Planeta| Politika

Muslimani, SAD & Al Kaida

Budimac RSS / 06.03.2009. u 20:00

phone.6254.jpgOno malo čitalaca koji su čitali moje tekstove iz doba potpalublja će možda prepoznati ime dr Stivena Kala (Steven Kull), na čije sam se istraživanje i svedočenje pred američkim kogresom oslonio pišući tekst O antiamerikanizmu (koji eno ga tamo čami pročitan od svega 68 ljudi dok ovo pišem).

Elem, dr Stiven Kal i organizacija kojom predsedava (World Public Opinion) je nedavno objavila rezultate novog istraživanja javnog mnjenja obavljenog u zemljama sa većinskom muslimanskom populacijom. Naslov članka o studiji je baš rečit: Muslim Publics Oppose Al Qaeda's Terrorism, But Agree With Its Goal of Driving US Forces Out

Ja bih celu tu studiju nazvao konstatovanje očiglednog. Međutim, s obzirom na razlike u percepcijama koje proizilaze iz razlika u informacijama mora se prvo objasniti šta su ciljevi Al Kaide i "džihadiste" br. 1. Osame bin Ladena. Za razliku od predstave koju zapadni političari i mejnstrim mediji uporno (gebelsovski) šire i koja je veoma, da kažem, uopštena ako ne i maglovita (uništenje zapadne civilizacije, demokratije, "our way of life" i sl.), narečeni ima veoma precizne i jasne ciljeve, koji u malopre pomenutoj galami teško dolaze do prosečnog konzumenta vesti.

Bilo je i ima mnogo ljudi koji su ukazivali na te ciljeve, ali ja bih izdvojio Majkla Šojera (Michael Scheuer), bivšeg šefa analitičkog odeljenja CIA koje se bavilo ObL-om (ukinuto ubrzo posle 11.09.2001.!?!?!?) koji u svojim radovima vrlo precizno piše o tim ciljevima. Oni se pre svega svode na oslobođenje muslimanskih zemalja od američkih trupa (pre svega sa Arabijskog poluostrva), što bi doprinelo padu režima u muslimanskim zemljama koji opstaju zahvaljujući američkoj podršci i time otvorilo put ka islamizaciji tih zemalja. Bin Laden has never been focused at all on Western civilization, as such. His ability to rally Muslims to his side is dependent almost solely on the perception in the Islamic world that Western foreign policy is an attack on Islam and the followers of Islam... ... But we just don't have leaders with the courage to stand up and understand that it's our presence more than anything else in the Islamic world that motivates the enemy... Tako je govorio Šojer dve godine pre nego što je ova studija to (statistički) potvrdila.

Digresija » Vrhunac nadrealizma u obraćanju Osame bin Ladena američkoj naciji, tempiranom za šestu godišnjicu terorističkih napada na Njujork i Pentagon, je Ladenovo veličanje Majkla Šojera. U istoj toj tiradi je veličao i Noama Čomskog.

Koliko je ObL bio odsečen od informacija još 1997. u Avganistanu beleži Robert Fisk u knjizi The Great War for Civilisation – The Conquest of the Middle East (str. 35), opisujući kako je Laden zgrabio libanske novine (stare oko 2 nedelje) koje je primetio da vire iz Fiskovog ranca i iz njih saznao da je tadašnji ministar inostranih poslova Irana, Ali Akbar Velajati, posetio njegovu otadžbinu (Saudijsku Arabiju) prvi put posle tri godine. Nema nikakvih razloga da se veruje da se njegova informisanost poboljšala u gudurama Vaziristana, a čak i da je na lečenju bubrega u bolnici u Dubajiu (kako neki veruju) ili nekom drugom mestu teško je zamisliti da mu je razbibriga čitanje Šojera i Čomskog. Pa otkud onda oni u njegovom govoru od pre godinu i kusur dana? Poznavaoci veruju da je pisac bin Ladenovih (i Zavahirijevih) govora izvesni Adam Gadan (Gadahn), koj se još vika Azam Al Amriki iliti Azam Amerikanac. Gospodin Azam Amerikanac je (bivši) američki državljanin koji navodno vodi al-Sahab – medijsko krilo Al Kaide. « kraj digresije

No, da se vratim dr Kalu i njegovoj studiji. Evo šta kaže uvod:

Da bi se suprotstavile pretnji grupa koje koriste terorističke metode protiv Amerikanaca, posebno Al Kaide, SAD su suočene sa više od problemom koje predstavljaju same grupe. Te grupe operišu u društvu koje im do nekog stepena pruža podršku – dovoljnu da one opstaju. Cilj ove studije je da se dublje razume priroda i veličina ove podrške, kao i da se utvrdi njen razvoj. To ukazuje na dijapazon pitanja.

Akti terorizma (definisani ovde kao napadi na civile od strane ne-državnih (substate) izvršilaca sa namerom da se ostvari politički cilj) su jedinstveni po tome da su oni suprotni normama koje su prihvaćene u svetu, uključujući i muslimanski svet. Ipak da bi grupe koje se služe terorizmom operisale moraju biti viđene kao legitimne od nekog segmenta društva. Koliki je taj segment? Postoje li razlozi da se veruje da se neke nove norme uspostavljaju koje prihvataju takve metode?

Decenijama SAD imaju vojno prisustvo u brojnim muslimanskim zemljama i proklamovani cilj Al Kaide je da otera američke trupe iz njih. Međutim, odgovor SAD je povećanje vojnog prisustva i fokusi napada Al Kaide već nekoliko godina je bio više na američke vojnike nego na američke civile. Kako ljudi ovih regija gledaju na vojno prisustvo SAD-a i Al Kaidin cilj da se američke trupe oteraju? Kako ljudi u ovim muslimanskim zemljama gledaju na napade na američke vojnike bazirane tamo? Da li je taj pogled različit od pogleda na napade na civile?

Odnos prema američkim vojnim snagama je, naravno, usađen u širi okvir percepcija o ciljevima SAD-a prema muslimanskom svetu. Al Kaida i drugi optužuju SAD da se ne bori protiv terorizma nego da hoće da potkopa sam islam, kao i da traži dominaciju nad resursima Bliskog istoka. Da li ljudi nalaze ove optužbe ubedljivima? Ili su im ubedljivi američke tvrdnje da su ciljevi zaštita muslimana od ekstremista, promocija demokratije, stvaranje palestinske države, kao i sprečavanje novih terorističkih napada na SAD?

Ove percepcije su pak usađene u širi odnos prema vladi SAD i viđenju kako ona operiše u svetu. Da li muslimani percipiraju američku vojnu silu kao ograničenu međunarodnim zakonima ili da li SAD koriste tu snagu na način koji je fer? Da li se američka kultura smatra pretnjom?

Jednom kad razumemo kompleksne odnose o američkoj ulozi i metode koje koriste grupe poput Al Kaide protiv Amerike, moćemo se okrenuti pitanjima šta ljudi u muslimanskim zemljama osećaju o Al Kaidi i drugim grupama koje napadaju Amerikance. Da bismo razumeli ovo u svo kompleksnosti moramo praviti razliku između toga šta ljudi osećaju prema različitim ciljevima Al Kaide u odnosu na SAD i njenih različitih metoda za postizanje tih ciljeva.

Važan cilj Al Kaide je da napravi muslimanska društva više 'islamističkim' i.e. više oslonjena na tradicionalne interpretacije islama i šarije. Kako ljudi u muslimanskim društvima gledaju na taj cilj? Kako interpretiraju značenje davanje veće uloge šariji? Ključna kontroverza je da li dozvoliti grupama sa takvim ciljevima učestvovanje u političkom procesu tako što bi osnivale partije i nudile kandidate na izborima ili ih treba isključiti kao bazično nedemokratične.

Na kraju, verovatno ne postoji važnija tačka sukoba al kaide i SAD nego je to položaj vlada u muslimanskom svetu koje SAD podržava: naime, Saudijska Arabija, Egipat, Jordan i Pakistan. Al Kaida tvrdi da vlade ovih zemalja nisu dovoljno islamističke, i da su zbog njihovog oslonca na SAD nelegitimne i kao takve ih smatraju njihove populacije. Međutim, da li ljudi u muslimanskom svetu prihvataju ovu interpretaciju?

***

To bi bio najvažniji deo uvoda koji objašnjava ciljeve studije. Neka pitanja, na primer "Ili su im ubedljivi američke tvrdnje da su ciljevi zaštita muslimana od ekstremista, promocija demokratije, stvaranje palestinske države, kao i sprečavanje novih terorističkih napada na SAD?", se meni čini skoro kao pitati: Da li muslimani kolektivno boluju od deluzije (amnezija se podrazumeva)?

 oil.6250.jpg

Ispitivanje je bilo deo tekuće studije Egipta, Pakistana i Indonezije sa dodatnim ispitivanjima javnog mnjenja u Jordanu, Azerbejdžanu, Turskoj, Nigeriji (samo među muslimanskim stanovništvom), Maroku i palestinskim teritorijama. Marža greške je –/+ 3-4%, što jeste prilično veliko, ali većina rezultata je toliko decidna da je jasno da ni ta moguća greška ne menja ništa/mnogo.

Ključni nalazi analize su:

1. Odbacivanje napada na američke civile
Velike većine odbacuju napade na američke civile, bez obzira da li se dešavaju u Americi ili muslimanskoj zemlji, iako ima "omekšavanja" u broju onih koji čvrsto drže do tog mišljenja. Većina odbija argument da su takvi napadi jedini način da se SAD netera da sluša islamiste i rastući je procenat onih koji ih smatraju neefektivnim metodom za postizanje političkih ciljeva. Kao opšti princip velike većine odbacuju nasilne metode kao što su bombaški napadi i atentati za ostvarenje političkih ciljeva

civilians.6249.jpg

2. Protivljenje prisustvu američkih vojnih snaga u muslimanskim zemljama
Velike većine prihvataju Al Kaidin cilj primoravanja SAD da povuče sve svoje vojne snage iz muslimanskih zemalja i protiv su prisustva ratne mornarice SAD u Persijskom zalivu. Čak i kada su vlade tražile prisustvo američkih snaga, većine ili veći delovi se protive njihovom prisustvu. Ako bi se SAD povukle iz Iraka veoma mali proj pretpostavlja da bi to povećalo mogućnost napada na tlu Amerike.

3. Napadi na američke vojnike u muslimanskim zemljama
Značajan broj – u nekim zemljama većine – odobravaju napade na američke vojnike bazirane u muslimanskim zemljama, verovatno kao način da se primeni pritisak za njihovo povlačenje.

4. Percepcija ciljeva SAD prema muslimanskom svetu
Opozicija prisutnosti američkih vojnih snaga je izgleda povezana sa uglavnom negativnim mišljenjima a ciljevima SAD prema muslimanskom svetu. Većina vidi da SAD teži da oslabi i podeli islam i održi kontrolu nad Bliskim istokom. Manje od polovine vidi SAD kao zaštitnika protiv ekstremista ili kao stvarnog promotera demokratije. Što se tiče Izraela većina smatra da SAD teže ekspanziji Izraela, dok su mišljenja različita da li SAD želi stvaranje palestinske države. Većine takođe smatraju da SAD želi da spreči nove terorističke napade protiv svojih interesa.

democracy.6251.jpg

5. Opšte mišljenje o SAD
Mišljenje o vladi SAD je i dalje prilično negativno. Rasprostranjen je stav da su SAD licemerne u nepoštovanju međunarodnih zakona, ne ispunjavaju ulogu koju treba da imaju u svetu, da ne poštuju muslimanski narod i da koriste svoju moć radi prinude i na nefer način. Na SAD se gleda kao na silu koja ima neverovatnu moć nad dešavanjima u svetu, dok su mišljenja o tome koliko se vlade u muslimanskim zemljama prilagođavaju SAD. Mišljenja o Amerikancima nisu toliko negativna koliko su negativna o američkoj vladi, ali su još uvek uglavnom negativna.

6. Pogledi na al kaidu
Pogledi na Al Kaidu su komleksni. Većine se slažu sa skoro svim Al Kaidinim ciljevima – promena ponašanja SAD u muslimanskom svetu, promocija islamističkih vlada, očuvanje i potvrđivanje islamskog identiteta. Međutim, konzistentno sa opštim odbacivanjem napada na civile, samo manjine kažu da odobravaju Al Kaidine napade na Amerikance i Al Kaidine ciljeve, što ukazuje da mnogi imaju ambivalentna osećanja. U skladu sa tom mogućom ambivalencijom mišljenja o Osami bin Ladenu su pomešana. Tenzija između podrške Al Kaidinim ciljevima i nelagoda prema napadima na civile možda doprinosi rasprostranjenom negiranju da je Al Kaida stajala iza napada 11. septembra (broj onih koji taj događaj vide kao negativan za muslimanski svet se povećava).

9-11.6252.jpg

7. Pogledi na grupe koje napadju Amerikance
Što se tiče pogleda na generičku kategoriju grupa koje napadaju Amerikance pogledi su podeljeni. Samo mali broj u svim zemljama kaže da bi govorili pozitivno o takvim grupama ili odobrili pripadnost člana familije takvim grupama. Međutim, značajan broj kaže da ima u najmanju ruku pomešana osećanja prema pripadnosti člana familije takvoj grupi, a više izražava odobravanje od onih koji izražavaju neodobravanje.

8. Islamističke grupe i šarija
Većine kažu da islamističkim grupama treba omogućiti da učestvuju u političkom procesu, time što bi osnivale partije i nudile kandidate na izborima i odbacuju argument da takve grupe treba isključiti zato što one nisu zaista demokratske. Islamistički cilj davanja šariji veću ulogu u islamskim društvima je viđeno kao pozitivno. Mišljenja su različita, međutim, na veću ulogu šarije u sopstvenim zemljama i među onima koji su za veću ulogu da li bi naglasak bio na nametanju tradicija ili socijale dobrobiti.

9. Pogledi na vlade Saudiske Arabije, Jordana, Egipta i Pakistana
Nasuprot Al Kaidinim tvrdnjama da nisu islamističke, da su podržane od SAD – posebno Saudiske Arabije, Jordana, Egipta i Pakistana – te da ih sopstveni narodi vide kao nelegitimne, većina ili veći delovi mislimanskog sveta pretpostavljaju da populacije tih zemalja vide njihove vlade kao legitimne. Pogledi su različiti na to da li vlade Saudijske Arabije i Jordana treba da primaju vojnu pomoć od SAD.

Cela studija (pdf fajl 311KB)

***

Slično studiji o kojoj sam pisao u gorepomenutom tekstu O antiamerikanizmu, koja je pokazala da većina sveta nalazi da su američke (proklamovane) vrednosti OK i prihvatljive, te da je uzrok rasta antiameričkih osećanja američka spoljna politika, tako i ova studija pokazuje da razlozi prihvatanja Al Kaidine "ideologije" u muslimanskom svetu uglavnom leže u istim razlozima. No, (srećom) studija primećuje razliku između prihvatanja ideja i metoda.

sharia.6253.jpgOno što, čini mi se, potvrđuje da je islam nemoguće (kao što to uostalom nije moguće nijednu religiju) posmatrati kao monolitni blok su odgovori i tumačenje rezultata o pitanjima šarije i talibanskog poretka. E sad, znam da mnogi doživljavaju epileptične napade pri pomenu šarije, čak mogu reći da to smatram sasvim normalnim s obzirom na količinu negativne propagande, jer taj sistem zakona prosečan Zapadnjak povezuje isključivo sa kamenovanjem, odsecanjem glava i drugih delova tela. Međutim, pre nego što se 1,7 milijardi ljudi ubaci u kutiju sa etiketom "varvari" ljudi (onaj misleći deo) bi trebali da probaju da se upoznaju barem sa nekim svetonazorima te "šačice". U tom smislu je ovo istraživanje iako mu ta tema nije bila cilj, pa... informativno.

Tačka 8 u ključnim nalazima deluje malo misleading, naime, detaljnija analiza kaže da je to slučaj u tri zemlje: Islamistički cilj davanja šariji veću ulogu u islamskom društvu je viđena pozitivno u Egiptu, Pakistanu i Indoneziji, istovremeno je veoma poznato da je to cilj Al Kaide. Međutim, podrška za promovisanje šarije generalno u islamskom svetu je jača, nego podrška davanju šariji veće uloge u upravljanju soptvenom zemljom. (ovo me pomalo podseća na "volim i ja pozorište, ali ne u mojoj kući"). Dublje ispitivanje koje to aspekte primene šarije žele (pitani su o socijalnim, moralnim i kaznenim aspektima šarije) pokazuje da su socijalni aspekti najvažniji u Indoneziji i Pakistanu dok su se Egipćani pokazali kao najtvrđi (64% – tradicionalne kazne kao što je kamenovanje preljubnika, 62% kontrola ženskog koda oblačenja i 59% obezbeđivanje pomoći siromašnima).

To me dovodi do mog zaključka o ovoj studiji, koji se svodi da između ostalog ova studija pokazuje da što je društvo pritisnutije to je radikalizovanije (Egipat i Pakistan se ističu po dosta pitanja, kao i Palestinci). Kakvi bi bili rezultati u Saudijskoj Arabiji (gde je nemoguće sprovesti ovakvo ispitivanje) ne smem ni da mislim.

Nevezano za studiju mislim da obe strane savršeno dobro koriste Geringov metod. Nit je napadnuta Zapadna civilizacija (Western civilisation? It would be a good idea, Mahatma Gandi), niti islam, no ideolozi na obe strane rade dosta "dobar posao". E sad, ko i šta je "napadnutije" bi se moglo dosta objektivno utvrditi, pa podrška ideologiji/ideologijama i ne iznenađuje.

 

*******************

Beleške na margini

U jednom krajnje pozitivnom članku o zemlji o čijem društvenom uređenju se malo šta pozitivno ima reći – Saudijskoj Arabiji (National Geographic, October 2003) – izvesni Frank Viviano dotiče pitanje šarije. Priča o čoveku osuđenom na smrt čiju egzekuciju je sprečila oštećena familija (sin ubijenog i njegov stric) jednostavnim činom oprosta, rekao bih namerno navodi na razmišljanje o nemogućnosti takvog mehanizma na Zapadu, odnosno otuđenosti procesa i nemogućnosti oštećenih da utiču na kaznu počinioca. Nije mi teško (znajući neke ovdašnje primere iz prve ruke) da zamislim da neki muslimani sprovođenje pravde u kome oštećeni nema uticaja na kaznu smatra "surovim". Molim da se ovo ne shvati kao apologetski stav prema (bilo kakvom) religioznom pravnom sistemu, nego jednostavno kao mišljenje out of box.

––

Prijatelj, snimatelj koji se nasnimao raznoraznih ratova i konflikata diljem planete je svojevremeno imao jedno veoma zanimljivo predavanje o snimanju rat(ov)a. Čini mi se da je poruka prevazilazila ratove i govorila uopšte o ulozi kamere u medijima. Parafraziram početak tog predavanja. Ako snimim artiljerijsku bateriju kako ispaljuje plotun uokvirio sam sliku tog rata na tom detalju. Međutim, rotirajući kameru za samo 40-tak stepeni mogu da snimim grupu vojnika koji sede piju pivo i puše – i oni koji ispaljuju plotune i ovi koji piju pivo učestvuju u istom događaju, ali će slika koju ja snimim odrediti karakter tog događaja.
Kakve to veze ima? Pa... ovo uvek treba imati na umu kad se primaju slike iz kutije – uvek ih neko bira... Rađe čitam studije javnog mnjenja nego što gledam TV.

 

AtačmentiKomentari (93)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Unfuckable Unfuckable 20:06 06.03.2009

tačno u 8

k'o vesti....boktemolovo !
Budimac Budimac 20:12 06.03.2009

Re: tačno u 8

Unfuckable
k'o vesti....boktemolovo !

Nisam ni primetio...
Blade Runner Blade Runner 20:41 06.03.2009

Slicni rezultati

bi se verovatno dobili po vecini pitanja i u nemuslimanskim zemljama izvan NATO
S druge strane ako bi anketa bila sprovedena na Kosovu (gde je ogromna vecina populacije muslimanska), kladim se da bi rezultati bili drugaciji.
Budimac Budimac 21:28 06.03.2009

Re: Slicni rezultati

Blade Runner
bi se verovatno dobili po vecini pitanja i u nemuslimanskim zemljama izvan NATO
S druge strane ako bi anketa bila sprovedena na Kosovu (gde je ogromna vecina populacije muslimanska), kladim se da bi rezultati bili drugaciji.

Ona studija o antiamerikanizmu zapravo je jako rečita po tom pitanju sa dosta iznenađujućim rezultatima i iz EU zemalja....
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 21:08 06.03.2009

Шеријатско право

Пипаву си ствар окачио. Мене је највише занимало шта подразумева она улога шеријатског законодавног оквира, то јест шта се под њим обухвата, па сам завирио и у оригинални извештај. Оно што извештај даје у том погледу може се сматрати као тенденција тек ако се из таквог разматрања искључи Индонезија, чиме се, у ствари, искључује и тенденција. Шеријатски оквир, наиме, јесте, по мом мишљењу, пандан ономе што се на једном континенту назива Аmerican way of life а мало мање разметљиво подразумева се и у Европи. Но, видим да ту ствар није чврсто постављена нити се о некаквој монолитности може говорити. На жалост, за ово, што ме највише интересује и сматрам најзначајнијим (то је, уосталом, могућни меки трбух исламске доктрине), истраживање оставља доста недоречености.
Budimac Budimac 21:23 06.03.2009

Re: Шеријатско право

На жалост, за ово, што ме највише интересује и сматрам најзначајнијим (то је, уосталом, могућни меки трбух исламске доктрине), истраживање оставља доста недоречености.

Da, to jeste meki trbuh oko koga se lome koplja unutar muslimanskih društava. No, studija se bavila šarijom samo u tom smislu koliko je to prihvatljiv cilj Al Kaide, pa s obzirom da ne postoji monolitnost i da pod šarijom razni ljudi vide razne stvari (eto od koda oblačenja do socijalne pravde) logično ostavlja nedorečenosti. No, meni se upravo to dopada, jer ukazuje na odsustvo monolitnosti i jednoznačnosti koja joj se tako često prišljamči na Zapadu.
Spiridon Spiridon 21:19 06.03.2009

odokativno

Budimac je po mom skromnom misljenju jedan od najkompetentnijih ljudi sa bloga koji moze da pise o ovom kompleksnom pitanju.

Ono sto je dobro je sto uvek ostavljas prostor za dijalog i ne zauzumas eksplicidno jednu stranu.

Evo sad po Svici se ganjaju u vezi sa dozvolom za pravljenje minareta. Sou po parlamentu, prepucavanje ...

Budimac Budimac 21:26 06.03.2009

Re: odokativno

Evo sad po Svici se ganjaju u vezi sa dozvolom za pravljenje minareta. Sou po parlamentu, prepucavanje

Pa zar nije bio ili trebao da bude referendum po tom pitanju?

Lično mislim da bi minareti bili lepi među planinčinama, čisto onako estetski gledano (baš kao što su lepi i tornjevi seoskih crkvica)...
Kazezoze Kazezoze 21:41 06.03.2009

Ne znam...

da li si ovo gledao, ali mi izgleda dosta uverljiva informacija, posebno zato shto su Englezi, odmah nakon emisije, brzhe-bolje, pozhurili sa ne uverljivim objashnjenjima shta je Benazir Bhutto ustvari htela da kazhe.
Budimac Budimac 22:18 06.03.2009

Re: Ne znam...

Kazezoze
da li si ovo gledao, ali mi izgleda dosta uverljiva informacija, posebno zato shto su Englezi, odmah nakon emisije, brzhe-bolje, pozhurili sa ne uverljivim objashnjenjima shta je Benazir Bhutto ustvari htela da kazhe.

Nisam video pre... Interesantno... Ona je bila opasan igrač, suviše dobar da bi joj se skroz verovalo... Od kada je ova emisija?
Kazezoze Kazezoze 22:36 06.03.2009

Re: Ne znam...

Od kada je ova emisija?

nemam pojma, ali je ochito neposredno pre ubistva, jer je ona znala shta joj se sprema.
meni je interesantan nachin kako je ona tu informaciju iznela. opushteno, kao da je ta informacija vec odavno poznata u javnosti... a mozhda je i poznata u nekim krugovima.
nsarski nsarski 21:42 06.03.2009

Americko i Zapadno

"slikanje" Muslimanskog sveta je uglavnom obojeno politickim ciljevima koje Zapad, a prevashodno Amerika, ima na Bliskom Istoku i drugde.
Odavno je pokazano, u nebrojenim istorijskim primerima i studijama, da, ako hoces da napadnes nekoga, prvi korak je da ga dehumanizujes. Razradjena medijska masinerija za to postoji, politicka volja postoji, ostalo ide po automatizmu.
Skoro da ne postoji nacin da Islamski svet preokrene ovu sliku koja se o njima brizljivo gradi vec godinama.
Razume se, nikako ne treba idealizovati Islamski svet, ali stereotip je najlaksi nacin da ubijes zivog coveka ili grupu ljudi.
Blade Runner Blade Runner 22:40 06.03.2009

Re: Americko i Zapadno

A kad u ovoj tvojoj tvrdnji (sa kojom se inace slazem) zamenimo delove "Muslimanski svet" necim drugim, npr. "Srbija" i "Bliski Istok" npr. sa "Balkan" dobijes situaciju u Srbiji. Formula je izgleda univerzalna.
Budimac Budimac 22:42 06.03.2009

Re: Americko i Zapadno

Skoro da ne postoji nacin da Islamski svet preokrene ovu sliku koja se o njima brizljivo gradi vec godinama.

Slažem se, ali zato misleći ljudi barem u svojim mikrosredinama treba da rade na njenoj dekonstrukciji koliko god je to moguće i naravno bez idealizacije islamskog sveta.
nsarski nsarski 23:00 06.03.2009

Re: Americko i Zapadno

Formula je izgleda univerzalna.

Princip je isti - sve su ostalo nijanse...
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:31 06.03.2009

Re: Americko i Zapadno

nsarski
Skoro da ne postoji nacin da Islamski svet preokrene ovu sliku koja se o njima brizljivo gradi vec godinama.

Ја сам, са сетом, ову реченицу прочитао заменивши оно исламски свет са нама нечим много ближим: српским друштвом.

Када се покрене она за стереотип градиличка машина, која своје здање увек диже на делићима истине, цела се конструкција из света идеја и фабулизације сели у сферу опипљивог, конкретног и делотворног, што носи своје нимало лагодне последице. Механизам пројектовања за неког пожељне слике после неког времена настави да ради сам од себе, и без неких тајанствених центара моћи и усмеравања, просто као камион који се спушта низбрдицом погуран властитом масом. То је већ трен када бива теже разлучити шта је његов стварни терет, а шта кулиса потребна за неко бомбардовање, отимање нафте или просто остваривање финансијских и стратешких интереса.

Тим пројектованим стереотиповима увек недостају нијансе, нуде једноставне и одлучне одговоре, наступају под кринком непорецивих истина – једном речју некако су сувише неупитни и поједностaвљени, као једнодимензионални карактери у лошој литератури. Ствар се додатно захуктава када друштвена група која је њима погођена у своје "биће" почне да усисава предимензионирани противдот за слике које се о њој нуде. Тако ће један народ који је стегнут у стереотип крвожедних убица за себе почети да сматра да су му благородност и вајкадашња племенитост ("ми никада нисмо чинили непочинства у рату нити водили освајачке походе'') основне црте карактера. Истоветно ће се понашати и реаговати нека религијска групација.

При том прекомерном истезању каблова неке оваквом насиљу изложене конструкције, која је новонасталим сајлама учвршћена на двама странама – првобитно странама јасно разлучивих истина и лажи, најпре страда сама конструкција, која се под тим притиском нужно деформише. И све што се у њој налази вибрира под овим пренапрегнутим силама.

И мени је најважнија та измаглица обостраних створених неистина кроз коју је, после, тешко пробити се до чврстог темеља, понекад мањкавог али, најважније, истинитог и самим тиме здравог. Док та игра акције и реакције идеја, слика и представа најјаче траје, обазривих и промућурних решења и приступа нема.

И, ево, прегледавам ово шта сам написао, и самом бих себи рекао: "Не с***!", али, на жалост, ја у ову тупу прозу стварно верујем...
crossover crossover 23:59 06.03.2009

Re: Americko i Zapadno

Budimac
Skoro da ne postoji nacin da Islamski svet preokrene ovu sliku koja se o njima brizljivo gradi vec godinama.

Slažem se, ali zato misleći ljudi barem u svojim mikrosredinama treba da rade na njenoj dekonstrukciji koliko god je to moguće i naravno bez idealizacije islamskog sveta.

Овако?
Budimac Budimac 00:26 07.03.2009

Re: Americko i Zapadno

Овако?

I tako... mada je ta cela u priča klipu post festum. Bilo ja jako mnogo ljudi koji su znali da ovi lažu kao psi još dok se to dešavalo. Skot Riter mi prvi pada na pamet. Ako je neko bio verziran u Irak i nepostojeće WMD to je bio on, ali je imao pristupa mejnstrim medijima ko prase džamiji. Zahvaljujući internetu sam čitao njegove tekstove još tada (inače ga pamtim još iz UNSCOM-a -- često bio na CNN-u, tada je imao pristup msm)
nsarski nsarski 00:36 07.03.2009

Re: Americko i Zapadno

Nedavno je Dzejms Abourezk, bivsi senator iz J. Dakote, napisao sledece o njegovom vidjenju Americko-Sirijskog odnosa.
Rucao sam u Damasku sa Ms. Scobey (americka ambasadorka u Siriji pre nego sto je povucena) koja mi je rekla da priblem koji "mi" imamo sa Sirijom je u tome sto oni ne preduzimaju nista da zaustave militantne grupe koje prelaze granicu u Irak i bore se sa americkom vojskom. "Zasto ne stavite trupe na granicu da sprece ove prelaske?", pitao sam. "Zasto okrivljujete Siriju sto ne moze da obezbedi veoma dugu granicu?"
"Pa, nemamo dovoljno vojnika za taj posao", posteno mi je odgovorila.

Pre nekoliko godina, na pocetku Busove vlasti, sreo sam se sa Sirijskim predsednikom Bashar al Asadom. Pomenuo mi je da je dao SAD-u informacije koje je otkrio o zaveri Al Kaide da napadne americke interese na BI. To upozorenje je bilo dovoljno da se napad osujeti. (Mislim da je bio u pitanju plan da se napadne americka baza u Bahrainu, ali nikad mi nisu rekli tacno gde). Nesto kasnije sam video americkog ambasadora Ted Katouff-a i pitao ga da li je ova informacija tacna. On mi je odgovorio da, ne samo da je informacija tacna, vec da je Sirijska obavestajna sluzba otkrila i zaustavila vise napada na Amerikance na BI.
Primetno iznervirani predsednik Asad mi je tog dana rekao da, ako G. Bush nastavi da zove Siriju "teroristickom" zemljom, da ih vise nikada nece upozoriti na predstojeci napad.


Ukratko, stagod oni uradili nije dovoljno. Ili kako rece Mocartova zena njegovom besnom ocu u filmu "Amadeus" - "We can do nothing right for you, old man, can we?".

Hocu da kazem, kad se suocis sa ovakvim napadima, uvidis da, pored toga sto moras da se boris protiv ogromnog besa nekog ko te napada, moras takodje i da stanes nasuprot odredjenog mentalnog stanja kome je nemoguce prici.
Goran Vučković Goran Vučković 21:49 06.03.2009

Fisk

Koliko je ObL bio odsečen od informacija još 1997. u Avganistanu beleži Robert Fisk u knjizi The Great War for Civilisation

Večeras je bio Fisk u Glazgovu, tribina u vezi njegovih knjiga u okviru nekog većeg događaja sa književnicima. Tek sam sinoć video to, jutros probah da rezervišem kartu - ali već je bilo rasprodato. Bljak.
Budimac Budimac 22:04 06.03.2009

Re: Fisk

Tek sam sinoć video to, jutros probah da rezervišem kartu - ali već je bilo rasprodato. Bljak.

Šteta Fiski se čini kao simpatičan predavač, barem po onome što sam video/čuo online.

Na žalost, nije pre dve godine napravio najavljenu turneju po Turskoj, jer je popizdeo na izdavača. Naime, knjiga mu je izdata ovde u celosti (iako ima jedno poglavlje koje nikako nije pozitivno o turskoj vojsci -- opisao je kako se turska vojska gledala preko nišana sa Englezima i Amerima kad su ih ovi probali sprečiti da pljačkaju izbegličke kampove u severnom Iraku posle prvog zalivskog rata. Fisk je zbog tog izveštaja bio hapšen i proteran iz Turske.) Međutim, izdavač se uplašio pretnji po famoznom članu 301 i odlučio da izda knjigu bez ikakve promocije i reklame...
Budimac Budimac 00:52 07.03.2009

Re: Fisk

Sad se setih da imam jedan mali audio klip Fiskija na serveru... Vredi čuti
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:15 06.03.2009

Kompleksno pitanje!

Sam naslov ovog posta (Muslimani, SAD, Al Kaida) nagoveštava kompleksnu materiju. Prvo što mi pada na pamet jeste KO JE TO PISAO i, što mi je još važnije, ZA KOGA JE PISAO. Ovo drugo je važnije zato što je bitno kome se poruka šalje, a ista poruka se ne može slati obema stranama - muslimanima i Amerikancima, jer (čini mi se) izvor nije toliko merodavan da bi ga obe strane podjednako uvažavale.

Budimac
Elem, dr Stiven Kal i organizacija kojom predsedava (World Public Opinion) je nedavno objavila rezultate novog istraživanja javnog mnjenja obavljenog u zemljama sa većinskom muslimanskom populacijom. Naslov članka o studiji je baš rečit: Muslim Publics Oppose Al Qaeda's Terrorism, But Agree With Its Goal of Driving US Forces Out


Da li će američki policy-makers da koriste ove rezultate? Da se zabrinu nad njima? Da izvlače zaključke? Da li če muslimanske zemlje da ih pažljivo prouče da bi formirale svoje odnose sa SAD?
Meni se čini da su ovo rezultati koji treba da daju poruku sa kojom će svi pomalo biti zadovoljni i nezadovoljni.
Naravno, muslimani smatraju da SAD nesumnjivo žele da zadrže kontrolu nad naftom, kako pokazuju podaci na prvom grafikonu. Sve ovo drugo je manje važno - da muslimani odbacuju napade na američke civile, da je njihovo uopšteno mišljenje o SAD pretežno negativno, da smatraju da Al Kaida treba da se časno bori za svoje ciljeve (bez ubijanja nedužnih), da je manje-više ok da se napadaju američke trupe u muslimanskim zemljama, da SAD žele uvodjenje demokratije u ti zemljama itd.
Sa tvojom sledećom ocenom se slažem
To bi bio najvažniji deo uvoda koji objašnjava ciljeve studije. Neka pitanja, na primer "Ili su im ubedljivi američke tvrdnje da su ciljevi zaštita muslimana od ekstremista, promocija demokratije, stvaranje palestinske države, kao i sprečavanje novih terorističkih napada na SAD?", se meni čini skoro kao pitati: Da li muslimani kolektivno boluju od deluzije (amnezija se podrazumeva)?


Nisam stručnjak za odnose SAD i muslimanskog sveta, ali mi pada na pamet da ova istraživanja ignorišu rolu koju SAD igraju u sukobu na BI, odnosno podršku Izraelu. I laiku je jasno da američka podrška Izraelu istovremeno znači ne-podrška arapskoj stvari. Takodje, i laik zna da se dugi spor na BI nikako ne završava jer to odgovara Amerikancima. Ukoliko bi se sutra taj spor okončao, Amerikanci bi bili stavljeni u teži položaj versus Arapi, odnosno muslimani uopšte.

Da li treba da očekujemo da će Hilari Klinton, kao nova MIP, da predloži rešenje problema na BI, pošto to vrla Kondi Rajs, njena prethodnica, nije uspela? Ne.

Igra se nastavlja, Amerikanci znaju šta hoće i oni to postižu. Ne ide lako, plaćaju cenu, ali oni shvataju da je to maksimalno što u datim okolnostima mogu da postignu, pa su spremni na štete koje imaju, jer prednosti i koristi koje dobijaju od muslimanskim zemalja su mnogo veće.

Ne bih posebno piminjao šariju. U načelu, Zapad je protiv, ali nije to tako bitno.
Na kraju, nije teško shvatiti da same muslimanske zemlje, u većini slučajeva, zahtevaju da SAD sa njima postupaju kako postupaju, što je više puta u ovom tekstu pomenuto, jer u mnogim zemljama bez podrške SAD (sadašnje) vlade ne bi opstale.
(Ja nemam mnogo iskustva po ovim pitanjima, ali sam jedno vreme dobro poznavao prilike u Maroku, koji je priča za sebe, pa sam izvlačio paralele imajući u vidu marokanska stanovišta; tamošnji kralj, koji se ne bira na izborima, veoma drži do podrške Amerikanaca).

Budimac, ne ljuti se ako nisam doprineo u onom smislu kako ti očekuješ od čitalaca ovog posta. Sve što sam izneo je ono što mi je palo na pamet dok sam čitao tekst.

Preporuka na trudu.

EDIT
Ovaj dodatak ti para vredi:

Budimac
Prijatelj, snimatelj koji se nasnimao raznoraznih ratova i konflikata diljem planete je svojevremeno imao jedno veoma zanimljivo predavanje o snimanju rat(ov)a. Čini mi se da je poruka prevazilazila ratove i govorila uopšte o ulozi kamere u medijima. Parafraziram početak tog predavanja. Ako snimim artiljerijsku bateriju kako ispaljuje plotun uokvirio sam sliku tog rata na tom detalju. Međutim, rotirajući kameru za samo 40-tak stepeni mogu da snimim grupu vojnika koji sede piju pivo i puše – i oni koji ispaljuju plotune i ovi koji piju pivo učestvuju u istom događaju, ali će slika koju ja snimim odrediti karakter tog događaja.
Kakve to veze ima? Pa... ovo uvek treba imati na umu kad se primaju slike iz kutije – uvek ih neko bira... Rađe čitam studije javnog mnjenja nego što gledam TV.


Mnogi nisu svesni, ili nece da razmisljaju, da se ovakve stvari RADE, da se medijima manipulise vise nego u starim losim vremenima...
Budimac Budimac 22:38 06.03.2009

Re: Kompleksno pitanje!

Da li će američki policy-makers da koriste ove rezultate? Da se zabrinu nad njima? Da izvlače zaključke?

Dr Stiven Kal nije nepoznat američkom kongresu i recimo svedočio je pred Subcommittee on International Organizations, Human Rights, and Oversight of the Committee on Foreign Affairs, pre dve godine povodom studije o antiamerikanizmu u svetu. E sad, koliko kongres ima uticaja na spoljnu politiku? Ja bih rekao malo ili nikakvog.

Naravno da je izraelsko-palestinski sukob najveći ključ, ili bolje reći brava za Bliski istok, a ključ je u američkim rukama. No, ja nisam veliki optimista da se tu nešto može promeniti osim u slučaju velikog međunarodnog pritiska (čitaj EU, pre svega) na Amere i Izrael, za sada je on jako blag (ali ohrabruje da postoji).
U tom smislu je ovo zanimljivo Peace will be achieved only by talking to Hamas. Jedan od ptpisnika je i Šlomo ben Ami bivši ministar spoljnih poslova Izraela (2000-01).
mara92 mara92 22:33 06.03.2009

...

Sehr interessant - ausgezeichnet!
Баш читам Фарида Закариу (Fahreed Zakaria), његов чланак у "Њузвику" о радикалном исламу...
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:35 06.03.2009

Re: ...

Mara
...Баш читам Фарида Закариу (Fahreed Zakaria),


On je priča za sebe!
crossover crossover 22:39 06.03.2009

Re: ...

mara92
Sehr interessant - ausgezeichnet!

Маро, јеси ли добро, звучиш као да си се покварила :))
Ако наставиш овако да причаш зваћемо те Хелга.
mara92 mara92 22:40 06.03.2009

Re: ...

vladimir petrovic
On je priča za sebe!

... Да, "мејнстрим" са примесама "сад ћу да кажем нешто мало другачије" (у суштини - фино упакована званична политика САД)...

mara92 mara92 22:43 06.03.2009

Re: ...

Маро, јеси ли добро, звучиш као да си се покварила :))
Ако наставиш овако да причаш зваћемо те Хелга.

...
ш'о? Ш'а фали немачком?
...
Везаћу оне плетенице око главе, енивеј сам блонди
angie01 angie01 22:45 06.03.2009

Re: ...

Везаћу оне плетенице око главе


to je sad stajl ukrainske premijerke-pa se ne bi uklopilo.
Budimac Budimac 22:53 06.03.2009

Re: ...

Баш читам Фарида Закариу (Fahreed Zakaria), његов чланак у "Њузвику" о радикалном исламу...

Uglavnom izbegavam mejnstrim o tim pitanjima, no uzeću si truda da to pročitam. Mislim, čudni su novinari u mejnstrimu. Recimo moj fejsbuk frend Toni Karon (urednik online izdanja Time magazina) jedno piše za novine, a prilično različito za svoj izvanredan blog Rootless Cosmopolitan, na kome ima disclaimer: The opinions and viewpoints expressed here do not represent those of my employers za svaki slučaj
crossover crossover 22:55 06.03.2009

Re: ...

mara92

ш'о? Ш'а фали немачком?
...
Везаћу оне плетенице око главе, енивеј сам блонди

Ма не фали ништа, само док ниси наоружана.
Ја кад чујем ausgezeichnet одма’ дижем руке у вис :))
Budimac Budimac 22:57 06.03.2009

Re: ...

Ја кад чујем ausgezeichnet одма’ дижем руке у вис :))

mara92 mara92 23:25 06.03.2009

Re: ...

Ја кад чујем ausgezeichnet одма’ дижем руке у вис :))

..
Црне кожне чизме се подразумевају
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 02:37 07.03.2009

Re: ...

pa kako vam uspe i ovakav blog da istrolujete? savršeno!
Budimac Budimac 02:40 07.03.2009

Re: ...

pa kako vam uspe i ovakav blog da istrolujete? savršeno!

Sve se može kad se hoće
vishnja92 vishnja92 08:43 07.03.2009

Re: ...

pa kako vam uspe i ovakav blog da istrolujete? savršeno!

aaaaa ispolivah se :)))
hej cross, :)))))
angie01 angie01 22:41 06.03.2009

prepo

ruka!
Budimac Budimac 22:56 06.03.2009

Re: prepo

ruka!

ruci!
(nismo Turci )
mirelarado mirelarado 23:33 06.03.2009

За боље разумевање

Не сећам се када сам прочитала овако детаљан, документован и непристрасан приказ односа између муслиманског света и САД. Чини ми се да је нарочито узнемирујућа та гебелсовска улога медија, телевизије пре свега, о којој говориш. Некада сам гајила илузије о демократском слободном западном новинарству, али већ неко време знам да тако нешто готово да не постоји. Стога не чуди да је тако и на "другој страни".
Како бисмо боље разумели ове сложене геополитичке односе, морамо их упознати. Стога сам ти захвална, Будимац, што своје текстове објављујеш овде.
Budimac Budimac 00:31 07.03.2009

Re: За боље разумевање

Hvala tebi Mirelarado na čitanju
ivan.pet ivan.pet 23:48 06.03.2009

9/11

Budimac, sjajan tekst, kao i uvek, hvala za linkove.
Mene zbunjuje izuzetno mali procenat ljudi u pomenutim drzavama koji veruje da su 9/11 smislile, organizovale i finansirale USofA. Tog dana tako sam mislio, i nisam se predomislio, samo sam podrzan u tom verovanju od strane nekih notornih filmadzija... Sta je sa njima? Ne bih rekao da je nedostatak informacija, a ocigledno ne veruju u ono sto ameri pricaju. Mozda ja pogresno verujem?
A ovaj klip sa BB, kao da je sinhronizovan, al sam probao malo lip reading, izgleda da zena jeste to rekla... verovatno su je "prali" posle sa mislila je da kaze "the man who murdered for Osama.."
Budimac Budimac 00:45 07.03.2009

Re: 9/11

Sta je sa njima? Ne bih rekao da je nedostatak informacija, a ocigledno ne veruju u ono sto ameri pricaju.

Ima dosta iznenađujućih rezultata recimo vidi Palestince u sledećim rezultatima:

Hej 59% procenata veruje da je Amerima cilj stvaranje palestinske države i istovremeno ih 90% veruje da je cilj proširenje Izraela. Dobro... iako se te dve stvari nužno ne isključuju opet je malo šizofreno, ne? Po meni ovih 59% pokazuje zaista na ničemu zasnovano poverenje prema američkoj politici.
nsarski nsarski 00:52 07.03.2009

Re: 9/11

Hej 59% procenata veruje da je Amerima cilj stvaranje palestinske države i istovremeno ih 90% veruje da je cilj proširenje Izraela.

Sto rece Alan Dersovic za Amere: "They don't know shit, but they love to watch the movies!".
dunja73 dunja73 00:01 07.03.2009

kriminal

Rec " muslimanski svet" je za mene
jedna teska globalizatorska rec

Vec sam negde pisala ,o dogadjaju od pre dve god u Nemackoj
kada je spreman napad na Ramstat bazu (inace najskuplje izvedena akcija u Nem)
Da Amera nije bilo , i da je se slucaj prepustio Evr sluzbama , danas bi sve to
tuzno izgledalo .
Citah , da su u novije vreme najcenjeniji radikalni muslimni upravo nemacki gradjani , bas kao
iz gore price Teror Friz izmnogorazloga ..
Sto se tice "djamija" u Svici , ima jedna blizu Bodenskoga
U Svici se "opasne " stvari desavaju po mojoj proceni ,
sto se nije nikad ni sanjalo , vrlo realno danas
ja ih ne razumem , iskreno
Kako su mislili naprimati toliki narod ,a kad su vec,
neka im izadju u susret za religiozne objekte ..
Samo , znas , nisu ni ti relig. objekti ovde kao u Turskoj
prosle god prisluskivala Kripo policija dzamiju tu kod mene blizu
" o cemu decu uce i sta deca citaju "
to je strasno nesto , kakav poziv na " hate"
i zatvorili im ..
Radikalni islam je ustvari kriminal da se razumemo
a zbog toga
posten muslimanski svet ispasta


Budimac Budimac 01:05 07.03.2009

Re: kriminal

dunja73
Rec " muslimanski svet" je za mene
jedna teska globalizatorska rec

Slažem se. Nisam primetio da taj "muslimanski svet" upotrebljava tako često "hrišćanski svet".

Ovaj audio klip sam već više puta kačio, no nije na odmet još koji put, radikalni pesimista, Kevan Haris: Islam is not an answer.
Ervin Dervisevic Ervin Dervisevic 02:00 07.03.2009

Said

Za razumevanje ove problematike, valja citati Edvarda Saida. Naime, diskurs o muslimanima i Islamu na tzv "Zapadu" nije od juce, vec se radi kompletnoj konstrukciji koja je stvarana dugo. Barem 200 godina, od Napoleonovog osvajanja Egipta.

digresija: jako interesantna knjiga Huana Kola o Napoleonovom osvajanju i mission civilisatrice u Egiptu, ima slicnosti sa metodama i misljenjem Amera o Iraku. kraj digresije.

Da me ne bi shvatili pogresno, taj diskurs nije nikakva Zavera, vec se moze posmatrati kao prirodna posledica moci, vojne i ekonomske superiornosti, prvo Francuza i Engleza, a u drugoj polovini 20-tog Amerikanaca. Elem, radi se o konstrukciji koju jaci stvara o slabijem - slabiji su divljaci, necivilizovani, nedostojni.

Mogu biti priznati kao ljudi i dostojni tek kada prihvate da se odreknu svog divljastva i primitivizma,* i time mogu postati civilizovani, tj. slicniji Nama. Receno Novogovorom, kada prihvate "civilizacijske vrednosti".

Iste pozicije, i slican diskurs, se daju videti i kada se radi o Africi. Franc Fanon i Dzozef Konrad su to izvanredno prikazali. Preporucujem izvanredno Fanonovo delo - Black Skin, White Masks.

* Fanon je to izrekao ovako: "He becomes whiter as he renounces his blackness, his jungle"
nsarski nsarski 02:06 07.03.2009

Re: Said

Elem, radi se o konstrukciji koju jaci stvara o slabijem - slabiji su divljaci, necivilizovani, nedostojni.

Slazem se sa svim sto si rekao. Mislim da je to najbolja "dijagnoza". Preporuka, svakako.
Medjutim, takav dehumanizujuci diskurs je promenje u odnosu na Afriku, Indiju, Kinu i manje vise sve druge sem Islama.
Ybt, pa oni se ni ne trude da objasne da Iranci nisu Arapi, niti igde pominju da Iran poslednjih 200+ godina nikada nije napao svoje susede. A sada ispade pretnja za ceo svet - od Baltika do Baltimora!
Budimac Budimac 02:20 07.03.2009

Re: Said

Za razumevanje ove problematike, valja citati Edvarda Saida.

"Maliciozne generalizacije o Islamu su postale poslednje prihvatljive forme klevetanja strane kulture na Zapadu; ono što se izriče o Muslimanskom umu ili karakteru ili religiji ili kulturi u celosti ne može se danas reći u mejnstrim diskusijama o Afrikancima, Jevrejima, drugim Orijentalcima ili Azijatima."

Iz Covering Islam, Edvarda Saida (prevod moj)

Žalim za tim čovekom jako.
Budimac Budimac 02:33 07.03.2009

Re: Said

jako interesantna knjiga Huana Kola o Napoleonovom osvajanju i mission civilisatrice u Egiptu, ima slicnosti sa metodama i misljenjem Amera o Iraku.

Čitao sam delove koje je objavljivao na svom blogu.

Sjajan tip koji između ostalog zna i persijski, pa zna šta zapravo Ahmedinedžad govori (i to nesebično deli sa publikom na njegovom blogu)
nsarski nsarski 03:10 07.03.2009

Re: Said

jako interesantna knjiga Huana Kola o Napoleonovom osvajanju i mission civilisatrice u Egiptu, ima slicnosti sa metodama i misljenjem Amera o Iraku.

Ovo je vecni spomenik tom misljenju:


Sfinga nema nos jer su ga Napoleonovi vojnici razbili utrkujuci se da ga pogode topovima. A mi posle dizemo frku zbog Avganistana i ovog poduhvata (koji je takodje divljastvo svoje vrste):ovako je to izgledalo ranije:

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 03:41 07.03.2009

Re: Said

Da umem da okacim slike razvaljenih i spaljenih crkava na Kosovu....u poslednjih 10 godina, okacio bih ovde sada. Ali, ne umem.
Ako hocete, mozete da bacite pogled na jedan dokumentarcic (Beleske o kamenu/Notes about the rock). Ima ga na netu.
Budimac Budimac 03:43 07.03.2009

Re: Said

nsarski
jako interesantna knjiga Huana Kola o Napoleonovom osvajanju i mission civilisatrice u Egiptu, ima slicnosti sa metodama i misljenjem Amera o Iraku.

Ovo je vecni spomenik tom misljenju:
Sfinga nema nos jer su ga Napoleonovi vojnici razbili utrkujuci se da ga pogode topovima. A mi posle dizemo frku zbog Avganistana i ovog poduhvata (koji je takodje divljastvo svoje vrste):

Stuff Happens!!! što reče Donald Duck od Pentagona.
topcat topcat 04:06 07.03.2009

Re: Said

Budimac

Sjajan tip koji između ostalog zna i persijski, pa zna šta zapravo Ahmedinedžad govori (i to nesebično deli sa publikom na njegovom blogu)


Ima Ahmadinedzad svoj blog i cini se dosta otvoren za pitanja.
Njegov svojevremeni govor (i odgovor na optuzbe - uzivo) na Columbiji me iznenadio.

Btw, malo kasnim...Preporuka.
bauer. bauer. 04:20 07.03.2009

Re: Said

Sfinga nema nos jer su ga Napoleonovi vojnici razbili utrkujuci se da ga pogode topovima. A mi posle dizemo frku zbog Avganistana i ovog poduhvata (koji je takodje divljastvo svoje vrste):

Sfinga nema nos jer se po njoj verao Obeliks, pa kad je krenuo da pada, uhvatio se za nos i otkinuo ga. To znaju svi
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 09:38 07.03.2009

Re: Said

bauer
Sfinga nema nos jer se po njoj verao Obeliks, pa kad je krenuo da pada, uhvatio se za nos i otkinuo ga. To znaju svi

Не знају сви. Само упућени.
vishnja92 vishnja92 10:21 07.03.2009

Re: Said

tako je
bauer. bauer. 10:35 07.03.2009

Re: Said

Не знају сви. Само упућени.

I sve se to desilo davno pre Napoleona, mada, došlo je sa istih prostora, hm, Galicija...

Nego, on the other note, glede SEKE, pade mi na pamet paralela, jedino čega su se Gali bojali bilo je da im nebo ne padne na glavu. Zato što nije bilo poduprto ničim. Znači šta? Čarobni napitak i pečeni veprići... i nema zime...
vishnja92 vishnja92 10:45 07.03.2009

Re: Said

:)))))))
ti jos budan?

a sta cu ja? jel ima neka zamena za veprice? meni se nebo opasno ljulja nad glavom.

preostaje mi kazance al ne znam koliko je umesno s obzirom da vec i pivo kod izvesnih struktura izaziva podozrenje. poturaju se neke stvari u prahu, troluju se blogovi, sve u svemu - stvari su precesto na ivici totalnog rata, bez obzira na to sto smo onomad izvojevali cistu i nedvosmislenu pobedu.
bauer. bauer. 11:03 07.03.2009

Re: Said

ti jos budan?

nećeš mi verovati, ali doneo sam malo posla kući, pa malo raduckam, a malo alt-tab, po mreži. SEKA Boga ne moli.... mora da se radi, voleli mi to ili ne
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:22 08.03.2009

Re: Said

bauer.
... glede SEKE... Čarobni napitak i pečeni veprići... i nema zime...

Значи: ракија и прасетина?
Goran Vučković Goran Vučković 19:29 08.03.2009

Re: Said

Значи: ракија и прасетина?

Posle tretmana ovim - čarobni napitak je raso, računam.
leopold_lady leopold_lady 10:38 08.03.2009

Pročitala ....

Oba teksta .... Razjasnio si mi neke stvari ....

Hvala ....
Doctor Wu Doctor Wu 12:25 08.03.2009

Budimac, ajde mogao bi da

okačiš nešto (mislim na novi blog) na temu mogućih strategija Amerikanaca u Avganistanu i Pakistanu. Obama je juče definitivno priznao da ne dobijaju rat (gube ga?), Karzaija su bacili niz vodu, pozvali su Irance na mirovnu konferenciju a naš stari poznanik i đavolov izaslanik Holbrooke je, izgleda, dobio misiju uspostavljanja direktnih veza sa talibanima (dobro mu je išlo na Kosovu). Karzai, s druge strane, preti uvlačenjem Rusa u priču a sve se dodatno komplikuje time što je Pakistan, izgleda, na ivici totalnog kolapsa.
nsarski nsarski 13:33 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Obama je juče definitivno priznao da ne dobijaju rat (gube ga?), Karzaija su bacili niz vodu, pozvali su Irance na mirovnu konferenciju a naš stari poznanik i đavolov izaslanik Holbrooke je, izgleda, dobio misiju uspostavljanja direktnih veza sa talibanima (dobro mu je išlo na Kosovu). Karzai, s druge strane, preti uvlačenjem Rusa u priču a sve se dodatno komplikuje time što je Pakistan, izgleda, na ivici totalnog kolapsa.

Sto nam, sve zajedno, ukazuje da ce vatrometi verovatno oznaciti pocetak ratne sezone (Avganistanskog proleca, u ovom slucaju).
Budimac Budimac 13:44 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Važi dottore... to je zanimljiva i kompleksna tema, a dešava se dosta zaokreta... Neke termine kao što je npr "talibani" treba redefinisati ili barem pogledati izbliza, jer kako se sada predstavlja u mejstrimu svaka opozicija Amerikancima i NATO-u se jednostavno proglašava talibaskom (mada su u poslednje vreme neki počeli malo da nijansiraju) što baš i nije tačno.

U svakom slučaju gledaću da složim nešto vrlo uskoro.
Budimac Budimac 13:52 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Sto nam, sve zajedno, ukazuje da ce vatrometi verovatno oznaciti pocetak ratne sezone (Avganistanskog proleca, u ovom slucaju).

Proleće je svakako bitan faktor, jer nije se lako pentrati po planinčinama gde i koza pase pod ručnom* u sandalama pa još po snegu i ledu.

* mislim da je izraz Miloša Vasića, barem sam ga kod njega pročitao.
Kazezoze Kazezoze 13:57 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

nsarski
Obama je juče definitivno priznao da ne dobijaju rat (gube ga?), Karzaija su bacili niz vodu, pozvali su Irance na mirovnu konferenciju a naš stari poznanik i đavolov izaslanik Holbrooke je, izgleda, dobio misiju uspostavljanja direktnih veza sa talibanima (dobro mu je išlo na Kosovu). Karzai, s druge strane, preti uvlačenjem Rusa u priču a sve se dodatno komplikuje time što je Pakistan, izgleda, na ivici totalnog kolapsa.

Sto nam, sve zajedno, ukazuje da ce vatrometi verovatno oznaciti pocetak ratne sezone (Avganistanskog proleca, u ovom slucaju).

pre ce biti pakistansko vrelo leto, a mozhda se malo kasnije presele i u africhki desert.
obama je obecao promene - i bice promene, al' ratishta.
umesto apsurdistana - pakistan, umesto iraka - sudan.
kad zbigniew kolo vodi svi se preznojavaju.
to se zove 'brzezinska atomska groznica'.
Doctor Wu Doctor Wu 14:30 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Sto nam, sve zajedno, ukazuje da ce vatrometi verovatno oznaciti pocetak ratne sezone (Avganistanskog proleca, u ovom slucaju).

Ne znam na šta će sve izaći. Moguće je da će ići na neku mirnu podelu Avganistana između plemena. Igranje s granicama u tom delu sveta, međutim, nije preporučljivo. Pakistanci će odmah početi da traže Kašmir, Rusi severni deo uz Uzbekistan odmah staviti pod svoju kontrolu, a raspad Avganistana znači i širenje uticaja Irana, i onda će na kraju ispasti da su Ameri sve ove godine ratovali za račun Irana (Iran već ima kontrolu nad, gotovo, polovinom Iraka).

Vidim da ih Imran Khan jutros poziva da jednostavno napuste Avganistan. Interesantna zemlja: najsiromašnija na svetu a, evo, već dve imperije propadaju ratujući protiv nje.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 14:35 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Doctor Wu
Interesantna zemlja: najsiromašnija na svetu a, evo, već dve imperije propadaju ratujući protiv nje.

Па и то има своју логику: шта ћеш им то одузети или присвојити да им озбиљније наудиш? Планине? Потом, твоје освајање нешто баш начин њиховог живота и не мења. Једнако као да ратујеш у пустињи: освојиш једну дину, а они се преселе на другу. А ни на тој следећој нешто баш комфора нема.
Budimac Budimac 14:49 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Interesantna zemlja: najsiromašnija na svetu a, evo, već dve imperije propadaju ratujući protiv nje.

Tri su slomile zube na njoj (Aleksandar Makedonski, Britanci, SSSR).

Jedan od problema sa podelom je što se plemena već osećaju veštački podeljenim -- naime Durantova linija koju su Britnaci ad hok povukli još onomad u devetnaestom veku, a koja predstavlja granicu između Avganistana i Pakistana jednostavno nije priznata kao granica od plemena koji žive tamo pre svega Paštuna (najbrojnijih). Cilj te granice je bio divide et impera.
Budimac Budimac 14:56 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Па и то има своју логику: шта ћеш им то одузети или присвојити да им озбиљније наудиш? Планине? Потом, твоје освајање нешто баш начин њиховог живота и не мења. Једнако као да ратујеш у пустињи: освојиш једну дину, а они се преселе на другу. А ни на тој следећој нешто баш комфора нема.

Što bi rekla Dženis freedom is just another word for nothing left to lose
crossover crossover 15:05 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

The UK's operation in Afghanistan is "worthless" and akin to the start of the Vietnam war, former SAS commander Maj Sebastian Morley has said.

Speaking for the first time since his resignation, Maj Morley launched a scathing attack on the state of the military campaign as a whole.

"We hold tiny areas of ground in Helmand and we are kidding ourselves if we think our influence goes beyond 500 metres of our security bases."

Izvor: BBC News
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:14 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Budimac
Što bi rekla Dženis freedom is just another word for nothing left to lose

Да... Замисли парадокс: као, укинуће им водовод? Струју? Телевизију? Кремпите?

Небо изнад њих, планине под њима, племенска организација, покретљивост, дакле: Паштуни.
Doctor Wu Doctor Wu 15:42 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Tri su slomile zube na njoj (Aleksandar Makedonski, Britanci, SSSR).

Jedan od problema sa podelom je što se plemena već osećaju veštački podeljenim -- naime Durantova linija koju su Britnaci ad hok povukli još onomad u devetnaestom veku, a koja predstavlja granicu između Avganistana i Pakistana jednostavno nije priznata kao granica od plemena koji žive tamo pre svega Paštuna (najbrojnijih). Cilj te granice je bio divide et impera.

Da, kao i sam Pakistan. :), to im je i rekao Khan: Ajde što su se Amerikanci upleli u Avganistan bez ikakve ideje šta će s njim- oni su jaki i glupi- ali zašto ih vi- obraćao se Britancima- niste upozorili, kad dobro znate kako ste se proveli.
Budimac Budimac 15:45 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Speaking for the first time since his resignation, Maj Morley launched a scathing attack on the state of the military campaign as a whole.

E tu ja vidim veliki problem (govorim uopšteno). Naime, političari, oficiri i svakakvi zvaničnici odjednom se opsete istine kad nisu na položaju, kad odu u penziju, kad pišu memoare i sl. Dotle uglavnom lažu, tako je i narečeni gospodin verovatno stavljao brave face i blebetao kako je "sve pod kontrolom". Helmand ne kontrolišu godinama (a "taibani" su tamo imalo 80% podrške stanovništva kad sam ovo pisao leta 2006.)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:50 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Budimac

После оваквих твоји прилога, за које не сумњам да си их упутио и на адресу других новинара из часописа о којем је реч, помало сам изненађен што нису хтели да ти и објаве неки ауторски текст.
Budimac Budimac 16:21 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

После оваквих твоји прилога, за које не сумњам да си их упутио и на адресу других новинара из часописа о којем је реч, помало сам изненађен што нису хтели да ти и објаве неки ауторски текст.

Da! Čudo jedno!

Po prirodi stvari (naime mojoj orijentaciji na spoljnu politiku) Anastasijevićka je bila moj redovni "pacijent" i mogu ti reći da sam svaki put bio iznenađen kad vidim objavljenu moju reakciju. No, uzimao sam na zub ili pero i druge... Pre godinu dana sam sa zaprepašćenjem i zakašnjenjem od sedam godina otkrio da su mi objavili prvu ikad reakciju na tekst Miloša Vasića. Reakcija je na žalost samo za pretplatnike ali sam napravio pdf fajl koji se može videti ovde. Ni sa njim nisam bio nimalo nežan (a veliki deo iznenađenja je bio da je komentar objavljen u celini, mislim na ono o znanju kompjutera). Izgleda da Žarković voli da pecka svoje novinare sa takvim pismima čitlaca.
crossover crossover 16:27 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Budimac
tako je i narečeni gospodin verovatno stavljao brave face i blebetao kako je "sve pod kontrolom".

Немој уопште ни да сумњаш у то, човек је бре из Credenhill гарнизона. Јасно ти је како би реаговао MoD на такве изјаве активних официра. Овај је експлицитно рекао да нема војног решења у Авганистану. Никада нећеш чути овакве изјаве од активних војника, политичари то не допуштају, тако да по мени је боље икад него никад. Знам да то није много популарно, али ја готово увек на последњем месту кривим војску, политичари су по правилу много ратоборнији.
Британци су у Хелманд провинцији имали успеха отприлике колико и у Басри, готово никаквог, углавном се боре да преживе. Јбг, кад немају Blackwater к’о Американци, да их заштити.
Doctor Wu Doctor Wu 16:52 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Немој уопште ни да сумњаш у то, човек је бре из Credenhill гарнизона. Јасно ти је како би реаговао MoD на такве изјаве активних официра. Овај је експлицитно рекао да нема војног решења у Авганистану. Никада нећеш чути овакве изјаве од активних војника, политичари то не допуштају, тако да по мени је боље икад него никад. Знам да то није много популарно, али ја готово увек на последњем месту кривим војску, политичари су по правилу много ратоборнији.
Британци су у Хелманд провинцији имали успеха отприлике колико и у Басри, готово никаквог, углавном се боре да преживе. Јбг, кад немају Blackwater к’о Американци, да их заштити.

Da, UK je ozbiljna zemlja, ne dopušta se da NGO postavljaju i smenjujju generale i da vojnici otvaraju dušu domaćičkim magazinima dok muzika svira. Takvo poimanje civilne kontrole nad vojskom je za bantu zemlje poput Srbije, kada su oni u pitanju tu vlada gvozdena disciplina.

Čak i pre toga, iako je opozicija ratu u Iraku bila neverovatna, nikada niko nije jednu reč rekao na račun britanske vojske. Pobeda se slavila, kao da je oslobođeno Kosovo. Probao je Pierce Morgan da objavljuje u Daily Mirroru slike mučenja Iračana koje sprovode SAS-ovci. Čim su se pojavile slike odmah su ex-generali pošli u akciju damage limitationa, a Pierce je sa mesta chief editora leteo u roku od odmah. Jbg, ko im je kriv kad nemaju beskompromisne borce za pravdu kao što su Jelena Milić i Dragec, :).
Budimac Budimac 17:15 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

увек на последњем месту кривим војску, политичари су по правилу много ратоборнији.

Apsolutno se slažem, pogotovo ako nisu okusili rat, a u Evropi je zadnji takav primerak otišao (Širak).

@ Doctor Wu
Probao je Pierce Morgan da objavljuje u Daily Mirroru slike mučenja Iračana koje sprovode SAS-ovci.

Zar te fotke nisu provaljene kao falsifikati? Koliko se ja sećam to su bile stage photos što naravno ne znači da SAS-ovci nisu to radili, ali za razliku od fotki iz Abu Grejba ove u Daily Mirroru su bile fake. Što opet samo govori o disciplini u Britanaca, jer za razliku od Amera nikom nije palo na pamet da se fotografiše za uspomenu dok maltretira ljude. A odlet Pierce Morgana je itekako opravdan s obzirom na objavljivanje fake fotografija. Naime, ja tako pamtim taj slučaj, možda sam u krivu ili nisam ispratio do kraja (sećam se da su fotke uriniranja po zakukuljičenim osobama zaista bile previše "čiste" da bi bile realne).
crossover crossover 17:25 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Jbg, ko im je kriv kad nemaju beskompromisne borce za pravdu kao što su Jelena Milić i Dragec, :).

Doctor Wu Doctor Wu 18:18 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Koliko se ja sećam to su bile stage photos što naravno ne znači da SAS-ovci nisu to radili, ali za razliku od fotki iz Abu Grejba ove u Daily Mirroru su bile fake. Što opet samo govori o disciplini u Britanaca, jer za razliku od Amera nikom nije palo na pamet da se fotografiše za uspomenu dok maltretira ljude.

To nikad nije istraženo do kraja. Neke fotke jesu bile falsifikovane, a neke ne. U svakom slučaju, niko nikada nije demantovao glasine o mučenjima. Pierce je odleteo i njega uopšte ne treba žaliti, jer je on totalno antipatičan lik a u ceo voz se ubacio jer je tada bilo jako in pljuvati Blaira.

No, u celoj priči je mnogo bitnije to da kad je vojska u pitanju, u UK nema break rankova- vojska je institucija za koju se uvek ima razumevanja čak i onda kad se nalazi u politički sumnjivim misijama i kada svoj posao ne obavlja najprofesionalnije. Kad vojska ratuje, svi politički sukobi i nesuglasice se stavljaju pod tepih- to je neko pravilo demokratskih sistema.
nsarski nsarski 19:14 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

za razliku od Amera nikom nije palo na pamet da se fotografiše za uspomenu dok maltretira ljude

Ameri ne vide u slikanju nikakav problem. Ja se vec na 10-ak blogova upinjem da ilustrujem (uz velikodusnu pomoc Bogosijana) sta je to cognitive dissonance. Njima su te stvari logicne, ako uopste misle o njima.
Kada ih suocis sa tim, primenjuju chutzpah. To je kao kad ubijes svoje roditelje, a onda trazis od suda da ima milosti prema tebi jer si siroce bez roditelja.
crossover crossover 21:34 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Budimac
Što opet samo govori o disciplini u Britanaca, jer za razliku od Amera nikom nije palo na pamet da se fotografiše za uspomenu dok maltretira ljude. A odlet Pierce Morgana je itekako opravdan s obzirom na objavljivanje fake fotografija. Naime, ja tako pamtim taj slučaj, možda sam u krivu ili nisam ispratio do kraja (sećam se da su fotke uriniranja po zakukuljičenim osobama zaista bile previše "čiste" da bi bile realne).

Било је разних срања али ни близу толико као код Амера. Колико се сећам један војник је отпуштен из службе и изведен пред војни суд јер им је притвореник умро под сумњивим околностима. Ово са сликама је исто дошло на суд али не знам како се завршило.

Doctor Wu
No, u celoj priči je mnogo bitnije to da kad je vojska u pitanju, u UK nema break rankova- vojska je institucija za koju se uvek ima razumevanja čak i onda kad se nalazi u politički sumnjivim misijama i kada svoj posao ne obavlja najprofesionalnije. Kad vojska ratuje, svi politički sukobi i nesuglasice se stavljaju pod tepih- to je neko pravilo demokratskih sistema.

Истина.
Budimac Budimac 21:43 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Било је разних срања али ни близу толико као код Амера. Колико се сећам један војник је отпуштен из службе и изведен пред војни суд јер им је притвореник умро под сумњивим околностима.

Ja kao najveće sranje pamtim "oslobađanje" oklopnim vozilom onih SAS-ovaca iz zatvora u Basri koje su Iračani uhapsili sa sve road-side bombama (ili materijalm za iste) u pak tregeru. Posle je vojni istražitelj zadužen za slučaj umro pod nerazjašnjenim okolnostima. Da li se nešto zna o tome?

A ovaj slučaj koji pominješ mislim da znam ako se radi o recepcioneru jednog hotela u Basri (Fisk je često pisao o tom slučaju).
crossover crossover 22:20 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Ja kao najveće sranje pamtim "oslobađanje" oklopnim vozilom onih SAS-ovaca iz zatvora u Basri koje su Iračani uhapsili sa sve road-side bombama (ili materijalm za iste) u pak tregeru. Posle je vojni istražitelj zadužen za slučaj umro pod nerazjašnjenim okolnostima. Da li se nešto zna o tome?

Та двојица ухапшених Британаца су били "цивили" :))))

A ovaj slučaj koji pominješ mislim da znam ako se radi o recepcioneru jednog hotela u Basri (Fisk je često pisao o tom slučaju).

Јесте, то је тај. Највероватније су убили тог несрећника ни кривог ни дужног.

Било је ту разних догађаја. Највероватније знаш за Qala-I-Jangi (Авганистан), то је здружена англо-америчка свињарија (у тексту се помиње SAS уместо SBS који је прикупио обавештајне податке; ови други не воле медијску пажњу). Тада су заробили оног Амера (John Lindh) који се борио на страни талибана.
Budimac Budimac 23:12 08.03.2009

Re: Budimac, ajde mogao bi da

Та двојица ухапшених Британаца су били "цивили" :))))

Ah, da kako sam to mogao izgubiti iz vida...
Било је ту разних догађаја. Највероватније знаш за Qala-I-Jangi (Авганистан), то је здружена англо-америчка свињарија (у тексту се помиње SAS уместо SBS који је прикупио обавештајне податке; ови други не воле медијску пажњу). Тада су заробили оног Амера (John Lindh) који се борио на страни талибана.

Znam za te nadasve vesele događaje. Inače "general" Dostum koji je u tim događajima igra prominentnu ulogu (a naročito u događajima posle i masakru zarobljenika) je moj omiljeni lik. Prezime Dostum na turskom znači "moj prijatelj" (on je neki od tih turskih plemena tamo). Onomad kad je severnoj alijansi išlo jako loše protiv Talibana, proveo je ovde u Turskoj par godina compliments of turkish government, naravno. Vrlo je moguće da je i sada ovde (s obzirom na sranja koja je pravio u slobodnom i demokratskom Avganistanu)
A ovo mu je bazen u straćari u Avganistanu


gordanac gordanac 07:22 09.03.2009

avganistan...

...skoro pa da ne postoji kao priča, ali postoji priča o - NATO u Avganistanu, to je nešto sasvim drugo...
Evo ti malo linkova koje ne bi trebalo propustiti, ako pišeš post o Avganistanu
Nato in Afghanistan - A Test of the Transatlantic Alliance
"The mission of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in Afghanistan is a test of the
alliance’s political will and military capabilities. Since the Washington Summit in 1999, the allies
have sought to create a “new” NATO, capable of operating beyond the European theater to
combat emerging threats such as terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction.
Afghanistan is NATO’s first “out-of-area” mission beyond Europe. The purpose of the mission is
the stabilization and reconstruction of Afghanistan. The mission has proven difficult because it
must take place while combat operations against Taliban insurgents continue. Recent assessments
of the situation in Afghanistan point to a rise in the overall level of violence due to increased
Taliban military operations and an increase in terrorist-related activities."


"The 111th Congress will likely support the new Administration’s policies in Afghanistan, but may
seek a more coherent plan for integration, stabilization, and reconstruction operations. In 2008,
Congress appropriated $31 billion for the conflict in Afghanistan (H.R. 2642/P.L. 110-252) Most
observers predict that ISAF’s efforts to stabilize Afghanistan will require a long-term
commitment. U.S. leadership in Afghanistan may well affect NATO’s cohesiveness, credibility
and its future. This report will be updated as needed. See also CRS Report RL30588,
Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy, by Kenneth Katzman"


NATO in Afghanistan

NATO

NATO ISAF
ISAF Wordpress
Budimac Budimac 08:17 09.03.2009

Re: avganistan...

gordanac

Evo ti malo linkova koje ne bi trebalo propustiti, ako pišeš post o Avganistanu

Hvala Gordana(c)

Da, Afganistana (više) nema... Ko pamti da su autobusi puni srećnih hipika redovno saobraćali na liniji Amsterdam -- Nju Delhi 'ladno prolazeći kroz to parče planete, da je Cici Perović putovao kolima (nekim Opelom) iz Beograda do Indije objavljujući feljton o tom putovanju u IIustrovanoj poitici? Da su se u Kabulu nosili minići? A to je bilo samo pre tridesetak i kusur godina... (kako ide ono -- davno beše sećaš li se... Simeroni...)
gordanac gordanac 09:48 09.03.2009

:))

Da, Afganistana (više) nema... Ko pamti da su autobusi puni srećnih hipika redovno saobraćali na liniji Amsterdam -- Nju Delhi 'ladno prolazeći kroz to parče planete, da je Cici Perović putovao kolima (nekim Opelom) iz Beograda do Indije objavljujući feljton o tom putovanju u IIustrovanoj poitici? Da su se u Kabulu nosili minići? A to je bilo samo pre tridesetak i kusur godina... (kako ide ono -- davno beše sećaš li se... Simeroni...)

Pazi, kad imam dvoje "ludaka" iz jednog takvog autobusa u familiji! :))))

EDIT:
imam negde i grafik i "chart" za "moving freely" kroz svet 1960 / 2000 po dekadama.....jako interesantno, ako nađem, poslaću ti, pošto ima i Avganistana i svega drugog, a neverovatno je ilustrativno kao pokazatelj mnogih drugih svetskih procesa, radila sam to još 2001 / 2002, pa trenutno ne znam gde mi je...
Budimac Budimac 11:55 09.03.2009

Re: :))

Pazi, kad imam dvoje "ludaka" iz jednog takvog autobusa u familiji! :))))

Pa zar misliš da sam to slučajno napisao ;-) Čast mi je bilo upoznati ih kad su još bili sveži od tog iskustva, a rolanje cigareta sam naučio tada od jednog od njih. (cigareta, naglašavam, bejah suviše mlad za bilo šta osim duvana)

imam negde i grafik i "chart" za "moving freely" kroz svet 1960 / 2000 po dekadama.....jako interesantno, ako nađem, poslaću ti, pošto ima i Avganistana i svega drugog, a neverovatno je ilustrativno kao pokazatelj mnogih drugih svetskih procesa, radila sam to još 2001 / 2002, pa trenutno ne znam gde mi je..

To bi me izuzetno zanimalo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana