Biz| Ekonomija

Budžet - slika našeg neveselog stanja

Saša Radulović RSS / 06.12.2009. u 23:52

Čak i površna analiza budžeta neminovno dovodi do zaključka da je 90% budžeta onako kako mora. Nije pitanje izbora. On je takav zato što se nismo reformisali. Vreme donošenja budžeta nije vreme iniciranja promena. On je više refleksija trenutnog stanja. A ono je, kako da kažem, neveselo. Stanje naše ekonomije, državnog, poreskog, zdravstvenog, penzionog, školskog i socijalnog sistema i planiranih reformi. Jer njih nema. Pa da zavirimo.

Da bi uopšte sagledali budžetsko stanje naše male zajednice od 7.400.000 ljudi, budžet republike nije dovoljan. Mora se poći od konslidovanog budžeta, a o njegovom stanju možete pročitate na primer u Biltenu javnih finansija za mesec avgust 2009.godine. U čemu je razlika?


Za sagledavanje slike potrebno je analizirati najveće sisteme naše države, najveće potrošače, a njihova stanja oslikavaju:
1. Budžet Republike
2. Budžet Autonomne pokrajine
3. Budžet gradova i opština
4. Budžet Fonda PIO
5. Budžet RZZO - zdravstveni fond
6. Budžet NSZ - Nacionalne službe za zapošljavanje

Od ukupnih tekućih zahvatanja od privrede i stanovništva, ona prikazana u budžetu republike predstavljaju samo oko 55%.

Ni konsolidovani budžet nam ne govori o širini i dubini naše države. Jer ne uključuje razne ustanove i zavode, državne Agencije (a samo njih je preko 100) koje se ne finansiraju iz budžeta već isključivo iz sopstvenih izvora: raznih taksi i naknada.

Ne uključuje ni sva javna preduzeća, sva komunalna preduzeća i ostala državna preduzeća monopoliste i sve njihove zaposlene.

Nego da ostanemo na konsolidovanom budžetu. A konsolidovani budžet nam kaže sledeće:

Prihodi 

Bruto društveni proizvod Srbije u 2008.godini je bio 34.2 milijarde evra, odnosno oko 4.600 evra po stanovniku.
U 2009.godini očekujemo 31.2 milijardi evra, odnosno 4.200 evra po stanovniku.
U 2010 očekujemo blagi rast.
Ako se pitate kako to da negde čitate 3%, negde 4% a ovako u evrima ispada pad od oko 6%, broj zavisi od toga kako računate GDP: u dinarima, po paritetu kupovne moći ili u evrima. Odaberete ono što vam odgovara.

Država je 2008.godine zahvatila (u zagradi je projekcija za 2009.god.) 14 milijardi evra (11.5 milijardi evra). A zahvatila ih je ovako:
1. Porezi na potrošnju (PDV, akcize, carine) - preko 5.8 milijardi evra (4.8), odnosno 41% (41‚%)
2. Porezi na rad (porezi doprinosi) - preko 5.5 milijardi evra (4.6), odnosno 39.2% (40%)
3. Takse, naknade i ostali prihodi - 1.7 milijardi evra (1.3), odnosno 12.1% (11.3%)
4. Porez na dobit preduzeća - oko 0.45 milijardi evra (0.35), odnosno 3.2% (3%)
5. Porez na imovinu - oko 0.25 milijardi evra (0.16), odnosno 1.7% (1.4%)
5. Ostali porezi - oko 0.2 milijardi evra (0.18)

Privreda se davi pod 2. "Kam gi ljudi" nastaše zbog 2. Zapošljavati je skupo. Posedovati je jeftino.

Rashodi 

Taj novac je potrošen ovako:
1. Penzije - 4 milijarde evra (4), odnosno 28.5% (34.7%)
2. Plate - 3.6 milijardi evra (3), odnosno 25.7% (26%)
3. Roba i usluge - 2.2 milijarde evra (1.8), odnosno 15.7% (15.6%)
4. Zdravstvo, socijalna pomoć i nezaposlenost, 2 milijarde evra (1.6), odnosno 14.2% (14%)
5. Kapitalni rashodi - 1.3 milijarde evra (0.7). odnosno 9.2% (6%)
6. Subvencije - 1 milijarda evra (0.6), odnosno 7.1% (5.2%)
7. Drugi tekući rashodi - 0.3 milijarde evra (0.2)
8. Kamate - 0.2 milijarde evra (0.22)

Rashod pod 1. se finansira iz tekućih prihoda (pod 1. i pod 2). 100% iz tih prihoda. Fond PIO ne postoji. Postoji 3.500 službenika koji sabiraju radni staž i maltertiraju i privredu i građane. Uvek me zaboli glava kada čujem nekog penzionera kako govori o tome da Fondu PIO treba vratiti Sava Centar, i odmarališta i ... Koliko toga treba da bude da bi u jednoj godini, samo jednoj godini, generisali 4 milijarde evra? Ovo je skriveni unutrašnji dug države prema sopstvenim građanima i iznosi oko 60 milijardi evra. Budžet ga tako ne prikazuje. Prikazuje ga kao rashod.

Najgore od svega je da ovaj trošak procentualno raste.

Drugi problem su plate zaposlenih u državi. Ima ih preko 450.000. Tačan broj se ne objavljuje. Uvek nešto izostavimo Koliko ih je viška? U obrazovanju, zdravstvu, državnoj upravi ... Zašto baš u ovim oblastima. Pogledajte brojeve malo niže, pa će možda biti jasnije.

A roba i usluge?

Dinar 

Dinar je pao sa 82 dinara za evro na 94 dinara za evro. Danas već 96 dinara. Uz ovu promenu, jedino je najveći trošak ostao isti zahvaljujući rastu penzija otprilike u istom procentualnom iznosu kao i devalvacija dinara. Kao da su ove dve stvari nekako povezane. Who would have thunk it.

Ko puni budžet?

Građani. Poreski obevznici. Kroz porez na potrošnju i porez na rad. U Srbiji ima 2.500.000 domaćinstava. Sa prosečnim primanjima od 47.000 dinara. Zaposleni doprinose 45.4%, a penzije 31.5% ovog iznosa za domaćinstva. Domaćinstva troše oko 40.000 dinara mesečno u proseku. Na hranu, piće, energiju ...

Ljudi

U Srbiji  po proceni Republičkog statističkog zavoda živi oko 7.400.000 ljudi.
U Srbiji dece mlađe od 18 godina ima oko 1.600.000.
U Srbiji ljudi starijih od 60 godina ima oko 1.600.000.
U Srbiji ljudi starijih od 65 godina ima oko 1.200.000.
U Srbiji ima oko 1.650.000 penzionera.

Kam gi ljudi 

Radno aktivno je oko 3.300.000 ljudi.
U Srbiji je zaposleno 1.830.000 ljudi.
Nezaposleno je zvanično oko 750.000 ljudi.

Kam gi 1.500.000 ljudi (razlika između zaposlenih i radno aktivnih)?

Perpetuum mobile - svi na budžet 

Brojevi u budžetu za 2010 godinu su otprilike isti kao i za 2009. Broj zaposlenih na budžetu republike je sledeći:
1. Osnovno obrazovanje 70.000
2. Policija - 45.000
3. Vojska - 32.000
4. Srednje obrazovanje 31.000
5. Republička država - 26.000
6. Univerzitetsko obrazovanje 18.500
7. Pravosuđe - 13.000
8. Socijalna zaštita - 5.000
9. Izabrana lica - 5.500
10. Kultura - 3.400
11. Učenički i studentski standard - 3.400
12. BIA - 2.000
Sve skupa oko 260.000 ljudi. U 2010, treba da ih bude 266.000.

Ovo ne uključuje:
- Zdravstvo - 110.000
- Opštine i gradovi - 60.000
- Fond PIO - 3.600
- Nacionalna služba za zapošljavanje - 2.200
- Pokrajina
Ovi brojevi su uključeni u konsolidovanom budžetu.

Ovo takođe ne uključuje
- 510 javnih i komunalnih preduzeća monopolista - oko 400.000 ljudi
- Državne Agencije koje nisu na budžetu
- Zavodi, ustanove koji nisu na budžetu
Ovi brojevi nigde nisu.

Osim ... 

Ostaje manje od 1.000.000 ljudi u privatnom sektoru. I onih 1.500.000 kam gi ljudi.

Prosečne neto zarade trenutno iznose 31,198 динара. Ali zato:
- Јавни сектор - укупно - 38,387 динара
- Јавна државна предузећа - 44,516 динара
- Јавна локална предузећа - 36,767 динара
- Администрација сви нивои - 41,278 динара
- Образовање - 36,388 динара
- Здравство и социјални рад  - 35,603 динара
- Просечно исплаћене пензије - 19,782
što znači da za privatni sektor iznose oko 29.000 dinara.

Tim koji dobija ne treba menjati. 

Nemam zaključke. Samo brojeve. Gledam ih već četvrtu godinu. Teške, teške brojeve. A reforme? Eh reforme.

I za kraj nekoliko direktnih citata iz obrazloženja Zakona.

O porezu na dobit privrednih društava

Законом о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02,...40/03 и 84/04) прописана је пореска стопа у висини од 10%, која представља најнижу стопу пореза на добит (осим Црне Горе - 9%)  у односу на све земље у региону и земље чланице ЕУ (за чланице ЕУ просечна стопа пореза на добит је око 25%).

O porezu na imovinu

Порез на имовину физичких лица карактеришу прогресивне пореске стопе: на пореску основицу до 6 милиона динара пореска стопа је 0.4%, затим на основицу од 6 до 15 милиона порез се обрачунава по стопи од 0.8%, од 15 до 30 милиона пореска стопа износи 1.5%, док се на пореску основицу од преко 30 милиона динара обрачунава порез по стопи од 3%. При утврђивању пореске основице узима се у обзир и амортизације објекта, а која по основу старости некретнине  износи - 1.5% годишње, односно до максималног износа амортизације од 70%. Такође, Законом је прописно право на коришћење пореског кредита, у смислу да се порез на имовину на непокретности (стану или згради у којем станује обвезник) умањује за 40% за обвезника и по 10% за сваког члана његовог домаћинства, а највише 70% утврђеног пореза. 

Према расположивим подацима, чак за 99.7% некретнина у поседу физичких лица у Србији је утврђена пореска основица на мање од 6 милиона динара.  Дакле, иако порез на имовину у Србију формално подлеже опорезивању применом прогресивних стопа, у суштини се порез на имовину физичким лица обрачунава искључиво по стопи од 0.4%. Основни разлог за то је, свакако, признавање на име расхода по основу амортизације, чиме се умањује пореска основица, као и прописани порески кредит који физичко лице може да користи, а чиме се умањује висина пореске обавезе.

O KiM

Средства трансфера из буџета Републике са раздела Министарства финансија у износу од 20.100,0 мил. динара намењена су за финансирање, пре свега редовних месечних новчаних накнада за случај незапослености и привремених накнада за лица са територије АП Косова и Метохије. Овим средствима обезбедило би се у 2010. години  најмање 12 месечних исплата права за око 92.400 корисника новчане накнаде и 12 месечних исплата привремених накнада за око 22.000 корисника привремене накнаде са територије АП Косово и Метохија. Овим би се извршила исплата права за период од септембра 2009. године закључно са исплатом за август 2010. године. Kашњењe у исплати ових права je три месеца. 

O transferima

Трансфери Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање представљају приходе по основу трансфера из буџета Републике и износе 215.000 мил. динара, са учешћем од 45,6 % у укупним приходима и примањима Фонда.      
 Приход од дотација из буџета Републике представља значајан извор финансирања Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и последица је недовољног остваривања прихода по основу доприноса. Пензије су планиране на нивоу из 2009. године, с тим да укупан износ за исплату пензија може да расте само до нивоа који је условљен порастом броја прималаца пензија (годишње се за 1,8% повећава број корисника)Komentari (43)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gogo23 gogo23 00:16 07.12.2009

Ako nista drugo,

Bar je realniji nego proslogodisnji kada je Vlada u ovom periodu prosle godine tvrdila da cemo imati privredni rast pa u skladu sa tim napravila totalno nerealan ovogodisnji budzet.

U ovom je premalo para za kapitalne investicije, najveci % odlazi na penzije ali to je realnost koju moramo u ovom trenutku prihvatiti.

Filip Mladenović Filip Mladenović 01:03 07.12.2009

Siva ekonomija i doznake

Ovoj preglednoj (bes)krvnoj slici srpskog budžeta nedostaju dve važne stavke:
1. Kolike su razmere sive ekonomije i koliko se godišnje budžetskih prihoda prelije u privatne džepove?
2. Kolike su godišnje doznake gastarbajtera i kakvi su efekti tih doznaka?
mikimedic mikimedic 02:03 07.12.2009

Re: Siva ekonomija i doznake

2. Kolike su godišnje doznake gastarbajtera i kakvi su efekti tih doznaka?


doznake ulaze u budzet?
Doctor Wu Doctor Wu 07:31 07.12.2009

Eto de gi ljudi

Ne nedostaje ništa. Ako zvanična statistika procenjuje da je nezaposlenost u Srbiji oko 18%, onda ispada da je ukupan broj radno sposobnog stanovništva oko 2.3M (iako ja mislim da je procenat, verovatno, veći, mislim da je realno oko 25%). Ako oduzmemo oko 100K vojnika i oko 200K studenata, onda ispada da je van zemlje oko 500K-700K radno sposobnog stanovništva. Negde je skoro bilo da je njihov doprinos BDP-u negde oko 10%, tj oko 3 milijarde evra godišnje (tj 4.3K-6K evra po glavi pošiljaoca, u zavisnosti od toga koja se od gornjih procena usvoji). Pošto su to, uglavnom, doznake kojim deca pomažu svoje roditelje, značajan deo tih para ipak završi u budžetu.

Doduše, uveren sam da među ovih 700K ima dosta i takvih luzera kojima ćale i keva moraju da odvajaju od usta iz Srbije kako bi on/ona mogli da žurče po Londonu, Amsterdamu, Berlinu, Beču, Bostonu, Njujorku, Cirihu...
mikimedic mikimedic 09:49 07.12.2009

Re: Eto de gi ljudi

Pošto su to, uglavnom, doznake kojim deca pomažu svoje roditelje, značajan deo tih para ipak završi u budžetu.


vec pokriveno kroz

1. Porezi na potrošnju (PDV, akcize, carine) - preko 5.8 milijardi evra (4.8), odnosno 41% (41‚%)
3. Takse, naknade i ostali prihodi - 1.7 milijardi evra (1.3), odnosno 12.1% (11.3%)
5. Porez na imovinu - oko 0.25 milijardi evra (0.16), odnosno 1.7% (1.4%)
5. Ostali porezi - oko 0.2 milijardi evra (0.18)
drug.clan drug.clan 14:38 07.12.2009

Re: Siva ekonomija i doznake

2. Kolike su godišnje doznake gastarbajtera i kakvi su efekti tih doznaka?


rece ministarka da je zvanicno preko banaka doslo oko 5 milijardi dolara u 2008. u kesu jos toliko
mikimedic mikimedic 16:17 07.12.2009

Re: Siva ekonomija i doznake


rece ministarka da je zvanicno preko banaka doslo oko 5 milijardi dolara u 2008. u kesu jos toliko


samo sto to nema bas nikakve veze sa budzetom.
loader loader 03:05 07.12.2009

Nema lične inicijative

Tugaljivo. . .
A kad se pomenu nekakve reforme službi i tehnološki višak, očas posla se napravi plan da njih nekoliko pre vremena ode u penziju i ... - "rešeno". . . . . Ne dobija se ništa, niti štedi. Samo se uvećava masa neproduktivne populacije. Pride, Srbija je među zemljama sa najstarijim stanovništvom. I sa još lošijom demografskom perspektivom.
Ovaj budžet... to je samo iznuđeno snalaženje sa polupraznim novčanikom, kako i naš domaćin kaže, otprilike.
Treba se baviti onim što ga puni. A to je stvaranje novih vrednosti, odnosno investicije, radna mesta i veća privredna aktivnost. Neophodne su i lične, preduzetničke inicijative. Sve drugo je ...
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:19 07.12.2009

Kam gi ljudi

Sasa

Radno aktivno je oko 3.300.000 ljudi.
U Srbiji je zaposleno 1.830.000 ljudi.
Nezaposleno je zvanično oko 750.000 ljudi.

Kam gi 1.500.000 ljudi (razlika između zaposlenih i radno aktivnih)?


Ti "kam gi" bi valjda trebalo da budu seljaci, odnosno oni koji se bave poljoprivredom? Procenat poljoprivrednog stanovnistva bi trebalo da bude znatan u Srbiji (makar da su to pretezno stariji ljudi) ...

Jedno pitanje za tebe Sasa: koliki je budzet Vojvodine? I da li u njega uplacuju svi gradjani Srbije ... ili samo Vojvodjani?

pozz

Saša Radulović Saša Radulović 19:32 07.12.2009

Re: Kam gi ljudi

Nisu seljaci. Siva ekonomija.

Budžet Vojvodine je oko 650 miliona evra. U ovaj budžet ulazi školstvo i kultura koji protrčavaju kroz budžet Vojvodine kroz transfer tako da je slika iskrivljena. Ulaze i privatizacioni prihodi.
Sama pokrajinska administracija troši oko 50 miliona evra, od toga pola na plate.

Svi građani Srbije, uključujući i oni građani iz Vojvodine, plaćaju sve rashode iz teksta. Građani Vojvodine ne plaćaju pokrajinsku administraciju posebno. Nju plaćaju svi građani Srbije kao deo centralne uprave sa prenesenim nadležnostima za trećinu teritorije.
Marko Jevtic Marko Jevtic 11:09 07.12.2009

jos jedan

odlican blog i sistematizovani podaci
expert92 expert92 13:57 07.12.2009

ako vec ne znas

U Vojvodjanskoj administraciji je zaposleno 1200 ljudi a u beogradskoj 5000
Dawngreeter Dawngreeter 14:19 07.12.2009

Jel to znaci

da mozemo svi na budzet?
stopalo stopalo 14:24 07.12.2009

sta sa penzionerima?

Rashod pod 1. se finansira iz tekućih prihoda (pod 1. i pod 2). 100% iz tih prihoda. Fond PIO ne postoji. Postoji 3.500 službenika koji sabiraju radni staž i maltertiraju i privredu i građane. Uvek me zaboli glava kada čujem nekog penzionera kako govori o tome da Fondu PIO treba vratiti Sava Centar, i odmarališta i ... Koliko toga treba da bude da bi u jednoj godini, samo jednoj godini, generisali 4 milijarde evra? Ovo je skriveni unutrašnji dug države prema sopstvenim građanima i iznosi oko 60 milijardi evra. Budžet ga tako ne prikazuje. Prikazuje ga kao rashod.


uvek u ovakvim analizama (koja je btw odlicna) ne razumem sta treba uraditi sa penzionerima?
ljudi su (manje vise njih i manje vise posteno) godinama odvajali za fond PIO.
sta je njihova krivica u tome sto je drzava potrosila novac iz fondova?

Saša Radulović Saša Radulović 15:00 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

Ne bih se složio sa:

sta je njihova krivica u tome sto je drzava potrosila novac iz fondova?


Svi nosimo deo krivice. Glasali smo za 90-te. Kao društvo. Najveći deo vrednosti se izgubio pod teretom sankcija i ratova i opšteg kolapsa privrede.

Međutim.

Sa njima ne treba ništa. U njihova prava se ne može retroaktivno dirati. Ona su takva kakva su i moraju takva ostati.

Glavno pitanje je šta sa onima koji rade i nisu još u penziji? Za ovo nam treba reforma penzionog sistema. Kakao bi se ovih 4 milijarde evra godišnje preopolovilo u narednih 20-30 godina. Ovako nekako: Penzije - tri stuba i jedan suvišan potpredsednik.
vlada_bg79 vlada_bg79 15:12 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

sta je njihova krivica u tome sto je drzava potrosila novac iz fondova?

Ja verujem da većina jeste radila pošteno, ali dugoročno gledano oni ce biti najveće žrtve ovakve politike, nikome nije više u interesu da živi u razvijenoj i ekonomski jakoj državi nego penzionerima.
Svaki penzioner koji planira da živi duže od 2 ili 3 godine, a i oni koji tek treba da "dočekaju" penziju, treba da se zapita od čega ce živeti ako se država ne razvija, ako mladi napuštaju zemlju, ako svake godine imamo sve vise penzionere i sve manje zaposlenih...
Ja sam siguran da će i penzioneri zbog ovakvog odnosa biti mnogo siromašniji nego da kažemo, 'ajde da uložimo u infrastrukturu, obrazovanje, institucije, da stvarimo neku novu vrednost. Mnogo je bolje manje parče većeg kolača nego veliko parče malog, a mi se svi borimo oko mrvica umesto da mislimo kako da napravimo što veći kolač.
Ako neko veruje da dugoročno može da ima dobru i redovnu penziju sa malim i neredovnim platama, velikom nezaposlenošću onda "Tim koji dobija ne treba menjati" kao što reče naš mudri premijer...
stopalo stopalo 15:15 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

naravno da se slazem sa vecinom napisanih stavova, a pre svega sa:

2. Porezi na rad (porezi doprinosi) - preko 5.5 milijardi evra (4.6), odnosno 39.2% (40%)


dakle, to sto mi radno sposobni i zaposleni uplacujemo nije doprinos jer ga necemo ni trositi (obzirom da je vec potroseno)

samo mi izgleda da izlaganje potrebe za reformom penzionog sistema uz navodjenje gornjeg citata jeste "malo" kontraproduktivno jer onda sve izgleda da "penzioneri izjelice" pojedose sve sto mi "radnici" stvaramo i umesto da se energija trosi na reformu, trosi se na rasprave o tome koliko vredi sava centar i slicno.

btw: ako nisam dovoljno jasan, uglavnom delimo stavove, samo mislim da je "marketing" malo neadekvatan
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:32 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

Saša Radulović
Svi nosimo deo krivice. Glasali smo za 90-te. Kao društvo. Najveći deo vrednosti se izgubio pod teretom sankcija i ratova i opšteg kolapsa privrede.

Ово је сурово тачна констатација, коју грађани Србије још увек не желе да виде, мислећи да их је "неко" покрао, а то су они учинили сами себи. Нема тог "другог неког", злих чаробњака и вештица... У тој мрачној ноћи дугој једну деценију сами смо себе пљачкали у тами, злурадо верујући да у томе немамо учешћа.

Тужна је чињеница да од 2000. нико се није усудио до краја политички ући у стратешке реформе, већ су се сви наши владаоци у том периоду "ad hoc" сналазили да краткорочно закрпе рупе.

Мука ме ухватила кад сам видео и овај новопројектовани буџет.
Saša Radulović Saša Radulović 15:59 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

btw: ako nisam dovoljno jasan, uglavnom delimo stavove, samo mislim da je "marketing" malo neadekvatan


Ово је сурово тачна констатација, коју грађани Србије још увек не желе да виде, мислећи да их је "неко" покрао, а то су они учинили сами себи


Naše zablude su tužne. Meni je tužno da o ovome pišem. U svoj toj tuzi, nemam volje za marketing. A i mislim da mom cilju nije primeren. Primeren je nekim drugim ciljevima. Pokušavam da držim ogledalo. A ono boli, i iritira kao i svako "hladno" oko kamere. Tako hladno, izgleda zlobno. A tužno je u stvari.
Milan Novković Milan Novković 16:12 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

U svoj toj tuzi, nemam volje za marketing. A i mislim da mom cilju nije primeren. Primeren je nekim drugim ciljevima.

Saša, neka vrsta marketinga je primerena svakom dobrom cilju. Problem sa lošim stanjem je što uvek može da bude još lošije.

Svet oko nas trči u budućnost pa tako letargija i zatvaranje očiju ne donose ništa dobro.

Sve što hoću da kažem je da ja ne vidim ništa moralno nedolično u prodavanju dobre analize ili ideje.
Saša Radulović Saša Radulović 16:20 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

Sve što hoću da kažem je da ja ne vidim ništa moralno nedolično u prodavanju dobre analize ili ideje.


Slažem se. Malo me tuga slomila :(
stopalo stopalo 16:23 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

Saša Radulović
Sve što hoću da kažem je da ja ne vidim ništa moralno nedolično u prodavanju dobre analize ili ideje.


Slažem se. Malo me tuga slomila :(


to je bila poenta mog komentara od samih pocetaka, negde gore, visoko

Saša Radulović Saša Radulović 16:36 07.12.2009

Re: sta sa penzionerima?

to je bila poenta mog komentara od samih pocetaka, negde gore, visoko


Vašu kritiku sam isto tako shvatio kao dobronameranu. Posipam se pepelom, drugi put
yawa yawa 15:43 07.12.2009

kao i obicno...

Kao i obicno, razumljivo i lepo sročeno.
Dosta pomaže da se razume dubioza u kojoj se nalazimo, gde se teško živi, i malo toga radi da se iz nje izađe. A, prema svemu ovome, tek nas očekuju iskušenja.
Hvala Saša!
arvinkamberi arvinkamberi 15:54 07.12.2009

Zapošljavati je skupo...

"Kam gi ljudi" Zapošljavati je skupo. Posedovati je jeftino. !!!

Dragi Sasha ta recenica je definicija onoga sto je najgore u nashoj truloj ekonomiji.
Znam da si samo na temu poreza na imovinu pisao vec nekoliko blogova ali zaista ne vidim kako ista moze da se pomeri sa mrtve tacke dok god nam ta recenica, kao nekakv mac, visi iznad glave. Kako pribuditi javnu svest o tome? Koliko nam jos blogova treba?

Na stranu taj nenormalni odnos zaposlenih i penzionisanih (koji bi urusio bilo kakav sistem penzionog fonda, uz jak vrisak i veliku eksploziju) ali ovo je zaista jedno od kljucnih pitanja i zaista mi je drago sto ga ti (izvini sto ne persiram) toliko potenciras.

sve najbolje
AK
Saša Radulović Saša Radulović 16:18 07.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Zapošljavati je skupo. Posedovati je jeftino. !!!


Najveći skriveni resurs našeg društva leži u sivoj ekonomiji. 30-40% GDP-a, 1.500.000 "kam gi" ljudi. Ona je direktno proizvedena poreskim sistemom. Ako treba ponovicu i milion puta. Cilj je da ovo shvati što više građana.


Treba nam 2 mandata i 6 sitnica:
1. Uvesti predsednički sistem uz jaku parlamentarnu kontrolu i direktne izbore, promeniti finansiranje političkih stranaka
2. Reformisati penzioni sistem: ne za penzionere (ne mogu se prava retroaktivno menjati) već za one koji rade
3. Smanjiti poreze na rad: ukinuti doprinose i uvesti progresivan porez na dohodak
4. Povećati poreze na imovinu: stopa 1%, neoporezivi iznos 40.000 evra, ukinuti amortizaciju i olakšice za članove domaćinstva
5. Izvršiti decentralizaciju države : po principima nove organizacije sudstva
6. Osloboditi se neverovantog državnog platnog spiska


50% građana bi plaćalo mnogo manje ukupne poreze. 20% građana bi plaćalo manje poreze. 25% bi plaćalo veće poreze. 5% bi plaćalo mnogo veće poreze.


Samo tol'ko. Sve ostalo je krečenje. Osim ako nas skijališta, krediti za početnike, subvencionisani stambeni krediti, subvencionisani Fijat, subvencionisani traktori i kamioni, državna kupovina Petrohemije, Staklare i svih ostalih društvenih preduzeća itd. ne izvade.
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 03:08 09.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Pozdrav Saša,

Ja se bavio prošlim postom, nisam ni video da se i ovaj razgranao ...

1. Za ovo bi trebalo da se stranke same iznutra reformišu što u majci Serbiji neće ići... Ili će ih na reformu naterati Brisel (koga je lako prevariti) ili nam je potrebna revizorska kuća "Kuka & motika"... Odnosno, "pritisak naroda" da me ne optuže za neke agresivne ideje...
2. Mislim da se sada kao radi na tome, ali da od svega neće ispasti ništa... Šminka samo... Glavni problem je što para nema... Prazno... A sve mi se čini da se plaše da to javno kažu penzionerima....
5. Sa tim da je to najmanja jedinica uprave? Centrala i jedan nivo ispod... Ovoj zemlji veličine "New Yorka noću" to je više nego dovoljno...
6. Potpisujem... Uključujući i mnoge servise oko kojih se vi i ja ne slažemo...

3+4 se tiče poreza, a tu mi imamo različite ideje... Mislim da bi ovi procenti plaćanja funkcionisali u nekoj malo bogatijoj državi... Bojim se da u Srbiji samo tih gornjih 30% živi normalno, a veći porezi bi mnoge oterali iz te grupe... Onih 5% će se skloniti u neku off-shore zemlju... O, pardon, već su sklonjeni.... Ne vidim kako bi ovakav sistem postao "motor razvoja".... Čime bi se stimulisao razvoj? Nama treba mnogo brži rast od 2~3 % godišnje...

U donji spisak dodajte i Metals banku (Kada je to Ustav ovlastio vladu da se bavi komercijalnim bankarstvom i ko je ikad odobrio budžetske novce za kupovinu jedne komercijalne banke??? - po meni flagrantno kršenje Ustava)... I program "prva šansa" i subvencionisani krediti za likvidnost i javni radovi....
Saša Radulović Saša Radulović 20:37 09.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

2. Mislim da se sada kao radi na tome, ali da od svega neće ispasti ništa... Šminka samo... Glavni problem je što para nema


Nije baš. Redefinicija penzionog sistema u kome je budžetska penzija pravo svih građana starijih od 65 godina na penziju dovoljnu za život bi prepolovila trošak za penzije u narednih 20-30 godina. Bez diranja u prava i primanja ljudi koji su već u penziji. Poruka je: država je odgovorna i humana i plaća egzistencijalne potrebe. Za sve iznad toga odgovorni ste sami sebi
Penzije - tri stuba i jedan suvišan potpredsednik

3+4 se tiče poreza, a tu mi imamo različite ideje... Mislim da bi ovi procenti plaćanja funkcionisali u nekoj malo bogatijoj državi... Bojim se da u Srbiji samo tih gornjih 30% živi normalno, a veći porezi bi mnoge oterali iz te grupe... Onih 5% će se skloniti u neku off-shore zemlju... O, pardon, već su sklonjeni.... Ne vidim kako bi ovakav sistem postao "motor razvoja".... Čime bi se stimulisao razvoj? Nama treba mnogo brži rast od 2~3 % godišnje...


Nikoga ne bi oteralo. Porezi bi u Srbiji i dalje bili manji od bilo koje uređene zemlje u koju bi mogli da pobegnu. Bili bi i mnogo manji od celog okruženja. Jer bi smanjili porez na rad, a povećali porez na imovinu.

Privredi treba da se skine teret poreza na rad. Ne treba joj ništa više. Ne trebaju nam državni investitori. Oni ne znaju kako da investiraju. NIsu nikada znali i neće nikada znati. Država treba da radi na privrednom ambijentu, unapređenju sudstva, smanjenju administracije, smanjenju poreza. Sveukupnom smanjenju države. Privreda će se već snaći.
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 01:27 10.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Saša Radulović
Redefinicija penzionog sistema u kome je budžetska penzija pravo svih građana starijih od 65 godina na penziju dovoljnu za život bi prepolovila trošak za penzije u narednih 20-30 godina....
Porezi bi u Srbiji i dalje bili manji od bilo koje uređene zemlje u koju bi mogli da pobegnu. Bili bi i mnogo manji od celog okruženja. Jer bi smanjili porez na rad, a povećali porez na imovinu...


Predlog reforme penzionog sistema koji ste predložili u prethodnom postu sam pročitao. Ja, generalno, imam problem sa drugim i trećim stubom - jer Srbija niti ima kapitala, niti privredu, a niti stabilno privredno okruženje gde bi se penzioni fondovi mogli ulagati... Kod nas je još klima koja privlači špekulativni kapital, a ne investicioni. Jedino da puste fondove i ljude da investiraju u inostranstvu. Pogledajte ove fondove koje imamo? Svi do jednog imaju rezultat gori od inflacije. Ne da nisu porasli već su opadali... Znam, kriza, biće bolje... A inflacija 8%, troškovi fonda 2%, pa još 3% one time fee, a ako hoćemo neki rast od 8% ispada da fondovi treba da rastu 20% godišnje U PROSEKU!!! Hm??? A onda na jednim izborima uleti neko u Narodnu banku i napravi ono što smo već videli i svi fondovi završe u .... Denominovano u nekim dinarima..... Dok ne pređemo u evro zonu ja ne vidim budućnosti tih fondova....

Za bežaniju sigurno nisam mislio da će naši kapitalisti pobeći u Francusku ili Hrvatsku... Već će izmestiti firme na neka lepa, i vrlo uređena, ostrva, račune na Kipar, Švajcarsku, Singapur, virtual office u London.... To vas košta 2000 eur da organizujete, 1000 eur godišnje da održavate... I sve je po zakonu i našem, i stranim... Kontrolišete jako mnogo, a posedujete jako malo.... Od svega će država Srbija ubirati porez na lepu kuću na Dedinju..

Da li ste uradili projekciju na koji način biste ubrali 10 milijardi evra za budžet, tako što biste smanjili poreze, ukinuli doprinose, a povećali poreze na imovnu?
Saša Radulović Saša Radulović 22:17 10.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Da li ste uradili projekciju na koji način biste ubrali 10 milijardi evra za budžet, tako što biste smanjili poreze, ukinuli doprinose, a povećali poreze na imovnu?


Naravno. Ne bih ni pisao o tome da nisam. I ne radi se o 10 milijardi evra.
A vi?
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 00:27 11.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Saša Radulović
Da li ste uradili projekciju na koji način biste ubrali 10 milijardi evra za budžet, tako što biste smanjili poreze, ukinuli doprinose, a povećali poreze na imovnu?


Naravno. Ne bih ni pisao o tome da nisam. I ne radi se o 10 milijardi evra.
A vi?


Naravno da nisam . Nije pitanje bilo upućeno u negativnom tonu, već sam želeo da vidim brojeve i projekcije... Ja naime ne znam kolika je vrednost nekretnina u Srbiji i koliko se po tom osnovu može ubrati... Načelno sam čak i protiv ovog tipa oporezivanja jer to smatram višestrukim oporezivanjem. O tome smo već pričali...

A stvarno bih voleo da vidim vašu matematiku... Gore ste nam na lep način "saželi" 1000 strana teksta o budžetu... Voleo bih da vidim da li to može i drugačije?

Pozdrav,
Andrej
Saša Radulović Saša Radulović 12:29 12.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Reforma penzionog sistema – u Srbiji
Poreska reforma – u Srbiji

U ovoj našoj maloj prepisci iz poslednja dva bloga, potegli ste gotovo sve argumente iz arsenala "kvazi liberala" koje znam:
1. Strah za egzistenciju je važan motivator ljudi koji sprečava njihovu tendenciju za lenjošću i parazitiranjem na leđima vrednih i uspešnih
2. Kada bi svi bili vredni i radili, a ne bili lenji i sedeli na grbači vrednih, svi bi bili bogati. Neko više neko manje, ali svi imaju šansu i mogu da je iskoriste.
3. Sav novac koji zaradite je vaš i samo vaš i zaradili ste toliko zato što ste vi sposobni, da su svi drugi tako sposobni, i oni bi mogli mnogo da zarade. Svi bi mogli mnogo da zaradimo. Svaki porez na to zarađeno je otimanje od produktivnih, nepravedno je i pogrešno.
4. Socijalni i zdravstveni sistemi su nepotrebni zbog 1,2 i 3, njihovo postojanje je motivator za parazite i lenje da ništa ne rade i žive ne grbači vrednih i produktivnih
5. Glavni posao države je vojska i policija i da održava red i mir u kome svi vredni i sposobni mogu dobro da zarade u bespoštednoj utakmici regulisanoj samo ponudom i potražnjom. Država ne treba da reguliše ekonomiju. Tržište sve reguliše. Osim vojsku i policiju.
6. Porezi su zlo i nepravedni su. Ali zbog 5, moraju da budu.
7. Duplo oporezivanje je zlo. Sve je duplo oporezivanje osim poreza na potrošnju
8. Porez na imovinu je duplo oporezivanje
9. Jedino je porez na potrošnju pravedan
10. Progresivno oporezivanje je zlo, iako postoji u najboljim društvima u svetu. Ako ga uvedemo u Srbiji dovešće do odlaska najboljih

Da li sam izostavio nešto?
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 17:45 12.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Saša, sada već malo karikirate... Izostavili ste mnogo, a ovo ste naveli tendenciozno... Znate to i sami...

Ja nisam "kvazi liberal" već pravi liberal po opredeljenju - želim slobodu za sebe, za društvo, za tržište... Stavove koje iznosim su pre mene davno izneli Smith, Hayek, Misses, i plejada drugih. Zanimljivo je da su se isti smatrali filozofima, a ne ekonomistima, jer je sistem koji su razmatrali bio preuzet iz života, bio moralan, logičan, prirodan...

Interesantno je Saša da odbacujete argumente koje ja navodim, a koji nisu moji već su referencirani i interpretirani, dok nikako ne navodite slične reference, primere, dokaze, za hipoteze 1,2,3 i 4 koje ste na ova dva bloga izneli. Pitao sam vas da li znate za bilo koje društvo u istoriji koje je primenjivalo rešenja koja predlažete, a da je imalo brz razvoj i punu uposlenost? Znam ja vrlo dobro kako danas funkcionišu zemlje stare Evrope i Severne Amerike. Sve imaju izuzetno velik državni dug, unfunded liabilities (projektovani troškovi budućih obaveza po obećanjima koja su već data) nepojmljivo velik, nezaposlenost preko 10%, a rast u najboljem slučaju oko 2% godišnje (osim SAD u nekim segmentima). Srbija mora mnogo bolje i mnogo brže... Ja opet ponavljam, ne možete imati i jaku socijalu i brz ekonomski rast. Nema to ko da plati. Ja iste zemlje referenciram, ali iz perioda njihovog najbržeg razvoja, doba kada su postajale bogate... U proteklih 40 godina, na primer, sav rast standarda američkog društva se praktično zasnivao na 1) ulasku žena u tržište rada 2) dugu i kreditima... Danas vidimo korekciju ovog drugog trenda...

A sada da krenemo redom...

1. Strah za egzistenciju, je ZDRAV i normalan strah. Ja ne znam ko ga nema. Pre nego postane strah, on je više briga (lakša reč). I on je važan motivišući faktor. Ako vi, iz najplemenitijih pobuda, dođete i kažete svima - "nemojte se brinuti, šta god da se dogodi imaćete hranu, odeću, lekove, obrazovanje, smeštaj", stvorićete jednu klasu ljudi kojima je ovo dovoljno i koji će jednostavno parazitirati... I to nije devijacija sistema, to je sistemska GREŠKA! Ne govorim ovde o stvarno nemoćnima, kojima naravno ovo treba obezbediti - govorim ovde o zdravoj, radno sposobnoj populaciji. Iz ovog razloga se i školujete, i radite, i stvarate, i štedite... Radi svoje egzistencije...

2. Šansu treba dati svima, a na pojedincima je kako će je iskoristiti. Društvo bi definitivno bilo bogatije kada bi se više radilo, a manje parazitiralo. Društvo jednakih šansi je IZUZETNO VAŽAN momenat... Izjednačiti ljude u šansama, prilikama, a ne po posledicama (kao što rade socijalizam, komunizam i ... što smo videli kako se završava)...

3. Novac koji pojedinac zaradi je njegov. To je samo pola koraka u procesu razmene rada, roba, usluga i informacija. Novac nije svrha, već je "utilizator". Porez na zarađen novac je istorijski bio danak caru, vlastelinu, okupatoru, a danas državi/društvu. U bilo kojoj formi, onaj koji ga je sakupljao je uvek koristio silu ili pretnju silom, a onaj koji ga je plaćao nikada nije bio srećan što je morao da ga plati. Ovi sentimenti vladaju i danas kako god vi porez filozofski opravdavali. Iz praktičnih razloga, ne moralnih, država ubira više od onog koji zaradi više. Kasnije su se javila razna opravdanja. Danas, ja ovaj porez smatram opravdanim dok je flat tax, ne veći od 10%, a radi finansiranja uloge države - što ću pomenuti kasnije...

4. Socijalni sistem je potreban za STVARNE socijalne slučajeve. Ne za profesore Marksizma koji ne mogu da pronađu posao "u struci" ili za mlade ljude od 2 metra koji će radije da kafićare nego da recimo rade na njivi i sijaset drugih primera. Zdravstveni sistem ne treba da bude državni. On ne postoji zato što ga je država napravila, već zato što je to ljudska potreba. Skloniti državu, privatni sektor će to rešiti. Pogledajte kako se lepo rešio sistem stomatološke zaštite kada je država izašla. Na ovu ljudsku potrebu je odgovorio privatni sektor, i tržište usluga. Kod mog stomatologa Tomica ne lepi plakate šta su moja prava, a referent za moja prava sam JA. Uloga države je da nadgleda standarde i da obezbedi minimalnu zaštitu za one koji ne mogu da plate, a za stvarno nemoćne do nivoa proseka... Nije ovo društvo sastavljeno od socijalnih slučajeva...

5. Država obezbeđuje pravo na slobodu, na imovinu, na slobodno tržište (sprečavanje monopola), obezbeđuje čvrst novac i tu se njena uloga uglavnom završava. Sve preko toga dovodi do devijacije sistema koje se pre ili kasnije negde negativno ispolje. "The scariest words you can hear: Hi, I am from the government and I am here to help" R.Raegan...

6. Porezi su način finansiranja ovoga pod 5. Slobodni ljudi, u slobodnom društvu, zajednički finansiraju zajedničke potrebe. Nema free ride ni za koga.....

7+8. Duplo oporezivanje jeste zlo. Porez na imovinu jeste duplo oporezivanje. Kada već jednom imate oporezovan novac, pravo je pojedinca da bira kako će ga upotrebiti. Ako stavi novac u banku, država će mu oporezovati kamatu. Ako novac investira, država će mu oporezovati dobitak. Jedino ako kupi nekretninu, država mu neće oporezovati rast cene nekretnine (dobitak), već svake godine tu istu CELU nekretninu. Čovek ne mora da štedi, ne mora da investira, može sve da propije, ali MORA negde da stanuje. I ovu prirodnu potrebu čoveka država zloupotrebljava i duplo oporezuje...

9. Porez na potrošnju je fer u meri da pojedinac slobodno odlučuje kada će ga i koliko platiti. Kako sam gore pomenuo, novac je samo pola puta u razmeni. Čovek nije bogat ako ima mnogo novaca, on je bogat ako UŽIVA taj novac, odnosno ako ga menja za dobra, usluge i ostalo što mu čini život lepšim. Osnovne potrebe osloboditi ovog poreza - hranu, odeću, lekove, sredstva za higijenu. Na ostale uvesti veći. Može i progresivan. Onda ja sam biram da li ću i koji automobil voziti i koliko ću to platiti. Nema prisile, pravila jasna, važe za sve, a porez je ovakav jako lako naplatiti, a izuzetno teško izbeći... Jednostavno se računa, a automatski uzima pri transakciji...

10. Progresivno oporezivanje postoji u svetu, ali nije uvedeno pre nego je taj svet postao bogat. On ne omogućava brz razvoj jer ne omogućava brzo bogaćenje (i siromašenje). Naravno, ovo skalirano u meri u kojoj je porez stvarno progresivan i procentima o kojima se radi. Danas, kada se poslovi rade globalno, kada postoje off-shore zemlje, porez na dohodak je dobrovoljna kategorija. Rekao sam već da je jako lako napraviti off-shore kompaniju i poslovati legalno u poreski jeftinim i uređenim zemljama. Ako znatno povećamo porez najbogatijim u Srbiji, isti će otići tamo gde će im porezi biti manji. Normalna reakcija svakog normalnog pojedinca...


Saša Radulović Saša Radulović 21:00 12.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Saša, sada već malo karikirate


Istina. Da bih izoštrio diskusiju. I vi ste karikirali vaše odgovore. Pretpostavljam iz istog razloga. Ja sam svoje poglede izneo i objasnio. Pa pomislih da bi bilo dobro i da vi učinite isto.

Ja sam veliki protivnik arčenja poreskih para. Subvencija. Nepotrebnih državnih službenika. Državnih monopola. Parazita koji iskorištavaju socijalni sistem. Administratora investitora našim parama. Moj cilj jeste što efikasnija država i što manji porezi. Međutim.

Postoje osnovne, egzistencijalne potrebe ljudi koji čine društvo i te egzistencijalne potrebe su trošak održavanja tržišta. One su posao poreskog sistema. Čak i po vašem stidljivom predlogu iz tačke 9 objašnjenja.

Ja mislim da je ovo polazna tačka svakog uspešnog poreskog sistema.

...mene davno izneli Smith


Naglasak bi bio na davno. Društvo je spektakularno napredovalo od tog doba. Da je živ i misli danas, bez sumnje bi mislio drugačije Interpretatori loše interpretiraju i izvlače pogrešne zaključke. Slobodna interpretacija Hayekovog rada je završio spektakularno loše po interpretatore u Velikoj Britaniji. Regan je bio još gori. Negativne posledice po društvo su velike. Kruna je G.W.B.

Nije pitanje da li treba biti racionalan. Pitanje je postići pravilan balans koji dovodi do napretka i bogaćenja društva.

"`1. ... nemojte se brinuti, šta god da se dogodi imaćete hranu, odeću, lekove, obrazovanje, smeštaj", stvorićete jednu klasu ljudi kojima je ovo dovoljno i koji će jednostavno parazitirati


A ovo je loše zato što ...? Govorimo o egzistancijalnim potrebama. Kako li ste samo izvukli zaključak da će ove egzistencijalne potrebe biti ikome dovoljne u životu? Životni cilj ljudi da bude: narodne kuhinje i socijalno stanovanje.

Kolika je ta klasa ljudi procentualno po vašem mišljenju? 20%, 30%? Pa je treba suzbijati sa strahom?

Mislim da ste fokusirani na problem koga nema. A gde je problem? Problem je sa parazitima koji koriste pogodnosti socijalnog sistema koji prevazilazi egzistencijalne potrebe, a rade na crno i predstvljaju teret poreskim obveznicima. Različite zapadne demokratije se na različite načine i sa različitim uspehom bore protiv zloupotreba.

2. Kada bi svi bili vredni i radili, a ne bili lenji i sedeli na grbači vrednih, svi bi bili bogati. Neko više neko manje, ali svi imaju šansu i mogu da je iskoriste.


Ne dajete odgovor na suštinsko pitanje. Pitanje nije da li svi treba da imaju jednake šanse. Pitanje je da li je moguće da svi, baš svi mogu da budu bogati u jednom društvu? Pošto nema besplatnog ručka, niti ima besplatnih para:

ako GDP ostaje konstantan, a vi zaradili milijardu dolara, odakle te pare? Ja vam ponudih odgovor: iz džepova svih građana.

3. Iz praktičnih razloga, ne moralnih, država ubira više od onog koji zaradi više.

I praktičnih i suštinskih. Ako ste zaradili milion dolara, niste stvorili milion dolara nove vrednosti. "Oteli" ste (ekonomskim ne fizičkim sredstvima) svim ostalim učesnicima toliki novac. Isto kao i na berzi. Ili na lutriji. Društvo dopušta ekonomsko "otimanje" jer je to put ka većoj efikasnosti.

Sav novac koji zaradite je vaš i samo vaš i zaradili ste toliko zato što ste vi sposobni, da su svi drugi tako sposobni, i oni bi mogli mnogo da zarade. Svi bi mogli mnogo da zaradimo. Svaki porez na to zarađeno je otimanje od produktivnih, nepravedno je i pogrešno.


Suština pitanja je ponovo: da li bi svi mogli mnogo da zarade? Suština pitanja je ograničen resurs. Da li ste zaista stvorili višak vrednosti od milion dolara? Ili milijardu?

4. Socijalni sistem je potreban za STVARNE socijalne slučajeve


Sve egzistencijalne potrebe ljudi su predmet socijalnog sistema.
Ono što je urađeno sa zubarskim uslugama treba uraditi i sa čitavom primarnom zaštitom. Ne trebaju nam državni porodični lekari isto kao što nam ne trebaju državni zubari. Ali. Ne treba nam ni krezuba nacija. A to dobijamo time što osnovne stomatološke usluge ne pokriva zdravstveno osiguranje.

5. Država obezbeđuje pravo na slobodu, na imovinu


Odnosno omogućava ekonomski jačim da iskorištavaju ekonomski slabije. TIme se presipa nacionalni dohodak u džepove bogatih i dovodi do siromašenja društva, odnosno velike većine slobodnih pojedinaca.

6. Porezi su način finansiranja ovoga pod 5


Odnosno finansiranje održavanja eksploatacije ekonomski jačih nad ekonomski slabijim.

7+8. Duplo oporezivanje jeste zlo. Porez na imovinu jeste duplo oporezivanje


Samo što se ne radi o duplom oporezivanju Duplo oporezivanje postoji samo kada na primer kupite benzin koji je već opterećen akcizom, a vi na sve to platite i PDV. Nema dupolog oporezivanja kada zarađen novac na koji je plaćen porez na dohodak, ponovo stavite u funkciju na bilo koji način. Radi se o novom ciklusu ne duplom oporezivanju.

Već objasnih da je porez na imovinu ime za porez na korišćenje svih društvenih resursa koji čine nekretninu vrednom. Neretnina je vredna zbog svega što je društvo oko nje napravilo i što održava, ne zbog vas koji ste je kupili. Ista ta nekretnina u sred Sahare ne vredi ništa. Društvo oporezuje zajednički resurs jer je to praktično, suštinski ispravno (pravilo opredeljuje koliki je doprinos vlasnika a koliki društva) i jer je resurs ograničen. Tim porezom plaća održavanja resursa: i ljudske i saobraćajne i zdravstvene i svake druge infrastrukture društva. Možemo još jednom ako treba.

9. Osnovne potrebe osloboditi ovog poreza - hranu, odeću, lekove, sredstva za higijenu.


Otkud sad ovo? Da li to znači da prepoznajete osnovne potrebe, samo ste našli po vama bolji način da ih subvencionišete? Umesto da svaki pojedinac na prvih $10.000 godišnje ne plaća nikakv porez na dohodak jer taj novac sigurno potroši na egzistencijalne potrebe, vi mislite da je bolje tu osnovnu potrebu subvencionisati nultim porezom na potrošnju?
Jedino što porez na potrošnju (PDV) radi na takav način da ovo nije moguće, jer bi oštetili sve proizvođače "osnovnih" proizvoda jer bi na sirovine plaćali PDV:

Okrenusmo se u nekoliko krugova i dođosmo do istog:
Postoje osnovne, egzistencijalne potrebe ljudi, koje izgleda i vi mislite, treba subvencionisati. Ja mislim da je najefikasniji način da se to radi kroz poreske olakšice kod poreza na dohodak. To su progresivni porezi: poreske olakšice na iznose koje crpite iz zajedničkog resursa (dohodka društva) koje koristite za osnovne potrebe.


10. Progresivno oporezivanje postoji u svetu, ali nije uvedeno pre nego je taj svet postao bogat.


Ovo nije tačno. Progresivno oporezivanje je civilizacijsko dostignuće. Sva uspešna društva su doživela procvat u poslednjih 50 godina od kada imaju porgresivne poreske sisteme koji su zasnovani na tri stuba:
- porez na rad (dohodak)
- porez na potrošnju
- porez na imovinu
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 02:32 13.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

E, ovo već liči na pravu razmenu argumenata . Mislim da sam već rekao to negde, ali sa mnogim konkretnim predlozima koje ste izneli u svojim blogovima se u mnogim delovima slažem. Zbog toga i diskutujem sa vama. Neke stvari posmatramo različito, pa o njima ovde pričamo...

Ja sam veliki protivnik arčenja poreskih para. Subvencija. Nepotrebnih državnih službenika. Državnih monopola. Parazita koji iskorištavaju socijalni sistem. Administratora investitora našim parama.


Ja ne smatram političare krivim. Političari rade ono što političari i inače rade. Arče. Problem je u sistemu koji im to dozvoljava. Ja to smatram SISTEMSKOM GREŠKOM i zbog toga mislim da sistem ne valja, a ne da je sistem dobar, a da eto imamo ljude koji ga iskorišćavaju...

...mene davno izneli Smith

Naglasak bi bio na davno. Društvo je spektakularno napredovalo od tog doba.


Da li je? Da li gravitaciona sila ne važi više jer je Njuton davno živeo? Ja ne mislim da su osnovni principi ekonomije, formiranja kapitala, novca, štednje, investicija značajno izmenjeni još možda od Rimskog carstva. Detalji i mehanizmi, naravno da....

Slobodna interpretacija Hayekovog rada je završio spektakularno loše po interpretatore u Velikoj Britaniji. Regan je bio još gori. Negativne posledice po društvo su velike. Kruna je G.W.B.


Vidite, ja smatram da su i Tačerka i Regan učinili čudo za te zemlje. Amerikanci čak smatraju da je Reagonomics dovelo do internet booma... GWB je posebna priča. Nijedan njegov korak nije bio republikanski. On je samo poveo Američku imperiju u put bez povratka. I ova imperija ne može protiv sebe. Ako gledate u kongres, jedini koji po meni danas vredi je Ron Paul...

Nije pitanje da li treba biti racionalan. Pitanje je postići pravilan balans koji dovodi do napretka i bogaćenja društva.


Tačno. Samo imamo različite ideje kojim putem poći. Ja predlažem na oko suroviji, ali brži put razvoja. Vrlo uslovno rečeno američki model. Vi predlažete na oko humaniji, ali sporiji put razvoja. Vrlo uslovno rečeno evropski model. A Srbiji treba brz napredak. Kasnimo JAKO MNOGO!!! Nama ne treba šminka, nego revolucija!

A ovo je loše zato što ...? Govorimo o egzistancijalnim potrebama. Kako li ste samo izvukli zaključak da će ove egzistencijalne potrebe biti ikome dovoljne u životu? Životni cilj ljudi da bude: narodne kuhinje i socijalno stanovanje.


Ja sam mišljenja da bi 60% Srbije danas bilo prezadovoljno ovim!!! Danas pola Srbije radi da bi imalo samo osnovno - zamislite da im to ponudite bez rada?

Ne dajete odgovor na suštinsko pitanje. Pitanje nije da li svi treba da imaju jednake šanse. Pitanje je da li je moguće da svi, baš svi mogu da budu bogati u jednom društvu?


Dajem. NE MOGU. Nemaju svi jednake sposobnosti, nisu svi jednaki, neki su uspešniji, srećniji, vredniji, luđi, beskrupulozniji, lepši, šta god... Bogatstvo je i relativan pojam - u odnosu na druge... Ne postoji društvo koje to omogućuje...

ako GDP ostaje konstantan, a vi zaradili milijardu dolara, odakle te pare? Ja vam ponudih odgovor: iz džepova svih građana.


A zašto mislite da su svi jednako doprineli GDPu? Odakle ideja da su "pare od GDPa" već bile u nečijim džepovima pa su se "preotele"? Zašto bi po vama trebalo da u svim džepovima bude po defaultu ista suma, koja se kao posle preraspodeljuje? Ako sam ja zaradio milijardu dolara, pa recimo prodavajuči skulpture koje sam napravio u inostrantstvu, ja sam direktno doneo milijardu u društvo i tih milijardu je postalo GDP. GDP je samo prikaz sume "zarada" svih članova društva. Jedna nesavršena mera kojom se meri novostvorena vrednost u društvu... Dodatno je pitanje da li su ti koji su mi plaćali milijardu za moje skulpture time doprineli svom društvu, i da li te skulpture predstavljaju bogatstvo, novu vrednost i slično....

Suština pitanja je ponovo: da li bi svi mogli mnogo da zarade? Suština pitanja je ograničen resurs. Da li ste zaista stvorili višak vrednosti od milion dolara? Ili milijardu?


Isti odgovor. NIJE. Ne mogu svi mnogo da zarade. Za blagostanje je potrebno da najsposobniji mogu mnogo da zarade. Oni predstavljaju motor ekonomije, neko ko će zaposliti ljude, stvoriti kapital i angažovati taj isti kapital. Kapitalizam u Srbiji danas ne radi jer jednostavno - nema kapitala...

Ne treba nam ni krezuba nacija. A to dobijamo time što osnovne stomatološke usluge ne pokriva zdravstveno osiguranje.


Ne slažem se. Nacija neće biti krezuba ako ljudi koji je čine smatraju da ne treba da budu krezubi. Tada će alocirati deo svojih resursa u zdravlje svojih zuba. Ne zbog toga što to država plaća.. Može država da plaća koliko god hoće, ako kod ljudi ne postoji svest, a time i potreba, za zdravim zubima...

Odnosno omogućava ekonomski jačim da iskorištavaju ekonomski slabije. TIme se presipa nacionalni dohodak u džepove bogatih i dovodi do siromašenja društva, odnosno velike većine slobodnih pojedinaca.


Iskorišćavanje je moguće samo kada tržište ne funkcioniše, odnosno kada ljudi ostanu bez izbora. Dok god ljudi imaju izbora, i slobodnu volju da odlučuju, iskorišćavanje nije moguće.... Ljudski rad je takođe ograničen resurs. U pravom slobodnom tržištu shodno i ne postoji nezaposlenost (usrednjeno, ne naravno trenutno)...

Nema dupolog oporezivanja kada zarađen novac na koji je plaćen porez na dohodak, ponovo stavite u funkciju na bilo koji način. Radi se o novom ciklusu ne duplom oporezivanju.


Obezbeđivanje osnovne ljudske potrebe stanovanja nije novi ciklus. To je kraj ciklusa razmene roba, usluga ili informacija za stanovanje. Prodaja stana je pošetak novog ciklusa i tu se porez naplaćuje ako je ostvaren dohodak usled rasta cene nekretnine. Srbija ima zakon, ali ovaj porez ne ubira... Infrastruktura je već uključena u cenu imovine. Moja vikendica u sred Central Parka bi vredela milione. Na Fruškoj gori vredi desetak hiljada.

9. Osnovne potrebe osloboditi ovog poreza - hranu, odeću, lekove, sredstva za higijenu.

Otkud sad ovo? Da li to znači da prepoznajete osnovne potrebe, samo ste našli po vama bolji način da ih subvencionišete? Umesto da svaki pojedinac na prvih $10.000 godišnje ne plaća nikakv porez na dohodak jer taj novac sigurno potroši na egzistencijalne potrebe, vi mislite da je bolje tu osnovnu potrebu subvencionisati nultim porezom na potrošnju?


Ja mislim da treba oporezivati potrošnju koja je posledica slobodne volje pojedinca. Hrana, voda, higijena nisu slobodna volja, već nasušna potreba. Ako čovek nema izbora, nemoralno je oporezovati tu nemogućnost.. Na primer, u New Jersey državi se ne plaća sales tax na hranu i odeću...

Postoje osnovne, egzistencijalne potrebe ljudi, koje izgleda i vi mislite, treba subvencionisati. Ja mislim da je najefikasniji način da se to radi kroz poreske olakšice kod poreza na dohodak. To su progresivni porezi: poreske olakšice na iznose koje crpite iz zajedničkog resursa (dohodka društva) koje koristite za osnovne potrebe.


Znači, ovako ili onako, slažemo se da nije moralno da država oporezuje egzistencijalne potrebe ljudi. One nisu luksuz ili mera bogatstva, već uslov življenja... Zar nije onda po istom rezonu i stan u kome živite egzistencijalna potreba?

10. Progresivno oporezivanje postoji u svetu, ali nije uvedeno pre nego je taj svet postao bogat.

Ovo nije tačno. Progresivno oporezivanje je civilizacijsko dostignuće. Sva uspešna društva su doživela procvat u poslednjih 50 godina od kada imaju porgresivne poreske sisteme koji su zasnovani na tri stuba:
- porez na rad (dohodak)
- porez na potrošnju
- porez na imovinu


Amerika je svoj prvi bum doživela nakon Građanskog rata, pa do Prvog svetskog rata. Tada nije postojao porez na prihod od rada. Na prihod od kapitala je bio izuzetno mali i plaćao ga je tek jednocifren procenat stanovništva. Nije postojao bankarski kartel - Centralna banka. Namerno pominjem Ameriku u doba dok je bila republika. Zapadna Evropa je crpela veliku korist iz kolonija i nije pravi primer. Nakon svetskih ratova, Amerika je iskoristila to što je ostatak sveta bio razoren i razvila i preuzela primat. Jeste, danas tamo vlada progresivni porez, ali on nije UZROK bogatstva ovih država, več je uveden kada je kapitalizam bio u zreloj fazi. Tada se SLAŽEM da je progresivni porez doprineo preraspodeli velikog bogatstva i napravio te države socijalnim - welfare state. Social security je uveden u Americi nakon ratova... U EU zemljama još više... I slažem se da su prvi efekti bili DOBRI! Problem je što su svi ti programi u svim tim zemljama danas UNFUNDED!!! Unfunded liabilities jedne Nemačke su nekoliko puta njen GDP!!! Ko će to da plati? Zadužile se države da održe svoje programe, pa problem gurnule u budućnost! Ja se ponavljam - sve je to lepo, ali to nema ko da plati!!! Problem sa socijalizmom je što vam na kraju uvek nestane tuđih para - Tačerku citiram još jednom...

I za kraj, da li možete da mi ilustrujete kako bi izgledala sledeća matematika nakon reformi koje predlažete?

Pre dve godine sam kupio automobil. On je na našoj granici koštao 8200 eur. Plaćena fabrika, prevoz diler...

Da bi ušao u zemlju, plaćena je 1. Carina i 2. PDV. Tog momenta je taj automobil koštao 12200 eur. Da bih ja došao do 12200 eur neto, morao sam da zaradim oko 20200 eur bruto (porez na rad plus doprinosi). Znači, da bih kupio sebi nešto što realno vredi 8200 eur, društvu sam morao da platim jos 12000 eur...Saša Radulović Saša Radulović 12:19 13.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

E, ovo već liči na pravu razmenu argumenata


To je bilo od samog početka

Ja to smatram SISTEMSKOM GREŠKOM


Naravno. Naš sistem je krajnje pogrešan.

Vidite, ja smatram da su i Tačerka i Regan učinili čudo za te zemlje.


Uh. Ono što jesu učinili, i to je velika stvar, vratili su ekonomsku računicu u razmatranje. To vreme je bilo vreme arčenja novca i put u kolaps. Isto tako su presipali u džepove najbogatijih, što nikako nije dobro za društvo. Ne bih o njima, a ni o Internetu.

Da li gravitaciona sila ne važi više jer je Njuton davno živeo


Da se radi o gravitaciji, naravno. Ali se ne radi o gravitaciji. Ekonomske jednačine naravno da. Ali ne govorimo o njima. Govorimo o društvu. Recimo Hayek-u i njegovim idejama o demokratiji. Njegov doprinos ekonomskoj nauci je značajan. Ali njegov rad sa Pinochet-om. Njegovo poimanje ljudskih prava. A tek poimanje svega ovoga u Smith-ovo vreme. Rezultat takvih sistema je bio komunizam. Odgovor ugnjetenih i obespravljenih. Naravno pogrešan odgovor. Na sreću po ljudsku civilizaciju, uspešna društva su našla pravi odgovor. Jer pitanje na koji se tražio odgovor nije bilo pogrešno.

Ja sam mišljenja da bi 60% Srbije danas bilo prezadovoljno ovim!!! Danas pola Srbije radi da bi imalo samo osnovno - zamislite da im to ponudite bez rada?


Ovo je suština. I tu niste u pravu. Vi bi da vaspitavate naciju. Ljudi u Srbiji su isto tako racionalni kao i svuda u svetu.

Problem sa našim sistemom nije što ljudi dobijaju za egzistencijalne potrebe kada i ako im to treba. Problem je što na grbači države i poreskih obveznika živi ogroman broj ljudi sa primanjima koja su iznad proseka. Svi viškovi sa državnog platnog spiska. Pogledajte brojeve o prosečnim platama iz teksta.


Iskorišćavanje je moguće samo kada tržište ne funkcioniše


Ovo nije tačno. Kao što ima socijalnih parazita, tako ima i ekonomskih, bogatih parazita. Oni su sastavni deo sistema, ne devijacija sistema. Destruktivni su i sistem se bori protiv njih. Umalo su doveli do kolapsa svetske privrede. Ne proizvode vrednost. Otimaju dohodak.

potrebe stanovanja nije novi ciklus


Potrebe stanovanja su isključene poreskom olakšicom koja kaže da na prvih recimo 40.000 evra ne plaćate nikakav porez. Smanjenje poreza treba da ide u pravcu podizanja poreske olakšice. Pa kada ima viška novca (npr. ako imate pare kupujete luku Bar ili Metals banku znači da imate viška novca), potrošite ga tako što olakšica poraste na 42.000 evra.

slažemo se da nije moralno da država oporezuje egzistencijalne potrebe ljudi


Odlično da se oko ovoga slažemo. Najbolji, najpravedniji i najefikasniji način da se ovo postigne je progresivan porez: na dohodak za potrebe hrane, vode, struje, i na imovinu za potrebe stanovanja.

Kod nas je PDV - VAT , ne sales tax. Ne možete vaditi proizvode iz PDV sistema jer urušavate sistem. Država bi mogla samo da vrati ljudima PDV koji potroše na ovakve stvari. Nepotrebno komplikovano. Ogromna administracija. Neoporezivi deo prihoda je pravo, efikasno rešenje.

Tada se SLAŽEM da je progresivni porez doprineo preraspodeli velikog bogatstva i napravio te države socijalnim - welfare state


Ovo nikada nisam rekao, pa ne možemo ni da se složimo jer nije tačno. Malo podmećete

Unfunded liabilities jedne Nemačke su nekoliko puta njen GDP!!!


Potpuno se slažemo ovde. Ali to nije rezultat progresivnih poreza. To je rezultat katastrofalnog penzionog sistema. Imaju isti problem kao i mi.

realno vredi


Još kad bi ovaj koncept razjasnili, verovatno bi bili na putu za Nobela


Mislim da se slažemo u nekim stvarima. Recimo:
- Poreze treba smanjivati - ovo je proces
- Državu treba racionalizovati i smanjivati - ovo je proces
- Loš sistem sa puno države dovodi do velikog broja parazita koji žive lagodno na grbači poreskih obveznika. Tekst to pokušava i da konkretno demonstrira koliko je to u Srbiji.
- Postoje osnovne potrebe ljudi, ja ih zovem egzistencijalne, i jedan od zadataka poreskog sistema je da ovo prepozna

Ono gde se ne slažemo je:
- Šta čini osnovne potrebe
- Kako ih prepoznati u poreskom sistemu

Naravno ima i drugih, ali nisu bitni za ovu diskusiju.

Ja pokušavam da ukažem na egzistencijalne potrebe, da pokažem da ih je moguće finansirati, kako ih treba finansirati, da ih je potrebno i poželjno finansirati i da vode ka boljem društvu.

domazetovic.andrej domazetovic.andrej 16:34 13.12.2009

Re: Zapošljavati je skupo...

Govorimo o društvu. Recimo Hayek-u i njegovim idejama o demokratiji. Njegov doprinos ekonomskoj nauci je značajan. Ali njegov rad sa Pinochet-om. Njegovo poimanje ljudskih prava. A tek poimanje svega ovoga u Smith-ovo vreme. Rezultat takvih sistema je bio komunizam. Odgovor ugnjetenih i obespravljenih. Naravno pogrešan odgovor. Na sreću po ljudsku civilizaciju, uspešna društva su našla pravi odgovor. Jer pitanje na koji se tražio odgovor nije bilo pogrešno.


Ja sam do sada pričao o ekonomskom delu, ne ulazeći u društvene okolnosti. Ovaj drugi deo je posledica ne samo ekonomije, već i sijaset drugih faktora. Prvi borci za ljudska prava u USA su bili robovlasnici. Ja ne mogu o tome suditi sa ove distance. Izolovano posmatrano, možemo zaključiti da je šerijat bolji sistem od demokratije, posmatrajući samo Bruneje na primer. Ili Abu Dabi...

Ono što nisam eksplicitno naveo je da kad god se pretera na bilo koji način - sledi korekcija. U istoriji koju pominjete, kada bi kapitalisti preterali, radnici dotakli dno, sledila je revolucija... Znam da je teško poverovati , ali kapitalistima nije u interesu da dođe do revolucije . Ono što možda nije očigledno iz onoga što sam do sada pisao, moguće je vrlo lako izdeformisati sistem i od strane kapitalista, ne samo radnika... Porez je jedno od sredstava da se pronađe neka prava mera. I naravno, ne pričam danas o batinašima i borbi za 8-časovno radno vreme. Pričam o moralnoj podlozi... O svesti da je porez novac koji se pod pretnjom sile uzeo i da onaj od koga je uzet nije srećan ako vidi da se arči. Da ga je neophodno uzeti, a ja se nadam da ćemo doći do nivoa da će ga ljudi rado plaćati jer će videti njegov efekat... Kao što plaćamo i sve drugo u životu... Slažem se da je to proces...

Ja sam mišljenja da bi 60% Srbije danas bilo prezadovoljno ovim!!! Danas pola Srbije radi da bi imalo samo osnovno - zamislite da im to ponudite bez rada?

Ovo je suština. I tu niste u pravu. Vi bi da vaspitavate naciju. Ljudi u Srbiji su isto tako racionalni kao i svuda u svetu.


Nemate pojma koliko bih želeo da ste u pravu . A nikako ne bih sebi dozvolio luksuz da vaspitavam naciju. Ja bih samo uveo takav sistem u kome bi nacija vaspitavala samu sebe... Vrline nagrađivao, mane kažnjavao...

Problem je što na grbači države i poreskih obveznika živi ogroman broj ljudi sa primanjima koja su iznad proseka. Svi viškovi sa državnog platnog spiska. Pogledajte brojeve o prosečnim platama iz teksta.


Ovaj deo potpisujem! Mi se izgleda ne slažemo oko toha koliki je minimalno potreban broj

Iskorišćavanje je moguće samo kada tržište ne funkcioniše

Ovo nije tačno. Kao što ima socijalnih parazita, tako ima i ekonomskih, bogatih parazita. Oni su sastavni deo sistema, ne devijacija sistema. Destruktivni su i sistem se bori protiv njih. Umalo su doveli do kolapsa svetske privrede. Ne proizvode vrednost. Otimaju dohodak.


Ako ima mogućnost izbora, ko normalan bi dozvolio da ga iskorišćavaju? A ovu mogućnost najbolje pruža tržište. Ovi potonji, ekonomski paraziti su samo iskoristili pruženu im šansu... Ko ne bi prodavao smrdljivi kupus, ako se ispred prodavnice ljudi guraju da ga kupe? Gde su bili board-ovi, shareholders, svi mehanizmi kontrole? Zakazali....

Tada se SLAŽEM da je progresivni porez doprineo preraspodeli velikog bogatstva i napravio te države socijalnim - welfare state

Ovo nikada nisam rekao, pa ne možemo ni da se složimo jer nije tačno. Malo podmećete


Taman posla da podmećem . Niste rekli eksplicitno, ali zar nije vaša teza da progresivni porez dovodi ka "pravičnijoj" preraspodeli društvenog bogatstva? Moja teza ostaje ista - ovo se dogodilo u bogatim zemljama u zreloj fazi kapitalizma. I inicijalni efekti su delovali veoma dobro! I dovelo je do neracionalizama koji su se akumulirali u programima koji više ne mogu da se finansiraju... Ni tamo... Ja i dalje ne vidim zašto bi to u Srbiji donelo drugačiji rezultat?

realno vredi

Još kad bi ovaj koncept razjasnili, verovatno bi bili na putu za Nobela


Promeniti tekst u "stvarno košta"...


Mislim da se slažemo u nekim stvarima. Recimo:
- Poreze treba smanjivati - ovo je proces
- Državu treba racionalizovati i smanjivati - ovo je proces
- Loš sistem sa puno države dovodi do velikog broja parazita koji žive lagodno na grbači poreskih obveznika. Tekst to pokušava i da konkretno demonstrira koliko je to u Srbiji.
- Postoje osnovne potrebe ljudi, ja ih zovem egzistencijalne, i jedan od zadataka poreskog sistema je da ovo prepozna

Ono gde se ne slažemo je:
- Šta čini osnovne potrebe
- Kako ih prepoznati u poreskom sistemu

Naravno ima i drugih, ali nisu bitni za ovu diskusiju.

Ja pokušavam da ukažem na egzistencijalne potrebe, da pokažem da ih je moguće finansirati, kako ih treba finansirati, da ih je potrebno i poželjno finansirati i da vode ka boljem društvu.


I ja cenim vaše napore. Pokušavam i da doprinesem nekim malo drugačijim idejama. O ovim stvarima se ne priča u politici, u medijima, nigde... Ako se i priča, imamo tri "stručnjaka" koji se vrte po svim kanalima. Nema novih ljudi, nema novih ideja... Profesori samoupravnog socijalizma danas predaju liberalni kapitalizam... Mnogo pogrešnih ljudi na pogrešnim mestima... Finansiranih od strane poreskih obveznika.... Od kojih sam jedan JA, pa me to po malo tišti...
Oljacat Oljacat 17:22 07.12.2009

Ovo je baš naporno

Izdržati. Ja polako da pročitam još jedno 20 puta. Pa ću evo za početak da odštampam uz tvoju dozvolu i da podelim u jedno 1000 kom. Pa ću u četvrtak da održim tribinu u Udruženju preduzetnika sa jedno 50 ljudi , a tema će biti baš ovo. Poslaću svim Udruženjima preduzetnika u srbiji. A onda ćem da vidimo reakcije.
Saša Radulović Saša Radulović 17:57 07.12.2009

Re: Ovo je baš naporno

Slobodno.
Oljacat Oljacat 22:03 07.12.2009

Re: Ovo je baš naporno

Hvala! Šaljem slike , izveštaj i audio zapis. Možda te obraduje.
duleblog duleblog 00:26 08.12.2009

budget2010

Sjajna prica! odnos rashodi vs prihodi je ako se ne varam oko12% (u korist rashoda). Ja radim u stranoj firmi (strani placenik). Kada bih poslao ovakav budget isao bih pravo kuci. Pitam se da li moze i tim koji ne treba menjati kuci (svi zajedno).
Posebno bih istagao expertski tim na celu sa ministrom za tehnoloski razvoj - verovatno smo toliko i tehnoloski razvijeni kad nas taj sveukupni expert vodi tim putem. Najaci izbor posle Naumova (vera&energetika). Ove godine je tehnoloski fakultet upisalo najmanje ljudi u istoriji, to je verovatno posledica logicke dedukcije mladjarije - brzi put ka vrhu je kroz studije ekonomije (a i krace traju)
Da ne zaboravim samit ortopeda (ili koji fakultet vec ima veze sa ekologijom) u Kopenhagenu. Nekad je bio Milutin Milankovic, cije matematicke modele prognoze ceo svet koristi, a danas - ortoped. I onda najgore. Ivica pocinje da nam deluje simpaticno....

Whatever
Saša Radulović Saša Radulović 20:48 09.12.2009

Re: budget2010

Pitam se da li moze i tim koji ne treba menjati kuci (svi zajedno).


Samo ne dirajte u tim koji pobeđuje.

Ako nam je cilj da plivamo i ne potonemo, tim zaista pobeđuje. Ako nam je cilj svi na budžet, tim je i prebacio normu.

Ako nam je cilj ciljeva stabilnost vlade, onda uspevamo. Ako smo se pomirli sa tim da sami ništa ne možemo, da nemamo kapacitet za više od približavanja i usklađvinja sa EU, onda zaista pobeđujemo. Jer ako zaista više od toga ne možemo, onda je stabilnost vlade zaista cilj ciljeva jer bi njenim klecanjem ugrozili najvažniju stvar koju smo u stanju da uradimo: da uđemo u EU.

A tamo ćemo se, zajedno sa svim ovim našim lokalnim parazitima, sa nekonkuretnom privredom, sa svim javnim preduzećima, sa svim našim viškovima, nakačiti kao parazit na njihova leđa. A u EU mesta u budžetu toliko, da nas neće ni primetiti.

duleblog duleblog 23:13 10.12.2009

Re: budget2010

Ako nam je cilj da plivamo i ne potonemo, tim zaista pobeđuje


Bojim se da su otplivali malo podalje od obale. Na vozdovcu 30% x 40% izlaznost = 12% biraca. Ako RLJ-u damo bar 4% od toga na konto demografskih prilika na obodima vozdovca Ds je tu negde oko 8%. Ja se dobro secam hiperinflacije, praznih rafova i nebih bas preterano voleo da se to vrati

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana