Diskriminacija: Kad promeniš opredeljenje - postaćes dobrovoljni davalac krvi (updated)

Goran Miletic RSS / 04.07.2007. u 16:11

Nebrojeno puta sam predavao o diskriminaciji, uvek sa gomilom primera. A primeri su svuda oko nas, treba ih samo zabeležiti i saopštiti javnosti. Sledi primer od pre nekoliko dana u obliku saopštenja Gej-strejt alijanse.

UPDATE: Tokom dana stigao je i odgovor Zavoda, koji prenosim bez ličnog komentara, kao što nisam komentarisao saopštenje GSA.

--------------

U poslednjih nedelju dana Gej-strejt alijansa je registrovala dva slučaja diskriminacije gejeva dobrovoljnih davalaca krvi od strane Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Dana 28. juna 2007. godine član GSA Nenad Rosić je nakon polaganja prijemnog ispita odlučio da dâ krv na Trgu republike u Beogradu.

Oko 12.30 stigao je do autobusa Instituta gde je zatekao veliku gužvu, pošto je tu bila prisutna ekipa TV B92 koja je radila kampanju sa poznatim ličnostima.

Popunio je upitnik i na pitanje "Da li ste imali seksualni odnos sa osobom koja je imala analni seks u poslednjih šest meseci?" odgovorio je potvrdno.

Nakon dužeg čekanja ekipa Instituta ga je pozvala u autobus gde mu je urađen test hemoglobina. Sačekao je pet minuta na razgovor sa lekarkom.

Lekarka je pogledala upitnik i tražila od Rosića da obrazloži svoj odgovor na pomenuto pitanje. On je rekao da je imao oralni seks sa osobom koja je imala analni odnos u poslednjih šest meseci.

Lekarka ga je pitala da li je to devojka, na šta je odgovorio negativno i rekao da je u pitanju dečko. Ona mu je odmah rekla da ne može dobrovoljno dati krv jer spada u rizičnu grupu.

Nije pomoglo ni ubeđivanje u to da više ne postoje rizične grupe, već rizično ponašanje. Rekla je da to nije do nje, već da izričito ne sme da dopusti uzimanje krvi od homoseksualaca, tj. osoba koje upražnjavaju analni seks, pošto je u takvim situacijama najveći rizik od infekcije HIV virusom.

Nakon toga, lekarka je objasnila Rosiću da je sluznica rektuma izuzetno osetljiva i sklona pucanju. Razgovor je zaključila izjavom da davaoc može da dođe ponovo, ali kada promeni seksualnu orijentaciju.

Pet dana kasnije, 3. jula 2007. godine član GSA Lazar Pavlović otišao je u zgradu Instituta za transfuziju krvi Srbije sa namerom da dobrovoljno da krv.

Nakon ponovljene procedure kao i u slučaju Rosića, ušao je u ordinaciju gde je lekarka obavila kratak rutinski pregled, da bi prešla na analizu odgovorenih pitanja u upitniku.

Zastala je kod dva pitanja koja se odnose na seksualne navike, gde je Pavlović potvrdio da je u poslednjih šest meseci imao seksualne odnose sa osobom koja je imala analne odnose i da je on lično imao analni odnos u poslednjih šest meseci.

Lekarka je pored ta dva pitanja unela tekst "seks sa zaštitom" i zamolila Pavlovića da stavi svoje inicijale ispod tog teksta.

Lekarka je ovaj zahtev obrazložila time da je to Institutu potrebno radi evidencije, odbivši da objasni o kakvoj se evidenciji radi.

Na pitanje Pavlovića zašto u upitniku ne postoje pitanja o rizičnosti seksualnog ponašanja, već pitanja koja manje ili više direktno ispituju seksualnu orijentaciju davaoca, lekarka je slegla ramenima.

Nakon ovoga, ona je zamolila Pavlovića da zatvori vrata ordinacije i postavila mu pitanje koje je seksualne orijentacije.

Pošto je odgovorio da je gej, lekarka mu je saopštila da mora da ga odbije. Kao obrazloženje za ovu odluku pokazala mu je šifrarnik na njenom stolu u kojem pod šifrom 0041 stoji "Visoko rizično seksualno ponašanje: homo, biseks, promiskuitet..."

Pavlović je protestovao protiv ove odluke, dajući argument da je pre petnaest godina Svetska zdravstvena organizacija ukinula koncept rizičnih grupa i uvela koncept rizičnog ponašanja u smislu korišćenja zaštite tokom seksualnog odnosa, bez ikakvog naglaska na prirodu tog odnosa.

Lekarka je rekla da ona zna za to i da bi mu, što se nje tiče, dozvolila da dâ krv. Zatim ga je još nekoliko puta pitala da li je uvek koristio zaštitu pri seksualnom odnosu. Svaki put joj je potvrdno odgovorio i rekao da ima stalnog partnera.

Pavlović je upitao lekarku da li u toj meri maltretiraju i heteroseksualne osobe, i zbog čega neka osoba, koja se izjasnila kao heteroseksualna, a imala je zaštićene analne odnose, kao i zaštićene odnose sa nekom osobom koja je prethodno imala analne odnose, može biti davalac samo zato što je heteroseksualna, a on ne može jer je homoseksualac.

Lekarka je ponovila da tako stoji u propisu koji ima, kao i da načelnica Instituta za transfuziju krvi Srbije ne dozvoljava uzimanje krvi od homoseksualnih osoba.

Pavlović je nakon toga izrazio želju da porazgovara sa načelnicom Instituta, ali lekarka je rekla da ona nije tu.

Sugerisao je lekarki da se pred svoja prethodna dva davanja krvi nije izjašnjavao kao gej i da mu je oba puta uzeta krv, želeći time da joj ukaže da je besmisleno diskriminatorno ponašanje prema homoseksualnim osobama.

Lekarka je zatim pitala Pavlovića da li se slaže da ona pozove načelnicu Instituta i konsultuje se sa njom, sa čim se on složio. Lekarka je napustila prostoriju i bila van nje oko jedan minut. Vratila se i saopštila mu da je načelnica odobrila da mu se uzme krv.

Iz ova dva događaja zaključujemo:

· Institut za transfuziju krvi Srbije i dalje diskriminiše gejeve kao dobrovoljne davaoce krvi kršeći time sva etička načela i pravila lekarske profesije, zakone Srbije, međunarodno pravo i stručni stav Svetske zdravstvene organizacije.

· Očigledno se ne radi o pojedinačnim slučajevima diskriminacije, koji se mogu pripisati lekaru na terenu koji uzima krv od dobrovoljnog davaoca, već o sistemskoj politici koja je formirana na državnom nivou.

· Institut za transfuziju krvi Srbije neovlašćeno prikuplja podatke o lezbejkama, gejevima i biseksualnim osobama u Srbiji, tako što na svaki upitnik stavlja šifru kojom označava pripadnika LGBT populacije i zatim pravi evidenciju, kršeći time jedno od fundamentalnih ljudskih prava, pravo na privatnost.

GSA zahteva od Instituta za transfuziju krvi Srbije i Ministarstva zdravlja Srbije da prekine sa diskriminatorskom politikom prema LGBT osobama. Takođe, zahtevamo od Vlade Srbije da odgovori na pitanje ko sve od državnih organa u Srbiji prikuplja evidenciju o LGBT osobama, te da nakon odgovora na ovo pitanje uništi sve dosijee ove vrste. Seksualnost građana je njihova privatna stvar i niko nema pravo da prikuplja informacije o tome.

---------- Odgovor Instituta za Transfuziju Krvi Srbije-------------

 

ODGOVOR INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE NA PISANJE GSA
Institut za transfuziju krvi Srbije od januara 2007. godine primenjuje upitnik za davaoce krvi koji je u skladu sa preporukama SZO i Saveta Evrope priredila Nacionalna komisija za transfuziju krvi (u prilogu), pre svega vode i ra una o bezbednosti bolesnika, primalaca krvi.Zbog toga što ne želi da da diskriminiše gejeve kao dobrovoljne davaoce krvi, komisija je u upitniku jasno navela pitanja koja se odnose na oblike rizi nog ponašanja za sve gradjane, ne samo za pripadnike gej populacije, bez obzira na seksualnu orijentaciju.Pitanje broj 23: Oblici rizi nih stanja i ponašanja – za sve davaoce krvi:a) Da li ste bolovali od žutice (hepatitisa) B ili C ili mislite da možda sada imate hepatitis?

b) Da li mislite da je postojala mogu nost da se zarazite HIV-om?

v) Da li ste ikada koristili intravenske droge ili lek koji se zvani no ne izdaje na recept, uklju uju i i preparate za bodi bilding (odgovorite sa „da“ ak i ako je to bilo samo jednom ili davno)?

g) Da li ste ikada za pružanje seksualnih usluga uzimali novac ili drogu?

Da li ste imali seksualne odnose tokom proteklih 6 meseci:

d) sa osobom koja je HIV pozitivna?

dj) sa osobom koja ima žuticu (hepatitis) B ili C ili misli da je nekada imala ovu žuticu

e) sa osobom koja je ikada za pružanje seksualnih usluga uzimala novac ili drogu

ž) sa osobom koja je ikada koristila intravenske droge

z) sa osobom koja je duže vreme živela u inostranstvu ili eš e putuje u inostranstvo

i) sa osobom koja je imala analne seksualne odnose

j) sa osobom ije Vam dosadašnje seksualno ponašanje nije poznato

k) da li ste Vi imali analne seksualne odnose tokom proteklih šest meseci?Davanje krvi je, ina e, za sve davaoce krvi vremenski limitirano na period od minimum 6 meseci za slede e situacije i rizi na ponašanja: pirsing, tetovaža, specifi ni oblici seksualnog ponašanja (6 razli itih kategorija, eksplicitno navedenih ranije u tekstu, odnosno u upitniku za davaoce krvi).Iako se za pirsing i tetovažu koriste igle za jednokratnu upotrebu, i iako se prilikom upražnjavanja analnih seksualnih odnosa može koristiti kondom, osobe koje žele da daju krv ne mogu to da u ine šest meseci nakon navedenih intervencija i ponašanja. Naime, kondom ne može sa sigurnoš u da se prihvati kao stopostotna zaštita, jer prilikom seksualnog odnosa može da se ošteti ili pukne.Napominjemo da i osobe koje su imale hiruršku intervenciju u periodu od šest meseci pre davanja krvi, takodje ne mogu da budu davaoci krvi do isteka tog vremena, izmedju ostalog i zbog toga što su možda primile krv osobe koja je, kao gospodin Lazar Pavlovi , neiskreno odgovorila na pitanja navedena u upitniku za davaoce krvi. Naime, u svom obra anju gospodin Pavlovi navodi „da se pred svoja prethodna dva davanja krvi nije izjašnjavao kao gej i da mu je oba puta uzeta krv....“. Navodimo da pošto popuni upitnik, davaoc potpisuje SAGLASNOST DAVAOCA:- Pro itao/la sam i razumeo/la sva pitanja i tvrdim sa punom odgovornoš u da sam na sva pitanja odgovorio/la iskreno

- Po mom saznanju nisam se izlagao/la riziku od infekcije

- Objašnjeno mi je da e moja krv biti testirana na bolesti koje se prenose putem krvi

- Saglasan/saglasna sam da budem obaveštena i pozvana na dodatno testiranje ukoliko bilo koji od testova bude pozitivan ili sumnjiv

- Uveren sam da e moja krv biti upotrebljena na najbolji na in i ponosan / ponosna sam što u nekom pomo i.Potpis davaoca_______________________Razgovori koje lekari Instituta za transfuziju krvi Srbije vode sa davaocima krvi tokom pregleda su poverljivi, kao što je bio slu aj i sa gospodinom Pavlovi em koji je sam javno izneo detalje razgovora sa doktorkom zaposlenom u Institutu. Na uporno insistiranje i agresivan nastup gospodina Pavlovi a, posle dužeg razgovora i pritiska kojem je bila izložena, mlada doktorka, koja je u Institutu zaposlena mesec dana, odobrila je davanje krvi. S obzirom na dobijene podatke i njegovo ponašanje tom prilikom, kao i na neiskrene odgovore i prikrivanje relevantnih podataka u ranijim prilikama kada je davao krv, odlu eno je da se uzeta jedinica krvi ne primenjuje.

Za detaljnije informacije obratite se Institutu za transfuziju krvi, Gordani Antuljeskov, saradnici za odnose sa javnostima. E-mail: itks@sezampro.yu

 

AtačmentiKomentari (106)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ilegalac ilegalac 23:49 06.07.2007

Dajte krv

Mom drugu nisu dozvolili da da krv, zato sto je rekao da da je duvao sinoc. Vutru, da ne bude zabune, pricate o necem drugom. Malo bezveze, zar ne?
babic babic 22:37 07.07.2007

Re: Dajte krv

Valjda se uzeta krv kontroliše na HIV,i ne veruje se nekim popunjenim upitnicima?
manitu manitu 19:52 08.07.2007

Re: Dajte krv-II

[b]ilegalac i babic [/b

valjda se prvo kontrolise krv , pa se onda uzima ?

upitnik je samo smernica , uputstvo za staf .

upitnik je skup podataka za statisticki pregled sexualnog opredeljanja, zaraznih bolesti , ko smo , sta smo , mi srbi , sa kim se kresemo , kako , koliko cesto , i tako to .

upitnik je sken za global fond - jasno je valjda .
manitu manitu 19:54 08.07.2007

Re: Dajte krv

pa to su budale !
ne mogu da verujem .

Paki Paki 16:34 11.07.2007

Saopštenje Koalicije protiv diskriminacijeInstitut za transfuziju krvi Srbije ugrožava pravo na privatnost građana Srbije i diskriminiše gejeve i biseksualne muškarce

10. jul 2007. godine
Beograd

U svom odgovoru na saopštenje Gej-strejt alijanse od 4. jula 2007. godine, saradnica Instituta za transfuziju krvi Srbije Gordana Antuljeskov ničim ne demantuje tvrdnje da Institut i dalje diskriminiše gejeve i biseksualne muškarce tako što im ne dozvoljava da budu dobrovoljni davaoci krvi, te da Institut pravi evidenciju o LGBT osobama u Srbiji.

Umesto ovoga, Gordana Antuljeskov koristi zamenu teza i tvrdi kako Institut ne dozvoljava osobama koje su imale rizično seksualno ponašanje u šest meseci koji prethode trenutku davanja krvi da budu dobrovoljni davaoci.

Međutim, u konkretna dva slučaja Nenada Rosića i Lazara Pavlovića kao presudni argument da im ne dozvole da daju krv, dežurni lekari su naveli da Institut ne dozvoljava da gejevi budu dobrovoljni davaoci krvi. Nenadu Rosiću je vrlo iskusna doktorka rekla da je dobila instrukciju da gejevima nije dozvoljeno da budu dobrovoljni davaoci krvi, te da on može da postane dobrovoljni davalac krvi tek kada promeni svoju seksualnu orijentaciju.

Dežurna lekarka je više puta pitala Pavlovića da li je imao zaštićeni analni seks, a onda mu je rekla da zatvori vrata i pitala ga koje je seksualne orijentacije. Kada joj je on odgovorio da je gej, ona mu je saopštila da ne može da bude davalac krvi. Znači, u oba slučaja lekari su tražili da se potencijalni davaoci izjasne o svojoj seksualnosti, te tako duboko zašli u njihovu privatnost. U oba slučaja, nakon saznanja da su potencijalni donori gejevi, lekari su ih onemogućili da daju krv.

Takođe, upitnik Insituta koji popunjavaju potencijalni donori jeste diskriminatoran prema gejevima. Upitnik ne sadrži nijedno pitanje koje se bavi rizičnim seksualnim praksama heteroseksualnih osoba i nezaštićenim seksom. Na ovaj način Institut implicitno pokazuje svoj diskriminatorski stav da je skoro svaki seksualni odnos između osoba različitog pola opravdan, a da je seksualni odnos bilo koje vrste između dva muškarca nedozvoljen.

Da li argument da "kondom ne može sa sigurnošću da se prihvati kao stopostotna zaštita, jer prilikom seksualnog odnosa može da se ošteti ili pukne" važi samo za analni seks ili i vaginalni seks? Ako važi i za vaginalni seks, da li gospođa Antuljeskov smatra da građani treba da se uzdržavaju od bilo kakvog seksa šest meseci kako bi mogli biti dobrovoljni davaoci krvi? Ili poručuje da upotreba kondoma nema nikakve svrhe, pošto nije stopostotna zaštita od seksualno prenosivih bolesti?

Gospođa Gordana Antuljeskov propušta da odgovori na nekoliko pitanja koje je postavila Alijansa i umesto toga teško optužuje Lazara Pavlovića da je neiskren i agresivan. Što se tiče neiskrenosti, Lazar Pavlović prilikom prethodna dva davanja krvi nije potvrdno odgovorio da li je imao analni seks, zato što jednostavno u to vreme nije imao analni seks.

Takođe, vrlo je nekorektno optuživati Lazara Pavlovića za agresivnost kada je on mirnim putem samo pokušao da dobije odgovore na pitanja koja je postavio kako bi razjasnio zašto mu nije dozvoljeno da bude dobrovoljan davaoc krvi.

Najgore od svega je da gospođa Antuljeskov u potpunosti ignoriše optužbu Gej-strejt alijanse da Institut vodi evidenciju o homoseksualcima, biseksualcima i promiskuitetnim osobama pod šifrom 0041. Pošto od svakog potencijalnog donatora uzme veliki broj ličnih podataka (ime, prezime, ime roditelja, jedinstveni matični broj građanina, mesto i adresu stanovanja, preduzeće u kojem radi, zanimanje, kućni, poslovni i mobilni telefon), Institut sve gej i biseksualne muškarce evidentira.

Tražimo od Instituta da zvanično odgovori:
1. Ko je doneo odluku da se gej i biseksualni muškarci zavode u evidenciju?
2. Koji je zakonski osnov za formiranje ovakve evidencije?
3. Ko sve ima pristup vašoj evidenciji gej i biseksualnih muškaraca?

Koalicija protiv diskriminacije zahteva da Institut za transfuziju krvi Srbije odmah prekine sa prikupljanjem podataka o gejevima i biseksualnim osobama i da uništi dosadašnju evidenciju.

Koalicija protiv diskriminacije:
Antitrafiking centar
CHRIS - Odbori za ljudska prava u Srbiji
Centar za unapređivanje pravnih studija
Gej-strejt alijansa
Inicijativa mladih za ljudska prava
Inicijativa za inkluziju "VelikiMali"
Švedski Helsinški komitet za ljudska prava
Udruženje studenata sa hendikepom
vlada dvm vlada dvm 22:55 21.07.2007

HIV

Moja prijateljica je pre dvanaest godina, prilikom porodjaja, zbog komplikacija, primila transfuziju. Na zalost, ispostavilo se da je krv bila zarazena i ona je ne znajuci virus AIDS-a prenela svom muzu. Danas, ona se bori, ide joj nekako, a njen muz....on je pokojan vec pet godina. Zato se postavljaju pitanja koja se postavljaju. Naravno, postoji i nacin na koji se ta pitanja postavljaju i nacini na koji se reaguje na odgovore i kontrola u laboratoriji.....bla, bla...Poenta...prilikom uzimanja krvi, potrebne su sve informacije da bi se izbegli ovakvi slucajevi, potrebni su svi moguci testovi (koji btw nisu 100% precizni-tako nesto ne postoji). Potrebno je mnogo toga uraditi, ali je naj manje potrebno praviti od toga cirkus.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana