toliko bilo ljutine u njoj, zašto je dozvolila da je ta ljutina i bes oslepe?!

Zar je vredelo sve ovo uzimati preozbiljno?

Vidim da su neki komentatori pravilno shvatili:
Зашто то ниси навео у главном тексту?
Niccolo: Zar ne piše u zadnjoj rečenici? - "(Aleksandar Božić: Mit o bezimenoj Jeleni)"


cult:
prisvajati tudje, čemu?
Ceo post je tagovan sa "gost autor".
Na kraju teksta, u zagradi, navedeno je ime, prezime autora i naslov.
Prvi komentar Vladimira Petrovića nosi naslov "Moja napomena uz "Mit o bezimenoj Jeleni".
Ne vidim u čemu je problem.
Sem onog "hvala" na kompliment o lepom pisanju, sto moze biti diskutabilno, (mozda je, recimo, Vladimir Petrović mislio na da se kompliment odnosi na njegovo pisanje en general i tome slicno), ostalo je korektno.


Filip2412
Daklem Vladimir se nadao da ce mu proci ono "hvala" jer niko nece primetiti da je tekst tagovan kao gost autor + da niko nece procitati tekst do kraja da bi primetio kako je pravi autor naveden?
Mislim.............. Vladimir mozda deluje smotano ali aman zaman, da je hteo da krade valjda bi i on znao bolje?!


Podsećam da je kardinal Rišelje rekao, parafraziram, da ako nekog pisca treba optužiti i uhapsiti, on (Rišelje) uvek može naći u tekstu povoda za to... Drugim rečima, ko hoće da čini zlo, on uvek nadje razloga.

NIsam reagovao na kritike, reagovao sam na vredjanja. Stoga sam obrisao pomenute komentare. Jer, postoje uvrede preko kojih se može preći, a postoje one preko kojih se ne prelazi. Ostavimo po strani hrišćanski princip po kome, ako vas neko ošamari po jednom obrazu, treba okrenuti drugi. Ostavimo po strani i onaj princip po kome je trebalo da ostavim to pljuvanje kako bi se videlo koliko je pljuvač sitna duša.
Nurudin
мишљења сам да је брисање њених коментара крајње непристојан, али са Ваше стране, легитиман поступак

Tačno je da je postupak legitiman, jer je data mogućnost brisanja komentara s kojima se ne slažemo. S druge strane, Nurudine, mislim da nije dobro uvoditi moralnu dimenziju, šta je pristojno a šta nije pristojno. Na prostaštvo se mora oštro reagovati.

Ponašanje imenovane u komentarima nije takvo bilo samo sinoć, ona je bila gruba i u prošlom postu (o Haksliju), pa nije slučajno čekala priliku da na mene izlije bes. Zašto - ne znam. (Ja sam imenovanoj sinoć poslao pp, sa izvinjenjem, ali to nije prihvaćeno, već su uvrede prštale i dalje! Ako treba, mogu staviti na uvid obe poruke). Onda sam pristupio brisanju.

Na kraju, ponavljam. Žao mi je što je došlo do ove frke. Bez foliranja.
Nisam namerno dovodio u zabunu nevine čitaoce. Ko je pažljivo čitao, mogao je da vidi o čemu se radi. Samo zlonamernima to nije ništa značilo.

A ja sam se oko ovog teksta prilično potrudio. Jer, hteo sam da ukažem na jednu dobru pripovetku Andrićevu.

ana_radmilovic ana_radmilovic 09:06 19.03.2010

Re: Без коментара...

nurudin
Таман сам планирао да овог четвртка пеђем са Вама на ти...

Nurudine, ovo je preslatko

p.s.
izvinjavam se zbog trola

inače,
meni je bilo jasno da vladimir postavlja tekst tog božića (videla sam da piše ispod - istina, mogla sam i da ne vidim, nije upadljivo)

p. p. s.
ni meni nije bilo jasno da li se vladimir na spornom komentaru zahvaljuje na komplimetima za svoje pisanje ili u ime autora, ili se možda čovek samo zahvaljuje na kompilimentu ovako, uopšte... uostalom, svejedno, nije čovek ukrao tekst, samo ga nije najavio dovoljno jasno.

edit:

u stvari ja sam se sad javila zbog nurudinovog komentara...


nurudin nurudin 09:38 19.03.2010

Re: Без коментара...

ana_radmilovic
u stvari ja sam se sad javila zbog nurudinovog komentara...


Ана, Ви мене увек одушевите својим поентирањем . За добро јутро,
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 09:58 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

vladimir petrovic
Dobro jutro!

I tebi, vladimire.

Hebiga, vidim da sam na veseli četvrtak stigao kasno, tek u petak. Također, vidim, bilo je baš veselo.

vladimir petrovic

Ja nisam mogao preći preko nekih prizemnih komentara imenovane, koji su ne samo na nivou pljuvanja, već namernog, histeričnog vredjanja. Sramota me je da ih sada ponavljam, ali ako treba, mogu ih izneti.

Polemika DA, vredjanje NE.
Sa nekim tekstom se ne moramo slagati, ali to nam ne daje pravo da vredjamo.

To je stvorilo neke dubioze kod PB, a onda se imenovana persona nakačila da bi mi svašta rekla (da se kitim tudjim perjem, da je to kradja itd). Kako je ona i zašto to videla tako svojim očima, neka greh ide na njenu dušu. Ne mogu da shvatim zašto je toliko bilo ljutine u njoj, zašto je dozvolila da je ta ljutina i bes oslepe?!

Ostavimo po strani i onaj princip po kome je trebalo da ostavim to pljuvanje kako bi se videlo koliko je pljuvač sitna duša.
... Na prostaštvo se mora oštro reagovati.

Ponašanje imenovane u komentarima nije takvo bilo samo sinoć, ona je bila gruba i u prošlom postu (o Haksliju), pa nije slučajno čekala priliku da na mene izlije bes.


Ne znam šta je pisalo u tom komentaru, izbrisao si ga, ali ne mogu da verujem da govoriš o mirelirado. I kako da sada neko, primera radi ja, koji veoma cenim mirelurado, a i tebe, vladimire, donesem bilo kakav sud, onako za sebe, ne mora biti izrečen?

PS: vladimire, u tvom komentaru na mirelin izbrisani komentar boldovao sam neke izraze, nije teško zaključiti zašto.
vladimir petrovic vladimir petrovic 10:18 19.03.2010

Re: Без коментара...

Ana Radmilovic
...inače,
meni je bilo jasno da vladimir postavlja tekst tog božića (videla sam da piše ispod - istina, mogla sam i da ne vidim, nije upadljivo)

Nema pri ruci sliku goluba mira, pa kačim ovu

Čini mi se da su Istočnjaci bili više oduševljeni ždralovima u slikarstvu nego što je slučaj na Zapadu.
vladimir petrovic vladimir petrovic 10:31 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

Vojislav Stojković
... Ne znam šta je pisalo u tom komentaru, izbrisao si ga, ali ne mogu da verujem da govoriš o mirelirado. I kako da sada neko, primera radi ja, koji veoma cenim mirelurado, a i tebe, vladimire, donesem bilo kakav sud, onako za sebe, ne mora biti izrečen?


Well, Well... Ako treba, evo pokazaću taj poslednji komentar Mirelerado:

---------------------------------------------------------------
О томе како као кукавица јаје подмећеш туђи текст, па ако неко помисли да је твој, добро јесте, као и о томе како се као аутентично својим делом дичиш препричавањем туђе критике, не вреди трошити речи. Дрскост твојих одговора показује шта заиста јесте САМО ТВОЈЕ: то да си тужни, ситни преварант и лопов, пуки шибицар који изазива сажаљење. "Погодите испод које кутије је куглица са именом правог аутора текста." Достојно штајге! Пих!
--------------------------------------------------------

Osetio sam potrebu da taj komentar izbrišem, i izbrisao sam ga.
Jer i dalje smatram da je svoje neslaganje Mirelarado mogla da izrazi na malo finiji način. Na način kako ona uobičajeno nastupa prema drugim blogerima, stvarajući utisak komentatorke "koja ne bi ni mrava zgazila".

Eto, stavljam taj njen komentar na uvid. Neka se narod zabavlja!
Znam da mi nanosi štetu, ali nemam razloga da nešto skrivam.

(Obično se veruje da se samo političari svadjaju, a da oni koji se bave kulturnom mirno rešavaju svoje sporove. Da nije tako, nedavno smo videli kako su se dve grupe monaha tukle, kod Gračanice, oko odgovornosti njihovog vladike. Život može biti čudan, zar ne?)
------------------------------------------------
Edit: OK, izbrisao sam PP, na zahtev Unfa i Jasnaz.
Unfuckable Unfuckable 10:55 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

Petroviću, briši ovo: sadržaj pp nije dozvoljeno iznositi u javnost.
jasnaz jasnaz 10:58 19.03.2010

: stila!stila!To je obično tako. Igra počinje sa smehom, a završava se
plačem ili gluvim i nemim kajanjem i žaljenjem, što je gore od
plača. I to važi za svaku igru.


Ivo A. Znakovi pored puta
__________________________________

pp poruke na scenu!? i to tako da jedan iz prepiske ne može da se dopisuje ovde gde je potpisan!?

stila!!!!

margos margos 10:59 19.03.2010

Svadljivi četvrtak

Aman Vladimire - ovo si s kumom mogao da završiš na privatnim porukama. Nemam pravih reči da nazovem ovo prežvakavanje - posebno ako Mirela nema mogućnost da odgovori, jer koliko shvatam, banovao si je. Ok je i to, data je ta mogućnost autorima i svako je koristi kako on smatra da treba.

Zar ne bi bilo daleko efikasnije da si posle prvih zamerki i nedoumica jasnije potpisao autora osnovnog teksta i usredsredio se na Andrića?

vladimir petrovic vladimir petrovic 11:22 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

Unf
Petroviću, briši ovo: sadržaj pp nije dozvoljeno iznositi u javnost.

Jasnaz
...pp poruke na scenu!? i to tako da jedan iz prepiske ne može da se dopisuje ovde gde je potpisan!?

OK. Izbrisao sam.
cult cult 11:33 19.03.2010

Re: Svadljivi četvrtak

guys, ovo je počelo tako što neki od čitlaca nisu videli tag (jasno stoji gost autor), ime autora (čitko napisano na kraju teksta), naslov komentara Vladimira Petrovića (jasno piše da je komentar njegova napomena uz tudj tekst). I na šta se napravi, jbt. Umesto par uzajamnih sorries...

In meanwhile...

vladimir petrovic vladimir petrovic 12:15 19.03.2010

Re: Svadljivi četvrtak, crni petak

Margos
Aman Vladimire...
...Zar ne bi bilo daleko efikasnije da si posle prvih zamerki i nedoumica jasnije potpisao autora osnovnog teksta i usredsredio se na Andrića?
Vidiš, to mi nije palo na pamet. A, vala, moglo je.
Valjda sam bio zbunjen.Mogu ja to i sada da uradim, da sve bude po PS (comme il faut, što bi rekli Francuzi), ali velika šteta već je napravljena.Narod kaže da ljutnja nikad nikome nije dobra donela. Sad vidim da je tačno.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:20 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

vladimir petrovic


Well, Well... Ako treba, evo pokazaću taj poslednji komentar Mirelerado:Mirelin komentar vrvi od živahnih metafora, rekao bih.
Ipak, suština je bitna.

Veza tvog teksta (posta) i onog Sandićevog koga je linkovao Brajović je evidentna. U njemu je i Božićev Mit o bezimenoj Jeleni i Nick Cave i Dušan Kovačević (Svako od nas ima nekog koga nema), pa su i odlični učenici zbunjeni, a o dvojkašima da i ne govorimo.

Ako pretpostavimo da vladimir petrović nije Srđan Sandić, onda moramo zaključiti da je prvi pročitao post onog drugoga, te da ima izraženu "memoriju pamćenja", ali onda se postavlja pitanje kako je, i pored tako dobre memorije, zaboravio da navede ili linkuje pročitani post iz jula prošle godine.

Ovo jeste blog i oni koji imaju autorsku opciju mogu pozivati u goste koga hoće. Ja sam, iako gost kod g. Čera, u goste pozvao Orhana Pamuka. Sedeli smo na mojoj terasi i pili - ja hladno efes pivo, a Orhan ledeni čaj. Tom prilikom sam mu, kao kolega kolegi, ukazao na kariku koja nedostaje u njegovim romanima. Jedan drugi nobelovac mene je pozvao u goste i dok smo, pripremajući večeru, zajedno ljuštili luk, ponešto sam mu rekao glede njegove SS biografije.
Naravno, dok nisi imao autorske alatke i ti si, vladimire, dva puta bio moj gost. Ali, kad imamo goste na blogu to moramo jasno naglasiti. Primera radi, meni nije jasno da li si ti imao jednog gosta, Božića, ili dva, Božića i Sandića.

Da ne dužim, moj bi predlog bio da se ti, vladimire, kao domaćin izvineš onim posetiocima tvog bloga koje si zbunio, a mirelu, ako si banovao da odbanuješ.
Ah, da, umalo da zaboravim, i da zaprosiš Mo. Vreme ti je.

niccolo niccolo 12:22 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

Ah, da, umalo da zaboravim, i da zaprosiš Mo. Vreme ti je.

Čekaj bre, nemoj da troluješ, zar to nije uradio još onomad kad si ti postao kum?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:31 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

Koliko znam, nije. Ili je to uradio tajno i našao drugog kuma.
Inače, mene je za kuma predložilo ono spadalo koje se krije i za nika Unf.
niccolo niccolo 12:31 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

Veza tvog teksta (posta) i onog Sandićevog koga je linkovao Brajović je evidentna. U njemu je i Božićev Mit o bezimenoj Jeleni i Nick Cave i Dušan Kovačević (Svako od nas ima nekog koga nema), pa su i odlični učenici zbunjeni, a o dvojkašima da i ne govorimo.

Ako pretpostavimo da vladimir petrović nije Srđan Sandić, onda moramo zaključiti da je prvi pročitao post onog drugoga, te da ima izraženu "memoriju pamćenja", ali onda se postavlja pitanje kako je, i pored tako dobre memorije, zaboravio da navede ili linkuje pročitani post iz jula prošle godine.

Sad sam se i ja zaintrigirao za ovaj slučaj (generalno govoreći meni inače svejedno čiji je tekst, a i za Jelenu, javio sam se samo zbog Kejva) - koliko vidim na tom linku sa "Sandićevim tekstom" nigde se ne spominje Božić. Vladimir je u prvom odgovoru Pregragu rekao da je autor Božić i gde je tekst prvi put objavljen. Da li je moguće da su Vladimir i Sandić odvojeno jedan od drugih pročitali isti tekst Božića (na onom mestu gde je ovaj prvi put objavljen) i preneli ga na svoje blogove (pri čemu Sandić uopšte nije pomenuo da nije njegov tekst, a Vladmir "nedovoljno jasno" )? U toj situaciji krivac za zbun bi u stvari bio Sandić koji je prepisao tuđi tekst i predstavio ga kao svoj, zar ne?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:39 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

niccolo
U toj situaciji krivac za zbun bi u stvari bio Sandić koji je prepisao tuđi tekst i predstavio ga kao svoj, zar ne?


Ako ti, niccolo, to kažeš kao advokat, meni laiku ne ostaje ništa drugo, nego da se složim.


PS: Inače, ja i dalje mislim da vama advokatima treba uvesti fiskalne kase.
cult cult 12:46 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

toj situaciji krivac za zbun bi u stvari bio Sandić koji je prepisao tuži tekst i predstavio ga kao svog, zar ne?


Sandic se pojavljuje u prici jer je Predrag, koji je, ne videvši tag i previdevši ime autora koje je dato na kraju teksta, a shvativši da stil nije isti kao u Vladimira Petrovića, izguglao tu stranicu. Vladimir Petrović se ne poziva na njega, Sandića, vec na autora. A kad smo vec kod Sandica, on na kraju prvog pasusa kaze "ovo je samo ukradeno uz preporuku procitajte Jelenu, zenu koje nema", ali ne navodi odakle ni od koga. I onda kreće isti tekst.

A ovaj niz nekapiranja je stvarima dao totalno kafkijanski tok i napravio slučaj Vladimira Petrovića.

edit: 100
edit2: advokatima fiskalne, naravno.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 12:50 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

Грешна ми душа, па мало да је проперем...

ЧИЊЕНИЦЕ (pro et contra):

1) Наслов блога није истоветан наслову оригиналног текста.
2) Уобичајено је кад неко други пише на туђем налогу да испод наслова иде оно: Пише: А.Б. Мислим да је то већ постало стандард овде.
3) Не гледам тагове.
4) Име аутора којег преносимо и наслов његовог текста, у оригиналу, даје се са редом размака, не у оквиру основног текста, тако да то буде јасно издвојено. Такође се даје основни извор текста. Иначе се читалац може довести у забуну да ли је, рецимо, само пасус у коме је дато име име аутора и текта цитиран, а остало није.
5) Када се похвали неки текст а похвала је упућена оном који га није написао, ред је да се каже нешто пригодно, попут: Хвала на комплиментима, али овај пут они иду... (уписати име по жељи, али не властито)
6) Сандићев текст у односу на Владимиров, то јест Божићев текст, има интимне љубавне измене у уводном делу, али је очигледно да имају истоветан електронски и то приватан извор (разлози за такво закључивање: начин писања слова Ђ: dj, типови интерпукцијских знакова, истоветне грешке, као и чињеница да часопис Знак нема своју елктронску верзију). Закључак је да Сандић није Божић који није Петровић, али су сва тројица у некаквој вези.
7) Погледајте други пасус Владимировог коментара, који садржи ону оминозну реченицу, после које почиње нови пасус: Onda se javio Aleksandar Božić. Шта ово треба да значи? Да је текст који после ње следи Божићев, рецимо? Или није? Итд. итсл.

Ако се обрати пажња, ја сам само покушавао да утврдим шта је чије, и да се то јасно назначи. По мени, цела ствар је израђена мало трапаво, али не бих ни после реаговао да Владимир није почео да се захваљује на комплиментима за туђи текст. И ту је, код мене (зломисленог?), настала конфузија.

Можда су ми превелика очекивања? (Научио сам да Владимир свој недељни домаћи рад увек приљежно обави.)

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 12:53 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak

cult
A ovaj niz nekapiranja je stvarima dao totalno kafkijanski tok i napravio slučaj Vladimira Petrovića.

Заиста, Калте. (Владимире, иначе Whitman је, правилно, Витмен.) Поведен је Процес против њега, али питање је да ли је овде кривица само метафизичка, као код Кафке. Чим се жене спомену, увек је присутан неки конкретни грех.

Владимире, ушао си у историју, мада можда на мала врата...
vladimir petrovic vladimir petrovic 13:03 19.03.2010

Re: Veseli četvrtak


Vojislav Stojković
... Veza tvog teksta (posta) i onog Sandićevog koga je linkovao Brajović je evidentna.


Ne. Ja nemam nikakve, ama baš nikakve veze sa Srdjanom Sandićem. Nikada nisam video njegov blog.
Iza toga stojim.

Ja imam veze sa Aleksandrom Božićem. Taj njegov tekst ja sam odavno dobio putem elektronske mreže, od jednog studenta iz Zagreba, koji je bio u poseti Beogradu.
Pre više godina. I to mi je stajalo u inboksu, na e-mail adresi...

A onda, preturajući ovih dana po pošti naleteo sam na taj tekst. Video sam da je tekst bio objavljen u nekom studentskom listu, pa sam shvatio da neće biti kršenja "autorskih prava", ako ga prenesem tel-quel, što bi rekli Francuzi, bez izmena, uz navodjenja imena autora i naslova teksta. Tako sam uradio, s tim što sam onda napisao svoj komentar, s naslovom MOJA NAPOMENA uz tekst MIT O BEZIMENOJ JELENI. I verovato sam da sam u svemu ispravno postupio.

A kada je Predrag Brajović počeo da govori o nekakvom Srdjanu Sandiću, ja sam Predragu Brajoviću odmah saopštio, bez uvijanja, podatak o listu i vremenu kada je objavljen Božićev tekst.
Njegovu dalju reakciju u stilu "zašto sam se ja zahvaljivao na komplimentu za tudj tekst" nisam razumeo, a i ona je bila pogrešna, jer ja sam imao razloga da se zahvalim na komplimentu koji sam bio dobio od VM, misleći uopšteno.

Ne vidim da sam mnogo pogrešio što nisam inicijalno stavio podatak o listu u kome je Božićev članak štampan. Zar mnogo puta ne pišeme: "Pera Perić u svom članku "Netafizika" kaže to i to"... bez navodjenja lista u kome i kada je taj članak "Metafizika" objavljen. Nisam, dakle, verovao da je taj podatak bio važan, a kada mi je na to ukazano, ja sam ga odmah dao.
Jer, meni je Božićev tekst samo poslužio da se ja podsetim Andrićeve "Jelene", te da, pored originalnog Božićevog teksta, dam svoj naknadni komentar.

A onda su počela raznorazna pitanja, od kojih su neka bila neumesna (Mirelarado je u tome prednjačila), pa ja nisam odgovarao.

Eto, tako je to bilo.

Na kraju, ja stvarno nisam hteo da taj članak PRISVAJAM. Zašto bih to radio? Jer, dao sam podatak o tome ko ga je pisao i kako se sam članak zove.
Ali, ljudi nisu videli, ili nisu hteli da gledaju, pa su odmah počeli da optužuju. I onda je sve to dobilo otužan ukus.

Vidim da ti uvijeno kažeš kako "Mirelin komentar vrvi od živahnim metafora". Ja nisam voleo te metafore, ne bih voleo ni drugome da budu upućene. Jer to nisu metafore, već prizemno pljuvanje, nedostojno jedne blogerke, pa sam reagovao kako sam reagovao.
Sve je u tome.

Vala, više neću objašnjavati. Basta.
Ovo sam uradio, Vojislave, zato što tebe cenim i vidim da nemaš razloga da se zlonamerno postavljaš.
Kazezoze Kazezoze 13:04 19.03.2010

Re: Svadljivi četvrtak, crni petak

Mogu ja to i sada da uradim, da sve bude po PS (comme il faut, što bi rekli Francuzi), ali velika šteta već je napravljena.

da shteta je nazhalost vec napravljena... razmishljam neshto (na prilichno moj nachin) shta je uzrok tome da vladimir banuje samo zhene (bindu, vishnja, mirela...), dok poshtedjuje mushku populaciju, koji nishta ne zaostaju u oshtrim komentarima na vladimirovo pisanje?
u tom mom razmishljabnju, nekako mi se sve jasnije izdvajaju glavne odlike muskih i zenskih principa i njihov sukob.
naime, zhenski princip u choveku se zasniva na intuiciji, a mushki na inteligenciji.
sa intuicijom se radjamo, a inteligenciju gradimo kroz obrazovanje i znanje koje stichemo. tako izgradjena inteligencija se lako lepi za nash uzvisheni i lazhni ego. volimo sebe da vidimo onakvi kakvi ustvari nismo.
ovo su tipichni sukobi izmedju intuicije i ega koji brani svoju inteligenciju. poshto je ego lazhan on nema nikakve shanse sa intuicijom i tada se otkriva u svoj svojoj prljavshtini koji se manifestuje brutalnoshcu, u ovom sluchaju banovanjem. u isto vreme mushkarci prolaze bez kazni jer se poshtuje mushki princip - veca ili priblizhno ista inteligencija.
intuicija je uvek bila jacha od inteligencije, a to ego nemozhe da podnese.
intuiciju neki zovu i shesto chulo, mada ona mora biti nashe prvo chulo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana