Društvo| Politika

Kohabitanti

niccolo RSS / 19.12.2009. u 20:45

Ovaj blog je u neku ruku nastavak razvogora između Pižona i mene u trenutku "zrelosti" jednog od njegovih prethodnih blogova, a u vezi sa razlozima zbog kojih homoseksualci žele da im se omogući da zaključuju brakove. Ipak, ovaj tekst nije samo o homoseksualcima a pogotovo nije o pravu na zaključenje brakovima između njih.

Tekst se tiče i heteroseksualnih parova koji nisu u braku (i to ne svih nego onih koje Porodični zakon smatra vanbračnim partnerima) i homoseksualnih parova koji i ne mogu da budu u braku (niti se mogu smatrati vanbračnim partnerima) - i jedne i druge zajednički nazivam kohabitanti - i tiče se razlika i nejednakog tretmana u našem poreskom sistemu kohabitanata i ljudi koji su u braku, a za koje objektivno ne postoje razlozi. Kraće, tema bloga jeste pitanje trebaju li se ljudi u istovetnim sitaucijama tretirati istovetno ili ne?

 

Ja ću ovde analizirati razlike između kohabitanata i supružnika u vezi sa porezom na dohodak, i razlike u vezi sa porezom na nasleđe i poklon.

Hajde da prvo vidimo o razlikama u vezi sa porezom na dohodak. Ove razlike proizlaze iz formulacije člana 10. Zakona o porezima na dohodak građana koji nam definišući značenje izraza član porodice kaže kako se članom porodice obveznika smatraju bračni drug (ali ne i vanbračni partner iz Porodičnog zakona, a o homoseksualnim parovima i da ne govorim), roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika.

Takva definija dovodi do većeg broja razlika u tretmanu supružnika odnosno kohabitanata, od kojih su neke negativne za kohabitante, a neke su u stvari pozitivne (stavljaju ih u bolji položaj).

Od negativnih imamo pravilo da se na primanja po osnovu pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog neće platiti porez ako je zaposleni bio u braku (do određenog iznosa), ali će se platiti ukoliko nije bio u braku ili je homoseksualac. Efekat je da je trošak za poslodavca koji isplaćuje zaposlenom koji je u braku pomoć u slučaju smrti člana porodice samo iznos te pomoći, dok bi trošak za poslodavca koji isplaćuje pomoć zaposlenom koji je kohabitant bio iznos te pomoći uvećan za porez.

Još jedna negativna je vezana za porez na zarade – ovaj porez se ne plaća na primanja zaposlenog po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (isto do određenog iznosa). Zbog gornje definicije i ovde Zakon pravi istu razliku kao i kod prve. Efekat je da je trošak za poslodavca koji isplaćuje solidarnu pomoć zaposlenom koji je u braku samo iznos te solidarne pomoći, dok bi trošak za poslodavca koji isplaćuje pomoć zaposlenom koji je kohabitant bio iznos solidarne pomoći uvećan za porez.

Treća negativna razlika jeste ona vezana za građane koji dobro zarađuju pa plaćaju godišnji porez na dohodak građana – kohabitantni neće imati pravo, za potrebe utvrđivanja osnovice na koju se ovaj porez računa, na odbitak za izdržavanog člana porodice kojim se umanjuje dohodak za oporezivanje godišnjim porezom. Naime osoba u braku bi mogla da odbije 40% prosečne godišnje zarade po zaposlenom za sebe plus 15% za izdržavanog supružnika (pri čemu ta dva iznosa ne mogu preći 50% dohotka za oporezivanje lica koje vrši odbijanje), a dok će kohabitant moći da odbije samo "svojih" 40% (ali opet ne više od 50% dohotka za oporezivanje).

Kad su pozitivne razlike u pitanju, njih imamo dve – prva se tiče oslobođenja od plaćanja poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod zemljišta poreskog obveznika ako su on i članovi njegovog domaćinstva stariji od 65 godina (muškarci), odnosno 60 godina (žene), a obveznik, odnosno članovi njegovog domaćinstva ne ostvaruju prihode po drugom osnovu i nemaju članove porodice ili druga lica koja su po zakonu ili po drugom osnovu dužna da ih izdržavaju. Ovo ide u korist kohabitanata zato što se oni ne smatraju članovima porodice pa samim tim obveznik koji je kohabitant ne bi imao člana porodice koji je dužan da ga izdržava (ovo u odnosu na svog partnera, da li u konkretnom slučaju možda ima decu je drugo pitanje). Efekat je da bi kohabitanta mogao komotno da izdržava partner a da on i dalje ima pravo na ovo oslobođenje (stariji je od 65/60 godina i nema prihoda po drugom osnovu).

Druga pozitivna razlika je vezana za porez na prihode od samostalne delatnosti i odredbu da se povezanim licima sa preduzetnikom smatraju članovi porodice obveznika. Kad se radi o transakcijama između povezanih lica primenjuju se pravila o transfernim cenama čiji je cilj da se onemogući umanjenje poreske osnovice tako što će obaveze iz ugovora prema povezanim licima biti veće (pa samim tim dobit manja) nego što bi to bilo da je ugovarano sa nepovezanim licima. Efekat je da kohabitanti, pošto nisu povezana lica, između sebe mogu da ugovaraju kakve hoće cene i na taj način mogu umanjivati osnovicu jednog od njih (što može biti korisno ako su oboje preduzetnici ali jedan vodi dvostruko knjigovodstvo i plaća porez u odnosu na dobit a drugi je paušalac).

 

Razlika u vezi sa porezom na nasleđe i poklon proizilazi iz Zakona o nasleđivanju. U njemu kohabitanti nisu svrstani ni u jedan nasledni red, a pošto se po prirodi stvari ne mogu smatrati ni srodnicima preminulog to oni ne da nemaju pravo na oslobođenje od plaćanja ovog poreza (kao što to imaju supružnici) nego plaćaju porez po višoj stopi nego što ga plaćaju naslednici/poklonoprimci drugog naslednog reda (roditelji, braća i sestre i njihovi potomci).

Kako bi sve ove razlike mogli izbrisati iz našeg pravnog sistema? Za razlike iz Zakona o porezima na dohodak građana je karakteristično da se one mogu izbeći prostom promenom definicije člana porodice. Problem zbog razlike u vezi sa porezom na nasleđe bi se mogao rešiti na jedan od dva načina. Ili bi se u Zakonu o nasleđivanju i kohabitanti uvrstili u nasledne redove ili bi se u Zakonu o porezima na imovinu dodala odredba da su i kohabitantni oslobođeni plaćanja porez na nasleđe i poklon. Prvo rešenje bi rešilo i razlike u odnosu na nasledna prava kohabitanata i supružnika, a drugo bi bilo ograničeno samo na poreski efekat nasleđivanja odnosno primanja poklona od strane kohabitanata.

 

Kakvo je vaše mišljenje, tretiramo li ljude u istovetnim situacijama istovetno ili ne i ako ih ne tretiramo istovetno trebalo bi to promeniti ili stvari treba da ostanu kakve jesu?

 

P.S. Tekst ne treba shvatiti kao iscrpnu listu svih razlika u položaju ljudi u braku i van braka u našem pravnom sistemu, primeri su dati više ilustrativno, naročito tih razlika ima u vezi sa pravima "članova porodice" iz pio i zdravstvenog osiguranja ili recimo u vezi sa propisima o vojnim invalidima i palim borcima i sl.Komentari (95)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

topcat topcat 21:05 19.12.2009

Hop!

Kad nitko neće!
niccolo niccolo 21:08 19.12.2009

Re: Hop!

Kad nitko neće!

Ma ljudi su verovatno na slavi...

Za prvu

Kazezoze Kazezoze 21:38 19.12.2009

Re: Hop!

niccolo
Kad nitko neće!

Ma ljudi su verovatno na slavi...


a shta slave?
Exitus Letalis Exitus Letalis 21:41 19.12.2009

Re: Hop!

ja nisam na slavi.
moram da proučim, uf, mnogo teksta za ovo veče. al me se tiče tema.
al za početak:
Kakvo je vaše mišljenje, tretiramo li ljude u istovetnim situacijama istovetno
ne!
ako ih ne tretiramo istovetno trebalo bi to promeniti
da
ili stvari treba da ostanu kakve jesu?
sačuvaj bože. promeniti, nego šta.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:43 19.12.2009

Re: Hop!

niccolo
Ma ljudi su verovatno na slavi...

Ma, ja sam se vratio, nego mi je, posle lake posne večere (rakija dunjovača, riblja čorba, posne sarmice, pečene posne punjene paprike, prebranac, dimljeni šaran, posni kolači, crno vino), tema nekako teška.
Exitus Letalis Exitus Letalis 21:45 19.12.2009

Re: Hop!

Vojislav Stojković
niccolo
Ma ljudi su verovatno na slavi...

Ma, ja sam se vratio, nego mi je, posle lake posne večere (rakija dunjovača, riblja čorba, posne sarmice, pečene posne punjene paprike, prebranac, dimljeni šaran, posni kolači, crno vino), tema nekako teška.

a da si sačeko ponoć, od ponoći je mrsna.
ne bi se oporavio do onog narednog sveca:)))
niccolo niccolo 21:55 19.12.2009

Re: Hop!

a shta slave?

Svetog Nikolu
moram da proučim, uf, mnogo teksta za ovo veče. al me se tiče tema.

Polako, imamo 7 dana
posle lake posne večere ... tema nekako teška.
Sad me podseti na rečenicu iz neke serije - tip pita devojku (mislim žensku osobu, ne njegovu devojku) mogu da te pitam jedno ozbiljno pitanje a ona mu odgovara može ali imaj u vidu da sam se upravo najela pa sam malo otupela
background noise background noise 23:03 19.12.2009

Sve je u stvari jednostavno

Brak treba ukinuti
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:48 19.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

background noise
Brak treba ukinuti

agree...
niccolo niccolo 23:59 19.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Brak treba ukinuti

he he he...doduše, znajući da ove iz m. finansija koji pišu poreske zakone niko nije obavestio da je još pre nekoliko godina promenjen termin bračni drug terminom supružnik, ko zna da li bi to rešilo problem...
Ozbiljno govoreći, ja više volim da ljudi imaju neko pravo (u konkretnom slučaju da zaključe brak) pa da onda slobodno odluče da to pravo ne koriste, nego da nemaju pravo uopšte...
4krofnica 4krofnica 00:01 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Exitus Letalis

background noiseBrak treba ukinutiagree...

+3
mirelarado mirelarado 00:19 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

background noise
Brak treba ukinuti


Или барем да пред законом брак и било који вид ванбрачне заједнице (суживота, заједничког живљења) буду једнаки.

П. С. Николо, и ја сам се вратила са славе, што ће рећи да сам твој одличан текст прочитала, али правне детаље тренутно тешко варим. :)) Зато се овако начелно опредељујем за једнака права.
Bili Piton Bili Piton 00:20 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno


niccolo
ja više volim da ljudi imaju neko pravo (u konkretnom slučaju da zaključe brak) pa da onda slobodno odluče da to pravo ne koriste, nego da nemaju pravo uopšte...


I meni je to nekako najblize kao nacin razmisljanja

edit: naravno u potpunosti saglasan sa Mirelom -

Или барем да пред законом брак и било који вид ванбрачне заједнице (суживота, заједничког живљења) буду једнаки.Sto se teme bloga tice - ja se izvinjAvam ali meni je to sve spansko selo, uzmite pravnici pa resavajte i regulisite
niccolo niccolo 00:23 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Или барем да пред законом брак и било који вид ванбрачне заједнице (суживота, заједничког живљења) буду једнаки.

Meni se čini da su prilikom donošenja od pozitivnih stvari Porodičnog zakona navodili i to što izjednačava prava supružnika i vanbračnih partnera - to se doduše i može reći kad su u pitanju stvari koje taj zakon reguliše. Razlike koje proizilaze iz ostalih propisa naravno nisu ukinute...
niccolo niccolo 00:26 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Sto se teme bloga tice - ja se izvinjAvam ali meni je to sve spansko selo, uzmite pravnici pa resavajte i regulisite

Evo ja pomogao zakonopiscima da imaju to u vidu, pa valjda će da pročitaju...
mirelarado mirelarado 00:30 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

niccolo
Meni se čini da su prilikom donošenja od pozitivnih stvari Porodičnog zakona navodili i to što izjednačava prava supružnika i vanbračnih partnera - to se doduše i može reći kad su u pitanju stvari koje taj zakon reguliše. Razlike koje proizilaze iz ostalih propisa naravno nisu ukinute...


Претпостављам да се, као и обично, ђаво крије у детаљима, тј. осталим прописима.
niccolo niccolo 00:35 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

као и обично

Da, kao i obično
jesen92 jesen92 01:15 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Meni se čini da su prilikom donošenja od pozitivnih stvari Porodičnog zakona navodili i to što izjednačava prava supružnika i vanbračnih partnera - to se doduše i može reći kad su u pitanju stvari koje taj zakon reguliše. Razlike koje proizilaze iz ostalih propisa naravno nisu ukinute
....niccolo, ti si mlad covek i mlad pravnik pa je normalno da zelis da ispravljas krivu drinu ali moram ti reci da je to mnogo tesko...To sto pise u zakonima, kada su partnerski/bracni odnosi u pitanju, blage veze nema sa stvarnim zivotom....Najvaznije je ko ti je partner a potpuno nebitno da li je bracni ili vanbracni...Sa pravim partnerom se sve moze resiti i nikakvi zakoni tu nisu potrebni bez obzira da li je on bracni ili ne....Poznajmem mnogo ljudi koji su bili u braku i nista nisu mogli da ostvare od onoga sto im, kao, neki zakon omogucava...Na primer, moja drugarica ne moze da natera bivseg muza da proda kucu i da podele pare...nece covek i niko mu nista ne moze....Mozda bi neki vanbracni partner to uradio bez da ga neko ganja.......O obvezama prema deci i da ne govorim, narocito punoletnoj koja se i dalje skoluju a neko smatra da prema njima nema nikakve obaveze...prema starom Porodicnom zakonu tako je i bilo..punoletna deca nisu imala pravo na izdrzavanje pa je vecina muskih roditelja to vrlo rado prihvatala...sada se to promenilo ali se takvi roditelji nisu promenili i niko im nista ne moze....Nazalost, nije mnogo bolje ni u ovim takozvanim civilozovanim zemljama...Postoje i tamo situacije kada nekome ne mozes nista....Jedan advokat u Fr je pricao mojoj rodjaki da kad neko zbrise iz Fr u bilo koju drugu EU zemlju(a tek negde dalje) nema sanse da ga "uhvatis za gusu" i nateras da placa alimentaciju ili da naplatis bilo kakav dug od njega........Naravno da je bolje da postoje zakoni koji regulisu bilo sta pa i porodicne odnose nego da ne postoje ali je najvazinije obezzbediti njihovu primenu.....a to izgleda nigde nije lako....
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:45 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Niccolo
...Ozbiljno govoreći, ja više volim da ljudi imaju neko pravo (u konkretnom slučaju da zaključe brak) pa da onda slobodno odluče da to pravo ne koriste, nego da nemaju pravo uopšte...

niccolo niccolo 09:58 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Najvaznije je ko ti je partner a potpuno nebitno da li je bracni ili vanbracni...Sa pravim partnerom se sve moze resiti i nikakvi zakoni tu nisu potrebni bez obzira da li je on bracni ili ne...

Naravno, potpuno se slažem.
a to izgleda nigde nije lako...

Da, tako se čini...a i ljudi koji su neko vreme bili u braku često pokazuju naročitu upornost da zeznu tog bivšeg partnera...
margos margos 10:35 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Da, tako se čini...a i ljudi koji su neko vreme bili u braku često pokazuju naročitu upornost da zeznu tog bivšeg partnera...

Ozbiljna tema - a ja vazda neozbiljna.... Kad god se pomene to 'zezanje' setim se priče jedne dame iz socijalne službe (ima tome godinaaa) kad su joj došli dvoje koji su testerisali nameštaj na pola, i onda malo falilo i dete da tako dele. Kao što biva u takvim situacijama, zakačiše se oko neke šustikle, i to u kancelariji socijalne radnice. Ova poludi i kaže im da će dete da strpa u dom dok se oni ne opamete, pa reče ženi, onako u prolazu, na uvce ''Budalo jedna, pi*ke si mu dala, a ne daš mu šustiklu!'' Kako god, zvučalo - ovo je dozva pameti. :)))
niccolo niccolo 10:44 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

''Budalo jedna, pi*ke si mu dala, a ne daš mu šustiklu!''

I bila je potpuno u pravu!
Bili Piton Bili Piton 15:07 20.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavnoFe-no-me-nal-no
mirelarado mirelarado 01:49 21.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Ови нису имали тако виспреног адвоката, зато су и страдали:

Рат Роузових
niccolo niccolo 09:23 21.12.2009

Re: Sve je u stvari jednostavno

Ови нису имали тако виспреног адвоката, зато су и страдали:

Tako je, da su im na vreme promenili perspektivu...
4krofnica 4krofnica 00:12 20.12.2009

*

Razlika u vezi sa porezom na nasleđe i poklon proizilazi iz Zakona o nasleđivanju.

meni uopste nije jasan porez kada je u pitanju Ugovor o poklonu. i zasto su supruznici oslobodjeni a drugi nisu. znaci postoje 3 gradacije(poreske):supruznici, rodbina i svi ostali??
niccolo niccolo 00:19 20.12.2009

Re: *

i zasto su supruznici oslobodjeni a drugi nisu.

Oslobođeni su supružnici i potomci (kako kaže zakon poklonoprimci prvog naslednog reda).
znaci postoje 3 gradacije(poreske):supruznici, rodbina i svi ostali??

Da, tri - supružnici i potomci su oslobođeni, drugi nasledni red plaća po stopi od 2%, a treći i ostali nasledni redovi i svi koji nisu u srodstvu plaćaju do RSD 300.000 2% a na iznos za koji nasleđe/poklon prelazi RSD 300.000 2,5%.
Inače, to nisam spominjao u samom tekstu jer nije bitno za problem koji postavljam, između nasleđa i poklona ima jedna mala razlika - u odnosu na nasleđe oslobođeni su i roditelji preminulog, a kod poklona nisu nego plaćaju 2%.
4krofnica 4krofnica 01:47 20.12.2009

Re: *

jer nije bitno za problem koji postavljam

razumem, ja se uhvatila za nesto sto me je zanimalo i nerviralo..
sto se tice tih razlika jednih i drugih...ja nemam nista protiv da homos. stupaju u brak ili bilo ko drugi kome se to hoce. drzava zaista pravi veliku razliku kad ste u braku ili ne (moji prijatelji imaju cesto velikih papiroloskih problema jer se nisu vencali a imaju decu....).
trebaju li se ljudi u istovetnim sitaucijama tretirati istovetno ili ne

sva je logika da tako treba raditi.
niccolo niccolo 09:47 20.12.2009

Re: *

moji prijatelji imaju cesto velikih papiroloskih problema jer se nisu vencali a imaju decu....

Jeste, i o tome bi se mogao napisati jedan podugačak tekst...
ninasimone ninasimone 20:00 21.12.2009

Re: *

niccolo

Da, tri - supružnici i potomci su oslobođeni, drugi nasledni red plaća po stopi od 2%, a treći i ostali nasledni redovi i svi koji nisu u srodstvu plaćaju do RSD 300.000 2% a na iznos za koji nasleđe/poklon prelazi RSD 300.000 2,5%.
.

Nemam nista pametno da dodam osim da se slazem sa krofnicom. Kakva je to glupost povezivati porez sa bracnim stanjem/srodstvom! Kako dokazivati "nasledne redove"? Da li ce brat po majci a ne i po ocu morati da plati "razliku" u srodstvu? Karikiram, ali kapirate... Zasto ne vezati nasledstvo/poklone i sl. sa vrednoscu (do tolko i tolko se ne placa, posle progresivno/flat rate)?
niccolo niccolo 21:21 21.12.2009

Re: *

Kako dokazivati "nasledne redove"?

Nema šta da se dokazuje, po Zakonu o nasleđivanju je određeno ko spada u koji red, tako je brat u drugom redu, pa bio samo po majci ili samo po ocu. Inače kažu da je tako u većem broju zemalja tj. da stope po kojima se plaća porez na nasleđe niže za bliže rođake pa se povećavaju kako se "udaljava" stepen srodstva...Moram da priznam da do sada nisam razmišljao o tome, zašto umesto veze sa preminulim ne bi stopa bila povezana sa vrednošću...
margos margos 02:15 20.12.2009

Eh, Nicc,

što je najcrnje - trebalo bi da me se tema tiče, a tako mi teško da je varim - raznih uredbi i zakona mi je preko glave. Vratiću se da pročitam tekst, za sad sam pročitala samo komentare.:)

Inače, moja mama ovih dana kuburi s nasledstvom (prvog reda) - odvalili joj neko plaćanje pa treba da se akamo po sudu...:(

A tebi
niccolo niccolo 09:45 20.12.2009

Re: Eh, Nicc,

Inače, moja mama ovih dana kuburi s nasledstvom (prvog reda) - odvalili joj neko plaćanje pa treba da se akamo po sudu...:(

Ako je prvog reda onda ne bi trebalo išta da plaća osim ako se neko od sanaslednika odrekao nasleđa u njenu korist, tu onda postoji jedna začkoljica. Ono što je tu problem je što se ljudi po pravilu odriču nasledstva u nečiju korist (da bi preneli svoj deo samo nekom od sanaslednika, a ne svima), a to po zakonu o nasleđivanju ima status prihvata uz ustupanje (što onda ima poreski status poklona)...
margos margos 09:50 20.12.2009

Re: Eh, Nicc,

tu onda postoji jedna začkoljica

Hvala ti Nicc, to je izgleda ta začkoljica - sad ću da joj javim, pošto joj oni ništa nisu objasnili - već samo razrezali.
bene_geserit bene_geserit 09:15 20.12.2009

Evo kako meni to izgleda:

- drzava/drustvo kroz daje poreske olaksice ljudima koji su u braku (ako ignorisemo detalje odozgo sta je bolje a sta gore, kada se prebije bolje je za one u braku u proseku), dakle imamo pozitivnu diskriminaciju ljudi u braku u odnosu na sve ostale
- razlog zasto su ljudi u braku pozitivno diskriminisani je valjda sto drustvo smatra brak korisnim; razlozi zbog kojih drustvo smatra brak korisnim pa stimulise ljude da stupaju u isti su:
1. dobijanje potomstva
2. stabilnije porodice (statisticki) koje dovode do zdravijeg razvoja licnosti
3. sve ostalo
Recimo da me 3. ne zanima i da bi prica o tome vodila ka beskonacnoj raspravi (sve do korena hriscanske civilizacije) i da ne mislim da je sta god ulazilo u 3. dobar razlog za pozitivnu diskriminaciju.
Sto se tice razloga 1. i 2,
sve vise i vise dece se radja van institucije braka i ne znam da li su u proseku brakovi zdravije i stabilnije sredine za razvoj licnosti dece od vanbracne zajednice.
Takodje, bracni parovi koji ne mogu ili ne zele da imaju decu takodje uzivaju beneficije a pitanje je da li drustvo stvarno ima neku korist od toga. Takodje zivot u dvoje je jeftiniji od zivota solo pa ne vidim zasto bi drustvo davalo dodatne olaksice.
Vezivanje poreskih olaksica, ne za instituciju braka vec za imanje i izdrzavanje potomstva, bi meni bilo puno logicnije.

Usput, stvarnost je vrlo cesto dosta drugacija od toga sta kaze zakon. Npr. zakon kaze da su bracni partneri jednaki, ali da li znate i jedan primer da je u slucaju razvoda zena dobila polovinu imovine? Ne znam da li je moj statisticki uzorak mali ali u njemu su svaki put zene ostale kracih rukava u podeli. Posto je kod nas nasilje u porodici cesta pojava (najcesce muskarca nad zenom), zene se vrlo cesto nadju u nezavidnoj situaciji da moraju da trpe nasilje jer je nase obicajno pravo takvo da ce u slucaju razvoda dobiti nedovoljno da bi bile ekonomski nezavisne.

Kad smo vec kod braka, znate ono: dosao tip kod svestenika da se ispovedi pa kaze "Oce ja sam se prosle nedelje ozenio", "Ali sine to nije greh", "Znam, ali ja se ipak kajem".
niccolo niccolo 09:36 20.12.2009

Re: Evo kako meni to izgleda:

sve vise i vise dece se radja van institucije braka i ne znam da li su u proseku brakovi zdravije i stabilnije sredine za razvoj licnosti dece od vanbracne zajednice.

Odlična analiza, upravo pokazuje da je favorizovanje brakova u poreskom sistemu nepotrebno, a zbog ovog citiranog dela. Takođe, razlozi za razlikovanje su delom i zbog toga što je kod braka prilično jasna situacija jer postoji neki dokument da su dvoje u braku, a takav dokument ne postoji kod vanbračnih partnera pa bi onda "postojala opasnost zloupotrebe ljudi koji su samo neko raće vreme zajedno", međutim to i nije neki argument, jer ista opasnost postoji i kod braka jer supružnici ostvaruju sva ona prava samo na osnovu toga što su zaključili brak a ne na osnovu toga što isti traje neko određeno vreme...
ali da li znate i jedan primer da je u slucaju razvoda zena dobila polovinu imovine?

Ne znam, doduše i ne bavim se tim pravom u praksi pa je moguće da i postoji neki takav slučaj, ali ako i postoji svakako ih nije dovoljno a generalan pravac koji bi društvo moralo da zauzme jeste da ekonomski zavisniji partner prilikom razvoda mora da bude bolje obezbeđen od ekonomski nezavisnog...
dosao tip kod svestenika da se ispovedi pa kaze "Oce ja sam se prosle nedelje ozenio", "Ali sine to nije greh", "Znam, ali ja se ipak kajem".

jednatanja jednatanja 11:56 20.12.2009

Pre neki

dan bila "vruća" tema na nemačkoj tv, kako očevi koji nikad nisu bili ženjeni sa majkom svog deteta nemaju nikakva prava kod podizanja deteta (nakon razlaza sa majkom deteta). Znači majka o svemu odlučuje, očevi ne smeju da razgovaraju sa nastavnikom u školi, niti da sa doktorom koji leči dete, itd, itd. Jedna majka je dete odvela u SAD da žive. Da su otac i majka bili u bračnoj vezi, majka ne bi smela bez očeve saglasnosti odvesti dete u drugu zemlju. Jedna druga majka je naterala dete da božićni poklon otvori u hodniku zgrade, čak nije dozvolila ocu da uđe u stan i preda poklon detetu...stvarno strašno.

Ne znam kako je to regulisano kod nas?
niccolo niccolo 13:05 20.12.2009

Re: Pre neki

Ne znam kako je to regulisano kod nas?

Kod nas je pitanje roditeljskih prava tj. obaveza generalno odvojeno od pitanja da li su roditelji u braku ili nisu, odnosno roditelj uvek ima prava i obaveze prema detetu na osnovu toga što je roditelj, a ne na osnovu toga što jeste ili nije u braku. Po pravilu majka i otac zajednički, kako se to naziva, "vrše roditeljko pravo". Međutim, ukoliko otac i majka deteta ne žive zajedno, onda ako se oni ne sporazumeju da zajednički vrše to pravo, pravo vrši onaj roditelj kod koga je dete. Međutm to ne bi značilo da je recimo otac izgubio roditeljsko pravo već samo da ga ne vrši (a to je bitno zašto što onda može u nekom trenutku da podnese tužbu da se dete njemu da i da sad on samostalno vrši roditeljsko pravo dokazujući da ga majka ne vrši kako treba...a to bi takođe značilo da bi učitelji i lekari morali i njemu da daju sve informacije o detetu jer iako on ne vrši pravo-ne odlučuje, i dalje ima pravo što znači da ima pravo i da bude informisan).

Što se tiče odvođenja deteta u druge države, nisam siguran kako tu stoje stvari, čini mi se da postoje i neke međunarodne konvencije koje smo mi potpisali a koje se odnose na te situacije ali nisam siguran da li se tiču samo ljudi koji su bili u braku ili i vanbračnih partnera.
vladimir petrovic vladimir petrovic 13:52 20.12.2009

Re: Pre neki

Svakako je dobro, Niccolo, što si pokrenuo ovo pitanje, iz kojeg proizilaze mnoga druga pitanja i podpitanja. Jer, odnosi medju ljudima često bivaju komplikovani, a pravo bi moralo da pruža koliko-toliko adekvatne mogućnosti da se ti odnosi pojednostavljuju, što nije uvek slučaj.

Prva ideja koja mi je padala na pamet dok sam čitao post, jeste da će nadležne službe kod nas, prilikom harmonizacije naših sveukupnih zakona sa EU, morati da uskladjuju naše zakone sa zakonima EU, pa i iz ove oblasti koju ti navodiš.

Ali sada vidim (premda sam to znao i ranije) da ni same članice EU nemaju baš uskladjene sve zakone, jer kako iznese Jednatanja, zakoni u Nemačkoj su drukčiji od, recimo, zakona u Grčkoj....

To znači da i samoj EU predstoji uskladjivanje mnogih zakone, ukoliko se stvarno želi da cela Evropa jednog dana ima istovetno zakonodavstvo.

Dotle, ja ostajem u uverenju da bi se naši zakoni morali promeniti utoliko - da daju veća prava kohabitantima.

Možda nisam pomogao, ali mi je drago da se o ovoj materiji govori.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 17:05 20.12.2009

Re: Moj kum kohabitant?

vladimir petrovic
Dotle, ja ostajem u uverenju da bi se naši zakoni morali promeniti utoliko - da daju veća prava kohabitantima.Možda nisam pomogao, ali mi je drago da se o ovoj materiji govori.

Kume, jel ti to.. onako... altruistički ili si kohabitant?
niccolo niccolo 17:05 20.12.2009

Re: Pre neki

Prva ideja koja mi je padala na pamet dok sam čitao post, jeste da će nadležne službe kod nas, prilikom harmonizacije naših sveukupnih zakona sa EU, morati da uskladjuju naše zakone sa zakonima EU, pa i iz ove oblasti koju ti navodiš.

Za razliku od indirektnih poreza (PDV, carine, akcize) u samoj EU direktni porezi nisu u toj meri usklađeni, ima tek par direktiva na tu temu, i uglavnom je Sud donosio kojekakve odluke da li je nešto u skladu ili nije s EU pravom pritom upoređujući usklađenost nacionalnih zakonodavstva sa "četiri slobode". U konkretnom slučaju razlike između kohabitanata i oženjenih teško da bi se mogle smatrati kršenjem jedne od četiri slobode (pre bi se možda moglo ići na kršenje kakave konvencije Saveta Evrope o ljudskim pravima)...
jednatanja jednatanja 20:32 20.12.2009

Re: Pre neki

Međutm to ne bi značilo da je recimo otac izgubio roditeljsko pravo već samo da ga ne vrši


Hej, pa onda smo mi tu napredniji. Propustila sam da kažem da su u Nemačkoj tek sada uveli to pravo, evo ovde članak.
niccolo niccolo 23:51 20.12.2009

Re: Pre neki

Hej, pa onda smo mi tu napredniji.

Porodični zakon je između ostalih pisala i prof. Marija Draškić (a nisam siguran, moguće i druga prof. Marina Janjić-Komar). Njih dve znaju posao...
dunja73 dunja73 00:23 21.12.2009

Re: Pre neki

Jedna druga majka je naterala dete da božićni poklon otvori u hodniku zgrade, čak nije dozvolila ocu da uđe u stan i preda poklon detetu...stvarno strašnoMislim da je i ovde sve stvar dogovora , jer tu deca te njihove svadje i neslaganja ispastaju ..
Ljudski inat ..
Kretenizam , tako nesto...
niccolo niccolo 09:24 21.12.2009

Re: Pre neki

Ljudski inat ..
Kretenizam , tako nesto...

Ma da, bezveze
mikimedic mikimedic 17:04 21.12.2009

Re: Pre neki

Ali sada vidim (premda sam to znao i ranije) da ni same članice EU nemaju baš uskladjene sve zakone, jer kako iznese Jednatanja, zakoni u Nemačkoj su drukčiji od, recimo, zakona u Grčkoj....

To znači da i samoj EU predstoji uskladjivanje mnogih zakone, ukoliko se stvarno želi da cela Evropa jednog dana ima istovetno zakonodavstvo.


vladimire, dao si mi dobar slagvort i nemoj mi uzimati za zlo sto cu prokomentarisati -- naime, cesto se u javnosti javljaju zablude da postoji ili da ce postojati sveobuhvatno eu zakonodavstvo, jednako za sve drzave clanice.

to je jedan od pokazatelja da su percepcije sta je u stvari eu medju stanovnistvom srbije prilicno pogresne, i usudio bih se da kazem da nasa javnost od eu konstatno ocekuje mnogo vise nego sto eu uopste predstavlja. te percepcije su proizvod konstantnog oblikovanja javnog mnenja na putu prema eu, a bez kritickog/realistickog odnosa sta je u stvari eu.

eu nema prerogative niti treba da ima namere da objedini sveukupno zakonodavstvo svih clanica, vec samo one nadleznosti koje su drzave prenele na supranacionalnu zajednicu. te oblasti ukljucuju cetiri slobode koje je nikolo vec pomenuo, a koje su do lisabona bile predstavljene kroz takozvane stubove. sve ostale oblasti, koje nisu ukljucene u neki od postojecih stubova, predstavljaju iskljucivu nadleznost drzava clanica i eu tu nema nikakvih kompetencija. npr. porodicni odnosi ne spadaju u nadleznost eu.

cak i prema materiji koja se uredjuje, razlikuje se nacin odlucivanja -- u stubu 1 je zastupljena kvalifikovana vecina, dok u stubovima 2 i 3 konsensus (primeri holandije koja blokira srbiju, ili slovenije koja blokira hrvatsku). iako su stubovi posle lisabona ukinuti, nacin odlucivanja za navedene oblasti je ostao isti.

stoga, tesko je verovati da ce drzave clanice prihvatati dalje sirenje nadleznosti od ovih koje su obuhvacene kroz raniji sistem stubova ili danas lisabonskim sporazumom.

uredjenu drzavu srbiji moze doneti samo striktna primena domaceg zakonodavstva (mnogi propisi su i danas sasvim adekvatni ali se ne primenjuju), a ne pristup eu sam po sebi.


niccolo niccolo 21:15 21.12.2009

Re: Pre neki

Svojevremeno je Mara rekla da će da napiše tekst o EU gde će moći da se ozbiljno raspravlja o njoj, ali verovatno ne može da stigne...Ako hoćeš Miki napiši ti štogod pa da objavimo kod mene.
mikimedic mikimedic 21:50 21.12.2009

Re: Pre neki

hvala nic!

ne znam, vise bih voleo da mara to odradi, ipak mi eu nije uza specijalnost. ali ako zagusti.. videcemo (citaj: ako nadjem vremena)i cestitke

niccolo niccolo 22:36 21.12.2009

Re: Pre neki

(citaj: ako nadjem vremena)


i cestitke

tnx
vishnja92 vishnja92 16:15 22.12.2009

Re: Pre neki

Međutim, ukoliko otac i majka deteta ne žive zajedno, onda ako se oni ne sporazumeju da zajednički vrše to pravo, pravo vrši onaj roditelj kod koga je dete. Međutm to ne bi značilo da je recimo otac izgubio roditeljsko pravo već samo da ga ne vrši

od 2005. u domacem porodicnom zakonu postoji odrednica "zajednickog roditeljstva" koje se (prilikom razvoda) moze ostvariti saglasnoscu oba roditelja. to znaci da sud ne odlucuje o obavezama i pravima roditelja vec to cine oni sami, sporazumno. u sudskom resenju postoji samo informacija o mestu boravka dece (tj adresi, tj - sa kojim roditeljem zive).
ovaj sporazum se moze raskinuti u bilo kom trenutku.

deca vandbracnog para imaju potpuno ista prava kao deca bracnog, ukoliko je otac "priznao" dete nakon rodjenja (pajz grozne reci: priznao)

ovo podrazumeva i cinjenicu da roditelj koji zeli da izvede dete iz zemlje mora imati saglasnost drugog roditelja, bez obzira na to da li su u braku ili ne.

eto :)
niccolo niccolo 18:18 22.12.2009

Re: Pre neki

"zajednickog roditeljstva" koje se (prilikom razvoda) moze ostvariti saglasnoscu oba roditelja

Jeste, ako uspeju da postignu sporazum i sud proceni da je isti u najboljem interesu deteta. U suprotnom sud odredi ko će da vrši i kako će drugi roditelj da održav lične kontakte sa decom. Inače ovo ne mora samo prilikom razvoda, može i kad žive odvojeno...
NNN NNN 14:26 20.12.2009

vippolo

Bili Piton Bili Piton 15:09 20.12.2009

Re: vippoloE da - cestitke
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 15:12 20.12.2009

Re: vippolo

NNN
Cestitke i od mene
ivana23 ivana23 15:21 20.12.2009

Re: vippolo

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 16:57 20.12.2009

Re: vippolo

I to je zradio na tenisu, a ne na kohabitantima.
niccolo niccolo 17:06 20.12.2009

Re: vippolo

NNN
vippolo

Niccolo je vec mesec dana VIP

scabies scabies 20:38 20.12.2009

Re: vippolo

Cestitam!
niccolo niccolo 23:52 20.12.2009

Re: vippolo

Cestitam!

Na tekstu ili vipu

tnx
topcat topcat 23:53 20.12.2009

Re: vippolo

Dobro je. Nisam jedina koja je kasno skužila tvoj VIP.
niccolo niccolo 23:55 20.12.2009

Re: vippolo

mirelarado mirelarado 01:43 21.12.2009

Re: vippolo

ivana23
Niccolo je vec mesec dana VIP
Ми смо већ наздрављали на тениском блогу.
niccolo niccolo 09:24 21.12.2009

Re: vippolo

Biljana 77 Biljana 77 09:54 21.12.2009

Redno

1.
Ovaj blog je u neku ruku nastavak razvogora između Pižona i mene u trenutku "zrelosti" jednog od njegovih prethodnih blogova,
Znači istina je.. Ženi se!

2.
čestitke (za VIP) i pozdravi:3.
ovo mi se mnogo svidelo:
Ozbiljno govoreći, ja više volim da ljudi imaju neko pravo (u konkretnom slučaju da zaključe brak) pa da onda slobodno odluče da to pravo ne koriste, nego da nemaju pravo uopšte...


4.
Naravno, ista prava svima, venčanim i nevenčanim parovima... A pre toga .. problem nasilja u porodici, mislim najveći koji kao društvo moramo da rešavamo, između ostalog i promenom zakona.
niccolo niccolo 13:32 21.12.2009

Re: Redno

Znači istina je.. Ženi se!

pa da, gotova stvar
čestitke (za VIP) i pozdravi:

hvala, hvala...
ovo mi se mnogo svidelo:


problem nasilja u porodici, mislim najveći koji kao društvo moramo da rešavamo

Slažem se!
Unfuckable Unfuckable 19:59 21.12.2009

Re: Redno

niccolo, čestitam na ženidbi i vipu
(i mireli čestitam na vipu, ne znam kako to niko nije primetio)
niccolo niccolo 21:13 21.12.2009

Re: Redno

i mireli čestitam na vipu, ne znam kako to niko nije primetio

Čekaj da objavi novi blog, sigurno će neko da primeti (a ako niko ne bude primetio, primetiću ja čisto da ne prekinemo tradiciju čestiranja Mireli vipa svaki put kad napiše nešto).
mirelarado mirelarado 21:37 21.12.2009

Re: Redno

Добро, добро, узвратићу честиткама за женидбу, како вама двојици, тако и Пижону, за сваки случај.
niccolo niccolo 22:37 21.12.2009

Re: Redno

ivana23 ivana23 23:07 21.12.2009

Re: Redno

Unfuckable
niccolo, čestitam na ženidbi i vipu (i mireli čestitam na vipu, ne znam kako to niko nije primetio)

Unf, bar sam za tebe mislila da nista ne moze da ti promakne...
Koliko puta treba cestitati mireli i niccolu?
Ja znam za po dva cestitanja do sada, a za niccola pise i na ovom blogu (BOLDOVANO) da je vec mesec dana VIP.
Tek zenidba...
Unfuckable Unfuckable 23:13 21.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

pa da niccola svi gotivite, a Petroviću niko da čestita što je dobio autorsku, ehej sudbo blogerska !
Ivana - čestitam ti za komentar
I čestitam Dan JNA svima koji se tako osećaju

ps :
Koliko puta treba cestitati mireli i niccolu?

Onoliko puta koliko je dovoljno
ivana23 ivana23 00:23 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Unfuckablemirelarado mirelarado 00:30 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Свим младожењама на блогу!niccolo niccolo 07:59 22.12.2009

Re: Redno

Koliko puta treba cestitati mireli i niccolu?

Od viška glava ne boli
topcat topcat 08:02 22.12.2009

Re: Redno

Ako je tako, onda da vam još jednom čestitam!
margos margos 11:55 22.12.2009

Re: Redno

Čestitam drugu Unfu odlazak u JNA - uz prigodnu pesmu, za njega i sve drugove.

Za drugarice Mirelu i Ivanu, i sve drugarice, uz pozdrave i čEstitke - takođe pesma

Višnji i sebi, dodatno, čestitam predpočetak proleća
Bili Piton Bili Piton 12:07 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Unfuckable

I čestitam Dan JNA svima koji se tako osećajuJao da jbt

Danas je tacno 21 godina od dana kada sam prestao da budem guster i postao dzomba, junska klasa 1988

Da bih uneo jos vecu zbrku, cestitacu VIP samo Mireli jos jednom
Unfuckable Unfuckable 12:14 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

a juče je bilo tačno 26 godina od čuvenog Radanovićevog zgoditka Bugarima u Splitu, na čemu mu, naravno, čestitam
margos margos 12:14 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Muzika.... 'vamo... za Bilija The Džombu...
Bili Piton Bili Piton 12:28 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravIHvaaaaala ima ova verzija prilican "oomph"

Ja kao i uvek u ovakvim prilikama kacim svoj anthem...a i ovaj DC9 na omotu mnogo volim.
margos margos 13:28 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Ja kao i uvek u ovakvim prilikama kacim svoj anthem...a i ovaj DC9 na omotu mnogo volim.

Eee, otkad nisam čula... mislim, stvarno čula - odvrnula do daske...:)

A mene, na pomen vojnika, odmah pohodi ova...
niccolo niccolo 15:22 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Danas je tacno 21 godina od dana kada sam prestao da budem guster i postao dzomba, junska klasa 1988

A danas je takođe dan kada sam podigao zadnju vojničku platu u Parsking Servisu povodom mog civilnog služenja vojnog roka koje se završilo 1. decembra
Višnji i sebi, dodatno, čestitam predpočetak proleća

Tj zimu
a juče je bilo tačno 26 godina od čuvenog Radanovićevog zgoditka Bugarima u Splitu, na čemu mu, naravno, čestitam

A ja čestitam i onome što je prenosio (kako kod da mu ime bilo) je što taj trenutak ovekovečio na onaj način
topcat topcat 15:25 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Čestitam čega ste se sve sjetili.
I čestitam rođendan jednom tvrdoglavom Jarcu!
margos margos 15:46 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Višnji i sebi, dodatno, čestitam predpočetak proleća


Tj zimu

Ne možeš da nam pokvariš rados' zbog proleća... Duži dani, uraaaaaaa:)
mirelarado mirelarado 17:46 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

topcat
Čestitam čega ste se sve sjetili.
I čestitam rođendan jednom tvrdoglavom Jarcu!


Честитке Топкет за успешно честитање.

И честитам рођендан обема скроз откаченим водолијама с којима живим. :))
topcat topcat 17:53 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Čestitam Unfu na inspirativnoj fioci.
margos margos 18:05 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Čestitke svima!
Iskoristila bih priliku da čestitam sebi učlanjenje u dve fb grupe ( prva & druga) i očekivani uspeh u životu i radu.

Mireli čestitam preživljavanje s vodolijama: Svala čas' Mirela!!!
Zaslužila si:niccolo niccolo 18:15 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

pokvariš rados'

Ko kvari radost, si videla onoliki sneg ovih dana - velika radost za decu...
Mireli čestitam preživljavanje s vodolijama:

Kako to misliš preživljavanje? Šta fali nama vodolijama?
margos margos 18:20 22.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Kako to misliš preživljavanje?

Mislim kako mislim.
vishnja92 vishnja92 20:10 22.12.2009

Re: Redno

Višnji i sebi, dodatno, čestitam predpočetak proleća

prolece boktemazo, jeeeee :))cestitam svima pocetak proleca (margita, stipso )
mirelarado mirelarado 03:07 23.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Bili Piton
Da bih uneo jos vecu zbrku, cestitacu VIP samo Mireli jos jednom


Хвала, Били, стара куко.
У то име једно народно стихоклепање из доба служења војног рока у ЈНА, најлуђе којe сам икада чула:

Над извором врба се наднела,
под њом седи џомба остарела,
косу чешља и пребраја дане,
песму пева: умрећеш, фазане.

margos
Čestitke svima!
Iskoristila bih priliku da čestitam sebi učlanjenje u dve fb grupe ( prva & druga) i očekivani uspeh u životu i radu.
Mireli čestitam preživljavanje s vodolijama: Svala čas' Mirela!!!
Zaslužila si:


Mаргос, честитам учлањење у обе ФБ групе и захваљујем на колајнама. А моје водолије су добре, нарочито кад их пустиш да верују како је све увек по њиховом. ;-)
margos margos 03:42 23.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

Mаргос, честитам учлањење у обе ФБ групе и захваљујем на колајнама. А моје водолије су добре, нарочито кад их пустиш да верују како је све увек по њиховом. ;-)

Hvala ti na čestitkama i na odavanju tvoje tajne. Nedavno sam morala da prenesem jedan sto iz stana u susedni stan, i to obavih s lakoćom s čovekom kog sam tad prvi put videla.

Nakon par dana, trebalo je vratiti sto i zamolim brata (vodoliju) da to uradimo. Okretali smo sto ne sve moguće načine po njegovom zahtevu, spuštali, prevrtali, postrance, naopačke... i na kraju ja ga namerno prevrnem još jednom - bez potrebe. Da si ga videla zapanjenog ''zaštooo?'' - e zato! ako smo zbog tebe mogli da ga okrećemo tri puta bespotrebno, e može nešto i za moju dušu.... Jedini način da mi bude zabavno jeste da budem luđa od njega! I da ne poludim izistinski :))
vishnja92 vishnja92 06:25 23.12.2009

Re: čEstItkE _& pOzdravI

''zaštooo?'' - e zato!

:)))))))))

margos prestala da bude odrasla, ofalimtiseboze
(a dugo je i drzalo... )
wukadin wukadin 13:04 21.12.2009

Брак је папир

Што се мене тиче. Међутим, тај папир је и уговор. У случају одсуства уговора, поставља се питање доказивања блискости у оба наведена случаја. То је правно питање. У принципу сам за изједначавање у сваком смислу, уз јасну дефиницију ванбрачне заједнице (да не би било неспоразума).
niccolo niccolo 13:35 21.12.2009

Re: Брак је папир

У случају одсуства уговора, поставља се питање доказивања блискости у оба наведена случаја.

S jedne strane si u pravu. S druge, ne mora se ni u braku raditi o bliskosti već o imovinskim interesima...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana