Kako sam postao narodni neprijatelj

Goran Nikolić RSS / 07.11.2008. u 20:54

  Domaćin ovog bloga je mr Srdjan Cvetković saradnik ISI budući da je Goranche zauzet rešavanjem globalne ekonomske krize :

  Kao sto neko reče Sve sretne porodice liče jednu na drugu dok je svaka nesretna na svoj način...Porodica dr Dušana Tomića, samo je jedna od mnogih koje su žrtve komunističke revolucije u Srbiji. O svojoj interesantnioj ali tragičnoj sudbini u narednim redovima govori sam Dobrivoje Tomić:

         

dusan tomic sa suprugom
dusan tomic sa suprugom
Ja, Dobrivoje Tomić, "narodni neprijatelj'', sin sam Dušana N. Tomića, industrijalca iz Boljevca (Timočki), koji je nevino stradao početkom 1945. od pripadnika OZN-e Zaječar. U svom poslu moj otac je bio vrlo vredan i uspešan. Posedovao je znatnu imovinu, industrijski mlin i fabriku zejtina. Za vreme okupacije sveo je svoj rad na nužni minimum.

Posle okupacije partizani su preuzeli vlast i zaveli komunističku diktaturu. Otac je do decembra 1944. god. nekoliko puta bio privođen na saslušanje, a 11. decembra 1944. je uhapšen i sproveden u zatvor OZN-e Zaječar. Nasilno oduzimanje celokupne naše imovine okončano je do 20. decembra 1944. god., kada smo majka, sestra i ja od strane sekretara sreskog komiteta i dva partizana isterani poluobučeni iz naše porodične kuće na ulicu. Otac je oko 10. februara 1945. god. bez suđenja ubijen od strane pripadnika OZN-e Zaječar i zatrpan u jednu od nekoliko masovnih grobnica  kod Zaječara.

Odlazim na ledinu ispod brda Kraljevice gde je najsvežija masovna grobnica pobijenih žrtava OZN-e. Prizor užasan, zemlja izrovana, poprište divljanja sumašeteljnih nad svojim žrtvama. Krvavo kolje, motke, žice i usirena krv...Zatičem mnoštvo naroda, najviše žena i dece, njihovu kuknjavu, jauk, zapomaganje. Svi izbezumljeno tumaramo po ledini, zurimo u zaleđenu zemlju, mnogi kleče i zarivaju lica, nariču, dozivaju imena ubijenih. Prisutni su i partizani-đželati koji brane ljudima da iskopavaju svoje nebi li ih bar dostojno sahranili. Oni nas klečeće šutiraju uz najpogrdnije psovke i vređanja, terajući nas sa ovog stratišta. Jure i kučiće koji razvlače leševe plitko zakopanih. Užasnut vidim ruku koja viri iz rake. Partizani se dovikuju da se tu nanese još zemlje....

            

dobrivoje sa ocem 30/tih
dobrivoje sa ocem 30/tih
Majka, sestra i ja u dubokoj smo crnini. Na ulici staro i mlado izegava susret i razgovor sa nama. Mi smo okuženi i žigosani kao narodni neprijatelji. Obespravljeni smo u svemu, pa i na dalji život. Uskoro hoće i majku da likvidiraju, a nas decu u sirotinjske domove da strpaju. Bežimo u Beograd i skrivamo se, majka u Kosovskoj ulici, a sestra i ja u suterenu Nebojšine ulice - ako uhvate jedne da ne uhvate druge.  Strah nas muči više od gladi....

Posle nekoliko meseci skrivanja mi smo se legalizovali i uselili u jednu praznu sobu. Iz dve trafike u Sarajevskoj ulici majka je izmolila tri prazna sanduka od duvana koje smo kao "nameštaj'' za spavanje i sedenje uneli u sobu. Kao narodni neprijatelji nemamo pravo na karte za snabdevanje namirnicama, ogrevom i odećom. Sa izmišljenom pričom da nam je otac bio železničar i umro za vreme rata sestra i ja se upisujemo u školu i dobijamo kao đaci karte za snabdevanje namirnicama.  Od zime i beogradske košave štitim se oblaganjem tela starim novinama koje nosim ispod krpa i pohabane odeće. Jedno vreme radio sam kao fizički radnik ali sam uspeo privatnim polaganjem da završim gimnaziju i maturiram. Kao narodni neprijatelj nemam pravo na akademsko obrazovanje.

Ovo, ali i sramni žig narodnog neprijatelja sa raznim vidovima represije (strah, ponižavanje, glad, smrzavanja, obezpravljenost, psihotorutre...) navode me na odluku da odem lično kod tadašnjeg tvorca AVNOJ-skih zakona Moše Pijade, koji prima građane radi ispravljanja grešaka revolucionarne vlasti. Drugu Moši sam ukratko rekao istinu o mojoj tragediji i žigu narodnog neprijatelja i zataražio pomoć u otlkanjanju tog žiga i mogućnost za studije. Cuvši ovo, drug Moša mi odbrusi: Mi nismo dužni, niti hoćemo da pomažemo decu naših neprijatelja. Ovu su reči vajnog humaniste, koji oličava komunistički moral!

                  

Kao "narodni neprijatelj'' napustio sam AVNOJ-sku Jugoslaviju i postao politički emigrant u Nemačkoj. Najre sam pokušao ilegalni beg preko Alpa u Sloveniji al su me uhvatili granicarski psi, drugi put mi je uspelo preko neke studentske ekskurzije.  Prvo vreme bio sam u logoru za izbeglice, gde je kratko vreme bio i Milan Panić, biciklistički as Srbije. Pošto sam radio u magacinu logora, Panić me je zamolio da tu i njega privremeno zaposlim, jer on reče da "hoće da ide malo do Amerik.'' Tako smo Panić i ja svakodnevno vukli kolica između magacina  i baraka.

U Minhenu sam diplomirao stomatologiju i doktorirao na Medicinskom fakultetu. U svojoj ordinaciji upoznao sam raznolike osobe iz javnog i političkog života, uključujući i istaknute ličnosti jugoslovenske političke emigracije ali se sam nisam politčki eksponirao. Posle gnusnog ubistva starog g. Jakova Ljotića početkom jula 1974. god. opravdano se strah u meni pojačao od UDB-inih zločina, budući da sam bio na položaju potpredsednika naše crkvene opštine.

 Moja ordinacija je ne retko bila i svojevrsna ispovedaonica. Pored velikog broja pacijenata, upečatljivo je sećanje na g.đu Ridman (Riedmann), rođ. Mengele, ćerku zloglasnog naciste Dr. Mengele. Ovo saznanje uzburkalo mi je emocije i pamet. Otpočeli smo dijalog na temu "deca ratnih zločinaca'', iako je ovde neuporediva i dijametralno različita suština stvarnosti pojmova. Ona je govorila o njenom detinjsvtu, malim nedaćama, neometanom školovanju i životu bez represije i sankcija. Nju niko nije isterao poluobučenu iz porodične kuće, niko je nije proganjao i uterivao strah. Ona nije gladovala, nije se smrzavala, ni bežala iz domovine. I danas uživa sve blagodati civilizovanog društva i nema potrebe da po sudovima traži pravdu i oštetu za bilo šta. Njen otac je nekoliko puta pod lažnim imenom dolazio u Švajcarsku da bi se video sa njenom majkom. I ona je jednom bila na viđenju sa ocem.  Ispovest ćerke Dr. Mengele i moja ispovest dovode razum u sukob sa pameću, te bi prozvani morali da daju mesto pravdi i istini.

              Godinama sam odlazio na Svetu Goru i u Solun, te sam i 2000. god. na Srbskom vojnom groblju Zejtilnik sreo našu delegaciju u kojoj su tada bili g. Milan St. Protić i Dr. Vojslav Koštunica i Mitropolit Amfilohije i drugi brojni političari, prilikom njihove posete Manastiru Hilandaru. Mitropolit me je predstavio g. Koštunici i rečima "ovo je naš emigrant Dr. Tomić''.  Čuvši ovo o meni, oni rekoše da nema više razloga mojoj emigraciji i da mogu slobodno da se vratim u Beograd. Vratio sam se u Srbiju 2002. s velikim nadama, po sletanja na aerodromu poljubio zemlju, ali po staroj navici osvrnuo sam se da vidim da li me prate. Nisu me pratili ali sam se ubrzo razočarao u nove vlasti i uvideo da su moje očekivanja u brzo i lako ispunjenje istorijske pravde  bila naivna.

Ipak nastavljam da se borim. Posle nepunih pedeset godina provedenih u izgnanstvu i emigraciji dolazim u Srbiju. počinjem da tragam po raznim institucijama i arhivama za istinom o nevino ubijenom ocu od strane OZN-e Zaječar. Od tada pa do danas moja nastojanja u traganju za istinom nisu me dovela ni blizu cilja. Arhivska građa o zločinima AVNOJ-ske vlasti  je ili nedostupna, uništena, ili se probrano sa izbrisanim imenima saučesnika zločina stavlja na uvid. A žrtve i potomstvo od pravne države traže pravdu i istinu o šta se uticajni u vladajućoj oligarhiji uporno oglušuju.

Kao nevina žrtva represije i torture komunističkog režima AVNOJ-ske Jugoslavije podneo sam Juna 2004. god. tužbu protiv Republike Srbije, kao pravnog naslednika ranijih vlasti, za nadoknadu nematerijalne štete, nanet mi trajni duševni bol i pretrpljene surove represije i torture. Na suđenju se pojavio i bivši ficir OZN-e za Boljevac Miodrag Cojić koji je posvedočio da je moj otac likvidiran od strane OZN-e februara 1945. Ipak, tužba je na svim instancama odbijana kao neosnovana(!?), jer je slučaj "pogibije bliskog srodnika'' zastareo, navodi se u jednom obrazloženju.  Opstrukcija je prisutna u svim segmentima svega što se odnosi na zlodela AVNOJ-ske države. Dosadnjašni odnos prema žrtvama komunističkih zlodela i njihovim potomcima stvara sekundarnu viktimizaciju.

         

kraljevica
kraljevica
  Gotovo posle šeszdest godina prvi put dolazim u rodno mesto, Boljevac. Povodom objavljivanja moje dvotomne knjige "Crveno sunce u zenitu'' i knjige istoričara Mr. Srđana Cvetkovića "Između srpa i čekića'' organizovane su promocije i tribine po Srbiji sa temom Represija u Srbiji od 1944. do 1953. god.. Na predavanju u Boljevcu ispod Rtnja, u kome je učestvovao i direktor Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, Dr. Momčilo Pavlović, za vreme mog izlaganja o doživljenim komunističkim zlodelima na podrućju Boljevac-Zaječar, jedan od prisutnih  iz publike pretrpeo je šok i na trenutak izgubio svest. Predavanje je na kratko bilo prekinuto. Na ulazu u salu bili su i organi reda, a jedan od njih se obratio najbližem posetiocu ovog skupa pitanjem: Pokaži mi, ko je taj emigrant, a ko direktor iz Beograda?

Na moje podneske Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije u 2006. i 2007. god. Tužilaštvo je u svom aktu A 170/07 odgovorilo da je formiran predment tog tužilaštva povodom stradanja mog oca Dušana Tomića. Navodi se i da ratni zločini ne zastarevao te je u tom smislu i formiran taj predmet. Posle moje urgencije Tužilaštvo mi je dalo obećanja da će saslušati i ondašnjeg islednika OZN-e Miodraga Cojića, koji je uhapsio mog oca i šefa tadašnje OZN-e Zaječar, Dušana Sašu Gligorijevića, čiji su pripadnici izvršili svirepo ubistvo mog oca.

Institut sa savremenu istoriju u Beogradu takođe je od Tužilaštva obavešten da je pokrenut pretkrivični postupak u slučaju stradanju Dušana Tomića. Institut je avgusta 2008. god. dostavio Tužilaštvu fasciklu sa obilnom dokumentacijom o pomenutom slučaju. Od tada se Tužilaštvo nije oglasilo, ali se nadam i verujem da će se pomenuti slučaj ipak razrešiti  a tužlaštvo istrajati u svom poslu, no kako vreme prolazi polako gubim nadu.

       

Moj otac je rehabilitovan marta 2008. god. na osnovu Zakona o rehabilitaciji. U rešenju se utvrđuje da je Dušan Tomic februara 1945. god. lišen života od strane OZN-e Zaječar, bez suda i krivice, iz ideološko-političkog razloga, te je njegova smrt ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nazalost od odgovornih za ove zločine još niko nije odgovarao a po svoj prilici tako će i ostati....

AtačmentiKomentari (111)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ionakonisamja ionakonisamja 23:55 09.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

gorran2
"Slučaj Čačak" već sam opisao - tamo je "trebalo da" bude zakopano pored Morave 12.000 nevinih žrtava komunista. Nikad nije otkopana ni jedna.Zašto?Zašto konačno ne otkopate žrtve iz tih "stratišta"?.........Uradite brate nešto, pa se onda javite.


Dragi Gorane, ne vidim razloga za ljutnju.
Na tom stratistu u Cacku koje Vi stavljate pod znake navoda, verovatno insinuirajuci da i ne postoji, lezi sedam clanova moje familije od cega tri zene. U godinama rata pre toga Nemci su za cetiri godine uspeli da ubiju 8 muskaraca iz iste familije, u borbi. Po ratu partizani su za noc uspeli da ubiju jos sedam ljudi. Bez borbe.

Sta Vi predlazete, da uzmem asov i da pocnem da kopam po fudbalskom igralistu Borca iz Cacka? Ili mozda da prvo miniram zgrade koje su izgradjene na keju poslednjih pedeset godina pa da onda u ostacima temelja trazim kosti?

Ne Gorane, kao sto sam i rekao, meni je dovoljno sto takvi kao Vi stavljate stratista pod znake navoda i imate objasnjenje za sve kao laz i izvrtanje istorije. Ovde je istorija vec toliko puta izvrnuta da ni ona sama ne zna koje joj je pravo lice. Ja eto ne trazim krivca i ne trazim ubice. Sami su sebi bili kazna celog zivota. Tako je sa svim ubicama koje imaju trunku savesti u sebi.
Da su ti zlocini i zlocinci bili sankcionisani na vreme, mnogi kasniji zlocini bi bili izbegnuti.
gorran2 gorran2 00:01 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

Sta Vi predlazete, da uzmem asov i da pocnem da kopam po fudbalskom igralistu Borca iz Cacka?
Zašto to konačno već neko ne uradi? Koliko znam, u Čačku su već dosta dugo na vlasti ravnogorske koalicije.
Da li su svi ti Vaši streljani na spisku koji su napravili Timotijević i Davidović u svom trotomnom delu? Ako jesu, onda, uz dužno poštovanje, i svaku osudu svakog nelegalnog postupka i svake brutalnosti, znamo koliko ih ima. Znamo da nije 12.000, kako reče g. predsednik opštine, nego 247, kako tvrde Timotijević i Davidović. Ili 184, kako tvrde oni koji su vršili reviziju njihovog spiska.
ionakonisamja ionakonisamja 00:42 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

gorran2
Sta Vi predlazete, da uzmem asov i da pocnem da kopam po fudbalskom igralistu Borca iz Cacka?Zašto to konačno već neko ne uradi? Koliko znam, u Čačku su već dosta dugo na vlasti ravnogorske koalicije.Da li su svi ti Vaši streljani na spisku koji su napravili Timotijević i Davidović u svom trotomnom delu? Ako jesu, onda, uz dužno poštovanje, i svaku osudu svakog nelegalnog postupka i svake brutalnosti, znamo koliko ih ima. Znamo da nije 12.000, kako reče g. predsednik opštine, nego 247, kako tvrde Timotijević i Davidović. Ili 184, kako tvrde oni koji su vršili reviziju njihovog spiska.


Na zalost gospoda Timotijevic i Davidovic su u svojoj knjizi kao glavni izvor informacija koristili knjigu "Nepokoreni (hronika NOBa Atenice i Kulinovaca)" autori Vuk Petronijević, Dimitrije Janjić iz 1981.

Da znate bilo sta o tom kraju znali bi i ko su bili Vuk Petronijevic i Dimitrije Janjic kao i kakva moze da bude knjiga koju su on napisali i koliko tacnih informacija o zlocinima mozete da nadjete u knjizi onih koji su za te zlocine sve vreme znali (ne kazem da su ih i cinili).
Ali zamislite, cak i sa takvim izvorom neke zrtve su spomenute.

No besmisleno mi je i pomalo mucno da se sa nekim kao sto ste Vi uoste ubedjujem o tim ubicama i da ovde na blogu prebrojavam njihove zrtve. Neka bude kako te vi rekli, brojem 274. To je Gorane 548 ugasenih ociju, 548 zaustavljenih nogu i ruku, 274 srca prekinuta u kucanju, i otprilike oko 56000 kostiju jos uvek rasutih negde po livadama oko Morave koje takvi kao Vi stavljate pod znake navoda.
Laku noc Vam zelim.
cvele72 cvele72 00:50 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

Znamo da nije 12.000, kako reče g. predsednik opštine, nego 247, kako tvrde Timotijević i Davidović. Ili 184, kako tvrde oni koji su vršili reviziju njihovog spiska.

Spiskovi samo na osnovu presuda sudova su manjkavi jer ne hvatju lica streljana bey ikakvog postupka i njih je yapravo jako tesko uhvatiti to je veliki posao koji trayi podrsku dryave. Prema istrayivanjima na teritoriji jasenickog okruga broj yrtava poselima se krece od 5 do 20, slicno je i u yajecarskom okrugu samo u nekim mestima prelayi taj broj Planinica ili pak Vrcin kod Beograda preko 40 lica, u Palankama ide do 100 a u vecim gradovima nekoliko stotina ya Beograd je najteye ali je tu svakako i vise od toga u dvanaestom kvartu Dedinje 890 . Sve u svemu u oko 6000 sela u Srbiji retko gde neko nije streljan makar ya primer obicno kmet, svestenik, trgovac i slicno ako pomnoyimo cak isa najmanjim brojem proscno oko 5-6, dobijamo blizu 40 000 ali ne sme se zaboraviti da je na teritoriji bilo etničkog ciscenja Nemaca oko 40 000 posasvim preciznim i dokumentovanim spiskovima Samih Nemaca i najmanje 5-6 000 Madjara tek tada dobijamo pravu sliku inteyiteta represije.

Inace vojni sudovi su oudili samo 1945. godine 6000 ljudi na smrt to je podatak koji sam pronasao u Vojnosudskoj statistici pa cu je priloyiti u nekom d narednih blogova.
Takodje od 1945 do 1985 osuđeno je oko 118 000 lica ya dela protiv naroda i drzave od cega najvise po clanovima 118 KY delikt misljenja tj neprjateljska propaganda
Medjutim politickih je bilo mnogo vise jer su skriveni medju tzv, kulacima bliyu 100 000 osudjenih i ibeovcima kojisu mahom kaynjavani administrativnom kaynom slanjem u preduyece Mermer na Glom otoku, ali i drugim logorima Ram, Grgur, Bileca.....
Takodje je bilo politickih medju osudjenim privrednicima, Bata Todorovic, Basaraba, Vracaric i drugi sedamdesetih tzv tehnomenadzerije
Zloupotreba psihijatrije slicaj Vladimir Makovic i drugi
Kidnapovanja Bata Todorovic, Vlada Dapcevic, mileta Perovic,
likvidacija politckih emigranata R.Obradovic, J.Ljotic, Dragisa Kasikovic,
Sudjenja disdentima Djilas, Mihajlov, Ignjatovic, Djuric, L.Stojanovic, setorica .........


gorran2 gorran2 01:00 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

Na zalost gospoda Timotijevic i Davidovic su u svojoj knjizi kao glavni izvor informacija koristili knjigu "Nepokoreni (hronika NOBa Atenice i Kulinovaca)" autori Vuk Petronijević, Dimitrije Janjić iz 1981.
Kako sami tvrde, "gospoda Timotijevic i Davidovic" su koristili istraživanja na terenu, skupljali svedočenja, sabirali podatke iz crkvenih matičnih knjiga koje su tada bili zvanični dokumenti, kao i podatke onog advokata iz Kraljeva koji je davao oglase u novinama i na radiju da mu se jave svi koji nešto znaju.

Na taj nači su na spisak od 4652 "pala borca protiv fašizma i žrtve fašističkog terora", koji su sakupili komunistički istoričari za tri čačanska sreza, dodali još nešto manje od 2000 imena. Tih 2000 imena čine uglavnom poginuli četnici (od kojih je 91, prema Davidoviću i Timotijeviću, poginuo u borbi protiv Nemaca (82 u vreme zajedničke borbe, do 1.XI 1941, 2 1943. i 7 1944.), dok su ostali uglavnom poginuli u borbi protiv NOVJ). Zatim, tu su poginuli pripadnici Nedićeve SDS i SGS, i Ljotićevog SDK. Među tih 2000, Timotijević i Davidović za 247 žrtava u ta tri sreza tvrde da ih je likvidirala OZNA 44/45.

Ovaj spisak od 247 žrtava je od strane Saveza boraca podvrgnut kritikama, ali to je sve u redu. U redu je žrtve imenovati, dati im ime i prezime, otkopati ostatke, dostojno sahraniti i postaviti obeležje. Zar ne?

I, u redu je postaviti stvari u realne okvire. Dakle, govorimo o oko 250 ljudi. Zar ne bi sad trebali da se stide oni koji su na sav glas tvrdili da ima 12.000 ubijenih. Kao, na primer, predsednik opštine? Uostalom, i Davidović i Timotijević su, kad su tražili pare od opštine, naveli ovu cifru. A došli do 247.

Laku noć i Vama.
jesen92 jesen92 01:09 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

....ja takodje imam informaciju iz "prve ruke" o stradanjima u Cacku i potpuno je nebitan broj zato sto je poznato da se sa brojevima manipulise kako bi se zlocin uvecao ili umanjio zavisno od potrebe...Da li se to radi u drugim zemljama ne znam ali kod nas je to jako izrazeno....cak i ovde na blogu svaka diskusija o zlocinu se svodi na diskusiju o broju i niko ne vodi racuna da na taj nacin vredja stvarne zrtve i njihove porodice..I danas se govori da je u Kragujevcu streljano 7000 ljudi od strane nemaca a svi znaju da taj podatak nije tacan....ali i svi znaju da se streljanje dogodilo i to niko ne moze da demantuje.....zlocin nad civilnim stanovnistvom je zlocin bez obzira da li je ubijena 1 osoba , 100 ,1000......ili ko zna koliko....
cvele72 cvele72 01:23 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

Ovaj spisak od 247 žrtava je od strane Saveza boraca podvrgnut kritikama, ali to je sve u redu. U redu je žrtve imenovati, dati im ime i prezime, otkopati ostatke, dostojno sahraniti i postaviti obeležje. Zar ne?

Ovo nist ane spori onosto sam gore naveo dakle pomnozmo to sa brojem mesta, dodajmo strreljane ratne zarobljenike, Nemce, Madjare i dobicete neki okvir o kojm moyemo raymisljati. Ne manji od 70 000 sigurno. Ali kljucno pitanje je Zar i 250 ljudi u Cacku malo? Ili ajde da ne licitiramo ali svakkao desetina hljad aljudi u Srbiji na osnovu ove gore navedena progresije. Sta cemo sa onima 118 000 osudjenih zbog politckih delikata akoje sa ratom nemaju veye .Ko ce njima bratiti najbolje godine, Borislavu Pekicu, Dragicu Joksimovicu, Mihajlovu, ili pak mnogim beyimenim koje su samo zbog psovke , pesme ili lose reci yavrsili na visegodisnjoj robiji. Tih stotinu hiljada politckih zatvorenika i ovih na desetine hiljada pobijenih pada na dusu jednog poluvekovnog totalitarnog rezima kojeg Gorane uporno branite ne znam iz kojih pobuda osim ako niste u NKPJ i to sa Narodnooslobodilackom borbom nema nikakve veze ako mislite da to neko spori . Radise o njonoj instrumentaliyaciji i yapravo sve bi bilo isto da rata nije ni bilo, Opet bi se na meti nasli protivnici revolucije i slojevi koji se ne uklapaju u drustvrni inzinjering po Staljinu, a vi svakako niste staljinista.
gorran2 gorran2 01:46 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

Tih stotinu hiljada politckih zatvorenika i ovih na desetine hiljada pobijenih pada na dusu jednog poluvekovnog totalitarnog rezima kojeg Gorane uporno branite
Ne branim nikoga ni od čega.
Niti imam bilo kakvog motiva za to.
Potpuno sam svestan iz svedočenja meni dragih ljudi da je postojalo vreme kad se, za tzv. "politički vic" u kojem se spominje neki od tadašnjih lidera, moglo dobiti npr. 6 meseci zatvora.
Svim žrtvama apsolutno treba dati satisfakciju na svaki mogući način.
Ono na čemu ja insistiram je razlika između propagande, s jedne strane, i nauke - ili bar uravnoteženog pokušaja stavljanja stvari u realne okvire - s druge strane.
Rat je bio izuzetno surov i krvav i razvio intenzivnu mržnju. Znam slučaj sela u kome su meštani prvog dana nakon povlačenja okupatora linčovali lokalnog mesara - zato što je bio uključen u okupatorov sistem kontrole raspodele namirnica.
Isuviše mnogo ljudi je stradalo u ratu, isuviše mnogo ljudi se nekome zamerilo, i osveta je bila sve pre nego neočekivana.
Pored toga, tu je bila i revolucija. Ne zato što je neko izmislio, nego uglavnom zato što je postojala kritična masa obespravljene sirotinje na ivici gladi.
Iščuđavati se nasilju u takvim okolnostima prilično je neumesno.
Može se naravno danas reći da je revolucija bila kobna greška, da je bila štetna i neopravdana.
Što se mene tiče - ok. To je legitimno stanovište. Samo treba stvari staviti u neke objektivne okvire, okarakterisati nekim uporednim kvantitativnim pokazateljima.

Može se reći da su mnogi ljudi počinili zločine, i ostali nekažnjeni.

To je nesumnjivo tačno.

Ja lično sam upoznao bar deset ljudi koji su učestvovali u zločinima, bilo na jednoj, bilo na drugoj strani, a da ni jedan od njih nije odgovarao.

Čovek koji je napisao knjigu o masakru u Vraniću gde je stradalo 10 članova njegove porodice, Dragoljub Pantić, svojeručno je uručio primerak te knjige jednom od četnika koji su učestvovali u masakru.
Čovek koji je učestvovao u masakru u Bukovici, i doterao kući kravicu kao ratni plen, posle rata je neuznemiravan živeo kao kolonista u Vojvodini.
Čovek koji je izdao svog brata, tako da je ovaj bio uhvaćen i streljan, posle rata je preuzeo njegovo imanje.

Moj je utisak da je takvih ljudi jednostavno bilo previše.
Ako u društvu postoji konsenzus da ih treba progoniti sada, zaista nemam ništa protiv.
Meni ni u džep, ni iz džepa.
Koliko vidim, ni oko ovih iz devedesetih nismo se nešto pretrgli...
Ali dajte da onda otvorimo sva ta pitanja ponovo - ako je to put do neke uravnotežene istorijske slike.
gorran2 gorran2 01:51 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

vi svakako niste staljinista.
Iskreno, zakačio me malo taj sistem, i nije mi ni najmanje odgovarao. Nisam bio član one "Partije", niti bilo koje druge. Da je kojom nesrećom ostalo "onako", moji prijatelji tvrde da bih ja bio otpadnik i disident.
Nije nerealno - naprotiv.
Ali, nekako mi se nisu svidele ni gomile laži kojima su započete tzv "demokratske promene". Jer, kako naš narod kaže, što se grbavo rodi, vreme ne ispravi...
gorran2 gorran2 14:07 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

Prema istrayivanjima na teritoriji jasenickog okruga broj yrtava poselima se krece od 5 do 20, slicno je i u yajecarskom okrugu samo u nekim mestima prelayi taj broj Planinica ili pak Vrcin kod Beograda preko 40 lica, u Palankama ide do 100 a u vecim gradovima nekoliko stotina ya Beograd je najteye ali je tu svakako i vise od toga u dvanaestom kvartu Dedinje 890 . Sve u svemu u oko 6000 sela u Srbiji retko gde neko nije streljan makar ya primer obicno kmet, svestenik, trgovac i slicno ako pomnoyimo cak isa najmanjim brojem proscno oko 5-6, dobijamo blizu 40 000
Ono što nam istraživanja - poput ovog u tru čačanska sreza - ustvari govore, je da se broj likvidiranih kolaboracionista i odmetnika , čak i prema ravnogorski orijentisanim istraživanjima, kreće u okvirima 3-4%, a ne, na primer, 50%, kako mnogi propagandni tekstovi sugerišu, u odnosu na ukupan broj žrtava rata...
ionakonisamja ionakonisamja 15:48 10.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

gorran2
Ono što nam istraživanja - poput ovog u tru čačanska sreza - ustvari govore, je da se broj likvidiranih kolaboracionista i odmetnika , čak i prema ravnogorski orijentisanim istraživanjima, kreće u okvirima 3-4%, a ne, na primer, 50%, kako mnogi propagandni tekstovi sugerišu, u odnosu na ukupan broj žrtava rata...


Naglaseni deo citata jasno govori o Vasim stavovima. Vi odlucujete o tome ko je kolaboracionista i odmetnik, istovremeno i uporno "braneci" istoriju od izvrtanja i propagande.

Ne mogu zlocinci da budu manje zlocinci ako su poubijali manje ljudi, niti istorija moze da bude manje izvrnuta ako je izvrcemo na stranu koja nama odgovara, kako ste Vi Gorane ovom recenicom upravo uradili.

Ja, da ista vredi moja rec, odmah potpisujem sve cifre o zlocinima koje Vi predstavljate, samo nemojte vise da ih brojite. Brojte i dvoje ubijene dece kao jednog odraslog ubijenog ako Vam to odgovara, samo u sebi, nemojte ovako javno, ruzno je prema onima koji su odavno zarasli u neke sevare ili zaliveni betonom.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana