Nauka

Ratni zločinac, socijalno-psihološki aspekt

Vojislav Stojković RSS / 26.02.2009. u 15:54

             Danas je Haški tribunal izrekao presude pojedincima iz nekadašnjeg državnog i vojnog vrha Srbije i Jugoslavije za ratne zločine na Kosovu. Ako  i kada presude sudskog veća postanu pravosnažne, to će biti prvi slučaj u ovom veku, a drugi  u istoriji, da se deo državnog i vojnog vrha jedne evropske države osudi za ratne zločine. Presuda iz Haga je samo povod za ovaj tekst.

             Ratni zločin je vrlo stari fenomen. Tačnije, od kada se vode ratovi, od tada postoje i ratni zločini. Bez obzira na starost ratnog zločina kao pojave, i njegovu masovnost, lčnost ratnog zločinca ostao je nedovoljno poznat i nedovoljno istražen socijalno-psihološki fenomen. O žrtvama i dimenzijama ratnih zločina znatno se više zna. Razlog je jednostavan – tragovi ostaju, preživele žrtve govore, a zločinci ćute.

             Iako ljudska rasa umnogome počva na ubijanju, na stranu svi eufemizmi, ubijanje ljudi je tabu. I pored svi tabua ljudi se stalno međusobno ubijaju. Za razliku od životinje, koja ubija instinktivno, čovek ubija svesno, jer jedino on zna, ili misli da zna, šta je smrt. Zbog toga je homicid jedno od najvećih i večitih pitanja etike, religije, psihologije, prava i drugih naučnih disciplina.

              U našoj civilizaciji čovekoubistvo je najčešće legalno u odbrani trećih lica, u nužnoj samoodbrani, kao posledica slučaja, u vršenju specifičnih dužnosti (javna i druga bezbednost, egzekucija nad osuđenikom na smrt) i, naravno, u ratu. Ponegde i ponekad mogu biti razumljivi, iako ne prihvatljivi i legalni, i razlozi za ubistvo drugog čoveka u odbrani časti i dostojanstva, osveta i eutanazija.

             Nije teško zaključiti da je čovek spreman da ubija, i da bude ubijen, uglavnom onda kada su ugroženi njegovi vitalni (egzistencijalni) interesi. Za razliku od životinja, sfera čovekovih vitalnih interesa je vrlo široka. Pored fizičke egzistencije, čovekovi vitalni interesi jesu sloboda, ideali i vrednosne orjentacije.

             Način postupanja u slučaju fizičke ugroženosti vlastitog života određuje pojedinac. Međutim, odluku o tome da li je ugrožena sloboda nacije i države i način njene odbrane, u ime svih donosi državni vrh, a vrlo često – vođe i očevi nacije samostalno. Upravo tu se i kriju koreni masovnih ratnih zločina izvršenih u ime nacije i države, u ime krvi i tla.

             U ratu i ratnik i ratni zločinac ubijaju. Razlike između njih su, ipak, vrlo velike. U ratu je legalno, i za borca moralno prihvatljivo, ubiti u jeku borbe, i to isključivo naoružanog neprijatelja koji dejstvuje. Borac ne ubija žene, decu, stare i nemoćne, ranjenike i ratne zarobljenike. Ratni zločinac se od ratnika razlikuje ne samo po tome koga ubija, već  i po tome zašto ubija, kako ubija i šta oseća dok ubija. Zločinac ubija zbog iživljavanja nagomilanih strasti (ideoloških, šovinističkih...), svoja zlodela najrađe čini nožem ili maljem i pri tom ne oseća nikakvo gađenje, a mnogi u tome i uživaju. Naznačeno se odnosi na ratnog zločinca direktnog izvršioca. Međutim, ništa manje destruktivne nisu ni ostale kategorije ratnih zločinaca koji svoja zlodela izvršavaju bez direktnog kontakta sa žrtvama. To su indirektni izvršioci, direktni i indirektni naredbodavci.

              Indirektni izvršilac iz aviona, raketnih rampi i sličnih razornih borbenih sistema otvara vatru na civilno stanovništvo po naseljima, na bolnice, na kolone izbeglica, zbegove.... .

             Direktni naredbodavac najčešće pripada srednjem i visokom komandnom kadru. On naređuje destrukciju koju sprovode direktni i indirektni izvršioci.

             Najčešća psihološka racionalizacija kojoj pribegavaju ratni zločinci, izvršioci i naredbodavci, vrlo je jednostavna i funkcionalna. Ona glasi: Ja sam samo vršio svoju dužnost. Većina ratnih zločinaca kojima je do sada suđeno branila se tvrdeći da su vršili svoju dužnost, tj. da su bili primorani da čine to što su činili. Kad se ubija iz dužnosti, krivica se prenosi na sve, a umesto osećaja krivice čak se javlja  osećaj zadovoljstva, jer je dužnost izvršena. Pravi primer je Adolf Ajhman. On se, tokom suđenja u Jerusalimu, držao kao birokrata čija je dužnost da na najbolji način obavi svoj posao, a posao mu je bio da ubije stotine hiljada Jevreja. Zato Hana Arent, koja je pratila suđenje, kasnije i piše O banalnosti zla.

             Posebne pažjne su vredni  ratni zločinci indirektni naredbodavci.

Iako malobrojna, ova kategorija je izuzetno opasna i za ratne zločine, u suštini, najodgovornija. Ratni zločinci indirektni naredbodavci jesu oni politički, državni i nacioanalni lideri koji su, svesno ili nesvesno, kreirali takve državne i nacionalne političke i vojne ciljeve, čija realizacija neminovno dovodi do masovnih ratnih zločina ili genocida, jer su na bilo koji drugi načina apsolutno neostvarivi. Bez obzira na masovnost žrtava i dimenzije razaranja, oni takvu politiku uporno sprovode sve do svog ličnog pada ili konačnog poraza države na čijem su čelu. Svoja zlodela pred vlastitom savešću i sudom uvek pravdaju višim državnim i nacioanalnim ciljevima, političkim okolnostima i istorijskim razlozima.

             Najjednostavnije objašnjenje fenomena ratnog zločinca bilo bi da se on rađa, te da je reč o psihički bolesnim ljudima, sužene moći rasuđivanja i niske inteligencije. Međutim, to nije tačno. Postoji opsežna naučna elaboracija koja nedvosmisleno ukazuje da se ratni zločinac ne rađa – već nastaje, te da je većina ratnih zločinaca svrstava u normalne ličnosti. Teza da je reč o ljudima niske ineligencije, generalno gledano, također ne stoji. Sudski psiholog G.M. Gilbert, testirao je ineligenciju ratnih zločinaca kojima je suđeno u Nirnbergu. Rezultati su pokazali da većina ima nadprosečnu inteligenciju: Kalterbruner 113, Jodl 127, fon Širah 130,  Frank 130, Denic 138, Gering 138, Šaht 143.

            Šta utiče, odnosno koje su pretpostavke da normalna ličnost postane ratni zločinac i čini monstruozna zlodela?

            Na širem društvenom planu presudan uticaj imaju sredinski faktori – odgovarajuća ideologija, organizacija i socijalna situacija, a na užem, individualno psihološkom, planu određene karakteristike ličnosti.

             Bitne komponente ideologije koja priprema ratni zločin jeste dehumanizacija i satanizacija neprijatelja. Odabrani neprijatelj se prikazuje kao nečovek čije uništenje je nužno radi vlastitog opstanka. Odgovarajuća organizacija podrazumeva političke partije koje zagovaraju adekvatne političke ciljeve i formiraju specijalne, «elitne» jedinice za njihovu realizaciju. Odgovarajuća socijalna situacija se stvara sistematskom propagandom sve dok se većina vlastitog naroda ne uveri da je u opasnosti, da su ugroženi njegovi vitalni interesi i da mu preti uništenje od odabranih nacionalnih, verskih ili političkih protivnika.

             Formiranjem takve socijalne situacije stvoreni su svi preduslovi za buduće ratne zločine. Ipak, čak ni u takvim uslovima ne postaju svi učesnici rata ratni zločinc, već samo pojedinci. 

            Karakter je čovekova sudbina, citira Erih From Heraklita, istražujući anatomiju ljudske destruktivnosti. Radeći detaljne karakterološke studije Kerna, fon Salomona, Staljina, Himlera i Hitlera, From zaključuje da su ljudi sa sa manje ili više izraženim nekrofilnom, sadističkom, autoritarnom ili konformističkom crtom u karakteru potencijalni zločinci, teroristi i mučitelji. Fromovim nalazima moglo bi se dodati da se ratni zločinci regrutuju iz redova izrazito sugestibilnih i frustriranih pojedinaca, bez obzira na sklop crta ličnosti, kao i iz redova ličnih osvetnika.

             Na ključno je pitanje, da li je moguće i kako sprečiti ratne zločince i njihova monstruozna zlodela, odgovor je jednostavan - borba protiv ratnih zločina može biti uspešna jedino kao borba protiv rata.

.....................................

Beleške na margini:

U predvečerje jugoslovenske katastrofe za beogradski nedeljnik Inervju napisao sam nevelik prilog pod naslovom Zločinci ante portas. U zaključku sam istakao, da neraščišćeni odnosi iz skorije prošlosti i socijalna klima devedesetih, daju dosta osnove za pretpostavku da građanski rat u SFRJ, ukoliko do njega dođe, ni ovoga puta neće proći bez ratnih zločina, te da će taj rat, pored drugih specifičnosti, obeležiti zastrašujuća svirepost jednog broja njegovoh učesnika. Nažalost, ove i slične pretpostavke su se obistinile.  Pogrešio sam samo u jednom: nisam mogao ni predpostaviti da  pred našim vratima čeka baš toliki broj svirepih zločinaca.

Već u toku rata bilo je jasno da su granice međunarodnog humanitarnog prava probijene. Statut Međunarodnog vojnog suda u Nirbnergu, koji je verifikovala generalna skupština OUN Rezolucijom od 11.12.1946.g. kao ratni zločin kvalifikuje: ubistva, zlostavljanje ili deportaciju civilnog stanovništva, ubistva ili zlostavljanje ratnih zarobljenika, ubijanje talaca, pljačkanje javne i privatne imovine, namerno razaranje gradova i sela, ili pustošenja koja nisu opravdana vojnim potrebama.

Bilo je, također, jasno da ratne zločine čine sve sukobljene strane. Međutim, i na primeru ratova u bivšoj Jugoslaviji potvrdilo se staro, nepisano pravilo:  poraženima se sudi kao ratnim zločincima, a  na pobedničkoj strani pojedinci se za ista dela proglašavaju herojima.Komentari (307)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 01:20 27.02.2009

Re: Bleeding Heart

ecce-florian
Sve što sam napisao bilo je poznato daleko pre Ceri Bler, a i pre nego se Vojim Dimitrijević počeo baviti međunarodnim pravom

Izvinjavam se g-dine Stojkoviću, ovde nisam baš uspeo da ispratim nit . Ako bi mogli malo da pojasnite ,bio bih Vam neizmerno zahvalan.
S poštovanjem
Florian

Osnovni stavovi o ratnim zločinima&zločincima o kojima sam pisao u postu nisu novi, npr. istraživanja E.Froma objavljena su još dok je V. Dimitrijević bio voditelj Kino-oka.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 01:28 27.02.2009

Re: Bleeding Heart

ecce-florian
Poštovani Gospodine Stojkoviću
kako vidim niste voljni da odgovorite na gornje pitanje, a imajući u vidu vašu konstataciju

"Ja sam kao dugogodišnji komentator b92 bloga pisao svašta. I... i postao autor i to VIP.
I dalje pišem svašta."

molio bih Vas , kao VIP autora da moju malenkost udostojite odgovora na pitanje , gde je i šta bilo poznato daleko pre nego što se Vojin Dimitrijević počeo baviti medjunarodnim pravom.
Ukazujete li Vi to njemu ili nama da je nešto propustio . Ako možete, bilo bi mi jako drago, da mi date bilo koju referencu kako bi se ne samo ja , nego i g-din Dimitrijević , kao i ostali blogeri mogli biti šire upoznati.

Verujte mi, željno iščekujem vaš malo određeniji blog glede primene medjunarodnog javnog prava a po pitanju odgovornosti eksponenata vlasti Srbije u spornom periodu


Čoveče, kako da ti objasnim da Vojin Dimitrijević nije izmislio međunarodno pravo. On ga je učio, verujem da je bio dobar student, a da li je šta propustio, otkud ja znam, pitaj njega.

Rečenicu "Ja sam kao dugogodišnji komentator b92 bloga pisao svašta. I... i postao autor i to VIP.
I dalje pišem svašta." istrgao si iz konteksta.

Edit: Kao odgovor đoletu, na njegov komentar, ima sasvim drugačije značenje. Vidi sam:

djole63

Bilo je, također, jasno da ratne zločine čine sve sukobljene strane. Međutim, i na primeru ratova u bivšoj Jugoslaviji potvrdilo se staro, nepisano pravilo: poraženima se sudi kao ratnim zločincima, a na pobedničkoj strani pojedinci se za ista dela proglašavaju herojima.Da ovo napise komentator, odmah bi dobio epitet "relativizatora", "nacosa" i sta ti ja znam ...


djole, preteruješ.
Ja sam kao dugogodišnji komentator b92 bloga pisao svašta. I... i postao autor i to VIP.
I dalje pišem svašta.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 02:10 27.02.2009

Re: Bleeding Heart

Inner Party
ecce-florian
Poštovani Gospodine Stojkoviću
kako vidim niste voljni da odgovorite na gornje pitanje, a imajući u vidu vašu konstataciju


Statut Međunarodnog vojnog suda u Nirbnergu, koji je verifikovala generalna skupština OUN Rezolucijom od 11.12.1946.g. kao ratni zločin kvalifikuje: ubistva, zlostavljanje ili deportaciju civilnog stanovništva, ubistva ili zlostavljanje ratnih zarobljenika, ubijanje talaca, pljačkanje javne i privatne imovine, namerno razaranje gradova i sela, ili pustošenja koja nisu opravdana vojnim potrebama.


Vojin Dimitrijevic je bio jos tinejdzer.


Da, rođen je 1932.godine.


Vojislav Stojković Vojislav Stojković 02:33 27.02.2009

Re: Bleeding Heart

ecce-florian


Verujte mi, željno iščekujem vaš malo određeniji blog glede primene medjunarodnog javnog prava a po pitanju odgovornosti eksponenata vlasti Srbije u spornom periodu


Moj tekst primarno razmatra fenomen ratnog zločina i zločinaca sa aspekta socijalne psihologije, tako stoji i u naslovu, a ne međunarodnog prava. O odgovornosti eksponenata vlasti Srbije sa stanovišta međunarodnog prava nisam pisao, a neću ni da pišem.
U tom smislu, bez obzira na Vaše želje, moram Vas razočarati -moj određeniji blog glede primene međunarodnog javnog prava nećete dočekati.

Poštovani ecce-florian, malo sam zakasnio sa odgovorom na Vaš komentar, ali evo sada sam se naodgovarao.
I još nešto: persiranje, čemu?

Laku noć.
kiriku33 kiriku33 11:05 27.02.2009

Re: Bleeding Heart

A komandant Okupacionioh snaga u Iraku nece odgovarati pred haskim sudom za zlocine koje su americki vojnici i placenici po komandom americkih snaga pocinili zbog njegove "komandne odgovornosti"
Ma hajte, nama ostaje kao Kalimero da vicemo "nepravda", jednostavno nase tadasnje "nicim izazvano" rukovodstvo je napravilo svinjac, povuklo svaki pogresan potez koji je moglo, i omogucilo svima koji ikakvu primedbu na postojanje Srbije (Churchill-ov stav o potrebi kaznjavanja Srbije zbog ucesca u razbijanju Habsburske monarhije) i razno okolni nacionalizmi, neprecisceni racuni, osecanja ugrozenosti i sl. da je nad porazenima iskale. Vadjenje da smo mi nekome nesto duzni ne stoje - duzni su oni koji su zlocine cinili. Neki od osudjenih verovatno su krivi po "komandnoj odgovornosti" (nisu svojerucno SVE ucinili da sprece zlocine - sta da svojerucno streljaju vojnike na koje se puca iz svake civilne kuce, a odozgo padaju bombe) i treba da odgovaraju, medjutim ja ne vidim sudjenja izvrsiocima zlocina. A dokazani direktni izvrsioci zlocina sa druge strane se pustaju uz sve pocasti. Ponizavajuce.
Jednostavno situacija da mi kao porazeni sada trpimo i ako nismo direktno krivi. Ovo je takodje politicka presuda kao kazna za ne priznavanje "realnosti" i pravljenja problema sa Medjunarodnim sudom pravde.
I mi tu nista ne mozemo.
Sofroniye Sofroniye 15:51 27.02.2009

Re: Bleeding Heart

strategije


Pa nije bas to 1. put :) Indijanci u USA su udareni takodje strateski. Sem toga ako se ne varam i Stara Kurva je udarila Indijce vise puta (i to bi se danas nazvalo genocidom) itekako strateski i smisljeno.

No salu na stranu da su Nemci dobili rat onda bi Ruzvelt, Ajzenhauer, Staljin, kralj Dzordz i ostali bili optuzeni za ratne zlocine zbog bombardovanja civilnog stanovnistva Nemacke... Prema tome onaj ko dobije rat ce i odrediti sta je zlocin sta nije i tu nema sta mnogo da se filozofira.
svrca166 svrca166 19:25 26.02.2009

Zlocinci

Jos od vremena Kosovskog boja zlocina je bilo i bice ! To sto smo ih molili da nas bombama gadjaju i seju nam radioaktivnu i veoma otrovu a u iso vrema nama potrebu DEMOKRATIJU za to smo svi krivi! Svi ste vi znali pre ovoga da ce da dodje do krvoprolica i do strasnih zlocina samo niste culi da su posle bitke svi generali i sada svi govore dali je trebalo ovako ili onako! Dostami je toga ! MI smo birali vodje i oni su nas predstavljali na ovaj ili onaj nacin.Ratni zlocini ili ratni zlocinci su upravo oni koji su pobedjeni tako da pobednik pise ISTORIJU i misli da tu nema veze sa socijalno-psiholoskim aspektima jer ako si kriv ti si kriv jer mi tako kazemo!To se zove DEMOKRATIJA !!!
dali76 dali76 19:51 26.02.2009

...staza za nove zlocine

Deliti zlocin po naciji otvara put ka novim zlocinima.
U ex Yu ovakva podela je vise nego ocigledna. Zlocin nema naciju je postala floskula banalizirana do nezamislivih granica.

Svi to govore a ako se neko usudi pitati I za druge zlocine ( ne umanjujuci zlocin pocinjen u ime vlastitog naroda ), taj se brze bolje optuzi za relativizaciju.
Ne osuditi zlocin je ubiti ponovo!


eizo eizo 20:46 26.02.2009

Re: ...staza za nove zlocine

Deliti zlocine ?
Pa daj mani me tih gluposti,ovamo muslimani upadaju na svadbu i kad se to pomene onda netreba pominjati i deliti zlocine,kad Srpski snajperisti pucaju po civilima po tom istom Sarajevu onda treba da se zna ko je to uradio.
Kad naser oric pokolje sve sto stigne i sistematcki istrebi 17 sela oko Srebrenice onda netreba to da se pominje ali kad onda Mladic upadne u tu istu Srebrenicu i uradi isto to onda je to najveci zlocin od ww2 rata.
Kad komisija u toj istoj Srebrenici popise 7000 hiljada mrtvih tako sto popise sve mrtve iz srebrenice koji su ginuli po celoj bivsoj YU i neko na to ukaze onde je to igranje sa mrtvim i slicno ali kad mesic krene da prica o "radnim kampovima" sa sve klimom onda nije problem.

I uvek isto.Kako vam bre ne dosadi,Srbi su ubijali civile,Hrvati su ubijali civile,Muslimani su ubijali civile.
Sta je tu problem za shvatanje.I svaki taj zlocin je imao neki zlocin pre njega.
Jedina stvar koja me vise nervira od mesica kad krene da prica o pravdi i zlocinima su Srbi koji pljuju po Srpskim zrtvama.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 20:54 26.02.2009

Re: ...staza za nove zlocine

dali76
Deliti zlocin po naciji otvara put ka novim zlocinima.


Kod ipsija na njegov post o zločinima bez kazne, postavio sam dole citirani komentar. Ni sada ne bih ništa dodao, ali ni oduzeo.

Srpski političari, intelektualci, NVO i većina drugih koji su uzurpirali pravo na javnu reč u medijima, sporadično i stidljivo, a neki nikako, govore o zločinima nad Srbima u ratovima devedesetih.

Teza da Hrvati, Bošnjaci i Albanci, (Slovence i NATO niko i ne spominje, kao da oni nisu počinili zločine nad Srbima), treba da govore o zločinima nad Srbima, a koja se već godinama potura, je još jedan zločin nad srpskim žrtvama.
Njihova druga smrt, još jedan bol, novo silovanje.

Mi, Srbi, moramo, ne samo govoriti, o zločinima nad srpskim žrtvama, već otkrivati zločince kako bi ih stigla pravedna kazna.
Šta je radio Vizental i šta radi Vizental centar još uvek?


dali76 dali76 21:22 26.02.2009

Re: ...staza za nove zlocine

e trebao bi reci komentatoru iznad da jos jednom procitasta sam napisao il nek ode na blog sto ima IPSY..
Potpisujem Vojislave....
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:01 26.02.2009

Занимљивост

Управо сам гледао БиБиСи, то јест ону кратку најаву главних дневних вести.

Тамо као главно није издвојено да су осуђени највиши српски команданти и руководиоци, већ се у најави наводи ослобађајућа пресуда за Милана Милутиновића.
Doctor Wu Doctor Wu 22:13 26.02.2009

Re: Занимљивост

Тамо као главно није издвојено да су осуђени највиши српски команданти и руководиоци, већ се у најави наводи ослобађајућа пресуда за Милана Милутиновића.

Mislim da to oni vide kao propust, koji se može pokazati bitnim u kasnijem procesu.
Što se nas tiče treba se okrenuti novim licima, Torijevcima.
Ovi New Labor su nam dovoljno zla naneli.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:56 26.02.2009

Re: Занимљивост

Predrag Brajovic
Управо сам гледао БиБиСи, то јест ону кратку најаву главних дневних вести.

Тамо као главно није издвојено да су осуђени највиши српски команданти и руководиоци, већ се у најави наводи ослобађајућа пресуда за Милана Милутиновића.

Oslobađajuću presudu za jednog kapetana (Radića) nekako su i mogli da svare, kad vidi ti ovo...
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 23:02 26.02.2009

Re: Занимљивост

Predrag Brajovic
Тамо као главно није издвојено да су осуђени највиши српски команданти и руководиоци, већ се у најави наводи ослобађајућа пресуда за Милана Милутиновића.


Slicno je bilo i u udarnom vecernjem dnevniku prvog programan nemacke drzavne TV. Iz celog komentara provejava nezadovoljstvo sto se tako desilo ... ali sve u svemu je izvestaj bio dosta umeren - nisu tu odluku ni otvoreno kritikovali...
lighthouse92 lighthouse92 22:07 26.02.2009

Veliki dan haške pravde

Danas se haški sud ipak uspravio na noge i vrlo argumentovano rekao ono što inače svi mi koji živimo ovde manje više znamo (hteli to da priznamo ili ne): da su državni organi Srbije tokom proleća 1999. izvršili masovne zločine nad svojim sopstvenim građanima na Kosovu, tako što su sistematskim ubistvima, paljevinama, pljačkama i oduzimanjem dokumenata namerno izazvali ili čak organizovali prisilnu selidbu 715.000 kosovskih Albanaca u Albaniju, Makedoniju ili Crnu Goru kako bi trajno promenili etničku sliku Pokrajine u skladu s Miloševićevim nacrtima o uspostavljanju srpsko-albanske srazmere 1:1. Ako ima pameti i morala u ovoj zemlji, ovo je prilika da se zamislimo, priznamo šta je bilo i šta je urađeno u naše ime i shodno tome izvučemo trajne pouke za odnose sa susednim narodima. Na primer, da malo bolje razumemo Kosovare i zašto neće ništa drugo nego sopstvenu nezavisnost. Takođe, da ne sikćemo toliko protiv NATO-a koji nas je bombardovao, već da se zapitamo šta su mogli drugo da urade a da im sutra neko ne prebaci da su mirno sedeli dok su se dešavali zločini koji su pretili da dovedu do neke nove Srebrenice. Nažalost, prve izjave naših političara ne obećavaju ništa dobro, a najviše boli cinizam i bezosećajnost premijera Mirka Cvetkovića, jer od Palme i Dačića i nisam očekivao da tapšu sudiji Bonamiju.

Ima, doduše, današnja presuda i svoje mane. Jedna je Milutinović. OK, bio je samo figura. Ipak, nije tačno da nije bio lični prijatelj Miloševića, kako se tvrdi u presudi. A i, mogao je kao Predsednik Srbije bar da se pobuni protiv zločina, za koje je morao znati. Bio bi smenjen, OK, pa šta? Vuk Drašković se bio nešto kao bunio protiv načina vođenja rata protiv NATO-a pa ga je Milošević smenio s mesta potpredsednika Savezne vlade. Dakle, Milutinović je trebao biti kažnjen, makar simbolično, makar uslovno, tek da nema razloga da se raduje. Mada, gledajući ga danas, ipak imam utisak da mu nije do radovanja i da je negde svestan svoje ogromne ako ne krivične a ono moralne odgovornosti.
Blade Runner Blade Runner 22:16 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Veliki? Dan isti kao i svi ostali. Dobar za osudjivanje Srba.
ivana23 ivana23 22:21 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

lighthouse92
Danas se haški sud ipak uspravio na noge i vrlo argumentovano rekao ono što inače svi mi koji živimo ovde manje više znamo (hteli to da priznamo ili ne): da su državni organi Srbije tokom proleća 1999. izvršili masovne zločine nad svojim sopstvenim građanima na Kosovu, tako što su sistematskim ubistvima, paljevinama, pljačkama i oduzimanjem dokumenata namerno izazvali ili čak organizovali prisilnu selidbu 715.000 kosovskih Albanaca u Albaniju, Makedoniju ili Crnu Goru kako bi trajno promenili etničku sliku Pokrajine u skladu s Miloševićevim nacrtima o uspostavljanju srpsko-albanske srazmere 1:1. Ako ima pameti i morala u ovoj zemlji, ovo je prilika da se zamislimo, priznamo šta je bilo i šta je urađeno u naše ime i shodno tome izvučemo trajne pouke za odnose sa susednim narodima.

Ako je tako kako kazes, zasto su pretnje bombardovanjem bile aktuelne jos u oktobru 1998.g.?
Naslovna strana Dnevnog Telegrafa (zbog koje je kaznjen, pa i zatvoren) od 13.10.'98. donosi veliki naslov: "NATO odobrio napad".
Do napada nije doslo ne zato sto je polozaj Albanaca postao bolji, ili se srpske snage "opametile", vec zato sto je NATO dobro znao da predstoji zima i da se u tim vremenskim okolnostima ne bi postigao zeljeni cilj.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:22 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Lep dan za umiranje, što bi rekao Momo Kapor.
Blade Runner Blade Runner 22:26 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

zasto su pretnje bombardovanjem bile aktuelne jos u oktobru 1998.

Ti ne znas da su ameri vidoviti?
lighthouse92 lighthouse92 22:28 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Blade Runner
Veliki? Dan isti kao i svi ostali. Dobar za osudjivanje Srba.


Veliki? Da, veliki. Velika prilika, pa i za Srbe, da okrenemo novi list. Veliki skoro onoliko koliko je za Nemačku bio veliki dan kada je izrečena presuda u Nirnbergu. Nije tada tako izgledalo mnogim Nemcima, ali pitaj ih danas, je li to bio veliki dan, da li im je doneo dobra ili zla. Gde su danas, a gde bi bili da nisu tada iskoristili priliku i stavili prst na čelo?
Doctor Wu Doctor Wu 22:29 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Ako je tako kako kazes, zasto su pretnje bombardovanjem bile aktuelne jos u oktobru 1998.g.?
Naslovna strana Dnevnog Telegrafa (zbog koje je kaznjen, pa i zatvoren) od 13.10.'98. donosi veliki naslov: "NATO odobrio napad".

Baš me zanima kakva će blesava konstrukcija sad da padne kao odgovor.
lighthouse92 lighthouse92 22:32 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

ivana23

Ako je tako kako kazes, zasto su pretnje bombardovanjem bile aktuelne jos u oktobru 1998.g.? Naslovna strana Dnevnog Telegrafa (zbog koje je kaznjen, pa i zatvoren) od 13.10.'98. donosi veliki naslov: "NATO odobrio napad". Do napada nije doslo ne zato sto je polozaj Albanaca postao bolji, ili se srpske snage "opametile", vec zato sto je NATO dobro znao da predstoji zima i da se u tim vremenskim okolnostima ne bi postigao zeljeni cilj.

Pretnje NATO bombardovanjem su bile aktuelne još 1998, jer su se još 1998. dešavali zločini. A što je preskočena zima - a ko je lud da bombarduje zimi i po magli, da se skrlja s avionom a usput ispromašuje?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:33 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

ivana23

Ako je tako kako kazes, zasto su pretnje bombardovanjem bile aktuelne jos u oktobru 1998.g.?

Ne samo aktuelne, već je za dlaku, u oktobru izbegnuto bombardovanje.
Ne samo, lighthouse92, već i mnogi drugi pokazuju poznati sindrom žrtve - nije zločinac kriv, već žrtva, jer nije bila dovoljno poslušna, nije se egzekutoru dovoljno umilila.... da ne dužim: nema opravdanja za NATO intervenciju nad Srbijom.
Blade Runner Blade Runner 22:43 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Veliki skoro onoliko koliko je za Nemačku bio veliki dan kada je izrečena presuda u Nirnbergu.

Nikako da se otmem utisku da su Nemci to mnogo, mnogo ... mnogo vise zasluzili u tom trenutku.
lighthouse92 lighthouse92 22:53 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Vojislav Stojković

ivana23Ako je tako kako kazes, zasto su pretnje bombardovanjem bile aktuelne jos u oktobru 1998.g.?Ne samo aktuelne, već je za dlaku, u oktobru izbegnuto bombardovanje.Ne samo, lighthouse92, već i mnogi drugi pokazuju poznati sindrom žrtve - nije zločinac kriv, već žrtva, jer nije bila dovoljno poslušna, nije se egzekutoru dovoljno umilila.... da ne dužim: nema opravdanja za NATO intervenciju nad Srbijom.

A ko opravdava? Ja? Ne baš. Ja samo apelujem za razumevanje tog čina. Da su imali boljih alternativa, jesu. Doduše, te alternative bi uključivale napuštanje nečega što je u današnjoj Americi tabu, a to je nedodirljivost stranih državnika čak i kad su notorni zločinci.

Ali, da ne skrećemo s teme, a to su Miloševićevi zločini na Kosovu i današnja presuda najbližim satrapovim saradnicima. Ta presuda bi sada ovde trebalo da bude podsticaj da:
1. Narodna skupština izda deklaraciju o osudi tih zločina i svečanu obavezu države da će ubuduće raditi sve kontra.
2. Dačić skine Slobinu sliku u sedištu SPS i uradi i druge stvari za kojima izgleda čezne ali nema petlje da ih pokrene. Ako ne, da podnese političke posledice.
3. Bude pokrenut sudski postupak protiv srednje linije naredbodavaca zločina.
4. Bude preispitana politika prema Kosovu, u najmanju, ali prvu i najmanju, ruku utoliko da se običnim građanima Kosova ne zida još jedan zid pored šengenskog i da im ova država počne priznavati (kosovske) dokumente, tablice, svedočanstva i slično.
5. Bude preispitana politika tzv. "neutralnosti" i doneta odluka da se ponovo krene u pravcu integracije u NATO.
ivana23 ivana23 22:53 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Vojislav Stojković

ivana23Ako je tako kako kazes, zasto su pretnje bombardovanjem bile aktuelne jos u oktobru 1998.g.?Ne samo aktuelne, već je za dlaku, u oktobru izbegnuto bombardovanje.Ne samo, lighthouse92, već i mnogi drugi pokazuju poznati sindrom žrtve - nije zločinac kriv, već žrtva, jer nije bila dovoljno poslušna, nije se egzekutoru dovoljno umilila.... da ne dužim: nema opravdanja za NATO intervenciju nad Srbijom.

Nama nam Jakse, njegov kolega Tim Marsal, sa kojim je radio u to vreme, putovao... napisao je knjigu koju je izdao Samizdat B92 - Igra senki.

Britanski novinar Tim Maršal, urednik spoljnopolitičke rubrike TV mreže Skaj Njuz (Sky News), predstavio je viđenje vazdušne intervencije NATO u SRJ i petooktobarskih promena iz 2000. godine kroz svoju najnoviju knjigu "Igra senki".
Objedinjujući saznanja o ovim dogadjajima do kojih je došao, uz tumačenje činjenica iz vizure reportera jedne od najgledanijih i najuglednijih svetskih TV stanica, Maršal je napravio jedno zanimljivo i, pre svega, korisno štivo koje bi moglo biti nezaobilazno u kompletiranju mozaika najnovije srpske istorije. Kako je vođen rat u bivšoj Jugoslaviji, kako su vodile igru strane obaveštajne službe, kako je vojska sklanjala opremu za vreme bombardovanja,da li je i koliko petooktobarski prevrat bio spontan- ovo su samo neka od pitanjana na koja pokušava da odgovori Maršal u "Igri senki".
Inače, Tim Maršal je bio jedan od retkih stranih novinara kojima je bilo dozvoljeno izveštavanje iz Jugoslavije u vreme sukoba na Kosovu i tokom bombardovanja Jugoslavije. Zaslužio je to svojim objektivnim izveštavanjem, te su tako, zahvaljujući njemu, u svet otišle slike koje u tom trenutku nisu mogle biti viđene na ostalim TV stanicama.


2003.g.
lighthouse92 lighthouse92 22:58 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Blade Runner
Veliki skoro onoliko koliko je za Nemačku bio veliki dan kada je izrečena presuda u Nirnbergu.Nikako da se otmem utisku da su Nemci to mnogo, mnogo ... mnogo vise zasluzili u tom trenutku.

Nisu Nemci to bili zaslužili, nisu ni Srbi ovo zaslužili. U Nirnbergu su "zaslužili" Gering, Jodl i komp. pa su kažnjeni, ovde su "zaslužili" Šainović i komp. pa su kažnjeni. Nemci su se vrlo brzo dosetili da presuda i nije protiv njih nego da im u stvari ide na ruku. Zato su danas tu gde su. A ko je više zla naneo, Hitlerovi ili Slobini nacional-socijalisti, nije sporno. Zato su i presude u Nirnbergu bile drugačije nego danas u Hagu.
011-495 011-495 23:13 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Mozda da se svi prijavimo kao sucesnici posto smo znali ali nismo reagovali da sprecimo ili ako nismo znali mogli smo da pretpostavimo.
Interesantno je da li ce Jevreji da sude posthumno sve one americke drzavnike koji su znali za genocid u konclogorima ali nisu nista radili ili ce zbog visih ciljeva (Amerika sada batina nemacke kompanije da ih iscedi za robovski rad logorasa) zazmuriti na oba oka?
Blade Runner Blade Runner 23:22 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Nisu Nemci to bili zaslužili, nisu ni Srbi ovo zaslužili. U Nirnbergu su "zaslužili" Gering, Jodl i komp. pa su kažnjeni, ovde su "zaslužili" Šainović i komp. pa su kažnjeni. Nemci su se vrlo brzo dosetili da presuda i nije protiv njih nego da im u stvari ide na ruku.

Steta sto i druge nacije umesane u ovaj rat nemaju ovako visoku svest o svojim zlocincima. Zar ne mislis da bi i njima islo na ruku da osude sve koji su u ratu ucestvovali i cinili zlocine po komandnoj odgovornosti?
Edit: ili zbog ne sprecavanja zlocina
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 23:57 26.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Danas se haški sud ipak uspravio na noge i vrlo argumentovano rekao ono što inače svi mi koji živimo ovde manje više znamo (hteli to da priznamo ili ne): da su državni organi Srbije tokom proleća 1999. izvršili masovne zločine nad svojim sopstvenim građanima na Kosovu, tako što su sistematskim ubistvima, paljevinama, pljačkama i oduzimanjem dokumenata namerno izazvali ili čak organizovali prisilnu selidbu 715.000 kosovskih Albanaca u Albaniju, Makedoniju ili Crnu Goru kako bi trajno promenili etničku sliku Pokrajine u skladu s Miloševićevim nacrtima o uspostavljanju srpsko-albanske srazmere 1:1. Ako ima pameti i morala u ovoj zemlji, ovo je prilika da se zamislimo, priznamo šta je bilo i šta je urađeno u naše ime i shodno tome izvučemo trajne pouke za odnose sa susednim narodima. Na primer, da malo bolje razumemo Kosovare i zašto neće ništa drugo nego sopstvenu nezavisnost. Takođe, da ne sikćemo toliko protiv NATO-a koji nas je bombardovao, već da se zapitamo šta su mogli drugo da urade a da im sutra neko ne prebaci da su mirno sedeli dok su se dešavali zločini koji su pretili da dovedu do neke nove Srebrenice. Nažalost, prve izjave naših političara ne obećavaju ništa dobro, a najviše boli cinizam i bezosećajnost premijera Mirka Cvetkovića, jer od Palme i Dačića i nisam očekivao da tapšu sudiji Bonamiju.

Ima, doduše, današnja presuda i svoje mane. Jedna je Milutinović. OK, bio je samo figura. Ipak, nije tačno da nije bio lični prijatelj Miloševića, kako se tvrdi u presudi. A i, mogao je kao Predsednik Srbije bar da se pobuni protiv zločina, za koje je morao znati. Bio bi smenjen, OK, pa šta? Vuk Drašković se bio nešto kao bunio protiv načina vođenja rata protiv NATO-a pa ga je Milošević smenio s mesta potpredsednika Savezne vlade. Dakle, Milutinović je trebao biti kažnjen, makar simbolično, makar uslovno, tek da nema razloga da se raduje. Mada, gledajući ga danas, ipak imam utisak da mu nije do radovanja i da je negde svestan svoje ogromne ako ne krivične a ono moralne odgovornosti.

lighthouse92 lighthouse92 00:16 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

011-495
Mozda da se svi prijavimo kao sucesnici posto smo znali ali nismo reagovali da sprecimo ili ako nismo znali mogli smo da pretpostavimo.Interesantno je da li ce Jevreji da sude posthumno sve one americke drzavnike koji su znali za genocid u konclogorima ali nisu nista radili ili ce zbog visih ciljeva (Amerika sada batina nemacke kompanije da ih iscedi za robovski rad logorasa) zazmuriti na oba oka?


Nema šta niti kome da se javljamo. Svako od nas, povremeno, kad se pogleda u ogledalu, treba da se zapita šta je tada radio, čak i ako se suprotstavljao, je li učinio sve što je objektivno mogao. Ali, važnije od te samorefleksije u prošlost, jeste odgovornost svakoga od nas kao građanina, birača, učesnika ankete za ispitivanje javnog mnenja, diskutanta na ovom ili onom blogu, kafanskog bistrivode, vaspitača svoje ili tuđe dece, itd, za stvaranje društvene klime u kojoj takvi zločini više ne bi bili mogući.

Što se Amerike tiče, itekako reflektuju svoj deo odgovrnosti za jačanje nacizma tridesetih, od ekonomske saradnje s Hitlerom, preko odbijanja Jevreja azilanata koji su posle završili u konclogorima, pa sve do kukavičluka AOK povodom berlinske Olimpijade 1936. Muzej holokausta u Vašingtonu, i bilo koji evropski na sličnu temu (osim berlinskog) su nebo i zemlja. U Budimpešti, pitaš se kako uspe šaka Marsovaca u SS uniformama, pala s neba, da odvede tolike stotine hiljada Jevreja, gde su u toj priči Mađari. Slično u Amsterdamu. Slična je priča i kod nas, Nedić ni luk jeo ni mirisao. Dok su Ameri (a koji glede WW2 imaju čime da se diče, itekako) ipak imali petlju da kažu: jeste, bili smo p***e tridesetih godina.
vanja.t vanja.t 00:36 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

državni organi Srbije tokom proleća 1999. izvršili masovne zločine nad svojim sopstvenim građanima na Kosovu, tako što su sistematskim ubistvima, paljevinama, pljačkama i oduzimanjem dokumenata namerno izazvali ili čak organizovali prisilnu selidbu 715.000 kosovskih Albanaca u Albaniju, Makedoniju ili Crnu Goru kako bi trajno promenili etničku sliku Pokrajine u skladu s Miloševićevim nacrtima o uspostavljanju srpsko-albanske srazmere 1:1.


''zaboravio si'' da su se prethodno ti naši građani godinama naoružavali, da im je jedina privredna delatnost bila distribucija droge, zlata, žena i ljudskih organa, a jedini ideološki i politički cilj stvaranje nezavisne albanske države na teritoriji međunarodno priznate države, u kojoj je još od sredine 90-ih bilo delova u koje policija (a kamoli neki drugi delovi društva i države) nisu mogli da kroče.

kada je količina oružja, rovova i novaca, postala dovoljna, sa sporadičnih ubistava policajaca su prešli u otvorene napade i rat je počeo (ja bih rekao odbrana ti napad, svejedno rat)

U svakom slučaju u toj situaciji NATO ''nije sprečavao novu Srebrenicu'', kako kažeš (?!) već direktno stao na jednu stranu, a na tim pozicijama smo ostali i nakon rata, Haradinaj na slobodi - političar i heroj, a gen. Lazarević na robiji, a ''sve po zakonu'' i to u ''velikom danu haške pravde''poštedi nas, lajthaus
ili organizuj večernju školu za nas ponavljače, koju si očigledno negde završio, da i nama bude dobro kao tebi
lighthouse92 lighthouse92 00:39 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Blade Runner
Nisu Nemci to bili zaslužili, nisu ni Srbi ovo zaslužili. U Nirnbergu su "zaslužili" Gering, Jodl i komp. pa su kažnjeni, ovde su "zaslužili" Šainović i komp. pa su kažnjeni. Nemci su se vrlo brzo dosetili da presuda i nije protiv njih nego da im u stvari ide na ruku. Steta sto i druge nacije umesane u ovaj rat nemaju ovako visoku svest o svojim zlocincima. Zar ne mislis da bi i njima islo na ruku da osude sve koji su u ratu ucestvovali i cinili zlocine po komandnoj odgovornosti?Edit: ili zbog ne sprecavanja zlocina


Bi. I steta je sto nemaju "ovako" visoku svest. Neki imaju. Na primer, u britanskim crkvama je pre par godina skupljen najveći deo priloga za obnovu najstarije crkve u Drezdenu, uništene u bombardovanju 1945. Ovde na Balkanu, žalosno je što neki momci nosaju majice s likovima Gotovine, Orića, Haradinaja, kao i neki njihovi vršnjaci Mladića.
ivana23 ivana23 00:50 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

lighthouse92

Bi. I steta je sto nemaju "ovako" visoku svest. Neki imaju. Na primer, u britanskim crkvama je pre par godina skupljen najveći deo priloga za obnovu najstarije crkve u Drezdenu, uništene u bombardovanju 1945. Ovde na Balkanu, žalosno je što neki momci nosaju majice s likovima Gotovine, Orića, Haradinaja, kao i neki njihovi vršnjaci Mladića.

I sto je princ Harry nosio svastiku oko ruke, pa ma iz kojih pobuda.

lighthouse92 lighthouse92 01:00 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

Vanja T.

Odakle ti ideja da je meni dobro? Može biti, nisam 1990-tih otišao preko bare jer mi je ovde bilo dobro? Da ti kažem, najčešće mi to imputiraju oni kojima je 1990-tih stvarno bilo dobro. Znam jednog radikala, u levom džepu hrvatski a desnom srpski pasoš (samo po sebi, da se razumemo, ništa loše), koji sve ovdašnje nesrbe naziva ustašama, čak i kad zna da imaju samo jedan pasoš i mrznu se pred šengenskim ambasadama. Toliko o tome.

Što se večernjaka tiče, možeš i ovu diskusiji tako da shvatiš, ako hoćeš.

A, tvrdiš li ti to da je 715.000 ljudi (uklj. žene i decu) švercovalo belo, ljudske organe, i radilo na stvaranju "albanske države" na Kosovu?

Što se mene tiče, ne zaboravljam ja oko čega se rat vodio. Nego podsećam na to kako se vodio. Uzgred, to "kako" nije palo s neba, nego je posledica odnosa Srbije prema Kosovu od prvog dana (tj. od 1912), nevoljnosti ili neznanja, ali u svakom slučaju nespremnosti, da se kosovski Albanci integrišu kao ravnopravni građani ove zemlje. Posledice su tu, i možemo do sutra da kukamo kako bi bolje bilo da tako nije bilo, ali ja ne vidim kako bi se danas tu išta dalo ispraviti. Kao što ni V.Britanije ne može vojno niti politički da se vrati u Indiju, ni Francuska u Alžir.
Inner Party Inner Party 01:01 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

lighthouse92
Danas se haški sud ipak uspravio na noge i vrlo argumentovano rekao ono što inače svi mi koji živimo ovde manje više znamo...


Znate. Ja ne znam. A trudio sam se da saznam evo bar 1/3 svog zivota...
vanja.t vanja.t 01:20 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

A, tvrdiš li ti to da je 715.000 ljudi (uklj. žene i decu) švercovalo belo, ljudske organe, i radilo na stvaranju "albanske države" na Kosovu?


ne, naravno, i čemu takvo pitanje?
pusti 1912., francusku, v.britaniju...

i ponovo:
''zaboravio si'' da su se prethodno ti naši građani godinama naoružavali, da im je jedina privredna delatnost bila distribucija droge, zlata, žena i ljudskih organa, a jedini ideološki i politički cilj stvaranje nezavisne albanske države na teritoriji međunarodno priznate države, u kojoj je još od sredine 90-ih bilo delova u koje policija (a kamoli neki drugi delovi društva i države) nisu mogli da kroče.

kako nisu mogli svoje ciljeve da realizuju u legalnim okvirima države, a ni bilo kojim međunarodno-pravnim mehanizmom odlučili su se za rat - i u tome su imali pomoć nato-a

dobro je, izgeda da počinješ da shvataš, slažemo se da je nato je izvršio agresiju na srbiju, a sada hag politički to relativizira, svodi na nivo humanitrne intervencije i odobrava, ništa više
lutherblisset lutherblisset 02:06 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde''zaboravio si'' da su se prethodno ti naši građani godinama naoružavali, da im je jedina privredna delatnost bila distribucija droge, zlata, žena i ljudskih organa, a jedini ideološki i politički cilj stvaranje nezavisne albanske države na teritoriji međunarodno priznate države, u kojoj je još od sredine 90-ih bilo delova u koje policija (a kamoli neki drugi delovi društva i države) nisu mogli da kroče.


Ovo je prilično grubo izjednačavanje čitave albanske populacije na Kosovu sa raznoraznim mafijaškim klanovima. Da li vi to hoćete reći da teza o grubom kršenju prava albanaca tokom devedestih nije tačna samo zato jer su neki albanci bili članovi mafijaških klanova (u tom slučaju, koristeći istu analogiju, možemo reći da je NATO intervencija bila opravdana jer smo i ovde imali paravojno-mafijaške oganizacije)? Naravno da je ovakva logika besmislena, ovo je samo primer do kakvih bizarnih zaključaka može dovesti


U svakom slučaju u toj situaciji NATO ''nije sprečavao novu Srebrenicu'', kako kažeš (?!) već direktno stao na jednu stranu, a na tim pozicijama smo ostali i nakon rata, Haradinaj na slobodi - političar i heroj, a gen. Lazarević na robiji, a ''sve po zakonu'' i to u ''velikom danu haške pravde''


Ne razumem, da li to što je Haradinaj na slobodi čini njemu sličnog generala Lazarevića manje krivim? Pa koja je to logika? Vaš pokušaj univerzalizma po pravilu zavšava u najcrnjem partikularizmu...
Blade Runner Blade Runner 06:28 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

"Veliki dan haske pravde" bice kad se u tom sudu pojave odgovorni za zlocine u Iraku, Avganistanu i gomili drugih drzava u koje su bombama uterivali demokratiju. Ako to nije moguce, onda ce "Veliki dan haske pravde" biti dan kada ce ta pristrasna i dirigovana tvorevina biti raspustena.
vanja.t vanja.t 10:18 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

luterbliset,
ni jednom rečenicom nisam albansku populaciju izjednačio sa mafijaškim klanovima,
takođe, teza o grubom kršenju prava albanaca na KiM, tokom 90-ih je tačna, a prava im je kršio režim protiv koga sam bio i ja, kao i mnogi građani srbije, kojima nam je taj režim uskraćivao ista ta prava.

problem je što su unutrašnji politički problemi, koje nismo mogli da rešimo nagomilali i eskalirali u sukobe, a kad su ti problemi internacionalizovani (s pravom), prerasli su u otvoreni rat u kome se nato umešao tako što je stao na jednu stranu.

lazarević je bio oficir, legalne i legitimne vojske (na stranu to što je to ujedno i naša vojska, ako je?) i bio je zadužen za odbranu teritorije na kojoj se lokalno stanovništvo naoružalo, izgradilo na stotine bunkera i kilometarske kolone rovova (o čemu imate strane izveštaje, nakon ulaska na KiM) na čelu tog dela našeg stanovštva se nalazio Haradinaj - terorista i pobunjenik (za tebe možda borac za slobodu?)
Kapiraš, razliku?

logika, univerzalizam, partikularizam... lepo zvuči, ali nemoj više molim te, slabo ti ide
Željka Buturović Željka Buturović 21:42 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

steta je sto nemaju "ovako" visoku svest. Neki imaju. Na primer, u britanskim crkvama je pre par godina skupljen najveći deo priloga za obnovu najstarije crkve u Drezdenu, uništene u bombardovanju 1945.

da, to je jako aktuelan dogadjaj. mogli bi mozda i gradjani srbije da se podignu na taj nivo tako sto ce se izviniti bugarskoj za rat u 19. veku?
lutherblisset lutherblisset 22:21 27.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

vanja.t
luterbliset, ni jednom rečenicom nisam albansku populaciju izjednačio sa mafijaškim klanovima, takođe, teza o grubom kršenju prava albanaca na KiM, tokom 90-ih je tačna, a prava im je kršio režim protiv koga sam bio i ja, kao i mnogi građani srbije, kojima nam je taj režim uskraćivao ista ta prava.problem je što su unutrašnji politički problemi, koje nismo mogli da rešimo nagomilali i eskalirali u sukobe, a kad su ti problemi internacionalizovani (s pravom), prerasli su u otvoreni rat u kome se nato umešao tako što je stao na jednu stranu.lazarević je bio oficir, legalne i legitimne vojske (na stranu to što je to ujedno i naša vojska, ako je?) i bio je zadužen za odbranu teritorije na kojoj se lokalno stanovništvo naoružalo, izgradilo na stotine bunkera i kilometarske kolone rovova (o čemu imate strane izveštaje, nakon ulaska na KiM) na čelu tog dela našeg stanovštva se nalazio Haradinaj - terorista i pobunjenik (za tebe možda borac za slobodu?)Kapiraš, razliku?logika, univerzalizam, partikularizam... lepo zvuči, ali nemoj više molim te, slabo ti ide
Pa vama teško ide sa tom kvazi-objektivnom retorikom, o tome se ovde radi. Ne razumem u čemu je problem, da li je vašem srcu drag genaral Lazarević (izgleda da u vašoj imaginaciji on zauzima i dalje ovo visoko hijerarhijsko mesto) potpuno nevina osoba, ni kriv ni dužan tragično utamničeni heroj?"Oficir, legalne i legitimne vojske"-jel vi to ozbiljno? Posle toliko tragično postradalih mladih ljudi, mobilisanih od te iste legalne i legitimne vojske (a nekako sve nevine vođe te legalne i legitimne vojske ostadoše živi i zdravi), koji su bili obično topovsko meso za legitimizaciju laži o suverenosti i sticanje ratnog profita (moraju se i generali i pokrovitelji ratnog spektakla prehraniti).
Zanimljiva je ta vaša ucena, ili si za Haradinaja ili si za nevinog generala Lazarevića. Nevini general Lazarević, koji je sarađivao sa paravojno-mafijaškim organizacijama možda je vaš miljenik, moj nikako. Takođe ni Haradinaj. Lazarević-Haradinaj, lice i naličje, bez jednog ne bi bilo ni drugog. Ali, izgleda da vi ovo ne možete shvatiti, u vašem malom svetu sve mora biti manihejski raspolućeno (sile Dobra protiv sila Mraka).
Poradite malo na zaključku, budite malo kreativniji (ubeđen sam da možete vi to), svaki vam je isti...
vanja.t vanja.t 09:49 28.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

izgleda da su svi nesporazumi sa tobom, zato što komentare ostavljamo pod nick-ovima - pa onda u nedostatku informacija dolazimo u zabludu, što je glupo,
recimo ti, za jednog mladog albanca, imaš sasvim ok razmišljanje, i interesantno je razgovarati sa tobom

vanja.t vanja.t 11:24 28.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde

btw
da li je vašem srcu drag genaral Lazarević? DA
izgleda da u vašoj imaginaciji on zauzima i dalje ovo visoko hijerarhijsko mesto? DA
potpuno nevina osoba? DA
ni kriv ni dužan? DA
tragično utamničeni heroj? DA
Oficir, legalne i legitimne vojske? DA
jel vi to ozbiljno? DA

nesrećni luterblisetu,
general Lazarević je rat na Kosovu i Metohiji, proveo zajedno sa dva sina, treći je bio maloletan u to vreme!
O o vom čoveku nijedna ružna reč nije objavljena, a kamoli nešto što bi moglo krivično pravno da ga pozove na odgovornost. Pročitaj optužnicu protiv njega, ili bar ceo tekst g. Stojkovića i komentare, pa će ti valjda biti jasno?

Ili bar ćuti i ne brukaj se više
lutherblisset lutherblisset 14:33 28.02.2009

Re: Veliki dan haške pravde


]
vanja.t
izgleda da su svi nesporazumi sa tobom, zato što komentare ostavljamo pod nick-ovima - pa onda u nedostatku informacija dolazimo u zabludu, što je glupo,recimo ti, za jednog mladog albanca, imaš sasvim ok razmišljanje, i interesantno je razgovarati sa tobom


Ovo samo dokazuje vaš plitkoumni šovinizam (izgleda vaš jedini način da prikrijete nedostatak argumenta) . Nisam Albanac, ali mi ne bi smetalo ni da sam, niti bi mi to, kao i sada, bilo nešto bitno (nacionalna pripadnost je za mene sasvim irelevantna).


vanja.t
btwda li je vašem srcu drag genaral Lazarević? DAizgleda da u vašoj imaginaciji on zauzima i dalje ovo visoko hijerarhijsko mesto? DA potpuno nevina osoba? DAni kriv ni dužan? DAtragično utamničeni heroj? DA Oficir, legalne i legitimne vojske? DA jel vi to ozbiljno? DAnesrećni luterblisetu, general Lazarević je rat na Kosovu i Metohiji, proveo zajedno sa dva sina, treći je bio maloletan u to vreme!O o vom čoveku nijedna ružna reč nije objavljena, a kamoli nešto što bi moglo krivično pravno da ga pozove na odgovornost. Pročitaj optužnicu protiv njega, ili bar ceo tekst g. Stojkovića i komentare, pa će ti valjda biti jasno?Ili bar ćuti i ne brukaj se više


Konačno da jasno i nedvosmisleno kažete ono što mislite, a ne da se kukavički krijete iza neke tobožnje univerzalne pravde. Vidim da ste dosta informisani o generalu Lazareviću (sigurno imate dosta njegovih junačkih slika u svom spomenaru). Manite se tih bajkica o generalu i junačkim sinovima (postmoderna verzija Jugović family), koje su teško proverljive (osim ako ne verujemo na reč raznim generalima iz tog vremena koji su se do sada pokazali kao jako istinoljubivi). Šta me obavezuje da u to verujem, emocionalna ispovest nekog generala-potpukovnika? Sasvim je moguće da je to istina, ali to je samo dokaz fanatičnosti vojničkog uma. Jeste li vi nekada upoznali nekoga ko je tada ratovao na Kosovu, da li ste možda čuli da su mnoge starešine bile darežljive što se tiče raznih opijatskih stimulansa ne bi li se lakše pucalo u žene, decu, starce (ne kažem da toga nije bilo i na albanskoj strani, čak naprotiv). Ovim ne želim da vas ubedim u neku višu istinu, samo da vas zamolim da malo racionalnije branite (kada ste se već na to odlučili) apsurdnost ovdašnjih ratova.talicni talicni 23:03 26.02.2009

Judgement Summary

Presuda

For example, three former members of the VJ, who testified under
protective measures, admitted that they were involved in the expulsion of Kosovo Albanians
from their homes during the NATO campaign. Other witnesses from the VJ and MUP
described their own participation in the killing of Kosovo Albanian civilians and other
criminal acts.


Zanimljivo.
011-495 011-495 23:06 26.02.2009

Vrlo korektan

tekst koji pokusava da sagleda realno ko je i sta je ratni zlocinac i borac. Problem je sto je tekst pisan u cisto teoretskom vidu, u smislu da je potpuno apstrahovao realnost koja sada kroji nama a verovatno u proslosti drugima sudbinu. Ta realnost govori da nije zlocinac onaj koji cini stvari koje autor bloga opisuje kao zlocine, nego onaj koga proglase takvim oni koji su jaci. Tu nema mnogo da se doda ili oduzme kako je na kraju teksta i autor napisao.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:38 28.02.2009

Re: Vrlo korektan

Hvala.
mlinarslavko mlinarslavko 23:51 26.02.2009

Kako je formulisano ?

Pratio sam danas jedan deo citanja optuznice, pretpostavljam da su neki
od Vas pratili pazljivo, zato me interesuje jedan podatak koji sam verovatno propustio.
Svima je sudjeno zbog proterivanja albanskog stanovnistava i ostalih zlocina koji su se tada
dogodili, ali kako je formulisan razlog NATO napada. Stice se utisak da je napad izvrsen
zbog proterivanja stanovnistva u Albaniju, ali mi se cini da su u optuznici rekli da je proterivanje je krenulo posle NATO intervencije.
Racak i ostali dogadjaji nisu uzeti u razmatranje, a oni su bili od strane NATO-a 1999. godine objasnjeni
kao direktan povod za intervenciju! Takodje, primecuje se ogromna razlika u pocinjenim zlocinima delovanjem policije u odnosu na vojsku.
Ovom pitanjem ne dajem nikakav sud o optuznicama, vec me samo interesuju podaci Vas koji ste pazljivo
pratili izlaganje posto sam prilicno selektivno pratio.
lighthouse92 lighthouse92 00:28 27.02.2009

Re: Kako je formulisano ?

mlinarslavko
Pratio sam danas jedan deo citanja optuznice, pretpostavljam da su nekiod Vas pratili pazljivo, zato me interesuje jedan podatak koji sam verovatno propustio.Svima je sudjeno zbog proterivanja albanskog stanovnistava i ostalih zlocina koji su se tadadogodili, ali kako je formulisan razlog NATO napada. Stice se utisak da je napad izvrsenzbog proterivanja stanovnistva u Albaniju, ali mi se cini da su u optuznici rekli da je proterivanje je krenulo posle NATO intervencije.Racak i ostali dogadjaji nisu uzeti u razmatranje, a oni su bili od strane NATO-a 1999. godine objasnjenikao direktan povod za intervenciju! Takodje, primecuje se ogromna razlika u pocinjenim zlocinima delovanjem policije u odnosu na vojsku.Ovom pitanjem ne dajem nikakav sud o optuznicama, vec me samo interesuju podaci Vas koji ste pazljivopratili izlaganje posto sam prilicno selektivno pratio.


Da, i ja sam to primetio, presuda je (sasvim tačno) uočila da je proterivanje u Albaniju počelo (ili postalo uočljivo) tek po početku NATO intervencije. Pre toga je bilo zločina, i to do mere da je dosta (civilnog) stanovništva, bar nekoliko desetina hiljada, a po nekim procenama i celih 200k, bilo interno raseljeno unutar Kosova. Neki su prezimili na otvorenom, jer nisu više imali gde da se vrate, ili nisu smeli.
dunja73 dunja73 00:05 27.02.2009

rat

Autoru preporuka
Porediti holokaust - i gradjanski rat u ExYu je - neprihvatljivo jednostavno
Svaki ratni zlocin treba biti osudjen.
I te stvari treba maksimalno iznositi u javnost
kako zlocine nad srbima tako koje su isti pocinili
ne braniti nicije misljenje pustiti i stampu i tv
da pise i pusta ko sta hoce
narod-buduce generacije jednostavno trebaju da steknu svest
sta znaci zlocin,sta znaci genocid , sta znaci ubiti,

Izmedju Srbije ,Hrvatske i Bosne mora da se uspostavi totalna transparentnost
ali ne lazna , da se stvori jedna SVEST o svemu sta je se dogadjalo na svim stranama
jednostavno - svi moraju sve da osude , da se sva tri naroda zgade na proslost
e tek tada mislim da ce Evropa hteti nesto ozbiljno sa svima nama
ps
A posto ovih dana "nesto kuha u bosanskom loncu"
mislim da jos vode mora da protece..dok docekamo...


Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:40 28.02.2009

Re: rat

dunja73

A posto ovih dana "nesto kuha u bosanskom loncu"
mislim da jos vode mora da protece..dok docekamo...

Vode neka proteče koliko mora, samo da opet ne zakrvimo međusobno.
miloradkakmar miloradkakmar 00:26 27.02.2009

"Убити" вољу за ратовањемОдличан текст за размишљање о теми
Ratni zločinac, socijalno-psihološki aspekt
, али, по мени није за афективно коментарисање засновано првенствено на самом поводу тексту.

Ипак, да ли се уопште човек придржава природних правила живљења, да ли напреднији део света утиче и на који начин на угрожене социо-економске регионе , да ли је у урођеној људској бити већ присутна тежња ка чињењу зла , да ли мислећи да чини добро другима види само своје " добро " , шта је то " добро " , да ли има смисла општеприхваћено и општедонето право и правда уколико не важи подједнако за све, ко то може и сме да се сам издигне изнад тога ..... ?!
Сваки злочин мора да се открије и санкционише, па и ратни. Као веома млад учен сам ратовању, али само против оних чији су нишани уперени према мени. На срећу нисам то окусио.
У човеку треба " убити " вољу за ратовањем .
borba protiv ratnih zločina može biti uspešna jedino kao borba protiv rata


Из свих ратова кроз историју човек извлачи поуке, проучавају их ђаци ,студенти , стручњаци свих профила. Међутим , чини се да се поуке , научено и проучено једино користи за нове ратове.
dunja73 dunja73 01:41 27.02.2009

Re: "Убити" вољу за ратовањем

Сваки злочин мора да се открије и санкционише, па и ратни


Sad citamo za firmu u Gornjem Milanovcu koja je kancerogeni otpad prodavala seljacima i bacala..
Cekajte , pa to je isto zlocin ,,
Koliko ljudi su ugrozili?
Ovo su ratni zlocinci -a sta su ovi ?
Monstrumi!
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 02:16 27.02.2009

Re: "Убити" вољу за ратовањем

Jedno od vrsta zala je i transgeneričko zlo.
To je zlo koje se čini budućim generacijama.
Oni bi mogli biti tansgenerički zločinci ili ekološki zločinci.
Zločinci u svakom slučaju.
49 41 49 41 03:35 27.02.2009

Re: "Убити" вољу за ратовањем

Vojislav Stojković
Jedno od vrsta zala je i transgeneričko zlo.
To je zlo koje se čini budućim generacijama.
Oni bi mogli biti tansgenerički zločinci ili ekološki zločinci.
Zločinci u svakom slučaju.

Vojislave, stigli sveze peceni sa Stare Planine.
Zamezi, koliko mozes!

U ime mog licnog pacifizma, nek se ne ljute blogeri; zbog velicine!
Nek strpnu i oni; "Il' da gasimo svetlo"?!?
miloradkakmar miloradkakmar 09:15 27.02.2009

Re: "Убити" вољу за ратовањем

To je zlo koje se čini budućim generacijama.


Тако је . Не знам да ли се неким међународним законским актима регулише таква могућност, односно то је већ реалност.
Колико су нпр. САД извезле демократије, оружја , војника , изазвале болештина по свету... да би функционисала њихова индустрија, економија , да би штекали доларе у својим и страним банкама неплаћајући порез , па су сада изазвали и пропаст " неуништивих " швајцарских банака.
Зашто Обама шаље још 17 хиљада војника у Авганистан? Што им не нађе посао у једној од 53 -4 америчке државе ? Зато што неко мора да потроши оно што је на лагеру ! Колико смо се дивили првом лету у космос, ступању на месечево тло, непадајући нам на памет - зашто они то уствари раде. Сада , после 4о и кусур година , знамо да се из свемира воде ратови , свемир се осваја , тражи се место/ планета/ где би могли да се склоне када упропасте Земљу. Зар , то није
transgeneričko zlo.


Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:24 27.02.2009

Re: "Убити" вољу за ратовањем

Jeste i radikalno i transgeneričko zlo.
vracarac92 vracarac92 16:53 27.02.2009

Re: "Убити" вољу за ратовањем

stigli sveze peceni sa Stare Planine.

Dodaj jos malo luka! I pivo. Ladno.
Черевићан Черевићан 07:53 27.02.2009

рат - злочини, тема вечна

ратови на нашим просторима су били . . . па прошли . уколико до нових дође ,

- Неће се се више убијати без разлога. Људи су паметни , смислиће већ нешто. ( А. Баљак)

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:26 27.02.2009

Re: рат - злочини, тема вечна

Hvala, g. Čer, jeste tema i večna i teška, pa mali osmeh na Baljkovu dohovitost i Vašu dosetljivost, dobro dođe.
medjutim92 medjutim92 09:25 27.02.2009

Odlican tekst, preporuka..

.. i potvrda da o ovakvim temama moze da se pise bez etiketiranja, pljuvanja i predrasuda, sto mnogi koji se deklarisu kao humani ne uspevaju.

Jedna sitnica u vezi teksta: Hjalmar Saht nije ratni zlocinac, oslobodjen je optuzbi u nirnbergu, potvrdjeno je da je ucestvovao u naoruzavanju vojske, ali mu to nije uzeto u obzir kao ratni zlocin.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:13 27.02.2009

Re: Odlican tekst, preporuka..

Hvala za ispravku, bio je optužen .
Unfuckable Unfuckable 09:51 27.02.2009

posebno zanimljiv deo

za mene lično :
Bitne komponente ideologije koja priprema ratni zločin jeste dehumanizacija i satanizacija neprijatelja. Odabrani neprijatelj se prikazuje kao nečovek čije uništenje je nužno radi vlastitog opstanka. Odgovarajuća organizacija podrazumeva političke partije koje zagovaraju adekvatne političke ciljeve i formiraju specijalne, «elitne» jedinice za njihovu realizaciju. Odgovarajuća socijalna situacija se stvara sistematskom propagandom sve dok se većina vlastitog naroda ne uveri da je u opasnosti, da su ugroženi njegovi vitalni interesi i da mu preti uništenje od odabranih nacionalnih, verskih ili političkih protivnika.
Formiranjem takve socijalne situacije stvoreni su svi preduslovi za buduće ratne zločine


Ne bih žurio sa izjavama tipa "pravda na delu" glede najnovijih incidenata u Haškom tribunalu.
Ne zato što mislim da je "petorka" osuđena nepravedno, jer ne mislim da su nevini - već zbog dokazane jednostranosti i dvostrukih kriterijuma Ustanove, koji krivicu pripadnika mog naroda ne umanjuju, naravno.

Ono što meni prvo pada na ovu moju malu pamet, kada vidim da "samo sam vršio svoju dužnost" retorika ne prolazi, a u vezi sa gornjim citatom iz odličnog, Nekad - Bio - Džeremaja teksta, je to da me veoma živo i intenzivno zanima kada i kako će na odgovornost biti pozvani Kreatori Klime.
Klime koja je lepo opisana u gornjem citatu, klime u kojoj ratni zločinci rastu - "k'o iz vode".
Dakle : predstavnici medija, da pojednostavim.
Naime, ako su i oni bili puki izvršitelji naloga državnih vrhuški - a jesu - ipak bi se sve te Mile Štule, Krste Bijelići, Mitevići, Vučelići, i ini morali / mogli staviti rame uz rame sa Ojdanićima, Lazarevićima i sličnim "izvođačima radova" čije su delanje i sami ohrabrili i olakšali svojim delanjem.
Mora da sam mnogo loše pazio na času ili sam nešto propustio - ali čini mi se da ni jedan predstavnik medija, kao puki izvršitelj radova ili "samo-sam-vršio-svoju-dužnost"-plejer nije optužen od strane Hrama Pravde Za Sve.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:22 27.02.2009

Re: posebno zanimljiv deo

Gebels, majstor koji je usvršio tehniku Velike laži, svestan šta ga očekuje, ubio je svoju porodicu i sebe. Sigurno bi bio osuđen u Nirbergu. Mislim da je bar jednom od njegovih ljudi suđeno, ne u Nirbergu, već pred nemačkim sudom za propagandu.
Unf, pazio si na času, ili smo obojica loši đaci, u Srbiji niko nije pozivan na odgovornost za govor mržnje, propagandu i sl.
Unfuckable Unfuckable 11:59 27.02.2009

Re: posebno zanimljiv deo

ok, u Srbiji nije...nisam ni pitao za Srbiju (da ne objašnjavam zašto)
Ali - Pravoverni Hag ?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:15 27.02.2009

Re: posebno zanimljiv deo

Sem ako Šešelja ne smatramo velikom majstorom propagande i laži, što on to na neki način i jeste, onda ni tamo nije niko pozivan.
Unfuckable Unfuckable 12:58 27.02.2009

Re: posebno zanimljiv deo

upravo na to se, u krajnjoj liniji i svodi moje zanimanje :
koliko uspešno će da mu prikače Hrtkovce & ostalo, a koliko će sva ta optužba ostati (opstati) na "krvavoj retorici"...upućenoj ka par stotina hiljada glasača i pobornika. Šta je to prema Javnom Servisu koji gledaju - milioni ?
Jer - ako se sudi i "krvavoj retorici"...onda je grad Hag previše mali da primi sve klijente
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:42 28.02.2009

Re: posebno zanimljiv deo

Unfuckable

Jer - ako se sudi i "krvavoj retorici"...onda je grad Hag previše mali da primi sve klijente

U tome, izgleda, i jeste problem.:))
blackbox92 blackbox92 12:01 27.02.2009

Koliko je bilo mudro

Nije loše pročitati šta kaže tadašnji komandant našeh RVi PVo, general Smiljanić, u svojoj knjizi o Zločinačkoj agresiji NATO. Evo odlomka iz feljtona u V.novostima:

"Rasipanje snaga

Kada je Jeljcin izjavio, da neće dopustiti da Rusija bude uvučena u rat, i kada je skrenuo pažnju Generalštabovima da je nezadovoljan njihovim ratobornim izjavama, te njegovo protivljenje, užurbanom rešavanju pitanja prisajedinjenja SRJ Savezu Rusije i Belorusije (“Razmatrati to pitanje sada je nesvrsishodno, kako sa pravne tako i sa političke tačke gledišta”) shvatili smo je da Masljukov govori u ime Jeljcina i da od traženih sredstava ratne tehnike neće biti ništa. Posle izjave nekadašnjeg predsednika SSSR-a Mihaila Gorbačova (“Isporučiti Jugoslaviji oružje za odbranu - to bi značilo uvući Rusiju u veliki rat. Jedan svetski rat je počeo na Balkanu”) bilo je sasvim izvesno da sisteme PVO nećemo dobiti.
Na kojoj osnovi, sa kojim pokazateljima i nadom je GŠ VJ, polovinom aprila, naredio da Komanda RV i PVO izvrši izbor i uputi ljudstvo u Rusiju na ubrzanu preobuku za sisteme PVO ne znam. Ljudstvo je upućeno u Rusiju, ali ... Bila je i to samo još jedna uzaludna nada koja nam je u jeku borbenih dejstava iz borbenih redova “izvukla” najbolji kadar i znatno oslabila našu, ionako slabu odbranu od napada iz vazdušnog prostora.
Možda je razlog Rusije da ne isporuči oružje Jugoslaviji opravdan. Ali šta je opravdanje našoj državi i državno-vojnom rukovodstvu, da uđu u rat protiv najjače sile sveta, a da nemamo saveznika, da nas pomogne barem oružjem, koje nam je itekako nedostajalo i trebalo.
Otvoreno pitam: zašto država i vojni vrh zemlje, zašto Vlada SRJ, nije reagovala 1997. godine i preduzela mere nabavke i osavremenjavanja naše PVO, na zahtev, tada dvojice prvih i najodgovornijih ljudi u vidu RV i PVO, generala Mirka Vučinića i generala Ljubiše Veličkovića? Zašto se nisu uvažila njihova obrazloženja, zašto se nije iskoristio povoljan trenutak posle Dejtonskog sporazuma i osavremenio naš sistem PVO? Zašto se to nije uradilo 1998. godine kada je agresija na SRJ bila izvesna, kada se čekao samo valjan povod za agresiju? Čemu je trebalo da se nadamo? Šta je bila naša nada?
Otvara se i pitanje: šta je sve doprinelo fijasku očajničkog pokušaja naše vojske da bar u toku agresije, nabavkom savremenih sredstava PVO, poboljša našu nezavidnu situaciju i borbenu efikasnost u protivvazdušnoj odbrani. Koliko je tome doprinela Jeljcinova kooperativnost prema SAD, koliko nekooperativnost naše politike u odnosu na Jeljcina, a koliko i jedno i drugo? Pitanja su na koja tek treba dati odgovor.

POGIBELJNO REŠENJE
UĆI u rat za odbranu celovitosti zemlje i slobode naroda je ustavna obaveza i ima puno opravdanje. Ući u rat protiv više stotina puta jačeg neprijatelja, bez saveznika nema nikakvog opravdanja. Ući u rat sa stanjem oružja i opreme kakvu je RV i PVO imalo 1999. godine, a nemati rešenje da se ono u odsudnom trenutku popravi, to je u najmanjem bilo pogibeljno."
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:45 28.02.2009

Re: Koliko je bilo mudro

Nema nikakve dileme da je ulaženje u taj rat bila velika glupost.
sumnjam da je u novijoj istoriji postojao šef države i da danas postoji, koji bi u sličnoj situaciji, a u kojoj je bio ondašnji, a sada počivši predsednik, započeo rat.
Ali, eto..
mlinarslavko mlinarslavko 12:10 27.02.2009

A Vucina ?

Kako se kroz ovaj uzas provukao Vuk Draskovic ?
1987. godine sam prilicno nespretno kao ucenik prvog razreda srednje skole u pismenom zadatku
kritikovao knjigu Noz Vuka Draskovica. Pisao sam o tome kako do citanja te knjige nisam ni znao da
Srbi zive u Hrvatskoj, niti sam razmisljao o tome ! Pretpostavio sam da su pre pokolja koji je opisan
u knjizi Srbi i Hrvati ziveli jedni pored drugih i da u to vreme nisu ni razmisljali da ce se od 1940 godine
zverski poubijati. Moja pretpostavka je bila ako je to bilo tako tada, nije cudo da isto razmisljamo
sada ( mislim na 1987. godinu, po mnogima najlepse vreme ), da je nemoguce tako nesta opet da se
dogodi. Napisao sam da je savim moguce da se ljudi ponovo zverski ubijaju, ali sam mislio na neku daleku buducnost !
Normalno, dobio sam keca ko vrata!
Pred prve parlamentarne izbore je u mom gradicu bio Vuk Draskovic, znaci, totalno nacionalisticki cetnicki
pokret i promocija, sa sve krstacama, nozevima i subarama, a zatim u vecem susednom gradu gde sam se
skolovao, gde je covek napravio neverovatan miting i strahovito zapalio masu. Sto rece jedan moj drug
" kad su svi poceli da vicu Vuce, Vuce, jebote, samo sam osetio jezu i poceo i ja sa njima, a osecam iz
stomaka neku energiju, znas kako je bil neverovatno ", tako je on to doziveo.
E sad, Vuk je potpuno preuzeo opozicioni prostor tada, znaci, oni koji su vredeli nisu uspeli da se cuju !
Ko zna mozda je Milosevic to i procenio pa ga je pustio da se glupira ( mada ne verujem, pre mislim da je slucajno ispalo tako ), posto sam za te prve izbore cuo
mnogo komentara pocevsi od roditelja i ostalih matoraca, da glasaju za Milosevica zato sto je Vuk cetnik i
nacionalista. Da ne spominjem njegove Bele orlove koji su obucavani u Deliblatskoj pescari.
Sad mislim i da mu je Noz bio dobra uvertira za pripremu dolaska na vlast slicnim stilom kao i Tudjman u
Hrvatskoj, kad to nije uspeo naprasno je postao demokrata!
Zaista bi neko trebao sagledati njegovu ulogu u ovoj dvodecenijskoj tragediji !
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:23 27.02.2009

Re: A Vucina ?

Vukova partija se svela na statističku grešku,moža je to kazna.

Nego, žao mi što si dobio onog keca ko vrata, a tačno si predvideo krvave događaje. Da nije u pitanju bio loš rukopis, ili interpunkcije?.:))
jednatanja jednatanja 12:55 27.02.2009

Re: A Vucina ?

Ni meni nije jasno kako je on "izostao".
smt_2 smt_2 14:04 27.02.2009

Re: A Vucina ?

Pazi, nije uopšte čudo da si dobio keca, obzirom da se u "Nožu" ne govori o srbima i hrvatima... Niti o hrvatskoj... a očigledno još nisi pročitao tu knjigu ni ti, a ni ostali koji se lagano nadovezuju na tvoj komentar.

Bilo bi lepo znati o čemu se govori pa onda pričati.

Disclaimer: ne branim Vuka Draškovića, ali je stvarno neverovatno koliko ljudi priča o njegovim romanima i napada ih, a da nije pročitalo ni recenzije romana...
smt_2 smt_2 14:13 27.02.2009

Re: A Vucina ?

Kontroverzni roman Vuka Draškovića koja se pojavila krajem sedamdesetih ili početkom osamdesetih godina i odmah bila zabranjena zbog širenja nacionalne i verske mržnje i podrivanja bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti. Tako je nekako valjda glasilo obrazloženje tadašnjih vlasti koje su knjigu i njenog autora stavili na crnu listu. Radnja knjige počinje u jednom selu kod Gacka ( inače autorov rodni kraj ). Na pravoslavno Badnje veče 1942.godine u kuću srpske porodice Jugović dolazi grupa ustaša-Muslimana, njihovih komšija i kumova Osmanovića. Tu izvrše stravičan pokolj cele porodice koja se bila okupila da proslavi svoj praznik, ali poštede malog Iliju, tek rođenu bebu. Njega odnesu u svoje selo i predaju ga Rabiji, čiji je muž poginuo te noći u pohodu na Jugoviće. Namera im je da Rabija odgaja malog kao svoje dete i da naprave od njega pravog ustašu koji će da mrzi i ubija Srbe. Međutim, istu noć u Osmanoviće upadaju četnici i pokolju Muslimane, a Rabija uspe pobeći u šumu sa malim Ilijom, a četnici odnose njenog pravog sina, vjerujući da je to srpsko dete koje su Osmanovići oteli Jugovićima. Mali Ilija preživljava rat i odrasta kao Alija Osmanović uz Rabiju, vjerujući da mu je ona prava majka, a da su četnici odneli njegovog brata. Alija kasnije odlazi u Sarajevo na studije, ali ga sudbina njegovog brata ( tj. Rabijinog otetog sina za kojeg on vjeruje da mu je brat ) proganja i dalje i on odlučuje da ga pronađe. Prilikom jedne posete Osmanovićima gotovo slučajno susreće seoskog hodžu, tajanstvenog čoveka poznatog kao Sikter-efendija. Od njega Alija, tj. Ilija, saznaje strašnu istinu o svom poreklu...


Ovoliko ste bar trebali pročitati pre nego što kažete "Sad mislim i da mu je Noz bio dobra uvertira za pripremu dolaska na vlast slicnim stilom kao i Tudjman u Hrvatskoj, kad to nije uspeo naprasno je postao demokrata! "

Tačno je da je Vuk Drašković okupio gomilu budala i probisveta sa kvazičetničkom ikonografijom i da verovatno snosi deo krivice za buđenje nacionalizma i šovinizma u Srbiji, ali je isto tako tačno da je on u svojim romanima dao sjajne kritike "srećnog društva" u kome smo živeli, i da... predskazao da ti problemi na koje je u romanima ukazivao, mogu otvoriti nove (mada sam siguran da ni on nije mogao shvatiti razmere tih novih problema i sukoba).
dunja73 dunja73 15:23 27.02.2009

Re: A Vucina ?

Kontroverzni roman Vuka Draškovića koja se pojavila krajem sedamdesetih ili početkom osamdesetih godina i odmah bila zabranjena zbog širenja nacionalne i verske mržnje i podrivanja bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti. Tako je nekako valjda glasilo obrazloženje tadašnjih vlasti koje su knjigu i njenog autora stavili na crnu listu. Radnja knjige počinje u jednom selu kod Gacka ( inače autorov rodni kraj ). Na pravoslavno Badnje veče 1942.godine u kuću srpske porodice Jugović dolazi grupa ustaša-Muslimana, njihovih komšija i kumova Osmanovića. Tu izvrše stravičan pokolj cele porodice koja se bila okupila da proslavi svoj praznik, ali poštede malog Iliju, tek rođenu bebu. Njega odnesu u svoje selo i predaju ga Rabiji, čiji je muž poginuo te noći u pohodu na Jugoviće. Namera im je da Rabija odgaja malog kao svoje dete i da naprave od njega pravog ustašu koji će da mrzi i ubija Srbe. Međutim, istu noć u Osmanoviće upadaju četnici i pokolju Muslimane, a Rabija uspe pobeći u šumu sa malim Ilijom, a četnici odnose njenog pravog sina, vjerujući da je to srpsko dete koje su Osmanovići oteli Jugovićima. Mali Ilija preživljava rat i odrasta kao Alija Osmanović uz Rabiju, vjerujući da mu je ona prava majka, a da su četnici odneli njegovog brata. Alija kasnije odlazi u Sarajevo na studije, ali ga sudbina njegovog brata ( tj. Rabijinog otetog sina za kojeg on vjeruje da mu je brat ) proganja i dalje i on odlučuje da ga pronađe. Prilikom jedne posete Osmanovićima gotovo slučajno susreće seoskog hodžu, tajanstvenog čoveka poznatog kao Sikter-efendija. Od njega Alija, tj. Ilija, saznaje strašnu istinu o svom poreklu...


Sve je ovo ovako , samo po meni je , slucajno ili
namerno glavna stvar izostavljena
A ona se zove " MEDJA"

Od medje sve pocinje , i na medji se sve zavrsava...
Znate ...
POENTA " Noza " je u " medja"
metar ,dva necije " okoprcije" koja ce kasnije da nanese bol
svim dolazecim generacijama ...
ps
Autorov rodni kraj je istoimeno selo "Medja" u Banatu ..
A kasnije Gacko...
libkonz libkonz 16:17 27.02.2009

Re: A Vucina ?

ali je stvarno neverovatno koliko ljudi priča o njegovim romanima i napada ih, a da nije pročitalo ni recenzije romana...


Ne vredi njima govoriti. Oni su isključivi i smeta im svako ko se oseća kao Srbin.
lutherblisset lutherblisset 22:41 27.02.2009

Re: A Vucina ?

Kontroverzni roman Vuka Draškovića koja se pojavila krajem sedamdesetih ili početkom osamdesetih godina i odmah bila zabranjena zbog širenja nacionalne i verske mržnje i podrivanja bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti. Tako je nekako valjda glasilo obrazloženje tadašnjih vlasti koje su knjigu i njenog autora stavili na crnu listu.Nož se nije pojavio krajem sedamdesetih nego 1982. Zaboravili ste da dodate da je Vuk pre stavljanja na crnu listu (dok je Tito još bio živ) bio novinar uvlakač i birokratski cenzor (uža specijalnost mu je bila crni talas). Može se videti na fotografiji iz šezdesetosme kako igra kozaračko kolo. Takođe, postoji glasina da su ga na tim protestima studenti izbacili iz okupiranog rektorata zbog sumnji da je cinkaroš.

smt_2 smt_2 11:35 28.02.2009

Re: A Vucina ?

lutherblisset
Kontroverzni roman Vuka Draškovića koja se pojavila krajem sedamdesetih ili početkom osamdesetih godina i odmah bila zabranjena zbog širenja nacionalne i verske mržnje i podrivanja bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti. Tako je nekako valjda glasilo obrazloženje tadašnjih vlasti koje su knjigu i njenog autora stavili na crnu listu. Nož se nije pojavio krajem sedamdesetih nego 1982. Zaboravili ste da dodate da je Vuk pre stavljanja na crnu listu (dok je Tito još bio živ) bio novinar uvlakač i birokratski cenzor (uža specijalnost mu je bila crni talas). Može se videti na fotografiji iz šezdesetosme kako igra kozaračko kolo. Takođe, postoji glasina da su ga na tim protestima studenti izbacili iz okupiranog rektorata zbog sumnji da je cinkaroš.


Vidi, nisam ništa govorio o piscu, već o delu. A i ovo što ti navodiš su činjenice? Opet da ne bude zabune, nikada nisam bio pristalica Vuka Draškovića, naprotiv. A kao odgovor roditeljima i ostalim matorcima koji su Vuka koristili kao izgovor što glasaju za Slobodana Miloševića, na tim izborima je postojala Demokratska Stranka, koja je bila nešto kao LDP danas. Postojali su i reformisti Ivana Đurića, postojalo je još svašta nešto, tako da je izgovor "glasali smo Slobu jer je Vuk odvratan" slab alibi za saučesništvo u satiranju Srbije (i ne samo nje).

Ionako je veliki trol, ali da kažem još i ovo... Ćutanjem o problemima u jednoj državi teško da će se njoj išta pomoći. Vuk Drašković je otvorio jednu tešku temu sa romanom Nož, ali taj roman nema osvetu kao pouku ili motiv, naprotiv, pomirenje generacija je bila tema, ali ne pomirenje u ćutanju koje je zagovarala zvanična politika, već pomirenje u istini. Srbi su nažalost, u poslednjem ratu napravili novu istoriju, koja je umnogome učinila da se njihova stradanja iz drugog svetskog rata zaborave.

Težnja da se istraže i osude svi zločini je legitimna i naravno da je nužna da bi 3 naroda mogla da nastave normalan život. Ali je isto tako normalno da najveći teret podnose oni koji su najviše zločina počinili (ovoga puta, nažalost mi), a univerzalna pravda ne postoji... Narodi koji ne osude svoje zločince, sami će patiti, jer će ti zločinci nastaviti da žive među njima, da utiču na vaspitavanje budućih generacija, čine neke nove zločine (Naser Orić), a svakako neće ništa dobro doneti naciji kojoj pripadaju. Naravno da sam za to da se pokrene pitanje (istraga) za svaki pojedinačni zločin (makar i pojedinačno ubistvo ili silovanje ili mentalnu torturu), ali se time ne sme pokušavati izjednačavanje, ili pravdanje, kao što smo mnogo puta čuli da je Bratunac kriv za Srebrenicu...
dunja73 dunja73 13:05 28.02.2009

Re: A Vucina ?

Vuk Drašković je otvorio jednu tešku temu sa romanom Nož, ali taj roman nema osvetu kao pouku ili motiv, naprotiv, pomirenje generacija je bila tema, ali ne pomirenje u ćutanju koje je zagovarala zvanična politika, već pomirenje u istini. Srbi su nažalost, u poslednjem ratu napravili novu istoriju, koja je umnogome učinila da se njihova stradanja iz drugog svetskog rata zaborave.Ja opet moram da ispravim ovde
Istina , sta je istina ?
Koliko vi kao Srbin gledali na vasu istinu , toliko musliman gleda na svoju
Ako bi se vracali unazad , sa istinom stigli bi do Darvinovog majmuna .
Vuk je lepo obradio temu " tudjina i tudjin" i pokusao da vam objasni u Bosni da vi niste jedni drugima nikakvi " tudjinci" i da tih par metara i kilometara vasih " selendri " nisu cena nicijih zivota ,
ni srpskih ni muslimanskih ni hrvatskih.
Dokle god se generacije i mi budemo bavili zlocinima i zlocincima
a ne vaspitavanju po " EU standardima-tako da se izrazim"
o kompromisu i toleranciji
dok se ne vaspita tamo onaj narod i nauci
da neke stvari NE mora s "puskom" da resava
dotle ce se imati problem.
A ovo pisem , jer je evidentno da konkretno
na Vukovu knjigu svi razlicito gledamo i da smo je razlicito razumeli
Verovatno su nam level-i razumevanja u neskladu..
A bas ti studenti koje je Vuk okupljao onih godina " po Beogradu"
izmedju ostalog su se zalagali za prekid rata


Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:50 28.02.2009

Re: A Vucina ?

dunja73

Dokle god se generacije i mi budemo bavili zlocinima i zlocincima
a ne vaspitavanju po " EU standardima-tako da se izrazim"
o kompromisu i toleranciji
dok se ne vaspita tamo onaj narod i nauci
da neke stvari NE mora s "puskom" da resava
dotle ce se imati problem.


Verujem da ih tamo po EU i SAD vaspitavaju i uče toleranciji, samo lako potežu oružje i pojedinci, a i njihove države.
Ako treba, navešću primere.:))
dunja73 dunja73 20:24 28.02.2009

Re: A Vucina ?

Ako treba, navešću primere.:))

Ko poteze u EU pistolj i koje drzave ?
O USA nemoj - i o Iraku
to mi je ko ono
"ko je stariji kokoska ili jaje"?
jednatanja jednatanja 12:51 27.02.2009

Medjunarodna pravda /nepravda

i tako to, samo je glina u rukama vajara, svako dobije po parče i pravi svoj model. Umetnost, nekom se dopada, nekom ne, a raspravljati o ukusima ne vredi.

Srbija treba da se okene pozitivnim stvarima, onome što ona ume najbolje, a posle svih tirana, ona je pomalo izgubila poverenje u sebe. Srbija treba da otkrije kako kucka, svoj švajcarski sat, nešto što bi samo ona mogla da ponudi sebi i svetu, niko drugi. Možda bi onda teret (a ja barem ovo doživljavam kao teret) svih ovih sudjenja, pitanja pravde i nepravde, patnje i ostrašćene politike proteklih decenija bio nešto lakši.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:04 27.02.2009

Re: Medjunarodna pravda /nepravda

Nadajmo se da ćemo poverenje u sebe što pre povratiti i krenuti pravim putem.
mlinarslavko mlinarslavko 13:01 27.02.2009

Sigurno !

Los rukopis, interpunkcija, gramaticke greske, a najvise moja maglovita predstava o svemu
kao i to sto nisam vican pisanju, ali i profesorkina odluka. Procitao sam nekoliko
knjiga Eriha Froma i njegovu analizu zla, ali mislim da ni on sam nije bio siguran kako
preventivno delovati da do rata i zlicina ne dodje.
Verovatno se mnogi nece sloziti sa mojim misljenjem, ali i po pitanju Kosova sam
za to da se manemo corava posla, neka prave drzavu, a nas angazman da bude u
pravcu cuvanja licne svojine ostalih i proteranih Srba, normalno, svim sredstvima
traziti od medjunarodne zajednice da se kazne zlocinci i da se na pozitivan nacin pomaze
ostalim Srbima na Kosovu.
Ovde je upravo najveca tezina na celnicima Demokratske stranke, koji bi morali
da pokazu daleko ozbiljniji rad i da dovedu do toga da im ljudi veruje, a aferama i
milionskim platama se ne moze nista postici. Kada bi pokazali, bar malo ozbiljnost i volje
da pokrenu privredu napred, ne bi im bio problem da rese pitanje Kosova, siguran
sam da vecina ljudi jedno prica za Kosovo, a drugo misli.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:10 27.02.2009

Re: Sigurno !Erih From je sledio talas psihoanalize, a tu nema potpunog odgovora na pritanje Čemu rat, a i pofil ratnog zločinca se ne može u celini pojasniti nesrećnim detinjstvom.
vladimir petrovic vladimir petrovic 13:26 27.02.2009

Dobar post, kao i obično

Vojislav Stojkovic
...Najjednostavnije objašnjenje fenomena ratnog zločinca bilo bi da se on rađa, te da je reč o psihički bolesnim ljudima, sužene moći rasuđivanja i niske inteligencije. Međutim, to nije tačno. Postoji opsežna naučna elaboracija koja nedvosmisleno ukazuje da se ratni zločinac ne rađa – već nastaje, te da je većina ratnih zločinaca svrstava u normalne ličnosti. Teza da je reč o ljudima niske ineligencije, generalno gledano, također ne stoji. Sudski psiholog G.M. Gilbert, testirao je ineligenciju ratnih zločinaca kojima je suđeno u Nirnbergu. Rezultati su pokazali da većina ima nadprosečnu inteligenciju: Kalterbruner 113, Jodl 127, fon Širah 130, Frank 130, Denic 138, Gering 138, Šaht 143.


Sa ovim se slažem. Izmedju BORN i BRED, ovo drugo je u pitanju. Ne radjaju se, već postaju sticajem okolnosti.
Medjutim,
Karakter je čovekova sudbina, citira Erih From Heraklita, istražujući anatomiju ljudske destruktivnosti. Radeći detaljne karakterološke studije Kerna, fon Salomona, Staljina, Himlera i Hitlera, From zaključuje da su ljudi sa sa manje ili više izraženim nekrofilnom, sadističkom, autoritarnom ili konformističkom crtom u karakteru potencijalni zločinci, teroristi i mučitelji. Fromovim nalazima moglo bi se dodati da se ratni zločinci regrutuju iz redova izrazito sugestibilnih i frustriranih pojedinaca, bez obzira na sklop crta ličnosti, kao i iz redova ličnih osvetnika.


i ovo je tačno. Postoje ljudi koji su podložniji (sugestivni, frustrirani, desperadosi i ini) i koji su manje podložni, a ipak podložni.

S obzirom da se radi o čovekoubistvima, slobodan sam da malo trolujem i ispričam da sam se nedavno nasmejao nečemu što liči na vic - a nije vic.

Supruga jednog stranog državnika je posetila zatvor u Sao Paolu i pitala je da li ima mnogo lopova medju zatvorenicima.
Čuvar zatvora je bio zaprepašćen pitanjem.
"Ma ne", odgovorio je dobrodušno. "Brazilci su pošteni ljudi. Skoro svi ovi ovde su ubice" (When she visited the plenipotentiary at Sao Paolo she asked if there were many thieves among the inmates. The warden was shocked. "Oh, no", he replied. "Brazilians are very honest. Nearly all of these men are murderers".

Preporuka za post.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:51 28.02.2009

Re: Dobar post, kao i obično

hvala, vladimire.
angie01 angie01 15:51 27.02.2009

posle ovih strashnih godina stradanja,

na prostorima bivshe YU, najvishe me iznenadi lakoca, kojom ljudi zastupaju razlichite politichke opcije i objashnjenja razvoje dogadjaja, kako zashto,....a bez tezine kostiju i krvi onih, koji su zbog nechije monstruozne ideje stradali,...skroz mi je neprirodno da se taj natopljeni breg ne uzima u obzir, josh se nije ni osushio,....a sve smo zaboravili, kao da se radilo o raspravi neistomishljenika za stolom, sa natezanjem, al bez realnih posledica, a josh manje, toliko jezivim.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 18:14 27.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,

angie01
na prostorima bivshe YU, najvishe me iznenadi lakoca, kojom ljudi zastupaju razlichite politichke opcije i objashnjenja razvoje dogadjaja, kako zashto,....a bez tezine kostiju i krvi onih, koji su zbog nechije monstruozne ideje stradali,...skroz mi je neprirodno da se taj natopljeni breg ne uzima u obzir, josh se nije ni osushio,....a sve smo zaboravili, kao da se radilo o raspravi neistomishljenika za stolom, sa natezanjem, al bez realnih posledica, a josh manje, toliko jezivim.


Žrtve se brzo zaboravljaju, ostane neprolazna bol i tuga u srcima njihovih bližnjih, a društvo (država, nacija, grad, ulica, zgrada.. ) ih brzo zaboravi. Osetimo nelagodu kad slučajno sretnemo majke, sestre, supruge.. poginulih, ali ta nelagoda brzo prođe. I to je sve.

Srbi svoje žrtve ni u II svetskom ratu nisu popisali. I dalje se licitira sa brojem stradalih u Jasenovcu.
O srpskim žrtvama u ratovima devedesetih, bez obzira da li su pobijeni u Sloveniji, Hrvatskoj; Bosni ili stradali od Milosrdnog anđela, retko ko i govori. Tu i tamo se podigne spomenik neznanom junaku ili palom borcu i tako se pere savest.

Krv je najjeftinija srpska reč, zato se zalud i proliva, u barelima, od Kosovskog boja, pa do danas.


angie01 angie01 18:47 27.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,

Srbi svoje žrtve


ja mislim na sve!

kada govorimo o konkretnim situacijama, vecina komentarishe u odnosu na pripadnost i interes, a one kosti i krv su gurnute pod tepih, nema veze zlochin-kazna, nema nelagodnosti, iako se josh vide fleke na tepihu.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:51 28.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,

angie01
Srbi svoje žrtve


ja mislim na sve!angie01, u pravu si.
Plemenito i humano je misliti na sve žrtve.

Međutim, u našim medijima postoji velika nesrazmera u odnosu prema srpskim žrtvima i srpskim zločinima. Velika i opravdana briga većine NVO da se odgovorni za zločine učinjene drugima nađu pred licem pravde, rezultirala je, verujem nenamerno, da su zločini prema Srbima i srpske žrtve potisnute u n-ti plan.
Kao da ih nije nibilo.
To jemoralno neprihvatljivo. To je druga smrt za žrtve.
angie01 angie01 15:09 28.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,

Međutim,


i neobichno velika tendencija da se negira ono shto se dogodilo s nashe strane, sve se zove drugim imenom, kako se kolo pakla pokrenulo, shta je uzrok, a shta posledica,....a nevine zrtve na svim stranama, kako to obichno biva, a shto je najmonstruoznije, najmanje broje i uzimaju u obzir, oni koji su aktivno kreirali, uchestvovali, ili podrzavali zlochinachke ideje.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 15:39 28.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,

angie01
Međutim,


i neobichno velika tendencija da se negira ono shto se dogodilo s nashe strane, sve se zove drugim imenom,


Ne smao sa naše strane.

Svaka strana negira da je činila zločine, i svoje zločine naziva drugačijim imenom.
SAD svoje zločine i u Srbiji, a i inače, nazivaju kolateralnom štetom, Hrvati za egzodus Srba, njihovih državljana, iz Hrvatske, posle Bljeska i Oluje, kažu otišli su sami, povele su ih njihove vođe itd. itsl

Pogledaj ironije: egzodus Srba iz Hrvatske nije ratni zločin, egzodus Alabanaca sa Kosova, jeste.

Kako to jedan Srbin da prihvati, razume, ostane hladne glave i da sačuva dostojanstvo?

Plašim se da će takav odnos međunarodne zajednice, a Haški tribunal je de facto potvrda takvog odnosa, izazvati novu zlu krv.
angie01 angie01 16:02 28.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,

Plašim se da će takav odnos međunarodne zajednice


da se zadrzim samo na ovome, da ne bi previshe ushli u dubiozu,...ali i nas prema njoj-a u odnosu na okolnosti, vec sam rekla negde na pochetku, kada se sve odvijalo tako kako jeste i kada na kraju ostanesh potpuno skenjan, jer si vodio pogreshnu politiku i povlachio pogreshne poteze i slab si, siromashan i nemocan na svaki nachin, onda vodish mudriju spoljnu politiku, a ne ponashash se tako da izazivash i dalje, diplomatija je umece ekvilibriranja u datim okolnostima , a u svoju korist, a moracesh da priznash, da nam je to jako slaba tachka,..gldeala sam neki dokumentarac za vreme bombardovanja, gde se uzivo pojavljuju lideri svih zaracenih strana i govore u momentu kljuchnih pregovora,..tudjman se pretvorio u milo jagnje i sve shto je rekao je krajnje suvislo, nema ni traga od zlog pogleda i hushkanja sa prigodnim tekstom i mahanjem rukama, izedbegovica sam tada prvi put chula uzivo, jer se kod nas na teveju pojavljivao samo kao slika i chitanjem teksta preko nje, on sve fino, normalno razlozno i razummno, jedno miloshevic, priteran sa svih strana i dalje neshto izigrava da su karte u njegovim rukama-pa taj napoleonov, neronov sindrom, je unishtio mnogo bolje ponude i dogovore od onih kasnijih,...a tradicija je posle nastavljena.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 16:15 28.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,

angie01
... a moracesh da priznash, da nam je to jako slaba tachka,

Priznajem.:))

Da je samo ta tačka slaba, i da su samo u pitanju sindromi SM, ali...............................................................
dunja73 dunja73 20:44 28.02.2009

Re: posle ovih strashnih godina stradanja,Pogledaj ironije: egzodus Srba iz Hrvatske nije ratni zločin, egzodus Alabanaca sa Kosova, jeste.

Kako to jedan Srbin da prihvati, razume, ostane hladne glave i da sačuva dostojanstvo?

Plašim se da će takav odnos međunarodne zajednice, a Haški tribunal je de facto potvrda takvog odnosa, izazvati novu zlu krv.Ovako pricaju u Nemackoj gastarbajteri sa 4 razreda osnovne skole .
Bez da se ljutis
Tekst ti je super , svaka cast
nemoj ovo da shvatis kao neku moju drskost
ali ako ovo nije shvaceno jos mnogo ranije
onda "tupimo zube" za badava.
drug.clan drug.clan 22:28 27.02.2009

Ligitimitet ili ne

Danasnja vest u francuskom Mondu da je presuda bivsim oficirima opravdala i dala legitimitet bombardovanju je vrhunac licemerja koje neki novinari iskazuju.

Naime novinari Monda tvrde da je donosenjem ovakve presude jasno pokazano da je bombardovanje bilo legitimno jer je imalo za cilj da zastiti lokalno stanovnistvo koje je bilo izlozeno sistematskom iseljavanju i ostalim zlocinima.

Vest:
Mond: Haški tribunal dao legitimitet NATO bombardovanju
Autor: Beta | 27.02.2009. - 19:25
Pod naslovom "Za istoriju", francuski list "Mond" ocenjuje danas da su presude Haškog suda političkim i vojno-policijskim čelnicima režima Slobodana Miloševića "dale legitimitet NATO bombardovanju 1999. Srbije, iako je ta intervencija bila nezakonita sa stanovišta međunarodnog prava, jer je sprovedena izvan okvira UN".

"Mond" dodaje da je NATO bombardovanje Srbije "ipak bilo opravdano jer je omogućilo da se zaustave zločini". A to su, dodaje list, citirajući presudu Haškog suda, "zločinački poduhvat sa ciljem da se promeni etnička ravnoteža na Kosovu sa 90 odsto albanskog stanovništva, sistematska kampanja terora velikih razmera, uključujući ubistva, uništavanja imovine, krađe i seksualno nasilje".
....Medjutim ako odete na sajt suda u Hagu i pogledate presudu videcete da ovo nema veze sa mozgom jer tamo mozete naci ovo:

“It was the deliberate actions of these forces during this campaign that caused the departure of at least 700,000 Kosovo Albanians from Kosovo in the short period of time between the end of March and beginning of June 1999,” Judge Iain Bonomy, Presiding, stated in the courtroom.


Znaci po njima bombardovanje je opravdano cinjenicom da je zlocin napravljen posle njegovog pocetka Ovo bas i nije logico. Jer kako neko moze da opravda pocetak svoje akcije posstupcima koji su se desili posle akcije kao posledica te akcije. Osim toga ova presuda govri da bombardovanje nije ni sprecilo zlocin jer se on desio posle pocetka bombardovanja. Ako pak ovo pogledamo iz drugacijeg ugla ova presuda bi mogla znaciti da je bombardovanje osim krsenja medjunarodnog prava u stvari podstaklo zlocine na terenu jer su se oni desili posle pocetka bombardovanja znaci primenom zdrave logike neko bi mogao da kaze da je bombardovanje podstaklo na zlocin.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana