Nauka| Sport| Zabava

Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

jedi-knight RSS / 19.11.2013. u 16:29

Valencia-CF-Malaga-CF-1-0-Futbol-Temporada-2013-14_1588.jpg

 

Živeti u Srbiji i raditi u fudbalu, smatra se jednom od nesrećnijih igara sudbine. Nešto kao roditi se kao prase u Šumadiji; pre ili kasnije te pojedu. Bude nekad intresantno: čovek upozna ljude kakve nije ni sanjao da postoje, "navijači" prekidaju treninge i utakmice, novinari su uvek spremni da ti prirede "toplog zeca", igrači razapeti između obećavanih aviona-kamiona i realnosti, obrazovni nivo veoma nizak , a očekivanja uvek u nesrazmeri sa kvalitetom i mogućnostima.

Sa udobne vremensko-prostorne distance posmatram komplikovana dešavanja i još komplikovanija nedešavanja ( zakulisne radnje ) u srpskom fudbalu i pokušavam da dokučim koji su razlozi, odnosno uzroci. Na prvi pogled, sve imamo; talenat, takmičarski duh, predispozicije, a i ekonomske prilike nam idu na ruku, jer gladan stomak ne zna za prepreke. Na drugi pogled, nemamo ništa.
Ali na pamet mi ne pada da se dublje bavim analizom aktuelnih strahota; ostaću na davno zaboravljenoj i manje popularnoj temi, samoj prirodi igre. Ako se usput osvrnem na neki aktuelni događaj, to je zbog psihoze u kojoj i sam živim i nad kojom nemam punu kontrolu. Psihoza ide uz rad u fudbalu kao smrad uz svinju, gde god da si.

U prvom delu sam pomenuo nešto malo istorijskih podataka i osnovne odlike igre, a sada ću se baviti konkretnim aspektima i za početak, eto nas na polju fizičke pripreme; večitog izgovora slabih trenera i večitog uzroka slabih novinara.

Mi koji se bavimo ovim problemima, u neku ruku se možemo porediti sa lekarima. I mi i oni se trudimo da utičemo na ljudski organizam. Razlika je u tome što lekari bolestan organizam, svojim metodama i sredstvima, pokušavaju da vrate u zdravo stanje, dok mi zdrav i normalan organizam, svojim metodama i sredstvima, pokušavamo da podignemo na neprirodno visok nivo, neophodan za takmičenje. Ako ulaziš u lavlji kavez, nije dovoljno samo da budeš lud, već i da budeš jači, brži i izdržljiviji od lava, ukoliko želiš da ga pobediš ili bar preživiš. Poređenje nije nimalo nategnuto, jer današnji vrhunski sportisti se lakše mogu porediti sa zverima, nego sa normalnim ljudima. Mi smo dakle tu da ih u to stanje dovedemo, a ono što nam je ponuđeno od alata su obične vežbe. Ništa više. Visprenije kolege se snalaze na daleko komotinji način. Pozajme od lekara njihova sredstva, pojačaju doze nekoliko desetina, pa i stotina puta i reše problem izokola. Jeste da je zabranjeno sve dok te ne uhvate, ali ne mora mnogo da se razbija glava kako pripremiti, odnosno oporaviti sportistu na konzervan način.
Najkraće rečeno, ono što je osnova svakog sportskog treninga je prilagođavanje organizma opterećenju kome je podvrgnut. I to je sve. Izazovemo stres dajući im da rade nešto što do tada, ili na način na koji to do tada nisu, sačekamo da nastupi adaptacija, zatim im ponovo damo još veći stres i tako redom. Na žalost, nije nimalo jednostavno odrediti koliki će biti taj stres i kada ćemo ga ponoviti. Nije jednostavno jer stres, odnosno vežba, mora da bude ispravno dozirana i specifična, odnosno primerena sportu, svojstvu ili određenoj tehnici. Naravno, mora da bude primerena i kapacitetu sportiste da podnese taj stres, inače se sve svodi na vojnički drill gde vlada prirodna selekcija-opstaju najjači, a ne selekcija na osnovu talenta, umešnosti, inteligencije itd.

Svako svojstvo ima svoja pravila za izbor vežbe ili kako mi to volimo da kažemo, "trenažnog sredstva". Brzina se ne može tretirati na isti način kao izdržljivost, niti određeni tipovi eksplozivne snage kao pokretljivost. Čak su i kontradiktorni: podizanje jednog utiče na smanjenje drugog, ali ne i obrnuto. Šut u fudbalu se trenira na sasvim drugačiji način nego skok u vis, iako i jedna i druga tehnika imaju mnoge zajedničke osobine. Malo nam komplikuje život i to da, na primer, adaptacija na trening izdržljivosti menja neka biohemijska svojstva mišića, te mu sposobnost da ispoljava silu, odnosno snagu velikom brzinom značajno umanjuje i obrnuto. To je posebno važno za nas koji smo u sportovima gde je izdržljivost nužan, ali ne i dovoljan uslov da bi bili vrhunski. Isto važi i za brzinu. Dva nužna, ali kontradiktorna uslova. Kao da budeš istovremeno i visok i nizak. I čupav i ćelav.
Pored brzine i nekoliko tipova izdržljivosti, tu su još i najmanje 4 tipa snage, pa "jačina" - kod nas nepotpuno definisani prevod pojma "strenght", a tu je i sila ( force ) od koje svašta zavisi, ali koja se može izmeriti samo u izometrijskim uslovima ( dakle bez pokreta: još jedan paradoks - sporta bez pokreta nema ). Tu je, zatim, hitrina ( quickness ) koja je opet različita od brzine ( velocity ), preciznost, gipkost itd. Ako postoji sport koji je sva ova svojstva objedinio i proglasio svako za veoma važno, onda je to fudbal. Dakle, nikako nije dovoljno nabaviti neki od priručnika "Human kineticsa" ( po mogućstvu sa što više slika ) i izaći pred sportiste. Nije dovoljno, ali nije ni retko.

Da bi se razumeo bilo koji sport, pa i fudbal. Potrebno je razumeti na koji način uopšte funkcioniše naše telo, bavili se sportom ili ne. Kada to razumemo, razumećemo lakše i ostalo. Energetika ili stvaranje enegrije za rad je osnova gotovo svakog sporta.

Bog nam je dao samo jedno gorivo na koje radimo, samo jedan biološki iskoristljivi izvor energije: Adenozintrifosfat ili ATP. Naši mišići i organi ništa drugo ne prepoznaju, niti mogu da koriste. Nasuprot tome, imamo mehanizme da ga neprekidno stvaramo. Tačnije tri mehanizma koja se, u zavisnosti da li je kiseonik uključen u proces ili ne, nazivaju aerobnim ili anaerobnim. Vezati pojmove za kiseonik bilo je malo nespretno, ali razumljivo, jer je kiseonik jedina supstanca koju možemo da unosimo iz spoljne sredine tokom trajanja rada. Nespretno, jer u većini procesa ni ne učestvuje. Meni mnogo bliža i preciznija podela procesa resinteze ATPa je na: fosfagenski, glikolitički i oksidativni. Šta god da radimo, trčimo sprint, maraton ili samo šetamo gradom, uvek nailazimo na istu regulaciju energogeneze. Uvek na isti način. Uvek istim redom.

Fosfagenski sistem nam omogućava da na najbrži način dobijemo novi i radom potrošeni ATP te je stoga odgovoran za kratke i veoma intenzivne aktivnosti. Aktivan je i na početku svakog rada, bez obzira na intenzitet, pre svega zbog inertnosti, odnosno lenjosti organizma da odmah uključi oksidativni, daleko ekonomičniji, sistem, Rezerve kreatin fosfata, jedinjenja koje učestvuje fosfagenskom sistemu, su relativno male i na ovaj način možemo obezbediti energiju za svega nekoliko sekundi rada u maksimalnom intenzitetu.
Zamislimo na trenutak početak fudbalske utakmice i igrača koji krene da "radi" maksimalnim intenizitetom. Izdržaće ne duže od 5-6 sekundi. Onda će morati da stane i sačeka barem 1 minut da bi mo se ATP vratio na 70% od normalnih vrednosti, a čitavih 5 min da se vrati na 95%. Ukoliko ipak, iz inata ili neke druge nevolje, nastavi sa radom, suočiće se sa velikim padom intenziteta ( čega smo svesni ) i uključenja drugog procesa sa dobijanje novih molekula ATPa ( čega nismo svesni ).

Drugi sistem energogeneze - glikolitički sistem, koristi mišićni glikogen, ugljene hidrate ili glukozu iz krvi da bi se stvorio novi ATP. Mišići traže, organizam stvara, a mi se mučimo. Glavna odlika ovog procesa je patnja. Lice se grči, borimo se za vazduh i istrajavamo samo zahvaljujući volji ili takmičarskom duhu.. Pošto nam bog nije ugradio auspuh, metaboliti koji su nusprodukt glikolize, se talože u mišićima ometajući njegov dalji rad. Oni koji su pri pomenu metabolita pomislili na mlečnu kiselinu, pomislili su pogrešno, jer ni jedna kiselina ne može opstati u pretežno neutralnom okruženju kakvo je u mišiću ( pH 7 ). U pitanju su u stvari soli mlečne kiseline - laktati i njihova uloga je, po zvaničnoj nauci, da usporava, odnosno ometa mišićni rad. U nezvaničnoj, laktati su "nevino optuženi", jer ne samo da nisu štetni, već umnogome učestvuju u stvaranju nove energije, ali to je već druga priča. Nakon samo 2 minuta, suočavamo se ponovo sa, ili padanjem na nos, ili smanjenjem intenziteta.

Nastupa treći sistem resinteze ili oksidativni, koji nije ništa drugo, nego druga faza prethodnog procesa - glikolize. Ta druga faza se još zove i "krebsov ciklus" i mnogi će se verovatno setiti nekih davnih lekcija iz biologije. Tek sada se uključuje kiseonik iako smo sve vreme disali, doduše sve brže i brže, ali nismo mi krivi što smo tako sklepani, da ono čega imamo najviše, možemo da koristimo samo pod određenim uslovima: ako je rad umeren i ako traje dovoljno dugo. Ukoliko nam nije svega dosta i već nismo odustali, slede dobre i loše vesti. Dobre, jer ovako možemo satima da funkcionišemo, loše, jer intenzitet više nije ni nalik onom sprintu sa početka. Sada već ličimo na pravog džogera koji u znoju lica svog sanja o skidanju masnih naslaga sa svog trbuha. Ali utakmica traje i možda baš u tom trenutku pored vas protrčava protivnički igrač i daje gol, ali vi ste nesposobni da se pomerite dovoljno brzo, jer su potrošene sve rezerve "brzih" energenata. Srećna okolnost je da se treningom može veoma efikasno uticati na podizanje efikasnosti svakog od pomenutih sistema, odložiti zamor, podići intenzitet, pobediti protivnika.

Ova priča, na ma koliko elementarnom nivou bila, govori o složenosti problema treninga vrhunskog sportiste, što savremeni fudbal zahteva. Utakmica traje 90 minuta ili 2 x45. Dakle 45 minuta neprekidnog rada što ukazuje na dominantni oksidativni sistem obezbeđivanja energije. Za to vreme, igrač pređe 10-14km. Polovina od svih kretanja otpada na hodanje, dok u sprintu igrač napravi od 500-1000m. Naravno, sprintevi su presudni, jer se nakon njih obično prima ili daje gol. Na jednoj utakmici igrač prosečno napravi oko160 sprinteva, od toga više od 80% na distancama od 1 do 10m, što ukazuje na važnost fosfagenskog sistema. Veliki obim kretanja se odvija u zoni visokog intetziteta i ekipe čiji igrači su u stanju da duže izdrže u visokom ritmu, odnosno koji imaju efikasniji glikolitički sistem, dominiraju na terenu i na obično pobeđuju. Od efikasnosti oksidativnog sistema zavisi brzina oporavka tokom same utakmice, ali i između utakmica, što je takođe izuzetno značajno. Vrhunske evropske ekipe igraju svaki treći dan, prosečno oko 70 utakmica po sezoni i napori su izuzetno veliki.
Neverovatno, ni jednom nisam pomenuo loptu. Neverovatno,ali samo za laike, jer od 90 i nešto minuta, koliko traje utakmica, igrač bude u kontaktu sa loptom jedva 2 minuta, a i kada ima loptu, potrebno je što brže proslediti je saigračima. Postoji izuzetak; ukoliko se ne zoveš Leo Mesi. U jednom istraživanju, pokazano je da je ono što izdvaja vrhunske ekipe od prosečnih i slabih, upravo kretanje bez lopte i to u fazi napada. Ipak, veština sa loptom je glavna odlika fudbalske igre, ali time se bave treneri drugog profila i tokom odrastanja. U momentu ulaska u veliki klub, veština se podrazumeva, a ostalo se stiče.
U sledećoj priči, biće reči o tome na koji način se u vrhunskim klubovima radi, tj koja se oprema koristi u cilju testiranja, praćenja i analize trenažnog procesa ali i utakmica. Kako se, na precizan način, podižu određene sposobnosti, kako se održavaju na visokom nivou mesecima, kako se prati oporavak , kako se dozira, kako se dijagnostikuje pad određenih svojstava; kako se uopšte planira rad.

( nastaviće se )


 Komentari (68)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

cassiopeia cassiopeia 16:49 19.11.2013

...

Mašem Reu

p.s. izvinjavam se autoru bloga zbog neozbiljnosti :)
jedi-knight jedi-knight 16:53 19.11.2013

Re: ...

Mašem Reu


Evo i ja mašem
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:05 19.11.2013

...

Fala :)
Jaril Jaril 17:41 19.11.2013

Много ти бре ово

компликовано.
jedi-knight jedi-knight 17:53 19.11.2013

Re: Много ти бре ово

Много ти бре ово
компликовано.


A vidiš, trudio sam se da ne budem previše komplikovan. Izgleda da je takva tema, ili je problem moja sposobnost da komplikovane procese objasnim na jednostavan način.
Colin_bgd Colin_bgd 17:45 19.11.2013

Ko nije...

...nikad aktivno igrao (u takmicarskom smislu, na bilo kom nivou) "veliki" fudbal, nece razumeti o cemu ti ovde pricas...

Preporuka!
jedi-knight jedi-knight 18:00 19.11.2013

Re: Ko nije...

Ko nije...
...nikad aktivno igrao (u takmicarskom smislu, na bilo kom nivou) "veliki" fudbal, nece razumeti o cemu ti ovde pricas...

Preporuka!


Problem je svakako složen, ali u pitanju je naše telo koje je složeno samo po sebi.

Hvala na preporuci.
G.Cross G.Cross 17:53 19.11.2013

Razsliciti Sportovi

Razumem da je Fudbal razlicit od Tenisa.
Pa jel onda Fundbaleri uzimaju doping razlicit od Tenisera?
jedi-knight jedi-knight 18:07 19.11.2013

Re: Razsliciti Sportovi

Razumem da je Fudbal razlicit od Tenisa.
Pa jel onda Fundbaleri uzimaju doping razlicit od Tenisera?


Haha...pa ne znam šta uzimaju ni jedni ni drugi.
Šalu na stranu, postoje različite supstance za različite stvari, ali time se nikad ozbiljno nisam bavio.
Verujem da koriste slična sredstva oporavka. Oni koji koriste
G.Cross G.Cross 21:23 19.11.2013

Re: Razsliciti Sportovi

Haha...pa ne znam šta uzimaju ni jedni ni drugi.
Šalu na stranu, postoje različite supstance za različite stvari, ali time se nikad ozbiljno nisam bavio.
Verujem da koriste slična sredstva oporavka. Oni koji koriste


Mala provokacija..nadam se da se ne ljutis ...

Lepo je videti pravog profesionalca u bilo kojoj oblasti... Ti sigurno jesi u tvojoj
ocajna_domacica.65 ocajna_domacica.65 18:10 19.11.2013

Ја само...

Ја само да дам препоруку, а у фуЗбал се ич не разумем, тако да коментара неће бити с моје стране.

jedi-knight jedi-knight 18:19 19.11.2013

Re: Ја само...

Ја само...
Ја само да дам препоруку, а у фуЗбал се ич не разумем, тако да коментара неће бити с моје стране.Ruku na srce, ovde ima vrlo malo o fudbalu

Jelica Greganović Jelica Greganović 20:02 19.11.2013

Na pola sam se

zanesvestila, ali to je samo od nedostatka kondicije...sutra trčim oko zgrade sa loptom u zubima, i iščitavam do kraja.
A ti si dobar i bez mene
jedi-knight jedi-knight 20:22 19.11.2013

Re: Na pola sam se

zanesvestila, ali to je samo od nedostatka kondicije...sutra trčim oko zgrade sa loptom u zubima, i iščitavam do kraja.
Bolje bez lopte haha. Kad procitas do kraja saznaces zasto


stefan.hauzer stefan.hauzer 22:24 19.11.2013

.

:)

gleda li
,neko,
osim mene

...ovaj revolveraški obračun;

ibra vs ronaldo
jedi-knight jedi-knight 22:29 19.11.2013

Re: .

:)

gleda li
,neko,
osim mene

...ovaj revolveraški obračun;

ibra vs ronaldo


Gledam ja. Dva potpuno različita igrača, ali podjednako direktna i ubojita. Imaju nešto zajedničko; ne podnose Mesija. Jednog je oterao iz Barcelone ( kao i mnoge druge uostalom ), a drugog sprečava da bude najbolji na svetu, što za mnoge i jeste.
libkonz libkonz 22:54 19.11.2013

Re: .

gleda li
,neko,

ja gledao naše Islanđane. Pokvarili mi dan.
jedi-knight jedi-knight 22:59 19.11.2013

Re: .

Re: .
gleda li
,neko,

ja gledao naše Islanđane. Pokvarili mi dan.


Ni igrač više im nije pomogao. Gledao sam poslednjih petnaestak minuta i moglo bi da se zaključi da je bila dosta loša utakmica
stefan.hauzer stefan.hauzer 23:01 19.11.2013

Re: .

:(

uh
i ja navijao za island.

hajde što su igrali protiv kroasana,već što žive u obećanoj zemlji!
gomila
roknerol bendova,lake cice i gejziri

+ eidur gudjonsen!

.....
francuze odveo štoper na SP; mamadu sakho. tipični francuzi u post zidan eri
jedva i na mišiće.
......


+ miha više nije selektor!
samo
,ako je istina,
da su dva glavna kandidata piksi i tumba
(daj javi đukiću,da mu je sve oprošteno:)
libkonz libkonz 23:08 19.11.2013

Re: .

(daj javi đukiću,da mu je sve oprošteno:)

samo ako je počeo da se drogira prihvatio bi tako nešto.
jedi-knight jedi-knight 23:09 19.11.2013

Re: .

Re: .
(daj javi đukiću,da mu je sve oprošteno:)

samo ako je počeo da se drogira prihvatio bi tako nešto.


mogu i da ga citiram

"Ni u ludom besu."
stefan.hauzer stefan.hauzer 23:10 19.11.2013

Re: .

samo ako je počeo da se drogira prihvatio bi tako nešto.to ja
samo malo da bocnem našeg domaćina
,jednom je izjavio,
da je Valensija sila


i to još odzvanja ovim blogohodnicima.


()
jedi-knight jedi-knight 23:12 19.11.2013

Re: .

i to još odzvanja ovim blogohodnicima.


ne staj mi na ranu haha...
o tome ću pisati u devetom nastavku ovog bloga
stefan.hauzer stefan.hauzer 23:14 19.11.2013

Re: .

u devetom nastavku ovog bloga

daj preskoči odmah šest i da se zezamo


a ako će ti biti lakše
,nas par cigana,
se još uvek trtimo da zvezda ume
(numeju lejkersi!)
anfieldroad anfieldroad 23:20 19.11.2013

Re: .Odlican text.
Kao gledalac i navijac, postavljam uobicajeno pitanje. Kako bi delovala zamisljena tekma izmedju npr Italije iz 82. sa Betegom, Tardelijem itd sa nekom danasnjom ekipom. Znam da je pitanje detinjasto, ali je suvise zanimljivo, a da ne pitam jednog strucnjaka. Izdvojio sam Italijane, pitanje se odnosi i na druge naravno. Tipa Mesi ili Maradona u punoj fomi u svojim karijerama. Da li je moguce poredjenje ili je u startu besmisleno zbog napretka "tehnologije" rada?
Preporuka. Momentalna.
jedi-knight jedi-knight 23:32 19.11.2013

Re: .

Kako bi delovala zamisljena tekma izmedju npr Italije iz 82. sa Betegom, Tardelijem itd sa nekom danasnjom ekipom


Oni danas deluju kao usporen snimak.
Ondašnje utakmice se nisu pratile kao ove danas, ali reći ću ti samo jedan podatak. Prosečno vreme koje igrač provede u kontaktu sa loptom, a da ga niko ne napada, danas je manji od 2 sekunde. U finalu SP 1974., to vreme je bilo oko 7 sekundi.
Ni jedna ekipa iz osamdesetih, ne bi mogla da se ozbiljno takmiči ni u drugoj španskoj ligi.
Naravno, ukoliko bi trenirali na način na koji se danas trenira i ukoliko bi se takmičili u jakim ligama, bili bi svakako ponovo u vrhu. Adaptirali bi se.
Isto važi i za igrače. Maradona bi verovatno bio neprimetan da igra u onom ritmu iz osamdesetih, ali bi se brzo prilagodio i ponovo bio top igrač.


anfieldroad anfieldroad 00:20 20.11.2013

Re: .Jasno, jasno. To je naravno i bio ocekivan odgovor, sa kojim se potpuno slazem. Al, eto malo da spustimo temu na nivo price ljudi koji nisu strucni. Tema ima milion !
Da li ista teza vazi i obrnuto, btw.? Kada bi nekim cudom Mesi mogao da igra u ondasnjoj npr Argentini (86.god) bio toliko dominantan da bi (mozda cak) bio prejak i igrao kao protiv kadeta? Mesi nije dobar primer. Kad bi sadasnji Gerrard igrao u timu Engleske 66, a u sadasnjoj formi, na sta bi to moglo da lici?
g.radicevic g.radicevic 00:23 20.11.2013

Re: .

da zvezda ume

kaže se ispravno
dume zvezda

P.S. DobiK opkladu,
da ce majstor Dule opet da plače zbog sudija
i loše situacije...
jbg, kad igram na siguricu

Imaju nešto zajedničko; ne podnose Mesija.


P.P.S. svi zajedno treba da uče ''lopte''
od pravog Ronalda
jedi-knight jedi-knight 00:38 20.11.2013

Re: .

Kad bi sadasnji Gerrard igrao u timu Engleske 66, a u sadasnjoj formi, na sta bi to moglo da lici?


Igrača je formiralo i vreme i uslovi u kojima je nastajao. Pitanje je hipotetičko, ali siguran sam da bi Gerrard bio dominantan. Osamdesetih godina je još uvek veština sa loptom bila ključni faktor, a igrači nisu bili toliko moćni kao danas.
Možemo i da zavirimo malo u budućnost. Po mojoj proceni, najveći napredak može da se ostvari u još strožijoj selekciji i još većem podizanju atletskih sposobnosti. Verujem da će fudbal za dvadesetak godina igrati tipovi građeni kao Majkl Džordan, a da će dribleri polako nestajati. I danas je driblanje ograničeno samo na takozvanu zonu završnice, tj trećinu terena ispred gola protivnika i to kao priprema za šut ili centaršut. Igraće se iz jednog, najviše dva dodira i to model prošlogodišnjeg Bajerna, Reala ili Borusije Dortmund pre nego Barse. Dakle, direktan fudbal.

jedi-knight jedi-knight 00:39 20.11.2013

Re: .

od pravog Ronaldaanfieldroad anfieldroad 01:11 20.11.2013

Re: .


Da... moze da bude tako. Ali jedna od lepota fudbala i jeste u tome sto mogu da ga igraju i veliki i mali igraci, i brzi, ali i visoki. Ka jos vecoj fizickoj pripremljenosti sigurno idemo i tu nema dileme. Ali mislim da ce uvek biti igraca koji kao kvoterbek- osmisljavaju akciju i oni koji trkom i brzinom to ostvaruju. To bi bilo isto kao kad eto bas u kosarci svi bili kao Dzordan. Pa gde je tu mesto za brzog pleja koji ce da probije, koji ce da podigne 2,3,4 prsta kad povede loptu i da diriguje napad.
Doduse, mene zanima samo fudbal, narocito kad mi je broj 2 - boks umro.
reanimator reanimator 08:18 20.11.2013

Re: .

a da će dribleri polako nestajati. I danas je driblanje ograničeno samo na takozvanu zonu završnice, tj trećinu terena ispred gola protivnika i to kao priprema za šut ili centaršut.

Kad smo kod toga, što je Darko Brašanac izblistao juče protiv Italije(došlo zadnje vreme, hvalim grobara trećepozivca), kad je na 30 metara od svog gola poslao dvojicu žabara u aut. Onda ga ponela atmosfera, pa pao na prvom sledećem driblingu, ali neka..ja pozdravio ideju :)
jedi-knight jedi-knight 13:57 20.11.2013

Re: .

Kad smo kod toga, što je Darko Brašanac izblistao juče protiv Italije(došlo zadnje vreme, hvalim grobara trećepozivca), kad je na 30 metara od svog gola poslao dvojicu žabara u aut.


To je nešto što publika možda voli, ali treneri mrze, bez obzira da li je uspelo ili ne. Izgubiti loptu ispred svog gola je "smrtonosno", te je svaki drubling potpuno nerezonski i logičnije je da izazove negodovanje.

Onda ga ponela atmosfera, pa pao na prvom sledećem driblingu


Upravo zato
dr.wagner dr.wagner 15:55 20.11.2013

Re: .

Pozdrav drugovi

libkonz
gleda li
,neko,

ja gledao naše Islanđane. Pokvarili mi dan.


jedi-knight

Ni igrač više im nije pomogao. Gledao sam poslednjih petnaestak minuta i moglo bi da se zaključi da je bila dosta loša utakmicastefan.hauzer
:(
uh
i ja navijao za island.


-Da igra Srbija (ili bilo koji EX-YU dio) sa Islandom , ... ne bih navijao za Island ...
.... ali ja vas potpuno razumijem ...


Wagner
jedi-knight jedi-knight 15:57 20.11.2013

Re: .

... ali ja vas potpuno razumijem ...


Wagner


Uz svo postovanje, ono Simunicevo je bilo bas nepotrebno.

Jel osudio neko bitan u Hrvatskoj?
dr.wagner dr.wagner 19:30 20.11.2013

Re: .

Pozdrav J

jedi-knight
Uz svo postovanje, ono Simunicevo je bilo bas nepotrebno.
Jel osudio neko bitan u Hrvatskoj?


-Ma dajte ..., nećemo davati važnost svakoj budali koja nešto "provali" ...
... svoje ignoriram , a zbog vaših vam ne prigovaram
-To je uglavnom sve što Vi i ja u vezi takvih možemo ...

-Nešto drugo je katastrofalno ... svi mediji su u transu kao da smo pobijedili
Brazil ili Njemačku ... a Island je tim gdje igraju dimnjačari , vodoinstalateri ,
električari-banderaši , a na golu je veterinar ...

-Island je poput Malte ili Andore , njih svaka "prava" reprezentacija pobijedi
sa 6:0 i to sa B-igračima ...

... a u Hrvatskoj euforija

W

libkonz libkonz 23:29 20.11.2013

Re: .

-Da igra Srbija (ili bilo koji EX-YU dio) sa Islandom , ... ne bih navijao za Island ...
.... ali ja vas potpuno razumijem ...

Pozdrav, Dr. Wagner. Tebi svaka čast, ali...
dr.wagner dr.wagner 00:37 21.11.2013

Re: .

Pozdrav L

libkonz
... Tebi svaka čast, ali...


-To se kaže :

" Vama gospođo svaka čast , ali tebi mali ***** mamu "

W
tasadebeli tasadebeli 09:54 20.11.2013

Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Или о трчању и васпитавању

Сад ми је јасно зашто ова моја Чука дере сваког на домаћем терену... Гостујући играчи балдишу док се попну на врх Брда и онда их није тешко надтрчати. На Брду могу да нас добију само они који живе на неком вишем брду од нас...

Bog nam je dao samo jedno gorivo na koje radimo


Изврсна анализа, домаћине...

Колико видим, ово је само први део. Надам се да ће у осталим деловима, осим речи о вештини, бити понешто и о тзв. "вољним моментима", тј. психологији у спорту (фудбалу), односно изграђивању победничког менталитета. (Новак Ђоковић је одличан угледни пример, али редак пример у српском спорту. А и ради се о појединачном спорту, код колективних спортова се ситуација додатно компликује.)

Na prvi pogled, sve imamo; talenat, takmičarski duh, predispozicije,


Živeti u Srbiji i raditi u fudbalu, smatra se jednom od nesrećnijih igara sudbine.


Е, то је оно што мени некако смета док гледам наше спортисте. Нешто нам је тај такмичарски дух на ниском нивоу. Мислим да је то ипак оно друго гориво које нам је Бог одузео у последњих две деценије.

Да само знате колико је тешко убедити клинце од 12, 13, 14, 15,... година да могу да победе и да не треба да изађу на терен са реченицом која им се врзма по глави:"Ови ће да нас разбију!"

Чим чујем наше фудбалере, од клубова до репрезентације, да пред утакмицу изјављују како "ћемо се трудити и дати све од себе да победимо", одмах ми буде јасно да је у свлачионици преовладао дефетизам и да им је тренер рекао да ће бити задовољан и "активним резултатом 0:0".

Гледам то (и покушавам да променим нешто) из мог педагошког учитељског угла, али ми врло ретко, тек код појединих успева.

Физичке предиспозиције спортисте јесу важан фактор, али не и једини фактор успеха.

(Зашто нам је кошарка спала са високих позиција на којима смо некада били? Најважнији разлог је, рекао бих, што већ две деценије форсирамо висину у кошарци (јесте важна, али не и пресудна), па смо зато сада дошли у ситуацију да више нема ко да нам игра плеја ни у клубовима, ни у репрезентацији. Зато сада и освајамо седма и осма места уместо некадашњих медаља - Дуда Ивковић после текме са Французима: "Победили бисмо да смо имали једног Паркера у екипи..." )

Када будемо нашу децу опет научили да у спорту морају да желе да победе, да треба да се играју и да уживају у тој игри (а не само да мисле на паре које од тог мученог детета очекује цела фамилија, нарочито у фудбалу), можда ћемо онда успети и да искористимо те физичке предиспозиције и сав уложени труд на тренинзима, па ћемо чешће и да се радујемо победама, а не да годинама понављамо једно те исте узроке пораза.

Што би рекао Никола Никић (никад нисам мислио да ћу и њега да цитирам на блогу):"Видићеш ти, мајсторе, сутра на утакмици..."П.С. - Мој колега из школе, дугогодишњи стонотениски тренер млађих категорија, каже ми: "Јеси ли приметио како у било ком спорту све екипе из ових наших бивших СФРЈ република увек против нас играју као да су допинговани? Увек дају 120% својих могућности против нас па макар изгубили све остале утакмице. А ови наши изађу на терен и већ пре почетка утакмице видиш им на лицима да су се усрали иако су, реално гледано, боља екипа..."

То је, ваљда, тај "вољни моменат" који нам толико недостаје...
milisav68 milisav68 13:33 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

tasadebeli
(Зашто нам је кошарка спала са високих позиција на којима смо некада били? Најважнији разлог је, рекао бих, што већ две деценије форсирамо висину у кошарци (јесте важна, али не и пресудна), па смо зато сада дошли у ситуацију да више нема ко да нам игра плеја ни у клубовима, ни у репрезентацији. Зато сада и освајамо седма и осма места уместо некадашњих медаља - Дуда Ивковић после текме са Французима: "Победили бисмо да смо имали једног Паркера у екипи..." )

Nije to razlog, već zato što imamo loše trenere u mlađim kategorijama, koje klince jedino uče da igraju šablonski, plus što se forsiraju "talenti" po medijima, pa klinci neće da treniraju, jer umisle da su zvezde.

Taj Parker sa trideset godina može da igra 43 minuta, a naš Teodosić koji je pet godina mlađi, posle 15 minuta igre diše na škrge.

Nenad Miljenović sa 18 godina neće da "greje klupu" i da naporno trenira, već hoće odmah da igra, pa se ljuti kad ga "oduva" protivnički plej.

U reprezentaciji svako hoće da bude "skorer", a niko neće da igra odbranu, ne može to tako....
jedi-knight jedi-knight 14:29 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Колико видим, ово је само први део. Надам се да ће у осталим деловима, осим речи о вештини, бити понешто и о тзв. "вољним моментима", тј. психологији у спорту (фудбалу), односно изграђивању победничког менталитета. (Новак Ђоковић је одличан угледни пример, али редак пример у српском спорту. А и ради се о појединачном спорту, код колективних спортова се ситуација додатно компликује.)


Iznenadićeš se, ali upravo po tome su igrači sa naših prostora poznati. Imamo neverovatan takmičarski duh. Bilo kog Španca da pitaš za Jugoslovene ( još uvek nas sve u paketu kao zovu ), kažu da su to najgori mogući protivnik jer se nikad ne predaju i sa njima moraš da budeš koncentrisan do kraja. Obično protljam uši, ali kada sam upoznao igrače koji važe za velike zvezde, shvatio sam da su u pravu. Imamo redak takmičarski duh i pobednički mentalitet.
Biće reči o svemu, tj potrudiću se da dotaknem svaku temu.


tasadebeli
Или о трчању и васпитавању


Да само знате колико је тешко убедити клинце од 12, 13, 14, 15,... година да могу да победе и да не треба да изађу на терен са реченицом која им се врзма по глави:"Ови ће да нас разбију!"

Чим чујем наше фудбалере, од клубова до репрезентације, да пред утакмицу изјављују како "ћемо се трудити и дати све од себе да победимо", одмах ми буде јасно да је у свлачионици преовладао дефетизам и да им је тренер рекао да ће бити задовољан и "активним резултатом 0:0".

Гледам то (и покушавам да променим нешто) из мог педагошког учитељског угла, али ми врло ретко, тек код појединих успева.


Ima dosta u pogrešnoj selekciji i često prolaze oni koji su veoma malo zainteresovani, ali koji imaju neke druge prednosti u odnosu na ostale. Takmičarski mentalitet bi trebalo da bude uslov broj jedan, pa on da sve ostalo, jer sve ostalo može da se stekne i nauči, ali pobednički mentalitet ne.
Na sreću, imamo ga. Imamo ga u izobilju. Ne bi bilo korektno sa moje strane da navodim primere igrača koji imaju fenomenalne predispozicije, ali su potpuno nezainteresovani i lenji. U mlađim kategorijama dominiraju, ali kada uđu među profesionalce, ne mogu nigde. Sa druge strane ima mnogo manje talentovanih, ali boraca i takmičara koji "pojedu" sve na terenu. Navešću primer Lilijana Turama, bivšeg reprezentativca Francuske i igrača Juventusa. Uvek je bio među najgorima kada su se ocenjivali tehničko taktički aspekti, ali je imao pobednički mentalitet i takmičarski duh koji je nosio čitavu ekipu. U karijeri je postigao samo dva gola za reprezentaciju i to oba na istoj utakmici. Hrvati se toga rado sećaju.


Када будемо нашу децу опет научили да у спорту морају да желе да победе, да треба да се играју и да уживају у тој игри (а не само да мисле на паре које од тог мученог детета очекује цела фамилија, нарочито у фудбалу), можда ћемо онда успети и да искористимо те физичке предиспозиције и сав уложени труд на тренинзима, па ћемо чешће и да се радујемо победама, а не да годинама понављамо једно те исте узроке пораза.


Ne moramo tome da ih učimo. To imamo u genima. Potrebno je da neko to ume da prepozna i postavi tamo gde treba
jedi-knight jedi-knight 14:32 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )
tasadebeli
(Зашто нам је кошарка спала са високих позиција на којима смо некада били? Најважнији разлог је, рекао бих, што већ две деценије форсирамо висину у кошарци (јесте важна, али не и пресудна), па смо зато сада дошли у ситуацију да више нема ко да нам игра плеја ни у клубовима, ни у репрезентацији. Зато сада и освајамо седма и осма места уместо некадашњих медаља - Дуда Ивковић после текме са Французима: "Победили бисмо да смо имали једног Паркера у екипи..." )

Nije to razlog, već zato što imamo loše trenere u mlađim kategorijama, koje klince jedino uče da igraju šablonski, plus što se forsiraju "talenti" po medijima, pa klinci neće da treniraju, jer umisle da su zvezde.

Taj Parker sa trideset godina može da igra 43 minuta, a naš Teodosić koji je pet godina mlađi, posle 15 minuta igre diše na škrge.

Nenad Miljenović sa 18 godina neće da "greje klupu" i da naporno trenira, već hoće odmah da igra, pa se ljuti kad ga "oduva" protivnički plej.

U reprezentaciji svako hoće da bude "skorer", a niko neće da igra odbranu, ne može to tako....


U košarci se sve promenilo i počela je sve više da liči na fudbal.
Onog trenutka kada umesto prosečnih počnu da rade i igraju najbolji, najpametniji, sa moralnim vrednostima i entuzijazmom, bićemo tamo gde realno pripadamo u sportu - u samom vrhu.
anfieldroad anfieldroad 14:38 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )Ne znam za to sto je rekao taj Spanac, ali se odlicno secam izjave Mihaela Laudrupa koji je govorio o igri protiv nasih timova. On je tvrdio da je sa nama najveci problem na pocetku, odnosno dok ne primimo prvi gol. Kaze da tada izrazito pada moral nasih igraca, pa je znatno lakse igrati protiv njih. Meni njegova izjava nekako vise lici na nas. Doduse, Laudrupova izjava se odnosila na sve SLOVENSKE ekipe. Od nas, preko Ceha i Poljaka do Rusa...
stefan.hauzer stefan.hauzer 14:49 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

U reprezentaciji svako hoće da bude "skorer", a niko neće da igra odbranu, ne može to tako....

evo ga ovaj duletov


mislim
da je kod nas upravo obrnuto pogrešno
što se tiče basketa

ne puštaju ljude da budu "skoreri"
što je konačno dopušteno sa bogdanovićem i hvala dulu!

očigledno je da (fraza u najavi) voli da se nadigrava i to treba pustiti
ne može se biti samo "radnik"
potreban je talenat da se radnička ekipa,pretvori u pobedničku

e zato je teodosić izneo onu prvu generaciju,talentom
sa ekipom punom radnika

i zato će bogdan izneti ovu drugu generaciju - svojim talentom.
meni je on
veći potencijal od nedovića
(ali nedović može ozbiljno da profitira sa ovim NBA iskustvom,
setiti se rakočevića pre i posle sedenja na klupi u minsesoti)
jedi-knight jedi-knight 14:49 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Ne znam za to sto je rekao taj Spanac,


Ne jedan Španac - SVI. I ne samo Španci. Srećem ja sve moguće nacije i svi uglas pričaju isto.


Sećam se da je Mateus jednom prilikom pričao kako mu je najveće zadovoljstvo bilo da igra protiv Piskija, jer ne trči, uvek je bio sam i mogao je da radi šta hoće ( setite se dva gola koja nam je dao na SP 90 ).

Zato, ako nađete igrača koji ima bar malo Piksijevog talenata, a uz to je i takmičar i poseduje agresivnost i intenzitet, dajte mu šansu u odnosu na bezvoljnog mađioničara. Luka Modrić je dobar primer, a ima ih još.
Možda najbolji primer pobednika, bez komentarisanja ostalih aspekata je Raća Petrović. Njega bih uvek želeo u ekipi
anfieldroad anfieldroad 16:41 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )


To nije naravno uopste sporno!! Setio sam se Laudrupovog komentara jer me bas podseca na ponasanje nasih igraca, kad krene onako kako nisu planirali. Bezvoljnost, medjusobna prepiranja na terenu, raspad pripremljene taktike. Svi znamo za taj fenomen. Podsecam na 76 kad smo dobili 2-0 Nemce na poluvremenu,a onda izgubili 4-2. Mnogo je takvih primera. Previse da bi bili slucajnost. Ako se izjave tih spanskih i ostalih strucnjaka odnose na umece sa loptom i "urodjenim" talentom za kolektivne sportove, onda OK, ali na mentalnom planu smo slabi i to bi sigurno neka ozbiljnija analiza i statistika rezultata kad primimo gol potvrdila. Veoma retko je suprotno.
Inace, ne bih se u ovome ogranicio samo na sport. Ta osobina relativno niskog samovrednovanja vazi cini mi se i u drugim oblastima zivota.
jedi-knight jedi-knight 16:43 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Inace, ne bih se u ovome ogranicio samo na sport. Ta osobina relativno niskog samovrednovanja vazi cini mi se i u drugim oblastima zivota.


A samopoštovanje je temelj samopouzdanja.

Slažem se anfield
reanimator reanimator 17:03 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Zato, ako nađete igrača koji ima bar malo Piksijevog talenata

Mi smo blogeri, a ne madjioničari

Meni je žao što onaj Đorđe Tomić iz Partizana nikada nije dobio pravu šansu. Dečko je obećavao.
anfieldroad anfieldroad 19:06 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )U svakom slucaju, konacno tema koja je meni najvaznija (aj da dodam i to-"sporedna" stvar na svetu),hehe...
tasadebeli tasadebeli 22:40 20.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

jedi-knight

Iznenadićeš se, ali upravo po tome su igrači sa naših prostora poznati. Imamo neverovatan takmičarski duh.Пошто познајеш ситуацију много боље од мене (ја спадам у ону велику групу оних који не знају, али много воле ), ове твоје речи ме истински радују.

Много је лепо када те други виде много бољим него што ти видиш самог себе...

Biće reči o svemu, tj potrudiću se da dotaknem svaku temu.
Чекам, па да уживам...
milisav68 milisav68 12:03 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

stefan.hauzer
evo ga ovaj duletov


očigledno je da (fraza u najavi) voli da se nadigrava i to treba pustiti
ne može se biti samo "radnik"
potreban je talenat da se radnička ekipa,pretvori u pobedničku

Daj ne zezaj, jel znaš koliko rada su ulagali Dražen, Kukoč, Danilović, Đorđević....ne možeš da se nadigravaš, ako nisi fizički spreman i ako si rupa u odbrani.

Jeste da to na TV-u izgleda lako, ali mnogo rada je stajalo iza toga.
e zato je teodosić izneo onu prvu generaciju,talentom
sa ekipom punom radnika

Ma on jeste dobar i kreativan plej, samo što voli da "bira" protivnike, i da "usere" sve ono dobro što je napravio.

Srebrna medalja je više bila splet okolnosti (naše inspiracije i protivnočkog potcenjivanja), nego rezultat stvarne vrednosti, što se pokazalo na kasnijim takmičenjima.
i zato će bogdan izneti ovu drugu generaciju

Ne može on sam ništa, ako ne postoji tim, i ako ne postoji rotacija.

Prvenstva su postala sve duža i napornija, i zato ima sve manje dobrih igrača koji su spremni sve to da "isprate", zato se sve ćešće igrači povređuju i "povređuju" i zato se "biraju" protivnici.
stefan.hauzer stefan.hauzer 13:21 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

na kasnijim takmičenjima.

pazi

onaj aut je bio bedak,sa domaćinima
(uprskali su samo onaj ep

ali i tu bi bila druga priča da savan nije promašio ono,što nikad ne maši)


......
sa mnom je trenirao onaj branko cvetković
igrao za reprezentaciju,fmp ...
i odmah da ti kažem,lik nema pojma
ali je uporan ko konj

ipak džaba sve,kad se nema talenta
džaba i upornost i sve,ako nisi onaj talenat +
nikad nećeš biti kukoč,danilović...

rad + talenat
jedan i drugi zajedno nikako odvojeno

e zbog toga je uvek potreban taj talenat +
(kao bogdan)


p.s. kapiramo se ti i ja,samo volim da ti teram kontru:)))
jedi-knight jedi-knight 13:23 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

rad + talenat
jedan i drugi zajedno nikako odvojeno
I tim redom
reanimator reanimator 13:43 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

rad + talenat
jedan i drugi zajedno nikako odvojeno

A Duško Radinović prvak Evrope..
(doduše, zlobnici tvrde da to jeste rezultat rada i talenta grupe entuzijasta, studenata kognitivne robotike)
jedi-knight jedi-knight 13:56 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

kognitivne robotikejedi-knight jedi-knight 13:59 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Meni je žao što onaj Đorđe Tomić iz Partizana nikada nije dobio pravu šansu. Dečko je obećavao.


Dragan Ćirić je bio veći talenat.
Mnogi njegovi saigrači iz Španije pričaju kako je on bio najbolji koga su ikad videli u jednom tehničkom elementu: prijem kada imaš igrača "na leđima". U samom prijemu se tako okrene da ne znaš ni gde je on ni gde je lopta i uvek si na pogrešnoj strani. Nevolja je što u fudbalu ima još mnooogo više bitnih elemenata i sa, a pogotovo bez lopte.
reanimator reanimator 14:17 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

U samom prijemu se tako okrene da ne znaš ni gde je on ni gde je lopta i uvek si na pogrešnoj strani. Nevolja je što u fudbalu ima još mnooogo više bitnih elemenata i sa, a pogotovo bez lopte.

Skoro sam gledao jednu od onih glupavih emisija na Diskaveriju..kao..demistifikacija Ronaldove superiornosti (aktuelni Ronaldo, ne brazilski, a ne ni bosanski )

Elem..grupa lekara ispituje Ronalda i uporedjuje rezultate koje ostvaruje sa rezultatima koje ostvaruju ostali učesnici u eksperimentu (atletičari, drugi fudbaleri i sl).
Nakače im svima žice i onda čitaju rezultate prilikom trka, nagle promene pravca, skoka...sve u svemu smor, a meni bio zanimljiv jedan segment, gde baš testiraju dribling tako što im pored svega nakače i neke kamerice, izmedju ostalog i kameru koja pokazuje gde mu ide pogled tokom driblinga.
Da ne dužim, svi ispitanici neprekidno gledaju loptu i polje, a Ronaldo 90% vremena prati noge čuvara, uglavnom butine i po obrazloženju ovih time stiče prednost u brzini ulaska u dribling, jer predvidja pokret noge protivnika.
stefan.hauzer stefan.hauzer 14:34 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Duško Radinovića i tu je onaj splet sretnih okolnosti; parni kartoni:)
jedi-knight jedi-knight 14:43 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Da ne dužim, svi ispitanici neprekidno gledaju loptu i polje, a Ronaldo 90% vremena prati noge čuvara, uglavnom butine i po obrazloženju ovih time stiče prednost u brzini ulaska u dribling, jer predvidja pokret noge protivnika.


Svi dobri dribleri su u stanju da prepoznaju minimalne promene težišta kod odbarambenog igrača. Čak mnogi ni ne prave neku "fintu", već samo gurnu loptu pored igrača koji je zakucan na pogrešnoj nozi. Mesi je tipičan primer. Retko fintira, tj samo telom i sklanja loptu. Izgleda kao da funkcioniše u nekoj dimenziji gde su svi mnogo sporiji.

Gledao sam i ja tu emisiju je ne govori mnogo, zato što pokazuje gde je njegov pogled usmeren, ali ne govori šta on u stvari sve može da vidi, a vidi i loptu, i noge i prostor i kretanje saigrača i položaj golmana.
reanimator reanimator 15:03 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

Svi dobri dribleri su u stanju da prepoznaju minimalne promene težišta kod odbarambenog igrača. Čak mnogi ni ne prave neku "fintu", već samo gurnu loptu pored igrača koji je zakucan na pogrešnoj nozi. Mesi je tipičan primer. Retko fintira, tj samo telom i sklanja loptu. Izgleda kao da funkcioniše u nekoj dimenziji gde su svi mnogo sporiji.

Ja skoro gledao Man Utd - Zvezda, superkup. Sine, šta je Savićević radio na toj tekmi..koje serijsko lomljenje kičme.
Pa i ono finale Milan _ Barsa...svi se uglavnom sećamo onog loba, a Mislim da je Masaro zavukao dva komada nakon što je Savićević prethodno izmaltretirao pola odbrane.
reanimator reanimator 15:07 21.11.2013

Re: Fudbal - uputstvo za upotrebu ( 2 )

a i tu je onaj splet sretnih okolnosti; parni kartoni

Sine, da je Radin bio tu, ne bi se Piksi onako iživljavao na desnoj strani. Bio bi preciznim predvidjanjem dogadjaja zaustavljen na nekih 40 metara od gola :)
nsarski nsarski 18:30 20.11.2013

Ljudi, bre!


Juce su Ujedinjani Arapski Emirati roknuli Vijetnam sa 5:0 (istina, na domacem terenu u Abu Dabiju), a vi se zezate. Fudbal je ozbiljna stvar!
anfieldroad anfieldroad 19:09 20.11.2013

Re: Ljudi, bre!


" Danas svi znaju da igraju fudbal"... citat sa svake utakmice nasih timova u poslednjih 20 godina
tasadebeli tasadebeli 22:45 20.11.2013

Re: Ljudi, bre!

anfieldroad

" Danas svi znaju da igraju fudbal"... citat sa svake utakmice nasih timova u poslednjih 20 godina


А још од Доктора О наши тренери уче фудбалу многе по разним Африкама, Азијама и Америкама, па се онда чудимо како сад сви знају да играју фудбал...
jedi-knight jedi-knight 23:03 20.11.2013

Re: Ljudi, bre!

А још од Доктора О наши тренери уче фудбалу многе по разним Африкама, Азијама и Америкама, па се онда чудимо како сад сви знају да играју фудбал...


Manje je poznato da je Miljan Miljanić uveo revolucionarne metode rada dok je bio trener Real Madrida ( 1974.-1977.). Prvi je predstavio i definisao ulogu kondicionog trenera i prvi kondicioni trener u istoriji španskog fudbala, a i Real Madrida je bio Srbin Srećko Felix Radišić.
To svi u Španiji jako dobro pamte.
nimbus nimbus 14:08 23.11.2013

Употреба фудбалера

Толико сте ми драги да сам се регистровао на латиници, што иначе одбијам и на хрватским порталима.

Елем, аутор поседује механичко знање, а фудбал, за разлику од већине других спортова, није механика и није шаблон.
Пример кошарка. Дуго су тестирани кошаркаши били на врху ранг-листе међу спортистима по "квоцијенту" IQ, па је исто тумачено особитом мудрошћу ове игре. Разлог је био заправо у социјалној сфери, јер се кошарка упражњавала у гимназијама и међ студентима. након првих међународних успеха, интересовање за овај спорт је нагло скочило у пуку. Исто је имало за последицу да су по интелигенцији кошаркаши срозали на лесвици памети у просек, међу медиокритете, али су управо тада постигнути највећи успеси. Нећу рећи да ниђе памет везе нема, већ има утицаја онолико колико је израчунато: 5%. И то спацијални фактор, а не вербални - преведено - женско блебетање. Што се успешности спортиста тиче, и то су научници израчунали, доминира једна дуга "црта личности" која се зове "оштра нарав" или "ментална оштрина" (Видети случај Ђоковић). Е, ту је важно шта та особина може да се ТРЕНИРА. Наравно, подразумева се да анксиозни спортисти морају бити усмерени на облик и ниво активности који могу да поднесу (не да буду елиминисани из спорта како се то бнално интерпретира). Даклен : ДРИЛ! Објаснићемо.
nimbus nimbus 14:47 23.11.2013

Употреба фудбалера

Перфектан пример је нико други до 12. СС оклопна дивизија Хитлерјугенд.
Све што нам треба за формирање успешне спортске екипе, ту је.
Комплетна дивизија (16.000 војника) формирана је од једног годишта - 1926. Били су толико млади да су уместо уобичајеног редовног следовања дувана и алкохола добијали слаткише. Због недовољног времена за обуку, али и због потребе да се њихове младе душе адаптирају на ратне страхоте, обука је вршена бојевом муницијом. Отуда, официри-инструктори, морали су бити најбољи. Када су послати на фронт, закључено је да још нису довољно спремни (нап. фамозни фит-бек), па је извршена дообука. Кад су изашли на фронт, у првој бици разбили су неке Канађане ко Бугарин ћурку. На крају, били су толико пркосни да су одбили да истакну белу заставу. Ти ратни ветерни завршили су рат са 18-19 година.
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА: Потписник ових редова има атрибуте пропалог фудбалског тренера, и то сеоског. Но, ставићу своје последње тренерско искуство на располагање.
Дакле, из екипе сам растерао "професионалце" (пазите - доња лига а ликови траже паре да би изволели изаћи на терен у костимима), уз њих једног нарко-дилера, и тако то. Покупим децу. Беше фебруар 2012.(Ко се сећа, најледенији месец последњих сто година). Први тернинг је био на -15 целизлусових. Смрзле ми се и штоперица и пиштаљка. Ко не разуме о чему се ради, нек испразни замрзивач па нек се затвори унутра и ради трбушњаке. Нисам момцима рекао, али одмах су схватили(=бистра деца) како тренирате тако ћете и играти. Међусобно поверење је било апсолутно. Та деца нису изгубила ни једну утакмицу. Направили резултатски бум! И поред тога, ја сам морао дати оставку, јер "стил" (нема "штеке", нема дођем ти - дођеш ми, "уградили се", "дај нек ти игра овај, знаш...","наруквица",етц.) није одговарао управи, сатављеној од комуњара.
stefan.hauzer stefan.hauzer 20:05 23.11.2013

.

mrđa
dominira na marakani!


ko je prvi?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana