Društvo| Filozofija| Planeta| Politika| Život

The End of Multiculturalism: Angela Merkel kao Zeitgeist

Goran Nikolić RSS / 27.10.2010. u 22:10

autor teksta: doc. dr Davor Džalto

Izjava Angele Merkel, nemačke kancelarke, od 17. oktobra 2010. o „neuspehu multikulturalizma u Nemačkoj“ naišla je na veliki odjek u svetskoj štampi. Usled niza, što stvarnih što fabrikovanih domaćih događaja i novosti kojima je naša javnost gotovo svakodnevno zatrpana, ova izjava nemačke kancelarke nije naišla na dovoljnu pažnju i detaljniju analizu. A elementata za diskusiju i analizu itekako ima.

Podsećanja radi, Merkel je istakla da u Frankfurtu (na Majni) dvoje od troje dece do pet godina imaju imigrantsko poreklo (što bi značilo…!?). Kancelarka je dalje iznela zapažanje da je Nemačka zemlja koja je početkom 60tih dovodila gostujuće radnike, te da su se Nemci nadali da će oni jednog dana otići (!?), što se, kako se kasnije ispostavilo, nije desilo. “Zavaravali smo se”, kaže Merkel, “da je zajednički život jednih sa drugima moguć”. Ali se ispostavilo da je taj model, model multikulturalizma, “propao, potpuno propao.”

Na istoj liniji, štaviše u okviru istog okupljanja, šef CSUa Horst Zehofer (Horst Seehofer) izgovara još jasniju poruku: “Mi se borimo za nemačku kulturu a protiv multikulturalizma. Multukulturalizam je mrtav.”

Da bi se ove poruke mogle pravilno razumeti i tumačiti neophodno je imati u vidu kontekst u kome se javljaju. Uzete same za sebe, kao stavovi kritičara multukulturalnog modela koji se mogu čuti svakodnevno širom sveta, ove izjave ne donose naročite novine. Prošlo je vreme kada je ideja o multukulturalizmu bila neprikosnovena intelektualna moda, ali i vrhunska civilizacijska ideja. 9/11 je otvorio vrata suštinskom preispitivanju i osporavanju ovog modela (ma kako sam 9/11 i njegove posledice tumačili i vrednovali) a svetska ekonomska kriza je samo pojačala protekcionizam i nikada do kraja iskorenjeni nacionalizam u razvijenim (zapadnim) društvima.

Ali, ove izjave dolaze iz samog vrha nemačke politike, što ih čini mnogo ozbiljnijim i indikativnijim. A Nemačka je, treba li podsećati, (bila) ključni nosilac i promoter ideje o Evropskoj uniji, evropskom identitetu, zajednici, suživotu različitih (“unity in diversity”) i tome slično. Naravno, toliki Nemački optimizam u pogledu evropskih integracija, zajedničkoj izgradnji budućnosti i sl., nije bilo baziran samo na iskrenim željama (čega je takođe bilo), već i na bogatoj zaostavštini Drugog svetskog rata iz koga je Nemačka izašla, što svi dobro znaju, kao sinonim za ono najvarvarskije i najniže u ljudskom rodu. Da paradoks bude veći, reč je o istom (ili možda nije?) narodu i zemlji koji su samo 10-20 godina pre toga, u vreme Vajmarske republike, ostvarivali same vrhunce evropske i svetske kulture.

Sasvim je dakle logična nemačka postratovska posvećenost ideji o zajedništvu, saradnji, te suštinskoj irelevantnosti odlika kao što su pol, rasa, nacija ili veroispovest za vrednost pojedinca i naroda i ono što čovek može da čini i bude. Tim idejama je trebalo nanovo kodirati nemačko društvo. I taj projekat se ispostavljao kao uspešan.

Međutim, čini se da problem iskrsava u trenutku kada ekonomski pokazatelji postaju lošiji (što je opšte mesto) i kada se ostvari dovoljna distanca u odnosu na izvornu traumu koja je uslovila multi-kulti orijentaciju. Dodatni uzrok problema predstavlja i situacija u kojoj je društvo sa izraženom tradicijom i nacionalnom kulturom, a to jeste slučaj sa Nemačkom, preplavljeno radikalno drugim, drugačijim.

U Nemačkoj se dakle ne dešava ništa neočekivano. Moguće je čak napraviti paralelu, ma koliko da su okolnosti različite, sa Jugoslavijom. Kriza, pre svega ekonomska (ma koliko da je ona u slučaju Nemačke blaga i gotovo neprimetna u poređenju sa svetskim prosekom) povlači za sobom „istragu poturica”, tj. okrivljivanje drugog, i to najbližeg drugog, za sve probleme. U Nemačkoj su to imigranti, ili ako treba dati specifičniju odrednicu, muslimani. Pravilo je, koje ima izuzetaka, da kriza gura svako društvo udesno. I to je logično. Osiromašenjem (ili barem smanjivanjem izobilja koje je pre postojalo) svako društvo je primorano da smanjuje izdatke i da se fokusira na elementarnije potrebe „radnih ljudi i građana”, pri čemu su na udaru nužno kultura i prosvećenost, ali i izobilne mogućnosti (visoke) razonode u kojima se mogu utoliti sva nezadovoljstva. To može veoma lako da usmeri jedno društvo ka degradaciji i primitivizmu. A primitivizam, nekultura i neprosvećenost jeste prirodni ambijent u kome nacionalizmi i demagogije svih vrsta jako dobro uspevaju.

Da li se, shodno rečenom, izjave šefova CDU i CSU mogu protumačiti kao simptom, iako još veoma rani, primitivizacije nemačkog društva? Zašto je kancelarka (zgodno zaklonjena iza fomulacije „mi”) očekivala da se gastarbajteri vrate svojim kućama posle završenog radnog veka? Treba li podsetiti da su mnogi imigranti stekli nemačka državljanstva tokom decenija rada u Nemačkoj, te da su tamo ostvarili penzije. Da li se, sa druge strane, ona seća da su nekada i nemački radnici masovno išli u neke druge krajeve, nastanjenje drugim narodima i jezicima, i tamo su ostajali da žive? Zao jezik bi u ovoj njenoj poruci mogao da nasluti ideju o jednom narodu, jednoj državi… A neki drugi, još gori jezik, bi nizu mogao dodati i ideju o jednom Führer-u?

Ali ostavimo preterivanja po strani. Šta je sa neposrednim uzrocima i povodima za gore iznete izjave? Ako multikulturalizam nije uspeo (a pitanje je prvo šta se pod njim podrazumeva, pa onda da li je ili nije uspeo) da li to automatski znači da ga treba odbaciti? Sa druge strane, ako taj model nije uspeo u Nemačkoj da li su tome krivi samo imigranti? Tvrditi tako nešto bi značilo prenebregnuti činjenicu da se poluge vlasti i odlučivanja ipak ne nalaze većinski, čak ne ni značajno, u rukama imigranata u Nemačkoj.

Sa druge strane opet, može li Nemačka jednostavno ignorisati činjenicu da u njoj živi jako veliki broj ljudi koji pripadaju nekoj drugoj kulturi i tradiciji, ljudi koji ne žele ili ne mogu da se integrišu u nemačko društvo? I šta uopšte znači integracija u nemačko društvo? Da li se ona završava jednom drugom kancelarkinom porukom da imigranti moraju ne samo da poštuju nemačke zakone nego i da vladaju nemačkim jezikom? Može se i drugačije formulisati: da li poštovanje zakona jedne zemlje i vladanje jezikom te zemlje automatski znači i biti integrisan? Sumnjam. Da nije, možda, ovde reč „integracija” upotrebljena kao eufemizam, dok se zapravo mislilo na asimilaciju? Ostaje nejasno šta se ovde podrazumeva pod suživotom ili, još preciznije, „životom jednih pored drugih” i koji su to nepobitni pokazatelji da taj koncept nije uspeo? Možda zato što drugi nije asimilovan? I gde je linija koja razdvaja integraciju od asimilacije? Bez mnogo određenijeg objašnjenja problema i njihovih uzroka stiče se utisak da samo prisustvo drugosti predstavlja problem (a što i da ne, after all?).

Ova pitanja pokreću i niz drugih koja se odnose na samo shvatanje društva i države danas. Čini mi se da ovde imamo (ponovo) sukob jednog izrazito savremenog razumevanja države sa arhaičnijim poimanjem kulture i društva, koje je zapravo samo sofisticiranija ideologija krvi, tla i jezika. Moglo bi se postaviti jednostavno pitanje: šta u pogledu pripadnosti nemačkom društvu (narodu?) razlikuje imigranta koji ima nemačko državljanstvo (ili potomka imigranta, koji je čak rođen u Nemačkoj) i etničkog Nemca? Stvar je u tome što ne bi trebalo da ih bilo šta razlikuje u formalno-pravnom smislu. Ideja o pravnoj državi podrazumeva da su oni pred zakonom isti. Da li je neophodno da budu isti u još nekom smislu? Da li se i u kojoj meri može zahtevati da imigranti budu jednakiji od etničkih (dakle ne i političkih) Nemaca?

Sa druge strane, ne možemo a da ne prihvatimo jednostavnu činjenicu da kultura i običaji koji imigranti, pre svega oni van Evropski, donose i gaje u Nemačkoj deluju „domaćim” Nemcima (pa i evropskim imigrantima u Nemačkoj) prilično strano. Ima li pravo Nemac da rezonuje na sledeći način: nije li ovo ipak moja zemlja? I nije li normalno da se u svojoj zemlji osećam kao kod kuće?

Formula koju su ostvarile Sjedinjene Države ovde svakako nije primenljiva. Evropski narodi i države imaju isuviše dugo sećanje, kontinuitet i etnos, da bi mogli odustati od ideje o konkretnom (nacionalnom, kulturnom) identitetu koji se ima afirmisati u državi. Nije li ideja o multukulturalizmu u Evropi jedino moguća kao projekat Evropske unije, što znači – multikulti zajedno (u Uniji) ali i svako u svojim posebnim granicama i identitetima. Ako se te granice pređu, treba očekivati protekcionizam (da li ga možemo jednostavno osuditi?).

Merkelin govor nije dakle uzrok bilo čega, osim što može postati uzrok još većeg nepoverenja između „nas” od „njih”. On je samo simptom jednog stanja koje se ispostavlja kao veliki izazov za Evropu danas. Da li će to biti povod da učimo kako živeti jedni pored drugih, ili će biti povod za čišćenje „nas” od „njih”, i uterivanje „njih” u „naše” kulturne okvire? Da li, sa druge strane, „nama” preti gubitak identiteta ukoliko se na neki način ne suprotstavimo najezdi „njih”? Da li je, konačno, ideja o državi kao pravnom okviru koji predstavlja najmanji zajednički imenitelj, a koji je ispražnjen od bilo kakvih a priornih vrednosti, istorijski poražen koncept ili će se on pak nametnuti kao jedina solucija dubokim problemima sa kojima se susreću i sa kojima će se tek susretati savremena društva i kulture.

Završiću jednim vicem koji je aktuelan upravo ovih dana. Godine 2100 kancelar nemačke Mustafa Halil pozvao je svoje sunarodnike na veći stepen tolerancije prema nemačkoj nacionalnoj manjini, a Nemce pozvao da se bolje integrišu! :)Komentari (149)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

loader loader 22:37 27.10.2010

Also sprach Angela

I,
mi ćemo u ljudskim pravima
da se borimo protiv onak'e sile !!

- uputstvo za upotrebu komentara (od polovine klipa)
loader loader 23:35 27.10.2010

Re: Also sprach Angela

Ovo Angelino dobro odmerno poručivanje dakle znači
da ćemo verovatno dobiti neki novac iz europskih razvojnih fondova
u kojima Deutschland i te kako participira
ali da ne očekujemo zauzimanje nemačkog Lebensrauma

automatic automatic 22:52 27.10.2010

Kultur

Završiću sa jednim vicem koji je aktuelan upravo ovih dana. Godine 2100 kancelar nemačke Mustafa Halil pozvao je svoje sunarodnike na veći stepen tolerancije prema nemačkoj nacionalnoj manjini, a Nemce pozvao da se bolje integrišu! :)

Људска култура и цивилизација су на овом делу
земље нераздвојно повезане са постојањем
аријеваца. Његово изумирање или пропаст ће на ову
земљину куглу поново спустити тамни вео времена
без културе. Подривање постојања људске културе
уништавањем њених носилаца у очима народног
погледа на свет изгледа као злочин који треба
проклети. Ко се усуди да стави руку на највишу слику
господа, огрешује се о благог ствараоца овог чуда и
помаже протеривању из раја. Тако народни поглед
на свет одговара најинтимнијем хтењу природе,
пошто она поновно успоставља ону слободну игру
снага, која мора да води трајном међусобном гајењу,
док се најбољем људству, зарађеним поседовањем
ове земље, не ослободи пут за активности у
областима које ће делом бити изнад, а делом изван
њега. Сви ми слутимо, да ће у далекој будућности
пред човека моћи да се поставе проблеми, за чије
савладавање ће бити позвана само највиша раса као
народ-владалац, ослоњен на средства и могућности
целе земљине кугле.

Mein Kampf by Adolf Hitler

čini se da merkelova, poput svojih političkih prethodnika, multikulturno društvo vidi kao društvo kojim dominira nemačka kultura, kultura koja asimilira pridošlice nudeći im obrasce koji već vekovima postoje u nemačkom narodu. greška u proceni mogla bi u budućnosti i dovesti do stvaranja multikulturnog društva, ono nije propalo kao projekat, samo nemačka sada želi da povrati kontrolu i primat u zajednici koja obitava na nemačkom kulturnom prostoru.

istorija nas uči da ni mnogo snažnije i monolitnije zajednice nisu uspevale da izbegnu mešanje kultura kroz istoriju, čisto sumnjam da će to nemačkoj poći za rukom.

predatortz predatortz 08:20 28.10.2010

Re: Kultur


čini se da merkelova, poput svojih političkih prethodnika, multikulturno društvo vidi kao društvo kojim dominira nemačka kultura, kultura koja asimilira pridošlice nudeći im obrasce koji već vekovima postoje u nemačkom narodu.Čini mi se da je i njena vizija ujedinjene Evrope veoma bliska viziji autora kojeg si citirao. Voleo bih da nisam upravu,ali...
loader loader 10:39 28.10.2010

Re: Kultur

čisto sumnjam da će to nemačkoj poći za rukom.

Pazite
Nemci igraju do kraja !
gospodin_ne gospodin_ne 23:10 27.10.2010

Cilj opravdava sredstva

Zamenite Andjelu Merkel sa Sarkozijem, Nemacku sa Francuskom, Frankfurt sa Parizom... Sve ostalo je isto.
Predizborna kampanja.
Sto glasnija debata o integraciji privlaci deo populacije koja obicno glasa za ektremnu desnicu...
spadalo92 spadalo92 15:32 30.10.2010

Re: Cilj opravdava sredstva

Mislim, nemo' se ljutiš... Sarkozi je Mađar, jel' de?
gospodin_ne gospodin_ne 15:34 30.10.2010

Re: Cilj opravdava sredstva

Ne, Sarkozy je Francuz.
spadalo92 spadalo92 06:50 31.10.2010

Re: Cilj opravdava sredstva

Ono jes' i onaj crnpurasti fudbaler je Srbin. Zidan je Francuz. Pa onaj Nemac Mustafa. Pa onaj potomak Stanoja Glavaša, Branimir, je Hrvat. I tako... Ma u pravu si ti, sto otsto posto.
gospodin_ne gospodin_ne 10:26 31.10.2010

Re: Cilj opravdava sredstva

Zidan je Francuz

Tacno, za ostale ne znam.
freehand freehand 23:12 27.10.2010

Dim se vije iz Mordora

Ne sluti na dobro, svakako. To što je nemačka kancelarka našla za shodno da tako javno i neuvijeno saopšti da je multikulturno i multietničko društvo mrtvo definitivno nije posledica afekta, niti jednog događaja. Sarkozijevo proterivanje Cigana takođe nije gest nepromišljenog i ostrašćenog političara koji ne razmišlja o posledicama svojih dela. Kako će se sve reflektovati na druge evropske države, a naročito one koje baš nisu poznate kao hramovi međuetničke, međurasne i međureligijske ljubavi i uvažavanja ostaje da se vidi, a bojim se da na to nećemo dugo čekati. Sada, ponovo, ljubitelji domaćeg folklora i čvrste ruke u odnosima sa komšijama i tuđinima imaju na raspolaganju presedane za izgovor.
Ali, dok ne promislim i saopštim svoje mišljenje,
prosto ne mogu da se načudim da niko od domaćih, ovdašnjih dakle, dežurnih branitelja svega što je ljudsko pravo i lovaca na nacionaliste (samo srpske?) - nije našao za shodno da reč prozbori na temu Sarkozi vs. Cigani, i Merkel vs. neNemci?!
Čeka se signal, preporuka, mišljenje, šta li?
Drago, Miletiću, drugovi i drugarice - šta je sa vama?

Mali trolčič, nek mi oprosti domaćin:
Loaderu, post kod Draga na blogu (neposredno posle toga me je banovao, inače bih ti i tamo odgovorio) odnosio se na svesnu laž u naslovu bloga, na koju si se i ti i većina drugih navukli. Niko, naravno, nije napao Karleušu. I to je jasno kao dan. A njeno mišljenje i javni istupi druga su tema. ali me prosto izbezumljuju manipulacije i bezočnost u guranju neistina. Toliko.
zaista sam očekivao da ćeš biti oprezniji, ali ok. No hard feelings.
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:56 27.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

ovaj hate speech je jednostavno užasan.
pazi ti to prebrojavanje, svako treće dete ...
pazi tek ovo, mi smo se nadali da će da se vrate kući a oni ništa ...

kao što piše u tekstu:
Zao jezik bi u ovoj njenoj poruci mogao da nasluti ideju o jednom narodu, jednoj državi… A neki drugi, još gori jezik, bi nizu mogao dodati i ideju o jednom Führer-u?


ja sam taj zao jezik.
da, to izgovoriti pa ostati živ ... ne znam.
srećom, vreme je drugačije nego 33.
srećom po svet.
jer s ovakvim izjavama samo fale logori za te što nisu hteli da se vrate kući.
ua, merkel!
ua, sarkozi!
ua, klaus!
i svi rasisti sveta!

smrt fašizmu!!!

maksa83 maksa83 00:08 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

srećom, vreme je drugačije nego 33.

Vreme je, reklo bi se - za'ebano. Pre neki dan je neki japanski visoki ministar kritikovao kinesku ekspanzionističku politiku i upotrebio baš reč 'lebensraum' koju su koristili Nacisti, i ceo region se prilično uskomešao.
freehand freehand 00:44 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

ja sam taj zao jezik.
da, to izgovoriti pa ostati živ ... ne znam.
srećom, vreme je drugačije nego 33.
srećom po svet.
jer s ovakvim izjavama samo fale logori za te što nisu hteli da se vrate kući.
ua, merkel!
ua, sarkozi!
ua, klaus!
i svi rasisti sveta!

smrt fašizmu!!!

Ote Jeci reč iz usta?!
A odmah bi za njom i Drago, garant!
seceranac seceranac 09:28 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

srećom, vreme je drugačije nego 33.vreme je danas mnogo gore nego sto izgleda a na 30-te vise nego da podseca.
Paralela ima na stotine a normala skoro da i nema.

sve se nalazi na ivici a to se ne vidi bas kao sto se nije videlo ni tridesetih
b92fmember b92fmember 10:04 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

vreme je danas mnogo gore nego sto izgleda a na 30-te vise nego da podseca.
Paralela ima na stotine a normala skoro da i nema.


evo jedne paralele: Balkanski ratovi
loader loader 11:06 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Freehand:
Mali trolčič, nek mi oprosti domaćin:
Loaderu, post kod Draga na blogu (neposredno posle toga me je banovao, inače bih ti i tamo odgovorio) odnosio se na...

Žao mi je zbog banovanja.
Inače, wrong tema. Meni i nije bitno da li se i u kojoj meri baš tako odigrao napad na dotičnu i supruga. Važna mi je njena korisna uloga u unapređenju prava lgbtovaca. Zašto ona? Zato što to nismo uradili mi. Eto. I, da ne duljimo. Ostalo su zbunjevine, lični utisci i zamene teza. Pozz :)
Ajde da opet okadimo protiv trola ..
escherichije_colic escherichije_colic 11:38 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

To što je nemačka kancelarka našla za shodno da tako javno i neuvijeno saopšti da je multikulturno i multietničko društvo mrtvo definitivno nije posledica afekta, niti jednog događaja. Sarkozijevo proterivanje Cigana takođe nije gest nepromišljenog i ostrašćenog političara koji ne razmišlja o posledicama svojih dela.


Imigranti predstavljaju znatan teret za socijalu razvijenih evropskih zemalja. Kad deportuju sve one koji im predstavljaju teret a malo doprinose, ostaće sasvim dovoljno imigranata za kopanje kanala, čišćenje zahoda i ostale manje atraktivne poslove. To je prirodna reakcija tolerantnog i progresivnog Evropljanina kad mu ugrozite mogućnost da poseduje drugog BMWa i golfa za pijacu.

Ovo je dobar nastavak na priču započetu na blogu o predsedničkom klečanju- ko ima veće šanse da ponovi mračnu prošlost- Srbi ili Nemci? Teza je da su Nemci evoluirali kroz decenije suočavanja sa krivicom, izloženosti na stubu srama i propagiranja multikulturnog društva. Verovatno jesu u smislu da ne bi ponovo pravili gasne komore ali nikako do nivoa da tolerišu minarete, burke i jutarnji poziv mujezina na molitvu. Ja mislim da bi njima dobro došao jedan Tito i implementiranje bratstva&jedinstva po ekspresnom modelu, inače nema ništa od te EU onako kako su je zamislili.

Kakvi su ljudi iza šarene fasade (zvala se ona bratstvo i jedinstvo ili zajednica progresivnih evropskih naroda) to se lepo kod nas videlo pre petnaestak godina, a gledamo i danas posledice. Kad čoveka dovoljno egzistencijalno ugrozite ili stvorite privid takve ugroženosti, okrenuće se najpre protiv komšije koji se drugačije moli, pa protiv komišije koji glasa za drugu stranku, pa protiv brata zbog šljive na međi, dok ne digne ruku na rođenu majku zato što mu ne da pare od penzije za rakiju. Koliko nisko će se čovek srozati, zavisi samo od toga koliko se ugroženim oseća.
freehand freehand 11:46 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

escherichije_colic

Koliko nisko će se čovek srozati, zavisi samo od toga koliko se ugroženim oseća.

I od toga koliko je država jaka i koliko mu to dozvoli. Inače bi Homo homini majku na brzake
A nije nam ni potencijal srozavanja svima isti.
Inače je komentar skroz ok.
wukadin wukadin 14:18 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Kad rece Mordor

Na slici je spomenik SS borcima u jednoj zemlji clanici NATO i EU (naravno da nije rec o Nemackoj)
Inace na jednom forumu je poslanicki kandidat LDP-a stavio zastavu te zemlje kao svoj avatar kada su ovi rusili spomenike crvenoarmejcima i kada su mu predoceni podaci o glorifikovanju SS-a u toj zemlji.
Floria Floria 15:26 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Teza je da su Nemci evoluirali kroz decenije suočavanja sa krivicom, izloženosti na stubu srama i propagiranja multikulturnog društva. Verovatno jesu u smislu da ne bi ponovo pravili gasne komore ali nikako do nivoa da tolerišu minarete, burke i jutarnji poziv mujezina na molitvu.


Da vam pravo kazem, meni je taj koncept ljudskih prava doveden do besmisla. Rizikujem da me postovaoci tog koncepta pljusnu negativnim komentarom, ali moram da kazem. Izvinite, ali zasto ja npr. Nemac ne mogu da se osecam u Nemackoj kao u svojoj kuci? I zasto, da bih dokazao da sam tolerantan, moram da slusam jutarnji poziv na molitvu? A NAROCITO, sto ne postoji reciprocitet (probaj da se ponasas zapadnjacki u nekoj arapskoj zemlji). Arapima u arapskim zemljama se ideja "multi - kulti" ocigledno ne dopada bas mnogo. A sta je sa principom "WHEN IN ROME, BE A ROMAN"? Verujem da kad, recimo, Srbin ode u Bahrein, ne ocekuje tamo pravoslavnu crkvu da se u njoj moli, niti ocekuje da na ulici kupi pleskavicu sa lukom, i ne buni se zbog toga da su mu prava ugrozena. Po meni je najnormalnije da postujem kulturu i tradiciju zemlje u koju sam otisla, i ne vidim da su mi zbog toga ljudska prava ugrozena. Ako mi se to ne svidja, vratim se kuci, ili idem u neku drugu zemlju gde mi kultura i tradicija vise odgovaraju. I ne mislim da bi Nemci ove imigrante, sada "kada su im izgradili drzavu", sve izbacili napolje, ili daleko bilo, strpali u gasne komore, nego samo zele da ovi "budu Rimljani u Rimu", nista vise. Zasto je to problem?
Filip2412 Filip2412 16:07 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

I zasto, da bih dokazao da sam tolerantan, moram da slusam jutarnji poziv na molitvu?
Zato sto se to mole Nemci muslimanske veroispovesti. Zato sto su ih etnicki Nemci sami zvali da dodju jer nisu hteli da rade odredjene poslove.

Nemacka se ne moze pretvarati da je ista i ne moze ocekivati samo od manjina da se prilagode, vecina takodje mora da se prilagodi, moraju s enaci negde na sredini. OK, majnina uvek mora da ucini nmogo vece ustupke naravno.

I ne mislim da bi Nemci ove imigrante, sada "kada su im izgradili drzavu", sve izbacili napolje, ili daleko bilo, strpali u gasne komore, nego samo zele da ovi "budu Rimljani u Rimu", nista vise. Zasto je to problem?
"Rim" nije isti kao pre dolaska "Varvara", u tome je stvar. I nikada vise nece biti isti.

wukadin wukadin 16:56 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Da vam pravo kazem, meni je taj koncept ljudskih prava doveden do besmisla. Rizikujem da me postovaoci tog koncepta pljusnu negativnim komentarom, ali ...


ali zato od mene preporuka ko vrata
wukadin wukadin 16:59 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

"Rim" nije isti kao pre dolaska "Varvara", u tome je stvar. I nikada vise nece biti isti.


Sa ovim se slazem. I uocavam svu ispraznost "argumenata" tipa "a gde bi ti pre ziveo". I varvari su isprva hteli samo da zive u Rimskom Carstvu, kasnije su aprtiti porasli...
freehand freehand 17:04 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

I varvari su isprva hteli samo da zive u Rimskom Carstvu, kasnije su aprtiti porasli...

Nisu Wukadine, ne falsifikuj istoriju. Varvari su hteli da opljačkaju Rimsko carstvo.
Kao i Rimsko carstvo njih, uostalom.
Filip2412 Filip2412 17:07 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

I varvari su isprva hteli samo da zive u Rimskom Carstvu, kasnije su aprtiti porasli...
Pa normalno. A sad Nemce mrzi da prave decu pa im kriv neki obojeni sto nakekao 10 deteta? Zasto, kad je jasno da su krivi sami? Ako hoces da sacuvas svoju "kulturu" (navodnici mi nikad bolje nisu dosli) pravi decu.

Da nije mozda negde na nebu napisao da Nemacka pripada samo onima sto imaju 100% germanske gene? Da nisu i oni neki nebeski narod ko pribogu mi?
Floria Floria 17:29 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

A sad Nemce mrzi da prave decu pa im kriv neki obojeni sto nakekao 10 deteta? Zasto, kad je jasno da su krivi sami? Ako hoces da sacuvas svoju "kulturu" (navodnici mi nikad bolje nisu dosli) pravi decu.

Da nije mozda negde na nebu napisao da Nemacka pripada samo onima sto imaju 100% germanske gene? Da nisu i oni neki nebeski narod ko pribogu mi?


Ovo bi mozda bilo tako da je A. Merkel rekla: "Svi imigranti, napolje". Medjutim, niti je tako rekla, niti bi bilo moguce proterati 7 miliona ljudi. Samo je rekla: "Ako si u Nemackoj, budi Nemac, ili bar pokusaj da budes".
I da se ne zavaravamo, dok god se granice drzava nekim cudom u buducnosti ne izbrisu, drzave postoje. Nemacka je Nemacka, Francuska Francuska...
Filip2412 Filip2412 17:42 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Ovo bi mozda bilo tako da je A. Merkel rekla: "Svi imigranti, napolje"
Ne, samo je rekla "nadali smo se da ce otici ali oni (imigranti) su ostali". Dakle u fazonu, "rado bih vam rekla mars napoje samo da mogu..."

Samo je rekla: "Ako si u Nemackoj, budi Nemac, ili bar pokusaj da budes".
Ona nikako da ukapira da su ti imigranti vec Nemci. To sto se ne uklapaju u njenu definiciju Nemaca to je njen problem.
freehand freehand 18:05 28.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Medjutim, niti je tako rekla, niti bi bilo moguce proterati 7 miliona ljudi. Samo je rekla:

Pa ne moraju svi da se proteraju. Beše nešto se to deli na trećine...
Nemacka je Nemacka, Francuska Francuska...

A Srbija je...?
sevarlica sevarlica 13:11 29.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

escherichije_colic
To što je nemačka kancelarka našla za shodno da tako javno i neuvijeno saopšti da je multikulturno i multietničko društvo mrtvo definitivno nije posledica afekta, niti jednog događaja. Sarkozijevo proterivanje Cigana takođe nije gest nepromišljenog i ostrašćenog političara koji ne razmišlja o posledicama svojih dela.


Imigranti predstavljaju znatan teret za socijalu razvijenih evropskih zemalja. Kad deportuju sve one koji im predstavljaju teret a malo doprinose, ostaće sasvim dovoljno imigranata za kopanje kanala, čišćenje zahoda i ostale manje atraktivne poslove. To je prirodna reakcija tolerantnog i progresivnog Evropljanina kad mu ugrozite mogućnost da poseduje drugog BMWa i golfa za pijacu.

Ovo je dobar nastavak na priču započetu na blogu o predsedničkom klečanju- ko ima veće šanse da ponovi mračnu prošlost- Srbi ili Nemci? Teza je da su Nemci evoluirali kroz decenije suočavanja sa krivicom, izloženosti na stubu srama i propagiranja multikulturnog društva. Verovatno jesu u smislu da ne bi ponovo pravili gasne komore ali nikako do nivoa da tolerišu minarete, burke i jutarnji poziv mujezina na molitvu. Ja mislim da bi njima dobro došao jedan Tito i implementiranje bratstva&jedinstva po ekspresnom modelu, inače nema ništa od te EU onako kako su je zamislili.

Kakvi su ljudi iza šarene fasade (zvala se ona bratstvo i jedinstvo ili zajednica progresivnih evropskih naroda) to se lepo kod nas videlo pre petnaestak godina, a gledamo i danas posledice. Kad čoveka dovoljno egzistencijalno ugrozite ili stvorite privid takve ugroženosti, okrenuće se najpre protiv komšije koji se drugačije moli, pa protiv komišije koji glasa za drugu stranku, pa protiv brata zbog šljive na međi, dok ne digne ruku na rođenu majku zato što mu ne da pare od penzije za rakiju. Koliko nisko će se čovek srozati, zavisi samo od toga koliko se ugroženim oseća.


U vezi ovog dela sa Titom mislim da grešiš, tragovi njegove "multikulturalne" vladavine su i doveli do onog užasa 90-ih. Sistem po kome se prava manjine ostvaruju nauštrb prava većine jednostavno nije dobar. Sistem u kome nema povređenih etničkih, verskih i ekonomskih prava je utopija i kao takva nije održiva. Isto je bilo i sa komunizmom, ne mogu svi da budu isti i da imaju isto, ljudska bića nisu savršena da bi formirala savršeno društvo. Što sve ne znači da ne trebamo da težimo ka pravnim jednakostima za sve narode i veroispovesti.
sevarlica sevarlica 13:16 29.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Floria
Teza je da su Nemci evoluirali kroz decenije suočavanja sa krivicom, izloženosti na stubu srama i propagiranja multikulturnog društva. Verovatno jesu u smislu da ne bi ponovo pravili gasne komore ali nikako do nivoa da tolerišu minarete, burke i jutarnji poziv mujezina na molitvu.


Da vam pravo kazem, meni je taj koncept ljudskih prava doveden do besmisla. Rizikujem da me postovaoci tog koncepta pljusnu negativnim komentarom, ali moram da kazem. Izvinite, ali zasto ja npr. Nemac ne mogu da se osecam u Nemackoj kao u svojoj kuci? I zasto, da bih dokazao da sam tolerantan, moram da slusam jutarnji poziv na molitvu? A NAROCITO, sto ne postoji reciprocitet (probaj da se ponasas zapadnjacki u nekoj arapskoj zemlji). Arapima u arapskim zemljama se ideja "multi - kulti" ocigledno ne dopada bas mnogo. A sta je sa principom "WHEN IN ROME, BE A ROMAN"? Verujem da kad, recimo, Srbin ode u Bahrein, ne ocekuje tamo pravoslavnu crkvu da se u njoj moli, niti ocekuje da na ulici kupi pleskavicu sa lukom, i ne buni se zbog toga da su mu prava ugrozena. Po meni je najnormalnije da postujem kulturu i tradiciju zemlje u koju sam otisla, i ne vidim da su mi zbog toga ljudska prava ugrozena. Ako mi se to ne svidja, vratim se kuci, ili idem u neku drugu zemlju gde mi kultura i tradicija vise odgovaraju. I ne mislim da bi Nemci ove imigrante, sada "kada su im izgradili drzavu", sve izbacili napolje, ili daleko bilo, strpali u gasne komore, nego samo zele da ovi "budu Rimljani u Rimu", nista vise. Zasto je to problem?


Bravo Floria potpuno se slažem. Samo ne bih ulazio u tradicionalnu versku pripadnost ovog ili onog naroda. Nije problem u molitvi ili ne znam ti ja čemu, već u samom poštovanju naroda i države u koju dolaziš. Po principu, ako je ta zemlja bolja od moje za život ti ljudi tamo očigledno nešto rade bolje od mene i mojih sunarodnika. Potpuno je nenormalni ići u bolje i pokušavati da ga unazadiš.
sevarlica sevarlica 13:22 29.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

A Srbija je...?


Trebalo bi da bude Srbija, ali nije... u stvari nije ni država... u stvari nije ništa.
sevarlica sevarlica 13:30 29.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Filip2412
Ovo bi mozda bilo tako da je A. Merkel rekla: "Svi imigranti, napolje"
Ne, samo je rekla "nadali smo se da ce otici ali oni (imigranti) su ostali". Dakle u fazonu, "rado bih vam rekla mars napoje samo da mogu..."

Samo je rekla: "Ako si u Nemackoj, budi Nemac, ili bar pokusaj da budes".
Ona nikako da ukapira da su ti imigranti vec Nemci. To sto se ne uklapaju u njenu definiciju Nemaca to je njen problem.


Oni su Nemci ali samo na papiru i kad njima to odgovara. Mislim da A.Merkel nije rekla da imigranti koji nemaju plavu kosu i plave oči nisu Nemci, već da više prihvate nemački mentalitet i poimanje države. Nije država krava muzara koju jedan hrani a drugi pije mleko. Ne kažem da ti ljudi nisu digli Nemačku na noge posle WWII, jer istina da nije bilo istočno-evropske i turske emigracije danas Nemačka ne bi bila tako jaka, ali trebalo bi je sada i održati na tim nogama.
Filip2412 Filip2412 14:41 29.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Nije država krava muzara koju jedan hrani a drugi pije mleko.
To je taj rad.... mi radimo i stvaramo a cigani, jevreji, imigranti itd. nam otimaju...

nebuloza, Nemacka ekonomija upravo pati zbog tako arogantnog stava prema imigrantima


Oni su Nemci ali samo na papiru i kad njima to odgovara. Mislim da A.Merkel nije rekla da imigranti koji nemaju plavu kosu i plave oči nisu Nemci, već da više prihvate nemački mentalitet i poimanje države.
A zasto da prihvate nemacki mentalitet? I kako ce im se taj mentalitet uterivati, kojom silom? I sta ako ne prihvate? Takodje, sta Nemcima koji imaju plavu kosu i plave oci a jebe im se za "nemacki mentalitet" da li ce oni zbog boje kose biti ipak manje sankcionisani?

Angelina glupa izjava otvara puno pitanja...
sevarlica sevarlica 17:35 29.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

To je taj rad.... mi radimo i stvaramo a cigani, jevreji, imigranti itd. nam otimaju...

nebuloza, Nemacka ekonomija upravo pati zbog tako arogantnog stava prema imigrantima


Ljudi u tuđim rečima vide kakvi su i šta su.
Ne radi se o drugim nacijama u jednoj državi već o njihovom odnosu prema njoj.U te koji piju mleko spada i veliki broj Nemaca koji se "šlepa" na socijalnom bez razloga.

A zasto da prihvate nemacki mentalitet? I kako ce im se taj mentalitet uterivati, kojom silom? I sta ako ne prihvate? Takodje, sta Nemcima koji imaju plavu kosu i plave oci a jebe im se za "nemacki mentalitet" da li ce oni zbog boje kose biti ipak manje sankcionisani?


Zato!!! Kakvo pitanje takav i odgovor.

Ti očigledno ne možeš da shvatiš pojam postojanja države i jednostavno si anti-protivan. Oćeš da voziš Mercedes a da radiš za Juga, pa ne može to tako.
Ako ne mogu da žive bez država iz kojih su POBEGLI neka se vrate odakle su došli.
Filip2412 Filip2412 17:45 29.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Ne radi se o drugim nacijama u jednoj državi već o njihovom odnosu prema njoj.U te koji piju mleko spada i veliki broj Nemaca koji se "šlepa" na socijalnom bez razloga.
Da, ima i Nemaca ali nisu oni problem nego samo imigranti.... hau konvinient. Uzgred, kako objasnjavas istovremeni porast anuimoziteta prema Jevrejima?
sevarlica sevarlica 21:26 30.10.2010

Re: Dim se vije iz Mordora

Filip2412
Ne radi se o drugim nacijama u jednoj državi već o njihovom odnosu prema njoj.U te koji piju mleko spada i veliki broj Nemaca koji se "šlepa" na socijalnom bez razloga.
Da, ima i Nemaca ali nisu oni problem nego samo imigranti.... hau konvinient. Uzgred, kako objasnjavas istovremeni porast anuimoziteta prema Jevrejima?Pa evo da napravim jednu paralelu.
Roditelji vole biološko dete bezuslovno, a usvojenik uvek mora da zasluži ljubav. Tako je i sa državom, uvek će više paziti na "starosedeoce" nego na "dođoše". Šta da radimo kad su i dalje države formirane na nacionalnoj osnovi. Možda bi bilo najbolje da države ne postoje i da smo svi jednaki, ali to nije slučaj. Nešto najpribližnije totalno multikulturalnom društvu su bile velike carevine kao što su :Rim, Persija, Otomansko carstvo i Austro-Ugarska, ali one su baš iz tih razloga i propale.

Jevreji k'o Jevreji, uvek su prvi na tapetu, nekad sa razlogom ali najčešće samo zato što su snalažljivi i sposobniji da plivaju u modernom svetu.
Domazet Domazet 23:34 27.10.2010

Ono shto meni nedostaje u...

...polemici o propasti/nepropasti multikulturalizma jeste kritichki osvrt liberalne (u americhkom smislu te rechi) strane u polemici na zachauravanje manjinskih zajednica u sebe same. Nekako mi se chini da je liberalna strana u svojoj nadobudnosti (mozda prejaka rech) reshila da previdi jednostavnu chinjenicu da 'slabija' kultura ima tendenciju da se uchauri i tako brani od 'jache'. Tako da teza o polugama vlasti pa time i krivici za propast multikulturalizma na dominantnoj strani ne opisuje problem u potpunosti. I kao takva ne mozhe ponuditi neko opshtije reshenje...
Goran Vučković Goran Vučković 23:52 27.10.2010

Re: Ono shto meni nedostaje u...

Nekako mi se chini da je liberalna strana u svojoj nadobudnosti (mozda prejaka rech) reshila da previdi jednostavnu chinjenicu da 'slabija' kultura ima tendenciju da se uchauri i tako brani od 'jache'.

I sad se Nemci učauravaju?
freehand freehand 23:59 27.10.2010

Re: Ono shto meni nedostaje u...

Goran Vučković
Nekako mi se chini da je liberalna strana u svojoj nadobudnosti (mozda prejaka rech) reshila da previdi jednostavnu chinjenicu da 'slabija' kultura ima tendenciju da se uchauri i tako brani od 'jache'.

I sad se Nemci učauravaju?

Ako je suditi po pohvali koju je gospođa Klinton uputila kosovskim vlastima za razvoj multietničkog društva, recept je jasan:
manjine na ulicu od svitanja do sumraka, i sa oružanom pratnjom međunarodnih snaga. Dakle - čaura noću, leptirići danju. Pod uslovom da su krila u odogvarajućim bojama, kako se ne bi iritirala većina.
Domazet Domazet 00:41 28.10.2010

Jok more...

Goran Vučković
Nekako mi se chini da je liberalna strana u svojoj nadobudnosti (mozda prejaka rech) reshila da previdi jednostavnu chinjenicu da 'slabija' kultura ima tendenciju da se uchauri i tako brani od 'jache'.

I sad se Nemci učauravaju?

...oni samo pochinju da otvoreno pokazuju koliko ih to nervira. Pa se mozhe reci da se otchauravaju.

Nego nisam hteo o tome. Hocu da ti ispricham prichicu o Malima i Velikima koja mi se odavno mota po glavi a sve zbog nekih mojih putovanja (ne preterano chestih) po indijanskim rezervatima. Mozhda ti pomogne da se oslobodish chaure tvog liberalizma. Medjutim necu sada, em idem na slavu em nisi zasluzhio da te tako promptno poduchavam...
Goran Vučković Goran Vučković 01:39 28.10.2010

Re: Jok more...

Nego nisam hteo o tome. Hocu da ti ispricham prichicu o Malima i Velikima koja mi se odavno mota po glavi a sve zbog nekih mojih putovanja (ne preterano chestih) po indijanskim rezervatima. Mozhda ti pomogne da se oslobodish chaure tvog liberalizma. Medjutim necu sada, em idem na slavu em nisi zasluzhio da te tako promptno poduchavam...

Opa, pa ti si egzorcista - ajd kad odradiš slavu da vidimo taj tužan kraj
Ribozom Ribozom 23:36 27.10.2010

prva asocijacija

...na ovo mi je veliki naslov u nekim novinama 2008 (pre krize): 'EU potrebno 20 miliona novih radnika u sl.10 godina'.
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:57 27.10.2010

Re: prva asocijacija

Ribozom
...na ovo mi je veliki naslov u nekim novinama 2008 (pre krize): 'EU potrebno 20 miliona novih radnika u sl.10 godina'.

a samoj nemačkoj 20.000 indusa kompjuterskih stručnjaka ...
mrdax mrdax 08:48 28.10.2010

Re: prva asocijacija

Exitus Letalis
Ribozom
...na ovo mi je veliki naslov u nekim novinama 2008 (pre krize): 'EU potrebno 20 miliona novih radnika u sl.10 godina'.

a samoj nemačkoj 20.000 indusa kompjuterskih stručnjaka ...


Naravno, zato njih niko nije ni spomenuo , zato sto su strucnjaci a samim tim su dobrodosli .
escherichije_colic escherichije_colic 11:44 28.10.2010

Re: prva asocijacija

A šta kad počnu da ih nerviraju Siki sa turbanima i bradama?
Piromanski Piromanski 00:08 28.10.2010

Moz´ da bidne. al´...

Zanimljiv post, veoma aktuelna i znacajna tema, ali:

Podsećanja radi, Merkel je istakla da u Frankfurtu (na Majni) dvoje od troje dece do pet godina imaju imigrantsko poreklo (što bi značilo…!?). Kancelarka je dalje iznela zapažanje da je Nemačka zemlja koja je početkom 60tih dovodila gostujuće radnike, te da su se Nemci nadali da će oni jednog dana otići (!?), što se, kako se kasnije ispostavilo, nije desilo. “Zavaravali smo se”, kaže Merkel, “da je zajednički život jednih sa drugima moguć”. Ali se ispostavilo da je taj model, model multikulturalizma, “propao, potpuno propao.”

Na istoj liniji, štaviše u okviru istog okupljanja, šef CSUa Horst Zehofer (Horst Seehofer) izgovara još jasniju poruku: “Mi se borimo za nemačku kulturu a protiv multikulturalizma. Multukulturalizam je mrtav.”


Radi se krajnje populistickom potezu. Vlada i partije koje je cine nikad gore rangirane. A izgleda da su nakon ovih izjava jos vise potonuli. Zehofer tone, Gutenberg isplivava. Pa mora covek poneki glas da pokupi...

Naravno, toliki Nemački optimizam u pogledu evropskih integracija, zajedničkoj izgradnji budućnosti i sl., nije bilo baziran samo na iskrenim željama (čega je takođe bilo), već i na bogatoj zaostavštini Drugog svetskog rata iz koga je Nemačka izašla, što svi dobro znaju, kao sinonim za ono najvarvarskije i najniže u ljudskom rodu.


Taj optimizam je bio zasnovan na zelji da se evropsko trziste sto vise kontrolise. Nemacka zivi od izvoza.

Moguće je čak napraviti paralelu, ma koliko da su okolnosti različite, sa Jugoslavijom. Kriza, pre svega ekonomska (ma koliko da je ona u slučaju Nemačke blaga i gotovo neprimetna u poređenju sa svetskim prosekom) povlači za sobom „istragu poturica”, tj. okrivljivanje drugog, i to najbližeg drugog, za sve probleme.


Trenutno je nivo nezaposlenosti u Nemackoj najnizi u poslednjih dvadeset godina, a konjunktura duplo veca od ocekivane.

Dodatni uzrok problema predstavlja i situacija u kojoj je društvo sa izraženom tradicijom i nacionalnom kulturom, a to jeste slučaj sa Nemačkom, preplavljeno radikalno drugim, drugačijim.

"Nemacka kultura" je isto sto i "jugoslovenska" kultura. Nemacka je nastala u 19. veku, a dotadasnje drzave su se razvijale svaka za sebe, mozda najslicnije prostoru Balkana koji obuhvata ex-Yu plus Bugarska, zbog jezicke slicnosti. Bilo je razmene, ali i ratova. I danas se osecaju te regionalne razlike. I sami Nemci naglasavaju da su slicnosti izmedju tipicnog Bavarca, i recimo, nekog iz Hamburga veoma male. Nemacka je imala kontinuiranu kulturu, ali samo u smislu onog sto je odnarodovana elita proizvodila. Tradicija obicnog naroda se prilicno razlikuje.

Zao jezik bi u ovoj njenoj poruci mogao da nasluti ideju o jednom narodu, jednoj državi… A neki drugi, još gori jezik, bi nizu mogao dodati i ideju o jednom Führer-u?


Nemacka nema, pre svega, bioloski potencijal za ovako nesto. Javlja se tu i tamo neki neokonzervatizam, ali je pre neki dan neko dao veoma zvanicnu izjavu da Nemackoj trenutno nedostaje cetiri stotine hiljada kvalifikovanih radnika. Ako isteraju strance koji su tu, ovaj problem se nece resiti.

Sto se tice kritika na racun muslimana, nisu neosnovane. Znacajan broj njih ne zeli da uci nemacki, ne zeli da se skoluje, da radi, ali zeli da priemnjuje serijatske zakone. Ko je bio u nekom vecem nemackom gradu, znace o cemu pricam. Btw, bio je pre nekoliko godina neki clanak o Srbima u Nemackoj, gde se autor pitao kako ih prepoznati, obzirom da nisu ni tamnoputi, niti se dernjaju po ulici prodajuci povrce, niti drze prodavnice cigareta (Vijetnamci u bivsoj DDR) itd. pa je zakljucio da smo bas fino integrisani. Inace, pre neki dan je ministarka rada izjavila kako se pored problema nedostatka kvalifikovane radne snage zaboravlja da Nemacka ima "skriveno blago", tj. strance koji imaju problem da nostrifikuju svoje diplome. Pri tom se mislilo pre svega na strance iz non-Eu Evrope, kao sto smo mi, Rusi, Ukrajinci...Pa je cak i najavljeno olaksanje procesa nostrifikacije...
Sve u svemu, zanimljiv tekst i teze. Ipak, potrebno je sa lica mesta posmatrati dogadjaje da se ne bi skliznulo u pogresno tumacenje, a pod pritiskom predrasuda i istorijskih "naravoucenija".
gorran2 gorran2 01:17 28.10.2010

Ja se nikad ne bih učlanio

u klub koji ima tako niske standarde da bi mene prihvatio za člana

Takve smo ti sreće. Dok se mi nekako ušunjamo u tu slavnu Jevropu, već će doći i vreme za bežati iz nje glavom bez obzira
lozacpera1 lozacpera1 21:55 28.10.2010

Re: Ja se nikad ne bih učlanio

Dok se mi nekako ušunjamo u tu slavnu Jevropu, već će doći i vreme za bežati iz nje glavom bez obzira

Ko je gledao top listu nadrealista ovo je mogao da vidi kod njih.

gorran2 gorran2 01:41 28.10.2010

Lažna ideologija lažnog čoveka

Malograđanin ume biti slobodouman i fingirati širokogrudost sve dok mu rastu prihodi. Čim dođe do krize, pa se mora zadovoljiti kućom od 250 i autom od 50 hiljada, umesto kuće od 300 i auta od 60, on odmah otkrije svoju prirodu, i počne da proklinje "krivce": Cigane, Turke, crnce, Jevreje, bicikliste...

I ljudska prava su dobra kad možeš bombardovati nekoga zbog njih, a kad treba pomoći, podržati i razumeti - e, onda nije zanimljivo...
mrdax mrdax 06:40 28.10.2010

Neodmerene izjave ali...

Ove izjave Angele Merkel su poprilicno neodmerene. Ipak je donekle razumem.
Mozemo do sutra da raspravljamo o ljudskim pravima ali to nece promeniti situaciju u kojoj u Nemackoj imate jednu kultruru (mahom muslimansku) koja je neproduktivna i nazadna. Da bi dobili dozvolu *boravisnu za zivot i rad u nemackoj jedan od uslova je i polaganje za B1 sertifikat za nemacki jezik Goethe instituta (ovo nakon sto ste vec dosli u Nemacku) , stvar koju Turci i Arapi mahom zaobilaze racunajuci da ih niko nece zbog toga "dirati" jer oni imaju svoje radnje , svoju kulturu, svoje obicaje pa im jezik ni ne treba . Takodje zbog njih je od 2007 uvedeno obavezno polaganje A1 sertifikata nemackog jezika kako bi uopste dobili vizu za prikljucivanju partneru / porodici kako se ne bi desavalo da neko ko je otisao 60- ih dovede zenu i 7 dece i onda jedan radi a 8 je maltene na socijalnoj pomoci i ne uci nemacki "jer mu ne treba" ... Svako zdravo drustvo se stiti i mislim da je ova izjava Merkelove (iako dokaz slabosti) poruka muslimanskom stanovnistvu u Nemackoj da niko nece moci da zivi o trosku drzave a pri tome je kulturno maltene siluje zavodeci Alahovu pravdu.
jinks jinks 08:05 28.10.2010

Možda

je ovo što ste napisali poenta izjave

Ostaje nejasno šta se ovde podrazumeva pod suživotom ili, još preciznije, „životom jednih pored drugih” i koji su to nepobitni pokazatelji da taj koncept nije uspeo?

Možda zato što drugi nije asimilovan? I gde je linija koja razdvaja integraciju od asimilacije?

Mada ljudi mogu da žive jedni pored drugih i bez asimilacije, verovatno bez ikakvih problema. Pogledajte USA ... tamo imate kolonije Iraca, Kineza, Poljaka, Italijana, koji se generacijama nisu potpuno asimilovali, i koji i dan danas, posle vise stotina godina zivota u Americi gaje obicaje specificne za njihovu kulturu i cuvaju svoja nacionalna obelezja. I niko ne govori o propasti multikulturalizma.

Ali kao što rekoste možda poenta i jeste u tome da USA model izgleda da ne može da se primeni na EU (ne znam kako je u GB ili u FR, na primer).
freehand freehand 09:38 28.10.2010

Re: Možda

tamo imate kolonije Iraca, Kineza, Poljaka, Italijana, koji se generacijama nisu potpuno asimilovali, i koji i dan danas, posle vise stotina godina zivota u Americi gaje obicaje specificne za njihovu kulturu i cuvaju svoja nacionalna obelezja. I niko ne govori o propasti multikulturalizma.

Tako je, svega ima sem starosedelačkog prastanovništva. Sa te strane je možda Merkelovu, poučena njihovim iskustvom, i moguće razumeti.
jinks jinks 09:55 28.10.2010

Re: Možda

I to sto kazete.

Mada, ako nista drugo, sa ovakvom izjavom ipak je izgleda u opticaj uveden pojam gradjana prvog i gradjana drugog reda.

US starosedelačkog prastanovništva


Mada pitanje je koliko je i ovo tacno za US. Ne znam da li se secate Skorcezeovog filma "Bande Nju Jorka" o sukobima Starosedeoca i Iraca na mestu Pet tacaka (na kome se danas nalazi Menhetn).

Starosedeocima se nisu smatrali Indijanci, vec potomci prvih generacija doseljenika u US, koji su novopridosle po difoltu smatrali gradjanima drugog reda, osudjenim na vecitu imigraciju u vise kolena ... i tome slicno u kontekstu bloga.
jednatanja jednatanja 10:04 28.10.2010

Re: Možda

Pogledajte USA ... tamo imate kolonije Iraca, Kineza, Poljaka, Italijana, koji se generacijama nisu potpuno asimilovali, i koji i dan danas, posle vise stotina godina zivota u Americi gaje obicaje specificne za njihovu kulturu i cuvaju svoja nacionalna obelezja. I niko ne govori o propasti multikulturalizma.


Ovo nije baš najtačnije...osim ako se St.Patrick´s Day i lokalni Oktoberfest ne računa kao multikulturalizam. Amerika je fizički odvojena od "old country", gde se toliko radi da se "old country" posećuje jednom u pet godina, i gde ako ne radiš nema socijalne mreže da spase tvoju 12-članu porodicu od gladi. U Americi nije moguće da se ne asimiliraš, ako ne ti, tvoje dete svakako. Multikulturizam postoji kao tradicija a ne kao živa ideja i praksa ravnopravnih i paralelnih kultura.
freehand freehand 10:09 28.10.2010

Re: Možda

Starosedeocima se nisu smatrali Indijanci, vec potomci prvih generacija doseljenika u US,

Ja sam pomenuo "starosedelačko prastanovništvo". Namerno.
Jer je, inače, vrlo lako upasti u zamku priče o "starosedeocima" i "dođošima", tako dobro poznatu u Vojvodini., a tako besmislenu.
I tako zgodnu za relativizacije i manipulacije svih vrsta, uzgred budi rečeno.
Amerika počiva na monoteizmu, apsolutnoj vlasti boga Mamona, te iz te religiozne osnove izvedenoj kulturi i svim drugim drštvenim odnosima.
Novac je taj koji upravlja idejama i ljudima, ne obratno. Te je stoga u pitanju sasvim drugačija civilizacija.
sevarlica sevarlica 13:52 29.10.2010

Re: Možda

jinks
je ovo što ste napisali poenta izjave

Ostaje nejasno šta se ovde podrazumeva pod suživotom ili, još preciznije, „životom jednih pored drugih” i koji su to nepobitni pokazatelji da taj koncept nije uspeo?

Možda zato što drugi nije asimilovan? I gde je linija koja razdvaja integraciju od asimilacije?

Mada ljudi mogu da žive jedni pored drugih i bez asimilacije, verovatno bez ikakvih problema. Pogledajte USA ... tamo imate kolonije Iraca, Kineza, Poljaka, Italijana, koji se generacijama nisu potpuno asimilovali, i koji i dan danas, posle vise stotina godina zivota u Americi gaje obicaje specificne za njihovu kulturu i cuvaju svoja nacionalna obelezja. I niko ne govori o propasti multikulturalizma.

Ali kao što rekoste možda poenta i jeste u tome da USA model izgleda da ne može da se primeni na EU (ne znam kako je u GB ili u FR, na primer).


Ljudi u SAD nemaju u šta da se asimiliraju na etničkoj i verskoj osnovi, ali moraju da prihvate "američki način života", što mu dođe ekonomsko-politički pandan etničkom i verskom nasleđu ljudi koji dolaze u SAD. Došljaci u SAD(oni koji dolaze legalno a ne preko žice) moraju da budu veći Amerikanci od samih Amerikanaca. Moraju da poznaju istoriju SAD i da prihvate modele ponašanja i poimanja života za koje se SAD zalaže. U svemu tome ne vidim ništa sporno. Moja država, moja pravila, kome se ne sviđa, nek ide.
seceranac seceranac 09:25 28.10.2010

multikulturizam=germanizacija

zena je samo htela da kaze da germanizacija pridoslica nije uspela i ne ide po planu koji su napravili jos davnih dana.

Isti problem je postojao sa jevrejima vek ranije, nisu nikako mogli da se germanizuju ... posle znamo sta se desilo
wukadin wukadin 13:49 28.10.2010

Re: multikulturizam=germanizacija

Pa i nisi bas u pravu. Veliki broj Jevreja se germanizovao tokom XIX veka, cime je doprinelo to sto su imali mozda najveca prava u Nemackoj, barem medju zemljama kontinentalne Evrope. Austrougarska je takodje tu bila solidna. Postojala je cak opasnost od potpune asimilacije.
Medjutim, Jevreji su optuzeni za poraz u WWI i neke druge stvari. Smatra se da je to najveca monstruoznos nazi ideologije sto je meta bila integrisana manjina koja se cesto tesko mogla i razlikovati od vecine. Nikakav nivo integracije nije mogao biti dovoljan za izbegavanje progona, no to vec dobro znamo...
seceranac seceranac 12:23 29.10.2010

Re: multikulturizam=germanizacija

wukadin
Pa i nisi bas u pravu. Veliki broj Jevreja se germanizovao tokom XIX veka, cime je doprinelo to sto su imali mozda najveca prava u Nemackoj, barem medju zemljama kontinentalne Evrope. Austrougarska je takodje tu bila solidna. Postojala je cak opasnost od potpune asimilacije.
Medjutim, Jevreji su optuzeni za poraz u WWI i neke druge stvari. Smatra se da je to najveca monstruoznos nazi ideologije sto je meta bila integrisana manjina koja se cesto tesko mogla i razlikovati od vecine. Nikakav nivo integracije nije mogao biti dovoljan za izbegavanje progona, no to vec dobro znamo...


jevreji su na meti zapadnih drustava jos od pocetka 19. veka i postoje nebrojene knjige publikacije i pamfleti o "jevrejskom pitanju". WWi je samo posluzio kao okidac za nesto sto se spremalo citav vek.
sevarlica sevarlica 17:43 29.10.2010

Re: multikulturizam=germanizacija

seceranac
wukadin
Pa i nisi bas u pravu. Veliki broj Jevreja se germanizovao tokom XIX veka, cime je doprinelo to sto su imali mozda najveca prava u Nemackoj, barem medju zemljama kontinentalne Evrope. Austrougarska je takodje tu bila solidna. Postojala je cak opasnost od potpune asimilacije.
Medjutim, Jevreji su optuzeni za poraz u WWI i neke druge stvari. Smatra se da je to najveca monstruoznos nazi ideologije sto je meta bila integrisana manjina koja se cesto tesko mogla i razlikovati od vecine. Nikakav nivo integracije nije mogao biti dovoljan za izbegavanje progona, no to vec dobro znamo...


jevreji su na meti zapadnih drustava jos od pocetka 19. veka i postoje nebrojene knjige publikacije i pamfleti o "jevrejskom pitanju". WWi je samo posluzio kao okidac za nesto sto se spremalo citav vek.


Jevreji su na meti mnogo ranije. Verovatno niko ni ne zna tačno otkad, ali najbliže vremenski mu dođe trenutak kad su Jevreji počeli da se bave ekonomskim špekulacijama.
Nema ko im se nije nakačio na grbaču. Prvo Rimljani. Pa Španci koji su radili gore stvari od nacista, čak su zlostavljali i Jevreje koji su se pokrstili. Tada je veliki broj Jevreja pobegao u Otomansko(Balkan) i Rusko carstvo. Pa venecijanski geto u 17 i 18 veku.
jednatanja jednatanja 09:28 28.10.2010

Prvo

Pohvala autoru teksta, i Goranu hvala što ga je preneo. Od kada sam u Nemačkoj (desetak godina) nikada do sada nisam čula toliko anti-imigrantske retorike od najviših zvaničnika koliko ove godine. Počelo je sa Thilo Sarrazin-om, bivšim šefom Bundesbanke od koga su se Merkel & co. oštro ogradili da bi potom nešto ublažili njihovu prvobitnu reakciju, da bi se na kraju u javnim govorima nadovezali na njegove ideje. Thilo Sarrazin krivi Turke i "Arape", znači musilimane celokupno, ne samo za nedostatak volje i želje za integracijom već i za finansijske probleme nacije. Po njegovom istraživanju, sve imigranstke grupe OSIM muslimana doprinose pozitivno budžetu i nacionalnoj kasi. NJegova knjiga je ove godine najprodavanija u Nemačkoj, i predviđa se da će biti prodato preko milion primeraka. Meni kao imigrantu, jeste nelagodno oko srca, iako ne pripadam grupi koja se okrivljuje za ovo ili ono. Mogu da zamislim kako je onima drugima....

Interesantno je da autor spominje i nedostatak razlučivanja od strane nemačke javnosti između integracije i asimilacije. Mislim da se suština buduće komunikacije zasniva upravo na tome da se identifikuje postojanje tri grupe imigranata: oni koji se ne integrišu (manjina: ne znaju jezik, nemaju nijednog nemačkog prijatelja), oni koji se integrišu (po meni najveća grupa: zadržavaju običaje svoje i preuzimaju običaje zemlje domaćina), i oni koji se asimiliraju. Sa tom najvećom grupom treba raditi, i pogotovo sa njihovom decom. Da se preispita školski sistem koji već u četvrtom razredu pravi razliku između dece, i šalje one "lošije" (uglavnom imigrante) u škole gde apsolutno nemaju šansu da učine bilo šta od svog života. Da se pruži šansa da imigranti napreduju u kompanijama ako imaju iste kvalifikacije i iskustvo kao i nemačke kolege, itd, itd.

U svakom slučaju, dobro je da je diskusija započeta s tim da pokušamo svi zajedno da nađemo novo rešenje, Negativna retorika sa rasističkim tonom prema određenoj grupi imigranata bez novih ideja ili rešenja može samo još više štete da nanese. I to u društvu koje jeste multietničko, i gde nema nedostatka pozitivnih primera kako ono može uspešno da funkcioniše svakodnevno.

mariopan mariopan 09:47 28.10.2010

Re: Prvo

Završiću jednim vicem koji je aktuelan upravo ovih dana. Godine 2100 kancelar nemačke Mustafa Halil pozvao je svoje sunarodnike na veći stepen tolerancije prema nemačkoj nacionalnoj manjini, a Nemce pozvao da se bolje integrišu! :)

Rešenje im je nadohvat ruke, recept koji su primenili na nama in vivo - Kosovizacija Nemačke.
freehand freehand 10:37 28.10.2010

Re: Prvo

Rešenje im je nadohvat ruke, recept koji su primenili na nama in vivo - Kosovizacija Nemačke.

Dukat bih dao da znam šta je na temu multietničnosti i multikulturalizma, Herr Vestervele imao da saopšti prilikom nedavne posete ovim prostorima, i da li je ista poruka bila za vlasti u Beogradu i Prištini?
DVA bih dukata dao da mogu da saznam mišljenje gospodina Kušnera na istu temu i šta je imao da kaže svom Predsedniku a propos!
pape92 pape92 09:40 28.10.2010

0:40 - 0:58

gradjani_nn gradjani_nn 10:00 28.10.2010

?

Čitajući tekst i komentare, ne prestaje da mi se po glavi vrti pitanje "Kako, oni koji su pro integracija i multikulturalizma, opravdavaju praktični problem do kog neminovno dođe - činjenicu da se Nemac ne oseća domaćim u Nemačkoj (Srbijanac na Kosovu, Beograđanin u Beogradu )? Teorija je lepa, ali praksa pokazuje da se to pre ili kasnije neminovno dogodi, dakle... ???
jinks jinks 10:13 28.10.2010

Re: ?

Kulturoloski "sukobi" su uvek postojali, i uvek ce postojati ... i oni verovatno predstavljaju jedan od osnovnih zamajaca razvoja (kulturni "sukobi" na nivou drzave, federacije drzava, grada, ulice, ...).

Neko je rekao da je pojam nacionalnog osecanja (i spoja razlika na nivou nacionalnih kultura, bilo u vidu koegzistencije, bilo u vidu sukoba) koji se razvio sa pocetkom burzoaskih revolucija i Prosvetiteljstva osnovni zamajac i pokretacka sila razvojnog buma covecanstva u zadnjih dva veka.
gradjani_nn gradjani_nn 10:59 28.10.2010

Re: ?

Ovo mi više liči na pozitivnu argumentaciju nacionalnog osećanja nego naseljavanja i tolerancije pridošlica. Cijenim da se nismo razumeli.
jinks jinks 12:13 28.10.2010

Re: ?

Namera je bila da bude pozitivna argumentacija i jednog i drugog.
gradjani_nn gradjani_nn 12:22 28.10.2010

Re: ?

sevarlica sevarlica 14:09 29.10.2010

Re: ?

gradjani_nn
Čitajući tekst i komentare, ne prestaje da mi se po glavi vrti pitanje "Kako, oni koji su pro integracija i multikulturalizma, opravdavaju praktični problem do kog neminovno dođe - činjenicu da se Nemac ne oseća domaćim u Nemačkoj (Srbijanac na Kosovu, Beograđanin u Beogradu )? Teorija je lepa, ali praksa pokazuje da se to pre ili kasnije neminovno dogodi, dakle... ???


Baš si lepo spomenuo Beograd kao grad čiju su kulturu "pojeli" došljaci. Mada očigledno da postoji način da se ljudi integrišu u društvo. Do 90-ih većina došljaka u Beograd se integrisala u njega i njegovu kulturu iz više razloga. Nudio je bolji život i edukaciju, veću šansu za uspeh, ljudi su dolazili individualno a ne stihiski, i kao najbitnije dolazili su dobrovljno a ne silom prilika.
Nekad su se ljudi dolaskom u Beograd sami menjali na bolje, a danas žele da promene Beograd na bolje.
edi-va edi-va 10:17 28.10.2010

Schande über Merkel

Uvertiru za ovu njenu izjavu je napisao Sarrazin... skandalozno pisano delo koje je cela Nemačka, uključujući i gastarbajtere, one integrisane, pozdravila. Zanimljiva je rekacija Merkelove (tada) na njegovu knjigu:

Angela Merkel, the chancellor, accused him of “dividing society.”

Srećna okolnost je sledeći podatak:

Piromanski
Trenutno je nivo nezaposlenosti u Nemackoj najnizi u poslednjih dvadeset godina, a konjunktura duplo veca od ocekivane.


U suprotnom bi stvari mogle da ponove onu već viđenu istoriju.
blue rider blue rider 10:18 28.10.2010

Gorane, jel moguce

Da ste pogresno shvatili poruku Merkelove? izgleda da se niste dovoljno duboko pozabavili temom... Vrlo sam zacudjen
Nune Popović Nune Popović 10:41 28.10.2010

Achtung! Achtung!Gledao sam nastup Angele Merkel, premijerke najmoćnije evropske države, koja je objavila kraj multikulturalizma u Nemačkoj. Nešto odvratnije, antidemokratskije i naci-fašističkije odavno nisam čuo iz usta tako važne političke osobe i funkcionera kao što je Merkelova.

Izgleda da se Nemci još uvek nisu dovoljno suočili sa svojom zločinačkom prošlošću, čije posledice čovečanstvo oseća i danas. Ili ih je opet "zasvrbelo" oružje i ubeđenje da su nadrasa. A kod njih, kako je istorija pokazala, potrebna je jedna noć da se sa reči pređe na zlodela.

Nemci, koji su od soc-realističke selendre zvane Berlin napravili metropolu i evropsku prestonicu kulture upravo na konceptu multikulturalizma, Nemci koji su dovođenjem radne snage i stručnjaka iz celog sveta postali najmoćnija zemlja Evrope, sada bi da ih se "oslobode", jer, zaboga, oni neće sami da odu iz kuće u čijoj izgradnji su nemerljivo učestvovali.

Ti ljudi raznih rasa, žale se Nemci, ne govore Nemački. Zamisli, molim te, baš strašno, posebno kada se u obzir uzme činjenica kako ti ljudi, iz raznih jezičkih područja, odlično razumeju Nemački kada je potrebno da prime i izvrše svoje radne obaveze i građanske dužnosti 365/24/7.

Merkelova zna da ne postoji opravdanje za postizanje nedemokratskog cilja, koji je lično obznanila.
U tome i jeste najveća opasnost.


p.s. Čestitke autoru analize. Umalo da ova važna tema prođe nezapaženo u Srbiji, "usled niza, što stvarnih što fabrikovanih domaćih događaja i novosti kojima je naša javnost gotovo svakodnevno zatrpana", kako je napisano u uvodu bloga.

freehand freehand 11:07 28.10.2010

Re: Achtung! Achtung!

A kod njih, kako je istorija pokazala, potrebna je jedna noć da se sa reči pređe na zlodela.

Ništa u društvenim procesima nije preko noći. Samo nekad krčka istiha, kao podvarak, a nekad eksplodira kao ekspres lonac. Bitno je da se mora obratiti pažnja na zlokobno šištanje i pištanje koje prethodi eksploziji.
Ova izjava nemačke kancelarke liči na ozbiljno poskakivanje poklopca, i znači da je poslednji momenat da se negde napravi odušak i unutrašnji pritisak spusti na podnošljiv nivo.
Suštinski je problem da su još MarksiEngels utvrdili i bedu filozovije i krah ideologije. Eksperimentalno je, in vivo, na ogromnom statističkom uzorku, utvrđeno da njihov odgovor nije bio zadovoljavajući.
Problem kraja dvadesetog i početka dvadesetiprvog veka je što nema novog odgovora. Nema ozbiljnog filozofskog promišljanja, nema novih ideja, nema sociološkog i kulturnog modela prilagođenog Gugl društvu. Svi koncepti skrojeni nakon grandiozne kloake II svetskog rata pokazali su se kao provizorijum sačinjen na griži savesti i potrebi da se hitno dela. Brzi Nirnberg i "mir, mir, mir - niko nije kriv" držali su vodu dok je ekonomija na razvalinama gurala napred.
E sad, dalje ne bih. Slabo mi je znanje i loš sam prognozer.
Ali, moram reći da mene manje plaši Nemačka i njeni naredni potezi. Ne vidim da je realna bilo kakva reinkarnacija ideja koje su dovele do nazi katastrofe. Plaše me konsekvence koje će ovakve izjave neminovno imati u zemljama tradicionalno sklonim
da inoverne komšije optuže za sve sovje nevolje i zle duhove oteraju lomačom sačinjenom od njihvih domova.
A zaista nisam spreman da poverujem kako Merkelova to nije imala u vidu dok je izgovarala predmetni tekst.
wukadin wukadin 13:21 28.10.2010

Re: Achtung! Achtung!

Nešto odvratnije, antidemokratskije i naci-fašističkije odavno nisam čuo iz usta tako važne političke osobe i funkcionera kao što je Merkelova.


Ajde!
E sto volim vas borce za prava foka.
Jesi li tako branio ugrezene pande iz pojasa Gaze?
Izvinjavam se unapred ako imas neki personal connection kao Stole sto mi onomad zamerio...
Nune Popović Nune Popović 14:11 28.10.2010

Re: Achtung! Achtung!

Možda bi mogao da nama "borcima za prava foka" objasniš kako si se ti borio za ljudska prava sa aspekta naučne fantastike. Čisto da ne budemo uskraćeni za tu tvoju skrivenu istoriju i tvoj značaj koji ti daje za pravo da ovako primitivno reaguješ na tuđe mišljenje.
wukadin wukadin 14:22 28.10.2010

Re: Achtung! Achtung!

A kad sam ja rekao da sam ljuCkopravas?!
Ja se borim za svoja prava i prava onih sa kojima se u ponecemu identifikujem, kad imam volje.
SF i slicne stvari su dobre sa alegorijskog aspekta, kad te bas zanima.
I, hvala sto me reklamiras... Besplatno. Nemamo ugovor po kojem sam ti nesto duzan.
Primitivan sam, naravno... Mnogo vise nego vasa nova ikona, mislim Diva Dzej Kej
Nune Popović Nune Popović 14:55 28.10.2010

Re: Achtung! Achtung!

wukadin

Primitivan sam, naravno... Mnogo vise nego vasa nova ikona, mislim Diva Dzej Kej


Naravno.
G r o f G r o f 22:21 28.10.2010

Re: Achtung! Achtung!

Kritikovati nekog zbog jakih i neodmerenih reči, jakim i neodmerenim rečima, u najmanju ruku diskredituje kritičara i pretvara ga u običnog galamdžiju.

Izgleda da se Nemci još uvek nisu dovoljno suočili sa svojom zločinačkom prošlošću, čije posledice čovečanstvo oseća i danas. Ili ih je opet "zasvrbelo" oružje i ubeđenje da su nadrasa. A kod njih, kako je istorija pokazala, potrebna je jedna noć da se sa reči pređe na zlodela.
Gonzo92 Gonzo92 04:28 29.10.2010

Re: Achtung! Achtung!

Nune Popović
Nešto odvratnije, antidemokratskije i naci-fašističkije odavno nisam čuo iz usta tako važne političke osobe i funkcionera kao što je Merkelova.


Vrlo iskrena i tacna obzervacija. Mislim na Merkelovu.
ivana23 ivana23 10:54 28.10.2010

***Imamo li psihologa na blogu? Ume li neko da protumaci ovaj Body language?
maksa83 maksa83 11:01 28.10.2010

Re: ***

Ume li neko da protumaci ovaj Body language?


Steepling.
Atomski mrav Atomski mrav 11:30 28.10.2010

Re: ***A tek odela... sva ista, samo boja drugačija...
jednatanja jednatanja 11:38 28.10.2010

Re: ***

Steepling


ali ona ga je obrnula, vrh na dole
edi-va edi-va 11:49 28.10.2010

Re: ***

jednatanja
Steepling


ali ona ga je obrnula, vrh na dole


Evo jedne podrobne analize na nemčkom.
wukadin wukadin 13:17 28.10.2010

Re: ***

Masonska simbolika?
Ne znam, pitam
Exitus Letalis Exitus Letalis 13:55 28.10.2010

Re: ***

maksa83
Ume li neko da protumaci ovaj Body language?


Steepling.

treba nam još podataka.
dal klima maše glavom il nešto slično.

enivej, žena je mrak.
samo nije se u ovoliko boja oblačila dok je bila s one strane.

propasti, uslovno rečeno, najviše su doprineli lenjivci s one strane zida.
naučili 50 godina da ne rade i odjednom ...

neće ona dugo...
već je rpilična frka u svetu.
tako je bilo i s austrijom, pa su je malko turili na led dok se
desničari nisu zamrz(i)li ...
wukadin wukadin 14:13 28.10.2010

Re: ***

Kako je krenulo jos cu da zgotivim Merkelu.
Kad vidim ko je sve mrzi.
A trojni sastanak Rusija-Francuska-Nemacka nije bio los.

Evo sad bas cujem - znate li koje je najpopularnije ime za decake u Britaniji?
ivana23 ivana23 14:30 28.10.2010

Re: ***

najpopularnije ime za decake u Britaniji


Muhamed.
wukadin wukadin 14:32 28.10.2010

Re: ***

Richtig
Goran Vučković Goran Vučković 15:04 28.10.2010

Re: ***

freehand freehand 22:30 28.10.2010

Re: ***

tako je bilo i s austrijom, pa su je malko turili na led dok se
desničari nisu zamrz(i)li ...

Ti to za ozbiljno porediš Nemačku i Austriju?
I još da saznamo ko će Dojčland da turi na led, pa možemo svi na livadu da beremo cveće.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 23:06 28.10.2010

Re: ***

Ume li neko da protumaci ovaj Body language?

A kada neko ovako ide i na spavanje znaci da je naucen sta to treba da znaci i to koristi da se kao takav pretstavi. Ali cim se malo "opusti" kao na slicici u zelenom kompletu oda se da je samo dresura u pitanju
ed_novipazar ed_novipazar 11:45 28.10.2010

Integracija - sta je to?

Može se i drugačije formulisati: da li poštovanje zakona jedne zemlje i vladanje jezikom te zemlje automatski znači i biti integrisan? Sumnjam. Da nije, možda, ovde reč „integracija” upotrebljena kao eufemizam, dok se zapravo mislilo na asimilaciju? Ostaje nejasno šta se ovde podrazumeva pod suživotom ili, još preciznije, „životom jednih pored drugih” i koji su to nepobitni pokazatelji da taj koncept nije uspeo? Možda zato što drugi nije asimilovan? I gde je linija koja razdvaja integraciju od asimilacije?


Sudija Ustavnog suda Njemacke u penziji, Prof. Dr. Ernst-Wolfgang Böckenförde je na ovu temu dao jednu jednostavnu, pravnicku i od politike i politikanstva osloboljenu izjavu:

"Migranti uopste ne moraju prihvatati vrijednosti njemackog drustva. Dovoljno je da prihvataju njemacko pravo i da se drze zakona."

Za cijeli clanak kliknuti na ---> link

On cak ni poznavanje jezika nije pomenuo. Dobro, ne mora ni da pomene, to se podrazumijeva. No, to u Njemackoj uopste nije problem. Skoro da ne postoji mladji i radno sposoban migrant koji ne vlada njemackim jezikom. U pitanju su uglavnom stariji migranti koji su obavljali nizerazredne poslove i koji su propustili svoju sansu. No, oni zbog svojih godina i nisu faktor koji bi mogao da poremeti proces integracije ili multikulturalizma. Ubijedjen sam da je procentualno mnooogo vise americkih zitelja koji ne govore engleski nego njemackih koji ne govore njemacki. Zato se cijela prica oko integracije usljed nedostatka argumenata pretvorila u obicno politikanstvo. A ono je potpomognuto i krizom vlastitog identiteta Njemaca. Oci im bodu sve druge etnicke zajednice koje su u Njemackoj prilicno dobro organizovane. A ubjedljivo najvise im, zbog razlike u vjeri i zbog brojnosti, oci bodu muslimani koji ljubomorno cuvaju svoju vjeru i svoju kulturu i ciji se broj stalno povecava.

mrdax mrdax 12:09 28.10.2010

Re: Integracija - sta je to?

A ubjedljivo najvise im, zbog razlike u vjeri i zbog brojnosti, oci bodu muslimani koji ljubomorno cuvaju svoju vjeru i svoju kulturu i ciji se broj stalno povecava.

Mislim da je sve receno sa ovom recenicom.

freehand freehand 12:30 28.10.2010

Re: Integracija - sta je to?

Mislim da je sve receno sa ovom recenicom.

Sem što nije istina, nije ni duhovito (mislim na kvazi-karikaturu).
wukadin wukadin 13:13 28.10.2010

Game Over

Sto bi onomad reko W (Dabaja)
background noise background noise 13:37 28.10.2010

Vrhunsko licemerje

te da su se Nemci nadali da će oni jednog dana otići


Sasvim jasna i namerna laz . . .
mrdax mrdax 13:57 28.10.2010

Re: Vrhunsko licemerje

background noise
te da su se Nemci nadali da će oni jednog dana otići


Sasvim jasna i namerna laz . . .


To jeste. Ma ceo njen nastup je odvratan . Zvucala je kao "der Führer" sa obrijanim brkovima. Mislim da je mogla na mnooogo kulturniji nacin da objasni problem sa integracijom ili sudarom kultura koji definitivno postoji u Nemackoj. Bio sam par puta tamo a treba da odem i da zivim tako da mene opet pogadja poprilicno ovo njeno lamentiranje nad ugrozenim nemackim vrednostima.
Sa druge strane poptuno razumem kakav problem imaju ....
Sto se tice cutljivih Nemaca , oni obrazovaniji uglavnom "cute i trpe" ili su jednostavni zadovoljni kada dobiju "mozak" iz bilo koje druge zemlje.
Sa druge strane oni malo brbljiviji ne kriju da se gnusaju Turaka i Arapa.Opet , najrazvijenija su EU zemlja i poprilicno su se "obradovali" i kada je "pukla" Grcka nedavno. Bice ovo tresla se gora, rodio se mis. Ili ce kao u Francuskoj ,nema burki,minareta itd.....Nemam pojma

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana