Ekonomija| Sport

Sportski klubovi i privatizacija

niccolo RSS / 17.05.2009. u 10:48


"Srpski sport ne počinje niti se završava Partizanom i Zvezdom."

Niccolo o privatizaciji u sportu

 

Čitam ovih dana kako je u pripremi (ili je već pripremljena) 56 verzija narta zakona o sportu, kojom se između ostalog treba rešiti i pitanje privatizacije u sportu. Verujem da je većina vas imala prilike da sluša o potrebi da se izvrši privatizacija u srpskom sportu. Međutim koliko vas je tom prilikom čulo da se govori o bilo čemu drugom što nije Crvena Zvezda i/ili Partizan? Pre nego što se uopšte može naći odgovarajući model privatizacije potrebno je da postoji neko ko je sposoban da sagleda kakva je situacija u srpskom sportu i kakva objektivno može da bude situacija nakon privatizcije i kakvu situaciju želimo da bude. Šta mislite, koliko sličnosti imaju recimo Partizan, neki klub treće lige i neki seoski klub? Nisu li svi ti klubovi u različitim pozicijama i ne trebaju li da budu u različitim pozicijama i u vezi sa privatizacijom?

 

Kada govorimo o situaciji kakvu želimo da bude ja bih podelio sportske klubove u najmanje tri grupe: Profesionalni klubovi, amaterski klubovi i lokalni klubovi. Krenimo prvo od lokalnih klubova. Ideju o njima sam maznuo od velikih britanaca (tzv. casc) uz manje modifikacije. Ti klubovi bi bili u statusu udruženja građana stanovnika jedne opštine i član bi mogao da postane samo stanovnik te opštine i to svaki stanovnik bez ikakve razlike i dodatnih uslova osim da ima prebivalište na teritoriji te opštine. Ovo opština ne treba shvatati isključivo, takvi klubovi bi mogli da se organizuju i na nižem nivou – mesne zajednice...

Lokalni klubovi bi imali sledeće karakteristike:

a) svaki stanovnik opštine ima pravo da postane član i da koristi prostorije kluba na ravnopravnoj osnovi sa svim ostalim stanovnicima; b) treniranje u mlađim kategorijama lokalnog kluba bi bilo besplatno za svako dete sa teritorije opštine; v) članarina bi bila simbolična, njen cilj ne bi bio obezbeđivanje celokupnih troškova kluba, već bi se lokalni klub prvenstveno finansirao dodatnim uplatama pojedinih njegovih članova (koji u tom nalaze interes – pogledati dole deo o poreskom tretmanu sve tri grupe klubova); g) svaki član bi imao jednako glasačko pravo, bez obzira da li dodatnim uplatama finansira lokalni klub ili plaća samo članarinu; d) sav eventualni profit bi se reinvestirao u lokalni klub, nijedan član ne bi imao pravo da primi bilo koji iznos od kluba; đ) u slučaju zatvaranja lokalnog kluba, sva preostala imovina bi bila ili predata opštini radi korišćenja u cilju unapređenja opštinskog sporta ili predata drugom lokalnom klubu ili poklonjena.

Amaterski klubovi bi bili između lokalnih klubova i profesionalnih klubova. Oni bi bili osnivani ili u statusu udruženja građana ili kao privredna društva (ortačko ili komanditno). Imali bi sledeće karakteristike: a) opštim aktom udruženja građana odnosno privrednog društva bi bio regulisan način postanka i prestanka članstva u amaterskom klubu, ili bi bilo definisano da je klub zatvoren za nove članove; b) bilo bi dozvoljeno da se propiše teritorijalno ograničenje kao uslov da se postane član kluba; v) članovi udruženja/privrednog društva bi bili dužni da obezbede celokupne troškove kluba s tim što ne mora postojati jednakost u tome koliko koji član daje; g) svaki član bi imao jednako glasačko pravo na skupštini kluba, ali samo oni članovi koji pokrivaju najveći deo troškova kluba bi mogli biti u upravnim organima kluba; d) određeni procenat profita bi se morao reinvestirati u klub (više od 50%), ostatak bi se slobodno mogao raspodeliti članovima; đ) zatvaranjem kluba sva preostala imovina bi bila vraćena članovima ali bi bilo dozvoljeno da se opštim aktom predvidi da će se preostala imovina pokloniti nekom lokalnom klubu (na šta se ne bi plaćao porez na poklon).

Profesionalni klubovi bi poslovali kao svako drugo privredno društvo, s tim što bi mogli da se osnivaju samo u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva. Ne bi bilo nikakvih ograničenja u pogledu raspodele profita tj. profesionalni klub ne bi bio obavezan da reinvestira profit. Profesionalni klubovi bi morali da ispunjavaju i određene uslove u pogledu objekata u svom vlasništvu, a morali bi da imaju i muške i ženske selekcije kluba.

 

S obzirom da ulaganja u sport često nije profitabilno podela sportskih klubova u tri grupe bi morala da prati i poreska reforma koja bi omogućila širu lepezu pogodnosti u slučaju ulaganja u neki od klubova. To bi se moglo ovako rešiti:

Profesionalni klubovi bi koristili one pogodnosti koje su date bilo kom privrednom društvu zakonom koji uređuje porez na dobit pravnih lica, plus što bi vlasnici – fizička lica koji plaćaju godišnji porez na dohodak građana imali pravo na poreski kredit u visini 10% vrednosti svog uloga u osnovni kapital profesionalnog kluba u periodu od 5 godina.

Amaterski klubovi bi pored opštih pogodnosti vezane za porez na dobit imali pravo na sledeće dodatne pogodnosti: a) profit ispod određenog iznosa ne bi bio oporezovan; b) članovi bi imali pravo da tretiraju kao trošak 50% iznosa uloženog u amaterski klub (bez obzira da li u osnovni kapital ili putem dodatnih uplata u cilju pokrivanja troškova kluba);

Lokalni klubovi bi pored pogodnosti koje imaju amaterski klubovi (s tim što bi bio veći iznos neoporezivog profita, a članovi koji daju dodatne uloge bi imali pravo da tretiraju kao trošak 80% datog) bili oslobođeni plaćanja poreza na primanja koja isplaćuju igračima pod uslovom da ukupan mesečni iznos tih primanja ne prelazi određeni iznos (pri čemu bi se postavilo nekoliko pragova, u zavisnosti od broja igrača u jednom timu/sportu, tako da je bitno da se ne pređe postavljeni mesečni iznos prilikom isplata svim igračima, a u okviru postavljenog mesečnog iznosa lokalni klub bi bio slobodan da celokupni iznos isplati samo jednom igraču, da svim igračima isplati jednak iznos ili da nekima isplati više nekima manje).

 

Evo to bi u najkraćem bile moje ideje o tome kako trebaju da izgledaju naši sportski klubovi. Sad nam samo ostaje pitanje kako transformisati postojeće klubove tako da upadnu u jednu od tri predložene grupe, pri čemu, kod onih sadašnjih klubova koji žele da se transformišu u lokalne klubove nema potrebe za velikim promenama, kod njih bi samo valjalo promeniti opšte akte. Amaterski i profesionalni klubovi bi se mogli privatizovati tako da oni koji odluče da ulažu plate cenu za članstvo/udeo u klubu na račun ministarstva, koje bi bilo dužno da određeni procenat prenese opštini na kojoj se nalazi klub koji se privatizuje (a opština da ga dalje upotrebi za školski sport na toj opštini), da određeni procenat uloži u amaterski sport putem konkursa za novčana sredstava, a određeni procenat da prenese Olimpijskom komitetu za potrebe ulaganja u mlade takmičare za koje postoji procena da će moći kasnije da ostvare dobre rezultate na OI (i onda ministarstvo da kontroliše kako OK koristi ta sredstva).

 

Kakvo je vaše mišljenje o tome kako privatizovati naše sportske klubove i kako oni posle privatizacije treba da izgledaju?Komentari (48)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

BebaOdLonchara BebaOdLonchara 11:12 17.05.2009

a

zašto se lepo mi ne ugledamo na klubove iz nekih drugih zemalja, analiziramo te modele pa onda predložimo model privatizacije sportskih klubova? ili se to već uradilo? (zašto mi se javlja da nije...ili da će se odabrati opcija koja najviše odgovara baš budućim vlasnicima?)
niccolo niccolo 11:20 17.05.2009

Re: a

Tehnički gledalo se, ali u smislu - za Zvezdu i Partizan mora da bude posebno, kao što su u Španiji posebni Real i Barselona

Ne znam da li su ovi koji rade na tom nacrtu zakona nešto gledali, ali po medijima kada se govori o ovoj temi praktično se govori samo o profesionalnim klubovima, nikada nisam čuo da su preneli u čijem su vlasništvu baš ti klubovi po selima u inostranstvu (a jednostavno oni ne mogu da budu u istoj poziciji kao i primera radi Vojvodina...). Za Englesku znam da mogu da taj status community amateur sport club-a, koji je po meni za takve klubove idealan. Za drugde nisam siguran.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 11:32 17.05.2009

Re: a

čekaj, pa čiji je bio Chelsea pre rusa? isto privatan?
mene samo brine da će na terenu nekog (npr) FK Sloven, posle dve godine nići tržni centar. o tom (velikom!) problemu se sada raspravlja u nacrtu zakona o kulturi. ako neko kupi Sportski Klub ili Pozorište, mora da zadrži osnovnu delatnost bar neko vreme (ali sigurno više od 2 godine, kako je sad) i to u radnom stanju.

ako delta kupi red star onda će zepter partizan ili...? to je deal ili lupetam?
niccolo niccolo 11:38 17.05.2009

Re: a

Čelzi je bio nekog Engleza (zaboravio sam ime) koji ga je kupio za 1 funtu jer je ovaj bio u nekim velikim dugovima.

To sa promenom delatnosti jeste problem i nisam siguran kako se on može kvalitetno rešiti, u zapadnim zemljama nikada nisu imali podržavljenje svojine pa nije bilo ni tog problema te nemamo na šta da se ugledamo. Možda bi rešenje bilo da mora da se zadrži delatnost, ali da je moguće promeniti mesto gde se nalazi stadion ili pozorište (recimo napravi Delta prvo na drugom mestu odgovarajući stadion pa tek onda može da ruši Marakanu i pravi tržni centar. Isto tako i za zgradu pozorišta).

Ovo za deal ne znam, može da bude da postoji i takav deal....
pravimse.englez pravimse.englez 10:21 18.05.2009

Re: a

Vlasnik Chelsea FC je bio Ken Bates, dok nije prodao Romanu ceo klub.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Bates

niccolo niccolo 10:44 18.05.2009

Re: a

Vlasnik Chelsea FC je bio Ken Bates

Jeste, tačno, mrzelo me juče da tražim...
miloradkakmar miloradkakmar 11:35 17.05.2009

Integracija

zatvaranjem kluba sva preostala imovina bi bila vraćena članovima ali bi bilo dozvoljeno da se opštim aktom predvidi da će se preostala imovina pokloniti nekom lokalnom klubu

U mojoj lokalnoj zajednici do sada su se jedino dva muška rukometna kluba integrisala, ali oni ne poseduju ništa sem imena. Zato na 3o hiljada stanovnika u opštini egzistiraju četiri fudbalska kluba koja i ne pomišljaju na integracije- u njihovom posedu su igrališta, pomoćni tereni, klupske prostorije, svlačionice, restorani. Pojedini Fk odavno imaju vlasnike / sponzore /.
Namera je lokalnih vlasti da se na tom planu integracije nešto uradi , naročito kod borilačkih sportova, odbojke, košarke... I po mom mišljenju integracijom bi ojačali, imali bi dva-tri "pogona " mlađeg uzrasta, racionalnije bi se koristiili sportski tereni ,ne bi se trošile , rasipale budžetske pare...
niccolo niccolo 11:44 17.05.2009

Re: Integracija

Da, to može da bude dobro rešenje, pa onda da se napravi jedan klub koji ima ekipe u većem broju sportova ili za svaki sport jedan klub. U osnovi ideje o lokalnim klubovima i jeste pitanje kako da se ispune potrebe za sportom građana jedne uže teritorijalne celine -opštine. Da se da mogućnost svima sa opštine da budu članovi i koriste objekte kluba i upravljaju klubom kako oni misle da je najbolje.
To i jeste u interesu svih građana na opštini i oni i trebaju da se angažuju da to postignu....
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:44 17.05.2009

Ima raznih rešenja....

.... recimo, neke klubove bi trebalo vratiti starim vlasnicima (osnivačima).

Tako bi FK Partizan ponovo bio u valsništvu DB, odnosno BIA i VBA.
niccolo niccolo 12:48 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Tako bi FK Partizan ponovo bio u valsništvu DB, odnosno BIA i VBA.Nisam za to rešenje kada su u pitanju sportski klubovi. Isto kao što nisam da se bilo šta daje bivšim igačima ili navijačima pod povoljnijim uslovima. U sport treba ulagati i često rezultati budu i ovakvi i onakvi. Na taj način bi samo promenili vlasništvo iz društvene u privatnu svojinu ali bi klubovi i dalje ostali u rukama onih koji nemaju novca da ih finansiraju.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:48 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Ko ti je rekao da BIA nema novca?
niccolo niccolo 14:17 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

U pravu si , nisam lepo napisao da mislim na bivše vlasnike ili igrače drugih klubova
cassiopeia cassiopeia 14:43 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Kakvo je vaše mišljenje o tome kako privatizovati naše sportske klubove i kako oni posle privatizacije treba da izgledaju?


Proceniš vrednost kluba, raspišeš neki konkurs ili šta već, jave se razni, ponude cifru i što je još važnije daju plan za budućnost i to je to.
Moj uslov bi bio zadržati ime i ne lepiti dodatak tipa delta, zepter, mk...,
E kad bi moglo ovako jednostavno bilo bi super.

niccolo niccolo 14:52 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

E kad bi moglo ovako jednostavno bilo bi super.

I to i drugo, šta sa onima koje niko neće da kupi?
cassiopeia cassiopeia 15:05 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

niccolo
E kad bi moglo ovako jednostavno bilo bi super.

I to i drugo, šta sa onima koje niko neće da kupi?


E to je baš komplikovano. Pitanje je da li jedan fudbalski klub može biti u vlasništvu države? Neko bi morao da uloži novac, a ako neće privatna lica onda ostaje samo država. Nisam sigurna da bih ja od poreza izdvajala za tako nešto koliko god volela Zvezdu. Tim klubovima je potrebniji dobar menadžer, novac se uvek može naći i najlakše se potroši bez stvarnih rezultata.
niccolo niccolo 15:12 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Ne mora samo država na centralnom nivou, mogu i lokalne samouprave, ali onda da i stanovnici lokalnih samourava imaju koristi od tih klubova (u kojima će njihova deca da se bave sportom itd.). To je suština ovih lokalnih klubova iz mog predloga.
libkonz libkonz 15:37 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Ko ti je rekao da BIA nema novca?

dunja73 dunja73 18:20 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

I to i drugo, šta sa onima koje niko neće da kupi?

na snizenje....
niccolo niccolo 18:22 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Mislim da ima klubova kojima ni sniženje ne bi pomoglo..možda da se plati kupcu da kupi klub
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 18:42 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

niccolo
Mislim da ima klubova kojima ni sniženje ne bi pomoglo..možda da se plati kupcu da kupi klub

da im se đžabe pa ih se malo stimuliše...ako imaju dobar plan.
niccolo niccolo 19:25 17.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Pa ako bi se dalo nekom ko zaista ima novca i spreman je da ulaže u sport možda nije loše dati i za džabe...
Strmoglavi badža Strmoglavi badža 08:19 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Tako bi FK Partizan ponovo bio u valsništvu DB, odnosno BIA i VBA.
*novo


A Crvena zvezda bi bila ponovo u vlasništvu Crvenih Kmera.
niccolo niccolo 08:38 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Sad me podseti na neku knjigu od pre 30 godina i romantičnu priču kako je dobila zvezda ime (da skratim, skupe se neke komunjare, kako će da daju ime novom klubu, neki kaže hajde zvezda a drugi ako je zvezda nek bude crvena i svi se slože i nastave da žive u sreći i veselju....)
Strmoglavi badža Strmoglavi badža 09:32 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

niccolo
Sad me podseti na neku knjigu od pre 30 godina i romantičnu priču kako je dobila zvezda ime (da skratim, skupe se neke komunjare, kako će da daju ime novom klubu, neki kaže hajde zvezda a drugi ako je zvezda nek bude crvena i svi se slože i nastave da žive u sreći i veselju....)


Pa da, samo ima nekih koji cu iscepali tu stranu iz knjige, pa stalno padaju na ispitu.
Partizan je nastao po ugledu na vojni klub CSKA i to nije nikakva tajna.
Ergo, Zveda : CK - DB, Partizan: GŠ VBA.
niccolo niccolo 10:13 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Ergo, Zveda : CK - DB, Partizan: GŠ VBA.

To nikada nije bilo sporno. Barem meni.
Strmoglavi badža Strmoglavi badža 11:37 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

To nikada nije bilo sporno. Barem meni.


To je vise zbog onih koji misle da je Crvenu zvezdu osnovao Fond za razvoj demokratije.

Troll off,

Mislim da bi ipak ova za ova dva najveće sportska društva u zemlji trebalo doneti neki poseban
zakon, jer nisu tu samo u pitanju fudbal i košarka već i mnogi drugi sportski klubovi koji se nalaze
u sastavu sportskog društva, i siguran sam da su tu jako komplikovani odnosi.
Na kraju će se ionako država (vlast) omrsiti od toga, nema sumnje.
niccolo niccolo 13:21 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Fond za razvoj demokratijeMožda bi i trebalo. Moja poenta je da niko ne misli previše na ostale u tom procesu...
Unfuckable Unfuckable 14:04 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Možda bi i trebalo. Moja poenta je da niko ne misli previše na ostale u tom procesu..

zvuči mi verovatno i logično : gledajući šumu, ne vide drveće. Biće to jako komplikovana priča, imam utisak
niccolo niccolo 15:39 18.05.2009

Re: Ima raznih rešenja....

Moja procena je da će da donesu zakon i onda kad krene da se sprovodi shvatiće da ne može tako kako su zamislili...Pa će onda da se usvajaju izmene i šta ti ja znam...
debora debora 15:10 17.05.2009

Dobar predlog

narocito onaj deo da bude besplatno za svu decu. Klinci nam se igraju na ulici ili prljavim poljanama izmedju zgrada, umesto da se bave "pravim" sportom.
niccolo niccolo 15:13 17.05.2009

Re: Dobar predlog

Pa da, ako se klub nalazi na jednoj opštoni i ljudi iz te opštine izdvajaju za njega, onda svi imaju pravo da ga podjednako koriste...
libkonz libkonz 15:36 17.05.2009

Sve ti se to svodi

na pitanje predsednika kluba, vlade, države, ministra sporta, funkcionera vladajuće partije...
a koliko sam ja tu dobar?
niccolo niccolo 15:39 17.05.2009

Re: Sve ti se to svodi

Naravno, zato svi i razmišljaju samo o dva kluba, a o ostale "sportske kolektive" po Srbiji ko....
myredneckself myredneckself 17:43 17.05.2009

Re: Sve ti se to svodi

da li neko zna, koliko vrede ova naša dva kluba?
dunja73 dunja73 18:22 17.05.2009

Re: Sve ti se to svodi

po Srbiji ko....

ih šiša
niccolo niccolo 18:24 17.05.2009

Re: Sve ti se to svodi

myredneckself
da li neko zna, koliko vrede ova naša dva kluba?

Onoliko koliko neko bude spreman da da za njih (znači između jednog i sto miliona evra )

ih šiša

Baš tako.
Blade Runner Blade Runner 21:31 17.05.2009

Re: Sve ti se to svodi

Naravno, zato svi i razmišljaju samo o dva kluba

tu su ocigledno i najvece pare. Mada, kad se pravi zakon morace da se povede racuna i o manjim klubovima i udari po sportskoj mafiji.
libkonz libkonz 22:37 17.05.2009

Re: Sve ti se to svodi

tu su ocigledno i najvece pare.

ima para i u drugim fudbalskim klubovima. samo šta ćemo sa rukometom, odbojkom, da ne spominjem rvanje i stoni tenis.
niccolo niccolo 05:56 18.05.2009

Re: Sve ti se to svodi

Mada, kad se pravi zakon morace da se povede racuna i o manjim klubovima i udari po sportskoj mafiji.

samo šta ćemo sa rukometom, odbojkom, da ne spominjem rvanje i stoni tenis.

Mene upravo i brine da se uopšte ne vodi računa o manjim klubovima (i "manjim" sportovima) i šta je realno za njih kada je u pitanju privatizacija.
mashha mashha 18:30 17.05.2009

Hm...

slabo ti se ja razumem u tu sportsku priFatizaciju, al svratih kod tebe po navici, da naučim nešto
niccolo niccolo 18:39 17.05.2009

Re: Hm...

slabo ti se ja razumem u tu sportsku priFatizaciju

Aha, znači razumeš se u onu drugu privatizaciju,a!
mashha mashha 13:37 19.05.2009

Re: Hm...

Ma gde se razumem... još sam ja mlada i naivna, to su preozbiljne teme za mene
niccolo niccolo 14:00 19.05.2009

Re: Hm...

Za razliku od filozofskih tema...
mashha mashha 14:10 19.05.2009

Re: Hm...

Pa da, filozofija- zabava za neradnike
leopold_lady leopold_lady 22:07 17.05.2009

Trolovaću ....

sada,a ovih dana ću ti ostaviti komentar.....
niccolo niccolo 05:56 18.05.2009

Re: Trolovaću ....

dogovoreno
reanimator reanimator 08:19 18.05.2009

...

E..niccolo..iz kog si dela grada? Čisto da vidimo na koj klub si se nameračio??
niccolo niccolo 08:31 18.05.2009

Re: ...

Na fk zvezda i kk partizan (jebiga, od svega da uzmem najbolje)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana