Društvo| Istorija

Ljudski gubici tokom NATO bombardovanja SRJ

Predrag Azdejković RSS / 24.03.2012. u 10:44
14798.jpg

Evo nekih podataka koje srpski mediji ignorišu, jer niko da postavi pitanje, a zašto li su nas te 1999. godine uopšte bombardovali? Jel zato što smo mi Srbi najlepši narod na svetu, pa su ljubomorni, ili zato što su vršeni neki zločini na Kosovu?

Ljudski gubici tokom NATO bombardovanja SRJ 

Tekst preuzet sa sajta Fonda za humanitarno pravo:Podaci Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Fonda za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) pokazuju da je u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine, u toku međunarodnog oružanog sukoba na Kosovu ubijeno, stradalo ili prisilno nestalo 9.401 osoba, od kojih je 758 stradalo od dejstva NATO. Podaci FHP-a se zasnivaju na analizi preko 6.000 dokumenata - izjava svedoka i preživelih članova porodica žrtava, sudske dokumentacije, državnih izveštaja, izveštaja domaćih i međunarodnih organizacija za ljudska prava, forenzičkih izveštaja, novinskih tekstova, knjiga, monografija i drugih izvora podataka o periodu NATO bombardovanja.

Najviše su stradali Albanci. Od ukupnog broja stradalih i nestalih, 6.511 su albanski civili. Među njima, 220 je stradalo od NATO bombi. Dana 14.04.1999. godine u napadu aviona NATO na izbegličku kolonu u Bistražinu/Bistazhin (opština Đakovica/Gjakovë) stradalo je 63 Albanaca. 13.05.1999. godine, u napadu na napušteni objekat VJ u selu Koriša/Korishë u koji su, po naredbi VJ/MUP-a, neposredno pre bombardovanja ušli albanski seljaci koji su putovali prema albanskoj granici, stradalo je 77 Albanaca. U ova dva napada stradalo je 40 dece mlađe od 16 godina.

Više od 6.200 albanskih civila ubijeno je ili prisilno nestalo u kampanji nasilja i terora koju su sprovele snage VJ/MUP-a Republike Srbije. Među žrtvama je 400 dece mlađe od 16 godina.

Na Kosovu je, u vreme međunarodnog sukoba, u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine ubijeno 189 Srba i drugih nealbanaca, civila. Među njima je 26 dece mlađe od 16 godina. Ukupno 46 Srba i drugih nealbanaca ubijeno je u napadima NATO snaga, dok je za smrt ili nestanak 143 Srba i drugih nealbanaca odgovorna OVK.

Na osnovu dosadašnjeg istraživanja, FHP je ustanovio da je u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine, u Srbiji, od dejstva NATO stradalo 187 civila, čija su imena i okolnosti pod kojima su stradali poznati FHP-u. Među njima je 11 dece mlađe od 16 godina. Najviše civila, njih 28, ubijeno je 12.04.1999. godine, kada je NATO gađao putnički voz u Grdeličkoj klisuri. Prilikom bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu, 23.04.1999, stradalo je 16 ljudi.

U Crnoj Gori, od dejstva NATO poginulo je sedam civila - šest je stradalo prilikom bombardovanja sela Murino u opštini Plav, 30.04.1999.

U kampanji NATO snaga protiv snaga VJ/MUP Srbije stradalo je 269 pripadnika VJ i MUP Srbije. Od toga, 174 ih je stradalo na Kosovu, 93 u Srbiji a dvojica u Crnoj Gori. Najveći broj vojnika i policajaca, njih 12, stradao je 3.05.1999. na Savinim Vodama (opština Peć/Pejë). U istom periodu, na Kosovu, u borbama sa OVK, stradalo je 346 vojnika i 142 policajca.

U napadima NATO avijacije poginulo je 27 pripadnika OVK, od kojih je 15 poginulo 19. i 21.05.1999. godine, kada je NATO bombardovao KPZ Dubravu/Dubravë, na Kosovu. U istom periodu, 1.125 pripadnika OVK je stradalo u borbi sa pripadnicima srpskih snaga.
Prema dosadašnjem istraživanju FHP-a, uključujući i poređenje podataka iz više relevantnih izvora kao što su liste udruženja žrtava i vladini izveštaji, nakon povlačenja VJ/MUP Republike Srbije, na Kosovu je, u periodu od 11.06.1999. do 31.12.2000. godine, ubijeno ili nestalo u vezi sa oružanim sukobom 1.108 osoba: 752 pripadnika srpske nacionalnosti, 210 Roma, Crnogoraca, Bošnjaka, Goranaca i 146 Albanaca, od kojih se za 45 pouzdano zna da su ubijeni kao saradnici srpskih vlasti.

Ovde možete pogledati listu ljudskih gubitaka u NATO bombardovanju (Srbija, Kosovo i Crna Gora)

 

Ratni zločini u Kosovskom ratu

Ratni zločini u Kosovskom ratu uključuju progone stanovništva, masakre, etničko čišćenje, silovanja, pljačke, trovanje bunara i uništavanje čitavih naselja.

Prema izveštaju Human Rights Watch-a, spisak ozbiljnijih ratnih zločina u kosovskom ratu uključuje i zloupotrebe koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova, kao što su otmice i ubistva po kratkom postupku, ali "velika većina zloupotreba u proteklih godinu dana (januar 1998 - april 1999) se pripisuje Policiji Srbije ili Vojsci Jugoslavije".

Srpski ratni zločini

Srpska policija, pripadnici Vojske Jugoslavije i pridružene paravojne formacije širom pokrajine su ubijali civile koji očito nisu bili borci, uključujući žene i decu. U napadima na sela, ubistvima, silovanjima, pljačkanju i spaljivanju kuća i stanova, učestvovale su takođe i srpske komšije, kao i bande kriminalaca iz "uže" Srbije. Među pripadnicima paravojnih snaga bilo je i onih koji su pušteni iz zatvora u Srbiji pod uslovom da pristanu da se bore na Kosovu. Među paravojnim formacijama za koje se veruje da su bile aktivne na Kosovu nalaze se Arkanovi Tigrovi, Šešeljevi Beli orlovi i Delta odred iz Republike Srpske. Veruje se da je SDB pomogao u organizaciji i naoružavanju ovih snaga.

U nekim slučajevima vojnici su postupali fer prema civilima, pokušavajući da im pruže zaštitu, ali nažalost, ovi primeri predstavljaju izuzetke.

Obim i sistematska priroda kršenja prava na Kosovu ne dozvoljavaju mogućnost da srpsko i jugoslovensko rukovodstvo o njima nisu ništa znali, kako su tvrdili. Bilo je svega nekoliko slučajeva gde je Miloševićeva vlada kaznila snage bezbednosti zbog ozbiljnih zločina. Naprotiv, u periodu posle rata odlikovano je i unapređeno na stotine pripadnika policije i vojske koji su služili na Kosovu, uključujući i članove najvišeg rukovodstva.

Progoni stanovništva

Srbija je tokom 1998. i 1999. počela sa masovnim proterivanjem Albanaca. Srpska policija je, uz podršku Vojske Jugoslavije, tokom 1998. i 1999. godine sprovodila masovne progone albanskog i drugog muslimanskog življa sa Kosova. Albanskim stanovnicima je nakon usmene naredbe o iseljavanju ostavljano kratko vreme za napuštanje domova, tako da su mogli sa sobom da ponesu samo ono najneophodnije. Muškarce koji su se tome opirali, srpski policajci su ubijali u prisustvu njihovih žena i dece.

Prema nekim podacima već 1998. godine (pre NATO bombardovanja) sa Kosova je bilo proterano oko 350.000 Albanaca.

Razmere i brzinu proterivanja nakon početka NATO udara niko nije mogao da predvidi. U Makedoniju su izbeglice proterivane vozom, što je omogućavalo da hiljade ljudi dnevno napusti Kosovo. Deportacije u Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru su takođe vršene kamionima i autobusima koje je obezbedila srpska policija. Da bi proterivanje teklo lakše uspostavljani su sabirni centri.

U tri sedmice nakon početka NATO bombardovanja SRJ, Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR) je registrovao 525.787 albanskih izbeglica sa Kosova. Mesec dana kasnije, broj izbeglica je porastao na 781.618. Do kraja rata juna 1999. srpske snage su proterale 862.979 Albanaca s Kosova, a još nekoliko stotina hiljada je bilo interno raseljeno, pored onih koji su bili raseljeni pre marta.

Tokom rata, više od 80 odsto ukupnog broja stanovnika na Kosovu, odnosno 90 odsto kosovskih Albanaca, je bilo isterano iz svojih domova.

Silovanja

Silovanja i ostali drugi seksualnog nasilja korišćeni su na Kosovu 1999. godine kao oruđe rata i sredstvo sistematskog "etničkog čišćenja". Human Rights Watch je zabilježio 96 slučaja silovanja albanskih devojaka i žena od strane srpskih vojnika, među njima 6 slučaja žena koje su ubijene nakon silovanja. Vojnici, policajci i pripadnici paravojnih formacija često su čak silovali žrtve pred mnogim svedocima. Bilo je i slučajeva prijavljenih grupnih silovanja. Human Rights Watch smatra da slučajevi silovanja nisu bili retka ni izolovana dela koja su počinili pojedini pripadnici srpskih snaga, već su korišćeni smišljeno kao sredstvo zastrašivanja stanovništva, iznuđivanja novca od porodica i progona.

Nekoliko žrtava silovanja prijavilo je ove zločine oficirima VJ. Međutim, ni JNA ni Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije nisu napravili nikakav pokušaj istraživanja ili kažnjavanja takvih incidenata.

Masakri Albanaca

Sledi nepotpun spisak pokolja koje su počinile srpska vojska i policija tokom Kosovskog rata:

Masakr u Suvoj Reci - ubijeno 48 albanskih civila, među njima mnogo dece.
Masakr u Račku - 45 albanskih seljaka su ubile srpske snage.
Masakr u Podujevu - ubijeno 19 civila, uključujući ženu, decu i stare
Masakr u Velikoj Kruši - prema procenama Suda, u ovom pokolju su specijalne jedinice srpske policije ubile 42 osobe. Human Right Watch navodi da je ubijeno preko 90 osoba. Takođe, postoje izveštaji o masovnom silovanju albanskih žena.
Masakr u Izbici - srpske snage su ubile oko 120 albanskih civila.
Drenički masakr - ukupono je identifikovano 29 žrtava pokolja.
Masakr u Gornjem Obrinju - 18 tela je nađeno, ali je više ljudi ubijeno u masakru.
Masakr u Ćuškoj - imenom i prezimenom je poznata 41 žrtva masakra.
Masakr u Beloj Crkvi - 62 ustanovljene žrtve
Masakr u Orahovcu - između 50 i preko 200 albanskih civila je ubijeno
Masakr u zatvoru Dubrava - čuvari pobili oko 70 albanskih zatvorenika.
Masakr u Pustom Selu - 106 kosovskih Albanaca pogubljeno je po kratkom postupku.
Masakr u Trnju - preme izveštajima, ubijeno je između 24 i 36 kosovskih Albanaca.
Masakr u Vučitrnu - srpska policija je ubila preko 100 kosovskih izbeglica u blizini Vučitrna.

Prikrivanje leševa

Srpske vlasti su sistematski prikrivale dokaze o ubistvima uklanjanjem tela, premeštanjem tela iz masovnih grobnica u individualne grobove, spaljivanjem tela i uklanjanjem ili zamenom odeće i ličnih stvari da bi se otežao proces identifikacije. U više od desetak mesta gde su izvršena masovna ubistva državne snage su pokušale da prikriju dokaze uništavajući ili uklanjajući tela.

Prema iskazima, JNA je sistematski prevozila leševe Albanaca u rudarski kompleks Trepča kraj Kosovske Mitrovice, gde ih je palila. Prema „jednom tajnom službeniku", između 1,200 i 1,500 leševa je tako uništeno u Trepči. Međutim, posleratna istraga OEBS-a nije uspela da nađe dokaze na terenu. U maju 2001. srpska vlada je objavila da je kamion pun leševa Albanaca (ukupno 86 tela) bačen u Dunav u Srbiji tokom rata na Kosovu. U julu 2001. srpske vlasti su objavile da su pronašle još četiri grobnice u Srbiji, s ukupno 1.000 leševa kosovskih Albanaca.

Kao svedok na suđenju osmorici policajaca za zločine nad albanskim civilima tokom masakra u Suvoj Reci, Dragan Karleuša, penzionisani inspektor MUP Srbije, posvedočio je da u Srbiji ima još grobnica sa posmrtnim ostacima Albanaca i da iz jezera Perućac nisu još izvađena sva tela koje je srpska policija ubacila za vreme NATO bombardovanja.

Do sada je oko 800 posmrtnih ostataka Albanaca pobijenih i pokopanih u masovne grobnice po Srbiji ekshumirano i vraćeno porodicama.

Brisanje identiteta

Tokom kosovskog rata 1999, srpske i jugoslovenske snage su hotimično sprovodile kampanju "brisanja identiteta" u kojoj su kosovskim građanima albanske nacionalnosti oduzimana i uništavana lična dokumenata i drugi dokazi o državljanstvu. Izbeglicama proteranim u pravcu Albanije oduzimani su svi dokumenti (lična karta, pasoši, itd.) a prilikom prelaska granice bili su primoravani da uklanjaju registarske tablice s automobila i traktora.

Prema anketi koju su sproveli Lekari za ljudska prava, skoro 60 posto ispitanika je izjavilo da su im srpske snage oduzele ili uništile lična dokumenta.

Korišćenje ovakve strategije pokazuje da su srpske vlasti sistematskim uništavanjem dokumenata nastojale da spreče povratak prognanih kosovskih Albanaca iz Albanije.

Izveštaji prenose da su srpske vlasti na Kosovu uništavale glasačke spiskove i ostale popise kosovskih stanovnika. Takođe su uništavane centralne i opštinske arhive i matične knjige. Na taj način su mnogi kosovski Albanci su ostali bez ikakvih dokaza o svom identitetu.

Pljačke, razbojništvo

Ubistva i masovna proterivanja na Kosovu u proleće 1999. su bila praćena pljačkom i iznuđivanjem. Albanci su, po pravilu, tokom proterivanja s Kosova. Ako bi se suprotstavili, prećeno im je ubistvom ili su im otimali decu i pretili im dok ne bi pristali.

Rasprostranjenost ovih zlodela, kao i činjenica da je u nekim slučajevima u njih bila umešana policija, ukazuje na to da su ona činjena uz saglasnost vlasti, i da je i sama država na taj način verovatno pribavljala dobit.

Pljačke su se odvijale prema određenom obrascu: jedan ili dvojica pripadnika paravojnih formacija ili policije provalili bi vrata privatnog stana, ponekad sa maskama na licu, ali uvek naoružani automatskim puškama. Pripadnici policije, vojske i, naročito, paravojnih formacija pretili su Albancima smrću ukoliko ne predaju određene svote novca, obično izražene u nemačkim markama. U nekim slučajevima pripadnici paravojnih formacija i policije su pretili deci noževima i automatskim puškama da bi iznudili novac od roditelja.

Od svih dokaza o pljačkanju možda je najrečitiji dnevnik jedne Srpkinje iz Peći, u kojem je beležila svoja opažanja za vreme rata. U dnevniku, koji su nakon rata pronašli strani novinari, piše:

Kažu da su oni koji provaljuju u šiptarske kuće patriote, a da je izdajnik onaj ko to ne radi. Makar me nazvali izdajnikom, ja ruke neću da prljam. Plašim se za budućnost dece koju roditelji uče da kradu, da pljačkaju i pale kuće. U šta će se te osobe kasnije izroditi? Kakve će oni imati uspomene na detinjstvo? Oni ne igraju fudbal i ne voze rolere. Igraju se tako što provaljuju u kuće i uzimaju koliko god mogu da ponesu, a onda litrom benzina uništavaju sve.

Jedan od slučajeva masovnih pljački je zabeležen 31. marta 1999. godine, kada su srpska policija i paravojne formacije ušle u selo Belanica, pokraj Suve Reke, okupile stanovnike i od njih zahtevale novac pod pretnjom da će im ubiti djecu. Barem desetine Albanaca je ubijeno na taj način. Na sličan način su maltretirani i opljačkani žitelji Maleševa i drugih kosovskih sela.

Analiza OEBS-a zaključuje da su skoro svi počinioci, a ponajviše pripadnici paravojnih jedinica, imali finansijsku dobit kao motiv prilikom kršenja ljudskih prava koja su činili nad kosovskim Albancima. Kao i u Bosni i Hercegovini, pljačka i iznuđivanje su bili motiv i nagrada pripadnicima srpskih paravojnih formacija.

Uništavanje naselja

Između marta i juna 1999. godine, srpske trupe su uništile na hiljade albanskih domova diljem Kosova, uz pomoć artiljerije, buldožera, eksploziva i paljenja. U nekim slučajevima, pogotovo ukoliko je bilo bliske veze s Oslobodilačkom vojskom Kosova, čitava sela su uništena. Gradovi Peć i Glogovac su teško oštećeni. U mnogim mestima su uništavane i džamije. Prema Izveštaju organizacije Lekari za ljudska prava iz avgusta 1999. godine, na Kosovu je uništeno 155 džamija.

Prema istraživanju UNHCR-a iz novembra 1999. godine, skoro 40 odsto svih stambenih kuća na Kosovu bilo je teško oštećeno ili potpuno uništeno. Naročito teško je stradala Peć gde je više od 80 odsto od ukupno 5.280 kuća u gradu teško oštećeno (1.590) ili uništeno (2.774).

Trovanje bunara

Tokom rata, srpske snage su namerno trovale bunare, bacajući u njih hemikalije, mrtve životinje pa čak i ljudske leševe. Prema Podacima Crvenog krsta, od 20.000 bunara na Kosovu, pola ih je otrovano.

Zloupotreba civila i prinudni rad

Između marta i juna 1999., srpske snage bezbednosti su hvatale Albance i terale ih na kopanje rovova, bunkera i drugih teških fizičkih poslova, što Human Rights Watch kvalifikuje kao prisilan rad. Tokom NATO intervencije, srpske snage su prisiljavale albanske civile da budu u njihovoj blizini ili između srpskih položaja, koristeći ih kao ljudski štit, što je zabranjeno Ženevskom konvencijom. Svedok iz Mališeva je izjavio da je bio u grupi od 500 civila koji su zadržani u blizini albanske granice kada su srpske snage napadale položaje OVK.

Srpske snage su prisiljavale na rad i Rome, kao što je bio slučaj s jednom grupom u Đakovici, kojoj je naređeno da pokupi tela u gradu i da ih zakopa.

Nagazne mine

Srpske snage su takođe postavile 50.000 nagaznih mina po Kosovu, uglavnom uz granicu sa Albanijom i Makedonijom.

OVK ratni zločini

Otmice i smaknuća civila

Zabeleženi su brojni slučajevi otmica i napada na srpske civile. Prema podacima Tribunala u Hagu, tokom 1998. godine oteto je 97 kosovskih Srba; prema podacima Fonda za humanitarno pravo, između januara i avgusta 1998. godine nestale su 103 osobe srpske nacionalnosti.

Jedan od najsurovijih zabeleženih zločina OVK jeste smaknuće 22 srpska civila u selu Klečka. OVK se također tereti da je ubijala albanske civile kako bi svalila krivicu na Srbe. Nije zabeležen nijedan slučaj da su pripadnici OVK-a tokom sukoba kažnjeni za zločine protiv civila.

Vađenje organa

Nakon rata, u javnost se počelo govoriti o trgovini ljudskim organima u Albaniji i na Kosovu tokom 1999. godine, što je postalo poznato kao slučaj Žuta kuća.

Prva je tvrdnje o trgovini ljudskim organima iznela u javnost bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte, u svojoj knjizi „Lov: Ja i ratni zločinci", koju je objavila po odlasku sa dužnosti. U svojoj knjizi, Karla del Ponte je iznela podatke da je 1999. godine saznala od novinara da je oko 300 Srba i drugih nealbanaca bilo oteto i transportovano u Albaniju, gde su im vađeni organi, koji su zatim slani u Italiju, odakle su distribuisani u klinike širom Evrope. U knjizi ona spominje nasenje Burel u Albaniji, gde su žrtvama vađeni organi u kući koju ona u knjizi naziva žuta kuća.

Srbijansko Tužilaštvo, ali i međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch tražili su od Albanije da pokrene istragu o navodima o trgovini organima otetih Srba. Prema izveštaju Saveta Evrope od 12. decembra 2010. godine organizator otimanja ljudi i trgovine ljudskim organima bio je Hašim Tači i Drenička grupa.

Ostalo

OVK je takođe postavljala nagazne mine tokom Kosovskog rata.

Nakon što su jedinice Vojske Jugoslavije i srpske policije počele da napuštaju Kosovo, sa njima su otišli i mnogi Srbi, a nad onima koji su ostali na Kosovu albanski povratnici su vršili nasilje. Za razliku od srpskog, to povratno etničko čišćenje nije bilo organizovano i vođeno od državnih organa, već su ga sprovodili pojedinci i kriminalne grupe, tokom višenedeljnog vakuma vlasti pre uspostavljanja nadzora KFOR i UNMIK na terenu.

NATO ratni zločini

Human Rights Watch nije našao nikakve dokaze da su NATO snage počinile ratne zločine, ali smatra da one jesu prekršile odredbe međunarodnog humanitarnog prava time što prilikom napada na konvoje i pokretne mete nisu preduzele sve neophodne mere predostrožnosti i utvrdile prisustvo civila.

NATO je koristio kasetne bombe i oružje sa osiromašenim uranijom.

Broj žrtava

Kosovski Albanci su prijavili Tribunalu 11.334 ubijenih. Do jula 2001. godine Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je ekshumirao oko 4.300 tela osoba za koje se veruje da su ih ubile srpske snage na Kosovu. Taj broj je definitivno manji od ukupnog broja ubijenih. Prema izveštaju Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u aprilu 2001. godine 3.525 osoba se još vodilo kao nestalo. Velika većina njih su kosovski Albanci, ali je među njima 400 Srba i 100 Roma i pripadnika ostalih manjina. Glavni uzrok za to što ne postoje precizne procene o broju mrtvih jeste namerni pokušaj srpskih vlasti da unište dokaze i uklone leševe.

Jedan od razloga što je broj mrtvih i dalje predmet rasprava jesu preterivanja u izjavama nekih zvaničnika. Neki zvaničnici SAD-a, među njima sekretar odbrane Vilijam Koen i specijalni izaslanik Stejt departmenta za ratne zločine Dejvid Šefer, izražavali su pretpostavke da je nestalo oko 100.000 Albanaca i da se strahuje da su oni mrtvi. Neproverene izjave visokih državnih funkcionera u jeku rata navele su neke zapadne levičare da negiraju etničko čišćenje i masovna ubistva albanskih civila, smatrajući takve navode propagandom kojom se pravdala NATO intervencija.

Postoje dve naučne studije koje se bave pitanjem broja ubijenih Albanaca. U prvoj studiji "Rat i smrtnost na Kosovu 1998-99", koju je u junu 2000. objavio Centar za kontrolu bolesti Sjedinjenih Država, se na osnovu istraživanja domaćinstava i stope smrtnosti pre rata, zaključuje da je smrt oko 12.000 osoba izazvana "traumama prouzrokovanim ratom". Ovaj broj uključuje i oko 1.500 Albanaca ubijenih 1998. godine. Druga studija "Politička ubistva na Kosovu", koju su u oktobru 2000. godine zajednički objavili Inicijativa za pravo u Srednjoj i Istočnoj Evropi, Američka advokatska komora i Američka asocijacija za unapređenje nauke, zaključuje da je između 20. marta i 12. juna 1999. godine ubijeno oko 10.500 kosovskih Albanaca, s pouzdanošću od 95 odsto, uzevši raspon od 7.449 do 13.627.

Human Rights Watch smatra da nije toliko važno da li je broj ubijenih 5.000 ili 15.000 koliko je bitna činjenica da se na meti ubistava srpskih snaga bezbednosti našao veliki broj civila.

 

 

 

AtačmentiKomentari (247)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ivanivica ivanivica 12:43 25.03.2012

Srbija se ne mijenja - opsano

Relativizacija vlastitog zločina, fašizam, povjesni revizionizam, nekrofilijska strast prema žrtvama tog istog ćosićevsko-miloševićevskog fašističkog režima (da, da, Velika Srbija je vlažan san velike većine u Srbiji), iluzija o sebi kao ultimativnoj žrtvi - kod dvogodišnjaka je to smiješno, kod naroda opasno. Srbija 90'=Srbija 2012. Tužno
looping looping 11:16 24.03.2012

?

Evo nekih podataka koje srpski mediji ignorišu, jer niko da postavi pitanje, a zašto li su nas te 1999. godine uopšte bombardovali? Jel zato što smo mi Srbi najlepši narod na svetu, pa su ljubomorni, ili zato što su vršeni neki zločini na Kosovu?


Koga to nas zasto su bombardovali?
Mene?
Tebe?
Nju?
Ljudska prava = Kolateralna steta?

Da li se tako resavaju problemi?
Da li zaista mislis (verujes) da su nas bombardovali zbog zastite jadnih albanaca?
Human Rights Watch smatra da nije toliko važno da li je broj ubijenih 5.000 ili 15.000 koliko je bitna činjenica da se na meti ubistava srpskih snaga bezbednosti našao veliki broj civila.

Pa su oni resili da dodaju jos malo?

Njima je vazno samo koliko ce se oruzja prodati i napraviti novog. Nista drugo.
[url=http://www.squidoo.com/war-is-a-profitable-business-of-the-rich-country]
Link.[/url]

Batali se ljudskih prava. To je samo za novine.


PS.
Ma, sta ce nam link.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 15:28 24.03.2012

Re: ?

FHP

Human Rights Watch nije našao nikakve dokaze da su NATO snage počinile ratne zločine, ali smatra da one jesu prekršile odredbe međunarodnog humanitarnog prava time što prilikom napada na konvoje i pokretne mete nisu preduzele sve neophodne mere predostrožnosti i utvrdile prisustvo civila.


Ovo je recimo tipican primer gebelosovkse propagande fonda za humanitarno pravo. A HRW u svom izvestaju eksplicitno kaze da se u NATO bombardovanju trecina od svih incidenata i vise od polovine poginulih dogodilo kao rezultat na nelegitimne ciljeve (ili one cija je legitimnost bila pod znakom pitanja). Devet incidenata su rezultata napada na ciljeve za koje HRW zakljucuje da nisu imale vojnu funkciju. Tu spadaju i zgrada RTS, toplana na Novom Beogradu i sedam mostova koji nisu bili na glavnim transportnim putevima niti su imali bilo koju drugu vojnu svrhu.

A sta je namerno gadjanje civilnih ciljeva ako nije skolski primer ratnog zlocina? Bombardovanje mostova je u Novom Sadu je imalo "vojnog smisla" isto kao da je srpska vojska rusila mostove u Budimpesti... Ma i samo vreme bombardovanja, u ranim vecernjima casovima, mosta u drugom najvecem gradu u Srbiji udaljenom stotinama kilometara od Kosova je ratni zlocin...

FHP

Prema nekim podacima već 1998. godine (pre NATO bombardovanja) sa Kosova je bilo proterano oko 350.000 Albanaca.


Evo jos jedne gebelsovske lazi. Odlicno se secam da su pre pocetka bombardovanja zvanicne statistike UN govorile o maksimalno 250.000 albanskih izbeglica. I vecina njih su bili u sustini ekomoski emigranti u zapadnim zemljama koji su se lazno predstavljali kao izbeglice i politicki prognanici. Samo do par meseci pre bombardovanja je nemacka vlast zakljcila da nema nikakvih razloga za njihov status izbeglica i organizovano ih vracala nazad u dogovoru sa srpskim vlastim... U vreme sukoba oko Drenice su ljudi bezali iz sela oko kojih su se odigravali sukobi - pa su se vratili kad su sukobi prestali - sto se desva svuda u svetu...

FHP

Tokom rata, više od 80 odsto ukupnog broja stanovnika na Kosovu, odnosno 90 odsto kosovskih Albanaca, je bilo isterano iz svojih domova.


Opet notorne lazi. Za vreme rata je proternao ili izbeglo u Albaniju oko 500 hiljada Albanaca sto sa onih pomentuih 250.000 ne prelazi ni 50% svih Albanaca. U pribliznom procentu su pobegli i Srbi iz Pristine i drugih naseljenih mesta na Kosovu gde je bilo najvise sukoba (ili "humanitarnih bombi" ). Ma mnogi ljudi iz Beograda koje ja licno znam su otisli kod rodjaka u unutrasnjost (naravno oni koji su imali kod koga) ...

FHP

Za razliku od srpskog, to povratno etničko čišćenje nije bilo organizovano i vođeno od državnih organa, već su ga sprovodili pojedinci i kriminalne grupe, tokom višenedeljnog vakuma vlasti pre uspostavljanja nadzora KFOR i UNMIK na terenu.


Ovo je verovatno Hasim Taci licno izvestio fond za humanitarno pravo. Na Kosovo su paralelno sa povlacenjem srpskih snaga usle NATO jedinice i UCK. I ta UCK je bila izrazito multifunkcionalna: uglavnom su bili saveznici odnosno pesadijske jedinice NATO-a. Kad poginu onda su civili ... a kad proteruju nealbanske civile, pale njihove kuce, ubijaju ih i/ili im prodaju organe onda su "pojedinci i krimnalne grupe". A nema nigde ni procenta NEALBANACA koji su ostali da zive pod kontrolom vlasti buduce kosovske drzave - toliko je "veliki" da je verovatno na nivou statisticke greske...

Vidim da su NATO i domaci kvislinzi konacno postigli dogovor o tome da je poginulo oko 10-12 hiljada Albanaca sto je bar desetostruko manje nego sto su glasno tvrdili za vreme bombardovnja. A nadjose "oko 4.300 tela osoba za koje se veruje da su ih ubile srpske snage na Kosovu" - iako ne kazu eksplicitno i za njih sigurno "veruju" da su to sve civili i da UCK-ovci nisu ni ginuli (a i ako jesu onda su bili u "ulozi" civila)...

Kako videsmo gore vecina nastradalih od "humantiarnih" bombi su bili civili - zrtve namerno gadjanih civilnih ciljeva (stotinama kilometara od mesta stvarnih sukoba). Cisto sumnjam da su srpske snage (ukljucujuci tu i one paravojnike koji su nedvosmisleno cinili zlocine) imale toliko veliki procenat civilnih zrtava. Ali sta vredi kad je ISKLJUCIVO i NEOGRANICENO pravo na "kolateralne zrtve" pripadalo samo jednoj strani. A drugoj strani se i naoruzani protivnici poginuli u borbi broje u civile...

Pedja

Evo nekih podataka koje srpski mediji ignorišu, jer niko da postavi pitanje, a zašto li su nas te 1999. godine uopšte bombardovali?


I onda nam ovde nizes podatke (ili "podatke" ) o stvarima koje su se desile tek posle pocetka bombardavnja?! Hoces da kazes da su nas bombardovali zbog stvari koje se jos nisu ni desile? A kako bi bilo da ti konsultujes nekog strucnjaka za "zdrav razum"?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 15:32 24.03.2012

Re: PS

Da i meni neko ne prebaci propagandu evo da prilozim citat (i link) o tome sta Human Rights Watch ZIASTA kaze na spostvenom sajtu (New Figures on Civilian Deaths in Kosovo War):

The Human Rights Watch report concludes that a third of all the incidents and more than half the deaths occurred as a result of attacks on illegitimate or questionable targets. Nine incidents were a result of attacks on targets that Human Rights Watch concludes were non-military in function. This includes the headquarters of Serb Radio and Television in Belgrade, the New Belgrade heating plant, and seven bridges that were neither major transportation routes nor had other military functions.

Other cases of illegitimate targeting include seven confirmed and five possible incidents where civilians died as a result of the use of cluster bombs, seven attacks on convoys, and a number of cases where the target was poorly identified or mistaken (such as the Surdulica sanitorium and the Palic weather station).

The report also reveals that after several daylight strikes on urban bridges resulted in civilian casualties, U.S. military commanders issued an order restricting attacks to periods when civilians would be less at risk.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 16:58 24.03.2012

Re: ?

I onda nam ovde nizes podatke (ili "podatke" ) o stvarima koje su se desile tek posle pocetka bombardavnja?!


Pročitaj ceo tekst... Drugo, ne verujem da je Srbija nakon početka bombardovanja promenila svoju inače miroljubivu politiku, koja pa preko noći postala zločinačka.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 17:42 24.03.2012

Re: ?

Predrag Azdejković

Pročitaj ceo tekst... Drugo, ne verujem da je Srbija nakon početka bombardovanja promenila svoju inače miroljubivu politiku, koja pa preko noći postala zločinačka.


Procitao sam. A perfidnu laz: "Prema nekim podacima već 1998. godine (pre NATO bombardovanja) sa Kosova je bilo proterano oko 350.000 Albanaca." sam i komentarisao... Ogroman deo tvog (fhp-ovog) teksta se medjutim odnosi na ono sto se desilo posle pocetka bombardovanja - da si zbilja hteo da se bavis sa tim "ZASTO su nas bombardovali" odnosno o razlozima koji su doveli do bombardovanja onda 90% teksta treba obrisati i ostaviti samo poneku (polu)laz/manipulaciju kao sto je ova pomenuta ...

I ja sam ponekad pre bombardovanja mislio da jugoslovenska vojska (pre)cesto preteruje u borbi protiv Tacijevih terorista i zlocinaca ali kad je na scenu stpio NATO sa svojom "humanitarnom akcijom" ispalo je da su ovi nasi bili prava nevinasca. Da su koristili NATO "humanitarne" metode oni su za vreme pobune u Drenici trebalo da bombarduju - delove Pristine naseljene Albancima.

Ni posle pocetka bombardovanja nije jugoslovenska vojska bila nista "zlocinackija" nego sto je to bio NATO a pogotvo sto su bili UCK. Niti sto je NATO bio (i jeste) u Afganistanu ... Libiji ... Iraku. To je surova logika rata. Zato je meni i odvratno ovo tvoje (i fhp-ovo) opravdavanje bombardovanja i zataskavanje NATO zlocina (i ono nekadasnje prizivanje bombardovanja). Samo lud ili pokvaren covek je mogao ocekivati da u siutaciji u kojoj se nemilosrdno bore tri strane nece desiti zlocini...

I ne branim ja uopste one odvratne zlocine i zlocince iz Suve Reke i slicne. Naprotiv, svi koji su odgovorni treba da budu kaznjeni kao sto i jesu. A kaznjeni si u neki koji nisu bili krivi...

Ali oni zlocinci koji se nalaze na UCK i NATO strani NISU KAZNJENI ni dan danas. I svaki iole pristojan i moralan covek bi, posebno na ovaj dan, trebalo da se protiv toga buni i trazi da se to ispravi. A ne da ovako jednostrano svaljuje krivicu na jednu stranu a da zlocine one druge strane zataskava, opravdava, precutkuje ili bar umanjuje. Zasto ti to radis ne znam (valjda stare navike? ). Za ove iz FHP sam cvrsto ubedjen da se radi o prljavom interesu...
renefonck renefonck 19:20 24.03.2012

Re: ?

looping
Nju?


Nju je ubila nasa pvo dok je senlucila.
bloger201 bloger201 15:43 29.03.2012

Re: ?Svaka čast, majstore...

Dragi gospodine, Vi očigledno znate SVE i mnogostruko bolje od svih "umišljenih" belosvetskih baraba! Samo moj komšija i dan danas ide na terapije, pošto se, jadan, odazvao pozivu domovine i sa Kosova vozio "hladnjače"...
freehand freehand 11:16 24.03.2012

Bulšit

Šešeljevi Beli orlovi;

Masakr u Račku - 45 albanskih seljaka su ubile srpske snage.

...a nad onima koji su ostali na Kosovu albanski povratnici su vršili nasilje. Za razliku od srpskog, to povratno etničko čišćenje nije bilo organizovano i vođeno od državnih organa, već su ga sprovodili pojedinci i kriminalne grupe


NATO ratni zločini
Human Rights Watch nije našao nikakve dokaze da su NATO snage počinile ratne zločine, ali smatra da one jesu prekršile odredbe međunarodnog humanitarnog prava time što prilikom napada na konvoje i pokretne mete nisu preduzele sve neophodne mere predostrožnosti i utvrdile prisustvo civila.

NATO je koristio kasetne bombe i oružje sa osiromašenim uranijom.

Samo onako u šreh - baš liči na FHP.
Šljampavo i pristrasno.
A forma, kao, dokumentarna.
Goran Vučković Goran Vučković 11:26 24.03.2012

Peđa,

hvala na prenosu statistika (da malo izvoljevam: tabele bi bile mnogo efektnije), ali ovo:
Evo nekih podataka koje srpski mediji ignorišu, jer niko da postavi pitanje, a zašto li su nas te 1999. godine uopšte bombardovali? Jel zato što smo mi Srbi najlepši narod na svetu, pa su ljubomorni, ili zato što su vršeni neki zločini na Kosovu?

izgleda kao najslabija tačka cele stvari, a osim dobre volje za prenos teksta sa sajta FHP izgleda kao otprilike jedini tvoj doprinos tekstu. Ostatak teksta, koliko vidim, priča o toku i ishodu rata, a ne o razlozima započinjanja.

Čini mi se da ima smisla takav uvod i napraviti - "ko je kako prošao" u ratu. Mislim da razloge započinjanja ne treba mešati sa ovim.
loader loader 11:42 24.03.2012

Re: Peđa,

Ono što se tada desilo jeste združena akcija, sa jedne strane natoa, sa druge strane režima koji je godinama, sistematski stvari navodio na epilog kakav se na kraju i desio.

Takođe, to što se desilo 1999. nije izdvojen rat (uslovno rečeno rat), već samo jedan deo u kompaktnom nizu sukoba od 1988-9, pa sve do bombardovanja Srbije. Razlozi nikako nisu jednostrani, niti jednoznačni.

highshalfbooze highshalfbooze 11:57 24.03.2012

Dilema

Da li ti zaista veruješ u to što si napisao, ili si napisao da bi namakao neku kintu da pomogneš blogokoleginici Mlekac?
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 12:12 24.03.2012

Re: Dilema

Zbog kinte, naravno.
highshalfbooze highshalfbooze 12:56 24.03.2012

Re: Dilema

Pošteno,
neka nas onda bombarduju još jednom, pa nek ide život.
Ionako nam je devizni priliv posustao otkada su nam udarili moratorijum na izvoz baraba u Hag.
Takođe animiraj i Iračke pedere da na njihovu godišnjicu napišu prigodan tekst kako su Irak bombardovali zbog proizvodnje nevidljivog biološkog oružja.
renefonck renefonck 19:30 24.03.2012

Re: Dilema

Uvek sam znao u srcu da je Sloba bio u pravu za strane placenike i domace lokatore, a to dokazuje ovo lictiranje albanskih zrtava koje nas uopste ne interesuju.
kicakovic kicakovic 14:37 25.03.2012

Re: Dilema

pa ti si zbog kinte pre mnogo godina govorio,da ti je svejedno što šiptari ubijaju Srbe,pale crkve,vrše pogrom itd..

btw..ovo-Masakr u Račku - 45 albanskih seljaka su ubile srpske snage.
podseća me na jednonacionalno trovanje.

U Račku su ubijeni teroristi OVK
appendix appendix 12:13 24.03.2012

..


Boraveći na Kosovu, tačnije u pećkoj bolnici, u periodu od 16. aprila do 1. maja, 1999. godine, svedok sam da u tom periodu nije pala nijedna bomba. Vodile su se žestoke borbe na Košarama... U to vreme u Peći nisi mogao da sretneš živog Albanca, svi su bili proterani pre toga. Srbi su se slobodno šetali, svako veče je gorelo po nekoliko albanskih kuća, jer postoji verovanje da se tada neće vratiti na svoja ognjišta. Svakodnevno sam gledao, i nisam mogao da verujem svojim očima, kako se iznosi sve živo iz njihovih kuća, počev od tehnike, pa do drugih sitnijih stvari... Tada sam bio prilično mlad, nedovoljno informisan, tako da su svi ovi prizori za mene bili šokantni... E, a nakon završetka bombardovanja se desilo ovo:

Nakon što su jedinice Vojske Jugoslavije i srpske policije počele da napuštaju Kosovo, sa njima su otišli i mnogi Srbi, a nad onima koji su ostali na Kosovu albanski povratnici su vršili nasilje. Za razliku od srpskog, to povratno etničko čišćenje nije bilo organizovano i vođeno od državnih organa, već su ga sprovodili pojedinci i kriminalne grupe, tokom višenedeljnog vakuma vlasti pre uspostavljanja nadzora KFOR i UNMIK na terenu.
mariopan mariopan 12:51 24.03.2012

Re: ..

...
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:00 24.03.2012

Re: ..

Svakodnevno sam gledao, i nisam mogao da verujem svojim očima, kako se iznosi sve živo iz njihovih kuća, počev od tehnike, pa do drugih sitnijih stvari...


Svi mi koji smo imali policajca u komšiluku koji je bio na Kosovu, znamo s čim se sve vratio kući...
krkar krkar 13:12 24.03.2012

Re: ..

mariopan
Au, ženo, koji si ti pacijent!!!
mariopan mariopan 13:15 24.03.2012

Re: ..

krkar
mariopan
Au, ženo, koji si ti pacijent!!!

Jesam, otkad su moji sve to doživeli na svojoj koži.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:23 24.03.2012

Re: ..

Plus je maliciozna jer nije htela da napravi poseban post, već ga je stavila kao odgovor kako bi skrenula temu sa appendixa!
mariopan mariopan 13:39 24.03.2012

Re: ..

Predrag Azdejković
Plus je maliciozna jer nije htela da napravi poseban post, već ga je stavila kao odgovor kako bi skrenula temu sa appendixa!

Zašto poseban, pa ti si stavio temu, zašto je maliciozno odgovoriti na tvoj post? Kakve veze imam ja sa apendixom? Osim što sam citirala deo iz njegovog komentara (jer mi je to bilo lakše) a koji stoji u izveštaju?
Mogao si da naglasiš da ti na tvojim blogovima ne dolaze oni koji imaju saznanja iz prve ruke, koji su od svoje familije saznavali šta im se desilo i zašto više ne žive tamo gde su živeli, šta se dešavalo kada je ušla vojska NATO na Kosovo, nego da ti dolaze samo oni koji sede u foteljama i od kuće bistre "statističke podatke" FHM sa bljutavim nagoveštajem da su zločini Albanaca bili iz (opravdane) osvete, neorganizovani i stihijski a počinila ih mala deca iz komšiluka?

Sama ću da obrišem onaj moj komentar da ti ne kvari idilu na blogu.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:52 24.03.2012

Re: ..

Zašto poseban, pa ti si stavio temu, zašto je maliciozno odgovoriti na tvoj post?


Ne, postavljaš ga kao odgovor na apendixa i menjaš temu, kako se o tome što apendix piše ne bi dalje raspravljalo... to je maliciozno i skroz u skladu sa "a Bratunac" principom.

Nemam ništa protiv da si ga stavila kao novi komentar na blog.
mariopan mariopan 14:17 24.03.2012

Re: ..

Predrag Azdejković
Zašto poseban, pa ti si stavio temu, zašto je maliciozno odgovoriti na tvoj post?


Ne, postavljaš ga kao odgovor na apendixa i menjaš temu, kako se o tome što apendix piše ne bi dalje raspravljalo... to je maliciozno i skroz u skladu sa "a Bratunac" principom.

Nemam ništa protiv da si ga stavila kao novi komentar na blog.

Moj komentar i jeste bio odgovor njemu, na citirani deo.

Za deo njegovog komentara mu verujem i slažem se, ali deo koji sam citirala je po meni sporan, zato sam ga citirala i izdvojila , to je deo o tome da su Albanci zločine činili iz osvete i neorganizovano.

Piše u tvom tekstu, u izveštaju FHP. To je obmanjivanje, zataškavanje i umanjivanje zločina, vrsta opravdavanja što je bljutavo kada se zna kako su monstruozne zločine činili. Vađenje i prodaja organa kidnapovanih ljudi - na primer.

Dokazi za te zločine govore da su bili veoma dobro organizovani a sasvim drugačije se tvrdi u izveštaju FHP ?
Ne sviđa ti se?
Ni meni se ne sviđa kako FHP to prikazuju, zapakovano u (opravdanu) osvetu stanovništva.

Neću više da te gnjavim.

yugaya yugaya 22:10 24.03.2012

Re: ..

Predrag Azdejković


Svi mi koji smo imali policajca u komšiluku koji je bio na Kosovu, znamo s čim se sve vratio kući...


1998. se vratio :


sa telom malog komšije vojnika nakon dve nedelje traženja po Kosovu gde je.

sa bombom komandiru policije koji je poslao četu mladića od osamnaest devetnaest godina i par meseci kursa u rat - ostavio je bombu na stolu i rekao da će ako mu opet pošalju poziv za rezervu da ubije i komandira i sebe. sačuvao je celu svoju četu i vratio ih kući žive.

sa noćnim ispovestima i suzama čoveka domaćina koji je palio domaćinske kuće da bagra koja je za njima ulazila u osvojeno selo ne pokrade -kamioni su čekali spremini iza linije borbenih dejstava.

sa mrljom na savesti iskrenog rodoljuba.

sa PTSD-jem.
krkar krkar 12:23 24.03.2012

Dilema


Ako je Kosovo Srbija - onda su svi navedeni poginuli državljani Srbije. Dakle, podjednako kao i Srbi (etnički). Srpske žrtve.

Miladin = Shaqir
Živka = Nexhmie
Žrtve.

Ili je Kosovo Srbija u smislu teritorije, videorekordera, traktora i nakita ali ne i u smislu većinskog stanovništva?

Mnogo gadan zadatak za kolektivnu psihopatologiju.
freehand freehand 13:42 24.03.2012

Re: Dilema

Ako je Kosovo Srbija - onda su svi navedeni poginuli državljani Srbije. Dakle, podjednako kao i Srbi (etnički). Srpske žrtve.

Miladin = Shaqir
Živka = Nexhmie
Žrtve.

Šta je tu sporno?
A nisi se uhvatio žrtava NATO-a, koje je FHP podelio na srpske i albanske?
Hansel Hansel 14:06 24.03.2012

Re: Dilema

Srpske žrtve.

Srbijanske, krkar, srbijanske.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 14:15 24.03.2012

Re: Dilema

Srpske, krkar, srpske!

Srbijanske mogu da prihvatim tek kad čujem nemačkijanske, francuskijanske, špnaskijanske i ostale ijanske...
Hansel Hansel 16:16 24.03.2012

Re: Dilema

Nisi u toku, Azdejkoviću.

Aludirao sam na "srpskost" žrtava i "srbijanstvo" svega ostalog (kod krkara - smao sam ukazao na tu nekonzistenciju ).
elis elis 16:25 24.03.2012

Re: Dilema

Predrag Azdejković
Srpske, krkar, srpske!

Srbijanske mogu da prihvatim tek kad čujem nemačkijanske, francuskijanske, špnaskijanske i ostale ijanske...


Peđa, samo da te priupitam, onako usput, da li ti uspevaš da uhvatiš razliku između prideva arapski i arabijski, pa još i arabljanski? Mislim, onako, bez veze...
highshalfbooze highshalfbooze 13:19 24.03.2012

Jel ti ovaj spisak tačan?

Ovde možete pogledati listu ljudskih gubitaka u NATO bombardovanju (Srbija, Kosovo i Crna Gora)


Šta kažeš? Na Košarama izginulo samo 9 Albanaca ? Jesili siguran baš u to?
A što stoji status vojnik pored Albanskih imena?
Kakva je to vojska ili čija je vojska?
Da li su oni bili pripadnici vojske države Srbije? Čisto sumnjam. Da li su to bili pripadnici vojske države Albanije? Ako jesu, šta su oni radili na teritoriji države Srbije.
Da to ipak nisu banditi? Šta kažeš?
A kažeš da su na Gorožupu poginula samo tri srpska vojnika? I niko više? Nije ni jedan Albanac tamo poginuo?
Jesi li ti baš siguran u to što pričaš?

Ajde, malo se bolje potrudi da zaradiš kintu, nemoj baš tako providno...

Dopuna:
Human Rights Watch nije našao nikakve dokaze da su NATO snage počinile ratne zločine


Nije tebi baš sve na broju
Neko te napadne iz čista mira mimo zakona, i to tebi nije nikakav zločin?
Pa tom logikom, kada prebiju pedera na ulici, takođe nije zločin. Samo može da se:
smatra da one jesu prekršile odredbe međunarodnog humanitarnog prava time što prilikom napada

protiv pedera koristili udarac nogom u jaja.
Izvinjavam se što koristim dopune, ali ne mogu ceo tekst da pročitam odjednom
Ne znam zbog čega.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:25 24.03.2012

Re: Jel ti ovaj spisak tačan?

Taj spisak ima samo 700 i nešto imena, tako da nije potpun. A kako to da se nisi uhvatio za imena civila i to onih koji imaju manje od 16 godina - na primer?
highshalfbooze highshalfbooze 13:38 24.03.2012

Re: Jel ti ovaj spisak tačan?

Taj spisak ima samo 700 i nešto imena, tako da nije potpun.


Pa dobro, a kako i na osnovu čega si ti dopunio tvoju evidenciju.
Predstavljaš taj spisak kao ultimativni dokument tvojim tvrdnjama da je ubijeno na hiljade civila, a posle tvrdiš da taj dokaz nije potpun?
Čime onda ti potkrepljuješ tvoje optužbe prema sopstvenom narodu?

A kako to da se nisi uhvatio za imena civila

Ne smem ni da pogledam kakve sve gluposti pišu za Račak.
expolicajac expolicajac 13:33 24.03.2012

Komentar banovanog blogera

Ima ljudi koje poštujem bez obzira da li su podobni ili ne. Zato i u njegovo ime postavljam ovaj komentar


Pedja, hvala za iznoshenje kompletne statistike, kada vlast i dalje sakriva deo istine od srpskog naroda.

Ali, naravno da ima i ALI, ima par stvari sa kojima se definitivno ne bih ni ja, a ni ljudi koji su bili umeshani u celu situaciju ili su strucnjaci iz oblasti, slozhio.

Kao prvo, molio bih te da pogledash emisiju koju je pripremila nemacka televizija ZDF (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sy9JZk8GBlw), a vezana je za navode o "masakru u Racku". Jasno se vidi izjava coveka koji je ucestvovao u istrazi oko deshavanja oko Racka da se radilo o rezultatima oruzhanih dejstava, a ne o masakru nad seljacima!

Kao drugo, molio bih te da procitash detalje Zhenevske Konvencije, povodom izjave da je Human Rights Watch ustvrdio da nikakvih zlocina od strane NATO nije bilo. To jednostavno nije tacno!

Upotreba kasetnih bombi je zabranjena Zhenevskom konvencijom i sam akt upotrebe jeste protivan Zhenevskoj konvenciji. Kao neko ko je nekada bio pripadnik Vazduhoplovstva, jako dobro znam o cemu se radi. Da ne bude da sam nekako pristrastan, pogledaj kako sve to opisuje Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_munition) i cak i spominje gadjanje Nisha ovim bombama kao "greshku" (iako je aerodrom udaljen od centra nisha dobranih nekoliko kilometara; zar to nije malko cudna greshka kada znamo da su imali toliko precizno navodjena oruzhja da su se hvalili da mogu da gadjaju i tacno prozor Nacelnika Generalstaba, sto se vidi i po rushevinama u Nemanjinoj ulici?).

O upotrebi osiromashenog uranijuma (vrlo efektivno reshenje za otpad iz nuklearnih elektrana) ne bih previshe komentarisao, posto i same clanice NATO imaju vrlo podeljeno mishljenje o tome. Samo jedan podatak, koji je najzhalosniji cak i za same Albance na Kosovu. Zbog upotrebe te municije nivo kancera se na Kosovu povecao cak 5 puta u vremenu posle bombardovanja, a u odnosu na neku "normalu". Brojni vojnici NATOa koji su bili ukljuceni u dejstva su oboleli takodje. To cak i NATO zemlje jako bogobojazhljivo objavljuju na svojim televizijama, u ekstremno kasnim terminima kada najmanji broj populacije prati takve emisije.

Zato bih te molio Pedja da sve sto objavljujesh uvek uzmesh sa debelom dozom rezerve i da to naglasish. "Kadija te tuzhi, kadija ti sudi!" Licemerje NATOa o kolateralnoj steti, napadu na Kinesku ambasadu i uopste podrshku OVK koja je, da podsetim, do kraja 1998. bila na FBI list teroristickih organizacija, je nemerljivo!
BigBadWolf BigBadWolf 17:38 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

Jel? Sta kazes, zabranjene? A zasto ih mi jos uvek imamo u naoruzanju?
I posto si vazduhoplovac, verovatno znas, u napadima na polozaje Albanaca 1999, koji je bio borbeni komplet na J-22?

Kad vec postavljas link, procitaj sta pise. Zenevska konvencija ne zabranjuje upotrbu kasetne muncije. zabranjuje je neka druga (http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kasetne-bombe-do-daljeg-u-arsenalu-Vojske-Srbije.lt.html) iz 2008 godine, koju mi jos uvek nismo potpisali.

voki_bgd voki_bgd 17:53 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

BigBadWolf
Jel? Sta kazes, zabranjene? A zasto ih mi jos uvek imamo u naoruzanju?
I posto si vazduhoplovac, verovatno znas, u napadima na polozaje Albanaca 1999, koji je bio borbeni komplet na J-22?

Kad vec postavljas link, procitaj sta pise. Zenevska konvencija ne zabranjuje upotrbu kasetne muncije. zabranjuje je neka druga (http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kasetne-bombe-do-daljeg-u-arsenalu-Vojske-Srbije.lt.html) iz 2008 godine, koju mi jos uvek nismo potpisali.Koje su to polozaje imali i gde su bombardovani Albanci '99?
Orao na Kosovu nije kao ptica vidjen '99 a ne avion.
Ta kasetna koju si ti nasao na internetu i NATO nemaju veze.
BigBadWolf BigBadWolf 18:03 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

Informisi se malo, pa se vrati da nastavimo. Nema smisla ovako.
voki_bgd voki_bgd 18:09 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

BigBadWolf
Informisi se malo, pa se vrati da nastavimo. Nema smisla ovako.


Pa eto za neinformisanog koje su polozaje i gde gadjali i cim.
Sta je u kompletu.
Informisi me.
BigBadWolf BigBadWolf 18:15 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

Evo, za pocetak, guglaj:

Zivota Djuric
BL-755
voki_bgd voki_bgd 18:21 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

BigBadWolf
Evo, za pocetak, guglaj:

Zivota Djuric
BL-755


Zasto neces da kazes koji su Albanski polozaji i gde bombardovani '99 ako znas?
BigBadWolf BigBadWolf 18:29 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

Jel me zajebavas? Ne znas da koristis google?

Jel si uopste cuo za Zivotu Djurica?
BigBadWolf BigBadWolf 18:29 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

Jel me zajebavas? Ne znas da koristis google?

Jel si uopste cuo za Zivotu Djurica?
voki_bgd voki_bgd 18:40 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

BigBadWolf
Jel me zajebavas? Ne znas da koristis google?

Jel si uopste cuo za Zivotu Djurica?


ok,nista.
renefonck renefonck 19:40 24.03.2012

Re: Komentar banovanog blogera

Tada vec srpska JNA je obilato koristila tu "zabranjenu" municiju po Vukovaru pa nikome od vas nije palo na pamet da protestvuje.
skyglider skyglider 13:48 24.03.2012

...

@Predrag, svaka cast sto si preneo tekst.

Dokle god se vecina Srba ne suoci sa prosloscu i ne shvati da bombardovanje nije bila nikakva zavera protiv Srba, vec zasluzena kazna - ne samo zbog zlocina prema Albancima na Kosovu, vec zbog svega sto se dogodilo od 1991.; svih ratova koje je Srbija izazivala, razaranja gradova, genocida, etnickih ciscenja... - dotle ce Srbija i srpsko drustvo u celini da se valjaju u kaljuzi bez mogucnoscu da krenu napred.
looping looping 13:52 24.03.2012

Re: ...

nikakva zavera protiv Srba, vec zasluzena kazna

Ko je bre zasluzio tu kaznu? Ja? Sta sam ja uradio?

PS.
Eee Pedja ko te podrzava.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:56 24.03.2012

Re: ...

Dokle god se vecina Srba ne suoci sa prosloscu i ne shvati da bombardovanje nije bila nikakva zavera protiv Srba, vec zasluzena kazna


Ja se s ovim ne slažem. NATO bombardovanje je bilo zločinačko i tačka. Ono što su srpske snage radile na Kosovu - zločin. U BIH - zločin...

Ovaj blog je objavljen jer današnje vlasti i mediji prikazuju poginule kao da su poginuli u nekom zemljotresu.
skyglider skyglider 14:04 24.03.2012

Re: ...

looping
nikakva zavera protiv Srba, vec zasluzena kazna

Ko je bre zasluzio tu kaznu? Ja? Sta sam ja uradio?


Ti nista nisi uradio ka pojedinac, ali jeste Srbija i srpsko rukovodstvo koje je imalo podrsku od vecine stanovnika Srbije.

Ovde se ne radi o pojedinacnoj krivici, vec kolektivnoj. Upravo sam na to mislio kad sam rekao da vecina Srba treba da se suoci sa prosloscu i prihvati krivicu. Dokle god vecina razmislja kao ti - "sta sam ja uradio pa sam zasluzio bombardovanje" - dotle Srbija nece naci izlaz iz mracnog tunela u kome se nalazi vec vise od 20 godina.Predrag Azdejković


Ja se s ovim ne slažem. NATO bombardovanje je bilo zločinačko i tačka.


Zao mi je sto tako mislis. Tokom bombardovanja se jesu dogodili neki zlocini, kao sto je bacanje kasetnih bombi ili gadjanje voza, ali samo bombardovanje nije bilo zlocinacko. Kao sto nije bilo zlocinacko bombardovanje Nemacke na kraju WW2.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 14:12 24.03.2012

Re: ...

Kao sto nije bilo zlocinacko bombardovanje Nemacke na kraju WW2.


A sad već malo sikter!
highshalfbooze highshalfbooze 14:17 24.03.2012

Re: ...

Ovde se ne radi o pojedinacnoj krivici, vec kolektivnoj.

Zašto je uvek krivica kolektivna, a zasluge pojedinačne?

Ajde sad da pretpostavim da si u pravu. Doduše teško može i da se pretpostavi, al ajde nekako uz pomoć magije da prođe ta glupost. Al, kaži onda ko je odgovarao za:
Tokom bombardovanja se jesu dogodili neki zlocini, kao sto je bacanje kasetnih bombi ili gadjanje voza,


Pazi kad se sam sebi čudim što sam ti odgovorio. Mora da sam poblesaveo.
looping looping 14:17 24.03.2012

Re: ...

Ovde se ne radi o pojedinacnoj krivici, vec kolektivnoj. Upravo sam na to mislio kad sam rekao da vecina Srba treba da se suoci sa prosloscu i prihvati krivicu. Dokle god vecina razmislja kao ti - "sta sam ja uradio pa sam zasluzio bombardovanje" - dotle Srbija nece naci izlaz iz mracnog tunela u kome se nalazi vec vise od 20 godina.

Znaci da se suocim sa svojom mracnom prosloscu, prihvatim krivicu i primim zasluzenu bombu kako bih izasao iz mracnog tunela u kome se nalazim vec vise od dvadeset godina jer mi smo ipak kolektiv a samim tim i nasa krivica?
Ovo mi zvuci kao savet nekog religijskog fanatika ili poremecenog psihoterapeuta. Ili mozda oba.

BTW.
Da je samo SM potpisao Rambuje, bombardovanja ne bi ni bilo a tvoj avatar bi bio svuda po Srbiji.

Sporazum u Rambujeu:

Poglavlje 7
Aneks B
Clan 8
"Osoblje NATO-a, sa vozilima, brodovima, avionima i opremom, imaće pravo slobodnog i bezuslovnog kretanja po čitavoj teritoriji SR Jugoslavije, njenim vazdušnim prostorom i teritorijalnim vodama, imaće pravo na postavljanje kampova i kasarni, pravo na korišćenje svih područja ili usluga potrebnih za podršku, obučavanje ili operacije. Osoblje NATO-a će uživati imunitet od svakog oblika hapšenja, istrage i pritvaranja kome bi pristupili organi SR Jugoslavije, a greškom uhapšeni ili pritvoreni pripadnici NATO-a moraju odmah biti predati nadležnim telima NATO-a"
Clanovi 9 i 10
" NATO neće morati da plaća poreze, niti bilo koje fiskalne ili carinske dažbine, niti će podlegati bilo kakvoj carinskoj kontroli"
Clan 15
"...NATO ima potpunu i slobodnu upotrebu komunikacijskih mreža, uključujući TV i pravo da se koristi čitavo elektromagnetsko polje (besplatno)"
skyglider skyglider 14:17 24.03.2012

Re: ...

@Pedja

Ok. Posto vidim da tvoje misljenje ne razlikuje ni malo od misljenja vecine stanovnika Srbije, ne bih se vise zadrzavao ovde.

Pozdrav.

P.S.

A vi i dalje nastavite da verujete kako je sve bila zavera protiv Srba, pa se posle cudite zbog cega Srbija vise lici na neku africku drzavu nego li evropsku.

@looping

Tacno. Ziveo SM, srbski heroj.
looping looping 14:22 24.03.2012

Re: ...

Tacno. Ziveo SM, srbki heroj.

Ironija je u tome sto se ne zna ko je gori od vas dvoje (mislim od tebe-tvog predstavnika i SM).

Pozdrav.
skyglider skyglider 14:27 24.03.2012

Re: ...

looping

Ironija je u tome sto se ne zna ko je gori od vas dvoje.


Ma mi NATO-vci smo gori. Urotili smo se da unistimo super napredni srpski narod, pokatolicimo ga i bacimo u okove novog svetskog poretka. Majke nam ga NATO-vske.
looping looping 14:30 24.03.2012

Re: ...

skyglider
looping

Ironija je u tome sto se ne zna ko je gori od vas dvoje.


Ma mi NATO-vci smo gori. Urotili smo se da unistimo super napredni srpski narod, pokatolicimo ga i bacimo u okove novog svetskog poretka. Majke nam ga NATO-vske.

Jeste, samo niste dovoljno trenirali.
Mozda probate opet za 10-ak godina ako ne udjemo u EU.
freehand freehand 14:37 24.03.2012

Re: ...

skyglider
looping

Ironija je u tome sto se ne zna ko je gori od vas dvoje.


Ma mi NATO-vci smo gori. Urotili smo se da unistimo super napredni srpski narod, pokatolicimo ga i bacimo u okove novog svetskog poretka. Majke nam ga NATO-vske.

Izvini - da li bi bio ljubazan da malo šire eleboriraš onaj stav o "kolektivnoj krivici" kao pravno-političkoj kategoriji, i eventualno to potkrepiš nekim od dokumenata NATO kao organizacije, ili nekog od doukumenta država-članica?

Ili si ti to onako samostalno, iz svoje glave?
skyglider skyglider 14:38 24.03.2012

Re: ...

looping

Jeste, samo niste dovoljno trenirali.
Mozda probate opet za 10-ak godina ako ne udjemo u EU.


Sto rekao Krkar u jednom komentaru pre par godina: "Nemacka radi sve da joj se bombardovanje vise nikad ne dogodi, a Srbija radi sve da joj se bombardovanje ponovo dogodi". Stoga me ne bi iznenadilo da se u neko dogledno vreme ponovi bambusanje.


P.S.

Ovo je definitivno moj posednji komentar na blogu Predraga Azdejkovica.

Uzdravlje.


@freehand

Jedan snimak govori vise od hiljadu reci.

A neka dalja diskusija mozda na nekom drugom blogu.

Pozdrav.

Hansel Hansel 14:41 24.03.2012

Re: ...

Ovde se ne radi o pojedinacnoj krivici, vec kolektivnoj.

Ovo je stvarno vanredno "zanimljiva" teza.
Ako ni zbog čega drugog, onda zato što niko nije glasao (a naročito ne glasači opozicije) da se nevini ljudi ubijaju - toga nije bilo ni u jednom političkom programu, osim možda implicitno u programu bivše partije današnjih "naprednjaka" za koje ovde čitam da je autor ovog bloga pod njihovim okriljem.

Na liniji je stava samog Miloševića koji je tvrdio da se u Hagu zapravo - preko suđenja njemu - sudi srpskom narodu, jer ga je on birao. (Svačega ima u tom narodu, znamo, al' vala znamo i na koje načine je Milošević dolazio do tih glasova.)

Ali, čak i da pomislimo da su glasači SPS-a, JUL-a, SRS-a... zaista znali za šta glasaju, to još uvek nije većina glasača. Izašlih na izbore možda (ali i to je upitno). Prema tome, čak ni ta varijanta teze teško može da opstane.

Opravdanje bombardovanja kolektivnom krivicom je, izvinjaam se, fašističko. Ako je bilo time motivisano, i ono je bilo fašističko. Ako je neko ubijao sve Albance zato što su bili Albanci, i on je bio fašista. (Nemam bolju reč, znam da je ova upotrebljavana za sve i svašta.) NATO intervencija, ako je imala za cilj spasavanje albanskog stanovništva na Kosovu, mogla je da se zadrži na toj teritoriji i oko teritorije Kosova.
freehand freehand 14:44 24.03.2012

Re: ...

P.S.

Ovo je definitivno moj posendji komentar na blogu Predraga Azdejkovica.

Au brate...
Ovde će definitivno zavladati najcrnji crni mrak...
looping looping 14:47 24.03.2012

Re: ...

Stoga me ne bi iznenadilo da se u neko dogledno vreme ponovi bambusanje.

Zao mi je ali sad je kasno. Ulazimo u EU i tako to.
Sta da radimo kad je NATO zasrao pa nije mogao da zauzme jednu malecku drzavu.
freehand freehand 14:47 24.03.2012

Re: ...

@freehand

Jedan snimak govori vise od hiljadu reci.

A neka dalja diskusija mozda na nekom drugom blogu.

Pozdrav.

I za šta je ovo dokaz?
Nemam snimak, ali kad je moja brigada kretala iz kasarne, gotovo mesec pre gardijske - ispred kapije je bio dežurni kordon žena i familija da spreči izlazak, krajem juna '91.
I šta sad?

Edit: pri tome si krajnje bezobrazno izbegao odgovor.
Dakle:
da li je i gde u bilo kom međunarodnom dokumentu definisana "kolektivna krivica"?
voki_bgd voki_bgd 14:52 24.03.2012

Re: ...

Vala bas

skyglider
Majke nam ga NATO-vske.

skyglider skyglider 15:04 24.03.2012

Re: ...

looping
Stoga me ne bi iznenadilo da se u neko dogledno vreme ponovi bambusanje.

Zao mi je ali sad je kasno. Ulazimo u EU i tako to.


Pa tesko da ce Srbija u EU u narednih 10ak godina, a to je dovoljno vremena da se ponovo izbambusa.

looping

Sta da radimo kad je NATO zasrao pa nije mogao da zauzme jednu malecku drzavu.


Bitno da je zauzeo njen najsvetiji deo, njeno, takoreci, srce. Sta ces vise od toga.


P.S.

Iako sam rekao za moj prethodni post da je bio poslednji, stvarno ne mogu da odolim ovakvim zicerima.
freehand freehand 15:09 24.03.2012

Re: ...

...
Editovano.
Nema smisla sa bOmbusom.
looping looping 15:11 24.03.2012

Re: ...

Pa tesko da ce Srbija u EU u narednih 10ak godina, a to je dovoljno vremena da se ponovo izbambusa.


Bitno da je zauzeo njen najsvetiji deo, njeno, takoreci, srce. Sta ces vise od toga.

Ih, citavih deset godina pod NATO-om.
Uzmi malo knjige iz istorije i prelistaj.
Nista nece da ti fali.
baroniknez baroniknez 15:57 24.03.2012

Re: ...

Oni koji su bacali cveće radili su to zbog vojnika, a ne zbog toga što su smatrali da treba srtušiti Vukovar jer su tamo divljale bande ustaša
skyglider skyglider 16:02 24.03.2012

Re: ...

freehand
...
Editovano.
Nema smisla sa bOmbusom.


Ok, odgovoricu ti jer smatram da zasluzujes odgovor, bez obzira na ovu uvredu koja pre svega govori o tebi.

Ne treba Srbima niko da napise da su kolektivno krivi, vec oni sami to da shvate. Sto pre shvate to ce da bude bolje po njih i krenuce napred. Jer upravo to je glavni razlog gajenja odbojnosti prema zapadu, a dokle god vecina gaji odbojnost prema naprednom i civilizovanom svetu, a bude mentalno okrenuta ka S. Koreji, Kubi, Iranu, Rusiji i slicnima, dotle se Srbija nece izvuci iz kaljuge u koju je zapala do pola pojasa sa opasnoscu da tone jos dublje.

Je l' vecina Srba zdusno podrzavala Slobodana Milosevica u njegovim ratnim pohodima, kojima je zeleo da oduzme pojedine teritorije drugim republikama (pre svega Hrvatskoj i Bosni), a sve po projketu memoranduma SANU? Jeste.

Je l' vecina Srba smatrala potpuno ispravnim razaranje Vukovara i bombardovanja ostalih hrvatskih gradova. Jeste.

Je l' vecina Srba smatrala potpuno ispravnom visegodisnju opsadu i razaranje Sarajeva? Jeste.

Je l' vecina Srba danas smatra da se u Srebranici nije dogodio genocid vec obican zlocin (iako je pobijeno 9k ljud)? Smatra. (Mnogi ce cak i da kazu da nije bilo nikakvog zlocina, vec da je malo pobijeno).

Je l' vecina Srba odobravala ono sto je Milosevic radio Albancima na Kosovu od 1989. do 1999., a sto je ukljucivalo getoizaciju, oduzimanje prava, a na kraju i zlocine. Jeste.

To je ta kolektivna krivica o kojoj pricam, a ne krivica pojedinca ili samo rukovodstva zemlje. Jer Milosevic se u sve to ne bi upustao da nije imao apsolutnu podrsku u narodu. A sve to je na kraju dovelo do bombardovanja, iako je sama svrha bombardovanja bila da se Milosevic vojno porazi.

Nemcima na kraju WW2 niko nije morao da pise da su kolektivno krivi, vec su sami to shvatili, posto su masovno podrzavali Hitlera u njegovim ratnim pohodima, i krenuli od pocetka da grade drzavu i drustvo u koje su nakon svega 20ak godina od kraja rata poceli da dolaze ljudi iz drugih drzava radi boljeg zivota.

I nemoj samo neko sad da mi se iscudjava sto poredim Nazi Nemacku i Milosevicevu Srbiju. Jer, razlika je samo u razmeri, ali je sustina ista. A to je osvajanje i pokusaji osvajanja teritorija drugih drzava, praceni ratnim zlocinima, genocidima i razaranjima.
Hansel Hansel 16:34 24.03.2012

Re: ...

Je l' vecina Srba zdusno podrzavala Slobodana Milosevica u njegovim ratnim pohodima, kojima je zeleo da oduzme pojedine teritorije drugim republikama (pre svega Hrvatskoj i Bosni), a sve po projketu memoranduma SANU?

Je l' vecina Srba smatrala potpuno ispravnim razaranje Vukovara i bombardovanja ostalih hrvatskih gradova.

Je l' vecina Srba smatrala potpuno ispravnom visegodisnju opsadu i razaranje Sarajeva?

Je l' vecina Srba danas smatra da se u Srebranici nije dogodio genocid vec obican zlocin (iako je pobijeno 9k ljud)? Smatra. (Mnogi ce cak i da kazu da nije bilo nikakvog zlocina, vec da je malo pobijeno).

Je l' vecina Srba odobravala ono sto je Milosevic radio Albancima na Kosovu od 1989. do 1999., a sto je ukljucivalo getoizaciju, oduzimanje prava, a na kraju i zlocine.

Najveći deo odgovora na ova pianja je egzaktno "Nije", a ne "Jeste".

Meni je, na primer, komšija malo-malo pokušavao da ispira mozak s propagiranjem Miloševića i Šešelja. On je bio 100 ili 75% Hrvat, nisam siguran, žena mu je bila 50% Hrvatica, ili 50% Srpkinja, kako hoćeš. Sa istim stavovima. Katkad su bili vrlo neprijatni zbog mojih otvorenih opozicionih stavova. Šta bi ti rekao - da su oni znali šta Milošević radi, pa ipak bili za njega, ili su bili žrtve nekakvog "stokholmskog sindroma" pa su još napadali mene kao nekakvi kapoi, ne znam...

Oni su mi nekako najdirektniji primer da ti je uverenje poptpuno pogrešno. Moj značajni uzorak sa istoka Srbije (uključujući moju rodbinu) govori da najveći broj ljudi nije imao pojma. Problem je što nije ni želeo da zna - kada bih im ja govorio, govorili su da je sve to propaganda. Dakle, niko nije rekao da tako treba, nego da to nije istina. Njima je u mozgove svake večeri u pola osam sipano da mi vodimo samo pravedne ratove, na fer način, a da su isključivo drugi ti koji čine zločine. Takva je situacija bila i u Hrvatskoj i na svakoj od strana u BiH. O (ne)postojanju svesti na tim prostorima o onome šta se zaista dešavalo ne mogu da pričam, mogu samo da naslućujem po stanju duha u njihovim medijima.

I, na kraju, treba reći da se u Srbiji, ako se ne varam, oko 60% stanovništva izjašnjava kao srpsko. Čak i da su svi oni bili takvi kakve ih ti vidiš (a naravno da nisu), ostaje još 40% nekih drugih ljudi, koji, pošto nisu Srbi, mora da su svi do jednog savršeni. Pa, kao takvi, bombardovanje bar oni zaslužili nisu. NATO je svakako trebalo da im pre bombardovanja izda vize i evakuiše ih (može i bez viza), pa da tek onda raspali temeljno po genocidnim Srbima.
leeanna leeanna 16:42 24.03.2012

Re: ...

@skyglider

Ne treba Srbima niko da napise da su kolektivno krivi, vec oni sami to da shvate.

kolektivna krivica, odnosno kolektivna odgovornost je teoretsko-politička (Arendt, Jaspers) konstrukcija, a ne pravna kategorija, tako da "kažnjavanje" primenom sile ne postoji u korelaciji sa kolektivnom odgovornošću (krivicom). pravo poznaje (i sankcioniše) samo krivičnu odgovornost, a ona je isključivo individualna. imajući u vidu navedeno, ni NATO nije tako neprilično objašnjavao razloge za svoju intervenciju. s tim u vezi, bolje bi bilo da ovakvom logikom ne objašnjavaš aktivnosti NATO - a, jer postižeš kontra-efekat. osim ukoliko ne radiš za radikale.

takođe, ne razumem šta znači "kolektivno shvatanje" da su krivi i kako bi posledice tog "shvatanja" trebalo da izgledaju, odnosno čime bi trebalo da rezultiraju?

dokle god vecina gaji odbojnost prema naprednom i civilizovanom svetu, a bude mentalno okrenuta ka S. Koreji, Kubi, Iranu, Rusiji i slicnima


ovo jednostavno nije tačno, a toliko je paušalno izrečeno i sa puno predrasuda i elementarnog neznanja, da se ne može ozbiljnije ni polemisati.
skyglider skyglider 17:25 24.03.2012

Re: ...

Hansel

Najveći deo odgovora na ova pianja je egzaktno "Nije", a ne "Jeste".


Mozda, al' kad bi se zajebavali.

Dovoljno je samo da se baci pogled na rezultate prvih izbora 1990. i da se vidi kako je Milosevic sa politikom "mozda ne znamo da radimo, al bar znamo da se bijemo" dobio apsolutnu vecinu.

Dovoljno je da se baci pogled na rezultate izbora 1992., odrzanih u vreme dok je rat u Bosni u najvece besneo, pa da se vidi kako su veliku vecinu osvojile dve naratobornije stranke, SPS i SRS.

Batali me nekih pojedinacnih slucajeva, kojih je bilo ali su ti bili u velikoj manjini.

Koliko je skupova protiv ratova u Hrvatskoj i Bosni organizovano u Srbiji tada? Skoro uopste, ili vrlo malo, mozda u nekim salama kapaciteta dvesta ljudi.
Ali zato je masovno bacano cvece na tenkove, odrzavani su masovni skupovi podrske Milosevicu, cak su se i demonstranti 9. marta 1991. drali policiji "Ustase, Ustase" i "Idite u Krajinu".

Kad je Milan Mladenovic na jednom koncertu pozvao okupljene da minutom cutanja odaju pocast Dubrovniku, koji je tad bio bombardovan, vecina je pocela da mu zvizdi i da skandira "Uhapsite ga".

Da, vecina Srba je zdusno podrzavala ono sto sam u prethodnom komentaru naveo. To su cinjenice. I opet kazem, Milosevic se ne bi upustao u sve to da nije imao masovnu podrsku u narodu. Pametnom dosta.

Najtragicnije je sto i taj "liberalniji" deo Srbije odbija da se suoci sa prosloscu i sagleda cinjenice, vec zabija glavu u pesak. Sta tek reci za one hard-core SrBende koji cine vecinu populacije.

Svi bili protiv rata, a Milosevic dobijao podrsku od Marsovaca. Kako da ne.leeanna

ovo jednostavno nije tačno


Mozda u nekoj Srbiji na Marsu. U Srbiji na planeti zemlji, jeste tacno.
voki_bgd voki_bgd 17:58 24.03.2012

Re: ...

Jel samo NATO ima mandat da kaznjava ili i neke druge zemlje (vojne sile) imaju to pravo?

Kako ce da se kazne zemlje koje su recimo u Iraku bembale a znamo zbog cega i znamo da na kraju price svega toga nije bilo, ili nisu pronasli.
Atomski mrav Atomski mrav 18:05 24.03.2012

Re: ...

(iako je pobijeno 9k ljud)

9k ljudi? Nije dovoljno što je broj pobijenih ljudi važniji od njih samih, sad još koriste i skraćenice...

Po pitanju "kolektivne odgovornosti" - koliko se sećam NATO propagande za vreme bombardovanja, uporno su tvrdili kako njihovi napadi nisu upereni protiv naroda u Srbiji već protiv režima Slobodana Miloševića... Baljezgaš bez mere.
skyglider skyglider 18:26 24.03.2012

Re: ...

voki_bgd
Jel samo NATO ima mandat da kaznjava ili i neke druge zemlje (vojne sile) imaju to pravo?

Kako ce da se kazne zemlje koje su recimo u Iraku bembale a znamo zbog cega i znamo da na kraju price svega toga nije bilo, ili nisu pronasli.


Sta da ti kazem. Moze im se. NATO je ubedljivo najjaca vojna sila na svetu i moze da radi sta 'oce. A Srbi zbog toga mogu samo da prde od jutra do sutra i da se nerviraju.Atomski mrav

9k ljudi? Nije dovoljno što je broj pobijenih ljudi važniji od njih samih, sad još koriste i skraćenice...

Po pitanju "kolektivne odgovornosti" - koliko se sećam NATO propagande za vreme bombardovanja, uporno su tvrdili kako njihovi napadi nisu upereni protiv naroda u Srbiji već protiv režima Slobodana Miloševića... Baljezgaš bez mere.


Ne baljezgam ja vec si ti ocigledno glup k'o tocilo.

Ja sam lepo napisao da sama svrha bombardovanja nije bila kaznjavanje srpskog naroda vec nanosenje vojnog poraza Milosevicu i proterivanje srpskih vojno-policijskih snaga sa teritorije Kosova. Ali bombardovanje je doslo nakon osam godina ratova, genocida, etnickih ciscenja, razaranja, za koja je glavni krivac bila Srbija.
Jos 1992. malo je, ali vrlo malo falilo da Srbija bude bombardovana, ali je tada Milosevic uspeo da se iscupa nekako pre svega postavljanjem Milana Panica, US drzavljanina, na mesto premijera SR Jugoslavije. 1999. Srbiju nista nije moglo da spasi.

Kolektivna krivica srpskog naroda je u tome sto je zdusno podrzavao Milosevica u svim pohodima i sprovodjenju politike iz Memoranduma SANU, koja je na kraju dovela do toga da Srbija bude jedina drzava u Evropi koja je bombardovana nakon WW2.
voki_bgd voki_bgd 18:44 24.03.2012

Re: ...

skyglider


Sta da ti kazem. Moze im se. NATO je ubedljivo najjaca vojna sila na svetu i moze da radi sta 'oce. A Srbi zbog toga mogu samo da prde od jutra do sutra i da se nerviraju.Znaci ako Ruje odluce da bembaju nekog ili Kinezi ti ces reci "moze im se" a ti bombardovani nek prde?
looping looping 18:44 24.03.2012

Re: ...

Sta da ti kazem. Moze im se. NATO je ubedljivo najjaca vojna sila na svetu i moze da radi sta 'oce. A Srbi zbog toga mogu samo da prde od jutra do sutra i da se nerviraju.

Znaci, ako sve lepo priznamo Djura ce nam oprostiti sto nas je tukao.
Zao mi je sto moram da ti saopstim jednu cinjenicu. a to je da Srbija nikad nece uci u NATO. Ne zbog stranki na vlasti vec zbog ljudi koji ne vole da ih neko gazi kao crve da bi im posle prosipao propagandu cekajuci smenu generacija. U svakom slucaju NATO ima losu taktiku.

Kao vetar u ovoj prici.
Sad je kasno za medijsku propagandu.
Hansel Hansel 18:52 24.03.2012

Re: ...

skyglider

Miloševićeve parole nisu bile ubićemo ove-one, nego "S nama neizvesnosti, "Mir, sloboda, pravda" (tako nešto), "Švedski standard" itd. To što pominješ većina nije shvatala kao ratne pokliče, nego kao retoriku tipa "šakom o sto". Ja zaista ne poznajem nikoga ko se ratu radovao. Ti koji jesu bili su u dobrovoljcima, a koliko je njih bilo?

Ako sam nešto prevideo odgovriću noćas ili sutra ujutru. Prijatno veče.
Kazezoze Kazezoze 19:48 24.03.2012

Re: ...

skyglider
I nemoj samo neko sad da mi se iscudjava sto poredim Nazi Nemacku i Milosevicevu Srbiju. Jer, razlika je samo u razmeri, ali je sustina ista. A to je osvajanje i pokusaji osvajanja teritorija drugih drzava, praceni ratnim zlocinima, genocidima i razaranjima.

upravo zbog razmere trebao si porediti ameriku sa nemačkom. to su velika imperijalna osvajanja.
srbiju je lakše porediti sa izraelom, recimo.

uzgred, da te pitam: kako ti primaš svoj deo kolektivne krivice i šta poduzimaš u tom smislu?
Atomski mrav Atomski mrav 20:40 24.03.2012

Re: ...

Teča ti glup. Napisao si:

Dokle god se vecina Srba ne suoci sa prosloscu i ne shvati da bombardovanje nije bila nikakva zavera protiv Srba, vec zasluzena kazna - ne samo zbog zlocina prema Albancima na Kosovu, vec zbog svega sto se dogodilo od 1991.; svih ratova koje je Srbija izazivala, razaranja gradova, genocida, etnickih ciscenja... - dotle ce Srbija i srpsko drustvo u celini da se valjaju u kaljuzi bez mogucnoscu da krenu napred.


Ako je cilj bilo proterivanje srpskih snaga sa Kosova, čemu bombardovanja Novog Sada osim ako to nije "zaslužena kazna"?
milisav68 milisav68 21:31 24.03.2012

Re: ...

skyglider
Nemacka radi sve da joj se bombardovanje vise nikad ne dogodi


A-ha, a malo im pomažu i Amerikanci.
gedza.73 gedza.73 21:32 24.03.2012

Re: ...

skyglider
Dokle god se vecina Srba ne suoci sa prosloscu i ne shvati da bombardovanje nije bila nikakva zavera protiv Srba, vec zasluzena kazna - ne samo zbog zlocina prema Albancima na Kosovu, vec zbog svega sto se dogodilo od 1991.; svih ratova koje je Srbija izazivala, razaranja gradova, genocida, etnickih ciscenja... - dotle ce Srbija i srpsko drustvo u celini da se valjaju u kaljuzi bez mogucnoscu da krenu napred.

Srebrenica je kazna muslimanima za ubistva i masakre koje je počinila handžar divizija.
Vukovar i bombardovanje hrvatskih gradova je zaslužena kazna hrvatima za ubijanja srpske dece na najmonstruoznije načine.
rat na kosovu odgovor na balijske zločine.
11. sptembar kazna amerikancima za raznorazne agresije na muslimanske zemlje.

Prijatelju, logika ti nije jača strana.
Ja bih malo poradio na tome.
Je l' vecina Srba danas smatra da se u Srebranici nije dogodio genocid vec obican zlocin (iako je pobijeno 9k ljud)

Što bre pobratime ne zaokružiš odma' na 20k?
blogovatelj blogovatelj 22:08 24.03.2012

Re: ...

Ovde se ne radi o pojedinacnoj krivici, vec kolektivnoj. Upravo sam na to mislio kad sam rekao da vecina Srba treba da se suoci sa prosloscu i prihvati krivicu. Dokle god vecina razmislja kao ti - "sta sam ja uradio pa sam zasluzio bombardovanje" - dotle Srbija nece naci izlaz iz mracnog tunela u kome se nalazi vec vise od 20 godina.


Znaci i oni sto su bili u soliterima 11. septembra u Njujorku su krivi?
Kolektivna krivica ne postoji. Svi koji su krivi, oni glavni, su u Hagu, osudjeni ili cekaju presudu.
Objasni mi sta je covek iz Sombora kriv, pusio cigaru u dva nocu na terasi svoje kuce, na mestu gde kilometrima unaokolo nije bilo vojnih ciljeva? Setao sam dete u kolicima tuda nedeljama i nikad nisam video nista sto je licilo na vojsku. I tako, covek pusio, oni gadjali i on i mrtav i kriv...
Kako te nije sramota?
G r o f G r o f 23:15 24.03.2012

Re: ...

Kako te nije sramota?


Kako tebe nije sramota.
Sećaš li se referendumskog pitanja pre bombardovanja.
Znalo se da Srbija srlja u rat sa NATOom. Da li si mislio na decu koja će izginuti kad si zaokruživao "ne".
Normalno da kolektivna krivica postoji. Najlakše je odgovornost prebaciti na nekog majmuna i mirno spavati.
Prijatelju, ti si svojom olovkom ubio čoveka iz Sombora. Da li te je sramota?
Nije, jer misliš da je drugi kriv i zato ćeš olovkom opet ubijati.
skyglider skyglider 00:00 25.03.2012

Re: ...

@Naci(onali)sticka grupa.


Ja sam se u par komentara potrudio da objasnim zbog cega srpski narod snosi kolektivnnu krivicu, onaj ko je zeleo mogao je da skapira. Na nebulozne komentare iznad ne pada mi na pamet da odgovaram.

Ukratko da ponovim: bombardovanje je zavrsni cin u porazu politike iz Memoranduma SANU koju je Milosevic sprovodio uz zdusnu podrsku velike vecine Srba, sto u Srbiji, sto u Bosni, sto u Hrvatskoj. Kolektivna krivica srpskog naroda je u tome sto je tu politiku podrzavao. Sto pre vecina to shvati - umesto sto vice "nperavda, nepravda", bespotrebno filozofira, ili se pita kao ona dva glupandera, atomski-mrav i looping, "sto su mene bombardovali kad nisam nista uradio" - tim pre ce Srbija da krene napred. Posto mi ne deluje da ce to u skorije vreme da se dogodi, onda nece ni Srbija u skorije vreme da postane normalna drzava.

Najtragicnije je sto se velika vecina Srba i dan danas ne odrice te memorandumske politike, a na Milosevica je kivna, ne zbog toga sto je takvu politiku vodio, vec zato sto nije znao da je realizuje.

Toliko o tome.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:08 25.03.2012

Re: ...

Toliko o tome.


I mnogo je.

Fraza je uvek mnogo, a posebo ovih koje ti vrtis u komentarima, jer se one vrte vec decenijama.
To sto si ti njih tek sad otkrio, onima koji ih slusaju vec odavno, ih ne cini ni malo zanimljivijim.
Al ako je tebi tako lepo....
Samo pripazi, vremenom su se iskristalisala bas nezgodna pitanja za takve poput tebe, ako ti ih neko postavi ode ti iluzija dodjavola.
skyglider skyglider 00:08 25.03.2012

Re: ...

G r o f

Kako tebe nije sramota.
Sećaš li se referendumskog pitanja pre bombardovanja.
Znalo se da Srbija srlja u rat sa NATOom. Da li si mislio na decu koja će izginuti kad si zaokruživao "ne".
Normalno da kolektivna krivica postoji. Najlakše je odgovornost prebaciti na nekog majmuna i mirno spavati.
Prijatelju, ti si svojom olovkom ubio čoveka iz Sombora. Da li te je sramota?
Nije, jer misliš da je drugi kriv i zato ćeš olovkom opet ubijati.


Tako je. I moram da dodam da nije krivica samo u zaokruzivanju "Ne" na onom imbecilnom referendumu, vec i u zaokruzivanju imena S. Milosevic na izborima, pogotovu onim prvim 1990. godine.
skyglider skyglider 00:10 25.03.2012

Re: ...


hoochie coochie man

Fraza je uvek mnogo, a posebo ovih koje ti vrtis u komentarima


Nisu to nikakve fraze, vec suve cinjenice.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:13 25.03.2012

Re: ...

Nisu to nikakve fraze, vec suve cinjenice


Kao i ovo sto si sad napisao :)
Hansel Hansel 00:14 25.03.2012

Re: ...

Grofe, prvo ću ti reći koja je bila moja prva reakcija na saopštenje referendumskog pitanja - besno sam prokomentarisao (imao sam tada 25 godina) da će ovaj naterati narod na samoubistvo. Ovo navodim da se razume moja pozicija. Naravno, na referendumu nisam glasao (nisam mogao tamo gde sam živeo, ali svakako ne bih učestvovao u takvoj manipulaciji).
Ali, kako možeš da pomisliš da pripišeš bilo kakvu krivicu nekoga ko je na pitanje „Da li prihvatate učešće stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji?“ odgovorio sa "Ne"?! Da li mu je rečeno koje će posledice biti, pa je on mogao da odlučuje potpuno informisan? Koliko je uopšte prosečan građanin u uslovima onog medijskog mraka mogao da zan šta se zaista dešava? Istina je da mnogi nisu ni hteli da znaju, ne poričem, ali to još uvek ne znači saučesništvo.
A, drugo, kad se, pouzdano se zna, kralo na izborima, koliki je procenat "pumpanja" bio ovde? Ko je kontrolisao referendum. Pa, i s kontrolom su na predsedničkim izborima 1997. odlučili džakovi listića na Kosovu na kome su Albanci masovno "glasali" za Milutinovića...

skyglider, nastavak odgovora

Prijatelju, ti koji su bili na javnim skupovima daleko su od većine. Većina jeste bila pasivna i u strahu da se rat ne prelije na Srbiju i (u svojoj tragičnoj zabludi, ali i strahu od režima) ćutala. Zaboravljaš one koje je policija tukla, zaboravljaš kontramitinge i slične hepeninge?
Ponavljam da ne mislim da smo neke cvećke, ali glavna crta svih događaja od kraja osamdesetih i tokom devedesetih je manipulacija masom i kao što je to dovelo do užasnog stanja masovne (ne)svesti u Nemačkoj pola veka ranije, tako je i bilo i na različitim stranama u SFRJ. Ubedili su, svkao svoje, da su bili žrtve ostalih i tako stvorili neprijateljstvo i ostvarili famoznu "homogenizaciju". Kad ne bi bio tako ostrašćen, video bi da je osnovna mana te većine (51 ili 90%, po tebi?) bila - povodljivost.
Uistinu ratoborno nije bilo više od 10-15% ljudi.

Nego, reci nam jesmo li i osiromašeni uranijum zaslužili?
Ili - možda su Albanci, pošto je na Kosovu, kako bar kažu zvanični podaci, najviše bacan?
elis elis 00:37 25.03.2012

Re: ...

skyglider
...zbog cega srpski narod snosi kolektivnnu krivicu...


U malo reči puno pogrešnosti. Prvo, izraz srpski narod u kontekstu tvog pisanja nije nikakva egzaktna činjenica, nego ideološki konstrukt prilično maglovite protežnosti - veoma sam sumnjičav prema mogućnosti da precizno odrediš sadržaj i opseg tog pojma. A ako su nekom pojmu granice maglovite, tada teško da može biti reči o činjenici. (Naravno, u okviru takvog diskursa svaki narod je - ideološki konstrukt, nikako činjenica).

U izrazu kolektivna krivica imamo sadržaju još grublju pogrešku - krivica je osećanje, a osećanje, mada može sinhrono zadesiti veći broj pripadnika kolektiva, jednostavno ne može biti kolektivno, granica osećanja je uvek površina kože onog koji oseća. Dakle, i izraz kolektivna krivica je samo - ideološki konstrukt. Ukoliko si hteo govoriti o teretu kog kolektiv nosi ili ne nosi na svojim plećima, tada si trebao upotrebiti reč odgovornost. A i ta odgovornost kolektiva tek je moralna kategorija, nikako juristička. Što će reći da se, za razliku od odgovornosti pojedinca, za nju ne može izricati pravna sankcija. Pogotovo ne ona u vidu bombi.

I šta drugo može da bude govorenje koje se zasniva na dva ideološka konstrukta, nego ideološka suprakonstrukcija?
skyglider skyglider 01:25 25.03.2012

Re: ...

Hansel

Prijatelju, ti koji su bili na javnim skupovima daleko su od većine. Većina jeste bila pasivna i u strahu da se rat ne prelije na Srbiju i (u svojoj tragičnoj zabludi, ali i strahu od režima) ćutala. Zaboravljaš one koje je policija tukla, zaboravljaš kontramitinge i slične hepeninge?
Ponavljam da ne mislim da smo neke cvećke, ali glavna crta svih događaja od kraja osamdesetih i tokom devedesetih je manipulacija masom i kao što je to dovelo do užasnog stanja masovne (ne)svesti u Nemačkoj pola veka ranije, tako je i bilo i na različitim stranama u SFRJ. Ubedili su, svkao svoje, da su bili žrtve ostalih i tako stvorili neprijateljstvo i ostvarili famoznu "homogenizaciju". Kad ne bi bio tako ostrašćen, video bi da je osnovna mana te većine (51 ili 90%, po tebi?) bila - povodljivost.
Uistinu ratoborno nije bilo više od 10-15% ljudi.

Nego, reci nam jesmo li i osiromašeni uranijum zaslužili?
Ili - možda su Albanci, pošto je na Kosovu, kako bar kažu zvanični podaci, najviše bacan?


Kapiram ja da su se mnogi uplasili od prelivanja rata u Srbiji, ali o tome su trebali da razmisljaju kad su dozivljavali masovne orgazme na Miloseviceve tvdnje da 6 vekova kasnije ni oruzane bitke nisu iskljucene, ili kad su glasali za njegovu politiku "mozda ne znamo da radimo, ali bar znamo da se bijemo".

A naravno da se secam mitinga protiv Milosevica. Pa jedan od glavnih argumenata zbog cega Milosevic treba da ode, iznosen od strane opozicije, bio je taj sto je sve ratove izgubio. Znaci nije bio problem sto je ratove vodio, vec sto je iste izgubio. Da ih je dobio verovatno ne bi bio tako los. Vec sam pomenuo da su se demonstranti 9. marta 1991. drali policiji "Usase, Ustase" i "Idite u Krajinu", a odlicno se secam da su se tokom protesta 1996./'97. drali isto "Ustase, Ustase" i "Idite na Kosovo" - sto je valjda trebalo da znaci da treba idu na Kosovo da biju "Shiptare", umesto sto biju srpsku mladez.

Slazem se da je dosta naroda bilo izmanipulisano, ali svesno ili ne, vecina je podrzavala memorandumsku politiku, ciji je zavrsni cin bilo bombardovanje. Kad si vec pomenuo Nemce, oni su svoju krivici prihvatili, Srbi se i dalje inate i vicu "nepravda, nepravda".


elis
skyglider
...zbog cega srpski narod snosi kolektivnnu krivicu...


U malo reči puno pogrešnosti. Prvo, izraz srpski narod u kontekstu tvog pisanja nije nikakva egzaktna činjenica, nego ideološki konstrukt prilično maglovite protežnosti - veoma sam sumnjičav prema mogućnosti da precizno odrediš sadržaj i opseg tog pojma. A ako su nekom pojmu granice maglovite, tada teško da može biti reči o činjenici. (Naravno, u okviru takvog diskursa svaki narod je - ideološki konstrukt, nikako činjenica).

U izrazu kolektivna krivica imamo sadržaju još grublju pogrešku - krivica je osećanje, a osećanje, mada može sinhrono zadesiti veći broj pripadnika kolektiva, jednostavno ne može biti kolektivno, granica osećanja je uvek površina kože onog koji oseća. Dakle, i izraz kolektivna krivica je samo - ideološki konstrukt. Ukoliko si hteo govoriti o teretu kog kolektiv nosi ili ne nosi na svojim plećima, tada si trebao upotrebiti reč odgovornost. A i ta odgovornost kolektiva tek je moralna kategorija, nikako juristička. Što će reći da se, za razliku od odgovornosti pojedinca, za nju ne može izricati pravna sankcija. Pogotovo ne ona u vidu bombi.

I šta drugo može da bude govorenje koje se zasniva na dva ideološka konstrukta, nego ideološka suprakonstrukcija?


Manje filozofiranja a vise sagledavanja cinjenica. A cinjenica je da je srpski narod podrzavao memorandumsku politiku i za to dobio po tintari na kraju. Meni je samo krivo sto 1999. nije izvrsena kopnena invazija i sprovedena defasizacija zemlje, pa bi danas Srbija mozda licila na neku pristojnu drzavu. Umesto toga imamo jednu obicnu nacionalistcko-sovinisticku prciju, gde svako ko se razlikuje mora da strepi za svoju bezbednost. Pa tako i autor ovog bloga kad resi da mirno proseta ulicama Begorada sa ljudima istog sexualnog opredeljenja, mora da trazi zastitu 10k policajaca.
freehand freehand 01:39 25.03.2012

Re: ...

Dobro, pomirio sam se sa tim da ne želiš da otkriješ kojim je dokumentom i gde definisana kolektivna odgovornost i kolektivna krivica.
Ok, recimo da više verujem tebi nego svim tim predstavnicima NATO država, UN, EU, Haškog Tribunala koji uporno tvrde - da toga nema.
Hoćeš li, onda, da mi otkriješ šta je to "memorandumska politka"? Gde je i šta je taj Memorandum, jesi li ti to čitao, makar video, znaš šta u njemu piše - ako postoji?
elis elis 01:49 25.03.2012

Re: ...

skyglider
Manje filozofiranja a vise sagledavanja cinjenica. A cinjenica je da je srpski narod podrzavao memorandumsku politiku i za to dobio po tintari na kraju. Meni je samo krivo sto 1999. nije izvrsena kopnena invazija i sprovedena defasizacija zemlje, pa bi danas Srbija mozda licila na neku pristojnu drzavu. Umesto toga imamo jednu obicnu nacionalistcko-sovinisticku prciju, gde svako ko se razlikuje mora da strepi za svoju bezbednost. Pa tako i autor ovog bloga kad resi da mirno proseta ulicama Begorada sa ljudima istog sexualnog opredeljenja, mora da trazi zastitu 10k policajaca.


Sagledavanje činjenica bez traženja smislenih spona između njih podesno je za pijacu, ne i za razgovore koji pretenduju da budu ozbiljni.

Činjenica je da Srbija danas, kao uostalom i druge države nastale prosto-krvavom deobom Jugoslavije, nije posve uređena zemlja i da u njoj postoji dosta toga za kritikovati.

Činjenica je i da u Srbiji drugačiji ne uživaju stepen sloboda kao, recimo, u jednoj Holandiji (mada je ta činjenica, barem kada je Holandija u pitanju, prilično nategnuta).

Činjenica je i to da je jedan deo onoga što ti označavaš srpskim narodom podržao politiku na čijem se čelu nalazio Slobodan Milošević (no, isto je tako činjenica da je po jedan deo okolnih naroda podržao neke druge politike, po mom sudu jednako legitimne ili jednako zločinačke, kako ti volja - jer su sve bile angažovane na civilizacijski retrogradnom poslu razbijanja jedne supranacionalne, dakle i etički superiornije državne zajednice od ovih etničkih provizorijuma i bašibozuka koje danas imamo).

Međutim, ostaje nejasno kako ti u svu tu činjeničnost uklapaš laserski navođene bombe, krstareće projektile i slične praskave naprave. I šta korisno, izuzev tvog ličnog osećanja moralne nadmoćnosti i satisfakcije koju ti iz toga izvlačiš, od tih bombi uopšte imamo? Zaustavljen rat na Kosovu? Idi bre, nije valjda da stvarno veruješ da NATO mašinerija nije to mogla da učini bez razvaljivanja mostova po Vojvodini i bez gađanja putničkih vozova?!

Ja lično sam sklon u poslednjoj dekadi prošlog veka na Balkanu videti jednu veliku Prokletu avliju u kojoj nema nevinih - a od te boljke ne-nevinosti ni NATO nije uspeo da ostane izuzet - pre nego nekakav mitski sukob Dobra i Zla. Jeb'ga, kako već jednom rekoh, ko se hrani iskustvima, sere rezignaciju.
skyglider skyglider 01:52 25.03.2012

Re: ...

freehand
Dobro, pomirio sam se sa tim da ne želiš da otkriješ kojim je dokumentom i gde definisana kolektivna odgovornost i kolektivna krivica.
Ok, recimo da više verujem tebi nego svim tim predstavnicima NATO država, UN, EU, Haškog Tribunala koji uporno tvrde - da toga nema.
Hoćeš li, onda, da mi otkriješ šta je to "memorandumska politka"? Gde je i šta je taj Memorandum, jesi li ti to čitao, makar video, znaš šta u njemu piše - ako postoji?


Ja sam ti lepo rekao da Srbima niko ne treba da napise da su oni kolektivno krivi, vec sami treba to da shvate. Cak sam i naveo zbog cega su kolektivno krivi. Ti to ne razumes samo zato sto ne zelis da razumes, vec ti je kao i vecini Srba lakse da filiozoviras i tupis.

Jos me sad pitas o memorandumskoj politici. 'Ajde da uzmemo da ne znas.
Politika Memoranduma SANU iz 1986. po kojoj svi Srbi na prostoru SFRJ treba da zive u jednoj drzavi, na ovaj ili onaj nacin.
freehand freehand 03:06 25.03.2012

Re: ...

Ja sam ti lepo rekao da Srbima niko ne treba da napise da su oni kolektivno krivi,

Izvini, a ko je to Ja?
Iz čega crpi svoju veličinu i neupitnost? Ima iza sebe neko delo, neku diplomu, neko priznanje ako već treba da mu verujemo pre i više nego svim modernim teoretičarima politike i prava - šta je u pitanju?

Politika Memoranduma SANU iz 1986. po kojoj svi Srbi na prostoru SFRJ treba da zive u jednoj drzavi, na ovaj ili onaj nacin.

Zaista - meni treba malo više da shvatim, možda i davim malo... Ali, pitao sam - ko je video taj Memorandum?
Isti onaj Ja?
Postoji li neki link, neka biblioteka, arhiv neki gde to čuveno delo može da se vidi i prelista, prouči i eventualno spali?
skyglider skyglider 03:06 25.03.2012

Re: ...

elis
...


Da, cinjenica je da su svi ucestvovali u razbijanju Jugoslavije, ali isto tako je cinjenica da je svo zlo poteklo iz Srbije, a da su ostalo bile samo reakcije.

A bombardovanje tumacim kao zasluzenu kaznu zbog svega uradjenog od 1991. (cime apsolutno ne opravdavam upotrebu kasetnih bombi i gadjanje vozova). Pred medjunarodnom zajednicom je bilo ili ili u vezi resenja krize na Kosovu: Ili da mrcvari Srbiju novim sankcijama, ili da bombardovanjem presece situaciju i stavi tacku na to. Mislim da je na odluku da se pristupi drugom resenju uticalo i to sto je zapad poceo da gubi strpljenje sa Milosevicem.
skyglider skyglider 03:29 25.03.2012

Re: ...

freehand
]
Zaista - meni treba malo više da shvatim, možda i davim malo... Ali, pitao sam - ko je video taj Memorandum?
Isti onaj Ja?
Postoji li neki link, neka biblioteka, arhiv neki gde to čuveno delo može da se vidi i prelista, prouči i eventualno spali?


Evo ti memorandum pa citaj klik

Prenecu deo teksta Vidosava Stevanovica, koji se odnosi na njegov susret sa Dobricom Cosicem septembra 1986.


Dobrica reče poluglasno: "Ti dobro pamtiš. Zapamtićeš ovo što ću ti ispričati. Sve što kažem prenećeš Pavloviću i Stamboliću. To je moja politička poruka njima. Siguran sam da je nećeš falsifikovati." Bio sam zainteresovan. Ton i način nagoveštavali su nešto ozbiljnije od uobičajenih zavereničkih priča staraca s kojima sam se strpljivo družio. Rekoh: "Dogovoreno. Slušam i pamtim."

Dobrica nastavi: "Država u kojoj živimo nije više Jugoslavija već brionska Jugoslavija. Tito je napravio za svoje potrebe, a protiv Srba. Federalizacija iz 1974. napravila je države od republika, a Srbi su ostali u bar tri republike. Srpsko nacionalno biće je razbijeno i podeljeno. Jugoslavija se mora menjati zbog nacionalnog pitanja, pre svega zbog našeg nacionalnog pitanja. Srpski komunisti moraju temeljno promeniti svoju politiku, ona mora biti nacionalna. Treba dovršiti nedovršeni posao i stvoriti državu u kojoj će živeti svi Srbi. Ako drugi neće s nama, u redu, neka idu, ali neka ostave ono što nama pripada. Izlazak iz Jugoslavije mora da se plati. Moja poruka Pavloviću i Stamboliću glasi. Ili će sprovoditi srpsku politiku ili će nestati sa scene, biće izdajnici kao i njihovi prethodnici. Spreman sam da razgovaram s njima o tome. Neka me javno napadaju, ako im je to privremeno potrebno, ali treba da razgovaramo."


Boldovano je sustina momorandumske politike koju je Milosevic oberucke prihvatio i koju je pokusao da nametne ostalim republikama (uz masovnu podrsku kod Srba): "Ili cete da zivite u Jugoslaviji pod srskom dominacijom, a ako necete mozete da idete, ali cete da nam ostavite ono sto je nase" , a to se odnosilo na teritorije drugih republika gde su Srbi cinili vecinu, prvenstveno u Hrvatskoj i Bosni.

Takva politika je dovela do rata. Jer, prvo, niko nije lud da zivi u federaciji u kojoj bi bio izlozen dominaciji jedne federalne jedinice, a drugo, niko nece da prepusti deo svoje teritorije drugoj drzavi bez borbe. Kraj takve politike bilo je 1 kvalitetno bambusanje.

Jebi ga, znam da ti je, kao i ostatku vecinske naci(onali)sticke populacije, krivo sto je takva politika dozivela krah, ali sta da ti radim. Mozes da se pomiris sa time da RSK vise ne postoji, da R. Srpska nikad nece biti deo Srbije, da Kosovo vise nikad nece biti srbsko - ili mozes da prdis do sutra kako je sve bila nepravda.

Sve u svemu, jedino sto moze da se dogodi jeste opet neko bambusanje, pa ti i u tom slucaju mozes samo da prdis i vices NATO zlikovci.
renefonck renefonck 03:55 25.03.2012

Re: ...

Predrag Azdejković
Ja se s ovim ne slažem. NATO bombardovanje je bilo zločinačko i tačka. Ono što su srpske snage radile na Kosovu - zločin. U BIH - zločin...


I bombardovanje RS nakon Srebrenice je takodje bio zlocin?
Znaci ipak je trebalo (do)pustiti jos 20 Srebrenica i istrebljenje Albanaca na Kosovu?
looping looping 05:42 25.03.2012

Re: ...

skyglider
elis
...


Da, cinjenica je da su svi ucestvovali u razbijanju Jugoslavije, ali isto tako je cinjenica da je svo zlo poteklo iz Srbije, a da su ostalo bile samo reakcije.

A bombardovanje tumacim kao zasluzenu kaznu zbog svega uradjenog od 1991. (cime apsolutno ne opravdavam upotrebu kasetnih bombi i gadjanje vozova). Pred medjunarodnom zajednicom je bilo ili ili u vezi resenja krize na Kosovu: Ili da mrcvari Srbiju novim sankcijama, ili da bombardovanjem presece situaciju i stavi tacku na to. Mislim da je na odluku da se pristupi drugom resenju uticalo i to sto je zapad poceo da gubi strpljenje sa Milosevicem.

Znaci po tebi ako neko izbambusa decu po Americi to je zbog njihove kolektivne krivice(da je ne nabrajam). Ti ocigledno ljude dozivljavas kao predmete za nadprdjivanje pa makar to bili zene i deca. Po tebi je sve zasluzeno. Ne znam odakle ti taj osecaj za dobro i zlo ali nesto tu ne stima a tvoja kolektivna odgovornost(jer i ti si deo kolektiva pa i tebe treba izbambusati) nema veze sa zdravim razumom.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana