A brate kako je u Švici?

Dušan Maljković RSS / 08.12.2007. u 21:44

Swiss%20Flag.jpg"Brate kul je u Švici!", odgovara Juice, u okviru jednog od značajnijih projekata u pop-kulturi u poslednje vreme. To je, međutim, tema za neki drugi blog... Povod za ovaj su učestali rasistički ispadi. Videli smo da nije dug put od "optuživanja" za "ciganski i romski mentalitet" u Republičkoj skupštini  do materijalizacije rasističke retorike u nameri ograđivanja žicom naselja za "socijalno ugrožene", među kojima su i Romi. Kada na to dodamo prebrojavanje "prekobrojnih" Bošnjaka, albanske dece, kao i "pretnje" kosovskog nataliteta i ostale bio-političke zanimacije ovdašnje političke elite, stižemo do tačke u kojoj nam izgleda da ovdašnje društvo peni "govorom mržnje". To je mnoge navelo da ponovo okarakterišu Srbiju kao "fašističku državu".

Kakogod stajalo sa ovom "teškom" konstatacijom, zanimljivo je videti kako stvari stoje u drugim evropskim državama, naročito onima koje se iz ovdašnje perspektive doimaju kao "gastarbajterski raj", ali i kao ideal kome treba težiti, društva-uzori. Takva je sigurno Švajcarska, u kojoj je nedavno na izborima pobedila desničarska Švajcarska narodna stranka, a intrigantni tekst, koji prenosim, tim povodom pojavio se u blogerski neomiljenom nedeljniku NIN (autor Nikola Vesić). Možda ćete biti iznenađeni činjenicom da ni tamo ne cvetaju ruže multi-kulturalizma (već pre uspeva trnje), no treba uvideti sledeće -- etno-rasizam nije balkanski ekskluzivitet, već evropsko "opšte mesto". Ne bih mogao da se složim sa Žižekom kada kaže da je Balkan "ispred evropskog vremena" jer je imao svoj federalni proces i njegov raspad (što predstoji i EU, po predviđanjima evro-skeptika), nasupot etno-rasističkim predrasudama zapadne Evrope o "primitivnom" Balkanu kao mestu večitog ponavljanja (krvave) istorije. Ma kakav bio ishod  ove nevesele prognoze, rasizam ostaje savremeni usud, prisutan u "balkanskoj" Srbiji kao i u "evropskoj" Švajcarskoj. Nažalost.

POBEDA NAD "CRNCIMA SA BALKANA"

world.swiss_1000_franc_banknote.M.jpg„Ako su najniže rase neupotrebljive, šta uraditi da se postepeno istrebe?"

August Forel (1848-1931), švajcarski utemeljivač eugenike i rasne higijene, čija je fotografija na novčanici  od 1.000 franaka

 

Na železničkoj stanici u ciriškom predgrađu Erlikon početkom aprila osvanuo je plakat sa nasmešenim licem mlade devojke. Ali, ovog puta kolor-plakat nije prodavao kozmetiku, turističke aranžmane, čokoladu... Lice sa plakata, potpisano kao Sanja Levnajih, tražilo je mesto u školi sa praksom. Tek nakon trista poslatih molbi, ovaj originalan način je privukao medijsku pažnju i Sanja je konačno dobila šansu. Zašto oni konvencionalni pokušaji nisu dali rezultat? U biografiji devojke, koja je inače Hrvatica, na samom početku stoji podatak koji je nju kao kandidata, u devedeset odsto slučajeva, diskvalifikovao - njeno prezime se završava na - ić.

Kristof Bloher, švajcarski ministar pravosuđa iz Švajcarske narodne stranke (ŠNS), koja je na nedavnim parlamentarnim izborima (21. oktobra) dobila 29 odsto glasova i danas je ubedljivo najjača u toj zemlji, kaže da u svojoj fabrici Ems-Chemie „odavno više ne želi da zapošljava radnu snagu iz bivše Jugoslavije" (Die Weltwoche, 2004). Bloherova politička karijera bi bila nešto krivudavija kada bi isto ili slično javno govorio za Jevreje ili neku drugu nacionalnu grupaciju sa više finansijskog, kulturnog ili simboličkog kapitala. Ovako, njemu i njegovoj partiji ide sve bolje. Na takve reči gotovo se više niko kritički ne osvrće - najmanje trećina Švajcaraca je uverena da to tako i treba. Čuvenu dosetku Maksa Friša kako smo „hteli radnike - a došli su nam ljudi", danas, u izmenjenoj političkoj kulturi i klimi, mnogi bi najradije preinačili u ,,...a došli su nam kriminalci".

Plakat1
Plakat1
Izbornu kampanju u Švajcarskoj obeležio je plakat koji je oštro polarizovao duhove i izvan ove zemlje. „Njujork tajms" ga je okarakterisao kao izuzetno rasistički, dok se čelnicima nemačke neonacističke partije NPD veoma dopao. Na plakatu su tri ovce, na podlozi švajcarske zastave, i jedna od njih stražnjim nogama izbacuje „crnu ovcu". A u dnu slogan: „Da se obezbedi sigurnost." Po tumačenju članova i simpatizera ove nacionalističke partije, crna ovca je „kriminalac", dok ostali prepoznaju rasističku poruku. A nije prvi put da se eksploatiše motiv crne boje na izbornim plakatima te stranke. Na jednom od prethodnih plakata, povodom referenduma o olakšanom dobijanju državljanstva iz 2004, crno se takođe pojavljuje kao preteća opasnost: na njemu su crne ruke koje gramzivo posežu za švajcarskim pasošem. Ali, crno je metafora čiji cilj nije da ukaže na opasnost od jednog kontinenta (Afrike), koliko od jednog potkontinenta - Balkana, čiji su žitelji u Švajcarskoj neuporedivo brojniji od Afrikanaca.

Mnogi Švajcarci su nezadovoljni i zabrinuti zbog visokog procenta stranaca u svojoj zemlji. Po statistikama, u Švajcarskoj živi više od 20 odsto stranaca, što je, uz Luksemburg i Lihtenštajn, jedan od najvećih pro­cenata u zapadnoj Evropi. I to uprkos tome što je procedura za dobijanje državljanstva u Švajcarskoj znatno rigoroznija nego u zemljama EU. (U Belgiji je npr. minimalni boravak za dobijanje državljanstva tri godine, dok je u Švajcarskoj dvanaest; a Holandija je u poslednjoj deceniji 20. veka dodelila strancima svoje državljanstvo sedam puta više nego Švajcarska.) Ono što pitanje stranaca u Švajcarskoj čini poslednjih godina tako zapaljivim nije, međutim, toliko njihov broj, koliko uverenje da je broj „pogrešnih" stranaca prevelik. Najbrojnija pojedinačna nacionalna grupa stranaca u Švajcarskoj su Italijani, ali oni već nekoliko decenija nisu više u pravom smislu „stranci", nego se pod „strancima" pre svega podrazumeva heterogena skupina naroda poreklom sa područja bivše Jugoslavije, koja se podrugljivo naziva „Jugosima".

Danas u Švajcarskoj ima oko 350.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Oko 200.000 su Albanci sa Kosova, što je, kako se često ističe, 10 odsto kosovske populacije (štampa u poslednje vreme rado ističe i brojku od 50.000 albanskih mladića koji žive u Švajcarskoj). Srba ima preko 100.000. Broj građana sa  jugoslovenskim pasošem u Švajcarskoj 1980. iznosio je svega 45.000. Početkom devedesetih dolazi veliki talas, kada je „sezoncima" i radnicima sa boravišnom vizom „B" omogućeno da u Švajcarsku dovedu porodice. Već 1990. broj useljenika iz Jugoslavije skočio je na 100.000. Emigranti s tog područja, po jednima, zbog kulturnih osobenosti i skromnog obrazovanja, nisu sposobni za integraciju, a, po drugima, malobrojnijim, samo švajcarsko društvo nije pokazalo dovoljno spremnosti da ih integriše. Valja primetiti da je birački uspon Švajcarske narodne stranke gotovo srazmeran porastu broja useljenika sa Balkana: 1991. su osvojili 11,9 odsto glasova, a 2007. je taj procenat skoro trostruko veći.

Za useljeničku populaciju u Švajcarskoj, među kojom je ona sa prostora bivše Jugoslavije najbrojnija i socijalno najranjivija, idu pokazatelji: obavljaju 80-90 odsto najtežih poslova, 48 odsto registrovanih  nezaposlenih su oni, 55 odsto kaznenih slučajeva pripisuje se stranim državljanima, a u pojedinim zatvorima su i do 80 odsto stranci. Posebno je uznemirujuća razlika u obrazovnim šansama švajcarske dece i dece stranaca: deca stranaca u proseku četiri puta teže dolaze do školskog mesta sa praksom, procenat stranaca u gimnazijama, iz kojih se ima direktan pristup fakultetima, u kantonu Cirih je, primera radi, za školsku godinu 2002/2003. iznosio 7,3. Od tog procenta je 7,2 dece poreklom iz Srbije i Crne Gore. Jedno istraživanje na nacionalnom nivou iz 2001. godine zaključuje da je «broj učenika u gimnazijama poreklom iz Jugoslavije pre 20 godina bio veći». «Stranci su», kaže savremeni francuski filozof Etjen Balibar, «naši današnji proleteri».

Kada Švajcarci kažu „Jugos", misle uglavnom na Albance. Iako ni Srbi nisu „cvećke" kad je reč o kriminalnim statistikama, koje su poslednjih godina ozbiljno potresale javnost, reč je uglavnom o Albancima: dilovanje droge, opasne auto-trke na putevima, prošlogodišnjn slučajevi silovanja petogodišnje devojčice od strane dva albanska dečaka (11 i 13 godina starosti) u malom mestu Recins i silovanje u više navrata 13-godišnje devojčice u ciriškom predgrađu Zebah (od strane 13 mladića starosti od 15 do 18 godina, koji su to i zabeležili kamerom mobilnog telefona), ulične tuče i čak ubistva.

Ali ozbiljan problem Srba u Švajcarskoj je što se stigma odnosi i na njih. Ako ujutro na teletekstu nacionalne televizije pročitate da  je grupu švajcarskih tinejdžera napala nepoznata grupa mladih koja je govorila „švajcarsko-nemački sa slovenskim akcentom", uveče ćete verovatno na istoj televiziji imati priliku da, posredno, u nekoj humorističkoj emisiji - gde se karikira delinkventski govor mladih „Jugosa" - čujete fonetsku potvrdu tog „slovenskog akcenta" (reč je nedvosmisleno o albanskom akcentu). Kriminalne statistike se vode po državljanstvu, a u medijima se sve donedavno isključivo pominjala zemlja porekla počinioca, odnosno Srbija i Crna Gora, tek odnedavno se više čuje „Kosovo-Albaner".

Plakat 2
Plakat 2
Većina Švajcaraca je imača prilike da sazna da se Albanci, na primer, ne prezivaju na , da na Balkanu ne žive samo muslimani, da u Srbiji postoji urbana celina (Beograd) koja po veličini ne postoji u Švajcarskoj, da Srbija nije prekookeanska zemlja nego da su njeni veliki delovi, poput Vojvodine, biti u sastavu Habsburškog carstva kao i neki delovi Švajcarske, poput dela kantona Argau u 18. veku. Međutim, sve je to za većinu irelevantno, Balkan se doživljava kao homogen, pre imaginarni nego geografski prostor. A posle pada Berlinskog zida, kada Zapad gubi svog realnog i simboličkog ideološkog neprijatelja, onaj „drugi" više nije pripadnik tuđinske ideologije, nego druge kulture. Paradoksalno je da se to dešava upravo kad se u modernom teorijskom svetu najmanje veruje u stabilne identitete. Švajcarska popularna uobrazilja, budući da nema dovoljno svojih „Arapa,,, „Turaka„ i „crnaca", Balkancima namenjuje ulogu „varvara".

Kada se, međutim, odmaknemo od mi-oniodnosa, i koncentrišemo na odnose „unutar njih", iz švajcarske vizure nivelacija bledi i političko svrstavanje na jednu, albansku stranu, gotovo je pravilo. Sve stranke se zalažu za otcepljenje Kosova, oko 68 odsto Švajcaraca je podržavano NATO bombardovanje Srbije, te su Amerikanci, sa nešto preko 50 odsto javne podrške bombardovanju, u odnosu na Švajcarce hipi pacifisti.

Ono što je lako uočljivo u retorici ŠNS jeste da agresija i nasilništvo mladih Balkanaca nikad nije odgovor na diskriminaciju i znatno umanjene šanse za dobijanje mesta u školama ili poslova u firmama, nego je uvek „uvezena" bolest, „nečista krv". Bloher, treba ponoviti, „više nikog ne zapošljava sa prostora bivše Jugoslavije" jer svi su sumnjivi. I jedini model integracije u društvo i tržište rada koji taj ministar već sprovodi, a njegova stranka preporučuje, jeste, zapravo, model dezintegracije.

Integraciju stranaca posebno čini teškim činjenica da nacionalna pripadnost u Švajcarskoj određuje ujedno i klasnu pripadnost. U višu klasu se stranci izvan zapadne Evrope ne mogu integrisati, jer su razlike u primanjima, životnim stilovima, mestima stanovanja i često obrazovanju nepremostive, dok klasa Švajcaraca koja im je po primanjima slična, želi od njih da se distancira kako bi na taj način štitila nešto bolji socijalni status. Pre petnaestak godina ugledni švajcarski književnik Adolf Mušg je govorio kako ništa ne znamo o kulturi Balkana i istočne Evrope, „ni o njihovoj književnosti, ni o prirodi, snovima, strahovima i vrednostima". Primedba nije izgubila na aktuelnosti i, kako podseća Džudit Batler, na mnogo drastičnijem primeru američko-iračkog sukoba", „nepoznavanje" je uvod u „dehumanizaciju": „Kako možete žaliti živote koji za vas prethodno i nisu bili životi."

Program ŠNS je deo tradicionalne zapadne konzervativne političke agende. Ona idealno otelovljuje ono što su nekad radikalne feministkinje zgodno zvale: kapitalistički patrijarhat. Nekada ugledni liberalni nedeljnik Veltvohe je možda najbolji indikator te politike. On je postao gotovo stranački list (glavni urednik i odnedavno vlasnih lispa Rodžer Kepeler je u broju posle izbora potpisao četiri članka o Bloheru, kakva se kod nas ne pišu još od Titovog vremena). Meta napada su liberalni političari sa njihovim "multi-kulti naivnostima". List je podr­žavao rat u Iraku, a jedno retoromansko udruženje (švajcarska starosedelačka nacionalna manjina romanskog jezika i negermanskog porekla, koja broji svega oko 70.000 ljudi) tužilo je novinara lista zbog rasističkih izjava o Retoromanima koje naziva „ucenjivačkim i pljačkaškim"; gotovo zaboravljeni homoseksualci listu postaju zanimljivi zbog njihovog „monopola na sidu", nasilje i kriminal stranaca su neizostavna tema...

„Novi rasizmi i fundamentalizmi", kaže Slavoj Žižek, „nisu nažalost nikakvi anahronizmi. Globalni kapitalizam uništava socijalne sfere života koji su donekle garantovali stabilne identitete. Oni daju privid lažne stabilnosti svetu koji se promenio». Time se možda može objasniti (što se Srbije tiče) da zemlja koja crpi demokratski legitimitet tako što proklamuje „Švajcarska Švajcarcima", Balkancima šalje Karlu del Ponte ili, recimo, posmatrače na izborima.

Odnos prema strancima se, inače, stalno pogoršava i neki donji pragovi, kao što je verbalna diskriminacija, odavno su pređeni. Za naciste između dva svetska rata „pošvajcarivanje" (verschweizern) imalo je negativno značenje -nedostatak svesti o naciji i istoriji. Danas bi, pak, nemački nacisti za svoju zemlju želeli da se pre svega „pošvajcari".

AtačmentiKomentari (142)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nestorijanac nestorijanac 22:00 08.12.2007

Dusane

zanimljiv tekst, zaista !!!
Nadam se da Vam se dezurni (amaterski i profesionalni) tumaci prlika u Srbiji nece bas suvise zameriti sto razmisljate i o drugim mestima gde ima problema sa rasizmom i nacionalizmom...
angie angie 22:08 08.12.2007

Re: Dusane

razmisljate i o drugim mestima gde ima problema sa rasizmom i nacionalizmom...to je oduvek bila najbolja tehnologija za laviranje- vidi i kod drugih postoji isti problem!
a u ovom tekstu josh i zachinjeno, kako za ono shto urade huligani albanci zasluge pripadnu nevinim srbima.
pa stvarnoooo!
KafaJeGotova KafaJeGotova 18:58 09.12.2007

Re: Dusane

zar ne bi produktivnije bilo da si uradio elaborat primera koji treba da sledimo, a ne sa vecitim varijantama: pa i tamo je ovako i onako...? sad mi treba da kazemo: pa, ok. ako je i u svajcarskoj tako, onda smo mi jos i dobri. klasican nin navodjenje-na-pogresan-zakljucak tekst. i posle svega opet sledi zakljucak: mi smo tolerantan narod.

da li mogu da pitam: cemu ovaj post, maljkovicu? da provalimo da nismo sami u rasizmu i nacionalizmu? hocemo da se sad druzimo i dopisujemo sa svacraskim desnicarima? da budemo super drugari?
Dušan Maljković Dušan Maljković 01:09 10.12.2007

Re: Dusane

Jel vi to mislite rasizam kao lokal-srpski fenomen? Upravo je to rasistička ideja, protiv koje je tekst uperen, a koja stoji u potekstu malograđanskog sablažnjavanja "Ovoga na svetu nema!", prisutnog u ocenama ovdašnjeg rasizma. Tu su i sapripadajuće parole tipa "da živimo kao sav normalan svet" -- koja svet deli na normalan i nenormalam, pri čemu se pod normalnim misli naravno zapadni svet, dok je onaj istočni "anti-civilizacijski". Upravo je to zamka u koju ne sme da se upadne -- ne može se rasizam napadati sa rasističkih pozicija, to je apsurdno. Ne može se raspirivanjem jednog gasiti drugi. U krajnoj liniji, ne postoje rasizmi, nego rasizam -- on uvek-već ima isti obrazac stereotipne generalizacije Drugog, ma ko on bio -- Albanac, Srbin, Rom. On je globalni, a pre svega evropski fenomen -- ako ovde postoji konsenzus oko kursa ka Evropi, ne bi li građani trebalo da znaju šta Evropa danas, između ostalog, jeste, a da to nije samo idealizovana vizija harmonije koje će obezbediti visok životni standard i put bez viza?

Ne, zaključak ovog teksta nije da smo "mi" tolerantan narod. Već da određene političke strukture u Srbiji nisu ništa više rasističke od nekih političkih struktura na Zapadu. I da je stvarna analiza rasizma danas moguća samo u širem kontekstu u kome on i postoji. I da je misliti o Balkanu kao primitivnom deo "spoljnog "rasizma koji je postao konstitutivan za ovdašnji -- to je onaj momenat kada Balkanci o sebi samima kažu da su primitivni (da bi se to dalje perpetuiralo, prihvatalo i normalizovalo). E pa upravo to mesto u velikoj meri koči napredak, zadržavajući raznovrsne diskriminacije. A na to nisko mesto Balkan upravo postavlja zapadni deo Evrope.
angie angie 01:18 10.12.2007

Re: Dusane

Srbiji nisu ništa više rasističke od nekih političkih struktura na Zapadu
KafaJeGotova KafaJeGotova 02:17 10.12.2007

Re: Dusane

Jel vi to mislite rasizam kao lokal-srpski fenomen?

je l' ti to meni nesto nabacujes da sam rekao, a nisam? ako sam predlozio kao konstruktivnije resenje pozitivan primer koji bi posluzio kao uzor, onda verovatno znam da je taj njihov primer proistekao iz rasizma u toj zemlji. znaci lupio si ovu recenicu.
ne može se rasizam napadati sa rasističkih pozicija, to je apsurdno.

dobrar zakljucak iz pogresne pretpostavke da ja mislim da je rasizam lokal-srpski fenomen. kako mudro. onako ninovski.
pod normalnim misli naravno zapadni svet, dok je onaj istočni "anti-civilizacijski".

s kim se ti ovo grudvas? ko je ovo rekao? kakve gluposti ti podmeces?
On je globalni, a pre svega evropski fenomen

pa o tome ti i pricam - napisi o primeru efektnog delovanja protiv rasizma, a ne samo napises ima toga i tamo i to je to. sta to znaci? ne znam sta ti nije bilo jasno u mojoj zamerci na tvoj tekst?
igipop igipop 22:12 08.12.2007

Sjajan tekst

Ti si izgleda resio da malo razbijes monotoniju na blogu?

Smatraj se vipovanim.

Inace sto se tice teme zeista ne znam kako je u svajcarskoj ali u nemackoj to oni i mi definitivno postoji.

Nije to nikakav javno proklamovana i zastupana ideologija ali je sve to sto pises prisutno.

U pogledima, odnosu, u razgovoru.

Mozemo da se lazemo ali sve to je jos uvek jako zivo i pitanje je da li ce ikada nestati.

Od svega meni su najzanimljivije idelizovane percepcije zapada koje su jako ceste kod tzv urbane populacije u Srbiji..

To sto se u Srbi prodaje (barem ja) jos nisam doziveo.

Nadam se da je u SAD drugacije ali evropske drzave su drzave nacija.

I to ce tako ostati.

Jos jednom preporuka za tekst.

Dax Dax 00:12 09.12.2007

Sjajan tekst

U Srbiji ne postoji Mi i Oni vec samo MI.
angie angie 00:15 09.12.2007

Re: Sjajan tekst

Od svega meni su najzanimljivije idelizovane percepcije zapada koje su jako ceste kod tzv urbane populacije u Srbiji..gde si ti to uochio?
gorran gorran 00:15 09.12.2007

On the contrary

U Srbiji ne postoji Mi i Oni vec samo Oni .
igipop igipop 00:25 09.12.2007

Re: On the contrary

da se dogovorite pa da prepravim :? :)

anchi anchi 01:53 09.12.2007

Re: Sjajan tekst

igipop
Ti si izgleda resio da malo razbijes monotoniju na blogu?Smatraj se vipovanim.Inace sto se tice teme zeista ne znam kako je u svajcarskoj ali u nemackoj to oni i mi definitivno postoji.Nije to nikakav javno proklamovana i zastupana ideologija ali je sve to sto pises prisutno. U pogledima, odnosu, u razgovoru.Mozemo da se lazemo ali sve to je jos uvek jako zivo i pitanje je da li ce ikada nestati.Od svega meni su najzanimljivije idelizovane percepcije zapada koje su jako ceste kod tzv urbane populacije u Srbiji.. To sto se u Srbi prodaje (barem ja) jos nisam doziveo.Nadam se da je u SAD drugacije ali evropske drzave su drzave nacija. I to ce tako ostati.Jos jednom preporuka za tekst.


Preporuka za tekst, ali i za tvoj komentar!

Jednostavno ne mogu da oguglam na pojavu koja je sve prisutnija, da se ono "pocisti prvo u svom dvoristu" kod nekih pretvorilo u potpuno slepilo za sve izvan sopstvenog dvorista. Ako neko samo i zucne da se neki procesi desavaju i izvan Srbije, da nije Srbija stavila tapiju na svo zlo ovog sveta, ako se usudi da povuce neku paralelu, da prozbori o pojavama sa kojima se bore drustva i drzave koje su neuporedivo bogatije i sredjenije od nase, odmah biva proglasen relativizatorom i prikace mu se neki ruzni pridevi. Ispada da je idealizovanje zapada preduslov da se "cisti sopstveno dvoriste".
Trazi se nekakva skrivena namera uvek kada neko u Srbiji progovori o ovakvim problemima. Optimisticki se nadam da se to nece desiti na ovom blogu. Cistiti sopstveno dvoriste ne znaci da se treba u njega zatvoriti i zatvarati oci pred onim sto se dogadja sirom Evrope, a na blogu je dosadno citati jedno te isto po ko zna koji put. Zato me raduje sto ima autora koji umeju ozbiljno da obrade neku temu koja je problem kako u Srbji, tako i u drugim drzavama.

Mene vise boli ono sto se desava ovde, nego ono sto se desava negde u svetu, kao sto valjda sasvim razumljivo da bi me neka elementarna nepogoda koja bi odnela zivote mojih sugradjana vise potresla nego kada se desi u nekoj drugoj zemlji, ali to ne znaci da se mene to ne tice i da o tome necu da slusam, citam, razgovaram i izjavim saucesce ako sam u prilici.

Autoru hvala za blog.
mikimedic mikimedic 02:55 09.12.2007

Re: Sjajan tekst

Preporuka ko vrata, Anci, autoru i igiju.
Iz Svice. Kul je u Svici. Ako si Svicarac.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:37 09.12.2007

Re: Sjajan tekst

anchi
Jednostavno ne mogu da oguglam na pojavu koja je sve prisutnija, da se ono "pocisti prvo u svom dvoristu" kod nekih pretvorilo u potpuno slepilo za sve izvan sopstvenog dvorista. Ako neko samo i zucne da se neki procesi desavaju i izvan Srbije, da nije Srbija stavila tapiju na svo zlo ovog sveta, ako se usudi da povuce neku paralelu, da prozbori o pojavama sa kojima se bore drustva i drzave koje su neuporedivo bogatije i sredjenije od nase, odmah biva proglasen relativizatorom i prikace mu se neki ruzni pridevi.


anchi,

ovi koji neprestano trube o "svom dvoristu" jednostavno zloupotrebljavaju tu mudru izreku. Naravno da je prirodno da je svim ljudima svoje vaznije i da ne mogu (a i nece) da sredjuju tudje. Ali je isto tako normalno da se uporedjuju sa tim tudjim (posebno susednim) dvoristima.

Stanje u jednoj zemlji se uopste ne moze sagledati bez uporedjivanja sa drugim zemljama. Pa svako razuman zna da recimo stopa privrednog rasta ili stopa kriminala ne zanci sama za sebe nista dok se ne uporedi sa drugim zemljama. A iza ovih protivnika uporedjivanja sa drugima stoji po meni vrlo jasan politicki cilj: prikazati stanje crnjim nego sto jeste (iz razno-raznih razloga) ...

pozz

ps. Preporuke naravno i glavnoj temi i tebi ..
Geronimo Geronimo 19:48 09.12.2007

Re: Sjajan tekst

da se ono "pocisti prvo u svom dvoristu" kod nekih pretvorilo u potpuno slepilo za sve izvan sopstvenog dvorista

Kada se to primeni na suprotnost tek tada se vidi plitkost takve propagnde. Jednom me je jedan "mudrac" prozvao zato sto sam uplatio neke novce za pomoc dece u nerazvijenim zemljama. Kaze, zar pored jadne srpske dece i srpskih sirocica da razbacujem pare na tamo neke (rasisticka odrednica). Isto to o cemu pricas i nimalo drugacije. Trebalo bi da pomognem prvo u "svom dvoristu" isto kao sto bi trebalo da u njemu prvo i cistim. Tuzno.
Doctor Wu Doctor Wu 22:24 08.12.2007

Kako si samo skinuo sličicu sa

ovčicom? Ovde (u UK) je banovana, nema šanse da se izgoogleuje. Preporuka za tekst. Argumentovano, pametno. Očekujem javljanje budala koje će pisati kako razvodnjavaš borbu protiv rasizma u Srbiji, a poruka je, zapravo, potpuno suprotna: da je rasizam internacionalni fenomen, protiv koga se treba boriti svugde i dosledno (a ne samo kada za to plaćaju).

Drago mi je što sam te stavio na listu svojih VIP-ova.
angie angie 22:30 08.12.2007

Re: Kako si samo skinuo sličicu sa

Očekujem javljanje budala


pa dargi doktore- bash ti hvala, jer je namera teksta potpuno jasna, narochito u ovo momentu, kada kod nas ta kriza eskalira na najruzniji moguci nachin i ni malo nije naivna.
Doctor Wu Doctor Wu 22:43 08.12.2007

Ej, angie, sad sam tek video

šta si napisala. Naravno da se napisano ne odnosi na tebe. Ako iko ikada napada rasizam svugde i uvek onda si to ti.
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:53 08.12.2007

Re: Kako si samo skinuo sličicu sa

Doctor Wu
Očekujem javljanje budala koje će pisati kako razvodnjavaš borbu protiv rasizma u Srbiji, a poruka je, zapravo, potpuno suprotna: da je rasizam internacionalni fenomen, protiv koga se treba boriti svugde i dosledno (a ne samo kada za to plaćaju).


Misli globalno, deluj lokalno, kaže parola. Ovaj tekst je prilog tom "globalnijem" promišljanju rasizma i načinu na koji se on distribuira. A borba protiv rasizma danas u Srbiji je lokal-aktivističko pitanje koje treba da rezultuje nizom konkretnih akcija. Prvo i drugo, čini mi se, stoje u vezi.

Uostalom, jedna od lekcija koja se može izvući iz teksta jeste upravo homogenizacija osoba ka kojima je etno-rasizam upravljen -- kao što većina Srba vidi Albance kao homogenu, neprijateljsku grupaciju (nesenzibilna za razlike, jer o Albancima gotovo ništa i ne zna), tako u Švajcarskoj većina Švajcaraca vidi Srbe i Albance kao deo homogene grupacije "Jugosa", u koje projektuje svoje predrasude, jer, opet, o njima gotovo ništa ne zna.
nestorijanac nestorijanac 23:16 08.12.2007

Seize the Moment !!!

narochito u ovo momentu,

Ovaj moment je valjda podjednako dobar za suzbijanje rasizma i nacionalizma kao i bilo koji drugi moment.
JJ Beba JJ Beba 23:32 08.12.2007

Misli globalno, deluj lokalno

gorran gorran 01:35 09.12.2007

Re:: Kako si samo skinuo sličicu sa

Očekujem javljanje budala
Evo i nas, doktore! Izvinite zbog kašnjenja. U ime Blogovske Asocijacije Budala pripala mi je izuzetna čast i posebno zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime naše Organizacije i da Vas obavestim da smo Vas primili za počasnog člana!
Naravno, svaki je fašizam specifičan, svaki ima svoju istoriju, svoju "unutrašnju lepotu", svoje "zasluge za narod", tako da bi bilo pogrešno praviti suviše ambiciozna uopštavanja, ipak ću se složiti da je "fenomen" svuda i na svakom mestu u osnovi jedan i isti.
I, naravno, ni jedan narod nije "kao takav" bolji ili gori od drugih. I, naravno, nisu Srbi najgori. Niti su najveći fašisti.
Ipak, ima jedan razlog zbog kojeg imam poseban pik na srpski fašizam.
A razlog je takoreći lične prirode.
Naime, podsetio bih Vas na onu legendarnu definiciju čojstva i junaštva od strane čestitog starine Marka Miljanova Popovića.
U tom zecu grmi čuč.
Jer, tuđi fašizam može da nanese bol, zlo, štetu. I protiv njega se treba boriti svim sredstvima kad se "prelije".
Ali, i "domaći" fašizam radi sve to isto. A i još nešto pride, što "tuđi" ne može - domaći nam nanosi i sramotu.
Samo ovaj "naš" može da učini da na naš kolektivni identitet, na našu državu, politiku, javno mnjenje, padne greh i sramota zločina. Samo "naš" može da nam okrvavi ruke. Samo onaj koji se izdaje da radi u naše ime, u moje i Vaše, i etnički čisti teritorije, vrši genocide, "oslobađa" i "poklanja nam" Srebrenice na naše svete dane...
Zato ja imam poseban pik na njega.
Mada, naravno, u slučaju da u nekim okolnim zemljama zavladaju nacisti ili ustaše, i počnu da proganjaju Jevreje, Srbe ili bicikliste, naravno da ću se priključiti svakoj razumnoj akciji protiv.
canibale canibale 01:54 09.12.2007

pa da


Uostalom, jedna od lekcija koja se može izvući iz teksta jeste upravo homogenizacija osoba ka kojima je etno-rasizam upravljen

Zivim u Barceloni i vrlo se slicne stvari desavaju, ljudi se generalno plase strananca, ne poznaju i retko zele da upoznaju nasu kulturu, malo smo im mi tamo divlji i zapusteni, nismo kul ( a ne znaju sta je Beograd bio za Barsu pre samo petnaest godina) .Takodje se osecaju superiornije samim tim sto su odatle videvsi kako se neki stranci strasno muce i kakve se poslvone ne rade, pa kazu uauuu pa ja sigurno vise vredim kao COVEK od njega.

Problem postoji, mislim, sa druge strane takodje, ( druga strana to smo mi stranci u koje spadamo Srbi, Arapi, Rumuni, ali ne Nemci i Svedjani jer oni su kul ovde u Spaniji i vrlo je in biti odatle) jer i mi posle nekog vremena u toj zemji postajemo rasisti jer uvidjamo njihove mane eeeh kakvi su oni i ne volimo ih. Tako sve u krug i na kraju raste prezir i unistava veze izmedju ljudi sve to samo zbog ne znanja i predrasuda.

Pa mi koji zivimo po svetu trebamo da pridjemo coveku sa otvorenim srcem, potpuno iskreno kao da nam je nas neko i drag i da probamo da uticemo da promene misljenje jer je njima pogresno usadjeno ono uobrazeno o nasem narodu. Razlicitost je sjajna i interesantna i samo mi ljudi mozemo da polako uticemo na promenu svesti drugih ljudi.

mikimedic mikimedic 03:01 09.12.2007

Re: pa da

Preporuka kao vrata Canibale,

nasao si me u zadnjem pasusu.
apatrid apatrid 09:08 11.12.2007

Re: Misli globalno, deluj lokalno

JJ Beba


Zaista me zanima zasto pojedinci imaju potrebu da se izrazavaju na jeziku koji ne poznaju, ni malo.
MilutinM MilutinM 10:58 14.12.2007

Re: pa da

Pa mi koji zivimo po svetu trebamo da pridjemo coveku sa otvorenim srcem, potpuno iskreno kao da nam je nas neko i drag i da probamo da uticemo da promene misljenje jer je njima pogresno usadjeno ono uobrazeno o nasem narodu. Razlicitost je sjajna i interesantna i samo mi ljudi mozemo da polako uticemo na promenu svesti drugih ljudi.


Da, da, i meni se svideo ovaj pasus. Živeći u toj Švajcarskoj, ali srećom kao neko ko je došao "na poziv" = da radim u jednoj medjunarodnoj organizaciji, sa ljudima koji su takodje dodjoši, imam privilegiju da me gledaju malo ravnopravnije. Sa druge strane, moj školski drug koji ovde živi skoro 30 godina potpuno prepoznaje i podržava tekst.

Ono šta obojica činimo je da normalnim radom i ponašanjem menjamo svest barem onih koji oko nas žive i rade. Jeste da im ponekad nije jasno zašto više volim da sam uvek u društvu nego usamljen u svom stanu, što umesto čitanja knjiga oblačim dres naše reprezentacije ili Zvezde i tražim gde bih gledao utakmicu ili bodrio Novaka, Jelenu i Anu, kako mogu da pijem tu rakiju sa 50% alkohola i jedem ljuto... Ali shvataju da ima i srba koji su radni i kreativni, poznaju bolje od njih istoriju Evrope, pa čak ponekad i njihovu nacionalnu u istoriju, koji slušaju dobru muziku i čitaju dobre knjige, koje interesuje umetnost i muzeji, itd. itd.
Djole Djole 00:01 09.12.2007

Da se ne lazemo ...

... Svica a i dobar deo germanske Evrope je u stanju latentnog razisma.
Meni to ne smeta. Sto bi rekli pirocanci - gledam si posla. Ali lepo je da je neko primetio da i takve stvari postoje i kod nekog drugog i to u mnogo drasticnijem obliku nego kod nas.
A sto se tice ex-YU emigracije, cifre najbolje govore. Jasno jezasto se CH zalaze za nezavisno Kosovo - pa zatosto ima da ih popakuje u furgone, onakve kakve su svojevremeno koristili Pavelic i Hitler i pravac nezavisno Kosovo. Cistimo drzavu od dilera droge, sitnih kriminalaca i ostalog smeca. A za ostale Jugose cemo da spremimo sledeci furgon, samo ako ne budu dobri.
Ne kazem da takvo razmisljanje nema temelja u realnosti - Balkanci, ko sto rece autor teksta, JESU glavni nosioci kriminala, a glavni dileri droge JESU Albanci sa Kosova, svidelo se to nekome ili ne. Sto rece Dr WU, ocekujem javljanje budala glede pretposlednje recenice mog komentara.
Piromanski Piromanski 00:21 09.12.2007

Re: Da se ne lazemo ...

Dodao bih da je ceo svet u stanju latentnog rasizma, izuzev onih delova gde je isti manifestan. Ono sto je, medjutim, karakteristicno za tzv. razvijene zemlje zapada je neverovatna doza licemerja i arogancije.
Djole Djole 00:33 09.12.2007

Piromanski ...

Zivim u delu koji "ima veze" sa germanskom Evropom. Sto se tice ostalog dela sveta, ne znam, ali mogu da privatim da je to tako.
Milena Mitic Milena Mitic 03:09 09.12.2007

Re: Da se ne lazemo ...

Djole
Ali lepo je da je neko primetio da i takve stvari postoje i kod nekog drugog i to u mnogo drasticnijem obliku nego kod nas.

pa zar se to ne podrazumeva :). tj, zar je to potrebno uopste primecivati? koliko ja shvatam situaciju na ovom blogu, nije stvar u konstataciji, vec u borbi. ili konkretno,na najsvezijem primeru, neko u Topoli ne moze sad da uzme i krene aktivno da se bori protiv rasizma u Svajcarskoj, vec prvo u Topoli :) dok se valjda podrazumeva da je protiv rasizma bilo gde (stim sto se, naravno, slazem da je nebulozno tvrditi kako se takve stvari desavaju samo u Srbiji, ali ipak mislim da je ovde malo ljudi koji bas to tvrde...)
milmax milmax 10:17 09.12.2007

Re: Da se ne lazemo ...

Jasno jezasto se CH zalaze za nezavisno Kosovo - pa zatosto ima da ih popakuje u furgone, onakve kakve su svojevremeno koristili Pavelic i Hitler i pravac nezavisno Kosovo.Mislim da si u pravu.

Sa jedne strane nas premijer lozi mase da sacuva(bas mu ne ide) Kosovo kao to je Srpsko itd.
Jeste BILO Srpsko ali realno vise nije. Kome je do manastira neka ih lepo zastite kao spomenike itd.
Razlog zasto pisem ovaj komentar je sledeci; neka im daju nezavisno Kosovo i sve jos sta trazi Albanski lobi, dakle neka naprave Veliku Albaniju.
Bice srecni zato sto im se ostvario vekovni san...
ALI kad onda pocnu da im vracaju njihove stanovnike i cele EU, pa kad na ionako veoma siromasnom Kosovu sada dodje do prenaseljavanja Albanaca iz EU koji nemaju posao, pare i sve ostalo na Kosovu...

Mislim da im oni prave rezervat dole na Kosovu .
I eto im ga rasirenih ruku da bi svi ostali mogli da zive normalno ...
Samo sto ce posledice biti cudne u vidu konstantnih teroristickih akcija na Kosovu u sukobima kriminalnih grupa a i po Srbiji ( u obliku osvete nama)...
Zamislite na ovih 2000000 Siptara na Kosovu jos 1000000 proteranih iz EU tj, vracenih u njihovu novu drzavu?

Ljudi kao ljudi oni su ok samo sto ce zbog svega sto ce se desiti biti velikih sranja na Balkanu jos duze vreme kada obican narod dole na Kosovu shvati da su dobili od EU i USA umesto drzave rezervat gde ce biti sklonjeni iz "naprednih" zapadnih drustava.

Rasizam cveta ...
Doctor Wu Doctor Wu 10:26 09.12.2007

Re: Da se ne lazemo ...

pa zato sto ima da ih popakuje u furgone, onakve kakve su svojevremeno koristili Pavelic i Hitler i pravac nezavisno Kosovo. Cistimo drzavu od dilera droge, sitnih kriminalaca i ostalog smeca. A za ostale Jugose cemo da spremimo sledeci furgon, samo ako ne budu dobri.

Ovime se sumira otprilike stav Zapada prema kosovskom pitanju. Nikakva demokratizacija nije u pitanju, niti želja za emancipacijom Albanaca. Naprotiv, dva osnovna motiva su:
1. rasistički, da se Albanci proteraju iz Švajcarske (gde ih, po nekim procenama, ima oko 250 000), Nemačke i Austrije, i
2. materijalni, ili, bez eufemizma, korupcionaški- nema nikakve sumnje da su težnje anglosaksonskih političara motivisane donacijama koje albanski "biznismeni" prilažu bilo partijama (u UK) bilo individuama (u USA).
automat automat 00:30 09.12.2007

da se pridružim

očekivanjima dr wu-a i djoleta...

odličan tekst.
Filip Mladenović Filip Mladenović 00:50 09.12.2007

O rasizmu i fašizmu

Šta je, zapravo, nacional-socijalizam?
To je koalicija onih bez srca i onih bez glave!
Geronimo Geronimo 01:11 09.12.2007

Drzava

Videli smo da nije dug put od "optuživanja" za "ciganski i romski mentalitet" u Republičkoj skupštini do materijalizacije rasističke retorike...
Pravila ponasanja na Netu nalazu da ono sto cu napisati linkujem, ali ne pamtim gde sam naleteo na to, verovatno je bio neki film: kaze licnost (parafraziram) -"Svuda u svetu na izborima bi pobedjivali rasisti kada drzava ne bi imala nacina da to spreci". Preterano? Mozda i nije. Nastavk je bio o tome da u isto vreme kada je drzava Nemacka za tim zalegla, u USA antisemitizam bio nista manji nego u Nemackoj.
Exitus Letalis Exitus Letalis 02:06 09.12.2007

brišeš

iz inata i najbezazlenije postove.
alal ti vip!
Dušan Maljković Dušan Maljković 02:09 09.12.2007

Re: brišeš

Exitus Letalis
iz inata i najbezazlenije postove.alal ti vip!


Ni jedan post nisam izbrisao. Žalite se moderatorima, ne meni.

I molim vas prestanite da me progonite. Ako imate nešto, napišite, nisam vam zabranio tj. banovao, tekst je gore i spremno čeka komentare, a mene ostavite na miru, ako ikako možete. Hvala.
KafaJeGotova KafaJeGotova 00:24 10.12.2007

Re: brišeš

a mene ostavite na miru,

da li bih ja mogao vas da zamolim da nas ostavite na miru sa vasim tekstovima? ovako stupidne tekstove apsolutno nema smisla pisati, i to ni manje ni vise nego kao odgovor na ozbiljan problem prisustva i manifestacije fasizma i nacizma od strane vlasti. da li ste svesni koji je ovo kretenski post?! koji je to stepen demencije u relativiziranju i pravdanju neopravdivih stvari?!
vucko vucko 01:19 10.12.2007

Buffy

Kafo, sorry, ali malo gušiš. 'Si umislio da si Buffy the Vampire Slayer, ili šta?

Odmori malo od lova na veštice, leba ti, ne pišu se ovi blogovi samo za tebe.

I ako već komentarišeš, daj nešto kreativnije nego "ovakve stupidne tekstove apsolutno nema smisla pisati" i "koji je to stepen demencije u relativiziranju i pravdanju neopravdivih stvari". Ovo ti baš nije na čast.

KafaJeGotova KafaJeGotova 02:28 10.12.2007

Re: Buffy

da, vucko, bas sam Buffy the Vampire Slayer. lako je tebi da blejacis u americi i blognes kad ti je dosadno. situacija u srbiji je totalno sranje i ovakvih misljenja mi je pun k**** i super mi je kad hoce vlast da sazida zid sa zicom i kad se nadje ovako sjajan tekst koji mi nista ne kaze, a uvijen je mudrolijama. boli me vise i za tu cast. koju cast? a maljkovicu je na cast? puca srbija od casti i postenja.
vucko vucko 09:30 10.12.2007

Re: Buffy

KafaJeGotova
da, vucko, bas sam Buffy the Vampire Slayer. lako je tebi da blejacis u americi i blognes kad ti je dosadno. situacija u srbiji je totalno sranje i ovakvih misljenja mi je pun k**** i super mi je kad hoce vlast da sazida zid sa zicom i kad se nadje ovako sjajan tekst koji mi nista ne kaze, a uvijen je mudrolijama. boli me vise i za tu cast. koju cast? a maljkovicu je na cast? puca srbija od casti i postenja.

Ok, ja blogujem u slobodnom vremenu (iako nikada u Americi nisam bio) - nisam znao da može da bude i profesija.

Razumem da ti neka tuđa mišljenja smetaju - ali ne razumem zašto nam sabotiraš razgovor. Ovaj tekst tebi verovatno ništa ne kaže, jer ne priča ono što bi ti hteo da čuješ. Probaj sa nekim drugim tekstom, možda tamo nađeš ono što tražiš. Ako si ovo zamislio kao način na koji ćeš da učiniš da Srbija postane manje rasistička - sorry, mislim da si malo na pogrešnom putu. Uzgred, ta priča u vezi "vlasti koja zida zid sa žicom" je postala čist nadrealizam. Verujem da je Dušan zbog toga i postavio ovaj blog.

A znaš šta je najinteresantnije od svega? Podsećaš me na tog Jovanovića iz Topole - i njemu smetaju tuđa mišljenja, pa dođe da sabotira tuđ razgovor. Kako bi dozvolio da neko priča ono od čega je njemu pun k****, kad je situacija u Srbiji takvo sranje?
medjutim medjutim 11:47 10.12.2007

Re: brišeš

KafaJeGotova
a mene ostavite na miru,

da li bih ja mogao vas da zamolim da nas ostavite na miru sa vasim tekstovima? ovako stupidne tekstove apsolutno nema smisla pisati, i to ni manje ni vise nego kao odgovor na ozbiljan problem prisustva i manifestacije fasizma i nacizma od strane vlasti. da li ste svesni koji je ovo kretenski post?! koji je to stepen demencije u relativiziranju i pravdanju neopravdivih stvari?!


.. A sto citas?
apatrid apatrid 12:13 10.12.2007

Re: brišeš

da li bih ja mogao vas da zamolim da nas ostavite na miru sa vasim tekstovima?


Zašto čitaš? Ja, na primer, prestadoh da čitam postove Tibora Jone, a postoji mnogo autora na ovom blogu čije postove nikada ne čitam, jer mi se ne dopadaju stavovi autora. Zašto insistiraš da svi moraju da pišu kako se tebi sviđa. Stepen netolerancije koju pokazuju liberali na ovom forumu upravo je neverovatan. A ni paranoja vam nije strana. Sve u svemu, kada neko napiše tekst koji se ne sviđa liberalnim jastrebovima ovde odmah počinje argumentacija a la "dok gori Hilandar, a vi tako..."

KafaJeGotova KafaJeGotova 18:41 10.12.2007

Re: vucko the nadreal slayer

vucko
A znaš šta je najinteresantnije od svega? Podsećaš me na tog Jovanovića iz Topole - i njemu smetaju tuđa mišljenja, pa dođe da sabotira tuđ razgovor. Kako bi dozvolio da neko priča ono od čega je njemu pun k****, kad je situacija u Srbiji takvo sranje?

u srbiji samo i pricaju, ali najgore je i rade uzasne stvari. znaci ljudi sa pozicije da cine stvari TO I RADE. sta ti nije jasno? mislis da jovanovic ne bi izgradio, kako si ga ti okarakterisao kao nadrealizam, taj zid? mislis da mi je lakse ako znam da i u svici brate ima ljudi koji na taj nacin razmisljaju?
ovaj blog i forum pripada i meni kao komentatoru isto kao i onom ko pise postove. ako ti je ok da on komentatorki kaze da ga ne proganja komentarima, da li ja mogu da zamolim njega da me ne proganja postovima?
a za ovo izjednacavanje mene i jovanovica, to tebi na cast, da se izrazim tvojim recima.
KafaJeGotova KafaJeGotova 18:43 10.12.2007

Re: brišeš

medjutim

A sto citas?

da bih se hvalio kako znam da citam
KafaJeGotova KafaJeGotova 18:51 10.12.2007

Re: brišeš

apatrid
Zašto čitaš? Ja, na primer, prestadoh da čitam postove Tibora Jone, a postoji mnogo autora na ovom blogu čije postove nikada ne čitam, jer mi se ne dopadaju stavovi autora. Zašto insistiraš da svi moraju da pišu kako se tebi sviđa. Stepen netolerancije koju pokazuju liberali na ovom forumu upravo je neverovatan. A ni paranoja vam nije strana. Sve u svemu, kada neko napiše tekst koji se ne sviđa liberalnim jastrebovima ovde odmah počinje argumentacija a la "dok gori Hilandar, a vi tako..."

ajde i tebi da nacrtam: ja sam to njemu rekao u kontekstu sto je zamolio komentatorku da ga ne proganja komentarima. pa zamolih i ja njega. a konstruktivna rasprava za kojom i vucko zudi je moj komentar na vrhu strane...
i ja nisam liberal u tom tvom banalnom smislu tipa: i neonacisti imaju pravo da izrazavaju i sprovode svoje stavove. to nije liberalizam niti demokratija. to je glupost.
apatrid apatrid 10:13 11.12.2007

Re: brišeš

KafaJeGotova

apatridZašto čitaš? Ja, na primer, prestadoh da čitam postove Tibora Jone, a postoji mnogo autora na ovom blogu čije postove nikada ne čitam, jer mi se ne dopadaju stavovi autora. Zašto insistiraš da svi moraju da pišu kako se tebi sviđa. Stepen netolerancije koju pokazuju liberali na ovom forumu upravo je neverovatan. A ni paranoja vam nije strana. Sve u svemu, kada neko napiše tekst koji se ne sviđa liberalnim jastrebovima ovde odmah počinje argumentacija a la "dok gori Hilandar, a vi tako..." ajde i tebi da nacrtam: ja sam to njemu rekao u kontekstu sto je zamolio komentatorku da ga ne proganja komentarima. pa zamolih i ja njega. a konstruktivna rasprava za kojom i vucko zudi je moj komentar na vrhu strane... i ja nisam liberal u tom tvom banalnom smislu tipa: i neonacisti imaju pravo da izrazavaju i sprovode svoje stavove. to nije liberalizam niti demokratija. to je glupost.


Pa i primetio sam da ima dosta gluposti.
jaglika jaglika 02:10 09.12.2007

A mi - em ima fasista, em smo bez kinte

Vecina je uvek i svuda losiji deo drustva.
Manjina je uvek i svuda OK.
Pojedinci su vrednost.
Ono sto je bitno je da je drzava u Evropi nacelno zrelija od svoje vecine.[i][/i]
medjutim medjutim 15:59 09.12.2007

Re: A mi - em ima fasista, em smo bez kint

jaglika
Vecina je uvek i svuda losiji deo drustva.
Manjina je uvek i svuda OK.


rekao bih da su nacisti manjina, ali time ne postaju OK, ne?
jaglika jaglika 17:53 09.12.2007

Re: A mi - em ima fasista, em smo bez kint

Mislila sam na intimni dozivljaj sveta i svakodnevne mini-manifestacije tog dozivljaja, a ne na deklarisanost.
Imajuci to u vidu, zar mislite da su nacosi manjina?
Milena Mitic Milena Mitic 03:25 09.12.2007

Svajcarska vs Novi Zeland

...ili zasto sam ovde a ni ne planiram da idem tamo :)

poznato je da postoji kanda malo potcenjujuce poredjenje izmedju NZ i Evrope gde se NZ gleda, najblaze receno kao pa...mlada nacija koja eto, jos nije bas stigla da kulturno razvije, tj. Evropa je olicenje kulture a NZ je tako, malo nekulturni mladji rodjak. e sad, jedna devojka odavde je ostala zapanjena (a i ja sa njom:)kada je cula da je Svajcarska dala zenama pravo glasa 1971. (jeste, slovima hiljadu devetsto sedamdeset prve), a NZ je btw prva zemlja koja je to uradila, davne 1893..."i oni ce nama da pricaju o kulturi i civilizovanosti???" :)
(da se ogradim unapred od potecijalno zlonamernih :) : jeste, ima i ovde primera rasizma, of course :)))
dragan7557 dragan7557 12:06 09.12.2007

Re: Svajcarska vs Novi Zeland

Porediti NZ i Švajcarsku je isto kao porediti asocijalca i socijalnog radnika.

Što se tiče NZ koji je do 70 ih bio jedna od najsocijalnijih država sveta (socijalno zakonodavstvo uvedeno na početku prošlog veka) i može da posluži kao školski primer destruktivnog delovanja "svete liberalne politike" i upropaštavanja tekovina socijalne države. Destruktivizam liberala je ovde par ekselans i poslužio je kao primer drugim (euro liberalima)
kao "svetli" primer kako treba razbucati socijalnu državu blagostanja kako bi se umesto demokratije uvela korpokratija
a pod maskom demokratskih promena građanima preotelo pravo na odlučivanje o svom životu i prevelo u diktaturu
korporativnog menadžemta. Euro komunistima i socijalistima 50 je NZ. bio pojam socijalne pravde i primer kako treba organizovati državu blagostanja i stvoriti socijalno zakonodavstvo.
dragan 7557
Sepulturero Sepulturero 12:11 09.12.2007

Re: Svajcarska vs Novi Zeland

Ту скоро сам прочитао да првобитна популација Новог Зеланда, Маори, имају приличне проблеме у садашњем новозеландском друштву. То је још горе него у Швајцарској јер они су уствари староседеоци.
Jaril Jaril 04:36 09.12.2007

Сопство,браћо,сопство,а не групе и групице

Проблем заиста и јесте у хомогенизацији одређене групе. Расизам, антисемтизам, хомофобија и сви остали поремећаји личности, настали услед поремећаја односа јединке и групе, нестали би када би читава европска култура кренула путем индивидуализације. То конкретно значи да се јединка усмери на изградњу сопствених идентитета (тј. своје личности), а не на изградњу идентитета групе који и не постоји. Сваки покушај дефиниције "националног идентитета" је немогућ. Идентитети групе су исфабриковани, а порекло имају у племенској заједници у којој је удруживање било нужно ради опстанка. У почетку је удруживање било усмерено против природе (за савладавање напада животиња), а касније против других удружења (племена). Развој европске цивилизације треба да буде усмерен на превазилажење потребе удруживања. Ако се сложимо да се, кроз свој развој, човек несумњиво попео на врх ланца исхране, у једном друштву (не удружењу), које претендује да буде слободно и стабилно, још једини проблем остаје удруживање зарад одбране од других удружења. Када се буде искоренило удруживање, које подразумева "сакаћење" сопствене личности како би се јединка уклопила са другом, тј. када примарни циљ човека буде изградња сопствених идентитета (на шта је указивао још Христос), нестаће било који од поремећаја личности наречених на почетку овог коментара.

dragan7557 dragan7557 12:54 09.12.2007

Re: Сопство,браћо,сопство,а не групе и гру


Идентитети групе су исфабриковани, а порекло имају у племенској заједници у којој је удруживање било нужно ради опстанка.


Sa ovim se ne bih složio iz prostog razloga što su naši predhodnici Neandertalci živeli van plemenskih zajednica i "vladali" planetom (sadašnja saznanja) oko 250.000 godina odnosno do oko 35.000 -30.000 g. p.n.e.
Struktura organizacije ovih je bila na bazi jedne do dve familije, znači mali broj jedinki vezanih krvnim srodstvom.
Plemenska zajednica nije postojala kod Neandertalaca.

Naši preci koji su započeli organizaciju (za pojedinca pogubne) plemenske zajednice su divljaci naseljeni u Evropu
koji su započeli sa organizacijom i jedno je sasvim sigurno :neće opstati 250.000 godina upravo zbog te
organizacije koja uništava sve što je individualno,milom a najradije silom.

Sa ostalim se u potpunosti slažem sa vama i preporuka.

P.S. postoji izvesna nada da će internet uticati na dalju individualizaciju i osvešćenje a samim tim i na grupnu (sindrom stada) suludu poremećenost naših savremenika kao i nasilje koje nastaje iz toga.
I na kog Hrista mislite kad ga već spominjete. Chrestos označava u nauci Boga (grčki).
dragan7557
Jaril Jaril 15:27 09.12.2007

Re: Сопство,браћо,сопство,а не групе и гру

Struktura organizacije ovih je bila na bazi jedne do dve familije, znači mali broj jedinki vezanih krvnim srodstvom.
Plemenska zajednica nije postojala kod Neandertalaca.

Уважено. :) Ја сам и једну до две фамилије посматрао као (микро)племе. Ок. Разумели смо се.
Jaril Jaril 00:33 10.12.2007

Re: Сопство,браћо,сопство,а не групе и гру

И да, мислио сам на оног Христа описаног у Новом Завету. Заборавих да напишем.
angie angie 04:50 09.12.2007

e da,

ovaj video klip sa ivanom sve govori- nadam se samo da nije postavljen da ilustruje stav autora posta!

I josh neshto- na zalost, gastarbajteri koji su odlazili od shezdeseti na ovamo sa podruchja bivshe Yu, jesu svojim delovanjem izgradili taj stav prema njima da su primitivni vandali, tako i u Austriji, Nemachkoj, Italiji,...chast izuzecima, vrednim radnicima, koji su se posle druge-trece generacije asimilovali, ili sa parama vracali u svoj zavichaj ili retkim intelektualcima, koji su vecinom odlazili na sigurne pozicije svojih firmi negde u svetu. Ne znam shta je tu sporno- to je samo nasha sramota.

Imam mnogo prijatelja po evropskim zemljama, koji su optishli u ovom zadnjem talasu od devedesetih- razlichite su priche, nije lako, ali ni jedna nema dodirnih tachaka sa prichom iz posta. Takodje ih imam u Shvajcarskoj, ljudi su normalno tretirani, puno rade, pristojno zaradjuju, dobili drzavljanstvio i sva prava kao i ostali- sin im je jedan od najboljih u shkoli.
Svi se oni, kada dodju na odmor i jedva chekaju da sve vide, brzo izduvaju od pochetnog entuzijazma onim shto zateknu u Srbiji- prosto im je dolzak lekovit za nostalgiju i svaki put dobiju potvrdu da nisu pogreshili shto su otishli.
Dušan Maljković Dušan Maljković 09:49 09.12.2007

Re: e da,

angie
ovaj video klip sa ivanom sve govori- nadam se samo da nije postavljen da ilustruje stav autora posta!


Nisam hteo na tu temu, al' 'ajde -- prvo, ti znaš da ja o turbo-folku mislim uglavnom sve najbolje... U tom kontekstu, Juiceovo reaktuelizovanje Ivana, dizelaša, 90tih i svega što je uz to išlo čini mi se vanredno zanimljivim. Rekao bih da je njegov poslednji album malo remek-delo koje nudi raznovrsna čitanja.

Konkretno, ovaj spot možemo da razumemo kao dobar prikaz "gastarbajterskog mentaliteta" -- što je rasistička odrednica -- odnosno kako ovdašnji "šaneri" doživljavaju Švicu -- kao mesto dobre zarade, lakog dolaska do statusnih simbola (kola) i sl.

Međutim, postoji i drugo, suptilnije i čini mi se legitimnije čitanje. Naime, sve možemo da shvatimo i kao čin preterane identifikacije sa stereotipom gastarbajtera. Onda čitav spot dobija zapravo anti-kulturrasističku notu, jer brutalno prikazuje kako se emigracija vidi, dakle kao šanerska, manipulativna, materijalistička i sl, i predstavlja izvanredan odgovor na takve rasističke upise. U tom kontekstu, smatram ovaj spot sjanim, potpisujem ga i da, angie, on reprezentuje moj UMETNIČKI stav veoma dobro.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:23 09.12.2007

Re: e da,

Andja
I josh neshto- na zalost, gastarbajteri koji su odlazili od shezdeseti na ovamo sa podruchja bivshe Yu, jesu svojim delovanjem izgradili taj stav prema njima da su primitivni vandali, tako i u Austriji, Nemachkoj, Italiji,...chast izuzecima, vrednim radnicima, koji su se posle druge-trece generacije asimilovali,


Andjo,

bez obzira sto ovo sto ti pises ima odredjenu logiku pretpostavljam da ipak nisi svesna koliko se radi o OPASNOJ logici. Zar ne vidis da bi se ovo sve moglo reci i za Rome u Srbiji? I za Crnce u Americi. I takoreci za sve siromasne, bilo gde u svetu. Pa onda svu krivicu svaliti na zrtve ...

Problem i jeste u tome sto sredine u kojim ljudi nemaju dovoljno sredstava za zivot i nisu dovoljno obrazovani ZBILJA predstavljaju problematicne sredine. Pa u njima ima mnogo vise primitivizma, kriminala i svih drugih negativnih pojava. Od kojih oni drugi "boljestojeci" gradjani pokusavaju da se ograde/odvoje/distanciraju. Pa i ovo ogradjivanje od Roma u Topoli po meni nije pretezno pitanje rasizma ... nego ogradjivanje od sirotinje (i svih negativnih posledica koje idu sa njom). Uostalom i u onom topolskom saopstenju se govori o "Romima i drugim socijalno ugrozenim grupama". Nesreca Roma je samo sto su oni u OGROMNOJ vecini i sirotinja... Pa i razni stranci na zapadu spadaju u te socijalno najslabije socijalne grupe ... Uostalom problem je po meni najbolje opisala Brooklyn kad je rekla "da je cena nekretnina u blizni sirotinjskih naselja znatno niza". I to vazi za sve sirotinjske kvartove u svetu...

Mozemo se mi boriti koliko hocemo za politicki korektan jezik. I za uklanjanje svih VIDLJIVIH ograda. Ali onaj ko nema dovoljno da jede ce vrlo cesto pokusati da ukrade/otme od onog koji to ima. Pa ce ovaj drugi uciniti sve da se distancira od prvog... i nevidljive granice ce ostati. A jedino pravo resenje je da svi imaju da jedu i pristojno zive ... i da siromastvo bude eliminisano...

pozz
MilutinM MilutinM 11:11 14.12.2007

Re: e da,

I josh neshto- na zalost, gastarbajteri koji su odlazili od shezdeseti na ovamo sa podruchja bivshe Yu, jesu svojim delovanjem izgradili taj stav prema njima da su primitivni vandali, tako i u Austriji, Nemachkoj, Italiji,...chast izuzecima, vrednim radnicima, koji su se posle druge-trece generacije asimilovali, ili sa parama vracali u svoj zavichaj ili retkim intelektualcima, koji su vecinom odlazili na sigurne pozicije svojih firmi negde u svetu. Ne znam shta je tu sporno- to je samo nasha sramota.


Ne želim da uvredim poštene, vredne ljude, ali gastarbajteri (mi - jugosi, a takodje i turci, portugalci, italijani, španci...)su šezdesetih godina bili dobrodošli jer su radili prljave poslove koje ojačala i napredna srednja klasa na zapadu više nije htela da obavlja. Pa, kakav su onda profil ljudi očekivali za takve posleve? Intelektualce možda?

Sve se vraća. Lepo je, na primer, bilo francuzima i englezima da se šire po svetu i otimaju prirodna bogatstva Afrike, Azije... A sada i smeta što su ti afrikanci i azijati nahrlili u Francusku i Englesku i potpuno izmenili demografsku sliku. Onda, opet, svim tim azijatima i afrikancima ne daju iste mogućnosti koje sami imaju. Prirodno, oni se onda okreću kriminalu ili pobunama. Dalje, sledi čudjenje "čistih" i rast rasizma. Vrzino kolo.
gagonja gagonja 07:42 09.12.2007

da ne zaboravimo

da je drzava jugoslavja problem kriminala resavala tako sto je bagri omogucivala da ide na razvieni evropski zapad pa da tamo radi ono sto ne sme kod kuce sto je u kombinaciji sa prethodno navedenim utemeljilo imidz jugoslovenske emigracije. ako u obzir uzmemo da se u drzavi jugoslaviji oliko toliko ipak pristojno zivelo i da razlike u stanadardu ovde i van nisu bile astronomske kao danas, videcemo da najveci procenat emiugranata iz vremena pre rata su bili ljudi koji su pre svega u jugoslaviji bili u teskom polozaju (iz najnize socijalne klase) i na zapad isli po sistemu "kad vec ribam toalete daj da ih ribam za pristojne pare". ako je to vecinom tip populacije koji cin jugoslovensku emigraciju u evropi onda su oni i u evropi nizi gradjanski stalez (ako se to tako sme uopste reci a vidim da sme). kriminal uglavnom dolazi iz nizih drustvenih slojeva, socijalno ugrozenih. sada ako tom scenariju dodamo i bagru iz juge na sluzbenom putu onda zaista imamo fantastican potencijal da na najbolji moguci nacin prezentujemo jugoslvaiju kao zemlju i naciju. elem pricao sam sa nasim ljudima i strancima iz zapadne evrope i ovo nazalost jeste istina i opsti utisak. evropa je dokazano plodno tle za fasizam rasizam i svaku vrstu diskriminacije a mi smo kao i obicno uradili svoj deo posla na najbolji moguci nacin (ko po obicaju) da osiguramo i ucvrstimo stanjekakvo jeste.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:46 09.12.2007

Re: da ne zaboravimo

gagonja
da je drzava jugoslavja problem kriminala resavala tako sto je bagri omogucivala da ide na razvieni evropski zapad pa da tamo radi ono sto ne sme kod kuce sto je u kombinaciji sa prethodno navedenim utemeljilo imidz jugoslovenske emigracije.


Gagonja,

nisi u pravu, netrpeljivost prema turskim gastarbajterima u Nemackoj je jos veca nego prema onima iz ex-Yu ... pa i prema poljskim i ruskim recimo ...

Jednostavno, ogromna vecina gastarbajtera radi poslove koji domaci nisu hteli da rade. Spadaju u (u proseku) u manje obrazovane, manje placene ... i to onda nosi sa sobom posledice o kojima sam pisao gore kod Andje ... Naravno da medju njima i nesrazmerno veci broj onih "avanturista" da ne kazem sklonih kriminalu ... ali ni to nije "svojstveno" samo onima iz ex-Yu ...

pozz
gagonja gagonja 20:59 09.12.2007

Re: da ne zaboravimo

Vasilije ja se potpuno slazem sa tobom ali ne znam kako si i zasto procitao da ja govorim kako je jugoslovenski imidz najlosiji medju emigrantima. ja sam samo dao moje shvatanje zasto je los ali ga nisam poredio n sa turskim ni sa ruskim pa ni sa poljskim ni albanskim. fakat je da je los a ja sam samo naveo razloge
marumi marumi 11:20 10.12.2007

Re: da ne zaboravimo

Jednostavno, ogromna vecina gastarbajtera radi poslove koji domaci nisu hteli da rade. Spadaju u (u proseku) u manje obrazovane, manje placene ... i to onda nosi sa sobom posledice o kojima sam pisao gore kod Andje ... Naravno da medju njima i nesrazmerno veci broj onih "avanturista" da ne kazem sklonih kriminalu ... ali ni to nije "svojstveno" samo onima iz ex-Yu ...

Opet, Vaso, uopstavanje i prototipovi sada gastosa. Sto Vaso zboris o onome o cemu bas i nemas narocitog znanja. Evo ja nikada nisam radila poslove koje domaci nisu hteli da rade a znam mnogo vise ''gastosa'' koji rade iste poslove kao i domaci. Zar si stavrno mislio da domaci nigde nisu obicni radnici, manje obrazovani, manje placeni? A ovo o sklonosti kriminalu i ne srazmernosti ''veceg broja avanturista'' ti bas i ne stoji jer takvi su veruj meni tek u manjini. I ne vidim po cemu bi se to tudji ekstremizam razlikovao od naseg? Da nas nije blazi, finiji, civilizovaniji (sa zlatnim umesto zardjalih kasika ili sta?)?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 11:38 11.12.2007

Re: da ne zaboravimo

marumi
Opet, Vaso, uopstavanje i prototipovi sada gastosa. Sto Vaso zboris o onome o cemu bas i nemas narocitog znanja. Evo ja nikada nisam radila poslove koje domaci nisu hteli da rade a znam mnogo vise ''gastosa'' koji rade iste poslove kao i domaci. Zar si stavrno mislio da domaci nigde nisu obicni radnici, manje obrazovani, manje placeni?


Ma kakvo uopstavanje Maro, to ti samo ne citas pazljivo, odnosno citas kako ti se svidja. Ja sam rekao "ogromna vecina" (a ne gastosi, ili svi gastosi) i to je jednostavno istina ... najveci deo gastosa koji je dosao u Nemcaku su oni u 70-im i ti su bili neskolovani (uglavnom) i radili poslove koje Nemci nisu hteli rado da rade. U zadnjoj deceniji se to promenilo utoliko sto dolaze I strucnjaci (ali opet manjim delom) ... tako da ono moje ogromnoj vecini ostaje. Sto naravno ne znaci da nema i drugacijih primera. Kao sto si ti ... ili kao sto sam ja. U firmi u kojoj radim su najveci deo ljudi sa visokoskolskim obrazovanjem (kao i ja) i ima naravno i stranaca ... ali ipak se vrlo retko desi da je neko oda kolega iz nasih krajeva ... a kad se se pojave oni koji ciste prostorije onda je to skoro pravilo (sto opet ne znaci da i tu ne zaluta po neki Nemac ... ali IZUZETNO retko)...

Ono u vezi sklonosti ka kriminalu je diskutabilna stvar ... oni JESU manjina (i najveci deo gasto.sa su posteni i vredni ljudi) Ali udeo "avanturista" u ukupnoj populaciji gastosa je veci nego udeo tih istih kod "domacih". To su bar bile zvanicne statistike, koje cak imaju i (po meni razuljivo) objasnjenje: Najcesci profil ljudi koji se odluce na odlazak u inostranstvo su mladji muskarci izmedju 20-40 godina (sto ne znaci da nema i zena, dece i starijih ljudi - ali ipak srazmerno manje) - a to je bas grupacija u kojoj se nalaze i spomenuti "avanturisti"...

pozz

ps. Hehe ti bi samo pricala nesto "kontra" onoga sto ja kazem - uporedi strukturu ljudi na nekoj gradjevini sa onom u kancelarijama, pa se javi (ako smes:p)
bata bata 11:25 09.12.2007

Brate

Đus je odličan! : )
Sepulturero Sepulturero 12:22 09.12.2007

Топола...

..али и Суботица, Сента. Зашто нико не спомиње да су одборници у ове две општине забранили насељавање Рома, углавном њих, и других повратника из ЕУ? Није политички коректно?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 15:42 09.12.2007

Re: Топола...

Sepulturero
..али и Суботица, Сента. Зашто нико не спомиње да су одборници у ове две општине забранили насељавање Рома, углавном њих, и других повратника из ЕУ? Није политички коректно?


Pa glavni problem sa Topolom je sto je njihov predsednik opstine napao Pescanik ... to je valjda bar jasno. Da nije toga bilo, ne bi se niko ni bunio kao ni u ova dva slucaja
apatrid apatrid 12:22 10.12.2007

Re: Топола...

Virtuelni Vasilije

Sepulturero..али и Суботица, Сента. Зашто нико не спомиње да су одборници у ове две општине забранили насељавање Рома, углавном њих, и других повратника из ЕУ? Није политички коректно?Pa glavni problem sa Topolom je sto je njihov predsednik opstine napao Pescanik ... to je valjda bar jasno. Da nije toga bilo, ne bi se niko ni bunio kao ni u ova dva slucaja


Ne samo zbog toga. Postoji i idiotski stereotip o vojvođanskom europejstvu i civilizovanosti, a sve zbog par zgrada u stilu secesije.
audrey audrey 13:12 09.12.2007

deljenja

Odličan tekst, vrlo informativan. Dve stvari mi spontano padaju na pamet:

1. u jednom od svojih eseja D. Albahari piše da je u Kanadi stanovao u delu grada pretežno naseljenom valjda Kinezima. Kada je jednom prilikom pričao sa nekim čovekom iz Bosne, izbeglicom, i pomenuo tu činjenicu, reakcija sagovornika je bila "Kako možeš da živiš medju Kinezima, oni prljavi/neuredni/šta god". Albahari je bio zaprepašćen logikom nekoga ko je iz svog doma oteran zato što je pripadao jednom grupi i koga to iskustvo nije ni malo osvestilo u toleranciji drugačijosti, nego on i dalje tera tu tragičnu mantru koja je njega košatala domovine.

2. uvek me zaprepasti saznanje da nas dublje dele socijalno-kulturne razlike nego rasne, nacionalne ili verske. Kućno vaspitanje, lična biografija, moral svakodnevnog života, ophodjenje prema drugima, porodični odnosi - sve to više raslojava ljude nego maternji jezik. I potvrdu za to nalazim i u ovom članku sa Švajcarskom kao i u dogadjanjima u Topoli: ljudi ne žele da žive sa nekim ko ne deli njihov način života. U Nemačkoj su ove razlike izmedju grupa ogromne i dijaloga uopšte nema. A kao angedotsku ilustraciju navodim lično iskustvo od pre par godina:

bila sam student i radila sam u prodavnici bio hrane kao prodavačica. Kolege su se menjale i u jednom trenutku se zaposli jedan čovek iz Bujanovca, Albanac. Odmah je ukapirao da smo zemljaci i govorio je sa mnom samo srpski, i to onako šapatom, kao da smo mi neka grupa za sebe. Bio je jako srdačan i govorljiv, sa troje dece, porodičan čovek, i glavna mu je okupacija bila gradjanje velike kuće u rodnom selu. Svaki dan dolazio je sa vestima o cenama šporeta, cenama transporta šporeta, cenama pločica, keramike itd. Radio je za male pare, kao i ja, i pre toga uglavnom na lošim i kratkotrajnim poslovima. Objašnjenje: teško je nama, jelda, naći posao kad meni treba najmanje 2 meseca godišnje odmora da idem kući da gradim. Onda je sledila priča o tome kako je najbolji posao bio u firmi koja je pravila i pakovala obroke za železnicu. Tu je bio najbolje što je bilo super hrane, sve neke šunke, sirevi, i što je šef bio takav da je moglo da se na tone nosi kući. Njegovo oduševljenje dok je pričao kako je vukao kese hrane kući posle posla nikada neću zaboraviti. Ja nisam znala šta da kažem. Pokušavala sam da ga eskiviram i da se okrenem mojim nemačkim kolegama sa kojima sam bila super, ali me zemljak nije puštao na miru. Tada sam konačno uvidela da se pripadnost ne definiše maternjim jezikom nego nekim sasvim drugim stvarima.
medjutim medjutim 16:01 09.12.2007

Re: deljenja


1. u jednom od svojih eseja D. Albahari piše da je u Kanadi stanovao u delu grada pretežno naseljenom valjda Kinezima. Kada je jednom prilikom pričao sa nekim čovekom iz Bosne, izbeglicom, i pomenuo tu činjenicu, reakcija sagovornika je bila "Kako možeš da živiš medju Kinezima, oni prljavi/neuredni/šta god". Albahari je bio zaprepašćen logikom nekoga ko je iz svog doma oteran zato što je pripadao jednom grupi i koga to iskustvo nije ni malo osvestilo u toleranciji drugačijosti, nego on i dalje tera tu tragičnu mantru koja je njega košatala domovine.


u Mausu se pominje ista stvar, kad bivsi logoras nece da pusti crnca u kola, jer su crnci ovakvi i onakvi..

skroz pogodjeno..
bata bata 14:31 09.12.2007

Turbo-folk

Dusane, strasno mi je drago sto si spomenuo Đusa, turbo folk, i muziku iz devedesetih... Ima tu dosta pozitivnih stvari ( dobrih pesama), ali ih je progutao kontekst ( zbog šatro povezanosti sa Slobinom politikom) i B92 folirantski pogled na svet. Kako objasniti nekome u Beogradu da mozes da slusas i New Order i Prefab Sprout, Dinosaur JR, Fleetwood Mac...ali da moze da ti se dopadne i neka pesma Ace Lukasa, Cece, Beat Street, Đusa... Eto, to je moj slucaj, i ne mislim da mi je los ukus, vec naprotiv... Mislim da sam maksimalno otvoren za sve, i u tome vidim bogatstvo... Dusane, napisi nesto na tu temu ( jer mi se cini da slicno razmisljamo) mislim da je to jako vazno...
Trinidad Tobagović Trinidad Tobagović 14:38 09.12.2007

brate minli?

bata reče:
...ali da moze da ti se dopadne i neka pesma Ace Lukasa, Cece, Beat Street, Đusa...

Nevezano za Fleetwod Mac, meni stvarno nije jasno kako navedeno može nekome da se dopadne. Osim Đusa naravno, kojeg doživljavam kao vrhunsku parodiju.
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:49 09.12.2007

Re: brate minli?

Trinidad Tobagović
bata reče:...ali da moze da ti se dopadne i neka pesma Ace Lukasa, Cece, Beat Street, Đusa... Nevezano za Fleetwod Mac, meni stvarno nije jasno kako navedeno može nekome da se dopadne. Osim Đusa naravno, kojeg doživljavam kao vrhunsku parodiju.


Meni se na pomisao konzumiranja belog luka okreće želudac. Dok sam ovo pisao već mi je pripala blaga muka. Moja majka, s druge strane, voli beli luk. Onako, na živo. I šta je tu sad čudno? To što se nekome dopada ono što se meni nikako ne dopada? Nema tu šta da nekome bude jasno ili nejasno -- greška takvog rasuđivanja jeste što se subjektivnim estetičkim kriterijumima pokušava zahvatiti tuđ sud ukusa. Meni, recimo uopšte nije jasno kako nekom može da se dopada EKV, ali to vidim kao vlastitu konfuziju, jer polazim od toga da je moj ukus nešto univerzalno važeće ili bi bar trebalo takvo da bude. S druge strane, nije mi jasno kako su mnogi ravnodušni na Mozarta, ali mnoge njegova muzika naprosto nedotiče ili drže da je kič. I to je ok -- niko to nije u pravu ili krivu, sud ukusa uopšte nije tačan ili netačan, on naprosto izražava nečije subjektivno dopadanje koje uopšte ne mora biti obrazlagano -- neka muzika čini da se osećate prijatno, druga pak ne. Da li je to Mahler ili Ceca, s gledišta ukusa, sasvim je svejedno.
angie angie 14:56 09.12.2007

Re: brate minli?

Da li je to Mahler ili Ceca, s gledišta ukusa, sasvim je svejedno.Sh'a teci?!

(ja prosto obozavam ovakve opservacije-O b o z a v a m!)
gorran gorran 15:08 09.12.2007

Re: brate minli?

sud ukusa uopšte nije tačan ili netačan, on naprosto izražava nečije subjektivno dopadanje
Muzika nije stvar ukusa. Isto kao medicina ili matematika, i više od njih, muzika jeste ono što jeste bez obzira šta neki prostak - ili neki vrhunski intelektualac - mislio o njoj.
Muzika je ens realissimum. Ens Entium. Sve ostalo, uključujući i život, su sitnice.
Trinidad Tobagović Trinidad Tobagović 15:10 09.12.2007

Re: brate minli?


no comment
gorran gorran 15:36 09.12.2007

Dolje na koljena

Jaril Jaril 15:45 09.12.2007

Re: brate minli?

Da li je to Mahler ili Ceca, s gledišta ukusa, sasvim je svejedno.

Са гледишта укуса јесте сасвим свеједно, али је гледиште укуса између уметничке и популарне музике погрешно.

Малер и Цеца пружају два, сасвим различита, вида комуникације. Укус може важити само у оквиру сваког вида. Лично, не волим Моцарта. Исто тако не волем Венди. Међутим, и то, што не волим једно или друго, се може објаснити као мој недостатак у вештини комуникације. При чему једина евалуација иде у смеру који недостатак утиче на квалитет мог живота.
angie angie 15:45 09.12.2007

Re: Dolje na koljena

ovo ti ko ulaznica za ban!:)))
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:56 09.12.2007

Re: brate minli?

Jaril
Da li je to Mahler ili Ceca, s gledišta ukusa, sasvim je svejedno.Са гледишта укуса јесте сасвим свеједно, али је гледиште укуса између уметничке и популарне музике погрешно. Малер и Цеца пружају два, сасвим различита, вида комуникације. Укус може важити само у оквиру сваког вида. Лично, не волим Моцарта. Исто тако не волем Венди. Међутим, и то, што не волим једно или друго, се може објаснити као мој недостатак у вештини комуникације. При чему једина евалуација иде у смеру који недостатак утиче на квалитет мог живота.


Samo ukoliko pretpostavljate da su popularna i umetnička muzika dva jasno odvojena entiteta. To je teza koja može da se brani, a ja bih voleo da je izvedete (s obzirom da je tvrdite), da bih mogao da prema njoj zauzmem stav. Za sada sam više na Adornovoj strani -- kritički se odnosim prema popularnoj muzici, ali naglašavam nemogućnost jasnog razgraničenja popularne i umetničke muzike. Uostalom, u okviru umetničke muzike postoje i dalje sudovi ukusa, kao i tvrdnje da su neki njeni delovi kič, čak i čitavi "žanrovi", kao što je opera.

A Vendi obožavam, btw.
Kazezoze Kazezoze 15:58 09.12.2007

Re: Turbo-folk

Eto, to je moj slucaj, i ne mislim da mi je los ukus, vec naprotiv... Mislim da sam maksimalno otvoren za sve, i u tome vidim bogatstvo... Dusane, napisi nesto na tu temu ( jer mi se cini da slicno razmisljamo) mislim da je to jako vazno...

bato, eno dracena je postavila post na temu muzichkih ukusa, pa mozhesh kod nje da iskazhesh svoja muzichka razmishljanja.
bronx bronx 16:04 09.12.2007

Re: Dolje na koljena

angie
ovo ti ko ulaznica za ban!:)))rasizam u americi nije ono sto je nekad bilo
ali ga ima link
Jaril Jaril 16:11 09.12.2007

Re: brate minli?

Samo ukoliko pretpostavljate da su popularna i umetnička muzika dva jasno odvojena entiteta. To je teza koja može da se brani, a ja bih voleo da je izvedete (s obzirom da je tvrdite), da bih mogao da prema njoj zauzmem stav. Za sada sam više na Adornovoj strani -- kritički se odnosim prema popularnoj muzici, ali naglašavam nemogućnost jasnog razgraničenja popularne i umetničke muzike. Uostalom, u okviru umetničke muzike postoje i dalje sudovi ukusa, kao i tvrdnje da su neki njeni delovi kič, čak i čitavi "žanrovi", kao što je opera.

A Vendi obožavam, btw.


Раздвајање популарне и уметничке музике се може одбранити, али то нећу урадити овде (већ у неком свом наредном тексту код Драцене) пошто би ми био потребан један или два подугачка коментара и тиме бих Вам оптеретио пост (коме то није основна тема). "Тврђење" сам допустио себи, јер сте и Ви себи дозволили да "о турбо фолку мислите све најбоље" без даљег образложења. Слажем се да у оквиру сваке сфере постоје судови укуса, али се не слажем да постоје и између сфера.
KafaJeGotova KafaJeGotova 00:32 10.12.2007

Re: brate minli?

dusan maljkovic
A Vendi obožavam, btw.

Svetlana S. Svetlana S. 14:59 09.12.2007

.

Dušane, u tekstu se pominje da u Švajcarskoj postoji NPD kao nemačka neonacistička partija. Zanima me da li i najjača partija u Švajcarskoj, Švajcarska narodna stranka (ŠNS) ističe pripadnost nemačkoj ili švajcarskoj naciji? I šta uopšte misliš o neetničkom konceptu švajcarske nacije – nacije kao političke ili "voljom zasnovane zajednice" (Willensnation)?
mariopan mariopan 15:11 09.12.2007

Re: .

Kako unistiti neki narod nize rase to mozete da saznate iz istorije. Imali smo toliko primera da zaista moramo najzad da naucimo nesto ili ce ljudska rasa biti istrebljena sama od sebe , to jest uvek ce se naci neko ko nekoga zeli da istrebi misleci da je bolji.

Istrebljenje srpskog naroda je u toku , mozete i da ucestvijete ako nemate sta danas pametnije da radite , uputstva kako se to radi mozete naci i ovde na blogu , na nekim temama , rado ce vas u to uputiti oni BOLJI . Onda ce se , kao na nekoj vrtesci , jednoga dana naci neko BOLJI i od njih , tako to ide....
audrey audrey 19:37 09.12.2007

Re: .

Istrebljenje srpskog naroda je u toku


Istrebljenjem srpskog naroda bave se gospoda članovi vlade i narodni poslanici na način koji je D. Kovačević detaljno analizirao na svom blogu "Partije kao nosioci sistemske korupcije". I još su plaćeni debelo da to rade. Kad oni završe posao, neće ostati ni trave da je pasemo. Naspram njih je Čeda malo dete, a o nama na blogu i našem štetnom uticaju da ne govorimo.

Inače, delim Vašu zabrinutost za opstanak srpskog naroda.
mariopan mariopan 21:06 09.12.2007

Re: .

audrey
Istrebljenje srpskog naroda je u toku


Istrebljenjem srpskog naroda bave se gospoda članovi vlade i narodni poslanici na način koji je D. Kovačević detaljno analizirao na svom blogu "Partije kao nosioci sistemske korupcije". I još su plaćeni debelo da to rade. Kad oni završe posao, neće ostati ni trave da je pasemo. Naspram njih je Čeda malo dete, a o nama na blogu i našem štetnom uticaju da ne govorimo.

Inače, delim Vašu zabrinutost za opstanak srpskog naroda.

Naravno da nas istrebljuju , setite se samo opljackenih gradjna kada je Sloba stampao pare ko da su konfete , pa se posle nadovezali eksperti za legalizovanje te pljacke , pa se krenulo u deljenje Srbije i istrebljenje Srba odakle god bili , pa im se jos i daje podrska ovde po blogovima samim tim sto se Srbi satanizuju kao narod , upravo sam imala kratak kurslus sa ostrascenim diskutantom na temi o Romima u zicama , covek je celu SRBIJU I SRPSKI NSROD nazvao fasistickim. Njegov komentar je vrlo blizu da i sam postane fasisticki i posle moje intervencije se korigovao....ali gde je granica od koje i sami postajemo fasisti nekom takvom izjavom? Eto to je moje pitanje o tome kako se i na blogu siri fasizam a da ga malo ko primecuje. Zapakovan za brigu o nekome obrusava se na ceo narod.

Na temi o korupciji sam i ja zestoko napala Vladu , a i na temama o rasizmu isto tako. Medjutim primecujem da se komentari ponekad garnice sa rasizmom i fasizmom...a kao oni se bas bore protiv toga. Pa...to komentarisem .
angie angie 21:49 09.12.2007

Re: .

pa im se jos i daje podrska ovde po blogovima samim tim sto se Srbi satanizuju kao narodovo je tako kurirovski!

gde se to na blogovima satanizuje srpski narod- pishe se i kritikuje ono shto se nazalost desilo, zato shto je sve to strashno, nedopustivo i zato shto nas je dovelo u prilichno loshe pozicije, a motiv je zato shto nam je zao shto je tako, shto smo ogorcheni i hocemo da se to promeni.
mariopan mariopan 12:54 10.12.2007

Re: .

angie
pa im se jos i daje podrska ovde po blogovima samim tim sto se Srbi satanizuju kao narodovo je tako kurirovski!

gde se to na blogovima satanizuje srpski narod- pishe se i kritikuje ono shto se nazalost desilo, zato shto je sve to strashno, nedopustivo i zato shto nas je dovelo u prilichno loshe pozicije, a motiv je zato shto nam je zao shto je tako, shto smo ogorcheni i hocemo da se to promeni.

Lepo rekoh i gde to mozes da nadjes na temi " Romi u zicama " covek nas je sve nazvao fasistima i to napisao velikim slovima , celu zemlju i sve nas. To je bio komentar blogera ane tema koju je neko postavio.Lepo sam i objasnila , mozes da vidis tamo. Ispravio se ...ali...

Medjutim ja sam na mnogo mesta nasla kako se "BOLJI" obrusavaju na nas recima da smo najgori , ceo narod , nama "viri praziluk iz dupeta " "leba i cvaraka" "genocidni" , "zlocinacki" ...ceo narod. Cim je neko sebe izdvojio da je BOLJI , LEPSI i PAMETNIJI on je na dobrom putu da ponizi i omalovazi sve nas , dakle ispoljio je fasisticki stav, koji dakako ni ne prepoznaje u svom stavu da je on BOLJI.

Ti BOLJI su nam kroz istoriju pokazali kako se obracunavaju sa gorima , onima nize rase. To prepoznajem u ruganju Pravoslavnoj veri , u tome kako se krstimo sa tri prsta , ismevanje zbog toga..svaka rec da sve to postoji i drugde , to jest da nijedno drustvi nije imuno na te pojave , STO NE ZNACI DA SE PROTIV TIGA NE TREBA BORITI , ali svako ko je ukazao da je fasizam prisutan svuda u svetu ..licno je proglasen fasistom. Kao relativizujemo problem. Ne relativizujemo nista,,o tome je i ova tema.

Na blogovima borba protiv tih pojava u drustvu koristi se za statanizaciju samo Srba , nigde nije spomenuto da su upravo Srbi , proterani zbog fasisticke ideologije iz Hrvatske , sa Kosova i da se unistenje srpskog naroda upravo fasistickim metodama sprovodi pred ocima celog sveta ba sna Kosovu. Tamo se Srbi mogu ubijati bez kazne , da li je to fasizam?

Vidim da citas Kurir redovno ?
medicinar medicinar 20:34 09.12.2007

Input from a Swiss

First of all, let me say that I am Swiss, married to a Serbian and living in Switzerland. My husband has only been here for 2 years but is learning German and we have both Serbian and Swiss friends.

I would like to respond to your blog which I find completely racist. Saying that all Swiss are like Christoph Blocher, is like saying all Serbians are like Slobodan Milosevic. You have to learn to differentiate. And saying that all the violence and crimes in Switzerland are the fault of the Kosovo-Albaner, is even more racist than anything happening in Switzerland today and to say the least, absolutely not true.

Integrating into a new culture is never easy and I know Switzerland is definitely a difficult place to start over, for any nationality. But the key is integration – you have to want to get to know your new culture and learn its customs, while still keeping your old traditions. You would expect the same from me if I moved to Serbia. I would learn Serbian (I am anyway) and accept and have embraced the traditions of Serbia. Well, I expect the same of the Serbians here in Switzerland. Living in Switzerland for 20 years and not speaking German, French or Italian is just not acceptable.

Switzerland is a nation with 3 different languages and therefore 3 completely different cultures. The French Swiss are not like the Italian Swiss who are not like the German Swiss. Yet we have managed to always live together in peace, something Serbia still has to learn to do. Most of us also willingly welcome foreigners into our country, if they are willing to accept us as we are and live with us in peace. Some rules here might seem strange to others, but it is how we have developed and if we want to change it, we will vote on it democratically.

The way you write just perpetuates the anger between our people. Too many Serbs in Switzerland are angry at the Swiss and too many Swiss are quick to judge a person from Serbia based on the fact, as you say, that he is “Jugo”. But the way to change that isn’t by writing such angry articles as yours that make it worse. My husband and I invited 15 of my Swiss friends to Nis last year, all are now a big fan of Serbia and want to come back to visit, for Exit, for Guca and to meet more of your people that they found the most hospitable and nice.

My suggestion to you, if you hate living in Switzerland so much, is to move back home to Serbia. Maybe there you will be happier. Or maybe there are too many “Kosovo-Albaner” in Serbia and then you will find another reason to blame all the problems in Serbia on those “Jugos”. You make it too easy for yourself.
Dušan Maljković Dušan Maljković 01:29 10.12.2007

Re: Input from a Swiss

I would like to higlight that two ideas -- all the Swiss are like Blocher" and "Albanians are guilty for all the crime in Switzerland "--simply doesn't exist in the text. Either you've read a bad translation or the interpretation presented to you was completely wrong.

I find some of your ideas quite problematic. First of all, why is integration a necessity? What if some people find integration discriminating and wish to remain a part of their local community? Why do I "have to want" to know the other culture and speak a certain language after 20 or more years? That sounds too represive for me.

Please note I am not the author of the text so I can't get into more detailed discussion with you.
vucko vucko 01:57 10.12.2007

Uz vetar

Living in Switzerland for 20 years and not speaking German, French or Italian is just not acceptable.
...
Why do I "have to want" to know the other culture and speak a certain language after 20 or more years? That sounds too represive for me.

Verovatno zato što su takvi ljudi (koji ne znaju jezik zemlje u kojoj su) teret za društvo. Mnogo veći nego, recimo, nepismeni.

Kakve poslove takav može da radi? Šta radi kad treba da ode kod lekara? Kako plaća porez? Kako komunicira sa komšijama?

A biti u nekoj zemlji 20 godina, a ne naučiti jezik - teško može da bude igra slučaja - čini mi se da čovek mora mnogo da radi na tome da posle 20 godina ne nauči jezik zemlje u kojoj je.
Doctor Wu Doctor Wu 11:46 10.12.2007

Niz vetar

U New Yorku (gradu, ne znam za resto države) postoje latin communities u kojima ljudi žive potpuno nesmetano iako ne znaju ni reč engleskog (između ostalog, i to je svrha dvojezičnih naslova i uputstava po aerodromima i putevima širom USA). Latinosi imaju svoje radio i TV stanice, škole, radnje, lekare, privređuju, plaćaju porez, glasaju. Niko ih ne proganja zbog toga što ne govore engleski. Baba nekog Brookilyjevog prijatelja, inače, hrvatski emigrant, je 50 godina čistila hodnike Empire State Buildinga i tako zaradila peMziju iako nije znala ni reč engleskog.

Tačno je da je tim ljudima ograničen pristup tržištu rada i, uopšte, životu van tih svojih communities ili čak i porodica, ali to je njihov a ne (pseudo)državni izbor.
vucko vucko 13:00 10.12.2007

Popust za osnivače

Svakako je njihov izbor. Državni izbor postaje, do duše, kad dođe do izdavanja stalnih radnih dozvola i prijema u državljanstvo - kako u Evropi tako i u US. Do duše, po neko "izdržavano lice" može da se provuče svuda, verovatno - pa i u US (kao što piše ovde).

Voleli mi to ili ne, kao imigranti moramo da se uklapamo u zakone koje donosi većina - pa makar istu uspevali da animiraju ovakvim jeftinim rasističkim parolama. Tekovina modernih država, računam - verovatno je bilo jednostavnije kad su Ameriku osvajali Amiši, Kažuni (ili kako se već izgovara Cajun) i slični. A politička manipulacija niskim strastima nam bar, čini mi se, nije strana kao koncept
Doctor Wu Doctor Wu 13:26 10.12.2007

Pazi, baš o tome i jeste reč

Tekovina modernih država, računam - verovatno je bilo jednostavnije kad su Ameriku osvajali Amiši, Kažuni (ili kako se već izgovara Cajun) i slični.

Kako različite države rešavaju probleme svakojake imigracije. Naravno da je reč, pre svega, o modernim i razvijenim državama- poređenja Švajcarske i Sbije smatram, u najmanju ruku, ishitrenim (biram reči samo zbog angie). Tu su, smatram, USA daleko ispred ostatka (razvijenog) sveta. Tamo se ekonomskim a nikako naci političkim sredstvima vrši pritisak na individuu da se integriše. Kako god, ("prokleta" mogućnost izbora ipak postoji. U Evropi toga nema i drugačije se uvek vidi kao pretnja (i u Švajcarskoj i u Nemačkoj i u Francuskoj i u Italiji i, na žalost, sve više i u Engleskoj). Ili je u Danskoj (i to) drugačije, :)?

Čini mi se da se, makar u anglosaksonskoj varijanti, kaže kejdžun. Ref: Cajun moon (JJCale) i Southern Comfort (Walter Hill)
vucko vucko 15:10 10.12.2007

Izbor

Ako pogledaš onaj link koji sam postavio u prethodnom postu, videćeš da je jedan od uslova za US državljanstvo poznavanje engleskog, s tim da postoje izuzeci - zbog toga sam ga i zakačio na tu priču.

U Danskoj je stvar dosta gora nego u UK - i što se tiče državljanstva, a i radnih dozvola. Bilo je relativno blago do negde 2001, kad su, posle 60 godina socijal-demokrata, na vlast došli malo radikalniji igrači - čini mi se upravo na talasu problema sa imigrantima (iako ih tamo ima daleko manje nego u Švajcarskoj). Kada smo mi došli u Dansku, uslov za stalnu radnu dozvolu je bio 3 godine provedene u Danskoj, a onda su povećali na 7. Mi smo izašli posle 5, bez ikakvog "statusa". UK je i dalje evropska Amerika, čini mi se, posebno zbog HSMP programa - bar prema onome što ja znam (iako se pravila menjaju - neka i sada u sledećih par meseci, koliko sam čuo).

A što se tiče izgovora Cajun - ono je bilo moja ideja francuske varijante čitanja, pošto pomenuta grupa priča francuski, koliko shvatam...
Doctor Wu Doctor Wu 15:25 10.12.2007

Re: Izbor

videćeš da je jedan od uslova za US državljanstvo poznavanje engleskog, s tim da postoje izuzeci - zbog toga sam ga i zakačio na tu priču.

:(, znam, ne samo to, nego i prošlogodišnja histerija oko imigranata i "armiranje" tortilla curtain pokazuju zašto (više) ne volimo Ameriku kao što je ona volela nas. Kao da "socijaldemokratizacija" društva vodi ka usvajanju "europskih" (malograđanskih?) standarda i vrednosti.
UK je i dalje evropska Amerika

Da, UK je (druga) keva. Pogotovu nekima od nas, :).

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana