Eksploatacija bez granica

Dušan Maljković RSS / 08.05.2008. u 14:26

v93244p0.jpgEkonomski program LDP, zapravo, ne nudi ništa novo. On se sastoji iz veoma suvog i nekreativnog nabrajanja oveštalih dogmi desničarske neoliberalne političke doktrine, koja se ustoličila kao inspiracija politike Ronalda Regana i Margaret Tačer, počev od 1970-ih, kada je kejnzijanski pristup ublažavanju strukturalne krize kapitalizma doživeo slom. Reprivatizacija čitavih sektora socijalizovane privrede, zahtev da se celo društvo ustroji na tržišnim principima, redukcija nivoa socijalnih izdataka i zaštite, uz glorifikovanje društvenog takmičenja, nešto je sa čim se i Srbija, u manjoj ili većoj meri, suočava još od „ratne tranzicije" tokom Miloševićeve vladavine 1990-ih. Sve vodeće političke partije u Srbiji (od Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije do Demokratske stranke i G17 plus) svoje programe baziraju na vrednostima tržišne privrede, izražavajući slabije ili snažnije pristajanje na neoliberalnu politiku. Nijedna, pak, toliko otvoreno i bezobzirno ne zagovara mere kojima se siromaši životni ambijent većine stanovništva i ugrožavaju univerzalna ljudska prava, poput prava na socijalnu zaštitu, prava na rad, prava na zadovoljavajuće uslove rada, na zaštitu od nezaposlenosti, prava na zdravstvenu zaštitu, prava na zadovoljavajući standard života, itd, kao što se to čini u nedavno prezentovanom ekonomskom programu LDP. 

(beleške o ekonomskom programu LDP i načelima na kojima se on zasniva)

autor: Vladimir Marković

Tokom prošlog meseca, a sa kulminacijom oko Prvog maja, bili smo izloženi egzaltiranom reklamiranju ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP), pod naslovom „Ekonomija bez granica". Taj program je najavljen kao „ekonomski program moderne Srbije", a lider LDP Čedomir Jovanović naglasio je kako ovim programom želi da se potvrdi „opredeljenje ka suštinskim promenama, promenama sistema".[1]

Posle takvog uvoda, moglo bi se pomisliti kako taj program nagoveštava zaokret od postojeće ekonomske politike, zasnovane na neoliberalnom tržišnom modelu, koja već godinama, diktirajući mere deregulacije, privatizacije i liberalizacije trgovine i investicija, bezuspešno pokušava da nađe izlaz iz strukturalne ekonomske krize, uz pogubne efekte na standard života većine stanovništva. Očekivalo bi se da ekonomski program za „modernu Srbiju", koji nastoji da trasira put ka „promenama sistema", treba da ponudi racionalniji pristup ekonomskoj politici, više osećaja za ublažavanje posledica krvavog nasleđa Srbije 1990-ih, pokušaj da se isprave efekti drastičnih praksi ratnog profiterstva i pljačkaških prvatizacija, da ponudi više solidarnosti i društvene odgovornosti u oblasti privrede.

Nasuprot tome, program „Ekonomija bez granica" za svoj sadržaj ima fanatično isticanje vere u liberalizam, u konkurenciju kao preduslov svakog napretka, u suverenitet potrošača umesto suvereniteta proizvođača, u minimalne funkcije države, usmerene uglavnom na policijske zadatke zaštite poretka i vlasničkih prava. Okosnicu programa čine zalaganje za slobodno tržište rada i minimalnu regulaciju tržišta kapitala, zalaganje za liberalizaciju domaćeg tržišta i potpunu unilateralnu spoljnotrgovinsku liberalizaciju, koja podrazumeva ukidanje svih carina i vancarinskih barijera, zalaganje za smanjenje javne potrošnje, zalaganje za potpunu privatizaciju javnih i društvenih preduzeća, i zalaganje za potpunu liberalizaciju tokova kapitala.[2]

Iz ovoga se vidi da ekonomski program LDP, zapravo, ne nudi ništa novo. On se sastoji iz veoma suvog i nekreativnog nabrajanja oveštalih dogmi desničarske neoliberalne političke doktrine, koja se ustoličila kao inspiracija politike Ronalda Regana i Margaret Tačer, počev od 1970-ih, kada je kejnzijanski pristup ublažavanju strukturalne krize kapitalizma doživeo slom. Reprivatizacija čitavih sektora socijalizovane privrede, zahtev da se celo društvo ustroji na tržišnim principima, redukcija nivoa socijalnih izdataka i zaštite, uz glorifikovanje društvenog takmičenja, nešto je sa čim se i Srbija, u manjoj ili većoj meri, suočava još od „ratne tranzicije" tokom Miloševićeve vladavine 1990-ih. Sve vodeće političke partije u Srbiji (od Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije do Demokratske stranke i G17 plus) svoje programe baziraju na vrednostima tržišne privrede, izražavajući slabije ili snažnije pristajanje na neoliberalnu politiku. Nijedna, pak, toliko otvoreno i bezobzirno ne zagovara mere kojima se siromaši životni ambijent većine stanovništva i ugrožavaju univerzalna ljudska prava, poput prava na socijalnu zaštitu, prava na rad, prava na zadovoljavajuće uslove rada, na zaštitu od nezaposlenosti, prava na zdravstvenu zaštitu, prava na zadovoljavajući standard života, itd, kao što se to čini u nedavno prezentovanom ekonomskom programu LDP.

Taj program zahteva „radikalne reformske rezove" u cilju uklanjanja „socijalističkog mentaliteta" i sličnih „ekonomskih i mentalitetskih poremećaja", koji su, prema piscima programa, posledica „vladajuće ekonomske filozofije kolektivizma".[3]

Jedan od pisaca programa, član ekonomskog tima LDP Ivan Janković, obrazlaže da bi radikalne reformske mere, koje bi doprinele ekonomskom rastu, trebalo da budu „radikalno smanjenje državne potrošnje, smanjenje ili zamrzavanje plata u javnom sektoru, smanjenje poslovne regulative odnosno oslobađanje preduzetničke inicijative, ukidanje kontrole cena i plata, privatizacija... liberalizacija tržišta rada".[4]

Isti pisac slavu je stekao kao glavni urednik internet magazina „Katalaksija", propagandnog projekta čiji je cilj proširivanje intelektualnog uticaja Mizesa, Hajeka, Nozika i drugih predstavnika „libertarijanske" doktrine o omnipotentnom tržištu.

Čin obnarodovanja ekonomskog programa LDP, redakcija „Katalaksije" propratila je javnim saopštenjem. U njemu se prvo deklariše da je „Katalaksija" časopis posvećen „promociji individualne slobode i slobodnog tržišta", čija se politika suprotstavlja posledicama „komunističke zaostavštine i opredeljenja ogromnog broja političkih stranaka za ideje u rasponu od radikalne levice do socijaldemokratije". Potom se ističe kako ekonomski program LDP, koji je, sa dvoje kolega iz Centra za slobodno tržište, napisao i promovisao njen glavni urednik, „počiva na načelima do kojih drži i časopis ‘Katalaksija'". Takođe se izražava i zadovoljstvo „ovakvim izborom LDP-a, pogotovo kada se ima u vidu činjenica da je to prva parlamentarna stranka koja je usvojila jedan takav program".[5] 

Kada dođemo do pitanja načela kojih se drže Ivan Janković i njegovi saradnici u „Katalaksiji", a na kojima počiva i ekonomski program LDP, preostaje nam samo da konstatujemo koliko je upadljiva njihova nepomirljivost s načelima demokratije, modernih vrednosti i progresivnih društvenih težnji za ljudskom emancipacijom.

Naime, tokom proteklih godina, uredništvo i saradnici „Katalaksije" su kontinuirano, u svojim tekstovima didaktičke i polemičke prirode, iznosili stavove kojima su formulisali veoma konzistentan korpus ideja krajnje desnog liberalizma, izrazito antidemokratskog i reakcionarnog sadržaja, uz javno izražavanje simpatija čak i prema pojedinim fašističkim pojavama.

U tekstovima koji se objavljuju u „Katalaksiji" polemiše se protiv demokratije, uz insistiranje na tome da poenta bilo kog pravednog političkog poretka nije u demokratičnosti, već u zaštiti individualnih prava, zbog čega poželjna liberalna vlast počiva na potpuno drugačijoj vrsti legitimiteta od demokratske. Iz toga, zatim, sledi zalaganje za ograničenje demokratije, jer politikom treba da se bave ljudi koji su specijalizovani za to zanimanje.[6] A kada se liberalizam oslobodi demokratskog bagaža, može sebi dati i diktatorska ovlašćenja ukidanja pojmova. Što se tiče pojma socijalne pravde, pisac ekonomskog programa LDP naglašava da je to „logička besmislica".[7]

Pisac ekonomskog programa LDP zahteva praktikovanje konzervativnog patrijarhalnog modela porodice, kao ekonomski opravdanog. Zalaže se za oštru podelu uloga među polovima, gde je za muškarca određeno da ima „aktivnosti van kuće" i da „zarađuje sredstva za život", dok žena treba da bude vezana za domaćinstvo i „uzgajanje dece". On ističe da je očuvanje tradicionalne porodice jedna od pretpostavki očuvanja moralne i kulturne infrastrukture na kojoj počiva „slobodno društvo", a napad na patrijarhalnu porodicu ocenjuje kao kamuflirani napad na „tradicionalni liberalizam", i „promociju socijalizma i ropstva pojedinca u odnosu na državu".[8]

Dalje, pisac ekonomskog programa LDP apeluje na liberalnu javnost da ne naseda na ekološke priče o opasnostima koje su posledica zagađenja planete na kojoj živimo, jer na „histeriju o globalnom zagrevanju" treba gledati kao na instrument „jačanja političke moći onih grupa koje žele da suzbiju slobodnu konkurenciju i globalizaciju".[9]

Zanimljivo je s kolikom gorljivošću pisac ekonomskog programa LDP napada pacifiste i druge kritičare agresorske politike predsednika SAD Džordža Buša. Mirovnjačku parolu „Ne damo krv za naftu", on ocenjuje kao „otrcani komunistički stereotip", a na dobar odziv koji ona ima u zapadnoevropskim zemljama reaguje elitističkom osudom „doktrinarno-demokratskog poverenja u narod i njegovu zdravu pamet kao pouzdane političke vodiče". On rezolutno ističe da „svako kome je sloboda naše civilizacije na srcu, mora shvatiti da je jedini poželjan ishod cele ove gužve oko Iraka pobeda Amerike u ratu, i poraz onih koji priželjkuju poraz Amerike, od Pekinga i Moskve, do Teherana, Tora Bore ili Pariza".[10]

Pisac ekonomskog programa LDP ocenjuje kako će nacionalizam u XXI veku biti „korisna i progresivna pojava", budući da će biti snaga koja će se suprotstaviti levičarima koji su se, suočeni sa „porazom socijalističkog projekta u okvirima nacionalnih država", „polako počeli okretati nadnacionalnim institucijama kao novoj igrački za popravljanje čovečanstva i ‘humanizovanje' kapitalizma".[11]

Pisac ekonomskog programa LDP zalaže se za „potpunu političku rehabilitaciju Ravnogorskog pokreta". Smatra da je Draža Mihailović bio „komandant legalnih oružanih snaga", koji „gradi svoju strategiju tako da poštedi narod žrtava i razaranja". Janković i njegov saradnik iz redakcije „Katalaksije" osuđuju partizane kao „grupu profesionalnih revolucionara koja u ratnim uslovima podiže pobunu, ne da bi zemlju oslobodila od jedne okupatorske sile, već da bi je podvrgla okupaciji druge". Za ove korifeje liberalizma u Srbiji, četnici nesumnjivo predstavljaju „dobre momke", a njihova „saradnja sa Nemcima je onda imala taktičkog smisla, jer je bolje koncentrisati se na najveću opasnost, komuniste". Iz toga, pretpostavimo, i sledi njihov zaključak da je „antifašizam po sebi besmislena kategorija".[12]

view.jpgPosle takvog zaključka, ne bi trebalo da začudi to što se pisac ekonomskog programa LDP i njegove kolege ne zadržavaju samo na glorifikaciji domaćih ratnih zločinaca i kolaboratora s fašizmom iz vremena Drugog svetskog rata, već izražavaju podršku i drugima koji su okrvavili ruke mučenjem i ubijanjem hiljada nedužnih ljudi u ime načela do kojih drži i časopis „Katalaksija". Mračna groteska propagiranja tržišnog fundamentalizma potpun oblik dostiže u redakcijskom saopštenju povodom dugo odlaganog početka sudskog procesa nekadašnjem čileanskom diktatoru Augustu Pinočeu, optuženom zbog sistematskih mučenja, masovnih ubistava, nezakonitih zatvaranja i kidnapovanja. Saopštenje pod naslovom „Stop crvenom teroru!" započinje doslovno sledećom rečenicom: „Redakcija ‘Katalaksije' se pridružuje većini čileanskog naroda i svim slobodoljubivim ljudima širom sveta u oštroj osudi najave sudskog progona generala Augusta de Pinočea, bivšeg predsednika Čilea, i heroja slobodnog čovečanstva, čoveka koji je obezbedio ne samo napredak i blagostanje Čilea, već i zaustavio dalje širenje komunističke infiltracije u Latinskoj Americi".

U tom saopštenju podrške Pinočeu, pisac ekonomskog programa LDP i njegovi redakcijski saradnici iznose tvrdnje da je čileanski diktator, šef vojne hunte i poslodavac izbeglim nacistima, „tokom deceniju i po svoje vladavine Čile pretvorio u najslobodniju i najprosperitetniju zemlju Južne Amerike", dok je „takozvani teror" s početka 1980-ih „bio samo odmeren odgovor vlasti na širenje nereda koje su izazivali komunistički sindikati, organizujući masovne nasilne demonstracije".[13]

S obzirom da se ekonomski program LDP „Ekonomija bez granica" zasniva na istim načelima na kojima počivaju i predstavljeni stavovi, jasno je da je njegovim usvajanjem jedan bizarni ideološki projekat propagiranja neoliberalne dogmatike, nakon dugogodišnjeg upornog zalaganja, najzad uspeo da obezbedi okvir organizovanog partijskog delovanja i time ostvari mehanizme još snažnijeg širenja uticaja doktrine tržišnog totalitarizma u državnom aparatu.

Zahtevi ekonomskog programa LDP idu na ruku svim potencijalnim merama koje pospešuju smanjenje socijalne sigurnosti stanovništva, masovno otpuštanje radnika i radnica, nesigurnost zaposlenja, produžavanje trajanja radnog dana i pogoršavanje uslova na radu, snižavanje plata, neizvesnost penzionih fondova, poskupljenje zdravstvenih usluga i školovanja, suspendovanje demokratije i isključivanje čitavih društvenih slojeva iz političkog delovanja, jačanje polne diskriminacije, uspon militarizma i ratne politike, blagonaklonost prema fašističkom delovanju, organizovanje terora nad radničkim sindikatima... 

U okolnostima pritisaka u pravcu sprovođenja takvog ili sličnog programa, treba očekivati vrlo agresivno političko intervenisanje s ciljem podrivanje preostalih elemenata sistema socijalne zaštite i stečenih prava najširih društvenih slojeva. Međutim, ostaje i uverenje da će se brzo konsolidovati i masovan, demokratski, politički artikulisan i solidaran otpor radništva i drugih obespravljenih društvenih grupa, ugroženih perspektivom nametanja neoliberalne utopije bezgranične eksploatacije.


[1] „Promocija ekonomskog programa LDP ‘Ekonomija bez granica'", 10. 4. 2008: http://www.ldp.org.yu/info/news.jsp?id=1064

[2] „Ekonomija bez granica", Liberalno Demokratska Partija: http://www.ldp.org.yu/admin/download/files/_id_75/Ekonomija%20bez%20granica.pdf

[3] „Ekonomija bez granica", Liberalno Demokratska Partija: http://www.ldp.org.yu/admin/download/files/_id_75/Ekonomija%20bez%20granica.pdf

[4] „Promocija ekonomskog programa LDP ‘Ekonomija bez granica'", 10. 4. 2008: http://www.ldp.org.yu/info/news.jsp?id=1064

[5] „Saopštenje redakcije časopisa ‘Katalaksija' povodom usvajanja protržišnog programa LDP-a", Katalaksija, 2. 5. 2008: http://www.katalaksija.com/v2.0/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=1

[6] Andreja Vražalić, „Demokratija protiv ljudskih prava. Prilog demaskiranju demokratskog mita", Katalaksija, 12. 11. 2004: http://www.katalaksija.com/template.php?i=&dbtopic_id=4&dbarticle_id=185

[7] Ivan Janković, „Šta je to socijalna pravda?", Katalaksija, 1. 9. 2005: http://www.katalaksija.com/template.php?i=&dbtopic_id=4&dbarticle_id=291

[8] Ivan Janković, „Ekonomsko opravdanje patrijarhalne porodice", Katalaksija, 26. 9. 2004: http://www.katalaksija.com/template.php?i=&dbtopic_id=1&dbarticle_id=136

[9] Ivan Janković, „Alarmistički mitovi o globalnom zagrevanju", Katalaksija, 8. 7. 2007: http://www.katalaksija.com/v2.0/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=4

[10] Ivan Janković, „Antiamerikanizam i mirovnjački talibani", Katalaksija, 11. 9. 2004: http://www.katalaksija.com/template.php?lang=sr&dbtopic_id=2&dbarticle_id=116

[11] Ivan Janković, „Liberalni nacionalizam", Katalaksija, 26. 4. 2005: http://www.katalaksija.com/template.php?i=&dbtopic_id=4&dbarticle_id=231

[12] Andreja Vražalić & Ivan Janković, „Istina ili pomirenje?", Katalaksija, 18. 12. 2004: http://www.katalaksija.com/template.php?i=&dbtopic_id=3&dbarticle_id=210

[13] „Stop crvenom teroru! Povodom najave sudske hajke na generala Pinočea", Katalaksija, 23. 9. 2004: http://www.katalaksija.com/template.php?i=&dbtopic_id=2&dbarticle_id=129

Beleška o autoru: Vladimir Marković (1977) po zanimanju je sociolog, radi na Univerzitetu u Beogradu, i bavi se društvenom kritikom. Bio je aktivni učesnik studentkog pokreta, angažovao se kao antimilitaristički i antiratni aktivista, a poslednjih godina učestvuje u organizovanju antifašističkog pokreta. Zalaže se za reafirmaciju marksističke teorije i zastupa ideje proleterskog internacionalizma.Komentari (452)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nsarski nsarski 14:46 08.05.2008

Oho ho,

evo mene u prvom redu:))
Da citiram Maršala: "Možete poćeti!"
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:48 08.05.2008

Re: Oho ho,

Kao i uvek -- welcome!

Kad domaćin nije besan, blog nije tesan! :)
ivana23 ivana23 14:49 08.05.2008

Re: Oho ho,

nsarski
evo mene u prvom redu:))
Da citiram Maršala: "Možete poćeti!"

Vreme...1,2,3... sad!

Gothsa Gothsa 06:55 09.05.2008

Re: Oho ho,

Ukoliko SSP zaživi čitav razvoj ove nam siromašne države će biti potpomognut pristupnim fondovima(što znači brdo novih radnih mesta) bez kojih nam nema opstanka.
Ono što država , vlada, mora da uradi jeste da uloži pamet, napor i disciplinu u donošenju dobrih zakona i sprovođenju istih.
Mora da formira efikasne i efektivne institucije a što je još važnije da građani mogu verovati tim istim institucijama.

Ako institucije budu radile kao nezavisne biće ostvarena i zaštićena prava svih. Sada je glavni ekonomski program pristupiti realizaciji SSP a pravi ekonomski program će imati težinu kad uđemo u EU, do tada nakrivi kapu.

antioksidant antioksidant 14:49 08.05.2008

.

beleške o ekonomskom programu LDP
Beleška o autoru: Vladimir Marković (1977) po zanimanju je sociolog

Cisto da bude lakse da se prati.


U prvom trenutku me zacudila cinjenica da u komentaru ekonomskog programa stoji
Pisac ekonomskog programa LDP zalaže se za „potpunu političku rehabilitaciju Ravnogorskog pokreta
ali su mi sad stvari jasnije.
Ekonomski program se bavi ekonomijom. Komentar ekonomskog programa se bavi Ravnogorskim pokretom.
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:53 08.05.2008

Re: .

A vi mislite da su politika i ekonomija dve odvojene sfere (kud se denu politička ekonomija), kao i da sociolog ne može analizirati ekonomski program i ekonomski i sociološki (i politički), na primer?

Nije li analiza ta koja treba da bude objakat kritike, a ne taksativno navođenje nečijeg formalnog obrazovanja koje se onda kontrastira "različitoj" sferi, u ovom slučaju ekonomiji?

Inače, kreator kreator ekonomskog programa LDP je po obrazovanju filozof. Želite li to da komentarišete?
JJ Beba JJ Beba 15:02 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

ee, a ja se baš pitala ko će da bude taj stručnjak koji će da u odgovarajućem tajmingu napljuje ekonomski program stranke koja je "tako minorna da ne može ni censzus da pređe". što se ne čudim što ta akcija dolazi od maljkovića?
antioksidant antioksidant 15:03 08.05.2008

Re: .

A vi mislite da su politika i ekonomija dve odvojene sfere

ne mislim
kao i da sociolog ne može analizirati ekonomski program i ekonomski i sociološki (i politički), na primer
mislim da moze
Nije li analiza ta koja treba da bude objakat kritike
bice i kritike. Gore sam samo skrenuo paznju na poziciju iz koje autor komentarise ekonomski program (pa tako diskredituje program diskreditacijom onih koje naziva "autorima ekonomskog programa".
Tj - citira njihove stavove o Ravnogorskom pokretu i generalu Pinoceu...

Kazem mene je zbunio tekst (jer se sem u naslovu ne bavi ekonomijom) dok nisam procitao da je autor sociolog.

Sad cu ponovo procitati tekst ne ocekujuci ekonomiju u njemu
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:06 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

ee, a ja se baš pitala ko će da bude taj stručnjak koji će da u odgovarajućem tajmingu napljuje ekonomski program stranke koja je "tako minorna da ne može ni censzus da pređe". što se ne čudim što ta akcija dolazi od maljkovića?


Vidim krenuli ste u vrlo temeljnu, analitičku odbranu ekonomskog programa LDP. Samo nastavite tako...
antioksidant antioksidant 15:09 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Vidim krenuli ste u vrlo temeljnu, analitičku odbranu ekonomskog programa LDP. Samo nastavite tako...

Kad bude napada na program, mozda se neko nadje i da ga brani.
Ukoliko samo zelite da iskomentarisete Ivana Jankovica i Katalaksiju - slobodno.

Maljkovicu - procitaj tekst koji si objavio - on se ne bavi ekonomskim programom LDPa
JJ Beba JJ Beba 15:12 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Dušan Maljković
ee, a ja se baš pitala ko će da bude taj stručnjak koji će da u odgovarajućem tajmingu napljuje ekonomski program stranke koja je "tako minorna da ne može ni censzus da pređe". što se ne čudim što ta akcija dolazi od maljkovića?


Vidim krenuli ste u vrlo temeljnu, analitičku odbranu ekonomskog programa LDP. Samo nastavite tako...

za razliku od tvoje koja je dobronamerna i stručna...)))
Colin_bgd Colin_bgd 15:14 08.05.2008

Re: .

A vi mislite da su politika i ekonomija dve odvojene sfere (kud se denu politička ekonomija), kao i da sociolog ne može analizirati ekonomski program i ekonomski i sociološki (i politički), na primer?

Nisu i moze, ali da je to ipak bazirano na nekom elementarnom nivou razumevanja obe sfere i na nekoj logici vecoj od srednjoskolske...
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:14 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Koje moje? Opet ste nešto propustili... Hajde lepo da se vratimo na temu bloga. Ako imate nešto da kažete, recite, unapred se radujem.
JJ Beba JJ Beba 15:22 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.


Dušan Maljković
Koje moje? Opet ste nešto propustili... Hajde lepo da se vratimo na temu bloga. Ako imate nešto da kažete, recite, unapred se radujem.

dobro ne tvoje nego ako ćeš već preciznije, pošto ti voliš precizno, tvog ekonomskog strućnjaka Vlad - Maksa.

raduj se

Exitus Letalis Exitus Letalis 15:32 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Vidim krenuli ste u vrlo temeljnu, analitičku odbranu ekonomskog programa LDP. Samo nastavite tako...

ne, nego se samo pitam zašto je desetak sati pred izbornu tišinu objavljena ova analiza.
ldp nema ni nameru ni štansu da uđe u vladu, te svakako neće sprovoditi svoj ekonomski program taman da je i najbolji.
slutim da nema odakle da se namaknu glasovi onima koji jedini mogu da pobede rardikale što reče vođa b(r)enda "monetarni udar", jer malo gde je ostalo da se ćapa.
poslednji očajnički korak je ovaj da se po "mraku da ga ne poznadu", pardon, u tišini proda nis, e da bi se namakao koji glasić od živahne i reformisane espeses stranke i njenog ekonomskog stručnjaka "pre roka". ili možda i od samog "pridrži srbiju".
verovala bih u dobre namere da je napravljena (ne od strene marksa) nego tebe kao autora jedna uporedna analiza ldp i ds programa.
ovako, vidim da će čerez izborne tišine blog u ponoć biti zajljučan za komentare a ostaće veličanstvena analiza, koja je bez ikakvog razloga bačena ovde.
ili baš s razlogom!

p.s. da li se zna zašto je ukinuta sarapina emisija "prblem" na studiju b kad je trebala da gostuje biljana srbljanović?
p.p.s. zašto nema dugo najavljivanog "pres pretresa" gde je čedomir jovanović trebalo da bude gost (večeras)?
zašto se zbog tako minorne stranke menjaju programske šeme kuća "pink" i "studio b"?
koje sve to kuhinje šljakaju?
ali znaš onu staru... zaklela se zemlja raju...

Nenad M. Nenad M. 16:03 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

JJ Beba
ee, a ja se baš pitala ko će da bude taj stručnjak koji će da u odgovarajućem tajmingu napljuje ekonomski program stranke koja je "tako minorna da ne može ni censzus da pređe". što se ne čudim što ta akcija dolazi od maljkovića?


morala je JK da progovori iz bradate. Odurno!!!!!!!
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:28 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

ovako, vidim da će čerez izborne tišine blog u ponoć biti zajljučan za komentare a ostaće veličanstvena analiza, koja je bez ikakvog razloga bačena ovde.
ili baš s razlogom!


Naravno, teorija zavere. Nije trebalo dugo čekati da se ona pojavi...
Vračarac Vračarac 16:29 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

ne, nego se samo pitam zašto je desetak sati pred izbornu tišinu objavljena ova analiza.

a zbog čega se za vreme trajanja izborne tišine najavljuje protestni skup u organizaciji jedne stranke? Da li je i to kršenje izborne tišine?
Exitus Letalis Exitus Letalis 16:34 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

a zbog čega se za vreme trajanja izborne tišine najavljuje protestni skup u organizaciji jedne stranke? Da li je i to kršenje izborne tišine?

a kohabitacija sa dss-ns?
sta je to.
JJ Beba JJ Beba 16:35 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Vračarac
ne, nego se samo pitam zašto je desetak sati pred izbornu tišinu objavljena ova analiza.

a zbog čega se za vreme trajanja izborne tišine najavljuje protestni skup u organizaciji jedne stranke? Da li je i to kršenje izborne tišine?

to pitanje ima istu težinu kao i ovo : zašto vlada hoće da potpiše, ratifikuje ilištagod taj naftni
sporazum u izbornoj tišini?
btw zar sastanci vlade nisu uvek bili četvrtkom? čemu ova promena?
Palilula Palilula 16:36 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

a zbog čega se za vreme trajanja izborne tišine najavljuje protestni skup u organizaciji jedne stranke? Da li je i to kršenje izborne tišine?


Stvarno, umesto toga gledacemo ljubavni film "DS-DSS"
Vračarac Vračarac 16:43 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

a kohabitacija sa dss-ns?
sta je to.

Politička odluka. Kršenje tišine definitivno nije.
to pitanje ima istu težinu kao i ovo : zašto vlada hoće da potpiše, ratifikuje ilištagod taj naftni
sporazum u izbornoj tišini?
btw zar sastanci vlade nisu uvek bili četvrtkom? čemu ova promena?

Mislim da sastanak vlade neće biti neka vrste javnog skupa. Ali u pravu ste trebalo bi da bude u četvratak. Izgleda da je i njima, baš kao i predstavnicima vaše stranke najpreče skupljanje glasova.
Stvarno, umesto toga gledacemo ljubavni film "DS-DSS"

To bi za Srbiju verovatno i bilo najbolje. Mada sumnjam da će se desiti. suviše teških reči je palo.
Palilula Palilula 16:47 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.


Stvarno, umesto toga gledacemo ljubavni film "DS-DSS"


To bi za Srbiju verovatno i bilo najbolje


nemoze biti bolje, na smrt su se zaljubili. Kao liz Taylor i Richard Burton, razvode se pa se vencavaju, pa tako do besvesti.
Vračarac Vračarac 16:52 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

nemoze biti bolje, na smrt su se zaljubili. Kao liz Taylor i Richard Burton, razvode se pa se vencavaju, pa tako do besvesti.

tako nešto. Ali bar imaju rezultate iza sebe.
Palilula Palilula 16:55 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Vračarac 11:52 08.05.2008 Preporuči | Obavesti moderatora Preporuka: 0Re: retoričko pitanje. #Linknemoze biti bolje, na smrt su se zaljubili. Kao liz Taylor i Richard Burton, razvode se pa se vencavaju, pa tako do besvesti.
tako nešto. Ali bar imaju rezultate iza sebe.
Richard i Liz su sami placali svoje razvode i svadbe, pa bi tako onda trebali i DS i DSS.
JJ Beba JJ Beba 17:02 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

baš kao i predstavnicima vaše stranke najpreče skupljanje glasova

mi idemo da protestvujemo protvi sporazuma protv koga smo sve vreme. Od prvog dana postojanja istog.
da valada nije zakazala njegovo potpisivanje, mi ne bi protestvovali.
Vračarac Vračarac 17:03 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Richard i Liz su sami placali svoje razvode i svadbe, pa bi tako onda trebali i DS i DSS

Pa nisam primetio da nekom drugom poturaju račun. U karjnjoj liniji u svoje odnose unose i prilično lep miraz , Sporazum sa EU sa jedne i gasni aranžman sa druge. Da je mislim da je sporazum sa Rusima dobar potez na duže staze.
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:04 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

tako nešto. Ali bar imaju rezultate iza sebe.

imaju, vanbračnu decu radikalsku.
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:07 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Pa nisam primetio da nekom drugom poturaju račun. U karjnjoj liniji u svoje odnose unose i prilično lep miraz , Sporazum sa EU sa jedne i gasni aranžman sa druge. Da je mislim da je sporazum sa Rusima dobar potez na duže staze.

nisi čuo da će da ponište ovaj ugovor, mislim dss-ns uz radikalsku saradnju i sps u novom parlamentu.
miraz je sad ga vidiš sad ga ne vidiš.
Palilula Palilula 17:07 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Pa nisam primetio da nekom drugom poturaju račun.


???
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 17:08 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

imaju, vanbračnu decu radikalsku

Liberalno i demokratski, na kraju krajeva, zar ne ?
Vračarac Vračarac 17:12 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

da valada nije zakazala njegovo potpisivanje, mi ne bi protestvovali

ne brinite, našli bi već neki razlog. Ako ništa drugo, kreativni ste.
nisi čuo da će da ponište ovaj ugovor, mislim dss-ns uz radikalsku saradnju i sps u novom parlamentu.
miraz je sad ga vidiš sad ga ne vidiš.

polako, ne žurite. Vreme će pokazati.
imaju, vanbračnu decu radikalsku

Tu decu su "usvojili" od Z.Ž. i njegovog podpredsenika koji su lošim vođenjem otupili "sablju"
dragan7557 dragan7557 18:21 08.05.2008

Re: .

Tj - citira njihove stavove o Ravnogorskom pokretu i generalu Pinoceu...


Urednik odnosno "pisac" programa bi kao prvo trebao da izmeni ime interet magazina u Katalepsija (medicinski termin) što je pogodan naziv i za program LDP a.

A prigodniji su i citati Benita Musolinija jednog od otaca moderne liberalne prakse jer je svakako pokazao više znanja o fenomenu nego rukovodeća familija LDP-a

Svak onaj ko je pročitao "On Liberty" John Stuart Mill- a je hteo ili ne bio sukobljen sa pitanjem enormnog egocentrizma kako telesnog tako, duhovnog i individualnog suvereniteta samog Allmighty J.S.Mill.

U srpskoj verziji J.S. Mill se prtvara u apostola nove vere Č.J. i uskog kruga pretendenata na tržišne funkcije apostolata koji će doneti srećnu tržišnu budućnost stanovništva pod pokroviteljstvom tiranije master-a na čelu države (čitaj diktatora). Sugestija J.S.Milla : 'mankind will be happy to be ruled "by a master" if his rule is
guaranted against tyranny'
posle Benita Musolinija u Italiji sada je veće pustila duboke korene u Srbiji jer je u praksi vlasti već skoro dvadeset godina.

Srpske političke stranke su formirane na principima korporativnosti sa hijerarhijom kojoj bi pozavidele i najprofitabilnije svetske transnacionalne korporacije. Stvarajući privid demokratije je u Srbiji postignuta J.S.Mill ov prototip o kriminalizovanju društva i tiraniji većine na elektoralnoj bazi kroz koju je konkretizovana partokratija
u kojoj se obistinilo suprotno od onoga što J.S.Mill propozira naime : citat : " and if the majority wish to criminalize a section of society that happens to be to be a minority- wether a race, gender, fait, or the alike -this may easily be done despite any wishes of the minority to the contrary" : Z a J.S.Mill a je bilo nezamislivo da se celo društvo kriminalizuje na način kako je to kod nas urađeno. Legalitet postignu voljom većine (?) pretvoren je u tiraniju manjine (partijska rukovodstva i privilegije) dok je većina (koja je dala legalitet partijama kroz izbore) ostaje u tragičnim posledicama restauracije primitivnog (prvobitna akumulacija) kapitalizma koja je na silu nazvana TRANZICIJOM koja boli.
dragan7557
08 maj 2008
pidola pidola 20:36 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Dušan Maljković
Koje moje? Opet ste nešto propustili... Hajde lepo da se vratimo na temu bloga. Ako imate nešto da kažete, recite, unapred se radujem.

hm,lepo pitas,koje tvoje?
stvarno je beba propustila,sram je bilo.
kako ne zna da toga nema,
kod tebe samo copy/paste.
mogao si da nadjes i neki odgovor,iskopiras,zatvoris blog i milina.
eto radovao bi se i ranije.
die hard die hard 20:53 08.05.2008

Re: retoričko pitanje.

Kao liz Taylor i Richard Burton, razvode se pa se vencavaju, pa tako do besvesti.


Njih dvoje se jednom i razvedose, al ovi izgleda nece nikad.
apatrid apatrid 22:20 08.05.2008

Re: .

Ekonomski program se bavi ekonomijom. Komentar ekonomskog programa se bavi Ravnogorskim pokretom.


"Politika je ekoncentrisana ekonomika izražena političkim rečnikom"

Prvo to, a drugo pozdrav za sjajan tekst, njegovog autora i Maljkovića koji ga je preneo.
Urosh Urosh 01:45 09.05.2008

Re: retoričko pitanje.

JJ Beba
ee, a ja se baš pitala ko će da bude taj stručnjak koji će da u odgovarajućem tajmingu napljuje ekonomski program stranke koja je "tako minorna da ne može ni censzus da pređe". što se ne čudim što ta akcija dolazi od maljkovića?

Bebo, sada, trenutno, nije problem u komunistickom point of view-u Vladmarxa i Partije rada (PR, btw, ne mogu ocima da vidim, jer je staljinisticko zlo), nego u neoliberalnom ekonomskom programu LDP-a i njegovom piscu, koji relativizuje zlocine Augusta Pinochea, slavi zlocinca Dragoljuba Mihailovica i cetnicki pokret, i, jos gore, nacionalizam proglasava dobrim.
Ja podrzavam trziste i trzisne zakone, ali ne neoliberalnu diktaturu trzista,i, da, radnici ne smeju da budu prezasticeni, ali ne sme ni da ih se tretira kao potrosna roba.
A tako ih gospodin Jankovic i pisci ekonomskog programa LDP-a i tretiraju.
Diktatura trzista=diktatura proletarijata=diktatura nacije.
To je sve isti politicki koncept, koncept dehumanizacije.
Dehumanizacija zbog vere, nacije, rase, politickog i seksualnog opredeljenja, s jedne strane, pripadnosti odredjenom sloju, koji nije po volji "radnicke" nomenklature na vlasti ili dehumanizacija upotrebom coveka u svrhu stvaranja golog profita je ipak dehumanizacija.
Covek nije potrosna roba niti je roba uopste, bebo.
O tome ovaj tekst govori, i, iako se s Vladmarxom i Dusanom ne slazem u 90% stvari, u ovome su potpuno u pravu.
Vračarac Vračarac 09:58 09.05.2008

Re: retoričko pitanje.

zlocinca Dragoljuba Mihailovica i cetnicki pokret

Nekome zločinac a nekome heroj, isto kao i Tito. Čak su i bili i identično ucenjeni od strane nemaca. Sve zavisi od ličnih afiniteta.
Colin_bgd Colin_bgd 15:02 08.05.2008

G & F

Meni se cini da je ovaj tekst malo mesanje baba i zaba. U sustini je nebitno sta "pisac ekonomskog programa LDP-a" misli i govori o drugim stvarima, ukoliko raspravljamo o njegovom ekonomskom programu. Ukoliko cemo da raspravljamo o njegovim ideoloskim orijentacijama, to takodje moze, ali onda je tu potreban jedan izrazit osecaj za balans da se ne pobrkaju loncici i pretpostavi da validni ekonomski principi proisticu (ili ne) iz autorove ideoloske obojenosti. Cak i u suprotnom slucaju, tj. da IJ na osnovu sopstvene interpretacije Regan-Tacer doktrine izvlaci potpuno pogresne zakljucke o nekim ideoloskim pitanjima (sto, u stvari, najverovatnije i jeste slucaj), za to ne moze biti kriva direktno sama ekonomska doktrina.

Tako da je tekst malo promasen.

A trziste je trziste, i liberalno trziste je najbolje. Neka mi neko pokaze bolji sistem, pa da diskutujemo. Ideoloski predznak vlasti ce itekako da utice na odluke te iste vlasti da li da ekonomski sistem oslobadja ili zatvara. Ali aplicirati onaj banalni primer pogresne logike sa prvog predavanja na prvoj godini fakulteta pa tako rezonovati, na primer, "Pinoce je otvarao radna mesta. Pinoce je diktator. Radna mesta su posledica diktature i kao takva losa." je najblaze receno malo infantilno.

Sa stavovima gospodina IJ po pitanju uloge zene, ljudskih prava, porodice, demokratije, ravnogorskog pokreta, sudjenja Pinoceu itd. se nimalo ne slazem, ali to ne znaci da je automatski lose to sto je za ekonomski program LDP-a prepisao Regan-Tacer doktrinu koju anglosaksonski svet, u ekonomskom smislu, vise nego uspesno primenjuje decenijama, a koju su prihvatili i polako i sigurno joj se okrecu Francuska i Nemacka, i zbog koje milioni kineza, indijaca, azijata, rusa i istocnih evropljana zive bolje nego ikada u istoriji...

Tekst je klasican primer grandmothers and frogs, sto rece onaj, onomad. Apsolutno isto se moze, u stvari, reci i za tok misli i rezonovanje samog IJ koga autor zeli da kritikuje. Ali je kritika potpuno promasena jer je ona nista vise nego samo druga strana jedne te iste medalje.
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 15:25 08.05.2008

Re: G & F

Koristiti ideje koje se odnose na specifican program ne predstavlja politicki apsolut. Ja verujem da uspeh u izvlacenju jedne zemlje iz govana moze da se postigne zajednickim radom svih zainteresovanih strana koje bi u prvi plan postavile opste interese i zaboravile na udobnost izlizanih fotelja.
Lale Gator Lale Gator 18:36 08.05.2008

Re: G & F

Colin_bgd
A trziste je trziste, i liberalno trziste je najbolje. Neka mi neko pokaze bolji sistem, pa da diskutujemo


Švedski.
Colin_bgd Colin_bgd 19:31 08.05.2008

Re: G & F

Švedski.

To je potpuno isti sistem, sta je kod svedjana drugacije bazirano nego na liberalnom trzistu?
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 20:56 08.05.2008

Re: G & F

Lale Gator

Colin_bgdA trziste je trziste, i liberalno trziste je najbolje. Neka mi neko pokaze bolji sistem, pa da diskutujemoŠvedski.


Jao, svedski sistem je najbolji, ali treba imati svedske plate i dozvoliti ogromne takse na prihod. Visoko razvijena drustva pomazu socijalne programe kroz koje svi imaju besplatbne skole, besplatno zdravstveno osiguranje, pravo na bolovanje, pomoc samohranim majkama, decje dodatke, penzione fondove...sbiju nema za sta pas da ujede. Jeste, bogata, plodna zemlja sa napustenim i zaboravljenim selima i njivama, ali narod iscrpljen, potkradan godinama. Mora od necega da se pocne da bi se stigle jedna Svedska, ili Holandija. U Americi, kao i kod nas, ostaje sj*&%#n srednji stalez, nema dovoljno, ali vise od dovoljnog, i suvise za pravo na pomoc.
apatrid apatrid 22:32 08.05.2008

Re: G & F

Colin_bgd
Švedski.To je potpuno isti sistem, sta je kod svedjana drugacije bazirano nego na liberalnom trzistu?


Mnogo toga. Treba još mnogo da učiš.
mila mila 15:08 08.05.2008

Liberali

Da bi se razgovaralo o ekonomskom programu stranke LDP, potrebno je da se on na blogu postavi integralno u originalu, u tvoju interpretaciju ne verujem, jer si i do sada pokušao da okrećeš činjenice i to neuspelo, zamenom teza, filozofskim diskursima, antitezama, demagoški, relativizacijom kao omiljenim sportom na blogu, a poznato je i tvoje
izvrtanje pojmova, dato i u ovom literalnom predlošku sumnjive verodostojnosti.


Dušan Maljković Dušan Maljković 15:11 08.05.2008

Re: Liberali

Primetite za početak da tekst nisam pisao ja, već Vladimir Marković.

Primetite, takođe, da se tekst bavi i analizom na čemu počiva ekononski program, a što nije nužno ekonomija.

I na kraju, primetite link u fusnoti 2.
mila mila 15:18 08.05.2008

Re: Liberali

Rekoh već da je reč o literalnom predlošku sumnjive verodostojnosti, da ponovim i dodam iz pera Vladimira Markovića, a tekst je kao da si ga ti naručio.


Vračarac Vračarac 16:31 08.05.2008

Re: Liberali

Da bi se razgovaralo o ekonomskom programu stranke LDP, potrebno je da se on na blogu postavi integralno u originalu

Da li to važi i za nacionalni program DSS-a?
dragan7557 dragan7557 18:29 08.05.2008

Re: Liberali

mila
Da bi se razgovaralo o ekonomskom programu stranke LDP, potrebno je da se on na blogu postavi integralno u originalu, u tvoju interpretaciju ne verujem, jer si i do sada pokušao da okrećeš činjenice i to neuspelo, zamenom teza, filozofskim diskursima, antitezama, demagoški, relativizacijom kao omiljenim sportom na blogu, a poznato je i tvoje
izvrtanje pojmova, dato i u ovom literalnom predlošku sumnjive verodostojnosti.
"Program" je publikovan na sajtu liberala u celini.
mila mila 22:57 08.05.2008

Re: Liberali

Vračarac
Da bi se razgovaralo o ekonomskom programu stranke LDP, potrebno je da se on na blogu postavi integralno u originalu

Da li to važi i za nacionalni program DSS-a?Ovde je reč o ekonomskom programu.
Nacionalni programi nisu u predmetu moje pažnje.

Inače, nedavno sam čitala ekonomski program stranke LDP i nisam primetila detalje o kojima vlasnik bloga i autor teksta govore, a pogotovo nespojivo etiketiranje ( četnici- skoj) kod nekih komentatora)
Vračarac Vračarac 06:59 09.05.2008

Re: Liberali

Ovde je reč o ekonomskom programu.
Nacionalni programi nisu u predmetu moje pažnje.

Hteo sam samo da primetim da je za raspravu o bilo čemu neophodno dobro poznavanje temetike o kojoj diskutujemo. Ništa drugo.
dragan7557 dragan7557 09:55 09.05.2008

Re: Liberali

Hteo sam samo da primetim da je za raspravu o bilo čemu neophodno dobro poznavanje temetike o kojoj diskutujemo. Ništa drugo.


Za početak čitanje John Stuart Mill a " On Liberti" jednog od ideoloških Praotaca Liberala pa onda literatura o
Korporatizmu Pre, Sada i Ubuduće.

On Liberty ( ISBN 1-59986-973-X)

Online editions of On Liberty:
- HTML verzija (http; etext.library.adelaide.edu.au/m/mill/john _stuart/m6450/)
- Online version(http://www.bartlebi.com/130/)
- Audiobook (http://librivox.org/on-liberty-by-john-stuart-mill/)
dragan7557
09 maj 2008
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:08 08.05.2008

hahahahaha...

Kakav tekst....o))
Njegova struktura me podestila na jedno anegdotu, koja ide ovako....
- Šetaju dva drugara od kojih je jedan paranoičan. I nakon nekog vremena se razilaze. kaže onaj neparanoični paranoičnom....ćao....I sad, zađe paranoik za ugao i počne mu se odmotavati "film"...Hm, kaže, on mi reče "ćao", to liči na "mjau", opet, "mjau" kaže mačka, mačka pije mleko, mleko daje krava, krava ima rogove.....čekaj bre, pa on je meni hteo kazati da sam rogonja, odnosno da me žene vara...Ode kući i prebije ženu....
P.S. Maljkoviću, jesi li ti ikada polagao bilo kakvu metodologiju....o))
AlexDunja AlexDunja 15:20 08.05.2008

Re: hahahahaha...

P.S. Maljkoviću, jesi li ti ikada polagao bilo kakvu metodologiju....o))

cuj, polagao??
:)))
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:22 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Za vas, Drago, uvek i samo jedan odgovor, više podsećanje, kao bliskom saradniku onog čija predsuda za ratne zločine sledi:

Babić je priznao da je od avgusta 1991. do februara 1992. doprineo progonu hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva na sledeće načine:
- on je formulisao, promovisao, učestvovao i podsticao razvoj i sprovođenje politike kojom se radilo na ostvarivanju cilja udruženog zločinačkog poduhvata, a to je bilo prisilno i trajno uklanjanje većine hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva s približno jedne trećine teritorije Hrvatske;
- odigrao je značajnu ulogu u osnivanju, podršci i radu organa koji su upravljali takozvanom Srpskom Autonomnom Oblasti Krajina, a koji su sprovodili cilj udruženog zločinačkog poduhvata;
- pomagao je u reorganizaciji i regrutovanju snaga Teritorijalne odbrane (TO) koje su učestvovale u zločinima;
- sarađivao je s komandantom takozvane "Martićeve milicije" koja je, prema Babićevim rečima, bila umešana u počinjenje zločina;
- učestvovao je u pružanju finansijske, materijalne, logističke i političke podrške za vojno zauzimanje teritorija;
- tražio je pomoć od JNA ili je omogućio učešće snaga JNA u zauzimanju i kontrolisanju tih teritorija;
- na javnim manifestacijama i u medijima držao je huškačke govore na nacionalnoj osnovi, a ta je propaganda doprinela razbuktavanju nasilja prema hrvatskom i ostalom nesrpskom stanovništvu;
- najzad, podsticao je i pomagao nabavku oružja i njegovu podelu Srbima radi ostvarivanja kampanje progona.
Babić je priznao da je svesno i namerno učestvovao u kampanji progona. Znao je da se čine zločini kao što su zlostavljanja u zatvorima, deportacije, prisilno premeštanje i uništavanje imovine, kako se navodi u Optužnici.
U odnosu na ubistva koja mu se stavljaju na teret u Optužnici, Babić je priznao da je znao da tokom prisilnog uklanjanja nesrpskih civila dolazi do njihovog smrtnog stradanja, te da su takva lišavanja života bila verovatan rezultat kampanje progona. Međutim, tvrdio je da nije imao saznanja o konkretnim ubistvima koja se pominju u Optužnici.
Babić je dalje priznao da je zločin progona počinjen u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata i da je on u tom poduhvatu učestvovao u znatnoj meri kao saizvršilac.
PRESUDA U PREDMETU TUŽILAC PROTIV MILANA BABIĆA
http://www.un.org/icty/bhs/frames/cases.htm
antioksidant antioksidant 15:25 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Dušan Maljković
Za vas, Drago, uvek i samo jedan odgovor, više podsećanje, kao bliskom saradniku onog čija predsuda za ratne zločine sledi:Babić je priznao da je od avgusta 1991. do februara 1992. doprineo progonu hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva na sledeće načine:- on je formulisao, promovisao, učestvovao i podsticao razvoj i sprovođenje politike kojom se radilo na ostvarivanju cilja udruženog zločinačkog poduhvata, a to je bilo prisilno i trajno uklanjanje većine hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva s približno jedne trećine teritorije Hrvatske;- odigrao je značajnu ulogu u osnivanju, podršci i radu organa koji su upravljali takozvanom Srpskom Autonomnom Oblasti Krajina, a koji su sprovodili cilj udruženog zločinačkog poduhvata;- pomagao je u reorganizaciji i regrutovanju snaga Teritorijalne odbrane (TO) koje su učestvovale u zločinima;- sarađivao je s komandantom takozvane "Martićeve milicije" koja je, prema Babićevim rečima, bila umešana u počinjenje zločina;- učestvovao je u pružanju finansijske, materijalne, logističke i političke podrške za vojno zauzimanje teritorija;- tražio je pomoć od JNA ili je omogućio učešće snaga JNA u zauzimanju i kontrolisanju tih teritorija;- na javnim manifestacijama i u medijima držao je huškačke govore na nacionalnoj osnovi, a ta je propaganda doprinela razbuktavanju nasilja prema hrvatskom i ostalom nesrpskom stanovništvu;- najzad, podsticao je i pomagao nabavku oružja i njegovu podelu Srbima radi ostvarivanja kampanje progona.Babić je priznao da je svesno i namerno učestvovao u kampanji progona. Znao je da se čine zločini kao što su zlostavljanja u zatvorima, deportacije, prisilno premeštanje i uništavanje imovine, kako se navodi u Optužnici.U odnosu na ubistva koja mu se stavljaju na teret u Optužnici, Babić je priznao da je znao da tokom prisilnog uklanjanja nesrpskih civila dolazi do njihovog smrtnog stradanja, te da su takva lišavanja života bila verovatan rezultat kampanje progona. Međutim, tvrdio je da nije imao saznanja o konkretnim ubistvima koja se pominju u Optužnici.Babić je dalje priznao da je zločin progona počinjen u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata i da je on u tom poduhvatu učestvovao u znatnoj meri kao saizvršilac.PRESUDA U PREDMETU TUŽILAC PROTIV MILANA BABIĆAhttp://www.un.org/icty/bhs/frames/cases.htm

Jos jedna kritika ekonomskog programa LDPa.
Ovo postaje zabavno

JJ Beba JJ Beba 15:28 08.05.2008

Re: hahahahaha...

P.S. Maljkoviću, jesi li ti ikada polagao bilo kakvu metodologiju....o))

bio je boles'an tada. :))

mada su na tom faksu izbacili moderne teorije, nemaju kad. moraju d' utvrde one stare.
Palilula Palilula 15:31 08.05.2008

Re: hahahahaha...Primetite, takođe, da se tekst bavi i analizom na čemu počiva ekononski program, a što nije nužno ekonomija


Da nije Babic pisao LDP-ov ekonomski program? Bas si se raspisao o njemu.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:32 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Da, ali tada nismo bili saradnici....čovek je imao snage da ode sam i da to prizna, da prihvati konsekvence...
No, ono pitanje vezano za metodologiju ostaje....
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:35 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Prvo, ja vas ne optužujem za ono što je Babić radio, nego za naknadnu kolaboraciju sa njim, što uostalom i vi sami izjavljujete po medijima -- dakle, ništa novo, samo podsećanje.

O metodologiji više kada se autor teksta uključi u diskusiju... A obećao mi je da će to učiniti večeras. Strpljen, spašen. I kraj diskusije.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:45 08.05.2008

Re: hahahahaha...

O metodologiji više kada se autor teksta uključi u diskusiju... A obećao mi je da će to učiniti večeras. Strpljen, spašen. I kraj diskusije.

Pa, ovo si ti komponovao..Dakle, post je tvoja kompozicija računajući i pomoćni tekst....
Šta tu treba strpljenje...o))
Vračarac Vračarac 16:33 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Kakav tekst....o))
Njegova struktura me podestila na jedno anegdotu, koja ide ovako....
- Šetaju dva drugara od kojih je jedan paranoičan. I nakon nekog vremena se razilaze. kaže onaj neparanoični paranoičnom....ćao....I sad, zađe paranoik za ugao i počne mu se odmotavati "film"...Hm, kaže, on mi reče "ćao", to liči na "mjau", opet, "mjau" kaže mačka, mačka pije mleko, mleko daje krava, krava ima rogove.....čekaj bre, pa on je meni hteo kazati da sam rogonja, odnosno da me žene vara...Ode kući i prebije ženu....
P.S. Maljkoviću, jesi li ti ikada polagao bilo kakvu metodologiju....o))

Drago otkud vi? kako to da preskočiste DS i Tadića? Ma niste vi pravi Drago. Njemu se takva greška ne bi omakla.
Vračarac Vračarac 16:37 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Jos jedna kritika ekonomskog programa LDPa.
Ovo postaje zabavno

doduše ovo nije baš mnogo ekonomski ali iz cele priče može se izvući zaključak da bi LDP prihvatio i vojvodu Šekija ukoliko se, barem javno, odrekne svojih pređašnjih ideja.
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:47 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Tekst se ne bavi samo ekonomski programom, već i njegovom "pozadinom".

(beleške o ekonomskom programu LDP i načelima na kojima se on zasniva)

dragan7557 dragan7557 18:48 08.05.2008

Re: hahahahaha...

Dušan Maljković
Tekst se ne bavi samo ekonomski programom, već i njegovom "pozadinom".

(beleške o ekonomskom programu LDP i načelima na kojima se on zasniva)Ja bih dodao i katasrofalnim posledicama po društvo u Srbiji koje nije u stanju da se brani od liberane napasti pa bilo da je levičarskog ili desničarskog tipa.

Tema vam je svakako veoma aktuelna i nije potrebno da se osvrćete na dreku LDP navijača ili kako sebe zovu
LDP ovce.

preporuka i za vas a svakako i za g.V. Markovića a što se fotke tiče mislim da bi ikona liberalnog fašističkog velikomučenika Benita Musolinija bila prigodnija.

dragan7557
08 maj 2008
apatrid apatrid 22:27 08.05.2008

Re: hahahahaha...

doduše ovo nije baš mnogo ekonomski ali iz cele priče može se izvući zaključak da bi LDP prihvatio i vojvodu Šekija ukoliko se, barem javno, odrekne svojih pređašnjih ideja.


Kao što je prihvatio i Batića koji je do 5. oktobra insistirao na reviziji Dejtona (zbog Miloševićeve izdaje, jelte), a i Samardžića koji je pisao ekstremnije od Šešelja. Verujem da ima toga još, ali izgleda da je dovoljno.
Urosh Urosh 01:56 09.05.2008

Re: hahahahaha...

Drago Kovacevic
Da, ali tada nismo bili saradnici....čovek je imao snage da ode sam i da to prizna, da prihvati konsekvence...No, ono pitanje vezano za metodologiju ostaje....

Pa jebiga Drago, i sam si ucestvovao u srbijanskoj okupaciji Hrvatske.
Izvini, imao si politicku funkciju. i nema "tada" nismo bili saradnici, bili ste saradnici, jbt, imao si funkciju i ucestvovao u velikosrpskom okupatorskom rezimu, koji je izvrsio okupaciju Hrvatske, uz pomoc JNA, koja je na Hrvatsku izvrsila agresiju.
Ne pokusavaj da skines odgovornost sa sebe.
Vračarac Vračarac 11:50 09.05.2008

Re: hahahahaha...


i sam si ucestvovao u srbijanskoj okupaciji Hrvatske.
Izvini, imao si politicku funkciju. i nema "tada" nismo bili saradnici, bili ste saradnici, jbt, imao si funkciju i ucestvovao u velikosrpskom okupatorskom rezimu, koji je izvrsio okupaciju Hrvatske, uz pomoc JNA, koja je na Hrvatsku izvrsila agresiju.

Srbija nije izvršila agresiju, samo su Milošević i Dragovi prijatelji veoma blisko sarađivali. Čak je i komunistička JNA, barem formalno, radila ono što joj je ustavna uloga t.j. "štitila" je suverenitet veštačke tvorevine zvane SFRJ.
Urosh Urosh 12:02 09.05.2008

Re: hahahahaha...

Vračarac

i sam si ucestvovao u srbijanskoj okupaciji Hrvatske.Izvini, imao si politicku funkciju. i nema "tada" nismo bili saradnici, bili ste saradnici, jbt, imao si funkciju i ucestvovao u velikosrpskom okupatorskom rezimu, koji je izvrsio okupaciju Hrvatske, uz pomoc JNA, koja je na Hrvatsku izvrsila agresiju.Srbija nije izvršila agresiju, samo su Milošević i Dragovi prijatelji veoma blisko sarađivali. Čak je i komunistička JNA, barem formalno, radila ono što joj je ustavna uloga t.j. "štitila" je suverenitet veštačke tvorevine zvane SFRJ.

Srbija jeste izvrsila agresiju.
Nisu Zagrepcani bacali cvece na tenkove, kojim je HVO isla da okupira Beograd, nego su Beogradjani bacali cvece na tenkove, kojim je JNA isla da okupira Vukovar.
A Drago, ma koliko se toga stideo, je bio deo vlasti samoproglasene tzv.RSK!
Doctor Wu Doctor Wu 12:14 09.05.2008

Re: hahahahaha...

Beogradjani bacali cvece na tenkove, kojim je JNA isla da okupira Vukovar.
A Drago, ma koliko se toga stideo, je bio deo vlasti samoproglasene tzv.RSK!

Nisu Beograđani, nego novobeogradske oficiruše.
Vračarac Vračarac 12:40 09.05.2008

Re: hahahahaha...

Nisu Zagrepcani bacali cvece na tenkove, kojim je HVO isla da okupira Beograd, nego su Beogradjani bacali cvece na tenkove, kojim je JNA isla da okupira Vukovar.

I Zagreb i Beograd su tada bili u istoj državi. Što se bacanja cveća na tenkove tiče, Zagrebčani tu disciplinu vežbaju još od 1941.
Urosh Urosh 14:26 09.05.2008

Re: hahahahaha...

Vračarac
Nisu Zagrepcani bacali cvece na tenkove, kojim je HVO isla da okupira Beograd, nego su Beogradjani bacali cvece na tenkove, kojim je JNA isla da okupira Vukovar.I Zagreb i Beograd su tada bili u istoj državi. Što se bacanja cveća na tenkove tiče, Zagrebčani tu disciplinu vežbaju još od 1941.

Svejedno sto su bili u istoj drzavi, tenkovi su isli iz Beograda za Vukovar, a ne iz Zagreba za Novi Sad.
Btw,prijavicu Vas moderaciji zbog relativizacije zlocina, u Hrvatskoj je velicanje ustastva i fasizma zakonom zabranjeno, u Srbiji se cetnistvo slavi kao herojstvo.
Vračarac Vračarac 17:32 09.05.2008

Re: hahahahaha...

u Hrvatskoj je velicanje ustastva i fasizma zakonom zabranjeno,

potvrđeno na primeru blajberga, Tomsona, Srba po vrbama, poglavnikovih bisti, prebijanju dece u Boboti......
u Srbiji se cetnistvo slavi kao herojstvo.

Pa kad je (tako bar država kaže a 50% stanovništva se slaže) i Ravnogorski pokret priznat kao antifašistički. Doduše, tako su ga i saveznici tretirali do pred kraj rata. a i Tito i Draža su bili ucenjeni od strane Nemaca na isti iznos.

P.S. ukoliko neko ima vremena neka prošeta ulicom Kralja Milana (bivša M. Tita) i pogleda telefonsku govornicu na uglu sa ulicom Kralja Milutina. Moći će da vidi ustaške grafite pune pretnje ispod telefone sa obe strane. nadam se samo da su naši komunalci ostali verni sebi i još nisu izbrisali te bljuvotine koje pozivaju na linč Srba

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 18:47 09.05.2008

Re: hahahahaha...

Btw,prijavicu Vas moderaciji zbog relativizacije zlocina,

Ovo je tako, tako, tako, jadno......
Urosh Urosh 23:01 09.05.2008

Re: hahahahaha...

Ninoslav Randjelovic
Ovo je tako, tako, tako, jadno......

A nije jadno kad se relativizuju zlocini i kad se pravdaju zlocinima druge strane?
@ Vracarac-ne, potvrdjeno hrvatskim zakonima, izmedju ostalog i onim, kojim se zabranjuje promoviranje ustastva.
Glede ravnogorskog pokreta-kao AF mogu da ga priznaju samo revizionisti i falsifikatori istorije.
Zna se koje vodio oslobodilacku borbu protiv okupatora u WW2.
Gled tzv.ustaskih grafita u sred Beograda-to je kao da ste rekli da polarni medved zivi u tropskoj Africi.
Vračarac Vračarac 08:10 10.05.2008

Re: hahahahaha...

Zna se koje vodio oslobodilacku borbu protiv okupatora u WW2.

Čiča?
Vracarac-ne, potvrdjeno hrvatskim zakonima, izmedju ostalog i onim, kojim se zabranjuje promoviranje ustastva.

Pa moram priznati da ti zakoni na papiru lepo izgledaju. Problem je što oni služe samo za ukras. Niko živi se ne obazire na te zakone. Koliko je samo Pavelićevih bisti podignuto diljem lepe njihove? Da li je komemoracija ustašama u Blajbergu plaćena (od strane države ) pet puta više nego komemoracija Jasenovačkim žrtvama? Da li znate kakve pesme peva tomson? Pobogu, u kom svetu vi živite.
Gled tzv.ustaskih grafita u sred Beograda-to je kao da ste rekli da polarni medved zivi u tropskoj Africi.

Da li ste se slučajno prošetali do pomenute govornice da vidite vlestitim očima te grafite? Verovatno su se deca malo zaigrala. Šta znaju deca šta je klanje Srba?
Vračarac Vračarac 08:12 10.05.2008

Re: hahahahaha...

P.S.
Noćas oko jedan ustaški grafiti su i dalje bili na svom mestu.
Urosh Urosh 12:49 10.05.2008

Re: hahahahaha...

Vračarac
.
Čiča?

Ne, Josip Broz Tito.


Vračarac
.
Pa moram priznati da ti zakoni na papiru lepo izgledaju. Problem je što oni služe samo za ukras. Niko živi se ne obazire na te zakone. Koliko je samo Pavelićevih bisti podignuto diljem lepe njihove?

Pa u Hrvatskoj ih bar ima, u Srbiji cak nema ni zakona.
I, glede Pavelica-koliko plakata sa likom Ratka Mladica je do skora bilo u Bg?

Vračarac
.
Da li je komemoracija ustašama u Blajbergu plaćena (od strane države ) pet puta više nego komemoracija Jasenovačkim žrtvama? Da li znate kakve pesme peva tomson? Pobogu, u kom svetu vi živite.
Da li ste se slučajno prošetali do pomenute govornice da vidite vlestitim očima te grafite? Verovatno su se deca malo zaigrala. Šta znaju deca šta je klanje Srba?


1.Jeste, al tome se Stjepan Mesic suprotstavio, kao i veliki deo hrvatske javnosti.
2.A da li Vi znate za pesme koje peva Bora Djordjevic i da li znate za njegovo slavljenje Karadzica i Mladica?
3.Opet Vam ne verujem, mora da ste, od preterane opsednutosti nacijom, to sanjali.
Jelica Greganović Jelica Greganović 14:14 10.05.2008

S. Mesićpa, još jednom

Exitus Letalis Exitus Letalis 15:08 08.05.2008

jos malo o autoru...

Vlad-Marks o liberalnim ekstremistima Na sajtu NSPM, Vladimir Marković, sociolog poznat u kuloarskim krugovima Filozofskog fakulteta pod znakovitim akronimom Vlad Marks, piše o liberalnim ekstremistima u Srbiji. A ti su Otpor, Obraz i Katalaksija. Brine čovek da će liberalni ekstremisti (ovi pomenuti) da upropaste stvar u Srbiji totalno i da je krajnje vreme da se formira neka demokratska alternativa Obrazu, Otporu i Katalaksiji.
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:20 08.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Samo vi EL ad hominem... Ne smeta vam to što kreator ekonomskog programa LDP podržava rehabilitaciju Draže Mihajlovića i diktatora Pinočea, ali se bavite time šta se u kuloarima priča... Sjajno, samo napred -- širi dalje!
JJ Beba JJ Beba 15:30 08.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Dušan Maljković
Samo vi EL ad hominem... Ne smeta vam to što kreator ekonomskog programa LDP podržava rehabilitaciju Draže Mihajlovića i diktatora Pinočea, ali se bavite time šta se u kuloarima priča... Sjajno, samo napred -- širi dalje!

stvarno EL , što si tako bezobrazna .,)))) gde tako ad hominem na dobronamernog analitičara?
Tibor Jóna Tibor Jóna 16:07 08.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Vlad-Marks o liberalnim ekstremistima Na sajtu NSPM


Da li se i vama cini da mi u stvari ne zivimo realni zivot vec da smo junaci najnovijeg sitkoma Montija Pajtona?

Marksisticki revizionista i anti whatever Markovic + NSPM u borbi protiv EKSTREMIZMA

Sta je sledece Memorijalni centar zrtava holokausta "Zoran Davidovic"?
apatrid apatrid 22:30 08.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Sta je sledece Memorijalni centar zrtava holokausta "Zoran Davidovic"?


Koji toi je sad, pa, taj? Ili ipak misliš na Gorana.
Urosh Urosh 01:51 09.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Dušan Maljković
Samo vi EL ad hominem... Ne smeta vam to što kreator ekonomskog programa LDP podržava rehabilitaciju Draže Mihajlovića i diktatora Pinočea, ali se bavite time šta se u kuloarima priča... Sjajno, samo napred -- širi dalje!

Dusane, a zasto nekome ne bi smetala i Vladmarxova relativizatorska pisanija (a relativizatorska su jer poistovecuju Otpor, ciji sam,btw, i sam bio aktivista, i vredja me kada ga neko poistovecuje sa takvim organizacijama, sa Obrazom i Katalaksijom) i Jankoviceva relativizatorska pisanija (Pinoche, Mihailovic)?
Da li relativizuje komunista ili profasisticki orijentisani neoliberal, svejedno je, to je opet relativizacija.
Tibor Jóna Tibor Jóna 11:41 09.05.2008

Re: jos malo o autoru...

apatrid
Sta je sledece Memorijalni centar zrtava holokausta "Zoran Davidovic"?

Koji toi je sad, pa, taj? Ili ipak misliš na Gorana.


kasikarevic, kasikovic, who ever what ever
Dušan Maljković Dušan Maljković 11:52 09.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Misli Tibor na Dragišu Kašikovića, četnika, ili se varam?
Tibor Jóna Tibor Jóna 11:59 09.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Dušan Maljković
Misli Tibor na Dragišu Kašikovića, četnika, ili se varam?


misli tibor na biljanu srbljanovic i njen odgovor tako jednom kao sto ste vi ali to je druga prica....
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:09 09.05.2008

Re: jos malo o autoru...

Koliko znam, Biljana Srbljanović je dobitnica nagrade "Dragiša Kašiković", 1997, za dramsko stvaralaštvo.
http://www.srpska-rec.co.yu/arhiva/348/dajstranu.php?a=10

A šta je kome odgovarala -- to već ne pratim, zaista...
Colin_bgd Colin_bgd 15:10 08.05.2008

A ovo posebno...

u suverenitet potrošača umesto suvereniteta proizvođača...


A ovaj nonsens sam morao posebno da naglasim.

Znaci dobro je ako drzava obezbedjuje pravo proizvodjacu da proizvodi sta god hoce, bez obzira da li ima nekoga da to i kupi... O boze (nepostojeci), me sacuvaj...
Željka Buturović Željka Buturović 18:45 08.05.2008

Re: A ovo posebno...

A ovaj nonsens sam morao posebno da naglasim.

pa taj nonsens dolazi direktno iz programa LDP-a ("mi verujemo u suverenitet potrosaca a ne proizvodjaca" kojim je autor programa ucinio medvedju uslugu idejama koje zastupa (i koje se meni u nacelu dopadaju, ali ne mogu a da ne primetim da nemaju blage veze sa ekonomijom bilo SAD bilo EU). problem sa carinama nije sto forsiraju proizvodjace na ustrb potrosaca, vec to sto forsiraju jedne proizvodjace na racun drugih cime dovode do neoptimalne raspodele resursa. uopste, drustvo se ne moze smisleno podeliti na proizvodjace i potrosace jer svi proizvodjaci su i potrosaci (tzv. proizvodjac automobila je takodje potrosac struje, metala, plastike, radne snage, itd pa subvencioniranje njega zapravo podize cenu svih ovih proizvoda i posredno cene proizvoda svih drugih proizvodjaca koji koriste iste sirovine).
Milos M Milos M 15:14 08.05.2008

Ispada

da je George W Bush licno pisao ekonomski program Ldp.
Smatram da nije bas sve jedno ko je pisac ekonomskog programa bilo koje stranke. uvek postoji sansa da taj isti bude i ministar ekonomije, privrede, finansija ili trgovine! ako bude ovaj covek ministar moracemo da stedimo za zdravstvo ili da bezimo od hitne ako nemamo para da platimo (kao moj drugar u SAD).
Tibor Jóna Tibor Jóna 16:04 08.05.2008

Re: Ispada

da je George W Bush licno pisao ekonomski program Ldp.


tu nije problem ko je pisao. nego ko NIJE pisao. tj koga je TREBALO da se pozove.

npr. Markovica, Maljkovica, duha Staneta Dolanca ili Edwarda Kardelja...
dragan7557 dragan7557 19:17 08.05.2008

Re: Ispada

Milos M
da je George W Bush licno pisao ekonomski program Ldp.
).


Ma jok, Predgovor je delo dedice Preston Bush- a. A ostatak teksta je formiran na sastancima prezidijuma Halibarton i
vice prezidente Dik Čejni uz naučnu podršku ekspertskog tima Čikago Bojs.
Za serpsko jazikoslovno područje prepisala Latinka Perović.
Teatralna obrada B.Srbljanović mesto rođenja Beograd
Režija Čeda Jovanović

dragan7557
08 maj liberalne 2008
apatrid apatrid 22:36 08.05.2008

Re: Ispada

npr. Markovica, Maljkovica, duha Staneta Dolanca ili Edwarda Kardelja...


Mislite da svi oni crkavaju od muke jer ih liberali ne zovu da im pišu program? Duhovito, veoma. Prijatno sam iznenađen.
mariopan mariopan 15:15 08.05.2008

Mrak

Predlog je zapravo crni mrak za sve nas?
Ukinuti socijalnu zastitu najsirih slojeva u trenutku kada trecina naroda zivi na ivici siromastva je zapravo potez koji znaci tihu eutanaziju naroda iz najugorzenijih slojeva? Ne kazu da se bas ukida ali se prevelika ovlascenja daju gazdama koji ce moci da iscede zivot iz svakog svog zaposlenog i da ga unovce. A ljudska prava ....ukidaju se? Jer sve sto sam procitala zapravo je ukidanje svakog prava obicnim ljudima koji se svode na marvu koja treba da radi za gazde, a za njih ce da milse kvalifikovani i obrazovani mislioci kojima je jedina svrha postojanja da osmisle novi nacin da ta marva bude dodatno obespravljena i i skoriscena? Lepo. Bas su elita. Balgo njima humanima gde im stade toliko covekoljublje?
JJ Beba JJ Beba 15:34 08.05.2008

Re: Mrak

mariopan
Predlog je zapravo crni mrak za sve nas?
Ukinuti socijalnu zastitu najsirih slojeva u trenutku kada trecina naroda zivi na ivici siromastva je zapravo potez koji znaci tihu eutanaziju naroda iz najugorzenijih slojeva? Ne kazu da se bas ukida ali se prevelika ovlascenja daju gazdama koji ce moci da iscede zivot iz svakog svog zaposlenog i da ga unovce. A ljudska prava ....ukidaju se? Jer sve sto sam procitala zapravo je ukidanje svakog prava obicnim ljudima koji se svode na marvu koja treba da radi za gazde, a za njih ce da milse kvalifikovani i obrazovani mislioci kojima je jedina svrha postojanja da osmisle novi nacin da ta marva bude dodatno obespravljena i i skoriscena? Lepo. Bas su elita. Balgo njima humanima gde im stade toliko covekoljublje?

mariopan, kad je već ovaj predlog tako poguban, bila bih ti zahvalana da nam pojasniš šta je dobro u ekonomskom programu DSa koji će do sutra da bude na snazi i za čije vreme mi, obični građani doživljavamo neviđeno blagostanje a zemlja ekonomsi procvat?
Colin_bgd Colin_bgd 15:38 08.05.2008

Re: Mrak

Predlog je zapravo crni mrak za sve nas?
Ukinuti socijalnu zastitu najsirih slojeva u trenutku kada trecina naroda zivi na ivici siromastva je zapravo potez koji znaci tihu eutanaziju naroda iz najugorzenijih slojeva? Ne kazu da se bas ukida ali se prevelika ovlascenja daju gazdama koji ce moci da iscede zivot iz svakog svog zaposlenog i da ga unovce. A ljudska prava ....ukidaju se? Jer sve sto sam procitala zapravo je ukidanje svakog prava obicnim ljudima koji se svode na marvu koja treba da radi za gazde, a za njih ce da milse kvalifikovani i obrazovani mislioci kojima je jedina svrha postojanja da osmisle novi nacin da ta marva bude dodatno obespravljena i i skoriscena? Lepo. Bas su elita. Balgo njima humanima gde im stade toliko covekoljublje?

Jedini put ka nekom ekonomskom prosperitetu je totalna liberalizacija trzista i ekonomije. Da bi drzava imala dobar socijalni program, mora da ima realne prihode. Ovako, mi danas se grejemo time sto palimo knjige iz sopstvene biblioteke, pa kad se i poslednja potrosi, bice nam hladno.

Druga opcija je da ugasimo vatru na trenutak, procitamo neku knjigu i naucimo da odemo u sumu i nasecemo drva i imacemo i knjige i znanje i vatru i toplotu, ali je neophodno u tu svrhu uloziti rad, kao i odredjena kolicina odricanja i mucenja da se malo trpi hladnoca, a malo i da se radi u sumi.

Nema nista na ovom svetu dzabe. "No such thing as free lunch." Sto pre to naucimo kao narod i drustvo, to ce biti bolje po nas. A inace taj IJ je za svaku osudu po manje-vise svim drugim navedenim pitanjima...
mariopan mariopan 15:51 08.05.2008

Re: Mrak

Colin_bgd
Predlog je zapravo crni mrak za sve nas?
Ukinuti socijalnu zastitu najsirih slojeva u trenutku kada trecina naroda zivi na ivici siromastva je zapravo potez koji znaci tihu eutanaziju naroda iz najugorzenijih slojeva? Ne kazu da se bas ukida ali se prevelika ovlascenja daju gazdama koji ce moci da iscede zivot iz svakog svog zaposlenog i da ga unovce. A ljudska prava ....ukidaju se? Jer sve sto sam procitala zapravo je ukidanje svakog prava obicnim ljudima koji se svode na marvu koja treba da radi za gazde, a za njih ce da milse kvalifikovani i obrazovani mislioci kojima je jedina svrha postojanja da osmisle novi nacin da ta marva bude dodatno obespravljena i i skoriscena? Lepo. Bas su elita. Balgo njima humanima gde im stade toliko covekoljublje?

Jedini put ka nekom ekonomskom prosperitetu je totalna liberalizacija trzista i ekonomije. Da bi drzava imala dobar socijalni program, mora da ima realne prihode. Ovako, mi danas se grejemo time sto palimo knjige iz sopstvene biblioteke, pa kad se i poslednja potrosi, bice nam hladno.

Druga opcija je da ugasimo vatru na trenutak, procitamo neku knjigu i naucimo da odemo u sumu i nasecemo drva i imacemo i knjige i znanje i vatru i toplotu, ali je neophodno u tu svrhu uloziti rad, kao i odredjena kolicina odricanja i mucenja da se malo trpi hladnoca, a malo i da se radi u sumi.

Nema nista na ovom svetu dzabe. "No such thing as free lunch." Sto pre to naucimo kao narod i drustvo, to ce biti bolje po nas. A inace taj IJ je za svaku osudu po manje-vise svim drugim navedenim pitanjima...

Naravno da se slazem da mora da se krene iz zdravih prihoda ali od cega ce da se stvore...iz cijeg dzepa? Kako se to desilo da narod toliko osiromasi a neko se toliko obogati...to govori iz cijeg je dzepa sve to do sada islo...a ovaj predlog je i dalje takav da se iz istog, vec praznog dzepa i dalje zahvata. To jest da se smanje prava ljudi koji us vec podneli najvecu zrtvu. Taj program je mogao biti koristan samo ako je u narodu ostalo bar malo snage ( i novca) da moze taj preiod stvaranja zdrave osnove da prezivi.....sada to nije slucaj.

JJ Bebo, ni za program DS ne mislim da je bolji, izvini ni jedan program nisam nasla da ce nesto dobro doneti narodu.Otprilike svi kazu da mi jos stegnemo kais pa ko prezivi imace cast da ubuduce bude eksploatisan do mile vlje domacih tajkuna i novobogatasa kojima je bogatstvo osigurano od istrage upravo zalaganjem sadasnjih pretendenata da nam i dalje kroje sudbinu. Ne ocekujem nikakav boljitak. Znam da se sev mora poceti od pocetka i nekim zdravim ( zaradjenim ) parama ali narod je iscrpljen i taj pocetak ce, ako bude ovakav, zivota da kosta najugrozenije slojeve naroda To mora postepeno da se uradi, da se da sansa za ozivljavanje proizvodnje koja je profitabila, da ljudi imaju pristojne plate pa onda izvolte sa vasim programom a mi cemo opet malo da stegnemo kais jer znamo da tako mora.
JJ Beba JJ Beba 16:12 08.05.2008

Re: Mrak

JJ Bebo, ni za program DS ne mislim da je bolji, izvini ni jedan program nisam nasla da ce nesto dobro doneti narodu.

pa zašto onda nikada javno, jasno i glasno nisi kritikovala ekonosmski program DSa i kompanije?tim pre što je ta partija u valsti i čiji program nas je doveo do ovde? LDP je opoziciona partija a na budućim izborima, po mnogoma ovde, neće preči cenzus. čemo onda ova pljuvaćina?

zašto ne kritikujuete ekonomske programe DSa i kompanije, DSSa i kompanije i radikala koji će nas sigurno voditi u svetliju budućnost? zašto traćite vreme na one koji su minorni i čiji ekonomski program nema šanse da prođe a ne kritijujete one čiji ekonomski programi treba da nas vode u lepšu i svetliju budućnost?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana