Gost autor| Roditeljstvo| Zdravlje

Porodilje - ta neuviđavna i krvožedna stvorenja!

Krugolina Borup RSS / 28.11.2008. u 16:05

AUTOR: Spartanka_Afrodita

dragon.4735.jpgU naslovu ovog bloga je sažeto viđenje porodilja od strane načelnika porodilišta u Srbiji i glavnih sestara u porodilištima. O tome kako su se oni pokazali na skupu imam mnogo šta da kažem, a kako se pokazuju u porodilištima vrlo slikovito su opisale sve Kengurice koje su Krugolini poslale svoje priče i vi koji na blogu dajete svoje komentare i opisujete svoja iskustva. Što se tiče slike aždaje možete da je tumačite dvojako - kao ilustraciju kako naši dragi načelnici i medicinske sestre opisuju porodilje i našu inicijativu ili kao ilustraciju kako su reagovali kad je Krugolina počela da čita priču Kengurice 177.

Učešće na skupu jučerašnjem skupu bilo je vrlo korisno (ekipa Krugolina & CO imala je priliku da vidi ko oličava postojeću situaciju u porodilištima u Srbiji) i dragoceno (jer smo dobili niz interesantnih informacija), a ja lično sam bila šokirana stepenom nepristojnosti, netolerantnosti, rigidnosti i besa (čak agresije!) koji je deo učesnika iskazao.

Ali da krenem redom.

Ministar Tomica Milosavljević je otvorio skup naglasivši socijalnu odgovornost koji ima Ministarstvo zdravlja i najavivši da će 2009. godina biti godina posvećena komunikaciji, pre svega sa pacijentima, ali i unutrašnjoj među zdravstvenim osobljem, kao i njenom unapređivanju. Sa tim ciljem Ministarstvo zdravlja će u okviru kampanje "Zdravlje se osmehom prenosi" sprovesti niz treninga zdravstvenog osoblja u sferi komunikacije. Ministar je posebno naglasio da je medicina zasnovana na dokazima, a ne autoritetu i da se stepen onoga što je prisutno najbolje odslikava na primeru tretmana trudnica i porodilja.

Prezentacija gospođe Judit Rajhenberg, predstavnice UNICEF kancelarije u Beogradu, bila je posvećena postignutim rezultatima Bejbi frendli programa, kao i razlozima i svrsi za pokretanje programa Bejbi frendli plus. Gospođa Rajhenberg je istakla da su sistem i standardi koji su inicijalno postavljeni Bejbi frendli programom (dalje: BF) počeli da se urušavaju i devalviraju, a da se mnogi i ne poštuju i kao primer navela da se samo 15% beba podoji u kratkom roku od porođaja. Kao jedan od nedostataka programa i činjenice koje ukazuju na neophodnost pokretanja Bejbi frendli plus (dalje BF+) programa navela je to da se BF nije bavio time da program bude i "mother friendly" (odnosno da bude i prijatelj majke a ne samo fokusiranje na bebu), niti je uključivao tretman dece koja su rođena sa posebnim potrebama. Dodatni motiv za uvođenje BF+ je što se sve više majki i porodica žali na tretman u porodilištima pre, tokom i nakon porođaja. U tom smislu, poseban aspekt na kojem treba raditi je odnos zdravstvenih radnika prema trudnicama i porodiljama. UNICEF smatra da je novi program BF+ potreban i da je za njegov uspeh neophodna izgradnja partnerstva i saradnje između Ministarstva, zdravstenih radnika u porodilištima, udruženja građana i roditelja i medija, kao i da ako se iznese sa uspehom ima potencijal da bude model za druge zemlje u regionu.

U nastavku je ministar Tomica Milosavljević imao prezentaciju koja je pružila dosta statističkih podataka koji su pokazivali progres koji je postignut od '70ih godina, ali i na pukotine u samom sistemu, kao i na donete propise kojima je cilj unapređivanje reproduktivnog zdravlja žena i zdravstvene zaštite trudnica i porodilja. Ono što je meni lično bilo vrlo pozitivno je da je istakao da je veoma bitno obezbediti socijalnu i ekonomsku sigurnost žena u periodu materinstva i posvetiti posebnu pažnju ženama koje spadaju u tzv. "ranjive grupe". Takođe, ministar je istakao da činjenica da im se obraća sve veći broj ljudi sa pritužbama ili zahtevima govori da ljudi u njih pre svega imaju poverenja da mogu nešto da urade i da poboljšaju situaciju. Po meni ovo je veoma zdrava i konstruktivna percepcija.

Doktorka Đurđa Kisin je u svojoj prezentaciji ponudila obilje interesantnih informacija poput:

 • Ø Prisustvo oca na porođaju je omogućeno u samo 10% porodilišta u Srbiji (nisam sigurna da li to znači da je u celoj Srbiji to moguće samo u 5 ili 6 porodilišta, pošto ih ima 58).
 • Ø Da se u samo 60% porodilišta primenjuje BF standard "kontakt koža na kožu" i da se veoma često probijaju za to propisani vremenski intervali koji za normalan, vaginalni porođaj iznose najkasnije do 2 sata nakon porođaja i najkasnije do 6 sati nakon carskog reza.
 • Ø Ministarstvo je u nekom trenutku (nije precizirano kada) izdalo "Vodič za trudnice" u malom broju primeraka (10.000 primeraka) - lično bih volela da znam da li je i jedna tridnica videla dati vodič i koliko joj je bio koristan.
 • Ø Ministarstvo je izdalo i vodič/priručnik za profesionalce "Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće" (mislim da je izdat 2005, ali me nemojte držati za reč) koji sadrži određene smernice za rad i standarde koje treba ispoštovati. Šta konkretno te smernice i standardi podrazumevaju nije rečeno.
 • Ø Da SVAKA PORODILJA pri izlasku iz porodilišta dobija publikaciju "Srećno roditeljstvo" - šta god ona sadržala, ja bih volela da mi neka porodilja potvrdi da je dobila ovu publikaciju i ako jeste koliko joj je bila korisna.

Objašnjavajući 10 stavki BF dr. Kisin je naglasila da one podrazumevaju timski rad medicinskog osoblja (moj komentar: do sada je slučaj da najčešće leva ruka ne zna šta radi desna), veštinu komunikacije i verbalizacija postupaka i sadržaja rada medicinskog osoblja porodilji. Takođe, naglasila je da su standardi BF dosta urušeni i najavila inspekcijsku posetu nakon koje će jednom broju porodilišta biti ukinut naziv "Prijatelji dece" i da će morati da ponovo uspostave tražene standarde i ponovo apliciraju da bi povratili taj naziv. To znači da 80% porodilišta uključenih u BF, kako je zvanično prezentovano, ne podrazumeva da svi zadovoljavaju potrebne standarde i da je taj procenat BF porodilišta faktički bitno manji.

Prof. dr Radovan Bogdanović, predsednik Republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine predstavio je rezultate četiri pitanja iz ankete koju je Komisija među načelnicima porodilišta u Srbiji sprovela u periodu od 21. do 26. novembra 2008. Ova anketa nema veze sa našom anketom, ova anketa je samostalna inicijativa Ministarstva zdravlja. Cilj ankete je bilo identifikovanje standarda koji se primenjuju u porodilištu, njihovom izvoru i glavne probleme sa kojima se susreću u radu. Za ovu  priliku (usled kratkog roka) nisu obrađeni odgovori na sva pitanja iz ankete već samo četiri od kojih ću vam preneti dva, za nas najrelevantnija. Anketu je popunilo nešto više od 70% načelnika, odnosno 26 od 41 porodilišta kojima je poslato je odgovorilo (nije navedeno zašto anketa nije poslata u ostalih 17 porodilišta). Ključno pitanje postavljeno svim načelnicima je bilo da li postoje protokoli koje korise u radu, ako da kako se zovu i ko je njihov autor. 23 je odgovorilo DA, navodeći reference za protokole koje koriste i na slajdu koji nam je prikazan bilo je izlistano barem 7-8 različitih naslova, ali je naglašeno da je najrasprostranjeniji i najčešće u primeni jedan pod nazivom "Protokoli fetonateralne medicine" (2002), Cvetković - Ljubić, 6. 3 porodilišta su odgovorila sa NE, a 9 je poslalo nepotpun odgovor, odnosno ili su dali nejasan i neodređen odgovor ili su jednostavno odgovorili sa DA bez navođenja naziva i autora protokola. Na pitanje šta predstavlja najveći problem u radu porodilišta načelnici su naveli:

 • Ø Nedostatak ili zastarelost opreme
 • Ø Deficit kadrova (i to: babice, anesteziolozi, akušeri)
 • Ø Nedostatak lekova i drugih medicinskih potrebština
 • Ø Problemi u komunikaciji sa porodiljama i njihovom rodbinom
 • Ø Nepripremljenost porodilja za porođaj
 • Ø Problemi u unutrašnjoj komunikaciji među zaposlenima
 • Ø Manjak entuzijazma u radu zaposlenih

Doktor Dušan Stanojević, načelnik GAK Narodni Front, je imao izlaganje u okviru i kao dodatak izlaganju dr. Bogdanovića. Doktor Stanojević je počeo izlaganje na malo šokantan način rekavši da je sreća da danas ne razgovaramo o tome da li će žena i dete izaći živi iz porođajne sale nakon što u nju uđu kao što je bio slučaj '70ih i da se danas to ne postavlja kao problem, već da je problem u komunikaciji lekar - pacijent (pod pacijentom podrazumeva trudnice i porodilje iako one NISU BOLESNE). Kao GLAVNI UZROK za taj problem navodi "neobaveštenost pacijenta šta ga čeka u porodilištu" (meni je odmah prošlo kroz glavu kako prolaze i kako se tretiraju one žene koje su obaveštene: sa podsmehom, sarkastično, uz nazive "ona načitana", "ona informisana", "ona pametnica" i slično). Zatim doktor Stanojević prikazuje niz slajdova na kojima izlistava šta je zaduženje koga kada se porodilja prima u bolnicu gde je prvi stepen babica koja ima 6-7  zadataka koje treba da obavi u odnosu na porodilju, zatim akušer sa čitavom listom pregleda i merenja koje treba da izvrši i da onda sledi procedura u porođajnoj sali gde postoji nešto što je nazvao "4 porođajna doba". Svako od tih doba podrazumeva određenu vrstu intervencija i tretmana. Nakon svakog slajda dr. Stanojević je komentarisao (uz rezignaciju da uopšte to treba da pominje, jer se podrazumeva) da je to nešto što bi svaka trudnica i porodilja trebalo da zna (u najmanju ruku ispada da bi svaka žena koja ostane u drugom stanju ekspresno trebala da završi medicinski fakultet sa specijalizacijom za ginekologiju i akušerstvo), iako su navedene procedure vrlo nerazumljive prosečnom čoveku i nije baš jasno šta svaka od njih u praksi podrazumeva (šta ko kada porodilji treba da uradi gde). Doktor Stanojević ni u jednom trenutku ne spominje to da nijedan lekar ili sestra (čast izuzecima!) ne govori porodilji šta joj se, zašto u kom trenutku radi, a da one već dovoljno zbunjene i/ili uplašene od porođaja koji je krenuo i zabrinute za sebe i bebu se uz takav odnos dodatno osećaju vrlo nesigurno i ranjivo. Takođe, doktor Stanojević je naveo da je kod prvorotki epizotomija i indukcija neophodna u 100% slučajeva jer to znatno skraćuje porođajni proces. Ovo poslednje ostavljam vama da komentarišete jer je mene ostavio bez reči!

Prezentacija gospođe Maje Ivetić, specijalne savetnice ministra zdravlja, je bila odlična i kao što je Krugolina rekla "uzela nam je reč iz usta". Ona je sa jedne strane ukazala načelnicima na sredstva koja im stoje na raspolaganju da kazne nekorektno i uvredljivo ponašanje osoblja prema porodiljama i da oni za to imaju ovlašćenja i da suprotan stav predstavlja čist izgovor. U tom trenutku je navela različitost ponašanja lekara u prepodnevnim satima kada rade u državnoj bolnici i u popodnevnim satima kada rade u privatnoj ordinaciji/klinici što samo ukazuje da oni vrlo dobro znaju šta su standardi i primereno ponašanje i da to i umeju ali ljubaznost, komunikaciju i korektan odnos čuvaju za privatnu praksu. Onda je po meni rekla ključnu rečenicu: "Ljubaznost, komunikacija i korektan odnos ne spadaju u vanstandarne usluge", a da ih oni svojim dvojakim ponašanjem upravo tako tretiraju, odnosno da očekuju da im se za ljubaznost i korektnost posebno plati i da je takav stav nedopustiv.

Krugolina je već opisala tok i sadržaj svoje prezentacije, a ja moram da dodam da je imala pravi ton, da je bila smirena (i pored kometara u sali koji su je pratili od početka prezentacije), da se držala vrlo hrabro i da se odlično snašla kada je sala eksplodirala jer prisutni nisu hteli ili mogli da podnesu da čuju opis i evaluaciju svog rada iz ugla jedne porodilje koja je to na svojoj koži iskusila. Ovim putem moram još jednom da čestitam gospodinu ministru Tomici Milosavljeviću, koji je ne trenući ni trena lavovski skočio u odbranu Krugoline. S jedne strane, on je reagovao ljudski jer reakcija prisutnih je probila sve granice pristojnosti koja se podrazumeva u međuljudskim, a posebno profesionalnim odnosima, a sa druge strane mislim da ga je bilo sramota da njegove kolege iskazuju toliku količinu nepristojnosti, netolerancije i nesposobnosti da saslušaju bilo šta što ne godi njihovom ego. To je bio i politički hrabar čin, jer malo koji političar u Srbiji, a posebno ministar, ima dovoljno snage, profesionalnog i ličnog integriteta da reaguje na takav način. Moje poštovanje ministre!

Drugi aspekt Krugolininog izlaganja su kometari u sali koji su ga pratili, a posebno Mire Ivanović načelnice službe za ginekologiju u Leskovcu (pošto ona nije imala problem da se predstavi imenom i prezimenom ni ja nemam problem da je imenujem jer se žena očigledno ponosi svojim stavom i komentarima) koja je od početka skupa sve komentarisala na negativan i podsmešljiv način, na samom početku skupa je sarkastično prokomentarisala prisustvo korisnika zdravstvenih usluga na skupu i posebno je imala uvredljive komentare u odnosu na porodilje (one su razmažene, drske, nepismene, stvari im se priviđaju zbog hormona). O ovoj načelnici ću kasnije napisati još par redova, ali sada želim da navedem komentare na priču Kengurice 177 koju je Krugolina čitala:

 • Ø Na deo: Pitam sestru gde mi je torba, ona prolazi bez reci. Pitam ponovo, glasnije, a ona se prodere "sta me briga za tvoju torbu, donece je neko". A meni trebaju maramice, alkohol, telefon, voda, sve mi je u torbi, ko zna gde. Načelnica iz Leskovca rezignirano komentariše: "Bez telefona ne mogu da žive!"
 • Ø Na deo: Kasnije toga dana ulazi covek u radnickom odelu. Mi presrecne, "Donesite nam vode, molim vas dodajte mi punjac, ukljucite mi telefon..." Mnoge obicne stvari su nemoguce u sobi u kojoj lezi deset nepokretnih zena. Načelnik iz Kragujevca komentariše: "Znači rešenje je da porodiljama oduzmemo telefon". Meni je bilo interesantno da su u oba slučaja reagovali na telefon a ne na neljudske uslove i tretman porodilja i da im nije bilo čudno da porodilje nemaju vodu, maramice niti nekog da im pomogne i prinese ponešto, kao i da je recept za vaspitavanje ovih nevaspitanih porodilja ukidanje komunikacije sa ostatkom sveta kroz oduzimanje mobilnih telefona u bolnici.
 • Ø Na deo: Moram podvuci da je moj prodjaj na carski, sa spinalnom anestezijom bio savrsen dogadjaj, divan doktor, divan anesteziolog, sve savrseno, sve u najboljem redu. Jedina svetla tacka, i na kraju svega, i najbitnija. Načelnica iz Leskovca komentariše: "Pa, da. Treba da je srećna i zbog toga i da ćuti!"
 • Ø Na opise sestara iz delova: Kao da sama cinjenica sto si invalid par dana i ne mozes sam da sredis nije dovoljno nedostojanstvena sama po sebi, vec sestra to i komentarise "Pi kako ste mi odvratne". Odvratno ruzna, buljavih zelenih ociju i crvenkaste kose, sa bosanskim naglaskom. I nju sam zapamtila. i Pedijatrijska sestra tada ulazi i kaze jednoj zeni cija beba nije stigla "sa vasom bebom nesto nije u redu". Mrtva ladna. Ova place, mi smo skamenjene. Mala crna gadura izlazi iz sobe, a mi u horu psujemo za njom... tiho. I malu crnu pedijatrijsku gaduru sa dugom kosom sam zapamtila. Načelnica iz Leskovca koja sedi pored glavne sestre ili načelnice iz Višegradske sa njom komentariše likove iz priče povezujući ih sa konkretnim imenima očigledno ih prepoznajući po opisu!

Iziritirana bezobrazlukom u kometarima, kad se Krugolina vratila na mesto, ja joj šapućem ali dovoljno glasno da načelnica iz Leskovca čuje kako se dotična prepoznala u svakoj stavki koju je Krugolina navela jer nije prestajala da komentariše. Načelnica iz Leskovca, očigledno ne baš srećna što se toliko otvorila ne znajući ko sedi ispred nje, počinje tokom trajanja naredne prezentacije da se Krugolini nadugačko i naširoko pravda i da objašnjava njenu tešku situaciju i neljudske uslove u kojima radi i kako bi Krugolina trebala da ima razumevanje za to.

Završnu prezentaciju imala je dr. Mirjana Šulović koja je predstavila pitanja i opseg naše ankete koja će krenuti sa primenom od 1. decembra. Nakon bure koju je podigla Krugolinina prezentacija prvih 5-7 minuta prezentacije niko nije slušao, svi su komentarisali i razgovarali među sobom. Ipak, ono što mislim da je značajno i što želim da podelim sa vama je da će anketa ići i na ćiriličnom i latiničnom pismu, kao i da će biti prevedena na jezike manjina, a porodiljama će se dostavljati prilikom prve posete patronažnih sestara.

Sadržaj diskusije Krugolina je delimično već prenela, a ja bih dodala da iako su neki već pohvalili predloge načelnice iz Leskovca da je ona ideju o apartmanima u porodilištima predstavila na način da to treba posebno izgraditi da bi bilo tako koncipirano, iz čega sledi da dok se novo porodilište ne izgradi tako nešto nije moguće sprovesti niti treba očekivati. Takođe, kad je završila komentar dok je sedala dodala je: "Kad budemo imali sve k'o Skandinavci, mi ćemo se i ponašati kao oni!". Ja nisam znala da je Skandinavija = privatna ordinacija, ali načelnica me je prosvetlila. U pokušaju da diskusiju učini konstruktivnom, gospođa Ivana Minić je rekla navela da zdravstvo deli sudbinu države i društva i da u korpi u kojoj su sve jabuje trule ne treba očekivati da jedna bude potpuno zdrava, da ovo što se iznosi na skupu niko ne treba da shvata lično već kao pokušaj da se uspostavi komunikacija i popravi stanje. Prisutni su mahom doveli u pitanje verodostojnost svih priča na Krugolininom blogu i na sajtu http://www.majkahrabrost.com/ i konstatovali da je u pitanju hajka protiv njih, čista zavera i zloba porodilja koje hoće da im zagorčaju život i otežaju posao koji oni savršeno obavljaju. NIKO od njih NIKADA nije čuo ni za jedan slučaj poput onih iznetih kod Krugoline i na sajtu i ne veruju da se to dešava. Takođe, imali su zamerke što porodilje dolaze nepripremljene za porođaj, a hit mi je bio komentar ginekološko-akušerske sestre iz Novog Sada da "pacijenti (tj. porodilje) treba da imaju razumevanja za sestre!".

Da zaključim:

 • Ø dok zdravstvo deli sudbinu društva trudnice i porodilje su praktično Marsovci, bića sa drugih planeta kojima je sve sjajno i ne osećaju posledice tranzicije i ekonomske krize i zbog toga nesvesni zemaljskih izazova sa kojima se lekari i setre svakodnevno bore;
 • Ø od trenutka kad ostane u drugom stanju žena treba ekspresno da se specijalizuje za ginekologiju i akušerstvo, da prilikom porođaja čita misli lekara, sestara i babica, jer nema razloga da oni sa njom komuniciraju i da je obaveste šta će, kada i zašto da joj urade, po mogućstvu sve da uradi umesti njih a oni samo da evidentiraju podatke o bebi i porodilji koji su prošli kroz bolnicu, da se ne bune i ne postavljaju nikakve zahteve sem onih koje lekari i sestre žele da omoguće i da je potpuno nebitno iz kakve situacije i životne priče one dolaze, ali da je krajnje neophodno da pokažu puno razumevanje za medicinske sestre;
 • Ø porodilje, sadašnje i bivše, su krajnje besposlena bića, patološkog profila ličnosti, sklone laži, čiji je smisao života da uništavaju život divnih, ljubaznih lekara i sestara koji se polomiše oko njih prilikom i nakon porođaja.

Nije mi namera da budem gruba, ali slušajući juče komentare osećala sam se kao da čitam knjigu Dragoljuba Ljubičića "Nacionalni park Srbija". I pored svega mislim da je značajan pomak napravljen, jer je bilo evidentno da svi učesnici skupa čitaju blog i sajt, odnosno da nas čuju. I njihova intezivna reakcija govori u prilog tome, jer da nije tako oni bi nas i ovu inicijativu ignorisali. Ovo je tek početak, a svaki početak je turbulentan i sada više nego ikad verujem u uspeh naše inicijative. Na skupu su načelnici pojedinih porodilišta žurili da se javno pohvale da na sajtu nema priča iz njihovog porodilišta, a verujem da će uskoro doći dan kada će nas prozivati sa: A zašto moje porodilište nije na sajtu! Kada se promeni praksa promeniće se i priče, svojim postupcima uzdićiće sami sebe.

I da završim sa zaključnim rečima gospođe Maje Ivetić: "Ovo nije upereno ni protiv koga lično i ne treba da bude tako shvaćeno, a ako se neko u ovome prepoznao onda je to žalosno."

***

KRUGOLININ DODATAK:

 • - Audio zapis celog sastanka i diskusije (preko tri sata): Sastanak s načelnicima.
 • - Dobili smo prvo pismo podrške prvog načelnika jednog od porodilišta. Uz njegovu dozvolu, kopiram njegovo pismo u nastavku. Iako pismo ovde objavljujem anonimno, on se meni predstavio imenom i prezimenom i ja znam ko je i kojim porodilištem rukovodi. Pozivam ostale načelnike da se jave!

-------------------

Poštovana,

Imao sam danas čast ali i sram da prisustvujem skupu u Institutu za javno zdravlje Batut, al naravno sa one druge, inkrimisane strane. Želim da Vam kažem ono što nisam imao hrabrosti da pred "razjarenom" grupom izustim.

Potpuno ste u pravu, sve ono što ste uradili, organizovali je za mene izuzetno hrabro, ali i delotvorno jer je postiglo svoje, a to je načeli ste nešto što se zove "Pandorina kutija". Tranzicija je bolna, kao što je i istina bolna, a imali ste priliku da danas čujete krik, bol razjarene mase.

Bravo, uspeli ste...

No moram u isto vreme da Vas podsetim da to što sada radite je posledica tranzicije u zdravstvu. Do samo pre petnaestak godina slovo a ne reč ne bi ste mogli da izustite, a da ste to i uradili bilo bi sklonjeno u nekoj fioci partičijka, daleko od očiju, daleko od srca.

Kada sam došao u Zdravstvo, tada je situacija bila takva da su se prozori zakivali. Da se sa svakog ili barem svakog ne zakucanog prozora bacali kanapi da bi se dostavila hrana, presvlaka ili tome slično. Poseta porodiljama bila je najveća jeres a "pijedestalno" ponašanje ginekologa, ravno Zevsovom" tronu.

Prisustvo oca porodjaju mislena imenica. O vokabularu da i ne govorim.

Danas ipak je liberalnije, savremenije, organizovanije ali navike, navike su čudo, najteže se menjaju.

Put Vam je posut trnjem ali izdržite, imate hrabrost, snagu, volju želju. Samo napred.

Iluzionista

 

AtačmentiKomentari (200)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

cassiopeia cassiopeia 22:34 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

vishnja92
upravo suprotno - da rana od epiziotomije sporije zarasta

apsolutno: epiziotomija je crni mrak spram "prirodnog pucanja" tkiva. ko ne veruje nek proba.Evo ovde može da se pročita za i protiv epiziotomije.

http://www.roda.hr/tekstovi.php?TekstID=124&Tekst2ID=&Show=759


p.s. neće da linkuje pa kopirajte adresu
ivana23 ivana23 22:51 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

http://www.roda.hr/tekstovi.php?TekstID=124&Tekst2ID=&Show=759

OVDE
jednatanja jednatanja 23:02 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

U vezi epiziotomije u Nemackoj: meni je vodenjak pukao u 4:00, a porodila sam se u 16:14, ne istog, vec sledeceg dana (!). Sve bez indukcije, i bez epiziotomije. Ja sam im i dan danas zahvalna, jer je porodjaj tekao prirodno iako je bio dug. Kod drugog porodjaja sve je teklo mnogo brze, i kad su mi kontrakcije bile prebrze i prebolne, babica mi je cak dala nesto da mi uspori kontrakcije!! To me je opustilo, i ubrzo se rodio drugi sin.

Ne mogu da verujem da se nasim porodiljama daje rutinska indukcija, jer se nekom zuri.
jednatanja jednatanja 23:19 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Scabies, donekle potpisujem ovo sto si rekla, naravno da ima i nevaspitanih pacijentkinja, da se ne lazemo...Ali gnev je gnev, verovatno te porodilje nisu ovako oslovljavale sestre javno (buljava zenetina), nego kad su posle svega iznele "srce na hartiju". No, razumem potpuno o cemu pricas, samo toliko da kazem da dajem glas za tvoju primedbu, trebali bi i mi da pripazimo na recnik u nekim slucajevima.
vanja76 vanja76 23:20 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies


Kod nogu na krevetu porodilje uvek visi listaDa kad dodju do kreveta...Nego nije to bila poenta onoga sto sam rekla, zato sam i stavila objasnjenje u zagradi. Poenta je kako ljudi cesto imaju dvojne standarde.


Немој сад да се вадиш!

Лепо су људи објаснили.

Није овде реч о томе како породиље описују "особе" у породилишту, него о томе како се те "особе" директно обраћају породиљама.

Није ваљда да не схваташ разлику између директног обраћања и описа особе којој ниси знао име а урезала ти се у сећање?

Како ти описујеш особу која ти се по лошем урезала у сећање, а не знаш јој име?


maca22 maca22 23:50 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies
da se lekari cesto zaborave, pa tako pedijatri roditelje svojih pacijenata takodje zovu pacijenti...

Pa dobro, zaborave se. Ali da porodilje manje indukuju i epizotomiraju, a vise postuju prirodu, da im je to na umu, mozda bi ih drugaije zvali.
scabies scabies 23:54 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

onda nije trebalo da pominjes mnogo sta drugo...

Stvarno me jako zanima na sta konkretno mislis...
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:26 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Scabies, nije isto i ne može biti isto.
A evo zašto.

Kad trudna žena krene u porodilište, ona nema na pameti: "E, sad idem tamo da im se svima nahebem mile majke!"
Ona ide tamo potpuno usredsređena na to da rodi svoje dete, i ne sumnja da će dobiti svu potrebnu pomoć.

Međutim, kad se jednom tamo nađe i čuje da je oslovljavaju sa "kravo", da je vređaju, ponižavaju, ne obezbeđuju joj pomoć, nisu joj dostupni kad joj trebaju... eh, pa vidiš, čak ni tada ona ne koristi pogrdne izraze, jer se plaši, i jer je usredsređena na sasvim drugu stvar.

Tek kasnije, mnogo meseci ili čak godina kasnije, kad iz tog porodilišta izađe i kad počne da se priseća... e, tad počinje i da lepi epitete.

Neka vrsta zakasnele odbrambene reakcije, ako mene pitaš.
Samoodbrana sa zadrškom.
Ništa drugo.
scabies scabies 00:33 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Samoodbrana sa zadrškom.
Ništa drugo.

Ovaj blog je najbolji ogled o tome kako ljudi ne slusaju sta im se govori (pise) nego oceqju da nesto cuju, jer pretpostavljaju neciji stav. Bilo je dovoljno da kazem "ljudi, ali mozda ni vi niste za sve 100% u pravu" i u svakom sledecem komentaru vi citate kako pisem "nista niste u pravu".
Ja sam rekla da razumem gnev i samo stavila ALI. To sta ste vi iza ali nadogradili je druga prica. (kao onda za udovca Popovica (gde je ispalo da sam rekla da je lud))
Nego, sve ovo nema svrhe...
Ostavicu vas da se utrqjete ko vise mrzi aqsere, ko vise slavi Ministra i ko vise ceni Krugolinu.
Pozdrav!
NNN NNN 02:11 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Neka vrsta zakasnele odbrambene reakcije, ako mene pitaš.
Samoodbrana sa zadrškom.
Čeka zeka u redu ispred kase, lija se progura ispred njega, a zeka kaže:
-Pa, ne može preko reda!
-Ko je to rek'o?
Zeka ćuti.
Ode kući, popije 2 piva i kaže:
-Šta ko je to rek'o, JA SAM REK'O!
cassiopeia cassiopeia 08:36 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Ivana hvala ti.

Znala sam ja ko će da pomogne
vishnja92 vishnja92 14:24 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Ivana hvala ti.
Znala sam ja ko će da pomogne

a zanimljiv je i kraj clanka:
Pretpostavka da epiziotomija štiti fetus od oštećenja je nedokazana pretpostavka liječnika, koji time otkrivaju svoje duboko usađeno vjerovanje da je fetus, njihov produkt, u opasnosti od slabo funkcionalnog porođajnog aparata majke.
cassiopeia cassiopeia 14:42 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

vishnja92

a zanimljiv je i kraj clanka:
Pretpostavka da epiziotomija štiti fetus od oštećenja je nedokazana pretpostavka liječnika, koji time otkrivaju svoje duboko usađeno vjerovanje da je fetus, njihov produkt, u opasnosti od slabo funkcionalnog porođajnog aparata majke.


Meni je Višnja pitanje dana da li je moguće da mi žene, korisnice usluga ovih naših doktora, više čitamo i znamo o različitim aspektima porođaja, i interesuje nas i "za i protiv" raznih metoda, a priče koje slušamo govore da ginekolozi koji rade u porodilištima rade na način da njima bude lakše.
maca22 maca22 16:03 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

cassiopeia

Meni je Višnja pitanje dana da li je moguće da mi žene, korisnice usluga ovih naših doktora, više čitamo i znamo o različitim aspektima porođaja, i interesuje nas i "za i protiv" raznih metoda, a priče koje slušamo govore da ginekolozi koji rade u porodilištima rade na način da njima bude lakše.

A to nije pitanje. To je osnovni problem!!!

I zato se bunimo. Izmedju ostalog, naravno.

Nije jadna zena kasnije imala posledice jer su joj nesto radili ne zato sto je to u njenom najboljem itneresu - sto je njihova obaveza i deo Hipokratove zakletve - vec jer je njima bilo lakse da odrade stoku na traci. I ko ce toj zeni posle da vrati izgubljeno? Ko?
Pocrkali* svi koji nisu radili u najobljem interesu pacijenata i nisu ga ni pitali da odluci za nesto "manje dobro".

Ima koliko ljudi koji su srecom preziveli i pregurali los tretman i onda budu srecni sto su zivi, ali to ne znaci da neko pokazivao prezir prema njihovom zivotu. Taj prezir, to mi je neshvatiljvo.

*Jel treba ovo da editujem, jer radi na osnovi oko za oko i sl?
cassiopeia cassiopeia 16:21 29.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

maca22

A to nije pitanje. To je osnovni problem!!!

I zato se bunimo. Izmedju ostalog, naravno.Ma i je se bunim, nego moj mozak ne može da shvati njihovo ponašanje, pa se iznova pitam.

maca22
Pocrkali* svi koji nisu radili u najobljem interesu pacijenata i nisu ga ni pitali da odluci za nesto "manje dobro".
*Jel treba ovo da editujem, jer radi na osnovi oko za oko i sl?


Šta da ti kažem, ja bih to još oštrije rekla... ali se suzdržavam. A da sam besna, besna sam

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Kod nogu na krevetu porodilje uvek visi lista na kojoj se ne samo prati njeno stanje već stoji i njeno ime, tako da lekari i sestre uvek mogu da identifikuju porodilju, dok porodilje ne mogu isto sa osobljem koje cirkuliše ako ne nose bedževe. Pored toga, lekari su u porodilištima zbog porodilja a ne obrnuto i ona uvek treba da zna ko joj se u datom trenutku obraća.

to nije samo pitanje obracanja vec i zakonsko pitanje kako se npr utvrdjuje da je terapija data pravom pacijentu, pogotovo kad su u pitanju pacijenti bez svesti. Svako ko prodje bolnicki prijem mmora da ima narukvicu na kojoj stoji njegovo ime i prezime, datum rodjenja i broj istorije bolesti. to je prevencija da coveku ne date pogresan lek, lek na koji je alergican, krv sa pogresnom krvom gupom ... i sta sve ne.
nivo greske za bilo koje mehanicke delatnosti je oko 10%. zamislite 10% pogresne terapije u bolnici. zato i postoje visestruki nivoi kontrole da bi se ovavrsta greske svela na minimum.
katica_zlatica katica_zlatica 00:43 30.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

jednatanja
U vezi epiziotomije u Nemackoj: meni je vodenjak pukao u 4:00, a porodila sam se u 16:14, ne istog, vec sledeceg dana (!). Sve bez indukcije, i bez epiziotomije. Ja sam im i dan danas zahvalna, jer je porodjaj tekao prirodno iako je bio dug. Kod drugog porodjaja sve je teklo mnogo brze, i kad su mi kontrakcije bile prebrze i prebolne, babica mi je cak dala nesto da mi uspori kontrakcije!! To me je opustilo, i ubrzo se rodio drugi sin.

Ne mogu da verujem da se nasim porodiljama daje rutinska indukcija, jer se nekom zuri.Da, to je strasno, osoblju bolnice se zuri, zato se rade i indukcija i epiziotomija kao na pokretnoj traci, svima isto osim ako te ne poradja kum, surak, zet ili baba!!! Stoka belosvetska kad moram da kazem, bre kao u mesari da rade...ufff, dovela bi sve strane doktore kao u africi osamdesetih, a ove bi na galapagos poslala.
j.bre j.bre 09:22 30.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
Svako ko prodje bolnicki prijem mmora da ima narukvicu na kojoj stoji njegovo ime i prezime, datum rodjenja i broj istorije bolesti. to je prevencija da coveku ne date pogresan lek, lek na koji je alergican, krv sa pogresnom krvom gupom ... i sta sve ne.
nivo greske za bilo koje mehanicke delatnosti je oko 10%. zamislite 10% pogresne terapije u bolnici. zato i postoje visestruki nivoi kontrole da bi se ovavrsta greske svela na minimum.

Ja sam ovde, po prijemu u bolnicu, dobila tri narukvice. Jednu "regularnu" belu, koju Ana pominje, koju dobije svaki pacijent i dve zute koje "specijalne". Uf, mozda je bilo obrnuto, dve bele i jedna zuta, ali zajedno svakako tri.
Iako sam, zbog prirode tretmana, bila u sama u sobi, a na tabli iznad kreveta bilo ispisano moje ime, svaki put kada bi mi davali lekove, vadili krv, merili pritisak, proveravali bi podatke na narukvici.
Stalno mi je bilo na pameti kako bi nasi lekari verovatno smatrali da ih neko zahebava ukoliko bi od njih bilo trazeno da to stalno rade.

Sad se setih da sam drugom prilikom, kada su me pripremali za operaciju, dobila dve bele narukvice. Jednu za levu, drugu za desnu ruku. Pitam ja anesteziologa, pre nego sto sam se zanesvestila: "Je l' vi to planirate da mi fiknete jednu ruku, pa se osiguravate da narukvica ostane na drugoj?"

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

da.
nisam htela odmah da plasim ljude sa 2. i ovde imas 2, a ako si alergican na nesto, onda dobijes to specijalnu, trecu.
neverovatno je kako se u medicini u srbiji jos uvek mnogo stvari prepusta slucaju ili kapricu pojedinacnog slucaja na osnovu "iskustva" lekara koje uopste ne mora da bude reprezentativno
j.bre j.bre 09:49 30.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
a ako si alergican na nesto, onda dobijes to specijalnu, trecu.

Ili ako zracis k'o neonka
rastinjak rastinjak 20:02 30.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies
Samoodbrana sa zadrškom.Ništa drugo.Ovaj blog je najbolji ogled o tome kako ljudi ne slusaju sta im se govori (pise) nego oceqju da nesto cuju, jer pretpostavljaju neciji stav. Bilo je dovoljno da kazem "ljudi, ali mozda ni vi niste za sve 100% u pravu" i u svakom sledecem komentaru vi citate kako pisem "nista niste u pravu".Ja sam rekla da razumem gnev i samo stavila ALI. To sta ste vi iza ali nadogradili je druga prica. (kao onda za udovca Popovica (gde je ispalo da sam rekla da je lud))Nego, sve ovo nema svrhe...Ostavicu vas da se utrqjete ko vise mrzi aqsere, ko vise slavi Ministra i ko vise ceni Krugolinu.Pozdrav!

Scabies je bila u pravu, više nego u pravu.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 22:53 30.11.2008

Za rastenjak

Scabies je bila u pravu, više nego u pravu.

Kad se neko uključi u diskusiju mora da bude spreman i da čuje mišljenja sa kojima se ne slaže. I diskusija je vrsta komunikacije, a komunikacije se ne svodi na puko izražavanje sopstvenog mišljenja već podrazumeva i slušanje tuđeg. Ovde niko ne mrzi načelnike porodilišta, akušere ili babice, već se izražava neslaganje i dalje nepristajanje na krajnje okrutan i nehuman tretman porodilja i trudnica u srpskim porodilištima. Možda se u nekim komentarima i malo ili čak mnogo viče ali to je sve iz razloga da bi se glas onih koji su iskusili horor u porodilištima čuo. Posebno da bi ga čuli načelnici, sestre, akušeri, ministri...
Nepristajanje da se bude proglašen "krvožednim", "neuviđavnim", "ludim", "patološkim lažovom", "osobom bez ličnog, mentalnog i emotivnog integriteta" i sl. ne znači i nepristajanje na razgovor i nesposobnost razumevanja problema druge strane.
Ovde niko nikoga ne veliča, ali oni koji su spremni da rade i pokrenu stvari kako bi se postigla promena zaslužuju svaku pohvalu i poštovanje. Lakše je žaliti se, poricati postojanje problema, dehumanizovati drugu stranu i tražiti izgovore nego nešto uraditi povodom pronalaženja rešenja.

Uz dužno poštovanje ali ne razumem ni vaš ni scabies revolt.
margos margos 18:02 28.11.2008

Izvini Afrodita,

dođoh do čuvenog doktora Stanojevića - i moram da prekinem i napravim pauzu u čitanju...

1. Tretman trudnica i porodilja kao da su bolesnice
2. Skraćenje procesa sečenjem i indukcijom - da im bude lakše
3. Nedopustivo nizak stepen sposobnosti žena da rode prirodno, te je
4. Najveći problem u porodilištima zastarela oprema

...te dok ovo svarim, možda nastavim s čitanjem, a možda i ne.
:((((((
Ne znam ko reče: Dobar lekar može biti samo dobar čovek - te ja naivno od njih najpre očekujem ljudskost.
ssvetlana92 ssvetlana92 18:10 28.11.2008

Re: Izvini Afrodita,

Dobar lekar može biti samo dobar čovek - te ja naivno od njih najpre očekujem ljudskost.


Onda ćemo se n a č e k a m o!
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:19 28.11.2008

Re: Izvini Afrodita,

Dobar lekar može biti samo dobar čovek


Ja bih ovo okrenula: samo DOBAR i PRISTOJAN čovek može da bude i dobar lekar! Dobrih lekara ima, samo ih ovi NEPRISTOJNI i NELJUDI učiniše nevidljivim. Zato i DOBRI LEKARI moraju da progovore.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:28 28.11.2008

Re: Izvini Afrodita,

...te dok ovo svarim, možda nastavim s čitanjem, a možda i ne.


Razumem , ovo je teško svariti, ali je realnost.
margos margos 19:56 28.11.2008

Re: Izvini Afrodita,

DOBAR i PRISTOJAN čovek može da bude i dobar lekar

Ma da, poenta i jeste u tome... nego se ja iznervirala čitajući...
A to je rekao neki stari Grk, ne mogu se setiti koji.... Misao je stara koliko i naša civilizacija, što će reći da su davno to znali al malo se zaboravilo u 20.veku, pa sad moramo da se podsetimo:)))
audrey92 audrey92 18:21 28.11.2008

top lista nadrealista

Krugolina, posto su izgovori nacelnika zapanjujci, moglo bi se od najboljih isto tako napraviti top lista ("Sta kaze druga strana", a moj kandidat za prvo mesto je onaj sto nece da se kaci sa osobljem jer ce mu staviti nesto u kafu. Dakle, sve ostaje po starom da bi on mogao na miru da pije kafu?!
goga4444 goga4444 18:30 28.11.2008

Re: top lista nadrealista

a moj kandidat za prvo mesto je onaj sto nece da se kaci sa osobljem jer ce mu staviti nesto u kafu

margos margos 18:33 28.11.2008

Re: top lista nadrealista

Moj favorit je ovaj što mu je Brzina srednje ime pa indukuje i seče i ne voli da radi s nepripremljenima. :(
scabies scabies 18:37 28.11.2008

Re: top lista nadrealista

Dok se ne utvrdi da li je Vaqm nacelnik porodilista moj favorit je ovaj sa kafom!
P.S. Idalje cekam Vaqma
radmilahum radmilahum 19:13 28.11.2008

Re: top lista nadrealista

Dakle, sve ostaje po starom da bi on mogao na miru da pije kafu?!
crnjak, suze mi idu. Ko nas sve leci, pa to je da padnes u trans. Evo ja se prijavljujem da mu kuvam kafu svaki dan cak cu i otkaz u firmi da dam
Secam se kada sam ja zatrudnela i odem kod svoje doktorke a ona ce: jel znas sta treba da jedes (pokaze mi neku brosuru) reko znam, jel znas sta je dabl test, reko znam i navedem nedelju kada se radi, koji je normalan nivo NT-a, normalan nivo beta hcg i nekih drugih parametara. Kaze ajmo na (privatni 25 eur) ultra zvuk, reko pa rano je tek je pocetak 5. nedelje nece se videti plod u materici. Tu polako krecem da se pravdam da vec godinu dana pokusavam da zatrudnim pa sam imala vremena da se informisem o svemu. Pita ona mene: a sta si ti zavrsila? Kazem ekonomiju. A ona ce...hm..lepo, nasa mala mudrica. Dzaba si dolazila kada sve znas vidimo se kada procenis kada je vreme za sve testove, cao.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:14 28.11.2008

Re: top lista nadrealista

Moj favorit je ovaj što mu je Brzina srednje ime


I moj! Jer ovaj sa kafom može biti samo slabić nedorastao funkciji koju obavlja, a ovaj drugi je mnogo opasniji jer je okrutan.
elastigirl elastigirl 19:42 28.11.2008

Re: top lista nadrealista

Kaze ajmo na (privatni 25 eur) ultra zvuk, reko pa rano je tek je pocetak 5. nedelje nece se videti plod u materici.


Evo na primer neke se stvari u Srbiji rade puno cesce nego sto je to slucaj u Kanadi - ultrazvuk: da li je igde propisano na koliko ultrazvukova treba da ide trudnica u Srbiji? Jednom mesecno? Da li je to zaista neophodno ili sluzi za uzimanje para?

Ovde ni do ginekologa ne mozes da dodjes pre neke 12. nedelje kad ti i rade prvi ultrazvuk! Naravno, to u slucaju da je trudnoca bez komplikacija. Nekim prijateljicama je to bio i jedini ultrazvuk u trudnoci! Ja sam imala jos po jedan ultrazvuk u obe trudnoce, valjda oko 18-te nedelje (zaboravilo se).
audrey92 audrey92 20:23 28.11.2008

Re: top lista nadrealista

Evo na primer neke se stvari u Srbiji rade puno cesce nego sto je to slucaj u Kanadi - ultrazvuk: da li je igde propisano na koliko ultrazvukova treba da ide trudnica u Srbiji? Jednom mesecno? Da li je to zaista neophodno ili sluzi za uzimanje para?


Nasla sam se u Kanadi tokom mesec dana (3. mesec) trudnoce i posto sam znala da oko 12. nedelje treba da uradim skrining na genetske anomalije (analiza krvi i poseban ultrazvuk), a naiva pridoslica, zakazala sam pregled kod jednog ginekologa. On se slatko nasmejao na moja ocekivanja (doneta iz Nemacke) i rekao kako je zdravstveno smanjilo broj ultrazvukova na 2 (slovima DVA) tokom cele trudnoce i da ne treba vise, a prvi je tamo negde oko 20. nedelje. Aha. Nisam strucnjak, necu da pametujem, opisujem situaciju u Nemackoj: prvi ultrazvuk je bio u 7. nedelji, videlo se da je matericna trudnoca i da srce kuca, pa onda dalje na svakih mesec dana. Sve snosi zdravstveno.

Kako se ultrazvuk radi u Srbiji?
maca22 maca22 16:11 29.11.2008

Re: top lista nadrealista

audrey92
[Kako se ultrazvuk radi u Srbiji?

Pa meni deluje razumno pogledati cim pre da li je trudnoca u materici, a ne u jajovodu.
katica_zlatica katica_zlatica 01:03 30.11.2008

Re: top lista nadrealista

audrey92
Evo na primer neke se stvari u Srbiji rade puno cesce nego sto je to slucaj u Kanadi - ultrazvuk: da li je igde propisano na koliko ultrazvukova treba da ide trudnica u Srbiji? Jednom mesecno? Da li je to zaista neophodno ili sluzi za uzimanje para?


Nasla sam se u Kanadi tokom mesec dana (3. mesec) trudnoce i posto sam znala da oko 12. nedelje treba da uradim skrining na genetske anomalije (analiza krvi i poseban ultrazvuk), a naiva pridoslica, zakazala sam pregled kod jednog ginekologa. On se slatko nasmejao na moja ocekivanja (doneta iz Nemacke) i rekao kako je zdravstveno smanjilo broj ultrazvukova na 2 (slovima DVA) tokom cele trudnoce i da ne treba vise, a prvi je tamo negde oko 20. nedelje. Aha. Nisam strucnjak, necu da pametujem, opisujem situaciju u Nemackoj: prvi ultrazvuk je bio u 7. nedelji, videlo se da je matericna trudnoca i da srce kuca, pa onda dalje na svakih mesec dana. Sve snosi zdravstveno.

Kako se ultrazvuk radi u Srbiji?


hahaha, U Srbiji ides svakog meseca na UZ i vade ti krv u domu zdravlja ako zelis da produzis bolovanje, jer komisjia mora nesto da vidi!?!?! Mene su izbusili ko balon, doslo mi da se vratim na posao od muke. A kod privatnika jednom mesecno cijena prava sitnica - 60 evrica jer se radi 3d pa ti vozi ako imas goriva...

Re: top lista nadrealista

tokom normalne trudnoce je dovoljno imati 2 vadjenja krvi i 3-4 uz pregleda
prvo vadenje krvi i uz potvrdjuju da srce fetusa radi i testiraju majku na anemiju srpastih celija, talasemiju, hiv, sifilis, krvnu grupu, rezus faktor i prema prethodnom zdravlju trudnice i porodicnoj anamnezi, funkciju stitaste zlezde
oko 11te nedelje se radi test za genetske anomalije koji podrzumeva kombinaciju testa krvi i posebnog ultrazvuka koji meri vratni nabor i most nosa. ovo je test koji trudnica iz kulturoloskih, ili bilo kojih drugih razloga moze da odbije
u 20oj nedelji se radi uz prema kom se ocenjuje rast bebe u odnosu na tablice rasta. isto se ponavlja u 24-28 nedelji.
toliko
j.bre j.bre 09:37 30.11.2008

Re: top lista nadrealista

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
testiraju majku na anemiju srpastih celija, talasemiju, hiv, sifilis, krvnu grupu, rezus faktor i prema prethodnom zdravlju trudnice i porodicnoj anamnezi, funkciju stitaste zlezde

Lepo bi Ana bilo kada bi se nasi lekari toga i pridrzavali. Ja sam mojoj lekarki i ginekologu trazila da mi daju upute da odradim sve potrebne testove. Upucena sam iskljucivo na preglede i testove kod privatnika (koji sigurno nisu nasumicno izabrani), a vecina testova koje si ti pomenula, nije odradjena, a pretpostavljam mogla je biti - u svakom domu zdravlja. Da su meni odradjeni neki od testova koje pominjes, a bilo je razloga da se urade i nevezano za trudnocu, ne bi se ispostavilo da je bilo potrebno da dodjem u Australiju da bih saznala da sam bolesna.

Re: top lista nadrealista

j.bre

Ana WithAFamilyNameTooHardToProntestiraju majku na anemiju srpastih celija, talasemiju, hiv, sifilis, krvnu grupu, rezus faktor i prema prethodnom zdravlju trudnice i porodicnoj anamnezi, funkciju stitaste zlezdeLepo bi Ana bilo kada bi se nasi lekari toga i pridrzavali. Ja sam mojoj lekarki i ginekologu trazila da mi daju upute da odradim sve potrebne testove. Upucena sam iskljucivo na preglede i testove kod privatnika (koji sigurno nisu nasumicno izabrani), a vecina testova koje si ti pomenula, nije odradjena, a pretpostavljam mogla je biti - u svakom domu zdravlja. Da su meni odradjeni neki od testova koje pominjes, a bilo je razloga da se urade i nevezano za trudnocu, ne bi se ispostavilo da je bilo potrebno da dodjem u Australiju da bih saznala da sam bolesna.

To je posebna disciplina koja je mnogo vazna za dobro funkcionisanje zdravstvene ustanove i zove se Risk Management. Pitam se kad ce na to da dodje redu u srpskom zdravstvu
Taska Dana Taska Dana 18:23 28.11.2008

Draga Krugolina!

Meni suze naviru na oci dok ovo citam!
Svaka vam cast !
Sada sam sigurna iako je tek pocetak da ce ova akcija imati velikog uspeha!

Ziveli!
Moja podrska i moje srce je sa vama !
maca22 maca22 19:53 28.11.2008

Zna sta radi

Načelnica iz Leskovca, očigledno ne baš srećna što se toliko otvorila ne znajući ko sedi ispred nje, počinje tokom trajanja naredne prezentacije da se Krugolini nadugačko i naširoko pravda i da objašnjava njenu tešku situaciju i neljudske uslove u kojima radi i kako bi Krugolina trebala da ima razumevanje za to.

Znaci zna sta radi.

Voli da je zla?
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:56 28.11.2008

Re: Zna sta radi

Voli da je zla?


Želi da bude viđena kao žrtva. ne bi ona, ali sistem je primorava...
Milica 394 Milica 394 20:53 28.11.2008

snimak

Evo upravo slušam i snimak sastanka, Krugolina, svaka Vam čast na smirenom i jasnom izlaganju! Baš sam impresionirana, jer kad se zamislim u istoj situaciji, znam da ne bih mogla ni do pola da izguram sa smirenim tonom i staloženo kao Vi.
maca22 maca22 16:21 29.11.2008

Re: snimak

Milica 394
Evo upravo slušam i snimak sastanka, Krugolina, svaka Vam čast na smirenom i jasnom izlaganju! Baš sam impresionirana, jer kad se zamislim u istoj situaciji, znam da ne bih mogla ni do pola da izguram sa smirenim tonom i staloženo kao Vi.

Ni ja. Zato i posmatram Krugolinu i Spartanku kao svoje izaslanike.

Onaj lik : "on je izvadjen, zapamtite to"... meni ne smeta rec izvadjen, vec ovo "zapamtite to", i ceo njegov ton, dali samo meni deluju nasilnicki i pretenciozno?

Meni bi se otelo:" Zapamtite i vi da ima da birate reci, zapamtite to. I zapamtite da je, uzgred, dok je izvadjivan, bebac sasvim slucajno bio i ziv, te je i RODJEN, kaze se rodjen, zapamtite i to "

A to bas i nije neki pregovaracki stil.
elizabetha elizabetha 20:56 28.11.2008

Samo napred !

Inferno je krenuo...
Nadam se da će ih barem malo spržiti!
Cenjeni gospoda doktori ne veruju u istinitost priča ?
Neki ljudi suočeni sa golom istinom, najčešće zatvaraju oči pred njom...
gospojica gospojica 23:04 28.11.2008

ginekolog-friendly bolnice

Skidam kapu Krugolini i Spartanki ne samo na pripremi, nastupu i smirenom suocavanju sa azdajama nego i na jasnom, preciznom i detaljnom izvestaju i azurnosti.

Iz svega sto stoji na Krugolininom sajtu i iz reakcija ginekologa jasno je da su nase bolnice ginekolog-friendly bolnice, ali imaju nekih manjkavosti. Kada ne bi bilo tih trudnica i porodilja, mogle bi lepo da nose uz to i PLUS jer bi sve bilo savrseno i svi bi mogli na miru da piju kafu i zive u ljubavi i slozi - ginekolozi, babice, anesteziolozi... Ovako nesavrsen sistem pokusavaju jadni barem da malo prilagode onome sto znaju i umeju, pa zato seku, indukuju, skracuju, ubrzavaju...
Treba ih razumeti. U panici su. Ako Krugolina & Co naprave od ovog talasa jedan pravi cunami, morace da sednu i da uce, da se uljude i upristoje, a neki ce mozda morati i glavu da spasavaju.

Dobro je sto i na mestima uticaja postoje ljudi (i zene i muskarci) koji razumeju problem, imaju prave informacije i spremni su da podrze inicijativu. Dobro je sto se na blog pocinju javljati i pojedinci "s one strane" i nadam se da ce ih biti sve vise.

SRECNO
neobavestena neobavestena 23:10 28.11.2008

"Srecno roditeljstvo"

Evo, javljam se ja da sam dobila tu knjizicu, nekoliko prospekata, vlazne maramice, nekoliko pelena (pampers), vodu, cokoladno mleko... valjda je to sve? Ne mogu bas svega da se sasvim setim, ali tu knjizicu sigurno jesam dobila u maju u porodilistu. Nista posebno, sklepana brosura o dojenju, kupanju bebe, pravilnoj ishrani... mislim, ne bi ja daleko dogurala da sam se na nju oslonila u negovanju bebe. I da, ja sve vreme pricam o kragujevackom porodilistu. Bitan detalj: ne znam kako je inace, ali u vreme kad sam ja tamo lezala posle porodjaja, svakog dana su na praksi bile ucenice Medicinske skole. U sobi u kojoj je bilo tri porodilje tri ucenice su se brinule, dodavale, zvale sestre, prinosile vodu, telefon... pomagale da sidjemo ili se popenjemo na te visoke krevete. Ne znam da li su one tu stalno, ili sam ja upala u "srecnu nedelju".
maca22 maca22 23:30 28.11.2008

Audio snimak?

Sa sajta majkahrabrost sam skinula .mp3 sastanka. Ali to nije 116MB
To je polovina, prvih 97 minuta sastanka. Gde je ostatak?
EDIT: mozda je do mene. idem da prckam jos.
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:27 29.11.2008

Re: Audio snimak?

Pojma nemam, Krletovo maslo.
Rešićemo, ali tek sutra.
maca22 maca22 01:27 29.11.2008

Re: Audio snimak?

Krugolina Borup
Pojma nemam, Krletovo maslo.
Rešićemo, ali tek sutra.

U redu je. Skinula sam celo. Izgleda da je zez bio kod mene.
gocanak gocanak 00:15 29.11.2008

prisećanje

Sećam se svog prvog porođaja. Interesantno posle 13 godina i još jednog porodjaja posle 2 godine ono što je ostavilo trag je prisustvo profesorke Više medicinske škole sa otprilike 12 studenata, činu prođaja. Dok je g-din profesor negde isčekivao poslednjih par minuta do dolaska bebice na svet profesorka je sećam govorila: "Drago mi je što prisustvujete prirodnom porođaju. Sada ćemo primeniti ono o čemu smo govorili na predavanjima na konkretan primer. Dakle porodilja se mnogo bolje oseća u sedećem položaju, sedite mama biće vam lakše, kada počnu kontrakcije porodilja se mnogo bolje oseća na boku, okrenite se mama na bok, u tim trenucima izuzetno prija masaža kičme i nadkarličnog dela, priđite kolega pokažite nam kako se to radi......" Mama Goco vidite CTG meri otkucaje srca vaše bebe kada dišete tako broj se povećava a vaša beba se muči, dakle slušajte mene i oponašajte me biće vam lakše... sećam se da mi je prišla i na uho lagano započela ono kratko š,š,š,š,š........ otkucaji su se normalizovali i verujte da se i sada sećam kakvu sam kontrolu imala zahvaljujući njoj. A sada kolega pozovite profesora majka će se porodite za par minuta, rekla je a ja sam sva u čudu gledala i uspevala da se zajedno sa svima njima nasmejem čak i našalim rečima "ni sanjala nisam da ću biti u ovom položaju, potpuno naga pred ovolikim auditorijumom".
Dakle, nije ona učinila nikakvo čudo sem što je bila smirena, pribrana, što me je razumela, što je znala najbolji način da mi pomogne.... Kada bi porodilje imale ovakav tretman, a nije potrebno mnogo ceo taj čin bi bio tako iskonski lep, i ne bi se njega prisećale uz želju ne ponovilo se.
Drugi porođaj nije ni sličio prvom ali sa pređašnjim iskustvom sam otišla mirno, bezbrižno... Drugi je bio takav da nikada posle nisam poželela ni bolnicu, ni babicu, ni doktora.... Trećeg nije niti će biti. Izvinite za ovu preopširnost ali u nadi da će je pročitati neko od osoblja u porodilištu da će izvući neku pouku bila sam detaljna.
Kao i u svemu u životu, tako i u zdravstvu ima nas raznih. Ali još uvek verujem da ima ih puno kao što je ona divna profesorka, i nadam se da je bar delić svoje plemenitosti uspela da prenese na svoje studente.
maca22 maca22 00:48 29.11.2008

Re: prisećanje

gocanak
profesorka je sećam govorila: "Drago mi je što prisustvujete prirodnom porođaju. Sada ćemo primeniti ono o čemu smo govorili na predavanjima na konkretan primer. Dakle porodilja se mnogo bolje oseća u sedećem položaju, sedite mama biće vam lakše, kada počnu kontrakcije porodilja se mnogo bolje oseća na boku, okrenite se mama na bok, u tim trenucima izuzetno prija masaža kičme i nadkarličnog dela, priđite kolega pokažite nam kako se to radi......" Mama Goco vidite CTG meri otkucaje srca vaše bebe kada dišete tako broj se povećava a vaša beba se muči, dakle slušajte mene i oponašajte me biće vam lakše... sećam se da mi je prišla i na uho lagano započela ono kratko š,š,š,š,š........ otkucaji su se normalizovali i verujte da se i sada sećam kakvu sam kontrolu imala zahvaljujući njoj. A sada kolega pozovite profesora majka će se porodite za par minuta, rekla je a ja sam sva u čudu gledala i uspevala da se zajedno sa svima njima nasmejem čak i našalim rečima "ni sanjala nisam da ću biti u ovom položaju, potpuno naga pred ovolikim auditorijumom".
Dakle, nije ona učinila nikakvo čudo sem što je bila smirena, pribrana, što me je razumela, što je znala najbolji način da mi pomogne....

Predivno.
Cekajte. Znaci kod nas nije da ne znaju, vec itekako znaju kako treba.
Znaci, oni da NECE da se posvete osobi sa takvom paznjom?
Zasto?
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 11:17 29.11.2008

Re: prisećanje

Znaci, oni da NECE da se posvete osobi sa takvom paznjom?
Zasto?


Zato što jedan broj njih to tretira kao vanstandardnu uslugu, a oni koji se ponašaju kako je gocanak opisala miniraju im dodatni izvor prihoda.
Ovo sto je gocanak opisala pokazuje da se podjednako dugo pamte i jedni i drugi, samo posle jednih pozeliš ponovo da rađaš, da ponoviš to divno iskustvo, a posle drugih ne želiš da ikad više slično ponoviš, niti vidiš lekara do kraja života.
gocanak gocanak 15:02 29.11.2008

Re: prisećanje

Ono što je promaklo čitaocima mog prisećanja je da osoba koja mi je ostala u pamćenju nije zaposlena u porodilištu već profesorka Više medicinske škole koja se spletom srećnih okolnosti, po mene, baš tada zatekla sa svojim studentima budućim lekarima, tu, verovatno na praksi. Moram priznati da se ne sećam babice čiji je veći deo posla odradila upravo ta profesorka sve do samog čina porođaja. Samog čina porođaja se valjda retko koja žena seća, ali onoga što njemu prethodi svaka zasigurno.
Moj tekst je napisan u nadi da će ga pročitati bar delić zaposlenih u porodilištima i da će im poslužiti kao pomoć za iznalaženje pozitivne vibracije u trenucima kada je ona, od njih, i te kako potrebna. A to zaista nije mnogo, pritom ne boli i ne košta, a zadovoljstvo obostrano i za porodilju i za zdravstvenog radnika.
I uvek je bilo i uvek biće da LEPA REČ GVOZDENA VRATA OTVARA.
maca22 maca22 16:35 29.11.2008

Re: prisećanje

spartanka_afrodita
Znaci, oni da NECE da se posvete osobi sa takvom paznjom?
Zasto?


Zato što jedan broj njih to tretira kao vanstandardnu uslugu, a oni koji se ponašaju kako je gocanak opisala miniraju im dodatni izvor prihoda.

Sto se tice prihoda, ti ljudi koji su davali novac, ja ne vidim da nisu znacajno bolje prosli, ili se varam?
Cesto ni placeni lekar ne bude tu, oper rade kao na traci, opet sledi ceo protokol i sve.
barbarella barbarella 00:53 29.11.2008

Porodilje - ta neuviđavna i krvožedna stvo

Ja ustvari tek sad shvatam zasto je Srbija u takvom bedaku u kakvom je.
Pa to pocinje rodjenjem, deca se radjaju u totalnom hororu, njihove majke ne samo sto prolaze kroz porodjaj koji je sam po sebi prilicno zahtevan i fizicki i psihicki, nego su u tom posebnom periodu kad su najranjivije najcesce i sistemski izlozene nezamislivom maltretiranju, ponizavanju i izivljavanju i to (o, uzasa!) od strane onih koji bi kao trebali da zene paze, neguju i pomazu im (zdravstvenog osoblja sto je ocigledno u Srbiji pojam vrlo rastegljivog znacenja).
Potpuno sam ostala zgrozena svim sto sam procitala i ovde a i na majkahrabrost.com, Krugolini i ekipi naravno kudos-svaka cast za upornost i istrajnost, a reakcija vecine dr-a sa sastanka koji su u potpunom stanju negiranja je takodje jasna, vecina njih ocigledno NI NE ZNA kako bi poziv kojim se bave trebao ustvari da izgleda.
Duboko verujem da ne bih imala ni jedno dete da sam ostala da zivim u Srbiji. Tako pretpostavljam razmislja vecina devojaka gravidnog zivotnog doba, zato u zemlji i postoji samo naziv natalitet kao nesto sto se samo nazire...pa sto Kru rece, onda i treba da izumremo kao narod kad svoje bliznje u najtezim trenucima tretiramo sa prezirom. Ima u tome nebeske pravde. Itekako.
debelica debelica 08:32 29.11.2008

Re: Porodilje - ta neuviđavna i krvožedna stvo

barbarella
Ja ustvari tek sad shvatam zasto je Srbija u takvom bedaku u kakvom je. Pa to pocinje rodjenjem, deca se radjaju u totalnom hororu, njihove majke ne samo sto prolaze kroz porodjaj koji je sam po sebi prilicno zahtevan i fizicki i psihicki, nego su u tom posebnom periodu kad su najranjivije najcesce i sistemski izlozene nezamislivom maltretiranju, ponizavanju i izivljavanju i to (o, uzasa!) od strane onih koji bi kao trebali da zene paze, neguju i pomazu im (zdravstvenog osoblja sto je ocigledno u Srbiji pojam vrlo rastegljivog znacenja). Potpuno sam ostala zgrozena svim sto sam procitala i ovde a i na majkahrabrost.com, Krugolini i ekipi naravno kudos-svaka cast za upornost i istrajnost, a reakcija vecine dr-a sa sastanka koji su u potpunom stanju negiranja je takodje jasna, vecina njih ocigledno NI NE ZNA kako bi poziv kojim se bave trebao ustvari da izgleda.Duboko verujem da ne bih imala ni jedno dete da sam ostala da zivim u Srbiji. Tako pretpostavljam razmislja vecina devojaka gravidnog zivotnog doba, zato u zemlji i postoji samo naziv natalitet kao nesto sto se samo nazire...pa sto Kru rece, onda i treba da izumremo kao narod kad svoje bliznje u najtezim trenucima tretiramo sa prezirom. Ima u tome nebeske pravde. Itekako.

Potpuno ste u pravu. I ja razmisljam na slican nacin. Jedan varvarski odnos prema zenama, koje u trenutku radjanja dozivljaviju jezivu transformaciju sopstvenog tela, dovodi do strasne frustacije i trauma koje ostaju za celi zivot.
jednatanja jednatanja 01:18 29.11.2008

Ministar

je pokazao da je pravi lider, bravo! Definitivno je kadar stici, uteci i na strasnom mestu postojati...

Kru, dodaj jos jednu titulu: "Predstavnik GLASA gradjana" (iz uvodne reci Ministra).
jednatanja jednatanja 01:34 29.11.2008

Matej 5,17

"Ne mislite da sam ja dosao da pokvarim zakon ili proroke; nisam dosao da pokvarim, nego da ispunim"
maca22 maca22 02:02 29.11.2008

Skandinavija

Kao da u su Skandinaviji znali da budu humani, ali su resili to da primene nakon sto su postali bogati, a ne da je humanizacija svih odnosa u drustvu njihov cilj .
-petar- -petar- 02:49 29.11.2008

ono sto me je zapanjilo

dok sam slusao snimak je to da je medju zdravstvenim radnicima u sali vladao jak otpor prema eksternoj evaluaciji njihovog rada od strane porodilja!! To samo na prvi pogled deluje cudno: prosto, onaj ko radi dobro nema razloga da se plasi evaluacije i ankete! Meni se cini da su prisutni lekari vise nego svesni svoje odgovornosti, a svojim negodovanjem oni ustvari priznaju da je stanje bas onakvo kakvo je i opisano na sajtu majka hrabrost!

Ta eksterna evaluacija recimo postoji i na fakultetima, gde studenti popunjavaju anonimne ankete o radu asistenata i profesora. Koliko sam ja iz razgovora sa kolegama imao prilike da se uverim, najbolji profesori i najbolji asistenti u strucnom smislu su najcesce jako dobro ocenjeni od strane svojih studenata, i ponosni su na to, jer to im je satisfakcija za energiju i trud koje ulazu u predavanja i vezbe. Oni koji miniraju celu stvar na fakultetu su uglavnom ljudi koji i ne ispunjavaju strucne i moralne kriterijume da se tu nalaze.

E pa isto mi se cini da se desava i ovde povodom ove ankete i akcije. Prosto, oni koji su najbolji i koji sa ljubavlju i pozrtvovanjem rade svoj posao, oni iz sve snage podrzavaju ovu akciju, i na istoj su strani sa porodiljama! Uostalom, centar sveta u porodilistu treba da budu porodilja i dete, a ne lekar ili medicinska sestra, kako je kod nas u praksi. Zato, samo napred, ovo je vazan korak, koji ce nadam se stvari pomeriti na bolje!
amater_entuzijasta amater_entuzijasta 10:57 29.11.2008

Ako sam dobro shvatila

Kad se sve sabere, treba biti srecan sto

- prezivis
- prezivi beba
- dobijes (u neko doba) svoje stvari
- ne dobijes batine
- izadjes odatle


Da li sam nesto propustila?


Pozdrav i sve najbolje!
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 20:35 29.11.2008

Re: Ako sam dobro shvatila

Kad se sve sabere, treba biti srecan sto

- prezivis
- prezivi beba
- dobijes (u neko doba) svoje stvari
- ne dobijes batine
- izadjes odatle


Da li sam nesto propustila?


jesi:)

dodaj i da se porodis na brzaka, da te ne dohvati onaj nacelnik sto vitla skalperom
dragonballs dragonballs 11:55 29.11.2008

Ministar Tomica Milosavljevic ("Omiljeni")

"Ministar je posebno naglasio da je medicina zasnovana na dokazima, a ne autoritetu i da se stepen onoga što je prisutno najbolje odslikava na primeru tretmana trudnica i porodilja. "
Zapazio sam da mnogima sa ovog bloga Ministar Tomica postaje "omiljeni Ministar", sto je za ocekivati nakon sto je u startu ukapirao i antecipirao razvoj dogadjaja u vezi sa ovom inicijativom i iz toga avanzovao. Svaka cast za to, nemam nista protiv, oduvek sam mislio da je Dr Milosavljevic inteligentan covek i vest politicar.
Ali, prateci njegove nastupe u javnosti, njegove izjave, komentare, dosadasnje zdravstveno zakonodavstvo, "poradjanje" Lekarske Komore kao i najave sledecih njegovih akcija, moram da priznam da sam duboko razocaran i njegovim poimanjem "savremene zapadne medicine" i njegovom interpretacijom "zapadne medicine" uopste. Namece se utisak da on, kao vrlo pragmatican tip, SVESNO obmanjuje javnost i servira svoje vidjenje "zapadne medicine" kako verovatno trenutno odgovara i njemu samom ali i stalezu kome pripada.
Gore je citirana recenica izrecena od g-dina Ministra koju je on istrgnuo iz konteksta koji podrazumeva i ostale karakteristike savremene zapadne medicine, a koje on nikako da vec jednom sublimira i iznese u javnost komplenu sliku koja bi sasvim jasno pokazala u cemu sve to i koliko to srpsko zdravstvo zaostaje za tim "zapadom" kome, navodno, vecina u Srbiji tezi. Prema toj slici lako bi se utvrdilo da je srpsko zdravstvo u zaostatku od nekoliko decenija.
Ne radi se samo o tome da se u Srbiji Medicina ne bazira na "naucnim dokazima" (princip poznat kao "evidence based medicine" , ne radi se ni o tome da tamo vlada princip postovanja "autoriteta", vec je svima jasno da tamo ne vazi nikakav princip, jednostavno ukupni zdravstveni SISTEM i Medicinski profesionalizam baziraju na EVENTUALNOM ENTUZIJAZMU I ALTRUIZMU LEKARA I OSTALIH zaposljenih u zdravstvu.
Ministar mnogo voli da povremeno lansira po neku takvu "novotariju" koju on "dozirano" emituje srpskoj lekarskoj javnosti, sve bojeci se da ih ne shokira i mnogo ne potrese.
Tako je onomad, nekako bas pre pojave Krugolininog bloga, nadmeno i samozadovoljno, izjavljivao kako u Srbiji vlada "pacijento-centricna medicina", i kako je to jos jedan dokaz da srpska medicina "drzi korak sa svetom". E pa samo taj korak je jedno 40-50 godina iza tog sveta o kome je on govorio.
I ovakakv kakav je, Ministar Tomica je ipak bolja varijanta od onog nesrecnika, Tugomira, Dr Obrena, koga je svojevremeno favorizovao DSS. Dokle bi on dogurao srpsku medicinu, zdravstvo uopste, kako bi on resio "belu kugu" ne smem ni da pomislim.
Ali ipak, Tomica ili neko sledeci, mora vec da krene FRONTALNO u opste promene Sistema jer jedino izmenjeni sistem, koji podrazumeva prava i odgovornost svakog subjekta i propisuje princip subordinacije i kontrole svakoga moze dovesti i do izmene SVESTI tih istih "subjekata" o kojima se ovde, na ovom blogu i Krugolininom sajtu toliko mnogo pise. Tek onda ce on (ona), ili neko sledeci, postati i moj "Omiljeni" Ministar (Ministarka), pa bio iz nase branshe ili ne, svejedno mi je.
NNN NNN 12:47 29.11.2008

Alo! tekst

se pojavio i nisam baš oduševljena. Prvo, razlikuje se (dosta je kraći) od teksta koji je meni predočen i akcentuje pogrešne stvari. Evo teksta koji je trebalo da ide (koji je meni poslat ma email da pogledam, a ja ga prosledila Krugolini):


Biljana Filipović-Nešić iz Beograda, postala je majka u junu ove godine. Njen sin je svet ugledao u GAK "Narodni Front", a sam čin porođaja bio je u velikoj meri ispunjen strahom, nelagodnosti i osećajem bespomoćnosti. Razlog za to nije samo bol kroz koji telo fizički prolazi, već način na koji je osoblje tretira porodilje.
- Prvi kontakt sa doktorkom koja me porađala bio je pri pregledu, nekih sat vremena po smeštanju u porođajni boks. Pre toga mi se nije obratila ni rečju, niti mi je pomenula da bi ginekološki pregled koji sledi, nisam još bila primila epidural, mogao biti izuzetno bolan. Kada sam jauknula, ona je pitala: "Šta se dereš?" Na moj odgovor: "Pa, boli me!" Usledilo je pitanje: "Je l’ ti to hoćeš da se svađaš sa mnom?" - priseća se Biljana, ističući da ne postoji opravdanje da joj se nepoznata osoba, na svom radnom mestu obraća na takav način.
Nešto kasnije, CTG aparat, putem kojeg se prate kontrakcije i tonovi, tj. otkucaji bebinog srca, skinut je sa Biljaninog kreveta i prebačen kod porodilje koja je naknadno pristigla.
- Sat vremena nisu imali nikakav uvid u stanje mojih kontrakcija i rada bebinog srca, da bi se, kada su me ponovo priljučili na CTG, ispostavilo da je porođaj stao i da beba ima znatno usporenu srčanu radnju - priča Biljana, koja je svoje porođajno iskustvo iznela i na sajtu "Majka Hrabrost", što je preraslo i u istoimenu građansku incijativu, čiji je ona član.

Porođaj je urađen carskim rezom, a potom je usledilo 24-časovni boravak na intenzivnoj nezi. Tu je najpre istrpela grdnje sestre jer nije mogla da "skoči" sa kolica na kojima je bila, s obzirom da je prethodno primila epiduralnu anesteziju. Ipak usudila se da pita, izmučena i omamljena posle porođaja kada je njen sin rođen.
- Ona je bacila pogled na listu u dnu kreveta i rekla "izvađen u deset do dva". Ista sestra odbila je da mi pomogne da odvijem plastični poklopac na ramenu da bih ubrizgala sebi epidural koji mi je anesteziolog ostavio, uz objašnjenje da one ne daju anesteziju i da zovem njega, i da ću uostalom i tako dobiti neko sredstvo protiv bolova, a ne to "u kičmu, pa da posle ne možeš da mi se pomeriš" - nastavlja Biljana ovu crnohumornu storiju. Iako anesteziolozima i ginekolozima na odeljenju za carski rez daje najveće ocene za profesionalnost i stručnost, najveće zamerke pored akušera u porođajnom boksu i medicinskih sestara, ima na sestre koje rade na laktaciji, odnosno koje bi trebalo da pomažu mladim majkama da počnu sa dojenjem.
- Prvi put sam dojila trećeg dana od porođaja zbog terapije antibioticima. Pošto te večeri sestra nije htela da mi ostavi dete preko noći, jer "nema ona vremena da trčkara po spratu", meni je nadošlo mleko i izazvalo začepljenje i bol u grudima. Za četiri dana u "bejbi frendli" porodilištu, sestre koje se bave time videle smo samo na vratima sa kojih pitaju: "Je l’ ima nekih problema?" i odlaze posle pipkanja od dve sekunde uz komentar: "Dobro je to! Masirajte!" Samo nikad ne pokažu kako - ukazuje naša sagovornica, koja je kako kaže probleme oko dojenja, otklonila tek kod kuće. Interesantan je podatak da u porodilištu nije dozvoljeno korišćenje pumpica za izmlazavanje mleka?!
Najviše primedbi porodilje stavljaju na loš sistem informisanja, koje uz grub odnos osoblja samo pojačava utisak straha, poniženosti i neizvesnoti.
- O toku svog porođaja obavestila sam se iz rečenice "U salu!". Niko mi nije rekao da idem i zašto na carski rez, kao i kako je moja beba. Smatram da majke u svakom trenutku moraju da budu obaveštene o procedurama, zahvatima i stanju u kojem se nalaze - zaključuje Biljana.

Smatram da ovakvi tekstovi ne doprinose rešavanju problema, već ga svode na jedan lični nivo. Volela bih da se javi još neka majka imenom i prezimenom jer ćemo na kraju krajeva Krugolina i ja ispasti dokone žene koje u javnosti leče svoje frustracije. Kengurice, javite se!
Kengurica 002
j.bre j.bre 15:26 29.11.2008

Re: Alo! tekst

Ne vredi Biljo da se nerviras, to je tako uobicajeno za novine. Desi se da, u najboljem slucaju, u toku preloma zafali mesta na strani i onda oni strpkaju od tekstova, od nekog manje, od nekog vise i eto ti potpuno pomerenog fokusa.

Doživljaji Biljane Filipović...

A nadnaslov je posebna prica. Ne znam da l' da se smejem ili da placem.


Edit: pogledah ponovo clanak, malecki vam je secer! Lici na tatka?
NNN NNN 16:49 29.11.2008

Re: Alo! tekst

malecki vam je secer! Lici na tatka?
ISTI! (po slikama od pre 30ak godina)
NNN NNN 17:23 29.11.2008

Re: Alo! tekst

A nadnaslov je posebna prica.

Život i priključenija...
maca22 maca22 21:21 29.11.2008

Re: Alo! tekst

Posaljite im ljuti mejl, kazite sta imate, sta im niste dozvolili da urade, i sta NISU SMELI da isakeu.
Reci te im sta su napravili od vas i od celog problema, da je to nedopustivo i trazite da objave ispravku: vasu CELU PRICU sa svim vaznim delovima, na istom mestu, sa sa istim znacajem, zajedno sa vasim ljutim e-mailom.
NNN NNN 00:52 30.11.2008

Re: Alo! tekst

Evo mail-a koji sam uputila novnarki časopisa Alo!
Poštovana,
veoma sam razočarana tekstom koji ste objavili počev od naslova koji nije ni u kakvoj vezi sa tekstom, preko nadnaslova koji asocira na komediju pa do samog teksta koji nije objavljen u obimu u kojem ste mi ga dostavili. Ja shvatam da ne zavisi sve od Vas, ali ukoliko nije bilo mesta nije trebalo objavljivati nešto sa čime se nisam saglasila. Iako sam Vas zamolila da stavite akcenat na problem dojenja, Vi ste to potpuno izostavili, kao i deo koji se tiče neophodnosti obaveštavanja porodilja o toku porođaja i stanju nje i bebe. Na ovaj način, zloupotrebili ste moje poverenje i pomerili fokus priče na jedan lični, emotivni doživljaj. Naš (inicijative Majka Hrabrost) cilj nije da se lično promovišemo kroz patetične priče, već da kroz pojedinačni primer prikažemo opštu sliku i probleme sa kojima se porodilje suočavaju. U daljem tekstu su podvučeni izostavljeni delovi...Složićete se da u mnogome menjaju značenje teksta. Ne očekujem da ćete objaviti tekst u celosti, ali očekujem da ovom ozbiljnom problemu (tretman porodilja u porodilištima) priđete kao novina, na adekvatno ozbiljan način.

Biljana Filipović Nešić

maca22 maca22 01:01 30.11.2008

Re: Alo! tekst

Vidim da nista ne tražite da urade, vec apleujete na savest za ubuduće. Kako ste blagi. :)
Ne znam, ja mislim da bih pisala urednici, rekla da nisam razocarana, vec sokirana, i tražila da objave blabla... ali nema veze. :)
NNN NNN 01:42 30.11.2008

Re: Alo! tekst

Rekli su da će i dalje da prate situaciju u porodilištima...
..a i da sam tražila, verovatno ne bi objavili, uostalom videćemo da li će i šta da odgovore.
j.bre j.bre 09:42 30.11.2008

Re: Alo! tekst

NNN
ISTI! (po slikama od pre 30ak godina)

I moj liči na ćaću mu. Na mene je povukao boju kose i... blagu narav
NNN NNN 12:51 30.11.2008

Re: Alo! tekst

Evo odgovora iz časopisa Alo!:

Biljana,

Koncept teksta onakav kakav sam Vama dostavila, predala sam i mom uredništvu. Ovakve korekcije urednika su dozvoljene, ukoliko ne menjaju sustinu price. Preneću Vaše pismo i zamerke urednistvu, a ukoliko zelite prosledicu vam i kontakte urednika Z. N., da mozete i licno sa njim stupiti u kontakt. Imate moje najiskrenije izvinjenje i podrsku.

Srdacan Pozdrav!
maca22 maca22 13:50 30.11.2008

Re: Alo! tekst

Lepo. Mozda ih prosvetlite i pridobijete za ubuduce, za celu temu. :)
limarija limarija 13:53 29.11.2008

Svaka podrska

Drage blogerke koje na svojim plecima nosite ovu inicjativu,

Najdublje postovanje za to sto radite.

Iako jos nisam ni prvorotka, pacijentkinja, :), prosirenje porodice je predvidjeno u skoroj buducnosti.
Ja sam od onih koja hoce da bude informisana sto je moguce vise, jer doktorima i medicinskoj modi ne verujem ich,
i ne zelim da prodjem kroz jedno takvo dramaticno iskustvo kao sto je porodjaj oslanjajuci se na nepotrebne hiruske zahvate i intervencije doktora Zeus-ova.

O epiziotomiji i drugim vidovima ubrzavanja porodjajnog procesa mogu samo da izrazim moje gnusanje celom medicinskom establismentu. Ono sto bih na tu temu imala da kazem prevazilazi scope vase inicijative i stanja zdravstva u Srbiji. "Optimizacija porodjajnog procesa" u smislu utroska vremena je izgleda opsesija u celom savremenom svetu. Majka priroda zna sta radi, a medicina kao da se trudi da je maksimalno omete u tome .....
(Izuzimam retke slucajeve kad se porodjaj zakomplikuje sam od sebe (a ne usled neke intervencije), i kad je medicina tu da spase zivote).

No, da se ja vratim na odnos prema trudnicama i porodiljama. Zelim vam od svega srca uspeh u inicijativi, i drago mi je sto polako ali sigurno dobijate sagovornike u medicinskom osoblju.
dragonballs dragonballs 14:49 29.11.2008

Re: Svaka podrska

drago mi je sto polako ali sigurno dobijate sagovornike u medicinskom osoblju.

To je zaista jako bitno, zapravo, po meni, to i jeste pravi smisao ove inicijative, da se nesto u "sivoj masi" medicinskog osoblja pokrene, da bi konacno shvatili da odnosi koji tradicionalno vladaju u srpskom zdravstvu nisu normalni i nisu primereni veku u kome zivimo. Uporedo, naravno, mora i drzava (a to je u ovom slucau Ministarstvo zdravlja) da uradi svoj deo posla a to je da zakonima adekvatno uredi citavu oblast, odjednom i kompletno, uzimajuci za primer iskljucivo zemlje EU priblizne velicine i ekonomskog potencijala. Za to vise nesme biti nikakvih izgovora i opravdanja, tipa "zelimo da sacuvamo nase tradicionalne vrednosti bazirane na nasoj slavnoj i bogatoj proslosti i Pravoslavlju".
Nema se vise vremena.
gorio92 gorio92 18:53 29.11.2008

Re: Svaka podrska

Drage blogerke koje na svojim plecima nosite ovu inicjativu,

Najdublje postovanje za to sto radite.

Pridružujem se.
maca22 maca22 22:07 29.11.2008

Komentar oca na sajtu od 24.11.2008

Olivera Vujnović Olivera Vujnović 22:56 29.11.2008

Ipak ima malo prostora i za trudnice

Grugolina,
Na pocetku svaka vam cast !!! Ovo je zaista sjajno sto radite.

Postoji samo jedan aspekat koji u vasem pisanju nedostaje, a to je stav samih trudnica u Srbiji. Ja sam trudnocu i porodjaj dozivela u Lonodnu i postoji velika razliku u stavu samih trudnica i porodilja. Kljucna razlika je sto u Srbiji same trudnice trudnocu smatraju bolescu i veliki broj ode na porodiljsko bolovanje cim zatrudni. Ne treba da zavrse medicinu i specijaliziraju akuserstvo, ali bi mogle bar malo da se informisu i edukuju sta je trudnoca i koje se promene desavaju, zatim sta je porodjaj i sta je najbolje za nju i dete. Naime, svaka zena ima pravo da donese odluku najbolju za nju i njeno dete, ali odluku mora doneti na osnovu ispravnih i pravovrmenih informacija. E sad, ko je odgovoran za edukaciju zena? Isti oni ljudi kojima odgovara da zena sto manje zna da bi oni radili sto hoce..... zacarani krug.

Jos jednom, svaka vam cast !
Olivera
amater_entuzijasta amater_entuzijasta 11:10 30.11.2008

Pacijent i 'pacijent'

Da se ne lazemo - pod uslovom da je sve drugo u redu, apsolutno poslednja stvar na svetu je da li ce u porodilistu da me vode kao 'pacijenta' ili ne.

Ili, da zacepim do kraja - ako je porodjaj fizioloski cin (pa, shodno tome,NISI pacijent), koji je to trenutak kad POCINJES da budes 'pacijent' - kad/ako ti skoci pritisak/secer (pa postanes slucaj za patologiju trudnoce), kad/ako rese da urade carski rez, serklaz, epiziotomiju?

Sledeca stvar - zasto je, na kraju krajeva, tako strasno i biti pacijent? Da li je to sramota? Krivica?

Znaci, ako je trudnoca patoloska (iz bilo kog razloga), pa onda POSTANES pacijent, sam si kriv? I, samim tim, ne spadas u grupu koju treba stititi?


C'mon...

Re: Pacijent i 'pacijent'

profesionalno se slazem sa amaterom entuzijastom
trudnice su korisnici zdravstvenih usluga kao i svi drugi. kad se poradjaju u bolnici uz profesionalnu pomoc zdravstvenih radnika u vidu indukcije, infuzije, lekova protiv bolova, anestezije, ne vidim zasto bi bilo neprimereno nazivati ih pacijentima. ako kad vas boli glava pa idete lekaru opste prakse da vam on da recept za lek protiv bolova niste nista vise bolesnik nego sto je trudnica koja dobija epidural.
ne vidim potrebu u moru drugih vaznih potreba za ovakvom diferencijacijom.
akuserstvo je izuzetna grana medicine zato sto se bavi jednim od najsrecnijih dogadjaja u ljudskom zivotu, ali to ne znaci da porodilja na infuziji nije pacijent
j.bre j.bre 14:30 30.11.2008

Re: Pacijent i 'pacijent'

Ja se pridruzujem gore recenom.

Kako trudnice ne smatram bolesnicama, tako ni (sve) pacijente ne smatram bolesnicima. Neki to jesu, neki nisu.
Mozda u sustini gresim, ne znam poreklo i znacenje reci pacijent, ali ja tako gledam na stvari.

Po meni, cim predjete prag medicinske ustanove, postajete pacijent. Ne morate biti bolesni, mozda ste tu zbog ultrazvuka, da vam uzmu bris, trebaju vam doznake, mozda vam nije nista, samo ste dosli na kontrolu...
Ako trazite/ocekujete uslugu medicinskih radnika, samim tim ste pacijent.

mushterija = pacijent (na "lekarskom" jeziku)
maca22 maca22 18:22 30.11.2008

Re: Pacijent i 'pacijent'

Ma svejdeno je i meni da l me slove kao pacijenta ili klijenta. Imate pravo.

Ali sam stekla utisak da zenama to smeta jer povezuju drugom stvari koju rade: patologizuju ih ne postujuci prirodu (rutsnkom indukcijom, cak i kada je carski rez indikovan, rutinskom epizotomijom, citam da je indikovanost i serklaza sumnjiva...)
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:55 30.11.2008

VESTI

Javio nam se još jedan načelnik.
cassiopeia cassiopeia 12:26 30.11.2008

Re: VESTI

Krugolina Borup
Javio nam se još jedan načelnik.Šta nam poručuje?

p.s. moje drugo ime je Radoznalost
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:31 30.11.2008

Re: VESTI

Samo kaže da nam stoji na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
maca22 maca22 13:17 30.11.2008

Re: VESTI

Krugolina Borup
Samo kaže da nam stoji na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.


rastinjak rastinjak 13:56 30.11.2008

lice&nalicje

E moja Krugolina, džaba egzotično ime kad u venama teče ova naša krv srpska.
Pratim blog i akciju od početka i moram priznati da sam intimno podržao ovu akciju jer su uslovi u zdravstvu takvi kakvi jesu. Medjutim kako akcija odmiče stičem utisak da nijedan komentar koji nije u slavu Krugoline& CO ili je u suprotnosti sa ''činjenicama'' su do sada iznete na blogu, nije dobrodošao i dobija horsku anatemu.
Kad saberem većinu komentara čini mi se da se mahom radi o majkama koje su svoj porodjaj debelo platile ali ih je sada sramota da to javno priznaju a lekari svoj honorar nisu odradili , pa svoje porodjajne muke i žal za neostvarenim ''rajskim'' porodjajem pretvaraju u literarne sastave sa horor tematikom.
Nakon porodjaja su žene u posebnom psihičkom stanju i neretko imaju iskrivljenu percepciju sveta oko sebe, što ih u ekstremnim slučajevima dovodi i do teških zločina. Da je to naučna činjenica potvrdjuje i krivični Zakon koji porodilje posebno tretira.Zato sva lična iskustva moram da prihvatim sa izvesnom dozom rezerve, ne generalno već u nekim detaljima, pogotovu kad od dogadjaja protekne toliko godina.
Problem u zdravstvu a posebno u oblasti koja je tema vaše akcije najvećim delom je korupcija. Za korupciju su potrebne dve straneJedan primer:
Majka, prvorotkinja, vodila je trudnoću kod lekarke koja je zaposlena u državnoj bolnici ali je preglede majke obavljala u privatnoj ordinaciji za honorar u gotovom novcu, u evrima. Pred sam kraj trudnoće, odnosno pred sam porodjaj lekarka neočekivano odlazi na ''godišnji odmor'' i postaje nedostupna porodilji, uprkos (naplaćenom) obećanju da će prisustvovati porodjaju. Porodilja je primorana da se obrati drugom lekaru u bolnici koji konstatuje odmah nakon prve posete da sa bebom nešto nije u redu i buduću majku šalje na pregled u Beograd gde se konstatuje da je beba napadnuta od nekog virusa i da je mozak nerazvijen, odnosno da ga uopšte nema i da se mora izvršiti nasilni, prevremeni porođaj. Možete zamisliti kako je bilo lekaru koji je trebao da ovo saopšti uplašenoj porodilji. Prisilni porođaj je urađen, sa majkom je fizički sve O.K, nakon pauze od dve godine rodila je zdravu mušku bebu. U prvom momentu je porodilja sa porodicom optužila lekara ( onog drugog koji nije fensi) da je pogrešio, da je sa bebom sve u redu, jer je to rekla doktorka XY a kasnije nakon potvrđene dijagnoze od lekara iz BG, da je lekar nešto pogrešio, propustio kod održavanja trudnoće, mada je porodilju prvi put tada pregledao i odmah reagovao.
Poenta ove priče je u tome da lekarka XY i dalje radi na istom odelenju, i dalje privatno vodi i naplaćuje trudnoće i slovi za ''stručnjaka'' a lekar kome je pripala nezahvalna dužnost da sa porodiljom provede teške trenutke nakon saznanja o stanju bebe i dalje savesno radi svoj posao u bolnici, skromno, bez pompe, dodatnih privatnih pregleda i plaćanja u evrićima, vodi trudnoće sa uspehom '' običnim'' mama a ''fensi'' mame kod ''fensi'' doktorki, do nekog novog ''godišnjeg odmora'' i odlaska u nepoznatom pravcu dok ne prodje gužva
Iskreno se nadam da se akcija neće pretvoriti u promociju još jednog lidera NVO sektora, zastupnika prava porodilja u krugu dvojke.
P.S. Vaše aktivnosti nisu poznate u ruralnim zajednicama a prodilja ima i tamo, zar ne?

j.bre j.bre 14:54 30.11.2008

Re: lice&nalicje

rastinjak
Kad saberem većinu komentara čini mi se da se mahom radi o majkama koje su svoj porodjaj debelo platile ali ih je sada sramota da to javno priznaju a lekari svoj honorar nisu odradili , pa svoje porodjajne muke i žal za neostvarenim ''rajskim'' porodjajem pretvaraju u literarne sastave sa horor tematikom.

Evo ja nisam nikom nista platila. Koji bi mogao da bude moj razlog da "romansiram" iskustvo iz porodilista?

rastinjak
Nakon porodjaja su žene u posebnom psihičkom stanju i neretko imaju iskrivljenu percepciju sveta oko sebe, što ih u ekstremnim slučajevima dovodi i do teških zločina. Da je to naučna činjenica potvrdjuje i krivični Zakon koji porodilje posebno tretira.Zato sva lična iskustva moram da prihvatim sa izvesnom dozom rezerve, ne generalno već u nekim detaljima, pogotovu kad od dogadjaja protekne toliko godina.

Ok, jesmo "poludele" u trudnoci i nakon porodjaja, i ja verujem da ponekad ima i preterivanja u tim pricama, ali hajde nek' odbijemo i 50% na preterivanje, ne mislis li da je i ono preostalo nista manje nego horor?

rastinjak
Problem u zdravstvu a posebno u oblasti koja je tema vaše akcije najvećim delom je korupcija. Za korupciju su potrebne dve strane

Tu ne mogu da se ne slozim.
Ali, ako to ikom nesto znaci, ja za svoj posao NIKADA! ne bih uzela novac.
Sto znaci da do korupcije ne bi ni doslo.
j.bre j.bre 15:06 30.11.2008

Re: lice&nalicje

rastinjak
Medjutim kako akcija odmiče stičem utisak da nijedan komentar koji nije u slavu Krugoline& CO ili je u suprotnosti sa ''činjenicama'' su do sada iznete na blogu, nije dobrodošao i dobija horsku anatemu.

Kao sto je i Krugolina dobila horsku anatemu na sastanku u institutu Batut.

Kada upadnes u osinjak, ne ocekujes valjda da ce se ose razbezati?

Koliko se secam, pozivani su lekari, sestre, babice da se pridruze na blogu, da cujemo i njihovu stranu. To sto se u nekim ili mnogim stvarima ne slazemo, pa razgovori dobiju povisen ton, pa to je normalno.
audrey92 audrey92 15:07 30.11.2008

Re: lice&nalicje

Poenta ove priče


Zaista, koja je poenta tvoje priče? Počeo si time da porodilje preteruju, da iskrivljavaju stvarnost, i da su one izvor korupcije, a upravo tvoja priča o konkretnom slučaju govori da su pojedini lekari kriminalci. Ne razumem šta hoćeš da kažeš: da je dotična žena sama kriva za sve što joj se desilo jer je htela da bude čestito vodjena u trudnoći, a sugerisano joj je da se to radi plaćanjem? Šta je trebalo da uradi, da ne poveruje? Znači, trudnice su korumpirale sistem insistirajući, sasvim nepotrebno, da podmite savesne i poštene lekare? Bože, hirovita stvarenja, a i para imaju više nego što im treba, pa se razbacuju...

Mi ovde slavimo Krugolinu? Zanimljivo, kako li nas je žena obrlatila, nas par stotina koje ovde čitamo...

maca22 maca22 15:41 30.11.2008

Re: lice&nalicje

Ljudi zaboravljaju da na ginekoloskim klinikama NE leze iskljucivo porodilje. Nisu sve zene koje su tamo trudnice.

Evo, imala sam niz boravaka, ukljucujuci i neke bez potrebe da bi, valjda, naplatili bolnicki dan. Nisam bila trudna pa ni 'sisla s uma od toga' (stepen patologizacije tih zena je impresivan). I nisam nikog podmitila, pa da se sad 'svetim' i zalim za rajem. Videla sam sta se meni i oko mene desava. I ne samo ja. Aha! Sta cemo sad? Preci na novu tezu: "Sve zene su krvolocna i neuvidjavna stvorenja"?

Ne vidim horsku anatemu. A ne znam ni zasto bi je bilo, kad ovde nema ideologije, pa da se kroz potvrdjivanje privrzenosti ideji, dokazuje ispravnost. Mislim da podaci da smo 4 najstarija nacija na svetu, da imamo nizak prirastaj (najnizi prirastaj u Evorpi bese?) kao i da su sumanuto viskoi troskovi i oko vodjenja trudnoce i porodjaja i nege bebe, dovoljni svakom normalnom da reaguje.

A za korpuciju je potreban 1.
katica_zlatica katica_zlatica 16:08 30.11.2008

Re: lice&nalicje

Slazem se da se van vecih gradova, kojih u srbiji ima 4, 5, o ovome slabo zna. Steta, za to bi prvo javni servis trebalo da se pobrine a onda i kuca B92 kojoj raste posecenost zbog ovog bloga, ali setice se oni kad se jos malo zagreje cela akcija.
A drugo to kakve su trudnice je stvar licnosti, temperamenta, navika i uopste sklopa licnosti i ne vidim kakve to veze ima sa ZAPOSLENIM doktorima, sestrama, anesteziolozima itd. jer oni dobijaju pare za svoj posao a drudnica daje pare za uslugu, mislim, jasna matematika. Da ne kazem da ni hleb ne kupujem tamo gde ne znaju za dobar dan, a ne da im dajes svoj zivot i detetov da se igraju. Oni svoju uslugu PRODAJU to se zaboravlja, nisu dzaba uveli potpisivanje o izboru lekara, desava se da kod nekih jedva da ima pacijenata, ako ti se ne svidja ides na drugo mesto. A gde ja da idem da se poradjam kad nema privatnih porodilista!? Po meni je to cista ucena.
STA MINISTAR MOZE ODMAH DA URADI?
moze da odobri otvaranje privatnih porodilista, da olaksa i "pogura" otvaranje privatnog porodilista po savremenim standardima. Da se kladimo da bi neki srpski bizmizmen odmah otvorio jedno i zaposlio valjanu ekipu i uzimao para i para. Vala ne bi razmisljala, kredit - kredit al me Narodni Front vise ne bi video. Eto priupitaj ga, ako vec sam ne procita na blogu, ima li sanse u skorije vreme il da stavljam dijafragmu.
maca22 maca22 16:19 30.11.2008

Re: lice&nalicje

Sve zene imaju pravo dostojanstven i najbolji moguci tretman. Pa nego sta, nego hocu najbolji moguci tretman! Da li se to naziva "rajskim"? Da li "rajsko" oznacava nesto preterano?

Ako je nekoj sugerisano da ce dobiti pravu negu, ako plati - nije ona kriva ako pristane. Ona je ucenjena strana. One nema izbor.

A to sto su se kod nas po klinikama toliko osilili, da ste ucenjeni da placate za osnovnu i minimalanu uslugu (a ne za "rajski tretman" ), sto morate da isprovaljujete koje sve ekipe treba ili je trebalo da potplatite, inace ce vas izmaltretirati (pa da sledeci put pohrlite jos azurnije da dresite kesu) sto i dalje nemate nikakvu garanciju za strucnost, sto i dalje ulazite u istu masinu, s istim zverskim protokolima - dakle to sto za pare ne dobijete nista, e delom i zbog toga ove bolnice ulecu u problem.

Jer cela nacija mora da se protisne kroz njih, a usluge nema. I sad ce da pukne. Meni drago.


Meni se cini da je poenta ovog rastinjakovog posta iz htonske perspektive - da je svaka trudnica mogla da dobije bas dobru i pravu negu, nego, razmazena, htela preko leba pogace. I onda kad nije dobila fantasticnu 'rajsku uslugu' (sta god to bilo) e onda se sveti. A sama je sebi kriva, jer je s djavolom tikve sadila, pa eto joj ga na.
A da je htela da ide kod cestitog doktora koji ne krije lose vesti i koji radi u finoj klinici, bilo bi sve kako valja. Al nece! Eto, zinula za (fense)rajem, namerno, pomodarka nijedna, nije htela cestitog doktora, pa joj sad djavo kriv...
maca22 maca22 16:29 30.11.2008

Re: lice&nalicje

katica_zlatica
Slazem se da se van vecih gradova, kojih u srbiji ima 4, 5, o ovome slabo zna.

Pa naravno kad je kod nas internet najskuplji u Evropi!

A jaDni servis koji svi placamo se pravi lud.
Kako li je Krugolina za to kriva?
hajkula1 hajkula1 16:36 30.11.2008

kako da ne

Rastinjak
… i drugi


Na sajtu su iskustva porodilja koje imaju pristup internetu, informaciju da se na ovom blogu o tome pise i hrabrost i volju da ucestvuju.
U krugu dvojke nema porodilista a porodilja ima i u ruralnim sredinama. Krugolina odgovorna za jedno i drugo?!
Moj prvenac je rodjen 1986. nije bilo privatnih ordinacija ni klinika a ja isfrustrirana zbog toga, jer, jer… sam posle porodjaja u posebnom psihickom stanju i imam iskrivljenu percepciju sveta oko sebe a to traje evo 22 godine, pa cinim ekstremni zlocin, iznosim javno svoje porodjajne muke. Jos samo da dodam da je Bog rekao u muci ces radjati, a mali bogici u belim mantilima mu pomazu u tome?!
Moje mladje dete je rodjeno 1992. kada je bilo privatnih ordinacija, BF, rasirena praksa upotrebe epidurala, svasta-nesto a ja primitivna, neprosvecena, glupa ako ne uradim neku analizu, ne podvrgnem se nekom tretmanu. Nedostatak para - ko nema pare ne treba da radja?!! I zene koje su debelo platile dele losa iskustva sa nama koje nismo. Nije sve u parama.
Sada smo u 2008. Problem u zdravstvu, najvecim delom je korupcija?! I ako platis i ako ne platis svodi se na slicno. Ili mi se samo pricinjava, tesim li se, posto nemam da placam, kada vidim da lose prolaze i one koje placaju?
Zasto je fensi zena, koja zeli da smanji rizik po sebe i dete na najmanju mogucu meru, koja zeli da joj najlepsi dogadjaj bude bas to, i ima para da plati? Zasto je zena koja nema para neprosvecena, primitivna, glupa.
Dok nisam procitala ovde, nisam znala za masaze koje olaksavaju porodjaj. Zasto?
Predlazem, babice na kurs (pretporodjajne) masaze. Pratioc u porodilistu mogao bi da primeni tu tehniku ako mu se pokaze?

I od mene kritika sto se o akciji majka hrabrost malo zna, a Krugolini i kengurima sva podrska.
maca22 maca22 18:36 30.11.2008

Re: kako da ne

hajkula1
I zene koje su debelo platile dele losa iskustva sa nama koje nismo. Nije sve u parama.
Sada smo u 2008. Problem u zdravstvu, najvecim delom je korupcija?! I ako platis i ako ne platis svodi se na slicno. Ili mi se samo pricinjava, tesim li se, posto nemam da placam, kada vidim da lose prolaze i one koje placaju?

Da, ali se zale samo te koje su platile, a nisu dobile (fense)rajsko iskustvo (sto god to bilo).
A ove koje nisu platile, a iskapljene su, isponizavane, izmalteritrane - on se NE zale. One NE pisu na blogu. Kazu: "Nema veze sto su me razvalili, nisam dala pare, pa mi lepo."

JEDINO pisu ove sto su platile. Razumes, svi mi na novac reagujemo, svi smo isti, svi mi imamo istu srpsku krv. Lepo pise.

Ili ne, ne! Sve su lepo prosle, ali ove sto si imale nerealna iscekivanja (recimo, crnac sa palmom da je hladi) se sada svete i lazu.


Zasto je fensi zena, koja zeli da smanji rizik po sebe i dete na najmanju mogucu meru, koja zeli da joj najlepsi dogadjaj bude bas to, i ima para da plati?

Dobro pitanje (a bolje da ne odgvorim sta mislim zasto...)


Mislim da babice znaju za masaze, ali im ne pada na pamet da se bavi osobom koja se prasi.
hajkula1 hajkula1 19:48 30.11.2008

samo da

ne bude zabune: nisam platila ni prvi ni drugi put.

Dva puta sam se porodila a za mnogo sta vazno za trudnocu, porodjaj, dojenje, ne znam.
Vazim za dobro informisanu osobu, tada sam "mudrica" /pogrdno/. Sta kada na pitanja ne
dobijem adekvatan odgovor i sta ako mi nesto i ne padne na pamet da pitam, tada sam
primitivna, neprosvecena, glupa?!
Ma ne treba bas sve da zna ali trudnica - porodilja mora da dobije odgovarajuci, potreban,
potpun tretman, uslugu.
Za pojedince u zdravstvu, koji nisu spremni da to postuju ima leka.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana