Ekonomija

Socijalna pravda, ravnopravnost građana i poreska reforma

Saša Radulović RSS / 08.07.2010. u 22:04

Premijer je podneo izveštaj o radu vlade. Premijer je zadovoljan svim ministrima. Svi su odlično radili. Premijer je i kratkim odgovorom "Ne" u večerašnjem dnevniku sahranio predlog poreske reforme ministarke finansija. Politika je pregazila stručnost. A zatim se pristupilo podeli novca:

Bonus od 5.000 za plate do 50.000

"Novac će dobiti zaposleni na neodređeno vreme, odnosno direktni i indirektni korisnici budžeta, uz uslov da im neto plata ne prelazi 50.000 dinara."

"Uslov za isplatu je da neto plata zaposlenog (koeficijent puta osnovica za obračun plate, bez minulog rada i drugih dodataka) ne prelazi 50.000 hiljada dinara, navedeno je u saopštenju vladine Kancelarije za saradnju s medijima." - znači nije 50.000 dinara već mnogo više.

"Isplata jednokratne pomoći odobrava se i korisnicima sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, kao i zaposlenima koji primaju naknadu plate na teritoriji AP Kosovo i Metohija. "

Socijalno nepravedno.

Nedorživo sa stanovišta ravnopravnosti građana.

Neko reče, da je u redu da se njima dele pare jer su njima plate bile zamrznute. Jeste, njima skoro zamrzunute, a ostalim građanima su pale.

A poreska reforma? Dovoljno sam smarao sa ovom temom. A i leto dolazi, ima sigurno mnogo važnijih tema. Za kraj integralni tekst iz najnovijeg NIN-a:

 

Izlaz iz perpetuum mobile ludila

Vlada je konačno objavila da moramo napustiti dosadašnji perpetuum mobile model privrednog rasta baziran na privatizaciji, uvozu, kreditima i nekretninama. Nivo ukupne zaduženosti je porastao do 70% BDP-ja, a nikakve rezultate nije dao. Samo u poslednje dve godine smo izgubili skoro 200.000 radnih mesta. Kriza nas je naterala, kao i ceo ostali svet, da malo razmislimo i da shvatimo da moramo da se menjamo. Vraćamo se nekim osnovnim ekonomskim jednačinama:

Privredni rast mora da se zasniva na proizvodnji i izvozu. Rast proizvodnje ne dolazi od subvencija. Subvencije ne stvaraju novu vrednost. Rast proizvodnje dolazi od povećanja konkurentnosti naše privrede, kako u odnosu na na strane kompanije na njihovim tržištima, tako i u odnosu na uvoznike koji se takmiče sa našim preduzećima na domaćem tržištu. Rast plata dolazi od porasta produktivnosti. Rast produktivnosti dolazi od investicija u tehnologiju.

Dva predloga

Zašto poreska reforma? Poreski sistem je navažniji instrument koji država ima u upravljanju privredom. Poreskim sistemom država izražava svoje namere i podržava svoje ciljeve. Naš poreski sistem je iskrivlje, regresivan, pun rupa, pogoduje bogatima. Posedovati je jeftino, a zapošoljavati skupo.

Najvažnija konkretna mera koja treba da podrži novu strategiju je poreska reforma. Osnovna ideja je izvršiti preraspodelu opterećenja: rasteretiti proizvodnju i opteretiti uvoz i potrošnju. Hoćemo da zapošljavanje bude jeftinije i da nam privreda bude konkurentnija.

Ministarka finansija predlaže da se porez na rad smanji za trećinu. Ovo smanjenje poreskog opterećenja privrede će napraviti veliku rupu u budžetu. Da bi popunili ovu rupu, ministarka predlaže povećanje PDV-a za 3%. Ona misli da će ova reforma dovesti do:

  • porasta proizvodnje i porasta zaposlenosti

  • porasta izvoza i približavanja nivou uvoza

Sa druge strane, ciljevi reforme su takođe:

  • smanjenje sive ekonomije

  • jednostavan obračun, administracija i naplativost

  • socijalna pravednost

Ona je dodatno predložila podizanje neoporezivog iznosa zarade do 16.500 dinara, ali i povećanje poreza na imovinu. Ona smatra da ova reforma ne može da čeka.

Glavni, da ne kažem i jedini, protivnik ove mere je ministar ekonomije. On kaže da nije vreme za ovu meru, da će ona smanjiti potrošnju i time negativno uticati na našu privredu, te da će i opteretiti najsiromašnije. U isto vreme on govori o potrebi povećanja zaposlenosti. Pošto se zalaže da se ništa ne menja u naredne dve godine, dok ne izađemo iz krize, to posledično znači da će ovaj dosadašnji model rasta, koji nas je dovde i doveo, izvući našu zemlju iz krize i dovesti do povećanja zaposlenosti. Pretpostavljam da prećutno misli da nastavi sa subvencijama svih vrsta za koje se zalaže, uključujući i najnovije za brodogradnju.

Koji od ova dva predloga je stručnost, a koji politika? Koji je u interesu građana Srbije, a koji u interesu uvoznika, monopolista i banka? Mislite da podmećem sa ovako postavljenim pitanjima? Upravo suprotno. Na samom početku se identifikujem da bi vam bilo lakše da pratite ostatak teksta.

Šta to koči razvoj privrede i veću zaposlenost? Zašto preduzeća ne zapošljavaju već otpušaju? Zašto imamo više od milion ljudi u sivoj i crnoj ekonomiji? Odgovor je: ogroman, regresivan i nerazuman porez na rad. Ne samo porez na dohodak od 12%, već i doprinosi koji iznose 35.8% na bruto platu. Ovo opterećenje ubija konkurentnost naše privrede, krivac je za veliki gubitak radnih mesta. Evo i zašto.

Makro pogled - naša nevesela budžetska situacija

Da bi sagledali koliko trošimo, odnosno šta sve finansiraju poreski obevznici, neophodno je pogeldati konsolidovani bilans sektora države. Znači ne samo budžet republike, već i autonomne pokrajine, svih opština, gradova i okruga, ali i budžete Fonda PIO i RZZO.

Imamo 7.5 miliona stanovnika. Manji smo od Istambula.

Imamo 1.65 miliona penzionera.

Imamo preko 4 miliona radno sposobnih.

Imamo samo 1.85 miliona zaposlenih. Kam gi ljudi?

Od ukupno zaposlenih, više od pola radi kod države, što direktno na jednom od budžeta, što u javnim preduzećima, državnim agencijama i raznim ustanovama.

Tekući rashodi - 11.54

Милијарде ЕУР

Пензије, 1.650.000 пензионера

3.87

Плате, преко 450.000 запослених

3.01

Роба и услуге

2.11

Трансфери и социјална помоћ

1.68

Субвенције

0.63

Камате

0.22

Za funcionisanje države i socijalnog sistema nam je 2009. godine trebalo 11.54 milijardi evra. Ako pogledate kako trošimo novac poreskih obeznika, vidi se da su daleko najveći troškovi su za penzije i plate zaposlenih na budžetu (državnih službenika, prosvetnih radnika, zdravstvenih radnika, vojske, policije). Povećanje penzija za 10% (oko 2.000 dinara mesečno po penzioneru u proseku), a priznaćete to za jednog penzionera i nije neka pljačka, znači budžetski potres mozga od oko 400 miliona evra. Njega bi na primer mogli izvesti tako što bi smanjili broj zaposlenih kod države za 10%. Umesto toga mi bi oboje: i povećanje penzija i bonus od 5.000 dinara za zapolsene na budžetu. Na žalost, besplatan ručak još uvek nije izmišljen.

Tekući prihodi - 11.38

Милијарде ЕУР

Порез на потрошњу

4.80

Порез на рад

4.52

Порез на доходак (физичка лица)

1.33

Доприноси

3.18

Порез на профит (правна лица)

0.30

Порез на имовину

0.16

Остали порески приходи

0.21

Непорески приходи

1.38

Kako plaćamo sve ovo? Porezom na potrošnju (PDV i akcize) od 4.8 milijardi evra u 2009.godine i porezom na rad (porez na dohodak i doprinosi) od 4.52 milijrade evra. Pored njih imamo i velike neporeske prihode (razne takse) od 1.38 milijardi evra. Ostali poreski prihodi su na nivou statističke greške. Pogledajte samo porez na profit. Da li je nizak porez na profit doneo investicioni preporod? Ili porez na imovinu. Na ovoliku imovinu. Rupe i „olakšice" u zakonima su ogromne. Bogati ne plaćaju svoj deo.

Mikro pogled - Proizvođač i uvoznik

Pogledajmo pojednostavljen bilans uspeha dva preduzeća: jedan izvoznik i jedan uvoznik. Preduzeće koje proizvodi ima 100 zaposlenih, od toga 80 u proizvodnji. Uvoznik ima 20. Ostvaruju isti godišnji promet od 1.5 miliona evra.

 

 

Произвођач

Увозник

Нето зараде

360,000

72,000

Порез на рад - запослени

138,000

27,600

Порез на рад - послодавац

90,000

18,000

Трошак за запослене

588,000

117,600

Пословни простор вредан 2.000.000 ЕУР

  

Порез на имовину

1,800

1,800

Ттаксе и накнаде

5,000

5,000

Други фиксни трошкови

60,000

60,000

Трошак за пословни простор

66,800

66,800

1. Укупно фиксни трошкови

654,800

184,400

   

Трошкови из увоза

240,000

1,002,000

Трошкови из земље

360,000

68,400

2. Укупно варијабилни трошкови

600,000

1,070,400

   

3. Укупно расходи

1,248,800

1,248,800

   

Приходи

1,500,000

1,500,000

   

Добит

251,200

251,200

   

Пореско оптерећење предузећа

  

Порез на рад

228,000

45,600

Порез на добит

25,120

25,120

Порез на имовину

800

800

Укупна пореска захватања

253,920

71,520

 

Fiksnim troškovim su označeni oni troškovi koji ne zavise od prihoda, odnosno koliko mi se dobro proizvod prodaje. Varijabilnim troškovima su označeni troškovi koji približno linearno zavisi od prihoda. Odnosno ako je prihod 0, varijabilni troškovi su takođe 0.

Proizvođač ima velike fiksne troškove, od čega su najveći troškovi za zaposlene. Neto zarade se ne mogu smanjivati, one su i onako male. Ali porez na rad može.

Na kraju su obračunati svi porezi koje oba preduzeća plaćaju. Poreski doprinos preduzeća proizvođača je daleko veći od preduzeća uvoznika, 4x veći.

Svako preduzeće dobro podnosi varijabilne troškove. Pad prihoda i rast prihoda dovode do pada i rasta varijabilnih troškova. U slučaju krize prihodi padaju, varijabilni troškovi padaju sa njima, fiksni troškovi ostaju isti. Kada prihodi padnu ispod kritične tačke, preduzeće posluje sa gubitkom.

Koji je najveći deo fiksnih troškova? Neto zarade i porez na rad. U slučaju našeg preduzeća proizvođača, to iznosi 230.000 evra godišnje.

Šta da radi preduzeće u ovoj situaciji? Mora da otpušta radnike ili da ih plaća na sivo ili crno. Rezultat je siva/crna ekonomija. Šta bi još moglo da radi? Kada bi porezi na rad bili manji, ne samo da bi naša preduzeća proizvođači bili konkurentniji, i u borbi sa uvoznicima i u borbi za izvoz, već bi lakše prebrodili krizu i ne bi morali da otpušaju radnike.

Očigledno je da za svakoga ko nešto proizvodi u Srbiji, bio on stranac ili domaći, porezi na rad su daleko najveći teret poslovanja.

Kakvog smisla ima natovariti ogroman trošak preduzeću dok se bori da preživi (porez na rad), a onda ga oslobodit poreza kada napravi profit? Ima smisla za uvoznike. Za proizvođače nikako.

Drastičan pad prihoda, prvo usled raspada velikog tržišta Jugoslavije, a zatim i sankcija, nije pratio pad fiksnih troškova. Država nije ni smanjila poreze na rad ni dozvolila otpuštanje. Rezultat su gubici. Rezultat je prestanak rada. Rezultat je potpuna nelikvidnost i gomilanje dugova koji su preduzeća odvela u blokadu. Rezultat je neuspela privatizacija.

Porez na rad plaćaju samo oni koji su zaposleni. Siva ekonomija ga ne plaća. Bogati ga ne plaćaju, jer i ne isplaćuju sebi plate.

U Srbiji je zapošljavati skupo a posedovati jeftino. Zar ne bi trebalo biti obratno?

 

Efekti smanjenja poreza na rad i povećanja PDV-a na standard građana

PDV nije trošak poslovanja. PDV ne plaćaju preduzeća, plaćaju ga krajnji potrošači, građani. Porez na rad je trošak poslovanja.

Uzmimo na primer struju. EPS je na kraju 2008.godine (poslednji objavljen konsolidaovani izveštaj na njihovom sajtu) zapošljavao preko 35.000 ljudi. Trošak zarada je iznosio 36 milijardi dinara, od čega porez na rad iznosi oko 14 milijardi dinara. Ukupni troškovi EPS-a pre amortizacije su iznosili 110 milijardi dinara. A ukupni prihodi EPS-a su iznosili 145 milijardi dinara.

Znači plate zaposlenih čine 25% svih prihoda EPS-a, a porez na rad više od 9%. Smanjenje poreza na rad za 1/3 bi omogućilo EPS-u da uz isti poslovni rezultat smanji cenu struje za više od 3%. Tako da uz efekat povećanja PDV-a ne bi moralo ni doći do povećanja cena struje za građane. A došlo bi do smanjenja cene struje za privredna društva. Isto vredi i za grejanje. Čak i za NIS. I u ovim preduzećima trošak zarada iznosi oko 20% ukupnih troškova, tako da trošak poreza na rad iznosi više od 7%.

A kod malih i srednjih preduzeća proizvođača? Tu je situacija mnogo očiglednija. Troškovi zarada iznose oko 40%, kao kod proizvođača iz našeg primera. Smanjenje poreza na rad za jednu trećinu bi dovelo do ukupnog pada troška poslovanja od preko 7%. To su ogromne uštede koje bi se delom prelile u smanjenje cena, delom otvorile prostor za povećanje zarada. Svi članovi Asocijacije malih i srednjih preduzeća sa kojom radim su spremni da ovo garantuju. Da se ovo rasterećenje neće preliti u džepove vlasnika. Biće i takvih. Ali ne kod velike većine.

Usled ovako velikog smanjenja poreza na rad, moglo bi da dođe do smanjenja cene hleba i mleka i svih drugih osnovnih namirnica kod kojih je stopa PDV-a 8%. Pa i računara. Sa druge strane, predlog ministra ekonomije je bio da se ova stopa poveća na 18%.

Sve ovo jasno govori da tvrdnja kako bi ovakva poreska reforma pogodila siromašne jednostavno nije tačna. Upravo suprotno.

Pošto znamo da nema besplatnog ručka, ko bi platio? I ko bi bio pogođen? Pogađate, uvoznici. Porasle bi cene svega što uvozimo a što vole mladi, a i oni koji više nisu mladi ali bi to žarko želeli: automobila, bele tehnike, Nike patika. Godišnje uvozimo 11 milijardi evra svega i svačega, a izvozimo manje od 6. Na taj uvoz se plaća PDV. To je skoro 3 milijarde evra godišnje.

Umesto zaključka

Paket mera na kojima radi Ministarstvo finansija i njena ministarka je u najdubljem interesu srpske privrede i celog srpskog društva. Glavni cilj je drastično smanjiti poreze na rad. Sve što uradimo da postignemo taj cilj, je i korak u pravom pravcu. Predlozi koji skreću temu sa ovog cilja nisu u interesu građana Srbije.

 Komentari (38)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mirilovic92 mirilovic92 22:50 08.07.2010

3 plate u 2010-toj

Radim u privredi kao inženjer. Poslednju platu sam primio za mart. Kako ja treba da se osećam kada država poklanja svojim radnicima 5.000 dinara? Zar nisam i ja radnik ove države?

Očigledno nisam!
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 06:04 09.07.2010

Tačka G

"Subvencije ne stvaraju novu vrednost"
Subvencije stvaraju novu političku vrednost partiji a time i OGROMNU materijalnu korist partiji (KM).

"Pošto se zalaže da se ništa ne menja u naredne dve godine, dok ne izađemo iz krize"
On se zalaže da se ništa ne menja dok njegova partija ne izađe iz krize i dočepa se novih izbora(KM).

I čitava priča je, naravno da to svi znamo, oko opstanka partija, oko prelaska cenzusa, oko vlasti koja kod nas donosi OGROMAN novac građanima koji su u rukovodstvu partija.
I zato vaša prepirka na prethodnim blogovima sa Mariopan (koja ima apsolutno poštene stavove) ima jednu zajedničku tačku tzv. G tačku.
Ubedite Mariopan da više mislite na nju nego što na nju misli G-man.

PS Kad kažem Mariopan ja kažem Siromašni.
Saša Radulović Saša Radulović 15:47 10.07.2010

Re: Tačka G

Moj cilj nije da ubedim nekoga. Moj cilj je da edukujum i podstaknem na razmišljanje. Da izvršim populizaciju i demistifikaciju ekonomije. Kako bi svi mogli da razmišljaju svojom, a ne mojom ili nečijom drugom glavom. Koliko uspevam ne znam.

Jednu stvar znam: sve stvari su jednostavne, uključujući i nuklearnu fiziku, i daju se obasniti svim ljudima koji imaju želju da nauče. Kad kažem svim ljudima, mislim bukvalno SVIM ljudima. Pitanje je njihove volje, ne sposobnosti. Svi ljudi su toliko sposobni. Pitanje je naravno i sposobnosti onoga koji prenosi znanje. Prvo da pronađe koliko duboko ide neznanje, pa da počne od tog nivoa. I da učenje učini relevantnim i interesantnim. Znanje se gradi.

Mislim da glavna argumentacija Mariopan nije u vezi toga da li su ovi predlozi koje objašnjavam u njenom interesu. Njena argumentacija ide u pravcu da NE VERUJE onima koji treba da sprovedu reformu. NIŠTA IM NE VERUJE. Posledično, ovo znači da ne veruje NI U JEDNU REFORMU.

Pa kada kažem smanjiti porez na rad, a povećati porez na imovinu i ako treba i PDV, ona čita: oni koji budu sprovodili reformu će povećati porez na imovinu za nju, sigurno povećati PDV za nju, a ovo smanjenje, od njega ništa neće biti. Kada kažem da smanjenje poreza na rad za trećinu otvara mogućnost smanjenja cene struje i grejanja i hleba i mleka, ona kaže: malo sutra, nema teorije da se to i desi. Ne čini mi se da sumnja da je to moguće kada bi bilo volje i znanja onih koji bi sprovodili reformu.

Ja razumem razloge za ovu argumentaciju, ali je jalova i meni neinteresantna.

Da političari ne rade u interesu društva je očigledno. Da su nestručni je takođe očigledno. Da je korupcija na svakom ćošku je očigledno. Da se svi svuda ugrađuju, da je privatizaciju katastrofalno odrađena, da je ...

Ja pokušavam da kažem da je poreska reforma prvi i najvažniji korak.
Oljacat Oljacat 06:42 09.07.2010

Familija


Nikolu Pašića kada su ga pitali kako rešava probleme, odgovorio je: ’’Lako, polovina problema je nerešiva, a druga polovina će se rešiti sama od sebe’’.

Divim ti se na upornosti.

PS na kraju krajeva,postoji nešto pozitivno- ovih 5000 ćemo da shvatimo kao početak izrade socijalne karte. Jer, pošto cele FAMILIJE rade po budžetskim ustanovama, zamisli kako će sada lepo moći da kupe deci knjige i odu na more(preduzetnicima to ne treba, oni i ne treba da imaju decu, treba lepo da rade i zarade za sve poreske i fiskalne obaveze, pa ako im ostane vremena za spavanje a ne daj bože i za neke druge aktivnosti -ko im je kriv).
filantrop filantrop 07:27 09.07.2010

Kam gi ljudi?

Procena je da oko 800 000 radi na crno i ne placa nikakve doprinose (buduca bomba)

http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/trgovina/u-srbiji-%E2%80%9Ena-crno%E2%80%9C-radi-oko-800.000-gradana,82770.html

od ovih 1.85 mil zaposlenih jedan deo je visak.

ostatak na zavodu.

na jednog penzionera skoro jedan zaposljeni.

joj majko, zastrasujuce
nestor92 nestor92 09:09 09.07.2010

Re: Kam gi ljudi?

Procena je da oko 800 000 radi na crno i ne placa nikakve doprinose (buduca bomba)


To kad dodje na "naplatu" ...

Ukoliko je navedena procena korektna, a ja znam neke ljude koji spadaju u tu kategoriju, to je katastrofa.

Uzgred, interesovalo bi me koliki su nameti na plate u normalnim ekonomijama?
filantrop filantrop 09:47 09.07.2010

Re: Kam gi ljudi?

gred, interesovalo bi me koliki su nameti na plate u normalnim ekonomijama?

evo za ameriku, za druge zemlje ti ne mogu pomoci:

income:

http://www.taxfoundation.org/taxdata/show/228.html

property:

http://articles.moneycentral.msn.com/Taxes/Advice/PropertyTaxesWhereDoesYourStateRank.aspx

ovde dole imas interaktivnu mapu.

zabavljaj se
ninasimone ninasimone 18:43 09.07.2010

Re: Kam gi ljudi?

nestor92

Uzgred, interesovalo bi me koliki su nameti na plate u normalnim ekonomijama?

filantrop je dao kolike su takse na prihode i imovinu u Americi po drzavama. To se placa dodatno uz federal income tax (progresivan, vidi tabelu ovde). Inace penzioni i zdravstveni doprinosi iznose 15.3% (pola placa radnik, pola poslodavac, ako sam sebe zaposlavas, placas sve sam). Ovde treba napomenuti sta se sve (ne)dobija za te doprinose: penzija i zdravstveno osiguranje nakon 65-te, ako postanes invalid i ranije, ako izgubis posao ne svojom krivicom dobijas osiguranje (unemployment inslurance, obicno 6 meseci, najduze 12). U medjuvremenu, placa se privatno zdravstveno osiguranje. Velike firme placaju za svoje radnike uz participaciju (ovo je veliki trosak za firme a mala sigurnost za radnike - izgubis posao, izgubis osiguranje). Male firme i samozaposleni muku muce jer su im premije i po nekoliko puta vise nego za velike jer nemaju ono sto se zove bargaining power pa osiguravajuce kompanije mogu da ih deru i ucenjuju kako hoce. Za zdravu osobu srednjih godina to dodje i do $500 -$600 mesecno, uz manje premije ide i uslov da sam placas racune manje od $2500, $5000 (tzv. deductibles). Ako imas tu nesrecu da si jos i bolestan (tzv. pre-existing conditions, placas vise ako neko uopste hoce da te osigura).
Pa sad, ako mozete, sracunajte kolika su ukupna opterecenja (i za firme i za pojedince). Nadam se da daje malo potpuniju sliku.
banat.hardkor banat.hardkor 05:31 11.07.2010

Re: Kam gi ljudi?

Hm, Amerika teško da je primer dobrog sistema što se tiče safety net-a. Kanada je zakon što se toga tiče.

Moja opterećenja su (bila) oko 28% (Canada Pension Plan, Empl. Ins., Federal Income Tax i valjda nešto malo za Health Ins. koji je, inače, besplatan tj. ništa dodatno ne plaćaš osim par % od svakog čeka).

Osiguranje preko firme je po sličnom sistemu, s tim da je državno zdravstveno uvek tu i mnogo toga je besplatno, a participacija je max $2.50 za bilo koji lek. Firma je uletala za cvikere i zubara, uglavnom. Imao sam $200 godišnje za naočare (hvala za Armani i Nike okvire!) i valjda 1500 za zubara + sam preko faksa imao još valjda 700.

Nego, sećam se da su puni autobusi Amerikanaca dolazili preko da kupuju lekove i pomagala.

Što se osiguranja tiče, izvisio sam za posao zbog "struke" (automobilska ind.) i država mi je uredno platila 53 nedeljne plate, uz novac koji sam dobio od firme (severance + unpaid vacation + holiday pay, jer beše oko Božića). A onda leg'o i tax return. Imalo se, moglo se :)
ninasimone ninasimone 17:34 11.07.2010

Re: Kam gi ljudi?

banat.hardkor
Hm, Amerika teško da je primer dobrog sistema što se tiče safety net-a. Kanada je zakon što se toga tiče.

Sistem je ocajan, ako mene pitas. Gledano sa te strane, meni bi se (ja sam i poslodavac i radnik) mnogo vise isplatilo da se doprinosi povecaju a da se teret zdravstvenog prenese na drzavu kao u Kanadi. Bar ono osnovno, a ko hoce vise/bolje da moze da uzme dodatno privatno osiguranje. Ova reforma oko koje je bilo toliko frke jedino donosi da ce mali moci da se udruze pa da dobiju povoljnije cene od privatnih kompanija (i to tek od 2014!). A i to je pitanje koliko ce biti povoljnije.

Nego, sećam se da su puni autobusi Amerikanaca dolazili preko da kupuju lekove i pomagala.

...sto u Kanadu, sto u Meksiko, sto na internet...volonterske klinike koje su nekad slali po celom svetu sad najvise rade unutar Amerike. Gde god se pojave, redovi su ogromni i to dolaze i ljudi koji imaju osiguranje ali nedovoljno.

Cinjenica je da sve ima svoju cenu (toliko puta pominjano nepostojanje besplatnog rucka) ali je isto tako cinjenica da je dosta toga i pitanje prioriteta. Kad pogledas americki budzet, neznatno smanjenje vojnog budzeta bi zdravstveno osiguralo celu naciju. Kad je Srbija u pitanju, curi na sve strane, i gde treba a kamoli gde ne treba, ni sama ministarka po sopstvenom priznanju ne zna sta se tu desava. Logicno bi bilo da se prvo zapuse te rupe, a o neplacanju poreza i iznosenju profita iz zemlje od strane tajkuna da se ne govori. Mali (small biz/pojedinci) protiv velikih (big biz/big gov/big party, svejedno), tu je uvek srz problema.
jinks jinks 08:30 09.07.2010

...

U blogu ste dali analizu o povoljnom uticaju koje bi smanjivanje proza na rad imalo na firme proizvodjace. Da li postoji analiza o tome kakav bi ukupan uticaj imalo i na firme uvoznike, velikotrgovce, trgovce nekretninama, ako se uzme u obzir da bi i njima bio smanjen porez na rad ali i povecan PDV. Da li bi i te firme postale konkurentnije ili ukupno manje konkurentne.

Takodje, kakva su iskustva razvijenijih ekonomija ... Da li je dovoljno samo smanjiti porez na rad kako bi doslo do povecanja u sektoru izvozne proizvodnje i usluga, ili je potrebno paralelno doneti jos neke mere koje bi dodatno stimulisale ove sektore.
dragannalovic dragannalovic 08:44 09.07.2010

Perpetum debile

Privredni rast mora da se zasniva na proizvodnji i izvozu. Rast proizvodnje ne dolazi od subvencija. Subvencije ne stvaraju novu vrednost. Rast proizvodnje dolazi od povećanja konkurentnosti naše privrede, kako u odnosu na na strane kompanije na njihovim tržištima, tako i u odnosu na uvoznike koji se takmiče sa našim preduzećima na domaćem tržištu. Rast plata dolazi od porasta produktivnosti. Rast produktivnosti dolazi od investicija u tehnologiju.

Vladu ič ne interesuju zakoni ekonomije, niti kako se dolazi do investicija u tehnologiju.Tajkune još manje.Ostali preduzetnici se tretiraju kao da su državni neprijatelji. Guši se mali biznis, preduzetnici se prisiljavaju da odjavljuju svoje firme a što su sitniji, porezi i takse su im sve veći i obrnuto. Cilj privatizacije nije bio restruktuiranje privrede, porast produktivnosti i uvodjenje nove tehnologije, već bezočna pljačka i uništavanje svega što je nešto vredelo ili proizvodilo.Korupciju više niko ne kontroliše osim partijskih blagajnika. Ovo više nije čak ni perpeutum mobile. Došli smo u fazu zabijanja klipova u točkove.
dexter63 dexter63 09:33 09.07.2010

Poreska reforma

O tome da smo dvostruko oporezovani od strane države je izlišno govoriti jer i porez na zaradu i PDV su za mene jedno - porez! Prava reforma bi bila da ja primam bruto zaradu. E tada se pojavljuje država i kaže g-dine (g-đo):

1. Koliku penziju želite da imate (i ponude raspone)? Ja kažem raspon oni kažu za toliku penziju toliko od bruto dohodka svaki mesec. Priča gotova
2. Kakvo zdravstveno osiguranje želite (osnovno, srednje, totalno)? Ja opet odaberem opciju a oni kažu za vašu opciju toliko mesečno od bruto dohodka.
3. Ostalo mi ostaje za život. Naravno sve što kupim ili platim bilo koju uslugu zahtevam račun (Jer sam kroz svaku uslugu ili robu platio PDV državi). Na kraju meseca napravim obračun pa na ono što mi je preostalo od zarade 30 ili 31 u mesecu uredno iskalkulišem i prijavim da mi država naplati porez na zarađeno. Kako će ga ona naplaćivati godišnje, polugodišnje, kvartalno, mesečno to bi već bila njena stvar.

Tada imaju smisla računi koje "moramo imati" kad izađemo iz radnje po naredbi gospodina Bože Derikože. Samo mislim da bi im se u kasi skupljala višegodišnja paučina.

Mi imamo ogroman državni aparat. Imamo poslanika više nego Ruska duma, priveligeje su im veće nego američkim senatorima pa otuda kasa šuplja - bure bez dna. Restriktivnom politikom prema administraciji i smanjivanjem svih oblika nenamenskih troškova a privilegija pogotovo i pametnim investicijama bi se moglo krenuti u nekakav boljitak, samo što od 6 oktobra 2000 nijedna vlast to nije ili htela ili umela da uradi. Jedini stvaran napredak vlasti je skidanje viza i koliko toliko moguć civilizovan način putovanja u inostranstvo sve ostalo je GORE nego što je bilo u ZLOBINO vreme!
Oljacat Oljacat 11:03 09.07.2010

Re: Poreska reforma

Tako je. Koncizno, kratko i sasvim istinito. Na žalost.
banem92 banem92 12:11 09.07.2010

Ne verujem

Ja ne verujem ni ministarki, ni ministru, ni predsedniku vlade, ni predsedniku države, ni raznim njihovim loberima i portparolima. Nisam ja kriv - oni mi pokazali da šta god da urade - to ne valja.

Kako npr. ministarka može na RTS-u da izjavi da ne zna koje su cene u okruženju, da ne zna da postoji šverc goriva (i ostalog)? Šta onda drugo zna? Kako može da kaže da je voziti se autom luksuz?

"27 апр 2010 ... Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila da bi Srbija trebalo da godišnje smanjuje učešće javnih rashoda u BDP za 0,75 odsto, ..." (trebalo)

"12 сеп 2009 ... Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je da će u lokalnoj i državnoj administraciji biti otpušteno 14.000 zaposlenih i napomenula ..." (nije)

"26.06.2010 Dragutinovićeva je podsetila da se Srbija obavezala na otpuštanje zaposlenih u dogovoru s Međunarodnim monetarnim fondom, napominjući da je do sada otpušteno više od 2.000 ljudi." (a šta je sa još 12.000?)

"BEOGRAD - Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je danas da će na stabilizaciju kursa dinara uticati priliv novca od prodaje Naftne industrije ..." (nije)

"“Povećanje ekspanzivnosti fiskalne politike kroz rebalans nije značajno, ali je realizovano u uslovima visoke tražnje i pregrejane privrede, a neophodno je već od 2009. godine početi zaokret u pravcu smanjenja učešća javne potrošnje i fiskalnog deficita u BDP-a”, istakla je Diana Dragutinović." (nije)

"Da samo od mene zavisi sprovela bih poresku reformu i mislim da bih to uradila dobro." (mislim)

"Beograd - Ministarka finansija Srbije Diana Dragutinović izjavila je da su spremne različite verzije poreske reforme i da se zalaže za „revolucionarnu ..." (koje su druge verzije?)

"18.06.2010 Ministarka finansija Diana Dragutinović rekla je podaci na centralnom nivou pokazuju da je faktički već završeno smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi, u skladu sa dogovorima postignutim sa MMF-om, kao i da ne kasni isplata bonusa za zaposlene u javnom sektoru i penzionere. " (ministarka se zalaže za bonuse)

O "ruskom kreditu": "Dragutinović je izjavila posle potpisivanja ugovora da je postojala mogućnost da se ugovor potpiše i pre kraja 2009. godine"

"14.12.2009. Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je u ponedeljak da će Ustav Srbije biti poštovan i da će budžet Vojvodine iznositi sedam odsto budžeta Srbije." (ne piše u Ustavu tačno sedam, a ja pitam zašto sedam?)

11.06.2010. ""Kurs na cene utiče preko učešća uvoza, a učešće uvoza se smanjuje. Ne slažem se sa procenama da će kurs uticati na rast cena. Ono što ja zasigurno znam je da je kurs pretežno fleksibilan i da ga određuje ponuda i potražnja za devizama i da je u uslovima neizvesnosti teško predvideti njegovo kretanje", navela je Dragutinović." (smanjuje; pretežno; uslovi neizvesnosti)

"2 дец 2009 ... Diana Dragutinović izjavila je da je predlog državnog budžeta za narednu godinu razvojni jer je obuzdana potrošnja." (razvojni; obuzdana potrošnja)

"Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je da je Penzijski zakon spreman i njega će usvojiti vlada u roku – krajem maja ili početkom juna, ..."

"Ministarka finansija Srbije Diana Dragutinović izjavila je juče novinarima u Skupštini Srbije da ove godine neće biti odmrzavanja plata, a time ni penzija, jer bi to iziskivalo rebalans budžeta." (hoće)

"19.03.2010. Dragutinović je rekla da privatnici, ako žele, mogu naravno da povećavaju plate, ali one iz budžeta će ostati, kao i penzije, fiksne. Ona tvrdi da bi Vlada u tome morala da istraje u ovoj godini." (ako žele)

"Uslovi kredita su veoma povoljni i, kako je objasnila na pitanje "Dana" ministarka Dragutinović, fiksna kamatna stopa je ispod četiri odsto, što su za Srbiju u ovom momentu najpovoljniji uslovi, jer je u pitanju ruski dugoročni dolarski kredit, sa godinu dana grejs perioda." (i gde je taj kredit pod najpovoljnijim uslovima?)

"15.05.2010. Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila da je Vlada postigla dogovor o pravcu poreske rerforme kojom će se preći sa oporezivanja proizvodnje na oporezivanje potrošnje." (nije)

"22 мар 2009 ... Ministar finansija Srbije Diana Dragutinović je izjavila da će “dati sve od sebe” da završni račun za prošlu godinu bude objavljen. ..." (dajem sve od sebe, popularna floskula DS "učinićemo sve"

"Ministarka finansija Diana Dragutinović je izjavila da će, kada je reč o mogućem smanjenju akciza na gorivo, prihvatiti svaki predlog koji će omogućiti da to smanjenje prihoda u budžetu bude nadoknađeno." (predloga ima, nema prihvatanja)

"05.2010. Ministar finansija Diana Dragutinović je izjavila da su u prva dva meseca ove godine prihodi budžeta opali za pet odsto, zbog čega je Vlada pred dilemom da li da poveća prihode državne kase ili da smanji rashode." (kontra-dilema)

"03.08.2009. Vlada razmatra mogućnost smene ministarke finansija Diane Dragutinović zbog njene najave o oporezivanju plata iznad 40.000 dinara za 20 odsto, saznaje "Blic"."

Itd, itd, itd. Najbolje su izjave na intervjuima, uživo. Nisu ni ostali iz naše vlasti manje puni bisera, konkurencija za utisak godine je neverovatna.

I ko i zašto sad bilo kome od njih da veruje da će baš sledeći potez biti taj *pravi*? Ja ne. Gde su rezultati? Nema.

Leto je počelo pre 20 dana.
banem92 banem92 12:16 09.07.2010

Re: Ne verujem

Da ne zaboravimo i (mislim) najbolju:

"06.11.2010. Imajući u vidu odnos Vlade Republike Srbije prema Državnoj revizorskoj instituciji, nikoga posebno nije iznenadila nedavna izjava ministarke finansija Diane Dragutinović, kada je iznela stav da se “ne zna” kako se godišnje troši oko 130 milijardi dinara budžetskih sredstava" (crna rupa koja će postati kvazar)
Saša Radulović Saša Radulović 19:04 10.07.2010

Re: Ne verujem

Vaša lista nije korektna. Svašta ste tu stavili: i ono što jeste i ono što nije.

Ministarka nije tema. Njen predlog poreske reforme jeste. Taj predlog je u interesu celog društva.
banat.hardkor banat.hardkor 05:39 11.07.2010

Re: Ne verujem

I beg to differ. Ministarku plaćam JA i itekako je ona tema jer, sudeći po dosadašnjem radu (izjave da ne pominjem), zašto bih je ja tolerisao duže? Ona i njena družina svesno ili nesvesno (ne znam šta je gore) guraju ovu zemlju sve bliže ivici ispod koje čeka ambis. Zašto 8 miliona ljudi to mora mirno da posmatra?
Saša Radulović Saša Radulović 00:03 13.07.2010

Re: Ne verujem

Svakako je to vaše pravo. Samo nije tema na ovom blogu.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:28 09.07.2010

Skok

"Vlada Srbije do kraja godine postepeno ukida mere protiv krize. Premijer Mirko Cvetković najavljuje privredni rast" danas je 09.jul 2010. Zapamtite ovu Mirkovu izjavu.
A sada jedno ozbiljno pitanje.
Juče čitam da je u Rumuniji gde je PDV povećan za 4 procentna poena (valjda se tako kaže) došlo do eksplozivog rasta cena. Znam da je svaka zemlja priča za sebe. Pitam našeg kolegu Radulovića: da li može da nam objasni zašto se to ne bi desilo kod nas.
Ili bi se desilo isto kao u Rumuniji pa bi se cene brzo vratile u normalu? Ili bi skok cena bio mali? Ili je eventualni skok cena mali gubitak nasuprot drugih koristi?
I dalje mislim da je smanjenje poreza na rad dobra mera.
jkt2010 jkt2010 15:15 09.07.2010

Re: Skok

Rumuni su samo povecali PDV ali nisu smanjili neko drugo zahvatanja.
Saša Radulović Saša Radulović 15:34 10.07.2010

Re: Skok

PDV je u Rumuniji povećan za 5%, sa 19% na 24%.

do eksplozivog rasta cena


Ovo naravno nije tačno. Novinari vole bombastične naslove. Ali jeste tačno da je u mnogim slučajevima došlo do povećanja cena za više nego ovih 5% povećanja PDV-a.

Bez obzira na ovo, pitanje je sasvim na mestu.

Ako samo povećate PDV za 5% (a ne smanjite druga poreska zahvatanja koja utiču na cene, npr. porez na rad), to dovodi do poskupljenja proizvoda za potrošače, građane, od 4.2%. Recimo struje i grejanja. Povećanje PDV-a ne utiče na inflaciju, jer PDV nije trošak poslovanja, već dovodi do jednokratnog povećanja cena za krajnje potrošače.

Pošto ovakvo povećanje cena utiče na ukupnu cenu prema potrošačima, to povećanje cena utiče na smanjenje tražnje. Znači, maloprodajna mesta imaju manje prihode. Manji prihodi znače manji profit za maloprodajna mesta. To ih navodi na pokušaj da gubitak profita nadoknade povećanjem marži po proizvodu. I to generiše povećanje iznad samo povećanje usled povećanja PDV-a.

Predlog poreske reforme čiji je centar smanjenje poreza na rad za trećinu je glavni cilj. Povećanje PDV-a je samo neophodno zlo da bi ostvarili glavni cilj.

U Rumuniji, povećanje PDV-a je cilj. Treba im više para. To nikako nije dobro.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:39 10.07.2010

Re: Skok

Dva odgovora.

1. Vaše objašnjenje, gospodine Raduloviću, za Rumuniju i razliku u odnosu na Srbiju ima logike.

2. Vaše objašnjenje za Mariopan & siromašne ima manje logike. Da zanemarim malko prezriv i nadmen ton koji imate prema običnim ljudima. Mariopan se, kao i svi mi, debelo razočarala. Razočarali su je baš ti koji treba da sprovedu reforme, da smanje porez na rad, povećaju PDV, povećaju porez na imovinu. Ona se boji, a ja takođe, da će i ako prođe planirana kombinacija (manji porez na rad i veći PDV i veći porez na imovinu) opet biti neko veliko ALI koje će da se sruči na siromašne. To ALI može da bude svašta, ne bih da nabrajam šta sve mogu da urade ljudi iz Vlade i oko Vlade.
Smanjenje poreza na rad i druge odluke Vlade nisu samo tehno-ekonomska operacija. To nam jasno ukazuje svakodnevno naš G-man. A tu operaciju još treba da izvede čovek koji kaže da upravo izlazimo iz krize!?
Nekako mi se čini da ste "zaboravili" naše eksperte političare koji su u stanju da upropaste sve. Nije Mariopan jedina koja IM ništa ne veruje. Oni su iznad svega, iznad naroda, iznad pravila, iznad Boga. Pa, vi ste ih vrlo dobro "iseckali" u mnogim vašim tekstovima. Jedini njihov Bog je REJTING. Ako ih ubedite (ili edukujete) da će smanjenje poreza na rad dovesti do porasta rejtinga eto nama promena.


Izvinjavam se što zloupotrebljavam ime Mariopan i što malo izigravam advokata.
dexter63 dexter63 17:58 10.07.2010

Re: Skok

Niste u pravu! Vrlo prosto! Pisao sam i ranije da smanjenjem poreza na zaradu pokušavaju da se spasu ona preduzeća koja su na klackalici i nešto pokušavaju da rade. Ona nemaju akumulacije sredstava. Verovatno su u kreditima do guše. Novonastalo smanjenje poreza na zarade će iskoristiti ili da isplate dugovanja-kredite spasu se od stečaja ili zaostale zarade (na koje će ponovo platiti porez državi malo manji doduše ali državi je sada "bolje išta nego ništa" ili uložiti u nabavku sirovina za rad (koje su sada poskupele).
Znači cena će se samo uvećavati i to više od tih vaših 4,2% jer niko od tih firmi neće kalkulisati smanjenje poreza u smanjenje cene, nego novac koristiti za gore navedeno. Kako ce cena otići gore pa naravno ako energenti, sirovine i transport odu gore jer i PDV ide gore kalkuliše se nova prodajna cena pa neka marža i ostane kakva je bila ta cena ide gore za najmanje 5%.
Država prenosi teret inflatornih kretanja sa propale privrede na građane i "izmuza" im i poslednji dinar koji imaju kroz PDV, a kada te tri stvari idu gore (energenti, sirovine i transport) to se ne zove nikako drugačije nego inflacija!
Ovo opet dovodi do smanjenja potražnje, samim tim i smanjenja obima proizvodnje i naravno opet se vraća tim preduzećima kao bumerang.
U teoriji ali ponavljam samo u TEORIJI VI STE U PRAVU! teoretski je moguće to što ste napisali ali živi bili pa videli šta će se ZAISTA desiti!
Saša Radulović Saša Radulović 18:48 10.07.2010

Re: Skok

Da zanemarim malko prezriv i nadmen ton koji imate prema običnim ljudima.


Mislim da to nema veze sa tim da li su ljudi obični ili ne. I ja sam običan kao i drugi. Niti je prezriv, još manje nadmen. Istina je da nemam ni strpljenje ni želje da učestvujem u jalovim diskusijama. Pa još kad počnu da uzimaju tonove koje uzimaju kod gospođe, onda svaka racionalna diskusija prestaje. Osnov za razgovor je lepo opisan u tekstu Logika razgovora. Dozvolićete, ipak je ovo moj razgovor.

Evo na primer ovaj komentar koji je ostavio dexter63. Nije čak ni uzročno posledično konzistentan da ne govorim dalje. Zar zaista mislite da imam toliko vremena, energije i želje da učestvujem u edukaciji nekoga ko ne misli da treba da se edukuje?

Recimo: vi nešto ne razumete, ili vam se čini da nisam u pravu, ili da nisam nešto objasnio. Logično je da pitate. Ja pokušam da vam objasnim. Vi onda prosudite da li sam obajsnio, da li vam pije vodu ili ne. Tako i kažete. To je osnov Logike razgovora. Pretpostavljam da ste i vi u nečemu mnogo stručniji od mene. U tom razgovoru, ja bih bio taj koji pita.

Ja bih vas ponovo vratio na ono što sam napisao. Možda bi vi voleli da je tema drugačije od teme koju imam. Daleko od toga da sam zaboravio ko to treba da izvede. Međutim, suština je: šta bi trebalo raditi. Mislim da je to početak i da ogromna većina ljudi, uključujući i ekonomiste, upravo to ne zna. Mene to interesuje. Ko želi da o tome čita i nešto na tu temu komentariše, dobrodošao je. Poštovanje Logike razgovora se podrazumeva.
milisav68 milisav68 21:51 10.07.2010

Re: Skok

Dozvolićete, ipak je ovo moj razgovor.


KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 21:17 11.07.2010

Re: Skok

Osnov za razgovor je lepo opisan u tekstu Logika razgovora. Dozvolićete, ipak je ovo moj razgovor.


Biću vrlo zloban. Dva puta. Na tom tekstu LOGIKA RAZGOVORA koji nije uopšte loš, jedan od komentatora je osoba koja bitno utiče na moju i vašu sudbinu i na sudbinu ekonomije ove zemlje. Vrlo je visoki državni funkcioner i funkcioner partije na vlasti. Ako vi niste nadmeni (a ja sam lepo rekao da zanemarujem vaš nadmen ton) ta osoba jeste nadmena kako na Blogu tako i na svojoj funkciji. E, toj nadmenoj osobi treba da uputite vaše predloge. I da je prosto srpski prozovete. I da se mane leptirića i vanvremenskih i vanzemaljskih tekstova i komentara. Mi, jadni blogeri nemamo, osim olovke pri glasanju, nikakvu drugu alatku za promenu sistema (ako ne računamo onu motku).
A razgovor ne može biti vaš. Razgovor je po definiciji naš.

Nemojte da delite komentatore na dobre i loše. Ipak svi oni čitaju vaše tekstove, pričaju drugim ljudima, na neki način šire krug ljudi koji se edukuju na vašim tekstovima. Možda nemate energije i vremena za neke komentatore, ali čitaju ovo i neki koji se ne javljaju. Možda i naš G-man. Možda i naša G-woman.

PS Treba smanjiti porez na rad i tu rupu, ako nema drugog načina, zatvoriti povećanjem PDV-a. I povećati porez na cigarete iako je to kap u moru.
dexter63 dexter63 08:36 12.07.2010

Re: Skok

G-dine Raduloviću, osnovna funkcija bloga jesu komentari, RAZMENA MIŠLJENJA koja mogu biti različita pa ako neko ima drugačije mišljenje od vas to ne znači da treba da se upiše u školu kod vas i edukuje se. "Razgovor može biti vaš" dok vodite privatnu konverzaciju licem u lice sa nekim. Pošto blogujemo i svi imamo RAZLIČITA MIŠLJENJA i iznosimo ih to ne znači da ja svojim komentarom vređam vas ili vašu stručnost i znanje, kao što vi želite da kažete meni da u ovoj temi ja nemam šta da tražim tj da sam glup("Pretpostavljam da ste i vi u nečemu mnogo stručniji od mene" i vređate mene. Logika razgovora nije u nametanju vašeg mišljenja, već u međusobnoj razmeni informacija koje mogu iskristalisati određene zaključke ako ih uopšte treba izvoditi (Po vama je to nepotrebno). Malo bontona u konverzaciji vam ne bi bilo na odmet!
tom tom 13:28 12.07.2010

Re: Skok

KRALJMAJMUNA
I povećati porez na cigarete iako je to kap u moru.


Bogami na cigaretama se može dosta upucati para u budžet, ali mislim da imaju neki dil sa Philip Morissom po kome ne smeju da podižu akcize za pljuge.

U Srbiji ima otprilike 3 mil. pušača. Ako se poveća akciza za 1 evro po paklici to je 1 milijarda evra godišnje u budžetu!
nikvet pn nikvet pn 14:51 12.07.2010

Re: Skok

Nemojte da delite komentatore na dobre i loše.

Malo bontona u konverzaciji vam ne bi bilo na odmet!

Za njegovim astalom u ovoj kafani može mu se, a mi gosti kako nam volja : kusaj ili begaj.

Ne dajmo se iritirati gospodo draga. Prejaki su ovo tekstovi da bi ih zrnce arogancije pokvarilo. Mnogo jače kontraargumente traže.
A može se i između redova ponešto pročitati.
Saša Radulović Saša Radulović 23:58 12.07.2010

Re: Skok

A razgovor ne može biti vaš. Razgovor je po definiciji naš.


Moj u smislu: sam biram sa kim ću da razgovaram. Kao i vi i svi drugi ljudi. A i teme i pravila razgovora na ovom blogu određujem ja. I ako neko želi da razgovara sa mnom na ovom blogu ili u stvarnom svetu, mora da poštuje osnove za razgovor opisane u tekstu Logika razgovora.

Možda nemate energije i vremena za neke komentatore


Nije možda. Ništa me ne smara više od logički nepovezanih, iracionalnih komentara. Političari ovo moraju da slušaju. I moraju da se smeškaju. To im je posao. Odnosno tako ga shvataju. Meni nije :) Za ono za šta mislim da su gluposti zaista nemam ni vremena ni energije. Na takve komentare obično ne regaujem, oni sami za sebe dovoljno govore. Reagujem kada neko počne da zatrpava blog.

ali čitaju ovo i neki koji se ne javljaju. Možda ...


Opet nije možda. Edukacija ima velikog efekta. Pojavljuje se na mestima na kojim nisam ni midlio da će se pojaviti. Kada vas promišljanje jednom zarazi, teško je stati.

I povećati porez na cigarete iako je to kap u moru.


Nije kap. I akcize na cigarete i akcize na alkohol treba povećati. A trebalo bi uvesti i neke druge.
dexter63 dexter63 07:34 14.07.2010

Re: Skok

"Moj u smislu: sam biram sa kim ću da razgovaram. Kao i vi i svi drugi ljudi. A i teme i pravila razgovora na ovom blogu određujem ja. I ako neko želi da razgovara sa mnom na ovom blogu ili u stvarnom svetu, mora da poštuje osnove za razgovor opisane u tekstu Logika razgovora".

Vi možete samo da birate kome ćete odgovoriti a kome ne, bilo ovde bilo u direktnom razgovoru! Nikakva pravila razgovora na ovom blogu vi ne određujete niti možete odrediti, jer onda ovo ne bi bio blog!
montag montag 14:24 09.07.2010

UKINUTI FOND ZA RAZVOJ


Mislim da ste pisali vec o drzavnim subvencijama, ali bilo bi lepo da analizirate koliko kostaju start up krediti koji se u svim gradovima dobijaju za mito.
Glupo je hapsiti ljude, ukinite Fond za razvoj.
Koliko cemo da ustedimo?

Saša Radulović Saša Radulović 15:22 10.07.2010

Re: UKINUTI FOND ZA RAZVOJ

Fond za razvoj raspolaze sa pola milijarde evra. Veliki deo je zakopan u raznim društvenim preduzećima u koje je "investirano" da bi ... i sad su u ili pred stečajnim postupkom.

Fond za razvoj i sve takve i slične fondove treba ukinuti. Državni službenici ne umeju niti će ikada umeti da investiraju. Nigde u svetu. Nisu njihove pare.
Kraja Kraja 17:46 10.07.2010

...konacno...

Državni službenici ne umeju niti će ikada umeti da investiraju. Nigde u svetu. Nisu njihove pare.


...obrisao sam text koji je pisan pola sata, jer sam u momentu imao viziju vaseg pisanja u poslednje vreme....izgledalo mi je kao platan 198 u potpuno razorenom bulevaru...strasno je sto vi popout vlade (drvenog advokata) i ne znate u koje ce jutro doci experti iz vlasti i odseci platan - dobre ideje - nasu buducnost -...

...njihov bog je njihov dzep, njihova livada su nasi dzepovi...trce od cvetka do cvetka i beru, beru....

...pogledajte ministarkin CV i objasnite mi zasto pored onoga sto tamo pise jos uvek nije podnela ostavku na svoje mesto...

...vise lici na tomicu nego na ono sto vi vidite u njoj...
Saša Radulović Saša Radulović 19:02 10.07.2010

Re: ...konacno...

Vi uporno svoju temu.

Ono što podržavam je ministarkin predlog poreske reforme. Ne ministarku i njen CV. To mi nije tema niti će biti. Isto važi i za ostale političare.
banat.hardkor banat.hardkor 05:50 11.07.2010

Re: ...konacno...

Sve go pion MMF-a i WB-a, da ne pominjem neke mračnije kratice. Od 2000. do danas.
centaura centaura 19:10 09.07.2010

Samo se iznerviram

BAS se iznerviram dok citam Sasine tekstove.
Prvi pasus je pun pogodak :
"Premijer je zadovoljan svim ministrima. Svi su odlično radili. Premijer je i kratkim odgovorom "Ne" u večerašnjem dnevniku sahranio predlog poreske reforme ministarke finansija."


Mene samo zanima koliko ce jos dugo ministarka imati snage za "Zidanje Skadra na Bojani"A to da je ministarka izuzetno predana i strucna osoba , spremna da saslusa druge i uvazi tudje misljenje,moze se najbolje videti na Skupstini kad ona predlaze zakone.Bez problema prihvata amandmane opozicije ako smatra da ce poboljsati njene predloge...odmah mi je bilo jasno da je njoj "odzvonilo"...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana