Biz| Budućnost| Društvo| Ekonomija| Sex

Putni nalog za XXI (XXII, XXIII, XXIV...) vek

krkar RSS / 17.11.2010. u 15:48

 VI03_ocp_w380_h300.jpg

Kad sam se pre nekoliko godina vratio u Srbiju da pokrenem firmu u zapadnom vlasništvu, pokušao sam da je od početka postavim na nekim principima koji važe na Zapadu. Naravno da se na kraju sve svodi na pare i profit, ali postoje razni načini da se firmom upravlja da bi se do profita došlo. I razni načini, nivoi i obuhvatnost kontrole. 

Gotovo dvadeset godina radio sam za zapadne firme, sasvim ozbiljne, a dobar deo tog vremena proveo sam na službenim putevima. Razne firme - razni običaji. Negde se dobije službena kartica, negde avans u kešu, negde oboje, negde se, bogme, plaća iz svog džepa pa nadoknađuje... Ali uvek i svuda firma određuje šta, koliko i kako smeš da trošiš. Samo firma i niko drugi. Najčešće i najduže radio sam po principu firma priznaje sve uobičajene i razumne troškove. Neke firme određuju maksimum za određenu kategoriju troškova, negde je taj maksimum strogo određen i nema odstupanja, negde je naglasak na razuman... Dugo sam radio za firmu u kojoj je bila obaveza da se noći u hotelima sa najmanje 4 zvezdice. Kad sam, kuriozan po prirodi, pitao zašto dobio sam prilično plauzibilno objašnjenje da je to kakva-takva garancija određenog kvaliteta usluga koje zaposlenom omogućuju da normalno obavlja svoj posao (ima sef, ima osiguranje, zadovoljava neke protivpožarne propise, možeš da dobiješ faks u ponoć i pre lokalne UDBE...). U jednoj firmi postojala je preporuka o najvišim cenama službenih večera; u drugoj je bilo pravilo k'o Biblija da ne sme nikakav alkohol da bude uključen na bilo kom računu... Ali - uvek je firma određivala kako se i do koje granice troše njene pare.

Dođem ja u Srbiju i krenem da postavljam organizaciju firme. Među prvim stvarima koje sam odlučio da ukinem bile su dnevnice i putni nalozi. Ideja dnevnica  postoji i na Zapadu ali samo u državnim i paradržavnim firmama. U privatnim firmama zaposleni potpisuje ugovor koji je svetinja i u njemu sve piše - i jesi li obavezan da ideš na službeni put, i koliko često... Pa ko ne voli il'ne potpisuje, il' pregovara o izmenama il' ide u drugu firmu. Ali ideja da ti firma plaća neke pare zato što u okviru svog posla ideš na službeni put normalnom zapadnom menadžeru (i svakom zaposlenom) zvuči prilično suludo, pogotovu devijacije te ideje tipa odem na službeni put, uzmem dnevnicu 100 novčanih jedinica, potrošim 50 i 50 stavim u xhep!

Dakle, znajući sa kakvim narodom imam posla, rešim da ukinem dnevnice. Šta ima ko da određuje privatnoj firmi koliko će para da troši na službena putovanja, gde će da joj ručaju zaposleni... Jednostavno, to nije ničiji posao do vlasnikov. Uostalom, svaki trošak se knjiži, porezi i doprinosi plaćaju se po zakonu i to je ono gde interesovanje države ima da prestane. A ja dodatno ne želim da zaposleni prave kalkulacije kako će nešto da štrpnu negde. A još manje želim da mi se dešava (a znam za slučajeve) da zaposleni sedne na pumpu na autoputu i 2 sata pije kafe jer - ako se vrati sa puta za 7 sati nikom ništa - ako se vrati za 9 ima pravo na dnevnicu - koju će dodatno da stavi u džep. Posao čeka dodatna 2 sata - a ja gulanferu još dodatno da platim!!!. Nije nego!

Odredim ja da će se plaćati normalni i razumni troškovi. Finansijski direktor i šefica knjigovodstva kažu da je to u redu, samo mora neko uvek da potpiše koliki se avans daje putniku. Već sa službenim karticama ispao je neki problem oko načina knjiženja, limita... neka komplikacija i rešimo da za početak izdajemo kartice samo direktorima.

Onda rešim da ukinem putni nalog kao besmislicu i nepotrebnu birokratiju. Finansijski, i on povratnik sa Zapada, saglasan. Šefica računovodstva krši ruke, jao, ne znam, nisam sigurna, ne znam sme li to proverite sa pravnicom...

Pravnica zakukala: nipošto, šefe, otići ćete u zatvor, odraće nas od kazni. Krene da mi vadi zakone i propise - čista udbaško-čvorovićevska ujdurma.

Dakle, država Srbija koja tvrdi da je demokratska država u kojoj vladaju ekonomske slobode propisuje da svaki ulični pandur ima pravo da kontroliše zašto moj zaposlenik ide na put, kuda, sa kime će da se sretne i šta će da radi, koliko je para dobio za put, koliko kilometara prešao, je li mu u Nišu neko pečatom overio da je stvarno bio tamo...

 4863.jpg

 

Uz to, država je propisala da ako ima firma više od (mislim 3, nisam siguran) motorna vozila - mora  da zaposli šefa voznog parka koji mora da bude dipl. mašinski ili saobraćajni inženjer koji pre svakog službenog puta mora da proveri tehničku ispravnost vozila... (A njega, opet, ima pravo da kontroliše svaki priučeni ulični pandur sa završenim obućarskim zanatom i tromesečnim kursom). Valjda će onaj dipl. ing. da stavi prst na motor i ukazaće mu se parametri motora, rukom će da zavrti točak pa ga zaustavi da bi proverio silu kočenja... a posle će još i pozornik u Mrčajevcima to da overi - turajući pendrek direktno u elektronsku centralu SAAB-a.

Elem, u XXI veku u državi Srbiji država sebi daje za pravo da kontroliše šta i kako radi privatna firma sa svojim parama i vlasništvom. Ne da u određenom trenutku (jednom godišnje ili čak i vanredno kad misli da treba) kontroliše je li firma poslovala po zakonu, platila poreze i doprinose, knjižila sve kako treba... nego da svaka šuša treba u svakom trenutku da kontroliše šta šuši i državi padne na pamet!!! Aloooo, bre!!!

Sama ideja je za zapadno poimanje ličnih i ekonomskih sloboda bizarna. I svakom ko je ikada u životu radio bilo kakav posao u normalnom okruženju apsolutno neprihvatljiva. Pre svega jer je idiotska. Koliko sam samo mejlova poslao u centralu objašnjavajući da je ovo Divlji Zapad, Komunistčki Paranojaland... Sama ideja je nekome nepojmljiva. Država želi da propisuje kako da privatna firma upravlja svojom imovinom.

U normalnom zapadnom svetu policajac može da zaustavi vozilo da proveri ima li vozač dozvolu i osiguranje, je li pijan... Ako sumnja da se vozi ukradena roba može da traži da je vidi (u većini zemalja samo uz sudski nalog) ali nikom ne pada na pamet da traži naloge za službena putovanja, tovarne listove, dokaz o vlasništvu vozila... Ako je vozilo ukradeno - policija to zna. Ako nije ukradeno - ne tiče je se zašto Hans Schwann vozi kola firme Loonatics Inc. Kud je Hans pošao, gde će da ruča, koliko će to da ga košta... to se nikoga ne tiče.

Putni nalog jedan je od najmračnijih i najdugotrajnijih recidiva najmračnije faze socijalizma, one državno-etatističke, staljinističke, kad je Država bila Sve i kad joj je sve pripadalo i kad je sve kontrolisala. Dodeljuje se kamion da preseli druga Mešu sa porodicom u Zvornik jerbo je isti proteran na neodređeno vreme. Šoferu se izdaje Putni Nalog...

Borise Tadiću, Svemudri Sveznajući Svedržitelju Srpstva Vaskolikog,  JEB'O TE PUTNI NALOG!

I tebe, Mirko Cvetkoviću, i tebeMikice Markoviću, i ostale redom...

Proveravao sam: putni nalog je ukinut u Sloveniji, Češkoj i Mađarskoj (najverovatnije i u Poljskoj ali nemam 100% potvrdu. Verovatno je i u Slovačkoj ukinut). Još uvek postoji u Srbiji, Hrvatskoj i ostalim mikimaus državama ex-YU. Izgleda da i u Rumuniji još postoji, bar u ograničenoj formi.

I - nikom ništa. Sa Velikim Udbaškim Bratom u XXI Vek! Cvetaju zakoni i propisi, putni nalog živi i u elektronskoj formi...

1-obrada.gif 

Ima, bre, i sajt za putne naloge!!!! EJ?!

Nisam ja jedini koji na ovo kuka, evo sam brzinskim guglovanjem našao još nekoliko tekstova na ovu temu. Normalni ljudi pizde. Mnoge boli uvo. A nekima je, bogme i dobro, prodaju se formulari, elektronski putni nalozi, nekakve tetke drndaju, knjiže i preknjižuju tone formulara u duplikatu i triplikatu...

U svemu tome bar je dobro što sam iznašao nepogrešiv način da se ustanovi stepen ekonomske slobode nekog društva:

NEMA putni nalog: ekonomski slobodna država

IMA putni nalog: komunizam, etatizam, staljinizam

Možte ovo slobodno nazvati Krkarovim merilom ekonomske slobode  s_d.gif

--------

 

 

nalog-sluzbeno-putovanje-naslovnica.gif

 

A4polozeno2.gif

ZAKON O DRUMSKOM SAOBRACAJU
Zakon o prevozu u drumskom saobra}aju
("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001 i 61/2005)

Član 4

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz, mora se nalaziti putni nalog popunjen na propisan način, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica i lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/zakoni.asp


Oh, sad se setih, ima tu još budalaština, čistih Državnih Staljinističkih Sranja:

Član 5
Vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju osim putničkih automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe, putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz i vozila kojima se obavlja gradski prevoz putnika mora imati na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila.

2953734527_fdc9d5689e.jpg

Elem, uhvati tako svojevremeno mog zaposlenog uličar-pandur da keca što vozilo nema ispisanu firmu. Što, bre, da ima? Moja roba, moj dućan. Ako hoću - napišem, ako neću - ne napišem. E, oš! Kaže pravnica po zakonu mora, pokaže mi zakon. Pitam ja ima li neki propis kako mora da bude ispisana firma, na kojem mestu, koja vrsta i veličina slova, šta tačno mora da piše... Elem, nađe ona da mora sa strane i mora ime i adresa firme, ništa više nije propisano. Tačnije, mora da piše i "za vlastiti prevoz" ako se ne obavlja javni prevoz. Te ja ne budi lenj dam da se kupe najmanja Letraset slova koja postoje, 4pt ili 3pt, ne sečam se, i dam da se njima na vratima napiše sve što zakon propisuje. I za svaka kola kupim lupu, da olakšam pandurima ;)

PRAVILNIK
O SADRŽINI, IZDAVANJU I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I EVIDENCIJI O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA

("Sl. glasnik RS", br. 20/96 i 32/2010)


Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina, izdavanje i vođenje putnih naloga, kao i evidencija o izdatim putnim nalozima.

Član 2

Putni nalog za vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, sadrži:

1) seriju i broj putnog naloga;

2) podatke o vrsti prevoza;
3) naziv, odnosno ime i prezime, sedište i adresu vlasnika vozila;
4) mesto, dan, mesec i godinu izdavanja putnog naloga;
5) ime i prezime vozača i ostalih članova posade vozila;
6) osnovne podatke o pravcu kretanja vozila;
7) overen potpis ovlašćenog lica vlasnika vozila;
8) overen potpis lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila;
9) marku vozila, registarski broj vozila i oznaku područja gde je vozilo registrovano;
10) potpis vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka;
11) datum započinjanja prevoza, stanje kilometar sata na početku i završetku prevoza, kretanje vozila (mesto polaska - dolaska), vreme polaska i dolaska (čas, minut), stanje vozila (ukrcavanje - iskrcavanje putnika, utovar - istovar stvari, ostala zadržavanja), broj pređenih kilometara;
12) evidencioni broj ugovora o prevozu za vanlinijski prevoz;
13) broj tovarnog lista, odnosno drugog dokumenta koji zamenjuje tovarni list za prevoz stvari;
14) napomenu (odstupanje od reda vožnje, kvar, zastoj na putu itd.).
Putni nalog može da sadrži i: podatke o radu vozača, radu vozila, utrošku goriva i sl.

Član 3

Putni nalog izdaje se za jedan ili više prevoza i može se koristiti do potpunog popunjavanja putnog naloga sa podacima iz člana 2. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika, ali ne duže od 30 dana od dana izdavanja.
Ispravke u putnom nalogu unose se čitko i overavaju od strane vlasnika vozila.
Putni nalog vodi se uredno od strane vozača i po izvršenom prevozu sa pratećom dokumentacijom vraća se ovlašćenom licu vlasnika vozila.

Član 4

Evidencija o izdatim putnim nalozima koju vodi vlasnik vozila sadrži podatke iz člana 1. tač. 1) do 10) ovog pravilnika.
Evidencija se vodi u knjizi evidencija izdatih putnih naloga ili izdavanjem duplikata putnih naloga.
Izdati putni nalozi čuvaju se dve godine računajući od dana njihovog izdavanja.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 Komentari (251)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 15:54 17.11.2010

Čuda se dešavaju

Dobio si preporuku i pre nego što sam pročitao celi tekst.
Naučio si da pišeš
krkar krkar 15:58 17.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

KRALJMAJMUNA
Dobio si preporuku i pre nego što sam pročitao celi tekst.
Naučio si da pišeš


Možeš li ti to meni da izdaš napismeno, sa pečatom (okruglim i "zavodnim" ). I na posebnom formularu, ako ga ima.

Džebga, kad Vrhovni Majmun kaže da umem da pišem - mora da je tako. Možda od toga i neku kintu uspem da zaradim
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:05 17.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

krkar

KRALJMAJMUNADobio si preporuku i pre nego što sam pročitao celi tekst. Naučio si da pišešMožeš li ti to meni da izdaš napismeno, sa pečatom (okruglim i "zavodnim". I na posebnom formularu, ako ga ima.Džebga, kad Vrhovni Majmun kaže da umem da pišem - mora da je tako. Možda od toga i neku kintu uspem da zaradim


Dobro, nisam rekao da tekst nema mana

Ovde je ideja potpuno jasna. I podržavam. Ali liči da je sve posledica neobičnih zakona. A promeniti zakone (plus kako se to kaže dodatna podzakonska akta, pravilnici, uputstva,...)...

Ima li neko sa iskustvom ili znanjem iz Nemačke? Ili to znaš pa si zato napisao zapadni svet. Nekako mi se čini da su Nemci za takve stvari flit.
mariopan mariopan 16:21 17.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

Hahahahaahh
Sad ću sinu da javim da pročita
On misli da je upoznao i na svojim nervima isprobao gomilu guposti koja se ovde sprovodi nad narodom, ali nije sve saznao, i ovo mora da pročita da mu ne padne na pamet da se vraća u Srbiju. Ne samo da mnogo putuje, nego je i "odgovorno lice" i za ostale koje vodi na službeni put (cela ekipa) pa evo mu malo informacija kako bi to izgledalo ako bi isti posao radio u Srbiji.

krkar krkar 20:27 17.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

mariopan
Hahahahaahh
Sad ću sinu da javim da pročita
On misli da je upoznao i na svojim nervima isprobao gomilu guposti koja se ovde sprovodi nad narodom, ali nije sve saznao, i ovo mora da pročita da mu ne padne na pamet da se vraća u Srbiju. Ne samo da mnogo putuje, nego je i "odgovorno lice" i za ostale koje vodi na službeni put (cela ekipa) pa evo mu malo informacija kako bi to izgledalo ako bi isti posao radio u Srbiji.Nek sačeka malo da se nakupi još gluposti ovde, i ja ću još poneku da postiram
maca22 maca22 20:59 17.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

Ja sam isto dala preporuku, a procitacu cim stignem.
ed_novipazar ed_novipazar 09:55 18.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

KRALJMAJMUNA


Ima li neko sa iskustvom ili znanjem iz Nemačke? Ili to znaš pa si zato napisao zapadni svet. Nekako mi se čini da su Nemci za takve stvari flit.

U mojoj desetogodišnjoj karijeri išao sam na službeni put jedno pečrnaest puta, što unutar Njemačke što izvan Njemačke i nikada mi nije trebao putni nalog. Ono što mi je trebalo je pismeno odobrenje pretpostavljenog te tzv. Reisekostenabrechnung na osnovu kojeg bih mogao da naplatim benzin (ako bi se desilo da moram sam napuniti rezervoar), troškove hotela i sl. uz naravno, priložen račun. Avionske/vozne karte su u pravilu već unaprijed obezbijeđene. Takođe se dobije i paušal za jelo, ukoliko isto nije u sklopu boravka u hotelu. Osim firme u kojoj radim, nikoga drugoga se ne tiče gdje idem i šta radim.

Jedan kolega mi je ispričao da ga je neki policajac kontrolisao kada je bio na putu. Upitao ga je gdje putuje. Ovaj mu je uzvratio: "To se Vas ne tiče!" Policajac više ništa nije pitao.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 10:27 18.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

da ga je neki policajac kontrolisao kada je bio na putu.

U Nemačkoj ili kod nas?
Jednom sam ja tako ljubazno rekao policajcu (privatno sam putovao po Srbiji, privatnim kolima) šta vas briga gde putujem i šta sam po zanimanju i gde radim (to su čuvena tri pitanja). Onda mi je proveravao sve: migavce, stop svetla, čistoću tablica, ...Baš ništa nije mogao da nađe. Besan je bio, baš.
ed_novipazar ed_novipazar 10:29 18.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

U Njemackoj.
krkar krkar 13:34 18.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

Jedan kolega mi je ispričao da ga je neki policajac kontrolisao kada je bio na putu. Upitao ga je gdje putuje. Ovaj mu je uzvratio: "To se Vas ne tiče!" Policajac više ništa nije pitao.


To i ja redovno radim. Dešavalo mi se da posle tog odgovora pandur pokuša da me privede u stanicu, na šta mu kažem upozoravam Vas da bi to bilo suprotno članu (pa lupim neki član nekog zakona) i pošto sam Vas unapred upozorio ako i dalje budete insistirali podneću disciplinsku i krivičnu prijavu protiv Vas zbog maltretiranja. To uvek upali.

Ali, ima još jedan problem:

Lična karta

Sa starim ličnim kartama to je izgledalo ovako:

Daš panduru LK. On te pita za zanimanje, ime oca...

JA: Ne želim da odgovaram na ta pitanja. Odgovori na sva pitanja na koja imate pravo da znate odgovor upisana su u ličnu kartu. Tako je po zakonu koji je ova država donela i koji vi ne smete ni da kršite ni menjate

Ponekad se panduri malo gicaju ali uglavnom te začuđeno pogledaju i puste.

Ali šta je sa čipovanim LK na kojima osim imena i JMBG ništa ne piše?

Kad sam vadio novu LK hteo sam da uzmem bez čipa, upravo da mi se ne desi da me sutra pandur vodi u stanicu da bi mi utvrdio adresu - koja je na čipu.

Pa su me i razni geekovi i ljudi iz MUP-a uveravali da uzmem sa čipom, da se to u praksi neće dešavati, da ima pravilnik po kojem pandur može preko radija da traži proveru ali ne sme da te privodi radi provere... i ja im poverujem i uzmem čipovanu.

Još nisam imao problema ali kad pročitam šta se dešava vlasnicima čipovanih LK po Srbiji... samo čekam prvi belaj
rankot rankot 16:20 18.11.2010

Re: Čuda se dešavaju

Кад је мог пашу питао пандур шта је по занимању, он му, сав бесан, каже: "Лопов". Пандур само што није пао мртав од чуда
hazar hazar 20:06 19.11.2010

A ako ja

ukradem vaš službeni automobil, a kako vi naravno nemate šefa voznog parka nećete to primetiti jedno par dana, kako će policajac da zna da treba da me hapsi pri kontroli saobraćaja?

Zakon zabranjuje vožnju automobila ako niste vlasnik ili nemate ovlašćenje taj putni nalog za to i služi( ili kako Pazarac voli da kaže da imaš pismeno odobrenje ovlašćenog lica). Činjenica da nema potrebe da budu oblika kakvi već jesu, ali ima rezona da postoji.
mikimedic mikimedic 20:28 19.11.2010

Re: A ako ja

ukradem vaš službeni automobil, a kako vi naravno nemate šefa voznog parka nećete to primetiti jedno par dana, kako će policajac da zna da treba da me hapsi pri kontroli saobraćaja?

Zakon zabranjuje vožnju automobila ako niste vlasnik ili nemate ovlašćenje


verovatno tako sto nisi vlasnik a nemas ni ovlascenje.
hazar hazar 21:58 19.11.2010

Re: A ako ja

mikimedic
verovatno tako sto nisi vlasnik a nemas ni ovlascenje.

U pravu ste g.mikimedicu, baš nesrećno postavih stvari. Poenta je da je nalog u stvari ovlašćenje i on mi omogućava da legalno koristim službeni automobil.
mikimedic mikimedic 23:38 19.11.2010

Re: A ako ja

Poenta je da je nalog u stvari ovlašćenje i on mi omogućava da legalno koristim službeni automobil.


stvarno ne zelim da budem cinican, ali zar ne bi bilo jednostavnije da krkar ode u opstinu i svim zaposlenim koji imaju potrebu da koriste sluzbeni automobil overi ovlascenje - trajno...

krkar krkar 07:29 20.11.2010

Re: A ako ja

ukradem vaš službeni automobil, a kako vi naravno nemate šefa voznog parka nećete to primetiti jedno par dana, kako će policajac da zna da treba da me hapsi pri kontroli saobraćaja?


Ne treba policajac sve da zna.

Treba da te 'apsi kad te zatekne u krađi ili kad ja prijavim krađu.

Za ostalo - policajac ništa nema sa mojom privatnom imovinom.
krkar krkar 07:35 20.11.2010

Re: A ako ja

stvarno ne zelim da budem cinican, ali zar ne bi bilo jednostavnije da krkar ode u opstinu i svim zaposlenim koji imaju potrebu da koriste sluzbeni automobil overi ovlascenje - trajno...Zašto bih ja svoj potpis overavao igde?

prvo, zašto bih uopšte nekom izdavao ovlašćenje??? Kola su ukradena kad ja prijavim da su ukradena ili kad policajac zatekne lopove u krađi.

Nikad mi noko u Engleskoj, na primer, nije tražio ovlašćenje za vožnju kola. Kad smo već kod toga - ni saobraćajnu dozvolu. Nalepnica da je tehnički pregled obavljen i porez na kola i osiguranje plaćeni je na šoferšajbni i na njoj je datum do kada važe.

Zašto neko vozi moja kola je samo stvar mene-vlasnika i onoga kome sam ja kola dao da vozi. Svakako nije stvar države.

Od ovoga se može izuzeti rent-a-kar (u nekim državama ima posebne tablice da se razlikuje od svih ostalih vozila) i mogu da dopustim nekakvu vrstu kontrole na granici (ovlašćenje za vožnju u inostranstvu - koje se u svakom slučaju izdaje u AMSS).
mikimedic mikimedic 10:01 20.11.2010

Re: A ako ja

Zašto bih ja svoj potpis overavao igde?


ok, forma ovlascenja je nebitna.

frankly, ne znam da li na zapadu mozes da upravljas tudjim motornim vozilom bez ikakvog ovlascenja. primer - odes u nemacku i kupis polovna kola. ok, dobijas ugovor, ali da li ti treba jos neko ovlascenje?

ako nije u pitanju kupovina, vlasnik moze da ti da kola bez ikakvog papira?
(ok, naravno zavisi i od osiguranja).

znam za firme gde imas nesto tipa - 'authorization to drive official vehicles'; opet, firmin interni akt koji odredjuje sluzbenike koji mogu i koji ne mogu da voze sluzbena vozila. opet, nema nikakve veze sa drzavom ali je jako bitan za osiguranje.

tako da - mislim da se slazemo. ovlascenje moze da bude potrebno kao interni akt prvenstveno zbog osiguranja.

Od ovoga se može izuzeti rent-a-kar (u nekim državama ima posebne tablice da se razlikuje od svih ostalih vozila) i mogu da dopustim nekakvu vrstu kontrole na granici (ovlašćenje za vožnju u inostranstvu - koje se u svakom slučaju izdaje u AMSS).


sto se rent-a-car tice, u svajcarskoj npr. dobijes ugovor u kome je izricito navedeno ovlascenje da upravljas vozilom u dogovorenom periodu. ali ne kapiram zasto bi ga izuzeo. sta drzavu boli uvo kome je rent-a-car iznajmio vozilo?

i po istom arsinu, zasto bi bila potrebna kontrola na granici?

pogotovo u eu?
hazar hazar 20:33 20.11.2010

Re: A ako ja

mikimedic
stvarno ne zelim da budem cinican, ali zar ne bi bilo jednostavnije da krkar ode u opstinu i svim zaposlenim koji imaju potrebu da koriste sluzbeni automobil overi ovlascenje - trajno...

Sve je u redu g.miki i ne pada mi na pamet da tvrdim kako je rešenje sa nalozima najbolje. Jednostavno, oni imaju svoju svrhu, a da mora biti da ima nešto pametnije, pa to se podrazumeva.
hazar hazar 20:37 20.11.2010

Re: A ako ja

krkar
Ne treba policajac sve da zna.Treba da te 'apsi kad te zatekne u krađi ili kad ja prijavim krađu.Za ostalo - policajac ništa nema sa mojom privatnom imovinom.

Ne, ne treba sve da zna, jedino što ćete vi prvi da kukate na njih ako vam ukradu automobil. Naravno da tu neće pomoći što u ovom blogu sve policajce stavljate u negativan kliše priprostog poluzanatlije sa 6 meseci kursa ( sve i da su svi zaista takvog intelektualnog nivoa).

Što se privatne imovine tiče, ona je sve manje privatna u smislu kako vi to doživljavate. Konglomerat firme i vaša mala ( srednja) nemaju veze jedne sa drugima, a zakon bi trebao da obuhvati sve redom.
mikimedic mikimedic 22:50 20.11.2010

Re: A ako ja

Jednostavno, oni imaju svoju svrhu,


koju?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:06 17.11.2010

Nisi..

Pa zar se nisi doseti da putni nalozi služe onima što ne putuju... Preko njih i računa za gorivo mogu naplaćivati novac bez oporezivanja...
krkar krkar 16:16 17.11.2010

Re: Nisi..

Drago Kovacevic
Pa zar se nisi doseti da putni nalozi služe onima što ne putuju... Preko njih i računa za gorivo mogu naplaćivati novac bez oporezivanja...


Nije direktno vezano, ali me podseti.

Svojevremeno, negde pred kraj 80-ih, dobije kolega u državnoj firmi službena kola. Yugo 45.

Vrati se sa prvog službenog puta, ispuni putni nalog, krene da ga preda negde Gde Treba. Pred tom kancelarijom sedi jedan stariji šofer i kaže mali, daj da vidim taj putni nalog.

Ovaj kaže šta ima ti da gledaš moj putni nalog, oladi ga i uđe u kancelariju. Onaj šef pogleda nalog pa mu kaže, kolega, vidi se da vam je ovo prvi put da popunjavate putni nalog, ajde pitajte nekog iskusnijeg da Vam pomogne, eto ga tu pred vratima Pera šofer...

Vrati se moj drug kod Pere šofera, ovaj uzme nalog, pogleda, pocepa, izvadi blanko nalog i krenu da popunjavaju. Potrošnja goriva - 12 l/100 km (originalno bilo 7). I naglasi mu:

Momak, odsad pa ubuduće, u ovoj firmi Jugo troši 12 litara. A ako ikad avanzuješ, da znaš da Lada troši 16


Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:21 17.11.2010

Re: Nisi..

Momak, odsad pa ubuduće, u ovoj firmi Jugo troši 12 litara. A ako ikad avanzuješ, da znaš da Lada troši 16

Pa da..ja sam sreo čoveka kome felicija službeno troši 16...
Ali, bez zezanja, mnoga plaćanja se vrše preko putnih naloga, a da veze nemaju sa putovanjem..To je dozvoljeni, doduše sitniji način muvanja...a muva se na račun davanja državi..
chole10 chole10 16:58 17.11.2010

Re: Nisi..

aaaaaaaa. . . . .

Tokom 90-tih radio sam, za jednu proizvodnu firmu iz Vojvodine, kao predstavnik za Centralnu Srbiju (ja sef i troje zaposlenih).
Kada smo krajem meseca dolazili po platu potpisivali smo putne naloge i razne druge obrasce koji su se evidentirali kao troskovi, a da iste nismo ni koristili.
Ugovoreni procenat, od prodaje proizvoda, je korektno isplacivan tako da su nam plate bile zaista DOBRE i niko se nije bunio zbog potpisivanja blanko "troskova".
tsunade tsunade 19:44 17.11.2010

Re: Nisi..

jao bas juce sam kod racunovodje pokusavala da shvatim cemu sluzi putni nalog... bas mi drago da postoji neko jednako zblanut na tu temu. a dnevnice su posebna prica. nema govora ovde o tome da ne dajes dnevnice, niko nece da radi bez dnevnice ili besni rade preko kurca.
krkar krkar 20:28 17.11.2010

Re: Nisi..

a dnevnice su posebna prica. nema govora ovde o tome da ne dajes dnevnice, niko nece da radi bez dnevnice ili besni rade preko kurca.


E te besne trenutno otpustiš. Nema boljeg leka
rade.radumilo rade.radumilo 21:59 17.11.2010

Re: Nisi..

krkar
E te besne trenutno otpustiš. Nema boljeg leka


E ches CVRC, ako ti treba neko stvarno strucan. Probaj da nadjes DBA sa sertifikatom u zemlji Srbiji, pa da vidis zabave. Moj kum je za svoju firmu trazio DBA. Dobio je svega nekoliko mailova sledece sadrzine:
- Radim kao DBA u toj i toj firmi, toliko dugo. Moj payment expectancy je toliki i toliki. Ukoliko se slazete sa tim, poslacu vam svoj CV.
A moze ti se desiti i da dobijes DBA koji panicno pita kolegu do sebe:
"Jao, kada sam pritisnuo CTRL na tastaturi smanjio mi se tekst u Wordu, sta da radim..." Sreca po tu firmu, pa pored tog "DBA" sedi neko ko stvarno zna da barata tastaturom.
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:59 17.11.2010

Re: Nisi..

Drago Kovacevic
Pa zar se nisi doseti da putni nalozi služe onima što ne putuju... Preko njih i računa za gorivo mogu naplaćivati novac bez oporezivanja...

Da, na primer:
"Skupština Srbije je u 2009. godini potrošila i 88,5 miliona dinara za naknadu poslanicima za korišćenje sopstvenog prevoza. Najveću naknadu za korišćenje svojih kola u iznosu od 1,2 miliona, naplatio je Bajram Omeragić (Bošnjačka lista), koji je putovao iz Novog Pazara. Goran Stefanović iz Vranja (DS) je za korišćenje sopstvenog prevoza naplatio 982.000 dinara. Među radikalima je u ove svrhe najviše naplatio Ljubomir Kragović iz Kosovske Mitrovice - 941.000 dinara."-izvor Danas
coachko62 coachko62 00:57 18.11.2010

samo da znaju da znam......

....a kamion 1213 35 litara!!!Bivši direktor velike industrije keksa i konditorskih proizvoda u Srbiji svojevremeno putovao po SFRJ i ugledavši jedan kamion marke Mercedes 1213 koji je imao gumi-defekt naredi vozaču Milutinu da stane.Dotični direktor se na brzinu raspojasa, zasuče rukave (a bio je vala Vujisičevih gabarita), pridje vozaču kamiona, poče sa njim da montira točak i krene priča:
"e kolega znam ja šta je muka i ja vozim isti ovaj Mercedes 1213, dobar je al brate troši mnogo!!!! ne mogu da ga spustim ispod 35 litara!"
"daj kolega ne zajebaj!pa ovi mercedesi ako predju 24 litre ja ovog mog zapalim odma!"
Montiraše oni točak, svako na svoju stranu a Milutin ispriča događaj u garaži velike industrije keksa i konditorskih proizvoda kad su se vratili sa službenog puta
I oni saznadoše da on zna......i točak na kamionu da promeni.
krkar krkar 01:27 18.11.2010

Re: samo da znaju da znam......

I oni saznadoše da on zna......i točak na kamionu da promeni.


Car! To je ubedljivo najbolje, kad im kao šatro usput pokažeš da nešto znaš. Onda nema više jeftinih pokušaja...

Jednom njih 5-6 se okupilo oko jednog koji nešto radi. Čovek visi na 6 metara i stvarno radi, oni ga gledaju, niko ne kapira da će u sledećoj fazi da se pomeri i da su mu potrebne merdevine. A svi važno gledaju. "Sa razumevanjem"

Priskočim ja, uzmem merdevine, krenem da ih nosim tamo gde će onom visećem za minut trebati. Skoči 5 poltrona jao, direktore, pa nemojte vi.

Ne bih ja da je iko od vas uradio šta treba, idioti!
cvexkeks cvexkeks 12:27 20.11.2010

Re: Nisi..

Jadna ta firma i ti zaposleni kojima ti određuješ plate i naknade za vreme provedeno na putu. Probaj da uvedeš plate i uslove rada kao što su na tvom divnom zapadu, ako već uvodiš standarde poslovanja koji tamo važe. Bez toga ostaješ samo krkan.
draft.dodger draft.dodger 16:18 17.11.2010

Taj slatki zvuk overe...

expolicajac expolicajac 16:23 17.11.2010

Ma imam filing

Jedinin način da se konačno osvetiš tim "zlim malim plavim" je da postaneš ministar policije. Stara izreka kaže "Ne j.be lep nego dosadan". Pa ih onda mučiš. Predlog mera
1. Svaki dan po jedan sat uče engleski
2. tri puta nedeljno komandir stanice ( možeš da čitaš Šaft ) mora da prevodi starice preko raskrsnice koja nije regulisana semaforom
3. Komandir na slanju smene na zadatak mora da čita policijskim službenicima bon ton
4. Policijski službenici ženskog "spolovila" moraju da svake nedelje šalju tekstove koje ministar po sopstvenom izboru objavljuje na svom blogu. Službenice moraju da vode računa o pravopisu, jer će u protivnom biti kažnjene. Kazna je iznenađenje i nije predviđena pravilnikom.
Svašta mi pada na pamet
dragon.leo dragon.leo 16:24 17.11.2010

Гиљотина прописа

Њ.В. Путни Налог је преживело и громогласно најављивану гиљотину прописа.
gorran2 gorran2 16:36 17.11.2010

Potemkinova giljotina

dragon.leo
Њ.В. Путни Налог је преживело и громогласно најављивану гиљотину прописа.

He, he, giljotina propisa, to je samo moderna fasada iza koje je ovlaš sakrivena stara udžerica.
najviše se hvale registracijom firme. Nekad je bilo jedno 50-6o operacija tipa upravni organ-šalter-knjižara-obrazac-popunjavanje-banka-popunjavanje-uplata-šalter-predaja-čekanje na overu 3-30 dana-unošenje tog čuda od papira u sledeći krug.
Sad su to prilično skresali.
Ali samo na površini. Kad registruješ firmu, imaš tri puta manje operacija. Ali, ne dao ti bog da premestiš ofis dvesta metara niz ulicu. Taj, izuzetno redak , slučaj "nije predviđen" "giljotinom", i, kad kreneš u tu priču, dočeka te kompletan stari sistem u svom punom sjaju.
jaksa scekic jaksa scekic 16:36 17.11.2010

Putni nalog drug-ca

Nekad davno u dopisnistvu smo pisali putne naloge sledece sadrzine:


Drug-ca (nepotrebno precrtati)

Upucuje sa na sluzbeni put dana ________

Naimenovani ce se zadrzati na putu do ________

Imenovani se ovlascuje da moze da upravlja motornim vozilom marke **** Reg tablice ****


Ovlasceno lice

Tu smo se po potrebi potpisivali i lupali pecat koji smo napravili kod pecatoresca, koji opet nije hteo da nam napravi pecat dok nismo doneli hrpu papira i dokaza da smo strano dopisnistvo.

A jedne godine, trazili su mi PIB , registraciju kod Privrednog suda, i ko zna sta jos, sva sreca firma zatvorila dopisnistvo te se ne moram akati sa budalastinama.
Dopisnistva su tada bila pod SCG jurisdikcijom i nisu imala status pravlog lica, pa sad ajd objasni srpskoj administraciji da si pod federalnom kapom a ne njihovom.


J


PS: A delovodni broj, to je vec bila mora, zurili mi u Moskvu, ali u Ljermontovoj nisu hteli da daju ruske izlazne vize zaposlenima u stranoj firmi, te ja zamolih Tijanica, bio je sef na TV Politika, da mi da neko sluzbeno pismo.
Dobio ja pismo za mene i ekipu, ali nije bilo delovodnog broja u gornjem levom ili desnom uglu, vise se ne secam.
Kad su me vratili sa slatera, otisao sam na parking i rukom napisao ispod zaglavlja Politika

reg broj:

1234/01/346
zavedeno pod

DeL:08/12

I proslo, dobili ruske izlazne vize i stigosmo na tenkove koji razlupase Beli dvor

PPS: Nego Krkar, znam da je trol, ali ne mogu da odolim,danima cekam Tvoj blog ne bi li te upitao
Zar ces da glasas za Vulina?

[/url][url=http://www.blic.rs/Vesti/Politika/217793/Tomislav-Nikolic-Velimir-Ilic-i-Bogoljub-Karic-u-koaliciji]

krkar krkar 16:42 17.11.2010

Ko je za koga glasao?

PS: Nego Krkar, znam da je trol, ali ne mogu da odolim,danima cekam Tvoj blog ne bi li te upitao
Zar ces da glasas za Vulina?


Pa i ti si na poslednjim izborima glasao i za Dačića, i za Krkobabića, i za Ugljanina, i za Dinkića.

Možda nisi baš za njih ali doveo si ih na vlast. Koja razlika?

Ajde, dobro, I ti i ja i još mnogi...
jaksa scekic jaksa scekic 16:45 17.11.2010

Putni nalog drug-ca

krkar
PS: Nego Krkar, znam da je trol, ali ne mogu da odolim,danima cekam Tvoj blog ne bi li te upitao
Zar ces da glasas za Vulina?


Pa i ti si na poslednjim izborima glasao i za Dačića, i za Krkobabića, i za Ugljanina, i za Dinkića.

Možda nisi baš za njih ali doveo si ih na vlast. Koja razlika?

Ajde, dobro, I ti i ja i još mnogi...


I za Sreckovica , nemoj dijasporu da mi zaboravis, a Palma, malo li je
4krofnica 4krofnica 16:58 17.11.2010

punk's not dead

e, moj ti.... da se kacis sa Njima.


ako se vrati za 9 ima pravo na dnevnicu


aham al' na pola dnevnice: od 8-12h provedenih na sl. putu. preko 12 ima pravo na celu.

put van zemlje je najsladji. nit imas gde da potrosis dnevnicu, svi troskovi placeni, pa obradujes ukucane sa ekstra keshom...

jos i ovo: po novom moras sve devizne troskove na mesecnom nivou (ako ih imas) da prijavis u deviznoj sluzbi, tamo negde u Nemanjinoj.

a sad mjuz
dolybell92 dolybell92 17:02 17.11.2010

A ko bi platio onda ?


Ovde sa svojom platom ne možeš da živiš ni u svom stanu
normalno, mesec dana ... a nekmoli još da imaš i putne
troškove od bilo koliko dana....
Mi smo od normalnog života isuviše daleko...
po svim parametrima... putni nalozi su dečja igra....
talicni talicni 17:32 17.11.2010

Re: A ko bi platio onda ?

Moze bit da Krkarova firma dobro placa.
krkar krkar 20:44 17.11.2010

Re: A ko bi platio onda ?

Moze bit da Krkarova firma dobro placa.


Pošteno, svakom prema znanju, zalaganju i zaslugama. I na vreme. Jedan jedini put je plata zakasnila 2 dana i o tome su svi bili unapred obavešteni mejlom, 7 dana ranije.

Ali zato i ne trpi da je neko krade. Baš ne može da se krade, pa to ti je.
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:08 17.11.2010

Re: A ko bi platio onda ?

krkar
Moze bit da Krkarova firma dobro placa.


Pošteno, svakom prema znanju, zalaganju i zaslugama. I na vreme. Jedan jedini put je plata zakasnila 2 dana i o tome su svi bili unapred obavešteni mejlom, 7 dana ranije.

Ali zato i ne trpi da je neko krade. Baš ne može da se krade, pa to ti je.

Svaka čast prijatelju.A kako se dolazi do te firme?
Odličan tekst i dobar primer kako nam se regulativa brzo menja i daj bože da po mnogi stvarima ne ide u rikverc, mislim glede toga što ne reguliše ono što bi trerbalo, što samo prepisuju stare zakone i pravila, a hoćemo u EU. Pa i treba da hoćemo i tako će ih jedino naterati da uproste i ne komplikuju tamo gde ne treba a da se pobrinu o sprovođenju propisa i zakona tamo gde treba.E to i poslednji izveštaj EK zahteva od Srbije.
dolybell92 dolybell92 06:45 18.11.2010

Re: A ko bi platio onda ?

Pošteno, svakom prema znanju, zalaganju i zaslugama. I na vreme. Jedan jedini put je plata zakasnila 2 dana i o tome su svi bili unapred obavešteni mejlom, 7 dana ranije.

Ali zato i ne trpi da je neko krade. Baš ne može da se krade, pa to ti je.


Takav opis nije realan... ko odlučuje koliko je
znanje potrebno, koliko je zalaganje i kakve su zasluge...
i da je sve to pri tome pošteno... Vlasnik, pošteno.
Vlasnik takve firme mora da propadne, da se ne lažemo.
Te stoga to pošteno... ne stoji, možda bi moglo
da se nazove npr. korektno, pristojno... ?

Ono što je pošteno, gledano sa strane vlasnika
ili poslodavca, gledano sa moje strane - to nije.

Hajde, ovo bi bila teorija i to jednostavna...
a praksa to je tek galimatijas... u ovdašnjim okolnostima
i pojma nemam kakvim sve zakonima... svi su u pravu,
i poslodavci i radnici i država...
(vidim da i S Subotića terete za neku štetu koju
je naneo svojoj firmi !?...)krkar krkar 13:46 18.11.2010

Re: A ko bi platio onda ?

Takav opis nije realan... ko odlučuje koliko je
znanje potrebno, koliko je zalaganje i kakve su zasluge...
i da je sve to pri tome pošteno... Vlasnik, pošteno.
Vlasnik takve firme mora da propadne, da se ne lažemo.
Te stoga to pošteno... ne stoji, možda bi moglo
da se nazove npr. korektno, pristojno... ?


Da se ne bismo zakačili za termin a prevideli suštinu - OK, neka bude korektno.

Ključ je u drugom delu tvog pitanja: ko odlučuje...

Odlučuje menadžer. Zato je i plaćen.

Menadžer je posrednik, višestruki:

- između vlasnika i zaposlenih
- između interesa vlasnika i interesa zaposlenih
- između želja i mogućnosti
- između vlasnika i države
- između profita i tehnologije
- između liberalizma i birokratije
i još mnogo čega.

Menadžer treba da poznaje proizvodni proces i postavi ga na najbolje realne osnove. Uslovno rečeno on zajedno sa vlasnikom odlučuje je li za firmu dugoročno bolje (isplativije, "razvojnije", propulzivnije, konkurentnije...) da u Srbiji posluje "japanski" sa puno tehnologije i malo ljudi ili "bangladešanski" sa malo tehnologije i puno kulija. A pošto je sve uvek negde između onda treba naći taj kompromis gde tačno između.

Menadžer odlučuje koji profil ljudi zapošljava, koliku stručnost treba neko da ima za neko radno mesto, koliku odgovornost, koji princip upravljanja primenjuje (a to se uglavnom svodi na stepen autonomnosti u odlučivanju na raznim nivoima) itd.

Dobra firma nikad ne propada olako, čak i kad je preuzmu savršeno nesposobni vlasnici i postave najveće idiote za menadžere - ako je od početka bila zdravo i dobro postavljena ona se po inerciji prilično uspešno kotrlja, često mnogo duže od očekivanja neupućenih

Hajde, ovo bi bila teorija i to jednostavna...
a praksa to je tek galimatijas... u ovdašnjim okolnostima
i pojma nemam kakvim sve zakonima... svi su u pravu,
i poslodavci i radnici i država...


Naravno da ne mogu svi biti u pravu. Ali od ovih navedenih jedni po definiciji najmanje mogu biti u pravu: država

U ekonomiji je država uvek strano telo. I tu se vidi razlika između pametne i glupe države. pametna država interveniše minimalno i samo kad je zaista potrebno. Glupa država se meša u sve, uvek i svuda.

naša država je primer maksimalno glupe države. Ja, inače, mislim da se ova i ovakva država ne može reformisati (ne u jednoj ljudskoj generaciji). Jedini lek bi joj bio da se potpuno raspusti. Ukinuti državu i graditi je od nule. Natavno, to je u praksi nemoguće, zato i jesmo gde jesmo.
gospodin_ne gospodin_ne 13:58 18.11.2010

Re: A ko bi platio onda ?

U ekonomiji je država uvek strano telo. I tu se vidi razlika između pametne i glupe države. pametna država interveniše minimalno i samo kad je zaista potrebno. Glupa država se meša u sve, uvek i svuda.

Kao recimo u bankarski sistem Grcke, Irske, Spanije, Portugalije, Engleske, Amerike...
Ili recimo ekonomski sistem Francuske.
Kad je vec u agoniji.
A ponekad je kasno...
jaksa scekic jaksa scekic 17:18 17.11.2010

Jos malo drzave

Ispravite me ako gresim, drzava regulise i dnevnice za inostranstvo, i to vazi za drzavne, javne i privatne firme.

[/url][url=http://srbija.e-racuni.com/rrs/Dnevnice.html]


Recimo citava Autrija je 58 evra, pa bio u Becu ili u nekoj zabiti u Alpima. Slovenija 41 evro.
Koji smetenjak propisuje ove dnevnice, il taj smetenjak putuje po tim zemljama svakog meseca pa kontrolise cene.

Ali zato poreski obveznici placaju 700 evra dnevno za najam skele na Skupstini, bez obzira radilo se ili ne.

[/url][url=http://www.blic.rs/Vesti/Politika/218027/Za-skele-na-fasadi-Skupstine-platicemo-187000-evra]

J
MarkoPustolov MarkoPustolov 18:45 17.11.2010

Re: Jos malo drzave

ako sam ja lepo razumeo radi se o maksimalnim iznosima koji se isplaćuju zaposlenima bez dodatnog poreza na prihod i privatne firme nisu u obavezi da ih plaćaju ako su pokriveni svi troškovi
krkar krkar 20:50 17.11.2010

Re: Jos malo drzave

ako sam ja lepo razumeo radi se o maksimalnim iznosima koji se isplaćuju zaposlenima bez dodatnog poreza na prihod i privatne firme nisu u obavezi da ih plaćaju ako su pokriveni svi troškovi


Otprilike tako. Ali i to je recidiv komunizma, mislim da si baš ti negde dole napisao: nema dnevnica. Priznaju se svi razumni i uobičajeni troškovi. Trebalo ti hemijsko čišćenje odela - može. Ne može račun za pranje veša u hotelu da ti bude 400 DM za 3 dana. To baš ne može.

Inače, to se desilo baš mom poznaniku. 90-i-neke išao u ex-DDR i uveče mu dosadno bilo u Magdeburgu, pio sa nekim svaku noć na hotelskom šanku. Turu jedan, turu drugi - pa sve na sobu. Na odlasku tražio da mu naprave račun gde će tih 400DM biti prikazano kao laundry.

E, ali pravi kapitalizam plaća i računovođe da štite interese firme a ne da prikrivaju mamlaze koji bi da je potkradaju. Pa je tako neki računovođa pozvao hotel i tražio kompjuterski ispis, dobio ga, svaka tura navedena. I baja dobio otkaz i od poslenjde isplate mu odbili račune sa šanka.
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:29 17.11.2010

samo da dodam:

Ako koristiš svoje privatno vozilo za obavljanje posla, onda možeš to da prijaviš za tax deduction na kraju godine. Mislim, ovde - u USA. I to sve ide na "časnu reč".nim_opet nim_opet 17:34 17.11.2010

Re: samo da dodam:

Na casnu rec, ali sa podtekstom da ako zapadnes u reviziju, i ispostavi se da ti rec nije bila casna, od novcanih kazni do zatvora - u Srbiji ne postoje posledice za neplacanje poreza - odnosno, postoje ali se primenjuju selektivno i retko.

Nego, za putni nalog - ovo sa odredjivanjem koliko dana, gde itd, i policajcima koji to kontrolisu me podseca na sulude odredbe o prebivalistima i boravistima - jel i dalje vazi da se mora prijaviti promena boravista ako sedis na recimo selu duze od 8 dana?
gorran2 gorran2 17:39 17.11.2010

Re: samo da dodam:

u Srbiji ne postoje posledice za neplacanje poreza

Ne postoje ako se radi o milijardama, kao u ovom slučaju.
Ali, ako dugujete par stotina hiljada, doći će vam murija i slikaće vas televizija kako vas guraju u maricu sa lisicama rukama.
srdjan.pajic srdjan.pajic 08:11 18.11.2010

Re: samo da dodam:

nim_opet
Na casnu rec, ali sa podtekstom da ako zapadnes u reviziju, i ispostavi se da ti rec nije bila casna, od novcanih kazni do zatvora - u Srbiji ne postoje posledice za neplacanje poreza - odnosno, postoje ali se primenjuju selektivno i retko.

Nego, za putni nalog - ovo sa odredjivanjem koliko dana, gde itd, i policajcima koji to kontrolisu me podseca na sulude odredbe o prebivalistima i boravistima - jel i dalje vazi da se mora prijaviti promena boravista ako sedis na recimo selu duze od 8 dana?


Jeste, jedino što pod reviziju zapadneš tek kad IRS-u postane očigledno da nešto baš uporno muvaš. E, onda si ga ugasio. Zato ovde uglavnom niko i ne muva sa porezima, barem ne sitna buranije Krksonovog kalibra. Ne isplati se, pogotovu što možeš pristojno da živiš čak i od vrlo sitnog bisnisa, a da ne moraš da se "snalaziš".
pruki pruki 17:34 17.11.2010

muka mi je


Pogodi me u žicu. 18 godina sam privatnik u ovoj zemlji nikad nisam radio u soc firmi i zato sam oduvek na mukama jer nikad neću prihvatiti ovdašnja razmišljanja iako nisam radio u inostranim firmama. Radim za njih. Ali više mi je stvarno muka od papira i papirčića koje nam traže a najviše me izluđuje kad mi nadležna osoba xy kaže:
- ovo vam nevalja
- Dobro a kako treba jer ja neznam
- pa neznam ni ja ali ovako sigurno nemože
Slične razgovore sam vodio milion puta a ovo šta sve treba tj. netreba da ima vozilo pa pozivanje savetnika pa njihove oprečne izjave pa jedni kažu treba ovako a onda drugi kaže ko vam je to rekao.
Primeri iz prakse:
- kepu knjiga
- trgovačka (treba ili ne)
- vozilo u operativnom lizingu
- novi zakon o pušenju (kolko obaveštenja pa pod kojim uglom cigara i sl.
Ma lepo rekoh muka mi je od same pomisli šta sam sve slušao i šta nam sve izmišljaju, praktično nemože čovek da radi svoj posao od bavljenje koje kakvim glupostima i papirologijom.
Ima li čanse da ovo možda pročita neko ko može nešto i da promeni.
Mada neverujem da bi mu dozvolili.

tsunade tsunade 20:03 17.11.2010

Re: muka mi je

nadlezna osoba (za salterom) ima SAMO jednu mantru koja glasi FT1P (FALI TI JEDAN PAPIR)...
krkar krkar 20:53 17.11.2010

Re: muka mi je

Pogodi me u žicu. 18 godina sam privatnik u ovoj zemlji nikad nisam radio u soc firmi


Ako će da ti bude lakše - ja uporno tvrdim da bih lakše podneo da provedem bilo koje vreme u zatvoru nego to isto vreme u državnoj službi.
angie01 angie01 22:07 17.11.2010

Re: muka mi je

da bih lakše podneo da provedem bilo koje vreme u zatvoru nego to isto vreme u državnoj službi.


a shto, na oba mesta se izuchavaju iste veshtine!
vojislav948 vojislav948 17:37 17.11.2010

Putni nalog za XXI (XXII, XXIII, XXIV...)


Bravo majstore, za ovaj sjajan tekst i vrlo plastično oslikavanje naše sadašnjosti, naših intelektualnih i kreativnih dostignuća od strane državnih institucija, koje se isključivo bave prepisivanjem akata, propisa iz udbaško-čvorovićevske ere. Nažalost svedoci smo da su to krajnji dometi sadašnjih vlastodržaca i da smo sa njima bliže 18. veku, nego 21. Žalosno, da ne može biti žalosnije.
Aleksandar Vasović Aleksandar Vasović 18:14 17.11.2010

ANARHIJA

Mi smo pre anarhisti u odnosu na braću ukrajince

Kad sam ja ono bir vaktile živeo u Kijevu, požlim da sve bude legalno i odem u policiju da preregistrujem auto sa srpskih (SRJ) tablica na ukrajinske (za strance).

Otvorim utupstvo na sajtu ministarstva policije iliti DAI (dorožna avto-inspekcija)...

(digresija - DAI znači i DAJ, pa su onda dobri ukrajinci svoju policiju zvali "DAI dvadc'at griven" - daj 20 grivni -- uobičajena tarifa za brzinu, crveno svetlo i punu liniju -- gaženje babe i sitne dece košta oko 200$)

Elem, otvorim ja utupstvo, pripremim bumaške i spravke sa sve štambiljima, pečatima, delovodnim brojevima i taksenim markama i odem u policijsku stanicu.

Kad tamo jedan koji izgleda kao Ostap Bender u uniformi me pita, a gde je meni formular CHNT-22M/300... Odem ja da tražim formular CHNT-22M/300, ali mi onda u nadležnoj kancelariji kažu da mi treba spravka 8768M-22/S koju ne mogu da dobijem dok ne nadjem formular CHNT-22M/300...

Sve je to potrajalo otprilike pola sata dok se nisam dosetio jadu, pitao šta košta i dobio tablice za dodatnih 200 grivni (oko $40 po tadašnjem kursu) u to uključiv jednu flašu Sovjetskoje Šampanjskoje, dve litre piva "Manastirskoje-Roganj" i tri kesice usoljene haringe.

I tamo ima nalog za komandirovku - službeni put i zbog nekog razloga i tada su u bivšem Inturistovom hotelu u Zaporožju mom (pokojnom) šoferu Kolji tražili da vide putni nalog da bi mu dali sobu, pa smo sve poslali dodjavola i otišli kod nekog čestitog Tatarina koji nas ništa nije pitao.
MarkoPustolov MarkoPustolov 18:21 17.11.2010

Odličan Tekst

Mi u firmi u ugovoru o radu napišemo da čovek ima pravo nodknade toškova za slučaj puta, bez dnenvica. Tako i objasnimo ljudima.

Plata je xxxx. Za slučaj službenog puta imate plaćene sve troškove. Troškovi su prevoz (benzin, taksi, avio prevoz), smeštaj, hrana (sva tri obroka ako je ceo dan ili više dana). Ukoliko neko boravi u Hotelu sa samo plaćenim doručkom onda predvidimo neke maksimalne troškove na dnevnom nivou koji zaposleni ima. Jel jasno je da ako vozite dugo kola, staćete na pumpi popiti kafu sok, osvežiti se, onda kad negde stignete onda sastanci posao šta već, posle ručak, ako je daleko onda u hotel, večera i povratak nazad.

Ljudi imaju viza i master kartice. Nema avansa. Svaka transakcija ide preko kartice, makar podizali keš sa bankomata. Ljudi skupe račune za svaku transakciju. Na kraju puta napišu na šta su potrošili novac.

Naši zaposleni su to vrlo lepo i lako prihvatili.

Automobile koji imamo su preko operativnog lizinga, tako da se uopšte ne vode na nas. Jednom kad me je policajac zaustavio i tražio putni nalog (prvo me je pitao jel moj auto ili službeni) pokazao sam saobraćajnu i kad je video da je sa lizinga samo je rekao onda ne treba nalog.

Knjigovođi sam rekao da nemam nameru da popunjavam nikakve naloge i da je to njen posao.

Znači najebali smo ako dođe neko da kontroliše!
tsunade tsunade 20:12 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

ja sam isto te naloge prebacila racunovodji... ovo s karticom mi se veoma dopada. govorimo o racunu koji posebno otvaras za te namene i prebacujes kintu na taj racun, zar ne?
krkar krkar 21:03 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

Znači najebali smo ako dođe neko da kontroliše!


Ma najebali ste svakako ako neko hoće da najebete, možeš da radiš po najsurovijim propisima, INTOSAI, NATO, švajcarska banka, nema veze. Njegovo Veličanstvo Etatistički Birokrata!

Ja mislim da najveći sadisti na svetu idu u službu koja za državu piše finansijske propise. To su takve budalaštine i nelogičnosti da se normalan čovek svaki dan čudom čudi. Al pošto isti taj kadija za nepostupanje po svakoj pizdariji i bezumnosti koju propiše preti i zatvorom, kaznama do neba... moraš i da pristaneš na gomilu gluposti.

Evo ti primer: moj zaposleni natanka gorivo, pojede sendvič, popije kafu, kupi flašu bezalkoholnog pića za put... i 2 kutije cigara. Sve na istom računu.

Podnese račun na naplatu. Knjigovođa odbije da mu prizna cigare. Ispravno, nije firma Alajbegova slama da nekom plaća cigare. Ali, problem je što je neki birokrata propisao da račun može da se prizna samo u celosti ili nikako. I sad, gorivo 5000 dindži, hrana i piće 500 dindži - to je u redu. Ali onih 300 dindži neću da platim. Računovođa me moli da priznam jer inače čovek ne može da naplati gorivo uopšte. I tera te da prekršiš princip, da dozvoliš da te neko pravi budalom...

Naravno, nisam priznao račun u celosti i nije bio isplaćen. Svi su u firmi bilo obavešteni zašto i - nije se više ponovilo. Nikad!
krkar krkar 21:06 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

P.S.

A za kartice za gorivo je tek posebna priča. Jedino EKO (valjda se tako zove) ima normalan sistem gde ti možeš da odlučiš da kartica vredi za ono što ti hoćeš a ne za sve. Mož' biraš: samo gorivo ili samo dizel ili gorivo i mazivo ili gorivo, mazivo i šank... Možeš i da povežeš karticu i registraciju ili na više registracvija ili da važi i za sva kola (uključujući i zaposlenikovu svastiku ako mu se tako ćefne). Dakle, imaš izbor.

Ostali su katastrofa, bar je tako bilo kad sam se poslednji put u to udubljivao.
jaksa scekic jaksa scekic 21:12 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

Tacno, evo kako se to resava u inostranstvu.
Uposleni koji puno putuju imaju firmin Amex. I tako placaju hotel, rent a car, benzin, hranu.
Zabranjeno je koristiti firmin Amex za privatne stvari.
Kako se napravi trosak, izvod izadje na njegov intranet amex file.
Covek se vrati sa puta, udje na svoju Amex stranu i ukuca podatke za svaki trosak, i to ode u munjoslovnon obliku njegovom sefu na verifikaciju. U medjuvremenu, covek isprinta izvestaj, dobije bar kod, stavi potvrde i slipove u koverat i posalje u racunovodstvo.
Kako spreciti mahinacije.
Vrlo prosto, firmin amex je vezan za racun radnika a ne za racun preduzeca.
Radnik je tako stimulisan da sto pre preda racune, firma kontrolise, i dva dana pre nego sto stigne AMEX racun radniku da plati, firma uplacuje pare.
Jednostavan a savrsen sistem. I odlazak na put nije drama.
MarkoPustolov MarkoPustolov 21:13 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

krkar

Evo ti primer: moj zaposleni natanka gorivo, pojede sendvič, popije kafu, kupi flašu bezalkoholnog pića za put... i 2 kutije cigara. Sve na istom računu.

Podnese račun na naplatu. Knjigovođa odbije da mu prizna cigare. Ispravno, nije firma Alajbegova slama da nekom plaća cigare. Ali, problem je što je neki birokrata propisao da račun može da se prizna samo u celosti ili nikako. I sad, gorivo 5000 dindži, hrana i piće 500 dindži - to je u redu. Ali onih 300 dindži neću da platim. Računovođa me moli da priznam jer inače čovek ne može da naplati gorivo uopšte. I tera te da prekršiš princip, da dozvoliš da te neko pravi budalom...

Naravno, nisam priznao račun u celosti i nije bio isplaćen. Svi su u firmi bilo obavešteni zašto i - nije se više ponovilo. Nikad!

vrlo prosto po zakonu mu odbiješ te pare od neto iznosa od plate za načinjnu štetu firmi
MarkoPustolov MarkoPustolov 21:20 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

tsunade
ja sam isto te naloge prebacila racunovodji... ovo s karticom mi se veoma dopada. govorimo o racunu koji posebno otvaras za te namene i prebacujes kintu na taj racun, zar ne?


svaka banka ima neki svoj metod ali u principu naš problem je taj što postoji jedan račun koji dele svi zaposleni, tako da ako npr prebacim 100,000 din na karticu, svi koji imaju biznis visa karticu dele taj iznos (naravno u nivou limita koja ima ta kartica) tako ipak mora da postoji neko poverenje prema zaposlenima kojima dajete karticu kao i da neki razumni novac stoji na računu

inače ranije smo imali neku gotovinu u firmi, onda banula inspekcija i kaznila nas sa 100,000 din zbog neke gluposti, tadašnji direktor je dobio otkaz od vlasnika, a ja predložio da od tad radimo preko kartica (lepo sam pričao ex direktoru, ali on je old skul socijalizma bio i nije hteo da sluša, mada pretpostavljam da je malo privatno obratao taj keš što nam je stajao u kasi kad mu zafali privatno, posle pokrije i slično)
MarkoPustolov MarkoPustolov 21:28 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

inače malo off topic
jedan iskusan advokat iz jednog mesta u srbiji još pre 10 godina kada sam bio mlada usijana glava koja bi da menja sistem i srbiju rekao

Kažem ti kao sinu, niko u ratu sa birokratijom nije izvukao živu glavu a sa 100g kafe, milkom i koka kolom rešićeš sve.
krkar krkar 21:30 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

vrlo prosto po zakonu mu odbiješ te pare od neto iznosa od plate za načinjnu štetu firmi


Ne!

Prvo, to se kosi sa internim propisima moje firme. Firma nekom da kupije cigarete?

Drugo, to onda stvara dodatne probleme i dodatni posao mom računovodstvu.

Ovako - pošalješ mail svima: tajitaj stavio račun za cigarete na račun koji bi se inače priznao i nije priznato. Es wird bekanntgegeben!

I mirna Bosna dovijeka.
MarkoPustolov MarkoPustolov 21:36 17.11.2010

Re: Odličan Tekst

sve se slažemo ja sam samo želo da kažem da postoji mogućnost da naplatiš novac nazad odbihjajući od plate
filantrop filantrop 06:11 18.11.2010

Re: Odličan Tekst

jaksa scekic
Tacno, evo kako se to resava u inostranstvu.
Uposleni koji puno putuju imaju firmin Amex. I tako placaju hotel, rent a car, benzin, hranu.
Zabranjeno je koristiti firmin Amex za privatne stvari.
Kako se napravi trosak, izvod izadje na njegov intranet amex file.
Covek se vrati sa puta, udje na svoju Amex stranu i ukuca podatke za svaki trosak, i to ode u munjoslovnon obliku njegovom sefu na verifikaciju. U medjuvremenu, covek isprinta izvestaj, dobije bar kod, stavi potvrde i slipove u koverat i posalje u racunovodstvo.
Kako spreciti mahinacije.
Vrlo prosto, firmin amex je vezan za racun radnika a ne za racun preduzeca.
Radnik je tako stimulisan da sto pre preda racune, firma kontrolise, i dva dana pre nego sto stigne AMEX racun radniku da plati, firma uplacuje pare.
Jednostavan a savrsen sistem. I odlazak na put nije drama.


i u mojoj kompaniji je slicno samo sto:
Zabranjeno je koristiti firmin Amex za privatne stvari.

nama nije zabranjeno samo moramo da ih odbijemo od ukupnog racuna, jer smatraju da ako kupujem ili placam istovremeno i za sebe ili nesto za posao gubim vreme da razdvajam transakcije.
a poene koje zaradim na amexu mogu da koristim u privatne kupovine.

drugo, nama uvek daju unapred sume na amex tako da ne kreditiramo mi kompaniju placajuci racune nasim parama pa da kasnije dobijamo pare natrag kad podnesemo racune.

ne znam, do sad nisu uhvatili nikog da je to zloupotrebio.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 18:47 17.11.2010

Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Nije vezano za nalog ali jeste za za Drzavu Staljinistickih Sranja.
Jedna drugarica poreklom Francuskinja dosla u Srbiju da radi za neku francusku firmu i otisla da otvori racun u jednoj od banaka. Sve islo ok dok nije dosao na red famozni JMGB. Kaze sluzbenica 'Molim vas JMBG.' Ova gleda, nema pojma o cemu se radi pa je mislila prvo da nije dobro razumela zbog svog znanja srpskog. Kad joj je ona sluzbenica konacno objasnila o cemu se radi, ona kaze 'Pa ja to nemam, toga nema u Francuskoj.' 'Kako nema', nasla se u cudu sluzbenica, 'prvi put cujem da neko nema JMBG. Ne mogu da vam otvorim racun jer preko maticnog broja obezbedjujemo zastitu podataka.' Na kraju joj posle nekoliko telefoniranja i zavrzlama izmislili JMBG pa je uspela da otvori racun. Sledeci put ode drugarica u banku ne mogu da joj nadju broj. Nista, ona ista sluzbenica sada vec iskusna u materiji otvorila novi. Kad je ova drugarica zavrsila svoje dvogodisnje sluzbovanje u Srbiji vratila se u Francusku sa nista manje nego sest razlicitih JMBG. Nisu Srbi cicije.
expolicajac expolicajac 19:17 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Na kraju joj posle nekoliko telefoniranja i zavrzlama izmislili JMBG pa je uspela da otvori racun. Sledeci put ode drugarica u banku ne mogu da joj nadju broj. Nista, ona ista sluzbenica sada vec iskusna u materiji otvorila novi. Kad je ova drugarica zavrsila svoje dvogodisnje sluzbovanje u Srbiji vratila se u Francusku sa nista manje nego sest razlicitih JMBG. Nisu Srbi cicije.


Nije baš sve tako kao što si napisao. Jedinstveni Matični Broj Građana je uveden na teritoriji bivše SFRJ sredinom 7o godina. Osnov je bio zakon o prebivalištu građana tadašnje SFRJ donesen nakon usvajanja Ustava 7o-tih godina. Sastoji se od 13 brojeva koji su dodeljivani na osnovu sledećih kriterijuma. Prvih 7 cifara bili su datum rođenja lica kojem se dodeljuje JMBG (primera radi osoba rođena 27.03.1937 imala je početak 2703937), sledeća cifra određivala je republiku ( Srbija je imala cifru 7), sledeća cifra bila je oznaka područija republike ( oznaka Beograda je 1 ), sledeća dve cifre su označavale pol ( za muškarce je 00 a za žene 50), zadnje dve cifre su bile lična identifikacija osobe i određivana je na osnovu algoritmom određene relacije prethodnih 11 brojeva ( primera radi 23 ), tako da je celi JMBG pretpostavljene osobe bio 2703937710023. Lice je za sve vreme svog života zadržavalo JMBG koji je bio određen u momentu dodeljivanja bez obzira na promenu prebivališta. Na taj način je bila obezbeđivana korespodencija između svih državnih institucija sa kojima je lice sa JMBG dolazio u kontakt tokom postojanja SFRJ. Odnosilo se na penzijski, zdravstveni, stanbeni i druge fondove koji su funkcionisali u SFRJ.
Raspadom SFRJ svaka novoformirana država je postupno vršila prelazak na drugačiji oblik evidentiranja svojih građana, ali je kao osnova uzet poreski broj građana. U evropskoj zajednici osnova praćenja kretanja građana je upravo poreski broj lica, na osnovu kojeg se vrši njegovo evidentiranje tokom promene boravišta. Osnov je taražen u predpostavci slobodnog kretanja ljudi, kapital i robe, čime bi se na bilo kom mestu sagledavalo samo izmirenje poreskih obaveza i mogućnost ostvarivanja prava koja proističu iz izmirenja tih obaveza.
Iz ovoga, možeš i sam da vidiš da nije to bio odraz bilo kakvog staljinističkog odnosa prema građanima, već samo jedan oblik evidentiranja lica koja ostvaruju određena prava na osnovu obaveza, modifikovan prema obliku ustrojstva tako formirane države kakva je bila SFRJ.
mlekac mlekac 19:19 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Neues aus der Nachbarschaft
Nije vezano za nalog ali jeste za za Drzavu Staljinistickih Sranja.
Jedna drugarica poreklom Francuskinja dosla u Srbiju da radi za neku francusku firmu i otisla da otvori racun u jednoj od banaka. Sve islo ok dok nije dosao na red famozni JMGB. Kaze sluzbenica 'Molim vas JMBG.'


Jooj, JMBG! Cuvena adzbaha sa sedam glava!

Seca li se neko pre koliko su uvedeni? Ima bar 25 godina, sigurno...

Elem, dosta davno neka izuzetno obrazovana osoba uspela je da mi rastumaci sta stoji za sta u cuvenom JMBG. Prvo ide datum rodjenja, pa dve cifre za drzavu i grad, pa cifra za pol i na kraju su, u stvari, samo poslednje tri cifre one koje ti zapadnu slucajno...

E, tu ja saznam da se muski pol iz nekog, samo pandurima znanog razloga obelezava 0 a zenski 7.

I, isto tako slucajno, bas negde kad je trebalo da prijavim Mudricu prica mi poznanica kako je silne muke imala sa regrutnom komisijom jer je njenoj starijoj cerci na rodjenju bio dodeljen MUSKI JMBG. Trebalo zeni nekih godinu i po da objasni ludacima da ako u krstenici pise zensko ime i pol deteta: zenski - da je dete ipak zensko...

I odem ja, prijavim mog Mudricu, odemo posle nekoliko dana da podignemo krstenicu (jer smo morali da cekamo da nam posalju JMBG), i, potaknuta njenom pricom pogledam i ustanovim da su, naravno, mom MUSKOM detetu dali zenski JMBG.

Ljubazno ukazem maticarki na to - maticarka nema pojma! Nikad cula!

Zove ona Ljermontovu - gotovo ista situacija. Zmu vec prevrce ocima, tvrdi da sam poludela, ali ja ne odustajem...

Da skratim pricu, posle jedno 8697 objasnjavanja maticarkama za sta stoji koji deo JMBG, i isto toliko telefoniranja i prebacivanja s lokala na lokal u Ljermontovoj, konacno smo uspeli da dopremo do neke XY osobe koja je shvatila zasto se bunim i potvrdila da sam u pravu i, gle cuda, smesta dodelila detetu drugi, muski JMBG.

Na sta me je ona prva maticarka mrko pogledala vadeci korektor da ga ispravi u knjizi i rekla mi kako sam cepidlaka i sta bi mu falilo da je ostao pod zenskim - bar ga nikad ne bi zvali u vojsku!
jaksa scekic jaksa scekic 19:23 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Pricalo mi je da su u staroj Jugi maticari pogresili neki broj ili kombinaciju slova , pa ispade da je covek rodjen u Sloveniji, te je imao pravo da uzme slovencko drzavljanstvo
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 19:59 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

expolicajac


Ma ja ovo sa Staljinom video gore kod Krkara pa mi se ucinilo zgodnim .
Kako god i za sta god da je uveden meni je zanimljivo u kakvim se sve najbesmislenijim prilikama trazi i do kakvih sve ludih situacija moze da dovede (recimo ovaj moj primer, pa dole sto navode Mlekac i Jaksa). Meni licno smeta prvo sto je predugacak i zasnovan na smesnoj kombinaciji 'podataka' a drugo sto je sveprisutan. I u drugim zemljama postoje slicni koncepti, kao sto si i sam primetio, ali ih ne traze na svakom mestu, od upisa u biblioteku i registrovanja kod internet providera do bukiranja prenocista u nekom hotelu kao u Srbiji. Sa ovim univerzalizmom valjda hteli da obezbede pracenje kontrole kretanja gradjana a toliko ga zakomplikovali da nije funkcionalan ni na najprimitivnijem nivou.

Btw. hvala na kratkoj istoriji i objasnjenju semantike JMBG-a
Sepulturero Sepulturero 20:49 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Овај број постоји и у ЕУ. Ништа ту Србија није измислила.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 21:04 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Овај број постоји и у ЕУ. Ништа ту Србија није измислила.


Niko nije ni rekao da je Srbija izmislila, jasno je da je iz SFRJ perioda.
Ovaj broj sa ovakvom strukturom naravno ne postoji ni u pojedinacnim EU zemljama (osim mozda jos u Sloveniji) a ni na nivou EU. Postoje druge stvari kao licni, poreski ili broj osiguranja, ali nije poenta u tome. Birokratija je u svakoj zemlji dovoljno gadna to nije pitanje. Meni je, da ponovim, zanimljivo u kakvim se sve najglupljim situacijama JMBG trazi i do kakvih sve zavrzlama moze da dovede.
krkar krkar 21:16 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Sastoji se od 13 brojeva koji su dodeljivani na osnovu sledećih kriterijuma. Prvih 7 cifara bili su datum rođenja lica kojem se dodeljuje JMBG (primera radi osoba rođena 27.03.1937 imala je početak 2703937), sledeća cifra određivala je republiku ( Srbija je imala cifru 7), sledeća cifra bila je oznaka područija republike ( oznaka Beograda je 1 ), sledeća dve cifre su označavale pol ( za muškarce je 00 a za žene 50), zadnje dve cifre su bile lična identifikacija osobe i određivana je na osnovu algoritmom određene relacije prethodnih 11 brojeva ( primera radi 23 ), tako da je celi JMBG pretpostavljene osobe bio 2703937710023.


Nije baš sasvim tako.

JMBG je rađen po uzoru na švedski model.

1-7: datum rođenja
8: republika
9: područje
10: pol. muški-parni, ženski-neparni. Dodeljuje se po redu određivanja, 0, pa 2...
11-12: redni broj, broj protokola za određeni datum rođenja
13: kontrolni broj

Kontrolni broj dobija se nekom od klasičnih matematičkih operacija za određivanje kontrolnih brojeva. Obično je to nešto tipa: saberu se sve cifre sa mesta 1-12, pa se taj broj podeli sa 7 (ili 9). Kontrolni broj je ostatak od deljenja.

Na ovom tom primeru to bi bilo: 270393771002 = 41 /9= 4 i ostatak 41-36=5

Dakle, taj JMBG može da bude samo 2703937710025. Ako završava bilo kojom drugom cifrom ili je falsifikat ili je greška

Problem uopšte nije toliko u samom JMBG-u koliko u zloupotrebi, što su počeli svi za sve da ga traže pa su postale moguće zloupotrebe, pogotovo što na osnovu JMBG može diosta toga da se sazna o osobi.

Zato je Hrvatska pre nekih godinu-2 uvela OIB (osobni identifikacijski broj) koji se određuje vrlo arbitrarno i ne može na osnovu njega ni jedan podatak o ličnosti da se provali.
expolicajac expolicajac 22:20 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Na ovom tom primeru to bi bilo: 270393771002 = 41 /9= 4 i ostatak 41-36=5

Dakle, taj JMBG može da bude samo 2703937710025. Ako završava bilo kojom drugom cifrom ili je falsifikat ili je greška

J.b.ga kad sam loš sa matematikom.
mara92 mara92 22:27 17.11.2010

svjati JMBG

Је ли неко живео у јУеС оф Еј?
Да ли знате шта је Social Security Number? Елем, добијају га они који легално бораве у Сједињеним Државама. При томе, Бога оца папира попуниш и предаш да га добијеш, причекаш до три недеље, а шаљу га поштом, НИКАКО МЕЈЛОМ.
Тај број се чува као очи у глави и још боље...никоме не кажеш, јер на основу SSN-а се отвара управо поменути рачун у банци, проверавају ти кредитну историју, проверавају те иначе...(осим банци или баш у тако неким ситуацијама, било коме другом се не говори). Обзиром да сам се неко време интензивно бавила америчким исправама, верујте ми, знам о чему говорим - ОНО ЈЕ ПОЛИЦИЈСКА ДРЖАВА. Значи, једном кад си добио/ла SSN во вјек и вјеков си им у бази (за тридесет година ако тек одем тамо, одмах ће да ме нађу). Дакле, то је америчка верзија ЈМБГ-а ...а ако ти неко хакује - на.ебао си, људима се чуда десе (набифлане картице преко лимита, свашта нешто).
Друго,
Тамо, тај SOcial Security Number траже за прилично ствари (малтене за теретану...добро де, фотку, претерујем)...Све у свему, одговорно тврдим да Амере нико зезнуо није...
..а за сваки документ, ако идете "legal way" варијантом, попуњавате безброј образаца, он лајн и hard copy, плус, као што рекох - прилажеш од свега све и наравно фотографије (фотографије за: теретану, библиотеку, спа - соларијум, козметички салон)...
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 22:33 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Problem uopšte nije toliko u samom JMBG-u koliko u zloupotrebi, što su počeli svi za sve da ga traže pa su postale moguće zloupotrebe, pogotovo što na osnovu JMBG može diosta toga da se sazna o osobi.


genau
rade.radumilo rade.radumilo 22:38 17.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

krkar
10: pol. muški-parni, ženski-neparni...

... Obično je to nešto tipa: saberu se sve cifre sa mesta 1-12, pa se taj broj podeli sa 7 (ili 9).


Par korekcija:
1. Cifra 10: 0-4 Muski pol, 5-9 zenski, Odnosno Cifre 10, 11 i 12 sacinjavaju broj protokola, pri cemu su 000-499 rezervisani za musku decu, a 500-599 za zensku.
2. Kontrolna cifra se racuna po modulu 11.

Uzgred ko god je radio migraciju vecih kolicina podataka, zna da jos od SFRJ postoje neispravni maticni brojevi, tako da vecina softverskih resenja ima iskljucenu modularnu kontrolu.
Licno sam prisustvovao sceni u zgradi GSB-a, kada covek nije mogao da dobije povlasticu za javni prevoz, jer njegov JMBG koji vec 20-ak i kusur godina poseduje, nije prolazio modularnu kontrolu.

Moja koleginica je tek sa 40-ak godina prestala da bude musko po JMBG-u i dobila novi JMBG.
filantrop filantrop 05:54 18.11.2010

Re: svjati JMBG

е ли неко живео у јУеС оф Еј?


jesam, ja
i mnogo mi je zao kad vidim da neko pokusava da manipulise blogojavnost.

ОНО ЈЕ ПОЛИЦИЈСКА ДРЖАВА

одмах ће да ме нађу


zanimljivo.
evo sta kaze fbi koliko ima nestalih:

As of December 31, 2009, NCIC contained 96,192 active missing person records.

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ncic/ncic-missing-person-and-unidentified-person-statistics-for-2009

namerno cu da zaobidjem pojavu ilegalnih imigranata (12-20 mil.) kojih u policijskoj drzavi valjda ne bi bilo, ne??

прилажеш од свега све и наравно фотографије (фотографије за: теретану, библиотеку, спа - соларијум, козметички салон)...


nikad niko mi nije trazio foto ni SSN da udjem u spa kod mog frizera, samo da platim kad izadjem ni njoj za kosmeticki salon ili njen spa.
za ostale servise sam popunio formular na jednoj strani jednog lista papira. jesam isao sam legal way, jer sam usofej drzavljanin/.
znik znik 08:32 18.11.2010

Re: svjati JMBG

Neka vrsta jedinstvenog identifikacionog broja postoji više manje svugde u svetu. Problem sa JMBG je u tome što sam broj sadrži lične podatke. Postoje dobre šanse da na osnovu datuma i mesta rođenja otkrijete JMBG neke osobe, pošto je broj mogućih kombinacija relativno ograničen.
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:24 18.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Na ovom tom primeru to bi bilo: 270393771002 = 41 /9= 4 i ostatak 41-36=5

Ako je zbir 37, koja je onda cifra na kraju?
mara92 mara92 10:23 18.11.2010

Re: svjati JMBG

filantrop
, jai mnogo mi je zao kad vidim da neko pokusava da manipulise blogojavnost.quote]
..како да не: ја сам убачени елемент - ниси приметио/ла?
Намеравала сам да детаљно одговорим, а онда прочитах ову бомбу:
nikad niko mi nije trazio foto ni SSN da udjem u spa kod mog frizera, samo da platim kad izadjem ni njoj za kosmeticki salon ili njen spa

Је л' ти ово озбиљно?
Мислим, буквално си схватио/ла како тврдим да се за спа и фризерски салон тражи SSN и фотка?

пс. улепша ми јутро, хвала ти(има нас баш забавних)
krkar krkar 13:50 18.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Milan Karagaća
Na ovom tom primeru to bi bilo: 270393771002 = 41 /9= 4 i ostatak 41-36=5

Ako je zbir 37, koja je onda cifra na kraju?


1 po modulu 9 po kojem sam ja računao u gornjem primeru.

Ali pošto se JMBG, kako nam je objasnio Rade Radumilo, računa po modulu 11 onda:

37/11= 3 (3x11=33)
37-33=4

Znači mora da bude 4

Jesi legalan?
cyberm cyberm 16:00 18.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

madoxxx madoxxx 17:25 18.11.2010

Re: Ne treba zaboraviti ni svjati JMBG

Ne zna da li si cuo za SVETI "Social Security Number" xxx-xx-xxxx u SAD. Ako ga nemas ili ne znas fakticki si mrtav i nista ti ne moze pomoci, a birokratija potrebna da ti izda novi je kao da otvaras firmu u Srbiji. Bez njega ne zivis, ne mozes da uzmes pare iz banke.... prema tome razlika postoji samo u metodologiji odredjivanja broja koji u stvari predstavlja bas ono sto mu ime i kaze Jedinstveni Matcini Broj ... i koji sluzi kao identifikacija gradjanina pred svakim u drzavi. Niti je staljinisticki, ni DS-oski vec statisticki podatak neophodan za upravljanje drzavom i gradjanima
andjelija_lisac andjelija_lisac 18:51 17.11.2010

dakle,

...Dakle, država Srbija koja tvrdi da je demokratska država u kojoj vladaju ekonomske slobode propisuje...


država srbija svašta nešto propisuje, svašta nešto tvrdi... ali ko još državu srbiju uzima za ozbiljno... nego, imala sam nešto drugo na umu... sve nekako čekam i nadam se da će neko nekako napraviti nekakav dopis televiziskim stanicama, novinskim agencijama i kome već sve, sa naznakom važno, a predmet dopisa bio bi značenje reči sankcionisati i zabrana upotrebe iste do daljnjeg, radi bilo kakvog daljeg zbunjivanja... eto, čisto onako, da ova država srbija kad nešto hoće da osudi, zabrani, usprotivi se ili šta već, bar kaže/saopšti onako kako je i mislila...
p.s. nadam se da je jasno zašto ovo predlažem vama... a i preduzimljivost je na vašoj strani
medjutim92 medjutim92 09:47 18.11.2010

Re: dakle,

andjelija_lisac
a predmet dopisa bio bi značenje reči sankcionisati i zabrana upotrebe iste do daljnjeg, radi bilo kakvog daljeg zbunjivanja..


Slažem se. Tu reč treba sankcionisati.
freehand freehand 19:29 17.11.2010

Nahebaćeš zbog letraseta

Veličina slova na vratima vozila (firma) mora biti minimalno 100mm, i to bez kvačica na "š" ili "č".
I nemoj se iznenaditi ako ti pandur na putu izvadi lenjir kao sredstvo za verifikaciju dimenzije.
AlexDunja AlexDunja 19:58 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

izvadi lenjir kao sredstvo za verifikaciju dimenzije.

koje drugo sredstvo za verifikaciju predlažeš:)?
talicni talicni 20:10 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

freehand freehand 20:11 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

koje drugo sredstvo za verifikaciju predlažeš:)?

A da bi pandur mogao da ga izvadi po potrebi i na licu mesta?
Ne'am pojma, nisam razmišljao.
A i ko sam ja da se bavim krucijalnim stvarima za opstanak Države i Srpstva?!
Nisam ja Krkar da čačkam u srpske Svetinje.
AlexDunja AlexDunja 20:20 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

Nisam ja Krkar da čačkam u srpske Svetinje.

ovo te frihend prozvao, krki.
ja nisam:)
freehand freehand 21:02 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

AlexDunja
ovo te frihend prozvao, krki.
ja nisam:)

Šmizla. Nikad od tebe prava skojevka.
talicni

tzv pandurmetar:
g.radicevic g.radicevic 21:11 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

tzv pandurmetar:


a el ova ručka graničnik
dokle sme
po zakonu

krkar krkar 21:17 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

Veličina slova na vratima vozila (firma) mora biti minimalno 100mm, i to bez kvačica na "š" ili "č".
I nemoj se iznenaditi ako ti pandur na putu izvadi lenjir kao sredstvo za verifikaciju dimenzije.


Proveravala mi pravnica, nije tad postojao takav propis, bar ona tako kaže.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana