Rješenje za Kosovo

Dejan Jović RSS / 24.02.2008. u 19:53

 

U novoj situaciji na Kosovu i oko Kosova, postavlja se pitanje: ima li mirnog, sigurnog i poštenog (fair) izlaza iz krize koja danas izgleda ozbiljnom i potencijalno trajnom? Postoji li rješenje kojim bi se omogućio ipak neki održivi kompromis, izbjegle daljnje napetosti (koje, kako sam napisao u prošlom tekstu, vode radikalizaciji i u Srbiji i na Kosovu), te štoviše, čak i ostvarili glavni interesi svih uključenih strana, a posebno Srba i Albanaca. 

Mislim da takvo rješenje postoji, pa ću ovdje iznijeti jedan prijedlog, svjestan naravno da on ima vrlo male (zapravo – vjerojatno: da nema nikakve) šanse da bude prihvaćen. No, bit će dovoljno ako potakne druge na razmišljanje o mogućim rješenjima.  

O čemu se radi?

 

Prijedlog polazi od sljedećih pretpostavki:   

Prvo, da Abanci i Srbi nakon 17. februara 2008. više neće (i ne žele) živjeti u okviru iste države, odnosno da je svaka ideja o nekoj „reintegraciji“, „povlačenju priznanja“ i „prisiljavanju“ zemalja da priznaju ili ne priznaju Kosovo iluzorna. Polazim, dakle, od pretpostavke, da su Kosovo i Srbija dva entiteta, i da će tako ostati u budućnosti. Srpski zahtjevi da se Kosovo vrati pod srpski suverenitet ne znače istodobno i da su Srbi doista spremni i voljni živjeti s Albancima u istoj državi – govori se uglavnom o povratku teritorija, dok političke stranke ne nude nikakav program stvarne reintegracije društva. Na drugoj strani, nijedna partija na Kosovu ne predlaže reintegraciju, a za nju ne postoje ni međunarodne pretpostavke, nakon što su značajne svjetske države priznale nezavisnost Kosova od Srbije;

Drugo, da Srbija ne želi priznati nezavisno Kosovo, i da to neće uraditi ni pod kakvim pritiscima, posebno ne sve dok iza sebe ima snažnu podršku Rusije, koja ima svoje interese na Balkanu, i kojoj odgovara da se preko Srbije instalira ne samo na Balkan, nego i šire – u Evropu. Istodobno, Kosovo neće priznati Srbiju sve dok ona ne prizna Kosovo – tako da će te dvije države ostati međusobno nepriznate, te će obje tvrditi da su suverene na Kosovu;  

Treće, da sjeverni dio Kosova, kojeg danas Priština faktički ne kontrolira, neće tako lako – ako će ikako – biti reintegrirano s ostatkom Kosova, nego će težiti sve većoj faktičkoj (a možda i de iure ) autonomiji ili čak otcjepljenju od Kosova. Radi se o de facto reintegraciji sjevernog Kosova u srpske političke i zakonske okvire. Svako ugrožavanje tog procesa moglo bi samo dodatno zaoštriti odnose u regiji, te biti povod za izravnu vojnu prisutnost Rusije na sjevernom Kosovu i/ili drugim dijelovima Srbije;

Četvrto, da će albanski nacionalizam – koji je ohrabren dosadašnjim uspjesima – kad-tad postaviti pitanje opravdanosti granice između Kosova i Albanije, koja u ovim okolnostima dijeli albanski narod u dvije države, onako kako je svojedobna granica između Istočne i Zapadne Njemačke dijelila njemački narod, te kako granica između Sjeverne i Južne Koreje dijeli korejski narod. No, u slučaju tadašnje Njemačke i sadašnje Koreje, postojale su ideološke razlike, te vanjska prisila da se održi takva podjela – a ni jedno ni drugo ne postoji u slučaju dviju država s albanskom etničkom većinom;  

Peto, da  je i Kosovu i Srbiji, međutim, u interesu da se izađe iz sadašnjeg stanja, jer ono predstavlja veliku smetnju vanjskopolitičkim interesima, te konsolidaciji demokracije u obje zemlje. Srbija će zbog kosovskog problema biti sve udaljenija od integracije u Evropsku Uniju (koju većina njenih državljana želi – kako su pokazali nedavni predsjednički izbori), a u njoj bi se mogao razviti radikalni nacionalizam, što bi onemogućilo konsolidaciju demokracije. Isto tako, zbog neriješenog kosovskog problema, Srbija bi mogla biti de facto izolirana od velikog broja zemalja koje priznaju nezavisno Kosovo. To nije u interesu Srbije. Na drugoj strani, Kosovo neće moći postati punopravni član međunarodnih institucija, nego će zavisiti od Sjedinjenih Država (a dijelom i od Evropske Unije), sve dok se ne postigne neki sporazum s Beogradom. Albancima na Kosovu je također u interesu da se ovaj problem sa susjednom Srbijom (a možda i drugim susjednim zemljama – koje još nisu priznale Kosovo) nekako riješi, kako bi se mogli okrenuti razvoju. Gledano na duži rok, kosovska nezavisnost od Srbije neće imati punog efekta, ako ne dovede do pune nezavisnosti – uključujući i nezavisnost od SAD i NATO-a.; i

Šesto, da je tzv. međunarodnoj zajednici (a naročito Evropskoj Uniji) i dalje stalo da se ovaj problem riješi kompromisom, a ne da eskalira u sukob koji bi mogao – zbog uključenosti SAD, Rusije i Evrope, kao i zbog nedavne prošlosti na Balkanu, te potencijala da dođe do infiltracije radikalnih ideologija sa strane – postati veoma oštar, i imati globalne posljedice. Također, međunarodna zajednica nije promijenila svoju politiku – da će prihvatiti svaki mogući sporazum između Beograda i Prištine, koji ne bi ugrožavao stabilnost drugih zemalja i regije u cjelini.  

Prijedlog kojeg ovdje izlažem polazi od tih pretpostavki, te je izrečen u želji da se postigne održiv i pravedan sporazum, te time ukloni velika opasnost za stabilnost, mir i prosperitet Srba i Albanaca, te potencijalno cijele jugoistočne Evrope. Kao i u svakom kompromisu, tako bi i u ovom obje strane dobile najviše što se može, ali ne i baš sve što žele. Za pretpostaviti je da će ono što će dobiti biti više od onoga što imaju danas, te da će zbog toga ipak vidjeti neke prednosti u ovom prijedlogu.  

Predlažem, dakle, sljedeće: 

Prvo, da Srbija izjavi da dio teritorije kojeg sada kontroliraju kosovski Albanci ne smatra više svojom državnom teritorijom, i da prihvaća njegovo otcjepljenje od Srbije,

Drugo, da zauzvrat, kosovske vlasti prihvate da teritorije koje sada kontroliraju kosovski Srbi, ostaju sastavni dio Srbije, i da se isključuju iz novoproglašene kosovske države,   

Treće, da Srbija izjavi da bi podržala – štoviše, da preferira – eventualnu odluku  kosovskih Albanaca da teritoriju Kosova koju danas kontroliraju ujedine s Albanijom, i

Četvrto, da Srbija zatraži da – u zamjenu za priznanje nove situacije, i u zamjenu za podršku koju bi Srbija dala ujedinjenju tog de facto Kosova s Albanijom, sadašnje kosovske teritorije neće – osim u striktno unutrašnjoj upotrebi – koristiti naziv „Kosovo“, nego će se nazvati „Sjevernom Albanijom“, „Dardanijom“, „Iliridom“ ili slično. Na drugoj strani, sjeverno Kosovo – koje će biti dio Srbije – također će se u unutar-srpskoj upotrebi (ali ne u međunarodnoj) moći nazivati „Kosovom“. Ni jedni ni drugi ne bi mogli koristiti taj naziv u međunarodnoj komunikaciji. Time bi i Albanija i Srbija mogle tvrditi da je Kosovo njihovo, ali samo za domaću javnost. Intervencije koje uključuju zahtjeve za promjenom naziva i simbola nisu nepoznate na Balkanu – Grčka ih je primijenila kad se radilo o Makedoniji.   

Koje bi bile prednosti takvog eventualnog rješenja?

Prije svega, svako rješenje ove situacije bilo bi ogroman korak naprijed. I Srbi i Albanci će strahovito gubiti, budu li se nastavile i zaoštravale tenzije. To nije u interesu nikome u regiji – ni susjedima, ni Evropskoj Uniji, ni onima u Rusiji i Americi koji stvarno žele mirno rješenje i dobrobit narodima Balkana. Današnja situacija na Kosovu i u vezi s Kosovom jest najveći izazov miru i stabilnosti u Evropi, i potencijalno žarište jednog budućeg regionalnog, a možda čak i globalnog sukoba. Kompromisno rješenje otklonilo bi ili značajno smanjilo mogućnost eskalacije tog sukoba.  

Korigiranje granice obavilo bi se po načelu „jednakog gubitka“, jer bi i Srbija i Kosovo izgubili oko 12 posto svoje sadašnje nominalne teritorije, kako je to nedavno objasnio Slobodan Marković (u svom tekstu objavljenom na www.pescanik.net). I na tom novom Kosovu i u Srbiji i dalje bi opstale manjine: Srbi na Kosovu ispod Ibra, a Albanci u Preševskoj dolini. Ovaj prijedlog ne uključuje nikakvo preseljavanje stanovništva – štoviše, tome se oštro protivi. Kompromisno rješenje do kojeg bi se došlo eventualnim prihvaćanjem ovog prijedloga stvorilo bi potpuno novu situaciju – u kojoj bi se smanjile tenzije, a time i opasnosti za manjine s obje strane granice. Također, da bi se ovaj prijedlog ostvario, nije potrebno nikakvo „osvajanje“ i „pomicanje“ granica: Srbija već kontrolira sjeverno Kosovo, kao što Kosovo već kontrolira 88 % svoje nominalne teritorije. Sadašnje faktično stanje jednostavno bi se legaliziralo.  

Što se tiče Albanaca, oni bi dobili ono glavno što traže: da Srbija prizna da Kosovo više nije dio srpskog teritorija, tj. da im prizna nezavisnost od Srbije. Štoviše, ovakvo bi rješenje išlo i korak dalje od Ahtisaarijevog plana, jer bi Albancima na Kosovu i Albancima u Albaniji bila data mogućnost da se ujedine ako i kad to žele. Dakle, Srbija bi ponudila upravo ono što će albanski nacionalizam – kad-tad – tražiti, jer je u prirodi svakog nacionalizma da pokušava stvoriti jednu, a ne dvije nacionalne države. Time bi se preduhitrile sve one negativne posljedice koje bi mogao izazvati daljnji albanski nacionalizam. Taj albanski nacionalizam, naime, sasvim sigurno neće dobro gledati na preveliku kontrolu Kosova od strane stranih političkih, vojnih i ekonomskih institucija, kao što je malo vjerojatno da će lako prihvatiti nove simbole kosovske državnosti. To se osobito odnosi na upotrebu albanske nacionalne zastave (crvene s crnim orlovima), a ne ove nove kosovske. Malo je vjerojatno da bi Albanci, koji su u Jugoslaviji bili spremni riskirati dugotrajne zatvorske kazne da bi dobili pravo isticanja svoje nacionalne zastave, i kojima je glavni praznik upravo Dan zastave (28. novembra), sada mogli tek tako prihvatiti njeno istiskivanje iz javne upotrebe. Slično se odnosi i na druge simbole državnosti – te na samu ideju da se ostvari glavni cilj nacionalizma – ujedinjenje Albanaca u jednu državu. Međunarodna će se zajednica – prije ili kasnije – morati suočiti s pitanjem: zašto su se dvije Njemačke mogle ujediniti, a dvije albanske države to ne mogu. Ovim rješenjem to bi se pitanje preduhitrilo. 

Što bi Albanci izgubili ovim prijedlogom? Izgubili bi oko 12 posto teritorije (ili čak i manje), koju i tako ne kontroliraju, i koju – posebno ako dođe do izravnog ruskog prisustva na terenu – neće ni imati šanse vratiti u svoj državno-pravni poredak. Također, izgubili bi „državu“ koja je zapravo pod snažnim protektoratom sa strane, i koja ne bi mogla postati članicom međunarodnih organizacija ili institucija, jer bi je u tome blokirao dovoljan broj drugih zemalja.  

Što bi dobila Srbija? Prvo, Kosovo bi nestalo kao samostalna država, pa bi činjenica da ga Srbija neće nikada priznati postala irelevantna. Srbija priznaje Albaniju, pa prema tome nema nikakve potrebe za nekim novim priznavanjem. Srbija je dosad tvrdila da je nezavisno Kosovo neprihvatljivo iz razloga povređenog nacionalnog ponosa (dakle, simbolističkih razloga), kao i iz sigurnosnih razloga, jer će biti neprijateljski orijentirano prema Srbima. Ona dosad nije nikada izjavljivala da joj Albanija predstavlja bilo kakav sigurnosni, simbolistički ili politički problem – štoviše, s njom ima regularne kontakte, i dobre susjedske odnose. Drugo, Srbija bi legalizirala sadašnje stanje na sjeveru Kosova, i štoviše – mogla bi tvrditi da nije izgubila Kosovo. Uz malo mašte, srpski bi političari mogli tvrditi da su, doduše, izgubili teritorije na Kosovu, ali ne i samo Kosovo, jer bi se sjeverne teritorije mogle – za unutrašnjepolitičke potrebe, kad je to već tako važno mnogima – jednostavno nazvati „Kosovo“. Dakle, dok bi kosovski političari dobili ujedinjenje u jednu državu, srpskima bi takvo rješenje omogućilo da retoričkim bravurama nađu neki izlaz i okrenu se od kosovskog pitanja prema drugim pitanjima od važnosti za građane.  

Što bi Srbija izgubila? Isto što i Albanci – teritoriju koju i tako nemaju nikakvih izgleda vratiti u svoj državno-pravni okvir, osim ako ne računa na neki treći svjetski rat, ili na potpuno urušavanje zapadnih institucija – što je očigledna iluzija.  

Ono što je vrlo važno – ovakvim bi kompromisom i jedni i drugi otklonili glavnu prepreku daljnjoj evropeizaciji cijele regije. Evropskoj je Uniji jednostavnije raditi s dvije nego s tri države, naročito što sve njene zemlje-članice priznaju i Srbiju i Albaniju, dok neke ne priznaju Kosovo. Albanija već ima određene odnose i s EU i s NATO-om, koje Kosovo nema, i za koje je gotovo sigurno da ih neće imati u skorije vrijeme – tj. sve dok određeni broj članica tih organizacija ne prizna samoproglašenu nezavisnost.  

No, najveća prednost ovog prijedloga je u tome što dosad nismo čuli nikakav drugi prijedlog o tome kako riješiti sadašnju krizu. Jedino što smo čuli je mogućnost da se to riješi nekim „trećim svjetskim ratom“, ili tvrdoglavim odbijanjem da se pogleda u oči sadašnjoj stvarnosti, ili ponavljanjem fraza i prijetnji na obje strane. U toj situaciji, sadašnje napetosti stvorit će novi status quo, u kome će i Srbija i Kosovo izgubiti ili značajno oslabiti bilo kakvu stvarnu nezavisnost (ova prva će biti sve više ovisna o Rusiji, a druga o Americi), te će obje biti u stalnom strahu jedna od druge, i u permanentnom „izvanrednom stanju“. Produženje takve situacije nije u interesu ni albanskom ni srpskom narodu, koji čak i danas imaju alternativu: da žive kao dobri susjedi, i jedni druge poštuju i tretiraju kao ravnopravne partnere, a možda (nadam se) u budućnosti i kao strateške saveznike i prijatelje.Komentari (202)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Jeremija Jeremija 20:10 24.02.2008

Dobro jutro

Kolumbo: da ima mudrosti to je moglo odavno tako da se reši.
Lu Lu 20:14 24.02.2008

Re: Dobro jutro

haha...malocas i ja htela da napisem...dobro jutro kolumbo!

znamo mi da je takav plan moguc...samo nikom nije jasno sto premijer nije sredio oko podele, pa svi da pevamo!
Dejan Jović Dejan Jović 20:37 24.02.2008

Re: Dobro jutro

Mudrosti nikad dovoljno, ali vremena jos uvijek ima
Vlada Stojnić Vlada Stojnić 12:22 25.02.2008

Re: Dobro jutro

Dejane, plan je naravno jako dobar, ali prevideo si jednu stvar. Pročitao sam samo pola komentara, pa se izvinjavam što se ponavljam u slučaju je neko već zamerio istu stvar.
Naime, kada su se u javnosti pominjale špekulacije oko podele Kosova, među Albancima se kristalisalo mišljenje da bi u tom slučaju, ukoliko severno Kosovo ostane u Srbiji, bilo neophodno napraviti spajanje južnog dela Srbije (bez Kosova), odnosno onog dela gde su u većini Albanci sa Kosovom. Tako da podela po ovim principima koje si pomenuo ne bi bila za njih prihvatljiva. Ako izgube makar i deo Kosova, Albanci će osećati potrebu da to nadomeste južnim delom Srbije. Realno, nikad oni ne bi ni pristali na ikakvu podelu, tako da su ovo bila samo nagađanja njihovog analitičara Dukađina (mislim da se tako zove). Ali mislim da im je to plan b, ali veoma veoma udaljen plan, jer trenutno su oni zadovoljeni (a tako će, po meni, i ostati). Zašto bi onda pristajali na bilo kakvu podelu, kada mogu imati celo Kosovo?
Dejan Jović Dejan Jović 12:49 25.02.2008

Re: Dobro jutro

Hvala, Vlado. Već je bilo riječi o tom pitanju, ali da pojasnim. Mislim da Albanci NE mogu računati u nekoj realnoj varijanti na cijelo Kosovo (uključujući i njegov sjeverni dio), kao što ni Srbi NE mogu računati na cijelu Srbiju (tj na Kosovo u njoj). Faktičko stanje je takvo kakvo jest, i mislim da će - bez nekog iznenađujućeg obrata - tako i ostati. Dakle, oni ne gube ništa što sad imaju, kao što ni Srbi ne gube ništa što sad imaju. Kosovo, naime, nemaju (osim sjevernog). Svako uključivanje novih teritorija u tu jednadžbu na bilo kojoj strani bi značilo novi problem. Preševo ostaje u Srbiji i tamo žive Albanci, koji trebaju biti u svakom smislu tretirani kao ravnopravni državljani Srbije, i još i više od toga: trebaju biti dodatno zaštićeni principima "pozitivne diskriminacije". Sve to isto treba učiniti u odnosu na Srbe koji ostaju izvan Srbije. Obje države mogu se vjerojatno dogovoriti - ako ima dobre volje - da se to nadzire nekom mješovitom komisijom, uglavno albansko-srpskom, s minimalnim prisustvom stranaca.

Pored toga, možda na ovo treba gledati ovako: Albanci gube 12 posto teritorije na kojoj živi narod s kojim zapravo ne mogu upravljati, ali istodobno stvaraju državu koja je daleko veća od Kosova, i plus toga je već međunarodno priznata. Je li to dovoljna šargarepa?
oldtajmer oldtajmer 19:49 25.02.2008

Re: Dobro jutro

Samo to sa sadasnjom srpskom vlasti nema sanse. Tu nema nikakve mudrosti.

Stvatrno mi se cini da Kostunici, kao ni Milosevicu, nije cilj nikad bio ocuvanje Kosova, vec ocuvanje Kosovskog problema da bi se pomocu njega odrzavali na vlasti...
Altea Altea 20:13 24.02.2008

Da, ali....

Vrlo dobra zapazanja, samo sto se plasim da su strasti na obe strane toliko zahuktale da ne vidim na koji nacin bi prihvatile tako nesto. Koliko znam, Albanci su trazili Presevo i okolinu u zamenu za eventualnu podelu Kosova, ali sadasnja srpska vlada na tako nesto tesko da bi pristala (predlog je odbijen tokom nedavnih pregovora, ukoliko se ne varam).
Ideja koju ste izneli jeste racionalan kompromis, samo sto, nazalost, racionalnost ne nalazi mnogo odjeka u atmosferi uzavrele krvi.
dobronamjeran dobronamjeran 20:22 24.02.2008

Dobro

Tvoje ponudjeno rjesenje je na prvi pogled plod dugog i dubokog razmisljanja koje je u obzir uzelo uglavnom sve cinioce koji utjecu na pitanje Kosova i s te strane nemam zamjerki. Neke dvojbe imam oko ujedinjenja tih teritorija u Albaniju i posljedica na Makedoniju koje bi to ujedinjenje potencijalno imalo no s cvrstim medjudrzavnim sporazumima i to je moguce rijesiti.
Problem vidim u dva segmenta:
1. U sirini akcije koja bi ponudila ovakvo rjesenje na razmatranje. To jest treba okupiti dovoljan broj relevantnih cimbenika koji bi stali iza ovog ili slicnog plana te koji bi imali dovoljno snage da ta pitanja postave na dnevni red.
2. Iracionalno vodjenje politike koja stanje oko Kosova koristi za sredjivanje stanja u Srbiji i za sticanje novih politickih poena na platformi sto gore to bolje jer normalizacijom prilika u Srbiji oni gube svoj smisao postojanja. Pogledati poucak HSP u Hrvatskoj. Problem je sto te snage danas odlucuju o sudbini Srbije i bilo kakvo racionalno rjesenje a ovo tvoje takvim smatram njima izmice pozicije i vlast te s time i zelju za ozbiljnim rjesavanjem problema. Oni su spremni zarad jedne snicle zaklati cijelu kravu.
Ostaje ti demokratska alternativa okupljena oko LDP-a i Boris Tadic. Kako vidis iz danasnje izjave Kostunici je zrdravlje jako naruseno i izgleda kako ima visoku temperaturu.
Dejan Jović Dejan Jović 20:43 24.02.2008

Re: Dobro

Hvala, dobronamjerni - drago mi je da ti ovaj prijedlog nije totalno neprihvatljiv. Moje je da kažem što mislim da bi bilo najbolje rješenje, a naravno da je stvar političke volje (ili nevolje) da radi šta misli da treba. Kakvi su da su, ipak imaju legitimitet izbora iza sebe, kojeg ja (naravno) nemam. Što se tiče Makedonije, to je separatno pitanje. Amerikanci trenutno imaju utjecaj i na Makedonce i na Albance, tako da tamo ja zasad ne vidim mogućnost da konflikt eskalira iznad razine povremenih incidenata manjeg ili srednjeg intenziteta. Nema mogućnosti, recimo, da se on pretvori u regionalni ili šire od toga - što, nažalost, u ovoj situaciji (oko Kosova) nije slučaj. Ali, svjestan sam da bi dugotrajna napetost u regiji utjecala i na Makedoniju, te da je priznanje Kosova ohrabrilo nacionalizam i drugdje.
Lektorka Lektorka 21:22 24.02.2008

Re: Dobro

Ostaje ti demokratska alternativa okupljena oko LDP-a i Boris Tadic.

Boris Tadic? Zaista mislis da je on potencijalni sagovornik u razgovoru o predlogu ovakvog resenja? Ja u to ne verujem, i u tome vidim najveci problem srpske politike (jer drugu dvojicu, Kostunicu i Nikolica, ionako ne racunam).

Dejane, da sam ja politicarka :), odmah bih potpisala da bude tako kako predlazete! I pomisljam da je takvo resenje u buducnosti moguce. Jedino sto ne verujem da je ta potencijalna buducnost bliska. Prepreka je veoma mnogo trenutno, neke su i ustavne (preambula o Kosovu u srpskom Ustavu) i "deklarativne" (recenica o nepromenljivosti granica Kosova u kosovskoj Deklaraciji), ali ce najteze ici sa preprekama u ostrascenim i nacionalizmom opijenim ljudskim glavama, a videli smo ovih dana da njih nije malo.

U svakom slucaju preporuka, za ovakvo resenje se vredi zalagati.

EDIT: Deo price koji se tice moguceg ujedinjenja s Albanijom smatram, bar trenutno, marginalnim. Moj komentar se odnosi samo na predlog podele Kosova.
dobronamjeran dobronamjeran 21:48 24.02.2008

Re: Dobro

Boris Tadic? Zaista mislis da je on potencijalni sagovornik u razgovoru o predlogu ovakvog resenja?

On je jos uvijek na papiru prodemokratski orijentiran, i nije bio na mitingu jer je sigurno pretpostavio sto ce se dogadjati pa nije htio unistiti ostatke svojeg demokratskog potencijala, nadalje predsjednik je Srbije i to mu svakako daje vaznost da bi trebao biti upoznat.
Da se razumijemo ovo rjesenje nije i ono sto sam ja zagovarao. Ja sam zagovarao rjesenje u kojem Srbija odmah priznaje Kosovo i kroz multilateralne ugovore jamci sva prava Srbima na Kosovu i Albancima u Srbiji. Paralelno s tim izrucuje Haaske optuzenike i kroz medjusobnu suradnju s Kosovom ubrzava put Europske Unije. No kako se to nije dogodilo onda se moraju traziti druga rjesenja. Za sada su apstraktni pojmovi u igri i osjecaj da onaj tko ih izrice ima ozbiljnih zdravstvenih poteskoca.
Ponovio bih kako bilo koje smisleno pa i ovo rjesenje oduzima vlast Kostunici a Nikolica pretvara u rubnog politicara jer mu izbija dva aduta iz ruku:
1. prestaje velikosrpski san o granicama Kavlobag, Kavlovac Vivovitica te kopni masa tranzicijskih gubitnika koji se ponovno pretvaraju u amorfnu masu srednjeg sloja kojima je osnovna briga ne vise mitsko Kosovo i odbrana svetog srbskog tla nego kamo ce ici na ljetovanje i koji automobil ce kupiti.U takvoj situaciji prolaze po HSP aksiomu u Hrvatskoj sto znaci da podrska dolazi na oko 5 do maksimalno 8%.
Lektorka Lektorka 22:15 24.02.2008

Re: Dobro

Dobronamjerni,
potpisujem svaku tvoju rec, potpuno isto razmisljam. Jedino se ponovo spoticem o Tadica. To sto nije bio na mitingu moze mozda nekolicinu sasvim neupucenih da zavara - dogovorio je on taj miting na sastanku sa Kostunicom i Nikolicem. Ne prestaje da govori da nikada i ni pod kakvim uslovima nece prihvatiti nezavisno Kosovo. Njegove reci o proevropskoj buducnosti padaju na testu realnosti, nazalost. A ono sto on zaista cini kao predsednik je jednostavno - kukavicki.
adam weisphaut adam weisphaut 22:22 24.02.2008

Re: Dobro

A ono sto on zaista cini kao predsednik je jednostavno - kukavicki.

Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 22:23 24.02.2008

Re: Dobro

Lektorka
Boris Tadic? Zaista mislis da je on potencijalni sagovornik u razgovoru o predlogu ovakvog resenja? Ja u to ne verujem, i u tome vidim najveci problem srpske politike


Da stvarno je Tadic problem posto nije poznat kao umeren, razuman politicar spreman na kompromise i dogovore. Po tim kriterijumima je najpogodniji Cedica ... al' sta vredi kad se on jos od pocetka zalaze za nezavisno Kosovo po Ahtisarijevom planu (tj. u nepromenjenim granicama) ...A fali mu jos jedna "sitnica": dva miliona glasaca (200 hiljada onih najvrednijih vec ima:))))))
dobronamjeran dobronamjeran 22:36 24.02.2008

Re: Dobro

I ja potpisujem svaku tvoju rijec. No Tadic je demokratski izabran predsjednik drzave i to velikim naporom cijele demokratski orijentirane Srbije skupa s Coletom i Cedom. Dakle on ima potencijal rjesavanja problema. To da on daje umjetno disanje Kostunici metodom usta na usta meni je potpuno jasno. No izmedju Tadica i Kostunice koji vode drzavu kojem bi odnijela ovaj prijedlog?
adam weisphaut adam weisphaut 22:41 24.02.2008

Re: Dobro


Da stvarno je Tadic problem posto nije poznat kao umeren, razuman politicar spreman na kompromise i dogovore.

Misliš kompromizerstvo?
nowhere man
vucko vucko 22:45 24.02.2008

Re: Dobro

Misliš kompromizerstvo?

U prevodu za strance: jedna od najvećih uvreda novijeg datuma u Srbalja.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 22:53 24.02.2008

Re: Dobro

vucko
U prevodu za strance: jedna od najvećih uvreda novijeg datuma u Srbalja.


hahaha da dodam ja jos jedan strasno uvredljiv (novijeg datuma) izraz u Srbalja: kohabitacija sa onima koji ne misle sve isto kao ti. A ustvari treba teziti unistenju takvih ...

ps. vucko, ti resio veceras da me zasmejavas?
adam weisphaut adam weisphaut 22:58 24.02.2008

Re: Dobro

kohabitacija sa onima koji ne misle sve isto kao ti

Vasilije, znali ste s kim se hvatate u kolo
Lektorka Lektorka 23:31 24.02.2008

Re: Dobro

Virtuelni Vasilije

Da stvarno je Tadic problem posto nije poznat kao umeren, razuman politicar spreman na kompromise i dogovore. Po tim kriterijumima je najpogodniji Cedica ... al' sta vredi kad se on jos od pocetka zalaze za nezavisno Kosovo po Ahtisarijevom planu (tj. u nepromenjenim granicama) ...A fali mu jos jedna "sitnica": dva miliona glasaca (200 hiljada onih najvrednijih vec ima:))))))

Opet nešto smešno, Vaso? Deminutivčići na delu, vidim.
Vidim dole i da smatraš da je predloženo rešenje dobro. Slažem se. Smatraš da bi inicijativa trebalo da dođe od Zapada. Opet se slažem, bar ne bi bilo loše, možda bi došlo do ubrzanja.
Samo mi još reci, na osnovu iskustva, s kime je Tadić do sada pravio najveće kompromise i najvažnije dogovore? Kad mi na to odgovoriš, dao si mi i Tadićev odgovor na predlog da se Kosovo podeli.
Izuzev ako padne Vlada.
A iz Vlade ispadne Koštunica. Pa se Srbija i Nikolića - podsetiću na Ustav, Vaso-Vasice! - nekako otrese (ne znam kako, možda Tadić zna?).
E, onda možeš da mi kažeš i to kako bi ta nova Vlada izgledala. I na koga bi se Tadić morao oslanjati da bi predlog podele Kosova postao prihvatljivo rešenje za Srbiju.
A ima i alternativa: neko novi - NE ZNAM ko - dođe na čelo DS. Pa umesto sa Koštunicom i Nikolićem, "kohabitira" recimo sa Čedom. Čedicom, pardon.
No, pošto sve ovo nikako ne valja, ne sumnjam da ćeš ti imati konstruktivnih predloga koji neće kolidirati s realnošću. Predloščića, hoću reći.
Samo od realnosti ne mogu da skockam deminutiv, evo baš nikako ne ide.
Lektorka Lektorka 23:39 24.02.2008

Re: Dobro

dobronamjeran
I ja potpisujem svaku tvoju rijec. No Tadic je demokratski izabran predsjednik drzave i to velikim naporom cijele demokratski orijentirane Srbije skupa s Coletom i Cedom. Dakle on ima potencijal rjesavanja problema. To da on daje umjetno disanje Kostunici metodom usta na usta meni je potpuno jasno. No izmedju Tadica i Kostunice koji vode drzavu kojem bi odnijela ovaj prijedlog?

Evo odgovorih Vasiliju, pa je u tome sadržan i odgovor tebi (izuzev deminutivske sprdačine, naravno!). Dodajem: naravno da bih, u nekim normalnim uslovima, predlog odnela Tadiću a ne Koštunici. Ali je strašno što se pitam: u čemu je bitna razlika (u pogledu učinka)? Njegov potencijal rešavanja problema je eventualno sadržan u podršci sa Zapada. Samo glavni problem nije rešen: Srbija.
dobronamjeran dobronamjeran 18:36 25.02.2008

Re: Dobro

Ali je strašno što se pitam: u čemu je bitna razlika (u pogledu učinka)? Njegov potencijal rešavanja problema je eventualno sadržan u podršci sa Zapada. Samo glavni problem nije rešen: Srbija.

Jedna slika govori vise od sto rijeci:
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 23:48 26.02.2008

Re: Dobro

Lektorkica
Deminutivčići na delu, vidim...Vaso-Vasice!


A sta tebi smetaju deminutivcici? Meni ne, pogotovu kad o govorim nekoj maleckoj partijici ... tad mi cak ni pleonazmici ne smetaju :)))

A sto se tice kompromisa, oni se prave sa politickim protivnicima ... po definicij. Kakav je to kompromis sa partijom koja ima isti programa kao tvoja? Zato je Tadic i pokazao da je u stanju da pravi kompromise ... cak i i sa covekom koji mu je glavni protivnik (i koga je evo drugi put pobedio) ...

A Cedica treba jos malo da poraste ... kad bude imao dovoljno glasova onda je valjda i prirodno da stupi u koaliciju sa DS. Sa kime ce drugim, takav beskompromisan kakav jeste? I mora da se oslobodi netrpeljivosti prema Tadicu ... i ljubomore sto je ovaj neuporedivo uspesniji i bolji politicar od njega

pozz
Veljko B Uzicanin Veljko B Uzicanin 20:24 24.02.2008

reseavanje resenog

Pitanje Republike Kosova je reseno. To je nezavisna gradjanska drzava koja se zalaze za evropske vrednosti i Evropskom Unijom kao garancijom takvog opredeljenja. Kao takva, Republika Kosovo ce sasvim sigurno za veoma kratko vreme, sa istekom destabilizirajuceg akcionog plana Vlade Kostunice dr Vojislava, postati izuzetno privlacna za sve svoje gradjane, kao i one koji su se netom odselili. Znajuci to, nemoralno je praviti planove da jedan broj gradjana Republike Kosovo bude izuzet iz takvog sistema i vracen u mracni srpski kriptokomunisticki sustav, sa veoma neizvesnom buducnoscu.
Ruben Ruben 20:45 24.02.2008

Re: reseavanje resenog

I pored sveg truda, i čini se prihvaćenog opšteg stava o,,podeli,, analiza je duboko pogrešna.
Albanci sa Kosova, danas nezavisne države, neće nikada pristati na podelu.A i zašto bi?
Takođe, projekcija da Kosovo ima prirodnu težnju da se ujedini sa Albanijom je pogrešna.
U dogledno vreme, a to je bar desetak i više odina, to nije ideja nove države.A i zašto bi?
Zaista je nemoralno i ponižavajuće praviti planove o Kosovu i srbima tamo.
vucko vucko 20:48 24.02.2008

Exorcism

Pitanje Republike Kosova je reseno. To je nezavisna gradjanska drzava koja se zalaze za evropske vrednosti i Evropskom Unijom kao garancijom takvog opredeljenja. Kao takva, Republika Kosovo ce sasvim sigurno za veoma kratko vreme, sa istekom destabilizirajuceg akcionog plana Vlade Kostunice dr Vojislava, postati izuzetno privlacna za sve svoje gradjane, kao i one koji su se netom odselili. Znajuci to, nemoralno je praviti planove da jedan broj gradjana Republike Kosovo bude izuzet iz takvog sistema i vracen u mracni srpski kriptokomunisticki sustav, sa veoma neizvesnom buducnoscu.


Uroše, izađi iz Veljka! :))

Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 21:46 24.02.2008

Re: Exorcism

vucko
Uroše, izađi iz Veljka! :))


Haha Vucko ova ti je dobra ... Ne verujem da bi cak i Uros tvrdio da je Kosovo "nezavisna gradjanska drzava koja se zalaze za evropske vrednosti" :))) Hm, mada ko zna, mene za malo Drago danas da ubedi da ce Kosovo postati Balkanska Svajcarska - pa mu ne treba ni clanstvo u UN i EU:)))
Dejan Jović Dejan Jović 00:41 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Albanci mogu pristati na podjelu ili ne, ali će teško vratiti sjeverno Kosovo nazad, kao što će Srbi teško vratiti ostatak Kosova nazad u Srbiju. Kako mislite da će to izvesti? Drugo, ako Kosovo ostane izvan UN, izvan EU, izvan Vijeća Evrope, i izvan svih drugih međunarodnih institucija (a za to je dovoljno da postoji dovoljan broj zemalja koje bi blokirale članstvo), zar im nije bolje postati dio međunarodne zajednice kao Albanija? Istočna Njemačka je postala dio Evropske Unije kad se ujedinila sa Zapadnom - i imala je direktne koristi od toga. Također, ako ostanu u stanju "ni rata ni mira" sa Srbijom - i Srbija tako s njima - pa zar nije u interesu i jednih i drugih da se nagode i riješe stvar? Ne vidim šta je nemoralno i ponižavajuće u tome.
nsarski nsarski 00:51 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Istočna Njemačka je postala dio Evropske Unije kad se ujedinila sa Zapadnom - i imala je direktne koristi od toga.

Evo, i na Kipru se stvari menjaju u tom pogledu. Danas je pobedio ovaj Kristofias (komunista) koji zagovara brzo ujedinjenje sa turskom teritorijom.
Veljko B Uzicanin Veljko B Uzicanin 09:33 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Dejan Jović
Također, ako ostanu u stanju "ni rata ni mira" sa Srbijom - i Srbija tako s njima - pa zar nije u interesu i jednih i drugih da se nagode i riješe stvar? Ne vidim šta je nemoralno i ponižavajuće u tome.

Kao sto rekoh, stvar je vec resena. Medjutim nemoralnost ne lezi u pokusaju resavanja vec resene stvari. Problem je u tome sto svaka varijanta predloga resenja polazi od toga da i ako postoji nekakav problem on je ili teritorijalni, ili nacionalni ili verski ili bilo kakav drugi osim onoga sta stvarno jeste, a da u isto vreme niko ne zeli ili ne sme da ga sagleda iz tog ugla. On je ideoloski. Ustav i Zakoni koji vaze i koji ce vaziti u Republici Kosovo su ideoloski nekompatibilni sa istim aktima u Srbiji. I tu je kraj price. Kosovo niti je ko oteo, niti ga je ko na ledjima odneo na Mars ili bilo gde. Ono je tu gde je i tu ce ostati.
U stvari, ono sta bi trebalo resavati nije nikakav nepostojeci problem Kosova, vec je to stvarni i postojeci problem Srbije i njene kompatibilnosti sa svetom, susedima , pa i Kosovom.


silver bullet silver bullet 10:05 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Albanci mogu pristati na podjelu ili ne, ali će teško vratiti sjeverno Kosovo nazad


Albancima samo treba mig pa da na juris osvoje severni deo Kosova iznad Ibra.
Ako ovako nastavimo, dobice ga vrlo brzo. Setite se Krajine. Oprobani recept vec se primenjuje na isti nacin.
Nasa jedina sansa je da sad, u narednih sest meseci, preduzmemo nesto racionalno.

Nazalost, zbog unutrasnjeg rasopreda snaga - to je apsolutno nemoguce.

Ta podela koju vi zagovarate morala je doci kao rezultat visegodisnjeg pregovaranja albanske i srpske strane.
To je ideja koja je trebalo da bude sprovedena pre 4 godine, da bismo danas imali mirnu podelu, bez preseljenja stanovnistva. Tada bismo imali dogovornu podelu i osvajanje severa na juris bilo bi iskljuceno.

Danas, posle cetiri godine histericno-nacionalisticke, tako reci slepacke, politike koju je vodila ova zemlja, ostaju nam samo gerilski potezi koje, kao sto vidite, ova vlada podrzava. Ova vlada - ukljucujuci i DS.
Kada jednog dana dodju na vlast snage koje mogu da iznesu ovakvo resenje - ono ce vec biti trajno reseno, na nasu stetu.

Neko je vec ugasio svetlo - niste primetili?
Dejan Jović Dejan Jović 10:21 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Veljko, ne vidim da se radi o ideološkim razlikama. I Albanija i Srbija su liberalne demokracije. Nije jedna od njih komunistička ili islamsko-fundamentalistička, a druga liberalna, nego obje imaju demokratske institucije. Ne vidim da su inkompatibilne. Što se tiče Srbije, možda malo pretjerujete u kritici. Srbija je učinila priličan korak dalje u odnosu na stanje od prije 2000. Kad to kažem, mislim sljedeće: 1) nije prijetila silom, niti upotrebljavala silu u slučaju Kosova, 2) pregovarala je, 3) snage koje su bile za radikalna rješenja su ipak potisnute, a na vlasti su od 2000. ljudi koji se zalažu za mirno rješenje. Milošević je izručen u Haag, a Šešelj se "dobrovoljno predao". Nikolić je višekratno poražen na izborima, i 4) Srbija se ipak otvorila prema svijetu, i prema susjednim zemljama, te se općenito počela razvijati i značajno se demokratizirala u ovom razdoblju. Na drugoj strani, i političari na Kosovu su manje radikalni nego što su bili prije 2000. - tu mislim na sve osim možda Haradinaja. Ostaje problem koji vi nazivate "teritorij", odnosno "nacionalni (identitet, valjda)". Za to mi se čini da nema volje da se rješava u okviru jedne države. Da se sačekalo da se pojavi nova generacija, pa da ona to rješava, možda bi se povoljni trendovi nastavili na obje strane, pa bismo imali neki drugi kompromis. Ali, nažalost - nije se sačekalo, Amerika je žurila, a ovi naši (na obje strane Ibra) su bili spori i nemaštoviti u predlaganju svojih rješenja i vođenju igre - i sad smo tu gdje smo. Ne vjerujem da je problem Kosova "nepostojeći", a još je manje "nemoralno" o njemu razgovarati ovako javno.
Veljko B Uzicanin Veljko B Uzicanin 12:17 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Dejane, ne znam odakle se sada odjednom pojavi Albanija i kakve ona veze ima sa ovom raspravom, ali neka ti bude.
Elem, ja sam veoma zadovoljan tvojim odgovorom, ali ne zato sto se slazem sa njim , naprotiv ne slazem se uopste, vec zato sto je to osnovna tema koju treba raspraviti.
Srbija je ideolosko mrtvorodjence bolshoeg CCCP-a, a danas je stanje u njoj visestruko gore nego pre tzv promena 2000. Najgora situacija je u okviru informisanja, ljudskih prava, manjinskih prava, sudstva, obrazovanja... (Takodje nije istina da Srbija ne preti silom, vec to radi posredno i mnogo opasnije nego pre 2000).
Gradjani Republike Kosovo imaju daleko visi standarde u svim tim oblastima i za ocekivati je da od zemlje iz koje su se gradjani iseljavali veoma brzo postane zemlja u koju ce se useljavati. Zagovaranje podele takve zemlje onda znaci zagovaranje da jedan deo gradjana Republike Kosovo treba da zivi u nekoj drugoj zemlji, koja ima znatno nize standarde po svim pomenutim pitanjima. I u tome lezi licemerje i nemoral.
Covek u belom Covek u belom 12:29 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Veljko B Uzicanin
Gradjani Republike Kosovo imaju daleko visi standarde u svim tim oblastima i za ocekivati je da od zemlje iz koje su se gradjani iseljavali veoma brzo postane zemlja u koju ce se useljavati. Zagovaranje podele takve zemlje onda znaci zagovaranje da jedan deo gradjana Republike Kosovo treba da zivi u nekoj drugoj zemlji, koja ima znatno nize standarde po svim pomenutim pitanjima. I u tome lezi licemerje i nemoral.
U hebote od ovog moze da se rikne. Definitivno izjava godine na blogu B92, prevazislo je i sve izjave Velje Ilica. Eventualno se moze meriti sa izjavama Nikole Nikica. Ovo treba uramiti.
Dejan Jović Dejan Jović 13:00 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Veljko, žao mi je - imamo potpuno drukčiju ocjenu stanja u Srbiji. Meni izgleda da se Srbija ipak normalizovala u vrlo velikom stepenu, i to me iskreno veseli. Istina je da su ta dostignuća dovedena u pitanje ovom glupom odlukom o priznanju Kosova, koja ima potencijal - kao što sam ranije napisao - da bude "vjetar u leđa srpskom nacionalizmu", i da Srbiju vrati u stanje od prije 2000. godine. Ovaj prijedlog je, između ostalog, pokušaj da se takav razvoj događaja - u kome bi Srbija bila u permanentnom vanrednom stanju, u kome bi pozivala strane (ruske) trupe na svoj teritorij, u kome bi bila udaljena od EU, itd - spriječi. Nadam se da to nije nemoguće - ako bi se krenulo drugim putem, opasnosti bi bile velike.
pufna pufna 14:52 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Gradjani Republike Kosovo imaju daleko visi standarde u svim tim oblastima i za ocekivati je da od zemlje iz koje su se gradjani iseljavali veoma brzo postane zemlja u koju ce se useljavati. Zagovaranje podele takve zemlje onda znaci zagovaranje da jedan deo gradjana Republike Kosovo treba da zivi u nekoj drugoj zemlji, koja ima znatno nize standarde po svim pomenutim pitanjima. I u tome lezi licemerje i nemoral.

ja jedino u tvom komentaru vidim licemerje i nemoral
Ne verujem da ne znas kakvo je stanje i mislim da tendenciozno pises da su na kosovu visi standardi i visi stepen postovanja ljudskih prava.
Takodje sto se tice zagovaranja podele...- koji deo gradjana? Srbija otima deo teritorije Kosovske na kojoj se nalazi albansko stanovnistvo?
Ovo je stvarno bezobrazluk. Zbog ovakvih i slicnih izjava mi imamo napad sa svih strana da je b92 beli mis i da kreira antisrpsku kampanju ( sto je naravno bezobrazluk druge zadojene strane)
Ali ti sa takvim stavovima ( izlivima pritajene srece sto je Srbija nesrecnim, osionim i anticivilizacijskim potezima dosla do ovoga) si samo DRUGA STRANA MEDALJE nacionalistickih majmuna.
Veljko B Uzicanin Veljko B Uzicanin 17:24 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

pufna
ja jedino u tvom komentaru vidim licemerje i nemoralNe verujem da ne znas kakvo je stanje i mislim da tendenciozno pises da su na kosovu visi standardi i visi stepen postovanja ljudskih prava. Takodje sto se tice zagovaranja podele...- koji deo gradjana? Srbija otima deo teritorije Kosovske na kojoj se nalazi albansko stanovnistvo?Ovo je stvarno bezobrazluk. Zbog ovakvih i slicnih izjava mi imamo napad sa svih strana da je b92 beli mis i da kreira antisrpsku kampanju ( sto je naravno bezobrazluk druge zadojene strane) Ali ti sa takvim stavovima ( izlivima pritajene srece sto je Srbija nesrecnim, osionim i anticivilizacijskim potezima dosla do ovoga) si samo DRUGA STRANA MEDALJE nacionalistickih majmuna.

Kao prvo, ja licno nisam kalkulant i iznosim svoje misljenje bez obzira da li cu ja ili bilo ko drugi imati posledica zbog toga. Ja sam obican gradjanin, bez ikakve javne funkcije i imam pravo na to. Ili mozda mislis da nemam ?
A sto se tice garantovanja ljudskih prava, ona su isto kao i novac: zavisi ko garantuje za njih. U Srbiji se za bilo sta vrednije od vekne hleba koristi EURO iz prostog razloga sto za njega garantuje EU. Ako u Republici Kosovo za ljudska prava tamosnjih gradjana garantuje EU, zasto bih imao razloga da verujem da ce ona biti bolje postovana tamo gde se umesto postojece domace valute koristi EURO ?
Covek u belom Covek u belom 19:11 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Veljko B Uzicanin
A sto se tice garantovanja ljudskih prava, ona su isto kao i novac: zavisi ko garantuje za njih. U Srbiji se za bilo sta vrednije od vekne hleba koristi EURO iz prostog razloga sto za njega garantuje EU. Ako u Republici Kosovo za ljudska prava tamosnjih gradjana garantuje EU, zasto bih imao razloga da verujem da ce ona biti bolje postovana tamo gde se umesto postojece domace valute koristi EURO ?
Kakvi biseri, ljudska prava na Kosovu = EURO, loodilo. Ljudi imamo novog Milutina na blogu, ovo treba neko da belezi, pa da se kad se nakupi dovoljno izda zbirka :))))))))))).
Covek u belom Covek u belom 19:17 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

Nego, Veljko da te priupitam nesto, jel ima negde berza ljudskih prava, pa da zamenim malo ljudskih prava iz Japana za ljudska prava iz Saudijske Arabije. Ja cuo da su ova u Saudijskoj Arabiji mnooogo stabilna i mnogo jaca nego ova iz Japana. Jel bi mi molim te mogao pomoci oko kursa? Koliko ljudskih prava iz Svedske se menja za koliko ljudskih prava iz UK?
Inace zanima me prodajni kurs, ne kupovni.
babic babic 21:37 25.02.2008

Re: reseavanje resenog

e ujedinila sa Zapadnom - i i

Veljko B Uzicanin
To je nezavisna gradjanska drzava koja se zalaze za evropske vrednosti i Evropskom Unijom kao garancijom takvog opredeljenja. Kao takva, Republika Kosovo ce sasvim sigurno za veoma kratko vreme, sa istekom destabilizirajuceg akcionog plana Vlade Kostunice dr Vojislava, postati izuzetno privlacna za sve svoje gradjane, kao i one koji su se netom odselili. Znajuci to, nemoralno je praviti planove da jedan broj gradjana Republike Kosovo bude izuzet iz takvog sistema i vracen u mracni srpski kriptokomunisticki sustav, sa veoma neizvesnom buducnoscu.

Ništa smešnije nisam pročitao zadnjih nekoliko meseci.

Veljko,pa zašto se onda ne odselite na Kosovo ,u taj raj na zemlji nego čamite ovde u "kriptokomunističkom sustavu".

Od kada to Užičani govore "sustav"?Je li to neka nova varijanta kroatizovanog erskog govora?
Veljko B Uzicanin Veljko B Uzicanin 11:02 26.02.2008

Re: reseavanje resenog

babic
Ništa smešnije nisam pročitao zadnjih nekoliko meseci.Veljko,pa zašto se onda ne odselite na Kosovo ,u taj raj na zemlji nego čamite ovde u "kriptokomunističkom sustavu".Od kada to Užičani govore "sustav"?Je li to neka nova varijanta kroatizovanog erskog govora?

Vidim da ste boldovali jedno, a implicitno polemisete o necem sasvim drugom - mojom nacionalnom pripadnoscu. Dakle, kako znate da se ja jesam ili nisam vec odselio u Republiku Kosovo? Odakle vam ideja da sam ja Uzicanin ? Je li zato sto mi je nick name po jednom smesnom karakteru iz igrokaza Borisa Bizetica ? Da li cinjenica sto koristim legitimne reci iz svog maternjeg , srpskohrvatskog jezika znaci da nijesam Srbin, te su moja stajalista samo zarad te cinjenice smesna, jer da sam zaista Srbin, nesumnjivo je da bih trebao biti izdajnik ? Ipak , nadam se da se nismo mozda dobro razumeli, jer samo primitivne osobe diskutuju sa nekim kroz prizmu njegove nacionalne pripadnosti.
madoxxx madoxxx 14:55 26.02.2008

Re: reseavanje resenog

Ja bih ipak molio Hashima Taxia da se ovde potpise svojim imenom a ne Veljka Uzicanina
Taska Dana Taska Dana 20:38 24.02.2008

Da je pameti

ovaj predlog je skoro savrsen jer je zapravo sve skoro i dovedeno do te tacke. samo jos da se kao ljudi rukuju.

Uvek sam mislila da je podela Kosova pravedno i posteno resenje.

Autoru teksta cestitam na izuzetno jasnom, pitkom i pametnom pisanju. :)
Dejan Jović Dejan Jović 20:44 24.02.2008

Re: Da je pameti

Hvala Vam puno.
mariopan mariopan 11:30 25.02.2008

Re: Da je pameti

Taska Dana
ovaj predlog je skoro savrsen jer je zapravo sve skoro i dovedeno do te tacke. samo jos da se kao ljudi rukuju.

Uvek sam mislila da je podela Kosova pravedno i posteno resenje.

Autoru teksta cestitam na izuzetno jasnom, pitkom i pametnom pisanju. :)

Dano , na podelu Kosova ne pristaju ni Srbi ni Albanci , svako iz svojuh razloga. Ako se podeli Kosovo 51% Srba koji danas zive na Kosovu ostalo bi juzno od Ibra.

A da li mislite da je PRAVO , kao takvo , da je primenjeno onako kako su nas lagali da hoce , moglo biti ublazavajuci faktor za trnzije sa obe strane ? Zasto Medjunarodna Zajednica , NATO , KFOR i UNMIK , kada im je vec dat mandat , i kada su imali odresene ruke , nisu ni mrvicu PRAVA na Kosovu zastitili , pritom mislim na pravo da ljudi zive , samo da zive , da im ne bude ugrozen zivot , pa onda pravo na svoju imovinu , pravo da ako im neko ugrozi zivot i imovinu moze svoje pravo ostvariti na sudu , da onaj ko mu je ucunio bilo sta nezakonito odgovara i da mu se sudi. Tako bi ljudi imali poverenje i u MZ i imali bi veci osecaj pravde i ne bi bilo ovoliko gneva i opravdanog nezadovoljstva sa strane Srba i iz Srbije a pogotovu sa Kosova. Zlocini koji se tamo ne procesuiraju i marginalizuju dovode do jos veceg udaljavanja od resenja ma kakav predlog za resenje da dajete.

Mozete dokle hocete da optuzujete srpske politicare , mozete dokle hocete da dajete predloge za stvaranje velike ove ili one drzave , moze vam se uciniti da je to dobar predlog sve dok ne stignete do Medjunarodnog Prava koje jeste pogazeno i gde se nije mogao naci primer i presedan u koji bi uglavili ovo sto se na Kosovu upravo stvara. To je remetilacki faktor na celom Balkanu .
madoxxx madoxxx 15:09 26.02.2008

Re: Da je pameti

Dejane Preporuka.
Medjutim zaboravljate jednu cinjenicu - Kosovari Albanskog porekla ne smatraju da su oni oteli/oslobodili/dobili 12% teritorije Srbije, te bi u svakom razgovoru o odvajanju Severnog Kosova reciprocirali odvajanjem Presevske doline. Takodje, prema saznanjima njima ni na pamet ne pada da SADA pristaju na takvu razmenu teritorija, vec ocekuju ponavljanje slicnog scenarija koji je u posleratnoj istoriji vidjen sa Kosovom - izuzetno velikm natalitetom ostvariti prevlast u broju stanovnika, a zatim legalno traziti odvajanje a na osnovu Kosovskog presedana. Bajke da je ovo "One time deal" koje se serviraju, mogu da progutaju samo oni politicari koji tvrde da "shvataju da je ovo tesko za Srbiju ali da je sporazum sa Evropm na stolu", "da oni postuju srpski narod i zele mu najbolje".....
Jednostavno, istorija daje za pravo Kosovarima Albanskog porekla jer Srbija po pravilu cini pogresne poteze (ne ukidanje zakona o zabrani povratka Srba na kosovo, ne proterivanje ilegalnih azilanata sa Kosova). Ono sto mi se cini da ste zanemarili u svojoj analizi je mnogo manji integracioni kapacitet Albanije (ilegalni azilanti su se iz Albanije iseljavali na Kosovo a ne obrnuto) plus teznja Kosovara AP (albanskog porekla) da objedine sve teritorije iz bivse Jugoslavije u kojima su brojcano nadmocniji u jednu drzavu (Zapadne BJRMakedonije i Istocne Crne Gore). Ostvarivost ove ideje je u ovom trenutku daleko, ali tako je bilo i sa sansama separatista na Kosovu 1990.
Cinjenica ostaje da je ovo svrsen cin, da je dovoljan samo rat sa Iranom, da Kosovari AP iskazu moc svoje oruzane sile nad Severnim Kosovom (na potpuno isti nacin na koji sekularna, demokratska Turska to cini nad Kurdima ili Izrael nad Palestincima)
Ivan Marović Ivan Marović 20:42 24.02.2008

Dosta dobar predlog

Dodao bih još nešto - albansko-srpski dogovor bi morao da obuhvati i Makedoniju. Naime Srbija i Albanija bi osim podele Kosova, morale da se dogovore oko zajedničke politike prema Makedoniji u cilju očuvanja njenog teritorijalnog integriteta. Sličan dogovor imaju Srbija i Hrvatska za BiH. Bez pitanja Makedonije, srpsko-albanski dogovor nije kompletan i ne garantuje dugoročnu stabilnost u regionu.
Dejan Jović Dejan Jović 20:44 24.02.2008

Re: Dosta dobar predlog

Slažem se u potpunosti.
nsarski nsarski 21:53 24.02.2008

Re: Dosta dobar predlog

Ivan Marović
Dodao bih još nešto - albansko-srpski dogovor bi morao da obuhvati i Makedoniju. Naime Srbija i Albanija bi osim podele Kosova, morale da se dogovore oko zajedničke politike prema Makedoniji u cilju očuvanja njenog teritorijalnog integriteta. Sličan dogovor imaju Srbija i Hrvatska za BiH. Bez pitanja Makedonije, srpsko-albanski dogovor nije kompletan i ne garantuje dugoročnu stabilnost u regionu.

Ditto za Crnu Goru.
Ovakvim bi se resenjem eliminisale ekspanzionisticke aspiracije albanskih nacionalista.
madoxxx madoxxx 15:13 26.02.2008

Re: Dosta dobar predlog

Ne umanjujuci opasnost od Srpskih pretenzija prema Makedoniji, ipak mislim da je buduca politika Kosova i te kako usmerena na otkidanje Zapadne Makedonije i pripajanje Kosovu, te prema tome ne postoji interes za ovakav sporazum. Naravno u koliko nije instruiran od "handlera" Kosova.
Treger Treger 20:51 24.02.2008

Dilema

A kako bi ste vi rešili pitanje teritorija na jugu Srbije da Albanci imaju većinu kao Srbi na severnom Kosovu samo što su brojniji. Nije vam to palo na pamet ili i vi kao i premijer i bratija oko njega smatrate da se Albanci kao narod nigde ne računaju kao ljudi i građani pa kao što ova pogubna politika albancima neda pravo glasa da se izjasne o bilo čemu i vi mislite da da je nebitno što je na jugu Srbije većinsko stanovništvo Albansko. Pravo je rešenje da se prizna Kosovo da uvažimo njihove političke predstavnike i da u direktnim razgovorima sa punim poverenjem rešimo probleme naših manjina kod njih i njihovih kod nas. Da unapređujemo saradnju pa kad jednog dana uđemo u uniju mogu slobodno i sa ponosom da odem na Kosovo i da obilazim naše manstire i druga mesta.
I da vas pitam zar vi mislite da je uzvišenije uvlačiti se u dupe Rusima i štiti njihove interese ili imati zaštitu SAD i NATO. Rezultati toga govore sami za sebe. Oni koji su bili sa SAD dobiše države a mi koji smo sa Rusima dobijamo šamare.Pa ako već ne možeš sam onda pređi tamo gde ćeš i ti imati koristi.
Drugo imamo mi naroda i južno od Ibra i vi mislite da od njih treba dići ruke.
Taska Dana Taska Dana 20:56 24.02.2008

Re: Dilema

Dilema

Treger, ja mislim da vi niste pazljivo procitali predlog. Uradite to jos jedanput pa cete videti da sve sto zamerate zapravo nije uopste neresivo.
Dejan Jović Dejan Jović 20:56 24.02.2008

Re: Dilema

Treger, kao što sam rekao u tekstu, ovaj prijedlog pretpostavlja da će u Srbiji (na jugu) biti značajan broj Albanaca, i da će južno od Ibra ostati značajan broj Srba. Eksplicitno sam rekao da prijedlog NE uključuje, nego se protivi bilo kakvoj "razmjeni stanovništva" ili sličnim metodama. Jedna i druga država trebaju se prema manjinama ponašati kao civilizirane zemlje, uvažavati ih kao ravnopravne građane i štititi mjerama tzv. "pozitivne diskriminacije". Dobri odnosi između Albanaca i Srba su ključ zaštite manjina u svim državama gdje žive. Pročitajte ponovno.
nsarski nsarski 21:02 24.02.2008

Izvanredno resenje!

Istina da su se strasti uzburkale i na jednoj i na drugoj strani, ali se takodje nadam da na obe strane ima ljudi koji o svemu razmisljaju racionalno i hladnom glavom.
Pre neki dan sam citao jednu analizu u NY Timesu, gde se nesto slicno pominje. Cak se kaze da bi to bilo resenje prihvatljivo za obe strane, ali da zbog unutrasnje-politickih razloga, ni jedna strana ne sme da ponudi podelu. Rusi su, na primer, ostavili mesta takvom resenju time sto su rekli da ce prihvatiti "svako resenje oko kojeg se dogovore srpski i albanski pregovaraci".
Takodje, ja sam malo veci optimista po pitanju ostvarljivosti ovoga. I jedna i druga strana ce uvideti da imaju vise stete nego koristi, pa ce se mozda dozvati pameti. Sada, kako stvari stoje, oni igraju zero sum game, koja nema veze sa diplomatijom. Ovo predlozeno resenje je ipak neka win-win situacija.
Preporuka kao malo Kosovo!
vucko vucko 21:17 24.02.2008

Win-win

Ovo predlozeno resenje je ipak neka win-win situacija.

Hm... ili da kažemo "notsoterriblylose-notsoterriblylose" :)
Dejan Jović Dejan Jović 00:48 25.02.2008

Re: Izvanredno resenje!

Hvala, nsarski. I ja sam isto malo veći optimista od većine drugih ovdje. Jedan od problema u ovim pregovorima dosad je bilo u tome što je falilo malo mašte o tome što je sve moguće. Drugi je problem, ono što mnogi ovdje spominju - s pravom - da je bilo izravnog interesa da se stvar ne riješi, nego da se stvore novi problemi. Tu mislim, prije svega, na jedan dio američke administracije, kao i na neke u ruskoj administraciji. Naravno, ima dosta i političara na obje strane, koji žive od proizvodnje napetosti, tako da je i to problem. Ali - hajde da vidimo ...
Dawngreeter Dawngreeter 11:05 25.02.2008

Re: Izvanredno resenje!

Slazem se sa svim izrecenim. Mislim da je to jedini dogovor koji moze nesto konkretno doprineti trenutnom stanju i mislim da ce se u svakom slucaju stvari svesti na tako nesto. Pitanje je samo da li ce biti drzavnika dovoljno nezainteresovanih za truli populizam na obe strane da tako nesto ponude pre nego li svi dobijemo po tintari, ili ce do toga doci za dvadeset godina posle jos dve hiperinflacije i tri embarga.
madoxxx madoxxx 15:33 26.02.2008

Re: Izvanredno resenje!

Nsarski i Dejane,
Takodje smatram da je predlog odlican. Ali (uvek ima neko ali) da bi do pregovora doslo omora postojati interes 2 ili vise strana
- Srbiji bi odgovaralo da bar nesto izvuce iz ove situacije. Kosovarima ne - oni imaju ono sto su hteli da otmu i racunaju na vreme i podrsku svojih kontrolora te nemaju u dogledno vreme zelje i potrebe da o ovome pregovaraju
- Kontrolorima (pri ovome mislim bas na engleski izraz "handler" koji se zna gde se koristi) Kosova ni na pamet ne pada da formiraju jednonacionalnu, vecinsko muslimansku (pa makar i sekularnu) drzavu na teritoriji Evrope ( i Irak je bio sekularan, pa je tamo na delu verski sukob niskog intenziteta) - njima i te kako odgovara postojanje srpske manjine kojim bi manje vise uticali na "demokraticnost" i "sekularnost" Kosova.
- Srbija i njena "demokratska" vlast bi morala da poseduje mnogo veci medjunarodni kredibilitet (potpisivanje SPP-a) da bi neko ozbiljno shvatio njenu zabrinutost i zalju za pregovorima (pri tome ozbiljno mislim na one degene koji kazu uzeli smo Srbiji Kosovo, ali mi smo svekovni srpski saveznici i mislimo srpskom narodu sve najbolje.... kao da su operisani od mozga - bar nas ne mojte vredjati i smatrati debilima)
Ni jedan od ovih faktora nije zadovoljen te nazalost ni ova dobra ideja nema podrske i sanse za skorije ostvarenje. Naravno medjunarodni odnosi snaga su cudo....
Mozaik Mozaik 21:17 24.02.2008

Kompromis

Mislim da bi o ovoj ideji moglo da se razgovara kad bi u srpskom (a mozda i u albanskom?) jeziku postojala rec kompromis. Bojim se da je dogovaranje oko Kosova izmedju nasih i albanskih politicara bilo u stvari: kako da nateramo one druge da prihvate ono sto mi hocemo, a ne kako da nadjemo resenje koje ce sve nas najmanje da zulja (iako ce svakog ponesto da zulja tu i tamo). Nacije koje baziraju svoju politiku na kompromisu su one gde je zivot prilicno lepo uredjen.


silver bullet silver bullet 21:31 24.02.2008

Pecka patrijarsija u Albaniji

Vase resenje ne samo da je neizvodljivo, nego se i ne uklapa u globalne interese svetskih sila.
Ergo - nema nikakve sanse da bude primenjeno.
Sto se nase strane tice, samo da vas pitam.
Da li vi zaista mislite da bi neko, iko, prihvatio glatko da se Pecka patrijarsija preko noci nadje u drzavi Albaniji?!
Ili Gracanica? Ili Gazimestan?
Pa oni smatraju bogohulno da se 'izmeste' u Kosovo koje ne pripada Srbiji, a kamoli u drzavu Albaniju.
To sto vi pominjete je verovatno krajnje resenje, ali za jedno vek ili dva.

Drugo, ne moze se direktno mesati jos jedna drzava, ovoga puta Albanija, u proces u kome ni u jednom segmentu direktno nije ucestvovala.
Kosovo je produkt lobiranja i detaljno sprovedenog plana albanskog dela stanovnista na Kosovu, plana koji su zbog svojih interesa podrzale Amerika i vecina zapadnih zemalja. S druge strane, Rusija vuce na svoju stranu zbog svojih interesa. Ti interesi nece nestati preko noci, njima treba trusno podrucje i karta na pregovarackom stolu bar jos 10 godina.

Sve u svemu, umesto da Srbija prizna nezavisno Kosova i da insistira na podeli na dva entiteta pri cemu bi jedan bio celicnim lancima vezan za Srbiju, na ektrateritorijalnosti Pecke patrijarsije, na prisustvu sto veceg broja stranih trupa na Kosovu bar jos 10 godina, jer njihovo drustvo nije zrelo za punu nezavisnost, vi biste da predate na tacni deo Kosova Albaniji? Taj proces mora dugo da traje, da se podela dva naroda sprovede planski i fazno, pametno.
Taska Dana Taska Dana 21:48 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Pecka patrijarsija u Albaniji


Cini mi seda vi tvrdite da je uticaj crkve na nasu vlast od presudnog znacaja, sto ste na zalost prilicno u pravu.
Medjutim, to sto jedan verski objekat , to jest svetinja, kako bi svestenstvo i jedan deo pastve radije kazali, moze da bude lociran u bilo kojoj drugoj stranoj drzavi gde zive pravoslavni Srbi, nije nimalo sporno.
Ako bi smo se slozili da Pecka patrijarsija ili Gracanica imaju posebnu specificnu tezinu, onda bih ja podsetila da je kralj Milutin u 14 veku sagradio srpski manastir u sred Jerusalima koji je kasnije predat u ruke i na starnje grckoj pravoslavnoj crkvi i da to narodu koji veruje nimalo ne smeta, kao sto mu ne smeta da odlazi na bogosluzenje u svoje crkve u stranim zemljama sirom sveta.

Crkva ne bi trebalo da se mesa u poslove drzave.
silver bullet silver bullet 22:04 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Ako bi smo se slozili da Pecka patrijarsija ili Gracanica imaju posebnu specificnu tezinu, onda bih ja podsetila da je kralj Milutin u 14 veku sagradio srpski manastir u sred Jerusalima koji je kasnije predat u ruke i na starnje grckoj pravoslavnoj crkvi i da to narodu koji veruje nimalo ne smeta, kao sto mu ne smeta da odlazi na bogosluzenje u svoje crkve u stranim zemljama sirom sveta.


Kucate na otvorena vrata.
Ja ovde nisam izlozila svoje misljenje, vec vecinsko misljenje, ne samo u Srbiji nego i u svetu.
To je razlog zasto je ovaj predlog cista utopija.
I nije samo crkva u pitanju.
Zamislite ljude koji zive juzno od Ibra da odjednom, sutra, zive u Albaniji?
Ne cak ni na Kosovu, u Albaniji!
I coveku kad umre majka, ljudi mu to pazljivo saopste, ne pokazu mu opruzen les na krevetu.
Sagledati jedan proces i videti njegovo ishodiste nije jedino merilo razumne politike.
Tajming je daleko bitniji. Mnogo toga se mora izgraditi na Kosovu pre nego sto ono ode ovamo ili onamo.
To sto je autor predlozio je daleka, daleka buducnost.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 22:12 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

silver bullet
Zamislite ljude koji zive juzno od Ibra da odjednom, sutra, zive u Albaniji?
Ne cak ni na Kosovu, u Albaniji!


Pa kakva je razlika? Ja bih se najvise plasio da zivim u drzavi u kojoj su Taci i Haradinaj na vlasti ... Uostalom ne treba se zavaravati da ce tih nekoliko desetina hiljada Srba juzno od Ibra zbilja i ostati tamo. Jedino sto bi bilo realno ocekivati i nadati se da ce oni otici sa Kosova pod tihim pritiskom i sa na zadovoljavajuci nacin unovecenom imovinom - na nacin kako su Srbi Kosovo napustali u decenijama pre dolaska Milosevica na vlast ...


silver bullet silver bullet 22:18 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Pa kakva je razlika? Ja bih se najvise plasio da zivim u drzavi u kojoj su Taci i Haradinaj na vlasti ... Uostalom ne treba se zavaravati da ce tih nekoliko desetina hiljada Srba juzno od Ibra zbilja i ostati tamo. Jedino sto bi bilo realno ocekivati i nadati se da ce oni otici sa Kosova pod tihim pritiskom i sa na zadovoljavajuci nacin unovecenom imovinom - na nacin kako su Srbi Kosovo napustali u decenijama pre dolaska Milosevica na vlast ...


Procitajte pazljivije moj prethodni post.
Pozz
Taska Dana Taska Dana 22:20 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Mnogo toga se mora izgraditi na Kosovu pre nego sto ono ode ovamo ili onamo.


Mislim da niste sasvim u pravu. Kosovo je tamo gde jeste, nigde nece otici. Ljudi na Kosovu zive i vec su se na promene navikli, jer, ako se slazete, te promene su se desile pre nekoliko godina. Jednom Srbinu sa Kosova je vrlo jasno gde zivi iako to ne zele da nazovu imenom koje bi ga sa realnoscu spojilo.

Znate, Albanci sa Kosova su zvali Kosovo polje Fush Kosova a Urosevac Feri Zaj jos ko zna odkad. Tako isto Srbi sa Kosova mogu da zovu Ksovom, zemlju koja ce se zvati ova ili onako.
Zaista verujem da ce Albanska drzava postovati sva prava manjina u njoj. Ne verujem da bi rizikovali ono sto su dobili pogubnom politikom nepostovanja ljudskih prava, narocito sada kada svi gledaju u njih.


nsarski nsarski 22:32 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Zaista verujem da ce Albanska drzava postovati sva prava manjina u njoj.

Koja albanska drzava?
silver bullet silver bullet 22:38 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Mislim da niste sasvim u pravu. Kosovo je tamo gde jeste, nigde nece otici. Ljudi na Kosovu zive i vec su se na promene navikli, jer, ako se slazete, te promene su se desile pre nekoliko godina. Jednom Srbinu sa Kosova je vrlo jasno gde zivi iako to ne zele da nazovu imenom koje bi ga sa realnoscu spojilo.

Znate, Albanci sa Kosova su zvali Kosovo polje Fush Kosova a Urosevac Feri Zaj jos ko zna odkad. Tako isto Srbi sa Kosova mogu da zovu Ksovom, zemlju koja ce se zvati ova ili onako.
Zaista verujem da ce Albanska drzava postovati sva prava manjina u njoj. Ne verujem da bi rizikovali ono sto su dobili pogubnom politikom nepostovanja ljudskih prava, narocito sada kada svi gledaju u njih.


Naravno da Kosovo nigde nece ici. To je receno figurativno.
A sto se tice bezbednosti u Albaniji, cisto sumnjam da bi tako bilo.
Na Kosovu cveta kriminal, sverc, trgovina van institucija. S time ne moze ili nece da se izbori 25.000 NATO vojnika, Albanija nema kapaciteta da se s tim izbori. Ni vojnog ni policijskog ni finansijskog.
Uopste, ta teorija - zovite me i krcag samo me nemojte razbiti - prosto ne pije vodu u stvarnom svetu koji je sazdan na pravnim normama i formalnim resenjima.
Zato je i bilo toliko vazno proglasiti nezavisnost Kosova.
Zato je i ovaj predlog autora bloga moze podvesti pod ono - Kako mali Perica zamislja veliku politiku.


Taska Dana Taska Dana 22:41 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Ova koju bismo priznali a koja se sigurno nece u skorije vreme pripojiti Albaniji koja vec postoji :))
A dotle ce se valjda svi kultivistai po tom pitanju jer ce neminovno biti okruzeni zemljama Evropske zajednice i knjima ce i teziti.
nsarski nsarski 23:06 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Taska Dana
Ova koju bismo priznali a koja se sigurno nece u skorije vreme pripojiti Albaniji koja vec postoji :))
A dotle ce se valjda svi kultivistai po tom pitanju jer ce neminovno biti okruzeni zemljama Evropske zajednice i knjima ce i teziti.

Pa, oni sami sebe zovu Kosovo, ili Drzava Kosovo, ili kako vec tacno, ne znam. U svakom slucaju, ta novonastala drzava. Ne verujem da bi se i ona zvala Albanija, ili albanska drzava.
Racunati sa tim da ce ta nova drzava
Albanska drzava postovati sva prava manjina u njoj.
je mozda optimisticki, ali je nerealno. Njihov dosadasnji ucinak na tom planu je porazavajuci po njih, te nemamo nikakvog razloga da ocekujemo da ce biti bolji. Ostaviti desetine hiljada ljudi na milost ili nemilost dobre volje jedne takve drzave je, u najmanju ruku, politicki naivno.
Ruben Ruben 23:19 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

nsarski>Njihov dosadasnji ucinak na tom planu je porazavajuci po njih, te nemamo nikakvog razloga da ocekujemo da ce biti bolji. Ostaviti desetine hiljada ljudi na milost ili nemilost dobre volje jedne takve drzave je, u najmanju ruku, politicki naivno>

Ostaviti?
Šta to predlažete?
Kosovo (država) ima jasne ideje oko svog puta u EU.
Oni tačno znaju da je mera tog ulaska odnos prema manjinama,srbima.
Ukoliko Srbija nastavi ovim putem siguran sam da će za par godina Kosovari, srbi koji su izbegli, tražiti pasoše ,,lažne,, države Kosovo.
Uostalom, možda ne znate da dobar broj srba oko Niša i Pirota nastoji da pronađe bugarsko preklo ne bi li se domogli pasoša.
Dakle, Kosovo je priznata država.Beograd i ovi manijaci to moraju što pre da shvate i priznaju realnost.
Srbi na Kosovu, ukoliko ne budu bili i dalje manipulisani od Beograda, imaju zapravo bolju projekciju budućnosti od nas ovde u Srbiji.
nsarski nsarski 23:29 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Zao mi je, ali ja ne delim ovaj entuzijazam za demokratske tradicije Kosova. Od omanje zajednice Jevreja u Pristini, na primer, danas nema ni jednog (naci intervju sa Cedomirom Prlincevicem, prvim covekom jevrejske zajednice na Kosovu). Sta su im Jevreji skrivili?
Ja ne predlazem nista, samo kazem da ce takva drzava (kao i, uostalom, drzava Srbija) postovati prava manjina samo ako je na to primorana - inace nece, ili nece dovoljno.
A sto se ovoga tice,
Dakle, Kosovo je priznata država.Beograd i ovi manijaci to moraju što pre da shvate i priznaju realnost.
,
savetujem ponovno citanje Dejanovog ranijeg bloga. Stvari su malo komplikovanije od toga.
Taska Dana Taska Dana 23:30 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Nsarski, :) Ja sam 25 godina zivela na Kosovu. Albanci su veoma jedinstveni u svojim stremljenjima. Kad se nesto dogovore oni to i postuju.
Naravno, divljaka ima svuda, kod nas takodje, ali kao sto vidite, njihovi ispadi su dovedeni na minimum.

Izazivaca nereda i nesreca je bilo na obe strane i uglavnom su bili sinhoronizovani zarad ciljeva politike sa obe strane.

U mirnodobsko vreme to izgleda sasvim drugacije.
Dakle ako se uspstavi saradnja problema ce biti sve manje i manje.

Taska Dana Taska Dana 23:56 24.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Nsarski, Ceda Prlincevic je ko zna sta pricao. U Prristini je ostalo cetiri porodice Jevreja posle drugog svetskog rata, a pre tog je bilo 480 porodica. U toku tog rata je najveci deo jevrejskog zivlja prvo bio deportovan u Albaniju i skoro svi oni su zivi i zdravi kasnije deportovani u koncentarcione logore u Nemoackoj. Vratilo ih se nekoliko.
Tih nekoliko je tih pet sets porodica koje su zivele u Pristini a koje sam licno znala. Svi su bili u mesanim brakovima, neki su tu i umrli a ostali su se odselili u Srbiju i Izrael.
Tacnoje da su neki albanci pomagali nacistima da se rese Jevreja, ali je tacno takodje i to da su neki Srbi isto to cinili.
U vreme Jugoslavije nikad nisam cula da je neko od Albanaca gnjecio Jevreje.

Albanci i Srbi su bili i ostali netrpeljivi jedni prema drugima onda kad im se pruzila sansa da gaje ekstrimizam.
A nasoj vladi je bilo bolje da nije gajila ostrasceni nacionalizam i verski fanatizam nego da je gradila infrastrukture za zivot.


nsarski nsarski 00:11 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

A nasoj vladi je bilo bolje da nije gajila ostrasceni nacionalizam i verski fanatizam nego da je gradila infrastrukture za zivot.

Sa ovim se definitivno slazem:)
Ruben Ruben 00:13 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

nsarski-Ja ne predlazem nista, samo kazem da ce takva drzava (kao i, uostalom, drzava Srbija) postovati prava manjina samo ako je na to primorana - inace nece, ili nece dovoljno.-

O tome se i radi.Biće primorani.
Nije reč o ,,entuzijazmu,, već o realnosti.
Nema potrebe da se argumentuje albanski nacionalizam.On postoji.Kao i srpski, uostalom.
Urgentno priznavanje Kosova (..ali ko da to uradi?) je neophodnost interesa građana Srbije.
Jeste komplikovano, ali tako je.
Slušao sam neko veče na nekoj radio-stanici jednog mladog sveštenika.Jedno od već zaboravljenih prijatnih iznenađenja.Govorio je o Kosovu kao duhovnom zavetu a ne o teritoriji.Taj zavet nam niko ne može uzeti.Teritorije se gube i dobijaju.Naveo je primer odgovornosti državničke koju danas nemamo, spomenuvši da su naše kraljevske ćerke slane u harem jer je to bilo u interesu opstanka naroda.To sveštenik.
I da Vam kažem, imam lična iskustva i utiske o albanskim intelektualcima i političarima.
Verujte mi da su tamo potpuno nemogući ,,gabariti,, jednog Tome Nikolića, Tadića ili Koštunice.
Albansko, još uvek plemensko društvo sa porodičnim klanovima, uspelo je da stvori ozbiljnu i odgovornu elitu!?
Pogledajte srpsku elitu u poslednjih 20 god.?
Komplikovano?Nije.
Ne žalost, postoji samo realnost, odgovornost i sposobnost.
Ili je nema.
Taska Dana Taska Dana 00:23 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Nsarski...Ceda Prlincevic je poslednji predsednik jevrejske opstine u Pristini...i ta zajednica je postojala samo na papiru jer je bilo ukupno osam odraslih osoba...ostalo su bila njihova maloletna deca.
Ceda prilincevic nije pouzdan izvor nikakvih informacija....veruj mi na rec.
On samo glumi zvezdu posto je jedini sa Ksova...ostali su otisli u beli svet...ali ne zbog Albanaca vec trbuhom za kruhom.
dobronamjeran dobronamjeran 11:12 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Kucate na otvorena vrata.

to je i Tito rekao djilasu na trecem plenumu SKJ.
silver bullet silver bullet 11:23 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

to je i Tito rekao djilasu na trecem plenumu SKJ.
*novo?????
Covek u belom Covek u belom 11:31 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Ruben
Kosovo (država) ima jasne ideje oko svog puta u EU.
Oni tačno znaju da je mera tog ulaska odnos prema manjinama,srbima.
Ukoliko Srbija nastavi ovim putem siguran sam da će za par godina Kosovari, srbi koji su izbegli, tražiti pasoše ,,lažne,, države Kosovo.
Zaista je fascinanta kolicina ljudi na ovim blogovima koja gaji iluzije o evropskoj buducnosti Kosova. Ljudi ovde toliko nemaju pojma o realnoj politici da je to strasno.
Ko god je ikada neformalno razgovarao sa bilo kojim zapadnim diplomatom, apsolutno mu je jasno misljenje zapada (EU ako vam je lakse) oko Kosova. Kosovo nikada nece ucu u EU, kao sto Turska niti bilo koja muslimanska drzava nikada nece uci u EU. Na stranu to, sto je aposlutno svakom u EU jasno da je Kosova crna rupa koja da bi se pretvorila u nesto nalik Bugarskoj ili Srbiji traze desetine milijardi dolara sa pritom, potpuno neizvesnim ishodom i da niko normalan u EU nece to da da. Oni su svoju lekciju naucili kod BiH, stim sto je situacija na Kosovu, nekoliko svetlosnih godine iza BiH.

Naravno niko, nikad od zapadnih diplomata nece glasno negirati evropsku buducnost Kosova, ali ako tog negiranja postoji totalni konsenzus. Uslov da Srbija postane deo EU je da Kosovo ne bude deo Srbije. Ovo je prvi i osnovni aksiom celokupne politike EU oko Kosova. Kome to nije jasno, zaista ne bi trebalo da daje bilo kakve komentare o politici.
mariopan mariopan 11:36 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

nsarski
Zaista verujem da ce Albanska drzava postovati sva prava manjina u njoj.

Koja albanska drzava?

Zaista , koja?
mariopan mariopan 11:41 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Covek u belom
Ruben
Kosovo (država) ima jasne ideje oko svog puta u EU.
Oni tačno znaju da je mera tog ulaska odnos prema manjinama,srbima.
Ukoliko Srbija nastavi ovim putem siguran sam da će za par godina Kosovari, srbi koji su izbegli, tražiti pasoše ,,lažne,, države Kosovo.
Zaista je fascinanta kolicina ljudi na ovim blogovima koja gaji iluzije o evropskoj buducnosti Kosova. Ljudi ovde toliko nemaju pojma o realnoj politici da je to strasno.
Ko god je ikada neformalno razgovarao sa bilo kojim zapadnim diplomatom, apsolutno mu je jasno misljenje zapada (EU ako vam je lakse) oko Kosova. Kosovo nikada nece ucu u EU, kao sto Turska niti bilo koja muslimanska drzava nikada nece uci u EU. Na stranu to, sto je aposlutno svakom u EU jasno da je Kosova crna rupa koja da bi se pretvorila u nesto nalik Bugarskoj ili Srbiji traze desetine milijardi dolara sa pritom, potpuno neizvesnim ishodom i da niko normalan u EU nece to da da. Oni su svoju lekciju naucili kod BiH, stim sto je situacija na Kosovu, nekoliko svetlosnih godine iza BiH.

Naravno niko, nikad od zapadnih diplomata nece glasno negirati evropsku buducnost Kosova, ali ako tog negiranja postoji totalni konsenzus. Uslov da Srbija postane deo EU je da Kosovo ne bude deo Srbije. Ovo je prvi i osnovni aksiom celokupne politike EU oko Kosova. Kome to nije jasno, zaista ne bi trebalo da daje bilo kakve komentare o politici.

Mislis , oni su amputirali Kosovo jer ga ne zele u EU ? A zele NAS ? Pa mogli su to i da nam kazu .
Covek u belom Covek u belom 11:51 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

mariopan
Mislis , oni su amputirali Kosovo jer ga ne zele u EU ? A zele NAS ? Pa mogli su to i da nam kazu .
Ako ti tako lakse, nas mnogo manje ne zele. A nisu ga amputirali da bi nama pomogli nego zbog USA. Nova muslimanska drzava u Evropi je nocna mora za EU politicare, ali se preko toga zbog USA moralo preci. Bosna im ocigledno nije bila dovoljna. S tim u vezi raspad BiH je realnost (odvajanje RS, a mozda i redefinisanje granica u Federaciji), mozda ne sad, ali u narednih 10-ak godina svakako.
mariopan mariopan 12:19 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Covek u belom
mariopan
Mislis , oni su amputirali Kosovo jer ga ne zele u EU ? A zele NAS ? Pa mogli su to i da nam kazu .
Ako ti tako lakse, nas mnogo manje ne zele. A nisu ga amputirali da bi nama pomogli nego zbog USA. Nova muslimanska drzava u Evropi je nocna mora za EU politicare, ali se preko toga zbog USA moralo preci. Bosna im ocigledno nije bila dovoljna. S tim u vezi raspad BiH je realnost (odvajanje RS, a mozda i redefinisanje granica u Federaciji), mozda ne sad, ali u narednih 10-ak godina svakako.

Verujem da je i tako ali ceo taj scenario meni se ne dopada jer nista ne smiruje nego jos potpiruje i rasplamsava nove nacionalizme i sukobe , zaboga ovo je Balkan i verujem da , bar Evropa zna sta to znaci.

Verujem da je Pravo i Pravda , da je dosla od strane Medjunaordne Zajednice , kada vec nismo sami mogli ni umeli , MOGLA da smiri te tenzije pa danas ne bismo imali ovoliko zuci i osecaja nepravde ovde u Srbiji. Ta pravda mogla je da podje od malih stvari , da ne idemo na resavanje statusa sve dok se zlocini pocinjeni i nad drugima ne procesuiraju , pritom mislim na sve. Da ta pravda svima donese neki osecaj da je primenjiva na svakoga i da ce zastititi svakoga bez obzira na to kom narodu pripada. To je za mene veliki propust i greh civilizovanog sveta prema zrtvama koje su tamo pale iz razloga ovog ili onog jer padale su glave i radi otimacine ne samo radi " oslobodjenja " od ovog ili onog , padale su glave civila , dece.... zasto za to nisu sudili ?

Verujem da ni Albanci ne zele da zive u zemlji gde se zlocini isplate , pa to onda nije uredjena drzava u kojoj bi bilo ko pozeleo da zivi. A da su zrtve i osteceni po bilo kom osnovu tu pravdu mogli da dobiju tamo sada bi verovali toj Medjunarodnoj Zajednici vise nego nasim politicarima , kojima je ovo sve samo nacin da ucvrste svoju vlast . Verujem da jedan nacionalozam izaziva drugi nacionalizam i kada jednima donese korist , kao sada Albancima , to daje vetra u jedra i drugima u svetu . Plasim se da smo na pragu ozbiljnijih problema nego sto je to samo odnos Srbije prema Kosovu , zapravo mislim da ce svet jos dugo morati da se bori sa raznim separatistickim pokretima u raznim delovima sveta.

Da je to Pravo igde na Kosovu radilo , onako nepristrasno kao sto bi to radili u svojim zemljama , bol onih ostecenih bio bi manji , samim tim i tenzije manje i olaksale bi da se ovaj cvor razmrsi.
Covek u belom Covek u belom 12:38 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

mariopan
Verujem da je Pravo i Pravda , da je dosla od strane Medjunaordne Zajednice , kada vec nismo sami mogli ni umeli , MOGLA da smiri te tenzije pa danas ne bismo imali ovoliko zuci i osecaja nepravde ovde u Srbiji. Ta pravda mogla je da podje od malih stvari , da ne idemo na resavanje statusa sve dok se zlocini pocinjeni i nad drugima ne procesuiraju , pritom mislim na sve.
Sprovodjenja prava kosta. Uglavnom u ljudskim resusima, ali i u novcu, itekako. Zato da bi se pravo sprovelo mora da postoji interes. U politici se aposlutno nista ne radi iz humanizma ili altruizma.
Sprovodjenje prava na Kosovu, nije u interesu EU, niti USA. Mislim da je to jasno kao dan.
mariopan mariopan 13:28 25.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Covek u belom
mariopan
Verujem da je Pravo i Pravda , da je dosla od strane Medjunaordne Zajednice , kada vec nismo sami mogli ni umeli , MOGLA da smiri te tenzije pa danas ne bismo imali ovoliko zuci i osecaja nepravde ovde u Srbiji. Ta pravda mogla je da podje od malih stvari , da ne idemo na resavanje statusa sve dok se zlocini pocinjeni i nad drugima ne procesuiraju , pritom mislim na sve.
Sprovodjenja prava kosta. Uglavnom u ljudskim resusima, ali i u novcu, itekako. Zato da bi se pravo sprovelo mora da postoji interes. U politici se aposlutno nista ne radi iz humanizma ili altruizma.
Sprovodjenje prava na Kosovu, nije u interesu EU, niti USA. Mislim da je to jasno kao dan.

Znam sve to ali oni bas sada svoj dolazak na Kosovo opravdavaju time da hoce da uvedu PRAVO I PRAVDU . Da ,li su ocekivali da im poverujemo , obzirom na to sta su pokazali za vreme svog mandata KFOR i UNMIK ? Sve se lomi preko nasih ledja i sva je osuda okrenuta prema nama , pa pitam , ako neko gazi sopstvene zakone i Pravo koje je doneo da bi zastitio sopstvene drzave kako misli da to praov uvede bilo gde u svetu a da druga strana , kojoj su tu pravdu uskratili to mirno primi? Da li su krivi oni koji tu nepravdu ne prihvataju ili oni koji tu nepravdu prekrstenu u " pravdu " jer je to sada u njihovom interesu , silom uvode na teritoriju rzave koja se sa tim nije slozila?

Mozda bi se ta drzava i slozila da je verovala da je ta pravda zaista za sve jednaka i nepristrasna , onako kako bi trebala da bude.? Mozda bi tako realnost bila bliza i pravednija i nama? Sila sa kojom je svet nastupio prikazujuci to kao pravdu ne moze doneti mir na Balkanu za duze vreme i nismo za to samo mi krivi. Mogao se smiriti taj osecaj nepravde samo PRAVDOM ZA SVE. Toga nije bilo i sada smo na pragu mnogo gore situacije nego sto je to moguce i zamisliti.
madoxxx madoxxx 15:56 26.02.2008

Re: Pecka patrijarsija u Albaniji

Mada je to TRENUTNI dugorocni stav SAD i EU (da ne kazem Zapada jer to podseca na Slobu i RTS) doticni su dokazali da nisu u stanju da kontrolisu ni ljude koje su sami skolovali (Norijega, Bin Laden, Milosevic -[mada ce za ovog poslednjeg istorija reci da li je uradio ono za sta je skolovan ili se odmetnuo]) Sada neki naivno ocekuju da ce to uspeti sa narodom koji ih je ISKORISTIO za ostvarenje svog dugogodisnjeg shovinistickog nastojanja - mozda su bila samo nacionalisticka, ali su u praksi ispoljena kao ekstremno sovinisticka.
Dok budu unosili ogromne kolicine novca, donekle ce posedovati kontrolu nad drzavnim akcijama (jao pobili su celu srpsku porodicu, ali to nije uradila drzava i policija nego neki "nepoznati ekstremisti" Osim toga strategija zastrasivanja/kupovine iz '80 ne moze da se kontrolise od Kfora/EU - vec bi delovala kao dobrovoljno iseljavanje)
Onog trenutka kada prestane dotok kapitala, prestace i ta iluzija kontrole za koju vecina ovde fantazira da ce postojati.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 21:41 24.02.2008

Resenje je odlicno ...

a podela Kosova kao mogucnost se vise puta pojavljivala u javnosti Srbije. Ako se ne varam o njoj je pricao i Dobrica Cosic koji je predstavnik nacionalistickog dela politicke Srbije a i Zoran Djidnjic. Mislim da ja najveca prepreka ovome USA po cijem se diktatu ponasaju Albanci a i svi ostali koji priznaju Kosovo ... I mislim da je to glavni razlog sto ni srpska strana nije bila u prilici da pomene - kako da predlaze bilo sta kad su Amerikanci Albancima obecali nezavisnost i ako ne dodju do kompromisa?

Zato mislim da incijativa za tako nesto mora poteci od zapada (eventualno u zajednici sa Rusima). I da bi takav predlog mogao da dobije vecinsku podrsku u umerenom proevropskom delu srpske politicke javnosti. Sa srpske tacke gledista mislim da bi se morale u svim ozbiljnim pregovorima uzeti u obzir proterani gradjani Kosova (valjda oko 200.0000) i da bi resenje njhihovog problema moralo biti deo celovitog resenja. I naravno pitanje nekih od najvaznijih srpskih spomenika kulture posto oni opstaju samo zahvaljujuci vojnoj zastiti KFOR-a. Pa se oni ne bi mogli jednostavno prepustiti toj albanskoj drzavi bez medjunarodnih garancija (pa cak i neke eventualne eksteritorijalnosti) ...

Iskreno receno, mislim da do pregovora mora doci pre ili kasnije i do nekog ovakgvog resenja. Posto se zapad "ispucao" sa ovim priznavanjem i vise nema sta da ponudi Albancima ... a to ipak nije prava i ptopuna nezavisnost.

pozz

ps. Makednija jeste problem ali izgleda da i nije neresiv posto nju ocigledno NATO drzi pod svojom kontrolom. Procitah negde da bi borci njihove UCK (ONA se valjda zvali) trebalo da dobiju neku vrstu "borackog statusa" ... pa se ne mora resavati u tom prvom ciklusu ...
dobronamjeran dobronamjeran 21:52 24.02.2008

Re: Resenje je odlicno ...

Sa srpske tacke gledista mislim da bi se morale u svim ozbiljnim pregovorima uzeti u obzir proterani gradjani Kosova (valjda oko 200.0000) i da bi resenje njhihovog problema moralo biti deo celovitog resenja.

Meni nije jasno jedno. Ako je po popisu iz 1991 na Kosovu zivjelo nesto preko 220 000 Srba a danas ih na Kosovu Zivi oko 120 000 i natalitet nije bog zna kakav kako je onda oko 200 000 izbjeglih Srba s Kosova?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 22:01 24.02.2008

Re: Resenje je odlicno ...

dobronamjeran
Sa srpske tacke gledista mislim da bi se morale u svim ozbiljnim pregovorima uzeti u obzir proterani gradjani Kosova (valjda oko 200.0000) i da bi resenje njhihovog problema moralo biti deo celovitog resenja.Meni nije jasno jedno. Ako je po popisu iz 1991 na Kosovu zivjelo nesto preko 220 000 Srba a danas ih na Kosovu Zivi oko 120 000 i natalitet nije bog zna kakav kako je onda oko 200 000 izbjeglih Srba s Kosova?


Dobronamjerni,

ovaj podatak sam nedavno procitao a to je nesto sto je proverljivo i valjda se vodi i u nekoj medjunarodnoj evidenciji. A koliko se secam nas dvojica smo vec diskutovali o tome i bilo je price da osim Srba i Albanaca postoje i druge nacionalnosti (valjda najvise Roma) i da je njihov broj po tom potpisu bio blizu 100.000. A ovi na Kosovu sto se zalazu za evropske vrednosti su proteravali sve koji nisu Albanci.

Ali mislim da je to nebitno za ovu diskusiju. Izbeglica sa Kosova u Srbiji ima dosta pa ako je i recimo 100.000 onda smatraj da se moj predlog odnosi na njih ...
Taska Dana Taska Dana 22:06 24.02.2008

Re: Resenje je odlicno ...

I ja se to pitam. Secam se da je osamdesetih godina kad sam ja zivela na Kosovu odnos srpekog i albanskog stanovnistva bio 3 prema jedan u korist albanskog koga je onda bilo oko milion. Znaci bilo je oko 300 000 Srba. Od tada su se ljudi samo iseljavali, skoro niko se nije vratio.
U svakom slucaju, sigurno je jedno da i jedni i drugi varamo kad je rec o broju ljudi koji tamo zive ili koji su se iselili ili uselili...:)))
dobronamjeran dobronamjeran 22:15 24.02.2008

Re: Resenje je odlicno ...

Ali mislim da je to nebitno za ovu diskusiju. Izbeglica sa Kosova u Srbiji ima dosta pa ako je i recimo 100.000 onda smatraj da se moj predlog odnosi na njih ...

Postivanje privatne svojine jedan je od stupova kapitalizma. Znaci da svi koji su izbjegli s Kosova imaju pravo na svoje vlasnistvo i imaju pravo koristiti se svojim vlasnistvom. Kako na Kosovu tako i u Hrvatskoj i u BiH i bilo gdje na svijetu. No glavna prepreka ostvarivanju svojeg prava na vlasnistvo je i spremnost priznati da se to vlasnistvo nalazi na teritoriji recimo Hrvatske a ne na teritoriji recimo RSK te da je i taj vlasnik te nekretnine samim time i drzavljanin recimo Hrvatske a ne RSK. Nakon prihvatanja i tih cinjenica mnoge stvari se lakse krecu. Sto se tice Hrvatske ona je priznata od Srbije pa je to vec lakse rijesavati. Sto se tice Kosova to je vec malo komplikovanija stvar no i ti ce emotivne i mitske prepreke biti prevazidjene.
A koliko se secam nas dvojica smo vec diskutovali o tome i bilo je price da osim Srba i Albanaca postoje i druge nacionalnosti (valjda najvise Roma) i da je njihov broj po tom potpisu bio blizu 100.000.

Sad se sjecam. No cini mi se da ste onda spominjali nesto preko 300 000 izbjeglih. No ne zamjerite mi ja vec slabije pamtim pa sam mozda pobrkao.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 22:31 24.02.2008

Re: Resenje je odlicno ...

dobronamjeran
Sad se sjecam. No cini mi se da ste onda spominjali nesto preko 300 000 izbjeglih. No ne zamjerite mi ja vec slabije pamtim pa sam mozda pobrkao.


Hehe vidi se da vec slabije pamtite ... posto sam ja pricao o slicnim brojkama i onda. Mada se jedan deo ljudi kasnije vratio. A posto nisam raspolozen za brojke vi bi sad da diskutujemo o srpskom resenju u Hrvatskoj? A ja necu da kvraim ovde coveku temu ... vi se hvalite nekom drugom time kako je Hrvatska super resila problem povratnika ...
dobronamjeran dobronamjeran 22:40 24.02.2008

Re: Resenje je odlicno ...

A posto nisam raspolozen za brojke vi bi sad da diskutujemo o srpskom resenju u Hrvatskoj?

Ocito me niste dobro shvatili. Vjerojatno postoji buka u komunikacijskom kanalu.
Dejan Jović Dejan Jović 00:53 25.02.2008

Re: Resenje je odlicno ...

Hvala, virtualni vasilije.
Zare Zare 21:49 24.02.2008

resenje za Kosovo

BRAVO...mislim al' zaista...to bi moglo biti resenje.
Pomalo bolno za obe strane ali sa dovoljno meda odozgo da se proguta pilula...da ostane dovoljno mesta da i svaka strana objavi maltene svoju pobedu...
Ima strahovito mnogo klizavih mesta, al moglo bi da prodje...barem je to moja skromna procena.
Svaka cast...dosta truda i rada je ulozeno u ovaj post, jos vise znanja i zdravog razuma...
...manje emocija vise odgovornosti i drzavnistva ...

Zare sa Lemana
Dejan Jović Dejan Jović 21:53 24.02.2008

Re: resenje za Kosovo

Hvala Žare - najviše čega je uloženo je puno, puno dobre volje. Nadam se da će toga biti i kod onih koji odlučuju - bolje odmah, nego kasnije... Hvala još jednom.
Srki Srki 22:00 24.02.2008

Re: resenje za Kosovo

Dejan Jović
Hvala Žare - najviše čega je uloženo je puno, puno dobre volje. Nadam se da će toga biti i kod onih koji odlučuju - bolje odmah, nego kasnije... Hvala još jednom.


Dejane, mislim da ste dobro izanalizari stvari i da je predlog sasvim dobar. Ali uzasno se bojim da ako se ne krene u realizaciju vaseg plana odmah, vrlo brzo cemo ovde razgovarati o mogucnostima podele Srbije izmedju evropski i antievropski orjentrisanih gradjana. Onako sa zicom i zidom izmedju.


Newberzijanka Newberzijanka 22:02 24.02.2008

To je to!

Ja se potpuno slazem, ali to je nesto sa cime se nebi slozilo barem 50% Srba, dok ne dozivimo potpuni gubitak. To se manifestuje pre svega preko izabranih predstavnika vlasti. Ne verujem ni da bi se Albanci sa Kosova slozili tj. njihovi politicari, posebno sada kada se osecaju kao pobednici. Ali da je to nesto o cemu bi se moglo pregovarati, da, vredi pokusati. U nekom trenutku bi dosli do toga, ako podrze SAD i EU i Rusi.
Dejan Jović Dejan Jović 01:00 25.02.2008

Re: To je to!

Mislim da ste pogodili gdje leži najveći problem za ovakvo rješenje: u političarima koji su sad stvorili "državu" i neće lako odustati od toga da su sada "predsjednik Republike", "predsjednik Vlade" itd. Jedan dio argumentacije koji nas uvjerava da Albanci ne žele ujedinjenje s Albanijom je zapravo inspiriran tim motivima. Dok postoje dvije države, ima i dva predsjednika, dva premijera i sve je duplo. E, sad - tu postoji ipak i potencijal da se albanski nacionalizam okrene protiv tih vođa koji ne žele ujedinjenje, možda čak i ne u tako dalekoj budućnosti. Ali, to je već stvar za Albance - tko će ih voditi, i kako će se to dalje događati.
Gorio Gorio 22:13 24.02.2008

Sve je tako Profesore.

Predlog koji ste izneli je zaista temeljno uradjen. Uzima u obzir sve važne činjenice, one koje su predhodile proglašenju nezavisnosti(nadgledane), stanje posle proglašenja, kao i mogući razvoj dogadjaja ako se ostane bez dogovora dve strane.
Predlog je toliko dobar i logičan, da se onda pitamo, zašto nije postignuto takvo reršenje.
Mislim da niti na albanskoj niti na srpskoj strani nema dovoljno političke pameti, bar ne u procentu koji bi mogao da odluči.
Postoji još nešto što je važnije i što odlučuje; kako se u takvo rešenje uklapa interes SAD pa i zemalja EU.
Moje skromno mišljenje je da kod SAD i vodećih zemalja EU nije postojao interes za takvo rešenje, ili se takvo rešenje ne uklapa u njihove interese. Da postoji oni bi ga nametnuli, kao što su i ovo sadšnje uostalom nametnuli.
No ovo što sam izneo ne isključuje mogućnost da zbog nekih novih momenata, u nekom budućem vremenu rešenje poput vašeg ne bude aktuelno.
Meni lično vaš predlog se dopada, voleo bih da je ovaj komentar posvećen završetku njegove realizacije.
Bio bi mir. Beogradjani bi krečili američku ambasadu. One dve plavuše mogle bi da kupe patike.
Ljudi bi dolazili kod nas, mi bi išli u svet.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana