Biz| Društvo| Ekonomija

Privredni subjekti u 10 opština istočne Srbije

Saša Radulović RSS / 05.12.2010. u 23:55

Pre par meseci sam u okviru NALED-ove radne grupe za razvoj preduzetništva radio analizu privrednih subjekata u 10 opština istočne Srbije. Rezultati su neveseli. Teret razvoja lokalnih samouprava je nepravedno raspoređen među njenim građanima. Oni koji koriste najviše zajedničkih resursa, plaćaju najmanje. Legalna privreda nestaje.

O NALED-u možete pročitati na njihovom sajtu http://www.naled-serbia.org/. Ovaj konkretan projekat je deo šire grupe projekata koji se bave unapređenjem uslova poslovanja u Srbiji, od ludila birokratije i giljotine propisa do šume lokalnih taksi i njihove analize kroz projekat Kalkulator.

Za izradu analize korišćeni su podaci koje je dostavila Agencija za privredne registre i same opštine. Analizirani su finansijski izveštaji svih privrednih subjekata u opštini, kao i poreski prihodi lokalne samouprave

Za one koji ne žele da čitaju analizu, ukazaću na nekoliko osnovnih pokazatelja.

Od ukupnog broja radno aktivnog stanovništva, 30% je zaposleno, 15% su registrovani poljoprivrednici, 55% nije nigde registrovano i nema nikakvih prihoda.

Od zaposlenih, samo 14% je zaposleno od strane privrednih subjekata registrovanih u samoj opštini, 9% od strane privrednih subjekata registrovanih van opštine, 6% je na republičkom budžetu, a 1% na opštinskom.

Zaposleni nose 26% budžeta lokalne samouprave. Transferi republike su 39%. 11% su takse za isticanje firme. Od poreza na imovinu i naknade za građevinsko zemljište ubire se 18% prihoda lokalne samouprave. Ostali prihodi su manji od 6%.

Poljoprivrednici plaćaju zanemarive poreze u opštinsku kasu. Gotovo kompletna lokalna poljoprivreda je u sivoj/crnoj zoni. Ovo je samo konstatacija činjenice. Ova konstatacija ne traži krivce niti ima nameru da traži krivce među poljoprivrednicima.

Samo porez na rad (porez na dohodak i doprinosi) koji stanovnici opština plaćaju sektoru države su više od 2X (dva puta) veći od ukupnog budžeta opština.

Stanovništvo opština takođe u republičku kasu plaća porez na potrošnju (PDV, akcize i carine koje su sadržane u ceni uvezenih proizvoda) za svaki proizvod koji kupi legalno. Privredni subjekti ne plaćaju porez na potrošnju jer on nije trošak njihovog poslovanja. I ovaj porez je oko 2x veći od ukupnog budžeta opština.

Sa druge strane, republika iz svih poreskih prihoda plaća zdravstvo, školstvo i bezbednost. Oko 6% građana iz opština, radi na ovim poslovima.

U opštinama posluje 2.945 privrednih subjekata koji podnose finansijske izveštaje.

Od njih 1.634 privredna subjekta su privatni koji nisu registrovani za trgovinu.

U opštinama posluje 340 privrednih subjekata koji nemaju zaposlenih i 70 privrednih subjekata koji nemaju prihode.

U opštinama takođe posluje 7.351 preduzetnik koji ne podnosi finansijske izveštaje.

Daleko najveće poresko opterećenje za preduzetnike, mala i srednja preduzeća predstavlja porez na rad. Druga stavka je taksa na isticanje firme koja daleko najviše pogađa mala preduzeća i preduzetnike.

Porez na imovinu i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta (koja se može posmatrati kao ekvivalent poreza na imovinu) je zanemariv.

Ukupna površina ovih 10 opština je 784.013 ha.

Površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 405.283 ha ili 51.7%.

Površina šumskog zemljišta iznosi 312.409 ha ili 39.8%.

Površina građevinskog zemljišta iznosi 55.801 ha ili 7.1%.

Godišnji prihod opštine po hekataru građevinskog zemljišta je manji od 5.000 dinara.

Godišnji prihod opštine po hekataru poljoprivrednog i šumskog zemljišta je zanemariv.

Godišnji prihod opštine po hektaru zemljišta opštine je manji od 350 dinara, odnosno mesečno manji od 30 dinara po hektaru.

 

Prosečan porez od samo 3.600 dinara po ha godišnje, odnosno 300 dinara po ha mesečno, bi bio dovoljan da zameni sve ostale poreske prihode lokalne samouprave uključujući i Republička transferna sredstva.

Mogla bi da se ukine i taksa za isticanje firme, i sve ostale takse, i opštinski deo poreza na dohodak i ...

Dalju analizu posledica svega ovoga na ovu našu malu nepravednu zajednicu u kojoj je zapošljavati skupo, a posedovati jeftio, gde zaposleni u privredi koja nije državna nose najteži teret, gde je legalno poslovanje za državna preduzeća, monopoliste i budale, neki drugi put. Za one koje interesuje i imaju više strpljenja, sledi analiza 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cilj analize

Cilj analize je da se utvrde podaci na osnovu kojih je moguća ocena učešća i važnosti preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u ukupnoj ekonomiji opština. Svaki projekat poboljšanja preduzetništva u nekoj opštini bi onda morao biti meren u smislu poboljšanja jednog ili više kvanitativnih parametara ove analize.

Sa jedne strane je utvrđena ukupna ekonomska slika opštine sa stanovišta svih privrednih subjekata koji posluju na teritoriji opštine i identifikovani najvažniji parametri za analizu njihovog poslovanja. Sa druge strane je utvrđena prihodovna strana budžeta svih opština, učešće pojedinih poreskih zahvatanja u ukupnom finansiranju rashoda opštine, kao i doprinos različitih grupa građana budžetu opštine.

Razmatrano je i učešće Republike sa stanovišta zapošljavanja u opštini kroz zdravstvo, školstvo i zapošljavanje u republičkim institucijama. Podaci o doprinosu republičkih javnih preduzeća zapošljavanju u opštini nisu razmatrani već su sadržani u kategoriji zaposlenih u privredi sa sedištem van opštine.

Analizirani su podaci o privrednim društvima i preduzetnicima na teritoriji 10 opština:

 • Braničevski okrug - Veliko Gradište i Golubac

 • Borski okrug - Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin

 • Zaječarki okrug - Boljevac, Zaječar, Knjaževac i Soko Banja

Izvor podataka

U postupku izrade ove analize prikupljeni su podaci od Agencije za privredne registre i od odeljenja za privredu samih opština, kao i statistički podaci Republičkog Zavoda za statistiku objavljeni na web sajtu zavoda.

APR je za svaku od 10 opština dostavio izveštaj u kome su po zahtevu privredna društva podeljena u 6 kategorija (kolona K u izveštaju identifikuje kategoriju po broju):

 1. Preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i podnose finansijske izveštaje

 2. Ortačka društava

 3. Zadruge

 4. Mala privredna društava

 5. Srednja privredna društva

 6. Velika privredna društva

Za svaku od opština i 6 kategorija, APR je dostavio ukupan broj registrovanih subjekata u kategoriji, kao i zbirne podatke za 2009.godinu u skladu sa podnesenim i obrađenim finansijskim izveštajima, o:

 • broju zaposlenih

 • poslovnom prihodu

 • poslovnom rashodu

 • trošku zarada

Isti podaci su dostavljeni za subkategoriju privrednih društava koja se bave trgovinom (oznaka E), kao i privrednih društava koja su društvena ili javna preduzeća.

Na osnovu ovih podataka (U - ukupno, E-trgovina, D-društvena i javna preduzeća) izvedeni su podaci za privatna netrgovinska privredna društva (oznaka P). Oznaka subkategorije se nalazi u koloni Sk.

Opštine su dostavile podatke o opštinskim prihodima koji su od interesa za ovu analizu, podatke o broju poreskih obeveznika za svaku od kategorija opštinskih prihoda, podatke o površini opštine, starosnoj strukturi stanovništva, kao i podatke o broju zaposlenih u opštini. Ovi podaci su nepotpuni, ali je dalja analiza ipak izvršena na osnovu ovih delimičnih podataka.

Radno aktivno stanovništvo

Na teritoriji ovih 10 opština živi ukupno 316.562 stanovnika po popisu iz 2002.godine. Ima ukupno 95.954 domaćionstva sa prosečno 3.3 člana po domaćinstvu.

Radno aktivni 15-65 godina

 

187,027

 

Ukupan broj zaposlenih

 

56,806

30%

Lokalna administracija

 

1,354

1%

Zaposleni - Republika

 

11,600

6%

Privreda - sedište van opštine

 

17,086

9%

Privreda u opštini

 

26,766

14%

Trgovina

 

4,025

2%

Lokalna JP

 

2,795

1%

Paušalci

 

6,095

3%

Privatna, netrgovinska

 

13,851

7%

Individualni poljoprivrednici

 

28,320

15%

Ostali

 

101,901

54%

Struktura ukupno zaposlenih po poslodavcu je sledeća:

 • Sektor države - 22.8%

 • Republika - 20.4%

 • Opština - 2.4%

 • Privreda sa sedištem van opštine - 30.1%

 • Privreda sa sedištem u opštini - 47.1%

 • Lokalna DP, JP - 4.9%

 • Velika preduzeća - 16.2%

 • Preduzetnici, mala i srednja preduzeća - 26%

Poreski prihodi loklanih samouprava

Analiziran je doprinos različitih kategorija poreskih obveznika prihodima opština. Analiza ne obuhvata prihode od prodaje i/ili izdavanja imovine, razne opštinske takse itd. Analiza se fokusira na doprinos poreskih obveznika, bilo fizičkih ili pravnih lica, odnosno tereta koji nose.

Analizirani su sledeći prihodi lokalni samouprava:

 • Porez na dohodak - fizička lica (60% Republici, 40% lokalnoj samoupravi)

 • zaposlenih - 30% radno aktivnog stanovništva - 26% prihoda opštine

 • preduzetnici - 2% prihoda opštine

 • od kapitala i imovine - 1% prihoda opštine

 • ugovori o radu i autorskom delu - 2% prihoda opštine

 • Porez na imovinu - 9% prihoda opštine

 • fizička lica

 • pravna lica

 • Taksa na isticanje firme - 11% prihoda opštine

 • Naknada za građevinsko zemljište - 5% prihoda opštine

Opštinski prihodi

  

Zaposleni

742,499,591

26%

Preduzetnici

54,272,422

2%

Prihodi od imovine

34,957,372

1%

Ugovori o delu i autorskim pravima

53,953,082

2%

Porez na imovinu

252,400,759

9%

Taksa na isticanje firme

299,809,099

11%

Naknada za građevinsko zemljište

266,019,770

9%

Transferi

1,107,763,687

39%

Ukupno opštinski prihod

2,811,675,782

 

Transferi uglavnom od Republike iznose 39% ukupnih analiziranih prihoda opština. Pored ovih transfera, Republika zapošljava 20.4% ukupno zaposlenih u opštinama. Republički Fond PIO isplaćuje penzije za oko 70.000 penzionera u ovim opštinama.

Poreski prihodi od poreskih obveznika koji se bave poljoprivredom su zanemarivi. Ukupno 15% radno aktivnog stanovništva se bavi poljoprivredom.

Ukupno 54% radno aktivnog stanovništva ne plaća nikave poreze niti je registrovano da ima prihode bilo koje vrste.

Najveći poreski teret nose zaposleni, 30% ukupnih prihoda opštine.

Najveći teret za preduzetnike i mala preduzeća predstavljaju porezi na dohodak i taksa na isticanje firme.

Porez na imovinu je zanemariv.

Zemljište, porez na imovinu i naknada za građevinsko zemljište

Pored ljudi, zemljište je najvažniji resurs lokalne samouprave.

Ukupna površina ovih 10 opština je 784.013 ha.

Površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 405.283 ha ili 51.7%.

Površina šumskog zemljišta iznosi 312.409 ha ili 39.8%.

Površina građevinskog zemljišta iznosi 55.801 ha ili 7.1%.

Ukupni godišnji prihodi od naknade za građevinsko zemljište iznose oko 270.000.000 dinara odnosno:

 • ispod 5.000 dinara po hektaru građevinskog zemljišta godišnje

 • ispod 0.5 dinara po m2 godišnje

 • oko 400 dinara po hektaru građevinksog zemljišta mesečno

 • oko 4 pare po m2 mesečno

Ukupni godišnji prihodi od poreza na imovinu iznose oko 300.000.000 dinara odnosno:

 • ispod 350 dinara po hektaru zemljišta godišnje

 • ispod 3.5 para po m2

Prihod lokalne samouprave od šumskog zemljišta je zanemariv. Radi se o oko 40% površine opština.

Prihod lokalne samouprave od poljoprivrednog zemljišta je zanemariv. Radi se o oko 50% površine opština.

Prihod lokalne samouprave od građevinskog zemljišta oko 5.000 dinara po ha godišnje.

Poslovni rezultati privrede u 2009.godini

  

Ukupno

Trgovina

DP i JP

Privreda

      

Broj pravnih lica

 

2,945

1,260

51

1,634

POSLOVNI PRIHOD

aop201

92,004,724

24,031,416

2,656,679

65,316,629

POSLOVNI RASHODI

aop207

96,577,647

23,515,984

3,245,963

69,815,700

Profit

1000 din

2,229,621

(5,492,944)

3,263,323

4,459,242

Troškovi zarada

aop210

14,926,294

1,336,490

1,564,677

12,025,127

Troškovi zarada

%

15.5%

5.7%

48.2%

17.2%

Broj zaposlenih

aop605

26,766

4,025

2,795

19,946

Troškovi zarada po zaposlenom

mes. Din

46,472

27,671

46,651

50,240

Doprinosi

mes. Din

7,055

4,201

7,083

7,628

Bruto plata

mes. Din

39,416

23,470

39,568

42,613

Porez na dohodak

mes. Din

4,029

2,116

4,048

4,413

Neto plata

mes. Din

28,331

17,153

28,438

30,572

Porezi i doprinosi

mes. Din

18,140

10,518

18,213

19,668

      

Prosečno preduzeće

     

Prihod

1000 din

31,241

19,073

52,092

39,973

Rashod

1000 din

32,794

18,663

63,646

42,727

Profit

1000 din

(1,553)

409

(11,555)

(2,753)

Troškovi zarada

1000 din

5,068

1,061

30,680

7,359

Broj zaposlenih

 

9.1

3.2

54.8

12.2

Mesečno za Neto plate

din

257,492

54,793

1,558,512

373,189

Mesečno za poreze i doprinose

din

164,871

33,599

998,150

240,088

Poslovni rezultati po veličini:

  

Preduzetnici

o.d.

Zadruge

Mala

Srednja

Velika

        

Broj pravnih lica

 

619

67

75

813

45

15

POSLOVNI PRIHOD

aop201

2,514,348

169,178

1,562,893

8,221,020

8,905,377

43,943,813

POSLOVNI RASHODI

aop207

2,446,672

167,402

1,562,140

8,493,271

9,939,079

47,207,136

Profit

1000 din

67,676

1,776

753

(272,251)

(1,033,702)

(3,263,323)

Troškovi zarada

aop210

405,904

47,345

78,410

1,655,564

2,324,206

7,513,698

Troškovi zarada

%

16.6%

28.3%

5.0%

19.5%

23.4%

15.9%

Broj zaposlenih

aop605

1,387

179

206

4,640

4,325

9,209

Troškovi zarada po zaposlenom

mes. Din

24,387

22,041

31,719

29,734

44,782

67,992

Doprinosi

mes. Din

3,703

3,346

4,816

4,514

6,799

10,323

Bruto plata

mes. Din

20,685

18,695

26,904

25,219

37,983

57,670

Porez na dohodak

mes. Din

1,782

1,543

2,528

2,326

3,857

6,220

Neto plata

mes. Din

15,201

13,806

19,560

18,379

27,327

41,127

Porezi i doprinosi

mes. Din

9,187

8,236

12,159

11,354

17,455

26,865

        

Prosečno preduzeće

       

Prihod

1000 din

4,062

2,525

20,839

10,112

197,897

2,929,588

Rashod

1000 din

3,953

2,499

20,829

10,447

220,868

3,147,142

Profit

1000 din

109

27

10

(335)

(22,971)

(217,555)

Troškovi zarada

1000 din

656

707

1,045

2,036

51,649

500,913

Broj zaposlenih

 

2.2

2.7

2.7

5.7

96.1

613.9

Mesečno za Neto plate

din

34,060

36,884

53,725

104,895

2,626,419

25,249,164

Mesečno za poreze i doprinose

din

20,585

22,003

33,398

64,802

1,677,666

16,493,603

Poresko opterećenje preduzetnika i malih preduzeća

Daleko najveće opterećenje je na ime poreza i doprinosa na zarade. Ovo opterećenje predstavlja fiksni trošak. Iznosi u proseku 64% neto zarade. Ono je i glavni generator sive ekonomije. Preduzetnici zapošljavaju u proseku 2.2 radnika. Godišnji rashod na poreze i doprinose iznosi oko 250.000 dinara. Mala preduzeća zapošljavaju u proseku 5.7 radnika. Godišnji rashod na poreze i doprinose iznosi preko 750.000 dinara.

Taksa za isticanje firme (firmarina) iznosi u proseku oko 30.000 dinara godišnje po poreskom obvezniku. Visina ove takse zavisi od šifre delatnosti pod kojom je privredno društvo registrovano. Za veća preduzeća ona ne predstavlja problem. Za preuzetnike i početnike, ona predstavlja značajnu stavku poslovanja. I ona je generator sive ekonomije. Ovu taksu treba ukinuti.

Poresko opterećenje je neravnomerno raspoređeno. Oni koji koriste najviše resursa unutar opštine (zemljište) plaćaju zanemariv porez.

Naknada za građevinsko zemljište takođe zavisi od šifre delatnosti pod kojom je privredno društvo registrovano. Naknadu plaćaju samo oni koji legalno posluju. I ovu naknadu treba ukinuti.

Poreski sistem je tako postavljen da pogoduje poslovanju na crno (bez ikakve registracije) ili na sivo (isplaćuju se minimalci, veliki deo poslovanja ide na ruke u kešu). Poslovanje na crno se isplati.

Porez na imovinu se ne može ni izbeći ni sakriti. Plaćaju ga svi. Jednostavan sistem po m2 zemljišta, zavisno od zone i od namene zemljišta. Ovo treba da bude osnovni, najveći i najvažniji poreski prihod lokalne samouprave.

Porez na imovinu stimuliše upotrebu i/ili promet nepokretnosti. Ne isplati se držati poljoprivredno zemljište obraslo u korov. Ne isplati se držati zapuštenu lokaciju u centru grada koju niko ne koristi. Društvo naplaćuje takav luksuz preko poreza na imovinu. Onaj ko ne prihodjuje od imovine, mora da je prometuje.

Prosečan porez od samo 3.600 dinara po ha godišnje, odnosno 300 dinara po ha mesečno, bi bio dovoljan da zameni sve ostale poreske prihode uključujući i Republička transferna sredstva.Komentari (67)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Sofroniye Sofroniye 00:30 06.12.2010

Ih

Ma ko ce to da cita, bitno je da smo "mi" osvojili Davis cup i da se sisaju i da su bas cool i da su prave patriote sto su igrali :)

Panem et circenses.

(sarcasm is intended)
maca22 maca22 01:33 06.12.2010

Re: Ih

Taj Davis cup, sodoma i gomora...
mariopan mariopan 01:38 06.12.2010

Re: Ih

Prosečan porez od samo 3.600 dinara po ha godišnje, odnosno 300 dinara po ha mesečno, bi bio dovoljan da zameni sve ostale poreske prihode uključujući i Republička transferna sredstva.

Da li bi toliki porez oni koji imaju više ha, recimo samo 10, ( 36 000 dinara godišnje) mogli godišnje da plate a da to ne ugrozi njihov opstanak, jer vidim da su dosta siromašni? Možda rade zemlju ali nemaju mašine i prihod im je mali a posao težak pa ga loše rade? Možda su staračka domaćinstva? Zna li se prosečan prihod po ha godišnje i koliko zarade od tih ha..da li imaju od čega da plate i da žive, da im ostane i za život?
Slažem se da treba zemljište koristiti ili prodati nekome ko bi ga radio, prihodovao i plaćao porez jer od njega, ako je zapušteno, niko nema koristi. Ali nisam za to da se porezima ljudi nateraju da je prodaju. Za nekoga je to mala suma, za nekoga je velika.
Ili je cilj da se "prometuje" ako ne može da se plati?
To je nekada veoma osetljiva tema. Ko bi zaštitio staračka domaćinstva od mogućih zloupotreba?


Saša Radulović Saša Radulović 14:37 06.12.2010

Re: Ih

Da li bi toliki porez oni koji imaju više ha, recimo samo 10, ( 36 000 dinara godišnje) mogli godišnje da plate a da to ne ugrozi njihov opstanak, jer vidim da su dosta siromašni?


Zavisi od kvaliteta zemlje i koliko od nje može da se prihoduje. Porez od 350 dinara mesečno po hektaru je prosek. Za građevinsko zemljište on bi trebao biti mnogo mnogo veći, i opet u zavisnosti od toga šta urbanističi plan kaže da na tom zemljištu može da se gradi. Za poljoprivredno zemljište, on zavisi od toga koji je kvalitet zemljišta. Naknade po hektaru zemljišta se kreću u odnosu 1:100 u zavisnosti od ovih faktora.

Zna li se prosečan prihod po ha godišnje i koliko zarade od tih ha..da li imaju od čega da plate i da žive, da im ostane i za život?


Zna se i to je osnovi parametar koji ulazi u poresku politiku opštine pri određivanju stopa.

Možda rade zemlju ali nemaju mašine i prihod im je mali a posao težak pa ga loše rade?


Od poljoprivrednog zemljišta možete da prihodujete na 3 načina: da ga obrađujete, da ga date u zakup i da ga prodate pa da oročite pare u banci. Ako iz ovih ili onih razloga ne možete dobro da ga obrađujete, date ga u zakup ili ga prodate onima koji umeju.

Od šumskog takođe.

A tek od građevinskog ...

Interes društva je da zemljište bude privedeno nameni i da se od njega prihoduje, kako bi se od prikupljenih sredstava finansirale potrebe društva, kao što su lokalni putevi, škole, vodovod, kanalizacija, parkovi, kultura ...

Porez ja način da se ovo uradi.

Ko bi zaštitio staračka domaćinstva od mogućih zloupotreba?


Pravedan poreski sistem mora o ovome da vodi račune. Najbolji i najtransparentniji način je kroz neoporezivi deo.
mariopan mariopan 15:23 06.12.2010

Re: Ih

Porez ja način da se ovo uradi.

Znam, samo se mora naći mera u svemu.
banem92 banem92 00:20 07.12.2010

Re: Ih

Zavisi od kvaliteta zemlje i koliko od nje može da se prihoduje. Porez od 350 dinara mesečno po hektaru je prosek.


Neee znaam baš. Kod nas u Banatu iznajmite jutro zemlje za 50€ godišnje i to uz dosta muke. Do to dignete na 100€, pa više ne možete ni da ga iznajmite tj. onda bolje da stoji neobrađeno jer je totalno neisplativo.

Tu onda idemo do drugih pitanja. Dubokih. Već toliko starih da su drevna. Sećamo se mi koji živimo u poljoprivrednim krajevima kako su izgledala paorska domaćinstva. I kako su pokradena, i osiromašena, i kako su ih lagali pred izbore samo, i kako se uredbama zabranjivao izvoz... i jedno sedam miliona tačkica.

Onda ćemo doći do toga da pojedinačni paor ne može sve sam - i da navodnjava i da sve agro-tehničke mere primeni, pa da posle štiti od poplava i grada. Tačno, ne može. Postoje oni koji su ukrupnili rad i posede. Ne mogu sad ni oni. Kupili veliku novu mehanizaciju, sad ne mogu da otplate.

Tu ima toliko mnogo pitanja otvorenih da je mali kapacitet Interneta da se o tome ovde piše. Šta ja hoću ukratko da kažem - kada budu normalni uslovi kao npr. u Nemačkoj, onda ćemo moći da stavimo visoke namete na obradivo zemljište. Inače je potpuno besmisleno, ali zaista besmisleno, jer pre svega treba rešiti par hiljada pitanja, pa onda doći do toga da vidimo koliko država treba da razreže.

A da li može drugačije? Naravno - eto nam primera u susedstvu i u ex YU koliko hoćete. Verovatno bi i Vojvodina bila primer za Srbiju da se ne koprcamo zajedno.
Saša Radulović Saša Radulović 19:56 07.12.2010

Re: Ih

kada budu normalni uslovi kao npr. u Nemačkoj, onda ćemo moći da stavimo visoke namete na obradivo zemljište


Niko ne predlaže visoke namete na obradivo zemljište.

Sve što je analiza zaključila je da kada bi lokalna samouprava prihodovala u proseku 300 dinara po hektaru zemljišta mesečno u ovih deset opština, mogla bi da nema nikave druge prihode.

Kako odrediti koliko koji hektar zemljišta treba oporezovati u ovih 10 opština, predložiće drugi deo projekta na kome se radi.Na primer, jedna od opcija je neoporezivi deo od 20.000 evra. Na primer, ako neko ima 10 hektara koji su vredni 2.000 evra po hektaru ili manje, ne bi plaćao porez na imovinu jer bi bio ispod praga. Procena vrednosti zemlje i neoporezivi deo zavisi i menja se od opštine do opštine.
jkt2010 jkt2010 14:06 08.12.2010

Re: Ih

Saša Radulović

Pravedan poreski sistem mora o ovome da vodi račune. Najbolji i najtransparentniji način je kroz neoporezivi deo.

I vec vidim kako se ne pravi jedan ugovor za jednu parcelu nego se parcela "cepa" i pravi onoliko ugovora koliko je potrebno da se ostane "ispod radara". Kole ne kupuje vise na svoje ime 1000 hektara nego nadje 1000 baba & deda da za njega kupe po hektar. Sve se to lepo pravno "uvezhe" duplim ugovorima i - niko ne placa porez.

A tek sta reci o "dohodovnoj vrednosti". Sa kim treba da istrgujem "pravu" dohodovnu vrednost tj kome da dam 10% da mi da resenje da je "dohodovna vrednost" = 0 ? Posto neutralnih podataka nema (sami kazete da poljoprivrednika nema medju poreskim obveznicima) znaci da cu morati na kanabe kod nadleznog opstinara. Ili to ili da ko i svaka budala - platim kolko kazu?
Don Salieri Don Salieri 01:36 06.12.2010

Smanjenje javne potrosnje...

Mi (kvazieksperti) imamo problem, kako da obezbedimo 8 milijardi €...
za nezajazljivu republicku administraciju, koja trenutno od gradjana otima "samo" 7 milijardi €.

Pocetna premisa je losa zato sto se polazi od toga da su rashodi nezajazljive republicke administracije u koju su se po stranackoj liniji uhlebili i Kurta i Murta nezavisna varijabla, koja ne zavisi od prihoda, i koje ne sme da se smanjuje, nego samo da se povecava.

Mi imamo problem, a taj problem su kvazieksperti, presipaci iz supljeg u prazno, koji se dovijaju kako da namaknu sto vise para u rupu bez dna, tj u republicki budzet. Planiraju da smanje jedan namet da bi zamazali narodu oci, uz istovremeno povecanje vise nameta koji treba da pokriju ogromne troskove koje prave neradnici iz drzavne administracije. Novac koji planiraju da otmu gradjanima povecanjem tih nameta bi isao na njihove debele plate, skupocene "sluzbene" mercedese i luksuzna sluzbena putovanja na egzoticna ostrva...

Namete treba smanjivati bez istovremenog povecanja drugih nameta!

Jedno istrazivanje nedavno je pokazalo da se u republickoj administraciji radi u proseku dnevno 3.5 sata, duplo manje nego kod privatnika, a prima se plata za 8 sati. To je dokaz da se 1/3 birokrata bez ikakvih problema moze poslati na biro za zaposljavanje. Prosecna plata u administraciji je veca od proseka u privredi. To je dokaz, da se ovima koji ne zavrse na birou plate bez ikakvih problema mogu smanjiti. Osnovni preduslov privrednog oporavka i povecanja kvaliteta zivota gradjana je smanjenje administracije, jer bez toga nema smanjenja nameta. Glomazna i skupa administracija davi privredu i gradjane.


milisav68 milisav68 09:59 06.12.2010

Re: Smanjenje javne potrosnje...

Don Salieri
Mi (kvazieksperti) imamo problem, kako da obezbedimo 8 milijardi €...
za nezajazljivu republicku administraciju, koja trenutno od gradjana otima "samo" 7 milijardi €.

Pocetna premisa je losa zato sto se polazi od toga da su rashodi nezajazljive republicke administracije u koju su se po stranackoj liniji uhlebili i Kurta i Murta nezavisna varijabla, koja ne zavisi od prihoda, i koje ne sme da se smanjuje, nego samo da se povecava.


Porez na imovinu stimuliše upotrebu i/ili promet nepokretnosti. Ne isplati se držati poljoprivredno zemljište obraslo u korov. Ne isplati se držati zapuštenu lokaciju u centru grada koju niko ne koristi. Društvo naplaćuje takav luksuz preko poreza na imovinu. Onaj ko ne prihodjuje od imovine, mora da je prometuje.

Zašto niste naveli i cenu nekretnina i zemljišta u oblastima gde je vršeno istraživanje?

Saša Radulović Saša Radulović 14:27 06.12.2010

Re: Smanjenje javne potrosnje...

Pocetna premisa je losa zato sto se polazi od toga da su rashodi nezajazljive republicke administracije


Ako ste ikada čitali moje tekstove, ni pod razno mi ne možete ovako nešto zameriti. Potrebna vam je i gravitaciona provera vašeg razmišljanja koju možete naći ovde:
Budžet - slika našeg neveselog stanja.

Namete treba smanjivati bez istovremenog povecanja drugih nameta!


Ovo jednostavno nije tačno. Teret se mora premestiti sa rada na imovinu. Ovaj sistem koji imamo ubija radna mesta i omogućava ljudima sa velikom imovinom besplatan ručak. Ni jedna razvijena zemlja sveta to nema.

Jedno istrazivanje nedavno je pokazalo da se u republickoj administraciji radi u proseku dnevno 3.5 sata, duplo manje nego kod privatnika, a prima se plata za 8 sati. To je dokaz da se 1/3 birokrata bez ikakvih problema moze poslati na biro za zaposljavanje.


Ovo je naravno tačno. Samo što republička administracija broji 30.000 ljudi, tako da bi smanjenje za 1/3 ne rešava naše ogromne finansijske probleme. Od preko 450.000 zaposlenih na budžetu, najviše ljudi je u školstvu, pa zdravstvu, pa lokalnoj administraciji, pa policiji i vojsci. Potrebna je racionalizacija celokupnog sektora države. Potrebna je i racionalizacija svih javnih preduzeća ...

Ovo su sve dugotrajni procesi koje treba sprovesti zajedno sa balansiranjem poreskog sistema, tako da tokom vremena, ukupno poresko opterećenje bude manje za prosečnu porodicu u Srbiji.
Don Salieri Don Salieri 12:41 10.12.2010

Re: Smanjenje javne potrosnje...

Ovaj sistem koji imamo ubija radna mesta i omogućava ljudima sa velikom imovinom besplatan ručak.

Netacno.
Ovaj sistem omogucava brojnim neradnicima iz drzavne administracije da primaju nezasluzene plate. Broj neradnika u drzavnoj administraciji se mora drasticno smanjiti, i na osnovu te ustede smanjiti poresko poterecenje gradjana i privrede.

Drzava mora smanjiti javnu potosnju. Teret se mora prebaciti ne na gradjane nego na neradnike koji su se uhlebili u drzavnu administraciju. Smanjenje jednog poreza uz istovremeno povecavanje drugih, uz obecanje da ce to doneti nekakav boljitak je najobicnije presipanje iz supljeg u prazno.

Povecanjem poreza na imovinu, odnosno oporezivanjem gradjana, neradnici iz drzavne administracije. Umesto da stede, prebacice teret na opljackane i osiromasene gradjane.


Ovaj sistem koji imamo ubija radna mesta i omogućava ljudima sa velikom imovinom besplatan ručak.

Rucak nezajazljive drzavne administracije godinama placaju osiromaseni gradjani.
Koliki ce porez na imovinu platiti pravna lica iza kojih stoje Miskovic i Beko? Aktuelni predlog Dragutinovicke njih stiti, a dere kozu gradjanima.

Dragutinovicka forsira ideju da se teret povecanja poreza na imovinu prebije preko ledja fizickih lica, a da likovi poput Miskovica i Beka budu zasticeni.

Radna mesta u privredi ubija prevelika javna potrosnja, drzavna administracija, birokrate, koje umesto da stede, novac gradjana nemilice trose...


Samo što republička administracija broji 30.000 ljudi, tako da bi smanjenje za 1/3 ne rešava naše ogromne finansijske probleme.

Njih ima mnogo vise.

Stranacki kadar koji se uhlebio na lokalu je takodje korisnik republickog/drzavnog budzeta. Broj stranackih kadrova koji su se uhlebili na drzavni budzet i to preko drzavne uprave se npr od 2001. sa 63 850 povecao na 71 222. Osim drzavne uprave stranke masovno uhlebljuju svoje kadrove na fiktivna radna mesta i u javnim republickim (EPS, NIS, RTS, Srbijasume, Telekom itd) i komunalnim preduzecima. Izvor koji je imao uvid u stanje jednog od komunalnih preduzeca u Beogradu tvrdi da u tom preduzecu manje od 50% zaposlenih cine terenski radnici, a da vise od 50% cine birokrate, od kojih vecina ne radi nista osim sto prima platu.vojislav948 vojislav948 11:22 06.12.2010

Sve je jasnoSve to je kod nas dobro osmišljeno od strane političke elite, po principu, ne možete se biznisom baviti vi, nego samo oni koje preporučimo mi. Novac iz lokala dolazi u centralu i nakon dezinsekcije i kreativne kleptomanije, vraća se u minijaturi za lokalne maksi invest projekte. Normalno ukoliko goluba pismonošu ne uhvati kobac u letu. A dao bog kobaca se namnožilo na ovim našim prostorima, nezna im se broja. Zbog svega toga i još ponečega mi imamo za 20 godina izgrađenih 20 kilometara puteva po EU standardima.
nikodiva nikodiva 12:06 06.12.2010

Reality check

G-ne Radulovicu, Vama zaista treba jedan dobar "reality check" u vezi primenljivosti povecanja poreza na imovinu stanovnistva u Srbiji. Konkretno, sto se istocne Srbije tice, i Vase briljantne ideje o povecanju poreza na imovinu: moj otac je nasledio oko 10 hektara poljoprivrednog zemljista tamo, koje ne moze obradjivati. To zemljiste pokusava da proda vec 15 ( i slovima, petnaest godina), dosada nije dobio nijednu, pa ni uvredljivu ponudu. Jednostavno, situacija u istocnoj Srbiji je takva sa nekretninama, informisite se malo. Vasa ideja je da ga oporezujete sa 36000 dinara godisnje, koje on, od svoje bedne penzije, nema nikakve sanse da plati.

Moje pitanje Vama je: sta onda? Hocete li poslati u zatvor njega i hiljade slicnih njemu, da budu "korisnici budzeta"?

Dakle prestanite da nas zamajavate ovakvim nerealnim idejama o porezima na imovinu. Jedino se nadam da Vi nikad necete biti u poziciji da odlucujete o tako vaznim stvarima, iz Vase ususkane pozicije u Beogradu.
Saša Radulović Saša Radulović 14:14 06.12.2010

Re: Reality check

I za vam mali reality check:

36000 dinara godisnje


Kako ste izveli ovaj zaključak?

Trenutno se od zemljišta prihoduje u proseku 350 dinara godišnje.
Kada bi u proseku ubirali po 3600 dinara godišnje (300 dinara mesečno) po hektaru, to bi bilo dovoljno za sve ostale prihode opštine

Kada se napravi ispravan poreski sistem, najviše se plaća za građevinsko zemljište, i to u skladu sa tim šta i koliko na tom zemljištu može da se gradi. Zatim za poljoprivredno i šumsko zavisno od kvaliteta i šta tamo može da se radi i koliko može da se prihoduje.

Ako je zemljište nekvalitetno i nije za obrađivanje, onda je i porez drastično manji. Odnosi se u praksi uspešnih zemalja kreću u granicama 1:100.

Dalje od toga, postoji i neoporezivi deo, tako da većina građana koji imaju male posede, ne bi ni plaćali porez.

Sa druge strane, ako neko ima 10 hektara najbolje zemlje, mora da je obrađuje, ili da je izdaje u zakup ili da je prometuje. To je u interesu društva. Ne može da sedi neobrađena. Ako neko ima vredan hektar građevinskog zemljišta na kome po urbanističkom planu može da se gradi poslovni centar, mora da ga privodi nameni, ili da ga proda. Inače plaća poreze, naknadu društvu za prazan plac.


U neopravdanom strahu za vašeg oca i njemu slične, branite sistem koji omogućava malom broju ljudi da crpi najvrednije društvene resurse bez ikakve ili uz minimalnu naknadu.

Valja pročitati, shvatiti, pa onda komentarisati. Što se zamajavanja tiče, to je barem lako: nemojte da dolazite.
nikodiva nikodiva 14:34 06.12.2010

Re: Reality check

Procitala i shvatila, a Vi namerno ne odgovarate na glavnu poentu : narod NEMA da plati toliki porez na imovinu koji predlazete, a zemlja se ne moze prodati, ni iznajmiti, ni dati besplatno na koriscenje, bar u istocnoj Srbiji. To je, na zalost, realnost, i bice jos dugo.
Naravno da je u interesu drustva da se zemlja obradjuje, to niko ne spori. Problem je sto nema ko, i nema sa cim, jer drzava ne daje skoro nikakvu podrsku poljoprivrednicima. Da je drugacije, neko bi vec kupovao sve te silne njive koje su na prodaju po smesnim cenama (naravno vojvodjanski hektari su izuzetak). A ovo sto predlazete je jednostavno skandalozno u ovoj i ovakvoj situaciji. I upravo Vi branite sistem "koji omogućava malom broju ljudi da crpi najvrednije društvene resurse bez ikakve ili uz minimalnu naknadu". Jer znate i sami sta ce se desiti ako Vas predlog bude realizovan u praksi - ljudi ce davati besplatno zemlju Miskovicu i co jer nece biti u situaciji da plate porez za nju. Ogromna ponuda a nikakva potraznja, jasan zakljucak. Ili Vi znate nesto sto ja ne znam?
Saša Radulović Saša Radulović 14:53 06.12.2010

Re: Reality check

narod NEMA da plati toliki porez na imovinu koji predlazete, a zemlja se ne moze prodati, ni iznajmiti, ni dati besplatno na koriscenje, bar u istocnoj Srbiji.


Ovo jednostavno nije tačno. Pošli ste od pogrešne pretpostavke da je porez isti za sve hektare i od pretpostavke da nema neoporezivog dela.

Ja pokušah da objasnim kako je prihod po hektaru 350 dinara godišnje. To je jedino što je skandalozno.

Jer znate i sami sta ce se desiti ako Vas predlog bude realizovan u praksi - ljudi ce davati besplatno zemlju Miskovicu i co jer nece biti u situaciji da plate porez za nju.


Ni ovo nije tačno. Nigde u svetu pa ni kod nas. Upravo obratno.

Miškovići u ovoj zemlji kupuju zemljište zato što znaju da su porezi izuzetno mali i da ih ništa ne košta da ga drže. Čak su ga i skupo plaćali pre krize jer znaju da je to važan resurs koga ima u ograničenim količinama i čija će cena rasti. Ništa ih ne košta da ga drže. Zbog toga je i promet zamro. Naravno govorim o kvalitetnom zemljištu.


Kažete da ste pročitali i shvatili. Da probam još jednom:

Ako je zemljište nekvalitetno i nije za obrađivanje, onda je i porez drastično manji. Odnosi se u praksi uspešnih zemalja kreću u granicama 1:100.


Stope se određuju od opštine do opštine zavisno od toga koliko se realno prihoduje od zemljišta. Cena zemljišta se određuje zavisno od njenog kvaliteta. Cena hektara zavisi od toga koliko od njega može da se prihoduje.

Najveći korisnik zemljišta u Srbiji je republika (npr. preko Srbijašuma) koja lokalnim samoupravama ne plaća nikakav porez.

Vlasnici građevinskog zemljišta (nosioci prava korišćenja) su lokalni tajkunčići koji ga uživaju uz minimalne naknade i bez potrebe privođenja nameni.

U neopravdanom strahu za vašeg oca i njemu slične, branite sistem koji omogućava malom broju ljudi da crpi najvrednije društvene resurse bez ikakve ili uz minimalnu naknadu.


Interes društva je da se prihoduje od najvažnijeg resursa. Interes društva je da se zemlja prometuje i da se od nje prihoduje. Od toga se grade lokalni putevi i infrastrukture, i škole i ...
nikodiva nikodiva 15:09 06.12.2010

Re: Reality check

Hajde da se slozimo oko jedne stvari: ja jesam za REALAN porez na imovinu, koji se racuna u odnosu na REALNU TRZISNU VREDNOST.
Ja zivim u jednog bogatoj skandinavskoj zemlji i mogu da napravim paralelu, jer znam kako stvari TREBA da funkcionisu. Ovde se porez na imovinu placa na stvarnu trzisnu vrednost nekretnine. Ovde je promet nekretnina veliki, i trzisna vrednost nekretnina se da lako proceniti, tako da se placa i realan porez na imovinu. Koji je, inace, zanemarljiv, u odnosu na prosecan prihod stanovnistva ovde.
Porez koji vi predlazete, 3600 din po hektaru godisnje, je ogroman u odnosu na prosecan prihod ljudi u Srbiji koji bi ga placali. Ono sto je mnogo veci problem, je sto se realna trzisna vrednost zemljista u Srbiji, osim tamo gde je promet veliki (tj Beograd, evt Vojvodina), ne da proceniti. Trzisna vrednost poljoprivrednog zemljista mog oca je nula, jer toliko trziste njemu nudi. Dakle, svaki porez koji on placa na njega je besmislen.

Kada drzava Srbija ima strategiju poljoprivrednog razvoja, i razvijeno trziste poljoprivrednog zemljista, mozete razgovarati o ovakvim porezima. U trenutnoj situaciji, ovo je samo jos jedno prevaljivanje tereta na ledja vec jako osiromasene populacije. Ili cedjenje suve drenovine.
mariopan mariopan 16:14 06.12.2010

Re: Reality check

nikodiva


Saša, ja i dalje imam moj nick, nisam se kamuflirala, ovo piše blogerka "nikodiva" a ne ja, da se razumemo, jer ja to isto iz bloga u blog govorim - da nas ne pomešaš
Narod nema para.
inco inco 16:25 06.12.2010

Re: Reality check

nikodiva
Trzisna vrednost poljoprivrednog zemljista mog oca je nula, jer toliko trziste njemu nudi. Dakle, svaki porez koji on placa na njega je besmislen.


Da pretpostavimo krajnje liberalan porez od 1% godisnje na realnu trzisnu vrednost imovine, i uzmemo pretpostavku da drzava prihoduje 350 RSD po hektaru godisnje, ja bih vasem ocu ponudio 350€ / ha za to zemljiste, pod uslovom da je naravno iole upotrebljivo posto na neupotrebljivo/nekvalitetno zemljiste porezi svuda bivaju smesni. Da li bi vas otac bio spreman da proda tih 10ha za 3500€? Evo, samom ovom ponudom trzisna vrednost vise nije nula.
nikodiva nikodiva 16:40 06.12.2010

Re: Reality check

Vi kao da radite u Poreskoj upravi, jer oni upravo tako procenjuju trzisnu vrednost nekretnina kad odrezuju poreze. To jest, na koliko misle da bi neki gastarbajter, u nastupu patriotizma i pomanjkanja zdravog razuma, dao za zemlju u delu Srbije bez infrastrukture, navodnjavanja, i radne snage. Da budemo ozbiljni, trzisna vrednost poljoprivrednog zemljista se procenjuje na osnovu dosta parametara, i ozbiljne drzave, na osnovu statistickih podataka, mogu da naprave takvu procenu. Srbija nije takva drzava. Ali da reketira svoje stanovnistvo, reketira.
Saša Radulović Saša Radulović 19:53 06.12.2010

Re: Reality check

Porez koji vi predlazete, 3600 din po hektaru godisnje, je ogroman u odnosu na prosecan prihod ljudi u Srbiji koji bi ga placali.


Prvo ja to nisam predlozio. Moja racunica kaze da je to stopa u proseku za ovih 10 opština. Uporno to zaobilazite.

ja jesam za REALAN porez na imovinu, koji se racuna u odnosu na REALNU TRZISNU VREDNOST.


Ako je to tako, onda i nemamo spora. Jer poreske stope se upravo određuju kao procenta trzisne vrednosti zemljista. Npr. oko 1% kao što je u Kanadi i Americi. Tako da hektar zemljista koji vredi 3600 evra, proizvodi godišnji porez od 36 evra, odnosno 3.600 dinara.

Vrednost hektara se upravo određuje na osnovu toga koliko od hektara možete da prihodujete. Za građevinsko zemljište to je mnogo više od poljoprivrednog i šumskog.

Kod poljoprivrednog, vrednost zavisi od kvaliteta zemlje. Pa ako je vrednost hektara 500 evra, onda je i porez 5 evra godišnje. Kod šumskog od kvaliteta šume i koliko vam je dozvoljeno da sečete.

Kod građevinskog, to zavisi od toga šta je dozvoljeno, odnosno predviđeno, da se gradi.

S druge strane, ti isti poljoprivrednici moraju da plaćaju doprinose za zdravstvo i PIO koji iznose daleko više od ovih poreza na imovinu. A oni treba da se smanje. Drastično.

To je upravo i centralno pitanje poreske reforme kojom vas ovde zamajavam: zapošljavanje mora biti jeftino (bavljenje poljoprivredom je važan vid zapošljavanja u ruralnim sredinama), posedovanje skupo. Ne obratno.
nikodiva nikodiva 20:43 06.12.2010

Re: Reality check

Taman posla da me zamajavate poreskom reformom, to je trenutno najvaznije pitanje u Srbiji. Zao mi je da se vise ljudi ne ukljucuje u diskusiju o tako vaznoj temi. I naravno da ste u pravu da se kriminalno visoki doprinosi i porezi na rad moraju smanjiti. Ali ne po cenu jos vece pauperizacije drustva koju ce porez na imovinu tako drasticno odrezan kao sto vi predlazete doneti.

Posto radite na tome, bas me zanima kako nameravate proceniti realnu trzisnu vrednost zemljista u krajevima Srbije gde prometa zemljista prakticno i nema, kao sto je na primer ta nesrecna istocna Srbija?

Nekim nesrecnim slucajem sam otvorila firmu, prvo sa sedistem u Zajecaru, pa je premestila u Petrovaradin. Gradska taksa / firmarina/ kako god je sada zvali je bila otprilike 4 puta veca u Zajecaru nego u Petrovaradinu??!! Da ne govorim o nocnoj mori komunikacije sa poreskom upravom i ostalom birokratijom specijalno razmnozenom i obucenom da odvraca ono malo investitora od ulaganja u Srbiju. Zasto se ne moze napraviti dobra poslovna klima u Srbiji? Za pocetak, seca propisa. Krvavi porezi na imovinu kasnije, kad nam se moze, i kada moj otac moze da bira da li ce prodati svoje hektare ili ih dati nekom da obradjuje. On i hiljade drugih kao on su trenutno taoci ove situacije u Srbiji, a Vi biste ih jos i dodatno novcano kaznili zbog toga.
talicni talicni 22:43 06.12.2010

Re: Reality check


Saša Radulović


S druge strane, ti isti poljoprivrednici moraju da plaćaju doprinose za zdravstvo i PIO koji iznose daleko više od ovih poreza na imovinu. A oni treba da se smanje. Drastično.Ja se s tobom obicno slazem ali ovdje ti zaista treba reality check.

Veliki broj poljoprivrednika su staracka domacinstva koja primaju bednu peziju,znaci ne placaju vise pio, zive na zemlji koju niko nece ni dzabe niti mogu vise da je obradjuju.

To je upravo i centralno pitanje poreske reforme kojom vas ovde zamajavam: zapošljavanje mora biti jeftino (bavljenje poljoprivredom je važan vid zapošljavanja u ruralnim sredinama), posedovanje skupo. Ne obratno.


Opet si totalno nelogican. Tu postoji gomila neobradjene zemlje koju niko nece ni dzabe da obradjuje i sa ovako malim porezima jer se poljoprivreda u Srbiji ne isplati in general. Zemlja se ne prodaje zato sto niko nece da kupi ne zato sto vlasnici nece da prodaju.

Cak i u Vojvodini su srpski farmeri nekompetitvni jer su subsidies u EU mnoogo vece nego u Srbiji. I to bi im jos zvekno realan porez na zemlju.

Saša Radulović Saša Radulović 20:22 07.12.2010

Re: Reality check

Veliki broj poljoprivrednika su staracka domacinstva koja primaju bednu peziju,znaci ne placaju vise pio, zive na zemlji koju niko nece ni dzabe niti mogu vise da je obradjuju.


Morate da čitate. Ne možete da pretpostavljate. Deo poreske politike predviđa poreske olakšice (npr. neporezivi deo od 20.000 evra, olakšice za staračka domaćinstva itd.). Nemojte na prvu loptu.

Tu postoji gomila neobradjene zemlje koju niko nece ni dzabe da obradjuje i sa ovako malim porezima jer se poljoprivreda u Srbiji ne isplati in general. Zemlja se ne prodaje zato sto niko nece da kupi ne zato sto vlasnici nece da prodaju.


Ovo nije tačno. Pogotovo ne u Vojvodini. Sva kvalitetna zemlja koja se pojavi na prodaju plane.

Jug Srbije je drugačiji, posebno planinski krajevi. I ta situacija u opštini onda utiče na poresku politiku koju treba da vodi lokalna samouprava u cilju razvoja opštine. Druga faza projekta koji sam prikazao upravo treba da radi na ovome i da, shodno stanju u opštinama, predloži transparentan, jednostavan, pravedan način oporezivanja imovine.


Moram da vas kritikujem. Ne možete napamet i po osećaju. Odnosno možete, ali nije ozbiljno.

Naša poljoprivreda jeste konkurentna i bez subvencija. Subvencije u zapadnim zemljama služe da ih veštački odbrane od jeftinog uvoza jer se sopstvena proizvodnja hrane smatra pitanjem državne bezbednosti, pa su spremni da bez ikakve ekonomske logike plate tu bezbednost.

Ono što kod nas nije u redu je što neko očekuje da na 2 hektara, ili sa 5 krava, može bez ikakve tehnologije i mehanizacije, navodnjavanja, hlađenja i svih ostali stvari koje su neophodne za konkurentnost, zarađuje pare. I poreski sistem i poljoprivrenda politika moraju da stimulišu ukrupnjavanje poseda i udruživanje poljoprivrednika.

Interes društva je da se prihoduje od zemljišta. Da zemljište obrađuju najbolji i najsposobiji i da društvo od toga ima koristi.

Kod nas je svaki deo ekonomije socijalna kategorija. Dok god je to tako, neće nam biti bolje.

Socijalno ugroženim stanovnišvom se bavi socijalna politika. Socijalni izdaci u Srbiji su daleko ispod EU proseka. Zato i trpamo socijalne stvari u sve sfere ekonomije: od viška zaposlenih u školstvu, zdravstvu, javnim preduzećima, do Zakona o radu, nenormalnog poreza na rad (poreza i doprinosa), cene struje, cene grejanja, poreske politike ... Zato nam je društvo i ekonomski urušeno.

Ako uvedete neporezivi deo (u ovih 10 opština bi po prvim procenama primeren nivo bio oko 20.000 evra), i ako je cena hektara 2000 evra i manje, to bi značilo da za 10 hektara ne bi plaćali ovaj porez.


Zemljište je dragocen resurs. Interes društva je da se od zemljišta prihoduje. Inače je ekonomija društva mrtva. Naš poreski sistem vas udavi kada prihodujete od zemljišta (porez na rad), a možete da ga imate koliko hoćete za DŽ i da vam na njemu raste korov.

Možete da držite najvredniju građevinsku parcelu na kojoj je dozvoljena gradnja 10.000 kvadrata poslovnog/magacinskog/stambenog prostora, da na njoj držite otpad, i da vas to ništa ne košta.

Nedostatak građevinskog zemljišta u Beogradu je glavni razlog za trgovinske monopole i "nerealne" cene stanova. Jer niko ne može da gradi. Nema zemljišta. Tako da nema ponude.


Trenutni sistem sa poljoprivrednim zemljištem je da, zarad straha da će siromašni ostati bez zemlje (a što se jednostavno rešava neoporezivim pragovima), bogati ne plaćaju ništa. Ovako je u svim sferama društva. Ovako je kada vam socijalna politika uđe u sve sfere ekonomije. Zbog toga nam ide kako nam ide.

Jukie Jukie 16:59 06.12.2010

Parlog

Bolje je i da zemlja stoji zaparložena nego da država mrcvari kako hoće i gradi gluposti kad otme zemlju od onih koji nemaju para da plate porez. Na parlozima se razvijaju naša autohtona vegetacija i fauna, i sutra kad država izumre, biodiverzitet je ostao.
nikodiva nikodiva 17:08 06.12.2010

Re: Parlog

Excellent point Jukie . Nadam se da ce brzo izumreti, mislim ova drzava. Ziveo biodiverzitet!!!
mariopan mariopan 17:59 06.12.2010

Re: Parlog

nikodiva
Excellent point Jukie . Nadam se da ce brzo izumreti, mislim ova drzava. Ziveo biodiverzitet!!!

Izumiremo i to dosta brzo. Mnogi od nas pre države jer država to su oni a oni imaju para. Mi ćemo da prodajemo a oni će da kupuju. Znači, neće država još a mi ne zna se, ko dokle dobaci.

Ja sam za račune za oktobar morala da dodam ( odakle) na celu mesečnu penziju još 2000 dinara da samo te račune platim. Nemam druge prihode. Ništa nisam imala da podignem iz pošte, za život, za ceo mesec. Za život me izdržavaju deca.
Dakako, platila sam i ovaj mizerni porez na imovinu koji se sada naplaćuje a koji treba iz nekih "ekonomskih" razloga da bude i veći. Navodnici su tu jer u ovoj državi ta reč i treba da stoji pod navodnicima.
Dolazimo do pitanja ko će da izdržava sve one druge ljude koji su u ovakvoj ili još goroj situaciji? Ne spadaju u socijalu jer imaju neku imovinu (žive u svojim kućama, stanovima...) koje već sada prodaju ispod svake razumne cene, ili bar nude na prodaju, samo da bi preživeli. Ko kupuje? Onaj ko ima para. (inco) ? legitimno. Tako dolazimo do toga da je ono što kaže Nikodiva, sasvim tačno.


Ponuda za Inco : A jel ti treba kuća?
Ako imaš 300 000 evra da kupiš moju kuću, pošto mi je Saša jednom tako odgovorio, da nije ekonomski opravdano da ja sama živim u tako vrednoj kući (?) a ne mogu da platim porez na nju, rekao mi je da je prodam, ako se dobro sećam baš za toliko ( ako dobro pamtim). Lepo zvuči kada se tako kaže, jelda, mada je cena ovde daleko i još dalje niža i mada je nemoguće??
Evo, hoću da ga poslušam.
Nemoj samo da mi kažeš da toliko nećeš da platiš za običnu, prizemlje+ potkrovlje kuću u mrtvom gradu u kome nema posla?
A još živim u bogatoj Vojvodini ne na siromašnom jugu. To diže cenu, valjda? Zemlje u okolini koliko hoćeš,, jeftina a dobra pa kupuj ko (bogat) čovek a ne tu "južnu pa tužnu" od Nikodive, javi mi se na pp da radimo posao??
Radije bih je prodala nego da ne prihodujem od nje, da se ne zaparloži, ne izdajem, ne donosi pare samo vuče rashode, ne mogu ni porez na nju da plaćam, nemam dovoljne prihode za to...dakle sasvim je ekonomski neisplativo da u njoj i dalje živim.
Hajde da se razumno i ekonomski ponašamo?
Ako hoćeš da trgujemo javi se, neka nam Saša izračuna porez, pošteno platimo državi šta smo dužni pa svako na svoju stranu?
Fer?
nikodiva nikodiva 18:21 06.12.2010

Re: Parlog

Draga Mariopan,

Mislili ste mozda na blogera "inco", koji velikodusno nudi (teoretski samo naravno) 350 evra po hektaru, samo da bi drzava mogla da se ogrebe za svoj deo teoretske vrednosti nekretnine (naravno trazice drzava konkretan a ne teoretski novac).

Vi ste Mariopan potpuno u pravu - Poreska uprava ce vam reci da vam kuca vredi 300 000 evra, da ste bogati, i da mozete platiti veliki porez. Pa cete je morati prodati nekom lokalnom tajkuncicu, ako imate srece, za 50-60 000 evra, ako ne mozete da platite porez. A onda ce se, gle cuda, poreska osnovica smanjiti za Vaseg kupca, na 50 000 evra. Jer to je "realna trzisna cena". Tako to nazalost funkcionise u praksi u drzavama poput Srbije. Tako se u praksi legalizuje otimacina u tajkunskim drzavama.

Zao mi je da Sasa Radulovic, ocigledno pametan i covek sa iskustvom, ne vidi ovaj ocigledni paradoks i nepravdu. Ja zivim u veoma socijalno odgovornoj drzavi, pa sam malo razmazena, i zgrozena sam ovim predlogom. Ja znam iz prve ruke kako zivi siromasan narod u istocnoj Srbiji. Kako i odakle mislite da im izvucete jos 3600 dinara po hektaru godisnje? Sta cete raditi kada vecina naroda nema da plati taj porez (za tajkune se ne brinem, oni se uvek snadju - uvek se nadje neki lex specialis za njih, znam samo da oni taj porez nece morati placati). Hocete oduzimati zemlju? I sta onda sa njom?

Kao sto rekoh, nadam se da Sasa Radulovic nece biti u poziciji da svoju ideju sprovede u praksu.
mariopan mariopan 18:25 06.12.2010

Re: Parlog

Mislili ste mozda na blogera "inco",

Jao, vidim grešku, izvinjavam se Jukie i ispravljam, oma

Kao sto rekoh, nadam se da Sasa Radulovic nece biti u poziciji da svoju ideju sprovede u praksu.

I ja se nadam, bar za vreme dok se ekonomija Srbije ne postavi na noge a ne na glavu kao sada.
Sasa Radulovic, ocigledno pametan i covek sa iskustvom,

Slažem se.
Saša Radulović Saša Radulović 19:58 06.12.2010

Re: Parlog

Zao mi je da Sasa Radulovic, ocigledno pametan i covek sa iskustvom, ne vidi ovaj ocigledni paradoks i nepravdu.


Ja to i vidim, i srećem se sa tim svaki dan i protiv toga se aktivno borim. Na primer, opština Pirot određuje naknadu za građevinsko zemljište koristeći formulu koja staje NA ČETIRI STRANICE gde se formula sastoji od toliko koeficijenata da je to prosto neverovatno. I to je osnov za korupciju.

Jedini način da se ovo promeni je da se jasno i transparentno odredi porez na imovinu. Upravo na takvom jednom projektu i radim, i evo iznosim neke nalaze tokom rada na projektu.

Vaš problem je što očekujete podvalu od svega, nikome ne verujete i protivite se promeni. Jer đavo koga znate je bolji od đavola koga mogu da vam uvale. Ja tu ne mogu da vam pomognem. Mogu samo da vodim diskusiju i teram vas da sagledate problem.

Cilj projekta je da napravi i neke predloge kako bi to moglo da izgleda u tim konkretnim opštinama.
nikodiva nikodiva 20:53 06.12.2010

Re: Parlog

Dragi Sasa, apropo mog problema da ocekujem podvalu od svega : na zalost, imam iskustvo poslovanja u Srbiji, i Vi i ja dobro znamo kako stvari funkcionisu iznutra. Kakvi da se bojim promene, Srbija place za promenama. Imam, mislim kao i Vi, i iskustvo kako to treba i moze da izgleda u uredjenoj zemlji.
Poboljsanje poslovne klime i pravna sigurnost je jedino resenje, molim Vas da angazujete Vase kapacitete oko toga. Od prosecnog stanovnika Srbije se vise para ne moze iscediti, koliko god se trudili.
Freedom of Information Freedom of Information 21:33 06.12.2010

Re: Parlog

Saša Radulović
Ja to i vidim, i srećem se sa tim svaki dan i protiv toga se aktivno borim.....Vaš problem je što očekujete podvalu od svega, nikome ne verujete i protivite se promeni. Jer đavo koga znate je bolji od đavola koga mogu da vam uvale.

Na žalost definitivno mije samo njegov. To je kod nas praktično generalni problem.I malo je verovatno da bilo koji od mnoštva drugih problema možemo rešiti ako prethodno njega ne rešimo.
demarti demarti 21:36 06.12.2010

Re: Parlog

Evo još jednog predloga. Mariopan može kuću za koju poreska uprava kaže da vredi 300 000 evra "proda" vama za tih 50 000 i time obori poresku osnovu, a onda ona od vas istu otkupi. Sad zbog ove dve transakcije će Mariopan biti na gubitku, ali na duži rok, to uopšte loše.

Zapravo, kada bi država podigla poreze na nekretnine, ukupano poresko opterećenje građana bi vrlo verovatno ostalo isto jer bi cene nekretnina u kojima žive drastično pale. Podizanje poreza bi najviše pogodilo tajkune koji bi kvadrat stana u Belvilu prepolovili i iste prodali. Onda bi i cena nekretnine u komšiluku pala, a onda domino efektom u čitavoj zemlji. Sve u svemu, nakon vrlo kratkog vremena bi se balon zvani "cena kvadrata" izduvao.

Još jedno zapažanje. Pretpostavljam da bi postojao neoporezivi (ili neki minimum) deo na npr. 15m2 stambenog prostora po stanaru. Stoga bi četvoročlana porodica u stanu od 60 m2 plaćala isti porez nezavisno da li je stan u Mirijevu ili na Senjaku.
mariopan mariopan 22:25 06.12.2010

Re: Parlog

tajkune koji bi kvadrat stana u Belvilu prepolovili i iste prodali.


ŠBBKBB
(šta bi bilo kad bi bilo)
Gde bi nam onda bio kraj, ali to ne biva, bar u ovom životu.
A predlog ti je super
jkt2010 jkt2010 13:30 08.12.2010

Re: Parlog

Ovo se resava na prost nacin (a bas me briga kako je u Kanadi): Ako poreznik proceni da nesto vredi 50,000 evra onda mora i da kupi po toj ceni. Pa da ih vidim.
jkt2010 jkt2010 09:22 11.12.2010

Re: Parlog

demarti
Evo još jednog predloga. Mariopan može kuću za koju poreska uprava kaže da vredi 300 000 evra "proda" vama za tih 50 000 i time obori poresku osnovu, a onda ona od vas istu otkupi. Sad zbog ove dve transakcije će Mariopan biti na gubitku, ali na duži rok, to uopšte loše.To bi bilo tako da poreznici gledaju cenu u ugovoru. Medjutim, oni gledaju svoje tablice i samo vam saopste da osnovica nije 50 nego 300 soma pa da je prema tome vasa obaveza tolika i tolika. A zbog laziranja u ugovoru moze jos i dodatno da se nastrada.
nikodiva nikodiva 10:17 11.12.2010

Re: Parlog

Eh da bar gledaju tablice...

Sta se meni desilo kada sam kupovala nekretnine: svaki put je u ugovoru stajala realna cena, iako su me upozorili da to nikako nije dobro. Zasto - zato sto, nakon fiktivnog "izlaska komisije na teren", procenjeno da je to sto sam kupila 20-50% vrednije. Da sam imala "svog coveka" u Poreskoj, platila bih mnogo manji porez na promet nekretnine. Isto ce se, javlja mi se, desiti pri odrezivanju poreza na imovinu. Moze im se. To se zove mafijaski reket.

Srbija je predivna zemlja, sa predivnom klimom i prirodom, i monstruoznim drzavnim aparatom. Ja sam odustala od svih poslova u njoj, dolazim samo na odmor. Bolje je za nerve.
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 19:45 06.12.2010

Dobro, a sta onda predlazete?

Citam ovde komentare, pa mi ljudi nisu jasni.

Hocete da ekonomija Srbije krene, a da se ne radi nista. Svi predlozi su SNS tipa - smanjite korupciju. Pa dovedite je na nulu i to je kap u moru nasih problema. A sta dalje?

Sa Sasom se cesto ne slazem, ali on covek pokusava da da neki predlog. Ovako kako radimo vec desetinama godina unazad jednostavno ne ide, hajde da probamo nesto drugo. Sta? Pa, recimo ono sto funkcionise bilo gde u razvijenom svetu. Hajde da to uradimo kako valja, a ne kao reformu pravosudja. Pa da vidimo...

Njegovi predlozi u sustini traze da se teret oporezivanja prebaci sa siromasnijih na bogatije, a vidim da se ovde siromasniji najvise bune protiv toga????
Saša Radulović Saša Radulović 20:09 06.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Problem je što ljudi misle da će im se pod firmom pravednog poreskog sistema uvaliti novi nameti. I imaju razloga za to, jer se često do sada desilo. I doživljavaju vlast, pa i lokalnu, ne kao njihove izabranike koji treba da u njihovo ime unaprede kvalitet života u lokalnoj zajednici, već kao krvopije. Što takođe nije daleko od istine. Međutim ne vidim opravdanje da se meni ovde takve namere spočitavaju i da nisu u stanju da prevaziđu ovo.

U tom strahu i u ovom tekstu "pročitaše" de je predlog da svi plaćaju 3.600 din po hektaru, bez ozbira na vrednost zemljišta, što zaista nema veze sa tekstom. Pa još ispade

Poreske stope se određuju upravo u zavisnosti od prihodovne vrednosti zemljišta. Prihodovna vrednost zemljišta pak zavisi od urbanističkih uslova i kvaliteta zemlje. Pa i neplodna zemlja može da ima veliku prihodovnu vrednost ako skupština opštine donese urbanistički plan koji omogućava npr. gradnju ento naselja, a priroda je lepa.

Ono što niko ne računa je da npr. poljoprivrednici moraju državi mesečno da plaćaju za PIO i zdravstvo mnogo više od ovoga što se ovde predlaže kao prosek po hektaru zemljišta (300 dinara mesečno). A upravo to je ono što čak i ministarka finansija predlaže: smanjiti poreze na rad za trećinu.
Jukie Jukie 20:32 06.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Saša Radulović
Pa i neplodna zemlja može da ima veliku prihodovnu vrednost ako skupština opštine donese urbanistički plan koji omogućava npr. gradnju ento naselja, a priroda je lepa.

A ti samo PARE! PARE! kao moja mama.
Država jadna oće da izumre ako nema para od eksploatacije ono malo prirode.
U, strašno. Neće još dodatnih para ući u državnu kasu. Neće resursi biti dovoljno isceđeni.
Neću etno naselje. Hoću da medvedi i vukovi šetaju po obnovljenoj šumi i da od toga nema prihodovne vrednosti.
Razumeš? Ptičice pevaju, cveće cveta, Baja Patak nema u čemu da se kupa.
mariopan mariopan 21:01 06.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Njegovi predlozi u sustini traze da se teret oporezivanja prebaci sa siromasnijih na bogatije, a vidim da se ovde siromasniji najvise bune protiv toga????

Pogrešno si razumeo.
Ja samo pitam kako da se nešto uzme od onoga ko to nema?
Mnogo ljudi u Srbiji nema nikakav višak da bi mu se nešto naplatilo/uzelo a malo ljudi to ima. Koje je rešenje?
Ništa više.
A pozravljam svaki napor da se problemi rešavaju, Pročitaj moj prvi komentar, sve je ok ali odakle, to pitam?
nikodiva nikodiva 21:16 06.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Njegovi predlozi u sustini traze da se teret oporezivanja prebaci sa siromasnijih na bogatije, a vidim da se ovde siromasniji najvise bune protiv toga????


Da, pogresno si razumeo, teret ce se prebaciti na vecinsko stanovnistvo Srbije, ovoga puta i na one koji nemaju nikakve prihode, ali su nekom nesrecom nasledili neke njive i sume za koje nemaju novca da ih obradjuju, a prodati se ne mogu jer ih niko nece. Catch 22.
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 21:20 06.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

mariopan
sve je ok ali odakle, to pitam?


Pa, recimo ovako. Poveca se porez na imovinu, a smanji na zaposljavanje. Od jedno, MK komerc i ostali pocnu da placaju vece poreze. Od jednom se vise ljudi zaposli jer je to sada jeftinije. Povecala se privredna aktivnost, povecala se poreska baza, povecali se poreski prihodi. I sada iz tih vecih prihoda mogu da se povecaju i penzije... I eto vam vece penzije, pa ako vam se minimalno i poveca porez imate odakle da platite....
mariopan mariopan 22:13 06.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

domazetovic.andrej
mariopan
sve je ok ali odakle, to pitam?


Pa, recimo ovako. Poveca se porez na imovinu, a smanji na zaposljavanje. Od jedno, MK komerc i ostali pocnu da placaju vece poreze. Od jednom se vise ljudi zaposli jer je to sada jeftinije. Povecala se privredna aktivnost, povecala se poreska baza, povecali se poreski prihodi. I sada iz tih vecih prihoda mogu da se povecaju i penzije... I eto vam vece penzije, pa ako vam se minimalno i poveca porez imate odakle da platite....

Odejdnom se ne događa ništa, može samo grom da te strefi, ili munja, odjednom, a za ovo što pišeš sve si u pravu ali su potrebne godine i pare koje ti koji treba da ih daju - nemaju.
To si potpuno zanemario u tvom komentaru. NEMAJU.
Pitanje je bilo prosto, šta uzeti tim ljudima? Kažeš pa povećati porez? Ali šta im onda uzmeš? Kuću? Zemlju? Popišeš pokućstvo? Šta?
Mi smo previše upropašćeni, nemamo kapaciteta ni za takav početak ni za čekanje da sve to proradi.
Magarac će da ti lipše pre zelene trave.

Ne treba meni veća penzija, treba posao mladima ili onima koji plaču što nemaju gde da rade.To je početak i to je postavljanje na noge a ne na glavu. A onda će da bude i za poreze i sve šta si nabrojao, jer sve ti to dobro kažeš i tako treba.
Danas sam srela povorku radnika iz tri upropašćene fabrike, u mom gradu,protestvuju, oni tu zelenu travu neće dočekati, a nemaju šta ni da im se uzme.
Od čega onda da počnemo?
Oljacat Oljacat 08:29 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

mariopan

Citiraću ti tvoje reči :
Ne treba meni veća penzija, treba posao mladima ili onima koji plaču što nemaju gde da rade.To je početak i to je postavljanje na noge a ne na glavu. A onda će da bude i za poreze i sve šta si nabrojao, jer sve ti to dobro kažeš i tako treba.
Izvini, Mariopan, a kako ti zamišljaš da ću ja kao privatnik da zaposlim te mlade i te otpuštene radnike u situaciji kada treba na zaradimo svi zajedno ne samo za plate već i za POREZE I DOPRINOSE koji su preko 70%? Kako zamišljaš da ulažem u proizvodnju i da širim proizvodne kapacitete? Kako zamišljaš da zaradim za hleba?
Već nekoliko blogova unazad posmatram kako se jedan deo blogera stalno protivi ,a ne daje NI JEDAN JEDINI PREDLOG.Saša analizira, ukazuje i inicira javnu raspravu ovde na blogu po meni samo sa jedni ciljem - da učini život boljim za sve nas. Kad vidim sve same suve kritičare kako iz udobnih fotelja samo govore ništa ne valja, ali ovo što ti predlažeš je neodrživo, a ja eto nemam nikakav predlog šta i kako, samo eto volim da kritikujem, meni se stvarno smuči.
I nemoj me sada sa tim da treba smanjiti korupciju, da treba smeniti vladu, da su svi lopovi, da nas izede OGROMNA državna administracija, da narod nema para. Pa to svi znamo, ali je narodu očigledno dobro kad se niko ne buni. Bez analize nema plana, bez plana nema strategije, a bez dugoročne i održive strategije nema države. E mi to sad imamo-državu bez strategije. To moramo promeniti. NIKO neće doći s neba da nam pomogne. Sami smo ne samo protiv sveta već imamo i vladu koja nas trpa pod zemlju. Ja nedam. Saša neda. Još mnogo poštenih ljudi po ovoj Srbiji uprkos svemu, ili baš zbog svega, nešto priča i buni se i svađa se i zbog toga trpi ne male konsekvence u životu. Pogledaj molim te širu sliku , molim te uvidi da ako ja budem rasterećena pa budem mogla da zaposlim tvog sina i tvoju ćerku i da ih platim onoliko koliko zaslužuju, neće biti problem tih 3600 dinara godišnje. I neće ti sin i ćerka biti u inostranstvu, već ćeš moći unuke da čuvaš ovde. Sve je povezano, svi moramo da menjamo ono što možemo ... samo hajde da ne budemo kao one dede ispred zadruge koje sam sve vreme slušala za vreme bombardovanja kako kritikuju i bolje se bore od mojih drugova koji su poginuli na j....Kosovu.
mariopan mariopan 11:29 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Oljacat

Ja ne kažem da se Saša ne trudi, on lepo to izračuna i kaže da tako treba, to će da radi i biće nam bolje. Ja mu verujem. On ima dobre namere, nije kompromitovan, nisu svi lopovi, vidiš da nekome ipek verujem?
To je u ovoj fazi teorija, računica je tačna, treba da se uradi, dolazimo na teren i vidimo da to neće ići jer .......
Zamisli celu državu kao jednu njivu?
Štetočine im ( nama svima ) sve pojele, njive iscrpljene, treba dosta đubriva a nema se odakle, treba negovanja a nema se snage, treba prvo dati para da bi njiva rodila pa da se nešto može sa nje ubrati? I ti si prvo morala da daješ pare da počneš posao pa tek onda da ih ubereš sa svoje njive?
Zakon prirode, tako to ide, ne ide naopako? Obratnim redom? Ja još ne znam za slučaj da je neko mogao da bere rod sa njive koja nije obrađena, nije očišćena od korova, nije se kuplio seme, nije nađubrena , negovana? A ovde se tako predlaže?
Isti zakon prirode važi i za tebe i za njih. Tebe su toliko cedili kao njihovu njivu. Ko je onda štetočina? Pa prvo to moramo da oplevimo, ne ide drugačije? Državu treba da oplevimo od korova i štetočina, bar tako ja mislim.

Ja kažem da svaki dobar predlog mora da bude realan jer ako ne može da se uradi onda je to samo dobra teorija i ništa više. Svi samo to radimo, mlatimo praznu slamu, to si dobro primetila, korov raste i poješće svaki napor, pa i ovaj Sašin predlog će se negde u tom korovu ugušiti i ako bude realizovan.
Pojeli su nas iznutra.
To je način i to je lek.
Kada to uradimo svima će nam, vremenom, biti bolje.

Sašu treba podržati, ali njegove predloge treba da šalje Vladi, a mi da ga podržimo,da se prvo oplevi korov jer njiva neće da rađa ako je neke štetočine iznutra izjedaju.

To je moj predlog.
nikodiva nikodiva 12:28 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Sta predlazem? Kao "strani investitor" u Srbiji, ono sto i drugi sve vreme predlazu: GILJOTINA PROPISA, TRANSPARENTNOST, PRAVNA SIGURNOST za investitore. Jednom recju, dobra poslovna klima, koja u kombinaciji sa dobrim geografskim polozajem Srbije i jeftinom radnom snagom, moze da napravi cudo. A ne vidim da neko radi na tome.

NE jos jedan harac sirotinji raji. Mislite na prosecnog stanovnika Srbije malo, da ne bi doslo do nove bune na dahije.

Jos jedna stvar koju nisam ni pomenula do sad, a jako je bitna: drasticni porezi na imovinu ce Srbiju uciniti jos manje atraktivnom za investicije.
Imajte to u vidu.

Tesko Srbiji sa ovakvom ekonomskom politikom...
Saša Radulović Saša Radulović 19:44 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

drasticni porezi na imovinu ce Srbiju uciniti jos manje atraktivnom za investicije.
Imajte to u vidu.


Zaista pišete napamet, a to nije u redu.

Niko ne predlaže drastične, nego onakve kakvi postoje u najrazvijenim državama sveta. Pročitajte neke od ranijih tekstova ako vas interesuje tematika. Porez na imovinu je treći stub poreskog sistema svih tih zemalja. Srbija nije ni drugačija ni posebna u tom smislu. Samo nekretine imaju manju vrednost jer im je i prihodovna vrednost manje.

Ja pokušah da vam to objasnim. Ne ide. Vi mislite da znate. Moramo da prekinemo. Dalje nema smisla. Rekli ste što ste imali.
Saša Radulović Saša Radulović 20:37 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Da, pogresno si razumeo, teret ce se prebaciti na vecinsko stanovnistvo Srbije, ovoga puta i na one koji nemaju nikakve prihode, ali su nekom nesrecom nasledili neke njive i sume za koje nemaju novca da ih obradjuju, a prodati se ne mogu jer ih niko nece. Catch 22.


Ne mogu ni da pohvatam šta i gde ste sve napisali. Vi sve napamet i po osećaju. Postoji dugo i bogato iskustvo velikih i uspešnih zapadnih zemalja po ovom i sličnim pitanjima. I sva ta iskustva su direktno primenjiva na Srbiju.

Po ko zna koji put: postoje neoporezivi iznosi za "nesrećnike". Ovo što sada imamo je da zbog "nesrećnika" koje lako možete zaštiti neoporezivim iznosima, urušavate kompletan poreski sistem i bogati vam ništa ne plaćaju za ogromnu imovinu koju imaju. Ni jedna zemlja sveta nije dovoljno bogata za ovo.

Recimo, u Beogradu su pokupovali zemljište uz autoput, sede na njemu dok se ne pojavi neko ko je spreman da plati njihove nerealne cene. Ikea ne može da nađe odgovarajuće zemljište za svoj centar. Primera je bezbroj.
Oljacat Oljacat 21:16 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Mariopan, hvala na odgovoru.
Koliko vidim, mi se slažemo samo imamo drugačiji pristup:).
Moram da Vam kažem da sticajem okolnosti živim u poljoprivrednom kraju, da imam prilike da vidim i posetim Kuršumliju, Medveđu, Lebane, Bojnik ... da ne nabrajam dalje, I znate šta je zanimljivo? Uprkos svim tim staračkim domaćinstvima, uprkos neulaganjima u poljoprivredu, uprkos svemu lošem ...NJIVE SU OBRAĐENE! Kad se popneš na brdo, puca pogled na zasejanu i plodnu Južnu Srbiju! Nije baš sve tako kao što se čini, neki ljudi ipak rade nešto, a dokle ...
Saša šalje predloge vladi. Razne Asocijacije i udruženja šalju predloge vladi Znate šta se dešava? Ne žele da čuju. Ne žele da otvore oči. Kada smo pre mesec dana kao deo Nacionalne koalicije za decentralizaciju anketirali građane širom Južne Srbije, znate li šta je izbilo na prvo mesto kao problem? 99% građana smatra da su NEVIDLJIVI za vladu i vlastodršce. Vidite li koliko je taj odnos poremećen? DRŽAVA SMO MI . To je ono što većina ne razume. Državu vide kao poseban entitet, biće koje postoji i razvija se bez našeg uticaja, koje može sve a mi ne možemo ništa. Pa nije tako, Nije tako. Moramo se naučiti a taj proces učenja je težak, bolan i dugotrajan, da SMO MI DRŽAVA. Da mi biramo na izborima. Da zahtevamo da nam poslanici odgovaraju za svoje postupke.
Evo konkretno - na idućim izborima neka svako u svom gradu oformi Grupu uglednih građana koja će imati SVOJ ekonomski program zasnovan na teoriji i na lokalnim uslovima ,jer novi izborni zakon to dozvoljava. Pa ukoliko uspemo da dobijemo vlast, mi građani, ne ove političke stranke koje drže "jaja ispod stola" jedne drgima ko što reče Strongmen, to će biti šamar u lice ovim nadobudnim,bahatim, faraonima koji ne brinu osvom narodu. Pa kada to ponovimo i na republičkim izborima, onda možemo da pričamo o promeni.
nikodiva nikodiva 21:32 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Ahm, ako ipak mogu da odgovorim, iako ste rekli da "dalje nema smisla"?

Znate, ovde u Skandinaviji se porez na imovinu smatra najnepravednijim od svih poreza, (iako ga narod ovde po pravilu i ne oseti), i apsolutno je najomrazeniji izdatak koji se placa. Poreski sistem ovde je jako komplikovan i nijansiran. Ako placate kamate banci za toliko vam se umanjuje placanje poreza na primer, medju ostalim. Dakle mnogo poreskih olaksica.

Znate u cemu je najveca razlika izmedju Srbije i ove srecne zemlje ovde na severu Evrope? Ako ja ovde procenim da je placanje poreza na imovinu meni prevelik izdatak, i da mi se ne isplati, ja prodam tu istu imovinu. Za trzisnu cenu. U roku od maksimalno par meseci. Case solved.

U Srbiji ce se desiti sledece: a) Poreska uprava ce proceniti svima imovinu na neki ludacki nerealni iznos (ovo iz prve ruke, to mi se licno desilo kada sam placala porez na promet nekretnina)
b) ogroman procenat stanovnistva nece imati da plati taj porez. Imovinu nece moci da proda (u najvecem broju slucajeva, Beograd excluded) i da se oslobodi tog nameta kao onaj srecni Skandinavac iz primera gore.

Sta ce se onda desiti?
Upravo citam da o novom porezu na imovinu od 0,4% trzisne vrednosti. Sta vi mislite o tome?

I za kraj - zdrava diskusija nije na odmet, nemojte nas odmah otpisivati kao neobavestene. We're on the same team.
Oljacat Oljacat 21:41 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

nikodiva

Ja zaista vas kao stranog investitora ne razumem. Pa koliko vidim vama i kapom i šakom dele pare. A inače, Gospodin Saša Radulović je sve vreme učestvovao u izradi GILJOTINE PROPISA, insistira već 4 godine na TRANSPARENTNOSTI (pošto niste čitali prethodne blogove, da vas podsetim samo na čitav njegov omaž posvećen izboru sudija- EU je potvrdila kao i naši vrli vlatodršci opravdanost njegovih zahteva u vezi TRANSPARENTNOSTI procesa izbora sudija) i PRAVNOJ SIGURNOSTI (opet, vratite se nekoliko godina unazad pa pročitajte šta je OGROMNA gomila stručnih ljudi napisala,uključujući i dotičnog , potpisala i poslala raznim nadležnim institucijama).Ukoliko JA KAO DOMAĆI INVESTITOR koga zajebava ko stigne i kad stigne mogu da platim 49.000 porez na poslovni prostor, 15000 lokalnu komunalnu taksu i preko 720.000 poreza i doprinosa (NERAZUMNO NENORMALNO NAKAZNO BOLESNO opterećenje je samo ovo zadnje)za 6 radnika, što ne bi mogao moj tata da plati 3600 za hektar zemlje? Pa ako nema, ja ću da mu dam, valjda sam zaradila za toliko. Ne može više da svi u ovoj zemlji RADE NA CRNO , NE PLAĆAJU POREZ, NE DAJU PARE RADNICIMA, SELJACI NE PLAĆAJU NIŠTA A UZIMAJU DVE MOJE PLATE SVAKOG DANA NA PIJACAMA. PA NEMOJTE ME VIŠE, MOLIM VAS.
Dakle, KRIVI smo svi koji ćutimo, nešto ćakilamo po blogovima (izvinte, koliko seljaka znate da u ovo vreme vise na blogu? Ja ni jednog) bunimo se ali ne dovoljno, nedovoljno ....... nevoljno
Situacija: u subotu se vraćam iz Beograda u moju spoljašnju Srbiju. Autobus nema grejanje. Bunimo se samo ja i jedna devojka doktorka. SVI OSTALI ĆUTE tresu se smrzavaju se pokrivaju se kaputima I ĆUTE!!!!!
Šta mislite, da li je vozač koji štedi naftu uključio grejanje? PA NIJE. Šta ga boli ....za dve obrazovane guske koje se bune kad svi ostali ĆUTE.
znate kad će da bude ovo što vi nešto pričate u svojim postovima? Kad se svi vi iz UREĐENIH zemalja vratite u svoju zemlju pa počnete SVOJU ZEMLJU DA UREĐUJETE.
Oljacat Oljacat 22:13 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

I da se razumemo, kada kažem:

Kad se svi vi iz UREĐENIH zemalja vratite u svoju zemlju pa počnete SVOJU ZEMLJU DA UREĐUJETE.

Mislim da smo svi mi na istoj strani, da svi pokušavamo sve što je u našoj moći da uradimo ono što možemo, ali da to očigledno nije dovoljno. Moj predlog na jednoj od LI grupa je bio da se dijaspora kao ekonomski nadmoćna organizuje, da nam pomogne jer očigledno ne možemo sami da se izborimo sa korovom koji smo sami gajili, svi mi, i da pokušamo zajedno da napravimo bolju zemlju za našu decu. Od 1700 članova grupe uključilo se je njih 9. Toliko.
milisav68 milisav68 22:32 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

SELJACI NE PLAĆAJU NIŠTA A UZIMAJU DVE MOJE PLATE SVAKOG DANA NA PIJACAMA.

Kilo kupusa 20 dinara.
Koliko kamiona treba da proda, da zaradi tvoju platu?
milisav68 milisav68 22:34 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Uprkos svim tim staračkim domaćinstvima, uprkos neulaganjima u poljoprivredu, uprkos svemu lošem ...NJIVE SU OBRAĐENE! Kad se popneš na brdo, puca pogled na zasejanu i plodnu Južnu Srbiju!


milisav68 milisav68 22:37 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Recimo, u Beogradu su pokupovali zemljište uz autoput, sede na njemu dok se ne pojavi neko ko je spreman da plati njihove nerealne cene. Ikea ne može da nađe odgovarajuće zemljište za svoj centar. Primera je bezbroj.

Pa što niste istraživanje radili u Beogradu?
maca22 maca22 23:33 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Saša Radulović

Recimo, u Beogradu su pokupovali zemljište uz autoput, sede na njemu dok se ne pojavi neko ko je spreman da plati njihove nerealne cene. Ikea ne može da nađe odgovarajuće zemljište za svoj centar. Primera je bezbroj.

Meni se bas cini da su cene realne, ali da neko nece da plati za tu zemlju ili korišćenje, pa hoce da ih rastera porezom.
mariopan mariopan 23:45 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Evo konkretno - na idućim izborima neka svako u svom gradu oformi Grupu uglednih građana koja će imati SVOJ ekonomski program zasnovan na teoriji i na lokalnim uslovima ,jer novi izborni zakon to dozvoljava. Pa ukoliko uspemo da dobijemo vlast, mi građani, ne ove političke stranke koje drže "jaja ispod stola" jedne drgima ko što reče Strongmen, to će biti šamar u lice ovim nadobudnim,bahatim, faraonima koji ne brinu osvom narodu. Pa kada to ponovimo i na republičkim izborima, onda možemo da pričamo o promeni.

Hvala za ovaj info, nisam znala da to možemo?
Ima da ih istresemo iz donjeg veša
Imam jedno "moje dete" koja je sjajna u pravljenju ekonomskih programa, to je radila neko vreme, sad je na mnogo boljem mestu u drugoj firmi ali joj bez rezerve verujem šta se može a šta ne. Važno mi je da to radi neko kome verujem, dosta mi je partijskih kadrova ko žutih mrava u svemu. Može da nam pomogne u tome.
Inače, izražavala sam se figurativno, recimo da kravu prvo treba nahraniti da bi mogli da je pomuzemo.
Ne čudim se da ljudi dravu doživljavaju tako, mi smo kao dresirani, tako se prema nama ponašaju ali ja znam mnogo ljudi kojima je dosta i koji bi voleli da nešto učine pa da se organizujemo i da polako plevimo taj korov, da uredimo državu, svako svoje malo parče, pa polako napred.

Drago mi je da se razumemo ;-)
Oljacat Oljacat 23:56 07.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

milisav68

Milisave, ja se sve slažem. Al sad ispade po tvome da su svi ovi što obrađuju zemlju ludi , mentalni i blesavi kad oko mene sve obrađeno Pa mora bre od nečega da živimo, a i nikad se ne zna kad će sledeći rat...
milisav68 milisav68 09:21 08.12.2010

Re: Dobro, a sta onda predlazete?

Oljacat
milisav68

Milisave, ja se sve slažem. Al sad ispade po tvome da su svi ovi što obrađuju zemlju ludi , mentalni i blesavi kad oko mene sve obrađeno Pa mora bre od nečega da živimo, a i nikad se ne zna kad će sledeći rat...

Nisu blesavi, nego nemaju drugi izbor kao i ti i ja.
Kad na kraju godine podvuku crtu, ne ostaje ništa za obnovu mehanizacije, niti za unapredjenje proizvodnje.A vrlo često ostane i dug za porez i penzioni fond, kao i neki drugi neplaćeni računi.To se ne vidi, jer država to toleriše zbog socijalnog mira.Evo sad je doneta uredba o otpisu kamate, ako se plati glavnica, što znači da su budale oni koji redovno plaćaju svoje obaveze.Tu je srž problema.

U represivnim drzavama, u šta ubrajam i našu, apsolutno je poželjno držati privredu u šaci. Koliko god se trudio da radiš normalno, drzava te konstantno forsira da ideš u ilegalu, da bar deo ne bude kako treba, oni to naravno znaju, ali puštaju jer žele da te imaju u šaci, i onda kada god ima zatrebaš, zasmetaš, ako porasteš pa treba da daješ a nećeš, oni imaju mehanizme da ti nameste pregršt privrednih prestupa i da te kažnjavaju ili krivično gone.To je suština problema.

Sašini predlozi za reformu poreskog sistema su dobri, samo je pogrešan redosled poteza.Prvo treba da se izvrši kontrola i analiza rashoda, i to stavku po stavku u sitna crevca, kao i da se vidi ko to od velikih ne plaća svoje obaveze.Samo, takav blog neće biti nikad napisan, a i izlazi iz domena ekonomije.


majko2310 majko2310 22:11 06.12.2010

Porezi, čemu to?

Zaista, a čemu veći porezi, različiti porezi, drugačija raspodela "subjekata" od kojih se uzima porez...kada i u ovako siromašnoj zemlji kao što je naša (valjda je barem to očigledno), nemamo nikakvu kontrolu trošenja sredstava od tog poreza.
Da li treba napraviti reformu samo zato da bi time i najsiromašnije opštine mogle sebi da priušte portrete predsednika i ostalih poglavara? Ili treba prvo drastično promeniti način trošenja para (o čemu je autor više puta i pisao, pa ne znam šta mu bi sa ovim člankom, valjda ovo dolazi na samom kraju).
Ne vidim poentu ni većeg budžeta, ni drugačijeg prihodovanja, kada ne znamo ni na koje sve stvari koje nisu neophodne odlaze pare, a i kada znamo nemamo načina da to sprečimo, sem famoznim "glasanjem"...Dok sačekamo 4 godine do izbora, pare odlaze i odlaze (na neko zabavnije mesto). Većim budžetom bi smo im samo dali mogućnosti da prave veće gluposti, prvo kontrola, a onda reforma (osim ako nisam napravio neku veliku logičku omašku).
mariopan mariopan 22:42 06.12.2010

Re: Porezi, čemu to?

prvo kontrola, a onda reforma .

O tome je pisao i Saša a i mnogi od nas su u ranijim blogovima prvo ukazivali na preveliku potrošnju, razbacivanje bahato, te naše vlasti i tu se svi slažemo da je to najveći problem. Po meni to bi prvo trebalo saseći u korenu jer nema para koje oni ne mogu da potorše ninašta,najviše na sebe, i ništa nam ne vredi da smišljamo kako mi još neke pare da nađemo i iskopamo, samo će ispariti u vidu magle.

Izgleda da nemamo zakonske instrumente da se to rešava na drugi način osim izborima, isuviše dobro su se zabarikadirali u svojim povlašćenim pozicijama, zaštitili su pljačku i zakonima, obezbedili su sebe i svoje za sva vremena da im ništa ne možemo.
A u redu iza ovih sada, za sledeće izbore, čekaju oni koji i žele vlast samo da bi to isto radili, nekako smatraju da je sada red na njih da se obogate?
Ne piše nam se dobro na duži rok, bar tako ja mislim.
littlebag littlebag 04:40 07.12.2010

Badava

Saša,
Volim da čitam tvoje analize, samo se bojim da će Dijana da usvoji tvoj model za oporezivanje imovine a da će sve ostalo ostati isto.

Na moje pitanje zašto se oporezuje humanitarna pomoć, dobio sam ciničan odgovor da je to zbog moguće zloupotrebe.

Radiš za Naled, sigurno si upoznat sa fijaskom Giljotine, koja je trebala da direktno (kroz uštedu vremena i para) i indirektno (smanjenjem birokratskog aparata zbog ukinutih procedura) smanji troškove preduzeća i građana i smanji troškove zaposlenih i njihovih radnih mesta.

Da te podsetim da je Savet za regulatornu reformu utvrdio da postoji veliki broj nepotrebnih institucija ili institucija sa preklapajućim ingerencijama.

Niko to više i ne spominje.

Uvođenjem eletronske Uprave, razmenom podataka i elektronskim šalterima, ogroman broj službenika bi ostao bez posla, država bez taksi ali bi mi smanjili frustraciju i FT1P.

Javne nabavke, vrhovni cinizam, male, srednje, velike, neposredne pogodbe. Čuvene tri ponude, oglasne table!!!, anexi. Gde je državni Internet servis za nabavke?

Da ne idem dalje u analizu neefikasnosti, korupcije, bezobrazluka...

Dok se makar ovo ne uradi ja da plaćam još poreza NEĆU.

Ako budem morao, prodajem sve i iseljavam se. ŠLUS
Saša Radulović Saša Radulović 19:49 07.12.2010

Re: Badava

bojim da će Dijana da usvoji tvoj model za oporezivanje imovine a da će sve ostalo ostati isto


Bojim se da ne razumete novi model oporezivanja imovine i mislite da će pogoditi siromašne, a to nije tako.

Dok se makar ovo ne uradi ja da plaćam još poreza NEĆU.


Pošto ste postavili ovakav uslov, i mislite da treba da se postavi ovakav uslov, onda nam nema pomoći.

Niko ne spori stvari koje pominjete, ponajmanje ja. Ali to ni na koji način nije niti treba da bude preduslov za po mom mišljenju najvažniju stvar koja je pretpostavka svih ostali i apsolutno prvi korak: pravedan poreski sistem.
littlebag littlebag 02:23 08.12.2010

Re: Badava

Saša

Taj model će da pogodi sve, i mene isto. Savršeno mi je jasan model, i ja i ostali diskutanti Vas podsećamo da ne može on da se se izvuče iz celog okruženja.

Mnogo loše živimo a živećemo još gore, jer smo se podelili na dve Srbije. Srbija koja radi i plaća porez da bi Srbija koja je na budžetu arčila taj novac.

Sloši mi se kada pratim spin kako je potreban novi avion za vrh države, jer postojeći su stari a mi letimo JAT-ovim kantama koje su starije...

Da li me razumete?
maca22 maca22 15:24 07.12.2010

Dobroćudni skupljači poreza.Dobroćudni skupljači poreza

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana